4.5. BORU HATLARI. Türkiye deki Durum

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4.5. BORU HATLARI. Türkiye deki Durum"

Transkript

1 4.5. BORU HATLARI Gelişmenin temel öğelerinden biri olan enerjinin temini ve verimli şekilde kullanımı, dünya ve ülkeler düzeyinde enerji arz ve talep merkezlerinin değişik taşıma türleri ile birbirine bağlanmalarını zorunlu kılmaktadır. Karayolu, demiryolu ve denizyolu taşımacılıklarına göre ilk yatırım maliyeti daha yüksek olmasına karşılık, boru hattı taşımacılığının işletme aşamasında daha ekonomik, daha hızlı ve daha güvenilir olması, yapılan yatırımı daha kısa sürede geri ödemesi gibi üstünlükleri bulunmaktadır. Ayrıca kesintisiz bir taşımaya olanak vermektedir. Diğer yandan, özellikle 1970 li yıllarda sonra, gelişmiş ülkelerde daha belirgin olmak üzere insanların çevre kirlenmelerine karşı daha duyarlı davranmaları enerji üretimi ve tüketiminde yeni arayışlara yol açmıştır. Bu arayışlardan birisi de temiz enerjidir. Doğalgaz bu bakımdan öne çıkan enerji türü olmuştur. Bu gelişmelerin sonucu olarak 19.Yüzyıl sonlarında küçük çaplı borular ile kısa mesafeler için başlayan petrol ve doğal gaz taşımacılığı talepteki artışa paralel olarak tüm dünyada hızla yaygınlaşmış, bu arada taşımada mesafeler artarken kullanılan boru çapları da büyümüştür. Boru hatları maden cevheri ve kömür gibi dökme yüklerin hidrolik ortamda taşınmalarında da yararlanılabilen bir taşıma türü olmakla birlikte, esas kullanım alanı petrol ve doğalgaz taşımacılığıdır. Bu sebeple dünya petrol rezervlerinin %65 nin bulunduğu tahmin edilen, üretiminin ise %30 nun yapıldığı Orta Doğu ile, Hazar Denizi bölgesinde üretilen ham petrol ve işlenmiş petrolün Basra Körfezi, Akdeniz ve Karadeniz e ulaştırılmasında boru hatları kullanılmaktadır. Birleşik Amerika da Texas eyaletindeki petrolün ülke içinde dağıtımında, ayrıca bu ülke ile Kanada arasında, Rusya da Volga-Ural bölgesinde, Libya ve Cezayir de, Güney Amerika nın bazı ülkelerinde üretilen petrolün taşınmalarında boru hatlarından yararlanılmaktadır. Boru hatlarının yaygın olarak kullanıldığı bir diğer alan doğalgaz taşımacılığıdır. Son senede tüm dünyada hızla yaygınlaşan doğalgaz taşımacılığında en uzun gaz iletim hattı Alaska dan Kanada ya uzanmakta olup uzunluğu km.dir. Kanada ile Birleşik Amerika arasındaki hat km. uzunluklu ve 36 çapındadır. Rusya Federasyonu ndan Doğu Avrupa ya uzanan ve 4 ayrı hattan oluşan Transgaz hattı km. uzunluğundadır ve 1972 yılında hizmete girmiştir. Kapasitesi 75 milyar m 3 /yıl dır. Avrupa nın doğalgaz ihtiyacını karşılayan bir diğer ülke olan Cezayir ile Akdeniz in altından Avrupa ya ulaşan Trans Med hattının uzunluğu 1955 km, kapasitesi ise 25 milyar m 3 /yıl dır. Kuzey Denizi ile İngiltere nin kuzeyi arasındaki 350 km.lik hat, Hollanda yı Almanya, İsviçre ve İtalya ya bağlayan 830 km uzunluluk TENP_Transit gaz hattı, İngiltere yi Belçika, Fransa ve Almanya ya bağlayan hat ile Rus doğalgazını Bulgaristan üzerinden Yunanistan a taşıyan 870 km.lik hat Avrupa daki başlıca doğalgaz hatları olarak sıralanabilir. Türkiye deki Durum Murgul - Hopa arasında 1972 yılında işletmeye açılmış ve 12,7 cm.lik boru ile bakır cevherinin taşındığı 63 km.lik bir hat bulunmakla birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de boru hatları esas olarak petrol ve doğal gaz taşımasında kullanılmaktadır

2 Kuzey Irak bölgesi ile Akdeniz arasındaki petrol taşımacılığı, Hazar Denizi ve Azerbaycan bölgelerindeki petrol ile Orta Asya daki doğal gazın Akdeniz e ve Avrupa ya ulaştırılmasında ülkemiz çok uygun konumda bulunmaktadır. Bunun yanında doğalgazın evlerde ve sanayideki kullanımının hızla yaygınlaşması, ülkemiz limanlarına ulaşacak petrol ve doğalgaz taşımacılığının önümüzdeki yıllarda daha da artacağını göstermektedir. Mevcut Irak_Türkiye ham petrol boru hattı, inşa halinde olan ve 2005 yılı başında işletmeye açılması planlanan Baku-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı ile Türkmenistan-Azerbaycan-Türkiye doğalgaz boru hattı bu doğrultudaki önemli projelerdir. Ülke içindeki boru hattı taşımacılığının gelişmesini kısaca özetlersek aşağıdaki durum görülmektedir: 15 Ağustos 1974 tarihinde 7/7871 sayılı kararname ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından kurulan Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Irak - Türkiye, Ceyhan - Kırıkkale, Batman - Dörtyol ve Şelmo - Batman ham petrol boru hatlarını işletmektedir. Bu hatlardan Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı, Ağustos 1990 da Irak ın Kuveyt i işgal etmesinden sonra, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı gereğince, Irak a uygulanan ambargo nedeniyle, o tarihten Aralık 1996 tarihine kadar atıl vaziyette kalmıştır. Aralık 1996 dan itibaren, BM Güvenlik Konseyi nin Irak a verdiği kısıtlı petrol sevkıyatı izinleri doğrultusunda, altışar aylık dönemler halinde sevkıyatlar yapılmıştır. Ancak, Irak-Türkiye ham petrol boru hattında pompaj, Irak ın savaş nedeniyle petrol pazarlayamayışı ve Ceyhan Terminali tank sahasında maksimum stok seviyesine ulaşılması nedeniyle, tarihinde Irak tarafından durdurulmuştur yılında keşfedilen Hamitabat ve Kumrular Doğal Gaz Sahalarındaki üretim çalışmalarını takiben, doğal gazın bir boru hattı ile 1976 yılında Pınarhisar Çimento Fabrikasına verilmeye başlanması ile ülkemizin enerji talebinin karşılanmasında, ilk doğal gaz projesi gerçekleştirilmiştir yılında keşfedilen Çamurlu sahasındaki doğal gaz da, 1982 yılından itibaren bir boru hattı ile Mardin Çimento Fabrikasına verilmeye başlanmıştır. Alternatif bir enerji kaynağı temin etmenin yanında, doğal gazın ekonomimizde ve enerji sektöründe daha ağırlıklı pay almasını sağlamak ve bazı şehirlerimizde gittikçe artan hava kirliliğine çözüm getirmek amacıyla, dünyanın en zengin doğal gaz rezervlerine sahip olan S.S.C.B. ile yapılan görüşmeler neticesinde, 18 Eylül 1984 tarihinde, Türkiye ve eski Sovyetler Birliği Hükümetleri arasında doğal gaz sevkıyatına dair bir anlaşma yapılmıştır. 14 Şubat 1986 tarihinde de, BOTAŞ ile Sovyetler Birliği nin doğal gaz ticareti konusunda yetkili kuruluşu SOYUZGAZEXPORT arasında, 25 yıl süreli Doğal Gaz Alım-Satım Anlaşması imzalanmıştır. 26 Ekim 1986 tarihinde inşaatına başlanan Rusya Federasyonu-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı, 23 Haziran 1987 tarihinde ilk durağı olan Hamitabat a, Ağustos 1988 de de Ankara ya ulaşmıştır. Sanayi kuruluşlarının doğal gaz kullanabilmelerini sağlamak amacıyla, Rusya Federasyonu-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı güzergahındaki 4.5-2

3 çeşitli sanayi bölgelerine dağıtım hatları yapılmış olup, talepler doğrultusunda, yeni hatların yapımı da gerçekleştirilmektedir. Rusya Federasyonu-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı, İzmit-Karadeniz Ereğli Doğal İletim Hattı ile Karadeniz Ereğli ye ve Bursa-Çan Doğal Gaz İletim Hattı ile Çan a, Çan-Çanakkale Doğalgaz İletim Hattı ile de Çanakkale ye kadar uzatılmıştır. Ayrıca, Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Adapazarı ve İzmit v.s. il merkezlerinde yapılan doğal gaz dağıtım şebekeleri ile de, bu il merkezlerinde konut ve ticari sektörde doğal gaz kullanımı sağlanmaktadır. Doğal gaz yeraltı deposuna yönelik araştırma ve yatırım faaliyetleri de yoğun bir şekilde devam etmektedir. Diğer taraftan, mevcut ürün boru hatlarının tam kapasite kullanılmaması ve yeni ürün boru hatları yapılmaması nedeniyle, ülkemizde boru hattı ile ürün taşımaları oldukça yetersizdir. Sektörde Faaliyet Gösteren Önemli Kuruluşlar; Ülkemizde boru hattı taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların başlıcaları aşağıda gösterilmiştir. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 1954 Yılında 6327 sayılı yasa ile kurulmuş olan TPAO nun ana görevi, kamu adına ham petrol ve doğalgaz aramak, bulduğu ham petrol ve doğalgaz alanlarını işletmektir. Başlangıçta ürettiği petrol ve doğalgaz terminal ve tüketim yerlerine taşıyan TPAO daha sonra bu işi BOTAŞ a devretmiştir. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) BOTAŞ daha önce de belirtildiği üzere, Irak ile Türkiye arasındaki ham petrolün taşınmasını gerçekleştirmek üzere TPAO tarafından 1974 yılında kurulmuştur. BOTAŞ, üstlenmiş olduğu ve üstleneceği görevler de nazara alınarak 8 Şubat 1995 tarihinde TPAO na bağlı ortak statüsünden çıkarılıp kamu iktisadi teşekkülü haline getirilmiştir. Başlangıçta sadece petrol taşımacılığı yapan BOTAŞ, 1987 yılından itibaren boru hatları ile doğalgaz taşımacılığı ve doğalgaz ticaretine de başlamıştır. Ülkemizin enerji sektörünün yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında 2.Mayıs.2001 tarihinde yürürlüğe giren, 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu gereği, BOTAŞ a verilen doğal gazın ithali, dağıtımı (şehir içi dağıtımı hariç), satışı ve fiyatlandırılması konularındaki tekel konumu sona ermiştir. Söz konusu Kanun ile doğalgaz ve piyasa faaliyetleri; İthalat, İletim, Depolama, Toptan Satış, Dağıtım, İhracat ve Sıkıştırılmış Doğal Gaz Dağıtımı ve İletimi olarak ayrıştırılmıştır. Doğal gaz piyasasında faaliyet gösterecek tüzel kişilerin Kurum dan lisans almaları şarttır. BOTAŞ, ithalat oranını ulusal tüketimin %20 sine düşürünceye kadar yeni gaz alım sözleşmesi yapamayacaktır ve bu orana 2009 yılına kadar ulaşma zorunluluğu bulunmaktadır. BOTAŞ, 2009 yılına kadar mevcut gaz alım-satım sözleşmelerini diğer ithalatçı firmalara ihale yoluyla devredecektir

4 Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ) TÜPRAŞ, ülkemizdeki kamuya ait rafinerilerin bir çatı altında toplanarak daha verimli çalışmasını sağlamak amacı ile 1983 yılında kurulmuştur. Başlıca faaliyet konuları; yurt içinde ve dışında petrol rafinerileri ve ek tesisleri ile her türlü yardımcı ve tamamlayıcı tesisleri kurmak, satın almak, bu tesislere iştirak etmek, işletmektir. Sermayesi 10 Temmuz 1990 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na devredilmiştir. Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı çıkmış olup devir teslim işlemleri devam etmektedir. Sektörde Faaliyet Gösteren Özel Kuruluşlar. Türkiye de Faaliyet Gösteren Özel Petrol Dağıtım Şirketleri ve Şirket özellikleri. Tablo A ve Tablo B de ayrıntılı olarak sunulmuştur Tablo A Türkiye de faaliyet gösteren özel petrol dağıtım şirketleri ve şirket özellikleri. Özel Şirket Adı Akaryakıt Depoları Açıklama Trabzon Samsun PETROL OFİSİ A.Ş. BP PETROLLERİ A.Ş. OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. THE SHELL COMPANY OF TURKEY LTD. ŞTİ. TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş. Giresun Mersin Antalya Batman İskenderun Kocaeli İzmir Aliağa Kırıkkale Haramidere Avrupa Yakası Kocaeli Haramidere İskenderun Antalya İzmir Aliağa Mersin Kocaeli Kocaeli Haramidere İskenderun Antalya Haramidere Samsun İzmir Aliağa ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. SİYAM PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş SUNPET OPET DIŞ TİC. NAK. VE AKARYAKIT A.Ş GÜRPET PET.ÜRN. PAZ. A.Ş. BİRLEŞİK PETROL A.Ş. ARITSAN PETROLCÜLÜK TİCARET A.Ş. ERK PETROL YATIRIMLARI A.Ş. Kaynak : PETDER. Toplam 11 Akaryakıt Deposu var. Bu dört depo boru hatları ile bağlıdır. Shell, BP ve Turcas ortaklı depolardır. Toplam 4 depo var. Kocaeli Tüpraş a boru hattıyla bağlı. Toplam 3 Akaryakıt Deposu var. Bunlardan; İzmir Aliağa ve Kocaeli Tüpraş a Boru hattıyla bağlı Shell, BP ve Turcas ortaklı depolardır. Toplam 4 Akaryakıt deposu var. Kocaeli Tüpraş a boru hattıyla bağlı Toplam 3 depo var. İzmir Aliağa Tüpraş a boru hattıyla bağlı 4.5-4

5 Tablo B Türkiye de faaliyet gösteren özel petrol dağıtım şirketleri ve şirket özellikleri. Özel Şirket Adı Akaryakıt Depoları Açıklama TURCAS PETROL A.Ş. AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA A.Ş. PETLINE PETROL ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET A.Ş BÖLÜNMEZ PETROLCÜLÜK A.Ş. TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş. İzmir Aliağa Kocaeli Haramidere İskenderun Antalya İskenderun Mersin Batman Kocaeli İzmir Aliağa Kırıkkale İzmit Kırıkkale Mersin Kocaeli Kırıkkale Antalya Mersin Kocaeli Kırıkkale Toplam 5 Akaryakıt deposu var. İzmir Aliağa ve Kocaeli Tüpraş a boru hattıyla bağlı Shell, BP ve Turcas ortaklı depolardır. Toplam 6 akaryakıt deposu var. Bunlardan; Kocaeli, İzmir Aliağa ve Kırıkkale Tüpraş a boru hattıyla bağlı Toplam 2 Akaryakıt Deposu var. Toplam 3 Akaryakıt Deposu var. Bunlardan; Kırıkkale ve Kocaeli Tüpraş a boru hattıyla bağlı. Toplam 2 Akaryakıt deposu var. Toplam 2 Akaryakıt deposu var. Her ikisi de Tüpraş a boru hattıyla bağlı. DELTA PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET İskenderun 1 akaryakıt deposu var. A.Ş. GS PETROL ÜRÜNLERİ Mersin 1 akaryakıt deposu var. TİC. LTD. ŞTİ. TUTA PETROLCÜLÜK Kırıkkale 1 akaryakıt deposu var. A.Ş. BALPET PETROL A.Ş. Mersin 1 Akaryakıt Deposu var. Bu depo denize boru hattıyla bağlı Kaynak : PETDER Ham Petrol Boru Hatları Irak-Türkiye Boru Hattı Altyapı ve Taşımaları. Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Sistemi, Irak ın Kerkük ve diğer üretim sahalarından, elde edilen ham petrolü Ceyhan (Yumurtalık) Deniz Terminali ne ulaştırmaktadır. Yıllık 35 Milyon ton taşıma kapasiteli boru hattı, 1976 yılında işletmeye alınmış ve ilk tanker yüklemesi 25 Mayıs 1977 de gerçekleştirilmiştir yılında başlayıp,1984 yılında tamamlanan I. Tevsi Projesi ile hattın kapasitesi 46,5 Milyon ton/yıl a yükseltilmiştir. I. Boru Hattı na paralel olan ve

6 yılında işletmeye alınan II. Boru Hattı ile de yıllık taşıma kapasitesi 70,9 Milyon ton a (500 Milyon Varil) ulaşmıştır. BOTAŞ, hattın Türk topraklarında kalan kısmının mülkiyetine sahip olup, bu kısmın işletilmesi, kontrolü, bakım ve onarımını da üstlenmiştir. Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı nın, Irak ve Türkiye bölümlerinin uzunlukları ayrı, ayrı Tablo de verilmiştir. Tablo Irak-Türkiye ham petrol boru hattı nın uzunlukları. IRAK TÜRKİYE TOPLAM BORU ÇAPI UZUNLUK I. Hat km. 40 II. Hat km. 46 TOPLAM km. Ham Petrol Boru Hattı Sisteminin Türkiye sınırları içinde kalan kısmında; 6 adet pompa istasyonu, 1 adet pig istasyonu vardır. Ayrıca, Ceyhan Deniz Terminali nde de, her biri m 3 hacminde 12 adet depolama tankı, toplam m 3 kapasiteli 1 adet relief tankı, iskeleye yanaşan tankerlerin boşalttıkları suda bulunan petrolün (slop petrol) ayrıştırılarak petrol elde edilmesini sağlayan, ikisi m 3 ve biri m 3 kapasiteli 3 adet safra suyu arıtma tesisi (balast), 87,5 m 3 kapasiteli 8 adet slop tankı, 3000 m 3 kapasiteli 1 adet balast slop tankı, 75 m 3 kapasiteli 2 adet surge tankı, toplam 144 m 3 kapasiteli 4 adet iskele slop tankı ve DWT lik dört tankerin yanaşabileceği m. uzunluğunda iskele bulunmaktadır. Terminalde, iskeleye ham petrol ikmali yapmak üzere yanaşan tankerlere gerekli hizmetleri verebilmek amacıyla da 5 adet römorkör, 5 adet palamar botu ve 4 adet pilot botu mevcuttur. Birleşmiş Milletler in Irak a uyguladığı ambargo ile Ağustos 1990 da işletmeye kapatılan Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı, BM ile Irak arasında varılan anlaşma doğrultusunda, sınırlı petrol sevkıyatı için 16 Aralık 1996 tarihinde, tekrar işletmeye alınmış olup, Birleşmiş Milletler tarafından Irak a verilen izinler doğrultusunda altışar aylık dönemler itibariyle, petrol sevkıyatı yapılmıştır. Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı nda pompaj, Irak ın savaş nedeniyle petrol pazarlayamayışı ve Ceyhan Terminali tank sahasında maksimum stok seviyesine ulaşılması nedeniyle, tarihinde Irak tarafından durdurulmuştur Yurtiçi Boru Hattı Altyapı ve Taşımaları. Bu bölümde yurt içi ham petrol boru hatları, işleten kurumlar ve kapasiteleri ile planlanan hatlar incelenmektedir Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı. Batman ve çevresinden elde edilen ham petrolü tüketim noktalarına ulaştırmak üzere, 4 Ocak 1967 tarihinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından işletmeye açılan hattın mülkiyeti, 10 Şubat 1984 tarihinde, BOTAŞ a devredilmiştir. Boru hattı, Batman dan İskenderun Körfezi ne ulaşarak, Dörtyol da son bulmaktadır. Yıllık kapasitesi 3,5 Milyon Ton olan boru hattının uzunluğu 511 km.dir. Boru hattına entegre edilen besleme kollarıyla Batman, Diyarbakır ve Sarıl Bölgesi nde üretilen ham petrol 4.5-6

7 de Dörtyol a taşınmaktadır. Batman da ve Dörtyol Terminali nde toplam 14 adet depolama tankı ayrıca, Sarıl da 4, Diyarbakır da 4 adet tank bulunmaktadır. Ham petrol tanklarının adet ve toplam kapasiteleri Tablo de sunulmuştur. Tablo Ham petrol tanklarının adet ve toplam kapasiteleri. Adet Kapasite m 3 Ham Petrol Tankı (Batman Terminali) Ham Petrol Tankı (Dörtyol Terminali) Balast Tankı (Dörtyol Terminali) TOPLAM m. uzunluğunda olan Dörtyol Terminali İskelesine, azami DWT lik tankerler yanaşabilmektedir Şelmo-Batman Ham Petrol Boru Hattı. Şelmo sahasında üretilen ham petrolü, Batman Terminali ne taşıyan boru hattının uzunluğu 42 km., yıllık kapasitesi Ton dur Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı. Kırıkkale Rafinerisi nin ham petrol ihtiyacını karşılayan boru hattı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ndan, Ekim 1983 tarihinde, BOTAŞ a devredilmiş olup, Eylül 1986 tarihinde işletmeye açılmıştır. 448 km. uzunluğunda olan hattın kapasitesi 5 Milyon ton/yıl dır. Ceyhan Deniz Terminali nden başlayarak, Kırıkkale Rafinerisi nde son bulan boru hattı sistemi 2 adet pompa istasyonu, 1 adet pig istasyonu, 1 adet DT (Kırıkkale) İstasyonu, 3 adet m 3 lük depolama tankı, 5 adet 10 m 3 lük slop tankı, l adet m 3 lük relief tankı ve rafineri sahasında bulunan terminalden oluşmaktadır. Ham petrol boru hattı taşımaları Tablo de verilmiştir. Tablo Yıllar itibariyle ham petrol boru hattı taşımaları. IRAK- TÜRKİYE CEYHAN-KIRIKKALE BATMAN-DÖRTYOL ŞELMO-BATMAN YILLAR METRİK VARİL METRİK VARİL METRİK VARİL METRIK VARİL TON TON TON TON

8 TPAO nun İşlettiği Ham Petrol Toplama Boru Hatları ve Kapasiteleri. TPAO tarafından işletilen ham petrol toplama boru hatları, kuyulardan çıkarılan ham petrolün küçük çaplı hatlarla (3-12 ) ana istasyonlarda toplandıktan ve burada işlendikten sonra BOTAŞ a ait terminallere taşımakta kullanı1an boru hatlarıdır. Ham petrol toplama boru hatlarının özellikleri Tablo de sunulmuştur. Tablo Ham petrol toplama boru hatları. Boru Hattı Uzunluk Boru Çapı Kapasite (varil/gün) Sancak-Pirinçlik 42 km varil/gün Adıyaman-Sarıl 82 km varil/gün Yapılması Planlanan Dörtyol-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı. Proje ile yurt içinde üretilen ham petrolün Kırıkkale Rafinerisi ne ulaştırılması amacıyla Dörtyol Terminali nden deniz tankerleriyle Ceyhan Terminali ne yapılan tahliye işlemlerine ve bu işlemler sırasında yaşanan sıkıntılara son vermek amacıyla Dörtyol Terminali ile Ceyhan Terminali arasında yaklaşık 30 km.lik 18 lik boru hattı, pompa istasyonu ve pig istasyonu yapılması planlanmaktadır. Söz konusu hattın yapımına 2004 yılında başlanması planlanmaktadır Projelendirilen Baku-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı. Baku-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi kapsamında, Baku den başlayıp Ceyhan da son bulacak bir boru hattı ile başta Azeri petrolü olmak üzere Bölge de üretilecek petrolün Ceyhan a taşınması ve buradan da tankerlerle dünya pazarlarına ulaştırılması planlanmaktadır. Bu kritik proje, petrolün uluslararası piyasaya ihracı için kullanılacak emniyetli bir taşıma sisteminin tesis edilmesini amaçlamaktadır. Söz konusu proje ile hem ekonomik açıdan uygun hem de çevresel açıdan sürdürülebilir bir taşıma sistemi kurulmuş olacaktır. Anahtar Teslim Müteahhitlik Anlaşması çerçevesinde projenin müteahhidi olarak görevlendirilen BOTAŞ, her biri Proje nin ana aşamalarını da temsil eden, Temel Mühendislik çalışmalarını 6 ay, Detay Mühendislik çalışmalarını 12 ay ve nihayet Arazi Temin ve İnşaat çalışmalarını ise 32 ay içerisinde bitirmekle yükümlü kılınmıştır. Tüm hattın tamamlanması ve devreye alınması için hedeflenen tarih ise 2005 yılı başlarıdır. Projenin Teknik Özellikleri. Maksimum Kapasite : 50 Milyon Ton/Yıl (1 Milyon Varil/Gün) Toplam Uzunluk : km. (Türkiye Kesimi km) Boru Çapı : 46 / Dizayn Basıncı : 100 Bar Pompa İstasyonu : 7 adet (Türkiye Kesimi 4 adet) 4.5-8

9 Boru hattının asgari 40 yıl hizmet vermesi öngörülmektedir. Proje katılımcılarının talep etmesi durumunda, bu sürenin l0 ar yıllık dönemler halinde iki kez uzatılması mümkündür ÜRÜN BORU HATLARI Rafineriler ile Petrol Ofisi Tesisleri Arasındaki Hatlar ve Yapılan Taşımalar. Bu boru hatları kısa mesafeli olup, rafineriler ile Petrol Ofisi tesisleri arasındadır. Petrol Ofisi ne ait boru hatlarının özellikleri Tablo de, Petrol Ofisi ne ait olan boru hatları ile yapılan taşımalar Tablo de verilmiştir. Tablo Petrol Ofisi ne ait boru hatları. Boru Hattı Adet Uzunluk Boru Çapı İzmit Rafinerisi (Yarımca) -POAŞ İzmit Bölge (Derince) 2 Hat 10,5 km. 12 İzmir Rafinerisi - POAŞ Aliağa Tesisleri 7 Hat 4 km. 8 Mersin Ataş Rafinerisi - POAŞ Mersin Bölge 1 Hat 0.94 km. 10 Tablo Petrol Ofisi boru hatları ile yapılan taşımalar (Metrik Ton). YILLAR İZMİT RAFİNERİSİ POAŞ İZMİT BÖLGE TESİSLERİ (10,5 km.) İZMİR RAFİNERİSİ POAŞ ALİAĞA TESİSLERİ (4 km.) ATAŞ RAFİNERİSİ POAŞ MERSİN BÖLGE TESİSLERİ (0,94 km.) TOPLAM

10 Askeri Boru Hatları ve Bu Hatlarla Yapılan Sivil Taşımalar. MSB ANT Başkanlığı nca işletilmekte olan NATO Boru Hattı Sisteminin kapasitesi ve sistemden geçirilmekte olan askeri yakıt miktarları ile sistemin atıl kapasitesi aşağıda belirtilmiştir. Boru Hattı Sistemini Batı ve Doğu olmak üzere iki bölümde ele almak mümkündür. 1. BATI BORU HATTI SİSTEMİ 1.1- Antalya-Eskişehir Hattı Eskişehir-İzmit-İstanbul-Çorlu Hattı Çorlu-Saroz Hattı Eskişehir-Bandırma Hattı Bandırma-Edincik Hattı Aliağa-Çiğli Hattı İzmit Rafinerisi ile irtibatı olan İstanbul hattında 80 m 3 /h çalışılmaktadır. (Günde 18 saat çalışılacağı varsayılarak) kapasitenin hemen hemen tamamına yakını sivil yakıt naklinde kullanılmaktadır İzmit-Eskişehir hattında ise, % 50 atıl kapasite bulunmaktadır Batı Boru Hattı sistemine yakıt Antalya, Saros, Edincik, deniz terminalleri ile İzmit Rafinerisi ve İzmir Rafinerisi nden girmektedir. 2. DOĞU BORU HATTI SİSTEMİ 2.1- Mersin-Osmaniye Hattı İskenderun-Osmaniye Hattı Osmaniye-Malatya Hattı Malatya-Akgedik-Erzincan-Erzurum-Horasan Hattı Malatya-Elazığ Hattı Elazığ-Muş Hattı Elazığ-Diyarbakır Hattı Diyarbakır-Batman Hattı Doğu Boru Hattı Sistemine yakıt, Mersin ve İskenderun Deniz Terminallerinden girmektedir. Doğu Boru Hattı Sisteminde yaklaşık %50 atıl kapasite bulunmaktadır. İzmit-Atatürk Hava Meydanı arasındaki hariç bu atıl kapasiteler sivil-askeri yakıt birliği sağlandığı takdirde kullanılabilir duruma gelebilmektedir. Çünkü sistemden ayrı cins olarak sivil yakıt geçirmek altyapı yetersizlikleri ve barış zamanı askeri yakıt tüketim hızının düşük olması nedeniyle mevcut haliyle mümkün değildir yılları arasında askeri boru hatlarıyla yapılan taşımalar Tablo A da verilmiştir

11 Tablo A Arası askeri boru hatlarıyla yapılan sivil taşımalar (ton). Yıllar İzmit ten Çukurhisar a İzmit ten Ümraniye ye İzmit ten Atatürk Hav. Meydanı na Haramidere den Atatürk Hav. Meydanı na Toplam yılları arasında askeri boru hatlarıyla yapılan sivil taşımalar Tablo B de verilmiştir. Tablo B Arası askeri boru hatlarıyla yapılan sivil taşımalar (ton). Yıllar İzmit ten Ümraniye ye Antalya- Hurmaköy İzmit ten Atatürk Hav. Meydanı na Haramidere den Atatürk Hav. Meydanı na İzmit ten S. Gökçen Hav. Meydanı na Toplam , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , İzmit (İpraş)- İstanbul (Haramidere) 16 Akaryakıt Boru Hattı Sistemi. TÜPRAŞ ın İzmit Rafinerisi nden alınacak beyaz ürünlerin (Motorin, Benzin, Jet Yakıtı) İstanbul un ihtiyacını karşılamak için Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü nün (POAŞ) Haramidere deki depolarına taşınması amacıyla DLHİ tarafından geliştirilen bu projede, boru hattının kapasitesi günde 20 saat ve yılda 300 gün çalışma esnasına göre m3/yıl (3,3 Milyon Ton/yıl) olarak planlanmıştır. Proje T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 1977 yılında Yatırım Programında yer almıştır. Projede kullanılacak kredi ancak 1984 yılında İslam Kalkınma Bankası ndan sağlanabilmiş ve 15,7 Milyon ABD Dolarlık kredi anlaşması, 9 Ocak 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kredinin 10 Milyon Dolarlık kısmı kullanılmıştır

12 Boru Hattının Anadolu yakası 87 km., Trakya kısmı 40 km. olmak üzere, toplam 127 km ve 16 olarak tasarlanmış boru hattı sisteminde, 1 adet pompa istasyonu, 4 adet pig istasyonu ayrıca Kanlıca-Baltalimanı arasında m. uzunluğunda Boğaz geçişi öngörülmüştür. Projede, 127 km.lik boru hattı inşaatı tamamlanmıştır. Pompa istasyonunun 3 adet pompa motor grupları satın alınmıştır m. uzunluğundaki Boğaz geçişi inşaatı ile ilgili mühendislik hizmetleri tamamlanarak projeleri hazırlanmıştır. Proje, Yüksek Planlama Kurulu nun 1989 yılında aldığı 891T-64 sayılı karar ile T.C. Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü nden BOTAŞ a devredilmiştir. BOTAŞ a devredilen proje ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda, hattın doğal gaz iletim hattı olarak kullanıp kullanılamayacağı araştırılmış, ancak sonuç olumsuz olmuştur. Daha sonra, hattın şehir içi doğal gaz dağıtımında kullanılması amacıyla, İGDAŞ a (İstanbul Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi) devredilmesi için çalışmalar yapılmış ancak bir sonuca ulaşılamamıştır Doğal Gaz Boru Hatları. Ülkemizin artan enerji talebi ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi yönündeki çalışmalar sonunda BOTAŞ, ham petrol faaliyetlerine ilaveten 1987 yılından itibaren doğal gaz taşımacılığı ve ticareti faaliyetlerini yürütmeye başlamıştır Rusya Federasyonu-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı Altyapı ve Alım Miktarları. Ülkemize Bulgaristan sınırında Malkoç lardan giren 842 km uzunluğundaki Rusya Federasyonu-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı Hamitabat, Ambarlı, İstanbul, İzmit, Bursa, Eskişehir güzergahını takip ederek Ankara ya ulaşmaktadır. Hat Hamitabat üzerinden Ambarlı ya kadar 220 km 36 borularla gelmekte ve burada Marmara Denizini 2 paralel 30 ve 53 km.lik hatla geçerek, Pendik te tekrar karaya çıkmaktadır. Buradan 36 ve 33 km.lik bir hat Demirciler e uzanmakta ve Demirciler den de 24 ve 17,8 km.lik bir branşmanla Pazarcık a ve daha sonrada 12 ve 1.2 km.lik bir hat ile İGSAŞ a varmaktadır. İkinci bir kol Demirciler den 24 ve 7,3 km.lik hatla Muallim mevkiine gelmektedir. Buradan iki paralel 24 lik ve 6 km uzunluğundaki hatlarla İzmit Körfez geçişi yapılmaktadır. Hersek-Yumurtatepe bağlantısı 24 ve 48,5 km Yumurtatepe-Gemlik Hattı ise 12 10,2 km.dir. Yumurtatepe-Bursa-Bozüyük-Eskişehir üzerinden Ankara ya uzanan hat ise 24 ve 370,4 km uzunluğundadır Yurt içi Doğal Gaz İletimi, Loop ve Dağıtım Hatları ve Kapasiteleri. Bu alt bölümde yurt içi doğal gaz iletimi, loop ve dağıtım hatları, kapasiteleri, boru çapları ve kullanıldığı bölgeler hakkında bilgi verilmektedir

13 İzmit-Karadeniz Ereğli Doğal Gaz İletim Hattı. Doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Ana Hat, 1996 yılında 16, 18 ve 24 çapında 209 km. uzunluğundaki İzmit-Karadeniz Ereğli Doğal Gaz iletim Hattı ile Batı Karadeniz Bölgesine uzatılmış olup bu hat ile Ocak 1996 tarihinden itibaren Ereğli Demir ve Çelik fabrikalarında gaz kullanımına başlanmıştır Bursa-Çan Doğal Gaz İletim Hattı. Ana Hat 8, 12, 16 ve 24 çaplarında ve 208 km. uzunluğundaki Bursa-Çan Doğal Gaz İletim Hattı ile Çan a uzatılmış ve Temmuz 1996 tarihinden itibaren gaz, hat güzergahında bulunan sanayi kuruluşları ile birlikte Çanakkale Seramik fabrikasında da kullanıma sunulmuştur. 12 çapında 107 km. uzunluğundaki Çan-Çanakkale Doğal Gaz Boru Hattı nın yapım çalışmaları da 2000 yılında tamamlanmıştır Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı. Başta İran olmak üzere doğudaki kaynaklardan alınacak doğal gazın boru hattı ile Türkiye ye taşınması amacıyla yapılan yaklaşık km. uzunluğundaki, çapı 48 ve 40 arasında değişen Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı, Doğubayazıt tan başlayıp, Erzurum, Sivas ve Kayseri üzerinden Ankara ya uzanmakta, bir kolu da Kayseri Konya üzerinden Seydişehir e ulaşmaktadır. Hattın bölümlerinin uzunlukları; 291 km., 48, Doğubayazıt-Erzurum, 307 km., 48, Erzurum-Sivas, 260 km., 48, Sivas-Kayseri, 320 km., 40, Kayseri-Ankara, 230 km., 40 ve 110km., 16, Kayseri-Konya-Seydişehir Samsun-Ankara Doğal Gaz İletim Hattı. Rus gazının Karadeniz üzerinden Türkiye ye taşınması amacıyla yapılan Rusya Federasyonu-Türkiye Doğal Gaz İletim Hattı (Mavi Akım) nın Türkiye bölümü 48 çapında ve 501 km uzunluğunda olup, Şubat 2003 de işletmeye alınmıştır Karacabey-İzmir Doğal Gaz İletim Hattı. Mevcut Doğal Gaz Ana İletim Hattı, Bursa dan (Karacabey) İzmir e uzatılarak, doğal gaz bu güzergahtaki Manisa, Balıkesir, Turgutlu gibi merkezlerde sanayi ve konut sektörlerinde kullanıma sunulacaktır. Hat 251 km. uzunluğunda ve 36 çapında olup, Nisan 2002 de devreye alınmıştır. Aliağa Bölgesinde kurulan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralına gaz arzı sağlamak üzere 36 çapında, 35 km. uzunluğunda bir bağlantı hattı ve 20 çapında, 6-7 km.lik Aliağa Branşman Hattı Proje kapsamına dahil edilmiştir

Hazırladığımız bu rapora gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz.

Hazırladığımız bu rapora gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz. ÖNSÖZ Ülkemiz talep artışı açısından bakıldığında dünyada en hızlı gelişen doğal gaz piyasalarından birine sahiptir. Özellikle elektrik üretiminde başat kaynak olması, alternatif enerji kaynaklarına göre

Detaylı

ÖNSÖZ. Bu kapsamda, 2011 yılında doğal gaz piyasasından derlenen bilgiler ışığında hazırlanan bu raporun ülkemize faydalı olmasını dilerim.

ÖNSÖZ. Bu kapsamda, 2011 yılında doğal gaz piyasasından derlenen bilgiler ışığında hazırlanan bu raporun ülkemize faydalı olmasını dilerim. ÖNSÖZ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak piyasaya ilişkin tüm düzenleme ve denetim faaliyetlerimizde, etkinlik ve verimliliğin sağlanması, isabetli ve sağlıklı kararlar alınması temel amacımızdır.

Detaylı

www.botas.gov.tr 2010 Faaliyet Raporu

www.botas.gov.tr 2010 Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu Büyük hedefimiz, milletimizi en yüksek medeniyet seviyesine ve refaha ulaştırmaktır. BOTAŞ sayfa 4 sayfa 6 sayfa 8 sayfa 10 sayfa 18 Genel Müdürün Sunuşu Yünetim Kurulu ve Üst Yönetim

Detaylı

Türkiye nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değerlendirilmesi Raporu

Türkiye nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değerlendirilmesi Raporu tmmob makina mühendisleri odası Türkiye nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değerlendirilmesi Raporu MART 2006 ANKARA YAYIN NO:...MMO/2006/408 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. 36/1-A

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU 2012 TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU TRAKYA KALKINMA AJANSI İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 4 Şekiller Listesi... 5 ÖNSÖZ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. GİRİŞ... 6 1. DÜNYADA ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENEL

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE DE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ VE KULLANILAN KAYNAKLAR Leyla DOLUN Kd.Uzman SA 02-6-18 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Aralık 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa No Giriş 1 I- Türkiye

Detaylı

2.6. İyi Uygulama Örnekleri... 52 2.6.1. AL-TAŞ Ambarlı Liman Tesisleri A.Ş... 52 3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME... 53 3.1. İzmit Körfezi Liman Bölgesi

2.6. İyi Uygulama Örnekleri... 52 2.6.1. AL-TAŞ Ambarlı Liman Tesisleri A.Ş... 52 3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME... 53 3.1. İzmit Körfezi Liman Bölgesi İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. Amaç... 5 1.2. Kapsam... 6 1.3. Yöntem... 6 2. MEVCUT DURUM ANALİZİ... 6 2.1. Mevcut Liman Tesisleri ve Alt Bölgeler... 6 2.1.1. Dilovası Alt Bölgesi... 10 2.1.2. Hereke

Detaylı

Petrol Ofisi A.Ş. 1 Ocak 31 Mart 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu

Petrol Ofisi A.Ş. 1 Ocak 31 Mart 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu Petrol Ofisi A.Ş. 1 Ocak 31 Mart 2009 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler a. Şirket in Faaliyet Konusu...3 b. Ortaklık Yapısı...3 c. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri...3 d. İştirakler...5 e. Merkez Dışı

Detaylı

YATIRIM REHBERi. SAMSUNİş Dünyasında. Siz de Yerinizi Alın...

YATIRIM REHBERi. SAMSUNİş Dünyasında. Siz de Yerinizi Alın... YATIRIM REHBERi SAMSUNİş Dünyasında Siz de Yerinizi Alın... SAMSUN yatırım REHBERİ SAMSUNİş Dünyasında Siz de Yerinizi Alın... www.oka.org.tr içindekiler 2 Türkiye Ekonomisi 8 Temel Bilgilerle Samsun 10

Detaylı

MAVİ AKIM PROJESİ: Bir Enerji Stratejisi ve Stratejisizliği Örneği

MAVİ AKIM PROJESİ: Bir Enerji Stratejisi ve Stratejisizliği Örneği 1/20 MAVİ AKIM PROJESİ: Bir Enerji Stratejisi ve Stratejisizliği Örneği Sinan OĞAN ASAM Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası Kıdemli Araştırmacı Avrupa'nın en hızlı büyüyen doğal gaz pazarı olan Türkiye'nin

Detaylı

Türkiye Petrolleri, 60 yıllık köklü geçmişi, bugünün başarıları, hedefleri ve yeniden yapılanma çalışmalarıyla geleceğe damgasını vuruyor!

Türkiye Petrolleri, 60 yıllık köklü geçmişi, bugünün başarıları, hedefleri ve yeniden yapılanma çalışmalarıyla geleceğe damgasını vuruyor! Türkiye Petrolleri, 60 yıllık köklü geçmişi, bugünün başarıları, hedefleri ve yeniden yapılanma çalışmalarıyla geleceğe damgasını vuruyor! Kendiniz için değil, millet için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A. Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A. Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU 2 0 1 1 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A. Ş. ŞİRKETLER MÜHENDİSLİK VE İNŞAAT Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. Cimtas Mechanical Contracting B.V. Cimtas

Detaylı

İÇİNDEKİLER 4-5 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI

İÇİNDEKİLER 4-5 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI İÇİNDEKİLER 4-5 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI 20-27 2006 da Dünya, Türkİye ve Petrol Ofİsİ nde Gelİşmeler 36-41 2006 da Perakende Faalİyetler 48-49 2006 da Tİcarİ / Endüstrİyel Satışlar ve LNG 50-51

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI DOĞAL GAZ & ENERJİ YÖNETİM. KONGRE ve SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI DOĞAL GAZ & ENERJİ YÖNETİM. KONGRE ve SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI DOĞAL GAZ & ENERJİ YÖNETİM KONGRE ve SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI GAZİANTEP EYLÜL 2001 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASİ Sümer Sok. 36/1-A Demirtepc/ANKARA Tel : 0(312) 231 31

Detaylı

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 2004 yılında dünya çelik üretimi 1 milyar ton civarında gerçekleşmiştir. Bu üretimin yaklaşık 1/4 ü Çin tarafından yapılmıştır. Dünyadaki üretimde ikinci sırayı Japonya almıştır.

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ İÇİNDEKİLER ŞİRKETLER 4 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 5 YÖNETİM KURULU 6 İCRA KURULU 7 BAŞKAN'DAN MESAJ 8 MÜHENDİSLİK VE İNŞAAT 10 ENERJİ 32 GAYRİMENKUL 36 SANAYİ VE TİCARET 42 SOSYAL FAALİYETLER 48 KURUMSAL

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU 2 0 1 0 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A. Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU 2 0 1 0 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A. Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU 2 0 1 0 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A. Ş. ŞİRKETLER MÜHENDİSLİK VE İNŞAAT Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. Cimtas Mechanical Contracting B.V. Cimtas

Detaylı

Filyos Vadisi Projesi

Filyos Vadisi Projesi Filyos Vadisi Projesi Mehmet ÇETİNKAYA İnşaat Yüksek Mühendisi, Strateji Geliştirme ve Programlama Birim Başkanı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kozlu/Zonguldak. Özet Filyos Vadisi Projesi Zonguldak ın

Detaylı

UMANLARIMlZDAN. ORTADOGU ULKELERINE TRANSIT TAŞıMAClUK {

UMANLARIMlZDAN. ORTADOGU ULKELERINE TRANSIT TAŞıMAClUK { i istanbul TicARET ODASı Yayın No: 1989-13 UMANLARIMlZDAN....,... ORTADOGU ULKELERINE TRANSIT TAŞıMAClUK { istanbul-1989 İSTANBUL TİCARET ODASI LİlVlANLARfMIZDÂN ORTA DOĞU ÜLKELERİNE TRANSİT TAŞIMACILIK

Detaylı

DOĞU-BATI ENERJİ KORİDORU DOĞAL GAZ İLE TAMAMLANIYOR: BOTAŞ IN AVRUPA YA AÇILIM STRATEJİSİ

DOĞU-BATI ENERJİ KORİDORU DOĞAL GAZ İLE TAMAMLANIYOR: BOTAŞ IN AVRUPA YA AÇILIM STRATEJİSİ 38 EMRE ENGÜR DO U-BATI ENERJ KOR DORU DO AL GAZ... DOĞU-BATI ENERJİ KORİDORU DOĞAL GAZ İLE TAMAMLANIYOR: BOTAŞ IN AVRUPA YA AÇILIM STRATEJİSİ Emre ENGÜR* Especially with the increasing demand of the European

Detaylı

POLİTİKA VE DÜZENLEMELER

POLİTİKA VE DÜZENLEMELER DENİZCİLİK KARAYOLU SEKTÖRÜ SEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER POLİTİKA VE DÜZENLEMELER PROJE VE FAALİYETLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER İŞLETME FAALİYETLERİ DENİZCİLİK 314 Günümüzde küresel ticaretin %80 i verimli ve ekonomik

Detaylı

Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri

Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, 26: 11-41 Yusuf BAYRAKTUTAN Mehmet ÖZBİLGİN Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri The Impact of Ports

Detaylı

İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir.

İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir. ŞUBAT 2015 İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir.] İÇİNDEKİLER Genel Bilgi... 2 İran Ekonomisi Genel Değerlendirme...

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 3346 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun Adı Merkez İlgili Kuruluş

Detaylı

PETROL OFİSİ FAALİYET RAPORU

PETROL OFİSİ FAALİYET RAPORU PETROL OFİSİ 2008 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YILA GENEL BİR BAKIŞ...3 PETROL SEKTÖRÜ...5 2008 DE PETROL OFİSİ...8 PERAKENDE FAALİYETLERİ...9 TOPTAN SATIŞLAR VE LNG...16 HAVACILIK VE DENİZCİLİK SEKTÖRÜ

Detaylı

Doğal kaynaklar, uygarlığın gelişimi için sosyo-ekonomik açıdan büyük önem taşır ve sürdürülebilir kalkınma, ancak çevre değerleriyle birlikte

Doğal kaynaklar, uygarlığın gelişimi için sosyo-ekonomik açıdan büyük önem taşır ve sürdürülebilir kalkınma, ancak çevre değerleriyle birlikte Doğal kaynaklar, uygarlığın gelişimi için sosyo-ekonomik açıdan büyük önem taşır ve sürdürülebilir kalkınma, ancak çevre değerleriyle birlikte gerçekleşebilir. Bu değerlerin faaliyetlerimiz nedeniyle bozulmasının

Detaylı

Türkiye nin enerji geleceğini şekillendirmek üzere birlikteyiz.

Türkiye nin enerji geleceğini şekillendirmek üzere birlikteyiz. Türkiye nin enerji geleceğini şekillendirmek üzere birlikteyiz. Özge Uyar Tüpraş İzmir Rafinerisi İnsan Kaynakları Müdürü Ergün Top Aygaz Bayi ENERJİ Toplam tüketimin %65 ini karşılayan, Türkiye de rafinajda

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA ÖNSÖZ Tabii kaynaklar insanoğlu için yeterli olmasına rağmen sınırsız değildir ve

Detaylı

Kalbimiz Türkiye için çarpıyor!

Kalbimiz Türkiye için çarpıyor! 2012 Faaliyet Raporu Kalbimiz Türkiye için çarpıyor! Türkiye nin Kalbi... içindekiler KISACA Tüpraş 10 Temel Göstergeler 16 2012 Gelişmeleri 20 Tüpraş ın Evrimi YÖNETİM DEN MESAJLAR 24 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı