ENVER SALİHOĞLU VALİ İL ÖZEL İDARESİ. GÖREVLERİ YETKİLERİ ORGANLARI TEŞKİLATI İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN MALİ ve SOSYAL HAKLARI ile YARGILANMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENVER SALİHOĞLU VALİ İL ÖZEL İDARESİ. GÖREVLERİ YETKİLERİ ORGANLARI TEŞKİLATI İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN MALİ ve SOSYAL HAKLARI ile YARGILANMALARI"

Transkript

1 ENVER SALİHOĞLU VALİ İL ÖZEL İDARESİ GÖREVLERİ YETKİLERİ ORGANLARI TEŞKİLATI İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN MALİ ve SOSYAL HAKLARI ile YARGILANMALARI (Son Mevzuat Değişiklikleri Dahil) 2012

2 Yayın No : 2648 Hukuk Dizisi : Baskı - Şubat İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Baskı - Cilt : Beta Basım A.Ş. : Net Kırtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. Şti. Taksim Cad. Yoğurtçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyoğlu/İST. (Sertifika No ) (0-212) Kapak Tasarım : Gökhan Ayrancı Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Narlıbahçe Sokak Damga Binası No: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 Annem Kebire ve Babam Mehmet Salih in aziz hatıralarına...

4

5 ÖNSÖZ Fransız hukukçu ve siyasetçi Alexis de Tocqueville ünlü Amerika da Demokrasi adlı kitabında Yerel müesseseleri kötüleyenler, ancak onu tanımayanlardır. der. Yerel demokrasinin gereğine inanan biri olarak yıllardır yerel yönetimlerin teori ve uygulamaları üzerine yaptığım çalışmalarda yerel yönetimlerin tanınmasına katkı sağlamaya çalıştım. Bu kitap da bu anlayışla hazırlandı. İl özel idaresi bir buçuk asırdan bu yana Türk devlet yönetimi yapısı içinde önemli bir yere sahiptir. Bazen oldukça sembolik görevler görse de her zaman devlet teşkilatı içinde yerini almıştır. Son otuz yıldan bu yana gündemden düşmeyen kamu yönetimi reformu paketlerinde il özel idaresi de ele alınmıştır. Bu bağlamda; 1981 yılında il özel idarelerine devlet gelirlerinden pay verilmesi konusunda, 1986 yılında ise görev yetkilerle ilgili değişiklikler yapılmıştı sayılı Kanun la Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ait görevler il özel idarelerine devredilmiştir yılında çıkarılan 5302 sayılı Kanun il özel idaresi ile ilgili kökten yapısal ve demokratik düzenlemeler getirmiştir sayılı Kanun un yürürlüğe girmesinden sonra 3213 sayılı Maden Kanunu, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Hakkında Kanun, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretim Amaçlı Kullanılması Hakkında Kanun ve diğer bazı kanunlarla il özel idarelerine yeni yetkiler de verilmiştir. Son olarak sosyal hizmet kuruluşlarının il özel idarelerine devri kararlaştırılmıştır. Bununla birlikte beş yıllık uygulamada döneminde olduğu gibi bu yetkilerin il özel V

6 idarelerinden Merkezi Yönetimin çeşitli kurum ve kuruluşlarına devredildiğine tanık olmaktayız. Son olarak 5996 sayılı Kanun la hayvancılık, gıda ve bitki sağlığı konusunda ruhsatlandırma yetkileri Merkezi Yönetime devredilmiş, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun la afete ilişkin yetkiler, 6111 sayılı Kanun la su kiralama yetkisi, su yapılarının denetimi il özel idarelerinden alınmıştır yılında bakanlıkların teşkilat yapılarının yeniden düzenlenmesi sırasında ileri açıklanacağı üzere il özel idaresinin imarla ilgili bir çok yetkisi yeniden Merkezi Yönetim kuruluşlarına verilmiştir. Anayasa Mahkemesinin idari vesayet konusunda katı davranışı da bunda etkili olmaktadır. Umarım geçmişte olduğu gibi bu görev ve yetki aşınması sürmez. Bu çalışmada; il özel idarelerinin kuruluşu, görevleri, yetkileri, organları ve organlarının üyeleri, teşkilatı, personeli, mali yapısı ve denetimi üzerinde durulmuştur. Böylece il genel meclisi başkanı, kaymakam ve mülki idare amiri olarak görev yaptığım süre için bizzat karşılaştığım sorunlar ve konu ile ilgili kişilerin soru ve görüşleri dikkate alınarak uygulamaya yönelik bir kitap ortaya çıkmıştır. Karşılaştırma imkanı sağlamak bakımından il özel idarelerinin tarihsel gelişimi ile kısmen teorik açıklamalara da yer verilmiştir. Kitaptaki mevzuata yönelik yorum ve eleştiriler kendi görüşlerimdir. Bu çalışma bilimsel bir yayın olmamakla birlikte ayrıntıya girilen konularda kaynak gösterilmiş ve kaynakçada belirtilmiştir Bu kitapta il özel idaresi ile ilgili konulara yer verilmiş, ancak çok geniş bir mevzuatı olan personel konusunda özet bilgiler verilmiştir, diğer konularda ise yer yer ayrıntıya girmekle birlikte il özel idaresi ile ilgilenen herkesin anlayacağı biçimde ağırlıklı olarak il genel meclisi üyelerine yönelik bilgiler derlenmiştir. Çalışmada Şubat 2012 tarihine kadar olan bütün mevzuat değişiklikleri dikkate alınmıştır. Bu çalışma sırasında, Sayıştay kararlarından beni haberdar eden değerli dostlarım Sayıştay Dördüncü Daire Başkanı Abdurrah- VI

7 man Acar ve üye Cavit Erdoğan a, idari yargı kararları konusunda her zaman bilgine başvurduğum Dr. Selami Demirkol a, notları okuyup gerekli uyarıları yapan Mülkiye Başmüfettişi Adanan Gürsoy a bu baskıyı gerçekleştiren Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Yöneticisi Sayın Seyhan Satar a ve katkılarını gördüğüm bütün dostlarıma teşekkür ederim. Bundan sonra yapılacak eleştiriler de gelecek baskılar için önemli katkı sağlayacağına inanıyorum Enver SALİHOĞLU VII

8

9 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII A- İL ÖZEL İDARESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE KAMU YÖNETİMİ İÇİNDEKİ YERİ...1 I- İL ÖZEL İDARESININ TARIHSEL GELIŞIMI... 1 a. Tanzimat tan 1913 e kadar... 1 b. İdare-i Umumiye-i Vilayat Kanunu dönemi... 4 II- İL ÖZEL IDARESININ TÜRK KAMU YÖNETIM İÇINDEKI KONUMU... 7 a. Anayasa ya göre il özel idaresi... 7 b. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve il özel idaresi... 8 c. İl özel idaresinin genel görevli olması ç. İl özel idaresinin kurulması d. İlçe özel idaresi e. Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinin özel durumu III- İL ÖZEL IDARESININ GELECEĞI B- İL ÖZEL İDARESİNİN GÖREVLERİ...23 I SAYILI KANUN LA İL ÖZEL İDARESINE VERILEN GÖREVLER a. İl sınırları içinde yapılacak görevler b. İl özel idaresinin sadece belediye sınırları dışında yapacağı görevler c. İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları IX

10 II- DIĞER MEVZUATLA İL ÖZEL İDARESINE VERILEN GÖREVLER a. Çeşitli kanunlarla verilen görevler b. Kanun hükmünde kararnamelerle verilen görevler c. Tüzük ve yönetmeliklerle verilen görevler C- İL ÖZEL İDARESİNİN ORGANLARI...67 I- İL GENEL MECLISI a. Oluşumu b. Adaylık ve seçim usulü c. İl Genel meclisinin görev ve yetkileri ç. İl genel meclisinin başkanlık divanı d. İl Genel meclisinde siyasi parti grupları e. İl genel meclisinin gündemi ve toplantıları f. İl genel meclisinde kurulan ihtisas komisyonları g. İl genel meclisinin denetim yetkisi ve denetim komisyonu ğ. İl genel meclisi üyelerinin katılacağı meclis dışındaki komisyonlar h. İl genel meclisi başkanının il genel meclisini yönetmesi...90 ı. İl genel meclisinde oylama i. İl genel meclisinde alınan kararlar j. İl genel meclisi kararlarının kesinleşmesi k. İl genel meclisi kararlarının geri alınması l. İl genel meclisinin feshi ya da sona ermesi m. İl genel meclisi üyeleri hakkında ön inceleme ve soruşturma yapılması n. Görevden uzaklaştırma o. İl genel meclisi üyeliğinin sona ermesi ve yerine yedek üye getirilmesi ö. Boşalan meclisin görevlerinin yerine getirilmesi p. İl genel meclisi üyelerinin mali hakları r. İl genel meclisi üyelerinin yapamayacağı işler ve görevler s. İl genel meclisi üyelerinin mal bildirimleri X

11 II- İL ENCÜMENI a. Oluşumu b. Toplantı ve çalışma usulü c. İl encümeninin kararlarını geri alınması ç. İl encümeninin görev ve yetkileri d. İl Encümeni üyelerinin ödenekleri e. İl encümeni üyelerinin sosyal güvenlikleri konusu f. İl encümeni üyeleri hakkında inceleme ve soruşturma yapılması g. İl encümeni üyelerinin görevden uzaklaştırılması ğ. İl encümeninin feshi h. İl encümen üyelerinin yapamayacağı işler III- VALI a. Atanması b. Görev ve yetkileri c. Görevden uzaklaştırılması ç. Vali hakkında ön inceleme ve soruşturma yapılması d. Valiye il özel idaresi bütçesinden yapılan ödemeler IV- ÖZEL İDARE ORGANLARI ARASINDA UYUŞMAZLIK a. Vali ile il encümeni arasında uyuşmazlık b. Vali ile il genel meclisi arasında uyuşmazlık c. İl genel meclisi ile il encümeni arasında uyuşmazlık ç. Valilerin il genel meclisi kararları üzerinde kullandığı vesayet yetkisi Ç- İL ÖZEL İDARESİNİN TEŞKİLATI VE PERSONELİ I- GENEL SEKRETER a. İl özel idaresi genel sekreterinin görev ve sorumlulukları b. Genel sekreterin atanması c. Genel sekreterin özlük hakları ç. Genel Sekreterin katılacağı kurullar XI

12 II- GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI VE BIRIMLER a. İl özel idaresi genel sekreter yardımcıları b. Birim amirleri c. İç denetçiler III- İL ÖZEL İDARESININ 657 SAYILI KANUN A TABI DIĞER PERSONELI a. İl özel idaresi personelinin ataması b. Memurlara vekalet görevi verilmesi c. Memurlar ikinci görev verilmesi ç. İl özel idaresi memurlarının geçici görevlendirilmesi d. Sicil işleri ve özlük dosyası e. Disiplin işleri ve disiplin kurulları f. İl özel idaresi memurlarına verilecek disiplin cezaları g. İl özel idaresi memurlarının görevden uzaklaştırılması ğ. İl özel idaresi memurları hakkında ön inceleme yapılması h. Başarı belgesi ve ödüllendirme ı. İl özel idaresi memurlarının izinleri i. İl özel idaresi memurlarının görevde yükselmeleri j. İl özel idaresi mensupların eğitimi k. İl özel idaresi memurlarının aylıkları ile diğer mali ve sosyal hakları l. Memur sendikaları ile ilişkiler m. İl özel idaresi memurlarının yapamayacağı işler n. İl özel idaresi memurlarının kılık kıyafetleri o. İl özel idaresi memurlarının çalışma saatleri ö. İl özel idaresi memurlarını mal bildirimi p. İl özel idaresi memurlarının görevinin sona ermesi r. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından personel görevlendirilmesi s. Afet ve acil durum müdürlüğü ve birlik müdürlüğü IV- SÖZLEŞMELI PERSONEL a. Tam zamanlı sözleşmeli personel b. Kısmi zamanlı sözleşmeli personel XII

13 V- İŞÇILER VE GEÇICI İŞÇILER a. İşçiler b. Geçici İşçiler c. İşçilerin izinleri ç. İşçilere verilecek disiplin cezaları d. İş akdinin feshi e. İşçilere verilecek ücret f. İşçi sağlığı ve iş güvenliği g. Hizmet alımı yoluyla iş yaptırılması VI- İL ÖZEL İDARESININ İLÇE TEŞKILATI a. Teşkilat b. Vali yardımcısı ve kaymakamların il özel idaresine ilişkin görevleri ve ödenekleri VII- İL ÖZEL İDARESININ ŞIRKET KURMASI a. Yasal dayanak b. Uygulanacak usul c. İl özel idaresi şirketlerinin denetimi VIII- İL ÖZEL İDARELERININ BIRLIK KURMASI VEYA BIRLIKLERE KATILMASI a. Birliğin tanımı ve kuruluşu b. Birlik meclisi c. Birlik encümeni ç. Birlik Başkanı d. Birliğin gelir ve giderleri e. Birliğin denetimi f. Birliğin teşkilatı g. Birlik personeline ödenen ücretler ve huzur hakkı ödemeleri IX- İL ÖZEL İDARESININ İŞLETME KURMASI a. İşletme kurulması b. İşletmenin özel idare teşkilatı içindeki yeri c. İşletmenin bütçe ve muhasebe işleri XIII

14 X- İL ÖZEL IDARESININ DERNEK VE VAKIFLARLA İLIŞKISI D- İL ÖZEL İDARESİNİN DENETİMİ I- DENETIMIN AMACI VE KAPSAMI Il- İL ÖZEL İDARESININ İÇ DENETIMI a. İç denetim b. Sıralı amirlerin denetimi c. İl genel meclisinin denetimi III- DIŞ DENETIM IV- İDARI VESAYET DENETIMI a. İdari vesayet denetiminin tanımı ve kapsamı b. İl özel idaresi üzerinde vesayet yetkisi kullanan makamlar c sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ndan kaynaklanan vesayet yetkileri ç. İmar mevzuatı ile getirilen idari vesayet d. Diğer kanunlarla getirilen idari vesayet yetkileri e. Kanun hükmünde kararnamelerle getirilen idari vesayet yetkileri V- KAMUOYU DENETIMI E- İL ÖZEL İDARESİNİN MALİ İŞ VE İŞLEMLERİ I- İL ÖZEL İDARESININ GELIRLERI a sayılı Kanun a göre b. Diğer mevzuata göre c. İl özel idaresinin gelirlerinin takibi ve tahsili ç. İl özel idaresi gelirleri ile ilgili uzlaşma d. İl özel idaresinin tahsilat görevlilerinin kefalet durumu e. İl özel idaresinin nakitlerinin değerlendirilmesi f. Muhasebe kayıtlarından çıkarılacak miktarlar XIV

15 II- İL ÖZEL İDARESININ GIDERLERI a sayılı Kanun a göre b. Diğer mevzuata göre III- İL ÖZEL İDARESININ MALLARI a. Taşınmaz mallar b. Taşınır mallar ve taşıtlar IV- İL ÖZEL İDARESININ TARIFELERI a. Vergi, resim ve harçlarla ilgili tarifeler b. Ücrete tabi işlerin tarifeleri c. İl özel idaresi tarafında üretilen mal ve hizmetlerin ücretsiz sunulması V- İL ÖZEL İDARESININ BÜTÇESI a. Bütçenin hazırlanması b. Bütçenin il genel meclisinde görüşülmesi ve kabulü c. Aktarma ç. Ek ödenek d. Yedek ödenek e. İl özel idare bütçesine konulan kanuni paylar f. Tahsisli gelirler g. Ödeneklerin iptali ve devri: ğ. Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri h. Harcama usulleri ı. Harcama görevi ve sorumluları: i. Ön ödeme (avans) j. İl özel idaresi işlerinin köylere hizmet götürme birliği eliyle gerçekleştirilmesi k. Merkezi Yönetim ödeneklerinin il özel idaresine aktarılarak kullanılması l. Faaliyet raporu m. Kamu zararı XV

16 VI. STRATEJIK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI VE YATIRIMLAR a. Stratejik plan b. Performans planı c. İl özel idaresinin yatırım programı VII- İL ÖZEL IDARESINDE YAPILACAK IHALELER a. İl özel idaresinde ihale usulü b. İl özel idaresinin ihaleden yasaklama kararları c. İhalede görev alamayacak kamu görevlileri VIII- İL ÖZEL İDARESININ KESIN HESABI VIII- İL ÖZEL İDARESININ BORÇLANMASI a. Dış borçlanma b. İller Bankasından borçlanma c. Tahvil ihracı ç. Borçlanılabilecek üst sınır d. Borçlanmada yetki e. Borç hesabı kurulması F- İL ÖZEL İDARESİNİN RUHSATLANDIRMA VE DENETİM YETKİ VE GÖREVLERİ I- İŞYERI AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI ILE İLGILI İŞLER a. Sıhhi iş işyerlerinin ruhsatları b. Gayrisıhhi işyerlerinin ruhsatları c. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatları ç. İşyeri açma ruhsatı verme yetkisi il özel idaresine ait olmayan yerler d. İl Özel idaresinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı verirken uyacağı hususlar e. İşyerlerinin denetimi f. İş yeri ruhsatlarının iptali XVI

17 II- İL ÖZEL İDARESININ UYGULAYACAĞI İDARI PARA CEZALARI VE YAPTIRIMLAR a. Genel olarak idari para cezaları b. İl Özel İdaresi Kanunu na göre c. Çevre Kanunu na göre ç. İmar Kanunu na göre d. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun a göre e. Kabahatler Kanunu na göre f. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu na göre g. Maden Kanunu na göre ğ. Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun a göre h sayılı Kanun a göre ı sayılı Sivil Savuma Kanunu na göre i sayılı Kanun a göre j sayılı Kanun a göre k. Diğer cezalar G- İL ÖZEL İDARESİNİN İMARLA İLGİLİ GÖREV VE YETKİLERİ I- İL ÖZEL İDARESININ İMARLA İLGILI GÖREV VE YETKILERI a. İmar planı yapılması b. İfraz ve Tevhit işleri c. Yapı ruhsatları ç. Yapı kullanma izni d. Yapılarda fenni sorumluluk e. Diğer hususlar II- İL ÖZEL İDARESININ GÖREV ALANI İÇINDE BAŞKA KURUM VE KURULUŞLARIN İMAR YETKILERI a. Bakanlar Kurulunun yetkileri b. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkileri XVII

18 c. Kültür ve Turizm Bakanlığının yetkileri ç. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yetkileri d. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yetkileri e. Maliye Bakanlığının yetkileri f. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yetkileri g. Bölge Kalkınma İdarelerinin yetkileri ğ. Toplu Konut İdaresinin yetkileri h. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkileri ı. Serbest bölgelerde imar yetkisi i. Organize sanayi bölgelerinde imar yetkisi j. Endüstri bölge yönetimlerinin yetkileri k. Teknoloji geliştirme bölge yönetimlerinin yetkileri l. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının yetkileri m. Karayolları Genel Müdürlüğünün yetkileri n. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yetkileri o. 442 sayılı Kanun a göre köy yerleşme alanlarını tespitinde yetki ö. Madencilik faaliyetlerinde imar uygulamaları yetkisi Ğ- İL ÖZEL İDARESİNDE YETKİ DEVRİ I. YETKI DEVRININ TANIMI VE ŞARTLARI a. Yetkinin tanımı b. Yetki devri c. Yetki devrinin şartları II- İL ÖZEL İDARESINDE YETKI DEVRI a. Devredilebilecek yetkiler b. Devredilemeyecek yetkiler H- İL ÖZEL İDARESİNİN DİĞER KURULUŞLARLA VE HALKLA İLİŞKİLERİ I- KAMU KURULUŞLARI ILE İLIŞKILER a. Ortak hizmet projeleri XVIII

19 b. Taşınmazların tahsisi c. Taşınır malların tahsisi II- MESLEK KURULUŞLARI VE SIVIL TOPLUM KURULUŞLARI İLE İLIŞKILER a. Ortak hizmet projeleri yürütme b. Demirbaş ve malzeme temini c. Nakdi yardım yapılması III- HALKLA İLIŞKILER a. Kamu hizmetlerinin sunumu b. Vatandaşların başvurularının alınıp değerlendirilmesi c. Bilgi edinme hakkı uygulaması IV- İL ÖZEL İDARESI HIZMETLERINE GÖNÜLLÜ KATILIM V- ETIK DAVRANIŞ KURALLARI VE ETIK SÖZLEŞMESI a. Etik davranış kuralları b. Hediye alma yasağı c. Etik sözleşmesi VI- DIĞER KURUMLARLA YAZIŞMA a. Genel olarak yazışmalar b. İstisnalar VII- YURTDIŞI İLIŞKILERI VIII- TÜRK BAYRAĞI MEVZUATININ UYGULANMASI a. Türk Bayrağının çekilmesi ve konulması b. Tanıtıcı bayraklar I- AFETLERLE İLGİLİ GÖREV VE YETKİLER I- AFET ÖNCESI YAPILACAK İŞLER a. Afete maruz bölgelerin tespiti b. Acil yardım planı XIX

20 c. Yangınla ilgili düzenlemeler II- AFET ESNASI VE SONRASINDA YAPILACAK İŞLER a. Olağanüstü hal ilanı b. Genel hayata etkililik kararı c. Afet harcamaları İ- İL ÖZEL İDARESİNİN YARARLANABİLECEĞİ BAĞIŞLAR VE YARDIMLAR I- YARDIM VE BAĞIŞIN ŞEKLI II- MALIYE BAKANLIĞI BÜTÇESINDE YER ALAN MAHALLI İDARELERE YARDIM ÖDENEĞI III- İÇIŞLERI BAKANLIĞI BÜTÇESINDEN YAPILAN YARDIMLAR IV- DEVLET PLANLAMA TEŞKILATI BÜTÇESINDEN (KALKINMA BAKANLIĞI) YAPILAN YARDIMLAR a. Kalkınmada öncelikli yörelere yapılan yardımlar b. Sosyal destek programı kapsamında yapılan yardımlar (SODES) c. Özel projelere ayrılan ödenekler ç. Cazibe Merkezleri ödeneği V- ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLIĞINDAN YAPILAN YARDIMLAR VI- KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIĞINCA YAPILACAK YARDIMLAR VII- BAŞBAKANLIK ACIL DESTEK ÖDENEĞINDEN YAPILACAK YARDIMLAR VIII- İLLER BANKASINDAN YAPILAN YARDIMLAR IX- ÇEVRE VE ŞEHIRCILIK BAKANLIĞINDAN YAPILAN YARDIMLAR X- MERKEZI YÖNETIM BÜTÇELERI ILE YAPILAN ÖDENEK AKTARMALARI XX

21 a. Köy Altyapılarını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında aktarılan ödenekler b. Kapatılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün il özel idarelerine aktarılan personelinin özlük hakları ile ilgili ödenekler c. Özürlüler Destek Programı (ÖDES) kapsamında yapılan yardımlar XI- AVRUPA BIRLIĞI KAYNAKLARINDAN YAPILAN YARDIMLAR K- EKLER EK: 1 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU EK: 2 İL GENEL MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ L- İL ÖZEL İDARESİ MENSUPLARI İÇİN KISA KAYNAKÇA a. Kitaplar: b. Makaleler: c. Süreli Yayınlar: XXI

22

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU

A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU i A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU GAYRİMENKUL HUKUKU PRATİK BİLGİLER Av. ALİ GÜVENÇ KİRAZ ii A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU Yayın No : 3215 Hukuk Dizisi : 1572 1. Baskı Nisan

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU 9397 MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU Kanun Numarası : 5355 Kabul Tarihi : 26/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/6/2005 Sayı : 25842 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI Ali ÇAMLIBEL Sayıştay Uzman Denetçisi İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, karar organı seçmenler tarafından seçilerek

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 R.G.Yayım Sayısı

Detaylı

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1)

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) 11741 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12/11/2012

Detaylı

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı: Madde 1- Birliğin adı Marmaris-Köyceğiz-Datça Turizm Altyapı Hizmet Birliği dir. Birliğin kısaltılmış sembolik adı: MARTAB dır.

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri;

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri; ŞARKIŞLA-GEMEREK- ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı : Madde-1 : Birliğin adı: ŞARKIŞLA, GEMEREK, ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ dir. Ve birliğin kısa adı GAŞ tır Birliğin Merkezi : Madde-2

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ MADDE - 1 Sendikanın Adı: "BİRLİK HABERLEŞME VE İLETİŞİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI dır. Kısa Adı : "BİRLİK HABER- SEN"

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri GİRİŞ 1 Belediye birlikleri Türkiye yerel yönetim sisteminin önemli unsurlarındandır.

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2016 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 İÇİNDEKİLER I. KURUMSAL BİLGİLER... 9 I.A.TARİHSEL GELİŞİMİ... 9 I.B.Yetki, Görev Ve Sorumluluklar...

Detaylı

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER M.Cemal ÖZYARDIMCI İçişleri Bakanlığı Mahalli İd.Gn. Md.lüğü E.Şube Müdürü Mehmet DÖNMEZ MİHDER Gn. Bşk.

Detaylı

SAMSUN BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

SAMSUN BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ SAMSUN BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRLİĞİN ADI: Madde 1- Birliğin adı SAMSUN BELEDİYELER Birliğidir. Birliğin Kısa adı SBB dir. BİRLİĞİN MERKEZİ: Madde 2- Birliğin Merkezi SAMSUN dur. BİRLİĞİN ÇALIŞMA

Detaylı

KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ ĐMZA YETKĐLERĐ YÖNERGESĐ

KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ ĐMZA YETKĐLERĐ YÖNERGESĐ KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ ĐMZA YETKĐLERĐ YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- AMAÇ Bu Yönergenin amacı, Kırklareli Đl Özel Đdaresi nde Vali adına imzaya yetkili makamları belirlemek, verilen yetkileri

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı