Paydaş Katılım Planı Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Türkiye Bölümü. Düzenlenme Tarihi: Haziran 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Paydaş Katılım Planı Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Türkiye Bölümü. Düzenlenme Tarihi: Haziran 2014"

Transkript

1 Paydaş Katılım Planı Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Türkiye Bölümü Belge No: Harici Belge No: URS-EIA-MAN Paydaş Katılım Planı Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Türkiye Bölümü Düzenlenme Tarihi: Haziran 2014

2

3 Ekler Ek A Ek B Ek C Ek D Ek E Ek F ÇED Sürecindeki Halkın Katılımının, Türkiye Cumhuriyeti ndeki Yasal Çerçevesi Belirlenen Paydaşların Listesi Tamamlanan Paydaş Katılım Faaliyetleri Görüş ve Geri Bildirimlerin Özeti Kamu Duyurularının Kopyaları Örnek Görüş Formu

4

5 Ek A: ÇED Sürecinde Halkın Katılımı Aşamasının, Türkiye Cumhuriyeti ndeki Yasal Çerçevesi

6

7 1. ÇED Sürecinin Özeti Türkiye de, ÇED raporunun hazırlanması ve paydaşlarla ilgili katılımları yürütmek için gereklikler aşağıdaki mevzuat dahilinde tanımlanmıştır: 2006 yılında 5491 Sayılı Kanunla değiştirilen Çevre Kanunu nun (1983, No. 2872) 10. Maddesi; ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu na (1983, No. 2872) dayanılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) tarafından yayımlanan ÇED Yönetmeliği (03 Ekim 2013 tarih, No) (Ancak Proje nin tabi olduğu yönetmelik Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı nca yayımlanan mülga ÇED Yönetmeliği dir (2008, RG 26939)). Bu mülga Yönetmelik uyarınca, önerilen projeler Ek 1 ya da Ek 2 deki projeler olarak sınıflandırılacakları bir seçme-eleme sürecine tabi tutulurlar. Ek 1, ulusal öneme sahip veya potansiyel çevre etkilerinin önemli olduğu değerlendirilen büyük ölçekli projeleri kapsar. Ek 1 kapsamındaki Projeler Bakanlık düzeyinde değerlendirilmektedir. Ek 2, ÇED gerektiren veya gerektirmeyebilecek olan daha küçük ölçekli projeleri kapsar. Bu Projeler İl Müdürlüğü düzeyinde değerlendirilir. Projeler ÇED Yönetmeliği Ek 1 e uygun olarak değerlendirilmektedir. Ek 1 (mülga) uyarınca Proje için değerlendirme süreci aşağıdaki adımları kapsar: ÇED Başvuru Dosyasının (ÇEDBD), uygun formatta ÇŞB ne sunulması. Bu başvuru dosyası Proje nin olası etkileri ve başlıca tehlike azaltma önlemlerine ilişkin detaylı Proje bilgilerini içerir; ÇEDBD nin ÇŞB tarafından incelenmesi ve kabulü ile dosyanın bir nüshasının ÇED sürecinin başladığının halka duyurulması için (Projenin geliştirileceği/ ilgili olduğu illerde) ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ne (ÇŞİM) gönderilmesi; ÇŞİM/ÇŞB tarafından ele alınan Projeyle ilgili olarak ÇED sürecinin başladığı hakkında Halkın Bilgilendirilmesi. Tüm ÇED süreci boyunca inceleme yapılması ve görüşlerin ÇŞİM/ÇŞB ye gönderilmesi için, ÇEDBD internetten erişilebilir durumdadır; ÇŞB ilgili bakanlık ve kurum uzmanlarından oluşan bir İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK), kurar. Bu komisyon ÇŞB ve ÇŞİM lerle birlikte ÇED süreci için yetkili değerlendirme organını oluşturmaktadır; Proje Sahibi ile ÇŞB/ÇŞİM arasında Halkın Katılımı toplantıları kararlaştırılır ve Proje Sahibi tarafından en az bir ulusal ve bir yerel gazetede/ ilgili her bir İl için il gazetesinde toplantı(lar)dan en az 10 gün önceden duyurulur (aşağıda Bölüm 2 de daha detaylı bilgi verilmektedir); Halkın Katılımı toplantısından (toplantılarından) sonraki bir hafta içerisinde ÇŞB tarafından bir Kapsam ve Özel Format Belirleme (KÖFB) toplantısı yapılır. KÖFB toplantısına İDK üyelerinin görüşlerini yazılı olarak talep edecek olan ÇŞB başkanlık eder. İDK üyeleri görüş bildirmeden önce, Proje sahibinden, Projeye ilişkin ek detaylar talep edebilir. ÇED raporu Özel Formatı İDK üyelerinin taleplerine göre belirlenir ve Proje sahibine ÇŞB tarafından ÇED Raporu nun izlemesi gereken içindekiler tablosu şeklinde sunulur;

8 Proje sahibi ÇED Raporu nu ÇŞB na Özel Format ın teslim alınmasından itibaren bir yıl içerisinde Bakanlığa sunmak zorundadır. Taslak ÇED Raporu nun Bakanlığa sunulmasının ardından, taslak ÇED Raporu ÇŞB/ÇŞİM tarafından halkın görüş ve önerilerini almak üzere on işgünü görüşe açılır. ÇED Raporu nu incelemek isteyen paydaşlar ÇŞB de ya da projenin bulunduğu ilin ÇŞİM inde duyurulan zaman sınırı içerisinde görüşlerini belirtmek için raporu inceleyebilirler. ÇŞİM halkın görüşlerini İDK ya gönderir. projeyle ilgili karar alma sürecinde bu görüşler, Bakanlıkça dikkate alınır. Taslak ÇED Raporunun sunulmasının ardından, ek Halkın Katılımı toplantısı düzenlemek için yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ayrıca ÇŞB, taslak ÇED Raporuyla ilgili İDK üyelerinin resmi görüşüne başvu rur. ÇŞB tarafından, Taslak ÇED Raporu hakkındaki geribildirimlerini sunmak amacıyla İDK üyeleri ve Proje sahibi ile bir İnceleme ve Değerlendirme toplantısı düzenlenir. Bu toplantının sonucuna göre ÇŞB, proje sahibinden, ÇED Raporun eklenmek üzere, ilave bilgi sağlamasını veya mevcut durumun veya etki değerlendirmesi ve sonuçların yetersiz bulunması halinde, ÇED Raporu için, ilave çalışmalar gerçekleştirilmesini isteyebilir. Ek çalışmalar gerçekleştirilmesi halinde, başka bir İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı gerekebilir ve bu durumda taslak ÇED Raporu yeniden Bakanlığa sunulur, kamuoyu tarafından değerlendirme ve görüşe açılır ve İDK üyelerinin tekrar görüşleri istenir. Bakanlık, proje için, nihai ÇED Raporunun sunulmasının ardından beş işgünü içinde, İDK üyelerinin rapor hakkındaki fikirlerini ve halkın görüşlerini dikkate alarak,, "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" ya da "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumsuz" kararı verir. Bu karar, proje sahibine ve ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak bildirilir. İlgili Valilik, alınan kararın içeriğini, karara esas gerekçeleri ile şartlarını ve halkın, Nihai ÇED Raporuna yansıtılan görüş ve önerilerini, uygun araçlarla halka duyurur. 2. Halkın Katılımı Halkın Katılımı (HK) toplantısı(arı), KÖFB toplantısından önce, Proje sahibi ve ÇED danışmanı (ÇED Raporu nu hazırlayacak kurum) tarafından, Proje alanında (veya ÇŞB tarafından belirlenen özel bir yerde), teklif edilen Proje hakkında halkı bilgilendirmek ve görüş ve önerilerini almak amacıyla, düzenlenir. Toplantının (ların) tarihi ÇŞB ile birlikte kararlaştırılır. Proje HK toplantısının (larının) yerleri, ÇŞB ve Proje sahibi tarafından belirlenir. Toplantı yer(ler)ine karar verirken, projeden en fazla etkilenen yerel halka ulaşılabilir olunması gözönünde bulundurulur.. Proje sahibi HK toplantısını (larını) toplantıdan en az on gün önce, tarih, zaman, yer ve konuya ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere, ulusal ve yerel gazetelerde duyurur. Paydaşların HK toplantısına (larına) katılmaları için davetler, ÇŞB/ÇŞİM ininsiyatifine göre yapılır. HK toplantısına (larına) ÇŞİM İl Müdürü veya onun görevlendireceği bir yetkili başkanlık eder. Halkın Katılımı toplantısı (ları), Proje sahibi ve proje ÇED danışmanının, halktan soruları almadan önce Projeyi sunmaya davet edildiği, açık oturumlar olarak yürütülür. Projeye ilişkin ek bilgiler, HK toplantısı (ları) sırasında, broşür gibi promosyonel araçlar aracılığıyla halka duyurulur. Toplantı tutanakları ÇŞİM tarafından tutulur ve ÇED Özel Formatı nın belirlenmesinde dikkate alınmak üzere, ÇŞB na gönderilir.

9 Ek B: Belirlenen Paydaşlar Listesi

10

11 Paydaş Grubu Paydaş Departman/Alt Kuruluş Merkezi Hükümet Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Endüstriyel Yatırımlar Çevresel Etki Değerlendirmesi Dairesi Başkanlığı Dışişleri Bakanlığı (DİB) Enerji, Su ve Çevre İşleri Genel Müdürlüğü Denizcilik ve Havacılık Genel Müdürlüğü ı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (İlgili kuruluş) Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (Bağlı kuruluş) Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü (İlgili kuruluş) Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAS) Genel Müdürlüğü (İlgili uruluş) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Standartları Enstitüsü Türk Deniz Kuvvetleri Türk Silahlı Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Sahil Güvenlik Bölge Komutanlıkları: Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı İl İdaresi Sinop Valiliği Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Sinop Halk Sağlığı Müdürlüğü Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Sinop Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Sinop Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Yerel İdare Sinop Muhtarlık Bürosu

12 Paydaş Grubu Paydaş Departman/Alt Kuruluş Balıkçılık ve Deniz Alanı Kullanıcıları Ulusal Su Ürünleri ve Balıkçılık Kooperatifi (İstanbul) Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği SUR-KOOP (Ankara) Balıkçılık Kooperatifleri Merkez Birliği (Ankara) Doğu Karadeniz Balıkçılık Kooperatifleri Birliği (Trabzon) (SUR-KOOP a bağlı) Trabzon Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Arsın Merkez (Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi Araklı (Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi Beşikdüzü (Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi Yomra İlçesi Merkez (Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi Kirazlık (Vakfıkebir/Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi Balıklı Köyü (Sürmene/Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi Fenerköy (Çarşıbaşı/Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi Of İlçesi Merkezi ve Eskipazar Kasabası (Of/Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi Akçaabat Merkez (Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi Akçakale Kasabası (Akçaabat/Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi Darıca Kasabası (Akçaabat/Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi Mersin Kasabası (Akçaabat/Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi Salacık Köyü (Akçaabat/Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi Söğütlü (Akçaabat/Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi Yıldızlı Kasabası (Akçaabat/Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi Çarşıbaşı (Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi 100. Yıl (Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi Akyazı Kasabası (Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi Çınaraltı (Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi Büyükliman (Vakfıkebir/Trabzon) Su Ürünleri Kooperatifi

13 Paydaş Grubu Paydaş Departman/Alt Kuruluş Samsun Bölgesel Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği * Sinop Bölgesel Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği * Merkez Su Ürünleri Kooperatifi -Samsun 17 Kooperatif Merkez Su Ürünleri Kooperatifi -Sinop Abalı (Sinop) Su Ürünleri Kooperatifi Korucuk (Sinop) Su Ürünleri Kooperatifi Ticaret ve Ticaret Odaları Ticaret ve Sanayi Odası Limanlar Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Alport Trabzon Liman İşletmesi ve Nakil Lojistik A.Ş Samsunport Internasyonel/CEY Grup Çakıroğlu Sinop Liman İşletmesi A.Ş. Akademik ve/veya Bilimsel Kuruluşlar Ulusal Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Türkiye Deniz Araştırma Vakfı (TÜDAV) (İstanbul) Türkiye Sualtı Arkeoloji Vakfı (İstanbul) Sualtı Araştırmaları Derneği (Ankara) Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Fakültesi (Trabzon) Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maçka Meslek Yüksekokulu, Su Ürünleri Bölümü (Trabzon) Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Fakültesi (Ankara) Trabzon Merkez Balıkçılık Araştırma Enstitüsü

14 Paydaş Grubu Paydaş Departman/Alt Kuruluş Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri Derneği (BTMD) (Trabzon) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Konseyi (TÜBİTAK) DERİNSU Sualtı Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. (Ankara) Uluslararası Uluslararası Karadeniz Araştırmaları Merkezi (Atina) Karadeniz Üniversiteler Ağı (KÜA) Uluslararası Daimi Sekreterliği (Köstence) STKlar Ulusal Bölgesel Çevre Merkezi (Ankara) Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye (İstanbul) Yeşil Barış Örgütü Türkiye (İstanbul) Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği Karadeniz STK Ağı KADOS, "Kadıköyü Bilim, Kültür ve Sanat Dostları Derneği " (İstanbul) Karadeniz Çevrecileri/Doğal Çevreyi Koruma Derneği (Trabzon) BAKÇEP Batı Karadeniz Çevre Platformu (İstanbul) Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) (İstanbul) Tabiatı Koruma Derneği (Ankara) Türkiye Çevre Vakfı (Ankara) Türk Deniz Çevre Koruma Derneği (TURMEPA) İstanbul merkez ofis ve Samsun şubesi

15 Paydaş Grubu Paydaş Departman/Alt Kuruluş Türkiye Çevre Mühendisleri Odası (Ankara) Türkiye Anıt, Çevre ve Turizm Değerlerini Koruma Vakfı (İstanbul) Tarih Çevre ve Kültür Mirasımızı Koruma Derneği (TAÇDER) (Istanbul) Su Ürünlerini Koruma ve Islah Vakfı (İstanbul) Arkeologlar Derneği (İstanbul) ÇEKÜL Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (İstanbul) Türkiye Doğal Hayatı Koruma Derneği (DHKD) (İstanbul) Su Ürünlerini Koruma Derneği (İstanbul) Uluslararası Hükümetlerarası Örgütler Uluslararası Karadeniz Kulübü Karadeniz in Kirliliğe Karşı Korunmasına ilişkin Komisyon Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ) Daimi Sekreterliği (Varna) Daimi Sekreterliği (İstanbul) Daimi Sekreterliği (İstanbul) Karadeniz, Akdeniz ve Atlantik Alanında Deniz Memelilerinin Korunması Antlaşması Daimi Sekreterliği (Monako) Avrupa Komisyonu

16

17 Ek C: Tamamlanan Paydaş Katılım Faaliyetlerinin Özeti

18

19 Paydaş Katılım Faaliyetlerinin Kaydı (Mayis 2014 sonu itibariyle) Tarih Müzakere Yöntemi Paydaş İsmi (leri) Kısa Tanım 28 Ara 2011 Gelen mektup Dışişleri Bakanlığı İzin gereksinimleri 7 Mart 2012 Toplantı Dışişleri Bakanlığı Tanıtım (Giriş) Toplantısı 11 Haz 2012 Toplantı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇSED / ÇED ile ilgili Tanıtım (Giriş) Toplantısı 6 Eyl 2012 Toplantı Dışişleri Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED süreci ile ilgili ortak takip toplantısı 15 Eki 2012 Gelen mektup Dışişleri Bakanlığı Veriler ve izin gereksinimlerinin teyidi 5 Kas 2012 Toplantı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Başvuru Dosyası kapsamının tartışılması 8 Kas 12 Gönderilen mektup Dışişleri Bakanlığı Yetkili Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle iletişime geçme talebi 12 Kas 2012 Toplantı Karadeniz Komisyonu Daimi Sekretaryası Tanıtım (Giriş) toplantısı 20 Kas 2012 Gönderilen mektup Karadeniz Komisyonu Daimi Sekretaryası Kasım 2012 de düzenlenen Yıllık genel kurul toplantısı sırasında Karadeniz Komisyonu üyelerine dağıtılmak üzere gönderilen proje bilgileri ve sunum 28 Ara 2012 Toplantı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taslak ÇED Başvuru Dosyasını görüşmek 11 Oca 2013 Toplantı Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı ile iletişim kurmak, ÇED prosedürlerini netleştirmek ve KMÖ ile ilgili olarak, MEB dahilinde, Türkiye nin pozisyonunu netleştirmek

20 Tarih Müzakere Yöntemi Paydaş İsmi (leri) Kısa Tanım 7 Şub 2013 Gönderilen mektup Dışişleri Bakanlığı Proje alanında bulunan KMÖ lerin bildirimi 7 Şub 2013 Gönderilen mektup Kültür ve Turizm Bakanlığı Proje alanında bulunan KMÖ lerin bildirimi 7 Şub 2013 Gelen E-posta Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı nın, Türkiye Cumhuriyeti nin diğer yetkili kurumlarının ÇSB ile iletişimini koordine edeceğinin teyidi 25 Mar 2013 Gönderilen mektup Dışişleri Bakanlığı Türkiye nin Espoo ile ilgili durumunun teyidi talebi 28 Mar 2013 Gönderilen mektup Karadeniz Komisyonu Daimi Sekretaryası ÇED/ÇSED güncellemesi 22 May 2013 Teslim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Başvuru Dosyası nın Teslimi 23 May 2013 Toplantı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED in sonraki adımlarının görüşülmesi 24 May 2013 Teslim Dışişleri Bakanlığı ÇED Başvuru Dosyası nın bilgi amacıyla teslimi 5 Haz 2013 Kamu Bilgilendirmesi Halk ÇED Başvuru Dosyası nın ÇŞB Bakanlığı internet sitesinde yayınlanması 12 Haz 2013 Toplantı Dışişleri Bakanlığı Su altı KMÖ için yetkili kuruluşu tartışma ve netleştirme, teknik normları görüşme ve prosedürleri netleştirme

21 Tarih Müzakere Yöntemi Paydaş İsmi (leri) Kısa Tanım 13 Haz 2013 Gelen mektup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Kapsamı ve Özel Format Belirleme toplantısı daveti 13 Haz 2013 Toplantı BOTAS (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) Dizayn kodlarını (standartları) görüşmek için giriş toplantısı 13 Haz 2013 Toplantı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Türkiye MEB inde petrol ve doğalgaz aramayı tartışmak için giriş toplantısı 13 Haz 2013 Toplantı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Halkın Katılımı toplantısı detaylarını tartışma 14 Haz 2013 Toplantı Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Sinop ta Halkın Katılımı toplantısı organizasyonu 21 Haz 2013 Duyuru Çeşitli kuruluşlar Sinop taki ÇED Halkın Katılımı toplantısının ayrıntıları 2 Tem 2013 Toplantı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Sinop Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sinop Halk Sağlığı Müdürlüğü Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Sinop halkı Sinop taki ÇED Halkın Katılımı toplantısı 3 Tem 2013 Toplantı Dışişleri Bakanlığı KMÖ ve araştırma verilerinin teslimi görüşmesi 4 Tem 2013 Toplantı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Deniz Kuvvetleri: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Sinop Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ÇED Kapsamı ve Özel Format Belirleme Toplantısı

22 Tarih Müzakere Yöntemi Paydaş İsmi (leri) Kısa Tanım 12 Tem 2013 Gönderilen mektup 12 Tem 2013 Gönderilen mektup 12 Tem 2013 Gönderilen mektup Türk Deniz Çevre Koruma Derneği (TURMEPA) Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Yeşil Barış Örgütü Türkiye Karadeniz STK Ağı Türkiye ofisi (KADOS, "Kadıköyü Bilim, Kültür ve Sanat Dostları Derneği ) Türkiye Çevre Mühendisleri Odası (Genel Merkez) Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) Sualtı Araştırmaları Derneği Doğa Koruma Merkezi (DKM) Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği (SUYMERBİR) Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜR-KOOP) (Ankara) Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği (Trabzon) (21 kooperatif) İstanbul daki ÇSED Kapsam Belirleme Müzakereleri ne davet Ankara daki ÇSED Kapsam Belirleme Müzakereleri ne davet Trabzon daki 1.ÇSED Kapsam Belirleme Müzakereleri ne davet 12 Tem 2013 Gönderilen mektup Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SUMAE) (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü) Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri Derneği (BTMD) Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maçka Meslek Yüksekokulu, Su Ürünleri Bölümü Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği Trabzon daki 2. ÇSED Kapsam Belirleme Müzakereleri ne davet 12 Tem 2013 Gönderilen mektup Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Sinop ta görüş kutusu koyulması talebi 17 Tem 2013 Halkın Bilgilendirmesi Halk Türkiye ÇSED Kapsam Belirleme Raporu

23 Tarih Müzakere Yöntemi Paydaş İsmi (leri) Kısa Tanım 17 Tem 2013 Görüş Kutusu Sinop Muhtarlığı Görüş kutusu koyulması 17 Tem 2013 Paydaşlara gönderilen Kapsam Belirleme Raporu 17 Tem 2013 Gönderilen mektup Türk Deniz Çevre Koruma Derneği (TURMEPA) Türk Deniz Araştırma Vakfı (TÜDAV) Türkiye Sualtı Arkeoloji Vakfı Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Yeşil Barış Örgütü Türkiye Karadeniz STK Ağı Türkiye ofisi (KADOS, "Kadıköyü Bilim, Kültür ve Sanat Dostları Derneği ) Türkiye Çevre Mühendisleri Odası (Genel Merkez) Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) Sualtı Araştırmaları Derneği Doğa Koruma Merkezi (DKM) Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği (SUYMERBİR) Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜR-KOOP) (Ankara) Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği (Trabzon) (21 kooperatif) Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SUMAE) (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü) Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri Derneği (BTMD) Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maçka Meslek Yüksekokulu, Su Ürünleri Bölümü Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği (17 kooperatif) Türk Deniz Çevre Koruma Derneği (TURMEPA) Samsun Şubesi E-postayla ve basılı şekilde Kapsam Belirleme Raporu ve e-postayla ya da basılı olarak gönderilen rapor hakkında görüşte bulunma imkanı

24 Tarih Müzakere Yöntemi Paydaş İsmi (leri) Kısa Tanım Sinop Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği (SÜR-KOOP a bağlı) (13 kooperatif) Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi 17 Tem 2013 Gönderilen mektup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇSED Kapsam Belirleme Raporu nun bilgi amacıyla sunulması 17 Tem 2013 Gönderilen mektup Dışişleri Bakanlığı ÇSED Kapsam Belirleme Raporu nun bilgi amacıyla sunulması 22 Tem 2013 Toplantı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Raporu kapsamı ve içeriğini tartışma 23 Tem 2013 Gelen mektup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Özel Formatı alındı 30 Tem 2013 Kapsam Belirleme Toplantısı Türk Deniz Çevre Koruma Derneği (TURMEPA) DERİNSU Sualtı Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Kapsam Belirleme Müzakeresi - İstanbul STK ları 30 Tem 2013 Gelen Görüş Formu STK Kapsam Belirleme Rapora yapılan görüşler 31 Tem 2013 Kapsam Belirleme Toplantısı Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği (SUYMERBİR) Doğa Koruma Merkezi (DKM) Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SUR-KOOP) DERİNSU Sualtı Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Kapsam Belirleme Müzakeresi Ankara STK ları ve Su Ürünleri Organizasyonları Yok Gelen Görüş Formu Sinop vatandaşı Kapsam Belirleme Raporu hakkındaki görüş

25 Tarih Müzakere Yöntemi Paydaş İsmi (leri) Kısa Tanım 1 Ağu 2013 Kapsam Belirleme Müzakeresi 2 Ağu 2013 Kapsam Belirleme Müzakeresi Karadeniz Teknik Üniversitesi: Deniz Bilimleri Fakültesi Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Kapsam Belirleme Müzakeresi Trabzon Akademik ve Araştırma Enstitüleri Kapsam Belirleme Müzakeresi Trabzon Balıkçıları 4 Ağu 2013 Gelen Görüş Formu Sinop vatandaşı Kapsam Belirleme Raporu hakkındaki görüş 5 Ağu 2013 Gelen Görüş Formu Sinop vatandaşı Kapsam Belirleme Raporu hakkındaki görüş 12 Ağu 2013 Gelen Görüş Formu Sinop vatandaşı Kapsam Belirleme Raporu hakkındaki görüş 13 Ağu 2013 Toplantı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 15 Ağu 2013 Toplantı Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Veri toplama ve ÇED Başvuru Dosyası görüşünü netleştirme Veri toplama ve ÇED Başvuru Dosyası görüşünü netleştirme 15 Ağu 2013 Toplantı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Veri toplama takip toplantısı ve ÇED Başvuru Dosyası görüşünü netleştirme 15 Ağu 2013 Toplantı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersane ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü Seyir Emniyeti ve Deniz Güvenliği Genel Müdürlüğü 21 Ağu 2013 Toplantı Türk Silahlı Kuvvetleri: Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Veri toplama ve ÇED Başvuru Dosyası görüşünü netleştirme Veri toplama ve ÇED Başvuru Dosyası görüşünü netleştirme 22 Ağu 2013 Gönderilen mektup Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ÇED Başvuru Dosyası yla ilgili görüş isteme

26 Tarih Müzakere Yöntemi Paydaş İsmi (leri) Kısa Tanım 23 Ağu 2013 Toplantı Kültür ve Turizm Bakanlığı: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Projeyi tanıtmak, olasi KMÖ buluntularını, kaçınma (uzak durma) kriterlerini görüşmek ve ÇED Raporu gereksinimleri için görüş ve öneri alma 30 Ağu 2013 Gönderilen mektup Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) TPAO faaliyetleriyle ilgi veri talebi ve Proje aktiviteleri ile ilgili bilgi 20 Eyl 2013 Gelen mektup TPAO Petrol ve doğalgaz arama verileri ve tavsiyeleri 20 Eyl 2013 Toplantı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Raporu nun bakış açılarını görüşme 20 Eyl 2013 Toplantı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Türkiye MEB i için geçerli çevre yönetmeliklerini görüşme 27 Eyl 2013 Toplantı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Proje hakkında bilgi açıklama ve 22 Ağustos 2013 te gönderilen ÇED Başvuru Dosyası Görüş mektubunu görüşme 30 Eyl 2013 Gönderilen mektup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre yönetmelikleriyle ilgili resmi olarak açıklığa kavuşturma talebi 30 Eyl 2013 Gönderilen mektup Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Boru hattı güzergahı düzenlenmesini ve optimizasyonunu açıklama ve tasarlanan işletim güvenliği açısından kullanıma kapalı bölgeyi görüşme talebi 1 Eki 2013 Toplantı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Tasarlanan İşletim Güvenliği açısından kullanıma kapatılan bölgeyi görüşme 1 Eki 2013 Gelen mektup Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ÇED Başvuru Dosyası görüşü talebine yanıt

27 Tarih Müzakere Yöntemi Paydaş İsmi (leri) Kısa Tanım 3 Eki 2013 Gelen mektup Kültür ve Turizm Bakanlığı: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü KMÖ lerle ilgili ÇED Başvuru Dosyası görüşü 7 Eki 2013 Toplantı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İlgili çevre yönetmeliklerini görüşmek için takip toplantısı 7 Eki 2013 Gönderilen mektup BOTAS (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) Boru hattı güzergahı düzenlenmesini ve optimizasyonunu açıklama ve tasarlanan işletim güvenliği açısından kullanıma kapatılan bölgeyi teyit talebi 9 Eki 2013 Toplantı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü nün ÇED İDK ya davet edilmesini görüşme 21 Eki 2013 Gönderilen mektup Dışişleri Bakanlığı Rusya Büyükelçiliği vasıtasıyla açık deniz araştırma verilerinin teslimi 7 Kas 2013 Gönderilen e-posta Dışişleri Bakanlığı ÇED ile ilgili durum güncellemesi ve açık deniz araştırma verilerinin paylaşım prosedürü 15 Kas 2013 Gelen mektup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇED Başvuru Dosyası içeriği ve ilgili Türkiye atık yönetmelikleri hakkında görüş 20 Kas 2013 Teslim Türk Deniz Kuvvetleri: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi ÇED gereksinimlerine uygun olarak Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Raporu nun teslimi. 26 Kas 2013 Toplantı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taslak ÇED Raporu teslimini görüşme 28 Kas 2013 Teslim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taslak ÇED Raporu 29 Kas 2013 Teslim Dışişleri Bakanlığı Taslak ÇED Raporunun bilgi amacıyla teslimi 5 Ara 2013 Gönderilen mektup Karadeniz Komisyonu Daimi Sekretaryası ÇED/ÇSED güncellemesi

28 Tarih Müzakere Yöntemi Paydaş İsmi (leri) Kısa Tanım 19 Ara 2013 Kamu Bilgilendirmesi Halk ÇED Raporu nun ÇŞB web sitesinde yayınlanması 19 Ara 2013 Toplantı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) İşletim Güvenliği Açısından Kullanıma Kapatılan Bölge 20 Ara 2013 Toplantı Dışişleri Bakanlığı İşletim Güvenliği Açısından Kullanıma Kapatılan Bölge 26 Ara 2013 Gönderilen e-posta Dışişleri Bakanlığı İşletim Güvenliği Açısından Kullanıma Kapatılan Bölge 8 Oca 2014 Toplantı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Silahlı Kuvvetleri: Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Sinop Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ÇED İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı 9 Oca 2014 Toplantı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Raporu nu nihai hale getirmek için atılması gereken adımlar 17 Oca 2014 Toplantı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Raporu için Çevresel İzleme 20 Oca 2014 Gönderilen mektup Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Toplantı talebi ve boru hattı güzergahıyla ilgili teknik bilgi 20 Oca 2014 Gönderilen mektup Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz yakıtındaki kükürt içeriği teyidi 22 Oca 2014 Toplantı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Boru hattı güzergahıyla ilgili teknik toplantı

29 Tarih Müzakere Yöntemi Paydaş İsmi (leri) Kısa Tanım 7 Mar 2014 Gelen mektup TPAO Eşzamanlı operasyonlar hakkında görüş birilğine varma 4 Nis 2014 Giden mektup TPAO Boru hatlarının 420 m lik koridor içine alınmasının teyidi 25 Nis 2014 Gelen mektup Dışişleri Bakanlığı Türk MEB i içinde 420 m lik boru hattı koridorunun tahsis edilmesi ve gerekli şartların yerine getirilmesi 1 May 2014 Giden mektup Doğa Koruma Merkezi (DKM) Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği (SUYMERBİR) Türk Deniz Çevre Koruma Derneği (TURMEPA) Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Fakültesi Proje hakkında güncelleme 9 May 2014 Teslim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Nihai ÇED Raporu 15 May 2014 Toplantı Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Proje güncelleme ve ÇSED yayınlama planlaması 16 May 2014 Toplantı Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Proje güncelleme ve ÇSED yayınlama planlaması 23 May 2014 Telefon görüşmesi Sinop Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği ÇSED yayınlama planlaması 23 May 2014 Kamu Bilgilendirmesi Halk ÇŞB nin internet sitesinde yayınlanan Nihai ÇED Raporu

30

31 Ek D: Görüş ve Geri Bildirimlerin Özeti

32

33 Ek D.1 Yetkili Resmi Kurumlardan Alınan Görüşler Görüşler Değerlendirme ve Yanıt Onay ve Yetkililerin Katılımı İnceleme verilerinin Türk resmi kurumları ve bilimsel kuruluşlar ile paylaşımıni netleştirme. Proje tarafından elde edilen tüm araştırma verileri, ilgili Türk makamları ve kurumları ile paylaşma yetkisine sahip olan Dışişleri Bakanlığı na sunulmuştur. Aynı prosedür, bundan sonra toplanacak araştırma verileri için de geçerli olacaktır. Kültürel Miras Proje, tespit edilen herhangi bir Kültürel Miras Öğesi ne (KMÖ) zarar vermemelidir. Türk yetkilileri, araştırma veya boru döşeme faaliyetleri sırasında belirlenen potansiyel KMÖ ler hakkında derhal haberdar edilmelidir. Türkiye MEB indeki 2 km lik araştırma koridoru içinde tespit edilen tüm potansiyel KMÖ ler, Proje tarafından, Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı na bildirilmiş ve ilgili veriler bu kurumlara sunulmuştur. Proje, bilinen tüm KMÖ lerden en az 150 m mesafe bırakmayı ve böylelikle bu öğeler üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri sınırlamayı taahhüt etmektedir. Bu, uzak durma (kaçınma) stratejisi hakkında, Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iletişime geçilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bilinen KMÖ ler için 100 m'lik bir tampon uzak durma mesafesi önermiştir. İnşaat sırasında, varlığı önceden bilinmeyen bir KMÖ ye rastlanması halinde, Proje tarafından Tesadüfi Buluntu Prosedürleri uygulanacak ve ilgili Türk yetkilillerine haber verilecektir. Proje Dizaynı ve Zaman Çizelgesi Türkiye MEB inde İnşaat Aşamasının süresi sorulmuştur. Türkiye Bölümü ndeki inşaat faaliyetlerinin 2015 yılı başından 2017 yılının ortalarına kadar devam etmesi planlanmaktadır. İnşaat için öngörülen zaman çizelgesi ÇSED Raporu Bölüm 5 Proje Tanımı nda verilmektedir. Bu çizelge, Türk yetkililere bildirilmiş ve ayrıca ÇED Başvuru Dosyası, Kapsam Belirleme Raporu ve ÇED Raporu nda sunulmuştur. İnşaat için öngörülen çizelgede herhangi bir değişiklik söz konusu olması durumunda, ilgili Türk resmi makamlarına bilgi verilecektir.

Ek 6.2: Bugüne Kadar Gerçekleştirilmiş Olan Paydaş Katılım Faaliyetleri 1 1

Ek 6.2: Bugüne Kadar Gerçekleştirilmiş Olan Paydaş Katılım Faaliyetleri 1 1 Ek 6.2: Bugüne Kadar Gerçekleştirilmiş Olan Paydaş Katılım Faaliyetleri 1 1 1 Proje, ÇED prosedürlerine ilişkin hususların netleştirilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı

Detaylı

Ek 6.1: Geliştirme Aşaması Sırasında Gelen Yorumlar

Ek 6.1: Geliştirme Aşaması Sırasında Gelen Yorumlar Ek 6.1: Geliştirme Aşaması Sırasında Gelen Yorumlar URS-EIA-REP-203876 Geliştirme Aşaması Sırasında Gelen Yorumlar ÇED / ÇSED Geliştirme Aşaması sırasındaki istişarelerde yapılan Tablo 1'de listelenmiş

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED)

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin

Detaylı

Paydaş Katılım Planı

Paydaş Katılım Planı Paydaş Katılım Planı Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Türkiye Bölümü, Haziran 2014 Güncelleme Kısaltmalar Kısaltma ÇED ÇEDBD ÇSED ÇSYP ÇSYS ÇŞB ÇŞİM DİB HK IFC IFC PS İDK KÖFB MEB PMVT PKP STK

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

FİNAL (11 TEMMUZ 2016)

FİNAL (11 TEMMUZ 2016) ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI OKSUT ALTIN MADENİ, TURKİYE (PROJE) FİNAL (11 TEMMUZ 2016) PG1 Çevresel ve in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 1.1 Projenin çevresel ve sosyal 1 performansı ve

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) özel formatı; kapsam belirleme ve inceleme değerlendirme komisyonu tarafından oluşturulan ve projenin önemli

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) özel formatı; kapsam belirleme ve inceleme değerlendirme komisyonu tarafından oluşturulan ve projenin önemli ÇED HİZMETLERİ Yönetmeliğin EK-I ve EK-II listelerinde yer alan faaliyetler için yürütülen ÇED süreci her ek listesi için farklı sürdürülmektedir. EK-1 listesinde yer alan faaliyetler için Çevresel Etki

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ANKARA-2006 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 1 2 KAPSAM... 1

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Geri Bildirim Süreci ve Şikayet Prosedürü South Stream Transport B.V. Ağustos 2014 Giriş Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı ( Proje ), Rusya'dan Orta ve Güneydoğu Avrupa

Detaylı

Bölüm 6: Paydaş Katılımı

Bölüm 6: Paydaş Katılımı Bölüm 6: Paydaş Katılımı URS-EIA-REP-203876 İçindekiler 6 Paydaş Katılımı... 6-1 6.1 Giriş... 6-1 6.2 Yasal İçerik... 6-2 6.2.1 Ulusal Gereklilikler... 6-3 6.2.2 Finansman için Standartlar ve Kılavuzlar...

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve aynı zamanda karar alma süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Nedir?

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Nedir? Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Nedir? Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1 Sosyal Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1 DUYURULMA AMAÇLI TASLAK ÇSEP. NİHAİ ÇSEP DUYURU SONRASI VE FİNANSMAN KARARI ÖNCESİ KARARLAŞTIRILACAK PG1 in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve

Detaylı

DOĞALGAZ TEDARİĞİ İÇİN KİLİT BAĞLANTI. Karadeniz den Geçecek Güney Akım Deniz Doğalgaz Boru Hattı

DOĞALGAZ TEDARİĞİ İÇİN KİLİT BAĞLANTI. Karadeniz den Geçecek Güney Akım Deniz Doğalgaz Boru Hattı DOĞALGAZ TEDARİĞİ İÇİN KİLİT BAĞLANTI Karadeniz den Geçecek Güney Akım Deniz Doğalgaz Boru Hattı 1 Güney Akım Deniz Doğalgaz Boru Hattı Rusya da bulunan dünyanın en geniş gaz rezervlerini doğrudan Avrupa

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ve UYGULAMALARI. Selahittin HACIÖMEROĞLU Ziraat Yüksek Mühendisi/ÇED Uzmanı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ve UYGULAMALARI. Selahittin HACIÖMEROĞLU Ziraat Yüksek Mühendisi/ÇED Uzmanı ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ve UYGULAMALARI Selahittin HACIÖMEROĞLU Ziraat Yüksek Mühendisi/ÇED Uzmanı Günümüzden bin yıl önce yaşamış ünlü Türk Bilgini İbni Sina; Tozlar ve Dumanlar Olmasaydı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

İLETİŞİM PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir.

İLETİŞİM PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir. Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir.

Detaylı

Bölüm 14: Kümülatif Etki Değerlendirmesi

Bölüm 14: Kümülatif Etki Değerlendirmesi Bölüm 14: Kümülatif Etki Değerlendirmesi URS-EIA-REP-203876 İçindekiler 14 Kümülatif Etki Değerlendirmesi... 14-1 14.1 Giriş... 14-1 14.2 Tanımlar... 14-1 14.3 Kümülatif Etki Değerlendirmesi Kılavuzu...

Detaylı

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü.

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. Madrid 1 STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME (SÇD) SÇD, sürdürülebilirliğe

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

GEMİ DİZEL MOTORLARININ NOx EMİSYONU ÖLÇÜM DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

GEMİ DİZEL MOTORLARININ NOx EMİSYONU ÖLÇÜM DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ GEMİ DİZEL MOTORLARININ NOx EMİSYONU ÖLÇÜM DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ GEREKÇE Bu Yönetmeliğin amacı, 1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

(1) ATRG L 268, 3.10.1998, s. 1.

(1) ATRG L 268, 3.10.1998, s. 1. 2119/98/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı çerçevesinde bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için erken uyarı ve yanıt sistemi hakkında 22 Aralık 1999 tarihli KOMİSYON KARARI [C(1999)

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

of Turkey. Cumhuriyeti tarafından ortak and the Republic Ocak 2017 Devleti sağlayacaktır. deniz suları ile

of Turkey. Cumhuriyeti tarafından ortak and the Republic Ocak 2017 Devleti sağlayacaktır. deniz suları ile Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi ile ilişkili olarakk Türkiye nin Yasal ve Kurumsal Çerçevesinin Taslak Programı 23 27 Ocak 2017 Türkiye de iyi çevresel duruma ulaşılmasını ve sürdürülebilirliğin sağlanmasını

Detaylı

Karar Verme Süreçlerinde Kamu Katılımına İlişkin AB Direktifinin sunduğu Fırsatlar. Kaidi Tingas Katılımuzmanı İstanbul, Aralık 2009

Karar Verme Süreçlerinde Kamu Katılımına İlişkin AB Direktifinin sunduğu Fırsatlar. Kaidi Tingas Katılımuzmanı İstanbul, Aralık 2009 Karar Verme Süreçlerinde Kamu Katılımına İlişkin AB Direktifinin sunduğu Fırsatlar Kaidi Tingas Katılımuzmanı İstanbul, Aralık 2009 Giriş (1) Çevre haklarının hukuk sistemine dahil edilmesi konusunun çerçevesi

Detaylı

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI Sayfa i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ TABLOLAR DİZİNİ... İİ ŞEKİLLER DİZİNİ... İİ 11. KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 1 11.1. GİRİŞ... 1 11.2. TÜRKİYE-YUNANİSTAN

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

Su Yönetimi Sektörü için pilot SÇD 23 Ekim 2014

Su Yönetimi Sektörü için pilot SÇD 23 Ekim 2014 Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) YÖNETMELİĞİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) YÖNETMELİĞİ WWF-Türkiye, Arnavutluk, Bosna- Hersek, Karadağ, Hırvatistan ve Sırbistan daki ortakları ile birlikte, Çevreye Uyumlu Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Sivil

Detaylı

Bölüm 15: Sınıraşan Etki Değerlendirmesi

Bölüm 15: Sınıraşan Etki Değerlendirmesi Bölüm 15: Sınıraşan Etki Değerlendirmesi URS-EIA-REP-203876 İçindekiler 15 Sınıraşan Etki Değerlendirmesi... 15-1 15.1 Giriş... 15-1 15.2 Sınıraşan Etkileri Değerlendirme Çerçevesi... 15-1 15.3 Sınıraşan

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE (TEBLİĞ NO: 2012/1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLIK (MMM 4709) ve BİTİRME PROJESİ (MMM 4098) DERSLERİ YÜRÜTME YÖNERGESİ 1. AMAÇ ve KAPSAM Madde 1: Bu yönerge (MMM4709) Bitirme Projesi Hazırlık ve (MMM 4098) Bitirme Projesi derslerinin

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ Resmi Süreç: 1) Ataköy Turizm Merkezi İmar Planı 02 Ekim 1986 2) Ataköy Turizm Merkezi nin Turizm Alanı ve Turizm Merkezi olarak tespiti. Bakanlar

Detaylı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında oluşturulan Çalışma Grupları şunlardır: 1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Özet Beyan 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM 21.11.2008 tarih, 27061 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 29.4.2009 tarih, 27214 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Çevre Kanununca

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI Sayfa No : 1/7 İŞE ALIM PROSEDÜRÜ DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/7 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı, EMEK BORU (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde işe alınacak

Detaylı

SİVİL HAVACILIKTA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ (SHY-SMS) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİVİL HAVACILIKTA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ (SHY-SMS) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Ocak 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28172 YÖNETMELİK Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: SİVİL HAVACILIKTA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ Amaç (SHY-SMS) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. BİL4007 Bitirme Projesi Uygulama Planı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. BİL4007 Bitirme Projesi Uygulama Planı T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BİL4007 Bitirme Projesi Uygulama Planı 1. GİRİŞ Bu doküman, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü ndeki

Detaylı

Misyonumuz. Vizyonumuz

Misyonumuz. Vizyonumuz Temelleri 2001 yılında atılan PUSULA, son olarak 2007 yılında yeni ünvanıyla birlikte Çevre Teknolojileri, Arıtma Sistemleri ve Danışmanlık hizmet konularında son sürat faaliyetine devam etmektedir. PUSULA

Detaylı

e k n a d k r tek yol

e k n a d k r tek yol da n a d okta n r i ib z e k r Me ha itleye k r i b geniş www.madencity.com GRUP MEDESA GRUP 2 011 yılında Aksaray'da İlkyardım Eğitim Merkezi olarak yola çıkan MEDESA; girdiği tüm sektörlerde en iyi hizmeti

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

Bu rapor, South Stream Transport B.V. adına URS Infrastructure & Environment UK Limited tarafından hazırlanmıştır. 46369085_Doc021_REP_Rev06

Bu rapor, South Stream Transport B.V. adına URS Infrastructure & Environment UK Limited tarafından hazırlanmıştır. 46369085_Doc021_REP_Rev06 Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Türkiye Bölümü Kapsam Belirleme Raporu Teknik Olmayan Özet Belge No: Harici Belge No: 46369085_Doc021_REP_Rev06 Yayınlanma Tarihi: 17 Temmuz 2013 Bu rapor, South

Detaylı

HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA

HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA SUNU KAPSAMI TÜRKİYE DE HES PROJELERİNİN GEÇMİŞİ FİNANSMAN İHTİYACI FİNANSMAN İLE İLGİLİ AKTÖRLER KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER ILISU ÖRNEĞİ

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ TÜRKİYEDEKİ UYUMLAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ TÜRKİYEDEKİ UYUMLAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ TÜRKİYEDEKİ UYUMLAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI Kemal DAĞ Endüstriyel ve Kimyasal Kazalar Şube

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1 / 8 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü nde yapılan muayene ve analizlerin çeşitli aşamalarında görev alan personelin, görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri amacıyla gerekli eğitimlerin

Detaylı

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Doküman Adı: DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı,

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde(1)- (1) Bu yönerge Üniversitenin;

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ Ülkü Füsun ERTÜRK Maden atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü Kimya Müh. Antalya, 24-26.04.2012 Maden Atıklarının Yönetimi Projesi

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ 22 Temmuz Uyum Danışmanlığı / Ombudsmanlığı Uluslararası Finans Kurumu / Çok Taraflı Yatırım

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İstatistik Kurumunun

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü BİTİRME PROJESİ YÜRÜTME YÖNERGESİ 1. AMAÇ ve KAPSAM Madde 1: Bitirme projesi dersinde öğrencilerin önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini veya

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL YATIRIM PLANLAMA REHBERİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL YATIRIM PLANLAMA REHBERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL YATIRIM PLANLAMA REHBERİ Bu rehberin amacı, yatırım planlamaları yapılırken uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara

Detaylı

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü lik Sayfa No : 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İstanbul Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemeye, iç ve dış iletişimin nasıl sağlanacağına ve mevcut iletişim ağının sağlıklı

Detaylı

RÜZGAR ENERJİ YATIRIMLARINDA İDARİ İZİN SÜREÇLERİ

RÜZGAR ENERJİ YATIRIMLARINDA İDARİ İZİN SÜREÇLERİ RÜZGAR ENERJİ YATIRIMLARINDA İDARİ İZİN SÜREÇLERİ SANTRAL SAHASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR Santral sahasının ön analizinin yapılması Mülkiyete ilişkin verilerin ve kısıtların belirlenmesi Micrositing çalışması

Detaylı

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Versiyon 4 16 Ekim 2012 TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Bölüm 1: Genel 1. Kısa Başlık 2. Yetkili Kurum 3. Kapsam 4. Tanımlar 5. Denetim Türleri 6. Çevre Hususlarının Kapsamı 7. İşletmecinin Sorumlulukları

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü. - D A Ğ I T I M L I - (Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı)

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü. - D A Ğ I T I M L I - (Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı) DOSYA :BPÇ-1/503 19.01.2011 SAYI :B.09.0.TAU.0.17.00.07-504 KONU :Ahşap İskeleler, - D A Ğ I T I M L I - (Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı) GENELGE 2011/1 İLGİ : a) 15.06.2006 gün ve 1502-4111 sayılı

Detaylı

Proje Bilgilendirme Dokümanı İskenderun Limanı Kapasite Artışı Projesi

Proje Bilgilendirme Dokümanı İskenderun Limanı Kapasite Artışı Projesi Proje Bilgilendirme Dokümanı İskenderun Limanı Kapasite Artışı Projesi Şubat 2013 Giriş Bu Proje Bilgilendirme Dokümanı, İskenderun Limanı Kapasite Artışı Projesi (Proje) ile ilgili bilgi vermektedir.

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

(EYLEM PLANI REHBERİ)

(EYLEM PLANI REHBERİ) NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU (EYLEM PLANI REHBERİ) TÜM BİRİMLER tarafından yapılacak

Detaylı

Çevresel & Sosyal Eylam Planı Keskinoğlu Projesi,

Çevresel & Sosyal Eylam Planı Keskinoğlu Projesi, Çevresel & Sosyal Eylam Planı Projesi, Akhisar, Türkiye için hazırlanmıştır Hazırlayan: ENVIRON UK Ltd. Tarih: Ağustos 2012 Proje veya Sayı No: UK14-17009 Sözleşme/Teklif No: UK14-17009/ AIKB Proje ID

Detaylı

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İzin ve

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SUNU PLANI 1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI -1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi 09.03.2012

HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi 09.03.2012 HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi 09.03.2012 Ulusal Emisyon Tavanlarının Belirlenmesi Ülkemizin, Ø Uzun Menzilli Sınırötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi (CLRTAP)

Detaylı

Ek-K. Trafik Yönetim Planı 1 / 5

Ek-K. Trafik Yönetim Planı 1 / 5 1 / 5 Ek-K Trafik Yönetim Planı 2 / 5 TRAFİK YÖNETİM PLANI 1 Amaç ve Kapsam Trafik Yönetim Planı Proje nin inşaat ve işletme aşamalarındaki trafik kuralları ile ilgili sorumlulukların ve gerekliliklerin

Detaylı

19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2

19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2 İçindekiler Tablosu 19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2 19.3.1 Mekansal Kapsam... 2 19.3.2 Zamansal Kapsam... 2 19.3.3 Değerlendirme

Detaylı

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ 1 AŞAĞIDA ADI GEÇEN TESİSİN BİRİMLERİ İÇİN ENTEGRE ÇEVRE İZNİ GEREKLİLİĞİ İÇİN TEMEL PROJE : YERLEŞKE ADRESİ: VERİLİŞ TARİHİ: HAZIRLAYAN KİŞİ 1 : Adı - Soyadı

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU FEDERAL GÜMRÜK SERVİSİ TÜRKİYE TEMSİLCİSİ

RUSYA FEDERASYONU FEDERAL GÜMRÜK SERVİSİ TÜRKİYE TEMSİLCİSİ RUSYA FEDERASYONU FEDERAL GÜMRÜK SERVİSİ TÜRKİYE TEMSİLCİSİ TC. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sn. Hasan Köseoğlu Konu:ÖN BİLGİLENDİRME DÜZENİ HAKKINDA DUYURU Sayın Hasan

Detaylı