NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) RAPORU"

Transkript

1 BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Bilkent Plaza A-2 Blok Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) Faks: 0 (312) MARDİN DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ (Diyarbakır İli Bismil, Mardin İli Savur ve Merkez İlçeleri) NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) RAPORU ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ENVY Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş. Çetin Emeç Bulvarı Cadde (eski 8.Cad.) No: 7 A.Öveçler ANKARA - TÜRKİYE Tel: +90(312) (Pbx) Faks: +90(312) e-posta: ANKARA Mayıs 2012

2 BAŞLIK SAYFASI Proje Sahibinin Adı: BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Adresi: Bilkent Plaza A-2 Blok Bilkent / ANKARA Telefon ve Faks Numaraları: Telefon : 0 (312) Faks : 0 (312) Projenin Adı: Mardin Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Proje Bedeli: TL Proje için Seçilen Yerin Açık Adresi (İli, İlçesi, Mevkii): Diyarbakır İli Bismil, Mardin İli Savur ve Merkez İlçeleri Proje için Seçilen Yerin Koordinatları, Zon: Tablo I-6 da verilmiştir. Projenin ÇED Yönetmeliği Kapsamındaki Yeri (Sektörü, Alt Sektörü): Madde 30-Petrol, Doğalgaz ve kimyasalların 40 km den uzun 600 mm ve üzeri çaplı borularla taşınması. Raporu Hazırlayan Kuruluşun / Çalışma Grubunun Adı: ENVY Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş. Raporu Hazırlayan Kuruluşun / Çalışma Grubunun Adresi, Telefon ve Faks Numaraları: Çetin Emeç Bulvarı Cadde (eski 8. Cad.) No: 7, A.Öveçler / ANKARA Telefon : + 90 (312) (Pbx) Faks : + 90 (312) Rapor Sunum Tarihi (Gün, Ay, Yıl): Mayıs 2012 i / xvi

3 İÇİNDEKİLER BAŞLIK SAYFASI... i İÇİNDEKİLER... ii EKLER viii NOTLAR VE KAYNAKLAR...viii TABLOLAR LİSTESİ...ix ŞEKİLLER LİSTESİ...xi KISALTMALAR...xiv I. GİRİŞ... 1 I.1 Projenin Temeli... 1 I.2 Projenin Kapsamı... 1 I.2.1 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kapsamı... 3 I.2.2 ÇED Çalışmasının Hedefleri... 4 I.2.3 ÇED Sürecinin Aşamaları... 4 I Başvuru... 4 I Halkın Katılımı... 5 I Kapsam Belirleme... 5 I Raporun Sunulması... 6 I Raporun İncelenmesi-Değerlendirilmesi... 6 I Karar Verme... 7 I.3 Projenin Tanımı... 7 I.3.1 Öngörülen Boru Hattı Güzergahı... 7 I.3.2 Proje Uygulama Programı...17 I.4 Doğalgazın Özellikleri...19 I.4.1 Doğalgazın özellikleri ve üstünlükleri:...19 I.5 Boru Hattı Kapasitesi...20 I.6 Boru Hattı Uzunluğu ve Çapı...20 I.7 Boru Hattı Malzemesi ve Et Kalınlığı...20 I.8 Boru Hattı Tasarım Esasları...21 I.8.1 Tasarımın Ömrü...21 I.8.2 Tasarım Emniyet Faktörleri...21 I.8.3 Tasarım Basınçları ve Sıcaklıkları...22 I.8.4 Özel Geçişlerin Tasarımı...22 I Nehir Geçişleri I Yol Geçişleri I Demiryolu Geçişleri I Kanal Geçişleri I Enerji Nakil Hattı Geçişleri I Fay Hattı Geçişleri I Diğer Altyapı Geçişleri I Köy ve Yerleşim Yeri Geçişleri I Mezarlık, Askeri Alan ve Arkeolojik Alan Geçişleri I.8.5 Hidrolik Tasarım...41 I.9 Boru Hattı Örtüsü ve Stabilizasyonu...41 I.10 Yer Üstü Tesislerinin Tanımlanması...41 I.10.1 Kompresör İstasyonları...41 I.10.2 Pig İstasyonları...41 I.10.3 Ölçüm İstasyonları...42 ii / xv

4 I.10.4 Hat Vanaları...42 I Blok Vana İstasyonu I Hot-Tap Vana Grubu I Take-Off Vana Grubu I.10.5 Basınç Düşürme İstasyonu...43 I.10.6 Katodik Koruma...43 I.10.7 Diğer Sistemler...44 I Doğal Gaz Borusu I Doğal Gaz Fitting Malzemeler I.11 Çalışacak Personel Sayısı:...45 II. ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ...46 II.1 ÇED Prosesi...46 II.2 Kapsamlaştırma...49 II.3 Paydaşların Bilgilendirilmesi ve Aydınlatılması...50 II.4 Mevcut Durum Veri Toplama...50 II.5 Etki Değerlendirme Metodolojisi...51 II.5.1 Etkilerin Tanımlanması...51 II Çevresel Etkiler II Sosyal Etkiler II Ekolojik Etkiler II.5.2 Beklenmeyen Olaylar Sonucu Meydana Gelen Etkiler...64 II.5.3 Etkilerin Hafifletilmesi ve Faydaların Arttırılması...64 II.5.4 Gerekli Etki Azaltıcı Önlemler Alındıktan Sonra Geriye Kalan Etkiler...65 II.6 Kümülatif Etkiler...65 III. GÜZERGAH SEÇİMİNİN GEREKÇELERİ VE ALTERNATİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ66 III.1 Projenin Hayata Geçirilmemesi Alternatifi...66 III.2 Bölgesel Güzergah Belirleme Seçenekleri...66 III.3 Boru Hattı Güzergahının Belirlenmesi...66 III.3.1 Ön Fizibilite Çalışmaları...66 III.3.2 Fizibilite Çalışması...67 III.3.3 Ara Güzergah Tayini Çalışmaları...67 III.3.4 Temel Mühendislik Aşaması Tercih Edilen Güzergah Koridoru nu Belirleme...67 III.3.5 Detay Mühendislik Aşaması...68 III.3.6 Güzergah Değişimi Prosedürü...68 III.3.7 Arazi Edinimi için İnşaat Koridorunun Belirlenmesi...68 III.3.8 Projenin Etki Alanının Belirlenmesi...71 III Lojistik (Örn., Şantiye Lokasyonları, Ulaşım Yolları, Boruların Sahaya Nakli) III Yer Üstü Tesisleri (Örn., Pig ve Kompresör İstasyonlarının Sayısı Ve Yerleri, Blok Vanalar, Güç Üretimi, Borunun Çapı Ve Et Kalınlığı, Hattın Uzaktan İzlenmesi Sitemi v.b.) III.3.9 Diğer Tasarım Parametreleri (Karayolu, Demiryolu ve Nehir Geçişleri, Arıtma Tesisleri v.b.)..75 III.4 Projenin Tamamı için Zamanlama Takvimi...75 IV. FİZİKSEL ÇEVRENİN DEĞERLENDİRİLMESİ...75 IV.1 Meteorolojik ve İklimsel Özellikler...75 IV.1.2 Meteorolojik ve İklimsel Özellikler (Bölgenin genel ve lokal iklim koşulları, basınç, sıcaklık, yağış- nem dağılımları, buharlaşma durumu, sayılı günler, rüzgâr dağılımı vb. Bu başlık altında yer alan bilgilerin aylık mevsimlik -yıllık dağılımları içermesi meteorolojik data setinin Diyarbakır( ), Mardin( ) ve Batman Meteoroloji İstasyonu( ) uzun yıllar verilerini kapsayan bülteni) 75 iii / xv

5 IV Genel İklim Koşulları IV Sıcaklık Rejimi IV Yağış Dağılımı IV Nem Dağılımı IV Buharlaşma Durumu IV Basınç IV Sayılı Günler Dağılımı IV Maksimum Kar Kalınlığı IV Rüzgar IV Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Sırasında Yerel ve Bölgesel İklimde Oluşabilecek Meteorolojik ve İklimsel Etkiler ile Etkilerin Kontrolü ve Azaltılmasına İlişkin Tedbirler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası) IV.2 Toprak Özellikleri IV.2.1 Toprak Yapısı ve Arazi Kullanım Kabiliyeti Sınıflaması IV Toprak yapısı ve arazi kullanım kabiliyeti sınıflaması IV.2.2 Yamaç Stabilitesi IV.2.3 Erozyon IV.2.4 Sedimantasyon IV.2.5 Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Kapsamında Toprağa Etkiler ile Etkilerin Kontrolü ve Azaltılmasına İlişkin Tedbirler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası) IV.3 Jeolojik Özellikler IV.3.1 Bölge Jeolojisi IV Genel Jeoloji IV.3.2 Proje Alanı Jeolojisi IV BÖLÜM IV BÖLÜM IV.3.3 Faylar, Depremsellik ve Sismik Risk IV Faylar IV Depremsellik IV.3.4 Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Kapsamında Jeolojik Etkiler ile Etkilerin Kontrolü ve Azaltılmasına İlişkin Tedbirler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası) IV.4 Hidrolojik Özellikler IV.4.1 Bölge ve Proje Alanı Hidrolojik Özellikleri IV Akarsular IV Göller ve Göletler IV Barajlar IV Deniz IV.4.2 Projenin Göl, Baraj, Gölet, Akarsu ve Diğer Sulak Alanlara Göre Konumu ve Geçişi IV.4.3 Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı (İçme, Kullanma, Sulama Suyu, Su Ürünleri İstihsali, Ulaşım, Turizm, Elektrik Üretimi, Diğer Kullanımlar) IV.4.4 Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Kapsamında Hidrolojik Etkiler ile Etkilerin Kontrolü ve Azaltılmasına İlişkin Tedbirler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası) IV.5 Hidrojeolojik Özellikler IV.5.1 Bölge ve Proje Alanı Hidrojeolojik Özellikleri IV Diyarbakır IV Mardin IV.5.2 Yüzeysel Su Kaynaklarının Hidrojeolojik Özellikleri, iv / xv

6 IV.5.3 Yeraltı ve Termal Su Kaynaklarının Hidrojeolojik Özellikleri (Su Seviyeleri, Miktarları, Emniyetli Çekim Değerleri, Kaynakların Debileri, Mevcut ve Planlanan Kullanımı) IV Diyarbakır İli IV Mardin İli IV.5.4 Proje Kapsamında Yapılacak İş Ve İşlemler Kapsamında Hidrojeolojik Etkiler İle Etkilerin Kontrolü ve Azaltılmasına İlişkin Tedbirler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası) IV.6 Tarım ve Hayvancılık IV.6.1 Tarımsal Gelişim Proje Alanları IV.6.2 Sulu ve Kuru Tarım Arazilerinin Büyüklüğü IV.6.3 Ürün Desenleri ve Bunların Yıllık Üretim Miktarları IV Yıllık Tarımsal Ürün Desenleri IV.6.4 Hayvancılık Türleri, Adetleri, Beslenme Alanları IV Diyarbakır IV Mardin IV.6.5 Su Ürünleri IV.6.6 Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Kapsamında Tarım Ve Hayvancılığa Etkiler ile Etkilerin Kontrolü ve Azaltılmasına İlişkin Tedbirler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası)146 IV.7 Koruma Alanları (EK-V deki Duyarlı Yöreler Listesi Kapsamında) IV.7.1 Proje Alanı Koruma Alanları IV.7.2 Proje Etki Alanı Koruma Alanları IV.7.3 Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Kapsamında Koruma Alanlarına Etkiler ve ile Etkilerin Kontrolü ve Azaltılmasına İlişkin Tedbirler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme Ve İşletme Sonrası)148 IV.7.4 Arkeoloji IV.8 Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler (Askeri Yasak Bölgeler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Belirli Amaçlarla Tahsis Edilmiş Alanlar, 7/16349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sınırlandırılmış Alanlar v.b.) IV.8.1 Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Kapsamında Etkiler ve Alınacak Önlemler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası) V. BİYOLOJİK ÇEVRENİN DEĞERLENDİRİLMESİ V.1 Orman Alanları (bu alana ormandan gelen veriler hazırlanarak eklenecektir.) V.1.1 Ağaç Türleri ve Miktarları veya Kapladığı Alan Büyüklükleri V.1.2 Ormanın Teknik Özellikleri (Kapalılığı, Cari Artım, Hektardaki Servet) V.1.3 Proje Yerinin İşlendiği Mesçere Haritası ve Yorumu V.1.4 Saha Döküm Tablosu V.1.5 Sahanın Yangın Görüp Görmediği V.2 Korunan ve Hassas Habitatlar V.3 Karasal Vejetasyon V.4 Sucul Vejetasyon V.5 Kuşlar V.6 Memeliler V.7 Sürüngenler V.8 Amfibiler (İki yaşamlılar) V.9 Karasal Omurgasızlar V.10 Tatlısu Balıkları V.11 Sucul Omurgasızlar VI. PROJEDE ELDEN ÇIKARILACAK ALANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VI.1 Proje Sırasında Kesilecek Ağaçların Tür ve Sayıları, Orman Yangınları ve Alınacak Önlemler175 VI.2 Elden Çıkarılacak Tarım Alanlarının Büyüklüğü, Arazi Kullanım Kabiliyeti v / xv

7 VI.3 Etkilenecek Tabii Bitki Türleri ve Ne Kadar Alanda Bu İşlerin Yapılacağı VI.4 Proje Alanında Kültür ve Tabiat Varlıkları Durumu VI.5 Kamulaştırma VI.6 Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Kapsamında Etkiler ve Alınacak Önlemler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası) VI.7 Diğer Hususlar VII. SOSYO-EKONOMiK ÇEVRENiN DEĞERLENDiRiLMESi VII.1 Altyapı (Eğitim, Sağlık, Kültür Hizmetleri, Ulaşım Dahil) VII.1.2 Yöre Ekonomisi VII.1.3 Eğitim Hizmetleri VII.1.4 Sağlık Hizmetleri VII.1.5 Teknik Altyapı Hizmetleri VII Yangınla Mücadele VII Ulaşım VII Haberleşme VII.2 Eğitim VII.3 Arazi Kullanımı VII.4 Demografi (Nüfus) (Yöredeki Kentsel ve Kırsal Nüfus, Nüfusun Yaş Sınıflarına Göre Dağılımı, Hane Halkı Yapısı) VII.4.1 Diyarbakır VII İdari Bölünme VII Kentsel ve Kırsal Nüfus VII Nüfus Yoğunluğu VII.4.2 Mardin VII İdari Bölünme VII Kentsel ve Kırsal Nüfus VII Nüfus Yoğunluğu VII.5 Ekonomik Durum (Yörenin Ekonomik Yapısını Oluşturan Başlıca Sektörler) VII.5.1 Diyarbakır VII.5.2 Mardin VII.6 İstihdam VII.7 Sağlık (Sağlık Tesisleri Dahil) VII.7.1 Diyarbakır VII.7.2 Mardin VII.8 Kültürel Miras ve Arkeoloji VII.9 Sanayi VII.9.1 Diyarbakır VII.9.2 Mardin VII.10 Gerçekleşmesi Beklenen Gelir Artışları; Yaratılacak İstihdam İmkanları, Nüfus Hareketleri..193 VII.11 Çalışacak Personelin ve Bu Personele Bağlı Nüfusun Konut ve Diğer Teknik/Sosyal Altyapı İhtiyaçları VII.12 Projeden Etkilenen Yerleşim Yerleri, Arazi Mülkiyet Durumu VII.13 Projenin Ekonomik Ömrü VII.14 Fayda-Maliyet Analizi VII.14.1 Sosyo-Ekonomik Değerlere Göre Fayda Maliyet Analizi VII.14.2 Ekolojik Değerlere Göre Fayda-Maliyet Analizi VII.14.3 Maden Değerlerine Göre Fayda Maliyet Analizi vi / xv

8 VIII. PROJE KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (İLGİLİ YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA GEREKLİ DEĞERLENDİRME YAPILACAKTIR.) VIII.1 Su Kullanımı ve Bertarafı (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası Olmak Üzere Temin Edileceği Kaynaklar, Su Miktarları, İçme ve Kullanma Suyu ve Diğer Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları, Kullanım Sonrası Oluşacak Atık Suların Miktarı ve Bertarafı) VIII.1.1 Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşaması VIII.1.2 İşletme Aşaması VIII.2 Enerji Temini VIII.2.1 Şantiye Alanları VIII.2.2 Pig İstasyonları VIII.2.3 Blok Vana İstasyonları VIII.2.4 Ölçüm İstasyonu VIII.3 Yakıt Temini VIII.4 Olası Kaynak ve Altyapı Kullanımları VIII.5 Trafik (Karayolu, Demiryolu, Deniz ve Hat Döşenirken Ulaşım Yolları) (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sorası) VIII.6 Emisyon (Toz ve Gaz) Hesaplamaları (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası) VIII.6.1 Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşaması VIII.6.2 İşletme Aşaması: VIII.7 Atıklar (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası Olmak Üzere Atık Türleri, Miktarları, Bertarafı) VIII.7.1 Hafriyat Atıkları VIII.7.2 Evsel Katı Atıklar VIII.7.3 Ambalaj Atıkları VIII.7.4 Atık Pil ve Akümülatörler VIII.7.5 Tıbbi Atıklar VIII.7.6 Atık Yağlar VIII.7.7 Atık Lastikler VIII.7.8 Tehlikeli Atıklar VIII.8 Vibrasyon, Patlatma ile Gürültü Kaynakları ve Seviyeleri VIII.8.1 Gürültü Kaynakları VIII.8.2 Vibrasyon ve Patlatma VIII.9 Boru Hattının Bakım Aşamaları VIII.10 Planlanmayan Olaylar VIII.11 Sağlık Koruma Bandı Mesafesi VIII.12 Doğaya Yeniden Kazandırma Çalışmaları VIII.13 Risk Analizi VIII.13.1 Proje Alanı Analizi VIII.13.2 Proje Etki Alanı Analizi VIII.13.3 Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Kapsamında Risk Durumlarında Alınacak Önlemler (arazi hazırlık, inşaat, işletme ve işletme sonrası) VIII.14 Diğer Hususlar IX. ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM IX.1 Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi IX.2 Çevresel ve Sosyal Yönetim Planları IX.2.1 Yöre Halkının Emniyet Yönetim Planı IX.2.2 Halkla İlişkiler Planı IX İnşaat Öncesi Dönem vii / xv

9 IX İnşaat Dönemi IX İşletme Dönemi IX.2.3 İstihdam ve Eğitim Planları IX.2.4 Tedarik ve Temin Yönetimi Planı IX.2.5 Arazi Edinimi Planı IX.2.6 Agrega Yönetim Planı IX.2.7 Trafik (Ulaşım) Yönetim Planı IX.2.8 Kültürel Miras Yönetim Planı : IX İnşaat Faaliyetleri IX İnşaat Sonrası Faaliyetler IX.2.9 Taşıma Yönetim Planı IX.2.10 Erozyon, Eski Haline Getirme ve Peyzaj Planı IX.2.11 Kirlilik Önleme Planı IX.2.12 Atık Yönetim Planı IX.2.13 Acil Müdahale Planı IX.3 İnşaat ve İşletme Dönemi İzleme Planı IX.3.1 İzleme Planının Kapsamı IX.3.2 İzleme Yöntemi IX.3.3 İzleme Planının Uygulanması IX.3.4 Denetleme ve Gözden Geçirme IX.3.5 ÇED Olumlu Belgesinin Verilmesi Durumunda, Yeterlik Tebliği nde Yeterlik Belgesi Alan Kurum/Kuruluşların Yükümlülükleri Başlığının 9. Maddesinin 4. Bendinde Yer Alan Hususların Gerçekleştirilmesi ile İlgili Program X. SONUÇLAR XI. kaynakça Ek-1 Ek-2 Ek-3 Ek-4 Ek-5 Ek-6 Ek-7 Ek-8 Ek-9 EKLER Topografik Harita (1/ ölçekli) ÇED Raporu Formatı Hassas Alanlar Haritası Orman Haritası Fosseptik Planı Toprak Haritaları Mardin, Diyarbakır ve Batman Meteoroloji İstasyonu Uzun Yıllar Meteoroloji Bültenleri Kurum Yazışmaları Çevre Düzeni Planı NOTLAR VE KAYNAKLAR viii / xv

10 TABLOLAR LİSTESİ Tablo I-1: Yılı Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Dağılımı... 1 Tablo I-2: Yılı Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Birincil Enerji Kaynaklarına Göre Gelişimi... 1 Tablo I-3: Talep Tahmini (Yüksek Talep)... 2 Tablo I-4: IX. Kalkınma Planı Hedefleri... 3 Tablo I-5: Türkiye deki kurulu güç ve elektrik üretim miktarlarının gruplara göre dağılımı... 3 Tablo I-6. Boru Hattı Güzergah Koordinatları Tablo I-7 Doğal Gaz Boru Hattı Tahmini İş Programı Tablo I-8 Projede Kullanılacak Boru Et Kalınlıkları (BOTAŞ) Tablo I-9 Kullanılan Boruların Özellikleri Tablo I-10 Nehir Geçiş Çeşitleri (BOTAŞ) Tablo I-11 Nehir Geçişi Listesi (RVX 1) Tablo I-12 Yol Geçişi Sınıflandırması Tablo I-13 Yol Geçişi Listesi (RDX 1) Tablo I-14 Yol Geçişi Listesi (RDX 2) Tablo I-15 Demiryolu Geçişi Listesi (RWX) Tablo I-16: Kanal Geçişi Listesi (DCC) Tablo I-17: Hattın Enerji Nakil Hatlarını Kestiği Koordinatları Tablo I-18 Güzergah Üzerindeki Yerleşim Yerleri Tablo I-19 Projede Kullanılacak Boru Et Kalınlıkları (BOTAŞ) Tablo I-20 Kullanılan Boruların Özellikleri Tablo II-1: Topraklar üzerindeki Fiziksel Etkilerin Değerlendirilmesi için Önem Kriterleri Tablo II-2: Hassasiyet Tanımlamaları Tablo II-3: Boru Hattı İnşaatı için Etki Büyüklüğü Tanımlamaları Tablo II-4: Kalıcı Tesisler için Etki Büyüklüğü Tanımlamaları Tablo II-5: Manzara ve Görsel Etkilerin Önemi Tablo II-6: Yüzey Suyu Kalitesi Üzerindeki Etkiler için Önem Kriterleri Tablo II-7: Yüzey Suyu Kaynaklarına Verilen Fiziksel Tahribat için Değerlendirme Kriterleri Tablo II-8: Yeraltı Suları için Değerlendirme Kriterleri Tablo II-9: ÇGDYY Ek-VII Tablo 5 te Verilen Sınır Değerler Tablo II-10: İnşaat Gürültüsü için Etki Değerlendirme Kriterleri Tablo II-11: Maden ve Taş Ocakları ile Benzeri Alanlarda Patlama Nedeniyle Oluşacak Titreşimlerin En Yakın Çok Hassas Kullanım Alanının Dışında Yaratacağı Zemin Titreşimlerinin izin Verilen En Yüksek Değerleri Tablo II-12: İnşaatlarda Kazık Çakma ve Benzeri Titreşim Yaratan Operasyonların ve İnşaat Makinelerinin En Yakın Çok Hassas Kullanım Alanının Dışında Yaratacağı Zemin Titreşimlerinin İzin Verilen En Yüksek Değerler (1 Hz 80 Hz arasındaki frekans bantlarında) Tablo II-13: Binalarda, Bina İçindeki Makine ve Teçhizatın Yaratacağı Titreşimlerin Sınır Değerleri Tablo III-1 Araç Artış Yüzdeleri Tablo IV-1 Meteoroloji İstasyonu Bilgileri Tablo IV-2 Batman, Mardin ve Diyarbakır Meteoroloji İstasyonu Verileri Genel Değerlendirmesi Tablo IV-3: Batman, Mardin ve Diyarbakır Meteoroloji İstasyonları Ortalama, Maksimum ve Minimum Sıcaklık Verileri Tablo IV-4: Batman, Mardin ve Diyarbakır Meteoroloji İstasyonları Yıllık Ortalama ve Maksimum Yağış Miktarları Tablo IV-7: Batman, Mardin ve Diyarbakır Meteoroloji İstasyonları Nispi Nem Miktarları ix / xv

11 Tablo IV-8: Batman, Mardin ve Diyarbakır Meteoroloji İstasyonları Buharlaşma Verileri Tablo IV-9: Batman, Mardin ve Diyarbakır Meteoroloji İstasyonları Ortalama Basınç Verileri Tablo IV-10: Batman, Mardin ve Diyarbakır Meteoroloji İstasyonları Ortalama Kar Yağışlı Günler Sayısı Tablo IV-11: Batman, Mardin, Diyarbakır İllerinin Maksimum Kar Kalınlığı Miktarları Tablo IV-12: Batman İli Aylık Ortalama Hızı En Yüksek Olan Rüzgar Yönü ve Miktarı Tablo IV-13: Mardin İli Aylık Ortalama Hızı En Yüksek Olan Rüzgar Yönü ve Miktarı Tablo IV-14: Diyarbakır İli Aylık Ortalama Hızı En Yüksek Olan Rüzgar Yönü ve Miktarı Tablo IV-15: Batman Meteoroloji İstasyonu Yönlere göre Rüzgarların Ortalama Esme Hızları (m/s) 100 Tablo IV-16: Mardin Meteoroloji İstasyonu Yönlere göre Rüzgarların Ortalama Esme Hızları (m/s). 100 Tablo IV-17: Diyarbakır Meteoroloji İstasyonu Yönlere göre Rüzgarların Ortalama Esme Hızları (m/s) Tablo IV-18: Batman, Mardin, Diyarbakır illerinin Ortalama Rüzgar Hızları Tablo IV-19: Batman, Mardin, Diyarbakır İllerinin Aylara Göre Maksimum Rüzgar Hızı (m/s) ve Yönü Tablo IV-20: Batman, Mardin, Diyarbakır İllerinin Aylara Göre Ortama Fırtınalı Günler Sayısı Tablo IV-21: Batman, Mardin, Diyarbakır İllerinin Aylara Göre Ortama Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı Tablo IV-22 Boru Hattı Güzergahı Boyunca Önemli Toprak Grupları Tablo IV-23 Boru Hattı Boyunca Arazilerin Erozyon Dereceleri Tablo IV-24 Boru Hattı İnşaatı Sırasında Toprağa Yönelik Genel Önemli Etkiler ve Etki Azaltıcı Önlemler Tablo IV-25: Depremlerin Dönemlere Göre Gerçekleşme Olasılıklar Tablo IV-26: Bismil-Mardin arasındaki alanda meydana gelen depremlerin kandilli kayıtları Tablo IV-27: Diyarbakır İli GAP Kapsamındaki Sulama Alanları Tablo IV-28 Mardin İli GAP Kapsamındaki Sulama Alanları Tablo IV-29 Boru Hattı Güzergahı Boyunca Arazi Kullanımı Durumu Tablo IV-30: Diyarbakır İli Tarım Arazilerinin Dağılımı Tablo IV-31: Tarla Ürünleri Verimlilik Değerleri Tablo IV-32: Diyarbakır İli 2010 Yılı Meyve Ekiliş Alanları Tablo IV-33: Diyarbakır İli ve Türkiye Geneli Sebze Üretimi Tablo IV-34: Mardin İli Tarım Arazilerinin Dağılımı Tablo IV-35: Tarım Alanlarının Ekilişlerine Göre Dağılımı (Ürün Grupları Bazında) Tablo IV-36: Mardin İlinde Yetiştiriciliği Yapılan Önemli Meyve Türlerine Ait -Son 5 Yıllık Ağaç Başına Düşen Ortalama Verimler (Kg/Ağaç) Tablo IV-37: Mardin İlinde Ekilişlerine Göre Sebze Dağılımı Tablo IV-38: Diyarbakır İli Hayvan Varlığı Tablo IV-39: Diyarbakır İli 2009 Yılı İçin Arıcılık Durumu Tablo IV-40: Diyarbakır İli nde Büyükbaş Hayvancılıktan Elde Edilen Hayvansal Ürünler: Tablo IV-41: Diyarbakır İli nde Küçükbaş Hayvancılıktan Elde Edilen Hayvansal Ürünler:: Tablo IV-42: Mardinde Yetiştirilen Hayvan Sayısı ve Türleri Tablo IV-43 Mardin Hayvansal Üretim (2007) Tablo V-1: Saha Döküm Tablo Tablo V-2 Mardin Doğalgaz Boru Hattı Projesi Floristik Listesi Tablo V-3: Sucul Vejetasyon Tablo V-4 Mardin Doğalgaz Boru Hattı Projesi Kuş Türleri (AVES) Tablo V-5 Mardin Doğalgaz Boru Hattı Projesi Memeli Türleri (Mammalia) Tablo V-6 Mardin Doğalgaz Boru Hattı Projesi Sürüngen Türleri (Reptılıa) x / xv

12 Tablo V-7 Diyarbakır-Mardin Doğalgaz Boru Hattı Projesi Amphibia Türleri Tablo V-8: -Mardin Doğalgaz Boru Hattı Projesi Arthropoda Listesi Tablo V-9: Mardin Doğalgaz Boru Hattı Projesi İnfauna Listesi Tablo V-10: Dicle Nehri Balık Türleri Tablo V-11: Sucul Omurgasızlar Tablo VII-1: Diyarbakır, Mardin İlleri ve Bismil ve Savur İlçeleri için Okuryazarlık ve Bitirilen Son Öğretim Kurumuna Göre Nüfus Dağılımları Tablo VII-2: Diyarbakır İli Arazi Kullanım Cinsi Tablo VII-3: Mardin İli Arazi Kullanım Cinsi Tablo VII-4: İllere Göre İl/İlçe Merkezi, Belde/Köy Nüfusu ve Yıllık Nüfus Artış Hızı, Tablo VII-5: Kentsel ve Kırsal Nüfuslar Tablo VII-6: Bölgedeki Nüfus Yoğunlukları (2010 Yılı) Tablo VII-7: Kentsel ve Kırsal Nüfuslar Tablo VII-8: Bölgedeki Nüfus Yoğunlukları (2010 Yılı) Tablo VII-9: Diyarbakır İli Hastane ve Yatak Sayısı Tablo VII-10: Diyarbakır İli Sağlık Personeli Sayısı Tablo VII-11: Diyarbakır İlinde En Sık Görülen Bulaşıcı Hastalıklar Tablo VII-12: Mardin İli Hastane ve Yatak Sayısı Tablo VII-13 Mardin İli Sağlık Personeli Tablo VII-14: Sağlık Personeli Sayısı Tablo VII-15: Mardin İlinde En Sık Görülen Bulaşıcı Hastalıklar Tablo VII-16: Diyarbakır İli Sanayi Durumu Tablo VIII-1 Araç Artış Yüzdeleri Tablo VIII-2: Toz Hesaplamaları Emisyon Faktörleri Tablo VIII-3: Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri Tablo VIII-4: Endüstriyel Tesisler İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri Tablo VIII-5 Müsaade Edilen Ses Gücü Seviyesi db/1 pw Tablo VIII-6 Projenin İnşaatında Kullanılacak Olan İş Makineleri ve Ses Gücü Düzeyleri Tablo VIII-7 Mesafe ve Frekansa Göre Gürültü Seviyelerinin Dağılımı ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil I-1: 2010 Yılı Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Birincil Enerji Kaynaklarına Göre Dağılımı... 2 Şekil I-2 Proje Alanı Yer Bulduru Haritası... 9 Şekil I-3 Tipik Nehir Geçişi Şekil I-4 Tipik Dere Geçişi Şekil I-5 Tipik Yol Geçişi Şekil I-6 Tipik Yol Geçişi (Kesonlu) Şekil I-7 Tipik Yol Geçişi (Küçük Yollar) Şekil I-8 Tipik Demiryolu Geçişi Şekil I-9 Tipik Sulama Kanalı Geçişi Şekil I-10 Tipik Enerji Nakil Hattı Geçişi Şekil II-1: ÇED Süreci Şekil II-2: ÇED İş Akım Şeması Şekil III-1: İnşaat Koridoru Şekil III-2: Karayollarının Trafik Yüklerinin Gösteren Harita Şekil IV-1 Meteoroloji İstasyonları Şekil IV-2: Ortalama Sıcaklık Değerleri Şekil IV-3: Maksimum Sıcaklık Değerleri xi / xv

13 Şekil IV-4: Minimum Sıcaklık Değerleri Şekil IV-5: Ortalama Toplam Yağış Miktarları Şekil IV-6: Günlük Maksimum Yağış Miktarları Şekil IV-9: Nispi Nem Değerleri Şekil IV-10: Ortalama Basınç Değerleri Şekil IV-11: Maksimum Basınç Değerleri Şekil IV-12: Minimum Basınç Değerleri Şekil IV-13: Ortalama Kar Yağışlı Günler Sayısı Şekil IV-14: Ortalama Kar Örtülü Günler Sayısı Şekil IV-15: Ortalama Sisli Günler Sayısı Şekil IV-16: Ortalama Dolulu Günler Sayısı Şekil IV-17: Ortalama Kırağılı Günler Sayısı Şekil IV-18: Ortalama Orajlı Günler Sayısı Şekil IV-19: Maksimum Kar Kalınlığı Şekil IV-20: Batman İli Yıllık ve Mevsimlik Esme Hızları Şekil IV-21: Batman İli Esme Sayılarına Göre Aylık Rüzgâr Diyagramları Şekil IV-22: Mardin İli Yıllık ve Mevsimlik Esme Hızları Şekil IV-23: Mardin İli Esme Sayılarına Göre Aylık Rüzgâr Diyagramları Şekil IV-24: Diyarbakır İli Yıllık ve Mevsimlik Esme Hızları Şekil IV-25: Diyarbakır İli Esme Sayılarına Göre Aylık Rüzgâr Diyagramları Şekil IV-26: Stratigrafik Sütun Kesit Şekil IV-27: 1/ Ölçekli Güzergah Jeoloji Haritası (MTA) Şekil IV-28: 1/ Ölçekli Güzergah Jeoloji Haritası Lejantı Şekil IV-29: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yer Alan Önemli Tektonik Hatlar Şekil IV-30: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Jeotermal Kaynakların Dağılımı Şekil IV-31: Levha Hareketleri Şekil IV-32: Fay Haritası Şekil IV-33: Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Yakın Yöresinde Meydana Gelen Tarihsel Depremler. 120 Şekil IV-34: Gerçekleşen Depremler Şekil IV-35: Proje Güzergâhının Genel Jeoloji Haritası Şekil IV-36: Proje Güzergâhına Ait Fay Haritası Şekil IV-37: Proje Güzergâhına Ait Deprem Haritası Şekil IV-38: Proje Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Alanları Şekil V-1 Vejetasyon Haritası Şekil VIII-1 Ses Basınç Seviyesinin Mesafelere Göre Dağılımı xii / xv

14 FOTOĞRAFLAR LİSTESİ Fotoğraf I-1 Doğal Gaz Boru Hattı Başlangıç Noktası Fotoğraf I-2 Doğal Gaz Boru Hattı Bitiş Noktası Fotoğraf I-3 Mardin DGBH Projesi nin Dicle Nehri Geçişi Fotoğraf I-4 Boru Sürme Metodu Kullanılan Çalışma xiii / xv

15 BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. KISALTMALAR A.Ş. Anonim Şirketi AME Acil Müdahale Ekibi ADNKS Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi AMP Acil Müdahale Planı AYP Atık Yönetim Planı Bkz. Bakınız BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. BZKK Bitlis - Zagros Kenet Kuşağı CBS Coğrafik Bilgi Sistemi ÇDP Çevre Düzeni Planı ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi ÇGDYY Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ÇŞB Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇYİP Çevre Yönetimi ve İzleme Planı DGBH Doğal Gaz Boru Hattı DMİ Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü DİE Devlet İstatistik Enstitüsü DSİ Devlet Su İşleri DAFZ Doğu Anadolu Fay Zonu EİH Enerji İletim hattı ENH Enerji Nakil Hattı GAP Güneydoğu Anadolu Projesi GW Gigawatt GWh Gigawatt saat HES Hidro Elektrik Santrali HKDYY Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği İDK İnceleme Değerlendirme Komisyonu L Litre LPG Likit Petrol Gazı KAFZ Kuzey Anadolu Fay Zonu KMYP Kültürel Miras Yönetim Planı KHGM Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü km Kilometre kv Kilovolt m Metre m 3 Metreküp MTA Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü MWm Megavat mekanik olarak MWe Megavat elektrik olarak NDT Tahribatsız Muayene Testi PE Polietilen PVC Polivinilklorür s saniye Sm 3 /yıl Yıllık Standart Metreküp TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. THT Tetra hidro teofen T.C. Türkiye Cumhuriyeti xiv / xv

16 TCK Karayolları Genel Müdürlüğü TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi v.b. ve benzerleri YAS Yer altı Su Seviyesi YÜT Yer Üstü Tesisleri o C Santigrat Celcius inç $ Dolar xv / xv

17 I. GİRİŞ I.1 Projenin Temeli BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. tarafından Diyarbakır İli Bismil İlçesi, Mardin İli Savur ve Merkez İlçeleri sınırları içerisinde yaklaşık 74,3 km ( ) uzunluğunda 40 inç çapında doğal gaz boru hattı yapılması planlanmaktadır. I.2 Projenin Kapsamı Proje, 40 çapında, toplam yaklaşık 74,3 km uzunluğunda bir boru hattı ile Mardin İli ne güvenli bir şekilde doğal gaz arzını hedeflemektedir. Doğalgaz arzı gerçekleşmesi neticesinde bölgede bulunan konutlar ve sanayi kuruluşları bu doğalgazdan yararlanabilecek ve böylelikle meydana gelen hava kirliliğinin önüne geçilmiş olacaktır. Kurulması muhtemel kombine doğalgaz çevrim santrallerinin doğalgaz ile üreteceği elektrik enerjisini şebekeye vererek bölgedeki enerji açığını gidermiş olacaktır. Proje ömrü 22 yıl olarak öngörülmüştür. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından yayımlanan 2009 Yılı Faaliyet Raporu na göre, 2009 yılında üretilen elektriğin %80,6 sı termik (taşkömürü, linyit, fueloil, doğal gaz, jeotermal, LPG, nafta ve diğerleri), %18,5 i hidrolik ve %1 i jeotermal ve rüzgar santrallerinden sağlanmıştır. (bkz. Tablo I-1 ve Tablo I-2). Bu üretim değerleri içinde kömürün payı %28,6 ve doğal gazın payı %49,3 olarak kaydedilmiştir yılında ise üretilen elektriğin detayları aşağıda açıklanmıştır. Türkiye enerji üretiminin enerji kaynaklarına göre dağılımı Şekil I-1 de gösterilmiştir. Enerji Kaynakları Tablo I-1: Yılı Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Dağılımı Elektrik Üretimi (GWh) Toplam İçerisindeki Payı (%) Elektrik Üretimi (GWh) Toplam İçerisindeki Payı (%) Artış (%) Termik ,4 80, ,1 73,56-0,99 Hidrolik ,4 18, ,5 24,52 44,04 Jeotermal ve rüzgar 1.931,1 1, ,1 1,92 109,3 TOPLAM , , ,42 Kaynak: TEİAŞ 2009 Yılı Faaliyet Raporu - EÜAŞ 2010 Yılı Faaliyet Raporu Tablo I-2: Yılı Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Birincil Enerji Kaynaklarına Göre Gelişimi Enerji Kaynakları Elektrik Üretimi (GWh) Toplam İçerisindeki Payı (%) Elektrik Üretimi (GWh) Toplam İçerisindeki Payı (%) Artış (%) Kömür ,6 29, ,1 28,6-3,5 Sıvı yakıtlar 7.518,5 3, ,5 2,5-36,1 Doğal gaz ,3 49, ,7 49,3-2,6 Yenilenebilir ve atık 219,9 0,1 340,1 0,2 54,7 Hidrolik ,8 16, ,4 18,5 8,1 Jeotermal ve rüzgar 1.008,9 0, ,1 1,0 91,4 TOPLAM , , ,8 Kaynak: TEİAŞ 2009 Yılı Faaliyet Raporu 1 / 237

18 Şekil I-1: 2010 Yılı Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Birincil Enerji Kaynaklarına Göre Dağılımı dönemini kapsayan Üretim Kapasite Projeksiyon çalışmasında Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, 2008 yılı sonunda yaşanmaya başlanan ekonomik krizin elektrik enerjisi talebine etkisi ve gerçekleşen tüketim değerleri dikkate alınarak revize edilen talep serileri kullanılmıştır. Talep serileri belirlenirken; yıllarında her iki talep serisi için de 2010 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen talep artışları doğrultusunda revize edilen tüketim tahminleri alınmış, sonraki yıllarda ise her iki talep serisi için eskisi gibi yüksek talep serisinde ortalama %7,5, düşük talep serisinde ise %6,7 olarak Mayıs 2008 tarihinde MAED modeli kullanılarak hesaplanmış olan yıllık talep artış yüzdeleri aynen alınmıştır. Ayrıca bu dönem için yük eğrisi karakteristiğinin değişmeyeceği kabulü ile puant yük serileri elde edilmiştir. Enerji talep tahmini Tablo I-3 de gösterilmiştir. Tablo I-3: Talep Tahmini (Yüksek Talep) YIL Enerji Talebi (Yüksek Talep) Enerji Talebi (Düşük Talep) GWh Artış (%) GWh Artış (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Kaynak: Kalkınma Planı ( ), tarih ve sayılı Resmi Gazete IX. Kalkınma Planı döneminde; birincil enerji talebinde, ekonomik ve sosyal kalkınmayla orantılı olarak yıllık ortalama %6,2 oranında artış öngörülmektedir. Enerji tüketimi içinde doğal gazın / 237

19 yılında %28 düzeyinde olan payının %34 e yükselmesi, petrol ürünlerinin payının ise %37 den %31 e gerilemesi beklenmektedir. Diğer yandan, aynı plan döneminde elektrik talebinin, ağırlıkla sanayi üretim ve hizmetler sektöründeki gelişmelere paralel olarak, yılda ortalama %8,1 oranında artış göstereceği tahmin edilmektedir (Bkz. Tablo I-4). Türkiye deki kurulu güç ve elektrik üretim miktarlarının gruplara göre dağılımı Tablo I-5 de gösterilmiştir. Tablo I-4: IX. Kalkınma Planı Hedefleri Enerji Hedefleri * Birincil Enerji Talebi (GWh) ,2 Elektrik Enerjisi Talebi (GWh) ,1 * Dönem içindeki gelişmeleri göstermektedir. Kaynak: Kalkınma Planı ( ), tarih ve sayılı Resmi Gazete Tablo I-5: Türkiye deki kurulu güç ve elektrik üretim miktarlarının gruplara göre dağılımı ÜRETİCİ CİNSİ Kurulu Güç (MW) Enerji Üretimi (GWh) Termik 8.690, , , ,50 EÜAŞ Hidrolik , , , ,40 Toplam , , , ,90 EÜAŞ ın Bağlı Ortaklıkları Termik 3.834, , , ,70 Mobil Santrallar Termik 262,7 262,7 0 0 İşletme Hakkı Devredilen Santrallar Termik , ,60 Hidrolik 30,1 30,1 - - Toplam 650,1 650, , ,60 Yap-İşlet Santralları Termik 6.101, , , ,60 Termik 1.449, , , ,90 Yap-İşlet-Devret Santralları Hidrolik+Rüzgar 989,8 989, , ,90 Toplam 2.439, , , ,80 Termik 5.946, , , ,10 Serbest Üretim Şirketleri Hidrolik+Rüzgar 2.101, , , ,90 Toplam 8.048, , , ,00 Otoprodüktör Santralları Termik 2.510, , , ,70 Hidrolik+Rüzgar 545,4 545, , ,10 Toplam 3.055, , , ,80 Termik , , , ,20 Türkiye Toplamı Hidrolik+Rüzgar , , , ,40 Toplam , , , ,60 Kaynak:TEİAŞ I.2.1 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kapsamı Bu ÇED Raporu, Diyarbakır İli Bismil İlçesi Babahaki Köyü civarı Kösesan Tepesi Mevkiinde Diyarbakır Batman- Siirt Doğal Gaz İletim Hattının km. sinde, 40 Diyarbakır-Bismil bölümü sonunda ve 16 Bismil Batman bölümü başlangıcında yer alan Bismil Pig İstasyonundan başlayarak, 3 / 237

20 sırasıyla Diyarbakır İli Bismil İlçesi, Mardin İli Savur İlçesi ve Mardin İli Merkez İlçesi sınırları içerisinde ilerleyerek, Mardin İli Merkez İlçesi nde bulunan Mardin Organize Sanayi Bölgesi nde sonlanacaktır. Mardin DGBH Projesi için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tarih ve B.09.0.ÇED sayılı yazısı ile ÇED Raporu Özel Formatı verilmiş olup, bu format Ek-2 de sunulmuştur. ÇED, inşaatın başlamasından itibaren işletmeye alma, işletme ve son olarak tesislerin terk edilmesi aşamasına kadar Mardin Doğal Gaz Boru Hattı (DGBH) Projesi nin gelişiminin tüm aşamalarına ilişkin etkileri değerlendirmektedir. Bu ÇED Raporu nda öngörülen Mardin DGBH Projesi nin, boru hattı koridoru boyunca mevcut çevresel koşulların üzerinde oluşturacağı etkiler ve bu etkilerin nasıl en aza indirilebileceği hususunda değerlendirmeler yapılmıştır. Bununla birlikte, çevresel etki değerlendirmesi, proje tasarımı sürecinin önceki her aşamasında dâhil edilmiş ve bu sayede bugüne kadar projenin gelişme evrelerinde ciddi derecede etkili olmuştur. Öngörülen boru hattının planlanması sırasında çevresel unsurların değerlendirilmesi, potansiyel etkilerin önceden engellenmesi ve bu etkilere sebebiyet veren tasarımların değiştirilmesi neticesinde olası birçok etkinin önlenmesini sağlamıştır. I.2.2 ÇED Çalışmasının Hedefleri ÇED sürecinin genel anlamda hedefi, boru hattı inşaatı, işletimi ve işletmenin faaliyete kapanmasından sonra kaynaklanabilecek olan, çevre ya da toplum üstündeki olası tüm olumsuz etkilerin belirlenmesi ve mümkün olduğu ölçüde uygun tasarım önlemlerinin alınmasıyla bertaraf edilmesi ya da en aza indirilmesidir. Tasarım bazında etkilerin bertaraf edilmesi ya da en aza indirilmesinin mümkün olmadığı durumlar ile ilgili olarak, mühendislik ekibi ve proje ilgili taraflarının işbirliği içinde geliştirilen ve Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından uygulanacak olan çevresel etki azaltma önlemleri rapor içerisinde ayrıntıları ile belirtilmiştir. Gerekli etki azaltıcı önlemler alındıktan sonra halen geriye kalan etkiler veya önemli belirsizliklerin söz konusu olması durumunda, bu etkileri en aza indirmek amacıyla gerekli görüldüğünde ilave çalışmaların getireceği şartlar ve daha kapsamlı izleme faaliyetleri vasıtasıyla desteklenen ilave etki azaltıcı önlemler hazırlanmıştır. I.2.3 ÇED Sürecinin Aşamaları ÇED süreci ana hatlarıyla başvuru, halkın katılımı, kapsam belirleme, raporun sunulması, projenin incelenmesi-değerlendirilmesi ve karar verme aşamalarından oluşmaktadır. Sürecin isleyişi adım adım detaylı olarak açıklanmıştır: I Başvuru 1. ÇED Yönetmeliğinin Ek I listesinde yer alan veya Ek II listesinde yer aldığı halde çevresel etkileri önemli bulunduğu için ÇED prosedürüne tabi olan projeler için, proje sahibi adına noterden vekâletname ile yetkilendirilmiş, ÇED Hazırlama Yeterlik Belgesi ne sahip olan bir ÇED firması, ÇED Yönetmeliği EK 3 de belirtilen genel formata uygun olarak projeyi gerçekleştirmek üzere bir ÇED Başvuru Dosyası hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na (ÇŞB) başvuru yapar. 4 / 237

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KAVAK REGÜLATÖRÜ VE HES (10,48 MW m /10,06 MW e ) BETON SANTRALİ KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Hasandede Köyü ÇED RAPORU x NİHAİ ÇED RAPORU

Detaylı

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU EGEMER ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU HATAY ĠLĠ, ERZĠN ĠLÇESĠ, AġAĞI BURNAZ MEVKĠ ARMADA EĞĠTĠM VE BELGELENDĠRME DANIġMANLIK

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı

b. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları,

b. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları, ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ R. G. Tarihi : 27.06.1997 R. G. Sayısı : 23028 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. III/2872E.300 R.Gazete No.26939 R.G. Tarihi: 17.7.2008 Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 17 Temmuz 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26939 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ (14.04.2011 ve 27905 sayılı RG değişiklik ile) (30.06.2011 ve 27980

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ DERSİ (ÇED) DERS NOTLARI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ DERSİ (ÇED) DERS NOTLARI Çevresel Etki Değerlendirmesi Dersi Notları 1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ DERSİ (ÇED) DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER 1. ÇED DERSİ-GENEL BİLGİLER 2. ÇED TANIMI, ÇED KAVRAMI, GENEL İLKELER 3. ÇED YÖNETMELİĞİ

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 25 Kasım 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29186 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

II (a) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE KİREÇ SÖNDÜRME VE PAKETLEME TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU

II (a) GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE KİREÇ SÖNDÜRME VE PAKETLEME TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ BAYKAL KİREÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. YÜKSEKOKUL YOLU ÜZERİ PK. 22 OSMANİYE TELEFON VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI PROJE BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ: (İLİ,İLÇESİ,BELDESİ,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 3 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28784 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL)

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL) PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFONU VE FAKS NUMARALARI CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy Beşiktaş / İSTANBUL Tel : (212) 310 33 00 Faks: (212) 310 33 00 PROJENİN ADI İSKELESİ PROJENİN

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 3 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28784 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRM ESİ YÖNETM ELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi EnerjiSA Enerji Üretim A.Ş. Sabancı Center Kule 2, Kat 5 34330 4. Levent/ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRME

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü LOGO ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Dindar ORMANOĞLU Enerji Yatırımları Şube Müdürü ARALIK 2011 İçerik Türkiye

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ DENİZLİ İLİ, BEYAĞAÇ İLÇESİ YUMAKLI YAYLASI, ÇUKURÇAM MEVKİİ VE MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ KARACAÖREN KÖYÜ YASSIKIR

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ( ÇED ) YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ( ÇED ) YÖNETMELİĞİ DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. 1 2 15 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ( ÇED ) YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 03.10.2013

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Resmi Gazete Tarihi: 03.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28784 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 3 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28784 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ İZMİR İLİ, TİRE İLÇESİ, TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 1296 ADA, 13 PARSEL ATILIM ÇEVRE DANIŞMANLIK,

Detaylı

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ AKKUYU NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi Aziziye Mah. Kırkpınar Sok. No:18/5 06550 Çankaya-ANKARA Tel : (312) 442 6000 Faks : (312) 442 6016 AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı