NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) RAPORU"

Transkript

1 BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Bilkent Plaza A-2 Blok Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) Faks: 0 (312) MARDİN DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ (Diyarbakır İli Bismil, Mardin İli Savur ve Merkez İlçeleri) NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) RAPORU ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ENVY Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş. Çetin Emeç Bulvarı Cadde (eski 8.Cad.) No: 7 A.Öveçler ANKARA - TÜRKİYE Tel: +90(312) (Pbx) Faks: +90(312) e-posta: ANKARA Mayıs 2012

2 BAŞLIK SAYFASI Proje Sahibinin Adı: BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Adresi: Bilkent Plaza A-2 Blok Bilkent / ANKARA Telefon ve Faks Numaraları: Telefon : 0 (312) Faks : 0 (312) Projenin Adı: Mardin Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Proje Bedeli: TL Proje için Seçilen Yerin Açık Adresi (İli, İlçesi, Mevkii): Diyarbakır İli Bismil, Mardin İli Savur ve Merkez İlçeleri Proje için Seçilen Yerin Koordinatları, Zon: Tablo I-6 da verilmiştir. Projenin ÇED Yönetmeliği Kapsamındaki Yeri (Sektörü, Alt Sektörü): Madde 30-Petrol, Doğalgaz ve kimyasalların 40 km den uzun 600 mm ve üzeri çaplı borularla taşınması. Raporu Hazırlayan Kuruluşun / Çalışma Grubunun Adı: ENVY Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş. Raporu Hazırlayan Kuruluşun / Çalışma Grubunun Adresi, Telefon ve Faks Numaraları: Çetin Emeç Bulvarı Cadde (eski 8. Cad.) No: 7, A.Öveçler / ANKARA Telefon : + 90 (312) (Pbx) Faks : + 90 (312) Rapor Sunum Tarihi (Gün, Ay, Yıl): Mayıs 2012 i / xvi

3 İÇİNDEKİLER BAŞLIK SAYFASI... i İÇİNDEKİLER... ii EKLER viii NOTLAR VE KAYNAKLAR...viii TABLOLAR LİSTESİ...ix ŞEKİLLER LİSTESİ...xi KISALTMALAR...xiv I. GİRİŞ... 1 I.1 Projenin Temeli... 1 I.2 Projenin Kapsamı... 1 I.2.1 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kapsamı... 3 I.2.2 ÇED Çalışmasının Hedefleri... 4 I.2.3 ÇED Sürecinin Aşamaları... 4 I Başvuru... 4 I Halkın Katılımı... 5 I Kapsam Belirleme... 5 I Raporun Sunulması... 6 I Raporun İncelenmesi-Değerlendirilmesi... 6 I Karar Verme... 7 I.3 Projenin Tanımı... 7 I.3.1 Öngörülen Boru Hattı Güzergahı... 7 I.3.2 Proje Uygulama Programı...17 I.4 Doğalgazın Özellikleri...19 I.4.1 Doğalgazın özellikleri ve üstünlükleri:...19 I.5 Boru Hattı Kapasitesi...20 I.6 Boru Hattı Uzunluğu ve Çapı...20 I.7 Boru Hattı Malzemesi ve Et Kalınlığı...20 I.8 Boru Hattı Tasarım Esasları...21 I.8.1 Tasarımın Ömrü...21 I.8.2 Tasarım Emniyet Faktörleri...21 I.8.3 Tasarım Basınçları ve Sıcaklıkları...22 I.8.4 Özel Geçişlerin Tasarımı...22 I Nehir Geçişleri I Yol Geçişleri I Demiryolu Geçişleri I Kanal Geçişleri I Enerji Nakil Hattı Geçişleri I Fay Hattı Geçişleri I Diğer Altyapı Geçişleri I Köy ve Yerleşim Yeri Geçişleri I Mezarlık, Askeri Alan ve Arkeolojik Alan Geçişleri I.8.5 Hidrolik Tasarım...41 I.9 Boru Hattı Örtüsü ve Stabilizasyonu...41 I.10 Yer Üstü Tesislerinin Tanımlanması...41 I.10.1 Kompresör İstasyonları...41 I.10.2 Pig İstasyonları...41 I.10.3 Ölçüm İstasyonları...42 ii / xv

4 I.10.4 Hat Vanaları...42 I Blok Vana İstasyonu I Hot-Tap Vana Grubu I Take-Off Vana Grubu I.10.5 Basınç Düşürme İstasyonu...43 I.10.6 Katodik Koruma...43 I.10.7 Diğer Sistemler...44 I Doğal Gaz Borusu I Doğal Gaz Fitting Malzemeler I.11 Çalışacak Personel Sayısı:...45 II. ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ...46 II.1 ÇED Prosesi...46 II.2 Kapsamlaştırma...49 II.3 Paydaşların Bilgilendirilmesi ve Aydınlatılması...50 II.4 Mevcut Durum Veri Toplama...50 II.5 Etki Değerlendirme Metodolojisi...51 II.5.1 Etkilerin Tanımlanması...51 II Çevresel Etkiler II Sosyal Etkiler II Ekolojik Etkiler II.5.2 Beklenmeyen Olaylar Sonucu Meydana Gelen Etkiler...64 II.5.3 Etkilerin Hafifletilmesi ve Faydaların Arttırılması...64 II.5.4 Gerekli Etki Azaltıcı Önlemler Alındıktan Sonra Geriye Kalan Etkiler...65 II.6 Kümülatif Etkiler...65 III. GÜZERGAH SEÇİMİNİN GEREKÇELERİ VE ALTERNATİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ66 III.1 Projenin Hayata Geçirilmemesi Alternatifi...66 III.2 Bölgesel Güzergah Belirleme Seçenekleri...66 III.3 Boru Hattı Güzergahının Belirlenmesi...66 III.3.1 Ön Fizibilite Çalışmaları...66 III.3.2 Fizibilite Çalışması...67 III.3.3 Ara Güzergah Tayini Çalışmaları...67 III.3.4 Temel Mühendislik Aşaması Tercih Edilen Güzergah Koridoru nu Belirleme...67 III.3.5 Detay Mühendislik Aşaması...68 III.3.6 Güzergah Değişimi Prosedürü...68 III.3.7 Arazi Edinimi için İnşaat Koridorunun Belirlenmesi...68 III.3.8 Projenin Etki Alanının Belirlenmesi...71 III Lojistik (Örn., Şantiye Lokasyonları, Ulaşım Yolları, Boruların Sahaya Nakli) III Yer Üstü Tesisleri (Örn., Pig ve Kompresör İstasyonlarının Sayısı Ve Yerleri, Blok Vanalar, Güç Üretimi, Borunun Çapı Ve Et Kalınlığı, Hattın Uzaktan İzlenmesi Sitemi v.b.) III.3.9 Diğer Tasarım Parametreleri (Karayolu, Demiryolu ve Nehir Geçişleri, Arıtma Tesisleri v.b.)..75 III.4 Projenin Tamamı için Zamanlama Takvimi...75 IV. FİZİKSEL ÇEVRENİN DEĞERLENDİRİLMESİ...75 IV.1 Meteorolojik ve İklimsel Özellikler...75 IV.1.2 Meteorolojik ve İklimsel Özellikler (Bölgenin genel ve lokal iklim koşulları, basınç, sıcaklık, yağış- nem dağılımları, buharlaşma durumu, sayılı günler, rüzgâr dağılımı vb. Bu başlık altında yer alan bilgilerin aylık mevsimlik -yıllık dağılımları içermesi meteorolojik data setinin Diyarbakır( ), Mardin( ) ve Batman Meteoroloji İstasyonu( ) uzun yıllar verilerini kapsayan bülteni) 75 iii / xv

5 IV Genel İklim Koşulları IV Sıcaklık Rejimi IV Yağış Dağılımı IV Nem Dağılımı IV Buharlaşma Durumu IV Basınç IV Sayılı Günler Dağılımı IV Maksimum Kar Kalınlığı IV Rüzgar IV Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Sırasında Yerel ve Bölgesel İklimde Oluşabilecek Meteorolojik ve İklimsel Etkiler ile Etkilerin Kontrolü ve Azaltılmasına İlişkin Tedbirler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası) IV.2 Toprak Özellikleri IV.2.1 Toprak Yapısı ve Arazi Kullanım Kabiliyeti Sınıflaması IV Toprak yapısı ve arazi kullanım kabiliyeti sınıflaması IV.2.2 Yamaç Stabilitesi IV.2.3 Erozyon IV.2.4 Sedimantasyon IV.2.5 Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Kapsamında Toprağa Etkiler ile Etkilerin Kontrolü ve Azaltılmasına İlişkin Tedbirler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası) IV.3 Jeolojik Özellikler IV.3.1 Bölge Jeolojisi IV Genel Jeoloji IV.3.2 Proje Alanı Jeolojisi IV BÖLÜM IV BÖLÜM IV.3.3 Faylar, Depremsellik ve Sismik Risk IV Faylar IV Depremsellik IV.3.4 Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Kapsamında Jeolojik Etkiler ile Etkilerin Kontrolü ve Azaltılmasına İlişkin Tedbirler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası) IV.4 Hidrolojik Özellikler IV.4.1 Bölge ve Proje Alanı Hidrolojik Özellikleri IV Akarsular IV Göller ve Göletler IV Barajlar IV Deniz IV.4.2 Projenin Göl, Baraj, Gölet, Akarsu ve Diğer Sulak Alanlara Göre Konumu ve Geçişi IV.4.3 Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı (İçme, Kullanma, Sulama Suyu, Su Ürünleri İstihsali, Ulaşım, Turizm, Elektrik Üretimi, Diğer Kullanımlar) IV.4.4 Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Kapsamında Hidrolojik Etkiler ile Etkilerin Kontrolü ve Azaltılmasına İlişkin Tedbirler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası) IV.5 Hidrojeolojik Özellikler IV.5.1 Bölge ve Proje Alanı Hidrojeolojik Özellikleri IV Diyarbakır IV Mardin IV.5.2 Yüzeysel Su Kaynaklarının Hidrojeolojik Özellikleri, iv / xv

6 IV.5.3 Yeraltı ve Termal Su Kaynaklarının Hidrojeolojik Özellikleri (Su Seviyeleri, Miktarları, Emniyetli Çekim Değerleri, Kaynakların Debileri, Mevcut ve Planlanan Kullanımı) IV Diyarbakır İli IV Mardin İli IV.5.4 Proje Kapsamında Yapılacak İş Ve İşlemler Kapsamında Hidrojeolojik Etkiler İle Etkilerin Kontrolü ve Azaltılmasına İlişkin Tedbirler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası) IV.6 Tarım ve Hayvancılık IV.6.1 Tarımsal Gelişim Proje Alanları IV.6.2 Sulu ve Kuru Tarım Arazilerinin Büyüklüğü IV.6.3 Ürün Desenleri ve Bunların Yıllık Üretim Miktarları IV Yıllık Tarımsal Ürün Desenleri IV.6.4 Hayvancılık Türleri, Adetleri, Beslenme Alanları IV Diyarbakır IV Mardin IV.6.5 Su Ürünleri IV.6.6 Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Kapsamında Tarım Ve Hayvancılığa Etkiler ile Etkilerin Kontrolü ve Azaltılmasına İlişkin Tedbirler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası)146 IV.7 Koruma Alanları (EK-V deki Duyarlı Yöreler Listesi Kapsamında) IV.7.1 Proje Alanı Koruma Alanları IV.7.2 Proje Etki Alanı Koruma Alanları IV.7.3 Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Kapsamında Koruma Alanlarına Etkiler ve ile Etkilerin Kontrolü ve Azaltılmasına İlişkin Tedbirler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme Ve İşletme Sonrası)148 IV.7.4 Arkeoloji IV.8 Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler (Askeri Yasak Bölgeler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Belirli Amaçlarla Tahsis Edilmiş Alanlar, 7/16349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sınırlandırılmış Alanlar v.b.) IV.8.1 Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Kapsamında Etkiler ve Alınacak Önlemler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası) V. BİYOLOJİK ÇEVRENİN DEĞERLENDİRİLMESİ V.1 Orman Alanları (bu alana ormandan gelen veriler hazırlanarak eklenecektir.) V.1.1 Ağaç Türleri ve Miktarları veya Kapladığı Alan Büyüklükleri V.1.2 Ormanın Teknik Özellikleri (Kapalılığı, Cari Artım, Hektardaki Servet) V.1.3 Proje Yerinin İşlendiği Mesçere Haritası ve Yorumu V.1.4 Saha Döküm Tablosu V.1.5 Sahanın Yangın Görüp Görmediği V.2 Korunan ve Hassas Habitatlar V.3 Karasal Vejetasyon V.4 Sucul Vejetasyon V.5 Kuşlar V.6 Memeliler V.7 Sürüngenler V.8 Amfibiler (İki yaşamlılar) V.9 Karasal Omurgasızlar V.10 Tatlısu Balıkları V.11 Sucul Omurgasızlar VI. PROJEDE ELDEN ÇIKARILACAK ALANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VI.1 Proje Sırasında Kesilecek Ağaçların Tür ve Sayıları, Orman Yangınları ve Alınacak Önlemler175 VI.2 Elden Çıkarılacak Tarım Alanlarının Büyüklüğü, Arazi Kullanım Kabiliyeti v / xv

7 VI.3 Etkilenecek Tabii Bitki Türleri ve Ne Kadar Alanda Bu İşlerin Yapılacağı VI.4 Proje Alanında Kültür ve Tabiat Varlıkları Durumu VI.5 Kamulaştırma VI.6 Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Kapsamında Etkiler ve Alınacak Önlemler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası) VI.7 Diğer Hususlar VII. SOSYO-EKONOMiK ÇEVRENiN DEĞERLENDiRiLMESi VII.1 Altyapı (Eğitim, Sağlık, Kültür Hizmetleri, Ulaşım Dahil) VII.1.2 Yöre Ekonomisi VII.1.3 Eğitim Hizmetleri VII.1.4 Sağlık Hizmetleri VII.1.5 Teknik Altyapı Hizmetleri VII Yangınla Mücadele VII Ulaşım VII Haberleşme VII.2 Eğitim VII.3 Arazi Kullanımı VII.4 Demografi (Nüfus) (Yöredeki Kentsel ve Kırsal Nüfus, Nüfusun Yaş Sınıflarına Göre Dağılımı, Hane Halkı Yapısı) VII.4.1 Diyarbakır VII İdari Bölünme VII Kentsel ve Kırsal Nüfus VII Nüfus Yoğunluğu VII.4.2 Mardin VII İdari Bölünme VII Kentsel ve Kırsal Nüfus VII Nüfus Yoğunluğu VII.5 Ekonomik Durum (Yörenin Ekonomik Yapısını Oluşturan Başlıca Sektörler) VII.5.1 Diyarbakır VII.5.2 Mardin VII.6 İstihdam VII.7 Sağlık (Sağlık Tesisleri Dahil) VII.7.1 Diyarbakır VII.7.2 Mardin VII.8 Kültürel Miras ve Arkeoloji VII.9 Sanayi VII.9.1 Diyarbakır VII.9.2 Mardin VII.10 Gerçekleşmesi Beklenen Gelir Artışları; Yaratılacak İstihdam İmkanları, Nüfus Hareketleri..193 VII.11 Çalışacak Personelin ve Bu Personele Bağlı Nüfusun Konut ve Diğer Teknik/Sosyal Altyapı İhtiyaçları VII.12 Projeden Etkilenen Yerleşim Yerleri, Arazi Mülkiyet Durumu VII.13 Projenin Ekonomik Ömrü VII.14 Fayda-Maliyet Analizi VII.14.1 Sosyo-Ekonomik Değerlere Göre Fayda Maliyet Analizi VII.14.2 Ekolojik Değerlere Göre Fayda-Maliyet Analizi VII.14.3 Maden Değerlerine Göre Fayda Maliyet Analizi vi / xv

8 VIII. PROJE KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (İLGİLİ YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA GEREKLİ DEĞERLENDİRME YAPILACAKTIR.) VIII.1 Su Kullanımı ve Bertarafı (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası Olmak Üzere Temin Edileceği Kaynaklar, Su Miktarları, İçme ve Kullanma Suyu ve Diğer Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları, Kullanım Sonrası Oluşacak Atık Suların Miktarı ve Bertarafı) VIII.1.1 Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşaması VIII.1.2 İşletme Aşaması VIII.2 Enerji Temini VIII.2.1 Şantiye Alanları VIII.2.2 Pig İstasyonları VIII.2.3 Blok Vana İstasyonları VIII.2.4 Ölçüm İstasyonu VIII.3 Yakıt Temini VIII.4 Olası Kaynak ve Altyapı Kullanımları VIII.5 Trafik (Karayolu, Demiryolu, Deniz ve Hat Döşenirken Ulaşım Yolları) (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sorası) VIII.6 Emisyon (Toz ve Gaz) Hesaplamaları (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası) VIII.6.1 Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşaması VIII.6.2 İşletme Aşaması: VIII.7 Atıklar (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası Olmak Üzere Atık Türleri, Miktarları, Bertarafı) VIII.7.1 Hafriyat Atıkları VIII.7.2 Evsel Katı Atıklar VIII.7.3 Ambalaj Atıkları VIII.7.4 Atık Pil ve Akümülatörler VIII.7.5 Tıbbi Atıklar VIII.7.6 Atık Yağlar VIII.7.7 Atık Lastikler VIII.7.8 Tehlikeli Atıklar VIII.8 Vibrasyon, Patlatma ile Gürültü Kaynakları ve Seviyeleri VIII.8.1 Gürültü Kaynakları VIII.8.2 Vibrasyon ve Patlatma VIII.9 Boru Hattının Bakım Aşamaları VIII.10 Planlanmayan Olaylar VIII.11 Sağlık Koruma Bandı Mesafesi VIII.12 Doğaya Yeniden Kazandırma Çalışmaları VIII.13 Risk Analizi VIII.13.1 Proje Alanı Analizi VIII.13.2 Proje Etki Alanı Analizi VIII.13.3 Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Kapsamında Risk Durumlarında Alınacak Önlemler (arazi hazırlık, inşaat, işletme ve işletme sonrası) VIII.14 Diğer Hususlar IX. ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM IX.1 Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi IX.2 Çevresel ve Sosyal Yönetim Planları IX.2.1 Yöre Halkının Emniyet Yönetim Planı IX.2.2 Halkla İlişkiler Planı IX İnşaat Öncesi Dönem vii / xv

9 IX İnşaat Dönemi IX İşletme Dönemi IX.2.3 İstihdam ve Eğitim Planları IX.2.4 Tedarik ve Temin Yönetimi Planı IX.2.5 Arazi Edinimi Planı IX.2.6 Agrega Yönetim Planı IX.2.7 Trafik (Ulaşım) Yönetim Planı IX.2.8 Kültürel Miras Yönetim Planı : IX İnşaat Faaliyetleri IX İnşaat Sonrası Faaliyetler IX.2.9 Taşıma Yönetim Planı IX.2.10 Erozyon, Eski Haline Getirme ve Peyzaj Planı IX.2.11 Kirlilik Önleme Planı IX.2.12 Atık Yönetim Planı IX.2.13 Acil Müdahale Planı IX.3 İnşaat ve İşletme Dönemi İzleme Planı IX.3.1 İzleme Planının Kapsamı IX.3.2 İzleme Yöntemi IX.3.3 İzleme Planının Uygulanması IX.3.4 Denetleme ve Gözden Geçirme IX.3.5 ÇED Olumlu Belgesinin Verilmesi Durumunda, Yeterlik Tebliği nde Yeterlik Belgesi Alan Kurum/Kuruluşların Yükümlülükleri Başlığının 9. Maddesinin 4. Bendinde Yer Alan Hususların Gerçekleştirilmesi ile İlgili Program X. SONUÇLAR XI. kaynakça Ek-1 Ek-2 Ek-3 Ek-4 Ek-5 Ek-6 Ek-7 Ek-8 Ek-9 EKLER Topografik Harita (1/ ölçekli) ÇED Raporu Formatı Hassas Alanlar Haritası Orman Haritası Fosseptik Planı Toprak Haritaları Mardin, Diyarbakır ve Batman Meteoroloji İstasyonu Uzun Yıllar Meteoroloji Bültenleri Kurum Yazışmaları Çevre Düzeni Planı NOTLAR VE KAYNAKLAR viii / xv

10 TABLOLAR LİSTESİ Tablo I-1: Yılı Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Dağılımı... 1 Tablo I-2: Yılı Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Birincil Enerji Kaynaklarına Göre Gelişimi... 1 Tablo I-3: Talep Tahmini (Yüksek Talep)... 2 Tablo I-4: IX. Kalkınma Planı Hedefleri... 3 Tablo I-5: Türkiye deki kurulu güç ve elektrik üretim miktarlarının gruplara göre dağılımı... 3 Tablo I-6. Boru Hattı Güzergah Koordinatları Tablo I-7 Doğal Gaz Boru Hattı Tahmini İş Programı Tablo I-8 Projede Kullanılacak Boru Et Kalınlıkları (BOTAŞ) Tablo I-9 Kullanılan Boruların Özellikleri Tablo I-10 Nehir Geçiş Çeşitleri (BOTAŞ) Tablo I-11 Nehir Geçişi Listesi (RVX 1) Tablo I-12 Yol Geçişi Sınıflandırması Tablo I-13 Yol Geçişi Listesi (RDX 1) Tablo I-14 Yol Geçişi Listesi (RDX 2) Tablo I-15 Demiryolu Geçişi Listesi (RWX) Tablo I-16: Kanal Geçişi Listesi (DCC) Tablo I-17: Hattın Enerji Nakil Hatlarını Kestiği Koordinatları Tablo I-18 Güzergah Üzerindeki Yerleşim Yerleri Tablo I-19 Projede Kullanılacak Boru Et Kalınlıkları (BOTAŞ) Tablo I-20 Kullanılan Boruların Özellikleri Tablo II-1: Topraklar üzerindeki Fiziksel Etkilerin Değerlendirilmesi için Önem Kriterleri Tablo II-2: Hassasiyet Tanımlamaları Tablo II-3: Boru Hattı İnşaatı için Etki Büyüklüğü Tanımlamaları Tablo II-4: Kalıcı Tesisler için Etki Büyüklüğü Tanımlamaları Tablo II-5: Manzara ve Görsel Etkilerin Önemi Tablo II-6: Yüzey Suyu Kalitesi Üzerindeki Etkiler için Önem Kriterleri Tablo II-7: Yüzey Suyu Kaynaklarına Verilen Fiziksel Tahribat için Değerlendirme Kriterleri Tablo II-8: Yeraltı Suları için Değerlendirme Kriterleri Tablo II-9: ÇGDYY Ek-VII Tablo 5 te Verilen Sınır Değerler Tablo II-10: İnşaat Gürültüsü için Etki Değerlendirme Kriterleri Tablo II-11: Maden ve Taş Ocakları ile Benzeri Alanlarda Patlama Nedeniyle Oluşacak Titreşimlerin En Yakın Çok Hassas Kullanım Alanının Dışında Yaratacağı Zemin Titreşimlerinin izin Verilen En Yüksek Değerleri Tablo II-12: İnşaatlarda Kazık Çakma ve Benzeri Titreşim Yaratan Operasyonların ve İnşaat Makinelerinin En Yakın Çok Hassas Kullanım Alanının Dışında Yaratacağı Zemin Titreşimlerinin İzin Verilen En Yüksek Değerler (1 Hz 80 Hz arasındaki frekans bantlarında) Tablo II-13: Binalarda, Bina İçindeki Makine ve Teçhizatın Yaratacağı Titreşimlerin Sınır Değerleri Tablo III-1 Araç Artış Yüzdeleri Tablo IV-1 Meteoroloji İstasyonu Bilgileri Tablo IV-2 Batman, Mardin ve Diyarbakır Meteoroloji İstasyonu Verileri Genel Değerlendirmesi Tablo IV-3: Batman, Mardin ve Diyarbakır Meteoroloji İstasyonları Ortalama, Maksimum ve Minimum Sıcaklık Verileri Tablo IV-4: Batman, Mardin ve Diyarbakır Meteoroloji İstasyonları Yıllık Ortalama ve Maksimum Yağış Miktarları Tablo IV-7: Batman, Mardin ve Diyarbakır Meteoroloji İstasyonları Nispi Nem Miktarları ix / xv

11 Tablo IV-8: Batman, Mardin ve Diyarbakır Meteoroloji İstasyonları Buharlaşma Verileri Tablo IV-9: Batman, Mardin ve Diyarbakır Meteoroloji İstasyonları Ortalama Basınç Verileri Tablo IV-10: Batman, Mardin ve Diyarbakır Meteoroloji İstasyonları Ortalama Kar Yağışlı Günler Sayısı Tablo IV-11: Batman, Mardin, Diyarbakır İllerinin Maksimum Kar Kalınlığı Miktarları Tablo IV-12: Batman İli Aylık Ortalama Hızı En Yüksek Olan Rüzgar Yönü ve Miktarı Tablo IV-13: Mardin İli Aylık Ortalama Hızı En Yüksek Olan Rüzgar Yönü ve Miktarı Tablo IV-14: Diyarbakır İli Aylık Ortalama Hızı En Yüksek Olan Rüzgar Yönü ve Miktarı Tablo IV-15: Batman Meteoroloji İstasyonu Yönlere göre Rüzgarların Ortalama Esme Hızları (m/s) 100 Tablo IV-16: Mardin Meteoroloji İstasyonu Yönlere göre Rüzgarların Ortalama Esme Hızları (m/s). 100 Tablo IV-17: Diyarbakır Meteoroloji İstasyonu Yönlere göre Rüzgarların Ortalama Esme Hızları (m/s) Tablo IV-18: Batman, Mardin, Diyarbakır illerinin Ortalama Rüzgar Hızları Tablo IV-19: Batman, Mardin, Diyarbakır İllerinin Aylara Göre Maksimum Rüzgar Hızı (m/s) ve Yönü Tablo IV-20: Batman, Mardin, Diyarbakır İllerinin Aylara Göre Ortama Fırtınalı Günler Sayısı Tablo IV-21: Batman, Mardin, Diyarbakır İllerinin Aylara Göre Ortama Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı Tablo IV-22 Boru Hattı Güzergahı Boyunca Önemli Toprak Grupları Tablo IV-23 Boru Hattı Boyunca Arazilerin Erozyon Dereceleri Tablo IV-24 Boru Hattı İnşaatı Sırasında Toprağa Yönelik Genel Önemli Etkiler ve Etki Azaltıcı Önlemler Tablo IV-25: Depremlerin Dönemlere Göre Gerçekleşme Olasılıklar Tablo IV-26: Bismil-Mardin arasındaki alanda meydana gelen depremlerin kandilli kayıtları Tablo IV-27: Diyarbakır İli GAP Kapsamındaki Sulama Alanları Tablo IV-28 Mardin İli GAP Kapsamındaki Sulama Alanları Tablo IV-29 Boru Hattı Güzergahı Boyunca Arazi Kullanımı Durumu Tablo IV-30: Diyarbakır İli Tarım Arazilerinin Dağılımı Tablo IV-31: Tarla Ürünleri Verimlilik Değerleri Tablo IV-32: Diyarbakır İli 2010 Yılı Meyve Ekiliş Alanları Tablo IV-33: Diyarbakır İli ve Türkiye Geneli Sebze Üretimi Tablo IV-34: Mardin İli Tarım Arazilerinin Dağılımı Tablo IV-35: Tarım Alanlarının Ekilişlerine Göre Dağılımı (Ürün Grupları Bazında) Tablo IV-36: Mardin İlinde Yetiştiriciliği Yapılan Önemli Meyve Türlerine Ait -Son 5 Yıllık Ağaç Başına Düşen Ortalama Verimler (Kg/Ağaç) Tablo IV-37: Mardin İlinde Ekilişlerine Göre Sebze Dağılımı Tablo IV-38: Diyarbakır İli Hayvan Varlığı Tablo IV-39: Diyarbakır İli 2009 Yılı İçin Arıcılık Durumu Tablo IV-40: Diyarbakır İli nde Büyükbaş Hayvancılıktan Elde Edilen Hayvansal Ürünler: Tablo IV-41: Diyarbakır İli nde Küçükbaş Hayvancılıktan Elde Edilen Hayvansal Ürünler:: Tablo IV-42: Mardinde Yetiştirilen Hayvan Sayısı ve Türleri Tablo IV-43 Mardin Hayvansal Üretim (2007) Tablo V-1: Saha Döküm Tablo Tablo V-2 Mardin Doğalgaz Boru Hattı Projesi Floristik Listesi Tablo V-3: Sucul Vejetasyon Tablo V-4 Mardin Doğalgaz Boru Hattı Projesi Kuş Türleri (AVES) Tablo V-5 Mardin Doğalgaz Boru Hattı Projesi Memeli Türleri (Mammalia) Tablo V-6 Mardin Doğalgaz Boru Hattı Projesi Sürüngen Türleri (Reptılıa) x / xv

12 Tablo V-7 Diyarbakır-Mardin Doğalgaz Boru Hattı Projesi Amphibia Türleri Tablo V-8: -Mardin Doğalgaz Boru Hattı Projesi Arthropoda Listesi Tablo V-9: Mardin Doğalgaz Boru Hattı Projesi İnfauna Listesi Tablo V-10: Dicle Nehri Balık Türleri Tablo V-11: Sucul Omurgasızlar Tablo VII-1: Diyarbakır, Mardin İlleri ve Bismil ve Savur İlçeleri için Okuryazarlık ve Bitirilen Son Öğretim Kurumuna Göre Nüfus Dağılımları Tablo VII-2: Diyarbakır İli Arazi Kullanım Cinsi Tablo VII-3: Mardin İli Arazi Kullanım Cinsi Tablo VII-4: İllere Göre İl/İlçe Merkezi, Belde/Köy Nüfusu ve Yıllık Nüfus Artış Hızı, Tablo VII-5: Kentsel ve Kırsal Nüfuslar Tablo VII-6: Bölgedeki Nüfus Yoğunlukları (2010 Yılı) Tablo VII-7: Kentsel ve Kırsal Nüfuslar Tablo VII-8: Bölgedeki Nüfus Yoğunlukları (2010 Yılı) Tablo VII-9: Diyarbakır İli Hastane ve Yatak Sayısı Tablo VII-10: Diyarbakır İli Sağlık Personeli Sayısı Tablo VII-11: Diyarbakır İlinde En Sık Görülen Bulaşıcı Hastalıklar Tablo VII-12: Mardin İli Hastane ve Yatak Sayısı Tablo VII-13 Mardin İli Sağlık Personeli Tablo VII-14: Sağlık Personeli Sayısı Tablo VII-15: Mardin İlinde En Sık Görülen Bulaşıcı Hastalıklar Tablo VII-16: Diyarbakır İli Sanayi Durumu Tablo VIII-1 Araç Artış Yüzdeleri Tablo VIII-2: Toz Hesaplamaları Emisyon Faktörleri Tablo VIII-3: Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri Tablo VIII-4: Endüstriyel Tesisler İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri Tablo VIII-5 Müsaade Edilen Ses Gücü Seviyesi db/1 pw Tablo VIII-6 Projenin İnşaatında Kullanılacak Olan İş Makineleri ve Ses Gücü Düzeyleri Tablo VIII-7 Mesafe ve Frekansa Göre Gürültü Seviyelerinin Dağılımı ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil I-1: 2010 Yılı Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Birincil Enerji Kaynaklarına Göre Dağılımı... 2 Şekil I-2 Proje Alanı Yer Bulduru Haritası... 9 Şekil I-3 Tipik Nehir Geçişi Şekil I-4 Tipik Dere Geçişi Şekil I-5 Tipik Yol Geçişi Şekil I-6 Tipik Yol Geçişi (Kesonlu) Şekil I-7 Tipik Yol Geçişi (Küçük Yollar) Şekil I-8 Tipik Demiryolu Geçişi Şekil I-9 Tipik Sulama Kanalı Geçişi Şekil I-10 Tipik Enerji Nakil Hattı Geçişi Şekil II-1: ÇED Süreci Şekil II-2: ÇED İş Akım Şeması Şekil III-1: İnşaat Koridoru Şekil III-2: Karayollarının Trafik Yüklerinin Gösteren Harita Şekil IV-1 Meteoroloji İstasyonları Şekil IV-2: Ortalama Sıcaklık Değerleri Şekil IV-3: Maksimum Sıcaklık Değerleri xi / xv

13 Şekil IV-4: Minimum Sıcaklık Değerleri Şekil IV-5: Ortalama Toplam Yağış Miktarları Şekil IV-6: Günlük Maksimum Yağış Miktarları Şekil IV-9: Nispi Nem Değerleri Şekil IV-10: Ortalama Basınç Değerleri Şekil IV-11: Maksimum Basınç Değerleri Şekil IV-12: Minimum Basınç Değerleri Şekil IV-13: Ortalama Kar Yağışlı Günler Sayısı Şekil IV-14: Ortalama Kar Örtülü Günler Sayısı Şekil IV-15: Ortalama Sisli Günler Sayısı Şekil IV-16: Ortalama Dolulu Günler Sayısı Şekil IV-17: Ortalama Kırağılı Günler Sayısı Şekil IV-18: Ortalama Orajlı Günler Sayısı Şekil IV-19: Maksimum Kar Kalınlığı Şekil IV-20: Batman İli Yıllık ve Mevsimlik Esme Hızları Şekil IV-21: Batman İli Esme Sayılarına Göre Aylık Rüzgâr Diyagramları Şekil IV-22: Mardin İli Yıllık ve Mevsimlik Esme Hızları Şekil IV-23: Mardin İli Esme Sayılarına Göre Aylık Rüzgâr Diyagramları Şekil IV-24: Diyarbakır İli Yıllık ve Mevsimlik Esme Hızları Şekil IV-25: Diyarbakır İli Esme Sayılarına Göre Aylık Rüzgâr Diyagramları Şekil IV-26: Stratigrafik Sütun Kesit Şekil IV-27: 1/ Ölçekli Güzergah Jeoloji Haritası (MTA) Şekil IV-28: 1/ Ölçekli Güzergah Jeoloji Haritası Lejantı Şekil IV-29: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yer Alan Önemli Tektonik Hatlar Şekil IV-30: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Jeotermal Kaynakların Dağılımı Şekil IV-31: Levha Hareketleri Şekil IV-32: Fay Haritası Şekil IV-33: Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Yakın Yöresinde Meydana Gelen Tarihsel Depremler. 120 Şekil IV-34: Gerçekleşen Depremler Şekil IV-35: Proje Güzergâhının Genel Jeoloji Haritası Şekil IV-36: Proje Güzergâhına Ait Fay Haritası Şekil IV-37: Proje Güzergâhına Ait Deprem Haritası Şekil IV-38: Proje Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Alanları Şekil V-1 Vejetasyon Haritası Şekil VIII-1 Ses Basınç Seviyesinin Mesafelere Göre Dağılımı xii / xv

14 FOTOĞRAFLAR LİSTESİ Fotoğraf I-1 Doğal Gaz Boru Hattı Başlangıç Noktası Fotoğraf I-2 Doğal Gaz Boru Hattı Bitiş Noktası Fotoğraf I-3 Mardin DGBH Projesi nin Dicle Nehri Geçişi Fotoğraf I-4 Boru Sürme Metodu Kullanılan Çalışma xiii / xv

15 BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. KISALTMALAR A.Ş. Anonim Şirketi AME Acil Müdahale Ekibi ADNKS Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi AMP Acil Müdahale Planı AYP Atık Yönetim Planı Bkz. Bakınız BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. BZKK Bitlis - Zagros Kenet Kuşağı CBS Coğrafik Bilgi Sistemi ÇDP Çevre Düzeni Planı ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi ÇGDYY Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ÇŞB Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇYİP Çevre Yönetimi ve İzleme Planı DGBH Doğal Gaz Boru Hattı DMİ Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü DİE Devlet İstatistik Enstitüsü DSİ Devlet Su İşleri DAFZ Doğu Anadolu Fay Zonu EİH Enerji İletim hattı ENH Enerji Nakil Hattı GAP Güneydoğu Anadolu Projesi GW Gigawatt GWh Gigawatt saat HES Hidro Elektrik Santrali HKDYY Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği İDK İnceleme Değerlendirme Komisyonu L Litre LPG Likit Petrol Gazı KAFZ Kuzey Anadolu Fay Zonu KMYP Kültürel Miras Yönetim Planı KHGM Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü km Kilometre kv Kilovolt m Metre m 3 Metreküp MTA Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü MWm Megavat mekanik olarak MWe Megavat elektrik olarak NDT Tahribatsız Muayene Testi PE Polietilen PVC Polivinilklorür s saniye Sm 3 /yıl Yıllık Standart Metreküp TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. THT Tetra hidro teofen T.C. Türkiye Cumhuriyeti xiv / xv

16 TCK Karayolları Genel Müdürlüğü TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi v.b. ve benzerleri YAS Yer altı Su Seviyesi YÜT Yer Üstü Tesisleri o C Santigrat Celcius inç $ Dolar xv / xv

17 I. GİRİŞ I.1 Projenin Temeli BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. tarafından Diyarbakır İli Bismil İlçesi, Mardin İli Savur ve Merkez İlçeleri sınırları içerisinde yaklaşık 74,3 km ( ) uzunluğunda 40 inç çapında doğal gaz boru hattı yapılması planlanmaktadır. I.2 Projenin Kapsamı Proje, 40 çapında, toplam yaklaşık 74,3 km uzunluğunda bir boru hattı ile Mardin İli ne güvenli bir şekilde doğal gaz arzını hedeflemektedir. Doğalgaz arzı gerçekleşmesi neticesinde bölgede bulunan konutlar ve sanayi kuruluşları bu doğalgazdan yararlanabilecek ve böylelikle meydana gelen hava kirliliğinin önüne geçilmiş olacaktır. Kurulması muhtemel kombine doğalgaz çevrim santrallerinin doğalgaz ile üreteceği elektrik enerjisini şebekeye vererek bölgedeki enerji açığını gidermiş olacaktır. Proje ömrü 22 yıl olarak öngörülmüştür. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından yayımlanan 2009 Yılı Faaliyet Raporu na göre, 2009 yılında üretilen elektriğin %80,6 sı termik (taşkömürü, linyit, fueloil, doğal gaz, jeotermal, LPG, nafta ve diğerleri), %18,5 i hidrolik ve %1 i jeotermal ve rüzgar santrallerinden sağlanmıştır. (bkz. Tablo I-1 ve Tablo I-2). Bu üretim değerleri içinde kömürün payı %28,6 ve doğal gazın payı %49,3 olarak kaydedilmiştir yılında ise üretilen elektriğin detayları aşağıda açıklanmıştır. Türkiye enerji üretiminin enerji kaynaklarına göre dağılımı Şekil I-1 de gösterilmiştir. Enerji Kaynakları Tablo I-1: Yılı Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Dağılımı Elektrik Üretimi (GWh) Toplam İçerisindeki Payı (%) Elektrik Üretimi (GWh) Toplam İçerisindeki Payı (%) Artış (%) Termik ,4 80, ,1 73,56-0,99 Hidrolik ,4 18, ,5 24,52 44,04 Jeotermal ve rüzgar 1.931,1 1, ,1 1,92 109,3 TOPLAM , , ,42 Kaynak: TEİAŞ 2009 Yılı Faaliyet Raporu - EÜAŞ 2010 Yılı Faaliyet Raporu Tablo I-2: Yılı Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Birincil Enerji Kaynaklarına Göre Gelişimi Enerji Kaynakları Elektrik Üretimi (GWh) Toplam İçerisindeki Payı (%) Elektrik Üretimi (GWh) Toplam İçerisindeki Payı (%) Artış (%) Kömür ,6 29, ,1 28,6-3,5 Sıvı yakıtlar 7.518,5 3, ,5 2,5-36,1 Doğal gaz ,3 49, ,7 49,3-2,6 Yenilenebilir ve atık 219,9 0,1 340,1 0,2 54,7 Hidrolik ,8 16, ,4 18,5 8,1 Jeotermal ve rüzgar 1.008,9 0, ,1 1,0 91,4 TOPLAM , , ,8 Kaynak: TEİAŞ 2009 Yılı Faaliyet Raporu 1 / 237

18 Şekil I-1: 2010 Yılı Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Birincil Enerji Kaynaklarına Göre Dağılımı dönemini kapsayan Üretim Kapasite Projeksiyon çalışmasında Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, 2008 yılı sonunda yaşanmaya başlanan ekonomik krizin elektrik enerjisi talebine etkisi ve gerçekleşen tüketim değerleri dikkate alınarak revize edilen talep serileri kullanılmıştır. Talep serileri belirlenirken; yıllarında her iki talep serisi için de 2010 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen talep artışları doğrultusunda revize edilen tüketim tahminleri alınmış, sonraki yıllarda ise her iki talep serisi için eskisi gibi yüksek talep serisinde ortalama %7,5, düşük talep serisinde ise %6,7 olarak Mayıs 2008 tarihinde MAED modeli kullanılarak hesaplanmış olan yıllık talep artış yüzdeleri aynen alınmıştır. Ayrıca bu dönem için yük eğrisi karakteristiğinin değişmeyeceği kabulü ile puant yük serileri elde edilmiştir. Enerji talep tahmini Tablo I-3 de gösterilmiştir. Tablo I-3: Talep Tahmini (Yüksek Talep) YIL Enerji Talebi (Yüksek Talep) Enerji Talebi (Düşük Talep) GWh Artış (%) GWh Artış (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Kaynak: Kalkınma Planı ( ), tarih ve sayılı Resmi Gazete IX. Kalkınma Planı döneminde; birincil enerji talebinde, ekonomik ve sosyal kalkınmayla orantılı olarak yıllık ortalama %6,2 oranında artış öngörülmektedir. Enerji tüketimi içinde doğal gazın / 237

19 yılında %28 düzeyinde olan payının %34 e yükselmesi, petrol ürünlerinin payının ise %37 den %31 e gerilemesi beklenmektedir. Diğer yandan, aynı plan döneminde elektrik talebinin, ağırlıkla sanayi üretim ve hizmetler sektöründeki gelişmelere paralel olarak, yılda ortalama %8,1 oranında artış göstereceği tahmin edilmektedir (Bkz. Tablo I-4). Türkiye deki kurulu güç ve elektrik üretim miktarlarının gruplara göre dağılımı Tablo I-5 de gösterilmiştir. Tablo I-4: IX. Kalkınma Planı Hedefleri Enerji Hedefleri * Birincil Enerji Talebi (GWh) ,2 Elektrik Enerjisi Talebi (GWh) ,1 * Dönem içindeki gelişmeleri göstermektedir. Kaynak: Kalkınma Planı ( ), tarih ve sayılı Resmi Gazete Tablo I-5: Türkiye deki kurulu güç ve elektrik üretim miktarlarının gruplara göre dağılımı ÜRETİCİ CİNSİ Kurulu Güç (MW) Enerji Üretimi (GWh) Termik 8.690, , , ,50 EÜAŞ Hidrolik , , , ,40 Toplam , , , ,90 EÜAŞ ın Bağlı Ortaklıkları Termik 3.834, , , ,70 Mobil Santrallar Termik 262,7 262,7 0 0 İşletme Hakkı Devredilen Santrallar Termik , ,60 Hidrolik 30,1 30,1 - - Toplam 650,1 650, , ,60 Yap-İşlet Santralları Termik 6.101, , , ,60 Termik 1.449, , , ,90 Yap-İşlet-Devret Santralları Hidrolik+Rüzgar 989,8 989, , ,90 Toplam 2.439, , , ,80 Termik 5.946, , , ,10 Serbest Üretim Şirketleri Hidrolik+Rüzgar 2.101, , , ,90 Toplam 8.048, , , ,00 Otoprodüktör Santralları Termik 2.510, , , ,70 Hidrolik+Rüzgar 545,4 545, , ,10 Toplam 3.055, , , ,80 Termik , , , ,20 Türkiye Toplamı Hidrolik+Rüzgar , , , ,40 Toplam , , , ,60 Kaynak:TEİAŞ I.2.1 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kapsamı Bu ÇED Raporu, Diyarbakır İli Bismil İlçesi Babahaki Köyü civarı Kösesan Tepesi Mevkiinde Diyarbakır Batman- Siirt Doğal Gaz İletim Hattının km. sinde, 40 Diyarbakır-Bismil bölümü sonunda ve 16 Bismil Batman bölümü başlangıcında yer alan Bismil Pig İstasyonundan başlayarak, 3 / 237

20 sırasıyla Diyarbakır İli Bismil İlçesi, Mardin İli Savur İlçesi ve Mardin İli Merkez İlçesi sınırları içerisinde ilerleyerek, Mardin İli Merkez İlçesi nde bulunan Mardin Organize Sanayi Bölgesi nde sonlanacaktır. Mardin DGBH Projesi için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tarih ve B.09.0.ÇED sayılı yazısı ile ÇED Raporu Özel Formatı verilmiş olup, bu format Ek-2 de sunulmuştur. ÇED, inşaatın başlamasından itibaren işletmeye alma, işletme ve son olarak tesislerin terk edilmesi aşamasına kadar Mardin Doğal Gaz Boru Hattı (DGBH) Projesi nin gelişiminin tüm aşamalarına ilişkin etkileri değerlendirmektedir. Bu ÇED Raporu nda öngörülen Mardin DGBH Projesi nin, boru hattı koridoru boyunca mevcut çevresel koşulların üzerinde oluşturacağı etkiler ve bu etkilerin nasıl en aza indirilebileceği hususunda değerlendirmeler yapılmıştır. Bununla birlikte, çevresel etki değerlendirmesi, proje tasarımı sürecinin önceki her aşamasında dâhil edilmiş ve bu sayede bugüne kadar projenin gelişme evrelerinde ciddi derecede etkili olmuştur. Öngörülen boru hattının planlanması sırasında çevresel unsurların değerlendirilmesi, potansiyel etkilerin önceden engellenmesi ve bu etkilere sebebiyet veren tasarımların değiştirilmesi neticesinde olası birçok etkinin önlenmesini sağlamıştır. I.2.2 ÇED Çalışmasının Hedefleri ÇED sürecinin genel anlamda hedefi, boru hattı inşaatı, işletimi ve işletmenin faaliyete kapanmasından sonra kaynaklanabilecek olan, çevre ya da toplum üstündeki olası tüm olumsuz etkilerin belirlenmesi ve mümkün olduğu ölçüde uygun tasarım önlemlerinin alınmasıyla bertaraf edilmesi ya da en aza indirilmesidir. Tasarım bazında etkilerin bertaraf edilmesi ya da en aza indirilmesinin mümkün olmadığı durumlar ile ilgili olarak, mühendislik ekibi ve proje ilgili taraflarının işbirliği içinde geliştirilen ve Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından uygulanacak olan çevresel etki azaltma önlemleri rapor içerisinde ayrıntıları ile belirtilmiştir. Gerekli etki azaltıcı önlemler alındıktan sonra halen geriye kalan etkiler veya önemli belirsizliklerin söz konusu olması durumunda, bu etkileri en aza indirmek amacıyla gerekli görüldüğünde ilave çalışmaların getireceği şartlar ve daha kapsamlı izleme faaliyetleri vasıtasıyla desteklenen ilave etki azaltıcı önlemler hazırlanmıştır. I.2.3 ÇED Sürecinin Aşamaları ÇED süreci ana hatlarıyla başvuru, halkın katılımı, kapsam belirleme, raporun sunulması, projenin incelenmesi-değerlendirilmesi ve karar verme aşamalarından oluşmaktadır. Sürecin isleyişi adım adım detaylı olarak açıklanmıştır: I Başvuru 1. ÇED Yönetmeliğinin Ek I listesinde yer alan veya Ek II listesinde yer aldığı halde çevresel etkileri önemli bulunduğu için ÇED prosedürüne tabi olan projeler için, proje sahibi adına noterden vekâletname ile yetkilendirilmiş, ÇED Hazırlama Yeterlik Belgesi ne sahip olan bir ÇED firması, ÇED Yönetmeliği EK 3 de belirtilen genel formata uygun olarak projeyi gerçekleştirmek üzere bir ÇED Başvuru Dosyası hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na (ÇŞB) başvuru yapar. 4 / 237

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) RAPORU

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) RAPORU BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Bilkent Plaza A-2 Blok 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 297 20 00 Faks: 0 (312) 266 07 33 MARDİN DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ (Diyarbakır İli Bismil, Mardin

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) özel formatı; kapsam belirleme ve inceleme değerlendirme komisyonu tarafından oluşturulan ve projenin önemli

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) özel formatı; kapsam belirleme ve inceleme değerlendirme komisyonu tarafından oluşturulan ve projenin önemli ÇED HİZMETLERİ Yönetmeliğin EK-I ve EK-II listelerinde yer alan faaliyetler için yürütülen ÇED süreci her ek listesi için farklı sürdürülmektedir. EK-1 listesinde yer alan faaliyetler için Çevresel Etki

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Nedir?

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Nedir? Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Nedir? Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİK TASLAĞI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİK TASLAĞI 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin Çevrimiçi ÇED Yönetimi Sistemi Kapsamında uygulanabilirliğinin sağlanması için değişiklik talebi. YÜRÜRLÜKTE

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Tarih :25 Kasım 2014 Resmi Gazete :29186 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI Sayfa i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ TABLOLAR DİZİNİ... İİ ŞEKİLLER DİZİNİ... İİ 11. KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 1 11.1. GİRİŞ... 1 11.2. TÜRKİYE-YUNANİSTAN

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE Bu doküman, Söke Rüzgar Enerji Santrali Projesi nin (Söke RES) Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Resmi Gazete Tarihi: 03.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28784 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Prof. Dr. Ferruh Ertürk Doç. Dr. Atilla Akkoyunlu Çevre Yük. Müh. Kamil B. Varınca 31 Mart 2006 İstanbul İçindekiler İÇİNDEKİLER...İ ÇİZELGELER LİSTESİ...İİİ ŞEKİLLER

Detaylı

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisine olan ihtiyaç, sanayileşme, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden

Detaylı

BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU

BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU BGT Mavi Enerji Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret SU KENARI HİDROELEKTRİK SANTRALİ BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU

Detaylı

NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİNDE ÇED SÜRECİ

NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİNDE ÇED SÜRECİ NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİNDE ÇED SÜRECİ İhsan Kaş 1, Korhan Altındal 2 Özet Nehir Tipi Hidroelektrik Santraller bulunduğu bölgeye, büyüklüğüne, tipine göre farklılıklar gösterir. Bu farklılıklarda

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ANKARA-2006 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 1 2 KAPSAM... 1

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY

ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY Çevre ve Denizcilik Mevzuatına Uyum Kıyı Tesisi İşletme İzinleri Kıyıda ve Denizde Uygulama İmar Planları Gemi Atık Proje Raporları ve

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED)

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Haziran 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28664 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ Kemal YILDIR Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı TÜREK, İstanbul Kasım 2013 ANA FAALİYET KONULARI Türkiye Elektrik Sistemini yönetmek Türkiye

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ.

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇEVREYE DAİR TÜM SORUNLARI ORTAYA KOYARAK, KALİTELİ HİZMET VERMEK AMACIMIZDIR. KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇALIŞMA GRUBUMUZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

GAP BÖLGESEL TAŞIMACILIK VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ

GAP BÖLGESEL TAŞIMACILIK VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ GAP BÖLGESİ ULAŞIM VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ (Türkçe ve İngilizce); Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (TBDST - Temel Mühendislik, Dapta Mühendislik, Su-Yapı Mühendislik ve Danışmanlık,

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili Dünya nüfusunun, kentleşmenin ve sosyal hayattaki refah düzeyinin hızla artması, Sanayileşmenin

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; Rüzgâr ve Güneş enerjisine

Detaylı

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Madde 1- Bu yönergenin amacı, 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ AKIM ŞEMASI ÇED VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRÜ MUHİTTİN KARABULUT

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ AKIM ŞEMASI ÇED VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRÜ MUHİTTİN KARABULUT ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ AKIM ŞEMASI ÇED VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRÜ MUHİTTİN KARABULUT 1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ AKIM ŞEMASI ÇED PROSEDÜRÜ ÇED PROSEDÜRÜ 16.12.2003 TARİHLİ

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2009 2018)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2009 2018) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2009 2018) Haziran 2009 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 2 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ 1 AŞAĞIDA ADI GEÇEN TESİSİN BİRİMLERİ İÇİN ENTEGRE ÇEVRE İZNİ GEREKLİLİĞİ İÇİN TEMEL PROJE : YERLEŞKE ADRESİ: VERİLİŞ TARİHİ: HAZIRLAYAN KİŞİ 1 : Adı - Soyadı

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27049 RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 1. Dilekçe, 2. Başvuru formu, 3. Tahsis Belgesi, 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi 5. İmza Sirküleri,

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 1.1. Dünya da Enerji...1 1.1.1. Dünya Birincil Enerji Arzındaki Gelişmeler ve Senaryolar...1 1.2. Türkiye de Enerji...4 1.2.1. Türkiye Toplam Birincil Enerji

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK

16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK 16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler New Energy, Renewable Energy Mustafa HERDEM Genel Müdür Else Enerji 19.11.2013 Sunum İçeriği

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ Açıklığı ve tutarlılığı sağlamak adına bu bölümde; ÇED raporlarında

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

RÜZGAR ENERJİ YATIRIMLARINDA İDARİ İZİN SÜREÇLERİ

RÜZGAR ENERJİ YATIRIMLARINDA İDARİ İZİN SÜREÇLERİ RÜZGAR ENERJİ YATIRIMLARINDA İDARİ İZİN SÜREÇLERİ SANTRAL SAHASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR Santral sahasının ön analizinin yapılması Mülkiyete ilişkin verilerin ve kısıtların belirlenmesi Micrositing çalışması

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

ÖZGÜNTAŞ MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÖZGÜNTAŞ MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖZGÜNTAŞ MERMER SAN. VE 48556 RUHSAT NO LU II. GRUP MERMER OCAĞI ÇED RAPORU BURSA İLİ, ORHANELİ İLÇESİ, ORTAKÖY KÖYÜ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu KONYA 2013 PROJENİN SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU 2007 yılında uluslararası kağıt ve ambalaj grubu Mondi Grup un bir parçası haline gelen, Mondi Tire Kutsan

Detaylı

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI Prof. Dr. Veysel EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı 18 Ağustos 2009 - Şanlıurfa GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

4.5. DÖNEN SULAR İŞLETME ÇALIŞMALARI PROJE TAŞKIN DURUMU Taşkın Yinelenme Hidrografları Gözlenmiş Akımlard

4.5. DÖNEN SULAR İŞLETME ÇALIŞMALARI PROJE TAŞKIN DURUMU Taşkın Yinelenme Hidrografları Gözlenmiş Akımlard 1. ÖZET... 1 1.1. YÖNETİCİ BİLGİLENDİRME FORMU... 1 1.2. PROJENİN YERİ... 3 1.3. PROJENİN HAVZADAKİ DİĞER TESİSLERLE İLİŞKİSİNİ GÖSTERİR ŞEMATİK PLAN... 3 1.4. TEKLİF EDİLEN TESİSLER... 4 1.5. PROJE KARAKTERİSTİKLERİ...

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI MANİSA İLİ SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, MANİSA İLİ, SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, 105 ADA 1 PARSELDE YER ALAN TAHSİS-A ALANINDA KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21)

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21) T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genelge No: 2006/21 Tarih : 27.07.2006 ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21) (Bu Genelge'nin, 2011

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM)

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM) TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM) 8. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ (İŞLETME VE BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ) HAZIRLAYAN TEMMUZ 2008 Ankara 1 Gönderen: Recep BAKIR recepbakir38@mynet.com ENTERKONNEKTE

Detaylı

TÜRKĐYE ELEKTRĐK ENERJĐSĐ 10 YILLIK ÜRETĐM KAPASĐTE PROJEKSĐYONU ( )

TÜRKĐYE ELEKTRĐK ENERJĐSĐ 10 YILLIK ÜRETĐM KAPASĐTE PROJEKSĐYONU ( ) TÜRKĐYE ELEKTRĐK ENERJĐSĐ 10 YILLIK ÜRETĐM KAPASĐTE PROJEKSĐYONU (2009 2018) Neşe GENÇYILMAZ Gülçin VAROL Türkiye Elektrik Đletim A.Ş. APK Dairesi Başkanlığı ÖZET 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

8 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

8 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 8 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30032 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Avrupa Birliği Mevzuatına

Detaylı

K U R U L K A R A R I. Karar No: 3842 Karar Tarihi: 24/05/2012. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/05/2012 tarihli toplantısında;

K U R U L K A R A R I. Karar No: 3842 Karar Tarihi: 24/05/2012. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/05/2012 tarihli toplantısında; 14 HAZİRAN 2012 TARİHLİ VE 28323 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: K U R U L K A R A R I Karar No: 3842 Karar Tarihi: 24/05/2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21)

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Bu Genelge, 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

I. PROJENİN HAZIRLANMASI VE SORUMLULUKLAR

I. PROJENİN HAZIRLANMASI VE SORUMLULUKLAR Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Bu Genelge, 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER DÜNYA & TÜRKİYE ENERJİ TALEBİ Dünya Enerji Talebi Değişimi (02-14) Türkiye Birincil Enerji Talebi (Milyon TEP) 76% 33% 1% -8% 77 61% 124 OECD Dışı Dünya

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ SÜREÇLERİ. Arge & Stratejik Planlama Direktörlüğü 30.10.2015 AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ SÜREÇLERİ. Arge & Stratejik Planlama Direktörlüğü 30.10.2015 AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ SÜREÇLERİ Arge & Stratejik Planlama Direktörlüğü AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 1 içerik Lisanssız Üretim Tesisleri Mevzuatı Lisansız Üretim Tesisleri Bağlantı Süreci

Detaylı

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr SUNUM PLANI 1. RES lerin Enerji Sektöründeki Durumu 2. Strateji Hedeflerimiz 3. RES Yatırım Süreci

Detaylı

YÖNETMELİK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

YÖNETMELİK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN ÇEVRE İZNİ BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

DSİ 5. BÖLGE (ANKARA) MÜDÜRLÜĞÜ. ANKARA GÖLETLERİ (TEKKE) ve SULAMALARI PROJESİ KAPSAMINDA MALZEME OCAKLARI ve KIRMA-ELEME-YIKAMA TESİSİ PROJESİ

DSİ 5. BÖLGE (ANKARA) MÜDÜRLÜĞÜ. ANKARA GÖLETLERİ (TEKKE) ve SULAMALARI PROJESİ KAPSAMINDA MALZEME OCAKLARI ve KIRMA-ELEME-YIKAMA TESİSİ PROJESİ DSİ 5. BÖLGE (ANKARA) MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA GÖLETLERİ (TEKKE) ve SULAMALARI PROJESİ KAPSAMINDA MALZEME OCAKLARI ve KIRMA-ELEME-YIKAMA TESİSİ PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU ANKARA İLİ, AYAŞ İLÇESİ,

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

T.C. RİZE İDARE MAHKEMESİ ESAS NO: 2014/479 KARAR NO: 2015/330

T.C. RİZE İDARE MAHKEMESİ ESAS NO: 2014/479 KARAR NO: 2015/330 DAVACILAR : 1- Hikmet Tibukoğlu 2- Yaşar Yıldırım VEKİLİ : Av. Yakup Şekip Okumuşoğlu DAVALI : Artvin Valiliği-Artvin MÜDAHİL DAVALI : Arhavi Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. MÜDAHİLVEKİLİ : Av. İsmail

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

Enfaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Enfaş A.Ş bir Sütaş Grup Şirketidir.) Aksaray Atık Bertaraf (Biyogaz) Tesisi Proje Bilgi Notu

Enfaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Enfaş A.Ş bir Sütaş Grup Şirketidir.) Aksaray Atık Bertaraf (Biyogaz) Tesisi Proje Bilgi Notu Enfaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş (Enfaş A.Ş bir Sütaş Grup Şirketidir.) Aksaray Atık Bertaraf (Biyogaz) Tesisi Proje Bilgi Notu Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisi ihtiyacı, ekonomik gelişme ve nüfus

Detaylı

Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar

Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar Amaç MADDE 1 1. Bu Usul ve Esasların amacı, genel aydınlatma kapsamında yapılacak LED (Light Emmitting Diode) armatür uygulamalarına

Detaylı

PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ÇEVRE YÖNETİM PLANI GİRESUN İLİ, ÇAMOLUK İLÇESİ ANKARA

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI İÇİNDEKİLER İçindekiler Tablo ve şekil listesi

Detaylı

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; Rüzgâr ve Güneş enerjisine

Detaylı

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJĐSĐNE DAYALI LĐSANS BAŞVURULARINA ĐLĐŞKĐN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; Rüzgâr ve Güneş enerjisine

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2014 2018)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2014 2018) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2014 2018) HAZİRAN 2014 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 4 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. BERKA MÜHENDİSLİK ÇEVRE MADENCİLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. SELİM SÜLEYMAN ÖZDEN 20059275 NOLU IV. GRUP KUVARSİT OCAĞI VE CEVHER HAZIRLAMA TESİSİ İLE KUVARS KUMU OCAĞI VE CEVHER HAZIRLAMA TESİSİ

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri,

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri, 14 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28142 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

EK-5 LOGO ... 2 ... 3

EK-5 LOGO ... 2 ... 3 LOGO 1... 2...... 3 1 2 3 Başvuru sahibi tüzel kişinin logosu yer alır. Başvuru sahibi tüzel kişinin adı veya ünvanı yazılır. Başvurunun yapıldığı ay ve yıl yazılır. (Ocak 2013) 1 BAŞVURU SAHİBİ TÜZEL

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI. OLGUN SAKARYA / SBF-ANKARA EMO Enerji Birim Koordinatörü 1

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI. OLGUN SAKARYA / SBF-ANKARA EMO Enerji Birim Koordinatörü 1 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI OLGUN SAKARYA 12.05.2016 / SBF-ANKARA EMO Enerji Birim Koordinatörü 1 Türkiye de elektrik üretimi ilk defa 1902 yılında Tarsus'ta bir su değirmeni miline bağlanan

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER... İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...4 1.Yönetici Özeti... 11 2.Giriş... 12 3.Sektörel Analiz... 13 3.1 Birincil Enerji Kaynaklarına Bakış...13 3.1.1 Kömür... 13 3.1.1.1 Dünya da Kömür... 14 3.1.1.1.1 Dünya

Detaylı