TPAO SİLİVRİ DOĞALGAZ DEPOLAMA TESİSİNDEN BOTAŞ ULUSAL İLETİM ŞEBEKESİ ÜZERİNDEN DOĞALGAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TPAO SİLİVRİ DOĞALGAZ DEPOLAMA TESİSİNDEN BOTAŞ ULUSAL İLETİM ŞEBEKESİ ÜZERİNDEN DOĞALGAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 TPAO SİLİVRİ DOĞALGAZ DEPOLAMA TESİSİNDEN BOTAŞ ULUSAL İLETİM ŞEBEKESİ ÜZERİNDEN DOĞALGAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. KONU VE TARAFLAR 1.1. Bir taraftan... Şirketi (FİRMA) ile diğer taraftan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (PETROL) aralarında doğalgaz satışı için aşağıda belirtilen şartlarda PETROL, doğalgaz arz etmek, FİRMA doğalgazı almak ve bedelini ödemek üzere anlaşmışlardır. Sözleşme de PETROL ve FİRMA birlikte Taraflar, ayrı ayrı olarak da Taraf olarak adlandırılacaktır. İşbu Sözleşme; ekleri ile bir bütün olup bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır. 1.2.Tarafların tebligat adresleri ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir: PETROL ün iletişim bilgileri: Adres : Söğütözü Mahallesi, Cadde No: Çankaya Ankara Telefon : Faks : Elektronik Posta : FİRMA nın iletişim bilgileri: Adres : Telefon : Faks : Elektronik Posta : 1.3. Taraflar, herhangi bir sebeple (satış, devir, unvan değişikliği, şirket devri, birleşmesi vs.) tebligat adreslerinin ve iletişim bilgilerinin değişmesi durumunda, bu durumu, değişikliğin vukuundan itibaren, 7 gün içerisinde karşı tarafa bildirmek zorundadır. Aksi takdirde, Tarafların işbu Sözleşme de bildirdiği tebligat adresine karşı Tarafça yapılacak her türlü tebliğ geçerli olacaktır. 2.TANIMLAR Bu Sözleşme de geçen; PETROL FİRMA BOTAŞ EPDK Tesis Teslim Noktası Teslim Tutanağı Metreküp (m 3 ) ÖTV KDV Sözleşme Miktarı : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı nı, : Doğalgaz satın almak üzere PETROL ile anlaşma yapan gerçek veya tüzel kişileri, : Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. ni, : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nu, :PETROL ün Silivri deki Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi ni, : PETROL ün doğalgazı FİRMA ya teslim ettiği noktayı, :Sözleşme ekinde yer alan FİRMA ve PETROL tarafından düzenlenen günlük satış miktarlarını gösteren belgeyi, :1,01325 bar mutlak basınç ve 15 0 C sıcaklıkta bir metreküp hacim kaplayan doğalgaz miktarını, : Doğalgaz özel tüketim vergisini, : Doğalgaz katma değer vergisini, : Sözleşme kapsamında FIRMA nın satın almayı taahhüt ettiği doğal gaz miktarını; Page 1 of 7

2 ŞİD Takvim ayı İfade eder. : BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemeleri ni, : Yılın oniki aylık bölümünden her birini 3. SÖZLEŞME MİKTARI VE SÜRESİ 3.1. Sözleme Miktarı milyon m3 tür Sözleşme imzalandığı yürürlüğe girecek olup, FİRMA nın Sözleşme konusu doğalgazın tamamını alarak bedelini ödemesi ile veya her halde tarihi saat 08:00 da sona erer FİRMA, Sözleşme nin imza tarihinden itibaren 45 gün içerisinde BOTAŞ ile yapması gereken anlaşmaları imzalayarak PETROL e sunmayı ve en geç 2012 saat 08:00 itibarıyla doğalgazı satın almaya başlamayı taahhüt eder. FİRMA, bu süre içerisinde BOTAŞ la imzalaması gereken anlaşmaları yapamaz ise PETROL, FİRMA ya bir seferde 15 güne kadar süre uzatımı verebilir. Süre uzatımı verildiği taktirde, bu süre içinde de BOTAŞ ile anlaşma sağlanamazsa PETROL Sözleşme yi feshedebilir ve FİRMA teminatlarını irat kaydedebilir. 4. TESLİM YERİ VE ŞARTLARI 4.1. PETROL doğalgazı Tesis te bulunan sayaç çıkışında teslim eder. FİRMA ya teslim edilecek doğalgaz ŞİD de belirtilen kalite şartnamesine uygun olacaktır. FİRMA doğalgazı EPDK nın kendisine verdiği İthalat veya Toptan Satış Lisansı çerçevesinde kullanmayı taahhüt eder PETROL ile Depolama Hizmet Sözleşmesi imzalayan FİRMA nın ödemesi PETROL ün hesabına geçmesiyle ödemesi yapılan miktar kadar doğalgazın mülkiyeti FİRMA ya geçer ve mülkiyeti FİRMA ya geçen doğal gaz için Enjeksiyon Bedeli alınmaz. Teslimat yapıldığı ve bu madde hükmünce mülkiyetin FİRMA ya geçtiği andan itibaren, satışı yapılan gazın Tesis te bulunacağı süre boyunca Depolama Hizmet Sözleşmesi ve TPAO Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esasları (KUE) hükümleri ve eki tarifeler geçerli olacaktır. 5. TESLİM ALINAN MİKTAR VE ÖLÇÜMÜ 5.1. FİRMA Sözleşme Miktarı nın asgari %50 sini satın almak zorundadır. Tesis te enjeksiyon olmayan dönemde minimum günlük doğalgaz teslimatı 400,000 m3, maksimum teslimat ise 8 milyon m3 olacak, FİRMA nın talebi ile bu limit artırılabilecektir. Enjeksiyon döneminde minimum teslimat limiti bulunmayıp maksimum teslimat ise enjeksiyon miktarı kadar olacaktır. Bu miktar 14 milyon m3 e kadar çıkabilecektir. FİRMA nın günlük ve aylık doğalgaz alımı ekteki Doğalgaz Kullanım Taahhütnamesindeki gibidir FİRMA her gün saat itibariyle bir sonraki gün satın alacağı doğalgaz miktarını PETROL e bildirecektir Teslim alınan miktar, FİRMA tarafından bir fatura dönemi içinde alınan toplam doğalgaz miktarıdır. Tesis te ölçümü ve düzeltmeleri yapılan günlük miktar Teslim Tutanağı na aktarılacak ve Teslim Tutanağı fatura için esas olacaktır FİRMA Ek-1 de yer alan Doğalgaz Kullanım Taahhütnamesi nde değişiklik yapmak isterse bunu değişiklik tarihinden en geç 7 gün önce PETROL e bildirecektir. Bu değişiklik talebinin geçerli olabilmesi için PETROL tarafından uygun bulunması şarttır. 6. SATIŞ FİYATI Doğalgaz satış fiyatı (ÖTV, KDV hariç), BOTAŞ İLE DOĞALGAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ İMZALAMIŞ SERBEST TÜKETİCİLERE UYGULANAN DOĞALGAZ SATIŞ FİYAT TARİFESİ Sayfa 2/7

3 (Kesintisiz Sınai Müşteriler) üzerinden FİRMA nın teklif ettiği çarpan ve Teslim Noktasındaki Üst Isıl Değer baz alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanacak ve doğalgazın satış fiyatı Sözleşme süresi içinde BOTAŞ tarifesindeki değişikliklere göre güncellenecektir. Üst Isıl Değer Değer, (kcal/m 3 ) Q(m 3 ) = V( m 3 ) x kcal/m 3 F(TL) = Q (m 3 )x (B(TL/m 3 ))x Çarpan V : Hacim düzelticiden okunan miktar (Aylık), m 3 B : BOTAŞ Birim Fiyatı, TL/m 3 (Madde 6.1 de tanımlanan BOTAŞ tarifesi) Q : Doğalgaz satış miktarı,m 3 F : Fatura Bedeli (ÖTV ve KDV Hariç),TL Üst ısıl değer :Satılan doğalgazın üst ısıl değeri 7. ÖDEME, GECİKME FAİZİ ve DOĞAL GAZ ARZININ DURDURULMASI 7.1. FİRMA tarafından teslim alınan doğalgaz miktarının fatura bedeli aylık olarak tahsil edilecektir. PETROL, ay içinde teslim edilen doğalgazın faturasını en geç müteakip ayın 10 uncu gününe kadar FİRMA ya ulaştıracaktır. FİRMA, faturanın ait olduğu ayı takip eden ayın en geç 20 inci günü mesai bitimine kadar fatura bedelini PETROL ün veznesine veya göstereceği banka hesaplarından birine yatıracaktır. Son ödeme gününün resmi tatil olması halinde ödeme takip eden ilk iş günü yapılır. Ödemelerin yukarıda belirtilen sürelerde PETROL ün hesabına geçmemesi durumunda her türlü sorumluluk FİRMA ya ait olacaktır Süresinde ödenmeyen fatura bedelleri gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Geciken her gün için o tarihte geçerli Merkez Bankası avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı baz alınarak günlük gecikme faizi uygulanır. Faturadaki doğalgaz bedeline günlük, KDV ve ÖTV bedeline aylık gecikme faizi uygulanır Ödenmeyen fatura bedeli ve fatura bedeline tahakkuk ettirilen gecikme faizi, faturanın son ödeme gününü takip eden 5 inci günü Sözleşme'nin 9 uncu Maddesi gereğince FİRMA dan alınan doğalgaz tüketim teminatından karşılanır ve aynı gün saat 10:00 da FİRMA ya doğalgaz arzı durdurulur. FİRMA doğalgaz tüketim teminatının nakde çevrildiği tarihten itibaren 10 gün içinde nakde çevrilen tüketim teminatının yerine 9. Madde ye uygun olarak yeni bir doğalgaz tüketim teminatı vermek zorundadır. Yeni doğalgaz teminatının verilmesinden sonra doğalgaz arzına tekrar başlanır FİRMA, Madde 6 ya göre hesaplanmış bedeli doğalgaz arzından önce veya Sözleşme imza tarihinden itibaren en geç 60 (altmış) gün içerisinde ödemeyi tercih edebilir. FİRMA nın bahsi geçen peşin ödeme opsiyonunu tercih etmesi halinde, FİRMA ya bedelini ödediği miktar kadar doğalgaz arzı yapılır. Hesaplamalarda gaz arzının yapıldığı tarihlerdeki doğalgaz fiyatı dikkate alınır. FİRMA ya doğalgaz arzının yapılacağı tarihte BOTAŞ tarifesinde artış olması durumunda, FİRMA nın almayı taahhüt ettiği miktarın bedelinde oluşacak değişikliğe ilişkin PETROL ün düzenleyeceği faturayı ödemesi halinde eksik kalan doğalgaz miktarı FİRMA ya arz edilir. Asgari Alım Teminatı iadesinde teslim edilen doğalgaz miktarı esas alınır. PETROL, doğalgaz arzının yapılacağı tarihte BOTAŞ ın tarifesinde azalış olması durumunda FİRMA nın almayı taahhüt ettiği miktarın bedelinde oluşacak değişiklik için ve/veya FİRMA tarafından ödemesi yapılandan eksik gaz alınması halinde FİRMA iade faturası düzenleyecektir. PETROL iade faturasını teslim aldığı tarihinden itibaren 10 işgünü içerisinde herhangi bir faiz uygulamasına tabi olmadan FİRMA ya ödeyecektir.10 işgünü içerisinde ödenmeyen faturalara o tarihte geçerli Merkez Bankası avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı baz alınarak günlük gecikme faizi uygulanır. Sayfa 3/7

4 8.FATURAYA İTİRAZ 8.1. FİRMA, fatura bedeline itirazını faturanın ulaştığı tarihten itibaren 8 gün içinde PETROL e bildirir. PETROL itirazı, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş (15) iş günü içinde karara bağlar İtirazın yapılmış olması FİRMA nın fatura tutarını ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz İtirazın PETROL tarafından haklı bulunması halinde, itiraza konu tüketim bedeline dair fazla olarak tahsil edilen bedel, itirazın karara bağlandığı tarihten itibaren beş (5) iş günü içinde FİRMA ya ödenir veya FİRMA nın kabul etmesi halinde bir sonraki faturasından mahsup edilir İtirazın PETROL tarafından haksız bulunması halinde ise, varsa itiraza konu tüketim bedelinin eksik tahsil edilen kısmı son ödeme tarihinden itibaren 7.2. maddeye uygun olarak hesaplanacak gecikme cezası tutarı ile birlikte itirazın karara bağlandığı tarihten itibaren beş (5) iş günü içinde FİRMA tarafından ödenir. 9. DOĞALGAZ TÜKETİM TEMİNATI ve ASGARİ ALIM TEMİNATI 9.1. Doğalgaz Tüketim Teminatı FİRMA, Sözleşme Ek i Günlük ve Aylık Doğalgaz Kullanım Taahhütnamesi nde belirtilen ilk 60 günlük tüketim miktarının Madde-6 da tariflenen birim fiyat ile çarpımı sonucu bulunacak toplam tüketim bedeli kadar limit içi ve Sözleşme süresinden 40 gün fazla süreli teminat mektubunu (ÖTV, KDV dahil) Sözleşme nin imzalanmasından önce PETROL e verecektir. PETROL tarafından alınacak teminat miktarı her takvim ayı başında FİRMA nın doğalgaz talep programına göre güncellenecektir. FİRMA teminat mektubunu en geç 10 iş günü içerisinde yenileyecek, aksi halde doğalgaz arzı durdurulacaktır FİRMA nın peşin ödeme opsiyonunu seçmesi halinde Doğalgaz Tüketim Teminatı alınmaz. FİRMA bu durumda Sözleşme Miktarı doğalgazın asgari yarısının (.. milyon m3) Madde 6 ya göre hesaplanmış bedelinin tamamını doğalgaz arzından önce veya Sözleşme imza tarihinden itibaren en geç 60 (altmış) gün içerisinde ödememesi halinde Asgari Alım Teminatı irat kaydedilir. Doğalgazın bedeli PETROL ün hesabına geçmeden doğalgaz arzı başlanmaz. Peşin ödeme opsiyonunu seçen ve PETROL ile Depolama Hizmet Sözleşmesi imzalayan FİRMA Madde-4 te belirtilen kayıt ve şartlarla satın aldığı doğal gazı rezervuarda bırakabilir Asgari Alım Teminatı FİRMA, Sözleşme imzalanmadan önce Sözleşme Miktarı x 2,4 milyon TL (iki milyon dört yüz bin Türk Lirası)/ 60 milyon m3 tutarında limit içi, Sözleşme süresinden 30 gün fazla süreli Asgari Alım Teminatı mektubunu PETROL e verir. FİRMA nın Sözleşme süresi içinde işbu Sözleşme ile almayı taahhüt ettiği milyon m3 doğalgazın %50 sinden az doğal gaz satın alması durumunda Asgari Alım Teminatı irat kaydedilir FİRMA nın asgari alım miktarı olan milyon m3 gazı alıp ödemesini yapması durumunda Sözleşme süresi beklenmeden Asgari Alım Teminatı iade edilir. 10. MÜLKİYETİN GEÇİŞİ İLE HASAR VE SORUMLULUK Doğalgazın mülkiyeti ve sorumluluğu, Tesis te bulunan sayaç çıkışındaki flanştan itibaren veya PETROL ile Depolama Hizmet Sözleşmesi imzalayan FİRMA nın ödemesi PETROL ün hesabına geçtikten sonra (hangisi önce gerçekleşecek ise) FİRMA ya geçer. Sayfa 4/7

5 11. KALORİFİK DEĞER TESBİT ve DEĞİŞİMİ Doğalgazın kalorifik değeri, FİRMA, PETROL ve BOTAŞ tarafından mutabık kalınan usul ve esaslara göre devamlı ölçülecek ve üst kalorifik değer esas alınacaktır. Faturalamaya esas kalorifik değer o fatura dönemindeki aylık ağırlıklı ortalama ile bulunacaktır. 12. BASINÇ DÜŞÜRME VE ÖLÇÜM İSTASYONU KONTROLÜ RMS kontrolü her zaman yapılabilir. Kontrol sonrasında hazırlanan tutanak taraflarca imza altına alınır. 13. MÜCBİR SEBEPLER Mücbir sebepler ilgili tarafın denetimi dışında, kusurdan uzak, sezilmeyen, karşı konulamayan ve makul ihtimam ve öngörüye rağmen önlenemeyen durumlar anlamındadır Türkiye de harp, ihtilal, isyan, sivil kargaşalıklar ve bu neviden hadiseler, yangın, infilak gibi olaylar, sel, kasırga, zelzele, şiddetli kış koşulları ve sair tabii afetler dolayısıyla PETROL ün veya FİRMA nın tesislerinin çalışmayacak derecede hasar görmesi, grev ve lokavt kararlarının alınması ile PETROL e ait Tesis in çeşitli nedenlerle üretim yapamayacak hale gelmesi, mücbir sebep olarak kabul edilir. Mücbir sebeplerin mevcudiyeti ve bunların objektif olarak kabul edilebilir olması halinde tarafların hiçbiri Sözleşme ile taahhüt ettikleri işleri, işlemleri yapamamış veya geciktirmiş olmaktan sorumlu tutulmayacaklardır. Taraflar mücbir sebeplerin vukuundan itibaren 72 saat içinde durumu izahlı bir şekilde bir diğerine bildirecekler ve bu bildirimi takip eden en geç 5 gün içinde mücbir sebepten etkilenmiş olduklarını belgelendireceklerdir. Mücbir sebeplerin 45 günden fazla uzaması halinde Taraflar dan her biri Sözleşme yi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. Taraflar bu fesihten dolayı karşılıklı olarak hiç bir hak talep edemeyecektir. 14. SÖZLEŞMENİN TABİ OLDUĞU MEVZUAT Taraflar, Doğalgaz Piyasasını düzenleyen Kanunlar, Yönetmelikler, tebliğ ve genelgeler ile EPDK kararları ile sair mevzuata uymayı taahhüt eder. Sözleşme hükümleri ile mevzuat hükümlerinde çelişki olması halinde mevzuat hükümleri uygulanır Bu Sözleşme nin yürürlükte olduğu süre içinde doğalgaz üretimi, kullanımı ve fiyat tespiti konusunda kanun, kararname ve tebliğlerden meydana gelen değişikliklere taraflar aynen uymak zorundadır. 15. VERGİ, RESİM VE HARÇLAR Sözleşme'nin yapılması, yürütülmesi, tadili ve uzatılması ile ilgili damga vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç, fon, noter masrafları ve bunun gibi her ne nam altında olursa olsun kanuni ve Sözleşme konusu ödemeler ve bunlardan doğabilecek cezalar FİRMA ya aittir. FİRMA tarafından bu masraflara ilişkin ödemeler vergi kanunlarında belirtilen süreler içerisinde yapılacak ve bu ödemelere ilişkin her türlü belge (vergi tahsil alındısı, banka dekontu vs.) PETROL e gönderilecektir. 16. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ Sözleşme, Sözleşme kapsamında satışı öngörülen milyon m3 doğalgazın FİRMA ya satılması ile veya her halde 24 Ekim 2012 saat 08:00 itibarı ile sona erer. FİRMA asgari alım teminatı konusu miktar ( milyon m3) doğalgazın alımını gerçekleştirdiği takdirde Sözleşme nin sona ermesini talep edebilir Sözleşme nin sona ermesi durumunda hesaplar karşılıklı tasfiye edilinceye Sayfa 5/7

6 kadar her türlü borç ve alacak yükümlülükleri devam eder. Ancak Sözleşme nin sona erme tarihi itibarı ile doğalgaz arzı kesilir FİRMA nın iflas etmesi ya da tasfiyeye gitmesi durumunda Sözleşme PETROL tarafından feshedilir ve doğalgaz arzı kesilir. Ancak her türlü talep, alacak, dava ile tasfiye usul ve esasları hakkındaki hükümler saklı kalır. 17.SÖZLEŞMENİN PETROL TARAFINDAN FESHİ Aşağıda yer alan hallerde, önceden uyarıya, noter ihtarnamesine, yazılı yada sözlü bildirime gerek kalmaksızın PETROL doğalgaz arzını durdurur ve Sözleşme'yi fesheder Faturaların Madde 7.3. belirtilen 5 günlük süreden itibaren 10 gün (10. gün dahil) içerisinde ödenmemesi, Zamanında ödenmeyen veya eksik ödenen fatura bedeli nedeni ile fatura bedeli ve gecikme faizinin Madde 7.3. gereğince doğalgaz tüketim teminatından karşılanması durumunda nakde çevrilen doğalgaz tüketim teminatının yerine yeni bir doğalgaz tüketim teminatının 9.Madde hükümlerine uygun olarak verilmemesi, Madde 7.4. gereğince düzenlenen faturaların 25 işgünü içerisinde ödenmemesi halinde, Yukarıdaki madde hükümlerine göre Sözleşme nin feshedilmesi halinde PETROL, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla, FİRMA nın tüketim teminatı ve asgari alım teminatı olarak verdiği banka teminat mektuplarını nakde çevirip doğalgaz satışından doğan tüm alacakları ile gecikme zammı ve sair alacakları tahsil eder. Bu fesih sebebiyle FİRMA hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmayacağını kabul eder. 18.YAZIŞMA USULLERİ VE BİLDİRİMLER Taraflar arasındaki her türlü yazışma, ihbar ve ihtarlar yazılı usulde olacak ve posta, noter, faks veya ile gönderilecektir. Ancak, Sözleşme ve faturalama ile ilgili PETROL ün bildirimleri FİRMA nın bu Sözleşme de belirttiği adresine veya irtibat adresine gönderilecektir. FİRMA, Sözleşme de belirtilen adresine gönderilen her türlü tebligatın geçerli olduğunu ve kendine yapıldığını kabul eder. 19. SÖZLEŞMENİN DEVRİ FİRMA, iş bu Sözleşme ve Sözleşme nin eklerindeki hak ve vecibelerini, PETROL ün yazılı muvafakati olmadıkça, üçüncü şahıslara devredemez. 20. ANLAŞMAZLIK HALİ Anlaşmazlık halinde Silivri Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir Bir ihtilaf vukuunda veya tereddüt hasıl olduğunda PETROL ün kayıtları, tanzim olunan zabıt ve tutanakları, keşide edilen faturalar, taraflar için kesin delil teşkil edeceğini Taraflar peşinen kabul eder. 21. SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI VE GİZLİLİĞİ İş bu Sözleşme taraflar arasında gizli olup üçüncü şahıslara bu konular ile ilgili hiç bir bilgi verilmez Madde ve bir Ek ten oluşan iş bu Sözleşme PETROL ile FİRMA arasında.../.../2012 tarihinde bir asıl nüsha olarak tanzim ve imza edilmiş olup aslı PETROL de kalacaktır. Sayfa 6/7

7 EK-1 DOĞALGAZ KULLANIM TAAHHÜTNAMESİ Ortaklığınız ile akdetmiş olduğumuz Sözleşme kapsamında firmamızın, / tarihleri arasında teslim alacağı toplam.m3 doğalgaz miktarının aylara ve günlere göre dağılımının aşağıdaki şekilde olacağını, aksi halde sözleşme hükümlerinin tatbikini şimdiden kabul, taahhüt ve beyan ederiz. AYLAR M3/AY M3/GÜNLÜK Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Toplam(m3) TARİH İMZA/KAŞE Sayfa 7/7

TPAO SİLİVRİ YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ TEMEL KULLANIM USUL VE ESASLARI (KUE)

TPAO SİLİVRİ YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ TEMEL KULLANIM USUL VE ESASLARI (KUE) TPAO SİLİVRİ YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ TEMEL KULLANIM USUL VE ESASLARI (KUE) 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR VE YORUMLAMA 2. TEMEL UYGULAMALAR 3. KAPASİTE ve BAŞVURU 4. KAPASİTE DEVRİ 5. ENVANTER DEVRİ

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESKEN ADI SOYADI: TARİH: ESS15-V2 ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (MESKEN GRUBU) MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Sözleşme Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkmazı

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) 2 A)

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI 1. SİPARİŞ: (a) ASELSAN tarafından teklif sahibine ( SATICI ) gönderilmiş olan Sipariş Emrinde ve varsa eklerinde

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KİPTAŞ BAŞAKŞEHİR 5.ETAP 1.KISIM KONUTLARI GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KİPTAŞ BAŞAKŞEHİR 5.ETAP 1.KISIM KONUTLARI GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ Madde 1) Taraflar: 1.1. İşbu sözleşme, bir tarafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki (Belediye olarak anılacaktır) İstanbul Konut İmar Plan Tur. Ul. San. ve Tic. A.Ş. ( olarak anılacaktır) ile diğer

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim

Detaylı

NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ

NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Bulgurlu mah. Bağcılar cad. No:1/A Üsküdar/ İstanbul adresinde mukim NÜANS Turizm Tanıtma ve Reklamcılık A.Ş. (Bundan böyle NÜANSTUR VE SÜRATTUR olarak

Detaylı

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU GENEL BİLGİLER Abone Tipi Kurumsal Bireysel Abone Statüsü Vodafone NET Müşterisi Yeni Müşteri Hizmet Tipi Vodafone Net ADSL Hizmeti İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu konut finansmanı kredisi sözleşmesi akdedilmiştir:

Detaylı

TERMİNAL HİZMET SÖZLEŞMESİ

TERMİNAL HİZMET SÖZLEŞMESİ TERMİNAL HİZMET SÖZLEŞMESİ EG.THS-R001 04.10.2011 1 / 37 İÇİNDEKİLER MADDE 1- BAŞLANGIÇ... 6 MADDE 2- TEMEL İLKELER... 6 MADDE 3- BEYANLAR... 7 MADDE 4- TANIMLAR VE YORUMLAR... 8 4.1. Tanımlar... 8 4.2.

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

Strateji Menkul Değerler

Strateji Menkul Değerler Müşteri Hesap No :.. Tarih :.../../ MÜŞTERİ TANIMA FORMU İş bu form Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve 07/09/2000 tarih ve 24163 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri:

Detaylı

AL-SAT YÖNTEMİYLE FTTx VERSİYON 1 TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

AL-SAT YÖNTEMİYLE FTTx VERSİYON 1 TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. AL-SAT YÖNTEMİYLE FTTx VERSİYON 1 TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve.. 1. TARAFLAR İşbu Al-Sat Yöntemiyle FTTx Versiyon 1 Toptan Satış Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak adlandırılacaktır.),

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ Madde 1: Kuruma İlişkin Bilgiler Kurum Adı : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: 1. EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) Adresi:... 2...(Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır.) Adresi:...

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve Borsa İstanbul A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda, kaldıraç etkisi nedeniyle, yüksek

Detaylı

Adı, Soyadı : Tarih. Abone/Vekil imza :

Adı, Soyadı : Tarih. Abone/Vekil imza : Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Abone No Faturalı Ön Ödemeli Kurumsal Bireysel Kurumsal1 E-Fatura Adresi FirmaKurum Ünvanı @ Bildirdiğim

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com HRC İLETİŞİM HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com HRC İLETİŞİM HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com Bu sözleşme adresinde mukim, (Bundan böyle kısaca "HRCTELEKOM" olarak adlandırılacaktır.) ile isim, adres, ünvan, yetkilileri EK 1 de belirtilen BAYİ

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU G.L.İ. MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE ARASINDA BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU G.L.İ. MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE ARASINDA BAYİLİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU G.L.İ. MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE ARASINDA BAYİLİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1-SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Bu Sözleşme Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu G.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü (bundan

Detaylı