İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ UYGULAMA AŞAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ UYGULAMA AŞAMASI"

Transkript

1 İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ UYGULAMA AŞAMASI (Ocak 2011 Şubat 2014) SONUÇLAR VE KAZANIMLAR

2 İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ NEDİR? Endüstriyel simbiyoz tercihen birbirine fiziksel olarak yakın olup, normalde birbirlerinden bağımsız çalışan iki veya daha fazla ekonomik işletmenin bir araya gelerek hem çevresel performansı hem de rekabet gücünü artıracak uzun süreçli ortaklıklar kurması ve dayanışma içinde çalışmasını temsil eder. Diğer bir ifadeyle endüstriyel simbiyoz bağımsız işletmeleri, daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir kaynak kullanım yaklaşımı çerçevesinde bir araya getirmektedir. Bu işbirliği ağı, malzeme, enerji, su ve/ veya yan ürünlerin fiziksel değişimi de dahil olmak üzere, her türlü varlığın, lojistik ve uzmanlık kaynaklarının paylaşımı ya da ortak kullanımı anlamına gelmektedir. Buna ek olarak, işletmelerin ortak fayda sağlayacak diğer alanlarda da birlikte düşünüp birlikte hareket etmeleri için önemli fırsatlar yaratmaktadır. Ortak eğitim programları, yasal yükümlülüklere yönelik ortak çözümlerin üretilmesi, iş güvenliğine yönelik atılabilecek ortak adımlar bu kapsamda değerlendirilebilir. ARKA PLAN Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de ilk olarak Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Şirketi nin (BTC Şirketi), boru hattı güzergâhında sürdürülebilir bölgesel kalkınmaya destek sağlamak amacıyla uygulamakta olduğu Bölgesel Kalkınma Girişimi çerçevesinde gündeme geldi. Bu kapsamda, BTC Şirketi nin kurumsal sosyal sorumluluk anlayışıyla başlattığı İskenderun Körfezi Endüstriyel Simbiyoz Projesi nin ilk aşaması yıllarında hayata geçti. Projenin bu aşaması Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Adana Sanayi Odası (ADASO) koordinasyonu ile, BTC Şirketi nin yanı sıra DPT nin de finansman desteği ile gerçekleşmiş oldu. Konu ile ilgili ilk farkındalığın yaratıldığı bölge potansiyelinin değerlendirildiği bu süreçten elde edilen çıktılar doğrultusunda, İskenderun Bölgesi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi nin Uygulama Aşaması nın başlatılmasına karar verildi. Bu sayede endüstriyel kaynaklı çevresel ve sosyal problemlerin önüne geçmekle kalmayıp aynı zamanda ekonomik getiri de sağlanmış olmaktadır. Endüstriyel simbiyoz, Ar-Ge, inovasyon ve kümelenme faaliyetlerinin yanı sıra, yeni iş alanları yaratma potansiyeli ile girişimciliği ve bölgesel kalkınmayı da destekleyen bir yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede endüstriyel simbiyoz, özellikle 1990 lı yıllardan bu yana tüm dünyada hızla yaygınlaşmaktadır. Başta İngiltere olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesinin yanı sıra, Kanada ve Avustralya da, Uzak Doğu ülkelerinde ve gelişmekte olan pek çok ülkede de ulusal ve/veya bölgesel programlar olarak hayata geçmekte, sanayi bölgeleri içiin eko-endüstriyel park yaklaşımı ile de uygulama alanı bulmaktadır. Söz konusu programlar ile çok ciddi ekonomik, çevresel ve sosyal kazanımlar elde edilmekte ve literature geçmektedir.

3 İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ UYGULAMA AŞAMASININ AMACI Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve BTC Şirketi arasında 27 Aralık 2010 tarihinde imzalanan sözleşme ile İskenderun Körfezi Endüstriyel Simbiyoz Projesi Uygulama Aşaması başlatıldı. Projenin ana finansmanını BTC Şirketi üstlenirken, proje TTGV yürütücülüğünde gerçekleştirildi. TTGV nin ayni katkı da sağladığı proje faaliyetleri İngiltere de Ulusal Endüstriyel Simbiyoz Programını uygulayan International Synergies Ltd. Şirketi ve ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ile işbirliği içinde yürütüldü. Hedeflenen ana çıktılar ve sonuçlar: Endüstriyel Simbiyoz uygulamalarının gerçekleştirilmesine yönelik teknik ve idari altyapının oluşturulması İskenderun Körfezi nde yeni Endüstriyel Simbiyoz olanaklarının belirlenmesi ve pilot uygulamaların geliştirilip uygulamaya konulması İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz uygulamalarına yönelik bir veri tabanı ve iletişim ağı oluşturulması Paydaşlar arasında Endüstriyel Simbiyoz uygulamalarının yaygınlaştırılması ve iletişimin güçlendirilmesi Ulusal bir Endüstriyel Simbiyoz Programına yönelik uygulama modeli ve planının geliştirilmesi PROJEDE NELER HEDEFLENDİ? PROJE KAPSAMINDA NELER YAPILDI? İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi - Uygulama Aşaması nda amacı, endüstriyel simbiyoz yaklaşımının İskenderun Körfezi çevresinde hayata geçirilmesi; bu kapsamda bölgesel bazda edinilen deneyimle, ulusal bir Endüstriyel Simbiyoz Programı nın geliştirilmesi için de önemli bir adım atılması olarak belirlendi. İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Projesi Uygulama Aşaması Ocak 2011 de başladı. Proje süresince tarafların artan ilgisi ve kavramın yaygınlaşmasına yönelik gündeme gelen fırsatlar çerçevesinde proje faaliyetlerinin kapsamı da genişletildi. Böylece Proje Şubat 2014 te tamamlandı. Bu uzun soluklu projenin çok önemli çıktıları ve etkileri oldu. Bu proje ile endüstriyel simbiyozun bölgesel ve ulusal bazda uygulanmasına yönelik gerekli unsurlar için altyapı hazırlanmış, pilot ölçekte uygulamalar yapılmış, örnekler oluşturulmuş oldu.

4 Gerçekleştirilen faaliyetler ve elde edilen çıktılar şunlar: Hazırlık ve altyapı çalışmaları: Bölgesel ve sektörel analiz çalışmaları yapıldı. Proje ilk faz çıktıları değerlendirildi. Literatür çalışmaları yapıldı, örnek çalışmalar derlendi. Endüstriyel Simbiyoz Ağı: Ağırlıklı olarak proje bölgesi olmak üzere ulusal bazda da üyelerin olduğu pilot ölçekli bir endüstriyel simbiyoz ağı oluşturuldu. Başta sanayiciler olmak üzere, ilgili kamu kurumları, üniversiteler, danışmanlık firmaları ve şemsiye kuruşlardan meydana gelen endüstriyel simbiyoz ağı gelişmeye devam etti. Diğer taraftan, ulusal ve yerel aktörlerden toplam 21 kurum/kuruluşun temsil edildiği Danışma Kurulu da proje süresince görüş ve önerileriyle projeye katkı sağladı. Endüstriyel Simbiyoz Veri Tabanı: Endüstriyel simbiyoz ağında yer alan üyelerle ilgili verilerin derlendiği, özellikle de firmaların alabileceği/ verebileceği kaynakların (atık, yan ürün, lojistik, vb.) kaydedilerek verilerin yönetilmesini sağlayan yeşil sinerji adlı bir veri tabanı oluşturuldu. Buna ek olarak, endüstriyel simbiyoz ile ilgili bölgesel/ sektörel raporlar, literatür bilgileri ve sektörler arası endüstriyel simbiyoz örneklerinin derlendiği bir kütüphane de oluşturularak veri tabanına dahil edildi. 4 Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Basılı ve görsel medyada hem endüstriyel simbiyoz kavramı, hem de projeyle ilgili haberlerle yer alındı. Projenin internet sitesi (www.endustriyelsimbiyoz.org) ile güncel veri akışı sağlandı. Çeşitli dergilerde konuya ilişkin yayınların yanı sıra konferans ve bildiriler de sunuldu Şubat 2014 tarihlerinde Proje nin kapanış etkinliği olarak Türkiye nin ilk Endüstriyel Simbiyoz Konferansı düzenlendi, paydaşlar Proje çıktıları hakkında bilgilendirilirken, bu kavramın ulusal ve uluslararası paydaşlarıyla bir araya gelmeleri de sağlandı. Endüstriyel Simbiyoz Olanakları ve Örnek Projeleri: Bölgedeki firmalar ve hizmet sağlayıcıların bir araya getirildiği simbiyoz çalıştayları, toplantılar ve görüşmeler yapıldı. Bunun sonucu olarak, bölgede 500 ün üzerinde endüstriyel simbiyoz olasılığı belirlendi, sonuçlar ilgili firmalara raporlandı. Çeşitli kriterler çerçevesinde yapılan önceliklendirme çalışmaları doğrultusunda firmalar arası atık alış verişine yönelik 10 simbiyotik ilişki örnek proje olarak ele alınarak fizibiliteleri ayrıntılı olarak değerlendirildi. Ekonomik, çevresel, teknik ve yasal boyutların değerlendirildiği örnek projelerden bir kısmı uygulamaya geçti, yatırım aşamasına geldi; bir kısmı için ticarileştirme ya da Ar-Ge çalışmaları sürdürüldü. Örnek projeler ile, ciddi miktarlarda atığın değerlendirilebileceği, doğal kaynakların ikame edilebileceği, yeni ürünlerin üretilebileceği, gelir getirici faaliyetlerle ile yeni girişimlerin ortaya çıkabileceği gösterildi. Yasal fizibiliteler çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın görüş ve önerileri alındı. Yatırımların 1-2 yıl içinde kendini geri ödeyebileceği görülmüş oldu. Atık alış verişi dışındaki endüstriyel simbiyoz uygulamaları çerçevesinde de ortak eğitim ve mevzuat çalışmalarına yönelik işbirliği örnekleri de ortaya kondu. İletişim ve Yaygınlaştırma Faaliyetleri: İngiltere Büyükelçiliği nde Projenin Lansmanı gerçekleştirildi. Adana, Mersin ve Ceyhan da 3 bilgilendirme toplantısı yapıldı. Sanayi kuruluşları ve ilgili paydaşlarla görüşmelere yönelik saha ziyaretleri yapıldı, firmalarla sürekli iletişim sağlandı. Endüstriyel Simbiyoz ve Ar-Ge: Örnek projelerin önemli bir bölümünde kapsamlı Ar-Ge çalışmaları yürütüldü, bu kapsamda 5 üniversite ile işbirliği yapıldı. Bunun yanı sıra Adana da Endüstiyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje Pazarı düzenlendi. 40 Ar-Ge projesi sunularak, 60 ın üzerinde ikili görüşme gerçekleştirildi. Endüstriyel simbiyoza yönelik yeni işbirliklerinin başlaması sağlandı.

5 Bölgesel Sürdürülebilirlik ve Ulusal Politikalar: Projenin tamamlanmasından sonra İskenderun Körfezi ndeki faaliyetlerin devam etmesine yönelik olarak bir yerel arayüz ün oluşturulması yönünde girişimlerde bulunuldu. Uluslararası ve yerel finansman kaynakları için araştırma ve başvurular sürdürüldü. Ulusal bazda ise, Kalkınma Bakanlığı ile koordinasyon ve işbirliği içinde Kalkınma Ajanslarına yönelik bir endüstriyel simbiyoz çalıştayı gerçekleştirildi. Bunun sonucu olarak, 19 ajansın bölge planında bu kavram yer aldı, böylece ülkemiz sanayinin %95 inin yer aldığı bölgeler bu kapsama girmiş oldu. Türkiye için ulusal bir programa yönelik olası öneriler üzerinde çalışıldı. Farklı bölgelerde endüstriyel simbiyoz programlarının yürütülmesine yönelik talepler gündeme geldi. Uluslararası İlişkiler: Projede uluslararası danışmanlık desteği sağlandı. TTGV, Kasım 2013 te Avrupa Komisyonu nun da yönlendirmesi ile kurulan Avrupa Endüstriyel Simbiyoz Birliği nin kurucu üyelerinden biri oldu. Uluslararası etkinliklere katılım sağlanarak proje hakkında uluslararası paydaşlar bilgilendirildi. yıllık 115 ton petrokok karşılığı atık ısının değerlendirilmesi ve karbondioksit salımının yaklaşık 3500 ton azalması beklenirken yılda ton atığın değerlendirilerek 1400 tondan fazla yem üretilebileceği ortaya kondu. Projenin geri ödeme süresi yaklaşık 3 yıl olarak belirlenmiş oldu. Tarımsal ve hayvansal atıklardan enerji üretimi Erka-Evd Enerji Yönetimi Ve Danışmanlık Hizmetleri, Mühendislik firması Akdeniz Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Danışman ÖRNEK ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJELERİ Atık Alış Verişine Yönelik Uygulamalar Diğer Uygulamalar ATIK ALIŞ-VERİŞİNE YÖNELİK UYGULAMALAR: Proje kapsamı: Bölgedeki farklı üreticilerden kaynaklanan mısır atıklarının yanı sıra, tavuk ve büyükbaş hayvan atıklarından biyogaz ve enerji üretimine yönelik bir fizibilite çalışması gerçekleştirildi. Bölgeden toplanan atıklar ve bu atıkların farklı oranlardaki karışım alternatifleri için atık karakterizasyon analizleri ve biyokimyasal metan potansiyeli (BMP) testleri gerçekleştirildi. Söz konusu atıklardan biyogaz üretimi açısından en verimli alternatifler belirlendi. Elde edilen sonuçlar dikkate alınarak 1 MW kurulu güçte bir tesisin kurulması senaryosu esas alınarak, toplam ton tarımsal ve hayvansal atıktan yılda yaklaşık 9 milyon kilowatsaat enerjinin yanı sıra, yılda yaklaşık 5500 ton katma değeri yüksek organik gübre elde edilebileceği gösterildi. Böylesi bir yatırımın yerli ekipman ve teknolojilerin değerlendirilmesi durumunda yaklaşık 4 yılda kendini geri ödeyeceği belirlendi. Bu kapsamda 10 örnek proje üzerinde çalışıldı: Meyve posasından hayvan yemi üretimi Limkon Gıda San. ve Tic. A.Ş. Meyve suyu konsantresi üreticisi Akay Sanayi Madencilik Dış Tic. Ltd. Şti., Kireç üreticisi Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Danışman Proje kapsamı: Limkon firmasının üretim prosesi sonucu ortaya çıkan meyve posasının Akay Kireç in üretim tesisindeki atık ısının kullanılarak kurutulması ve hayvan yemine dönüştürülmesi kapsamında çalışmalar yapıldı. Elde edilen ürünün ticarileşmesi için kritik olan besin madde bileşimi ve enerji değeri analizleri gerçekleştirilerek iyi kaliteli yem kaynağı özelliğine sahip olduğu görüldü.

6 Pamuk tohumu atığından biyoremidasyon ürünü üretimi MayAgro Tohumculuk San. Tic. A.Ş., Pamuk tohumu üreticisi Çevsu Çevre ve Su Teknolojileri Ltd., Biyoremidasyon malzemesi üreticisi Botaş International Limited (BIL), Boru hattı işletmecisi Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Boru hattı işletmecisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Danışman Proje kapsamı: May-Agro üretim tesisinde pamuk tohumu üretimi sırasında ortaya çıkan lint atığının Çevsu tarafından pilot ölçekte işlenmesi ile elde edilen Biyorem adlı biyoremediasyon ürününün performansının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda, petrolle kirlenmiş toprakların biyoremediasyon yöntemiyle temizlenmesi ve topraktaki petrolün tutularak yayılmasının önlenmesine yönelik olduğu öngörülen ürünün biyoremidasyon ve adsorpsiyon potansiyelinin belirlenmesi için 8 aylık süre içinde saha denemeleri ve laboratuvar analizleri gerçekleştirildi ve başarılı sonuçlar elde edildi. Üretim tesisinin ticari ölçeğe taşınmasına yönelik fizibilite çalışmaları yapıldı, yatırımın kendini 3,5 yılda geri ödeyebileceği ortaya kondu. Yedi farklı kuruluşu buluşturan, yeni bir iş fikrini ve girişimciliği destekleyen bu projenin hayata geçmesi durumunda yılda 1000 ton atığın ithal ikamesi bir ürüne dönüştürülebileceğini gösterilmiş oldu. Bu sayede yılda 10 milyon kilowatsaat elektrik üretilip OSB ye satılırken, ton kurşun da geri kazanılmış olacak. Böylece hem sanayi, hem ulaşım sektöründen kaynaklanan atıkların ülke ekonomisi için katma değere dönüşmesi sağlanacaktır. Tüm yatırımın kendini 1 yıldan kısa sürede geri ödeyeceği görüldü. Demir çelik üretiminden kaynaklanan cürufun yol yapımında kullanılması Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş., Demir çelik üreticisi TechnoBee Proje ve Teknoloji Geliştirme Yönetim Danışmanlık Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Danışman Atıkyağdan elektrik üretimi Ömrünü tamamlamış lastiklerden granül üretimi Hurda akülerden kurşun geri kazanımı Adatel Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş., Telekomünikasyon Proje kapsamı: Adatel firması, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi nde inşaatına devam ettiği geri kazanım tesisi ile birçok endüstriyel sektörün ortak sorunu olan atık yağdan elektrik üretimine yönelik yenilikçi bir projeyi uygulamaya geçirdi. Söz konusu uygulama kapsamında, toplanan atık yağların uygun işlemden geçirilmesini takiben elektrik üretimi gerçekleştirilecek. Kurulumu başlanan tesiste, atık yağların yanı sıra, ömrünü tamamlamış lastiklerden granül üretimi ve atık akülerden de kurşun ve plastik geri kazanımı söz konusu olacak. Üç farklı endüstriyel simbiyoz uygulamasının hayata geçtiği bu geri kazanım tesisinde, toplam 40 bin ton atık değerlendirilecek. Karayolları yapımında kullanılan doğal agrega yerine, demir çelik sektöründen kaynaklanan cüruf atığının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Bu amaca yönelik olarak Ekinciler firmasına ait elektrik ark fırını çelik izabe cürufundan alınan numunlerde laboratuvar analizleri ve deneyler gerçekleştirildi ve karayolları standartlarına doğrultusunda bu atığın doğal agrega yerine kullanılabileceği görüldü. Halen demir çelik sektörü için önemli bir sorun olarak görülen bu atığın Ekinciler tarafından işleme tabi tutularak agrega olarak geri kazanılması ve karayollarının kullanımına sunulması planlandı. Bu sayede Ekinciler, atığı uzun süredir depolamış olduğu 42 dönüm araziyi atıl halden kurtaracağı gibi, yıllık yaklaşık ton cüruftan geri kazanacağı yıllık tonluk demirle de, yatırımının bir yıldan kısa sürede geri ödemesi sağlayabilecek. Böylece doğal agrega çıkartılan bir taşocağının da açılması önlenmiş olacak.

7 Soda proses atığının çimentoda katkı maddesi olarak kullanılması Soda Sanayii A.Ş., Soda kimyasalları üreticisi Çimento Sanayii Türk A.Ş, Çimento üreticisi Soda Sanayii nin üretim prosesinden kaynaklanan soda proses atığının Adana Çimento nun çimento üretim prosesinde kalker yerine minör katkı maddesi olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Yapılan laboratuvar çalışmaları ve doğrudan üretim hattında gerçekleştirilen pilot üretim çalışmaları doğrultusunda, soda atıklarının belirli oranda kurutulması sonrasında çimento sektöründe kullanılabileceği, bu uygulamanın ürün kalitesinde herhangi bir olumsuz etki yaratmadığı görüldü. Gelinen aşamada atığın maliyet etkin bir yöntemle kurutulabilmesine yönelik alternatif teknolojilerin araştırılması sürdürüldü. Bu işbirliği projesiyle, hem ciddi miktarda enerji ve doğal kaynak tüketen çimento sektöründe, hem de soda sanayiinde, ürün kalitesini etkilemeden rekabet avantajı sağlayacak bir uygulamanın ve ortak bir Ar-Ge çalışmasının örneği gösterilmiş oldu. çekirdeği vb. atıklardan karşılamayı planlamaktadır. Projenin hayata geçmesi ile birlikte bölgede yılda 2250 ton atık değerlendirilecek ve Nur Kireç firması yılda yaklaşık 1700 ton petrokok tasarrufu sağlayacaktır. Demir çelik üretiminden kaynaklanan cüruf ve tufalin gübre üretiminde kullanılması Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş., Demir çelik üreticisi Kare Mühendislik Çevre Teknolojileri San. Tic. A.Ş., Mühendislik firması Mersin Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Danışman Demir ve çelik endüstrisinden kaynaklanan ve tehlikesiz atık olarak nitelendirilen çelikhane cürufundan ve tufalinden bitki besin elementlerinin geri kazanımı ve bu elementlerin bitki büyümesine etkisinin araştırılmaktadır. Bu kapsamda atık karakterizasyon analizleri, toprak karakterizasyon analizleri ve gübre üretimi gübre performansına yönelik pilot denemeler gerçekleştirilmiştir. Çeşitli atıkların kireç fırınlarında yakıt olarak değerlendirilmesi Nur Kireç San. Tic ve Paz. Ltd. Şti, Kireç üreticisi Söz konusu uygulama kapsamındaki simbiyotik ilişki; Nur Kireç firmasının kireç üretim prosesinde enerji kaynağı olarak kullanılan petrokokun bir kısmının çevredeki firmalar tarafından sağlanacak çeşitli atkılarla ikame edilmesini konu almaktadır. Nur Kireç firmasının mevcut kireç fırınlarında enerji kaynağı olarak sadece fosil kaynaklı ithal bir yakıt olan petrokok kullanımı varken; kurulması öngörülen yeni fırın alternatif yakıtların da kullanılmasına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Firma ilk aşamada enerji ihtiyacının yaklaşık %20 sini bölgede bulunan atık potansiyelini de dikkate alarak; kalorifik değeri yüksek ve kül içeriği düşük olan ağaç/orman atıkları, tekstil atıkları, atık yağlar, zeytin

8 KAZANIMLAR Uygulama Ağı Şeması Yapılan çalışmalar sonucunda 10 örnek ikisi için fizibilite ve Ar-Ge çalışmaları sürerken 8 i İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi sürecinde hayata geçmiş ya da yapılabilirliği ortaya konmuş oldu. Bu uygulamaların getireceği toplam kazanımlar şöyle: 8 ES UYGULAMASI (POTANSİYEL) KAZANIMLARI Çevre - Verimlilik Değerlendirilen Atık (ton/yıl) Doğal kaynak ikamesi (ton/yıl) Toplam tasarruf edilen/ üretilen enerji (kwh/yıl) CO2 azaltımı (ton/yıl) İşgücü tasarrufu (adam.gün/ yıl) Su tasarrufu (m3/yıl) Arazi kazancı (m2) Sosyal - İşbirliği Yeni istihdam (kişi) 21 Yeni girişim (adet) 6 Katılım sağlayan kurum/kuruluş sayısı 27 Katkı sağlayan üniversite sayısı 5 Ekonomik - Rekabet Yeni ürün (çeşit) (adet) 10 Yeni ürün (miktar) (ton/yıl) Yatırım maliyeti $) Yıllık net kazanç ($) Geri ödeme süresi (yıl) 1,1 DİĞER UYGULAMALAR Özellikle Yumurtalık Ceyhan bölgesinde faaliyet gösteren büyük işletmeler bir araya getirilerek atık alış verişi dışında gerçekleştirilebilecek simbiyoz olanaklarının belirlenmesine yönelik bir çalıştay gerçekleştirildi. Tarafların görüşleri ve çalıştayın çıktıları dikkate alınarak, SEVESO (Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması) ve MARPOL (Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi) ile ilgili yasal düzenlemeler ve yükümlülüklere yönelik ortak bir eğitim programı düzenlendi. Eğitim kapsamında, bu alanlarda yapılabilecek işbirliği alanları da değerlendirildi. Bu doğrultuda da, 2013 yılı başında revize olarak yürürlüğe giren Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Yönetmeliği kapsamında atılabilecek adımlar ve işbirliklerinin tartışılmasına yönelik olarak ilgili tarafların özellikle ilgili kamu kurumlarının- bir araya getirildiği bir toplantı düzenlendi. Bu kapsamda, bölgedeki büyük işletmelerin yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın yanı sıra Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Adana İl Çevre ve Şehircilik ile Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ve belediyelerin de katılımıyla bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi.

9 DANIŞMA KURULU ÜYELERİMİZ PROJENİN TARAFLARI Bakü- Tiflis- Ceyhan Petrol Boru Hattı Şirketi Hazar petrolünü, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarındaki mevcut yoğun tanker trafiğini artırmadan güvenli şekilde Akdeniz e ulaştıran ve buradan da dünya pazarlarına sunan BTC Boru Hattı nın toplam uzunluğu 1.768km dir. BTC Şirketi, doğaya ve insana saygılı bir kuruluş olmanın gereği ve sorumlu kurumsal vatandaşlık ilkeleri doğrultusunda petrolü emniyetli bir şekilde taşımakta, çevresel ve toplumsal etkileri ve olası riskleri uluslararası standartlara göre yönetmektedir. BTC hattının çevresel ve sosyal etkilerinin yönetilmesinin ötesine geçerek, 2003 yılından beri BTC güzergâhında sürdürülebilir toplumsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla geliştirdiği ek yatırım programları kapsamında bir dizi sosyal, çevresel ve ekonomik içerikli projeye teknik, idari ve finansal katkı sağlamaktadır. ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ AĞIMIZDAN BAZI ÜYELER Bu kapsamda, BTC Şirketi, uygulamaya koyduğu Toplumsal Yatırım Programı, Çevresel Yatırım Programı ve Bölgesel Kalkınma Girişimi olarak adlandırılan üç ayrı program kapsamında 2003 yılından bugüne kadar onlarca projeyi hayata geçirmiş olup, bu projelerin sürdürülebilirliği için yatırımlarına devam etmektedir. BTC Şirketi sürdürülebilir kalkınma projelerine 2013 yılı sonuna kadar Türkiye de toplam 35 milyon ABD doları harcamış bulunmaktadır. İskenderun Bölgesi ve bu bölgede hayata geçirilen Endüstriyel Simbiyoz Projesi BTC Şirketi için her boyutuyla büyük önem taşımaktadır.

10 Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 1991 yılında özel sektör temsilcileri ve kamu kurumları tarafından kurulmuş, kar amacı gütmeyen, vakıf statüsünde bir kuruluştur. Bir kamu-özel sektör işbirliği örneği olan TTGV nin misyonu ülkemizde teknolojik inovasyon faaliyetlerini destekleyerek üreticilerimizin rekabet gücünü artırmak tır. Kuruluşundan bu yana TTGV, çevre teknolojileri ve çevre dostu üretim yaklaşımını misyonunun önemli bir boyutu olarak görmüştür. Bu bakış açısı ile TTGV, çok sayıda bölgesel, ulusal ve uluslararası program ve programın uygulayıcısı olmuştur. TTGV 2006 yılından bu yana yürüttüğü Çevre Destekleri Programı ile, ekoverimlilik (temiz üretim) anlayışına uygun olarak sanayicimizin çevre dostu teknoloji ve teknikleri uygulayarak çevre performanslarını ve aynı zamanda rekabet güçlerini artırmalarını ve maliyetlerini düşürmelerini sağlayacak projeleri desteklemektedir. Sanayicimize geri ödemeli finansman desteğinin sağlandığı Çevre Destekleri Programı kapsamında Çevre Teknolojileri ve Enerji Verimliliği alanlarındaki destekler devam etmekte, çok sayıda başarı öyküsü yaratılmaktadır. Bunun yanı sıra, eko-verimlilik (temiz üretim) ve endüstriyel simbiyoz, sürdürülebilir tüketim ve üretim gibi alanlarda da projeler yürütülmekte, farklı paydaşlara çeşitli hizmetler sunulmaktadır. International Synergies Ltd. Lti (ISL) 2003 yılında İngiltere de kurulan International Synergies Ltd. Şirketi nin vizonu düşük karbonlu, sürdürülebilir bir ekonomi için yenilikçi endüstriyel ekolojik çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanmasında liderlik yapmaktır. Bu vizyon doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ISL, kurulduğu tarihten günümüze dünyanın çeşitli ülkelerinde Endüstriyel simbiyoz Projeleri planlayıp yönetmenin yanısıra, diğer ülkelerde işbirliği yaptığı ortaklarına kendi projelerini geliştirmeleri ve uygulamaları için çeşitli eğitimler de sağlamaktadır. ISL, İngiltere de Ulusal Endüstriyel Simbiyoz Programı nın yanısıra, Romanya, Macaristan, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Meksika, Güney Afrika ve Slovakya da da Endüstriyel simbiyoz projelerinin geliştirilip uygulanmasına destek sağlamıştır. ISL, İngiltere ve diğer ülkelerdeki uygulamalardan elde ettiği birikimi ve deneyimini TTGV ile imzaladığı işbirliği anlaşması çerçevesinde İskenderun Körfezi2nde Endüstriyel Simbiyoz Projesine de aktarmıştır.

11 İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ UYGULAMA AŞAMASI (Ocak 2011 Şubat 2014) Bakü- Tiflis- Ceyhan Petrol Boru Hattı Şirketi Eskişehir yolu no: 6 Armada İş Merkezi A Blok Kat: 8 Söğütözü Ankara Tel: Faks: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Cyberpark Cyberplaza B Blok Kat: 5-6 Bilkent Ankara Tel: Faks: E-Posta: International Synergies Ltd Şirketi 44 Imperial Court Kings Norton Business Centre Pershore Road Soth BIRMINGHAM B30 3ES / UNITED KINGDOM Tel: Faks: E-Posta:

İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Tanıtımı

İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Tanıtımı İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Tanıtımı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı PROJE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI VE ÇALIŞTAYI 7 Mart 2012 Ceyhan Öğretmenevi/ ADANA KAPSAM Kısaca

Detaylı

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım EKOSKOP TTGV, 2014 Çalışma Grubu ve Editöryal Tasarım Evren Bükülmez, Kemal Işıtan, Yücel Telçeken, Ferda Ulutaş Deniz Can Tanık, Diren Kocakuşak (TTGV Yeşil Başarı Öyküleri) Tasarım ve Dizgi Kırmızı

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI 11 Nisan 2013 Adana ETKİNLİK ORTAKLARI FİNANSE EDENLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...1 SÖZLÜ SUNUMLAR...5 Yapı Malzemeleri ve İnşaat

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve Entegre Ürün Yönetimi

Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve Entegre Ürün Yönetimi Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve Entegre Ürün Yönetimi REW İstanbul 2011, 7. Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı 10 Haziran 2011, TÜYAP Kongre

Detaylı

Hedefe ulaşmak için GİRİŞİMCİLİK

Hedefe ulaşmak için GİRİŞİMCİLİK www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 12 Ekim-Kasım-Aralık 2014 Hedefe ulaşmak için GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİMCİ ADAYLARINA CESARET VERİYORUZ BEBKA nın 2015

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER 3 RAPOR HAKKINDA 11 AKSA HAKKINDA 20 YÖNETİŞİM 36 SÜRDÜRÜLEBİLİR OPERASYONLAR 53 ÇEVRE 67 İNSAN KAYNAKLARI 87 TOPLUM 93 PERFORMANS TABLOLARI 101 GRI GÖSTERGELERİ

Detaylı

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ A.Ş. Raporumuz Hakkında İçdaş ın bu ilk sürdürülebilirlik raporu ile 2011-2012 yıllarına

Detaylı

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 13 Ocak - Şubat - Mart 2015 Tasarım ve inovasyon BEBKA, yeni fikirlerin ışığıyla aydınlanacak bir geleceğe inanıyor

Detaylı

İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI

İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI RAP RU İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI II. MESAJLAR a. YÖNETİM KURULU BAŞKANI b. GENEL MÜDÜR III. KURUMSAL PROFİL a. ÇİMSA HAKKINDA b. MİSYONUMUZ c. ÜRÜNLERİMİZ ve HİZMETLERİMİZ IV. İŞ YAPMA İLKELERİMİZ

Detaylı

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu Geleceğimizin temelinde 1 Rapor Hakkında Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Akçansa), 2007-2009 dönemini kapsayan ekonomik, çevresel ve sosyal performansını, 100. yılını kutlayan Türkiye çimento sektöründe

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu Ağustos 2012 KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine

Detaylı

Sanayide Kaynak Verimliliği

Sanayide Kaynak Verimliliği Sanayide Kaynak Verimliliği Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ÇEVRE KONUSUNDA KOSGEB YOL HARİTASININ HAZIRLANMASI PROJESİ ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Erdemir Ar-Ge Merkezi. Vizyon. Çevresel Performans. Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı. 2020 Vizyonumuz. Çevre Yönetim Yaklaşımı

İÇİNDEKİLER. Erdemir Ar-Ge Merkezi. Vizyon. Çevresel Performans. Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı. 2020 Vizyonumuz. Çevre Yönetim Yaklaşımı SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER Vizyon 3 Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 4 2020 Vizyonumuz 6 Rapor Kapsamı 8 Erdemir ve İsdemir Yönetim Sistemleri Politikası 9 Kurumsal Profil ve Ekonomik

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Hasan İPEK Bayburt Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı II ÖNSÖZ 2013 yılının ilk yarısında

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01. 31.12. İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1. GİRİŞ... 2 1.1. 2013 Yılı Mali Gerçekleşmeleri... 5 1.1.1. 2013 Mali Yılı Gelir Gerçekleşmeleri (İlk 6 ay)... 5 1.1.2. 2013 Mali Yılı Gider

Detaylı

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI İçindekiler Ulusal Temiz Üretim/Eko Verimlilik Programı ------------------------------------------------------------------ 1 Program ile Ne Amaçlanmaktadır? -------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

S.2. Turhan AYVAZ Mardin Valisi Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı

S.2. Turhan AYVAZ Mardin Valisi Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı S.2 Turhan AYVAZ Mardin Valisi Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Ajans, 20-203 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

2013 Faaliyet Raporu AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler 02 Olağan Genel Kurul Gündemi 04 Temel Göstergeler 08 2013 ün Başlıca Gelişmeleri 10 Kısaca Aksa 12 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 14 Misyon, Vizyon ve Kurumsal Değerler 16

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU rt GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ

TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ İçindekiler Temiz Üretim Nedir? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Temiz Üretim Olanak Değerlendirme

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER

2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 2014 FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 36 40 41 42 44 48 62 63 64 65 66 67 68 70 70 71 72 73 75 142 Olağan Genel Kurul Gündemi Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Temel

Detaylı

& CO. YATIRIM HOLDİNG

& CO. YATIRIM HOLDİNG A dan Z ye Yatırım sözlüğü EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER HIZLI BİR BAKIŞ 02 Egeli & Co. Yatırım Holding Haritası 04 Misyon, Vizyon 06 Egeli & Co. Yatırım Holding Hakkında

Detaylı