İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ UYGULAMA AŞAMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ UYGULAMA AŞAMASI"

Transkript

1 İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ UYGULAMA AŞAMASI (Ocak 2011 Şubat 2014) SONUÇLAR VE KAZANIMLAR

2 İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ NEDİR? Endüstriyel simbiyoz tercihen birbirine fiziksel olarak yakın olup, normalde birbirlerinden bağımsız çalışan iki veya daha fazla ekonomik işletmenin bir araya gelerek hem çevresel performansı hem de rekabet gücünü artıracak uzun süreçli ortaklıklar kurması ve dayanışma içinde çalışmasını temsil eder. Diğer bir ifadeyle endüstriyel simbiyoz bağımsız işletmeleri, daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir kaynak kullanım yaklaşımı çerçevesinde bir araya getirmektedir. Bu işbirliği ağı, malzeme, enerji, su ve/ veya yan ürünlerin fiziksel değişimi de dahil olmak üzere, her türlü varlığın, lojistik ve uzmanlık kaynaklarının paylaşımı ya da ortak kullanımı anlamına gelmektedir. Buna ek olarak, işletmelerin ortak fayda sağlayacak diğer alanlarda da birlikte düşünüp birlikte hareket etmeleri için önemli fırsatlar yaratmaktadır. Ortak eğitim programları, yasal yükümlülüklere yönelik ortak çözümlerin üretilmesi, iş güvenliğine yönelik atılabilecek ortak adımlar bu kapsamda değerlendirilebilir. ARKA PLAN Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de ilk olarak Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Şirketi nin (BTC Şirketi), boru hattı güzergâhında sürdürülebilir bölgesel kalkınmaya destek sağlamak amacıyla uygulamakta olduğu Bölgesel Kalkınma Girişimi çerçevesinde gündeme geldi. Bu kapsamda, BTC Şirketi nin kurumsal sosyal sorumluluk anlayışıyla başlattığı İskenderun Körfezi Endüstriyel Simbiyoz Projesi nin ilk aşaması yıllarında hayata geçti. Projenin bu aşaması Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Adana Sanayi Odası (ADASO) koordinasyonu ile, BTC Şirketi nin yanı sıra DPT nin de finansman desteği ile gerçekleşmiş oldu. Konu ile ilgili ilk farkındalığın yaratıldığı bölge potansiyelinin değerlendirildiği bu süreçten elde edilen çıktılar doğrultusunda, İskenderun Bölgesi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi nin Uygulama Aşaması nın başlatılmasına karar verildi. Bu sayede endüstriyel kaynaklı çevresel ve sosyal problemlerin önüne geçmekle kalmayıp aynı zamanda ekonomik getiri de sağlanmış olmaktadır. Endüstriyel simbiyoz, Ar-Ge, inovasyon ve kümelenme faaliyetlerinin yanı sıra, yeni iş alanları yaratma potansiyeli ile girişimciliği ve bölgesel kalkınmayı da destekleyen bir yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede endüstriyel simbiyoz, özellikle 1990 lı yıllardan bu yana tüm dünyada hızla yaygınlaşmaktadır. Başta İngiltere olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesinin yanı sıra, Kanada ve Avustralya da, Uzak Doğu ülkelerinde ve gelişmekte olan pek çok ülkede de ulusal ve/veya bölgesel programlar olarak hayata geçmekte, sanayi bölgeleri içiin eko-endüstriyel park yaklaşımı ile de uygulama alanı bulmaktadır. Söz konusu programlar ile çok ciddi ekonomik, çevresel ve sosyal kazanımlar elde edilmekte ve literature geçmektedir.

3 İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ UYGULAMA AŞAMASININ AMACI Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve BTC Şirketi arasında 27 Aralık 2010 tarihinde imzalanan sözleşme ile İskenderun Körfezi Endüstriyel Simbiyoz Projesi Uygulama Aşaması başlatıldı. Projenin ana finansmanını BTC Şirketi üstlenirken, proje TTGV yürütücülüğünde gerçekleştirildi. TTGV nin ayni katkı da sağladığı proje faaliyetleri İngiltere de Ulusal Endüstriyel Simbiyoz Programını uygulayan International Synergies Ltd. Şirketi ve ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ile işbirliği içinde yürütüldü. Hedeflenen ana çıktılar ve sonuçlar: Endüstriyel Simbiyoz uygulamalarının gerçekleştirilmesine yönelik teknik ve idari altyapının oluşturulması İskenderun Körfezi nde yeni Endüstriyel Simbiyoz olanaklarının belirlenmesi ve pilot uygulamaların geliştirilip uygulamaya konulması İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz uygulamalarına yönelik bir veri tabanı ve iletişim ağı oluşturulması Paydaşlar arasında Endüstriyel Simbiyoz uygulamalarının yaygınlaştırılması ve iletişimin güçlendirilmesi Ulusal bir Endüstriyel Simbiyoz Programına yönelik uygulama modeli ve planının geliştirilmesi PROJEDE NELER HEDEFLENDİ? PROJE KAPSAMINDA NELER YAPILDI? İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi - Uygulama Aşaması nda amacı, endüstriyel simbiyoz yaklaşımının İskenderun Körfezi çevresinde hayata geçirilmesi; bu kapsamda bölgesel bazda edinilen deneyimle, ulusal bir Endüstriyel Simbiyoz Programı nın geliştirilmesi için de önemli bir adım atılması olarak belirlendi. İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Projesi Uygulama Aşaması Ocak 2011 de başladı. Proje süresince tarafların artan ilgisi ve kavramın yaygınlaşmasına yönelik gündeme gelen fırsatlar çerçevesinde proje faaliyetlerinin kapsamı da genişletildi. Böylece Proje Şubat 2014 te tamamlandı. Bu uzun soluklu projenin çok önemli çıktıları ve etkileri oldu. Bu proje ile endüstriyel simbiyozun bölgesel ve ulusal bazda uygulanmasına yönelik gerekli unsurlar için altyapı hazırlanmış, pilot ölçekte uygulamalar yapılmış, örnekler oluşturulmuş oldu.

4 Gerçekleştirilen faaliyetler ve elde edilen çıktılar şunlar: Hazırlık ve altyapı çalışmaları: Bölgesel ve sektörel analiz çalışmaları yapıldı. Proje ilk faz çıktıları değerlendirildi. Literatür çalışmaları yapıldı, örnek çalışmalar derlendi. Endüstriyel Simbiyoz Ağı: Ağırlıklı olarak proje bölgesi olmak üzere ulusal bazda da üyelerin olduğu pilot ölçekli bir endüstriyel simbiyoz ağı oluşturuldu. Başta sanayiciler olmak üzere, ilgili kamu kurumları, üniversiteler, danışmanlık firmaları ve şemsiye kuruşlardan meydana gelen endüstriyel simbiyoz ağı gelişmeye devam etti. Diğer taraftan, ulusal ve yerel aktörlerden toplam 21 kurum/kuruluşun temsil edildiği Danışma Kurulu da proje süresince görüş ve önerileriyle projeye katkı sağladı. Endüstriyel Simbiyoz Veri Tabanı: Endüstriyel simbiyoz ağında yer alan üyelerle ilgili verilerin derlendiği, özellikle de firmaların alabileceği/ verebileceği kaynakların (atık, yan ürün, lojistik, vb.) kaydedilerek verilerin yönetilmesini sağlayan yeşil sinerji adlı bir veri tabanı oluşturuldu. Buna ek olarak, endüstriyel simbiyoz ile ilgili bölgesel/ sektörel raporlar, literatür bilgileri ve sektörler arası endüstriyel simbiyoz örneklerinin derlendiği bir kütüphane de oluşturularak veri tabanına dahil edildi. 4 Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Basılı ve görsel medyada hem endüstriyel simbiyoz kavramı, hem de projeyle ilgili haberlerle yer alındı. Projenin internet sitesi (www.endustriyelsimbiyoz.org) ile güncel veri akışı sağlandı. Çeşitli dergilerde konuya ilişkin yayınların yanı sıra konferans ve bildiriler de sunuldu Şubat 2014 tarihlerinde Proje nin kapanış etkinliği olarak Türkiye nin ilk Endüstriyel Simbiyoz Konferansı düzenlendi, paydaşlar Proje çıktıları hakkında bilgilendirilirken, bu kavramın ulusal ve uluslararası paydaşlarıyla bir araya gelmeleri de sağlandı. Endüstriyel Simbiyoz Olanakları ve Örnek Projeleri: Bölgedeki firmalar ve hizmet sağlayıcıların bir araya getirildiği simbiyoz çalıştayları, toplantılar ve görüşmeler yapıldı. Bunun sonucu olarak, bölgede 500 ün üzerinde endüstriyel simbiyoz olasılığı belirlendi, sonuçlar ilgili firmalara raporlandı. Çeşitli kriterler çerçevesinde yapılan önceliklendirme çalışmaları doğrultusunda firmalar arası atık alış verişine yönelik 10 simbiyotik ilişki örnek proje olarak ele alınarak fizibiliteleri ayrıntılı olarak değerlendirildi. Ekonomik, çevresel, teknik ve yasal boyutların değerlendirildiği örnek projelerden bir kısmı uygulamaya geçti, yatırım aşamasına geldi; bir kısmı için ticarileştirme ya da Ar-Ge çalışmaları sürdürüldü. Örnek projeler ile, ciddi miktarlarda atığın değerlendirilebileceği, doğal kaynakların ikame edilebileceği, yeni ürünlerin üretilebileceği, gelir getirici faaliyetlerle ile yeni girişimlerin ortaya çıkabileceği gösterildi. Yasal fizibiliteler çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın görüş ve önerileri alındı. Yatırımların 1-2 yıl içinde kendini geri ödeyebileceği görülmüş oldu. Atık alış verişi dışındaki endüstriyel simbiyoz uygulamaları çerçevesinde de ortak eğitim ve mevzuat çalışmalarına yönelik işbirliği örnekleri de ortaya kondu. İletişim ve Yaygınlaştırma Faaliyetleri: İngiltere Büyükelçiliği nde Projenin Lansmanı gerçekleştirildi. Adana, Mersin ve Ceyhan da 3 bilgilendirme toplantısı yapıldı. Sanayi kuruluşları ve ilgili paydaşlarla görüşmelere yönelik saha ziyaretleri yapıldı, firmalarla sürekli iletişim sağlandı. Endüstriyel Simbiyoz ve Ar-Ge: Örnek projelerin önemli bir bölümünde kapsamlı Ar-Ge çalışmaları yürütüldü, bu kapsamda 5 üniversite ile işbirliği yapıldı. Bunun yanı sıra Adana da Endüstiyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje Pazarı düzenlendi. 40 Ar-Ge projesi sunularak, 60 ın üzerinde ikili görüşme gerçekleştirildi. Endüstriyel simbiyoza yönelik yeni işbirliklerinin başlaması sağlandı.

5 Bölgesel Sürdürülebilirlik ve Ulusal Politikalar: Projenin tamamlanmasından sonra İskenderun Körfezi ndeki faaliyetlerin devam etmesine yönelik olarak bir yerel arayüz ün oluşturulması yönünde girişimlerde bulunuldu. Uluslararası ve yerel finansman kaynakları için araştırma ve başvurular sürdürüldü. Ulusal bazda ise, Kalkınma Bakanlığı ile koordinasyon ve işbirliği içinde Kalkınma Ajanslarına yönelik bir endüstriyel simbiyoz çalıştayı gerçekleştirildi. Bunun sonucu olarak, 19 ajansın bölge planında bu kavram yer aldı, böylece ülkemiz sanayinin %95 inin yer aldığı bölgeler bu kapsama girmiş oldu. Türkiye için ulusal bir programa yönelik olası öneriler üzerinde çalışıldı. Farklı bölgelerde endüstriyel simbiyoz programlarının yürütülmesine yönelik talepler gündeme geldi. Uluslararası İlişkiler: Projede uluslararası danışmanlık desteği sağlandı. TTGV, Kasım 2013 te Avrupa Komisyonu nun da yönlendirmesi ile kurulan Avrupa Endüstriyel Simbiyoz Birliği nin kurucu üyelerinden biri oldu. Uluslararası etkinliklere katılım sağlanarak proje hakkında uluslararası paydaşlar bilgilendirildi. yıllık 115 ton petrokok karşılığı atık ısının değerlendirilmesi ve karbondioksit salımının yaklaşık 3500 ton azalması beklenirken yılda ton atığın değerlendirilerek 1400 tondan fazla yem üretilebileceği ortaya kondu. Projenin geri ödeme süresi yaklaşık 3 yıl olarak belirlenmiş oldu. Tarımsal ve hayvansal atıklardan enerji üretimi Erka-Evd Enerji Yönetimi Ve Danışmanlık Hizmetleri, Mühendislik firması Akdeniz Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Danışman ÖRNEK ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJELERİ Atık Alış Verişine Yönelik Uygulamalar Diğer Uygulamalar ATIK ALIŞ-VERİŞİNE YÖNELİK UYGULAMALAR: Proje kapsamı: Bölgedeki farklı üreticilerden kaynaklanan mısır atıklarının yanı sıra, tavuk ve büyükbaş hayvan atıklarından biyogaz ve enerji üretimine yönelik bir fizibilite çalışması gerçekleştirildi. Bölgeden toplanan atıklar ve bu atıkların farklı oranlardaki karışım alternatifleri için atık karakterizasyon analizleri ve biyokimyasal metan potansiyeli (BMP) testleri gerçekleştirildi. Söz konusu atıklardan biyogaz üretimi açısından en verimli alternatifler belirlendi. Elde edilen sonuçlar dikkate alınarak 1 MW kurulu güçte bir tesisin kurulması senaryosu esas alınarak, toplam ton tarımsal ve hayvansal atıktan yılda yaklaşık 9 milyon kilowatsaat enerjinin yanı sıra, yılda yaklaşık 5500 ton katma değeri yüksek organik gübre elde edilebileceği gösterildi. Böylesi bir yatırımın yerli ekipman ve teknolojilerin değerlendirilmesi durumunda yaklaşık 4 yılda kendini geri ödeyeceği belirlendi. Bu kapsamda 10 örnek proje üzerinde çalışıldı: Meyve posasından hayvan yemi üretimi Limkon Gıda San. ve Tic. A.Ş. Meyve suyu konsantresi üreticisi Akay Sanayi Madencilik Dış Tic. Ltd. Şti., Kireç üreticisi Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Danışman Proje kapsamı: Limkon firmasının üretim prosesi sonucu ortaya çıkan meyve posasının Akay Kireç in üretim tesisindeki atık ısının kullanılarak kurutulması ve hayvan yemine dönüştürülmesi kapsamında çalışmalar yapıldı. Elde edilen ürünün ticarileşmesi için kritik olan besin madde bileşimi ve enerji değeri analizleri gerçekleştirilerek iyi kaliteli yem kaynağı özelliğine sahip olduğu görüldü.

6 Pamuk tohumu atığından biyoremidasyon ürünü üretimi MayAgro Tohumculuk San. Tic. A.Ş., Pamuk tohumu üreticisi Çevsu Çevre ve Su Teknolojileri Ltd., Biyoremidasyon malzemesi üreticisi Botaş International Limited (BIL), Boru hattı işletmecisi Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Boru hattı işletmecisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Danışman Proje kapsamı: May-Agro üretim tesisinde pamuk tohumu üretimi sırasında ortaya çıkan lint atığının Çevsu tarafından pilot ölçekte işlenmesi ile elde edilen Biyorem adlı biyoremediasyon ürününün performansının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda, petrolle kirlenmiş toprakların biyoremediasyon yöntemiyle temizlenmesi ve topraktaki petrolün tutularak yayılmasının önlenmesine yönelik olduğu öngörülen ürünün biyoremidasyon ve adsorpsiyon potansiyelinin belirlenmesi için 8 aylık süre içinde saha denemeleri ve laboratuvar analizleri gerçekleştirildi ve başarılı sonuçlar elde edildi. Üretim tesisinin ticari ölçeğe taşınmasına yönelik fizibilite çalışmaları yapıldı, yatırımın kendini 3,5 yılda geri ödeyebileceği ortaya kondu. Yedi farklı kuruluşu buluşturan, yeni bir iş fikrini ve girişimciliği destekleyen bu projenin hayata geçmesi durumunda yılda 1000 ton atığın ithal ikamesi bir ürüne dönüştürülebileceğini gösterilmiş oldu. Bu sayede yılda 10 milyon kilowatsaat elektrik üretilip OSB ye satılırken, ton kurşun da geri kazanılmış olacak. Böylece hem sanayi, hem ulaşım sektöründen kaynaklanan atıkların ülke ekonomisi için katma değere dönüşmesi sağlanacaktır. Tüm yatırımın kendini 1 yıldan kısa sürede geri ödeyeceği görüldü. Demir çelik üretiminden kaynaklanan cürufun yol yapımında kullanılması Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş., Demir çelik üreticisi TechnoBee Proje ve Teknoloji Geliştirme Yönetim Danışmanlık Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Danışman Atıkyağdan elektrik üretimi Ömrünü tamamlamış lastiklerden granül üretimi Hurda akülerden kurşun geri kazanımı Adatel Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş., Telekomünikasyon Proje kapsamı: Adatel firması, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi nde inşaatına devam ettiği geri kazanım tesisi ile birçok endüstriyel sektörün ortak sorunu olan atık yağdan elektrik üretimine yönelik yenilikçi bir projeyi uygulamaya geçirdi. Söz konusu uygulama kapsamında, toplanan atık yağların uygun işlemden geçirilmesini takiben elektrik üretimi gerçekleştirilecek. Kurulumu başlanan tesiste, atık yağların yanı sıra, ömrünü tamamlamış lastiklerden granül üretimi ve atık akülerden de kurşun ve plastik geri kazanımı söz konusu olacak. Üç farklı endüstriyel simbiyoz uygulamasının hayata geçtiği bu geri kazanım tesisinde, toplam 40 bin ton atık değerlendirilecek. Karayolları yapımında kullanılan doğal agrega yerine, demir çelik sektöründen kaynaklanan cüruf atığının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Bu amaca yönelik olarak Ekinciler firmasına ait elektrik ark fırını çelik izabe cürufundan alınan numunlerde laboratuvar analizleri ve deneyler gerçekleştirildi ve karayolları standartlarına doğrultusunda bu atığın doğal agrega yerine kullanılabileceği görüldü. Halen demir çelik sektörü için önemli bir sorun olarak görülen bu atığın Ekinciler tarafından işleme tabi tutularak agrega olarak geri kazanılması ve karayollarının kullanımına sunulması planlandı. Bu sayede Ekinciler, atığı uzun süredir depolamış olduğu 42 dönüm araziyi atıl halden kurtaracağı gibi, yıllık yaklaşık ton cüruftan geri kazanacağı yıllık tonluk demirle de, yatırımının bir yıldan kısa sürede geri ödemesi sağlayabilecek. Böylece doğal agrega çıkartılan bir taşocağının da açılması önlenmiş olacak.

7 Soda proses atığının çimentoda katkı maddesi olarak kullanılması Soda Sanayii A.Ş., Soda kimyasalları üreticisi Çimento Sanayii Türk A.Ş, Çimento üreticisi Soda Sanayii nin üretim prosesinden kaynaklanan soda proses atığının Adana Çimento nun çimento üretim prosesinde kalker yerine minör katkı maddesi olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Yapılan laboratuvar çalışmaları ve doğrudan üretim hattında gerçekleştirilen pilot üretim çalışmaları doğrultusunda, soda atıklarının belirli oranda kurutulması sonrasında çimento sektöründe kullanılabileceği, bu uygulamanın ürün kalitesinde herhangi bir olumsuz etki yaratmadığı görüldü. Gelinen aşamada atığın maliyet etkin bir yöntemle kurutulabilmesine yönelik alternatif teknolojilerin araştırılması sürdürüldü. Bu işbirliği projesiyle, hem ciddi miktarda enerji ve doğal kaynak tüketen çimento sektöründe, hem de soda sanayiinde, ürün kalitesini etkilemeden rekabet avantajı sağlayacak bir uygulamanın ve ortak bir Ar-Ge çalışmasının örneği gösterilmiş oldu. çekirdeği vb. atıklardan karşılamayı planlamaktadır. Projenin hayata geçmesi ile birlikte bölgede yılda 2250 ton atık değerlendirilecek ve Nur Kireç firması yılda yaklaşık 1700 ton petrokok tasarrufu sağlayacaktır. Demir çelik üretiminden kaynaklanan cüruf ve tufalin gübre üretiminde kullanılması Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş., Demir çelik üreticisi Kare Mühendislik Çevre Teknolojileri San. Tic. A.Ş., Mühendislik firması Mersin Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Danışman Demir ve çelik endüstrisinden kaynaklanan ve tehlikesiz atık olarak nitelendirilen çelikhane cürufundan ve tufalinden bitki besin elementlerinin geri kazanımı ve bu elementlerin bitki büyümesine etkisinin araştırılmaktadır. Bu kapsamda atık karakterizasyon analizleri, toprak karakterizasyon analizleri ve gübre üretimi gübre performansına yönelik pilot denemeler gerçekleştirilmiştir. Çeşitli atıkların kireç fırınlarında yakıt olarak değerlendirilmesi Nur Kireç San. Tic ve Paz. Ltd. Şti, Kireç üreticisi Söz konusu uygulama kapsamındaki simbiyotik ilişki; Nur Kireç firmasının kireç üretim prosesinde enerji kaynağı olarak kullanılan petrokokun bir kısmının çevredeki firmalar tarafından sağlanacak çeşitli atkılarla ikame edilmesini konu almaktadır. Nur Kireç firmasının mevcut kireç fırınlarında enerji kaynağı olarak sadece fosil kaynaklı ithal bir yakıt olan petrokok kullanımı varken; kurulması öngörülen yeni fırın alternatif yakıtların da kullanılmasına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Firma ilk aşamada enerji ihtiyacının yaklaşık %20 sini bölgede bulunan atık potansiyelini de dikkate alarak; kalorifik değeri yüksek ve kül içeriği düşük olan ağaç/orman atıkları, tekstil atıkları, atık yağlar, zeytin

8 KAZANIMLAR Uygulama Ağı Şeması Yapılan çalışmalar sonucunda 10 örnek ikisi için fizibilite ve Ar-Ge çalışmaları sürerken 8 i İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi sürecinde hayata geçmiş ya da yapılabilirliği ortaya konmuş oldu. Bu uygulamaların getireceği toplam kazanımlar şöyle: 8 ES UYGULAMASI (POTANSİYEL) KAZANIMLARI Çevre - Verimlilik Değerlendirilen Atık (ton/yıl) Doğal kaynak ikamesi (ton/yıl) Toplam tasarruf edilen/ üretilen enerji (kwh/yıl) CO2 azaltımı (ton/yıl) İşgücü tasarrufu (adam.gün/ yıl) Su tasarrufu (m3/yıl) Arazi kazancı (m2) Sosyal - İşbirliği Yeni istihdam (kişi) 21 Yeni girişim (adet) 6 Katılım sağlayan kurum/kuruluş sayısı 27 Katkı sağlayan üniversite sayısı 5 Ekonomik - Rekabet Yeni ürün (çeşit) (adet) 10 Yeni ürün (miktar) (ton/yıl) Yatırım maliyeti $) Yıllık net kazanç ($) Geri ödeme süresi (yıl) 1,1 DİĞER UYGULAMALAR Özellikle Yumurtalık Ceyhan bölgesinde faaliyet gösteren büyük işletmeler bir araya getirilerek atık alış verişi dışında gerçekleştirilebilecek simbiyoz olanaklarının belirlenmesine yönelik bir çalıştay gerçekleştirildi. Tarafların görüşleri ve çalıştayın çıktıları dikkate alınarak, SEVESO (Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması) ve MARPOL (Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi) ile ilgili yasal düzenlemeler ve yükümlülüklere yönelik ortak bir eğitim programı düzenlendi. Eğitim kapsamında, bu alanlarda yapılabilecek işbirliği alanları da değerlendirildi. Bu doğrultuda da, 2013 yılı başında revize olarak yürürlüğe giren Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Yönetmeliği kapsamında atılabilecek adımlar ve işbirliklerinin tartışılmasına yönelik olarak ilgili tarafların özellikle ilgili kamu kurumlarının- bir araya getirildiği bir toplantı düzenlendi. Bu kapsamda, bölgedeki büyük işletmelerin yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın yanı sıra Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Adana İl Çevre ve Şehircilik ile Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ve belediyelerin de katılımıyla bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi.

9 DANIŞMA KURULU ÜYELERİMİZ PROJENİN TARAFLARI Bakü- Tiflis- Ceyhan Petrol Boru Hattı Şirketi Hazar petrolünü, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarındaki mevcut yoğun tanker trafiğini artırmadan güvenli şekilde Akdeniz e ulaştıran ve buradan da dünya pazarlarına sunan BTC Boru Hattı nın toplam uzunluğu 1.768km dir. BTC Şirketi, doğaya ve insana saygılı bir kuruluş olmanın gereği ve sorumlu kurumsal vatandaşlık ilkeleri doğrultusunda petrolü emniyetli bir şekilde taşımakta, çevresel ve toplumsal etkileri ve olası riskleri uluslararası standartlara göre yönetmektedir. BTC hattının çevresel ve sosyal etkilerinin yönetilmesinin ötesine geçerek, 2003 yılından beri BTC güzergâhında sürdürülebilir toplumsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla geliştirdiği ek yatırım programları kapsamında bir dizi sosyal, çevresel ve ekonomik içerikli projeye teknik, idari ve finansal katkı sağlamaktadır. ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ AĞIMIZDAN BAZI ÜYELER Bu kapsamda, BTC Şirketi, uygulamaya koyduğu Toplumsal Yatırım Programı, Çevresel Yatırım Programı ve Bölgesel Kalkınma Girişimi olarak adlandırılan üç ayrı program kapsamında 2003 yılından bugüne kadar onlarca projeyi hayata geçirmiş olup, bu projelerin sürdürülebilirliği için yatırımlarına devam etmektedir. BTC Şirketi sürdürülebilir kalkınma projelerine 2013 yılı sonuna kadar Türkiye de toplam 35 milyon ABD doları harcamış bulunmaktadır. İskenderun Bölgesi ve bu bölgede hayata geçirilen Endüstriyel Simbiyoz Projesi BTC Şirketi için her boyutuyla büyük önem taşımaktadır.

10 Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 1991 yılında özel sektör temsilcileri ve kamu kurumları tarafından kurulmuş, kar amacı gütmeyen, vakıf statüsünde bir kuruluştur. Bir kamu-özel sektör işbirliği örneği olan TTGV nin misyonu ülkemizde teknolojik inovasyon faaliyetlerini destekleyerek üreticilerimizin rekabet gücünü artırmak tır. Kuruluşundan bu yana TTGV, çevre teknolojileri ve çevre dostu üretim yaklaşımını misyonunun önemli bir boyutu olarak görmüştür. Bu bakış açısı ile TTGV, çok sayıda bölgesel, ulusal ve uluslararası program ve programın uygulayıcısı olmuştur. TTGV 2006 yılından bu yana yürüttüğü Çevre Destekleri Programı ile, ekoverimlilik (temiz üretim) anlayışına uygun olarak sanayicimizin çevre dostu teknoloji ve teknikleri uygulayarak çevre performanslarını ve aynı zamanda rekabet güçlerini artırmalarını ve maliyetlerini düşürmelerini sağlayacak projeleri desteklemektedir. Sanayicimize geri ödemeli finansman desteğinin sağlandığı Çevre Destekleri Programı kapsamında Çevre Teknolojileri ve Enerji Verimliliği alanlarındaki destekler devam etmekte, çok sayıda başarı öyküsü yaratılmaktadır. Bunun yanı sıra, eko-verimlilik (temiz üretim) ve endüstriyel simbiyoz, sürdürülebilir tüketim ve üretim gibi alanlarda da projeler yürütülmekte, farklı paydaşlara çeşitli hizmetler sunulmaktadır. International Synergies Ltd. Lti (ISL) 2003 yılında İngiltere de kurulan International Synergies Ltd. Şirketi nin vizonu düşük karbonlu, sürdürülebilir bir ekonomi için yenilikçi endüstriyel ekolojik çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanmasında liderlik yapmaktır. Bu vizyon doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ISL, kurulduğu tarihten günümüze dünyanın çeşitli ülkelerinde Endüstriyel simbiyoz Projeleri planlayıp yönetmenin yanısıra, diğer ülkelerde işbirliği yaptığı ortaklarına kendi projelerini geliştirmeleri ve uygulamaları için çeşitli eğitimler de sağlamaktadır. ISL, İngiltere de Ulusal Endüstriyel Simbiyoz Programı nın yanısıra, Romanya, Macaristan, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Meksika, Güney Afrika ve Slovakya da da Endüstriyel simbiyoz projelerinin geliştirilip uygulanmasına destek sağlamıştır. ISL, İngiltere ve diğer ülkelerdeki uygulamalardan elde ettiği birikimi ve deneyimini TTGV ile imzaladığı işbirliği anlaşması çerçevesinde İskenderun Körfezi2nde Endüstriyel Simbiyoz Projesine de aktarmıştır.

11 İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ UYGULAMA AŞAMASI (Ocak 2011 Şubat 2014) Bakü- Tiflis- Ceyhan Petrol Boru Hattı Şirketi Eskişehir yolu no: 6 Armada İş Merkezi A Blok Kat: 8 Söğütözü Ankara Tel: Faks: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Cyberpark Cyberplaza B Blok Kat: 5-6 Bilkent Ankara Tel: Faks: E-Posta: International Synergies Ltd Şirketi 44 Imperial Court Kings Norton Business Centre Pershore Road Soth BIRMINGHAM B30 3ES / UNITED KINGDOM Tel: Faks: E-Posta:

Merve Böğürcü Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Merve Böğürcü Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Merve Böğürcü Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Kapanış Etkinliği ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONFERANSI 2014 20 Şubat 2014 Ankara HiltonSA ES Uygulamalarının

Detaylı

İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi ve Ar-Ge Boyutu

İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi ve Ar-Ge Boyutu İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi ve Ar-Ge Boyutu Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM AR-GE PROJE PAZARI 11 Nisan 2013 Adana Sanayi Odası

Detaylı

İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi

İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Yapılan Çalışmalar ve Kazanımlar Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 19-20 Şubat 2014 ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONFERANSI 2014 Ankara Kısaca

Detaylı

İskenderun Közfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi

İskenderun Közfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi İskenderun Közfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Merve Böğürcü Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Tanıtımı

İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Tanıtımı İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Tanıtımı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı PROJE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI VE ÇALIŞTAYI 7 Mart 2012 Ceyhan Öğretmenevi/ ADANA KAPSAM Kısaca

Detaylı

İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Tanıtımı

İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Tanıtımı İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Tanıtımı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı PROJE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI VE ÇALIŞTAYI 22 Eylül 2011 Adana Sanayi Odası KAPSAM Kısaca Endüstriyel

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK. SiMBiYOZ PROGRAMI

ENDÜSTRİYEL BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK. SiMBiYOZ PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK ENDÜSTRİYEL SiMBiYOZ PROGRAMI Endüstriyel Simbiyoz Nedir? ENDÜSTRİYEL SiMBiYOZ PROGRAMI Endüstriyel simbiyoz tercihen birbirine fiziksel olarak yakın olup, normalde birbirlerinden

Detaylı

İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Tanıtımı

İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Tanıtımı İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Tanıtımı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı PROJE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI VE ÇALIŞTAYI 1 Aralık 2011 Mersin Ticaret ve Sanayi Odası KAPSAM

Detaylı

Sayı : TTGV(2011)2-1431 Konu : İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz (Ortak Yaşam) Projesi Bilgilendirme Toplantısı ve Çalıştayı

Sayı : TTGV(2011)2-1431 Konu : İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz (Ortak Yaşam) Projesi Bilgilendirme Toplantısı ve Çalıştayı 13 Eylül 2011 Sayı : TTGV(2011)2-1431 Konu : İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz (Ortak Yaşam) Projesi Bilgilendirme Toplantısı ve Çalıştayı Bakü Tiflis Ceyhan (BTC) Boru Hattı Şirketi ile Türkiye

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi - Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje

Detaylı

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 12 Ekim 2012 Türkiye Çimento

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

Endüstriyel Simbiyoz Uygulama Örnekleri ve Sağlanan Kazanımlar

Endüstriyel Simbiyoz Uygulama Örnekleri ve Sağlanan Kazanımlar Endüstriyel Simbiyoz Uygulama Örnekleri ve Sağlanan Kazanımlar Merve Böğürcü Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Endüstriyel Simbiyoz Paneli 16 Ekim 2014 Konya İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı

Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı UNIDO EKO-VERĠMLĠLĠK (TEMĠZ ÜRETĠM) PROGRAMI PROGRAM FAALĠYETLERĠ VE KAZANIMLARIN PAYLAġIMI ÇALIġTAYI Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Kapanış Etkinliği ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONFERANSI 2014 Dr. Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme

Detaylı

UNIDO EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI ve TTGV Planlanan Faaliyetler ve Firmaların Katılımı

UNIDO EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI ve TTGV Planlanan Faaliyetler ve Firmaların Katılımı UNIDO EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI ve TTGV Planlanan Faaliyetler ve Firmaların Katılımı Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 5 Mart 2009 Kayseri 6 Mart 2009 Niğde 12 Mart 2009 Adana

Detaylı

İZKA-TTGV İzmir de Eko-verimlilik Uygulamaları

İZKA-TTGV İzmir de Eko-verimlilik Uygulamaları İZKA-TTGV İzmir de Eko-verimlilik Uygulamaları Hülya ULUSOY SUNGUR İzmir Kalkınma Ajansı 16.12.2015 İzmir İçerik İzmir Kalkınma Ajansı İzmir Kalkınma Ajansı, EBSO ve TTGV işbirliğinde yürütülen İZMİR DE

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV, 1 Haziran 1991 de bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, Türk Sanayii nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla, teknolojiye dayalı inovasyonun

Detaylı

UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI

UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI RIO+20 Sonrası İş Dünyası Diyaloğu Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 19 Eylül

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE GİRİŞİMCİLİK

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE GİRİŞİMCİLİK ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE GİRİŞİMCİLİK İskenderun Körfezi'nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Kapanış Etkinliği: Endüstriyel Simbiyoz Konferansı 2014 Dr. Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 20 Şubat

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI(TTGV) DESTEKLERİ

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI(TTGV) DESTEKLERİ TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI(TTGV) DESTEKLERİ Bu çalışmada TTGV desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.ttgv.org.tr den alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI 0 İçindekiler

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu Türkiye nin Tekstil Sektöründe KOBİ ler İçin Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması Birleşmiş Milletler Ortak Programı TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM

Detaylı

Gıda ve Tekstil Ürünlerinde Simbiyoz

Gıda ve Tekstil Ürünlerinde Simbiyoz Gıda ve Tekstil Ürünlerinde Simbiyoz Sema Palamutcu, Nalan Devrent Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Denizli spalamut@pau.edu.tr Sunum akışı Simbiyoz nedir? Endüstriyel

Detaylı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı A. Hakan ÖZDEMİR 31 Mayıs 2010 Vakfımızın Kuruluşu TTGV, 1 Haziran 1991 de bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, Türk Sanayii nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü

Detaylı

İmalat Sanayinde Döngüsel Ekonomi ve İklim Değişikliğine Yönelik Çalışmalarımız

İmalat Sanayinde Döngüsel Ekonomi ve İklim Değişikliğine Yönelik Çalışmalarımız İmalat Sanayinde Döngüsel Ekonomi ve İklim Değişikliğine Yönelik Çalışmalarımız Özlem DURMUŞ Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Döngüsel Ekonomi Kongresi 5-6 Ekim 2017, İstanbul Kavramsal Çerçeve Döngüsel Ekonomi:

Detaylı

TTGV Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Enerji Verimliliği Destekleri II. Enerji Verimliliği Kongresi Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Gebze-Kocaeli, 9 Nisan 2009 KAPSAM TTGV Genel bilgilendirme TTGV ve Çevre/ Enerji Verimliliği

Detaylı

OSBler için ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ Yaklaşımı

OSBler için ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ Yaklaşımı OSBler için ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ Yaklaşımı 27 Mayıs 2016 IV. OSB Zirvesi, Bursa ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ NEDİR? Endüstriyel Simbiyoz Nedir? Endüstriyel simbiyoz, tercihen birbirine yakın işletmeler arasında

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI KURUMSAL DENEYİM VE YETKİNLİKLER

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI KURUMSAL DENEYİM VE YETKİNLİKLER TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI KURUMSAL DENEYİM VE YETKİNLİKLER Destek Programları TTGV kurulduğu 1991 Haziran ayından bu yana ülkemizin bilim, teknoloji ve yenileşim sisteminin oluşmasında ve işlemesinde

Detaylı

İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI

İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI 27 Aralık 2013 tarihinde İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) arasında imzalanan

Detaylı

İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI

İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI İZMİR EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI 27 Aralık 2013 tarihinde İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) arasında imzalanan

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

SODA KATI ATIĞININ ÇİMENTODA KULLANILABİLİRLİĞİ

SODA KATI ATIĞININ ÇİMENTODA KULLANILABİLİRLİĞİ SODA KATI ATIĞININ ÇİMENTODA KULLANILABİLİRLİĞİ Nadiye Gür Soda Sanayi A.Ş. Geliştirme Uzmanı 11 Nisan 2013 Adana Sanayi Odası Seyhan/Adana GİRİŞ- SOLVAY PROSESİ HAMMADDELER ÜRÜNLER AMONYAK HAFİF SODA

Detaylı

Bir hayaldi gerçek oldu...

Bir hayaldi gerçek oldu... 2 Bir hayaldi gerçek oldu... Türkiye de tarım ve hayvancılıkta entegrasyonu sağlayarak verimi artırmak ve ülkemize katma değeri yüksek hayvancılık modelini kazandırmak, uzun yıllardan bu yana hayalini

Detaylı

CEYHAN DA SANAYİ KURULUŞLARI BOTAŞ

CEYHAN DA SANAYİ KURULUŞLARI BOTAŞ CEYHAN DA SANAYİ KURULUŞLARI BOTAŞ AYLAR İTİBARIYLA TAŞINAN HAM PETROL MİKTARLARI (BİN VARİL) "Son 12 Ay" YIL AY IRAK- TÜRKİYE CEYHAN- KIRIKKALE BATMAN- DÖRTYOL 2011 Aralık 12.653 1.739 1.232 17.743 2011

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI EKİM 2012 Dr. A. Hakan ÖZDEMİR TTGV Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre faaliyet gösteren bir Vakıf tır. Vakıflar Genel Müdürlüğü ne bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

Detaylı

Çukurova Bölgesinde Oluşan Tarımsal ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Yoluyla Enerji Üretimi

Çukurova Bölgesinde Oluşan Tarımsal ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Yoluyla Enerji Üretimi Çukurova Bölgesinde Oluşan Tarımsal ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Yoluyla Enerji Üretimi Yrd.Doç.Dr. N.Altınay Perendeci Dr. Aslı Çığgın Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Hüseyin Karışlı Erka

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

İŞLETMELERDE ÇEVRESEL PERFORMANSIN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ: BETTER ENVIRONMENT BETTER BUSINESS (BEBB)

İŞLETMELERDE ÇEVRESEL PERFORMANSIN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ: BETTER ENVIRONMENT BETTER BUSINESS (BEBB) İŞLETMELERDE ÇEVRESEL PERFORMANSIN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ: BETTER ENVIRONMENT BETTER BUSINESS (BEBB) PROJE AÇILIŞ TOPLANTISI VE ÇALIŞTAYI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

Fatih GEMALMAZ LOKMAN GERĐ KAZANIM A.Ş.

Fatih GEMALMAZ LOKMAN GERĐ KAZANIM A.Ş. Fatih GEMALMAZ LOKMAN GERĐ KAZANIM A.Ş. İÇERİK GEKSANDER MALZEME GERİ KAZANIM ÖTL AVRUPA ÖTL YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖRNEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ÖTL PİROLİZ ÖTL AVRUPA HİKAYESİ GERİ KAZANIMCI BEKLENTİ Geri Kazanım

Detaylı

TTGV Çevre ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Çevre ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Çevre ve Enerji Verimliliği Destekleri Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TEKNOTREND: ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ VE TÜRK SANAYĠSĠ ĠSO Odakule Meclis Toplantı Salonu 22 Haziran 2010 Ġstanbul KAPSAM

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ. Özgür Kadir ÖZER

AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ. Özgür Kadir ÖZER AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ Özgür Kadir ÖZER 11 Onuncu Kalkınma Planında bilim, teknoloji ve yenilik Araştırma altyapı yatırımları 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine

Detaylı

SODA SANAYİ A.Ş. NİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞMALARI

SODA SANAYİ A.Ş. NİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞMALARI SODA SANAYİ A.Ş. NİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞMALARI Nadiye Gür Soda Sanayi A.Ş. Geliştirme Müdürü Endüstriyel Simbiyoz Konferansı 20 Şubat 2014 Ankara İÇERİK Soda Sanayi A.Ş.- Genel Tanıtım Simbiyoz

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Ulusal Danışman. 27 Nisan 2010 Ankara

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Ulusal Danışman. 27 Nisan 2010 Ankara İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Dr. E. Asuman Korkusuz-Ülgen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Ulusal Danışman 27 Nisan 2010 Ankara Simbiyoz? Farklı canlılar arasında karşılıklı

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI ve PROJE DESTEKLERİ

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI ve PROJE DESTEKLERİ TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI ve PROJE DESTEKLERİ TÜBİTAK-MAM Bilgi Günü Gebze, 22.06.2010 Serkan BÜRKEN, Teknoloji Geliştirme Projeleri Grubu Uzmanı 23.06.2011 1 TTGV nin Kuruluşu TTGV, Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ DÜNYASI ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DERNEĞİ Konca Çalkıvik Genel Sekreter

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ DÜNYASI ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DERNEĞİ Konca Çalkıvik Genel Sekreter sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ DÜNYASI ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DERNEĞİ Konca Çalkıvik Genel Sekreter Kısaca SKD Türkiye BAŞKAN Tankut Turnaoğlu Sürdürülebilir kalkınmanın temel unsur

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

Kimya Sektöründe Sürdürülebilirlik Çalışmaları. 3 Mayıs 2016

Kimya Sektöründe Sürdürülebilirlik Çalışmaları. 3 Mayıs 2016 Kimya Sektöründe Sürdürülebilirlik Çalışmaları 3 Mayıs 2016 Türkiye Kimya Sanayi Kimya sanayi, pek çok sektöre ara mal ve hammadde temin eden bir sanayi dalı olarak, gerek üretim gerekse de dış ticarette

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERİ. Sadık URANLI

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERİ. Sadık URANLI BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERİ Sadık URANLI Eylül 2012 SUNUM PLANI I. TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) HAKKINDA II. TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME

Detaylı

FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015

FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015 1 2 FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015 3 İÇİNDEKİLER 1) TARİHÇE 2) ÇİMENTO nedir ve ÇİMENTO ÜRETİM PROSESİ 3) VERİMLİLİK UYGULAMALARI (Bu sunumda yer alan sayısal

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

MEVCUT BÖLGESEL KAPASİTENİN VE İHTİYAÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

MEVCUT BÖLGESEL KAPASİTENİN VE İHTİYAÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ ÇALIŞTAYI MEVCUT BÖLGESEL KAPASİTENİN VE İHTİYAÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Detaylı

TTGV Çevre ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Çevre ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Çevre ve Enerji Verimliliği Destekleri Ferda Uutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ENERJİ FİNANSMANI PANELİ MARKA TURSEFF - SATSO 24 Ocak 2012 Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası KAPSAM TTGV Genel

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ... Semih ERDEN EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı

Detaylı

NUR KĐREÇ SAN. TĐC. VE PAZ. LTD. ŞTĐ. Çeşitli Atıkların Kireç Fırınlarında Yakıt Olarak Değerlendirilmesi

NUR KĐREÇ SAN. TĐC. VE PAZ. LTD. ŞTĐ. Çeşitli Atıkların Kireç Fırınlarında Yakıt Olarak Değerlendirilmesi NUR KĐREÇ SAN. TĐC. VE PAZ. LTD. ŞTĐ Çeşitli Atıkların Kireç Fırınlarında Yakıt Olarak Değerlendirilmesi ADANA (2014) KĐREÇ Kireç taşlarının 900 o C-1200 o C de kalsinasyonu ile kireç (CaO) elde edilir.

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 6 farklı mali destek Programı 11 Kasım 2013 tarihinde ilan edilmesi planlanmaktadır. Toplam 25.100.000

Detaylı

TTGV Çevre ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Çevre ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Çevre ve Enerji Verimliliği Destekleri Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ PANELĐ 27 Ekim 2010 Rize Ticaret Borsası KAPSAM TTGV Genel Tanıtımı TTGV Teknoloji Geliştirme

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular. Atilla Hakan ÖZDEMİR

İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular. Atilla Hakan ÖZDEMİR İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular Atilla Hakan ÖZDEMİR PhD, MBA, PMP Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi Semineri 3 Nisan 2013, Ankara İrlanda Göstergeler 2005 2012 Nüfus

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ), T.C. Kalkınma Bakanlığının temel misyonuna

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Koordinatörlüğümüzün Amacı, Üniversite birimleri ile özel sektör, sanayi ve sivil toplum kuruluşları arasında; İşbirliği stratejileri ve politikaları belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

AR-GE FAALİYETLERİNE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ Bilgilendirme Semineri 23 ARALIK 2014. Pelin DURTAŞ Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

AR-GE FAALİYETLERİNE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ Bilgilendirme Semineri 23 ARALIK 2014. Pelin DURTAŞ Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı AR-GE FAALİYETLERİNE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ Bilgilendirme Semineri 23 ARALIK 2014 Pelin DURTAŞ Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV Hakkında Türkiye Cumhuriyeti ile Dünya Bankası arasındaki 5 Nisan

Detaylı

Gaziantep Sanayisi için Belirlenen Endüstriyel Simbiyoz Olanakları

Gaziantep Sanayisi için Belirlenen Endüstriyel Simbiyoz Olanakları Gaziantep Sanayisi için Belirlenen Endüstriyel Simbiyoz Olanakları Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Gaziantep Endüstriyel Simbiyoz Projesi Bilgilendirme

Detaylı

EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) NEDİR?

EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) NEDİR? EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) NEDİR? Temiz üretim, ürün ve hizmet eldesi süreçlerinde girdilerin daha verimli kullanılarak, hammadde kayıplarının azaltılması ve kirliliğin kaynağında önlenmesi ya da azaltılmasına

Detaylı

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisine olan ihtiyaç, sanayileşme, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

TEKNOLOJİ VAKFI NERİ TÜSİAD, 26.05.2010 EKEN 26.05.2010 1

TEKNOLOJİ VAKFI NERİ TÜSİAD, 26.05.2010 EKEN 26.05.2010 1 TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI AR-GE TEŞVİKLER KLERİ SEMİNER NERİ TÜSİAD, 26.05.2010 Yücel TELÇEKEN EKEN 26.05.2010 1 TTGV nin Kuruluşu TTGV, Türkiye T Cumhuriyeti nin Dünya D Bankası ile 5 Nisan 1991

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ DÜNYASI ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DERNEĞİ

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ DÜNYASI ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DERNEĞİ sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ DÜNYASI ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DERNEĞİ 2004 Türkiye deki kuruluş yılımız. 56 üye 19 Farklı sektörden 56 üye GSMH nın 1/3 ü Üye kuruluşlarımızın Türkiye

Detaylı

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur?

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? Kısa adı SANGEM olan Sanayi Geliştirme Merkezi, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) nın öncülüğünde Eskişehir sanayine rekabet üstünlüğü kazandırmak, yenilikçi sanayi modeli

Detaylı

ORTAK HAREKET KÜLTÜRÜ

ORTAK HAREKET KÜLTÜRÜ 5. YILINDA BAKKA ORTAK HAREKET KÜLTÜRÜ ZONGULDAK BAKKA KARABÜK BARTIN İŞ MÜKEMMELLİĞİ BİLGİYE DAYALI AKILCI KALKINMA ODAKLI KAPSAYICI ARTI DEĞER KATAN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kuruluşunun 5. Yılı

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Kimya Sanayi Meclisi; plastik, boya, soda ve krom kimyasalları, temizlik ürünleri, akrilik ve karbon elyaf,

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇİMENTO SEKTÖRÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇİMENTO SEKTÖRÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇİMENTO SEKTÖRÜ YAZARLAR SANAYİ VE ÇEVRE İLİŞKİSİ Prof.Dr. İsmail KOYUNCU, Doç.Dr. Derya Yüksel İMER, Ar.Gör. Reyhan ŞENGÜR ve Ar.Gör. Serkan GÜÇLÜ İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

SANAYİDE & KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI

SANAYİDE & KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI SANAYİDE & KOBİLERDE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI 10-11 HAZİRAN 2009 ANKARA VERİMLİLİĞİ & YENİLENEBİLİR SANAYİDE & KOBİLERDE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ PROJENİN GENEL HEDEFİ

Detaylı

KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ MODELİ

KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ MODELİ II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ KAMU-ÜNİVERSİTE -SANAYİ İŞBİRLİĞİ KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. AR-GE MERKEZİ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2.

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

UNIDO Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Programı ve Çalışma Planı

UNIDO Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Programı ve Çalışma Planı UNIDO Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Programı ve Çalışma Planı 5 Mart 2009, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, KAYSERİ 6 Mart 2009, Nigde Ticaret ve Sanayi Odası, NİĞDE 12 Mart 2009, Adana Sanayi Odası, ADANA

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ DÜNYASI ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DERNEĞİ

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ DÜNYASI ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DERNEĞİ sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ DÜNYASI ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DERNEĞİ Sürdürülebilir kalkınma nedir? Kısaca SKD Türkiye BAŞKAN Tankut Turnaoğlu Sürdürülebilir kalkınmanın temel

Detaylı