T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG Haziran 2002 Konu : Standart Dosya Planı Kamu hizmetlerinin ekonomik, verimli ve süratli bir şekilde yürütülebilmesi, planlı ve sistemli bir haberleşme ve bilgilenmeye bağlıdır. Planlı ve sistemli bir haberleşme içerisinde ise, dosyalama ve arşiv işlemleri büyük önem kazanmaktadır. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarında, kurum içerisinde veya kurumdan kuruma değişen dosyalama ve arşiv işlemleri görülmektedir. Bu durum, aranılan bilgi ve belgelere ulaşımı zorlaştırmakta, verilen hizmetin süratini, verimliliğini ve kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Diğer taraftan, iş ve işlemlerde kağıt türü kayıt ortamlarının yerini hızla elektronik kayıt ortamlarına bırakması, bu ortamlarda hazırlanan belgelerin sistemli bir şekilde saklanması ve dosyalanmasını gündeme getirmiştir. Bu kapsamda, hem klasik tür belgelerin hem de elektronik ortamdaki belgelerin dosyalanmasına imkan verecek şekilde hazırlanarak 1998 yılında uygulamaya konulan Başbakanlık dosya planında öngörüldüğü şekilde bazı kamu kurum ve kuruluşları da standart dosya planlarını hazırlamışlardır. Daha sonra, kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlara karşı yerine getirmekle yükümlü oldukları görev ve hizmetler ile vatandaşların devlete karşı olan görev ve sorumluluklarının elektronik ortamda kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesini ve elektronik iletişimde dünya ülkeleri ile uyum içinde olunmasını sağlamak amacıyla Başbakanlık koordinatörlüğünde yürütülen e-türkiye projesi kapsamında oluşturulan Arşiv ve Digital Depolama Çalışma Grubu ; elektronik ortamlarda belgelerin oluşturulması ve dosyalanmasında gereken altyapının oluşturularak, gerek fiziki, gerekse elektronik ortamlarda belgelerin aynı usul ve esaslar dahilinde dosyalanmasına imkan sağlamak amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının tamamında Standart Dosya Planları uygulanması için bir proje çalışması başlatılmasına karar vermiştir. Dosya planlarında standartlaşma, üretilen bilgi ve belgelerin her kurumda konularına göre aynı adla tanımlanarak hızlı ve kolay bir şekilde düzenlenmesi, depolanması ve saklanmasını sağlayarak kurum ve kuruluşlar arasında etkili, düzenli, hızlı ve verimli bir haberleşme ve bilgi sisteminin kurulmasına zemin oluşturacaktır. Böylece, e-belge teşekkülü ve elektronik haberleşme uygulamalarına geçişte alt yapı oluşturulmak suretiyle ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeye hızlı ve kolay ulaşılarak kamu hizmetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesine, hızlı ve doğru kararlar alınmasına katkıda bulunulacaktır../..

2 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG Haziran 2002 Konu : Bu çerçevede, her kamu kurum ve kuruluşu, yazı ekinde gönderilen Standart Dosya Planı Hazırlamada Uyulacak Esaslar ve Başbakanlık Dosya Planı nı örnek alarak, ana hizmet birimleri için hazırlayacakları taslak dosya planları ile adı geçen dosya planında yer alan genel konular, yardımcı hizmet birimleri ve danışma-denetim birimleri ile ilgili görüş ve tekliflerini en geç tarihine kadar Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ne ulaştıracaktır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarınca, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü nde ekli listede belirtilen tarih ve adreste düzenlenecek bilgilendirme amaçlı toplantıya, konu ile ilgili ve yetkili ikişer personelinin katılımı sağlanacaktır. Bilgilerini ve gereğini rica ederim. Ahmet ŞAĞAR Başbakan a. Müsteşar EKLER : EK 1: Toplantı Listesi (5 sayfa) EK 2: Standart Dosya Planı Hazırlamada Uyulacak Esaslar (3 sayfa) EK 3: Başbakanlık Dosya Planı (34 sayfa) DAĞITIM : Gereği : Ek-1 Toplantı Listesinde Yer Alan Kurum ve Kuruluşlara

3 Ek-1 1. GRUP TOPLANTI LİSTESİ Toplantı Tarihi: 08/07/2002 Kurum/Kuruluş Adı Toplantı Saati : Cumhurbaşkanlığı T.B.M.M Başkanlığı Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Yargıtay Başkanlığı Danıştay Başkanlığı Sayıştay Başkanlığı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Hazine Müsteşarlığı Dış Ticaret Müsteşarlığı Denizcilik Müsteşarlığı Konut Müsteşarlığı Gümrük Müsteşarlığı Özürlüler İdaresi Başkanlığı Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Toplantı Yeri: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İvedik Cad. No: 59 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax:

4 2. GRUP TOPLANTI LİSTESİ Toplantı Tarihi: 09/07/2002 Kurum/Kuruluş Adı Toplantı Saati : Adalet Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı (Yalnızca Bakanlık Temsilcisi) Dışişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kültür Bakanlığı Turizm Bakanlığı Orman Bakanlığı Çevre Bakanlığı YÖK Başkanlığı Toplantı Yeri: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İvedik Cad. No: 59 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax:

5 3. GRUP TOPLANTI LİSTESİ Toplantı Tarihi: 10/07/2002 Kurum/Kuruluş Adı Toplantı Saati : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu T.C. Merkez Bankası Başkanlığı Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Türk Akreditasyon Kurumu GAP İdaresi Başkanlığı Atatürk-Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığı Radyo Televizyon Üst Kurulu Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı Devlet Personel Başkanlığı Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Kamu İhale Kurumu Şeker Kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Telekomünikasyon Kurumu Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Rekabet Kurulu Başkanlığı Milli Prodüktivite Merkezi Toplantı Yeri: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İvedik Cad. No: 59 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax:

6 4. GRUP TOPLANTI LİSTESİ Toplantı Tarihi: 11/07/2002 Kurum/Kuruluş Adı Toplantı Saati : Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Petkim Petrokimya ve Holdin A.Ş. Genel Müdürlüğü Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü T.C Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tütün Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TEKEL) Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğü Turban Turizm A.Ş. Genel Müdürlüğü Türkiye İhracaat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Türk Hava Yolları A.O. Genel Müdürlüğü Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Türkiye Gemi Sananayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Genel Müdürlüğü Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Türkiye Zirai Donatım A.Ş. Genel Müdürlüğü Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü Toplantı Yeri: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İvedik Cad. No: 59 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax:

7 5. GRUP TOPLANTI LİSTESİ Toplantı Tarihi: 12/07/2002 Kurum/Kuruluş Adı Toplantı Saati : Diyanet İşleri Başkanlığı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Vakıflar Genel Müdürlüğü Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Basın-İlan Kurumu Genel Müdürlüğü Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü Toplantı Yeri: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İvedik Cad. No: 59 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax:

8 Ek-2 KURUM VE KURULUŞLARCA MÜŞTEREK KULLANILACAK STANDART DOSYA PLANI HAZIRLAMADA UYULACAK ESASLAR 1) Dosya planında; Müşterek ve genel konular için Ana hizmet birimlerine ait konular için Yardımcı hizmet ve danışma-denetim birimleri için Sayıları arasındaki kodlar kullanılacaktır. 2) Kurum ve kuruluşlarca hazırlanacak ana hizmet birimlerinin formatı; ana konular için 000 sayısal, birinci alt konu için 00 sayısal, ikinci alt konu için 00 sayısal, üçüncü alt konu için de 00 sayısal karakter olacaktır. Örnek; Ana konu I.Alt II.Alt III.Alt konular 3) Dosya planlarında, I.Alt konudaki 00 ile biten numaralar o ana konunun Genel i için; 99 ile biten kodlar o ana konuyu ilgilendiren ancak alt konularda yer almayan konular için kullanılacaktır. Yıl sonlarında dosya planı geliştirilirken 99 kodundaki hizmetlerden yoğun ve önemli görülenler yeni konulara ilave edilebilecektir. Örnek: Bütçe İşleri (Genel) Bütçe Hazırlık Çalışmaları Diğer İşler 4) Verilen hizmet itibariyle Coğrafi düzenlemeye tabi tutulması gereken dosyalar için; dosya kodundan sonra bir alt konu koduna V harfi yazılacaktır. Bu tür bölünmelerde V harfinin yazıldığı bölüme, dosya planında ek olarak yer alacak İl kodları listesinden, o ilin trafik kodu kaydedilecektir. 5) Yurtdışı ile ilgili dosyalar için de aynı yöntem uygulanacak; dosya kodundan sonra bir alt konu koduna Y harfi yazılacaktır. Y harfinin yazıldığı bölüme, yine dosya planının ekinde yer alacak olan ve Dışişleri Bakanlığı nca belirlenecek yabancı ülke kodları yazılacaktır. 6) Bölgeler itibariyle düzenlemeye tabi tutulacak dosyalar için de aynı yöntem uygulanacak; Bölgesel ayırımları belirtmek için B harfi kullanılacaktır. B harfinin yazıldığı bölüme, yine dosya planının ekinde yer alacak olan ve ilgili kurumun belirleyeceği bölge kodları yazılacaktır. 7) Hazırlanacak dosya planının kolayca kullanımını sağlamak amacıyla Genel ve Müşterek Konular dışındaki hizmetler, birimler bazında kodlanacaktır. Ancak bu işlem yapılırken; 1

9 a) Ana hizmet birimleri, yardımcı hizmet birimleri ve danışma-denetim birimleri ile yaptıkları yazışmalar için ayrıca kod belirlemeyecek, yardımcı hizmet birimleri ve danışma-denetim birimleri dosya planlarını aynen uygulayacaklardır. b) Ana hizmet birimlerinin birbirleri ile yaptığı yazışmalarda ise, ilgili hizmetin hangi birimce yürütüldüğüne bakılacaktır. Her iki birim hizmeti birlikte yürütüyor ise, bu birimler için ortak bir dosya planı hazırlanabilecektir. Bu birliktelik çok az konuda ise, her birim için ayrı dosya planı geliştirilebilecektir. Sadece bu konular için bir birimin altında verilen kod, diğer birimin dosya planında da aynen tekrarlanarak, müşterek dosya oluşması sağlanacaktır. c) 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun da sayılan danışma-denetim ve yardımcı hizmet birimlerine kurumların teşkilat yapıları uymuyorsa, bu durumda söz konusu birimler için birden fazla dosya planı geliştirilebilir. Örneğin; Başbakanlıkta bu yapıya ters olan Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü nün dosya planında, 300 ile başlayan kodlar Prensipler ; 830 ile başlayan kodlar Personel için kullanılmıştır. 8) Başbakanlık Dosya Planında genel konular, danışma-denetim birimleri ve yardımcı hizmet birimleri için belirlenen kodlar konusunda kamu kurum ve kuruluşları görüşlerini ve tekliflerini bildireceklerdir. Bu teklifler değerlendirilip, söz konusu dosya planında gerekli ilave ve değişiklikler yapılarak, tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca müştereken kullanımı sağlanacaktır. 9) Üniversiteler, belediyeler, özel idareler, hastaneler gibi benzer hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarının ana hizmet birimleri için de müşterek kodların tespiti, yapılacak değerlendirmeler sonucunda Başbakanlık tarafından kararlaştırılacaktır. 10) Bilindiği üzere, 13/8/1991 tarih ve 1991/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 1/1/1992 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan kurumların haberleşme kodları, evrakı tanımlamada dosya planlarını bütünleyen bir bölümdür. Bu sebeple, söz konusu genelgedeki bilgiler güncel hale getirilerek mutlak surette kullanımı sağlanacaktır. Haberleşme kodlarının genel müdürlükler, bağımsız başkanlıklar ve bağımsız şube müdürlükleri, diğer bir deyişle evrakın denetiminin yapıldığı birimlere kadar kullanılması; daha alt kodların kullanılmaması uygun olacaktır. 11) Her kurum ve kuruluş, kendi standart dosya planı hazırlama çalışmalarını, bağlı ve ilgili bulunduğu Bakanlıkla koordineli olarak yapacaktır. 12) Taslaklar, excel programı kullanılarak hazırlanacak; hazırlanan taslaklar bir diskete kaydedilmek suretiyle Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ne gönderilecektir. Ayrıca proje sorumlularının isim, unvan, telefon ve adresleri de bildirilecektir. 13) Her kurum ve kuruluş, verilen hizmetin özelliği itibariyle, seriler halinde oluşan dosyalarını ve bu dosyalar içinde bulunan belgelerin ana özelliklerini ayrıca tespit ederek; bu tür dosyaları, ait olduğu birim dosya planının başında kodlayacaklardır. 2

10 14) Kurum ve kuruluşlar, söz konusu proje kapsamındaki çalışmalarının her aşamasında, aşağıda isimleri ve telefon numaraları verilen uzman personelimizden bilgi alabileceklerdir. Selvet SARAÇ Koordinatör Ali VELİOĞLU Koordinatör Mevlüt KUŞ Koordinatör Şerafettin SÖNMEZ Sözleşmeli Personel

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Finansal Hesaplar ve Türkiye Uygulamasına İlişkin Yöntemsel Açıklama

Finansal Hesaplar ve Türkiye Uygulamasına İlişkin Yöntemsel Açıklama Finansal Hesaplar ve Türkiye Uygulamasına İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım ve Amaç... 3 II- Tarihçe... 4 III- Yöntem... 5

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Belirlenmiş alıcılar 325 No.lu Sirkülerimizde belirtilmiş olmasına karşın bu sirkülerimizin ekinde de bilgilerinize sunulmuştur.

Belirlenmiş alıcılar 325 No.lu Sirkülerimizde belirtilmiş olmasına karşın bu sirkülerimizin ekinde de bilgilerinize sunulmuştur. Sirküler No : 329/2012-9 Sirküler Tarihi : 06.06.2012 Konusu : Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler Hk. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğ ile yeniden düzenlenen KDV tevkifatı uygulamasına yönelik 325 No.lu

Detaylı

GENEL YÖNETİM BÜTÇE TÜRLERİ MAHALLİ İDARE. BİRLİK VE İDARE DÜZ. VE DENT. KURUM BÜTÇELERİ BÜTÇELERİ MAHALLİ İDARELER BÜTÇESİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ

GENEL YÖNETİM BÜTÇE TÜRLERİ MAHALLİ İDARE. BİRLİK VE İDARE DÜZ. VE DENT. KURUM BÜTÇELERİ BÜTÇELERİ MAHALLİ İDARELER BÜTÇESİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ BÜTÇE KAVRAMI VE BÜTÇELERİN ÖZELLİKLERİ BÜTÇE UYGULAMASI 5018 SAYILI KANUN UYARINCA 2006 YILINDAN İTİBAREN KONSOLİDE BÜTÇE UYGULAMASINDAN, KANUNDA YENİ İFADELERLE TANIMLANAN MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMASINA

Detaylı

AYIKLAMA VE İMHA KOMİSYONLARI ÇALIŞMA REHBERİ

AYIKLAMA VE İMHA KOMİSYONLARI ÇALIŞMA REHBERİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yayın Nu: 18 AYIKLAMA VE İMHA KOMİSYONLARI ÇALIŞMA REHBERİ Hizmete Özel ANKARA-2006 Proje Yöneticisi Doç. Dr. Yusuf SARINAY Devlet Arşivleri Genel Müdürü

Detaylı

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI T. C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI EĞİTİM EL KİTABI 3. BASKI MAYIS 2004 - ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde bütçeler ekonomide fiyat istikrarını sağlayan,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı http://strateji.dsi.gov.tr

Detaylı

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr Eylül 2005 i Bu yayın tüm içeriği ile http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Detaylı

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr Eylül 2005 i ii Bu yayın tüm içeriği ile http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinde yer

Detaylı

YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI

YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; a) Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2002/45 Kamu harcamalarında israfın önlenerek, etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla aşağıdaki tasarruf önlemlerinin alınması uygun görülmüştür. KAPSAM Genel bütçeli daireler, katma bütçeli

Detaylı

SEKTÖR SEKTÖR BİRİM AÇIKLAMA YURTİÇİ

SEKTÖR SEKTÖR BİRİM AÇIKLAMA YURTİÇİ 1 GENEL YÖNETİM 1.1 MERKEZİ YÖNETİM GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Anayasa Mahkemesi Bakanlıklar Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Başbakanlık Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler ödenek tekliflerini; Orta Vadeli Program, Orta

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4917 İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/6/2006 No : 2006/10654 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii i ii ÖNSÖZ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar, siyasi iradenin de büyük desteği ve ilgili tüm tarafların özverisiyle sürdürülmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, bir

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI İÇİNDEKİLER nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... ix BİRİNCİ BÖLÜM I. GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ,

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 213 GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 13/12/1983 No : 190 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 14/12/1983 No : 18251

Detaylı

STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜNCE DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ Strateji ve İstatistik Müdürlüğü 2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI. Temmuz 2006 EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010)

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI. Temmuz 2006 EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Temmuz 2006 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2006-2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Temmuz 2006 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2006-2010) Bilgi Toplumu Stratejisi ve

Detaylı

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI SUNUMU

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI SUNUMU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI RESMİ YAZIŞMA KURALLARI SUNUMU HAZIRLAYANLAR: İç Denetçi- Serkan SEVİMLİ İç Denetçi- Süleyman Özhan ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Detaylı

Türkiye de Sayısal İmza (E-İmza) ve Adalet Bakanlığı nda E-İmza Kullanımının Değerlendirilmesi

Türkiye de Sayısal İmza (E-İmza) ve Adalet Bakanlığı nda E-İmza Kullanımının Değerlendirilmesi Türkiye de Sayısal İmza (E-İmza) ve Adalet Bakanlığı nda E-İmza Kullanımının Değerlendirilmesi Mustafa Uçmaz a a Bilecik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Bilgisayar Müh Prog., 11210, Bilecik e-posta:

Detaylı

Kamu İşletmeleri Raporu. www.hazine.gov.tr

Kamu İşletmeleri Raporu. www.hazine.gov.tr 1 BASKI TASARIM Kazım Karabekir Caddesi No: 95/47 06060 İskitler / ANKARA T.: 0(312)342 42 55 (pbx) F.: 0(312) 341 77 64 E.: info@7punto.com w.: www.7punto.com 2 Raporla ilgili görüş ve önerileriniz için

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; el yazısıyla atılan imza ile fiziksel

Detaylı

16) Sağlık Bakanlığı 17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8) 19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

16) Sağlık Bakanlığı 17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8) 19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 5018 SAYILI KANUNA EKLİ CETVELERDE YER ALAN İDARE, KURUM VE KURULUŞLAR (I) SAYILI CETVEL (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı