DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI"

Transkript

1 GAZDAŞ Sayfa: 1 / 9 SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI Rev:00 / DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI

2 GAZDAŞ Sayfa: 2 / 9 SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI Rev:00 / İÇERİK BÖLÜM 1: DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ DAĞITIM HATTINDAN DOĞAL GAZ ALAN SERBEST TÜKETİCİLERİN ÖLÇÜM NOKTALARININ SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞMESİ İLE İLGİLİ TEKNİK USUL VE ESASLAR 1.AMAÇ 2. KAPSAM 3. TANIMLAR ve KISALTMALAR 4. OSOS (OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ) 4.1 Yalnızca Mekanik Sayaç ile Ölçüm Yapılan Noktaların Haberleşmesi 4.2 EHD ile Ölçüm Yapılan Noktaların Haberleşmesi (Türbinmetre ve Rotarymetre Sayaçlar) 5. ELEKTRONİK HACİM DÜZELTİCİLER VE HABERLEŞME ÜNİTESİ 5.1 Elektronik Hacim Düzelticiler (Korrektörler) 5.2 Haberleşme Ünitesi, Panosu 5.3 Bağlantı 6. SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ 6.1 SKM Uyumluluk İçin Gerekli Modül Ve Donanımlar 6.2 SKM İçin Gerekli Veri Detayları SKM ye Gönderilecek Sinyaller: SKM den Gönderilecek Sinyaller: BÖLÜM 2: SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE İLETİM HATTINDAN GAZ ALAN SERBEST TÜKETİCİLERİN (RM/A) HABERLEŞMESİ İLE İLGİLİ TEKNİK USUL VE ESASLAR 1.AMAÇ 2. KAPSAM 3. YÖNTEM Ekler

3 GAZDAŞ Sayfa: 3 / 9 SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI Rev:00 / Bölüm: 1 SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE DAĞITIM HATTINDAN GAZ ALAN SERBEST TÜKETİCİLERİN HABERLEŞMESİ İLE İLGİLİ TEKNİK USUL VE ESASLAR 1. AMAÇ Bu teknik şartnamenin amacı dağıtım bölgemizde bulunan ve/veya yeni devreye girecek olan serbest tüketicilerin haberleşme sistemlerinin, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat Hükümleri gereği dağıtım şirketi SKM ile haberleşmesinin usul ve esaslarının belirlenmesidir. 2. KAPSAM EHD ve mekanik sayaç ile ölçümü yapılan serbest tüketici tüketim noktalarının SKM ile haberleşmesi için gerekli olan asgari yazılımsal ve donanımsal unsurları kapsar. 3. TANIMLAR ve KISALTMALAR EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nu ifade eder. GAZDAŞ: Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. ve Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. BOTAŞ : Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş EBT : İletim şirketi BOTAŞ tarafından işletilen Elektronik Bülten Tablosu. ABYS : Dağıtım Şirketi Abone Bilgi Yönetim Sistemi. SCADA: Uzaktan Haberleşme ve Veri Okuma Sistemi BOTAŞ RTU: Botaş Haberleşme Panosu MODBUS RTU: SKM Haberleşme Panosu İSTASYON RTU: Local Scada Haberleşme Panosu TCP/IP: Internet Protokolü FC Panosu: Flow Computer Panosu GC Panosu: Gaz Choromatograph Panosu RTU (Uzaktan Erişim Ünitesi): Sayaçlar ile Sevkiyat Kontrol Merkezi arasında haberleşmeyi sağlayan ölçü noktalarına tesis edilecek haberleşme donanımlarını barındıran panoyu ifade eder. Sevkiyat Kontrol Merkezi (SKM): SCADA ve Otomatik Sayaç Okuma Sisteminin işletilmesi için gerekli olan merkezi yazılım ve donanımların kurulduğu yeri ifade eder.

4 GAZDAŞ Sayfa: 4 / 9 SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI Rev:00 / Ölçüm Noktası: Doğalgaz tüketim bilgilerin ölçülmesi ve verilerinin iletilmesinde kullanılan; sayaç, haberleşme panosu vb. cihazların bulunduğu, müşteriye gaz arzının sağlandığı RMSA/B/C ve diğer faturaya baz ölçümlemenin yapıldığı yerleri ifade eder. Serbest Tüketici (ST): Yurt içinde herhangi bir üretim şirketi, ithalat şirketi, dağıtım şirketi veya toptan satış şirketi ile doğal gaz alım-satım sözleşmesi yapma serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişiyi RMS-A/B/C: A/B/C tipi Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu EHD: Elektronik Hacim Düzeltici ( Tr: Korrektör, En: Corrector ) OSOS: Otomatik Sayaç Okuma Sistemi TSE: Türk Standartları Enstitüsü GSM: Mobil İletişim İçin Küresel Sistem (Global System for Mobile Communications) GPRS: Genel Paket Radyo Sistemi (General Packet Radio System) LF: Türbinmetre ve Rotarymetreler den EHD ye gönderilen düşük frekanslı tüketim bilgisi HF: Türbinmetre ve Rotarymetreler den EHDye gönderilen yüksek frekanslı tüketim bilgisi 4. SCADA VE OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ (OSOS) SCADA ve Otomatik Sayaç Okuma Sistemi temel olarak; Ölçüm Noktaları ile Sevkiyat Kontrol Merkezi arasında çift yönlü haberleşmenin sağlandığı sayaçlar, EHD ler, RTU lar haberleşme panoları, GSM/GPRS şebekesi, SKM donanımları ve yazılımlarının bütününden oluşur. 4.1 Yalnızca Mekanik Sayaç ile Ölçüm Yapılan Noktaların Haberleşmesi Evsel kullanıcılar dışında kalan ve ölçüm noktasında PTZ düzeltmesi yapılmayan, sadece mekanik tüketim değerinin dâhili/harici modem vasıtasıyla faturalandırılmaya esas tüketim değerlerinin SKM ye iletilmesi; G4 G40 Körüklü Sayaçlar ve 300 mbar altında gaz kullanan rotarymetre ve türbinmetre sayaçlarını kapsar. 4.2 EHD ile Ölçüm Yapılan Noktaların Haberleşmesi (Türbinmetre ve Rotarymetre Sayaçlar) 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat Hükümleri gereği 300 mbar ve üzeri basınçta gaz kullanan ve tedarikçi değişim hakkını kullanmak isteyen serbest tüketicilerin gaz tüketim ölçümleri EHD kullanılarak yapılmaktadır. Bu kapsamda Ek-2 de verilen T-19-EHD Elektronik Hacim Düzeltici Teknik Şartnamesine uygun EHD lerin kurulması gerekmektedir. Sistemde kullanılacak olan Rotarymetre ve Türbinmetreler RMS-A/B/C lerde ölçüm noktalarında doğal gazın ölçümünü mekanik olarak gerçekleştiren, Ek-1 deki T-18-G40 - G4000 Sayaç Şartnamesine uygun olan ve EHD ye istenilen bilgileri istenilen nitelikte aktarmayı sağlayan sayaçlardır. SKM sistemine dâhil olacak serbest tüketicilerde ölçüm bu

5 GAZDAŞ Sayfa: 5 / 9 SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI Rev:00 / sayaçlar ile yapılıyorsa sistemin haberleşmesi şartnameye uygun olarak tesis edilen EHD ye bağlanacak harici modem (GPRS/GSM) ile sağlanmaktadır. 5. ELEKTRONİK HACİM DÜZELTİCİLER VE HABERLEŞME ÜNİTESİ 5.1. Elektronik Hacim Düzelticiler (Korrektörler) Ölçüm noktalarında kullanılan mekanik sayaçlardan (rotarymetre, türbinmetre) LF veya HF kanalıyla aldıkları mekanik tüketimi, sensörleri vasıtasıyla ölçümü yapılan sıcaklık ve basınç değerlerini ve ayrıca ilgili standartlara göre gaz bileşenlerini kullanarak hesaplanan sıkıştırılabilirlik faktörünü de dikkate alarak tüketilen doğal gaz miktarını hesaplayan Ek-2 deki T-19-EHD Elektronik Hacim Düzeltici Teknik Şartnamesine uygun cihazlardır. Detayları ilgili şartnamede verilmekle birlikte; 2004/22/EC (MID), EN tip-1, EMC test prosedürleri, CE veya UL uyumluluk sertifikası ve logosu, Tehlikeli bölgede çalışabilir olduğunu gösteren ATEX normlarına (EEx-ia Zone1 uyumlu) uygunluk sertifikalarına haiz olmalıdır. EHD ler istasyon içerisinde belirlenen analog alarmların alınması ve aktarılmasına uygun olmalıdır. Bu sayede acil durumlar bilgileri SKM ye gönderilmektedir. EHD ler yukarıda tanımlanan düzeltme işlemini yapabilmek için; AGA NX 19, AGA-8 DC-92, SGERG v.s standartlarına göre hesaplama yapabilme özelliğine sahip olmalıdır. Ölçüm hesaplama metodu seçimi kullanılan elektronik hacim düzelticinin konfigürasyon yazılımı üzerinden yapılabilmektedir. Ayrıca referans basınç değeri 1,01325 bar ve referans sıcaklık değeri 15 C (288,15 K) olarak girilebilmektedir, ya da cihaz yazılımı içerisinde sabitlenmiştir. 5.2 RTU Haberleşme Panosu RTU Haberleşme panosu; programlanabilir modem, 220VAC enerji var/yok rölesi, modem enerjisi var/yok rölesi, AC/DC konvertör, DC/DC gürültü önleyici, aşırı gerilim ve şebeke darbe gerilimlerine karşı önleyici, en az 8 saat süresince devrede kalmayı sağlayacak akü ve diğer ekipmanları içeren EHD den alınan verileri SKM ye aktaran donanımların bulunduğu panodur. EK-3 de verilen T-45-RTU Teknik Şartnamesinde yer almaktadır. On-line bağlantı esnasında aşırı enerji sarfiyatından dolayı EHD nin dahili pil ömrünün kısalmaması için EHD ye dışarıdan (external power supply) harici bir enerji kaynağından beslenmesi gereklidir. Bu kaynak, 220 VAC şebeke gerilimine uygun olmalıdır. 220 VAC şebeke elektriğinin kesilmesi durumunda sistem haberleşmesinin ve sinyallerin enerjilerinin kesilmemesi amacıyla T-45-RTU Teknik Şartnamesine göre kesintisiz güç kaynağı tesis edilmelidir. Sistemin haberleşmesi şartnameye uygun olarak tesis edilen EHD nin Rs232/Rs485 portuna takılan harici (GPRS/GSM) modem ve dağıtım şirketi mülkiyetindeki Data Sim Kartlar ile sağlanmaktadır. 5.3 Bağlantı Haberleşme panosu ve EHD montajı yapılırken dikkat edilmesi gerekenler; Haberleşme panosu istasyon üzerinde şebeke elektriği 220 VAC (mümkünse kesintisiz enerji kaynağından) nin bulunduğu trafoya en yakın ve en elverişli (Operatörün rahatlıkla

6 GAZDAŞ Sayfa: 6 / 9 SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI Rev:00 / çalışabileceği, hareket alanını sınırlandırmayan istasyon dışındaki en uygun yüzeye) noktaya montaj edilmelidir. Haberleşme panosu ile enerji kaynağı arasından bağlantı güvenlik koşularına uygun olarak yapılmalıdır. İstasyon içerisine montajı yapılan EHD nin ekranı ile mekanik sayaç ın numaratörü okuma kolaylığı açısından aynı tarafa bakacak şekilde ve sayaca en yakın noktaya taban sacıyla izole edilmiş şekilde monte edilir. Bunun yanında panodan EHD ye enerji beslemesi ve haberleşmesi maksadıyla bağlanan kablolar montaj, hareket vs. durumlarda kolaylıkla kopmayacak mukavemete ve esnekliğe sahip olmalıdır. 6. SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ 6.1 SKM Uyumluluk İçin Gerekli Modül Ve Donanımlar Elektronik hacim düzelticinin haberleşmeyi sağlaması için RTU Haberleşme panosu içerisinde GSM/GPRS modem yerleştirilmiştir. SKM hazır oluncaya kadar tüm hacim düzelticilere uzak merkezden erişim ilgili EHD nin uzaktan okuma yazılımı ile GSM veya GPRS üzerinden yapılabilmelidir. Hem sahada EHD ler için, hem de merkezde kullanılacak olan GSM/GPRS modemler TK (Telekomünikasyon Kurumu) onayı almış olmalıdır. Dijital Input : Ek-4 T-23-Müşteri İstasyonu Teknik Şartnamelesinde belirtildiği üzere istasyon içerisindeki ekipmanlar üzerinde normal ve hata durumlarında sinyal üretecek siviç yapıları tesis edilmelidir. Elektronik hacim düzeltici kendi üzerinde en az aşağıdaki tüm sinyalleri alabilecek ve merkeze iletebilecek dijital ve analog girişleri barındırmalıdır. Bu girişlerin en önemlileri aşağıda sıralanmıştır. Filtre fark basınç manometresi ve sivicinden kirli / temiz sinyali Regülâtör slum shut ve sivicinden ( açık / kapalı sinyali İstasyon Kapısından açık/kapalı sinyali gibi 6.2 SKM İçin Gerekli Veri Detayları SKM ye EHD lerdeki ve haberleşme ünitelerindeki tüm verilerin iletilebilmesi için merkez SKM yazılımına uyumluluğu sağlayacak tüm haberleşme PROTOKOL leri (Dağıtım Şirketi tarafından tanımlanan / oluşturulan EHD lerin SKM ile uyumlu çalışmasını sağlayan ayarlar bütünü, diğer bir ifadeyle EHD parametresi) Dağıtım Şirketi tarafından tanımlanmıştır SKM ye Gönderilecek Veriler: Güncel Basınç, Sıcaklık, Düzeltme Katsayısı Güncel Alarm dışı ve alarm durumundaki Düzeltilmiş ve düzeltilmemiş hacim bilgileri Anlık düzeltilmiş ve düzeltilmemiş debi bilgisi İstasyon üzerinde yer alan input bilgileri (kapı, slamshut, filtre, vana pozisyon durumları)

7 GAZDAŞ Sayfa: 7 / 9 SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI Rev:00 / SKM den Gönderilecek Veriler: EPDK mevzuatları gereğince BOTAŞ tarafından bildirilecek tüm gaz komponent değerleri (CO2, N2, H2 vs) merkezden cihaza gönderilebilir olmalıdır. Bu özellik müşteri ile koordinasyon sağlanarak ve müşteri izni ve bilgisi ile kullanılabilecektir. SKM ve haberleşme sistemine ait şematik resim. Şekil:1 Şekil: 1

8 GAZDAŞ Sayfa: 8 / 9 SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI Rev:00 / Bölüm: 2 DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ DOĞRUDAN İLETİM HATTINDAN DOĞAL GAZ ALAN SERBEST TÜKETİCİLERİN ÖLÇÜM NOKTALARININ SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞMESİ İLE İLGİLİ TEKNİK USUL VE ESASLAR 1. AMAÇ Bu teknik usul ve esasların amacı dağıtım bölgemizde bulunan ve/veya yeni devreye girecek olan ve iletim hattından gaz alan serbest tüketicilerin haberleşme sistemlerinin, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat Hükümleri gereği dağıtım şirketi SKM ile haberleşmesinin usul ve esaslarının belirlenmesidir. 2. KAPSAM İletim hattından gaz alan serbest tüketiciye ait RM/A istasyonunun, Dağıtım Şirketi SKM Haberleşme sistemine entegrasyonu için gerekli olan asgari yazılımsal ve donanımsal unsurları kapsar. 3. YÖNTEM İletim hattından gaz alan müşteri tipi RM/A İstasyonlarının kurulumu, BOTAŞ tarafından standartları belirlenmiş olan en güncel haldeki teknik şartnameye göre yapılır. Bu şartnamenin belirlediği esaslara ek olarak RM/A da kullanılacak tüm ekipmanlar için dağıtım şirketinden marka/model onayı alınır. RM/A haberleşmeleri SKM Haberleşmesi ve Lokal SCADA haberleşmesi olarak 2 ana kısma ayrılmaktadır. Lokal SCADA için BOTAŞ Şartnamesi kapsamında Modbus (RTU) Server kurulur ve Modbus (RTU) Server aracılığıyla, İstasyon RTU, BOTAŞ RTU, FC Panosu, GC Panosu, Ultrasonikmetre FC Panosu, vb. tüm ekipmanlardaki ticari datalar alınarak, Dağıtım Şirketi SKM Haberleşme sistemine entegre edilir. Bu entegrasyon sırasında Dağıtım Şirketi SKM nin işletildiği ana server lar ile bağlantı yine Dağıtım Şirketinin koordinasyonunda yapılır. Müşteri tarafından RM/A da kullanılan tüm ekipmanlar için kullanım, bakım, işletme eğitimleri dağıtım şirketi personeline verilir. Bu eğitimler kapsamında SKM Haberleşmesi ve Lokal SCADA haberleşmesinin kurulması ve sağlıklı idame ettirilebilmesi için tüm ekipman ve sistemlerin Port Ayar bilgileri, IP adresleri, Modbus Register adres listeleri vb. tüm ayarları için dağıtım şirketi ile ortak çalışma yürütülür. RM/A da kurulumu yapılan Modbus RTU, İstasyon RTU, BOTAŞ RTU, FC Panosu, GC Panosu, Ultrasonikmetre FC Panosu, vb. bütün sistemlerin kullanıcı manuelleri, Tek-Hat resimleri, Pano Klemens resimleri, Sistem Genel Yerleşim Resmi vb. dokümanları dağıtım şirketine teslim edilir. RM/A ile SKM haberleşmesinin istenilen standartta sağlanabilmesi için, dağıtım şirketi tarafından gerekli görülen tüm I/O bilgileri hem Dijital hem Analog olarak müşteri tarafından sisteme aktarılır ve saha testleri yapılır.

9 GAZDAŞ Sayfa: 9 / 9 SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI Rev:00 / istasyondaki SCADA Programında rapor verilerinin nerede, ne şekilde, hangi periyotla ve ne kadar sürede tutulduğunu Dağıtım Şirketine sunulur. Ayrıca, istasyonun anlık durumunu gösteren SCADA resmi için Dağıtım Şirketi onayı alınır. SCADA resmi bu onaya göre çizilir. RM/A Lokal Haberleşme sisteminin SKM ile haberleşebilmesi için 1 adet sabit IP adresli ADSL internet bağlantısı temin edilir. ADSL hizmeti alınamayan yerlerde Dağıtım Şirketi ile karşılıklı görüşülerek uygun hız ve kalitede alternatif bir internet erişimi sağlanır. Temin edilecek ADSL modemin port yönlendirme seçenekleri uygun özelliklerde olur ve Dağıtım Şirketi onayı alınır. ADSL Modem ve İstasyon RTU su içerisinde kullanılan Ethernet switchlerde en az 6 adet Ethernet portu yedek olarak bırakılır. RM/A istasyonunun BOTAŞ ile haberleşmesi amacıyla, Müşteri tarafından 1 adet BOTAŞ RTU panosu kurulur ve 1 adet de 3G-GSM modem temin edilerek Modbus RTU ya entegrasyonu yapılır ve BOTAŞ Merkezi SCADA ile haberleştirilir. Bu amaç ile ilgili BOTAŞ tan 1 adet SIM kart alınarak sisteme takılır. Hem BOTAŞ RTU hem de Dağıtım şirkeri RTU su olarak aşağıdaki özelliklerde 2 adet RTU panosu temin edilir. Bu RTU lar Motorola marka veya muadili olmalıdır. Bu ürünler duvar tipi 500x700x280 ölçülerinde 2 adet pano içerisine monte edilecektir. Panoların içerisinde uygun değerde güç kaynağı ve otomatik sigortalar bulunacaktır. RTU lar üzerindeki 2 adet seri port klemense taşınacaktır. Ethernet portları istasyon RTU içerisindeki Ethernet switche bağlanacaktır. ACE BASIC MODEL NO RADIO ADD ACE CPU adet 2adet ADD: 3 I/O SLOTS FRAME ADD: PLUG-IN ETHERNET 10/100 M PORT ADD: PLUG-IN RS-232 PORT 2 adet 2adet Ekler; Ek-1: Ek-2: Ek-3: Ek-4: T-18- G40 - G4000 Sayaç Şartnamesi T-19- EHD Elektronik Hacim Düzeltici Teknik Şartnamesi T-45-RTU Teknik Şartnamesi T-23-Müşteri İstasyonu Teknik Şartnamesi

10 Sayfa: 1 / 2 G40-G4000 SAYAÇ TEKNİK ŞARTNAMESİ Rev: 1 / Yürürlülük Tarihi: A. AMAÇ ve KAPSAM Doğalgazın tüketim miktarının ölçülmesi için kullanılacak olan rotary ve türbinli tip sayaçlar hakkındaki teknik bilgileri içermektedir. G40, G65, G100, G160 G250, G400, G650, G1000, G1600, G 2500 ve G 4000 tip sayaçları kapsar. B. REFERANSLAR TS 5477 EN (türbinli sayaçlar için) Gaz Sayaçları-Türbin Tipi Sayaçlar TS EN (rotary sayaçlar için)gaz Sayaçları-Döner Deplesmanlı Gaz Sayaçları C. TEKNİK BİLGİLER Sayaçlar yatay veya dikey her türlü akış yönlerinde çalışabilir olmalıdırlar. Türbinli sayaçlar bakım gerektirmeyen ve yağlamalı tipte olmalıdır. 1. Malzeme Sayaç bünyesinde kullanılan bütün malzemeler korozyona karşı korunmuş olmalıdır. 2. Sayaç Bağlantısı Bağlantı flanşlı tip olmalıdır. Rotary tip sayaçlarda konik filtre bulunmalıdır. Rotarymetre ve Türbinmetreler de ANSI 300 ve altındaki basınçlarda LF bağlantılası olmalıdır. Türbinmetrelerin, yüksek basınçta kullanılması durumunda (ANSI 600) LF+ 2HF olmalıdır. 3. Çalışma Birim endeksi m 3 olmalıdır. Sayaç maksimum çalışma debisinde basınç kaybı türbinli tip sayaçlar için maksimum 15 mbarg rotary tip sayaçlar için maksimum 10 mbarg olmalıdır. Bağlantı 6-pole binder tipte olacaktır. Basınç sınıfları sipariş formunda belirtilecektir. 4. Hassasiyet Sayacın hassasiyet toleransları aşağıdaki belirtilmiştir. Qmin Q < 0.2 Qmax = ± 2 % Rotary ve Türbinmetre için 0.2Qmax Q Qmax = ±1 % Rotary ve Türbinmetre için Qmin Q < 0.2 Qmax = ± 3 % Quantometre için 0.2Qmax Q Qmax = ±1.5 % Quantometre için 5. Gürültü Sayacın çalışması sırasında çıkardığı gürültü Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. nın doğalgaz müşterisini rahatsız etmesi durumunda söz konusu sayaç Üretici/Temsilci Firma tarafından şartsız olarak değiştirilir. Sayaç numaratör çerçevesi mekanizma gözükecek şekilde şeffaf olmayacaktır. D. KALİBRASYON VE TESTLER İmalatçı sayaçların testlerini hangi şartlar, imkan ve yöntemlerle yaptıklarını ayrıntılı olarak teklifleri ile birlikte sunacaklardır. Testler ve kalibrasyon gerek duyulması halinde Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. refakatinde tekrarlanabilecektir.

11 Sayfa: 2 / 2 G40-G4000 SAYAÇ TEKNİK ŞARTNAMESİ Rev: 1 / Yürürlülük Tarihi: E. SERTİFİKALAR Sayaçlara ait test sertifikalarında aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir. 1. TS EN Türk standardına uygunluk belgesi veya akredite (TURKAK tarafından teyit edilmiş) bir kuruluştan alınmış EN standardına uygunluk belgesi 2. TS 5477 EN PTB NMI veya dengi onayları olmalıdır. 4. Sipariş numarası ve parça numarası 5. Basınç sınıfı 6. TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tip ve sistem onay belgesi (Bu belge Üretici/Temsilci firma tarafından aslı gibidir şeklinde onaylanmalıdır.) 7. Kalibrasyon raporu 8. Kalibrasyon raporunda Qmin < Q < 0,2 Qmax hata eğrisi detaylı belirtilmeli ve Q min için % hata değeri verilmelidir. Test Kalibrasyon ve sızdırmazlık testi (Üretici/Temsilci firma raporunu parti teslimiyle birlikte verecektir.) F. GARANTİ 1. Sayaç ekipmanlarının ve sayaç ölçüm doğruluğunun, garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır. 2. Ölçüm doğruluğu işlemi; garanti süresi içinde Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. ve Üretici/Temsilci Firma nezaretinde sipariş miktarının %1 i oranında doğrulamaya tabi tutulabilir. Doğrulama sonuçlarında standart dışı sapmayı aşarsa garanti süresi dondurulur ve bu durumdan doğan işçilik ve diğer masraflar Üretici/Temsilci Firma tarafından karşılanır. 3. Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. müşterisi sayacın hatalı ölçtüğünü beyan edip kontrol talebinde bulunabilir. Bu durumda Üretici/Temsilci firma söz konusu sayacı en geç iki hafta içerisinde kalibrasyona tabii tutacaktır. Kalibrasyona alınan sayaç yerine benzer nitelikte kalibrasyonlu başka bir sayaç takılır. Sayacın hatalı olduğu tespit edilirse bu durumdan doğan işçilik ve diğer masraflar Üretici/Temsilci Firma tarafından karşılanır. Sayacın doğru olduğu tespit edilirse masrafları Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. müşterisi karşılayacaktır. 4. Üretici/Temsilci firma en az 10 yıl süreyle yedek parça temini garantisi vermelidir. 5. Garanti süresi, gaz açma tarihinden itibaren başlar. 6. Bununla Beraber imalatçı/ithalatçı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İlgili Yönetmeliği (Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik) uyarınca Ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlara karşı tazminat talepleri, zarara sebep olan malın piyasaya sürüldüğü günden başlayarak on yıl boyunca sorumludur. G. EĞİTİM En az 10 personele kalibrasyon, montaj, sızdırmazlık ve sayaç çalışma prensiplerini kapsayan etkin bir eğitim verilmelidir. H. TESLİMAT Sayaçlar 1 adet/kutu muhafazalı teslim edilecektir. Seri numarası hem sayısal hem de barkodlu olmalıdır. Kutuda, sayaç göstergesinin olduğu kısım seri numarası gözükecek şekilde açık olacaktır. NOT: Üretici Firma yerinde Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. mühendislerince değerlendirmeye tabi tutulabilir. Değerlendirmede üretim standardının yanında ISO 9000, ISO ve OHSAS serisi standartlar dikkate alınacaktır. Bu şartnamede detayı belirtilmeyen hususlar için Üretici/Temsilci firma imalattan önce Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. nın yazılı onayını alacaktır.

12 Sayfa: 1 / 7 ELEKTRONİK HACİM DÜZELTİCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Rev: 05 / Yürürlülük Tarihi: ELEKTRONİK HACİM DÜZELTİCİ (ELECTRONIC VOLUME CORRECTOR) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1/7

13 Sayfa: 2 / 7 ELEKTRONİK HACİM DÜZELTİCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Rev: 05 / Yürürlülük Tarihi: KAPSAM ve AMAÇ Kapsam : Bu şartname müşteri istasyonlarında kullanılan gaz miktarını, standart şartlardaki gaz miktarına çeviren elektronik hacim düzelticilerin teknik bilgilerini ve adı geçen cihazlarla ilgili uyulması gerekli ulusal ve uluslararası standartları ve cihaza ilişkin test raporlarını kapsamaktadır. Amaç : EHD (Elektronik Hacim Düzeltici) cihazının istasyon içerisindeki mekanik sayaç ile basınç ve sıcaklık sensöründen aldığı bilgilere göre aşağıdaki referanslara uygun olarak düzeltmesidir. 2. REFERANS ve STANDARTLAR İthalatçı/Tedarikçi/İmalatçı firma aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte aşağıda verilen standartları ve EPDK nın yayımladığı yasal mevzuatları sağlamalıdır Elektronik hacim düzelticiler MID, EN /A1 standardı ile %100 uyumlu olarak üretilmiş olacaklardır. TS EN : 2006 ve TS EN :2007 veya TS EN :2011 prosedürleri sağlanmış olacaktır. IP65 koşullarını %100 sağlayacaktır. TS EN A2 :2011 prosedürünü sağlayarak, CE logosu bulunacaktır Tehlikeli Bölge (Hazardous Area) Çalışma Koşulları Elektronik hacim düzelticiler, Class 1 Division 1 Groups C&D Areas Approval ile tam uyumlu üretilmiş olmalıdır Elektronik hacim düzelticiler, ATEX onaylı ve Intrinsically Safe olacak ve bu özelliğe sahip olmak için gereken Ex II 1 / 2 G EEx ia II B / C T4 / T3, EECS Cert. No. uygunluk belgelerine sahip olacaklardır. Bu belgeleri her istendiğinde temin edecekler ve aynı zamanda imal edilecek her basınç düşürme istasyonu proje dosyasına koyacaklardır Elektronik hacim düzelticiler, ATEX onaylı ve Intrinsically Safe olacak ve bu özelliğe sahip olmak için gereken Ex II 1 / 2 G EEx ia II B / C T4 / T3, EECS Cert. No. uygunluk belgelerine sahip olacaklardır. Bu belgeleri her istendiğinde temin edecekler ve aynı zamanda imal edilecek her basınç düşürme istasyonu proje dosyasına koyacaklardır Cihazın montajı sırasında kullanılacak güç kaynağı, RTU veya modem gibi ikincil donanımların ATEX koşullarını bozmaması için gerekli extra koruma modülleri kullanılacaktır Cihaz Muhafazası (Enclosure) Cihazın koruma sınıfı en az IP 65 veya yukarısı olmalıdır Cihaz muhafazası çalışma şartlarına uygun bir malzemeden imal edilmiş olacaktır Cihaz muhafazası, çalışma için gerekli olan batarya ünitesini içerisinde barındıracak ve alternatif enerji (AC Güç Kaynağı ve/veya güneş enerjisi) kaynaklarıyla çalışabilecek yapıda üretilmiş olacaktır Elektronik Hacim düzeltici müşteri istasyonu şartnamesinde tarif edildiği şekilde, skid kabini içerisine Mekanik Sayaç yakınına monte edilecektir. 3. ELEKTRONİK HACİM DÜZELTİCİ 3.1. Hacim Düzelticilerin Donanım Özellikleri Hacim düzelticilerde Z faktörü dinamik olarak hesaplanacaktır Hacim düzelticilere yerinde (lokal) erişime imkan sağlayan en az en az 1 bir adet USB2.0/3.0 veya optik okuyucu portu ile birlikte uzaktan(remote) erişime imkan sağlayan 2/7

14 Sayfa: 3 / 7 ELEKTRONİK HACİM DÜZELTİCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Rev: 05 / Yürürlülük Tarihi: en az 1(bir) adet RS-232 veya RS485 portu bulunacaktır. Erişimlerde login olma işlemi Windows tabanlı bir yazılım üzerinden olacaktır Hacim düzelticiler PTZ tipi LOG (kayıt ve veri depolama) yeteneği olacaklardır. Hacim düzeltici ile birlikte kullanılacak saha enstrümanlarının tümü (basınç ve sıcaklık sensörü, kablo konnektörü vd.) exproof olacaktır Hacim düzelticiler sıcaklık arasında (AGA NX19, AGA8DC92 normlarına uygun olarak) standart ölçüm ve hesaplama ve veri depolama özelliklerinde hiçbir sorun olmaksızın çalışacaklardır Hacim düzelticilerin saatlik verileri en az 960 (dokuz yüz altmış) saat, günlük verileri en az 40 (kırk) gün, aylık verileri ise en az 13 (on üç) ay süreyle hafızasında tutma kapasitesi olacaktır Hacim düzelticiler, belirtilen zaman aralığına (time interval) veya pulse girişine göre wake up (aktif hale geçme) özelliğine sahip olmalıdır Zaman aralığına göre aktif hale geçme (wake up) durumunda zaman aralıkları sürekli halden (sürekli) başlayarak istenen aralıklarla ayarlanabilmelidir Hacim düzelticide lityum batarya destekli gerçek zaman saati (RTC) bulunacaktır. RTC (Real Time Clock) ünitesinin çalışma süresi her türlü kullanım koşullarında en az 5 yıl olacaktır. Bu süreden önce biten bataryaları tedarikçi bilabedel değiştirecektir Cihazda gerekli bilgileri görüntüleyecek kapasitede sabit display bulunacaktır. Display sleep modda çalışabilir olacaktır. Ancak cihaz kesinlikle sleep modda çalışmayacaktır. Bunun dışında detay bilgilerin erişimine imkan veren yüksek cözünürlük ve ekran boyutuna sahip veya extra bir DISPLAY ünitesi tercih sebebidir Cihaz üzerinde key-pad bulunacaktır. Bu ünite ayarlama için kullanılmayacaktır, kullanılabilir olması durumda donanımsal veya yazılımsal olarak kilitlenebilir olacaktır. Sahada cihazla ilgili tüm ayarlamalar bilgisayar üzerindeki yazılım aracılığı ile gerçekleştirilecektir Hacim düzelticiler ölçüm bilgisini LF ve/veya HF pulse girişi yoluyla, sıcaklık bilgisini RTD prob ile ve basınç bilgisini Basınç Transducer/Transmitter yoluyla almalıdır. Kapasitesi 5000 m3/h ve üzeri istasyonlarda kullanılacak elektronik hacim düzelticiler için HF giriş bulunması zorunludur Elektronik Hacim düzeltici ile birlikte kullanılacak basınç Transducer/Transmitter, istasyon basınç aralıklarına uygun olarak MID kriterlerine uygun aralıklarda seçilecektir. Kullanılacak basınç transmitteri gaz boru hattı üzerinde olacak, bağlantı kablosu ile elektronik hacim düzelticiye monte edilecektir. Basınç transmitter inin montajında 3 yollu iğne vana kullanılacaktır Cihazda düzeltilmiş hacim, düzeltilmemiş hacim ve alarm durumu için en az 3 adet pulse çıkışı bulunacaktır Cihazın pulse çıkış aralıkları belli zaman aralıkları kullanarak ayarlanabilir olacaktır ( milisaniye olarak) Hacim düzelticiler donanımsal olarak şifrelenebilir olacaktır HABERLEŞME Cihaz RTU gibi başka cihazlar üzerinden SCADA sistemleriyle de haberleşebilecek açık yapıda, bilinen bir haberleşme protokolüne sahip olacaktır (Yerleşik olarak Modbus RTU Protokolü olacaktır ve detay Modbus dokümantasyonu sağlayacaktır). Bu protokol, GAZDAŞ Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından istenilen/onaylanacak Modbus yapısı ile cihaz içerisinde hazırlanmış olarak teslim edilmelidir. 3/7

15 Sayfa: 4 / 7 ELEKTRONİK HACİM DÜZELTİCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Rev: 05 / Yürürlülük Tarihi: Cihaz GAZDAŞ SCADA Sistemine bağlanması gereken özellikte bir istasyona montaj ediliyor ise Tedarikçi/İmalatçı firmalar, Eletronik Hacim Düzeltici cihazını GAZDAŞ SCADA sistemi ile çalışması için T-45-RTU Teknik Şartnamesi kapsamında tanımlanmış olan özellikleri sağlayan bir RTU ile birlikte tedarik etmek, gerekli olan log verilerini SCADA sistemine aktarabilmek için gerekli tüm donanım ve yazılımı da beraberinde sağlayarak GAZDAŞ SCADA sistemine tanıtılması için gerekli tüm çalışmaları yapacaktır. Log verilerine erişim ile birlikte cihazın SCADA yazılımı üzerinden zaman senkronizasyonu ve output komutlarını ilgili registelerinde işleyebilmelidir GÜÇ KAYNAĞI Hacim düzelticiler, sahada yalnız başlarına çalışmaları durumunda batarya ile çalışabilir özellikte olacaklardır. Çalışma gerilimi ile ilgili bir sınırlama yoktur. Cihazın harici güç ile beslenmesi durumunda, dahili batarya ile çalışmaya elverişli olacaktır. Enerji kesintisinde cihazın dahili bataryası devreye girecektir. Cihazın pil ömrü en az 5 (beş) yıl olacaktır. Pil ömrü cihazın üretici firması tarafından belgelendirilecektir. Cihazın pil değişimi esnasında hiçbir veri kaybı yaşanmayacaktır Elektronik Hacim Düzeltici bir harici RTU cihazı kullanılarak SCADA ile haberleştirilmesi durumunda mutlaka harici ve kesintisiz bir güç kaynağı ile beslenmelidir. Harici Güç kaynağı, patlayıcı ortamda bulunması durumunda, sistemde kullanılan Elektonik hacim düzeltici ile uygun ATEX sertifikasına haiz olmalıdır. Patlayıcı ortam dışına yerleştirilecek harici güç kaynağı için ATEX sertifası olmasına gerek yoktur, birlikte kullanılacağı, Elektonik hacim düzeltici cihazının ATEX koşullarını bozmaması için gerekli extra koruma modülleri ile birlikte kullanılmalıdır. Güç kaynağı bağlantısı için kullanılacak ATEX koruma modülleri mutlak sürette EHD üretici firma onaylı olacaktır. Tedarikçi istenilen bu sertifikayı da sunucak 3.4. SAHA ÖLÇÜM SENSÖRLERİ Bu enstrümanların MID direktiflerine uygun olarak Elektronik Hacim Düzelticiler ile beraber sertifikalandırıldıklarını ve beraber kullanılacaklarını belirten sertifika tedarikçi/imalatçı firmaca temin edilecektir Sensörler arası ortam sıcaklığında sorunsuz olarak çalışabilir olacaktır. Basınç Transmitteri Basınç transmitteri ABSOLUTE olacaktır Basınç transmitteri cihaz üzerinde/içinde olmayarak, harici yapıda olacak ve kablo vasıtsıyla elektronik hacim düzelticiye bilgi sağlanacaktır. Sıcaklık Sensörü Sıcaklık sensörü PT 100 veya PT1000 RTD (Platinyum Tip rezistans) tipinde olmalıdır HACİM DÜZELTİCİLERİN YAZILIM ÖZELLİKLERİ Elektronik Hacim Düzelticiler aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte şu yazılım özeliklerine sahip olacaktır: Hacim düzelticilere lokal ve remote olarak erişilebilecektir. Erişim yazılım üzerinden olacaktır. Remote olarak erişilmesinde ise Read-Write özelliğini sağlayacak ve tüm konfigürasyonları yapılabilecektir Hacim Düzelticide yazılım ve donanım arızalarını kaydeden alarm logu bulunacaktır. Bu arıza kayıtları lokal olarak veya merkezden incelenebilecektir. Bu alarm loglarını saatlik olarak hafızasında en az 40 gün süreyle tutacaktır Hacim düzelticiler kendilerine ait konfigürasyon yazılımıyla uzaktan veri okumaya ve yazma işlemine uygun olarak, istenildiğinde sadece modem vasıtasıyla da bu işlemleri gerçekleştirebilecektir. 4/7

16 Sayfa: 5 / 7 ELEKTRONİK HACİM DÜZELTİCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Rev: 05 / Yürürlülük Tarihi: Hacim Düzelticilere ait geliştirilecek yazılımsal (firmware) güncellemeler, sürekli olarak ve bilabedel sağlanacaktır. Firmware yazılımları, ölçüm hassasiyeti ve sürekliliği için uzaktan sorunsuz olarak cihaza yüklenebilecektir Cihaza ait tüm Modbus RTU Register Listesi ve log okuma için gerekli Protokol dökümanı hazır halde olacaktır. Cihazda bulunan tüm loglar her hangi bir RTU dan RS 232/485 bağlantı ile GAZDAŞ SCADA Sistemi nden sağlanabilmelidir. Bu erişim için gerekli teknik destek, doküman, modbus veri adresleri ve yapılarının temini tedarikçiye aittir Alınacak Bilgiler Hacim düzelticiler minimum aşağıdaki bilgileri verebilecek kapasitede olacaktır: Anlık Düzeltilmiş toplam Endeks (Sm3) Anlık Düzeltilmemiş toplam Endeks ( m3) Anlık Alarm durumundaki düzeltilmiş toplam Endeks (Sm3) Anlık Alarm durumundaki düzeltilmemiş toplam Endeks ( m3) Saatsonu Düzeltilmiş toplam Endeks (Sm3) (Saat ve Tarih Etiketli) Saatsonu Düzeltilmemiş toplam Endeks (m3) (Saat ve Tarih Etiketli) Son Saat düzeltilmiş toplam hacim (Sm3) (Saat ve Tarih Etiketli) Son Saat düzeltilmemiş toplam hacim (m3) (Saat ve Tarih Etiketli) SaatsonuSaatlik Alarm durumundaki düzeltilmiş toplam endeks (Sm3) (Saat ve Tarih Etiketli) SaatsonuSaatlik Alarm durumundaki düzeltilmemiş toplam endeks (m3) (Saat ve Tarih Etiketli) GünsonuGünlük düzeltilmiş toplam endeks (Sm3) (Saat ve Tarih Etiketli) GünsonuGünlük düzeltilmemiş toplam endeks ) (Saat ve Tarih Etiketli) GünsonuGünlük Alarm durumundaki düzeltilmiş toplam endeks (Sm3) (Saat ve Tarih Etiketli) GünsonuGünlük Alarm durumundaki düzeltilmemiş toplam endeks (m3) (Saat ve Tarih Etiketli) Aysonu düzeltilmemiş toplam endeks (m3) (Tarih Etiketli) Aysonu Alarm durumundaki düzeltilmiş endeks (Sm3) (Tarih Etiketli) Aysonu Alarm durumundaki düzeltilmemiş endeks (m3) (Tarih Etiketli) Anlık gaz debisi (Q) m3/h Düzeltilmiş anlık akış Sm3/h Saat tarih etiketiyle birlikte Gün içersindeki maksimum ve minimum gaz akışı, P,T,Z,C (düzeltme katsayısı) Ay içersindeki maksimum gaz debisi (Sm3 /h) (Tarih Etiketli) Cihazda yapılan parametre değişikliklerinin log olarak tutulması (yapılan değişikliğin öncesi ve sonrası, kim tarafından, ne zaman ve nelerin değiştirildiğini göstermesi ) Tarih (gün/ay/yıl) zaman (saat/dakika) Ölçülen basınç (bar) Ölçülen sıcaklık ( 0 C) Düzeltme katsayısı (C) Z\Zb oranı (Sıkıştırılabilirlik oranı) Pil ömrü Hesaplanan toplam düzeltme faktörü (ktvo) Cihaz ölçüm enstrumanlarına ait alarm bilgileri (basınç ve sıcaklık transmitteri) Cihaz ın donanımlarına ait alarm bilgileri (Memory, Anakart, Aşırı ve düşük pil akımı vs.) Cihaz tüm bu bilgileri saatlik olarak en az 960 saat süresince hafızasında tutacaktır. Hacim düzelticiler ölçtüğü ve hesapladığı değerler (basınç, sıcaklık, gaz debisi, düzeltilmiş ve düzeltilmemiş ve alarm durumundaki düzeltilmemiş tüketimler, hesaplanan toplam düzeltme faktörü değerleri) ile oluşan uyarı ve alarmları saatlik en az 40 gün olarak depolayabilmelidir. Ayrıca tüm bu verileri Saat&tarih etiketli olarak Modbus protokolü üzerinden RTU cihazına iletmelidir. 5/7

17 Sayfa: 6 / 7 ELEKTRONİK HACİM DÜZELTİCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Rev: 05 / Yürürlülük Tarihi: Uyarı Ve Alarm Durumları UYARI durumunda Hacim düzeltici normal ölçme ve hesaplama işlemlerine devam edecek, ALARM durumunda ise Hacim Düzeltici hesaplamaya GAZDAŞ Doğalgaz Dağıtım A.Ş. yetkilileri tarafınca verilen ölçüm set değerleri (default value) üzerinden devam edecektir. Cihaz ayrıca Fallback pressure ve Fallback temperature değerleri girilerek de hatalı durumda ölçme yapabilmelidir. Cihazın menü dili ve lokal-remote erişim program dili Türkçe veya İngilizce olacaktır. Tedarikçi / Üretici firma tarafından temin edilecek saha kullanım manuel kitabı da Türkçe veya İngilizce dilinde olacaktır (Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili konuya dair resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren tebliği gereği). 4. CİHAZ ONAY PROSEDÜRÜ Bu şartname, GAZDAŞ Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ile müşteri regülâtörleri üzerine yerleştirilecek elektronik hacim düzeltici olarak adlandırılan cihazın özellikleri tanımlanmıştır. GAZDAŞ Doğalgaz Dağıtım A.Ş. kurum olarak bundan sonra tedarikçi firmalardan müşteri regülâtörlerine monte edecekleri cihazlarla ilgili olarak aşağıdaki prosedürü takip etmelerini zorunlu kılmıştır. Cihazlarla ilgili onay prosedürü aşağıda tanımlanmıştır: 4.1. İnceleme Aşaması Elektronik hacim düzeltici üreten/temin eden firmalar ürünün uygunluğunu tespit etmek amacıyla GAZDAŞ Doğal Gaz Dağıtım A.Ş den cihazla ilgili Teknik Şartname dokümanını alacaklardır. Teknik şartnameye uyan hacim düzelticilere ait tüm teknik özellikleri, ürün spektlerini ve ürünle ilgili referansları içeren dosyayı GAZDAŞ Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. ye teslim edilecektir. Firmalar tarafından teslim edilen cihaza ait dokümanlar incelenerek şartnameye uygunluğu tespit edilecektir. Teknik dokümanları uygun olan firmaya cihazını kurması ve test çalışmaları yapmak GAZDAŞ ra tarafından yer gösterilir. GAZDAŞ ın uygun göreceği belli bir süre sistem ölçüm (ve eğer gerekli ise SCADA uygunluğu) test edilecektir. Yapılan inceleme sonunda uygunluğu onaylanan cihazlar ilgili firmalara bildirilecektir Montaj ve Devreye Alma Aşaması Elektronik hacim düzelticilerin müşteri tarafından alınması sonrasında cihazın kurulacağı yerde GAZDAŞ Doğalgaz Dağıtım A.Ş. yetkilileri, firma yetkilisi ve alımı yapan Kuruluşun yetkilisi hazır bulunacaklardır. Cihaza ait tüm montaj, konfigürasyon, devreye alma ve ayar işlemleri tedarikçi/üretici firma tarafından emniyet kurallarına uygun olarak GAZDAŞ DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. nezaretinde yapılacaktır. GAZDAŞ Doğalgaz Dağıtım A.Ş. cihazla ilgili hiçbir müdahalede bulunmayacaktır. Tüm sorumluluk tedarikçi firmaya aittir (2 yıl boyunca). SCADA Bağlantısı gerekli olan istasyonlarda, Elektronik Hacim Düzeltici T-45-RTU Teknik Şartnamesi kapsamında birlikte tedarik edildiği RTU ile kurulduktan sonra GAZDAŞ SCADA Sistemiyle sorunsuz çalışacaktır. Her türlü sorunda tedarikçi/imalatçı firma sorumlu olacak ve bilabedel sorunu çözerek sistemi çalışır hale getirecektir. 6/7

18 Sayfa: 7 / 7 ELEKTRONİK HACİM DÜZELTİCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Rev: 05 / Yürürlülük Tarihi: DOKÜMANTASYON Üretici veya tedarikçi firma hacim düzelticiler ve sahada ölçüm amacıyla kullanılan tüm sensörler ile ilgili tüm test raporları ve sertifikaları sağlayacaktır. Varsa ilgili ekstra yazılımlar temin edilecektir. Doküman Metni Kullanım kılavuzu TÜRKÇE olacaktır ve düzeltme formülünün hesaplanmasında kullandığı tüm denklemlerin detayını, değerlerin nasıl girileceği, değiştirileceği, kalibrasyon ve bakımın nasıl yapılacağına ait bilgileri içerecektir. 6. EĞİTİM Cihazın kullanım ve ayarı ile ilgili bütün eğitim, firma yetkilisi tarafından sağlanacaktır. Mühendislik düzeyinde gerçekleşecek eğitim sınırlı olmamakla birlikte verilen eğitimlerden sonra firma sertifika dağıtacaktır. 7. GARANTİ ŞARTLARI 7.1 Hacim düzelticiler malzeme ve üretimden kaynaklanan hatalara karşı devreye alınmasından itibaren 2 yıl süre tedarikçinin garantisi altında olacaktır ve arıza durumunda üretici veya tedarikçi tarafından ücretsiz değiştirilecektir. 7.2 Hacim düzelticilerin pilleri ise, devreye alma tarihinden itibaren 5 yıl boyunca üreticinin garantisi altında olacaktır. Pillerin 5 yıldan daha erken sürede deşarj olması halinde, üretici tarafından yeni bir pil sağlanacaktır ve bu durumun tekrarlanması halinde, cihazın şartnameye uygunluğu iptal edilecektir. 8. YEDEK PARÇA Üretici/Tedarikçi firma, olası arızalara karşı Tavsiye Edilen Malzeme LİSTESİ hazırlayacaktır. Her türlü yedek parçanın üretici / ithalatçı firma tarafından teslim tarihinden itibaren en az 10 yıl süresince temin edileceği garanti edilecektir. 7/7

19 Sayfa: 1 / 6 RTU TEKNİK ŞARTNAMESİ Rev:00 / Yürürlülük Tarihi: KAPSAM ve AMAÇ Kapsam: Bu şartname; şebekenin tümüne yayılmış Vana odaları, Katodik Koruma Redresör üniteleri ve RM-B/C istasyonları gibi noktaların SCADA ile veri haberleşmesinde kullanılacak Uzaktan İzleme Ünitesi (Remote Terminal Unit - RTU) teknik bilgilerini ve adı geçen cihazlarla ilgili uyulması gerekli ulusal ve uluslararası standartları ve cihaza ilişkin test raporlarını, her biri için ayrı ayrı kapsamaktadır. Amaç: Şebekenin tümüne yayılmış Vana odaları, Katodik Koruma Redresör üniteleri ve RM-B/C istasyonları gibi noktalardan alınacak veriler, Uzaktan İzleme Ünitesi (Remote Terminal Unit - RTU) yardımıyla SCADA Sistemi ne aktarılacaktır. Uzaktan İzleme üniteleri bu işlem için gereken tüm donanım ve yazılıma sahip olarak kurulacaktır. Verilerin aktarılması telsiz, ADSL GSM, SMS ve GPRS haberleşme ortamlarından, kullanım yerine göre biri veya birkaçı birlikte yedekli olarak kullanılarak, şebekenin uzaktan kontrol edilmesi amaçlanmaktadır. Hangi haberleşme medyasının kullanılacağı, aşağıda ayrı başlıklar halinde belirtilmiştir. 2. UZAKTAN İZLEME ÜNİTESİ (REMOTE TERMINAL UNIT - RTU) ÖZELLİKLERİ 2.1. DONANIMSAL ÖZELLİKLER Vana odalarında kullanılacak RTU cihazları, modüler olarak genişleyebilir ve ilgili bağlantı noktası için aşağıdaki tariflerdeki asgari sayıların yanı sıra, gerekli durumlarda madde de belirtilen sayıda analog ve sayısal giriş/çıkışı üzerinde barındırabilecek yapıda olmalıdır. Giriş-çıkış modül kapasitesi genişleyebilir olmalı ve bu kapasite ayrıntılı olarak doküman ile belirtilmelidir RM-B/C istasyonlarında kullanılacak RTU cihazları, istasyon ihtiyaçlarını karşılayacak kompakt yapıda olacaktır. RM-B/C istasyonlarında kullanılacak RTU cihazının, birlikte kullanılacağı Elektronik Hacim Düzeltici ile toplamda minimum 8 adet sayısal giriş (DI) ve 3 adet analog girişi (AI) olacaktır. RTU nun üzerinde yer alacak sayısal girişlerden en az birisi, mekanik sayaç ile bağlantısı oluşturularak pulse sayımı yapabilmelidir. GAZDAŞ Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. nin talep etmesi durumunda, harici I/O modülü kullanılabilecek yapıya uygun olmalıdır. Kullanılacak I/O modülü ve ekipmanları, istasyonun ATEX yapısını bozmayacak şekilde olmalıdır Katodik Koruma Redresör ünitelerinde kullanılacak RTU cihazları, minimum 3 adet analog giriş (AI) ve 3 adet sayısal girişe (DI) sahip olacaktır Vana odalarında kullanılacak RTU cihazları, en az 3 adet seri haberleşme portuna (RS232 ve/veya RS485) ve bunlara ilaveten, bilgisayar bağlantısı yapılabilecek şekilde en az 1 adet konfigürasyon portuna sahip olacak, birden fazla ve farklı haberleşme altyapılarını aynı anda redundant olarak (cihaz farklı haberleşme portlarındaki kesikliği fark ederek, alternatif porta otomatik olarak yönelecektir.) destekleyecektir. Seri haberleşme portları, SCADA ve bağlanılacak herhangi bir başka cihaz ve harici modemler ile haberleşmeye uygun olmalıdır. Sistemde bulunan diğer portlar ve maksimum bağlanabilecek haberleşme port sayısı hakkında, tedarikçi tarafından bilgi ve dökümantasyon verilecektir Katodik Koruma Redresör Ünitesi ve RM-B/C istasyonlarında kullanılacak RTU cihazları, SCADA Merkezi ile sadece GPRS modem kullanılarak haberleştirilecektir. RM-B/C istasyonlarında kullanılacak RTU cihazı, en az 3 adet haberleşme portuna (Korrektör bağlantısı için 1 adet MODBUS master RS232/RS485 portu, 1 adet GPRS modem portu ve 1 adet konfigürasyon portu) sahip olacaktır Vana odalarında kullanılacak RTU cihazları, SCADA ile yedekli (redundant) haberleşmeyi sağlayacak şekilde, GAZDAŞ Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. nin talebi doğrultusunda, üzerinde ayrı ayrı veya birlikte olarak sayısal RF (radyo frekans) modem ve GPRS modem ile birlikte tedarik

20 Sayfa: 2 / 6 RTU TEKNİK ŞARTNAMESİ Rev:00 / Yürürlülük Tarihi: edilebilmelidir. RM-B/C istasyonlarında kullanılacak GPRS modemler, RTU cihazına entegre dahili yapıda olabilir Uzaktan İzleme üniteleri C sıcaklık değerleri arasında hiçbir sorun olmaksızın çalışmalıdır. Bu hususta tedarikçi uygun ve gerekli sertifikasyonu sağlamalıdır RM-B/C istasyonlarında kullanılacak RTU cihazları patlayıcı ortam dışına yerleştirilecektir. Patlayıcı ortam koruma sertifikasına haiz ATEX onaylı Elektronik hacim düzeltici ile birlikte kullanılacak RTU Cihazları sistemin korumasını bozmayacak şekilde ATEX sertifikasına haiz olmalı veya ATEX Bariyer (koruma modülleri) ile birlikte kullanılmalıdır. RM-B/C istasyonlarında kullanılacak olan RTU cihazları gerek duyulması halinde gazlı ortamda bulunan filtre, emniyet vanası, by-pass vanası ve kapı switchlerine arada herhangi bir bariyer olmaksızın doğrudan veya gerekli extra koruma modülleri ile birlikte bağlanabilecektir. Dolayısıyla RTU cihazının dijital girişleri, gazlı ortam bağlantılarına uygun ATEX sertifikalı olacaktır veya kullanılacak koruma modüllerinin ATEX uygunluk sertifikası bulunacaktır Vana odalarında kullanılacak RTU cihazlarının gazlı ortamda bulunan switchler, aktüatörler, transmitterler, sensörler ile bağlantısında, uygun yapıda ATEX bariyer (koruma modülü) kullanılacaktır. Yapılacak tüm bağlantılar için ATEX standartlarına uygun ekipmanlar kullanılacak olup, ATEX sertifikaları cihaz ile birlikte GAZDAŞ Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. ne teslim edilecektir Kullanılacak tüm RTU cihazları, eğer 220 VAC enerji beslemesi ile çalışacak ise, elektrik kesintisinde tüm sistemi en az 48 saat besleyebilecek ve üreticinin uygun bulduğu VDC kesintisiz güç kaynağı ve batarya grubu ile birlikte tedarik edilecektir. RTU cihazları, talep edilmesi durumunda güneş panelleri ile beslenen güç kaynakları ile de çalışabilecektir. 220 VAC enerji beslemesine ihtiyaç duymaksızın kendi bataryasıyla çalışabilen RTU ların enerji besleme durum ve süreleri, tarafımıza ilgili dokümanlarıyla birlikte sunulmalıdır. Kullanılacak RTU cihazları ATEX sertifikasyonuna sahip ise, bu cihazlar için kullanılacak Güç Kaynakları cihazın ATEX yapısını bozmayacak şekilde tedarik edilmelidir. Bu durumunda, RTU cihazının üreticisi tarafından ATEX onaylı ve RTU cihazı ile uyumlu ATEX güç kaynağı kullanılmalı veya kullanılacak güç kaynağının ATEX sertifikası yok ise RTU enerji bağlantısının yine RTU üretici firma onaylı ATEX bariyer kullanılarak gerçekleştirilmesi istenecektir Katodik Koruma Redresör Ünitesi ve Vana Odası RTU cihazları gazlı ortamda kullanılmayacağından dolayı, bu cihazların güç kaynakları için patlayıcı ortam (ATEX) standartları talep edilmeyecektir RTU lar bir pano/muhafaza içinde olacak ve koruma sınıfı RM-B/C istasyonları RTU cihazları için en az IP65, Katodik Koruma Redresör Ünitesi ve Vana Odası RTU cihazları için ise en az IP54 olacaktır Talep edilecek giriş ve çıkış (DI/O veya AI/O) sinyalleri aşağıdaki gibi olacaktır: Vana Odası istasyonları için minimum : Vana Aç Komutu Vana Kapat Komutu Vana Açık Bilgisi Vana Kapalı Bilgisi Vana Kontrol, Lokal/Remote Vana Kontrol Dışı Kabin Kapısı, Açık/Kapalı Telçit Kapı, Açık/Kapalı RTU Enerji Beslemesi, Var/Yok Güç Kaynağı Batarya Şarj Durumu, Dolu/Boş

KAYSERİGAZ KAYSERİ DOĞALGAZ DAĞITIM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. SERBEST TÜKETİCİ KORREKTÖR (ELEKTRONİK HACİM DÜZELTİCİ) VE HABERLEŞME TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAYSERİGAZ KAYSERİ DOĞALGAZ DAĞITIM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. SERBEST TÜKETİCİ KORREKTÖR (ELEKTRONİK HACİM DÜZELTİCİ) VE HABERLEŞME TEKNİK ŞARTNAMESİ KAYSERİGAZ KAYSERİ DOĞALGAZ DAĞITIM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. SERBEST TÜKETİCİ KORREKTÖR VE HABERLEŞME TEKNİK YAYIN TARİHİ: 01.01.2008 İŞLETME BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİGAZ Sayfa: 1 / 10 REVİZYON TABLOSU

Detaylı

SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ USUL VE ESASLARI

SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ USUL VE ESASLARI SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ USUL VE ESASLARI 03.11.2002 tarih, 24925 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği 23.maddedeki Lisans Verilmesi,

Detaylı

DOĞALGAZ SATINALMA TEKNİK ŞARTNAMESİ DG-SAŞ-11 YAYIM : 1 REVIZYON : 1 TARİH : 04.06.2013 SAYFA : 1 / 7 OTOMATİK HACİM DÜZELTİCİ(Korrektör)

DOĞALGAZ SATINALMA TEKNİK ŞARTNAMESİ DG-SAŞ-11 YAYIM : 1 REVIZYON : 1 TARİH : 04.06.2013 SAYFA : 1 / 7 OTOMATİK HACİM DÜZELTİCİ(Korrektör) DOKÜMAN No: DOĞALGAZ SATINALMA TEKNİK ŞARTNAMESİ YAYIM : 1 REVIZYON : 1 TARİH : 04.06.2013 SAYFA : 1 / 7 OTOMATİK HACİM DÜZELTİCİ(Korrektör) İÇİNDEKİLER 1- AMAÇ VE KAPSAM 2- STANDARTLAR 3- TEKNİK ÖZELLİKLER

Detaylı

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ġubat-2011 ANKARA 138 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL... 141 1.1 Kalite Belgeleri, Referanslar ve

Detaylı

KOCAELİ GEBZE IV MAKİNE VE İMALAT SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Endüstriyel Müşteri İstasyonları Teknik Şartnamesi "PE Hattan Beslenen"

KOCAELİ GEBZE IV MAKİNE VE İMALAT SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Endüstriyel Müşteri İstasyonları Teknik Şartnamesi PE Hattan Beslenen KOCAELİ GEBZE IV MAKİNE VE İMALAT SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Endüstriyel Müşteri İstasyonları Teknik Şartnamesi "PE Hattan Beslenen" TL.DM.06 / R.T: 22.03.2013 / R.No:02 A. GENEL Tanımlanan tüm

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME BEÜ - 2015 1 AMAÇ: Bu teknik şartname, Bitlis Eren Üniversitesi kurum binalarında kampüs güvenlik ve kontrollü

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

KOCAELİ GEBZE IV MAKİNE VE İMALAT SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Endüstriyel Müşteri İstasyonları Teknik Şartnamesi Çelik Hattan Beslenen

KOCAELİ GEBZE IV MAKİNE VE İMALAT SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Endüstriyel Müşteri İstasyonları Teknik Şartnamesi Çelik Hattan Beslenen KOCAELİ GEBZE IV MAKİNE VE İMALAT SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Endüstriyel Müşteri İstasyonları Teknik Şartnamesi Çelik Hattan Beslenen TL.DM.07 / R.T: 22.03.2013 / R.No:02 A. GENEL Tanımlanan

Detaylı

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER: 1- KABLOLAMA ALT YAPISI UTP CAT5E DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH CORDLAR PRİZLER UTP CAT6 DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH

Detaylı

TEBLİĞ SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ TEBLİĞİ 22 Mart 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29303 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 19363 01.10.2012 Konu : Disk Depolama Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız Disk Depolama Sistemi Alımı kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. KONU KAPSAM 1.1. Bu projenin konusu ve kapsamı; Türkiye de faaliyet gösteren Çimento Fabrikalarının

Detaylı

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR TEKNİK KILAVUZU TK-2. Sürüm 3.0

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR TEKNİK KILAVUZU TK-2. Sürüm 3.0 YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR TEKNİK KILAVUZU TK-2 Sürüm 3.0 6 ŞUBAT 2015 Yeni Nesil ÖKC Teknik Kılavuzu TK-2, Sürüm 3.0 Sayfa 1 A- Giriş: Bu Teknik Kılavuz Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarda

Detaylı

Teknik Şartname Yazımı

Teknik Şartname Yazımı Teknik Şartname Yazımı Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ 22 haziran 2013 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı neler yapar? Poliklinik hizmeti verir Yataklı servise bakar EHU konsültasyonlarını yapar

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü nün bir ucu İzmir diğer ucu Ankara (Devamlılık fiber odası) olmak üzere, üzerinden video&audio

Detaylı

TRT SİTESİ YANGIN ALGILAMA-UYARI VE ACİL YÖNLENDİRME-ACİL AYDINLATMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT SİTESİ YANGIN ALGILAMA-UYARI VE ACİL YÖNLENDİRME-ACİL AYDINLATMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT SİTESİ YANGIN ALGILAMA-UYARI VE ACİL YÖNLENDİRME-ACİL AYDINLATMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ GENEL Yapılacak işler Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine

Detaylı

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR...

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR... TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BEYLİKOVA (ESKİŞEHİR) MALZEME DEPOSUNUN GÜVENLİĞİ VE KORUNMASI İÇİN KAPALI DEVRE KAMERA (CCTV) SİSTEMİ KURULMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -NİSAN 2014- - Sayfa 1/16 - İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

Kontrollü Kopya OAİB ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -KOMPRESÖR-

Kontrollü Kopya OAİB ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -KOMPRESÖR- Sayfa No : 1/12 ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -KOMPRESÖR- M a h a t m a G a n d h i C a d. N o : 1 0 3 G. O. P. 0 6 7 0 0 A N K A R A T e l : 9 0-3 1 2-4 4 7 2 7 4 0 F a k s : 9 0-3 1 2-4 4 7 0 1 8 0-4 4 6

Detaylı

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ Tadilat yapılacak Hizmet Binasında genel olarak aşağıda sıralanan

Detaylı

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR TEKNİK KILAVUZU 17 EKİM 2012. Yeni Nesil ÖKC Teknik Kılavuzu 1 Sürüm 1.0

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR TEKNİK KILAVUZU 17 EKİM 2012. Yeni Nesil ÖKC Teknik Kılavuzu 1 Sürüm 1.0 YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR TEKNİK KILAVUZU 17 EKİM 2012 Yeni Nesil ÖKC Teknik Kılavuzu 1 Sürüm 1.0 A- Giriş Bu teknik kılavuz Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarda (ÖKC) bulunması gereken asgari

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı KİLSVfîHJ Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/191) Kurumumuz ihtiyacı olan 1 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi Sistemi Alımı Teknik Şartnamesi 2007, Ankara Atatürk Bulvarı Kızılay

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ ve HEDEFLER Başbakanlığın 16 Temmuz 2008 gün ve 2816 sayılı, Elektronik

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi Haziran -2013 t Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ İÇİN HBYS, MÜDÜRLÜK İÇİN LBYS, FATURALANDIRMA VE İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GİRİŞ Sağlık Bakanlığı Tedavi

Detaylı

OAİB ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -HİDROLİK VE PNÖMATİK SİLİNDİRLER-

OAİB ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -HİDROLİK VE PNÖMATİK SİLİNDİRLER- Sayfa No : 1/12 ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -HİDROLİK VE PNÖMATİK SİLİNDİRLER- M a h a t m a G a n d h i C a d. N o : 1 0 3 G. O. P. 0 6 7 0 0 A N K A R A T e l : 9 0-3 1 2-4 4 7 2 7 4 0 F a k s : 9 0-3 1

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK DONANIM VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR... 3

Detaylı

ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ

ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ Sayfa - 2 ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL TANITIM 1.1. Yangın

Detaylı