T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı. Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü. Kamu İşletmeleri Raporu. Kasım 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı. Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü. Kamu İşletmeleri Raporu. Kasım 2011"

Transkript

1

2 T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2010 Kamu İşletmeleri Raporu Kasım 2011

3 TASARIM & BASKI Nazar Ofset Özveren Sokak 13/ A Demirtepe / Kızılay / ANKARA Tel: (0.312) II

4 2010 Kamu İşletmeleri Raporu 2010 Kamu letmeleri Raporu leti im Bilgileri Raporla ilgili görüş ve önerilerinizi Hazine Müste arl Kamu Sermayeli Kurulu ve letmeler Genel Müdürlü ü Y ll k Programlar ve Bütçe Dairesine (312) veya 6211 numaral telefonlardan veya adresi üzerinden iletebilirsiniz. III

5 IV

6 İçindekiler İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR LİSTESİ...VIII GRAFİKLER LİSTESİ...IX KUTULAR LİSTESİ...IX KISALTMALAR...X BÖLÜM 1: GİRİŞ... 1 BÖLÜM 2: KAMU İŞLETMELERİ... 5 BÖLÜM 3: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI PORTFÖYÜ Hazine Portföyü ve Sermaye Durumu Hazine Müsteşarlığı Görev Tanımı Amaç ve Hedefler KİT - Merkezi Yönetim Bütçesi İlişkisi KİT lere Yapılan Sermaye Aktarımları Bütçeden KİT lere Nakden Sermaye Aktarımları KİT lerde Sermaye Mahsubu KİT ler Haricindeki Kamu İşletmelerinde Sermaye Mahsubu KİT lere Yapılan Görev Zararı ve Kamu Sermayeli Bankalara Yapılan. Gelir Kaybı Ödemeleri KİT lerden Bütçeye Ödemeler BÖLÜM 4: 2010 KİT SİSTEMİ PERFORMANSI Mali Durum Gelir Tablosu Bilanço Rasyo Analizi Katma Değer İstihdam Personel Sayıları İstihdam Giderleri Ortalama Personel Maliyeti Personel Profili Diğer Göstergeler BÖLÜM 5: KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş Elektrik Üretim A.Ş Türkiye Elektrik İletim A.Ş Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü Türkiye Taşkömürü Kurumu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Türkiye Petrolleri A.O Türkiye Elektromekanik Sanayii Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü V

7 5.11. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü BÖLÜM 6: BAĞLI ORTAKLIKLAR Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş Türkiye Vagon Sanayii A.Ş BÖLÜM 7: ÖZELLEŞTİRME PORTFÖYÜ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Ankara Doğal Elektrik Üretim Ticaret A.Ş Sümer Holding A.Ş Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş BÖLÜM 8: KAMU SERMAYELİ BANKALAR Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş Türkiye Halk Bankası A.Ş Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş İller Bankası A.Ş Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş BÖLÜM 9: DİĞER KAMU İŞLETMELERİ VE FONLAR Anadolu Ajansı Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Türk Hava Yolları A.O Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Milli Piyango İdaresi Spor Toto Teşkilat Başkanlığı T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bütçe Dışı Fonlar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Özelleştirme Fonu Savunma Sanayii Destekleme Fonu Tanıtma Fonu VI

8 9.10. Döner Sermaye İşletmeleri Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Mahalli İdare İşletmeleri BÖLÜM 10: EKLER EK 1: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI PORTFÖYÜ KİT MALİ TABLOLARI Ek - 1 Tablo 1: Hazine Müsteşarlığı Portföyü Özet Gelir Tablosu (Toplulaştırılmış) Ek - 1 Tablo 2: Hazine Müsteşarlığı Portföyü Özet Bilanço (Toplulaştırılmış) Ek - 1 Tablo 3: Hazine Müsteşarlığı Portföyü Mali Rasyolar Ek - 1 Tablo 4: Vergi Dışı Gelirler EK 2: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI PORTFÖYÜ KİT İSTİHDAM BİLGİLERİ Ek - 2 Tablo 1: Hazine Müsteşarlığı Portföyü Personel Sayıları ve Maliyetleri Ek - 2 Tablo 2: Hazine Müsteşarlığı Portföyü Personel Profili (31/12/2010 İtibarıyla) EK 3: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI PORTFÖYÜ KİT LERİ DİĞER SEÇİLMİŞ GÖSTERGELER EK 4: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VE ÖİB PORTFÖYÜ MALİ TABLOLAR Ek - 4 Tablo 1: Hazine Müsteşarlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Portföyü Özet Gelir Tablosu Ek - 4 Tablo 2: Hazine Müsteşarlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Portföyü Özet Bilanço Ek - 4 Tablo 3: Hazine Müsteşarlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Portföyü Mali Rasyolar EK 5: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VE ÖİB PORTFÖYÜ İSTİHDAM BİLGİLERİ Ek - 5 Tablo 2: Hazine Müsteşarlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Portföyü Personel Profili EK 6: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ve ÖİB PORTFÖYÜ DİĞER SEÇİLMİŞ GÖSTERGELER EK 7: YILLAR İTİBARIYLA YAPILAN KİT MAHSUP TUTARLARI EK 8: BAĞLI ORTAKLIK ve İŞTİRAKLER EK 9: 2010 YILINDA İSO 500 DE YER ALAN KAMU İŞLETMELERİ EK 10: KULLANILAN MALİ RASYOLARA İLİŞKİN BİLGİLER VII

9 Tablolar Listesi Tablo 1: Hazine Müsteşarl ğ Portföyü Sermaye Durumu... 9 Tablo Tablo 1: Hazine 2: KİT - Müsteşarlığı Bütçe İlişkisi Portföyü... Sermaye Durumu Tablo Tablo 2: KİT 3: KİT - Bütçe Özet İlişkisi... Gelir Tablosu Tablo Tablo 3: KİT 4: KİT Özet Özet Gelir Bilanço Tablosu Tablo Tablo 4: KİT 5: KİT lerin Özet Bilanço... Mali Rasyolar Tablo Tablo 5: KİT lerin 6: Personel Mali Rasyoları... Say lar Tablo Tablo 6: KİT 7: KİT Personel İstihdam Sayıları... Giderleri Tablo Tablo 7: KİT 8: KİT İstihdam İstihdam Giderleri... / (Sat ş + Faaliyet Giderleri) Tablo 9: KİT Ortalama Personel Maliyeti Tablo 8: KİT İstihdam Giderleri / (Satış + Faaliyet Giderleri) Tablo 10: KİT Diğer Göstergeler Tablo Tablo 9: KİT 11: Ortalama KİT Diğer Personel Göstergeler Maliyeti Tablo Tablo 10: 12: KİT TPAO Diğer Yurt Göstergeler... İçi Yat r m Harcamalar Dağ l m Tablo Tablo 11: 13: KİT TMO Diğer Buğday Göstergeler... Al m Fiyatlar ve Primleri Tablo Tablo 12: 14: TPAO TMO Yurt Ürün İçi Yatırım Al m Miktar Harcamaları ve Fiyatlar Dağılımı Tablo Tablo 13: 15: TMO TMO Buğday Yurt İçi Alım Sat ş Fiyatları Bilgileri ve... Primleri Tablo Tablo 14: 16: TMO T.C. Ürün Ziraat Alım Bankas na Miktar ve Yap lan Fiyatları... Gelir Kayb Ödemeleri Tablo Tablo 15: 17: TMO Hazine Yurt İçi Kaynağ na Satış Bilgileri... Dönüşen Kredilerden TCZB Taraf ndan Aktar lan Tutarlar Tablo 16: T.C. Ziraat Bankasına Yapılan Gelir Kaybı Ödemeleri Tablo 18: Halk Bankas na Yap lan Gelir Kayb Ödemeleri Tablo Tablo 17: 19: Hazine Hazine Kaynağına Kaynağ na Dönüşen Dönüşen Kredilerden Kredilerden TCZB Halk Tarafından Bankas Taraf ndan Aktarılan Aktar lan. Tutarlar Tablo Tablo 18: 20: Halk Vak fbank Bankası na Sermaye Yapılan Durumu Gelir Kaybı... Ödemeleri Tablo Tablo 19: 21: Hazine Eximbank n Kaynağına İhracat Dönüşen Sektörüne Kredilerden Sağlad ğ Halk Destek Bankası... Tarafından 157. Tablo 22: Aktarılan Eximbank Tutarlar... Taraf ndan Tahsil Edilen Politik Risk Alacaklar Tablo Tablo 20: 23: Vakıfbank TCMB Sermaye Yap s Durumu Tablo Tablo 21: 24: Eximbank ın TCMB Mevduat n n İhracat Sektörüne Dağ l m Sağladığı... Destek Tablo 25: TMSF Bünyesindeki Bağl Ortakl klar ve İştirakler Tablo 22: Eximbank Tarafından Tahsil Edilen Politik Risk Alacakları Tablo 26: 2010 Y l nda SYDTF ye Yap lan Bütçe Transferleri Tablo Tablo 23: 27: TCMB Sermaye Özelleştirme Yapısı... Fonu Gelir ve Giderleri Tablo Tablo 24: 28: TCMB Döner Mevduatının Sermaye İşletme Dağılımı... Say lar Tablo Tablo 25: 29: TMSF Döner Bünyesindeki Sermaye İşletmeleri Bağlı Ortaklıklar Gelir Tablosu ve İştirakler Tablo Tablo 26: 30: 2010 Döner Yılında Sermaye SYDTF ye İşletmeleri Yapılan 2010 Bütçe Sermaye Transferleri... Tutarlar Tablo Tablo 27: 31: TSKGV nin Özelleştirme Pay Sahibi Fonu Olduğu Gelir Şirketler ve Giderleri Tablo 28: Döner Sermaye İşletme Sayıları Tablo 29: Döner Sermaye İşletmeleri Gelir Tablosu Tablo 30: Döner Sermaye İşletmeleri 2010 Sermaye Tutarları Tablo 31: TSKGV nin Pay Sahibi Olduğu Şirketler VIII viii

10 2010 Kamu İşletmeleri Raporu 2010 Kamu İşletmeleri Raporu Grafikler Listesi Grafik Grafik 1: IMF 1: IMF Kamu Kamu Sektörü Sektörü Şeması Şemas Grafik Grafik 2: KİT 2: KİT Katma Katma Değer Değer Hesabı Hesab (233 e (233 e tabi tabi KİT ler)... KİT ler) Grafik 3: Türkiye Elektrik Kurulu Gücünün ve Üretiminin Dağ l m Grafik 3: Türkiye Elektrik Kurulu Gücünün ve Üretiminin Dağılımı... Grafikler... Listesi Grafik 4: EÜAŞ Üretimlerinin Kaynaklar na Göre Gelişimi Grafik 4: EÜAŞ Üretimlerinin Kaynaklarına Göre Gelişimi Grafik Grafik 1: 5: IMF Türkiye Kamu Elektrik Sektörü Üretiminin Şemas Üretici... Kuruluşlara Göre Dağ l m 36 4 Grafik 5: Türkiye Elektrik Üretiminin Üretici Kuruluşlara Göre Dağılımı Grafik Grafik 2: 6: KİT Bor Katma İhracat n n Değer Bölgesel Hesab Dağ l m (233 e tabi... KİT ler) Grafik Grafik Grafik 6: 3: Bor 7: Türkiye ÇAYKUR İhracatının Elektrik Yaş Bölgesel Çay Kurulu Al m Dağılımı... Gücünün Bilgileri ve Üretiminin Dağ l m Grafik Grafik Grafik 7: 4: 8: EÜAŞ ÇAYKUR Üretimlerinin Yaş Destekleme Çay Alım Kaynaklar na Bilgileri... Primleri Göre Gelişimi Grafik Grafik Grafik 8: 5: ÇAYKUR 9: Türkiye HEAŞ Destekleme Planlanan Elektrik Üretiminin ve Primleri... Fiili Üretim Üretici Miktarlar Kuruluşlara Göre Dağ l m Grafik Grafik 9: 6: HEAŞ 10: Bor KEAŞ İhracat n n Planlanan Brüt Üretim ve Bölgesel Fiili Miktarlar Üretim Dağ l m Miktarları Grafik Grafik Grafik 11: SEAŞ Brüt Üretim Miktarlar : 7: KEAŞ ÇAYKUR Brüt Yaş Üretim Çay Miktarları... Al m Bilgileri Grafik 12: YEAŞ Brüt Üretim Miktarlar 106 Grafik Grafik Grafik 11: 8: 13: SEAŞ ÇAYKUR TŞFAŞ Brüt Destekleme Pancar Üretim Miktarları... Primleri Al m Fiyatlar Grafik Grafik Grafik 12: 9: 14: YEAŞ HEAŞ AOÇ Brüt Planlanan 2009 Üretim ve Y l Has lat n n Miktarları... Fiili Üretim Miktarlar Yüzde Dağ l m Grafik 10: KEAŞ Brüt Üretim Miktarlar Grafik 13: TŞFAŞ Pancar Alım Fiyatları Grafik 11: SEAŞ Brüt Üretim Miktarlar Grafik Grafik 14: 12: AOÇ YEAŞ 2009 Brüt Yılı Üretim Hasılatının Miktarlar Yüzde... Dağılımı Grafik 13: TŞFAŞ Pancar Al m Fiyatlar... Kutular Listesi 131 Grafik 14: AOÇ 2009 Y l Has lat n n Yüzde Dağ l m Kutu 1: Ülkemiz Mevzuat nda KİT Nedir... 1 Kutu 2: AB ye Göre KİT Nedir... 2 Kutu 3: Görev Zarar Nedir... Kutular Listesi 12 Kutu 4: Gelir Kayb Nedir Kutu Kutu 1: 1: Ülkemiz Ülkemiz Mevzuatında Mevzuat nda KİT KİT Nedir... Nedir... 1 Kutu 2: AB ye Göre KİT Nedir... 2 Kutu 2: AB ye Göre KİT Nedir... Kutu 3: Görev Zarar Nedir Kutu 3: Görev Zararı Nedir Kutu 4: Gelir Kayb Nedir Kutu 4: Gelir Kaybı Nedir ix IX

11 K saltmalar AA Anadolu Ajans RTÜK Radyo ve Televizyon Üst Kurulu AB Avrupa Birliği SPK Sermaye Piyasas Kurulu ADÜA Ankara Doğal Elektrik Savunma Sanayi SSM Üretim ve Ticaret A.Ş. Müsteşarl ğ AOÇ Atatürk Orman Çiftliği SYDTF Sosyal Yard mlaşma ve Dayan şmay Teşvik Fonu BDDK Bankac l k Düzenleme ve Savunma Sanayi SSDF Denetleme Kurumu Destekleme Fonu BKK Bakanlar Kurulu Karar SÜMER HALI Sümer Hal c l k ve El Sanatlar Sanayii A.Ş. BOTA Boru Hatlar ile Petrol Taş ma A.Ş TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi ÇAYKUR Çay İşletmeleri Genel T.C. Devlet Demiryollar TCDD Müdürlüğü İşletmesi DHM Devlet Hava Meydanlar Türkiye Cumhuriyet Merkez TCMB İşletmesi Bankas D BS Devlet İç Borçlanma Senedi TCZB Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas DMO Devlet Malzeme Ofisi TD Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. DPT Devlet Planlama Teşkilat Türkiye Elektrik Dağ t m TEDA Müsteşarl ğ A.Ş. EBK Et ve Bal k Kurumu TE A Türkiye Elektrik İletim A.Ş. EPDK Enerji Piyasas Düzenleme Türkiye Elektromekanik TEMSAN Kurumu Sanayii A.Ş. ET MADEN ETİ Maden İşletmeleri TETA Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. EÜA Elektrik Üretim Anonim Türk Hava Yollar Anonim THY Şirketi Ortakl ğ FDF Faiz D ş Fazla T GEM Tar m İşletmeleri Genel Müdürlüğü GAP Güneydoğu Anadolu ProjesiTK Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu IMF Uluslararas Para Fonu TKK Tar m Kredi Kooperatifleri MKB İstanbul Menkul K ymetler Borsas TMO Toprak Mahsulleri Ofisi X x

12 2010 Kamu İşletmeleri Raporu KB Karadeniz Bak r İşletmeleri Tasarruf Mevduat Sigorta TMSF A.Ş. Fonu KEGM K y Emniyeti Genel Toplu Konut İdaresi TOK Müdürlüğü Başkanl ğ KEY Konut Edindirme Yardimi TPAO Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl ğ KHK Kanun Hükmünde Türkiye Radyo Televizyon TRT Kararname Kurumu K T Kamu İktisadi Teşebbüsü TSKGV Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf KOB Küçük ve Orta Boy İşletme T FA Türkiye Şeker Fabrikalar A.Ş. LNG S v laşt r lm ş Doğalgaz TTA Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri MKEK Makina ve Kimya Endüstrisi TTK Kurumu Türkiye Taşkömürü Kurumu MP Milli Piyango İdaresi TÜDEMSA Türkiye Demiryolu Makinalar Sanayii A.Ş. OECD İktisadi İşbirliği ve Kalk nma Türkiye Lokomotif ve Motor TÜLOMSA Teşkilat Sanayii A.Ş. Ö B Özelleştirme İdaresi Türksat Uydu Haberleşme TÜRKSAT Başkanl ğ Kablo TV ve İşletme A.Ş. ÖYK Özelleştirme Yüksek Kurulu TÜVASA Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. PMUM Piyasa Mali Uzlaşt rma Merkezi YDK Yüksek Denetleme Kurulu PTT Posta ve Telgraf Teşkilat YPK Yüksek Planlama Kurulu XI xi

13 XII

14 2010 Kamu İşletmeleri Raporu Bölüm 1: Giri Kamu işletmesi kavram n n içeriği ülkeden ülkeye farkl l k göstermekle birlikte, genellikle bir kamu idaresinin ço unluk hissesine sahip olduğu ya da bir kamu idaresi taraf ndan yönetimi kontrol edilen işletmeler kamu işletmesi olarak adland r lmaktad r. Bu kapsamda, kamu işletmesi kavram bir yandan pay sahipli i, di er yandan yönetimde kontrol kavram ile ilişkilendirilmektedir. Ülkemiz aç s ndan bak ld ğ nda ise mevzuat m zda uluslararas yaklaş mlara paralel bir kamu işletmesi tan m bulunmamaktad r. Ülkemizdeki kamu işletmelerinin bir k sm kamu iktisadi teşebbüsleri kavram içerisinde değerlendirilirken, merkezi yönetimin ve yerel idarelerin pay sahipliği fonksiyonunu üstlendiği pek çok işletme ve iştirak ise bu kavram d ş nda farkl hukuki düzenlemelere tabi tutulmaktad r. Kuruluş kanunlar d ş nda kamu işletmelerinin belli bir k sm n düzenlemeye yönelik ilk geniş kapsaml kanun olarak nitelendirilebilecek olan 1938 tarihli ve 3460 say l Sermayesinin Tamam Devlet Taraf ndan Verilmek Suretiyle Kurulan İktisadi Teşekküllerin Teşkilatiyle İdare ve Murakabeleri Hakk nda Kanun sermayesinin tamam devlete ait olan işletmeleri iktisadi devlet teşekkülü olarak tan mlam şken, 1983 tarihli ve 2929 say l İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlar Hakk nda Kanun, Kutu 1: Ülkemiz Mevzuat nda K T Nedir? bu tan m genişleterek Kamu iktisadi teşebbüsleri, veya bilinen ad yla sermayesinin tamam devlete KİT ler, 233 say l KHK ya tabi ve sermayesinin ait olan işletmeleri kamu tamam devlete ait olan İDT ve KİK lerin ortak ad d r. iktisadi teşebbüsleri olarak tan mlam ş ve bu teşebbüsleri kamu iktisadi kuruluşlar ve ktisadi Devlet Te ekkülleri ( DT): İktisadi alanda ticari esaslara göre, kâr amac güderek faaliyet iktisadi devlet teşekkülleri gösteren teşebbüslerdir (MKEK, EÜAŞ, ÇAYKUR, şeklinde ikiye ay rm şt r. Halen EBK, BOTAŞ, TPAO ve TKİ gibi). yürürlükte olan 1984 tarihli ve 233 say l Kamu İktisadi Kamu ktisadi Kurulu lar (K K): İktisadi alanda Teşebbüsleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname de ayn kurguyu kabul etmiştir (Kutu 1). tekel niteliğini haiz mal ve hizmetleri kamu yarar gözeterek üreten ve pazarlayan teşebbüslerdir (TCDD, KEGM, PTT ve DHMİ). Diğer taraftan, Anayasa n n Bu kapsamda, her ne kadar pay sahibi kamu olsa Kamu İktisadi Teşebbüslerinin da; kamu bankalar, özelleştirme portföyündeki Denetimi maddesinde başl kl 165. KİT ler kuruluşlar, mahalli idare işletmeleri, bütçe d ş fonlar, TMSF iştirakleri ve döner sermaye işletmeleri sermayesinin yar dan fazlas doğrudan doğruya veya dolayl 233 say l KHK kapsam nda olmay p, bu KHK da yer alan KİT tan m na girmemektedirler. olarak devlete ait olan kamu kuruluş ve ortakl klar şeklinde tan mlanmaktad r. 1 1

15 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunu da; devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu idarelerine ve kuruluşlar na ait veya bağl olup, faaliyetleri devaml bulunan ticarî, s naî ve ziraî işletmeleri iktisadî kamu kuruluşlar olarak tan mlayarak mevzuattaki en geniş tan m yapmaktad r. Avrupa Birliği nin düzenlemeleri, merkezi veya mahalli idare fark gözetmeksizin kamu işletmelerini sermaye ve yönetim kontrolü aç s ndan ele almaktad r. AB, üye ülkelerdeki kamu pay sahipleri ile işletmeleri aras ndaki idari ve mali ilişkilerin şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlayacak çerçeve bir düzenlemenin ve bu ilişkileri yans tacak bir raporlama sisteminin gerekliliğini vurgulamaktad r (Kutu 2). Kutu 2: AB Mevzuat na Göre Kamu letmesi Nedir? 2006/111 / EC Say l Şeffafl k Direktifine göre; Kay tl sermayesinin çoğu kamuya (merkezi veya mahalli) ait olan, veya Oy hakk n n çoğu kamu kontrolünde olan, veya Yönetim veya denetim biriminin yar s ndan fazlas n n atama hakk kamu kuruluşlar nda olan işletmeler kamu işletmesi (public undertakings) olarak tan mlanmaktad r. Ülkemizde, 2010 sonu itibar yla, Bu tan ma göre; sermayesinin yar s ndan fazlas tüm kamu işletmelerinin Hazineye veya ÖİB ye ait olan kamu işletmeleri izlenmesine yönelik ilkeleri d ş nda, mahalli idarelere (il özel idarelerine, belirleyen ve bu işletmelerin büyükşehir belediyelerine ve belediyelere) ait şirketler faaliyetlerini konsolide bir şekilde ile sermayesinin çoğu devlete ait olmad ğ halde takip ederek raporlamakla imtiyazl hisseler veya düzenlemeler yoluyla oy görevlendirilmiş bulunmamaktad r 1. bir kurum Hazine hakk n n çoğu kamu kontrolünde olan ya da yönetim veya denetim kontrolü devlette olan işletmeler de Müsteşarl ğ ve diğer kamu pay kamu işletmesi say lmaktad r. sahipleri (ÖİB, TMSF, Mahalli İdareler vb.) sadece kendi portföyünde bulunan işletmeleri izlemekte, ancak bunlar n büyük çoğunluğu şirketlere yönelik herhangi bir rapor yay mlamamaktad r. Bu raporda Kamu İşletmeleri tan m ayr nt l ele al nacak, Hazine Müsteşarl ğ portföyündeki işletmelerin genel ve kuruluş bazl analizleri yap lacak ve diğer kamu işletmeleri tan t lmaya çal ş lacakt r. 1 Bu sorunlar n aş lmas n teminen, 11/10/2011 tarihli ve 662 say l KHK n n 65 inci maddesi ile Hazine Müsteşarl ğ Teşkilat ve Görevleri Hakk nda 09/12/1994 tarihli ve 4059 say l Kanun da değişikliğe gidilerek, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğünün ismi Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü şeklinde değiştirilmiş, an lan Genel Müdürlüğün görevleri aras na ise sermayesinin yar s ndan fazlas, mahallî idareler dâhil kamuya ait olan veya faaliyet alan itibar yla ticarî nitelik taş y p Say ştay Başkanl ğ nca denetlenen ve kapsam Müsteşarl kça belirlenecek olan kamu kuruluş ve işletmelerinin mali ve mali olmayan verilerini toplamak, izlemek ve değerlendirmek görevi eklenmiştir. 2 2

16 2010 Kamu İşletmeleri Raporu Rapor içindeki veriler, KİT lerin düzenli olarak Hazine Müsteşarl ğ na gönderdiği tablo ve bilgilerden, TBMM ad na denetim yapan Yüksek Denetleme Kurulunun 2 işletme baz nda haz rlad ğ denetim raporlar ndan, işletmelerin faaliyet raporlar ndan ve internet sayfalar nda sunduklar bilgilerden yararlan larak oluşturulmuştur y l ndan bu yana sürdürülen faaliyetler çerçevesinde KİT lerin büyük çoğunluğu faaliyet raporlar n kamuoyuyla paylaşmaktad r 3. Ayr ca, KİT lerin internet sitelerinin de içerik aç s ndan belirli bir düzeye getirilmesi sağlanm şt r /12/2010 tarihli ve ve sayılı say l Sayıştay Say ştay Kanunu uyarınca uyar nca Yüksek Denetleme Kurulu Kurulu Sayıştay a Say ştay a devredilmiştir /15514 sayılı say l BKK BKK kamu kamu işletmelerinin faaliyet faaliyet raporlarını raporlar n takip takip eden eden yılın Mayıs y l n May s ayı sonuna ay sonuna kadar hazırlayarak kadar haz rlayarak internet internet sitelerinde sitelerinde yayımlamalarını yay mlamalar n hükme hükme bağlamıştır. bağlam şt r. 3 3

17 4

18 Bölüm 2: Kamu letmeleri Günümüzde, kamu işletmesi kavram n n içeriği ülkeden ülkeye farkl l k göstermekle birlikte, genellikle bir kamu idaresinin ço unluk hissesine sahip olduğu ya da bir kamu idaresi taraf ndan yönetimi kontrol edilen işletmeler kamu işletmesi olarak adland r lmaktad r. Bu kapsamda, kamu işletmesi kavram bir yandan pay sahipli i, diğer yandan yönetimde kontrol kavram ile ilişkilendirilmektedir. Uluslararas S n fland rmalar Çerçevesinde Kamu letmesi Kavram a) Ulusal Hesaplar Sistemi (SNA 2008): Birleşmiş Milletler taraf ndan geliştirilen SNA 2008 e göre kamu işletmeleri kamu birimlerinin kontrolü alt ndaki şirketler olarak tan mlanmaktad r. An lan sistemde kontrol, genel kurum politikas n n atanan yöneticiler vas tas yla belirlenebilme yetkisi olarak ifade edilmektedir. Bu çerçevede kamunun, bir şirkette oy hakk veren hisselerin yar dan fazlas na sahip olmas, hissedarlar n oy verme yetkisinin yar dan fazlas n kontrol edebilmesi, özel bir kanun, karar ya da düzenlemeyle şirket politikas n belirleme veya şirket yöneticilerini atayabilme yetkisiyle donat lm ş olmas kontrol kavram n n varl ğ na işaret etmektedir. Doğrudan bir kamu idaresinin kontrolü alt nda bulunmamakla birlikte, bir kamu idaresince kontrol edilen işletmelerin kontrol ettiği diğer işletmeler de kamu işletmesi olarak s n fland r lmaktad r. b) Avrupa Hesaplar Sistemi (ESA 95): AB taraf ndan geliştirilen ESA 95, kamu işletmelerinin s n fland r lmas na yönelik olarak SNA 2008 ile ayn yaklaş m benimsemektedir. c) Devlet Mali İstatistikleri K lavuzu (GFSM 2001): IMF taraf ndan geliştirilen Devlet Mali İstatistikleri K lavuzunda da (GFSM 2001) benzer şekilde kamu işletmeleri genel yönetim birimleri taraf ndan kontrol edilen şirketler olarak tan mlanmaktad r. Grafik 1: Kamu Sektörü emas Kamu Sektörü Genel Yönetim Kamu letmeleri Mali Kamu letmeleri Mali Olmayan Kamu letmeleri Parasal Kamu letmeleri (Merkez Bankas dahil) Parasal Olmayan Mali Kamu letmeleri Kaynak: IMF, Manual on Fiscal Transparency 2007, Sf

19 Kamu Kamu İşletmeleri İşletmeleri Raporu Raporu Yukar daki şemada da gösterildiği üzere IMF, kamu sektörünü genel yönetim ve kamu işletmeleri olarak ikiye ay rmaktad r. Kamu işletmeleri ise mali ve mali olmayan kamu işletmeleri olarak tasnif edilmektedir. d) Avrupa Kamu İşverenleri ve İşletmeleri Merkezi (CEEP): Mali olanaklar n n yar dan fazlas merkezi veya yerel kamu idareleri taraf ndan sağlanan veya işletme sonuçlar ndan bu idarelerin sorumlu bulunduğu ve bunlar taraf ndan denetlenen girişimler CEEP taraf ndan kamu işletmesi olarak adland r lmaktad r. Kamu işletmeleri konusunda değinilmesi gereken bir başka husus, söz konusu işletmeler ile genel yönetim birimleri aras ndaki ayr md r. Zira, baz ülkelerde halihaz rda genel yönetimin bir parças olarak s n fland r lan kimi kamu birimleri kamu işletmesi özelliği gösterebilmekte, kamu işletmesi olarak yap land r lan kimi kuruluşlar ise asl nda genel yönetim sektörü birimi niteliği taş yabilmektedir. Diğer taraftan, kamu sektörü - özel sektör ayr m na yönelik uluslararas s n flama standartlar, küçük farkl l klar d ş nda birbirine paralel bir yaklaş m sergilemektedir. Bu yaklaş ma göre; Genel yönetim birimlerinin kontrolünde bulunan, Tam bir defter tutma sistemine sahip ve kendi ad na borç al p verebilen, Ürünlerinin çoğunu ekonomik olarak anlaml bir fiyattan satan, Piyasa faaliyeti gösteren ve bir şirket gibi yönetilen kuruluşlar genel yönetim sektörünün d ş nda tutulmakta ve kamu işletmesi olarak değerlendirilmektedir. Genellikle, sat has lat n n i letme giderlerinin yar s ndan ço unu kar lamas halinde söz konusu birimin piyasa faaliyeti gösterdiği ve ürünlerini ekonomik aç dan anlaml fiyattan satt ğ kabul edilmektedir. Ülkemiz Mevzuat na Göre Kamu letmeleri Giriş bölümünde de ifade edildiği üzere, ülkemiz mevzuat nda uluslararas yaklaş mlara paralel bir kamu işletmesi tan m bulunmamaktad r say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile genel yönetim sektörü merkezi yönetim (genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar), sosyal güvenlik kurumlar ve mahalli idareleri kapsayacak şekilde uluslararas s n fland rmalara paralel şekilde tan mlanmakla birlikte, ülkemizde kamu işletmelerinin uluslararas s n fland rmalar çerçevesinde tan mlanmas na yönelik net bir düzenleme bulunmamaktad r. Ülkemizde farkl kanunlar uyar nca faaliyet gösteren kamu işletmeleri ve iştirakleri aşağ daki başl klar alt nda s ralanabilir: Merkezi Yönetimle lgili Olanlar Sermayesi Hazine Müsteşarl ğ na ait olan ve 233 say l KHK ya tabi KİT ler ve bağl ortakl klar, 6 5

20 Çoğunluk sermayesi devlete ait olan kamu sermayeli bankalar (Ziraat Bankas, Halk Bankas, Eximbank, Tasfiye Halinde Emlak Bankas ve Kalk nma Bankas ), Sermayesinin tamam veya bir k sm Hazine Müsteşarl ğ na ait olan, ancak 233 say l KHK ya tabi olmayan işletmeler (TÜRKSAT, AOÇ ve TRT gibi), Özelleştirme kapsam ve program nda olan ve pay sahipliğini ÖİB nin yürüttüğü kuruluşlar (TTA, TEDAŞ, TŞFAŞ gibi), Çoğunluk sermayesi devlete ait olmamakla birlikte, yönetim biriminin yar s ndan fazlas n n atama hakk kamu kuruluşlar nda olan şirketler (THY, Vak fbank gibi), Şirket statüsünde olmay p yapt ğ faaliyet itibar yla kamu işletmesi niteliğini haiz, özel statülü işletmeler (Milli Piyango İdaresi, Spor Toto Teşkilat gibi), Savunma Sanayii Müsteşarl ğ iştirakleri, Toplu Konut İdaresi ve iştirakleri, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu iştirakleri, Döner sermaye işletmeleri, Türk Silahl Kuvvetleri Güçlendirme Vakf iştirakleri, Bütçe d ş fonlar, Sosyal Güvenlik Kurumu iştirakleri, Türk Hava Kurumu iştirakleri. Mahalli darelerle lgili Olanlar: İl özel idarelerine ait şirketler (ÖZİDAŞ gibi), Büyükşehir belediyelerine ait şirketler (BELBETON A.Ş. gibi), Belediyelere ait şirketler (BELTAŞ gibi). Yukar da da görüldüğü üzere, merkezi yönetimin ve yerel idarelerin pay sahipliği fonksiyonunu üstlendiği, farkl statülerde çok say da işletme ve iştirak bulunmaktad r. Kamu letmeleri Raporunun Kapsam nda Yer Alan Kamu letmeleri Kamu İşletmeleri Raporunun kapsam n n belirlenmesinde uluslararas s n fland rmalar göz önünde bulundurulmaktad r. Bu çerçevede, rapor kapsam nda ülkemiz mevzuat uyar nca kamu iktisadi teşebbüsü olarak nitelendirilen işletmelerle birlikte, özelleştirme program nda yer alan kuruluşlara, kamu sermayeli bankalara, farkl mevzuata tabi olmakla birlikte uluslararas s n fland rmalar uyar nca kamu işletmesi niteliği gösteren TÜRKSAT, TRT, AOÇ vb. kuruluşlara, bütçe d ş fonlara, TSKGV iştiraklerine ve döner sermaye işletmelerine yer verilmektedir. Mahalli idare işletmeleri hakk nda ise söz konusu işletmelerin kuruluş ve işleyiş esaslar ve bağl olduklar mevzuata yönelik genel bir bilgi ile birlikte, önemli büyüklükteki mahalli idare şirketleri hakk nda toplulaşt r lm ş büyüklükler verilmektedir. 7 6

21 Kamu Kamu İşletmeleri İşletmeleri Raporu Raporu Kamu letmelerinin Faaliyetlerinin zlenmesi ve Raporlanmas na Dair Tebli Hazine Müsteşarl ğ, kamu sektöründe şeffafl ğ n ve hesap verilebilirliğin art r lmas n teminen, genel yönetim kapsam d ş nda kalan kamu işletmelerinin faaliyetlerini etkin bir şekilde izleyerek mali ve mali olmayan verilerinin toplanmas na, derlenmesine ve raporlanmas na ilişkin usul ve esaslar belirlemektedir. Bu kapsamda izlenecek olan kamu işletmeleri 17/06/2009 tarihli ve say l Resmî Gazetede yay mlanan Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmas na Dair Tebliğ de belirtilmiştir. Tebliğ de kamu işletmeleri, sermayesinin yar s ndan fazlas kamu kurum ve kuruluşlar na ait olan veya faaliyet alan itibar yla ticari nitelik taş y p Yüksek Denetleme Kurulunca (Say ştay) denetlenen işletmeler olarak tan mlanm şt r. Tebliğ de ayr ca herhangi bir şekilde toplam kamu pay %50 ve alt na düşen işletmelerin takip kapsam ndan ç kar lmas, toplam kamu pay %50 nin üzerine ç kan işletmelerin ise kapsama dahil edilmesi öngörülmüştür. An lan oran hesaplan rken işletmelerde birden fazla kamu kurum veya kuruluşu pay sahibi ise toplam oran dikkate al nmaktad r. İzleme kapsam nda, kamu işletmelerinden baz tablolar belirli periyotlarla Hazine Müsteşarl ğ na göndermesi istenilmektedir. Hazine Müsteşarl ğ da bu bilgileri konsolide ederek belirli dönemlerde kamuoyuyla paylaşmaktad r. Bu kapsamda kamu işletmelerinden istenen başl ca tablolar şunlard r: Bilanço, gelir tablosu, nakit ak ş tablosu, kâr dağ t m tablosu, borç - alacak tablosu, sermaye bilgileri tablosu, mahsup tablosu, personel tablosu, personel profili tablosu, yönetici profili tablosu, istihdam maliyetleri tablosu, sözleşmeli personel tablosu, ihale yoluyla hizmet al m tablosu, iştirak bilgileri tablosu, taş t tablosu ve gayrimenkul tablosu. Tebliğ doğrultusunda mahalli idare şirketlerinden de bilgi al nmaya başlanm ş ve bu işletmelerden al nan bilgiler toplulaşt r larak bu raporun ilgili bölümlerinde kamuoyuna sunulmuştur. Ayr ca Tebliğ ile Hazine Müsteşarl ğ nca her y l Kamu İşletmeleri Raporu yay mlanmas öngörülerek, ülkemizdeki tüm kamu işletmelerinin detayl bilgilerinin bir arada bulunduğu bir kaynak oluşturulmas hedeflenmiştir. 8 7

Kamu İşletmeleri Raporu. www.hazine.gov.tr

Kamu İşletmeleri Raporu. www.hazine.gov.tr 1 BASKI TASARIM Kazım Karabekir Caddesi No: 95/47 06060 İskitler / ANKARA T.: 0(312)342 42 55 (pbx) F.: 0(312) 341 77 64 E.: info@7punto.com w.: www.7punto.com 2 Raporla ilgili görüş ve önerileriniz için

Detaylı

Finansal Hesaplar ve Türkiye Uygulamasına İlişkin Yöntemsel Açıklama

Finansal Hesaplar ve Türkiye Uygulamasına İlişkin Yöntemsel Açıklama Finansal Hesaplar ve Türkiye Uygulamasına İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım ve Amaç... 3 II- Tarihçe... 4 III- Yöntem... 5

Detaylı

KURUMU 2012 YILI RAPORU

KURUMU 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 1 2 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2014

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLARININ İRDELENMESİ, HUKUKİ DAYANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLAR CETVELİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 3346 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun Adı Merkez İlgili Kuruluş

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

RAKAMLARLA ÖZELLEŞTİRME

RAKAMLARLA ÖZELLEŞTİRME RAKAMLARLA ÖZELLEŞTİRME TÜRKİYE DE VE DÜNYADA ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI VE ÖZELLEŞTİRME FONU NUN KAYNAK VE KULLANIMLARI Derleyen: M. Necati DOĞAN Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanı ANKARA 2012 İÇİNDEKİLER

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2007 1 BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 2.500.000.000 TL den 3.800.000.000 TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 1.300.000.000 TL nominal

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge (31.12.2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No: 5944 Kabul Tarihi: 25.12.2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler a) Raporun dönemi :... 3 b) Ortaklığın unvanı :... 3 c) Dönem

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı