ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI"

Transkript

1 ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

2 SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki toplam 24 Adet Muhtarlığın Kira, Elektrik, Su, Telefon, Doğalgaz, İnternet v.b. gibi fatura ve giderlerinden bir kısmının, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 9. Maddesinin son fıkrası hükümleri doğrultusunda, muhtarlıklara destek sağlanması bakımından, Belediyemizce ödenmesi ve ödenecek giderlerin belirlenmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması. ( Md.) KA R A R : Bilindiği gibi; 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun tarih ve (26824) Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girmiş 5747 Sayılı Kanun un 2. maddesinin 1. Fıkrası hükümleri uyarınca daha önce Büyükçekmece İlçesine bağlı bulunan Tepecik, Mimarsinan ve Kumburgaz İlk Kademe Belediyeleri ile, Catalca İlçesine bağlı Muratbey ve Silivri İlçesine bağlı Celaliye Kamiloba İlk Kademe Belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak, mahalleleri ile birlikte belediyemize bağlanmışlardır Sayılı Kanun gereğince Belediyemize bağlanmış bulunan Mahalle Muhtarlıkları ile birlikte ilçemizde toplam 23 Adet Mahalle Muhtarlığı oluşmuştur. Müteakiben bu mahallelerden Batıköy Mahallesinin Mimaroba Mahallesi, Sinanoba Mahallesi ve Ekinoba Mahallesi isimleri altında üç ayrı mahalleye bölünmesi ve Muratbey Mahallesinin ise 6360 Sayılı Kanun hükümleri gereğince Çatalca İlçe Belediyesine bağlanması sonucu ilçemizde halihazırda toplam 24 Adet Mahalle Muhtarlığı oluşmuştur. Geçmiş dönemde ikametgah belgesi, nüfus cüzdan sureti v.b. gibi belgeleri düzenleyen Mahalle Muhtarlıkları, bu gibi belgelerin düzenlemesinden elde ettikleri gelirler ile muhtarlık giderlerini karşılamakta iken, bu görevlerin muhtarlıklardan alınması sonucu, muhtarlık giderlerini karşılayamaz duruma gelmiş olup, bu durum gerek Mahalle Muhtarlarının yakınmalarından ve gerekse mahallinde tespit edilmiştir. Öyle ki; mahalle muhtarlarının bir bölümü, yazdıkları dilekçelerle muhtarlık gelirlerinin çok az olması ve buna mukabil muhtarlık giderlerinin ise muhtarlık bütçesi ile karşılanamayacak kadar fazla olması nedeniyle, başta Kira, Elektrik, Su, Telefon, Doğalgaz, İnternet v.b. gibi faturalarını ödemekte sıkıntılar yaşandığını ve yaşanan kesintiler nedeniyle muhtarlık hizmetlerinin durma noktasına geldiğini belirterek, bu gibi fatura bedellerinin ve kiralarının belediyemizce ödenmesi talebinde bulunmuşlardır. Yine bilindiği gibi; 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 9. Maddesinin son fıkrasında Belediye, mahallenin ve Muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için, bütçe imkanları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve desteği sağlar denilmektedir. 1

3 SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda; Mahalle Muhtarlıkların bu sorunlarının çözülebilmesi, mağduriyetlerinin giderilebilmesi ve muhtarlık hizmetlerinin aksamadan, sağlıklı olarak yürütülebilmesi amacıyla, Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki toplam 24 Adet Muhtarlığın başta Kira, Elektrik, Su, Telefon, Doğalgaz, İnternet v.b. gibi fatura ve giderlerinden bir kısmının, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 9. Maddesinin son fıkrası hükümleri doğrultusunda, muhtarlıklara destek sağlanması bakımından, Belediyemizce ödenmesi ve ödenecek giderlerin belirlenmesi hususunda karar alınmasına ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğünün tarih ve (750382) sayılı teklifi, Belediyemiz Meclisinin 2015 Yılı Şubat Ayı Meclis toplantısının tarihinde yapılan 1. birleşiminde gündemin 1. maddesi olarak belirlenerek, incelenmek ve değerlendirilmek üzere, Hukuk Komisyonuna havale edilmiştir. Söz konusu teklifle ilgili olarak, Hukuk Komisyonunca hazırlanan komisyon raporu okunmak suretiyle, komisyon raporu doğrultusunda meclisimizde müzakere edildi. Yapılan müzakerede; Mahalle Muhtarlıkların sorunlarının çözülebilmesi, mağduriyetlerinin giderilebilmesi ve muhtarlık hizmetlerinin aksamadan, sağlıklı olarak yürütülebilmesi amacıyla, Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki toplam 24 Adet Muhtarlığın; Elektrik, Su, Telefon (Muhtarlıkça kullanılan sabit telefon), Doğalgaz, İnternet fatura bedellerinin (Fatura aboneliklerinin ilgili Mahalle Muhtarlığı Tüzel Kişiliği adına yapılmış olması şartıyla), 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 9. Maddesinin son fıkrası hükümleri doğrultusunda, muhtarlıklara destek sağlanması bakımından, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ( tarihinden itibaren ilgili muhtarlıklar adına tahakkuk ettirilmiş bulunan tüm fatura bedelleri dahil olmak üzere.) Belediyemizce ödenmesine, yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile karar verildi. 2

4 SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Sözleşmeli personel istihdamı; 06 / 02 /2015 ( 16 ) Konusu GÜNDEMİN ( 2. ) MADDESİ : M E V Z U : Belediyemizde 2015 Yılında 5393 Sayılı Yasanın 49. maddesi ve 657 Sayılı Yasanın (4/B) maddesi hükümleri uyarınca, kadro karşılık gösterilmek ve Tam Zamanlı Olarak Sözleşme yapılmak suretiyle 1 Adet Sağlık Memuru ve 2 Adet Avukat ın Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmesi ve 2015 Yılı sözleşme ücretinin belirlenmesi. ( Md.) KA R A R : Bilindiği üzere; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 49. maddesi ile Belediyelerin norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında Avukat, Mimar, Mühendis, Şehir ve Bölge Plancısı, Çözümleyici ve Programcı, tabip, Uzman Tabip, Ebe, Hemşire, Veteriner, Kimyager, Teknisyen ve Tekniker gibi uzman ve teknik personeli, 657 Sayılı Yasanın (4/b) maddesi hükümlerine uygun olarak, yıllık sözleşme ile çalıştırabileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31/10/2005 tarih ve (11493) sayılı yazıları ile Belediyelerde sözleşmeli personel istihdamının esasları düzenlenmiş ve yapılan bu düzenlemeler ile Belediyelerde 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 49. maddesinde belirtilen alanlarda uzman ve teknik personelin Tam Zamanlı Sözleşme yapılmak suretiyle yıllık sözleşme ile çalıştırılabilmesine imkan sağlanmış olup, bu hususlar dikkate alınarak; Belediyemizde 2015 Yılında ihtiyaç duyulan (1) Adet SAĞLIK MEMURU ile 2 Adet AVUKAT ın Tam Zamanlı İş Sözleşmesi yapılmak suretiyle Sözleşmeli Personel istihdam edilmesi düşünülmektedir. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 08/01/2015 tarih ve (4) sayılı genelgesinde belirtilen alanlara uygun olarak, Belediyemiz Meclisince onaylanmış bulunan Devlet Memuru Kadro Unvanları karşılık gösterilerek (1) Adet SAĞLIK MEMURU ile 2 Adet AVUKAT ın Tam Zamanlı İş Sözleşmesi yapılmak suretiyle 2015 yılında Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmesi ve sözleşme ücretinin adı geçen genelge ile 2015 yılı için unvanlar bazında belirlenen Sözleşmeli Personel Tavan Ücretlerinden söz konusu kadrolar için belirlenen Tavan Ücretlerinin (Maliye Bakanlığınca belirlenecek ek ödemeler de dahil olmak üzere) ödenmek üzere belirlenmesi hususlarının, 5393 Sayılı Yasanın 49. maddesi ile 657 Sayılı Yasanın (4/b) maddeleri hükümleri uyarınca müzakeresi ve karara bağlanmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün tarih ve (749935) sayılı yazılı teklifi, Belediyemiz Meclisinin 2015 Yılı Şubat Ayı Meclis toplantısının tarihinde yapılan 1. birleşiminde gündemin 2. maddesi olarak müzakere edilerek, incelenmek ve değerlendirilmek üzere, Hukuk Komisyonuna havale edilmiştir. Söz konusu teklif konu ile ilgili olarak, Hukuk Komisyonunca hazırlanan komisyon raporu okunmak suretiyle, komisyon raporu doğrultusunda meclisimizde müzakere edildi. Yapılan müzakerede; 1

5 SAYFA : (2) Karar Tarihi Karar No Kararın- Sözleşmeli personel istihdamı; 06 / 02 /2015 ( 16 ) Konusu Belediyemizde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 08/01/2015 tarih ve (4) sayılı genelgesinde belirtilen alanlara uygun olarak; 1- Belediyemiz Meclisinin tarih ve (40) sayılı kararı ile onaylanmış bulunan 3 Dereceli Sağlık Memuru Kadrosu karşılık gösterilerek (1) Adet SAĞLIK MEMURU 2- Belediyemiz Meclisinin tarih ve (40) sayılı kararı ile onaylanmış bulunan 1 Dereceli Avukat Kadrosu karşılık gösterilerek (1) Adet AVUKAT 3- Belediyemiz Meclisinin tarih ve (16) sayılı kararı ile onaylanmış bulunan 5 Dereceli Avukat Kadrosu karşılık gösterilerek (1) Adet AVUKAT ın Tam Zamanlı İş Sözleşmesi yapılmak suretiyle 2015 yılında Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmesine ve sözleşme ücretinin adı geçen genelge ile 2015 yılı için unvanlar bazında belirlenen Sözleşmeli Personel Tavan Ücretlerinden söz konusu kadrolar için belirlenen Tavan Ücretlerinin (Maliye Bakanlığınca belirlenecek ek ödemeler de dahil olmak üzere) ödenmek üzere belirlenmesine, 5393 Sayılı Yasanın 49. maddesi ile 657 Sayılı Yasanın (4/b) maddeleri hükümleri uyarınca yapılan oylama sonucu; mevcudun oybirliği ile karar verildi. 2

6 SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Dizdariye Mahallesi Salı Pazarı 06 / 02 /2015 (17) Konusu Tezgah yerlerinin iptali. GÜNDEMİN ( 3. ) MADDESİ : M E V Z U : Belediyemiz sınırlarındaki Dizdariye Mahallesinde, Salı günleri kurulmakta olan semt pazarının (Kapalı Salı Pazarı) girişinde bulunan, Abdurrahman EREKE Sokaktaki kısmının, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 10. Maddesinin 1. Fıkrası hükümleri uyarınca iptal edilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması. ( Md.) KA R A R : Zabıta Müdürlüğü nün 24/09/2014 tarih ve sayılı yazısıyla; İlçemiz, Dizdariye Mahallesinde Salı günleri kurulmakta olan semt pazarının girişi Abdurrahman EREKE sokağı üzerinde bulunan pazar tezgahlarının trafiği olumsuz yönde etkilediğini, bu durumun da olabilecek yangın, sağlık ve acil olaylara müdahaleyi etkileyeceği için, söz konusu yerdeki mevcut pazar tezgahlarının Kültür Park tarafına alınması talep edilmiştir. İlçemiz, Dizdariye Mahallesinde, Salı günleri kurulmakta olan semt pazarının, Abdurrahman EREKE sokağa taştığı, bu sokağın kapanmasıyla D-100 karayoluna şehir merkezinden tek çıkış imkanı olan, Gölboyu Caddesinde trafiğin tıkandığı, ayrıca bu cadde üzerinde bulunan dolmuş durağından ötürü de trafik açısından büyük sorunlar yaşandığı gözlemlenmektedir. Şehir merkezinden D-100 karayoluna Gölboyu Caddesi üzerinden çıkışın rahatlayabilmesi için, Abdurrahman EREKE sokağın pazar tezgahlarından arındırılması ve dolmuş durağının da bu sokak üzerinde konuşlandırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 12/07/2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin Pazar yerlerinin taşınması ve kapatılması başlıklı 10. maddesinin 1.fıkrasında Çevreye, altyapıya ve trafiğe yük getiren, ulaşım imkanları ve alan büyüklüğü yetersiz olan ve uygun çalışma ortamı bulunmayan Pazar yerleri n Kararı ile başka bir alana taşınabilir yada kapatılabilir. denilmektedir. Bu nedenle; Makamınızca da uygun görülmesi halinde, Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin pazar yerlerinin taşınması ve kapatılması başlıklı 10. maddesine istinaden, Büyükçekmece merkezden D-100 karayoluna tek çıkış olan Gölboyu Caddesinin trafik seyrinin tam olabilmesi için özellikle Salı günleri yaşanan olumsuzlukların bertarafı bakımından, Meclis Kararı alınmaksızın tahsis edilip belge düzenlenen Salı pazarı girişi Abdurrahman EREKE sokakta ki sağ kısım nolu pazar tezgahları ile sol kısım nolu pazar tezgahlarının bulunduğu Abdurrahman EREKE sokağının Pazar yeri olarak kullanımının iptal edilmesi konusunun görüşülerek karar alınmasına ilişkin Emlak İstimlak Müdürlüğünün tarih ve (750524) sayılı yazılı teklifi eki dosya, Belediyemiz Meclisinin 2015 Yılı Şubat Ayı Meclis toplantısının tarihinde yapılan 1. birleşiminde gündemin 3. maddesi olarak belirlenerek, müştereken incelenmek ve değerlendirilmek üzere, Harita Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonuna havale edilmiştir. Söz konusu teklifle ilgili olarak, Harita Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonunca müştereken hazırlanan komisyon raporu okunmak suretiyle, komisyon raporu doğrultusunda meclisimizde müzakere edildi. Yapılan müzakerede; 1

7 SAYFA : (2) Karar Tarihi Karar No Kararın- Dizdariye Mahallesi Salı Pazarı 06 / 02 /2015 (17) Konusu Tezgah yerlerinin iptali. Emlak İstimlak Müdürlüğünün bu husustaki yazılı teklifi doğrultusunda, Belediyemiz sınırlarındaki Dizdariye Mahallesinde, Salı günleri kurulmakta olan semt pazarının (Kapalı Salı Pazarı) girişinde bulunan, Abdurrahman EREKE Sokaktaki; sağ kısım no lu pazar tezgahları ile sol kısım no lu pazar tezgahları olmak üzere, Toplam 47 Adet Pazar tezgahının bulunduğu kısmının, Büyükçekmece İlçe Merkezinden D-100 karayoluna tek çıkış olan Gölboyu Caddesinin trafik akışında, özellikle Salı günleri kurulmakta olan pazar nedeniyle yaşanan olumsuzlukların giderilebilmesi, vuku bulabilecek yangın, sağlık ve acil olaylara müdahalelerin kolaylaştırılabilmesi bakımından, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 10. Maddesinin 1. Fıkrası hükümleri uyarınca iptal edilmesine ve Pazar tezgah yerleri iptal edilen (Toplam 47 Adet Tezgah yeri) Pazar esnaflarının mağduriyetlerinin giderilebilmesi bakımından, Belediyece daha sonra belirlenecek olan alternatif Pazar Yerlerinden, söz konusu esnaflara yeni Pazar Tezgah Yeri tahsis edilmesine, Harita Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonunca müştereken hazırlanan komisyon raporunda belirtilen görüş doğrultusunda, yapılan oylama sonucu; mevcudun oybirliği ile karar verildi. 2

8 SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- B.Çekmece Mimarsinan Balıkçı Barınağı 06/ 02 /2015 ( 18 ) Konusu 2015 Yılı Ücret Tarifesi; GÜNDEMİN (4.) MADDESİ : M E V Z U : Belediyemiz sınırlarındaki Mimarsinan Balıkçı Barınağına demirleyen teknelerden alınacak Hizmet Bedeli nin 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun (18/f) maddesi hükümleri uyarınca belirlenmesi ve Belediyemiz 2015 Yılı Gelir Tarifesine eklenmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması. ( Md.) KA R A R : Büyükçekmece İlçesi, Mimarsinan Mahallesinde bulunan Mimarsinan Balıkçı Barınağı, 28/08/1997 tarih ve sayılı olurla, Büyükçekmece Mal Müdürlüğü ve kapatılan Mimarsinan Belediyesi arasında imzalanmış olan protokol ile 20 yıl süre ile Mimarsinan Belediyesinin kullanımına verilmiştir sayılı yasa uyarınca Mimarsinan Belediyesinin tüzel kişiliği sona erdiğinden, Mimarsinan Belediyesi tarafından yapılan Balıkçı Barınağının tasarruf ve kullanım hakkı, Büyükçekmece Belediyesine geçmiştir. Mimarsinan Balıkçı Barınağının tasarruf ve kullanım hakkı Belediyemiz de olduğundan, söz konusu yerde, Belediyemizce güvenlik, elektrik, su vb. gibi ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmekte olup, bu hizmetlerin karşılığında hizmet bedeli alınması gerekmektedir. Bu nedenle; Makamınızca da uygun bulunması halinde, tasarruf ve kullanım hakkı Belediyemize ait olan, Mimarsinan Balıkçı Barınağındaki, S.S. Mimarsinan Su Ürünleri Kooperatifine üye balıkçı teknelerinin dışında kalan teknelere verilecek güvenlik, elektrik, su vb. hizmetler için, yazımız ekinde belirtilen fiyat tarifesi üzerinden, hizmet bedeli alınması ve alınması gereken hizmet bedelinin belirlenebilmesi için, uygun görüldüğü takdirde 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince karar alınmasına ilişkin Emlak İstimlak Müdürlüğünün tarih ve (751337) sayılı teklifi ve eki tarife, Belediyemiz Meclisinin 2015 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısının 02 Şubat 2015 tarihinde yapılan birinci birleşiminde, gündemin Dördüncü maddesi olarak müzakere edilerek, incelenmek ve değerlendirilmek üzere, Tarife Komisyonuna havale edilmiş olup, konuya ilişkin Tarife Komisyonu nun raporu doğrultusunda, 2015 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısının ikinci birleşiminde meclisimizde müzakere edildi. Yapılan müzakerede; Büyükçekmece Mimarsinan Balıkçı Barınağına demirleyecek olan S.S. Mimarsinan Su Ürünleri Kooperatifine üye balıkçı teknelerinin dışında kalan Teknelerden, Belediyemizce 2015 yılında, bu hususta hazırlanacak sözleşme hükümleri doğrultusunda, giriş güvenliği ile elektrik ve su hizmetlerinin verilmesi karşılığında alınacak hizmet bedelinin, Emlak İstimlak Müdürlüğünce liste şeklinde hazırlanan tarifenin, Tarife Komisyonunca yapılan değişiklik doğrultusunda, değiştirildiği şekliyle; T.C. 1

9 SAYFA : (2) Karar Tarihi Karar No Kararın- B.Çekmece Mimarsinan Balıkçı Barınağı 02/ 02 /2015 ( 18 ) Konusu 2015 Yılı Ücret Tarifesi; belirlenmesine ve Belediyemiz 2015 Yılı Gelir Tarifesine eklenmesine, yapılan oylama sonucu, Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir. BELEDİYESİ BALIKÇI BARINAĞI 2015 YILI FİYAT LİSTESİ METRELER 1 AY 3 AY 6 AY 12 AY 0-5'E KADAR 200 TL 400 TL 700 TL TL ARASI 600 TL TL TL TL ARASI 850 TL TL TL TL ARASI TL TL TL TL ARASI TL TL TL TL KATİP Emine DEMİRCİ BAŞKAN Dr. Hasan AKGÜN Belediye Başkanı İMZA KATİP Önder Yüksel ERYİĞİT İMZA ASLI GİBİDİR İMZA Yılmaz ÖZDAMAR Yazı İşleri Md. V. 2

10 SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Türkoba Mahallesi Güneyinin bir kısmına 06/ 02 /2015 ( 19 ) Konusu ait 1/1000 ölçekli Uyg. İmar Planı. GÜNDEMİN ( 5.) MADDESİ : M E V Z U : Türkoba Mahallesi Güneyinin bir kısmına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının müzakeresi ve karara bağlanması. ( Md.) KA R A R : Büyükçekmece İlçesi, Türkoba Mahallesi Güneyinin bir kısmına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının müzakeresi ve karara bağlanmasına ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğünün tarih ve (751629) sayılı teklifi ve ekleri, Belediyemiz Meclisinin 2015 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısının 02 Şubat 2015 tarihinde yapılan birinci birleşiminde, gündemin Beşinci maddesi olarak müzakere edilerek, incelenmek ve değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmiş olup, konuya ilişkin İmar Komisyonu nun raporu doğrultusunda, 2015 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısının tarihinde yapılan ikinci birleşiminde meclisimizde müzakere edildi. Yapılan müzakerede; Konuya ilişkin İmar Komisyonu Raporu okundu; İMAR KOMİSYON RAPORU KONUNUN ÖZÜ : Türkoba Mahallesi Güneyinin Bir Kısmına Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hususu. KOMİSYON İNCELEMESİ : Plan ve Proje Müdürlüğü nün tarihli ve sayılı yazısı, Belediye Meclisi nin 02/02/2015 tarihli Toplantısının 1. Birleşiminde incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir. Bilindiği üzere Büyükçekmece İlçesi, Türkoba Mahallesinin bir kısmını kapsayan alanda İstanbul Büyükşehir n tarihli ve 469 sayılı meclis kararı ile 1/5000 ölçekli Türkoba Mahallesi Güneyi Nazım İmar Planı kabul edilmiş olup Büyükşehir Belediye Başkanınca tarihinde onanmıştır. Söz konusu plan 15/08/ /09/2013 tarihleri arasında askıya çıkmıştır. Yukarıda bahsi geçen nazım imar planının bir kısmı için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışması Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından yapılmış olup değerlendirilip karar alınmak üzere Belediye Meclisine iletilmiştir. Dosyasında yapılan incelemede; Planlama alanının Büyükçekmece ilçesi, 1/5000 ölçekli Türkoba Mahallesi Güneyi Nazım İmar Planında konut dışı kentsel çalışma alanı olarak belirtilen yaklaşık ha lık alan için yapıldığı görülmüştür. Planlama alanının ha lık kısmı havza dışı alan, ha lık kısmı ise Büyükçekmece Göl Havzası Uzak Mesafeli Koruma Alanında yer almaktadır. Planlama alanı tamamen tarım dışı alandır. 1

11 SAYFA : (2) Karar Tarihi Karar No Kararın- Türkoba Mahallesi Güneyinin bir kısmına 06/ 02 /2015 ( 19 ) Konusu ait 1/1000 ölçekli Uyg. İmar Planı. Planlama alanı; 122 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 123 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 124 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 125 ada 1, 2, 3, 4 parseller, 147 ada 1 parsel, 144 ada 1 parsel, 149 ada 1,2,3,4,5,6,7 parseller, 126 ada 4, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 parseller ve 26, 27, 119, 137, 138, 139, 140, 155, 156, 157, 158, 161, 163, 166, 516, 681 parselleri kapsamaktadır. MÜLKİYET : Dosyasında yer alan tapu kayıtları incelendiğinde; Planlama alanının büyük kısmının özel şahıs mülkiyetinde olduğu tespit edilmiştir. MERİ PLANDAKİ DURUMU : Planlama alanı, onay tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı kapsamında kalmaktadır. 1/5000 ölçekli nazım imar planında planlama alanı kısmen meslek lisesi alanı, kısmen 40 ki/ha konut alanı, kısmen 60 ki/ha konut alanı, kısmen tarım alanı ve kısmen konut dışı kentsel çalışma alanı, kısmen yeşil alan olarak planlanmış olup ilgililerinin itirazı sonucunda tamamen konut dışı kentsel çalışma alanına alınmıştır. Eğitim alanı için alanın kuzeyinde 516 parsel üzerinde yer ayrılmıştır. Planlama alanı, meri onay tarihli 1/1000 ölçekli Türkoba Mahallesi I. ve II. Kısım Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalmaktadır. Planlama alanı meri planda %30,32 Emsal:0.20 konut dışı kentsel çalışma alanı, %49,61 Emsal:0.20 Depolama alanı, %3,29 Emsal:0.80 Sanayi alanı (havza dışı alan) ve %3,61 konut alanı ve % 11,34 teknik alt yapı alanı, %1,82 pasif yeşil alanı olarak ayrılmıştır. TALEP : Alanın % 93,24 ü Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, % 2,21 i Meslek Lisesi alanı, %4,42 si teknik altyapı alanı, % 0,13 ü pasif yeşil alan olarak planlanmıştır. Havza içerisindeki Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Emsal:0.25, ayrık nizam, ön bahçe mesafesi:5m, yan bahçe mesafesi:3m olarak; Havza dışındaki Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Emsal:0.80, ayrık nizam, ön bahçe mesafesi:5m, yan bahçe mesafesi:3m olarak planlanmıştır. Meslek Lisesi alanı için; Meslek Lisesi Alanlarında ilçe belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır. Bu alanlarda kamu kullanımı dışındaki faaliyetler yer alamaz. plan notunun eklendiği, yine Meslek Lisesi Alanının kamu eline geçmesi için 516 numaralı parsel kamu eline geçmeden 140,155,156,157,161,163,166 parseller, 122 ada 1,2,3,4,5,6,7 parseller, 123 ada 1,2,3,4,5,6 parseller, 124 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller, 125 ada 1,2,3,4 parseller, 126 ada 4,17,18 parseller, 144 ada 1 parsel,149 ada 7 parselde uygulama yapılamaz. plan notunun eklendiği, Yüksek basınçlı Doğal Gaz Boru Hatları için; Yüksek basınçlı Doğal Gaz Boru Hatları için yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmamak veya depolamamak koşulu ile bina yaklaşım mesafesi; boru hattının her bir tarafı için bina yaklaşım mesafesi=boru hattı irtifak sınırı + imar mevzuatına göre bina çekme mesafesi (5m.) olarak hesaplanır. Buna uygun olarak planda boru hattının her bir tarafı için bina yaklaşım mesafesi boru hattı irtifak sınırından itibaren 5m. dir. İmar uygulaması aşamasında, talep edildiği takdirde, içerisinde bina yapılmamak şartı ile, Boru hattı koruma kuşağı yeni oluşacak parsel içerisinde kalabilecek şekilde, cephesindeki parseller tevhid edilebilir. Plan notunun eklendiği görülmüştür. 2

12 SAYFA : (3) Karar Tarihi Karar No Kararın- Türkoba Mahallesi Güneyinin bir kısmına 06/ 02 /2015 ( 19 ) Konusu ait 1/1000 ölçekli Uyg. İmar Planı. KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ : Planlama alanına altlık teşkil etmek üzere; İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü, İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü, TEİAŞ Genel Müdürlüğü 1. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, İstanbul Valiliği Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, İstanbul Valiliği İl Tarım Müdürlüğü (İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü), İSKİ Genel Müdürlüğü, İGDAŞ Genel Müdürlüğü, BOTAŞ A.Ş. İstanbul İşletme Müdürlüğü, BEDAŞ Genel Müdürlüğü kurumlarından görüş alınmıştır. İSKİ Genel Müdürlüğü nün tarihli ve sayılı yazısında; Netice olarak; Büyükçekmece ilçesi, Türkoba Mahallesinin bir kısmına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ilgi (d) İBB Meclis kararı ile onaylanan Türkoba Mahallesi Güneyi 1/5000 ölçekli nazım imar planında gösterilen Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar ın mutlak tarım alanı olmaması durumunda idaremizce uygun bulunmaktadır. denilerek 5 maddelik altyapı görüşü bildirmiştir. İstanbul Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, tarih ve sayılı yazısında; Planlama sahası ile ilgili olarak; ilgi (b) kurum görüşümüz ve alınan görüşümüzden günümüze kadar olan süreçte plan yetkisine sahip kuruluşlar kanalı ile yapılan başvurular için verilen kurum görüşlerimiz geçerliliğini korumakta olup, bahsi geçen kurum görüşlerimize göre güncellenerek hazırlanan harita (CD ortamında ) yazımız ekinde sunulmuştur. Ayrıca tarihli ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5403 sayılı toprak kanunu ve arazi kullanımı kanununun 25. Maddesi tarihli ve 3194 sayılı imar kanununun 8 inci maddesine eklenen Tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere planlanamaz. hükmüne istinaden bahse konu planlama sahasında bulunan tarım arazilerinin 5403 sayılı kanunda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere planlanmaması gerekmektedir." denilmektedir. BOTAŞ İstanbul İşletme Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazısında; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı alanı içerisinde kurumumuza ait 22m lik ittifak sahası bulunmakta olup, 12 lik 70 bar yüksek basınçlı Büyükçekmece konutları ve sanayisini besleyen Büyükçekmece Doğal Gaz Branşman Boru hattı geçmektedir. Konu ile ilgili olarak ; tarih ve sayılı Resmi Gazetede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanarak yürürlüğe giren ; BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( BOTAŞ) HAM PETROL ve DOĞAL GAZ BORU HATTI TESİSLERİNİN YAPIMI ve İŞLETMESİNİNE DAİR TEKNİK EMNİYET VE ÇEVRE YÖNETMELİĞİ ne göre ; Bina yaklaşım mesafesi ittifak sınırından itibaren; 3

13 SAYFA : (4) Karar Tarihi Karar No Kararın- Türkoba Mahallesi Güneyinin bir kısmına 06/ 02 /2015 ( 19 ) Konusu ait 1/1000 ölçekli Uyg. İmar Planı. Madde 7 ve bent (5) e göre ; doğalgaz boru hattı yakınına ; patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı, aşındırıcı madde bulunduran, imal eden, kullanan atölye, depo, ardiye, imalathane, fabrika gibi tesisler en az ekteki tabloda yer alan emniyet mesafesi sınırına kadar yapıla bilir ibaresi yer almaktadır. Ancak, akaryakıt istasyonları, LPG ve CNG istasyonlarının boru hattına yaklaşma mesafesi; boru askı ile istasyonda bulunan yer altı ve yer üstü tankları, dispanserler veya tehlikeli maddenin bulunduğu ekipmanlar arasındaki mesafe 50 metreden aşağı olamaz demektedir. Madde 7 ve bent (9) göre ; Ana iletim doğalgaz hatları tarımsal arazi ve orman arazilerinde sonradan yapılaşmaya açılacak kısımlarda yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmamak veya depolamamak koşulu ile bina yaklaşım emniyet mesafeleri ; çapa göre sol veya sağ kalıcı güzergah şerit genişliği + imar mevzuatına göre bina çekme mesafesi + her kat için 0,5metre formülüne göre hesaplanır. Okul, hastane, ibadethane ve benzeri toplu yaşam alanları için 10 metre ilave edilir. Formülde belirtilen çapa göre sol veya sağ kalıcı güzergah genişliği ek-3 te yer alan tablodan boru hattının çapına göre belirlenir. İmar mevzuatına göre bina çekme mesafesi ise ilgili belediyenin imar mevzuatı ve uygulama imar planı gereği bina çekme mesafesi olarak tanımlanan parsel sınırı ile yapı arasındaki mesafedir. Bina çekme mesafesi belirlenirken Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yer alan maddeler esas alınır. Boru hatlarının kamulaştırma veya irtifak sahaları yeşil alan olarak bırakılacaktır. Boru hatları koridoru kesinlikle paralel yol olarak kullanılmayacak olup, yalnız dikey geçişlere müsaade edilecektir. denilerek görüş bildirmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazısında; Konut Dışı Çalışma Alanları için ;Teklif alanın cephe aldığı imar yollarında minimum 12m, çekilerek imar istikametinin bilgi paftasında gösterildiği şekilde kırılması ve gerekli yol terklerinin yapılması, DİĞER FONKSİYONLAR İÇİN OTOPARKLAR Yürürlükteki İstanbul otopark yönetmeliği doğrultusunda diğer fonksiyonlar için gerekli otopark alanlarının kendi paralelleri içerisinde karşılanması, ZEMİN ALTI KATLI OTOPARKLAR Planlama alanı içinde, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ulaşım Daire Başkanlığı nın uygun görüşü alınmak koşulu ile açık otopark, yeşil ve park alanları, spor alanları, çocuk bahçeleri, Pazar alanı, meydan, yol ve kavşak alanları gibi kamuya açık alanların zemin altları kotları ağaç ve bitki yaşamının sürdürülebileceği yeterli toprak derinliği bırakılarak ve doğal zemin kotları değiştirilmeyecek biçimde, olağan üstü durumlarda sığınak alanı olarak, diğer zamanlarda ise Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu ( UTK) kararıyla kamuya ait Zemin altı katlı otopark olarak kullanılmak üzere düzenlemeler yapılabilir plan notunun eklenmesi gerekmektedir. Bahse konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin kararlar kesinleştikten sonra Ulaşım Planlama Müdürlüğü nden tekrar görüş alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim." denilerek görüş bildirmiştir. 4

14 SAYFA : (5) Karar Tarihi Karar No Kararın- Türkoba Mahallesi Güneyinin bir kısmına 06/ 02 /2015 ( 19 ) Konusu ait 1/1000 ölçekli Uyg. İmar Planı. İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü nün tarihli ve sayılı yazısı ile; Konuya ilişkin olarak Bakanlığımızdan alınan ilgi (c) yazıda; İmar Uygulama Sınırı içerisinde kalan Eğitim Tesisi yerlerinin uygulama neticesinde Düzenleme Ortaklık Payından bedelsiz olarak temin edileceği, yapılacak imar değişikliğinde bu yerlere karşılık eşdeğer alan olarak gösterilen alanlarında aynı büyüklükte ve Bakanlığımıza külfet getirmemek üzere bedelsiz terk edilmediği veyahut imar değişikliğiyle oluşacak kamulaştırma külfetinin talep sahibince karşılanmadığı müddetçe uygun görülmediği belirtilmiştir." denilerek görüş bildirmiştir. İstanbul Valiliği Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısında; "İdaremizce konuya ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda, Belediyenizce 1/5000 ölçekli Türkoba Mahallesi Güneyi Nazım İmar Planının bir kısmı için yapılacak 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Çalışmasını da alan sınırlarının nasıl belirlendiği anlaşılmamış, Nazım İmar Planı ile belirlenen 18. madde uygulama sınırlarına, planlama alanı sınırına yada planlama alanı sınırının belirlenmesine yönelik kullanılabilecek diğer kriterlere uygun olarak belirlenmediği, uygulama imar planı çalışmasının Nazım İmar Planına uygun olarak belirlenecek etaplar halinde yapılmamasını ve uygulamanın parçalı olarak yapılmasının kamusal donatı alanlarının elde edilmesini zorlaştıracağı, kamulaştırma maliyetinin artması ve-veya hazine adına kayıtlı taşınmazların donatı alanı olarak kullanılması sonuçlarını doğuracağı, büyük oranda yapılaşmanın bulunmadığı gelişme alanlarında uygulama imar planı sınırlarının, kamusal donatı alanlarının 18. madde uygulaması gibi yöntemlerle elde edilmesini kolaylaştıracak biçimde bütüncül bir anlayışla belirlenmesinin uygun olacağı görüş ve kanaatlerine varılmıştır." denilerek görüş bildirmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün tarih, sayılı yazısında; "Planlama alanı kapsamında; herhangi bir UTK kararlı proje ve çalışmamız bulunmamakta olup bilgi alınması hususunda gereğini arz ederim." denilmektedir. BEDAŞ Genel Müdürlüğü nün tarih 1368 sayılı yazsısında; "İlgili yazı ekinizde belirtilen alan içerisinde, ilerdeki yapılaşmaya bağlı olarak ihtiyacın karşılanması için uygun olan herhangi bir noktaya Trafo Merkezi için yer ayrılması gerekmektedir. Söz konusu yer için herhangi bir projemiz gözükmemektedir." denilmektedir. İGDAŞ Genel Müdürlüğü nün tarih sayılı yazısında; "Söz konusu planlama sınırları içerisinde yer alan mevcut doğalgaz alt yapı tesislerimiz ekli pafta ve CD de sayısal olarak.(.dgn ve.dwg formatında ) 3 DERECE_ED 50 koordinat sisteminde gösterilmiştir. Mevcut doğalgaz hatlarının yapılacak uygulama imar planlarına işlenmesi,çelik doğalgaz hatlarımızın halihazır şekliyle alınması ve çekil doğalgaz hatlarına min m boru ortak aksından ( boru sağı ve solu ayrı ayrı olarak), polietilen doğalgaz hatlarına 1.25 m boru orta aksından ( boru ağı ve solu ayrı ayrı olarak ) yapı yaklaşma sınırı ile inşaat yapım ve diğer altyapı hatları inşası yapılabilir plan notu eklenmelidir. denilerek görüş bildirilmiştir. 5

MECLİS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- BORÇLANMA; 07 / 07 /2014 ( 62 ) Konusu (Mimarsinan Sahili 3. Etap Düzenlemesi Yapımı)

MECLİS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- BORÇLANMA; 07 / 07 /2014 ( 62 ) Konusu (Mimarsinan Sahili 3. Etap Düzenlemesi Yapımı) SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- BORÇLANMA; 07 / 07 /2014 ( 62 ) Konusu (Mimarsinan Sahili 3. Etap Düzenlemesi Yapımı) GÜNDEMİN 1. MADDESİ : M E V Z U : Belediyemiz bütçe imkanlarının yetersizliği

Detaylı

MECLİS KARARI Karar Tarihi Karar No Kararın- M.B. Birliğine Üye Seçimi. 05 / 05 /2014 ( 36 ) Konusu

MECLİS KARARI Karar Tarihi Karar No Kararın- M.B. Birliğine Üye Seçimi. 05 / 05 /2014 ( 36 ) Konusu Karar Tarihi Karar No Kararın- M.B. Birliğine Üye Seçimi. 05 / 05 /2014 ( 36 ) Konusu ÜYELER : Coşkun TANIŞ-Hayrettin ALTUNOK-Ahmet ŞAHİN-Emre SARISALTIKOĞLU- Hüseyin EKİCİ-Selda GİDİŞ UZKAN-Haluk HELVACIOĞLU-Mustafa

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2016/08 Tarih : 29.02.2016 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 351 ada 23 parsel komşuluğunda bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Yakacık Eski:7971 Yeni: 12427 ada 2 parsele ilişkin Eski:7971 Yeni: 12427 ada 1 parsel Maliki Tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Araç Talebi. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisinin 07/09/2015 tarihli oturumunda Komisyonumuza

Detaylı

MECLİS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Sözleşmeli personel istihdamı; 07 / 03 /2014 ( 17 ) Konusu

MECLİS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Sözleşmeli personel istihdamı; 07 / 03 /2014 ( 17 ) Konusu SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Sözleşmeli personel istihdamı; 07 / 03 /2014 ( 17 ) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Belediyemizde 2014 Yılında 5393 Sayılı Yasanın 49. maddesi ve

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.03.2016 tarih, 2016/6524 sayılı teklifi.

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/05/2015-E.13359 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (2290 ada, 110 parsel, 7669 ada, 1-2-5-6 parseller) TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 13/11/2015-E.29064 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal, Orhantepe 183 pafta, 513 ada, 317 parsel. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.10.2015 tarih, 2015/27710 sayılı teklifi. BAŞKANLIK

Detaylı

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/09/2016 Karar No 47 İMAR KOMİSYON RAPORU

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/09/2016 Karar No 47 İMAR KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-1: Elbasan Mahallesi 211 nolu parsele ait 1/1000 İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.08.2016 tarih E.3667 sayılı yazısında; İLGİ : 12.08.2016 tarih 32249 sayılı dilekçe. TALEP: Çatalca

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Yer Tahsisi. (İSMEK Kurs Merkezi.) TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 18.03.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin Uygulama İmar Planı değişikliği itirazları. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.06.2016 tarih, 2016/20656

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.10.2016 Kararın Nosu : 92 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' nün 24.10.2016 tarih ve E.11827418 sayılı yazısı ile Belediye Meclisimizin 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile Halk

Detaylı

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192 Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait Dumlupınar Mahallesi 24 L 3 pafta 14085 ada 7 parsel nolu

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Karar No: 205/23 Karar Tarih:07/04/205 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konu: Plan Tadilatı. Evrak No: 9483 Özet: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/ Pafta, 2085 Ada 8 ve 9 parsel sayılı

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 120 Pafta, 12626 Ada 1 parsel ile 12341 Ada 68 parsel arasında kalan tescilsiz kadastral alandaki (Eski 970 Ada 2 Parselin) Park Alanının bir kısmının Cami Alanına Alınmasına

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. Karar Tarihi : 01.07.2014 Karar No : 41850698.301.05-112 Konu : Kadro İptal-İhdas Talebi. KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları Meclis Kararları Karar Özeti: Karar Tarihi: 16.09.2011 Karar No: 2111 Dosya No: 2111 Karar: Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 70 ÖZÜ : (Önerge) Belediyemizce Yapılacak Asfalt Yapım İşi İçin İhtiyaç Duyulan Ödeneğin; İller Bankası, Yurt İçindeki Fonlardan, Özel Veya Kamu

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNİN 2.OTURUMUNA AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNİN 2.OTURUMUNA AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Güneyi Revizyon İmar Planları ve Kartal E-5 Kuzeyi İmar Planları sınırlarında Kaptan-ı Derya Caddesi'ne cepheli parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, İptal-İhdas. : Olağan Karar Tarihi : 01.11.2016 Karar No : 41850698.301.05-188 : Norm Kadro, İptal-İhdas KARAR : 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, İçişleri Bakanlığı Belediye ve Bağlı

Detaylı

MART 2015 MECLİS KARARLARI

MART 2015 MECLİS KARARLARI MART 2015 MECLİS KARARLARI Karar Tarihi Karar No Kararın- Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi. 02 / 03 /2015 ( 22 ) Konusu ÜYELER : Coşkun TANIŞ (Katılmadı)-Emre SARISALTIKOĞLU (Katılmadı)-İbrahim IŞIK-

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 22 M.Atilla ÖZKAYA, Hilmi BAYER, Sibel UYAR, Ertan SAYAR, Aysel NART, KARAR 22 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesinin birinci fıkrasında Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetkileri

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 05/06/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Aşağı Mahalle 882 ada, 62 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.05.2015

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59 GÜNDEM -4: 1/1000 Ölçekli Nakkaş Mahallesi Komisyon raporunun görüşülmesi. İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1015-6848 sayılı yazısında; İLGİ:a) 08.11.2012 tarih ve 154

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/05/2015-E.13356 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 119-2 pafta 945 ada 4 ve 13 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 30.03.2015

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 24.06.2016 Kararın Nosu : 68 Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve 66 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen konuya ilişkin İmar Komisyonu' nun 22.06.2016 tarih ve

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ MERKEZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 579 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNDE RESMİ KURUM ALANI(MÜZE) VE KÜLTÜREL TESİS ALANI(Kültür Evi) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan:

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1014-6847 sayılı yazısında ; İLGİ:a) 04/11/2011 tarih ve 94 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 06/12/2011 tarih 1535-9496 sayılı

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 01 Gündemin 1. maddesi;plan ve Bütçe komisyonu üyesi seçilmesine dair nün 28.12.2011 tarih 565 sayılı onayı meclise okundu. 5393 sayılı kanunun 24. maddesi gereğince

Detaylı

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.)

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.) PLAN NOTLARI: 1. GENEL HÜKÜMLER TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI (16.05.2011 T.T.-25.11.2011 T.T.) 1.1.Şifa Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 132 Tarih: 14.02.2013 Dosya No: 2013/316 KONUNUN ÖZÜ: Esenler İlçesi, Atışalanı mah., 245DT2A pafta,

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 134 Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesi muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi talebi. Meclis gündeminin 1. maddesinde

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal İlçesi, Yukarı Mahalle, 186 pafta, 2359 ada, 13 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.12.2015 tarih, 2015/34713

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih 494-3709 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih 494-3709 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih 494-3709 sayılı yazısında ; İLGİ:a)10.12.2010 tarih ve 49 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b)24.12.2010 tarih 993-12960 sayılı

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 19.04.2013 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğine İlişkin Teklif. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.01.2016 tarih, 2016/2559 sayılı teklifi.

Detaylı

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/01/2015 Cem KARA ( )

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/01/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM -1: 1/1000 Ölçekli Nakkaş Mahallesi Komisyon Raporunun görüşülmesi. İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.12.2014 tarih 1745-9781 sayılı yazısında; İLGİ: a)08.11.2012 tarih ve 154

Detaylı

Planlama Alanının Bölge İçindeki Yeri

Planlama Alanının Bölge İçindeki Yeri TEKİRDAĞ - ERGENE VELİMEŞE BELEDİYESİ REVİZE İMAR PLANINDA YAPILAN 4044, 4045, 4046, 9925, 8897 PARSELLER, 686 ADA1 PARSEL İLE 695 ADA 1 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Uygulama İmar Planı 5609,20 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği itirazı. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.06.2017 tarih, 2017/20063

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI ARALIK AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI ARALIK AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: UİP-5609,1; UİP-5639,2 ve UİP-5640,1 Plan işlem Numaralı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin UİP Değişikliği İtirazları (1/5000 ölçekli plana aykırı itirazlar) TEKLİF:

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planında Yapı Yasağı Getirilecek Alan Lejandında Kalan Alanlara Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği itirazları. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İLGİ: a) 11.09.2012 tarih ve 51 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 11.11.2014 tarih 1220-8206 sayılı

Detaylı

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, Gemlik İlçesi, Narlı Mahallesi, 1353 Nolu Parsel ve 1466 Nolu Parsel toplam yüzölçümü,

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.08.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İBB Şartlı Hibe Yardımı. komisyonumuza havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü nün 26/05/2012

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 18.03.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin Uygulama İmar Planı TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.06.2016 tarih, 2016/20651 sayılı teklifi. BAŞKANLIK

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, ERTUĞRUL MAHALLESİ H21C.04C.1A-1B PAFTA, 1018 ADA 3 PARSEL VE 924 ADA 26 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT 2016 BURSA İLİ, NİLÜFER

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 28 : İller Bankasından Araç Ve İş Makinesi Alımı İçin Kredi Kullanılması Hususunun Görüşülmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün Araç ve İş Makinesi Alımı Hususunda kredi

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 169 Pafta, 2243 ada 4 parsel ve 2648 (E:2240) ada 293 (E:292) 265 parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı 5608,73 plan işlem numaralı 26.09.2016 onanlı 1/1000 ölçekli

Detaylı

Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU

Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 02 Şubat 2016 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı, 160 pafta, Yeni:11272 Eski: 1826 ada 142 parsele ilişkin vatandaş talebi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 02.03.2017 tarih, 2017/6256 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA

Detaylı

T.C DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C DURAĞAN BELEDİYESİ Karar No: 50..:5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi gereği Belediyemiz Meclisi 05.09.2011 Pazartesi günü saat 14.00.de gündeminde bulunan konuları karara bağlamak üzere Belediye Başkanlığında Belediye

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 60 Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Sarıçam İlçe Belediye

Detaylı

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 2009/60-1 DAİRESİ : YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Meclisi 09.01.2009 Cuma günü saat 20.00 de Aytekin Başkanlık Makamından meclisimize havale olunan Yazı İşleri Müdürlüğü nün 09.01.2009 tarih

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

======================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ=========================

======================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ========================= ======================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ========================= Toplantı Dönemi : 2017 yılı Kasım Ayı Birleşim : 11 Oturum : 1 Tarihi : 06.11.2017 Karar Sayıları : 111, 112, 113, 114, 115 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 PLANLAMA ALANI Planlama Alanı Konya-Manavgat Karayolu

Detaylı

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları 06.06.2017 Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları KARAR NO 66 TARİH VE NOSU 15.05.2017 / 4212 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DEVİR İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne ait 15.05.2017

Detaylı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN - Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 8 Belediye Meclisi, Ocak ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1inci oturumda görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergeleri Görüşülmesi 1inci maddesinde yer

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER Gündem No : 56567348.301.03-1/1 Toplantı Tarihi:14/01/2016 Toplantı

Detaylı

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 09/02/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 03 Şubat 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Karar No: 204/2 Evrak No: 6687 Özet: Kadro değişiklik cetveli. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Konu: Kadro değişiklik cetveli. "3/0/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri

Detaylı

MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANI : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Marmaracık Mahallesi,

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Soğanlık, (Eski:132 Pafta, 1063 Ada 38 parsel) Yeni: 10058 Ada 419, 418 parseller ve bu parseller arasında kalan tescilsiz kadastral alan. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 02.03.2017

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince MART 2009 Ayı toplantısını 04 Mart Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 117 KARAR 117 : Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU, Mehmet BİLGİN, Ayşın AKYARLI SAVATLI nın mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 118 KARAR 118 1/1000

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Karar No: 204/64 Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evrak No: 943 Özet: İstanbul PTT Spor Kulübü futbol takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi. "05/05/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

BELEDİYE MECLİS KARARLARI ZİMMET DEFTERİ

BELEDİYE MECLİS KARARLARI ZİMMET DEFTERİ BELEDİYENİN ADI:ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE MECLİS KARARLARI ZİMMET DEFTERİ SNO KARAR TARİHİ KARAR NO 1 07012015 01 KARARIN KONUSU Meclis Üyeleri Merdin CANTAŞ, Selami YILDIZ ve Erol YÜRÜK ün toplantıya

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013 Karar No : 2013/10-1 (237) Belediye Meclisi 03/10/2013 Perşembe günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Onuncu Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 37 KARAR 37 İlçenin Altıntaş Mahallesi, 509 ada, 13 ve 14 parsel sayılı, Hazine adına kayıtlı taşınmazların E:0.10, hmax: 6.50 m yapılaşma şartı ile Spor Alanı olarak düzenlenerek imar ada sınırlarının

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 7 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 7 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU MECLİSİ Tarih : 06.09.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 7 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU KONU : Ödenek Aktarma. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 05.09.2011 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

657 S.K. Göre Net Aylık Tutar TH Mühendis ,89 TL. Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi

657 S.K. Göre Net Aylık Tutar TH Mühendis ,89 TL. Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi Karar Tarihi : 01.09.2016 Karar No : 41850698.301.05-150 : Ücretler ve Tarifeler KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmetler Sınıfında münhal bulunan aşağıda detayı yazılı Mühendis kadrosunda; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM NİSAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM NİSAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/04/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal- Soğanlık, 139/8 pafta, 4485 ada, 17,184,190,192 ve 289 parsellere ilişkin Uygulama İmar Plan değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Çavuşoğlu, 176 pafta, 2370 ada, 788 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.09.2016 tarih, 2016/28172 sayılı teklifi.

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.03.2014 Karar Numarası : 37

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.03.2014 Karar Numarası : 37 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN :Baki ERGÜL- Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Barış AYHAN-Rahmi BALFİDAN-Necla ÇELİK- Vahittin BULUT- Necati CANEL

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 KONU : Ödenek Aktarma. Komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 5183 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI TARİH : 08/09/2017 BİRLEŞİM NO : 1 OTURUM NO : 1 KARAR NO : 55 Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda görüşülmesine geçilen

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 528 Ek bütçe yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun geldiği şekliyle

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-264 12.12.2011 Özü: Geçici ve Mevsimlik İşçi Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2011 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.12.2011 tarih ve M.01.1.ABB.0.10.01-301.01-208

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal- Soğanlık Mahallesi, 10471 (E:2386) ada, 157 parselde Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 06.03.2017 tarih, 2017/6703 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA İlgi: a)

Detaylı