ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş."

Transkript

1 ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2 ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğe istinaden hazırlanmış tarihli Faaliyet Raporudur. a) Raporun Dönemi: Ortaklığın Ünvanı: Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri bilgileri aşağıda sunulmuştur. Adı-Soyadı Görevi Görev Başl. Tarihi Görev Bit. Tarihi C. Yücehan Öztüre YK Başkan Bilgehan Öztüre YK Üyesi H. Tufan Ballı YK Başkan Vekili Tülin Öztüre YK Üyesi Kubilay Kırman Bağımsız YK Üyesi Cenk Cenkcimenoğlu Bağımsız YK Üyesi b) İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası, Özbal Çelik Boru A.Ş. ağır sanayi şirketi olmasından ötürü ana faaliyet alanı endüstriyel Spiral Kaynaklı Çelik Boru üretimidir. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında altyapıya yatırımlar ve buna ayrılan bütçeler Şirketin performansına olumlu etki yapmaktadır. İç ve dış pazarda belli bir Pazar payı yakalamaya çalışan Şirket 2010 senesinde ton olan kapasitesini yaptığı yatırım ile tona çıkarmıştır ve daha sonra Mayıs 2013 de revizyon ile tona yükseltilmiştir. Yaklaşık 30 ülkeye ihracat yapan Özbal her sene bu sayıyı arttırmak amaçlı pazarlama faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye de de özellikle Su İzhale hatları, Liman Kazık Boru İşleri, Botaş hatları, Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları ve Enerji işlerinde aktif rol üstlenmeye çalışmaktadır senesinde yatırım yapılmamış ve 2013 senesi içinde bir yatırım planı mevcut değildir. Ancak yenileme ve bakım çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulumuz, aşağıda ifade edildiği şekilde bir kâr dağıtım politikası benimsemiş ve tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul da kabul edilmiştir Tarihinde yapılan Olağan Genel

3 Kurulumuzda, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2013 ve izleyen yıllara ilişkin Şirket in Kar Dağıtım Politikası toplantıya katılanların oybirliği ile onaylanmıştır. Buna göre; Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere, Türk Ticaret Kanunu, SPK hükümleri ve Ana Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurul da alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi ve SPK tarafından belirlenen yasal süreler içinde dağıtılması esasını benimsemiştir. Yönetim Kurulumuzun Genel Kurul a teklif ettiği kâr dağıtım teklifleri, ülke ekonomisinin ve Şirketimizin içinde bulunduğu sektörün mevcut durumu göz önünde bulundurulmak suretiyle, pay sahiplerimizin beklentileri ve Şirketimizin büyüme gereksinimi arasındaki hassas denge gözetilerek belirlenmektedir. c) İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları, İşletmenin finansman kaynağı özkaynaklarıdır. Bunun dışında proje finansmanları için de Özbal kısa ve uzun vadeli banka kaynakları kullanmaktadır. Bankalardan oldukça rekabetçi koşullarda finansman yaratmaya çalışan Şirket, maliyet ve diğer avantajlar sebebiyle uzun vadeli borçlanmayı politika olarak benimsemiştir Temmuz ayında Şekerbank ile 30 milyon TL nakit 15 milyon TL gayrinakdi olmak üzere 6 ay ödemesiz 5 yıllık kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Şekerbank tan sağlanan bu kredinin yaklaşık tamamı kullanılmış ve Şirket in kapatılabilecek tüm kısa vadeli borçları kapatılmıştır. Faiz ve kur riskine karşı bilançoya duyarlılık analizi uygulanmaktadır. Özbal döviz bazında sattığı ihalelerin hammaddesini döviz olarak alırken TL ile sattığı işlerde hammaddeyi TL olarak almaktadır. Kur riski yok denecek kadar azdır. Stok taşımayan Şirketin envanter riski de bulunmamaktadır. Uzun vadeli finansal borçlar şirket bilançosunda yaklaşık 32,90 milyon TL ( 2012 / Yıl sonu yaklaşık. 13,9 milyon TL idi ) mertebesindedir. Kısa vadeli finansal borçlar ise 5 milyon TL ye indirilmiştir. ( 2012 /Yıl sonu yaklaşık. 20,5 milyon TL idi). Özbal tüm kısa vadeli nakit akışını kısa vadeli döviz swapları ve forward işlemleri ile hedge etmektedir. Özbal 2011 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren ağırlıklı olarak Eximbank ın çeşitli kredilerini alternatif olarak kullanmaktadır. İhracatı desteklemek adına ticari bankaların kullandırım maliyetlerinin çok daha altında krediler ile işletme sermayesini fonlama yoluna gitmiştir. Bu vesile ile fonlama maliyetlerinde belli bir düşüş görülürken vadeler de görece uzatılmıştır. Tabii Eximbank ın aktif kullanımının dışında da Şekerbank kredisi vade hususunda Şirket i oldukça rahatlatmıştır. Şirket proje finansmanında kullanmak üzere değişik borçlanma alternetifleri kullanabilmek için çalışmalarını sürdürmektedir. d) Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar, Şirket Cari Dönem itibariyle 88,824,719 TL faturalanmış mal satışı gerçekleştirmiştir Yılında aynı dönemde ise 69,452,593 TL tutarında faturalanmış mal satışı gerçekleştirilmiş olup, senelik bazda yaklaşık % 28 lik bir artış oranı yakalanmıştır. Satışların maliyet oranı ise 86% ile sabit tutulmuştur.

4 e) İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler, Yurt içi ve yurt dışı ihalelerde daha aktif hale gelerek, kar marjı yüksek olan işleri alabilmek amaçlanmaktadır. Altyapı fonlarına önem veren Kuzey Afrika ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Irak ın yeniden yapılandırılması Şirket için önemli bir Pazar olarak gündemde olmaya devam edecektir senesinde Özbal özellikle Orta Doğu ülkelerinde de aktif rol almayı planlıyor. Türkiye de gün geçtikçe önem kazanan Enerji işleri, Su İzhale hat inşaları, Liman yapımları da aktif rol alınması düşünülen alanlardır. Bu hususta 2012 senesi sonunda kazanılan Botaş ihalesi Kasım 2013 de tamamlanarak teslim edilecektir. Yurt içi piyasalarda özellikle alt yapı yatırımlarına verilen önemden dolayı çok ciddi bir ivmelenme göze çarpmaktadır. Özbal yeni strateji ve kadroları ile bu işlerden ciddi bir pay almaya devam etmektedir. Alınan işlerden bazıları şu şekilde sıralanmaktadır: BOTAŞ DGBH (BİTLİS-BİNGÖL) USD PETLİM LİMANCILIK USD 5,800,000 ANTALYA DSI USD YEŞİLOVACIK USD BOTAŞ DGBH (MARDİN) USD Bu işler normal teslim süreleri içerisinde sorunsuzca ielerlemektedir senesi için öngörülen ciro rakamı yakalanmış olup, 2013 senesi için öngörülen hedef olan 130 milyon TL, 160 milyon TL ye revize edilmiştir. Revize edilmesindeki en temel sebep yurtiçinde yapılacak olan altyapı yatırımlarının artarak devam etmesinin beklenmesi ve Şirketimizin pazarlama stratejileri çerçevesinde alacağı pay hedefini artacağını öngörmesidir. Özbal; aynı zamanda KAP ta açıkladığı üzere TANAP projesi için ön yeterlilik başvurusu yapmış ve açıklanacak olan sonucu beklenmektedir. Bu projenin Türkiye gibi Şirket için de kazanıldığı takdirde gerçekleşmesi halinde çok önemli olacağı bellidir. f) Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu SPK nın tarih ve 48/1588 sayılı toplantısında alınan karara göre, İMKB de işlem gören şirketilerin faaliyet raporlarında ve internet sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum yönünde bilgiler vermeleri öngörülmüştür. Bu sebeple tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar ve yapılan çalışmalar sonrasında, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu tamamlanmıştır. Rapor Şirketin internet sitesi (www.ozbal.com) ve Faaliyet Raporumuz içerisinde yayımlanmıştır.

5 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) aldığı karar uyarınca, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem gören şirketlerin faaliyet raporlarında ve resmi internet sitelerin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu na yer verilmesi gerekliliği öngörülmüştür. İşbu rapor, SPK nın tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: IV No: 56 sayılı Tebliği ndeki Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 4/88 sayılı kararı ile belirlenen formata uygun olarak hazırlanmıştır. Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uymaktadır. Hissedar haklarının korunması, şeffaflık, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu aydınlatma ve kurumsallık ilkelerine uygun hareket etmekte olup, faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkeleri nde yer alan prensipler azami ölçüde uygulanmıştır. Anılan Tebliğ kapsamında uyumlaştırma çalışmaları için gerekli düzenlemeleri yapmıştır ve süreci daha da ileriye götürmek içinde özen göstermeye devam etmektedir. Anılan Tebliğ e uyum amacıyla şirket esas sözleşme değişiklikleri, yönetim kurulu yapılanmaları ve gerekli izinlerin alınması için Yönetim Kurulu na yetki verilmesine 19 Haziran 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Ayrıca denetimden sorumlu komitenin yanı sıra, kurumsal yönetim komitesi ve riskin erken saptanması komiteleri kurulmuştur. Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulan politikalar ve komitelerin çalışma yönergeleri internet sitemizde yer almaktadır. Ayrıca aşağıda yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz, Şirketimizin internet adresinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Şirketimiz mevzuattaki gelişmeleri dikkate alarak gerekli çalışmaları yapmaya devam edecektir. BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Pay sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler Mali İşler Direktörülüğü bünyesinde yürütülmekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır. Şeniz GÜNAL TURGAN Özbal Çelik Boru San. Tic. Ve Taah. A.Ş. Kısıklı Mah. Sarıgazi Cad. No:47 A Blok Üsküdar,İstanbul Tel : (216) E-Posta : Hissedarlarla ilişkiler Mali İşler Direktörlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Hissedarların bilgilendirilmesine yönelik BİST, SPK ve MKK açıklamaları ve bu kurumlarla sürdürülen iletişim bu birim tarafından yürütülmektedir. Hissedarlarla, olağan ve olağanüstü genel kurullar dışında, onlardan gelen talepler doğrultusunda da e-posta ve telefon ile iletişim kurulmaktadır. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar (www.kap.gov.tr) ve Şirket in internet sitesinde (www. ozbal.com) güncel olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

6 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen yazılı ya da sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmaktadır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler, yıllık faaliyet raporlarımızda, özel durum açıklamalarımızda ve bireysel talepler vasıtasıyla pay sahiplerimizin kullanımına ve değerlendirmesine sunulmaktadır. Aynı zamanda genel olarak adresinde de gerekli bilgiler pay sahiplerinin kullanımına elektronik ortamda sunulmuştur. Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması, bir hak olarak düzenlenmemiştir yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep de gelmemiştir. 4. Genel Kurul Toplantıları tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fizikî katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu, genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu olduğu hükmüne bağlı olarak e-genel Kurul fiziki Genel Kurul ile aynı tarihte ve paralel olarak yapılmaktadır. 28 Mart 2013 tarihinde 2012 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı Ekinciler Cad. Ertürk Sok. No:1 Kavacık-Beykoz, İstanbul adresindeki Asia Princess Oteli nde yapılmıştır. Şirket in toplam TL lik sermayesine tekabul eden adet hissenin TL lik sermayeye tekabül eden adet hisselik kısmı asaleten olmak üzere toplam adet hissenin toplantıda temsil edilmiş ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanmıştır. Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 12 Mart 2013 tarih ve 8276 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi nin 7 Mart 2013 tarihli nüshasının 22 numaralı sayfasında ilan edilmek ve ayrıca şirket internet adresinde yayınladığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ne gönderilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır. Genel kurullarda pay sahiplerinin sordukları sorular usulüne uygun olarak yanıtlanmıştır. Gündem dışı herhangi bir öneri verilmemiştir. Toplantılara ilişkin davet, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve esas sözleşme hükümlerine göre yapılmakta olup, KAP, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve ulusal gazetelerde toplantı ilanı ve gündem yayınlanmaktadır. Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, ihtiyaç duyulan Genel Kurul gündem maddeleriyle ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgelerle, esas sözleşmenin son hali ve esas sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren Şirketimizin merkez ve şubelerinde pay sahiplerimizin incelemelerine açık tutulmaktadır. Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmakta; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmektedir. Genel Kurula ait tutanak ve gündem maddeleri ve ilave bilgi notları internet sitesinde ilân edilip paydaşların bilgisine sunulmuştur.

7 5. Oy Hakları ve Azlık Hakları Ana sözleşmemiz uyarınca her pay sahibine bir oy hakkı verir, oy hakkında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Ancak, şirket hisseleri (A) ve (B) olarak iki gruba ayrılmıştır. Şirket esas sözleşmesi uyarınca, yönetim kurulunun 3 üyesi (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilmektedir. (A) Grubu payların tamamı nama, (B) grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. Şirket genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu nun maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Herhangi bir hissedarımızla Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Şirketimizde birikimli oy kullanma yöntemi uygulanmamaktadır. Ana sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişilerin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hükümler yer almamaktadır. 6. Kar Payı Hakkı SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulumuz, aşağıda ifade edildiği şekilde bir kâr dağıtım politikası benimsemiştir. Buna göre; Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere, Türk Ticaret Kanunu, SPK hükümleri ve Ana Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurul da alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi ve SPK tarafından belirlenen yasal süreler içinde dağıtılması esasını benimsemiştir. Şirketimizde kara katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Yönetim Kurulumuzun Genel Kurul a teklif ettiği kâr dağıtım teklifleri, ülke ekonomisinin ve Şirketimizin içinde bulunduğu sektörün mevcut durumu göz önünde bulundurulmak suretiyle, pay sahiplerimizin beklentileri ve Şirketimizin büyüme gereksinimi arasındaki hassas denge gözetilerek belirlenmektedir. Şirket kar dağıtım politikası hakkında olağan genel kurulda pay sahiplerine bilgi verilmiş olup, anılan politika, web sitemizde de yer alan faaliyet raporlarımızda yer almaktadır.

8 7. Payların Devri Esas sözleşmemizde pay devrine ilişkin olarak aşağıdaki şekilde bir hüküm bulunmaktadır: (A) grubu nama yazılı payların devri için Yönetim Kurulu nun onayı şarttır. Yönetim kurulu sebep göstermeksizin, onay vermekten imtina edebilir. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8. Bilgilendirme Politikası Şirketin Bilgilendirme Politikası yasal düzenlemeler, SPK mevzuatı ve yayımlanan tebliğlerle belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülür. Şirket kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda Bilgilendirme Politikası hazırlamış, anılan politikayı Yönetim Kurulu nun onayından geçirmiş ve genel kurulda hissedarların bilgisine sunmuş ve kamuoyuna internet sitesi aracılığıyla da duyurmuştur. Ayrıca talep olması halinde kamuya açıklanmış her türlü bilginin ilgili kişiye en kısa sürede ulaştırılması temel prensip olarak benimsenmiştir. Pay sahiplerinden bilgi talebi olduğu takdirde yazılı ya da sözlü bilgilendirme yapılmaktadır. Yıl içinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde gerekli özel durum açıklamaları da zamanında yapılmaktadır. Faaliyet raporumuz, kamunun Şirket in faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır. Özel Durum Açıklamaları Şirketimiz 2013 yılı Ocak Eylül döneminde SPK düzenlemeleri uyarınca 27 adet özel durum açıklaması yapmıştır. Şirketimiz tarafından zamanında yapılmamış özel durum açıklaması bulunmamaktadır. Kamuya açıklanacak bilgilerin, kolay anlaşılmaya imkan verecek nitelikte olmasına, zamanında, doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir olmasına dikkat edilmektedir. 9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri,Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ilkesi doğrultusunda doğru eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir bilgi sunumu sağlamak amacıyla etkin bir internet sayfası oluşturmuş olup, internet adresimiz dur. Sitenin İngilizce versiyonunun güncelleştirme çalışmaları devam etmektedir. Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerini bilgilendirme kapsamında aşağıdaki bilgiler yer almaktadır; Vizyon ve misyonumuz Şirket Hakkında Bilgiler Yönetim Kurulu ve Yönetim Hakkında Bilgiler Şirket Ortaklık Yapısı

9 10. Faaliyet Raporu Şirket Organizasyon Şeması Ticaret Sicil Bilgileri Şirket Ana Sözleşmesi Mali Tablolar ve Dipnotları Yıllık Faaliyet Raporları Kurumsal İlkelere Uyum Raporu KAP Bildirimleri Genel Kurul Bilgileri ( Gündem, Tutanak, Hazirun Cetveli, Vekaleten Oy Kullanma Formu) Kar Dağıtım, Şirket Bilgilendirme, Şirket Ücret Politikaları ve Etik Değerlerimiz Komiteler İzahname ve Ekleri Fiyat Tespit Raporu Halka Arz Sirküleri Şirketimiz Yönetim Kurulu, TTK ve SPK mevzuatı, Kurumsal Yönetim İlkeleri,Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ilkesi doğrultusunda şirketin iktisadi ve finansal durumunu ve işletme faaliyetlerinin gelişimini gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde yansıtmak üzere yıllık ve ara dönemlerde faaliyet raporları hazırlamakta ve bu raporları web sitesinde yayınlamaktadır. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü önlem alınmış olup Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileriyle hizmet aldığı diğer kişi/kurumlar Şirket web sayfasında sürekli olarak güncellenmektedir. Şirketimizin Faaliyet Raporunda da yer verdiği sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileri ile hizmet aldığı diğer kişi/kurumlar aşağıda sunulmuştur. Adı Soyadı Cemal Yücehan Öztüre Bilgehan Öztüre Hasan Tufan Ballı Tülin Öztüre Kubilay Kırman Cenk Cenkcimenoğlu Gülgün Ballı Mustafa Serdar Soysal Fahri Okan Böke Şeniz Günal Turgan Mevcut Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ortak Genel Müdür CFO Finans ve Yatırımcı İlişkiler Direktörü

10 Sevil Koç Orhan Yavuz Ballı Bengü Mustul Tuğrul Bayar Tufan Aydın Asuman Akbul Gökdeniz Kaya Hasan Ersan Diker Mustafa Çifçi Selahattin Tor Sedat Bozanoğlu Huriye Çam Muhasebe Müdürü İç Tic. Müdürü Dış Tic. Müdürü Proje Planlama Koordinatörü Satın Alma Müdürü EYS Müdürü Fabrika Müdürü Teknik Müdür Üretim Planlama Sorumlusu Satış Temsilcisi Bozanoğlu Hukuk Bürosu / Avukat Bozanoğlu Hukuk Bürosu / Avukat N. Lokman Ketenci Kapital Karden Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş./ Sorumlu Ortak Baş Denetçi Celal Pamukçu Cihan Beyzade Başak Yarar Kapital Karden Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş./ Sorumlu Ortak Baş Denetçi Kapital Karden Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş./ Kıdemli denetçi Kapital Karden Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş./Denetçi Yrd. BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ 11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ya da sözleşmeyle düzenlenmediği durumlarda menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket olanakları ölçüsünde Şirket in itibarı da gözetilerek korunur. Şirket ile ilgili tüm menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda kitle iletişim araçları vasıtasıyla bilgilendirilmesine azami özen gösterilmedir. Menfaat sahiplerinin Şirket in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi ne veya Denetimden Sorumlu Komite ye iletebilmesine yönelik mekanizmaların oluşturulması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

11 12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Menfaat sahipleri ile iletişim neticesinde elde edilen geri bildirimler Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek uygun görülenlerin uygulanmasına geçilmektedir. 13. İnsan Kaynakları Politikası Şirketimiz İnsan Kaynakları Politikası aşağıdaki çerçevede uygulanmaktadır. İşletmede görev yapan insanların bilgi,yetenek ve becerilerini rasyonel şekilde kullanarak işletmeye olan katkılarını maksimum düzeye çıkarmak. Çalışan personelin işten doyum sağlamalarına katkıda bulunmak. Şirket hedeflerine ulaşabilmesine yardımcı olmak. İyi eğitilmiş ve motive edilmiş personel tedarik etmek. Personelde kendini geliştirme ve tamamlama ihtiyaçlarını arttırmak. İş yaşamının kalitesini geliştirerek devamlı çalışmayı arzu edilir hale getirmek. Çalışanlardan; 2012 yılı ve önceki yıllarda ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet yoktur. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere ayrıca bir temsilci atanmamıştır. Şirket çalışanlarının görev dağılımı ve görev tanımları ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. 14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Şirket Yönetim Kurulunca da onaylanarak yürürlükte uyulması gereken etik kurallar belirtilmiş ve Şirket internet sitesinde (www.ozbal.com )yayınlanmaktadır. Ayrıca Şirketin Vizyon, ve Misyonu internet sitemizde yayınlanmış ve şirket içinde çeşitli alanlarda afişe edilerek çalışanlara da duyurulmuştur. Şirketimiz, hammadde alımından başlayarak üretimin tüm aşamalarında devam eden, ürünün müşteriye teslimine ve saha uygulamalarına kadar giden KALİTE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN entegrasyonu ile oluşmuş üçlü sorumluluk anlayışı ile çalışmaktadır. Özbal Çelik Boru da insana ve çevreye saygı felsefesi, şirketin bütün çalışanları tarafından kurum kültürü olarak benimsenmiştir. Misyonunun yol göstericiliğinde yüklendiği vizyon ve hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Özbal Çelik Boru nun, 2003 yılından itibaren uyguladığı yönetim sistemleri çerçevesinde yapılan faaliyetler şu şekilde ifade edilebilir:

12 Kalite ve çevre bilincinin geliştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması, iş kazaları, meslek hastalıklarının önlenmesi, işletme, ürün ve kalite maliyetlerin azaltılması, verimliliğin artırılması, sürekli iyileştirmenin sağlanması amacı ile; ISO 9001: 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 14001: 2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ve OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ nin gereksinimlerini birlikte karşılayan ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ ni kurmuş ve belgelendirmiştir. Bu sistem, ilk kez 2003 yılında IEC firması tarafından belgelendirilmiştir yılından bu yana TUV RHEINLAND firması tarafından etkinliği süren sistemimiz belgelendirilmektedir. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Özbal Çelik Boru da; KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ müşteri beklentilerinin anlaşılması ve karşılanması ile iş performansının iyileştirilmesini hedeflemektedir. Firmamızın ana iş süreçleri değişen teknoloji ve pazar ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmekte ve sonuç olarak müşteri beklentileri, iş ve uluslararası norm gerekliliklerine uyumlu hale getirilmektedir. Yönetim Sistemimiz mevcut süreç, ürün ve diğer proseslerde uygunsuzlukların azaltılmasını, yeni süreç, ürün ve hizmetlerin müşteri beklentileri ve iş gerekliliklerine göre oluşturulmasını hedeflemektedir. ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Başta enerji ve su kullanımı ile kağıt tüketimi olmak üzere çevre konularını sistematik bir şekilde ele almayı, yönetmeyi ve çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltmayı temel hedeflerinden biri olarak belirlemiştir. Firmamız bu kapsamda 2008 yılından bu yana enerji, su, doğal gaz ve geri dönüştürülebilir atıklara ilişkin istatistiklerini hesaplamakta, doğal kaynak kullanımlarında iyileştirmeler yapmaktadır. Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde etkin bir Atık Yönetim programı izleyen Şirketimiz, geri dönüştürülebilir atıkları kazandırmayı ve çevreye zararlı atıkları mevzuat gereklerine uygun bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamaktadır. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Kurulduğu günden bu yana firmamız faaliyetlerinde, hizmetlerinde ve kullandığı ekipman ve cihazlarda önce iş güvenliği felsefesini benimsemiştir. Firmamız, 2003 yılında kurulan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi çerçevesinde gerek ulusal gerekse uluslar arası mevzuatlara uymayı taahhüt etmiştir. Bu sistemin kurulması ve sürdürülmesi ile; Tüm iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleyen etkin bir sistem oluşturmak, Risk değerlendirmesi çerçevesinde riskleri ortadan kaldırmak veya en aza indirgemek ve Etkin bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü oluşturmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede her yıl düzenli olarak eğitimler, tatbikatlar, tehlike ve risk analizleri yapılmaktadır. Mevcut yasa ve yönetmelik gereklilikleri yerine getirilmekte, İş sağlığı ve Güvenliği performansı izlenmektedir.

13 Laboratuvarımız, 2009 yılında TÜRKAK tarafından akredite edilen Çukurova bölgesindeki ilk mekanik test laboratuarı olmuştur. Entegre Yönetim Sistemimiz paralelinde ISO EN IEC 17025:2010 YÖNETİM SİSTEMİMİZ her yıl TÜRKAK tarafından denetlenerek belgelendirilmektedir. BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU 15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2 si bağımsız olmak üzere toplam 6 üyeden oluşmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu nun 3 (üç) üyesi, (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından atanan üyelerden birinin üyeliğinin boşalması halinde, yerine yine (A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen ve kanunen gerekli nitelikleri haiz bir üye geçici olarak Yönetim Kurulu na seçilir.(a) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen üyeler dışında kalan yönetim kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından aday gösterilir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıllık bir görev süresi için seçilebilirler. Görev süresi biten herhangi bir üye yeniden seçilebilir. Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları gereklidir tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri bilgileri aşağıda sunulmuştur. Adı-Soyadı Görevi Görev Başl. Tarihi Görev Bit. Tarihi C. Yücehan Öztüre YK Başkan Bilgehan Öztüre YK Üyesi H. Tufan Ballı YK Başkan Vekil Tülin Öztüre YK Üyesi Kubilay Kırman Bağımsız YK Üyesi Cenk Cenkcimenoğlu Bağımsız YK Üyesi (*) tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul ile seçilmiştirler. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir. Yönetim Kurulu nda Kubilay KIRMAN ve Cenk CENKCİMENOĞLU bağımsız üye sıfatıyla görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri arasında kadın üye sıfatıyla TÜLİN ÖZTÜRE görev almaktadır. Cemal Yücehan Öztüre (Yönetim Kurulu Başkanı) : Cemal Yücehan Öztüre, 1964, İzmit doğumludur.lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde tamamlamıştır.yüksek lisansını Marmara Tıp Fakültesi mikrobiyoloji ana bilim dalında yapmıştır. Bilgehan Öztüre ile beraber 1991 yılında kurdukları Bilyapı İnş. Ve Endüstri Malz. Paz. Ltd. Şti. İle ticari hayata başlamıştır. Demir Çelik Sektörünün önde gelen firmalarından biri haline gelen Bilyapı Ltd. Şti. nden sonra sanayi alanında yatırımlar yaparak Özbal Çelik Boru San. Tic. A.Ş., Han

14 Teknolojik Montaj Taah. Tic. San. A.Ş., Özbal Metal Paz. Ltd. Şti.,Han Global Taş. Hiz. Mak. İnş. Madencilik Petrol San. Ve Tic. Ltd. Şti., RC Mühendislik ve Makina San. Tic. Ltd. Şti. Şirketlerinde ortaklık ve yönetim kurulu üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Halen Kocaeli Sanayici İş Adamları Derneği nin ve Kocaeli Ticaret Odası Meclis inin üyesidir. Yabancı dili İngilizce dir. Hasan Tufan Ballı (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ) : Hasan Tufan Ballı,1965,İstanbul doğumludur yılı sektörle ilk tanışması olmuştur yılları arasında Ümran Spiral Kaynaklı Boru A.Ş. de Planlama Müdürlüğüne kadar uzanan üretim safhasında çalışmıştır yılları arası Erciyas Çelik Boru da Fabrika Müdür Yardımcılığı yapmıştır.1995 yılında Özbal Çelik Boru yu Tarık Özkaya ile birlikte kurmuştur.özbal Çelik Boru San.Tic.ve Taah.A.Ş./Özbal Metal Pazarlama Taşımacılık Boru İnşaat Plastik Geri dönüşüm Sanayi Tic.Ltd.Şti./Han Global Taşımacılık Hizmetleri, Makine, İnşaat, Petrol Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. /RC Mühendislik ve Mak. San.Tic. Ltd. Şti./Han Teknolojik İmalat Montaj Taah.San. ve Tic.A.Ş. şirketlerinde ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.bir dönem Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, ve halen sürdürmekte olduğu MESİAD Dasifed Delegesi,TÜRAB Yönetim Kurulu Üyesi,Mersin Yelken Kulübü Başkan Yardımcılıkları görevlerini yürütmektedir. Bilgehan Öztüre (Yönetim Kurulu Üyesi) : Bilgehan Öztüre, yılında İzmit te doğmuştur. İlk-orta-lise egitimini İzmit te, yüksekokul eğitimini İstanbul ve Bursa da devam ettirmiştir.1989 yılında Bilyapı sirketini kurarak, 1991 yılında Yücehan Öztüre ile ortak olup Bilyapi sirketini limited şirket haline getirmiştir. Özbal Çelik Boru San.Tic.ve Taah.A.Ş./Özbal Metal Pazarlama Taşımacılık Boru İnşaat Plastik Geri dönüşüm Sanayi Tic.Ltd.Şti., Han Global Taşımacılık Hizmetleri, Makine, İnşaat, Petrol Sanayi ve Tic.Ltd.Şti./RC Mühendislik ve Mak.San.Tic.Ltd.Şti./Han Teknolojik İmalat Montaj Taah.San. ve Tic.A.Ş. şirketlerinde ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.yisad ve ÇEBİD e üyedir. Tülin Öztüre (Yönetim Kurulu Üyesi) : 1988 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetinin hemen arkasından 3 yıl boyunca İkiler Tic.A.Ş. de İthalat-İhracat departmanında Md.Yrd. görevini üstlenmiş olup daha sonrasında 1991 yılında Bilyapı Ltd Şti.firmasında Finansman bölümünde görev almıştır.1991 yılından itibaren kendilerine ait olan çeşitli grup firmalarında yöneticilik görevini üstlenmiştir. Şirket ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak Özbal Çelik Boru San.ve Taah.A.Ş. de finans yönetimi departmanında yöneticilik görevini sürdürmektedir. Yabancı dili İngilizce dir. Kubilay Kırman (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) : Kubilay KIRMAN 1965 Izmir dogumludur.bogazici Unv. I.I.B.F 1988 yilinda bitirdikten Is Bankasi Teftis Kurulu nda is hayatina baslamistir.2002 yılına kadar aralarinda Kocbank,Alternatifbank ve Egsbank in bulundugu cesitli banka ve finans grup sirketlerinde üst düzey yoneticilik yapmistir.2002 yili sonrasinda saglik sektorunde gorev almis,halen ozel bir hastanenin CEO ve Yönetim Kurulu üyesidir.kocaeli Sanayi Odasi ve Kocaeli Ticaret Odasi uyesi olan KIRMAN, KOSIAD Kocaeli Sanayici ve Isadamlari derneginin de Baskan Yardimciligi görevini yurutmektedir.yabanci dili ingilizcedir.

15 Cenk Cenkçimenoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) : 1996 Ankara doğumludur. ODTÜ Çevre Mühendisliği mezunudur yılları arasında Gaziantep ve Mersinde çeşitli belediyeler ve inşaat firmalarında altyapı proje koordinatörlüğü görevini yürütmüştür yılında Mersin Yenişehir Belediyesinde başkan danışmanı olarak çalışmaya başlayarak, Mersinin gelişiminde katkı sağlayacak bir çok projede görev almıştır yılında Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde Bölge Müdür Yardımcısı olarak başladığı görevi 2009 yılına kadar Bölge Müdürü olarak sürdürmüştür. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde görevi sırasında, Mersinli Sanayici ve İş Adamlarının sorunlarına en hızlı biçimde çözüm bularak bölgenin gelişmesi, kurumunun Mersin ili sanayisinin en önemli aktörlerinden olması ve Türkiyedeki 242 OSB arasında en iyi ilk 15 arasına girmesi konusunda önemli katkılar sağlamıştır yılında görevinden ayrıldıktan sonra kısa bir süre Ankara sanayi odasında Genel Sekreter Yardımcılığı görevi yapmıştır. Halen Mersin Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyeliğim devam etmektedir. İlgili faaliyet döneminde bağımsız üyelerin bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak bir durum ortaya çıkmamıştır. 16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulumuz 2013 yılı Ocak Eylül dönemi içinde 15 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantı tarihinin tüm üyelerimizin katılımına olanak sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen gösterilmektedir. Yönetim Kurulumuz düzenli olarak, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanmaktadır. Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ayda bir defa toplanır. Esas sözleşmede toplantıya çağrının özel bir şekle bağlı olduğuna dair bir hüküm yoktur. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarından adresinde yer alan Şirket Ana Sözleşmesi nde açıkça bahsedilmektedir. Yönetim Kurulumuz yetkilerini, görevini tam olarak yerine getirilebilmesini teminen ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye sahip bir şekilde, basiretli biçimde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanmaktadır yılı faaliyet dönemi içinde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler olmamıştır. Kamuyla paylaşılması gereken konulara ilişkin önemli kararlar, toplantı bitiminden sonra hemen kamuya açıklanmaktadır. Dönem içerisinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri tarafından onaylanmayarak genel kurul onayına sunulan ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır. 17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini kurmuş ve komitelerin işleyiş esaslarını web sitesinde yayınlamıştır.

16 Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi ne bırakılmıştır. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi icrada görevli olmayan bağımsız iki üyeden, Kurumsal Yönetim Komitesi bağımsız bir üye ve bir yönetim kurulu üyesinden, Riskin Erken Saptanma Komitesi ise iki yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır. Şirketimiz, KYİ Tebliğ çerçevesinde yönetim kurulu yapılanmasını sağlamıştır. Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri nedeniyle bir üye birden fazla komitede görev almaktadır. ÖZBAL ÇELİK BORU SAN. TİC. VE TAAH. A.Ş. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Hasan Tufan BALLI Bilgehan ÖZTÜRE Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi ÖZBAL ÇELİK BORU SAN. TİC. VE TAAH. A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Kurumsal Yönetim Komitesi Bağımsız Yönetim Kurulu Kubilay KIRMAN Başkanı Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Tülin ÖZTÜRE Yönetim Kurulu Üyesi Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi nin işbu çalışma esasları 14 Ağustos 2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Gerektikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu nun yetkisindedir. ÖZBAL ÇELİK BORU SAN. TİC. VE TAAH. A.Ş. DENETİM KOMİTESİ Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Cenk CENKCİMENOĞLU Kubilay KIRMAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

17 Denetim Komitesi nin işbu çalışma esasları 14 Ağustos 2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Gerektikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu nun yetkisindedir. 18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması Yönetim Kurulu tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komite düzenli olarak çalışmalarını sürdürmekte ve değerlendirmelerini Yönetim Kuruluna iletmektedir. Bu sistemin daha etkin yürütülemesi konusunda çalışmalar devam etmektedir. 19. Şirketin Stratejik Hedefleri Şirketin vizyon ve misyonu belirlenerek İnternet sitesinde yayınlanmış ve kamuya duyurulmuştur. MİSYONUMUZ; Su, gaz ve petrol taşıyan, hayatın ve enerjinin can damarı spiral kaynaklı çelik borular üretmek. VİZYONUMUZ ; Kalite ve müşteri odaklı, insana ve çevreye duyarlı, sürekli gelişen, sektöründe lider uluslararası bir firma olmak. Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleşme dereceleri aylık toplantılarda görüşülmekte bütçe, cari yıl ve geçen yıl verileri mukayeseli olarak değerlendirilmektedir. 20. Mali Haklar Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Genel Kurul tarafından Şirket in mali durumuna göre her biri için ayrı ayrı tespit edilir. Genel Kurul da alınan karara istinaden 2012 yılında Yönetim Kurulu üyeleri nden Hasan Tufan BALLI ya aylık net TL, Cemal Yücehan ÖZTÜRE ye aylık net TL, Bilgehan ÖZTÜRE ye aylık net TL, Tülin ÖZTÜRE ye aylık net TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net TL huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir. Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir. Üst yönetim ve Yönetim Kuruluna sağlanacak menfaatlere ilişkin Genel Kurulca kabul edilen ücretlendirme politikası adresinde detaylı olarak yer almaktadır.

18 Genel Kurul Bilgileri ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ NİN TARİHİNDE YAPILAN 2012 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş. nin 2012 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 28/03/2013 tarihinde, saat da, Asia Princess Oteli Ekinciler Caddesi Ertürk Sok. No:1 Kavacık, Beykoz, İstanbul adresindeki Atlas konferans salonunda İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü nün tarih ve 9584 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Savaş ÖZER gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 12/03/2013 tarih ve 8276 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi nin 07/03/2013 tarihli nüshasının 22 numaralı sayfasında ilan edilmek ve ayrıca şirket internet adresinde yayınlandığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ne gönderilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır. Olağan genel kurul toplantısının tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve tarih ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü belirlenmiştir. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam TL lik sermayesine tekabül eden adet hissenin TL lik sermayeye tekabül eden adet hisselik kısmının asaleten olmak üzere toplam adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cemal Yücehan ÖZTÜRE tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1. Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul Başkanlık Divanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cemal Yücehan ÖZTÜRE tarafından yapılan öneri ve bu doğrultudaki seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığı na Sayın Sedat BOZANOĞLU, Oy Toplayıcılığa Sayın Şeniz Günal TURGAN ve Yazmanlığa da Sayın Huriye ÇAM ın seçilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi ni kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası sahibi olan Şirket çalışanı Medet KİLİTÇİ atanmış olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir. 2. Gündemin 2. maddesi gereğince, Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi

19 hususu oya sunuldu ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 3. Gündemin 3. maddesi gereğince, şirketin 2012 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu ile bağımsız denetim raporunun verilen önerge üzerine söz konusu raporlara daha önceden vakıf olunduğundan okunmamasının teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ve bağımsız denetim raporunun onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 4. Gündemin 4. maddesi gereğince, şirketin 2012 faaliyet yılına ilişkin bilanço ve kar zarar hesaplarına daha önceden vakıf olunduğundan sadece özetinin okunmasının teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. Önerge doğrultusunda bilanço ve kar zarar tabloları özet olarak okundu, müzakereye açıldı, yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar zarar hesaplarının tasdikine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Şirket in 2012 yılındaki faaliyeti neticesinde yasal kayıtlarında dağıtılabilir karı oluşmadığı için kar dağıtılmasının mümkün olmadığına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 5. Gündemin 5. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2012 faaliyet yılına ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul un onayına sunuldu (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır). Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edilmiştir. 6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, verilen önerge okundu, daha önce açıklanan Kar Dağıtım Politikası nın genel kurul öncesi dağıtılması, Şirket internet sitesinde duyurulması ve anılan politikada herhangi bir değişiklik yapılmamış olması nedeniyle daha önce bilgi edinildiği, yeniden okumaya gerek olmadığı konusundaki önerge oylandı, önerge oybirliği ile kabul edildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2013 ve izleyen yıllara ilişkin Şirket in Kar Dağıtım Politikası toplantıya katılanların oybirliği ile onaylanmıştır. 7. Gündemin 7. maddesi uyarınca, verilen önerge okundu, daha önce açıklanan Şirket Bilgilendirme Politikası nın genel kurul öncesi dağıtılması, Şirket internet sitesinde duyurulması ve anılan politikada herhangi bir değişiklik yapılmamış olması nedeniyle daha önce bilgi edinildiği, yeniden okumaya gerek olmadığı konusundaki önerge oylandı, önerge oybirliği ile kabul edildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. 8. Gündemin 8. maddesi uyarınca, verilen önerge okundu, daha önce açıklanan Şirket in Etik Kuralları nın genel kurul öncesi dağıtılması, Şirket internet sitesinde duyurulması ve anılan politikada herhangi bir değişiklik yapılmamış olması nedeniyle daha önce bilgi edinildiği, yeniden okumaya gerek olmadığı konusundaki önerge oylandı, önerge oybirliği ile kabul edildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket in Etik Kuralları hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.

20 9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, verilen önerge okundu, daha önce açıklanan Ücretlendirme Politikası nın genel kurul öncesi dağıtılması, Şirket internet sitesinde duyurulması ve anılan politikada herhangi bir değişiklik yapılmamış olması nedeniyle daha önce bilgi edinildiği, yeniden okumaya gerek olmadığı konusundaki önerge oylandı, önerge oybirliği ile kabul edildi. yönetim kurulu tarafından hazırlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Ücretlendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmiş ve anılan politikanın katılanların oybirliği ile aynen onaylanmasına karar verilmiştir. 10. Gündemin 10. maddesi uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu na ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyumlu hale getirilmesi amacıyla, esas sözleşmenin tadil tasarısının görüşülmesine geçildi. Esas sözleşme tadil tasarısının genel kurul salonunda dağıtılması, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi nde ve Şirketimiz internet sitesinde daha önce ilan olunması sebebiyle bilgi edinildiği, yeniden okumaya gerek olmadığı konusundaki önerge oylandı, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Bu doğrultuda T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve sayı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın tarih ve sayılı izin yazıları doğrultusunda, Şirket esas sözleşmesinin Kuruluş başlıklı 1., Şirketin Amaç ve Konusu başlıklı 3., Şirketin Merkezi ve Şubeleri başlıklı 4., Şirketin Süresi başlıklı 5., Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7., Şirketin Temsil ve İlzamı, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi başlıklı 8., Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 9., Yöneticilere İlişkin Yasaklar başlıklı 11., Denetçiler ve Görevleri başlıklı 13., Genel Kurul başlıklı 15., İlan başlıklı 16., Bilgi Verme başlıklı 17., Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 18., Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi başlıklı 19., Hesap Dönemi ve Finansal Tablolar başlıklı 20. maddelerinin tadil edilmesi ve Genel Müdür ve Müdürler başlıklı 12., Bağımsız Denetim başlıklı 14. maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına ve bu değişikliklere ilişkin tadil metninin işbu tutanağa eklenmesine ve bu kapsamdaki işlemlerin sonuçlandırılması için Yönetim Kurulu na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 11. Gündemin 11. maddesi uyarınca, Şirket yönetim kurulu üyelerinin görev süresi devam ettiğinden yeniden seçim yapılmasına gerek olmadığına katılanların oybirliği ile karar verildi. 12. Gündemin 12. maddesi uyarınca, yönetim Kurulu Üyelerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçiler e ücret ödenmesi hususları görüşüldü, Yönetim Kurulu Üyeleri nden Hasan Tufan BALLI ya aylık net TL, Cemal Yücehan ÖZTÜRE ye aylık net TL, Bilgehan ÖZTÜRE ye aylık net TL, Tülin ÖZTÜRE ye aylık net TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kubilay KIRMAN a aylık net TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Cenk CENKCİMENOĞLU na aylık net TL huzur hakkı ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 13. Gündemin 13. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Şirket in 2013 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçiminin onaylanması hususu görüşüldü, Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçiminin onaylanması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. 14. Gündemin 14. maddesi gereğince verilen önerge okundu sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yönetim kurulunca onaylanan Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki iç yönergenin Elektronik Genel Kurul Sistemi nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanması, Faaliyet Raporu ile birlikte Genel

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN 13.06.2013 TARİHLİ SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

Detaylı

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin (Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır.)

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ II, 14.1 NOLU SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. Şirketimizin, 2014 yılı dokuz aylık faaliyetleri

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu BÖLÜM I. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu

Detaylı

KURUMSAL YÖNETIM ILKELERI UYUM RAPORU Kurumsal ve organizasyonel yapısını güçlendiren Bizim Toptan, geleceğe güvenle bakmaktadır.

KURUMSAL YÖNETIM ILKELERI UYUM RAPORU Kurumsal ve organizasyonel yapısını güçlendiren Bizim Toptan, geleceğe güvenle bakmaktadır. 1 KURUMSAL YÖNETIM ILKELERI UYUM RAPORU Kurumsal ve organizasyonel yapısını güçlendiren Bizim Toptan, geleceğe güvenle bakmaktadır. 1. Kurumsal Yönetim Ilkelerine Uyum Beyanı BÖLÜM 1 PAY SAHIPLERI Kurulduğu

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu ilkelere

Detaylı

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ŞUBAT 2015 1 KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası

Detaylı

BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 03.01.2014 tarihinde yayımlanarak

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU AFYON ÇİMENTO SAN. T.A.Ş. Sayfa No: 1 1-GENEL BİLGİLER: 1.1-Rapor Dönemi :01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 1.2-Ortaklığın Unvanı 1.3-Ortaklığın Ticaret Sicili :Afyon

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2013 31.03.2013 FAALİYET RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2013 31.03.2013 FAALİYET RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2013 31.03.2013 FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. 1- ŞİRKET İN FAALİYET KONUSU Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 FAALİYET RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 FAALİYET RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. 1- ŞİRKET İN FAALİYET KONUSU Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2013

FAALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU 2013 Sayfa 2 İçindekiler 1. Anel Telekom Hakkında... 4 2. Yönetim Kurulu / Komiteler ve Yönetim Takımı... 5 3. Operasyonel Faaliyetler... 12 4. Finansal Bilgiler... 14 5. Yatırımcı İlişkileri...

Detaylı

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 2013 HESAP YILI 2013 Faaliyet Raporu Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 24.03.2014 Pazartesi, Saat: 14:00 da G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze / Kocaeli

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ NİN 10.04

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ NİN 10.04 ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ NİN 10.04.2014 TARİHLİ 2013 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 faaliyet yılına ilişkin

Detaylı

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1 Haziran 2013 31 Mayıs 2014

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1 Haziran 2013 31 Mayıs 2014 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 Haziran 2013 31 Mayıs 2014 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 10.12.2004

Detaylı

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2 Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Kar Dağıtım Önerisi 15 Kurumsal Yönetim

Detaylı

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkeleri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilk defa

Detaylı

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1 KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 31 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sicil No:352307/ Mersis No: 0-5900-0627-1900010 Şirketimizin,

Detaylı

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 YILI BİLANÇO, GELİR TABLOSU FAALİYET VE DENETÇİLER RAPORU İdare Merkezi : Nispetiye Cad. Akmerkez TELEFON : (0-212)

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Raporumuz 3 Ocak 2014 tarihinde yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Detaylı

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. ^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIM SIZ DENETÇİ RAPORU K ütahya Porselen Sanayi A.Ş. Yönetim K urulu na, Yönetim

Detaylı

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ : XI NO : 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU A. RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN ÜNVANI, DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARINDA GÖREV ALAN BAŞKAN VE ÜYELERİN, MURAHHAS ÜYELERİN AD VE SOYADLARI, YETKİ SINIRLARI, BU GÖREVLERİNİN SÜRELERİ (BAŞLANGIÇ

Detaylı

YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ VE PERSONEL SAYISI İLE İLGİLİ BİLGİLER:

YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ VE PERSONEL SAYISI İLE İLGİLİ BİLGİLER: A) GENEL BİLGİLER: RAPORUN HESAP DÖNEMİ : 01.01.2014 31.12.2014 ŞİRKETİN TİCARET UNVANI : ADESE AVM TİCARET A.Ş. TİCARET SİCİLİ NUMARASI : 19230 MERKEZ İLETİŞİM BİLGİLERİ : Musalla Bağları Mah. Gökler

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Ülkemizin gelişen ekonomisi ile birlikte finansal piyasalar da derinlik kazanmakta ve bu piyasaların etkin birer katılımcısı

Detaylı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi :01.01.2013 31.03.2013 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Unvanı : İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi Dönem

Detaylı

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na E! Güney Bağımsız Denetim ve Tel: +902123153000 SMMM AŞ Fax: +902122308291 Eski Büyükdere Cad. ey.cam Oriin Maslak No:27 Ticaret Sicil No: 479920-427502 Buıldıng a better Maslak, Sarıyer 34398 workıng

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU: 2.1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU: 2.1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU: 2.1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır.) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal

Detaylı

Yıl içerisinde tüm yatırımcılarla talep doğrultusunda düzenli toplantılar yapılmıştır.

Yıl içerisinde tüm yatırımcılarla talep doğrultusunda düzenli toplantılar yapılmıştır. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01 Ocak 2014-31 Aralık 2014 döneminde Sermaye

Detaylı

AKIN TEKSTİL A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (31/12/2014) BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

AKIN TEKSTİL A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (31/12/2014) BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI AKIN TEKSTİL A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (31/12/2014) BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Akın Tekstil A.Ş. nin 2014 yılına ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 03.01.2014

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı