ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş."

Transkript

1 ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2 ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğe istinaden hazırlanmış tarihli Faaliyet Raporudur. a) Raporun Dönemi: Ortaklığın Ünvanı: Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri bilgileri aşağıda sunulmuştur. Adı-Soyadı Görevi Görev Başl. Tarihi Görev Bit. Tarihi C. Yücehan Öztüre YK Başkan Bilgehan Öztüre YK Üyesi H. Tufan Ballı YK Başkan Vekili Tülin Öztüre YK Üyesi Kubilay Kırman Bağımsız YK Üyesi Cenk Cenkcimenoğlu Bağımsız YK Üyesi b) İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası, Özbal Çelik Boru A.Ş. ağır sanayi şirketi olmasından ötürü ana faaliyet alanı endüstriyel Spiral Kaynaklı Çelik Boru üretimidir. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında altyapıya yatırımlar ve buna ayrılan bütçeler Şirketin performansına olumlu etki yapmaktadır. İç ve dış pazarda belli bir Pazar payı yakalamaya çalışan Şirket 2010 senesinde ton olan kapasitesini yaptığı yatırım ile tona çıkarmıştır ve daha sonra Mayıs 2013 de revizyon ile tona yükseltilmiştir. Yaklaşık 30 ülkeye ihracat yapan Özbal her sene bu sayıyı arttırmak amaçlı pazarlama faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye de de özellikle Su İzhale hatları, Liman Kazık Boru İşleri, Botaş hatları, Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları ve Enerji işlerinde aktif rol üstlenmeye çalışmaktadır senesinde yatırım yapılmamış ve 2013 senesi içinde bir yatırım planı mevcut değildir. Ancak yenileme ve bakım çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulumuz, aşağıda ifade edildiği şekilde bir kâr dağıtım politikası benimsemiş ve tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul da kabul edilmiştir Tarihinde yapılan Olağan Genel

3 Kurulumuzda, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2013 ve izleyen yıllara ilişkin Şirket in Kar Dağıtım Politikası toplantıya katılanların oybirliği ile onaylanmıştır. Buna göre; Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere, Türk Ticaret Kanunu, SPK hükümleri ve Ana Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurul da alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi ve SPK tarafından belirlenen yasal süreler içinde dağıtılması esasını benimsemiştir. Yönetim Kurulumuzun Genel Kurul a teklif ettiği kâr dağıtım teklifleri, ülke ekonomisinin ve Şirketimizin içinde bulunduğu sektörün mevcut durumu göz önünde bulundurulmak suretiyle, pay sahiplerimizin beklentileri ve Şirketimizin büyüme gereksinimi arasındaki hassas denge gözetilerek belirlenmektedir. c) İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları, İşletmenin finansman kaynağı özkaynaklarıdır. Bunun dışında proje finansmanları için de Özbal kısa ve uzun vadeli banka kaynakları kullanmaktadır. Bankalardan oldukça rekabetçi koşullarda finansman yaratmaya çalışan Şirket, maliyet ve diğer avantajlar sebebiyle uzun vadeli borçlanmayı politika olarak benimsemiştir Temmuz ayında Şekerbank ile 30 milyon TL nakit 15 milyon TL gayrinakdi olmak üzere 6 ay ödemesiz 5 yıllık kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Şekerbank tan sağlanan bu kredinin yaklaşık tamamı kullanılmış ve Şirket in kapatılabilecek tüm kısa vadeli borçları kapatılmıştır. Faiz ve kur riskine karşı bilançoya duyarlılık analizi uygulanmaktadır. Özbal döviz bazında sattığı ihalelerin hammaddesini döviz olarak alırken TL ile sattığı işlerde hammaddeyi TL olarak almaktadır. Kur riski yok denecek kadar azdır. Stok taşımayan Şirketin envanter riski de bulunmamaktadır. Uzun vadeli finansal borçlar şirket bilançosunda yaklaşık 32,90 milyon TL ( 2012 / Yıl sonu yaklaşık. 13,9 milyon TL idi ) mertebesindedir. Kısa vadeli finansal borçlar ise 5 milyon TL ye indirilmiştir. ( 2012 /Yıl sonu yaklaşık. 20,5 milyon TL idi). Özbal tüm kısa vadeli nakit akışını kısa vadeli döviz swapları ve forward işlemleri ile hedge etmektedir. Özbal 2011 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren ağırlıklı olarak Eximbank ın çeşitli kredilerini alternatif olarak kullanmaktadır. İhracatı desteklemek adına ticari bankaların kullandırım maliyetlerinin çok daha altında krediler ile işletme sermayesini fonlama yoluna gitmiştir. Bu vesile ile fonlama maliyetlerinde belli bir düşüş görülürken vadeler de görece uzatılmıştır. Tabii Eximbank ın aktif kullanımının dışında da Şekerbank kredisi vade hususunda Şirket i oldukça rahatlatmıştır. Şirket proje finansmanında kullanmak üzere değişik borçlanma alternetifleri kullanabilmek için çalışmalarını sürdürmektedir. d) Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar, Şirket Cari Dönem itibariyle 88,824,719 TL faturalanmış mal satışı gerçekleştirmiştir Yılında aynı dönemde ise 69,452,593 TL tutarında faturalanmış mal satışı gerçekleştirilmiş olup, senelik bazda yaklaşık % 28 lik bir artış oranı yakalanmıştır. Satışların maliyet oranı ise 86% ile sabit tutulmuştur.

4 e) İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler, Yurt içi ve yurt dışı ihalelerde daha aktif hale gelerek, kar marjı yüksek olan işleri alabilmek amaçlanmaktadır. Altyapı fonlarına önem veren Kuzey Afrika ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Irak ın yeniden yapılandırılması Şirket için önemli bir Pazar olarak gündemde olmaya devam edecektir senesinde Özbal özellikle Orta Doğu ülkelerinde de aktif rol almayı planlıyor. Türkiye de gün geçtikçe önem kazanan Enerji işleri, Su İzhale hat inşaları, Liman yapımları da aktif rol alınması düşünülen alanlardır. Bu hususta 2012 senesi sonunda kazanılan Botaş ihalesi Kasım 2013 de tamamlanarak teslim edilecektir. Yurt içi piyasalarda özellikle alt yapı yatırımlarına verilen önemden dolayı çok ciddi bir ivmelenme göze çarpmaktadır. Özbal yeni strateji ve kadroları ile bu işlerden ciddi bir pay almaya devam etmektedir. Alınan işlerden bazıları şu şekilde sıralanmaktadır: BOTAŞ DGBH (BİTLİS-BİNGÖL) USD PETLİM LİMANCILIK USD 5,800,000 ANTALYA DSI USD YEŞİLOVACIK USD BOTAŞ DGBH (MARDİN) USD Bu işler normal teslim süreleri içerisinde sorunsuzca ielerlemektedir senesi için öngörülen ciro rakamı yakalanmış olup, 2013 senesi için öngörülen hedef olan 130 milyon TL, 160 milyon TL ye revize edilmiştir. Revize edilmesindeki en temel sebep yurtiçinde yapılacak olan altyapı yatırımlarının artarak devam etmesinin beklenmesi ve Şirketimizin pazarlama stratejileri çerçevesinde alacağı pay hedefini artacağını öngörmesidir. Özbal; aynı zamanda KAP ta açıkladığı üzere TANAP projesi için ön yeterlilik başvurusu yapmış ve açıklanacak olan sonucu beklenmektedir. Bu projenin Türkiye gibi Şirket için de kazanıldığı takdirde gerçekleşmesi halinde çok önemli olacağı bellidir. f) Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu SPK nın tarih ve 48/1588 sayılı toplantısında alınan karara göre, İMKB de işlem gören şirketilerin faaliyet raporlarında ve internet sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum yönünde bilgiler vermeleri öngörülmüştür. Bu sebeple tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar ve yapılan çalışmalar sonrasında, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu tamamlanmıştır. Rapor Şirketin internet sitesi (www.ozbal.com) ve Faaliyet Raporumuz içerisinde yayımlanmıştır.

5 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) aldığı karar uyarınca, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem gören şirketlerin faaliyet raporlarında ve resmi internet sitelerin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu na yer verilmesi gerekliliği öngörülmüştür. İşbu rapor, SPK nın tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: IV No: 56 sayılı Tebliği ndeki Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 4/88 sayılı kararı ile belirlenen formata uygun olarak hazırlanmıştır. Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uymaktadır. Hissedar haklarının korunması, şeffaflık, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu aydınlatma ve kurumsallık ilkelerine uygun hareket etmekte olup, faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkeleri nde yer alan prensipler azami ölçüde uygulanmıştır. Anılan Tebliğ kapsamında uyumlaştırma çalışmaları için gerekli düzenlemeleri yapmıştır ve süreci daha da ileriye götürmek içinde özen göstermeye devam etmektedir. Anılan Tebliğ e uyum amacıyla şirket esas sözleşme değişiklikleri, yönetim kurulu yapılanmaları ve gerekli izinlerin alınması için Yönetim Kurulu na yetki verilmesine 19 Haziran 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Ayrıca denetimden sorumlu komitenin yanı sıra, kurumsal yönetim komitesi ve riskin erken saptanması komiteleri kurulmuştur. Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulan politikalar ve komitelerin çalışma yönergeleri internet sitemizde yer almaktadır. Ayrıca aşağıda yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz, Şirketimizin internet adresinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Şirketimiz mevzuattaki gelişmeleri dikkate alarak gerekli çalışmaları yapmaya devam edecektir. BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Pay sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler Mali İşler Direktörülüğü bünyesinde yürütülmekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır. Şeniz GÜNAL TURGAN Özbal Çelik Boru San. Tic. Ve Taah. A.Ş. Kısıklı Mah. Sarıgazi Cad. No:47 A Blok Üsküdar,İstanbul Tel : (216) E-Posta : Hissedarlarla ilişkiler Mali İşler Direktörlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Hissedarların bilgilendirilmesine yönelik BİST, SPK ve MKK açıklamaları ve bu kurumlarla sürdürülen iletişim bu birim tarafından yürütülmektedir. Hissedarlarla, olağan ve olağanüstü genel kurullar dışında, onlardan gelen talepler doğrultusunda da e-posta ve telefon ile iletişim kurulmaktadır. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar (www.kap.gov.tr) ve Şirket in internet sitesinde (www. ozbal.com) güncel olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

6 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen yazılı ya da sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmaktadır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler, yıllık faaliyet raporlarımızda, özel durum açıklamalarımızda ve bireysel talepler vasıtasıyla pay sahiplerimizin kullanımına ve değerlendirmesine sunulmaktadır. Aynı zamanda genel olarak adresinde de gerekli bilgiler pay sahiplerinin kullanımına elektronik ortamda sunulmuştur. Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması, bir hak olarak düzenlenmemiştir yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep de gelmemiştir. 4. Genel Kurul Toplantıları tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fizikî katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu, genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu olduğu hükmüne bağlı olarak e-genel Kurul fiziki Genel Kurul ile aynı tarihte ve paralel olarak yapılmaktadır. 28 Mart 2013 tarihinde 2012 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı Ekinciler Cad. Ertürk Sok. No:1 Kavacık-Beykoz, İstanbul adresindeki Asia Princess Oteli nde yapılmıştır. Şirket in toplam TL lik sermayesine tekabul eden adet hissenin TL lik sermayeye tekabül eden adet hisselik kısmı asaleten olmak üzere toplam adet hissenin toplantıda temsil edilmiş ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanmıştır. Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 12 Mart 2013 tarih ve 8276 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi nin 7 Mart 2013 tarihli nüshasının 22 numaralı sayfasında ilan edilmek ve ayrıca şirket internet adresinde yayınladığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ne gönderilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır. Genel kurullarda pay sahiplerinin sordukları sorular usulüne uygun olarak yanıtlanmıştır. Gündem dışı herhangi bir öneri verilmemiştir. Toplantılara ilişkin davet, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve esas sözleşme hükümlerine göre yapılmakta olup, KAP, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve ulusal gazetelerde toplantı ilanı ve gündem yayınlanmaktadır. Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, ihtiyaç duyulan Genel Kurul gündem maddeleriyle ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgelerle, esas sözleşmenin son hali ve esas sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren Şirketimizin merkez ve şubelerinde pay sahiplerimizin incelemelerine açık tutulmaktadır. Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmakta; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmektedir. Genel Kurula ait tutanak ve gündem maddeleri ve ilave bilgi notları internet sitesinde ilân edilip paydaşların bilgisine sunulmuştur.

7 5. Oy Hakları ve Azlık Hakları Ana sözleşmemiz uyarınca her pay sahibine bir oy hakkı verir, oy hakkında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Ancak, şirket hisseleri (A) ve (B) olarak iki gruba ayrılmıştır. Şirket esas sözleşmesi uyarınca, yönetim kurulunun 3 üyesi (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilmektedir. (A) Grubu payların tamamı nama, (B) grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. Şirket genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu nun maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Herhangi bir hissedarımızla Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Şirketimizde birikimli oy kullanma yöntemi uygulanmamaktadır. Ana sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişilerin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hükümler yer almamaktadır. 6. Kar Payı Hakkı SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulumuz, aşağıda ifade edildiği şekilde bir kâr dağıtım politikası benimsemiştir. Buna göre; Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere, Türk Ticaret Kanunu, SPK hükümleri ve Ana Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurul da alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi ve SPK tarafından belirlenen yasal süreler içinde dağıtılması esasını benimsemiştir. Şirketimizde kara katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Yönetim Kurulumuzun Genel Kurul a teklif ettiği kâr dağıtım teklifleri, ülke ekonomisinin ve Şirketimizin içinde bulunduğu sektörün mevcut durumu göz önünde bulundurulmak suretiyle, pay sahiplerimizin beklentileri ve Şirketimizin büyüme gereksinimi arasındaki hassas denge gözetilerek belirlenmektedir. Şirket kar dağıtım politikası hakkında olağan genel kurulda pay sahiplerine bilgi verilmiş olup, anılan politika, web sitemizde de yer alan faaliyet raporlarımızda yer almaktadır.

8 7. Payların Devri Esas sözleşmemizde pay devrine ilişkin olarak aşağıdaki şekilde bir hüküm bulunmaktadır: (A) grubu nama yazılı payların devri için Yönetim Kurulu nun onayı şarttır. Yönetim kurulu sebep göstermeksizin, onay vermekten imtina edebilir. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8. Bilgilendirme Politikası Şirketin Bilgilendirme Politikası yasal düzenlemeler, SPK mevzuatı ve yayımlanan tebliğlerle belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülür. Şirket kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda Bilgilendirme Politikası hazırlamış, anılan politikayı Yönetim Kurulu nun onayından geçirmiş ve genel kurulda hissedarların bilgisine sunmuş ve kamuoyuna internet sitesi aracılığıyla da duyurmuştur. Ayrıca talep olması halinde kamuya açıklanmış her türlü bilginin ilgili kişiye en kısa sürede ulaştırılması temel prensip olarak benimsenmiştir. Pay sahiplerinden bilgi talebi olduğu takdirde yazılı ya da sözlü bilgilendirme yapılmaktadır. Yıl içinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde gerekli özel durum açıklamaları da zamanında yapılmaktadır. Faaliyet raporumuz, kamunun Şirket in faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır. Özel Durum Açıklamaları Şirketimiz 2013 yılı Ocak Eylül döneminde SPK düzenlemeleri uyarınca 27 adet özel durum açıklaması yapmıştır. Şirketimiz tarafından zamanında yapılmamış özel durum açıklaması bulunmamaktadır. Kamuya açıklanacak bilgilerin, kolay anlaşılmaya imkan verecek nitelikte olmasına, zamanında, doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir olmasına dikkat edilmektedir. 9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri,Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ilkesi doğrultusunda doğru eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir bilgi sunumu sağlamak amacıyla etkin bir internet sayfası oluşturmuş olup, internet adresimiz dur. Sitenin İngilizce versiyonunun güncelleştirme çalışmaları devam etmektedir. Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerini bilgilendirme kapsamında aşağıdaki bilgiler yer almaktadır; Vizyon ve misyonumuz Şirket Hakkında Bilgiler Yönetim Kurulu ve Yönetim Hakkında Bilgiler Şirket Ortaklık Yapısı

9 10. Faaliyet Raporu Şirket Organizasyon Şeması Ticaret Sicil Bilgileri Şirket Ana Sözleşmesi Mali Tablolar ve Dipnotları Yıllık Faaliyet Raporları Kurumsal İlkelere Uyum Raporu KAP Bildirimleri Genel Kurul Bilgileri ( Gündem, Tutanak, Hazirun Cetveli, Vekaleten Oy Kullanma Formu) Kar Dağıtım, Şirket Bilgilendirme, Şirket Ücret Politikaları ve Etik Değerlerimiz Komiteler İzahname ve Ekleri Fiyat Tespit Raporu Halka Arz Sirküleri Şirketimiz Yönetim Kurulu, TTK ve SPK mevzuatı, Kurumsal Yönetim İlkeleri,Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ilkesi doğrultusunda şirketin iktisadi ve finansal durumunu ve işletme faaliyetlerinin gelişimini gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde yansıtmak üzere yıllık ve ara dönemlerde faaliyet raporları hazırlamakta ve bu raporları web sitesinde yayınlamaktadır. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü önlem alınmış olup Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileriyle hizmet aldığı diğer kişi/kurumlar Şirket web sayfasında sürekli olarak güncellenmektedir. Şirketimizin Faaliyet Raporunda da yer verdiği sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileri ile hizmet aldığı diğer kişi/kurumlar aşağıda sunulmuştur. Adı Soyadı Cemal Yücehan Öztüre Bilgehan Öztüre Hasan Tufan Ballı Tülin Öztüre Kubilay Kırman Cenk Cenkcimenoğlu Gülgün Ballı Mustafa Serdar Soysal Fahri Okan Böke Şeniz Günal Turgan Mevcut Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ortak Genel Müdür CFO Finans ve Yatırımcı İlişkiler Direktörü

10 Sevil Koç Orhan Yavuz Ballı Bengü Mustul Tuğrul Bayar Tufan Aydın Asuman Akbul Gökdeniz Kaya Hasan Ersan Diker Mustafa Çifçi Selahattin Tor Sedat Bozanoğlu Huriye Çam Muhasebe Müdürü İç Tic. Müdürü Dış Tic. Müdürü Proje Planlama Koordinatörü Satın Alma Müdürü EYS Müdürü Fabrika Müdürü Teknik Müdür Üretim Planlama Sorumlusu Satış Temsilcisi Bozanoğlu Hukuk Bürosu / Avukat Bozanoğlu Hukuk Bürosu / Avukat N. Lokman Ketenci Kapital Karden Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş./ Sorumlu Ortak Baş Denetçi Celal Pamukçu Cihan Beyzade Başak Yarar Kapital Karden Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş./ Sorumlu Ortak Baş Denetçi Kapital Karden Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş./ Kıdemli denetçi Kapital Karden Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş./Denetçi Yrd. BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ 11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ya da sözleşmeyle düzenlenmediği durumlarda menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket olanakları ölçüsünde Şirket in itibarı da gözetilerek korunur. Şirket ile ilgili tüm menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda kitle iletişim araçları vasıtasıyla bilgilendirilmesine azami özen gösterilmedir. Menfaat sahiplerinin Şirket in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi ne veya Denetimden Sorumlu Komite ye iletebilmesine yönelik mekanizmaların oluşturulması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

11 12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Menfaat sahipleri ile iletişim neticesinde elde edilen geri bildirimler Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek uygun görülenlerin uygulanmasına geçilmektedir. 13. İnsan Kaynakları Politikası Şirketimiz İnsan Kaynakları Politikası aşağıdaki çerçevede uygulanmaktadır. İşletmede görev yapan insanların bilgi,yetenek ve becerilerini rasyonel şekilde kullanarak işletmeye olan katkılarını maksimum düzeye çıkarmak. Çalışan personelin işten doyum sağlamalarına katkıda bulunmak. Şirket hedeflerine ulaşabilmesine yardımcı olmak. İyi eğitilmiş ve motive edilmiş personel tedarik etmek. Personelde kendini geliştirme ve tamamlama ihtiyaçlarını arttırmak. İş yaşamının kalitesini geliştirerek devamlı çalışmayı arzu edilir hale getirmek. Çalışanlardan; 2012 yılı ve önceki yıllarda ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet yoktur. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere ayrıca bir temsilci atanmamıştır. Şirket çalışanlarının görev dağılımı ve görev tanımları ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. 14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Şirket Yönetim Kurulunca da onaylanarak yürürlükte uyulması gereken etik kurallar belirtilmiş ve Şirket internet sitesinde (www.ozbal.com )yayınlanmaktadır. Ayrıca Şirketin Vizyon, ve Misyonu internet sitemizde yayınlanmış ve şirket içinde çeşitli alanlarda afişe edilerek çalışanlara da duyurulmuştur. Şirketimiz, hammadde alımından başlayarak üretimin tüm aşamalarında devam eden, ürünün müşteriye teslimine ve saha uygulamalarına kadar giden KALİTE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN entegrasyonu ile oluşmuş üçlü sorumluluk anlayışı ile çalışmaktadır. Özbal Çelik Boru da insana ve çevreye saygı felsefesi, şirketin bütün çalışanları tarafından kurum kültürü olarak benimsenmiştir. Misyonunun yol göstericiliğinde yüklendiği vizyon ve hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Özbal Çelik Boru nun, 2003 yılından itibaren uyguladığı yönetim sistemleri çerçevesinde yapılan faaliyetler şu şekilde ifade edilebilir:

12 Kalite ve çevre bilincinin geliştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması, iş kazaları, meslek hastalıklarının önlenmesi, işletme, ürün ve kalite maliyetlerin azaltılması, verimliliğin artırılması, sürekli iyileştirmenin sağlanması amacı ile; ISO 9001: 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 14001: 2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ve OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ nin gereksinimlerini birlikte karşılayan ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ ni kurmuş ve belgelendirmiştir. Bu sistem, ilk kez 2003 yılında IEC firması tarafından belgelendirilmiştir yılından bu yana TUV RHEINLAND firması tarafından etkinliği süren sistemimiz belgelendirilmektedir. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Özbal Çelik Boru da; KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ müşteri beklentilerinin anlaşılması ve karşılanması ile iş performansının iyileştirilmesini hedeflemektedir. Firmamızın ana iş süreçleri değişen teknoloji ve pazar ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmekte ve sonuç olarak müşteri beklentileri, iş ve uluslararası norm gerekliliklerine uyumlu hale getirilmektedir. Yönetim Sistemimiz mevcut süreç, ürün ve diğer proseslerde uygunsuzlukların azaltılmasını, yeni süreç, ürün ve hizmetlerin müşteri beklentileri ve iş gerekliliklerine göre oluşturulmasını hedeflemektedir. ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Başta enerji ve su kullanımı ile kağıt tüketimi olmak üzere çevre konularını sistematik bir şekilde ele almayı, yönetmeyi ve çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltmayı temel hedeflerinden biri olarak belirlemiştir. Firmamız bu kapsamda 2008 yılından bu yana enerji, su, doğal gaz ve geri dönüştürülebilir atıklara ilişkin istatistiklerini hesaplamakta, doğal kaynak kullanımlarında iyileştirmeler yapmaktadır. Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde etkin bir Atık Yönetim programı izleyen Şirketimiz, geri dönüştürülebilir atıkları kazandırmayı ve çevreye zararlı atıkları mevzuat gereklerine uygun bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamaktadır. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Kurulduğu günden bu yana firmamız faaliyetlerinde, hizmetlerinde ve kullandığı ekipman ve cihazlarda önce iş güvenliği felsefesini benimsemiştir. Firmamız, 2003 yılında kurulan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi çerçevesinde gerek ulusal gerekse uluslar arası mevzuatlara uymayı taahhüt etmiştir. Bu sistemin kurulması ve sürdürülmesi ile; Tüm iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleyen etkin bir sistem oluşturmak, Risk değerlendirmesi çerçevesinde riskleri ortadan kaldırmak veya en aza indirgemek ve Etkin bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü oluşturmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede her yıl düzenli olarak eğitimler, tatbikatlar, tehlike ve risk analizleri yapılmaktadır. Mevcut yasa ve yönetmelik gereklilikleri yerine getirilmekte, İş sağlığı ve Güvenliği performansı izlenmektedir.

13 Laboratuvarımız, 2009 yılında TÜRKAK tarafından akredite edilen Çukurova bölgesindeki ilk mekanik test laboratuarı olmuştur. Entegre Yönetim Sistemimiz paralelinde ISO EN IEC 17025:2010 YÖNETİM SİSTEMİMİZ her yıl TÜRKAK tarafından denetlenerek belgelendirilmektedir. BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU 15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2 si bağımsız olmak üzere toplam 6 üyeden oluşmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu nun 3 (üç) üyesi, (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından atanan üyelerden birinin üyeliğinin boşalması halinde, yerine yine (A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen ve kanunen gerekli nitelikleri haiz bir üye geçici olarak Yönetim Kurulu na seçilir.(a) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen üyeler dışında kalan yönetim kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından aday gösterilir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıllık bir görev süresi için seçilebilirler. Görev süresi biten herhangi bir üye yeniden seçilebilir. Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları gereklidir tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri bilgileri aşağıda sunulmuştur. Adı-Soyadı Görevi Görev Başl. Tarihi Görev Bit. Tarihi C. Yücehan Öztüre YK Başkan Bilgehan Öztüre YK Üyesi H. Tufan Ballı YK Başkan Vekil Tülin Öztüre YK Üyesi Kubilay Kırman Bağımsız YK Üyesi Cenk Cenkcimenoğlu Bağımsız YK Üyesi (*) tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul ile seçilmiştirler. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir. Yönetim Kurulu nda Kubilay KIRMAN ve Cenk CENKCİMENOĞLU bağımsız üye sıfatıyla görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri arasında kadın üye sıfatıyla TÜLİN ÖZTÜRE görev almaktadır. Cemal Yücehan Öztüre (Yönetim Kurulu Başkanı) : Cemal Yücehan Öztüre, 1964, İzmit doğumludur.lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde tamamlamıştır.yüksek lisansını Marmara Tıp Fakültesi mikrobiyoloji ana bilim dalında yapmıştır. Bilgehan Öztüre ile beraber 1991 yılında kurdukları Bilyapı İnş. Ve Endüstri Malz. Paz. Ltd. Şti. İle ticari hayata başlamıştır. Demir Çelik Sektörünün önde gelen firmalarından biri haline gelen Bilyapı Ltd. Şti. nden sonra sanayi alanında yatırımlar yaparak Özbal Çelik Boru San. Tic. A.Ş., Han

14 Teknolojik Montaj Taah. Tic. San. A.Ş., Özbal Metal Paz. Ltd. Şti.,Han Global Taş. Hiz. Mak. İnş. Madencilik Petrol San. Ve Tic. Ltd. Şti., RC Mühendislik ve Makina San. Tic. Ltd. Şti. Şirketlerinde ortaklık ve yönetim kurulu üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Halen Kocaeli Sanayici İş Adamları Derneği nin ve Kocaeli Ticaret Odası Meclis inin üyesidir. Yabancı dili İngilizce dir. Hasan Tufan Ballı (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ) : Hasan Tufan Ballı,1965,İstanbul doğumludur yılı sektörle ilk tanışması olmuştur yılları arasında Ümran Spiral Kaynaklı Boru A.Ş. de Planlama Müdürlüğüne kadar uzanan üretim safhasında çalışmıştır yılları arası Erciyas Çelik Boru da Fabrika Müdür Yardımcılığı yapmıştır.1995 yılında Özbal Çelik Boru yu Tarık Özkaya ile birlikte kurmuştur.özbal Çelik Boru San.Tic.ve Taah.A.Ş./Özbal Metal Pazarlama Taşımacılık Boru İnşaat Plastik Geri dönüşüm Sanayi Tic.Ltd.Şti./Han Global Taşımacılık Hizmetleri, Makine, İnşaat, Petrol Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. /RC Mühendislik ve Mak. San.Tic. Ltd. Şti./Han Teknolojik İmalat Montaj Taah.San. ve Tic.A.Ş. şirketlerinde ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.bir dönem Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, ve halen sürdürmekte olduğu MESİAD Dasifed Delegesi,TÜRAB Yönetim Kurulu Üyesi,Mersin Yelken Kulübü Başkan Yardımcılıkları görevlerini yürütmektedir. Bilgehan Öztüre (Yönetim Kurulu Üyesi) : Bilgehan Öztüre, yılında İzmit te doğmuştur. İlk-orta-lise egitimini İzmit te, yüksekokul eğitimini İstanbul ve Bursa da devam ettirmiştir.1989 yılında Bilyapı sirketini kurarak, 1991 yılında Yücehan Öztüre ile ortak olup Bilyapi sirketini limited şirket haline getirmiştir. Özbal Çelik Boru San.Tic.ve Taah.A.Ş./Özbal Metal Pazarlama Taşımacılık Boru İnşaat Plastik Geri dönüşüm Sanayi Tic.Ltd.Şti., Han Global Taşımacılık Hizmetleri, Makine, İnşaat, Petrol Sanayi ve Tic.Ltd.Şti./RC Mühendislik ve Mak.San.Tic.Ltd.Şti./Han Teknolojik İmalat Montaj Taah.San. ve Tic.A.Ş. şirketlerinde ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.yisad ve ÇEBİD e üyedir. Tülin Öztüre (Yönetim Kurulu Üyesi) : 1988 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetinin hemen arkasından 3 yıl boyunca İkiler Tic.A.Ş. de İthalat-İhracat departmanında Md.Yrd. görevini üstlenmiş olup daha sonrasında 1991 yılında Bilyapı Ltd Şti.firmasında Finansman bölümünde görev almıştır.1991 yılından itibaren kendilerine ait olan çeşitli grup firmalarında yöneticilik görevini üstlenmiştir. Şirket ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak Özbal Çelik Boru San.ve Taah.A.Ş. de finans yönetimi departmanında yöneticilik görevini sürdürmektedir. Yabancı dili İngilizce dir. Kubilay Kırman (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) : Kubilay KIRMAN 1965 Izmir dogumludur.bogazici Unv. I.I.B.F 1988 yilinda bitirdikten Is Bankasi Teftis Kurulu nda is hayatina baslamistir.2002 yılına kadar aralarinda Kocbank,Alternatifbank ve Egsbank in bulundugu cesitli banka ve finans grup sirketlerinde üst düzey yoneticilik yapmistir.2002 yili sonrasinda saglik sektorunde gorev almis,halen ozel bir hastanenin CEO ve Yönetim Kurulu üyesidir.kocaeli Sanayi Odasi ve Kocaeli Ticaret Odasi uyesi olan KIRMAN, KOSIAD Kocaeli Sanayici ve Isadamlari derneginin de Baskan Yardimciligi görevini yurutmektedir.yabanci dili ingilizcedir.

15 Cenk Cenkçimenoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) : 1996 Ankara doğumludur. ODTÜ Çevre Mühendisliği mezunudur yılları arasında Gaziantep ve Mersinde çeşitli belediyeler ve inşaat firmalarında altyapı proje koordinatörlüğü görevini yürütmüştür yılında Mersin Yenişehir Belediyesinde başkan danışmanı olarak çalışmaya başlayarak, Mersinin gelişiminde katkı sağlayacak bir çok projede görev almıştır yılında Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde Bölge Müdür Yardımcısı olarak başladığı görevi 2009 yılına kadar Bölge Müdürü olarak sürdürmüştür. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde görevi sırasında, Mersinli Sanayici ve İş Adamlarının sorunlarına en hızlı biçimde çözüm bularak bölgenin gelişmesi, kurumunun Mersin ili sanayisinin en önemli aktörlerinden olması ve Türkiyedeki 242 OSB arasında en iyi ilk 15 arasına girmesi konusunda önemli katkılar sağlamıştır yılında görevinden ayrıldıktan sonra kısa bir süre Ankara sanayi odasında Genel Sekreter Yardımcılığı görevi yapmıştır. Halen Mersin Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyeliğim devam etmektedir. İlgili faaliyet döneminde bağımsız üyelerin bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak bir durum ortaya çıkmamıştır. 16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulumuz 2013 yılı Ocak Eylül dönemi içinde 15 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantı tarihinin tüm üyelerimizin katılımına olanak sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen gösterilmektedir. Yönetim Kurulumuz düzenli olarak, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanmaktadır. Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ayda bir defa toplanır. Esas sözleşmede toplantıya çağrının özel bir şekle bağlı olduğuna dair bir hüküm yoktur. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarından adresinde yer alan Şirket Ana Sözleşmesi nde açıkça bahsedilmektedir. Yönetim Kurulumuz yetkilerini, görevini tam olarak yerine getirilebilmesini teminen ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye sahip bir şekilde, basiretli biçimde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanmaktadır yılı faaliyet dönemi içinde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler olmamıştır. Kamuyla paylaşılması gereken konulara ilişkin önemli kararlar, toplantı bitiminden sonra hemen kamuya açıklanmaktadır. Dönem içerisinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri tarafından onaylanmayarak genel kurul onayına sunulan ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır. 17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini kurmuş ve komitelerin işleyiş esaslarını web sitesinde yayınlamıştır.

16 Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi ne bırakılmıştır. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi icrada görevli olmayan bağımsız iki üyeden, Kurumsal Yönetim Komitesi bağımsız bir üye ve bir yönetim kurulu üyesinden, Riskin Erken Saptanma Komitesi ise iki yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır. Şirketimiz, KYİ Tebliğ çerçevesinde yönetim kurulu yapılanmasını sağlamıştır. Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri nedeniyle bir üye birden fazla komitede görev almaktadır. ÖZBAL ÇELİK BORU SAN. TİC. VE TAAH. A.Ş. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Hasan Tufan BALLI Bilgehan ÖZTÜRE Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi ÖZBAL ÇELİK BORU SAN. TİC. VE TAAH. A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Kurumsal Yönetim Komitesi Bağımsız Yönetim Kurulu Kubilay KIRMAN Başkanı Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Tülin ÖZTÜRE Yönetim Kurulu Üyesi Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi nin işbu çalışma esasları 14 Ağustos 2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Gerektikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu nun yetkisindedir. ÖZBAL ÇELİK BORU SAN. TİC. VE TAAH. A.Ş. DENETİM KOMİTESİ Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Cenk CENKCİMENOĞLU Kubilay KIRMAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

17 Denetim Komitesi nin işbu çalışma esasları 14 Ağustos 2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Gerektikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu nun yetkisindedir. 18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması Yönetim Kurulu tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komite düzenli olarak çalışmalarını sürdürmekte ve değerlendirmelerini Yönetim Kuruluna iletmektedir. Bu sistemin daha etkin yürütülemesi konusunda çalışmalar devam etmektedir. 19. Şirketin Stratejik Hedefleri Şirketin vizyon ve misyonu belirlenerek İnternet sitesinde yayınlanmış ve kamuya duyurulmuştur. MİSYONUMUZ; Su, gaz ve petrol taşıyan, hayatın ve enerjinin can damarı spiral kaynaklı çelik borular üretmek. VİZYONUMUZ ; Kalite ve müşteri odaklı, insana ve çevreye duyarlı, sürekli gelişen, sektöründe lider uluslararası bir firma olmak. Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleşme dereceleri aylık toplantılarda görüşülmekte bütçe, cari yıl ve geçen yıl verileri mukayeseli olarak değerlendirilmektedir. 20. Mali Haklar Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Genel Kurul tarafından Şirket in mali durumuna göre her biri için ayrı ayrı tespit edilir. Genel Kurul da alınan karara istinaden 2012 yılında Yönetim Kurulu üyeleri nden Hasan Tufan BALLI ya aylık net TL, Cemal Yücehan ÖZTÜRE ye aylık net TL, Bilgehan ÖZTÜRE ye aylık net TL, Tülin ÖZTÜRE ye aylık net TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net TL huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir. Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir. Üst yönetim ve Yönetim Kuruluna sağlanacak menfaatlere ilişkin Genel Kurulca kabul edilen ücretlendirme politikası adresinde detaylı olarak yer almaktadır.

18 Genel Kurul Bilgileri ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ NİN TARİHİNDE YAPILAN 2012 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş. nin 2012 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 28/03/2013 tarihinde, saat da, Asia Princess Oteli Ekinciler Caddesi Ertürk Sok. No:1 Kavacık, Beykoz, İstanbul adresindeki Atlas konferans salonunda İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü nün tarih ve 9584 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Savaş ÖZER gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 12/03/2013 tarih ve 8276 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi nin 07/03/2013 tarihli nüshasının 22 numaralı sayfasında ilan edilmek ve ayrıca şirket internet adresinde yayınlandığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ne gönderilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır. Olağan genel kurul toplantısının tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve tarih ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü belirlenmiştir. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam TL lik sermayesine tekabül eden adet hissenin TL lik sermayeye tekabül eden adet hisselik kısmının asaleten olmak üzere toplam adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cemal Yücehan ÖZTÜRE tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1. Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul Başkanlık Divanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cemal Yücehan ÖZTÜRE tarafından yapılan öneri ve bu doğrultudaki seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığı na Sayın Sedat BOZANOĞLU, Oy Toplayıcılığa Sayın Şeniz Günal TURGAN ve Yazmanlığa da Sayın Huriye ÇAM ın seçilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi ni kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası sahibi olan Şirket çalışanı Medet KİLİTÇİ atanmış olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir. 2. Gündemin 2. maddesi gereğince, Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi

19 hususu oya sunuldu ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 3. Gündemin 3. maddesi gereğince, şirketin 2012 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu ile bağımsız denetim raporunun verilen önerge üzerine söz konusu raporlara daha önceden vakıf olunduğundan okunmamasının teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ve bağımsız denetim raporunun onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 4. Gündemin 4. maddesi gereğince, şirketin 2012 faaliyet yılına ilişkin bilanço ve kar zarar hesaplarına daha önceden vakıf olunduğundan sadece özetinin okunmasının teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. Önerge doğrultusunda bilanço ve kar zarar tabloları özet olarak okundu, müzakereye açıldı, yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar zarar hesaplarının tasdikine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Şirket in 2012 yılındaki faaliyeti neticesinde yasal kayıtlarında dağıtılabilir karı oluşmadığı için kar dağıtılmasının mümkün olmadığına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 5. Gündemin 5. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2012 faaliyet yılına ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul un onayına sunuldu (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır). Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edilmiştir. 6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, verilen önerge okundu, daha önce açıklanan Kar Dağıtım Politikası nın genel kurul öncesi dağıtılması, Şirket internet sitesinde duyurulması ve anılan politikada herhangi bir değişiklik yapılmamış olması nedeniyle daha önce bilgi edinildiği, yeniden okumaya gerek olmadığı konusundaki önerge oylandı, önerge oybirliği ile kabul edildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2013 ve izleyen yıllara ilişkin Şirket in Kar Dağıtım Politikası toplantıya katılanların oybirliği ile onaylanmıştır. 7. Gündemin 7. maddesi uyarınca, verilen önerge okundu, daha önce açıklanan Şirket Bilgilendirme Politikası nın genel kurul öncesi dağıtılması, Şirket internet sitesinde duyurulması ve anılan politikada herhangi bir değişiklik yapılmamış olması nedeniyle daha önce bilgi edinildiği, yeniden okumaya gerek olmadığı konusundaki önerge oylandı, önerge oybirliği ile kabul edildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. 8. Gündemin 8. maddesi uyarınca, verilen önerge okundu, daha önce açıklanan Şirket in Etik Kuralları nın genel kurul öncesi dağıtılması, Şirket internet sitesinde duyurulması ve anılan politikada herhangi bir değişiklik yapılmamış olması nedeniyle daha önce bilgi edinildiği, yeniden okumaya gerek olmadığı konusundaki önerge oylandı, önerge oybirliği ile kabul edildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket in Etik Kuralları hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.

20 9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, verilen önerge okundu, daha önce açıklanan Ücretlendirme Politikası nın genel kurul öncesi dağıtılması, Şirket internet sitesinde duyurulması ve anılan politikada herhangi bir değişiklik yapılmamış olması nedeniyle daha önce bilgi edinildiği, yeniden okumaya gerek olmadığı konusundaki önerge oylandı, önerge oybirliği ile kabul edildi. yönetim kurulu tarafından hazırlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Ücretlendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmiş ve anılan politikanın katılanların oybirliği ile aynen onaylanmasına karar verilmiştir. 10. Gündemin 10. maddesi uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu na ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyumlu hale getirilmesi amacıyla, esas sözleşmenin tadil tasarısının görüşülmesine geçildi. Esas sözleşme tadil tasarısının genel kurul salonunda dağıtılması, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi nde ve Şirketimiz internet sitesinde daha önce ilan olunması sebebiyle bilgi edinildiği, yeniden okumaya gerek olmadığı konusundaki önerge oylandı, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Bu doğrultuda T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve sayı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın tarih ve sayılı izin yazıları doğrultusunda, Şirket esas sözleşmesinin Kuruluş başlıklı 1., Şirketin Amaç ve Konusu başlıklı 3., Şirketin Merkezi ve Şubeleri başlıklı 4., Şirketin Süresi başlıklı 5., Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7., Şirketin Temsil ve İlzamı, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi başlıklı 8., Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 9., Yöneticilere İlişkin Yasaklar başlıklı 11., Denetçiler ve Görevleri başlıklı 13., Genel Kurul başlıklı 15., İlan başlıklı 16., Bilgi Verme başlıklı 17., Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 18., Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi başlıklı 19., Hesap Dönemi ve Finansal Tablolar başlıklı 20. maddelerinin tadil edilmesi ve Genel Müdür ve Müdürler başlıklı 12., Bağımsız Denetim başlıklı 14. maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına ve bu değişikliklere ilişkin tadil metninin işbu tutanağa eklenmesine ve bu kapsamdaki işlemlerin sonuçlandırılması için Yönetim Kurulu na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 11. Gündemin 11. maddesi uyarınca, Şirket yönetim kurulu üyelerinin görev süresi devam ettiğinden yeniden seçim yapılmasına gerek olmadığına katılanların oybirliği ile karar verildi. 12. Gündemin 12. maddesi uyarınca, yönetim Kurulu Üyelerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçiler e ücret ödenmesi hususları görüşüldü, Yönetim Kurulu Üyeleri nden Hasan Tufan BALLI ya aylık net TL, Cemal Yücehan ÖZTÜRE ye aylık net TL, Bilgehan ÖZTÜRE ye aylık net TL, Tülin ÖZTÜRE ye aylık net TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kubilay KIRMAN a aylık net TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Cenk CENKCİMENOĞLU na aylık net TL huzur hakkı ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 13. Gündemin 13. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Şirket in 2013 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçiminin onaylanması hususu görüşüldü, Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçiminin onaylanması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. 14. Gündemin 14. maddesi gereğince verilen önerge okundu sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yönetim kurulunca onaylanan Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki iç yönergenin Elektronik Genel Kurul Sistemi nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanması, Faaliyet Raporu ile birlikte Genel

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) aldığı karar uyarınca, İstanbul

Detaylı

Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğe istinaden hazırlanmış 30.6.2011 tarihli Faaliyet Raporudur.

Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğe istinaden hazırlanmış 30.6.2011 tarihli Faaliyet Raporudur. ÖZBAL ÇELİK BORU Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğe istinaden hazırlanmış 30.6.2011 tarihli Faaliyet Raporudur. a) Raporun Dönemi: 1.1.2011-30.6.2011 Ortaklığın Ünvanı: Özbal Çelik Boru San. Tic. Ve Taah. A.Ş.

Detaylı

Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğe istinaden hazırlanmış tarihli Faaliyet Raporudur.

Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğe istinaden hazırlanmış tarihli Faaliyet Raporudur. ÖZBAL ÇELİK BORU Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğe istinaden hazırlanmış 31.12.2011 tarihli Faaliyet Raporudur. a) Raporun Dönemi: 1.1.2011-31.12.2011 Ortaklığın Ünvanı: Özbal Çelik Boru San. Tic. Ve Taah.

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ 2013-2014 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş. (Bundan böyle ortaklık diye anılacaktır) 1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 döneminde "Kurumsal Yönetim

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] 19.12.2013 09:21:44 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis 34394 Levent -İstanbul Telefon ve Faks No.

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 30 EYLÜL 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU EK(1) ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2012 Sayfa 1 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal yönetim uygulamalarının

Detaylı

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu RAPORUN DÖNEMĐ : 01 OCAK 2012-31MART 2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERĐ : XI NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU A-Giriş 1-Raporlama Dönemi:

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] 01.12.2010 16:12:45 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Yücel tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış

Detaylı

ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler. İLAN BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Ağustos 2015 tarihinde saat 10.00 da, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi,

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul

Detaylı

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan, Şirketimizin 2014 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2 Nisan 2015 Perşembe günü

Detaylı

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 26/04/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 26/04/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 26/04/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 42. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Nisan 2012

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

K A R A R. PLATİN KIYMETLİ MADENLER A.Ş. Yönetim Kurulu 14/03/2014 günü Saat: 10:00 da şirket merkezinde toplandı.

K A R A R. PLATİN KIYMETLİ MADENLER A.Ş. Yönetim Kurulu 14/03/2014 günü Saat: 10:00 da şirket merkezinde toplandı. KARAR NO: 2014/02 KARAR TARİHİ : 14/03/2014 B A Ş K A N..: K A R A R PLATİN KIYMETLİ MADENLER A.Ş. Yönetim Kurulu 14/03/2014 günü Saat: 10:00 da şirket merkezinde toplandı. Şirketimizin 2013 yılı OLAĞAN

Detaylı

Sermayedeki Pay Oranı (%) Sermayedeki Pay Tutarı (TL) MEHMET ALİ YILMAZ 41,28 60.192.996,41 HALKA AÇIK 47,05 68.611.708,00 DİĞER 11,67 17.012.

Sermayedeki Pay Oranı (%) Sermayedeki Pay Tutarı (TL) MEHMET ALİ YILMAZ 41,28 60.192.996,41 HALKA AÇIK 47,05 68.611.708,00 DİĞER 11,67 17.012. SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TEBLİĞİNİN (SERİ: II NO:17.1) 1.3.1 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR SPK nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken

Detaylı

Dönem içinde 50 civarı pay sahibi ile telefon ile görüşülmüş ve gelen sorular cevaplandırılmıştır.

Dönem içinde 50 civarı pay sahibi ile telefon ile görüşülmüş ve gelen sorular cevaplandırılmıştır. 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır) 01 Nisan 2011 31 Mart 2012 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan "Kurumsal

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

MADDE 3 : Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususu oya sunuldu, oybirliğiy le kabul edildi.

MADDE 3 : Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususu oya sunuldu, oybirliğiy le kabul edildi. KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 21.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR. Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi Anonim Şirketimin 2014 yılına ait Ortaklar

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul. : Hayır

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul. : Hayır Özel Durum Açıklaması (Genel) Tarih: 11/03/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul Telefon ve Faks No. E-posta adresi : : 0 216

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. 31ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. 31ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. 31ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Murat Kaynar Zaman Özer Mustafa Uluç Özen

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Murat Kaynar Zaman Özer Mustafa Uluç Özen TESCO KİPA Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Şirketi nin 25 Haziran 2008 Tarihinde Yapılan (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 01 Mart 2007 29 Şubat 2008 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantı

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH:14/02/2012 Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 Mali Tablonun Verilme Tarihi : 14.02.2012 Şirketimizin 31.12.2011 tarihli Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Büyük Mükellefler Vergi

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Kurumsal yönetimin; Şirket in başarıya ulaşması, bu başarının devamı ve Şirketimizin pay sahiplerine ekonomik değer sağlanması açısından önemli olduğuna inanmaktayız.

Detaylı

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 2015

Detaylı

Excel Dosyası Oluştur Word Dosyası Oluştur Yazdır HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. / HEKTS, 2014 [] 26.02.2014 14:39:03. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Excel Dosyası Oluştur Word Dosyası Oluştur Yazdır HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. / HEKTS, 2014 [] 26.02.2014 14:39:03. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı İmzasız Görüntüle Ek dosyalar HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. / HEKTS, 2014 [] 26.02.2014 14:39:03 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 1 HATİCE BAHAR EMEKLİ MUHASEBE MÜDÜRÜ HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 26.02.2014 14:34:25 2

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ

5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ 5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ 1. Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı nın seçimi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının

Detaylı

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış ve başkanlık divanının seçimi 2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Anonim ve Limited şirketlerin Genel Kurulları ile ilgili olarak Eski Türk Ticaret Kanunu ndan farklı uygulamalar

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Anonim ve Limited şirketlerin Genel Kurulları ile ilgili olarak Eski Türk Ticaret Kanunu ndan farklı uygulamalar 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Anonim ve Limited şirketlerin Genel Kurulları ile ilgili olarak Eski Türk Ticaret Kanunu ndan farklı uygulamalar yer almaktadır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 130127 Anbar Mahallesi 895. Sokak No9 Melikgazi KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel 0(352) 3113511 Faks0(352) 3113516 Ortaklığın Biriminin

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-31 MART 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye : 12.500.000 TL Ortaklar Hisse Tutarı (TL) % İsmail Katmerci

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerinin

Detaylı

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI 1- AMAÇ Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Mart 2015, Perşembe günü saat 10:30 da ekte sunulan

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 6 Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım

ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin 2007 yılına ait Olağan Genel

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Avea İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi nin ( Şirket ) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 11 Nisan 2014 Cuma günü saat

Detaylı

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait,

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, T U T A N A K Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları Türk

Detaylı

Hasan Türk Mustafa Levent Kalpakçı Bilgütay Maldar Yön Kur Üyesi Yön Kur Üyesi Yön Kur Üyesi

Hasan Türk Mustafa Levent Kalpakçı Bilgütay Maldar Yön Kur Üyesi Yön Kur Üyesi Yön Kur Üyesi PLASPAK KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR TARİHİ : 30.03.2015 KARAR NO : 2015 / 11 GÜNDEM : 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılması hakkında, Şirketimizin 2014

Detaylı

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2011 Çarşamba günü Saat: 10.30 da Conrad Oteli Beşiktaş-İstanbul

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimiz in 1 Ocak 2015 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 14 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. 01 OCAK -30 EYLÜL 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. 01 OCAK -30 EYLÜL 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. 01 OCAK -30 EYLÜL 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA İNCELEME RAPORU Özbal Çelik Boru Sanayi ve Taahüt

Detaylı

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 Hazine Müsteşarlığı'nın yayınladığı 27.04.2011 tarih ve 2011/8 sayılı "Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde

Detaylı

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2016 31.03.2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 02.05.2016 A. GENEL BİLGİLER 1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 01.01.2016 31.03.2016 dönemine ait faaliyet raporudur.

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. 2014 YILINA AİT 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

AKBANK T.A.Ş. 2014 YILINA AİT 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI AKBANK T.A.Ş. 2014 YILINA AİT 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Bankamızın 2014 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2015 Perşembe günü

Detaylı

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 22.05.2012 172553 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket

Detaylı

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2015 TE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2015 TE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2015 TE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT I- GENEL BİLGİLER KURUMSAL PROFİL Raporun Dönemi : 01.01.2015-30.09.2015 Ortaklığın unvanı

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 28.05.2015 TARĠHĠNDE SAAT 11:00 DE YAPILACAK 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp karara

Detaylı

https://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=519852

https://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=519852 https://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=519852 1 / 1 01.04.2016 18:56 English Ek dosyalar AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. / AKENR [] 01.04.2016 18:52:10 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ NİN TARİHLİ 2012 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ NİN TARİHLİ 2012 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ: ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ NİN 28.03.2013 TARİHLİ 2012 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 28.03.2013 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL

Detaylı

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI GİRİŞ Şirketimizin, 2013 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 06 Ağustos 2014 Çarşamba günü

Detaylı

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 TE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 TE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 TE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT I- GENEL BİLGİLER KURUMSAL PROFİL Raporun Dönemi : 01.01.2015-31.03.2015 Ortaklığın unvanı

Detaylı

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. / DMSAS [] 25.12.2014 12:22:34

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. / DMSAS [] 25.12.2014 12:22:34 / DMSAS [] 25.12.2014 122234 1 HAKAN 25.12.2014 122006 25.12.2014 122206 Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No147 41700 Darıca Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel 0 262 677 46 00 Faks 0 262 677 46 99 huseyin.konanc@demisas.com.tr

Detaylı

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG, 2015 [] 27.02.2015 11:10:02

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG, 2015 [] 27.02.2015 11:10:02 MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG, 2015 [] 27.02.2015 11:10:02 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 1 ATTİLA TÜRKER 2 ALİ NURİ TÜRKER YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

Detaylı

TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET. Ticaret Sicili Numarası: 224058

TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET. Ticaret Sicili Numarası: 224058 TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Ticaret Sicili Numarası: 224058 Bankamızın 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ SAYFA NO: 1 FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2016 DA SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT SAYFA NO: 2 I- GENEL BİLGİLER KURUMSAL PROFİL Raporun Dönemi : 01.01.2016-30.09.2016

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere;

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 27.05.2015 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2014 yılına ilişkin

Detaylı

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar 2013 ve 2014 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar 2013 ve 2014 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar 2013 ve 2014 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Şirketimiz 2013 ve 2014 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirket, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ne (İlkeler) uyuma azami

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

GARANTİ EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI GARANTİ EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç Bilgilendirme politikası, şirketimizin geçmiş performansının ve gelecek beklentilerinin, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Sigortacılık

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2008-30/06/2008 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Bu düzenlemenin amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2014 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Şirketimizin 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073 Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08/04/2013

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : III no 48.1 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. Amaç Şirketimiz bilgilendirme politikasının ana prensibi;

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216

Detaylı