Altı yaşında erkek hastanın hastanemize sevkinden üç ay önce ağrısız karın şişliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Altı yaşında erkek hastanın hastanemize sevkinden üç ay önce ağrısız karın şişliği"

Transkript

1 SORUN VAKA Hacettepe Tıp Dergisi 2004; 35: Kar nda kitle ile baflvuran alt yafl nda bir erkek hasta Diclehan Orhan 1, Ali Varan 2, Arbay Özden Çiftçi 3, Münevver Büyükpamukçu 4 1 Doç. Dr., Hacettepe Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Patoloji Ünitesi, Ankara 2 Doç. Dr., Hacettepe Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Onkoloji Ünitesi, Ankara 3 Prof. Dr., Hacettepe Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara 4 Prof. Dr., Hacettepe Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Onkoloji Ünitesi, Ankara Altı yaşında erkek hastanın hastanemize sevkinden üç ay önce ağrısız karın şişliği ve iştahsızlık yakınmalarının başladığı öğrenildi. Öyküsünden ateş, kilo kaybı, gece terlemeleri olmadığı; idrar renginde değişiklik veya idrar yanması gibi yakınmalarının bulunmadığı, çevrede herhangi bir bulaşıcı hastalık olmadığı öğrenildi. Hastanın bu yakınmaların başlamasından önce veya sonra herhangi bir eklem ağrısı veya şişliği olmadığı, cildinde döküntü veya vücudunun diğer yerlerinde herhangi bir şişlik yakınmasının bulunmadığı öğrenildi. Kabızlık, gaz-gaita yapamama veya idrar-gaita kaçırma gibi sorunları yoktu. Fizik incelemesinde kan basıncı 105/65 mmhg, vital bulguları normal sınırlarda idi. Karın muayenesinde sağ lomber bölgeyi doldurup orta hattı geçen, sınırları karaciğerden net ayırt edilen, düzgün konturlu kitle palpe ediliyordu. Asit, hepatosplenomegali yoktu. Diğer sistem bulguları normaldi. Epikrizinden tarihli tetkiklerinde; Hb: 8.8 g/dl BK: 4,100/mm 3 Trombosit: 393,000/mm 3 MCV: 78 Periferik yaymada eritrosit morfolojisi normokrom normositer ve atipik hücre yoktu. Sedimentasyon: 27 mm/saat İdrar tetkiki: dansite 1,015, ph 6.5, protein yok, şeker yok, mikroskopisinde 2-3 epitel hücresi görüldü. Kan biyokimyası normaldi. Karında kitle yakınması ile başvuran bu hastada hangi hastalıklar düşünülmelidir? Çocukluk çağında karında kitle ile başvuran hastalarda konjenital anomaliler, benign ve malign hastalıklar akla gelmelidir. Kistik hastalıklardan; mezenterik veya omental kistler, koledok kisti, urakal kist, pankreasın psödokisti, dermoid kist, polikistik böbrek hastalığı, hidronefroz ile kızlarda over kistleri bu yaş grubunda kitle ile başvurabilir. 227

2 Orhan, Varan, Çiftçi ve Büyükpamukçu Koledok kisti sağ üst kadranda palpe edilir, kolik tarzında sağ üst kadran ağrısı yapar, bazen obstrüktif tipte sarılık ile başvurur. Pankreasın psödokisti çok nadir görülür, sert, yuvarlak, orta veya üst abdominal kitle ile başvurur ve büyük boyutlara varması beklenmez. Urakal kistler, dermoid kist, mezenterik kistler ile duplikasyon kistleri nadiren büyük boyutlara ulaşır, 10 cm nin üzerine çıkan durumlarda bazen intestinal obstrüksiyon bulguları verir. Ultrasonografik olarak tanımlanmaları kolaydır. Hastamızda sağ lomber bölgede kitle olması nedeniyle hidronefroz ve böbreğin polikistik hastalığı da akılda tutulmalıdır. Bu boyutlara çıkan hidronefroz transluminasyon verebilir ve kistik hastalıklardan ayırt edilmesi gereklidir. Polikistik hastalık lobule konturludur. Bu hastalarda kan basıncı, idrar tetkiki ve böbrek fonksiyon testleri tanı açısından yol göstericidir. Malign hastalıklardan lenfoma, Wilms tümörü ile nöroblastoma ve daha az sıklıkla da karaciğer ve germ hücreli tümörler akla gelmelidir. Ülkemizde en sık görülen solid tümör olması nedeniyle ilk akla gelmesi gereken tanı non-hodgkin lenfomadır. Lenfoma çocukluk çağında yedi yaş civarında pik yapar ve erkeklerde kızlara göre daha fazla görülür. Yaşı ve en çok görülen tümör olması nedeniyle lenfoma düşünülebilir. Ancak abdominal lenfomaların büyük çoğunluğu (%90 ından fazlası) ikilenme zamanı saat olan Burkit tipi lenfomalardır. Çoğunlukla bir veya iki aylık sürede ilerleyici yakınmalarla başvurur. Kitle tüm karnı doldurabileceği gibi mezenterik kökenlilerde orta hatta, intestinal kökenli olanlarda da çekum civarında lokalizedir. Çoğu vakada eşlik eden asit de bulunur. Hastanın öyküsü, fizik muayene bulguları lenfoma ile uyumlu değildir. Birbeş yaş arasında karşılaşılan en sık abdominal malign hastalık Wilms tümörüdür. Genellikle ağrısız lomber bölgede olan kitle yakınması vardır. Anneler banyo sırasında tesadüfen saptadıkları kitle yakınması ile doktora başvurur. Hastaların %30 unda eşlik eden hematüri olabilir. Bu hastamızda karın sağ tarafındaki kitle nedeniyle ilk düşünülecek tanılardan biri Wilms tümörü olmalıdır. Nöroblastom sürrenal kaynaklı bir tümör olup, Wilms tümörü ile kolay karışır. Nöroblastomda kitle daha irregüler, çevreye invaze ve serttir. Karaciğer tümörleri ile teratom gibi germ hücreli tümörler sıklık sırası olarak lenfomalar ile böbreğin malign hastalığı olan Wilms tümörü ve nöroblastomdan sonra gelir. Kitle sağ lomber bölgeyi doldurup karaciğerden rahat ayrılabildiği için karaciğer tümörü düşünülmemelidir. Teratom veya diğer germ hücreli tümörler çoğunlukla pelvik veya orta hat yerleşimlidir. Ancak çok geç kalınmış vakalarda tüm karnı dolduran, beraberinde asitin eşlik ettiği kitle ile karşılaşabiliriz. Karaciğer tümörü düşünülenlerde kanda alfafetoprotein, germ hücreli tümörlerde de alfa-fetoprotein ve/veya beta-human koryonik gonadotropin düzeyleri yükselebileceğinden ayırıcı tanıda zorlanılan vakalarda bu tümör belirleyicileri yol gösterici olabilir [1-9]. Hb: 8.8 g/dl olan bu hastada aneminin nedeni nedir? Ülkemizde çocuklarda en sık anemi nedeni demir eksikliği anemisidir. Ancak periferik yayma ve MCV si normal olduğu için demir eksikliği anemisinden uzaklaşılmaktadır. Karında kitle ile gelen hastalarda aneminin olası nedenleri: 1. Kemik iliği infiltrasyonu: lenfoproliferatif malign hastalıklar ile nöroblastomada, 2. Kanamalar, 3. Kronik hastalık anemisi. Eğer hastanın polikistik böbrek veya hidronefrozu olsa idi, anemi bu hastalıklara sekonder gelişecek kronik böbrek yetmezliğine veya kronik hastalık anemisine bağlı olurdu. Böbrek hastalıklarında idrar ve kan biyokimyasında da bozukluk beklenirdi. Lenfomalarda kemik iliği tutulumunda kan elemanlarından bir veya birkaçında azalma beklenir. Bu hastada anemi dışında lökopeni, trombositopeni olmayıp; periferik yaymasında da atipik hücre yoktu. Hastanın klinik bulguları da lenfoma ile uyumlu değildi. Wilms tümöründe gros hematüri anemi nedeni olabilir. Nöroblastomda anemi nedeni ise kemik iliği infiltrasyonudur. Bu iki tümörde de tümör içi kanama anemi nedeni olabilir. Tümör içine kanamalar hastanın klinik durumunun aniden bozularak karında şişliğin beklenmeyen artışı ile gelebilir ve hipotansiyona yol açabilir. Ultrasonografik olarak tanı konulması kolaydır. Yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı kemik iliği infiltrasyonu veya kanama bu hastada anemi nedeni olarak değerlendirilmemiştir. Bu hasta için olası anemi nedeni kronik hastalık anemisidir [10-12]. Tanı için hangi ileri tetkikler yapılmalıdır? İdrar ve kan biyokimyası gibi temel tetkiklerden sonra ilk yapılması gereken tetkik abdominal ultrasonografidir. Kistik ve benign hastalıklar rahatlıkla ultrasonografi ile belirlenir. Lenfomalı hastalarda mezenterik 228 H ACETTEPE T IP D ERG S

3 Kar nda kitle ile baflvuran alt yafl nda bir erkek hasta veya retroperitoneal lenfadenopatiler görülebilir; intestinal lenfomalarda ise bağırsak duvar kalınlığı olması beklenirdi. Pseudokidney belirtisi ultrasonografik olarak kalınlaşmış bağırsak duvarının böbreğe benzer bir görünüm vermesi olup, birçok intestinal lenfomalı vakada rastlanmaktadır. Böbreğin lenfoma tutulumu nodüler veya difüz infiltratif tipte olup, Wilms tümöründen çok rahat ayırt edilebilir. Hastanın kitlesinin böbrek kaynaklı olup olmadığı, vasküler ve intraabdominal yapılarla ilişkisi, kitledeki kalsifikasyonlar radyolojik tetkiklerle değerlendirilebilir. Hastanın kitlesi hakkında ultrasonografi ile bilgi edindikten sonra kontrast madde verilerek abdominal tomografi çekilmelidir [1-9]. Hastanın epikrizinden yapılan abdominal ultrasonografide sağ böbrek kaynaklı karaciğere bası yapan 14 x 13 x 8.6 cm heterojen kistik kitle ve sağ böbrek posteromedialinde 4 x 3 cm çaplı ikinci bir kitle ile abdominal tomografide sağ böbrek üst polden başlayarak, karaciğeri süperiora, sağ böbreği posteriora iten inferiorda pelvik düzeye uzanan, orta hattın soluna geçen kraniokaudal boyu 160 mm en geniş yerinde 135 x 105 mm heterojen solid kitle saptandı. Bu radyolojik bulgularla öncelikli olarak Wilms tümörü düşünülmelidir. Hastaya tanısal amaçlı yapılan bu tetkiklerden sonra ne yapılmalıdır? Onkolojide prensip olarak dokunun histopatolojik tanısı olmadan tedavi başlanmaz. Ancak mortalitesi yüksek olan pons gliomları veya çıkartılması zor olan Wilms tümörleri istisnadır. Wilms tümörlü hastalarda nefrektomi yapılamayacaksa evreyi düşürmek, cerrahi komplikasyonları azaltmak amacıyla eğer radyolojik bulgular Wilms tümörü lehine ise preoperatif tedavi verilmektedir. Ancak preoperatif tedavi verilenlerde de %4-5 oranında benign hastalıklar veya clear cell sarcoma, mezoblastik nefroma gibi diğer böbrek tümörleri olabileceği akılda tutulmalıdır. Eğer hasta dört-altı haftalık preoperatif tedaviye yanıt vermiyorsa kemoterapi uzatılmadan doku tanısına gidilmelidir [11-16]. Bu hastada da tedavi edildiği merkezde bir ay süre ile preoperatif vinkristin + aktinomisin D tedavisi uygulandığı epikrizinden öğrenildi. Kitlede küçülme saptanınca hastanemize refere edildi. Wilms tümörü düşünülen bir hastada cerrahi prensipler nelerdir? Dr. Çiftçi Wilms tümörü cerrahisi salt uzman olan değil, deneyimli olması gereken kişilerin yapması gereken bir cerrahi işlemdir. Bu işlem onkoloji, cerrahi, radyoloji ve radyasyon onkolojisi ekiplerinin verimli bir şekilde çalıştığı merkezlerde yapılmalıdır. Cerrahi teknikte transperitoneal yaklaşım ile tümöre ulaşılır. Karşı taraf böbreğin ve diğer organların eksplorasyonu öncelikle yapılır. Ardından kolon karın yan duvarından ve kitle üzerinden ayrılarak retroperitona girilir. Renal ven ve renal arterin bağlanması ve kesilmesinden sonra nefroüreterektomi tamamlanır. Hiler ve retroperitoneal patolojik lenf nodlarının eksizyonu ve evreleme amaçlı lenf nodu örneklemesi yapılarak kanama kontrolü ile işlem sonlandırılır. Tümör kapsül bütünlüğünün bozulmaması, dökülme olursa yaygınlık derecesi, internal genital organ anomalileri ve maksimum organ korunmasına özen gösterilmesi temel cerrahi prensiplerdir. Tümör yatağı, makroskobik rezidü ve lenf nodu örnekleme yataklarının radyokontrast kliplerle işaretlenmesi postoperatif radyoterapi uygulanımında maksimum cevabın alınmasında çok önemli rol oynar. Aynı şekilde operasyon bilgilerinin tüm detaylarıyla yazılması hastanın uzun dönem takibi ve disiplinler arası ilişkilerin sağlıklı yürümesinde önemlidir. Renal ven ve/veya vena kavada tümör trombüsü olan Wilms tümörlü hastalarda cerrahi tedavi: Trombüs hastanın başvurusunda saptanırsa preoperatif kemoterapi ilk tedavi seçeneğidir. Genellikle altı hafta içinde trombüs geriler ve cerrahi yapılır. Trombüs boyutlarında değişim olmazsa radyoterapi yapılabilir. Yine yanıt alınamayan olgularda trombüsün yerleşimine göre kaval oklüzyon ve trombüs ekstraksiyonu yapılır. Bu işlem sırasında kardiyopulmoner by-pass gerekebilir. Peroperatif trombüs saptanan olgularda ise trombüsün yerleşimine göre kaval oklüzyon ve trombüs ekstraksiyonu yapılarak cerrahi sonrası evre III olarak tedavi edilir. Preoperatif kemoterapi alan hastalar: İnoperabl veya rezeke edilemeyen Wilms tümörü, intravasküler trombüs varlığı ve bilateral tümörü olan olgularda preoperatif kemoterapi verilir. Bu olgularda preoperatif kemoterapi histolojiyi pek etkilemez ve nefroüreterektomi sonrası komplikasyonlar artmaz. Cerrahide tümör boyutlarının ve hastalık evresinin daha küçüldüğü, kapsülün yırtılma olasılığının azaldığı saptanır. Parsiyel nefrektomi: Primer parsiyel nefrektomi ilk başvuruda tüm Wilms tümörlü hastaların sadece %3.4-5 inde yapılabilir. Fonksiyon gören böbrekte polde yerleşmiş ve böbreğin 1/3 ünden küçük, iyi sınırlı, böbrek veni ve toplayıcı sisteme invazyonu olmayan, frozen incelemede favorabl histoloji saptanan, eksizyon sonrası 229

4 Orhan, Varan, Çiftçi ve Büyükpamukçu cerrahi sınırları temiz bulunan tümöral kitlelerde primer parsiyel nefrektomi yapılabilir. Parsiyel nefrektomi senkrone veya metakron bilateral Wilms tümör olgularında, soliter veya anomalili böbrekte gelişen Wilms tümöründe, Beckwith-Wiedemann sendromu gibi böbrek yetmezliğine gidiş riski olup, nefrojenik artık insidansının yüksek olduğu patolojilerde de yapılabilir. Kemoterapi sonrası parsiyel nefrektominin ise total nefrektomi + kemoterapiye üstünlüğü gözlenmediğinden endikasyonları tartışmalıdır. İkincil cerrahi: Rezeke edilemeyen Wilms tümör hastalarında kemoterapi sonrası relapsların ve rezidü tümörün eksizyonunda ikincil cerrahi yapılır. Metastazlarda cerrahi: Başvuruda karaciğer adezyonu, direkt invazyon veya karaciğer metastazı varsa evreye göre uygun tedavi dışında ek bir girişime gerek yoktur. Sebat eden karaciğer lezyonlarına segmentektomi veya lobektomi yapılır. Akciğer metastazlarında total eksizyon ilk tercih edilen yöntemdir. Sonuçta Wilms tümör tedavisi multidisipliner bir süreç gerektirir. Genetik ve moleküler biyolojideki gelişmeler ışığında tümör biyolojisinin daha iyi anlaşılarak prognozda etkili olabilecek parametrelerin saptanması sağkalım oranlarında anlamlı farklılıklar yaratabilecektir. Güvenli bir şekilde doku teminine olanak verecek yöntemlerin geliştirilerek preoperatif dönemde favorabl ve unfavorabl hasta gruplarının tanımlanabilmesi en uygun tedavi yönteminin belirlenmesini sağlayacaktır. Böylece multidisipliner tedavi protokollerinin etkinliği artarak, cerrahi tedavi daha spesifik hasta gruplarına uygulanır duruma gelecektir. Nefrektomi materyalinin patolojik incelemesi ve ayırıcı tanıları hakkında bilgi verebilir misiniz? Dr. Orhan Patolojik inceleme yapılan operasyon materyali 6 cm uzunluğunda üreter bulunduran, 850 gram ağırlığında ve 17 x 13 x 7 cm boyutlarında sağ üreteronefrektomi materyaliydi. Materyalin kesit yüzünde böbreğin büyük kısmını kaplayan, geniş nekroz alanları bulunduran tümöral oluşum vardı (Resim 1,2). Renal sinüste, pelviste ve böbrek kapsülünde makroskobik olarak tümöral infiltrasyon saptanmamıştı. Mikroskobik incelemede tümöral yapının geniş nekroz alanları içerdiği, canlı tümör hücrelerinin bulunduğu kısımlarda genellikle stromal, daha az oranlarda ise epitelyal ve blastemal komponentlerden oluştuğu izlenmişti (Resim 3). Stromal komponentte belirgin rabdomiyoblastik ve fokal skuamöz diferansiasyon görülmüştü (Resim 4). Tümörün iki farklı bölgesinde hiperkromatik boyanan, büyük, dev nükleuslu, multipolar mitoz içeren hücrelerle karakterize anaplazi saptanmıştı. Renal sinüste ve üreterde tümör saptanmamıştı. Tümör içermeyen renal parankimde kapsül altında multifokal olarak nefrojenik artıklar görülmüştü (Resim 5). Nefrojenik artıklardan bir tanesinde papillamatöz hiperplazi dikkati çekmişti (Resim 6). Çıkartılan lenf nodu reaktifti. Wilms tümörü genellikle unisentral olup tek taraflıdır. Tek böbrekte multisentrik tümör oranı %7, bilateral Wilms tümörü oranı ise %5.4 olarak bildirilmektedir. Ekstrarenal Wilms tümörü inguinal, gonadal, jukstagonadal olabilir, bu tümörlerin mezonefrik artıklardan geliştiği düşünülmektedir. Wilms tümörü mikroskobik olarak blastemal, epitelyal ve stromal komponentten oluşan bir tümördür. Her üç komponenti içeren trifazik, iki komponenti içeren bifazik veya tek komponent içeren monofazik özellikte olabilir. Epitelyal komponent tübül ve glomerül benzeri yapılar ve müsinöz, skuamöz, siliyalı epitel gibi heterolog elemanlardan oluşabilir. Stromal komponent miksoid ve iğsi hücreler, düz kas hücreleri ve fibroblastlar, heterolog elemanlar (iskelet kası, yağ dokusu, kıkırdak, kemik, osteoid, matür ganglion hücresi, nöroglial doku) içerir. Blastemal komponent ise koyu hiperkromatik nükleuslu blastemal hücrelerden meydana gelir [17,18]. Primer nefrektomide tümörün 2/3 ünden fazlasını oluşturan komponent o tümörün subtipini belirler, kemoterapi sonrası nefrektomide ise histolojik özellikler değişir; blastemal nodüller nekroz ile azalır, rabdomiyomatöz diferansiasyon, ksantomatöz veya fibrotik değişiklik sık görülür. Kemoterapi sonrası nefrektomi materyalinde tümörün 1/3 ünden fazlası canlı tümör hücresinden oluşuyorsa subtiplendirme yapılır [19,20]: Epitelyal: 2/3 tümör hücresi epitelyal, kalanı stromal olabilir, blastemal komponent %10 dan az olmalıdır. Stromal: 2/3 tümör hücresi stromal, kalanı epitelyal olabilir, blastemal komponent %10 dan az olmalıdır. Mikst: en az iki komponent var, hiçbirisi tümörün 2/3 ünden fazla değildir. Blastemal: 2/3 tümör hücresi blastemal, diğer komponentler değişen oranlarda bulunur. Difüz blastemal tip yüksek agresivite gösterir ancak kemoterapiden etkilenir, primer nefrektomide kötü prognoz işareti değildir. Kemoterapi sonrası tamamı nekrotik tümörlerin çoğunun blastemal tip olması da bu bulguyu destekler. Kemoterapi sonrası nefrektomide blastemal tip Wilms tümörü hem agresif hem de kemoterapiye az cevap veren tümördür, yüksek riskli gruba girer. 230 H ACETTEPE T IP D ERG S

5 Kar nda kitle ile baflvuran alt yafl nda bir erkek hasta Resim 1. Tümör içeren nefrektomi materyali (gros görünüm). Resim 4. Stromal komponentte rabdomiyoblastik diferansiasyon (HE x400). Resim 2. Böbrek dokusunu kenara itmiş tümör (gros görünüm). Resim 5. Perilobar nefrojenik artık (HE x100). Resim 3. Stromal komponentin hakim olduğu, arada epitelyal komponentin de bulunduğu Wilms tümörü (HE x200). Resim 6. Hiperplastik nefrojenik artık (HE x200). 231

6 Orhan, Varan, Çiftçi ve Büyükpamukçu Wilms tümöründe prognostik belirleyici olarak anaplazinin saptanması önem taşımaktadır. Wilms tümörlerinin %4 ünde anaplazi görülür, iki yaşın altında nadirdir. Anaplazi majör prognostik faktör olarak kabul edilmekte olup, tümörü unfavorabl histoloji grubuna koyar. Anaplazi kriterleri atipik (multipolar) mitoz, nükleer büyüklük (çevre tümör hücre nükleuslarının en az üç katı) ve belirgin hiperkromazidir, anaplazi tanımlaması için her üç kriter de olmalıdır. Küçük bir biyopside sadece tek bir multipolar mitoz veya büyük, hiperkromatik nükleus difüz anaplazi tanısı koydurmalıdır. Anaplazi agresif davranıştan çok tedaviye cevapsızlıkla korelasyon gösterir. Anaplazinin orjinal sınıflamasında fokal anaplazi tümör hücrelerinin %10 undan azında anaplazi, difüz anaplazi bu orandan fazla tümör hücresinde anaplazi görülmesi olarak tanımlanmıştı, ancak bu tanımlamaya göre fokal ve difüz anaplazi gösteren vakalar arasında prognoz farkı bulunmamıştır. Yeni anaplazi sınıflamasında ise fokal anaplazi primer intrarenal tümörde sınırları belirgin bir veya daha fazla odakta anaplazi olması, böbrek kapsülü dışındaki tümörde anaplazi olmaması, renal damarlar içindeki tümörde anaplazi olmaması, birden fazla odakta anaplazi varsa her bir odak nonanaplastik tümör ile çevrelenmesi olarak tanımlanmıştır. Yeni sınıflamaya göre fokal ve difüz anaplazi prognostik fark göstermektedir [21]. Nefrojenik artıklar Wilms tümörü geliştirme kapasitesine sahip embriyonal hücrelerin anormal olarak böbrekte bulunmasıdır. İnsidansı Wilms tümörü vakalarında %25-40, yenidoğan rutin otopsilerinde %1 olarak bildirilmektedir. Nefrojenik artık içeren böbreklerde Wilms tümörü gelişme riski genel infant popülasyonuna göre daha fazladır. Wilms tümörü nedeniyle nefrektomi yapılan böbrekte nefrojenik artık saptanırsa kontrlateral böbrek Wilms tümörü gelişimi açısından takip edilmelidir. Nefrojenik artıklar yapısal olarak perilobar nefrojenik artık (renal kapsül altında lokalize) ve intralobar (renal parankimin daha derin kısmında lokalize) nefrojenik artık olarak sınıflandırılır. Fonksiyonel olarak ise incipient, dormant, involuting (sclerosing), hiperplastik ve neoplastik olarak sınıflama yapılmaktadır. İntralobar nefrojenik artık-metakron bilateral Wilms tümörü ilişkisi daha da belirgindir, intralobar nefrojenik artık varsa kontrlateral böbrekte tümör riski daha fazladır. Nefroblastomatozis, nefrojenik artıkların difüz veya multifokal olarak bulunmasıdır [22]. Her iki tip nefrojenik artık, Wilms tümörü riski taşıyan bazı sendromlar ile birliktelik gösterir. İntralobar nefrojenik artıklar WAGR sendromu (Wilms tümörü, aniridi, genitoüriner anomaliler, mental retardasyon), Denys-Drash sendromu ile, perilobar nefrojenik artıklar ise Beckwith-Wiedemann sendromu, Perlmann sendromu ve hemihipertrofi ile birliktelik gösterebilmektedir. Hastanın tedavisi nasıl devam edilmeli, prognozu nedir ve takibi nasıl olmalıdır? Wilms tümörü multidisipliner tedavinin ilk ve en başarılı uygulandığı tümördür. Cerrahi + kemoterapi + radyoterapi uygulanır. Cerrahi tedavi olarak tümöral kitle ile beraber nefrektomi yapılır. Kemoterapi olarak; anaplazi olmayan favorabl evre I hastalıkta altı ay, evre II hastalıkta bir yıl vinkristin + aktinomisin D, evre III ve IV te ise bir yıl vinkristin + aktinomisin D + adriamisin verilir. Anaplazi gösteren unfavorabl histolojide eğer hasta evre I ise favorabl histopatolojili hasta gibi tedavi edilir. Diğer hastalarda ise vinkristin + aktinomisin D + adriamisin ek olarak siklofosfamid veya etoposid uygulanır. Radyoterapi yalnızca evre III, IV hastalıkta uygulanır. Yukarıda tanımlanan hasta evre II, anaplazik histopatoloji göstermekte olup, bir yıl süre ile dörtlü kemoterapi ve radyoterapi almalıdır [11-16]. Evre I, II hastalıkta uzun süreli yaşam oranı %90-95 lerdedir, evre III favorabl hastalıkta %80-85, evre IV hastalıkta %75-80 lerdedir. Anaplazi içeren unfavorabl evre III hastalıkta %70 lerdedir [11-16]. Tek böbrekli olduklarından bu hastalarda zamanla karşı böbrekte kompansatris hipertrofi ve glomerüloskleroz gelişir. Bu nedenle her kontrolde tam muayene yapılmalı, yanı sıra mutlaka kan basıncı ölçülmeli ve idrar tetkiki yapılmalıdır. İdrarda eser protein saptandığında tüm böbrek fonksiyonlarına bakılmalıdır. Bu hastada nefrojenik artıkların saptanması diğer böbrekte Wilms tümörü gelişimi açısından takibi gerektirmektedir. Primer hastalık takibi için özellikle ilk yıllarda her üç ayda bir abdominal ultrasonografi ve yine Wilms tümörünün sevdiği metastaz bölgesi olması nedeniyle iki yönlü akciğer grafisi çekilmelidir [11-16]. Kaynaklar 1. Green M. Pediatric diagnosis: interpretation of symptoms and signs in children and adolescents. 6 th ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 1998; Golden CB, Feusner JH. Malignant abdominal masses in children: quick guide to evaluation and diagnosis. Pediatr Clin North Am 2002; 49: Crist WM, Kun LE. Common solid tumors of childhood. N Engl J Med 1991; 324: Nesbit ME Jr. Clinical assessment and differential diagnosis of the childhood with suspected cancer. In: Pizzo PA, Poplack DG (eds). Principles and practice of pediatric oncology. 2 nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 1993; Sandlund JT, Downing JR, Crist WM. Non-Hodgkin s lymphoma in childhood. N Engl J Med 1996; 334: H ACETTEPE T IP D ERG S

7 Kar nda kitle ile baflvuran alt yafl nda bir erkek hasta 6. Magrath IT. Malignant non-hodgkin lymphomas in children. In: Pizzo PA, Poplack DG (eds). Principles and practice of pediatric oncology. 4 th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2002; Büyükpamukçu M. Non-Hodgkin s lyphomas. In: Voute PA, Kalifa C, Barrett A (eds). Cancer in children: clinical management. 4 th ed. Oxford: Oxford University Press, 1998; Van Tornout JM, Buckley JD, Quinn JJ, et al. Timing and magnitude of decline in alpha-fetoprotein levels in treated children with unresectable or metastatic hepatoblastoma are predictors of outcome: a report from the children s cancer group. J Clin Oncol 1997; 15: Brodeur GM, Maris JM. Neuroblastoma. In: Pizzo PA, Poplack DG (eds). Principles and practice of pediatric oncology. 4 th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2002; Rogers ZR, Aquina VM, Buchanan GR. Hematologic supportive care and hematopoietic cytokines. In: Pizzo PA, Poplack DG (eds). Principles and practice of pediatric oncology. 4 th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2002; Grundy PE, Green DM, Coppes MJ, et al. Renal tumors. In: Pizzo PA, Poplack DG (eds). Principles and practice of pediatric oncology. 4 th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2002; de Camargo B, Weitzman S. Nephroblastoma. In: Voute PA, Kalifa C, Barrett A (eds). Cancer in children: clinical management. 4 th ed. Oxford: Oxford University Press, 1998; Türk pediatrik onkoloji grubu Wilms tümörü çalışma protokolü, Green DM, D Angio GL, Beckwith JB, et al. Wilms tumor. CA Cancer J Clin 1996; 46: Kalapurakal JA, Dome JS, Perlman EJ, et al. Management of Wilms tumor: current practice and future goals. Lancet Oncology 2004; 5: National Wilms Tumor Study Committee. Wilms tumor: status report, J Clin Oncol 1991; 9: Kissane JM, Dehner LP. Renal tumors and tumor-like lesions in pediatric patients. Pediatr Nephrol 1992; 6: Boccon-Gibod LA. Pathological evaluation of renal tumors in children: international society of pediatric oncology approach. Pediatr Develop Pathol 1998; 1: Qualman SJ, Bowen J, Amin MB, Sringley JR, Grundy PE, Perlman EJ. Protocol for the examination of specimens from patients with Wilms tumor (nephroblastoma) or other renal tumors of childhood. Arch Pathol Lab Med 2003; 127: Vujanic GM, Sandstedt B, Harms D, Kelsey A, Leuschner I, de Kracker J. Revised International Society of Pediatric Oncology (SIOP) working classification of renal tumors of childhood. Med Pediatr Oncol 2002; 38: Vujanic GM, Harms D, Sandstedt B, Weirich A, de Kraker J, Delemarre JFM. New definitions of focal and diffuse anaplasia in Wilms tumor: the International Society of Pediatric Oncology (SIOP) experience. Med Pediatr Oncol 1999; 32: Beckwith JB, Kiviat NB, Bonadio JF. Nephrogenic rests, nephroblastomatosis, and the pathogenesis of Wilms tumor. Embryol Develop 1990; 1:

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ

MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ Prof. Dr. Şahsine Tolunay Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 17.10.2015 OLGU 43 yaşında kadın 2 çocuğu var Sol memede ağrı ve kitle yakınması mevcut

Detaylı

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Tiroid kanserleri bütün kanserler içinde yaklaşık % 1 oranında görülmekte olup, özellikle kadınlarda

Detaylı

NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 VE MALİGN PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ

NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 VE MALİGN PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 VE MALİGN PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ İnci Yaman Bajin 1, Ali Varan 1, Cemalettin Aksoy 2, İbrahim Vargel 3, Canan Akyüz 1 1 Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı,

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ Haziran 1999 erkek Başvuru Ekim 2014 2 aydır sağ testiste şişlik. Bitlis. Karın ağrısı ve şişlik ile Ankara ya sevk. Ankara da Üroloji AD da

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD 15-30 yaş arası ve > 55 yaş olmak üzere iki dönemde sıklık artışı (+) Erkek ve kadınlarda en

Detaylı

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ Dr. Derin KÖSEBAY OVER KANSERİ Over kanseri tanısı koyulduktan sonra ortalama 5 yıllık yaşam oranı %35 civarındadır. Evre I olgularında 5 yıllık yaşam

Detaylı

Meme Olgu Sunumu. Gürdeniz Serin. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı. 3 Kasım Antalya

Meme Olgu Sunumu. Gürdeniz Serin. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı. 3 Kasım Antalya Meme Olgu Sunumu 3 Kasım 2016 Antalya Gürdeniz Serin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Olgu 35 yaşında kadın Sağ meme de kitle Özgeçmişinde: SLE - Renal Tx Radyoloji Mamografi: Sağ

Detaylı

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın KOLOREKTAL POLİPLER Prof. Dr. Mustafa Taşkın -Polip,mukozal örtülerden lümene doğru gelişen oluşumlara verilen genel isimdir. -Makroskopik ve radyolojik görünümü tanımlar. -Sindirim sisteminde en çok kolonda

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI. Prof. Dr. Rejin KEBUDİ

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI. Prof. Dr. Rejin KEBUDİ ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI Prof. Dr. Rejin KEBUDİ İ.Ü., Cerrahpaşa T. F., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. & İ.Ü., Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Hematolojik-Onkoloji B.D. ÇOCUKLUK

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Mide Kanserinde Kemik Metastazı Klinik çalışmalarda; %0.7 - %3.4 Otopsi çalışmalarında;

Detaylı

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Olgu sunumu 49 y kadın hasta, Bir dış merkeze 2 aydır devam eden öksürük,

Detaylı

Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı

Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı Pediatrik karaciğer kitlelerinde ayırıcı tanı Dr. Zeynep Yazıcı Uludağ Üniversitesi, Tıp Fak., Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Bursa Primer karaciğer kitleleri Tüm pediatrik solid tm lerin %1-4 ü ~%65 i

Detaylı

Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Radyoloji Dr.Oğuz Dicle

Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Radyoloji Dr.Oğuz Dicle Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Radyoloji Dr.Oğuz Dicle III.Tıbbi Onkoloji Kongresi Onkolojik Görüntüleme Kursu 24 Mart 2010,Antalya Böbrek Mesane Prostat Böbrek Mesane Testis Radyolojiye Sorular Tümör

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi. Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Mart 2014 Susesi Otel, Antalya

Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi. Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Mart 2014 Susesi Otel, Antalya Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 19-23 Mart 2014 Susesi Otel, Antalya Osteosarkoma-1 Nadir tümörler (2-3/100.000), Çalışma yapmak zor (çok merkezli,

Detaylı

Wilms Tümörü Nefroblastoma. UROK 2012 Antalya

Wilms Tümörü Nefroblastoma. UROK 2012 Antalya Wilms Tümörü Nefroblastoma UROK 2012 Antalya 1899 da Max Wilms %90 mortalite %90 sağkalıma dönüştü Epidemiyoloji Median yaş 3-4 6-9/milyon USA, 3-4/milyon Asya Çocukluk çağı tümörlerinin %6-7 Çocukluk

Detaylı

Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Testis tümörleri Erkeklerdeki kanserlerin %1 i Yıllık %3-6 artış Avrupa da her yıl 24.000 yeni vak a Testis Tümör Epidemiyolojisi İnsidans dünya genelinde

Detaylı

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Kolon tümörlü olguların %40-50 sinde karaciğer metastazı gelişir ; % 15-25 senkron (primer tm ile /

Detaylı

GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR?

GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR? P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project Quantity Item Code Description Price Each Amount GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR? Dr.Aytekin Altıntaş Total GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER

Detaylı

XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ

XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ İnteraktif Olgu Sunumu KEMİK TÜMÖRLERİ . 17 yaşında bayan hasta. 2.5 yıldır sol bacakda yürürken ağrı Enfeksiyon ve dolaşım bozukluğu tedavisi uygulanmış. Son 6 aydır ağrı

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 9-13 Kasım 2016; Antalya Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı Konuşmanın

Detaylı

Nöroblastoma: Epidemiyoloji Patogenez: Klinik Bulgular: Tanı: . Evreleme: INSS (International Neuroblastoma Staging System)

Nöroblastoma: Epidemiyoloji Patogenez: Klinik Bulgular: Tanı: . Evreleme: INSS (International Neuroblastoma Staging System) Nöroblastoma: Epidemiyoloji: Periferik sempatik sinir sisteminin embriyonel tümörüdür. Bebeklerdeki en sık tümördür.ortalama tanı yaşı 2 dir. Hastaların %90 ına 5 yaşından önce tanı konulur. Patogenez:

Detaylı

SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ. Doç. Dr. Mert Saynak

SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ. Doç. Dr. Mert Saynak SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ Doç. Dr. Mert Saynak Clinical Radiation Oncology, Third Edition OLGU 30 yaşında bir hentbol oyuncusu, Migren tanısı var Son maçı esnasında

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı

Detaylı

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi Nöroendokrin tümörlerde 2004 WHO sınıflaması Tümör Tipi Tipik Karsinoid Atipik Karsinoid Büyük Hücreli nöroendokrin

Detaylı

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR?

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR? LENFOMA NEDİR? Lenfoma, diğer grup onkolojik hastalıklar içinde yaşamın uzatılması ve daha kaliteli yaşam sağlanması ve hastaların kurtarılmaları açısından daha fazla başarı elde edilmiş bir hastalıktır.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

OLGU. 57 yaşında Sağ memede son 10 ayda hızla büyüyen kitle

OLGU. 57 yaşında Sağ memede son 10 ayda hızla büyüyen kitle OLGU 57 yaşında Sağ memede son 10 ayda hızla büyüyen kitle Meme USG; Sağ memeyi bütünüyle dolduran, düzgün sınırlı, içerisinde yer yer kistik alanların ve kalsifikasyonların izlendiği, yoğun vasküler sinyal

Detaylı

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği İnsidental kanser Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Tanım Preoperatif tanı yöntemleriyle saptanamayan, ancak benign hastalıklar nedeniyle

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Mediastenin Nadir Görülen Tümörleri Tüm mediastinal kitlelerin %10 dan azını meydana getiren bu lezyonlar mezenkimal veya epitelyal kökenli tümörlerden oluşmaktadır. Journal of linical and nalytical Medicine

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği Dr. A. Nimet Karadayı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği MEME TÜMÖRLERİNDE PATOLOJİ RAPORLARINDA STANDARDİZASYON Amaç, hasta

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Onkoloji Bilim Dalı. 14 Temmuz 2017 Cuma

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Onkoloji Bilim Dalı. 14 Temmuz 2017 Cuma Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Onkoloji Bilim Dalı 14 Temmuz 2017 Cuma Arş. Gör. Ayşenur Bostan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

Erken Evre Akciğer Kanserinde

Erken Evre Akciğer Kanserinde Erken Evre Akciğer Kanserinde Görüntüleme Dr. Figen Başaran aran Demirkazık Hacettepe Universitesi Radyoloji Anabilim Dalı Kasım 2005 Mayıs 2006 Müsinöz ve nonmüsinöz tipte bronkioloalveoler komponenti

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

TPOG İSKİP Merkez Çalışma Kodu: Hasta TC Kimlik No Hasta İsim, Soyadı. Gönüllü Bilgilendirilmiş Onam Formu. Sayın Anne Babalar,

TPOG İSKİP Merkez Çalışma Kodu: Hasta TC Kimlik No Hasta İsim, Soyadı. Gönüllü Bilgilendirilmiş Onam Formu. Sayın Anne Babalar, TPOG İSKİP 2011 Gönüllü Bilgilendirilmiş Onam Formu Sayın Anne Babalar, Bu bir klinik araştırma çalışmasıdır. Klinik araştırmalar sadece bu çalışmaya katılmayı seçen hastaların dahil edildiği protokollerdir.

Detaylı

Beyin tümörü, beyni oluşturan üç bölgeden birinden -beyin, beyincik ve beyin sapıkaynaklanabilir.

Beyin tümörü, beyni oluşturan üç bölgeden birinden -beyin, beyincik ve beyin sapıkaynaklanabilir. BEYİN TÜMÖRÜ BEYİN TÜMÖRÜ NEDİR? Beyin tümörü beyinde anormal hücrelerin çoğalması sonucu gelişen bir kitledir. Bazı beyin tümörleri iyi huylu (örneğin meningiom), bazıları ise kötü huylu kitlelerdir.

Detaylı

Deri Tümörleri Pratik Ders İçeriği

Deri Tümörleri Pratik Ders İçeriği Deri Tümörleri Pratik Ders İçeriği Deri Tümörleri DSÖ(2006) sınıflaması Yassı Hücreli Karsinom Bazal Hücreli Karsinom Bazoskuamoz Karsinom Melanositik Dermal Nevus Melanom DSÖ DERİ TÜMÖRLERİ SINIFLAMASI

Detaylı

ALFA FETOPROTEİN (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ)

ALFA FETOPROTEİN (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ) ALFA FETOPROTEİN (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ) Diğer adı ve kısaltma: α fetoprotein, AFP. Kullanım amacı: Primer karaciğer, testis ve over kanserlerinin araştırılması ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla

Detaylı

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Dr. Handan Onur XXI. Düzen Klinik Laboratuvar Günleri, Ankara, 23 Ekim 2011 MEME KANSERİ Meme Kanseri Sıklıkla meme başına

Detaylı

Merkel Hücreli Karsinom

Merkel Hücreli Karsinom Merkel Hücreli Karsinom Doç. Dr. Filiz Canpolat Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği IV. DOD Dermatoloji Gündemi, 3-6 Eylül 2015, Eskişehir Merkel Hücreli Karsinom

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ. Dr. Orhan TÜRKEN

SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ. Dr. Orhan TÜRKEN SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ Dr. Orhan TÜRKEN Sentinel Lenf Nodu (SLN) Tartışma SLN (yalancı-?) SLNmi SLNİ+ SLN + AD +/ SLN Biopsisi Makrometastaz: > 2 mm (SN+) Mikrometastaz (mi):

Detaylı

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE

Detaylı

Adrenalde sık ve nadir görülen lezyonlar. Dr.Aylar Poyraz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD

Adrenalde sık ve nadir görülen lezyonlar. Dr.Aylar Poyraz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD Adrenalde sık ve nadir görülen lezyonlar Dr.Aylar Poyraz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD Feokromositoma Kromafin hücrelerden köken alır 2 tip hücre içerir:kromafin hücreler ve sustentaküler

Detaylı

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Murat Özdemir, Özer Makay, Tevfik Demir*, Berk Göktepe, Kamil Erözkan, Barış Bingül**, Yeşim Ertan**, Hüsnü Buğdaycı***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

Detaylı

OVER KAYNAKLI MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI. Mustafa ÖZGÜROĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

OVER KAYNAKLI MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI. Mustafa ÖZGÜROĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı OVER KAYNAKLI MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI Mustafa ÖZGÜROĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Malign mikst müllerian tümör Diğer isimleri Malign mikst mezodermal

Detaylı

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Ani ölümün önemli bir nedenidir Sıklığı yaşla birlikte artar 50 yaş altında nadir rastlanır E>K Aile

Detaylı

Pleomorfik mezankimal tümörler ve taklitçileri. Dr. Bahar Müezzinoğlu

Pleomorfik mezankimal tümörler ve taklitçileri. Dr. Bahar Müezzinoğlu Pleomorfik mezankimal tümörler ve taklitçileri Dr. Bahar Müezzinoğlu Pleomorfik lezyon yaş yerleşim hikaye Pleomorfik lezyon neoplastik Neoplastik değil benign malign sarkom Karsinom Lenfoma melanom Pleomorfizm

Detaylı

Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi

Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi Prof. Dr. Abdurrahman IŞIKDOĞAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı III. Tıbbi Onkoloji Kongresi / 25 Mart 2010 / ANTALYA Testisin

Detaylı

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ A C I B A D E M Ü N İ V E R S İ T E S İ T I P F A K Ü L T E S İ İ Ç H A S T A L I K L A R I A N A B İ L İ M D A L I A C I B A D E M A D A N A H A S T A N E

Detaylı

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı Görüntüleme Birimi Meme Kanserinde Tanı Yöntemleri 1. Fizik muayene 2. Serolojik Testler 3. Görüntüleme 4. Biyopsi Patolojik

Detaylı

PEDİATRİK KARACİĞER KİTLELERİ

PEDİATRİK KARACİĞER KİTLELERİ PEDİATRİK KARACİĞER KİTLELERİ Dr. Berna Oğuz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı Pediatrik KC kitleleri İntraabdominal kitlelerin %5-6 Primer hepatik

Detaylı

Vaka Takdimleri. Prof.Dr. Kemal SARICA. Yeditepe Üniveristesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Vaka Takdimleri. Prof.Dr. Kemal SARICA. Yeditepe Üniveristesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Vaka Takdimleri Prof.Dr. Kemal SARICA Yeditepe Üniveristesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 1. VAKA ANAMNEZ 52 yaşında erkek hasta Ağrısız, gross hematüri ve 6 aylık süreçte 10 kg kilo kaybı Anlamlı

Detaylı

MEME KANSERİ TARAMASI

MEME KANSERİ TARAMASI MEME KANSERİ TARAMASI Meme Kanseri Taramanızı Yaptırdınız Mı? MEME KANSERİ TARAMASI NE DEMEKTİR? Kadınlarda görülen kanserlerin %33 ü ve kansere bağlı ölümlerin de %20 si meme kanserine bağlıdır. Meme

Detaylı

Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri...

Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri... Kanser Nedir? Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri... Kanser, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birisi. Sık görülmesi ve öldürücülüğünün yüksek olması nedeniyle de bir halk

Detaylı

ÜRĠNER SĠSTEMĠN OBSTRUKTĠF LEZYONLARININ POSTNATAL ĠZLEMĠ. Dr.Aytül Noyan

ÜRĠNER SĠSTEMĠN OBSTRUKTĠF LEZYONLARININ POSTNATAL ĠZLEMĠ. Dr.Aytül Noyan ÜRĠNER SĠSTEMĠN OBSTRUKTĠF LEZYONLARININ POSTNATAL ĠZLEMĠ Dr.Aytül Noyan Pediatrik ürolojik problemlerin saptanmasında prenatal USG nin önemli etkisi bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak özel tedavi yaklaşımları

Detaylı

Everolimus Olgu Sunumları. Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Antalya; Mart 2014

Everolimus Olgu Sunumları. Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Antalya; Mart 2014 Everolimus Olgu Sunumları Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Antalya; Mart 2014 Türkiye 1. Basamak 2. Basamak 3. Basamak 4. Basamak Pazopanib İnterferon Sunitinib Everolimus? Aksitinib

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Kemoterapi sonrası artık kitlelerin tedavisi. Dr. Haluk Özen, Hacettepe Universitesi

Kemoterapi sonrası artık kitlelerin tedavisi. Dr. Haluk Özen, Hacettepe Universitesi Kemoterapi sonrası artık kitlelerin tedavisi Dr. Haluk Özen, Hacettepe Universitesi Testis Tümörleri: Tedavi edilebilen kanser modeli DüĢük evre Kür oranı %100 e yakındır Ġleri evre %85-90 uzun süreli

Detaylı

Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Seminom GHTT in %60 ı Seminom dur Ayrıca %10 kadar da mix tümörler içinde yer alırlar Tanı anında %75-80 i Evre I Diğer türlere göre daha iyi prognozlu

Detaylı

TEK TARAFLI WİLMS TÜMÖRÜ OLGULARININ GERİYE DÖNÜK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

TEK TARAFLI WİLMS TÜMÖRÜ OLGULARININ GERİYE DÖNÜK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 1 T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI TEK TARAFLI WİLMS TÜMÖRÜ OLGULARININ GERİYE DÖNÜK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. İdil Rana USER UZMANLIK TEZİ ANKARA 2012 2 T.C.

Detaylı

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 ( ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster 2 ( ID: 63)/lenfomalı iki olguda meme tutulumu Poster 4 ( ID: 87)/Olgu Sunumu: Meme Amfizemi Poster 6 ( ID:

Detaylı

MEME PATOLOJİSİ Slayt Semineri Oturum Başkanları: Dr. Osman ZEKİOĞLU - Dr. Gülnur GÜLER

MEME PATOLOJİSİ Slayt Semineri Oturum Başkanları: Dr. Osman ZEKİOĞLU - Dr. Gülnur GÜLER MEME PATOLOJİSİ Slayt Semineri Oturum Başkanları: Dr. Osman ZEKİOĞLU - Dr. Gülnur GÜLER OLGU SUNUMU Dr Tülin Öztürk İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 25. Ulusal Patoloji Kongresi 14-17

Detaylı

Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi

Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Akciğer karsinomlarının gelişiminde preinvaziv epitelyal lezyonlar; Akciğer karsinomlarının gelişiminde

Detaylı

mrcc Tedavisinde Olgular Eşliğinde Tartışma

mrcc Tedavisinde Olgular Eşliğinde Tartışma mrcc Tedavisinde Olgular Eşliğinde Tartışma Doç.Dr.Adnan Şimşir - Yaklaşım,Risk Grupları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD Prof.Dr.İbrahim Cüretlibatır - Sitoredüktif Cerrahi Ege Üniversitesi

Detaylı

ERKEK GENİTAL SİSTEMİ. Webmaster tarafından yazıldı. Pazartesi, 12 Ocak 2009 11:39 - Son Güncelleme Perşembe, 15 Ocak 2009 09:19

ERKEK GENİTAL SİSTEMİ. Webmaster tarafından yazıldı. Pazartesi, 12 Ocak 2009 11:39 - Son Güncelleme Perşembe, 15 Ocak 2009 09:19 1) Çocuklarda en sık görülen testis tümörü aşağıdakilerden hangisidir? (1998 NİSAN) a) Klasik seminom b) Teratom c) Yolk sak tümörü d) Kariokarsinom e) Spermatositik seminom Testisde en sık görülen tümör

Detaylı

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD.

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. Minai OA, Dasgupta A, Mehta AC 2000 Tarihçe Schieppati 1949, 1958 akciğer kanseri TBNA, subkarinal

Detaylı

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ Dinç Süren 1, Mustafa Yıldırım 2, Vildan Kaya 3, Ruksan Elal 1, Ömer Tarık Selçuk 4, Üstün Osma 4, Mustafa Yıldız 5, Cem

Detaylı

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI 27.11.2014 GEBELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE MEME KANSERİ Dr.Pınar Uyar Göçün Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 41 y, kadın Sağ memeden

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz?

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Prof. Dr. Banu Bilezikçi Ankara Güven Hastanesi, Patoloji Bölümü Ankara Meme Hastalıkları Derneğinin III. Toplantısı 24 Kasım

Detaylı

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ-TAKİP Dr.Nuri ÇAKIR Gazi Ü Tıp Fak Endokrinoloji ve Metabolizma B.D 35.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma HastalıklarıKongresi 15-19 Mayıs 2013-Antalya

Detaylı

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Tıkanma Sarılığı Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Normal serum bilirubin düzeyi 0.5-1.3 mg/dl olup, 2.5 mg/dl'yi geçerse bilirubinin dokuları boyamasıyla klinik olarak sarılık ortaya çıkar. Sarılığa yol

Detaylı

Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara

Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara Klinik Öykü: 4.5 yaşında erkek çocuk, kusma ve karın ağrısı atakları ile

Detaylı

Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm

Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm Nadiren met. yapar fakat tedavisiz bırakıldığında invazif davranış göstermesi,lokal invazyon,

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

Pediatrik Over Tümörleri Slayt Semineri

Pediatrik Over Tümörleri Slayt Semineri Pediatrik Over Tümörleri Slayt Semineri Dr. H. Serap Toru Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.D. Antalya /Türkiye Takip 4 yıl, hastalıksız takipte Östradiol ve inhibin düzeyleri Pelvik USG 13

Detaylı

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM NE YAKLAŞIM Prof. Dr. Sibel Güldiken TÜTF, İç Hastalıkları AD, Endokrinoloji BD PREVALANSI Palpasyon ile %3-8 Otopsi serilerinde %50 US ile incelemelerde %30-70 Yaş ilerledikçe sıklık artmakta Kadınlarda

Detaylı

OLGU SUNUMU. DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

OLGU SUNUMU. DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. OLGU SUNUMU DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. GAZİANTEP MO; 44 yaşında sağlık çalışanı erkek hasta Şikayeti: Gün içerisinde

Detaylı

Türkiye de NF-1 vakalarında klinik izlem konulu diğer bildirilerin özet sunumu. Dr. Sema Saltık İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji

Türkiye de NF-1 vakalarında klinik izlem konulu diğer bildirilerin özet sunumu. Dr. Sema Saltık İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Türkiye de NF-1 vakalarında klinik izlem konulu diğer bildirilerin özet sunumu Dr. Sema Saltık İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji TE-1 NF-1: 27 Olgunun Klinik Özelliklerinin İncelenmesi Ünalp

Detaylı

TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08

TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08 TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08 Tiroid bezi boyun ön tarafında yerleşmiş olup, nefes, yemek borusu ve ana damarlarla yakın komşuluk gösterir. Kelebek şeklinde olup

Detaylı

Mamografi; Ne için? Ne zaman? Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi

Mamografi; Ne için? Ne zaman? Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Mamografi; Ne için? Ne zaman? Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Mamografi hangi amaçlar için kullanılmaktadır Tanı Takip Tarama TANI AMACI: Palpasyonda malign kitle düşünülen

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı Ar. Gör. Dr. Abdullah Heybeci Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Saime Tuncer Prof.

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik:

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik: Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Karsinoid Tümörler Giriş Ender görülen akciğer tümörleridirler Rezeksiyon uygulanan akciğer tümörlerinin %0,4- %3 ünü oluştururlar Benign-malign

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz Olgu Sunumu Olgu: 60y, E 2 ayda 5 kilo zayıflama ve karın ağrısı şikayeti ile başvurmuş. (Kasım 2009) Ailede kanser öyküsü yok. BATIN USG: *Karaciğerde en büyüğü VIII. segmentte 61.2x53.1 mm boyutunda

Detaylı

OVER KANSERİ. Yumurtalık kanseri; Over tümörü; Over kanseri neden olur?

OVER KANSERİ. Yumurtalık kanseri; Over tümörü; Over kanseri neden olur? OVER KANSERİ Yumurtalık kanseri; Over tümörü; Over hücrelerinden kaynaklanan kanserdir. Kadınlarda yumurtalıklara over denir. Over ler döllenme için gerekli yumurtaların hazırlandığı ve kadın hormonlarının

Detaylı