Altı yaşında erkek hastanın hastanemize sevkinden üç ay önce ağrısız karın şişliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Altı yaşında erkek hastanın hastanemize sevkinden üç ay önce ağrısız karın şişliği"

Transkript

1 SORUN VAKA Hacettepe Tıp Dergisi 2004; 35: Kar nda kitle ile baflvuran alt yafl nda bir erkek hasta Diclehan Orhan 1, Ali Varan 2, Arbay Özden Çiftçi 3, Münevver Büyükpamukçu 4 1 Doç. Dr., Hacettepe Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Patoloji Ünitesi, Ankara 2 Doç. Dr., Hacettepe Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Onkoloji Ünitesi, Ankara 3 Prof. Dr., Hacettepe Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara 4 Prof. Dr., Hacettepe Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Onkoloji Ünitesi, Ankara Altı yaşında erkek hastanın hastanemize sevkinden üç ay önce ağrısız karın şişliği ve iştahsızlık yakınmalarının başladığı öğrenildi. Öyküsünden ateş, kilo kaybı, gece terlemeleri olmadığı; idrar renginde değişiklik veya idrar yanması gibi yakınmalarının bulunmadığı, çevrede herhangi bir bulaşıcı hastalık olmadığı öğrenildi. Hastanın bu yakınmaların başlamasından önce veya sonra herhangi bir eklem ağrısı veya şişliği olmadığı, cildinde döküntü veya vücudunun diğer yerlerinde herhangi bir şişlik yakınmasının bulunmadığı öğrenildi. Kabızlık, gaz-gaita yapamama veya idrar-gaita kaçırma gibi sorunları yoktu. Fizik incelemesinde kan basıncı 105/65 mmhg, vital bulguları normal sınırlarda idi. Karın muayenesinde sağ lomber bölgeyi doldurup orta hattı geçen, sınırları karaciğerden net ayırt edilen, düzgün konturlu kitle palpe ediliyordu. Asit, hepatosplenomegali yoktu. Diğer sistem bulguları normaldi. Epikrizinden tarihli tetkiklerinde; Hb: 8.8 g/dl BK: 4,100/mm 3 Trombosit: 393,000/mm 3 MCV: 78 Periferik yaymada eritrosit morfolojisi normokrom normositer ve atipik hücre yoktu. Sedimentasyon: 27 mm/saat İdrar tetkiki: dansite 1,015, ph 6.5, protein yok, şeker yok, mikroskopisinde 2-3 epitel hücresi görüldü. Kan biyokimyası normaldi. Karında kitle yakınması ile başvuran bu hastada hangi hastalıklar düşünülmelidir? Çocukluk çağında karında kitle ile başvuran hastalarda konjenital anomaliler, benign ve malign hastalıklar akla gelmelidir. Kistik hastalıklardan; mezenterik veya omental kistler, koledok kisti, urakal kist, pankreasın psödokisti, dermoid kist, polikistik böbrek hastalığı, hidronefroz ile kızlarda over kistleri bu yaş grubunda kitle ile başvurabilir. 227

2 Orhan, Varan, Çiftçi ve Büyükpamukçu Koledok kisti sağ üst kadranda palpe edilir, kolik tarzında sağ üst kadran ağrısı yapar, bazen obstrüktif tipte sarılık ile başvurur. Pankreasın psödokisti çok nadir görülür, sert, yuvarlak, orta veya üst abdominal kitle ile başvurur ve büyük boyutlara varması beklenmez. Urakal kistler, dermoid kist, mezenterik kistler ile duplikasyon kistleri nadiren büyük boyutlara ulaşır, 10 cm nin üzerine çıkan durumlarda bazen intestinal obstrüksiyon bulguları verir. Ultrasonografik olarak tanımlanmaları kolaydır. Hastamızda sağ lomber bölgede kitle olması nedeniyle hidronefroz ve böbreğin polikistik hastalığı da akılda tutulmalıdır. Bu boyutlara çıkan hidronefroz transluminasyon verebilir ve kistik hastalıklardan ayırt edilmesi gereklidir. Polikistik hastalık lobule konturludur. Bu hastalarda kan basıncı, idrar tetkiki ve böbrek fonksiyon testleri tanı açısından yol göstericidir. Malign hastalıklardan lenfoma, Wilms tümörü ile nöroblastoma ve daha az sıklıkla da karaciğer ve germ hücreli tümörler akla gelmelidir. Ülkemizde en sık görülen solid tümör olması nedeniyle ilk akla gelmesi gereken tanı non-hodgkin lenfomadır. Lenfoma çocukluk çağında yedi yaş civarında pik yapar ve erkeklerde kızlara göre daha fazla görülür. Yaşı ve en çok görülen tümör olması nedeniyle lenfoma düşünülebilir. Ancak abdominal lenfomaların büyük çoğunluğu (%90 ından fazlası) ikilenme zamanı saat olan Burkit tipi lenfomalardır. Çoğunlukla bir veya iki aylık sürede ilerleyici yakınmalarla başvurur. Kitle tüm karnı doldurabileceği gibi mezenterik kökenlilerde orta hatta, intestinal kökenli olanlarda da çekum civarında lokalizedir. Çoğu vakada eşlik eden asit de bulunur. Hastanın öyküsü, fizik muayene bulguları lenfoma ile uyumlu değildir. Birbeş yaş arasında karşılaşılan en sık abdominal malign hastalık Wilms tümörüdür. Genellikle ağrısız lomber bölgede olan kitle yakınması vardır. Anneler banyo sırasında tesadüfen saptadıkları kitle yakınması ile doktora başvurur. Hastaların %30 unda eşlik eden hematüri olabilir. Bu hastamızda karın sağ tarafındaki kitle nedeniyle ilk düşünülecek tanılardan biri Wilms tümörü olmalıdır. Nöroblastom sürrenal kaynaklı bir tümör olup, Wilms tümörü ile kolay karışır. Nöroblastomda kitle daha irregüler, çevreye invaze ve serttir. Karaciğer tümörleri ile teratom gibi germ hücreli tümörler sıklık sırası olarak lenfomalar ile böbreğin malign hastalığı olan Wilms tümörü ve nöroblastomdan sonra gelir. Kitle sağ lomber bölgeyi doldurup karaciğerden rahat ayrılabildiği için karaciğer tümörü düşünülmemelidir. Teratom veya diğer germ hücreli tümörler çoğunlukla pelvik veya orta hat yerleşimlidir. Ancak çok geç kalınmış vakalarda tüm karnı dolduran, beraberinde asitin eşlik ettiği kitle ile karşılaşabiliriz. Karaciğer tümörü düşünülenlerde kanda alfafetoprotein, germ hücreli tümörlerde de alfa-fetoprotein ve/veya beta-human koryonik gonadotropin düzeyleri yükselebileceğinden ayırıcı tanıda zorlanılan vakalarda bu tümör belirleyicileri yol gösterici olabilir [1-9]. Hb: 8.8 g/dl olan bu hastada aneminin nedeni nedir? Ülkemizde çocuklarda en sık anemi nedeni demir eksikliği anemisidir. Ancak periferik yayma ve MCV si normal olduğu için demir eksikliği anemisinden uzaklaşılmaktadır. Karında kitle ile gelen hastalarda aneminin olası nedenleri: 1. Kemik iliği infiltrasyonu: lenfoproliferatif malign hastalıklar ile nöroblastomada, 2. Kanamalar, 3. Kronik hastalık anemisi. Eğer hastanın polikistik böbrek veya hidronefrozu olsa idi, anemi bu hastalıklara sekonder gelişecek kronik böbrek yetmezliğine veya kronik hastalık anemisine bağlı olurdu. Böbrek hastalıklarında idrar ve kan biyokimyasında da bozukluk beklenirdi. Lenfomalarda kemik iliği tutulumunda kan elemanlarından bir veya birkaçında azalma beklenir. Bu hastada anemi dışında lökopeni, trombositopeni olmayıp; periferik yaymasında da atipik hücre yoktu. Hastanın klinik bulguları da lenfoma ile uyumlu değildi. Wilms tümöründe gros hematüri anemi nedeni olabilir. Nöroblastomda anemi nedeni ise kemik iliği infiltrasyonudur. Bu iki tümörde de tümör içi kanama anemi nedeni olabilir. Tümör içine kanamalar hastanın klinik durumunun aniden bozularak karında şişliğin beklenmeyen artışı ile gelebilir ve hipotansiyona yol açabilir. Ultrasonografik olarak tanı konulması kolaydır. Yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı kemik iliği infiltrasyonu veya kanama bu hastada anemi nedeni olarak değerlendirilmemiştir. Bu hasta için olası anemi nedeni kronik hastalık anemisidir [10-12]. Tanı için hangi ileri tetkikler yapılmalıdır? İdrar ve kan biyokimyası gibi temel tetkiklerden sonra ilk yapılması gereken tetkik abdominal ultrasonografidir. Kistik ve benign hastalıklar rahatlıkla ultrasonografi ile belirlenir. Lenfomalı hastalarda mezenterik 228 H ACETTEPE T IP D ERG S

3 Kar nda kitle ile baflvuran alt yafl nda bir erkek hasta veya retroperitoneal lenfadenopatiler görülebilir; intestinal lenfomalarda ise bağırsak duvar kalınlığı olması beklenirdi. Pseudokidney belirtisi ultrasonografik olarak kalınlaşmış bağırsak duvarının böbreğe benzer bir görünüm vermesi olup, birçok intestinal lenfomalı vakada rastlanmaktadır. Böbreğin lenfoma tutulumu nodüler veya difüz infiltratif tipte olup, Wilms tümöründen çok rahat ayırt edilebilir. Hastanın kitlesinin böbrek kaynaklı olup olmadığı, vasküler ve intraabdominal yapılarla ilişkisi, kitledeki kalsifikasyonlar radyolojik tetkiklerle değerlendirilebilir. Hastanın kitlesi hakkında ultrasonografi ile bilgi edindikten sonra kontrast madde verilerek abdominal tomografi çekilmelidir [1-9]. Hastanın epikrizinden yapılan abdominal ultrasonografide sağ böbrek kaynaklı karaciğere bası yapan 14 x 13 x 8.6 cm heterojen kistik kitle ve sağ böbrek posteromedialinde 4 x 3 cm çaplı ikinci bir kitle ile abdominal tomografide sağ böbrek üst polden başlayarak, karaciğeri süperiora, sağ böbreği posteriora iten inferiorda pelvik düzeye uzanan, orta hattın soluna geçen kraniokaudal boyu 160 mm en geniş yerinde 135 x 105 mm heterojen solid kitle saptandı. Bu radyolojik bulgularla öncelikli olarak Wilms tümörü düşünülmelidir. Hastaya tanısal amaçlı yapılan bu tetkiklerden sonra ne yapılmalıdır? Onkolojide prensip olarak dokunun histopatolojik tanısı olmadan tedavi başlanmaz. Ancak mortalitesi yüksek olan pons gliomları veya çıkartılması zor olan Wilms tümörleri istisnadır. Wilms tümörlü hastalarda nefrektomi yapılamayacaksa evreyi düşürmek, cerrahi komplikasyonları azaltmak amacıyla eğer radyolojik bulgular Wilms tümörü lehine ise preoperatif tedavi verilmektedir. Ancak preoperatif tedavi verilenlerde de %4-5 oranında benign hastalıklar veya clear cell sarcoma, mezoblastik nefroma gibi diğer böbrek tümörleri olabileceği akılda tutulmalıdır. Eğer hasta dört-altı haftalık preoperatif tedaviye yanıt vermiyorsa kemoterapi uzatılmadan doku tanısına gidilmelidir [11-16]. Bu hastada da tedavi edildiği merkezde bir ay süre ile preoperatif vinkristin + aktinomisin D tedavisi uygulandığı epikrizinden öğrenildi. Kitlede küçülme saptanınca hastanemize refere edildi. Wilms tümörü düşünülen bir hastada cerrahi prensipler nelerdir? Dr. Çiftçi Wilms tümörü cerrahisi salt uzman olan değil, deneyimli olması gereken kişilerin yapması gereken bir cerrahi işlemdir. Bu işlem onkoloji, cerrahi, radyoloji ve radyasyon onkolojisi ekiplerinin verimli bir şekilde çalıştığı merkezlerde yapılmalıdır. Cerrahi teknikte transperitoneal yaklaşım ile tümöre ulaşılır. Karşı taraf böbreğin ve diğer organların eksplorasyonu öncelikle yapılır. Ardından kolon karın yan duvarından ve kitle üzerinden ayrılarak retroperitona girilir. Renal ven ve renal arterin bağlanması ve kesilmesinden sonra nefroüreterektomi tamamlanır. Hiler ve retroperitoneal patolojik lenf nodlarının eksizyonu ve evreleme amaçlı lenf nodu örneklemesi yapılarak kanama kontrolü ile işlem sonlandırılır. Tümör kapsül bütünlüğünün bozulmaması, dökülme olursa yaygınlık derecesi, internal genital organ anomalileri ve maksimum organ korunmasına özen gösterilmesi temel cerrahi prensiplerdir. Tümör yatağı, makroskobik rezidü ve lenf nodu örnekleme yataklarının radyokontrast kliplerle işaretlenmesi postoperatif radyoterapi uygulanımında maksimum cevabın alınmasında çok önemli rol oynar. Aynı şekilde operasyon bilgilerinin tüm detaylarıyla yazılması hastanın uzun dönem takibi ve disiplinler arası ilişkilerin sağlıklı yürümesinde önemlidir. Renal ven ve/veya vena kavada tümör trombüsü olan Wilms tümörlü hastalarda cerrahi tedavi: Trombüs hastanın başvurusunda saptanırsa preoperatif kemoterapi ilk tedavi seçeneğidir. Genellikle altı hafta içinde trombüs geriler ve cerrahi yapılır. Trombüs boyutlarında değişim olmazsa radyoterapi yapılabilir. Yine yanıt alınamayan olgularda trombüsün yerleşimine göre kaval oklüzyon ve trombüs ekstraksiyonu yapılır. Bu işlem sırasında kardiyopulmoner by-pass gerekebilir. Peroperatif trombüs saptanan olgularda ise trombüsün yerleşimine göre kaval oklüzyon ve trombüs ekstraksiyonu yapılarak cerrahi sonrası evre III olarak tedavi edilir. Preoperatif kemoterapi alan hastalar: İnoperabl veya rezeke edilemeyen Wilms tümörü, intravasküler trombüs varlığı ve bilateral tümörü olan olgularda preoperatif kemoterapi verilir. Bu olgularda preoperatif kemoterapi histolojiyi pek etkilemez ve nefroüreterektomi sonrası komplikasyonlar artmaz. Cerrahide tümör boyutlarının ve hastalık evresinin daha küçüldüğü, kapsülün yırtılma olasılığının azaldığı saptanır. Parsiyel nefrektomi: Primer parsiyel nefrektomi ilk başvuruda tüm Wilms tümörlü hastaların sadece %3.4-5 inde yapılabilir. Fonksiyon gören böbrekte polde yerleşmiş ve böbreğin 1/3 ünden küçük, iyi sınırlı, böbrek veni ve toplayıcı sisteme invazyonu olmayan, frozen incelemede favorabl histoloji saptanan, eksizyon sonrası 229

4 Orhan, Varan, Çiftçi ve Büyükpamukçu cerrahi sınırları temiz bulunan tümöral kitlelerde primer parsiyel nefrektomi yapılabilir. Parsiyel nefrektomi senkrone veya metakron bilateral Wilms tümör olgularında, soliter veya anomalili böbrekte gelişen Wilms tümöründe, Beckwith-Wiedemann sendromu gibi böbrek yetmezliğine gidiş riski olup, nefrojenik artık insidansının yüksek olduğu patolojilerde de yapılabilir. Kemoterapi sonrası parsiyel nefrektominin ise total nefrektomi + kemoterapiye üstünlüğü gözlenmediğinden endikasyonları tartışmalıdır. İkincil cerrahi: Rezeke edilemeyen Wilms tümör hastalarında kemoterapi sonrası relapsların ve rezidü tümörün eksizyonunda ikincil cerrahi yapılır. Metastazlarda cerrahi: Başvuruda karaciğer adezyonu, direkt invazyon veya karaciğer metastazı varsa evreye göre uygun tedavi dışında ek bir girişime gerek yoktur. Sebat eden karaciğer lezyonlarına segmentektomi veya lobektomi yapılır. Akciğer metastazlarında total eksizyon ilk tercih edilen yöntemdir. Sonuçta Wilms tümör tedavisi multidisipliner bir süreç gerektirir. Genetik ve moleküler biyolojideki gelişmeler ışığında tümör biyolojisinin daha iyi anlaşılarak prognozda etkili olabilecek parametrelerin saptanması sağkalım oranlarında anlamlı farklılıklar yaratabilecektir. Güvenli bir şekilde doku teminine olanak verecek yöntemlerin geliştirilerek preoperatif dönemde favorabl ve unfavorabl hasta gruplarının tanımlanabilmesi en uygun tedavi yönteminin belirlenmesini sağlayacaktır. Böylece multidisipliner tedavi protokollerinin etkinliği artarak, cerrahi tedavi daha spesifik hasta gruplarına uygulanır duruma gelecektir. Nefrektomi materyalinin patolojik incelemesi ve ayırıcı tanıları hakkında bilgi verebilir misiniz? Dr. Orhan Patolojik inceleme yapılan operasyon materyali 6 cm uzunluğunda üreter bulunduran, 850 gram ağırlığında ve 17 x 13 x 7 cm boyutlarında sağ üreteronefrektomi materyaliydi. Materyalin kesit yüzünde böbreğin büyük kısmını kaplayan, geniş nekroz alanları bulunduran tümöral oluşum vardı (Resim 1,2). Renal sinüste, pelviste ve böbrek kapsülünde makroskobik olarak tümöral infiltrasyon saptanmamıştı. Mikroskobik incelemede tümöral yapının geniş nekroz alanları içerdiği, canlı tümör hücrelerinin bulunduğu kısımlarda genellikle stromal, daha az oranlarda ise epitelyal ve blastemal komponentlerden oluştuğu izlenmişti (Resim 3). Stromal komponentte belirgin rabdomiyoblastik ve fokal skuamöz diferansiasyon görülmüştü (Resim 4). Tümörün iki farklı bölgesinde hiperkromatik boyanan, büyük, dev nükleuslu, multipolar mitoz içeren hücrelerle karakterize anaplazi saptanmıştı. Renal sinüste ve üreterde tümör saptanmamıştı. Tümör içermeyen renal parankimde kapsül altında multifokal olarak nefrojenik artıklar görülmüştü (Resim 5). Nefrojenik artıklardan bir tanesinde papillamatöz hiperplazi dikkati çekmişti (Resim 6). Çıkartılan lenf nodu reaktifti. Wilms tümörü genellikle unisentral olup tek taraflıdır. Tek böbrekte multisentrik tümör oranı %7, bilateral Wilms tümörü oranı ise %5.4 olarak bildirilmektedir. Ekstrarenal Wilms tümörü inguinal, gonadal, jukstagonadal olabilir, bu tümörlerin mezonefrik artıklardan geliştiği düşünülmektedir. Wilms tümörü mikroskobik olarak blastemal, epitelyal ve stromal komponentten oluşan bir tümördür. Her üç komponenti içeren trifazik, iki komponenti içeren bifazik veya tek komponent içeren monofazik özellikte olabilir. Epitelyal komponent tübül ve glomerül benzeri yapılar ve müsinöz, skuamöz, siliyalı epitel gibi heterolog elemanlardan oluşabilir. Stromal komponent miksoid ve iğsi hücreler, düz kas hücreleri ve fibroblastlar, heterolog elemanlar (iskelet kası, yağ dokusu, kıkırdak, kemik, osteoid, matür ganglion hücresi, nöroglial doku) içerir. Blastemal komponent ise koyu hiperkromatik nükleuslu blastemal hücrelerden meydana gelir [17,18]. Primer nefrektomide tümörün 2/3 ünden fazlasını oluşturan komponent o tümörün subtipini belirler, kemoterapi sonrası nefrektomide ise histolojik özellikler değişir; blastemal nodüller nekroz ile azalır, rabdomiyomatöz diferansiasyon, ksantomatöz veya fibrotik değişiklik sık görülür. Kemoterapi sonrası nefrektomi materyalinde tümörün 1/3 ünden fazlası canlı tümör hücresinden oluşuyorsa subtiplendirme yapılır [19,20]: Epitelyal: 2/3 tümör hücresi epitelyal, kalanı stromal olabilir, blastemal komponent %10 dan az olmalıdır. Stromal: 2/3 tümör hücresi stromal, kalanı epitelyal olabilir, blastemal komponent %10 dan az olmalıdır. Mikst: en az iki komponent var, hiçbirisi tümörün 2/3 ünden fazla değildir. Blastemal: 2/3 tümör hücresi blastemal, diğer komponentler değişen oranlarda bulunur. Difüz blastemal tip yüksek agresivite gösterir ancak kemoterapiden etkilenir, primer nefrektomide kötü prognoz işareti değildir. Kemoterapi sonrası tamamı nekrotik tümörlerin çoğunun blastemal tip olması da bu bulguyu destekler. Kemoterapi sonrası nefrektomide blastemal tip Wilms tümörü hem agresif hem de kemoterapiye az cevap veren tümördür, yüksek riskli gruba girer. 230 H ACETTEPE T IP D ERG S

5 Kar nda kitle ile baflvuran alt yafl nda bir erkek hasta Resim 1. Tümör içeren nefrektomi materyali (gros görünüm). Resim 4. Stromal komponentte rabdomiyoblastik diferansiasyon (HE x400). Resim 2. Böbrek dokusunu kenara itmiş tümör (gros görünüm). Resim 5. Perilobar nefrojenik artık (HE x100). Resim 3. Stromal komponentin hakim olduğu, arada epitelyal komponentin de bulunduğu Wilms tümörü (HE x200). Resim 6. Hiperplastik nefrojenik artık (HE x200). 231

6 Orhan, Varan, Çiftçi ve Büyükpamukçu Wilms tümöründe prognostik belirleyici olarak anaplazinin saptanması önem taşımaktadır. Wilms tümörlerinin %4 ünde anaplazi görülür, iki yaşın altında nadirdir. Anaplazi majör prognostik faktör olarak kabul edilmekte olup, tümörü unfavorabl histoloji grubuna koyar. Anaplazi kriterleri atipik (multipolar) mitoz, nükleer büyüklük (çevre tümör hücre nükleuslarının en az üç katı) ve belirgin hiperkromazidir, anaplazi tanımlaması için her üç kriter de olmalıdır. Küçük bir biyopside sadece tek bir multipolar mitoz veya büyük, hiperkromatik nükleus difüz anaplazi tanısı koydurmalıdır. Anaplazi agresif davranıştan çok tedaviye cevapsızlıkla korelasyon gösterir. Anaplazinin orjinal sınıflamasında fokal anaplazi tümör hücrelerinin %10 undan azında anaplazi, difüz anaplazi bu orandan fazla tümör hücresinde anaplazi görülmesi olarak tanımlanmıştı, ancak bu tanımlamaya göre fokal ve difüz anaplazi gösteren vakalar arasında prognoz farkı bulunmamıştır. Yeni anaplazi sınıflamasında ise fokal anaplazi primer intrarenal tümörde sınırları belirgin bir veya daha fazla odakta anaplazi olması, böbrek kapsülü dışındaki tümörde anaplazi olmaması, renal damarlar içindeki tümörde anaplazi olmaması, birden fazla odakta anaplazi varsa her bir odak nonanaplastik tümör ile çevrelenmesi olarak tanımlanmıştır. Yeni sınıflamaya göre fokal ve difüz anaplazi prognostik fark göstermektedir [21]. Nefrojenik artıklar Wilms tümörü geliştirme kapasitesine sahip embriyonal hücrelerin anormal olarak böbrekte bulunmasıdır. İnsidansı Wilms tümörü vakalarında %25-40, yenidoğan rutin otopsilerinde %1 olarak bildirilmektedir. Nefrojenik artık içeren böbreklerde Wilms tümörü gelişme riski genel infant popülasyonuna göre daha fazladır. Wilms tümörü nedeniyle nefrektomi yapılan böbrekte nefrojenik artık saptanırsa kontrlateral böbrek Wilms tümörü gelişimi açısından takip edilmelidir. Nefrojenik artıklar yapısal olarak perilobar nefrojenik artık (renal kapsül altında lokalize) ve intralobar (renal parankimin daha derin kısmında lokalize) nefrojenik artık olarak sınıflandırılır. Fonksiyonel olarak ise incipient, dormant, involuting (sclerosing), hiperplastik ve neoplastik olarak sınıflama yapılmaktadır. İntralobar nefrojenik artık-metakron bilateral Wilms tümörü ilişkisi daha da belirgindir, intralobar nefrojenik artık varsa kontrlateral böbrekte tümör riski daha fazladır. Nefroblastomatozis, nefrojenik artıkların difüz veya multifokal olarak bulunmasıdır [22]. Her iki tip nefrojenik artık, Wilms tümörü riski taşıyan bazı sendromlar ile birliktelik gösterir. İntralobar nefrojenik artıklar WAGR sendromu (Wilms tümörü, aniridi, genitoüriner anomaliler, mental retardasyon), Denys-Drash sendromu ile, perilobar nefrojenik artıklar ise Beckwith-Wiedemann sendromu, Perlmann sendromu ve hemihipertrofi ile birliktelik gösterebilmektedir. Hastanın tedavisi nasıl devam edilmeli, prognozu nedir ve takibi nasıl olmalıdır? Wilms tümörü multidisipliner tedavinin ilk ve en başarılı uygulandığı tümördür. Cerrahi + kemoterapi + radyoterapi uygulanır. Cerrahi tedavi olarak tümöral kitle ile beraber nefrektomi yapılır. Kemoterapi olarak; anaplazi olmayan favorabl evre I hastalıkta altı ay, evre II hastalıkta bir yıl vinkristin + aktinomisin D, evre III ve IV te ise bir yıl vinkristin + aktinomisin D + adriamisin verilir. Anaplazi gösteren unfavorabl histolojide eğer hasta evre I ise favorabl histopatolojili hasta gibi tedavi edilir. Diğer hastalarda ise vinkristin + aktinomisin D + adriamisin ek olarak siklofosfamid veya etoposid uygulanır. Radyoterapi yalnızca evre III, IV hastalıkta uygulanır. Yukarıda tanımlanan hasta evre II, anaplazik histopatoloji göstermekte olup, bir yıl süre ile dörtlü kemoterapi ve radyoterapi almalıdır [11-16]. Evre I, II hastalıkta uzun süreli yaşam oranı %90-95 lerdedir, evre III favorabl hastalıkta %80-85, evre IV hastalıkta %75-80 lerdedir. Anaplazi içeren unfavorabl evre III hastalıkta %70 lerdedir [11-16]. Tek böbrekli olduklarından bu hastalarda zamanla karşı böbrekte kompansatris hipertrofi ve glomerüloskleroz gelişir. Bu nedenle her kontrolde tam muayene yapılmalı, yanı sıra mutlaka kan basıncı ölçülmeli ve idrar tetkiki yapılmalıdır. İdrarda eser protein saptandığında tüm böbrek fonksiyonlarına bakılmalıdır. Bu hastada nefrojenik artıkların saptanması diğer böbrekte Wilms tümörü gelişimi açısından takibi gerektirmektedir. Primer hastalık takibi için özellikle ilk yıllarda her üç ayda bir abdominal ultrasonografi ve yine Wilms tümörünün sevdiği metastaz bölgesi olması nedeniyle iki yönlü akciğer grafisi çekilmelidir [11-16]. Kaynaklar 1. Green M. Pediatric diagnosis: interpretation of symptoms and signs in children and adolescents. 6 th ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 1998; Golden CB, Feusner JH. Malignant abdominal masses in children: quick guide to evaluation and diagnosis. Pediatr Clin North Am 2002; 49: Crist WM, Kun LE. Common solid tumors of childhood. N Engl J Med 1991; 324: Nesbit ME Jr. Clinical assessment and differential diagnosis of the childhood with suspected cancer. In: Pizzo PA, Poplack DG (eds). Principles and practice of pediatric oncology. 2 nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 1993; Sandlund JT, Downing JR, Crist WM. Non-Hodgkin s lymphoma in childhood. N Engl J Med 1996; 334: H ACETTEPE T IP D ERG S

7 Kar nda kitle ile baflvuran alt yafl nda bir erkek hasta 6. Magrath IT. Malignant non-hodgkin lymphomas in children. In: Pizzo PA, Poplack DG (eds). Principles and practice of pediatric oncology. 4 th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2002; Büyükpamukçu M. Non-Hodgkin s lyphomas. In: Voute PA, Kalifa C, Barrett A (eds). Cancer in children: clinical management. 4 th ed. Oxford: Oxford University Press, 1998; Van Tornout JM, Buckley JD, Quinn JJ, et al. Timing and magnitude of decline in alpha-fetoprotein levels in treated children with unresectable or metastatic hepatoblastoma are predictors of outcome: a report from the children s cancer group. J Clin Oncol 1997; 15: Brodeur GM, Maris JM. Neuroblastoma. In: Pizzo PA, Poplack DG (eds). Principles and practice of pediatric oncology. 4 th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2002; Rogers ZR, Aquina VM, Buchanan GR. Hematologic supportive care and hematopoietic cytokines. In: Pizzo PA, Poplack DG (eds). Principles and practice of pediatric oncology. 4 th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2002; Grundy PE, Green DM, Coppes MJ, et al. Renal tumors. In: Pizzo PA, Poplack DG (eds). Principles and practice of pediatric oncology. 4 th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2002; de Camargo B, Weitzman S. Nephroblastoma. In: Voute PA, Kalifa C, Barrett A (eds). Cancer in children: clinical management. 4 th ed. Oxford: Oxford University Press, 1998; Türk pediatrik onkoloji grubu Wilms tümörü çalışma protokolü, Green DM, D Angio GL, Beckwith JB, et al. Wilms tumor. CA Cancer J Clin 1996; 46: Kalapurakal JA, Dome JS, Perlman EJ, et al. Management of Wilms tumor: current practice and future goals. Lancet Oncology 2004; 5: National Wilms Tumor Study Committee. Wilms tumor: status report, J Clin Oncol 1991; 9: Kissane JM, Dehner LP. Renal tumors and tumor-like lesions in pediatric patients. Pediatr Nephrol 1992; 6: Boccon-Gibod LA. Pathological evaluation of renal tumors in children: international society of pediatric oncology approach. Pediatr Develop Pathol 1998; 1: Qualman SJ, Bowen J, Amin MB, Sringley JR, Grundy PE, Perlman EJ. Protocol for the examination of specimens from patients with Wilms tumor (nephroblastoma) or other renal tumors of childhood. Arch Pathol Lab Med 2003; 127: Vujanic GM, Sandstedt B, Harms D, Kelsey A, Leuschner I, de Kracker J. Revised International Society of Pediatric Oncology (SIOP) working classification of renal tumors of childhood. Med Pediatr Oncol 2002; 38: Vujanic GM, Harms D, Sandstedt B, Weirich A, de Kraker J, Delemarre JFM. New definitions of focal and diffuse anaplasia in Wilms tumor: the International Society of Pediatric Oncology (SIOP) experience. Med Pediatr Oncol 1999; 32: Beckwith JB, Kiviat NB, Bonadio JF. Nephrogenic rests, nephroblastomatosis, and the pathogenesis of Wilms tumor. Embryol Develop 1990; 1:

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 50, Sayı 4, 1997 209-230 PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Hayrettin Varolgüneş* Aydın İnan* Emin Kaptanoğlu* Salim Demirci**

Detaylı

MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları)

MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları) MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları) Memede görülen hastalıklar yerleşim ve tutulum lokalizasyonlarına göre gruplandırılırdığında ; Meme derisinde; Epidermal ve Sebase kistler,

Detaylı

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI DİFERANSİYE TİROİD KARSİNOMUNDA UZAK METASTAZ GELİŞİMİNDE RİSK FAKTÖRLERİ AKCİĞER

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AKCİĞERDE MALİGNİTE ŞÜPHESİ OLAN KİTLESEL LEZYONLARIN KARAKTERİZASYONUNDA MULTİDEDEKTÖR TORAKS BİLGİSAYARLI

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ BİYOLOJİK BELİRTEÇLER: RRM-1, SINIF III

Detaylı

MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz

MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP İstanbul Konsensusu 2006 Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 2006

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ T.C.S.B. OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTENESİ 5. GENEL CERAAHİ KLİNİĞİ ŞEF; DR. YAVUZ ERYAVUZ MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. İbrahim

Detaylı

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Tiroid Lenfoması ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Androjen Salgılayan Sürrenal Adenom Von Hippel Lindau Hastalığı Diabetes Inspidus Paratiroid Karsinomu Editör Prof. Dr. Dilek Yavuz ISBN: 978-605-63575-3-4

Detaylı

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. MUSTAFA ÜNSAL UTERUS SARKOMLARI 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef V. Doç. Dr. Adnan Yılmaz KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında Patoloji

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında Patoloji Journal of Clinical and Analytical Medicine Plevra Patolojilerinde Radyolojik Görüntüleme Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında Patoloji Dilek Yılmazbayhan, Yasemin Özlük Akciğer tümörlerinin patolojik

Detaylı

Kırkbir yaşında, evli, terzilikle geçimini sağlayan, iki çocuklu, Samsun da yaşamakta

Kırkbir yaşında, evli, terzilikle geçimini sağlayan, iki çocuklu, Samsun da yaşamakta SORUN VAKA Hacettepe T p Dergisi 2005; 36:184-190 Akut kolesistit/kolanjit klinik tablosuyla baflvuran bir hematolojik malignite olgusu Gülflen Özkaya 1, Kemal A baht 2, Arzu Topeli skit 3, Ayflegül Üner

Detaylı

Çocuklarda ekstrapulmoner tüberküloz hastalığının tanı ve tedavisi

Çocuklarda ekstrapulmoner tüberküloz hastalığının tanı ve tedavisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014; 57: 109-122 Derleme Çocuklarda ekstrapulmoner tüberküloz hastalığının tanı ve tedavisi Semra Şen 1,*, Zümrüt Şahbudak Bal 1, Fadıl Vardar 2 Ege Üniversitesi

Detaylı

1995-2004 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN SAFRA YOLU YARALANMALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

1995-2004 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN SAFRA YOLU YARALANMALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI 1995-2004 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN SAFRA YOLU YARALANMALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ Dr. Atılgan Tolga AKÇAM UZMANLIK

Detaylı

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde 1 GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Lenfoma, lenfatik

Detaylı

Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemileri

Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemileri Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16: 83-89/Ocak 2015 DERLEME / REVIEW Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemileri Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia Kadir YÜMLÜ Türkiye Kamu Hastaneler

Detaylı

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE 1 BİLİMSEL KURUL Dr. Tarık AKÇAL Dr. Alper AKCAN Dr. Müfide Nuran AKÇAY Dr. Ediz ALTINLI Dr. Mithat Kerim ARSLAN Dr. İbrahim AYDIN Dr. Mahmut BAŞOĞLU Dr. Yusuf BÜKEY Dr. Adnan ÇALIK Dr. Fehmi ÇELEBİ Dr.

Detaylı

Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları

Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları Derleme Rekonstrüktif Laparoskopi & Robotik Cerrahi Üst üriner sistem cerrahilerinden sonra ağrı ve tedavi yaklaşımları Dr. Murat Tezer, Dr. Meltem Karadeniz, Dr. Öner Şanlı İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Detaylı

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28 EAU PO Box 30016 6803 AA Arnhem The Netherlands T +31 (0)26 389 0680 F +31 (0)26 389 0674 guidelines@uroweb.org www.uroweb.org Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları Avrupa Üroloji Derneği (EAU)

Detaylı

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ UZMANLIK TEZİ Dr.Arzu Taşkıran Çömez İstanbul, 2006 1 - İÇİNDEKİLER

Detaylı

ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI

ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU HAZIRLAYANLAR (Soyad alfabetik sırasına göre) Ersin Akarsu Hulusi Atmaca Mustafa Kemal Balcı

Detaylı

KOLOREKTAL POLİPLERİN ve KİTLELERİN SAPTANMASINDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KOLONOGRAFİNİN TANISAL ETKİNLİĞİ

KOLOREKTAL POLİPLERİN ve KİTLELERİN SAPTANMASINDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KOLONOGRAFİNİN TANISAL ETKİNLİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ KOLOREKTAL POLİPLERİN ve KİTLELERİN SAPTANMASINDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KOLONOGRAFİNİN TANISAL ETKİNLİĞİ

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2012-TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK CERRAHİSİ 25 KASIM 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık

Detaylı

MEME KARSİNOMLARINDA DENDRİTİK HÜCRELERDE CD1a BOYANMASI İLE DİĞER PROGNOSTİK PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI

MEME KARSİNOMLARINDA DENDRİTİK HÜCRELERDE CD1a BOYANMASI İLE DİĞER PROGNOSTİK PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ŞEF: DOÇ.DR. EROL RÜŞTÜ BOZKURT MEME KARSİNOMLARINDA DENDRİTİK HÜCRELERDE CD1a BOYANMASI İLE DİĞER PROGNOSTİK PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Tanı Olgularda ayrıntılı bir anemnezin ardından dikkatli bir fizik muayene ve rutin laboratuvar incelemeleri

Tanı Olgularda ayrıntılı bir anemnezin ardından dikkatli bir fizik muayene ve rutin laboratuvar incelemeleri Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Duvarı Tümörleri Primer göğüs duvarı tümörleri yumuşak doku, kemik ve kıkırdak kaynaklı olabilir. Primer malign göğüs duvarı tümörlerinin

Detaylı