Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 POLÝÜRETAN ZEMÝN ÇALIÞMALARI RBS CEMRE SPOR Ankara Þehir Kulübü Spor Salonu Türk Silahlý Kuvvetleri Güreþ Eðitim Merkezi Halide Edip Adývar Okulu Türk Güreþ Vakfý Spor Tesisleri 11. Hava Üst Kom. Kapalý Tenis Kortu 1 4 RBS PU 5 Poliüretan Sistem Running tracks EPDM Sistem Spor Zemin Kaplamalarý 3 Poliüretan Adhesive Sealer Sistem Malzemeleri 2 2

3 RBS CEMRE SPOR POLÝÜRETAN ZEMÝN ÇALIÞMALARI MEV Spor Salonu Safranbolu Spor Salonu Sivas Divriði Spor Salonu

4 AKRÝLÝK ZEMÝN ÇALIÞMALARI RBS CEMRE SPOR Dikmen Vadisi Çankaya Park Evleri Tenis Kortlarý Hava Kuvvetleri Komutanlýðý EPDM -Akrilik Tenis Kortu ANKARA Kara Harp Okulu Açýk Tenis Kortlarý Jandarma Genel Kom. Akrilik Kaplama Spor Sahasý Kara Harp Okulu Kapalý Ýkiz Tenis Kortu

5 RBS CEMRE SPOR AKRÝLÝK ZEMÝN ÇALIÞMALARI Antalya Concorde Otel Spor Tesisleri Tarým Reformu Genel Müdürlüðü Spor Tesisleri Rüya Kent Tenis Kortu

6 AKRÝLÝK ZEMÝN TAKDÝR BELGELERÝ RBS CEMRE SPOR Ataþehir Spor Tesisleri Hava Kuvvetleri Komutanlýðý EPDM - Akrilik Kapalý Tenis Kortu Dýþ Görünümü 6

7 RBS CEMRE SPOR AKRÝLÝK TENÝS KORTLARI ALTYAPI ÇALIÞMALARI 7

8 GERME ÇADIR SÝSTEMLERÝ RBS CEMRE SPOR RBS CEMRE SPOR ÇADIR Kapalý tenis kortu çelik konstrüksiyon iç görünümü 8

9 RBS CEMRE SPOR GERME SISTEM SPOR ALANLARI Çok Amaçlý Akrilik Oyun Sahasý Germe Sistem Çadýr Kapalý Tenis Kortu 9

10 GERME SÝSTEM TENÝS KORTLARI RBS CEMRE SPOR Kara Harp Okulu Germe Sistem Ýkiz Tenis Kortu ANKARA 10

11 RBS CEMRE SPOR SUPERIOR AHÞAP PARKE ZEMÝN 11

12 SENTETÝK ÇÝM HALI SAHA ZEMÝNLERÝ RBS CEMRE SPOR Kara Harp Okulu Sentetik Çim Futbol Sahasý 55 mm. SBR. Kuvars Sentetik Çim Jandarma Genel Komutanlýðý 55. mm. SBR ve Kuartz Sistem Futbol Sahasý 12 Aydýnlar Sitesi 55. mm. Sentetik Çim Futbol Sahasý

13 RBS CEMRE SPOR SPOR TESÝSLERÝ ve ÇOCUK PARKLARI ZEMÝNLERÝ Gazi Orduevi Spor Tesisleri ANKARA Çocuk Parklarý Zeminleri (EPDM) Antalya LÝMTUR Otel Çocuk Parký Ankara Merkez Orduevi

14 SUPERIOR AHÞAP PARKE ZEMÝN ÇALIÞMALARI RBS CEMRE SPOR Hava Kuvvetleri Komutanlýðý General Spor Salonu Superior Ahþap Parke Zemin 14 ASKÝ Spor Salonu Superior Ahþap PArke Zemin

15 RBS CEMRE SPOR SCISSOR-LOC DC (DIN CERTIFIED) FLOOR SYSTEM DOÐAL HAVALANDIRMA DOÐAL KORUMA Moisture trapped between the concrete slab anda the wood floor often causes the floor to expand and contract. Scissor-Loc (DC) s performance engineered subfloor provides a criss-cross airflow that significantly reduces problems associated with excess moisture. Beton zemin ile ahþap parke arasýnda sýkýþan nem genellikle zemin sisteminde sýkýþma ve ayrýlmalara sebep olur. Scissor-Loc (DC) nin performans mühendisliði ile tasarlanmýþ çift-çapraz yönlü hava akýmlý alt-zemin aþýrý nem yüzünden oluþan sorunlarý bir çeþit doðal havalandýrma ile giderir. Scissor-Loc zemin sistemleri ailesi ayrýcada; çift çapraz yönlü hava akýmýna izin veren bir alt-sisteme sahip olmasý yönünden avantajlýdýr. Çift çapraz yönlü hava akýmý, nem oranýnýn deðiþmesinden dolayý zemin sýkýþma ve açýlmalarýný, büyük oranda azaltýr. Scissor-Loc (DC) zeminleri ayrýcada hareketsiz aðýrlýklarýn elimine etme özelliðine sahiptir. Saðlam alt-zemini, bütün bileþenleri ile birlikte, bütün sistemde eþit miktarda bir örneklilik sergiler. Scissor-Loc (DC) spor zemin sistemleri ayrýca da kapalý-hücre temeli ile kusursuz esneklik saðladýðý kadar nem koruma özelliðini de garantiler. Scissor-Loc (DC) s performance engineered subfloor allows maximim shock absorption, without transfering the shock back to the surface in another area. When an athlete jumps down on the floor, more than 59% of the schock is absorbed by the floor, while less than 15% of the shock is returned to the surface 20 inches away, where anothet athlete may be standing. GELÝÞTÝRÝLMÝÞ DARBE EMÝLÝMÝ VE DEFORMASYON KONTROLÜ Hava Kuvvetleri Komutanlýðý General Spor Salonu Superior Ahþap Parke Zemin Scissor-Loc (DC) s performans mühendisliði ile tasarlanmýþ alt-zemini darbenin tepkisini, darbeye maruz kalan bölge dýþýnda bir bölge ortaya çýkmasýndan maksimum emilimi saðar. Bir sporcu zýpladýktan sonra yere indiði zaman sebep olduðu darbenin %59 undan çoðu zemin tarafýndan emilirken, baþka bir sporcunun durabileceði muhtemel uzaklýk olan 20 inch kadar uzaklýkta da %15 inden azý ortaya çýkar. Scissor-Loc (DC) nin performans mühendisliði ile tasarlanmýþ bir baþka özelliði ise kalýnlýðýdýr. Scissor-Loc (DC) takviyeli sentetik sistemlerle ayný kalýnlýða sahiptir. Bu da sentetik sistemden parkeye geçmek isteyenler için Scissor-Loc (DC) nin bir avantajýdýr. Hava Kuvvetleri Komutanlýðý General Spor Salonu Superior Ahþap Parke Zemin SCISSOR-LOC DC Horace Mann Orta Okulu Wausau, WI ASKÝ Spor Salonu Superior Ahþap Parke Zemin ASKÝ Spor Salonu Superior Ahþap Parke Zemin 15

16 TARTAN ve (EPDM) ZEMÝNLER RBS CEMRE SPOR Hava Kuvvetleri Komutanlýðý Tartan Pist M R I 13 mm. Olimpik Full Poliüretan Atletizm Pisti 10+3 Sandwich Sistem SC1 Full Poliüretan Tartan Zeminler Cross section of running track 16

17 RBS CEMRE SPOR TARTAN ve (EPDM) ZEMÝNLER Köksal TOPTAN MEV Açýk Spor Tesisleri - Ankara 50x50 cm. karo tartan 17

18 TRÝBÜN ve OTURMA GRUPLARI RBS CEMRE SPOR 18

19 RBS CEMRE SPOR HELO SAUNA SÝSTEMLERÝ ve AKSESUARLARI 19

20 SPOR EKÝPMANLARI RBS CEMRE SPOR 20

21 RBS CEMRE SPOR SPOR EKÝPMANLARI AYDINLATMA 21

22 ÜRÜNLER RBS CEMRE SPOR MRI Dýþ Dekoratif Zemin Kauçuk Kilit Taþlarý 22

23 RBS CEMRE SPOR BAZI REFERANSLARIMIZ POLÝÜRETAN ZEMÝNLER Tunceli Bölge Komutanlýðý Spor Salonu Sivas Divriði Spor Salonu Niðde Üniversitesi Spor Salonu Karaman PIO Spor Salonu Ayrancý Spor Salonu Hatay Reyhanlý Spor Salonu Ankara Türk Güreþ Vakfý Spor Salonu Erzurum Eþref Paþa Ýlköðretim Okulu Spor Salonu Ankara Þehir Kulübü Spor Salonu Ordu Ýlköðretim Okulu Spor Salonu Ankara Halide Edip Adývar Ýlköðretim Okulu Spor Salonu 11. Hava Ulaþtýrma Üs Komutanlýðý Spor Salonu Niðde Üniversitesi BESYÖ Spor salonlarý Sivas Milli Piyango Lisesi Sivas Divriði Spor Salonu Adana / Yüreðir Spor Salonu Bursa Mudanya Spor Salonu Sinop YÝBO Ýlköðretim Okulu Spor Salonu Mardin Derik YÝBO Yatýlý Ýlköðretim Okulu Bursa H TÝPÝ Cezaevi Spor Salonu Mardin Kýzýltepe Yatýlý Bölge Okulu Spor Salonu Melih Ýlköðretim Okulu Spor Salonu Van Çaldýran Spor Salonu Safranbolu 500 Kiþilik Spor Salonu Artvin Spor Salonu Ordu Spor Salonu Ordu- Ünye Spor Salonu Siirt Spor Salonu TOKÝ Eryaman Anadolu Fen Lisesi TOKÝ Eryaman ilköðretim Okulu TOKÝ Karaman ilköðretim Okulu Sinop 500 Kiþilik Spor Salonu Van Anadolu Öðrt. lisesi Spor Salonu Akyazý Anadolu Ýlköðrt. Okulu. Singapur Spor Salonu Erken Baþarý Eðitim Okullarý Spor Salonu Ahi Evran Üniversitesi Spor Salonu Ankara Milli Eðt.Vakfý Köksal Toptan Lisesi Açýk ve Kapalý Spor Tesisleri Ýzmir Milli Eðt. Vakfý Avni Akyol Lisesi Spor Tesisleri Muþ TOBB Lisesi Spor Salonu Þanlýurfa Sýtký Göncü Lisesi Spor Salonu Karaman Ermenek spor salonu AKRÝLÝK ZEMÝNLER Jandarma Genel Komutanlýðý Spor Tesisleri Beþtepe Hava Kuvvetleri Komutanlýðý Tenis Kortu / Ankara Kara Harp Okulu Çelik Konstrüksiyon Kapalý Ýkiz Tenis Kortlarý Kara Harp Okulu Açýk Tenis Kortlarý / Ankara Süleyman Demirel Üniversitesi Açýk Spor Tesisleri Çankaya Dikmen Vadisi Park Evleri Üç Adet Tenis Kortu Tekirdað Germe Sistem Çadýr Kapalý Tenis Kortu Laferge -Dalsan Açýk Spor Tesisleri Ataþehir Konutlarý Spor Tesisleri Ankara Besa Konutlarý Tenis Kortlarý Jandarma Genel Komutanlýðý Tenis Kortu Beþtepe /Ankara TEDAÞ Gölbaþý Spor Tesisleri Bolu Ýzzet Baysal Üniversitesi Açýk Spor Tesisleri Tenis Kortlarý Çankýrý GSM Tenis Kortu Isparta Belediyesi Çok amaçlý Halka Açýk Spor Tesisleri A. RIZA ONAT Özel Konut Tenis kortu Kazan/Ankara Elit Sitesi Spor Tesisleri Gölbaþý Antalya Concorde Otel Spor Tesisleri Ankara Zýrhlý Birlikler Komutanlýðý Çaðlayan Spor tesisleri Ýzmir Milli Eðt. Vakfý Avni Akyol Lisesi Açýk Sopr Tesisleri Türksat Uydu Merkezi Germe Sistem Kapalý Tenis Kortu Tarým Reformu Genel Müdürlüðü Açýk Spor Tesisleri SENTETÝK ÇÝM HALI SAHA Jandarma Genel Komutanlýðý / Ankara Kara Harp Okulu / Ankara Bakü -Ceyhan Doðal Gaz Boru Hattý Þantiyesi Spor Tesisleri Aydýnlar Sitesi Spor Tesisler Ýncek-GÖLBAÞI / ANKA TARTAN ZEMÝNLER Gazi Ordu Evi Spor Tesisleri /Ankara Etiler Ordu Çocuk Parký /Ankara Hava Kuvvetleri Komutanlýðý /Ankara Limtur Çocuk Parký Tartan Zemin Kaplama Ankara Polis Akademisi Atýþ Poligonu Tartan Zemin Kaplama Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlýðý Tartan Yürüyüþ ve Koþu Yolu Tesisi PARKE ZEMÝNLER (SUPERIOR) Ankara Aski Spor Salonu / Ankara Hava Kuvvetleri Komutanlýðý Generaller Spor Salonu / Ankara 23

24 (0.312)

MINEX 2007 MADENCÝLÝK, DOÐAL KAYNAKLAR VE TEKNOLOJÝLERÝ FUARI 1-3 ÞUBAT 2007. Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR 120 firma

MINEX 2007 MADENCÝLÝK, DOÐAL KAYNAKLAR VE TEKNOLOJÝLERÝ FUARI 1-3 ÞUBAT 2007. Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR 120 firma ÝZFAÞ ÝZMÝR FUARCILIK HÝZMETLERÝ KÜLTÜR VE SANAT ÝÞLERÝ TÝCARET A.Þ. www.izmirfair.com.tr info@izmirfair.com.tr GÖREV TANIMI ÝZFAÞ, 7 Þubat 1990 tarihinde kurulmuþtur. 1990 2004 yýllarý arasýnda, mevcut

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

BAYINDIRLIK POZ NUMARALARI: 04.032/20A,20B,20C/21A

BAYINDIRLIK POZ NUMARALARI: 04.032/20A,20B,20C/21A BLOK KAUÇUK ZEMİN KAPLAMA MALZEMELERİ STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BAYINDIRLIK POZ NUMARALARI: 04.032/20A,20B,20C/21A ÖNEMLİ UYARI:..! HER ÜRÜNÜN KENDİ ŞEKİL, ÖLÇÜ, TASARIM VE KALINLIKLARINA

Detaylı

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Baþvuru Tarihleri : 2-11 Þubat 2009 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 22 Mart 2009,

Detaylı

REFERANSLARIMIZ ELEKTRİK DAĞITIM KURUMLARI-(1)

REFERANSLARIMIZ ELEKTRİK DAĞITIM KURUMLARI-(1) ELEKTRİK DAĞITIM KURUMLARI-(1) DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş BATMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR İL MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN İL MÜDÜRLÜĞÜ SİİRT İL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA İL MÜDÜRLÜĞÜ ŞIRNAK İL MÜDÜRLÜĞÜ VAN GÖLÜ ELEKTRİK

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

TEKLİF GENEL. ANAHTAR TESLİM Çok Amaçlı Saha(8mm SBR Rulo+3mm Akrilik&POLİÜRATAN +HAZIR Çizgiler+UV) 10 YIL GARANTİLİDİR BAKANLIK ONAYLI

TEKLİF GENEL. ANAHTAR TESLİM Çok Amaçlı Saha(8mm SBR Rulo+3mm Akrilik&POLİÜRATAN +HAZIR Çizgiler+UV) 10 YIL GARANTİLİDİR BAKANLIK ONAYLI TEKLİF GENEL DIR Sayın :SATINALMA YETKİLİSİ 44/828-245/- 44..488/22/./ /201.. Çocuk Oyun Alanları,Park Zeminleri, Yürüme ve Koşu alanları ile Otopark,Yaya Üst ve Alt Geçitleri için Özel Olarak Yoğunlaştırılmış

Detaylı

Bizim Enerjimiz... Geçmiþimiz, Yenilikçiliðimiz, Sorumluluðumuz, Geleceðimiz. Akçansa 2011 Faaliyet Raporu Ýçindekiler Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon

Detaylı

PARKE - HALI YAPIÞTIRICILARI PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ SAYFA NO FloCol MS Parquet FloCol UniParquet PK Profi Seal Parkett Acrylat FloCol AdheFill FloCol PU Inject MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

Halit Yýldýrým a birincilik ödülü ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42

Halit Yýldýrým a birincilik ödülü ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 Halit Yýldýrým a birincilik ödülü BIT 2015 Uluslararasý Turizm Fuarý nda Çorum tanýtýmý devam ediyor. Ýtalya Turizm Fuarý nda tanýtým * HABERÝ 2 DE Yaptýðý nesir ve güfte yarýþmalarý ile edebiyat çevrelerinin

Detaylı

K-RAIN PEYZAJ SULAMA ÜRÜNLERÝ KATALOÐU ÝÇÝNDEKÝLER ROTORLAR 02-03 MINIPRO 04-05 RPS50 06-07 RPS75 08 11 PROPLUS 12-14 SUPERPRO 16-18 PROCOM 20-22 PROSPORT SPREY BAÞLIKLILAR & NOZULLAR 24-26 SPREY BAÞLIKLILAR

Detaylı

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2014 Sayý: 183 1 Ýçindekiler 16 7 48 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak - Mart 2014 Yýl :13 Sayý : 183 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

Yeni rektör görevine baþladý

Yeni rektör görevine baþladý YIL:3 SAYI:735 35 YKR 16 EYLÜL 2008 SALI GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Gençlik Platformu ndan anket çalýþmasý Hacýbektaþ Gençlik Platformu Hacýbektaþ a gelen ziyaretçileri temel

Detaylı

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6.

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6. TÜRKÝYE BU HABERÝ KONUÞTU Hükümete karþý 17 Aralýk 2013'teki darbe giriþimi öncesi Ýdris Bal'ýn, 'Erdoðan sonrasý' için çalýþma yaptýðý, bu çalýþmanýn da Ensar Vakfý Çorum Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

Sapa Building System in misyonu; müþterilerine çaðdaþ mimari alüminyum sistemler ve yenilenebilir enerji olanaðý saðlayan yaratýcý, termal etkili ve

Sapa Building System in misyonu; müþterilerine çaðdaþ mimari alüminyum sistemler ve yenilenebilir enerji olanaðý saðlayan yaratýcý, termal etkili ve Sapa Building System in misyonu; müþterilerine çaðdaþ mimari alüminyum sistemler ve yenilenebilir enerji olanaðý saðlayan yaratýcý, termal etkili ve çevreye duyarlý çözümler sunmaktýr. 01 ÝÇÝNDEKÝLER SAYFA

Detaylı

Air Conditioning Systems

Air Conditioning Systems 1 Air Conditioning Systems İÇİNDEKİLER Çatı ve Kanal Tipi Aspiratörler AACF Yatay Atışlı Aksiyel Çatı Fanları ARF Yatay Atışlı Radyal Çatı Fanları ARF-V Dikey Atışlı Radyal Çatı Fanları ADKF Dikdörtgen

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN ARALIK 2003 SAYI: 1 TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TARAFINDAN 3 AYDA BÝR YAYINLANIR

Detaylı

Air Conditioning Systems

Air Conditioning Systems 1 Air Conditioning Systems İÇİNDEKİLER Çatı ve Kanal Tipi Aspiratörler AACF Yatay Atışlı Aksiyel Çatı Fanları ARF Yatay Atışlı Radyal Çatı Fanları ARF-V Dikey Atışlı Radyal Çatı Fanları ADKF Dikdörtgen

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

Türkiye'de Kentleşme Analizi Şehirlerin Rekabet Gücü: Tartışma Serisi # 2

Türkiye'de Kentleşme Analizi Şehirlerin Rekabet Gücü: Tartışma Serisi # 2 Türkiye'de Kentleşme Analizi Şehirlerin Rekabet Gücü: Tartışma Serisi # 2 Tunga Köroğlu, Henry Jewell, Somik V. Lall, Nancy Lozano Gracia, Ve Hyoung Gun Wang 14 Haziran th,2012 1 İçerik Mekânsal dönüşümler

Detaylı

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ziya Gökalp Cad. No:

Detaylı

DSÝ BÜYÜK ÝSTANBUL ÝÇME SUYU II. MERHALE PROJESÝ MELEN SÝSTEMÝNDE MÜHENDÝSLÝK ÖLÇMELERÝ ÖZET Y. KALKAN 1, B. YANIK 2 Dünyanýn nadide þehirlerinden biri olan Ýstanbul, ayný zamanda bir su medeniyeti olmuþtur.

Detaylı