AGDAŞ SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ BAĞLANTI USÜL VE ESASLARI ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AGDAŞ SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ BAĞLANTI USÜL VE ESASLARI ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 1.AMAÇ Sayfa : 1 / 8 Doğal gaz tüketimlerinin yapıldığı noktalarda ki verilerin güvenli ve emniyetli bir şekilde sevkiyat kontrol merkezine aktarılması ve aktarılan tüketim değerlerinin sevkiyat kontrol merkezi vasıtasıyla takibi,faturalandırılması ile ölçüm sistemine ait montajı yapılan ekipmanların kullanılacak her türlü sistem, cihaz, ekipman ve tesislerin ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun olarak can ve mal emniyetini sağlayacak şekilde tesis edilmesini belirleyen usul ve esasları düzenlemektir. 2.KAPSAM AGDAŞ dağıtım lisansının kapsadığı alan içerisinde bulunan serbest tüketici sınıfında ki müşterilerin AGDAŞ sevkiyat kontrol merkezine entegrasyonu ile ilgili; projelendirme, malzeme seçimi, montaj, test ve devreye alma çalışmaları için gerekli teknik bilgileri kapsar. 3.DAYANAK Doğalgaz piyasası kanunu çerçevesin de, E.P.D.K tarafından hazırlanmış olan Doğalgaz piyasası dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliğinin 66.maddesin de yer alan Abonelerin haberleşme sistemleri dağıtım şirketi tarafından abone bağlantı bedeli kapsamında tesis edilir. Serbest tüketiciler, dağıtım şirketinin talebi halinde sevkiyat kontrol merkezi ile haberleşme imkanlarını dağıtım şirketinin belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde bedeli kendilerine ait olmak üzere tesis eder. Tesis edilen bu sistemlerin işletimi dağıtım şirketinin tasarrufunda olup tüm bakım ve onarım masrafları serbest tüketiciler tarafından karşılanır. hükmüne istinaden hazırlanmıştır. 4.TANIMLAR EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nu ifade eder. BOTAŞ : Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş ABYS : Dağıtım Şirketi Abone Bilgi Yönetim Sistemi. BOTAŞ RTU: Botaş Haberleşme Panosu MODBUS RTU: SKM Haberleşme Panosu İSTASYON RTU: Local Scada Haberleşme Panosu TCP/IP: Internet Protokolü FC Panosu: GC Panosu: Flow Computer Panosu Gaz Choromatograph Panosu Haberleşme Panosu: Sayaçlar ile Sevkiyat Kontrol Merkezi arasında haberleşmeyi sağlayan ölçü noktalarına tesis edilecek haberleşme donanımlarını barındıran panoyu ifade eder.

2 Sayfa : 2 / 8 Sevkiyat Kontrol Merkezi (SKM): Otomatik Sayaç Okuma Sisteminin işletilmesi için gerekli olan merkezi yazılım ve donanımların kurulduğu yeri ifade eder. Ölçüm Noktası: Doğalgaz tüketim bilgilerin ölçülmesi ve verilerinin iletilmesinde kullanılan; sayaç, haberleşme panosu vb. cihazların bulunduğu, müşteriye gaz arzının sağlandığı RMSA/B/C ve diğer faturaya baz ölçümlemenin yapıldığı yerleri ifade eder. Serbest Tüketici (ST): Yurt içinde herhangi bir üretim şirketi, ithalat şirketi, dağıtım şirketi veya toptan satış şirketi ile doğal gaz alım-satım sözleşmesi yapma serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişiyi RMS-A/B/C: A/B/C tipi Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu EHD: Elektronik Hacim Düzenleyici ( Tr: Korrektör, En: Corrector ) TSE: Türk Standartları Enstitüsü GSM: Mobil İletişim İçin Küresel Sistem (Global System for Mobile Communications) GPRS: Genel Paket Radyo Sistemi (General Packet Radio System) BÖLÜM 1. DAĞITIM HATTINDAN BAĞLANTI YAPILACAK SERBEST TÜKETİCİLER 1-Haberleşme panosunun ve içerdiği ekipmanların teknik özellikleri şu şekilde olacaktır. 1.1 Kurulacak olan veya kurulu ölçüm sisteminin, sevkiyat kontrol merkezi ile haberleşmesini sağlayacak IP65 standartların da bir haberleşme panosu olacaktır. 1.2 Tek fazlı bağımsız linye ve asgari 6 amperde W otomat sigortası vasıtasıyla emniyetli bir şekilde istasyona standartlara uygun (3*2,5) NYY kablo ile enerji iletiminin sağlanması(220 VAC, 50 Hz beslemeli) 1.3 Panonun için de sistemin 24 saat enerji ihtiyacını karşılayacak asgari 7 amperlik akü bulunacaktır. 1.4 Pano içinde 220 VAC kapaklı priz montajı yapılacaktır. 1.5 Pano içerisinde modem bulunacaktır. 1.6 Ekipmanların uygun donanım ve güvenliği sağlanacaktır.(zener bariyer otomat gibi) 1.7 Ekipmanlar parlayıcı ve patlamaya karşı korunaklı exproof malzemelerden seçilecektir. 1.8 Pano giriş ve çıkışları açık olmayacak, uygun rekorlar montaj yapılacak ve kablo girişleri yapılacaktır. 1.9 Haberleşme panosunda mevcut olan ekipmanların TSE / CE standartlarına uygun olarak seçilecektir.

3 Sayfa : 3 / 8 2-Haberleşme sisteminin yapısı. 2.1 Ölçüm sisteminin üzerin de AGDAŞ Elektronik Hacim Düzeltici şartnamesine uygun olarak tesis edilmiş olan bir Elektronik hacim düzeltici ( EHD ) ve / veya data logger (puls toplayıcı) bulunacaktır. 2.2 Ölçümü yapan sayacın mekanik endeks bilgisi, ölçüm basıncı, ölçüm sıcaklığı bilgisi hacim düzeltmesini yapacak olan korrektöre uygun kablo bağlantıları ile aktarılacaktır. 2.3 Hacim düzeltmesini yapan korrektör haberleşmesi RS-485 veya RS- 232 portlarla bağlanarak AGDAŞ sevkiyat kontrol merkezine gerekli olan datalar aktartılacaktır. 2.4 Her sayaç ( türbinmetre, rotarymetre, körüklü ) ayrı bir abone olarak tanıtılacaktır. 2.5 Her abone için detaylı abone kaydı yapılabilecektir. 2.6 Abone kaydı içerisinde ölçüm cihazı seri no, IP, marka, model, üretim yılı olacaktır. Sayaçlar için üretim yılı, seri no, marka, model, pulse değeri, ölçüm basınç aralığı, Q min, Q maks. değerleri, v.b girilecektir. 2.7 Her abone için bağlı olduğu RMS-A nın tanımlaması yapılacaktır. 2.8 Körüklü sayaçlar için data loger üzerinden sevkiyat kontrol merkezine gelen pulse bilgisi Dağıtım şirketi tarafından yıllık olarak EPDK ya sunulan ve onaylanan aylık K değerleri SKM ne girilerek aylık tüketim değeri otomatik olarak hesaplanabilecektir. 2.9 Sevkiyat kontrol merkezinden alınan saatlik, günlük değerler eksiksiz olarak tutulacaktır Sevkiyat kontrol merkezinden elektronik ve mekanik balans kontrolü yapılabilecektir Sevkiyat kontrol merkezinden müşterilere ait saatlik ve günlük değerler internet ortamına açılabilecek ve her abone için web üzerinden izleme yapılabilecektir Sevkiyat kontrol merkezinden Saatlik, günlük, aylık,yıllık raporlar alınabilecektir Bütün abonelere ait toplam tüketim raporu oluşturulabilecek ve bu değer AGDAŞ Abone Bilgi Yönetim ( ABYS ) Sistemine aktarılabilecektir. 3-Haberleşme sisteminin testi ve iyileştirme yatırımları. 3.1 Kurulmuş olan sistemin denetlenmesi ve testlerinin yapılması AGDAŞ yetkili personeli tarafından yapılacaktır. 3.2 Kullanılan tüm ekipman ve uygulanan tüm prosedürler AGDAŞ tarafından onaylanmış olacaktır. 3.3 Sistemin kurulması ve iyileştirilmesi ile ilgili tüm yatırımlar yönetmelik gereği müşteri tarafından yapılacaktır.

4 Sayfa : 4 / 8 Şekil-1 Haberleşme Panosu Detayı.

5 Sayfa : 5 / 8 BÖLÜM 2. İLETİM HATTINDAN BAĞLATI YAPILACAK SERBEST TÜKETİCİLER. İletim hattından gaz alan müşteri tipi RM/A İstasyonlarının kurulumu, BOTAŞ tarafından standartları belirlenmiş olan en güncel haldeki teknik şartnameye göre yapılır. RMS/A da kullanılacak tüm ekipmanlar için dağıtım şirketinden marka/model onayı alınır. RMS/A haberleşmeleri SKM Haberleşmesi ve Lokal SCADA haberleşmesi olarak 2 ana kısma ayrılmaktadır. Lokal SCADA için BOTAŞ Şartnamesi kapsamında Modbus (RTU) Server kurulur ve Modbus (RTU) Server aracılığıyla, İstasyon RTU, BOTAŞ RTU, FC Panosu, GC Panosu, Ultrasonikmetre FC Panosu, vb. tüm ekipmanlardaki ticari datalar alınarak, Dağıtım Şirketi SKM Haberleşme sistemine entegre edilir. Bu entegrasyon sırasında Dağıtım Şirketi SKM nin işletildiği ana server lar ile bağlantı yine Dağıtım Şirketinin koordinasyonunda yapılır. Müşteri tarafından RM/A da kullanılan tüm ekipmanlar için kullanım, bakım, işletme eğitimleri dağıtım şirketi personeline verilir. Bu eğitimler kapsamında SKM Haberleşmesi ve Lokal SCADA haberleşmesinin kurulması ve sağlıklı idame ettirilebilmesi için tüm ekipman ve sistemlerin Port Ayar bilgileri, IP adresleri, Modbus Register adres listeleri vb. tüm ayarları için dağıtım şirketi ile ortak çalışma yürütülür.rm/a da kurulumu yapılan Modbus RTU, İstasyon RTU, BOTAŞ RTU, FC Panosu, GC Panosu, Ultrasonikmetre FC Panosu, vb. bütün sistemlerin kullanıcı manuelleri, Tek-Hat resimleri, Pano Klemens resimleri, Sistem Genel Yerleşim Resmi vb. dokümanları dağıtım şirketine teslim edilir. RMS/A ile SKM haberleşmesinin istenilen standartta sağlanabilmesi için, dağıtım şirketi tarafından gerekli görülen tüm I/O bilgileri hem Dijital hem Analog olarak müşteri tarafından sisteme aktarılır ve saha testleri yapılır. İstasyondaki SCADA Programında rapor verilerinin nerede, ne şekilde, hangi periyotla ve ne kadar sürede tutulduğunu Dağıtım Şirketine sunulur. Ayrıca, istasyonun anlık durumunu gösteren SCADA resmi için Dağıtım Şirketi onayı alınır. SCADA resmi bu onaya göre çizilir.rm/a Lokal Haberleşme sisteminin SKM ile haberleşebilmesi için 1 adet sabit IP adresli ADSL internet bağlantısı temin edilir. ADSL hizmeti alınamayan yerlerde Dağıtım Şirketi ile karşılıklı görüşülerek uygun hız ve kalitede alternatif bir internet erişimi sağlanır. Temin edilecek ADSL modemin port yönlendirme seçenekleri uygun özelliklerde olur ve Dağıtım Şirketi onayı alınır. ADSL Modem ve İstasyon RTU su içerisinde kullanılan Ethernet switchlerde en az 6 adet Ethernet portu yedek olarak bırakılır. RMS/A istasyonunun BOTAŞ ile haberleşmesi amacıyla, Müşteri tarafından 1 adet BOTAŞ RTU panosu kurulur ve 1 adet de 3G-GSM modem temin edilerek Modbus RTU ya entegrasyonu yapılır ve BOTAŞ Merkezi SCADA ile haberleştirilir. Bu amaç ile ilgili BOTAŞ tan 1 adet SIM kart alınarak sisteme takılır. Hem BOTAŞ RTU hem de Dağıtım şirketi RTU su olarak aşağıdaki özelliklerde 2 adet RTU panosu temin edilir. Bu RTU lar Motorola marka veya muadili olmalıdır. Bu ürünler duvar tipi 500x700x280 ölçülerinde 2 adet pano içerisine monte edilecektir. Panoların içerisinde uygun değerde güç kaynağı ve otomatik sigortalar bulunacaktır. RTU lar üzerindeki 2 adet seri port klemense taşınacaktır. Ethernet portları istasyon RTU içerisindeki Ethernet switche bağlanacaktır.

6 Sayfa : 6 / 8 ACE BASIC MODEL NO RADIO ADD ACE CPU 3640 ADD: 3 I/O SLOTS FRAME 2 adet 2adet ADD: PLUG-IN ETHERNET 10/100 M PORT ADD: PLUG-IN RS-232 PORT 2 adet 2adet BÖLÜM 3. SEVKİYAT KONTROL MERKEZİNİN YAPISI. SKM Uyumluluk İçin Gerekli Modül Ve Donanımlar Elektronik hacim düzenleyicinin haberleşmeyi sağlaması için pano içerisinde GSM/GPRS modem yerleştirilmiştir. SKM hazır oluncaya kadar tüm hacim düzenleyicilere uzak merkezden erişim ilgili EHD nin uzaktan okuma yazılımı ile GSM veya GPRS üzerinden yapılabilmelidir. Hem sahada EHD ler için, hem de merkezde kullanılacak olan GSM/GPRS modemler TK (Telekomünikasyon Kurumu) onayı almış olmalıdır. Modemler harici tip terminal şeklinde olmalıdır. Dijital Input : Elektronik hacim düzenleyici kendi üzerinde en az aşağıdaki tüm sinyalleri alabilecek ve merkeze iletebilecek dijital ve analog girişleri barındırmaktadır. Bu girişlerin en önemlileri aşağıda sıralanmıştır. Filtre kirli / temiz sinyali Regülâtör slum shut açık / kapalı sinyali İstasyon Kapısı açık/kapalı sinyali gibi Dijital Output: Pulse çıkış, alarm çıkışı veya kontak çıkışı gibi En az 4 adet ve serbestçe programlanabilir olarak EHD üzerinde mevcuttur. SKM üzerinden bu çıkışlar doğrudan MODBUS RTU protokolü ile set edilebilmektedir. SKM İçin Gerekli Veri Detayları SKM ye EHD lerdeki ve haberleşme ünitelerindeki tüm verilerin iletilebilmesi için merkez SKM yazılımına uyumluluğu sağlayacak tüm haberleşme PROTOKOL leri (Dağıtım Şirketi tarafından tanımlanan / oluşturulan EHD lerin SKM ile uyumlu çalışmasını sağlayan ayarlar bütünü, diğer bir ifadeyle EHD parametresi) Dağıtım Şirketi tarafından tanımlanmıştır.

7 Sayfa : 7 / 8 SKM ye Gönderilecek Sinyaller: Güncel Basınç, Sıcaklık, Düzeltme Katsayısı Güncel Alarm dışı ve alarm durumundaki Düzeltilmiş ve düzeltilmemiş hacim bilgileri Anlık düzeltilmiş ve düzeltilmemiş debi bilgisi İstasyon üzerinde yer alan input bilgileri (kapı, slamshut, filtre, vana pozisyon durumları) SKM den Gönderilecek Sinyaller: EPDK mevzuatları gereğince BOTAŞ tarafından bildirilecek tüm gaz komponent değerleri (CO2, N2, H2 vs) merkezden cihaza gönderilebilir olmalıdır. Bu özellik müşteri ile koordinasyon sağlanarak ve müşteri izni ve bilgisi ile kullanılabilecektir.

8 Sayfa : 8 / 8 Şekil-2 AGDAŞ Sevkiyat kontol merkezi genel yapısı.

KAYSERİGAZ KAYSERİ DOĞALGAZ DAĞITIM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. SERBEST TÜKETİCİ KORREKTÖR (ELEKTRONİK HACİM DÜZELTİCİ) VE HABERLEŞME TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAYSERİGAZ KAYSERİ DOĞALGAZ DAĞITIM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. SERBEST TÜKETİCİ KORREKTÖR (ELEKTRONİK HACİM DÜZELTİCİ) VE HABERLEŞME TEKNİK ŞARTNAMESİ KAYSERİGAZ KAYSERİ DOĞALGAZ DAĞITIM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. SERBEST TÜKETİCİ KORREKTÖR VE HABERLEŞME TEKNİK YAYIN TARİHİ: 01.01.2008 İŞLETME BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİGAZ Sayfa: 1 / 10 REVİZYON TABLOSU

Detaylı

SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ USUL VE ESASLARI

SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ USUL VE ESASLARI SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ USUL VE ESASLARI 03.11.2002 tarih, 24925 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği 23.maddedeki Lisans Verilmesi,

Detaylı

DOĞALGAZ SATINALMA TEKNİK ŞARTNAMESİ DG-SAŞ-11 YAYIM : 1 REVIZYON : 1 TARİH : 04.06.2013 SAYFA : 1 / 7 OTOMATİK HACİM DÜZELTİCİ(Korrektör)

DOĞALGAZ SATINALMA TEKNİK ŞARTNAMESİ DG-SAŞ-11 YAYIM : 1 REVIZYON : 1 TARİH : 04.06.2013 SAYFA : 1 / 7 OTOMATİK HACİM DÜZELTİCİ(Korrektör) DOKÜMAN No: DOĞALGAZ SATINALMA TEKNİK ŞARTNAMESİ YAYIM : 1 REVIZYON : 1 TARİH : 04.06.2013 SAYFA : 1 / 7 OTOMATİK HACİM DÜZELTİCİ(Korrektör) İÇİNDEKİLER 1- AMAÇ VE KAPSAM 2- STANDARTLAR 3- TEKNİK ÖZELLİKLER

Detaylı

KOCAELİ GEBZE IV MAKİNE VE İMALAT SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Endüstriyel Müşteri İstasyonları Teknik Şartnamesi "PE Hattan Beslenen"

KOCAELİ GEBZE IV MAKİNE VE İMALAT SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Endüstriyel Müşteri İstasyonları Teknik Şartnamesi PE Hattan Beslenen KOCAELİ GEBZE IV MAKİNE VE İMALAT SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Endüstriyel Müşteri İstasyonları Teknik Şartnamesi "PE Hattan Beslenen" TL.DM.06 / R.T: 22.03.2013 / R.No:02 A. GENEL Tanımlanan tüm

Detaylı

KOCAELİ GEBZE IV MAKİNE VE İMALAT SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Endüstriyel Müşteri İstasyonları Teknik Şartnamesi Çelik Hattan Beslenen

KOCAELİ GEBZE IV MAKİNE VE İMALAT SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Endüstriyel Müşteri İstasyonları Teknik Şartnamesi Çelik Hattan Beslenen KOCAELİ GEBZE IV MAKİNE VE İMALAT SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Endüstriyel Müşteri İstasyonları Teknik Şartnamesi Çelik Hattan Beslenen TL.DM.07 / R.T: 22.03.2013 / R.No:02 A. GENEL Tanımlanan

Detaylı

TEBLİĞ SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ TEBLİĞİ 22 Mart 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29303 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ġubat-2011 ANKARA 138 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL... 141 1.1 Kalite Belgeleri, Referanslar ve

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 19363 01.10.2012 Konu : Disk Depolama Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız Disk Depolama Sistemi Alımı kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

Tamamen Yerli Çözüm TeleMetrix, 2002 senesinde tecrübeli Siemens mühendislerince kurulan Eclipse firması bünyesinde geliştirilmiştir.

Tamamen Yerli Çözüm TeleMetrix, 2002 senesinde tecrübeli Siemens mühendislerince kurulan Eclipse firması bünyesinde geliştirilmiştir. Eskiden sadece sayaçların başına gidilerek gerçekleştirilebilen ve endeks değerlerinin kaydedilmesinden ibaret olan sayaç okuma işlemleri günümüz teknolojisinin sunduğu imkanlar neticesinde çok farklı

Detaylı

ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ

ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ Sayfa - 2 ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL TANITIM 1.1. Yangın

Detaylı

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

YÖNETMELİK ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ 30 Aralık 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29221 (Mükerrer) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi: 03.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25305 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Uygulama, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü nün bir ucu İzmir diğer ucu Ankara (Devamlılık fiber odası) olmak üzere, üzerinden video&audio

Detaylı

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. KONU KAPSAM 1.1. Bu projenin konusu ve kapsamı; Türkiye de faaliyet gösteren Çimento Fabrikalarının

Detaylı

Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu

Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr 3 İçerik Enerji verimliliği ile ilgili engeller ve fırsatlar 6 Dünya çapında hazırlanan yönetmelikler enerji verimliliğini bir

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

YÖNETMELİK İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN)

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) İTS001 YAYIN TARİHİ: 01/11/2004 /REV:4 / REV TAR.16.09.2013 SAYFA NO: 1 / 71 İÇİNDEKİLER Ekler listesi....3 Şekiller Listesi ve Çizelgeler Listesi...4

Detaylı

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03.

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03. Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects @tr Uyesi Tarlh: '11.03.2013 Sayr: 13 / 084 T.C. ENERJIVE TABII KAYNAKLAR BAKANLIGI ANKARA Konu;

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Mart 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü) ndan:

Detaylı

TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Proje kapsamında kurulacak araç takip ve kamera altyapısına ait detaylar aşağıdadır. 2. Kurulacak sisteme ilişkin Merkez Donanım ve yazılımı

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ BOTAŞ İLETİM ŞEBEKESİNE ÜÇÜNCÜ TARAF ERİŞİMİ

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ BOTAŞ İLETİM ŞEBEKESİNE ÜÇÜNCÜ TARAF ERİŞİMİ Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ BOTAŞ İLETİM ŞEBEKESİNE ÜÇÜNCÜ TARAF ERİŞİMİ Erdinç ÖZEN BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeler Direktör Yrd. erdinc.ozen@botas.gov.tr ÖZET Avrupa

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. 13 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29059 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE ŞEBEKE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ KEŞFİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

Alçak Gerilim IEC Motor Kontrol Merkezleri

Alçak Gerilim IEC Motor Kontrol Merkezleri ROCKWELL AUTOMATION TEDARİK ŞARTNAMESİ TEDARİK ŞARTNAMESİ Alçak Gerilim IEC Motor Kontrol Merkezleri 2500-SR002B-TR-P 1 İÇİNDEKİLER PART 1 GENEL... 3 1.01 ŞARTNAME KAPSAMI... 3 1.02 İLGİLİ KISIMLAR...

Detaylı

KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Sayfa - 2 A. STANDARTLAR: A.1. Üretici firmanın ISO9001:2000 kalite belgesi olacaktır. A.2. Sistemde kullanılacak ürünler

Detaylı

Mevzuat. Lisans Yönetmeliği Madde 28. İletim Yönetmeliği Madde 12. İletim Yönetmeliği Geçici Madde 2

Mevzuat. Lisans Yönetmeliği Madde 28. İletim Yönetmeliği Madde 12. İletim Yönetmeliği Geçici Madde 2 EBT SCADA Mevzuat Lisans Yönetmeliği Madde 28 Dağıtım şirketleri, sorumlulukları altındaki dağıtım şebekeleri için sevkiyat kontrol merkezi kurar. Ancak, Kurul tarafından tüketim kapasitesinin yetersiz

Detaylı