Global Enerji Elektrik Üretimi Anonim Şirketi nden

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Global Enerji Elektrik Üretimi Anonim Şirketi nden"

Transkript

1 Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17. maddesi uyarınca yayımlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan izahnamenin onayı başvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben kesinleşen izahnamenin ayrıca ilan edileceği hususlarını kamunun bilgisine sunarız. Global Enerji Elektrik Üretimi Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış / ödenmiş sermayesinin TL den TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek TL nominal nominal değerli payların halka arzına ilişkin izahnamedir. Söz konusu paylar, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) nun 4 üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarih ve... sayı ile onaylanmıştır. Ancak izahnamenin onaylanması izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca izahnamede yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççılar sorumludur. Zararın söz konusu kişilerden tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması hâlinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider aracı kurum, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnamede yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden bu Kanun hükümleri çerçevesinde sorumludur. Bu izahname, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnamenin yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ortaklığımızın geleceğe yönelik açıklamaların öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. I. BORSA GÖRÜŞÜ: II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR: i

2 İÇİNDEKİLER 1. ÖZET RİSK FAKTÖRLERİ ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER MEVCUT SERMAYE VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI HAKKINDA BİLGİLER YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER GRUP HAKKINDA BİLGİLER İLİŞKİLİ TARAF VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER FİNANSAL DURUM VE FAALİYET SONUÇLARI ORTAKLIĞIN FON KAYNAKLARI GEÇMİŞ DÖNEM FİNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI ORTAKLIĞIN PROFORMA FİNANSAL BİLGİLERİ KAR PAYI DAĞITIM ESASLARI KAR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ PAYLAR İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER İNCELEMEYE AÇIK BELGELER İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER EKLER ii

3 KISALTMA VE TANIMLAR Amerikan Doları USD Avro EURO Global Enerji Elektrik Üretimi Anonim Şirketi Şirket, Ortaklık, Global Enerji Gayri Safi Yurt İçi Hasıla GSYİH Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. NetaYatırım İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Takasbank Borsa İstanbul A.Ş. BİAŞ veya Borsa Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. MKK Sermaye Piyasası Kanunu SPKn Sermaye Piyasası Kurulu SPK, Kurul Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM Türk Lirası TL Türk Ticaret Kanunu TTK Türk Ticaret Sicil Gazetesi TTSG Madde Md 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Yeni TTK Uluslararası Finansal Raporlama Standartları UFRS Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. TEİAŞ Elektrik Üretim A.Ş. EÜAŞ Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. TETAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. TEDAŞ T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. BOTAŞ Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği DUY Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi PMUM Türkiye Elektrik Kurumu TEK Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. TEİAŞ iii

4 1. ÖZET Ortaklık Hakkında Bilgiler Global Enerji Elektrik Üretimi A.Ş yılında Metem İnşaat ve Tesisat A.Ş. adıyla İstanbul da kurulmuştur tarihinde ünvanı Metem Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. olarak değişmiştir. Ortaklık elektrik enerjisi üretimi ve üretilen enerjinin satışı faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere tarihinde üretim faaliyetine başlamıştır tarihli Ticaret Sicil Gazetesi nde yayımlanan Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile ortaklığın ünvanı Global Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Ortaklık ın merkez adresi, Merkez Mah. Prof. Dr. M.Nevzat Pisak Cad. (Eski Yılanlıtepe Sok.) No:5 Yenibosna / İstanbul adresinde idari faaliyetlerini sürdürmektedir itibariyle, Grup ta çalışan personel sayısı 22 dir. Ortaklık ın nominal sermayesi TL dir. Nominal sermaye her biri 1 TL kıymetinde adet hisseye ayrılmıştır. Global Enerji Elektrik Üretimi A.Ş., Çorlu da iki ayrı üretim santralinde doğalgaz motorları ile elektrik üretmektedir. Global -1 Yulaflı Santralinde 2 adet kw gücünde, Global-2 Pelitlik Santralinde 3 adet kw, 2 adet kw ve 1 adet kw gücünde gaz motoru ile 1 adet kw gaz motoru bulunmakta olup hali hazırda toplam kurulu gücü kw dır. Ortaklık Ağustos Nisan 2010 tarihleri arasında sadece Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ne elektrik satışı gerçekleştirmiştir yılı Nisan ayından itibaren TEİAŞ ile Türkiye genelindeki serbest tüketicilere elektrik satışı yapmaktadır. Şirketin elektrik üretim santralleri çok sayıda buhar ve sıcak su kullanan tekstil fabrikalarının bulunduğu lokasyonda kurulduğu için elektrik üretiminin yanında tüm ısıl enerjisini de verimli bir şekilde satabilmektedir. Üretim tesislerinden çıkan egzoz gazından elde edilen buhar yer altı jeotermal tip dağıtım hatları ile buhar müşterilerine, yağlama devrelerinin soğutulmasında kullanılan su ise yine aynı yöntemle sıcak su müşterilerine iletilmektedir. Trakya Bölgesi sanayi tesislerinin yoğun enerji dengesizliklerinin, yüksek elektrik ihtiyacının ve dolayısıyla sistem kısıtlarının yaşandığı bir bölge olması nedeniyle santrallerin yıllık çalışma kapasitesi ülkenin diğer bölgelerindeki tesislere nazaran yüksektir. Ortaklık ın sahip olduğu elektrik üretim lisanslarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 1

5 Lisans 1 Lisans 2 Lisans No EÜ/225-7/375 EÜ/225-6/374 Tarih İli Tekirdağ Tekirdağ İlçesi Çorlu Çorlu Bildirim adresi Merkez Mah. Yılanlıtepe Sok. No:5 Y.Bosna/İst. Merkez Mah. Yılanlıtepe Sok. No:5 Y.Bosna/İst. Ünite sayısı 2 adet gaz motoru 7 adet gaz motoru Ünite kurulu güçleri 2x3.916 MW ((3x4.396)+(2x3.898)+(1x4.090)+(1x1.510) ) MWm ((3x3.916)+(2x3.544)+(1x4.000)+(1x1.465) ) MWe Tesis toplam kurulu gücü MW MWm / MWe Yakıt türü veya türleri Doğalgaz Doğalgaz Öngörülen ortalama yıllık kwh kwh/yıl üretim miktarı Sisteme bağlantı noktası ve Çorlu TM'ye bağlı Çerkezköy gerilim seviyeleri 1. ENH'na bağlı DM 33/154 kv Tesis tamamlanma süresi 14 ay 11 ay Tesis tamamlanma tarihi Metem-2 DM ve Yulaflı DM üzerinden Çorlu TM, 31.5 kv Risk Faktörleri Risk faktörleri, Ortaklığın içine bulunduğu sektöre, şirkete, faaliyetlerine, ihraç edilen paylara ilişkin ve finansal risklerden oluşmaktadır. Sektöre İlişkin Riskler Enerji sektöründe son dönemlerde yaşanan serbestleşme hareketleri ile sektörün yapısı hızla değişmektedir. Yeni oyuncuların sektöre girmesi ile rekabet artmaktadır. Büyüyerek değişen piyasa yapısı ile ticaret hacmi de artmakta, bu gelişmeler sonucu sektörde yeni hukuki düzenlemeler yapılmaktadır. Özellikle son dönemde yapılan dağıtım ve üretim alanındaki özelleştirmeler ile sektörde kamunun payı giderek azalmaktadır. Yeniden yapılanan sektörde yeni yetkinliklerin geliştirilmesi yeni iş modellerinin oluşturulması gündemdedir. Elektriğin ticari bir meta olarak talep ve fiyatının tahmin edilmesi, üretim planlamasının yapılması, portföy fiyatlandırılması ve ticaret süreçlerinin yönetilmesi ihtiyaçları giderek öne çıkmaktadır. Bu ihtiyaçların karşılanması yeni iş modellerinin geliştirilmesini gündemde tutmakta, sadece teknik ve mühendislik alanlarında değil, hukuk, ekonomi, finans alanlarında da bilgili, vizyon sahibi yeni insan kaynağı ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Değişen piyasa yapısı farklı yatırımcılar için farklı risk grupları oluşturmakta, kurumsal risk yönetimi stratejileri ve etkin risk yönetim süreçlerinin uygulanması zorunluluk olmaktadır. Şirkete İlişkin Riskler Şirket in maruz kalabileceği riskler, sektörün riskleri ile paralellik arz etmekte, şirkete özgü riskleri sektörel risklerden ayrıştırmak oldukça zor olmaktadır. Bir başka deyişle üretilen ürünün homojen yapısından dolayı sistematik olan riskler ile sistematik olmayan riskler benzerlik göstermektedir. Risk sınıflamasında karşılaşılan bu zorluğa rağmen şirketin maruz kalabileceği riskleri Piyasa Riski, Faaliyet Riski, Yatırım Riski, Mevzuat Riski ve Finansal Riskler olarak sınıflandırmak mümkündür. 2

6 Piyasa Riski Şirket, üretiminin önemli bir kısmını Dengeleme ve Uzlaştırma Piyasasında (DUY) değerlendirmektedir. DUY piyasasında oluşan fiyatlar arz-talep dengesine göre değişiklik göstermektedir. Fiyat dalgalanmaları şirketin üretim miktarını ve kapasite kullanım oranlarını doğrudan etkilemektedir. Piyasa fiyat oluşumunu etkileyen faktörler; Piyasada faaliyet gösteren üretim santrallerinin rehabilite edilmesi, büyütülmesi ile kapasite kullanım oranlarındaki değişiklikler, İletim kapasitenin arttırılması ile yeni santrallerin sisteme bağlanması, Uzun vadede nükleer enerji santrallerinin devreye alınması sonrasında kapasite kullanım oranlarındaki değişiklikler, Elektrik arzını etkileyecek iletim, dağıtım hatlarındaki devre dışı kalması, kesintiye uğraması, Mevsim değişikliği ve iklim şartları, Tüketim alışkanlıklarının değişmesi, Mücbir sebeplerden dolayı üretimde aksaklıkların oluşması şeklinde özetlenebilir. Öte yandan Serbest tüketici fiyat tarifeleri EPDK tarafından belirlenmektedir. Hem sanayi hemde ticaretin en önemli girdi kalemlerinden olan elektrik fiyatının tarife ile belirlenmesi uygulamasında enflasyonla mücadele gibi önemli makro hedefler dikkate alındığı için tarifelerdeki artış oranı ile kaynak maliyetlerindeki artış bir birini dengelememektedir. Elektrik piyasasında devam etmekte olan serbest tüketici limitinin sıfırlanmasına yönelik yapılan çalışmalar ve yeni tedarikçilerin piyasaya dahil olması önümüzdeki dönemlerde serbest tüketici piyasasındaki nihai tüketicilere yönelik satışlarda fiyat rekabetini artırabilir. DUY kapsamında piyasada faaliyet gösteren şirketlerin herhangi birinin yükümlülüklerini yerine getirememesi sonucu temerrüde düşmesi diğer katılımcılar üzerinde ilave masrafların oluşmasına neden olabilir. Hükümet tarafından özelleştirmesi planlanan EÜAŞ a ait santrallerin özelleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından rehabilitasyonu, modernizasyonun yapılması ile elektrik satış fiyatlarının etkileneceği beklenmektedir. Faaliyetlere İlişkin Riskler: Elektrik piyasa fiyatının, şirketin üretim maliyeti ile uyumsuz olması durumunda üretim yapılmamakta ve şirketin kapasite kullanımında değişmeler meydana gelmektedir. Doğal gaz ve elektrik dağıtım hatlarında meydana gelebilecek bağlantı, iletim, kesinti, arıza ve bakım çalışmaları şirketin üretim faaliyetlerini etkileyebilmektedir. Tesislerin bakıma alınması, revizyonu ve bu amaçla malzeme ve hizmet alımı üçüncü kişilerden yapılmaktadır. Sözkonusu süreçlerde yaşanacak olası gecikmeler şirket faaliyetlerini etkileyebilir. Mevcut üretim faaliyetleri, yanıcı ve patlayıcı özelliği olan doğal gaz ile yapılmaktadır. Zorunlu güvenlik şartları ve standartlarına uygun hareket edilmesine karşın, faaliyetler bu tür tehlikelere maruz kalınabilir. 3

7 Enerji santrallerinin işletimi, üretimde kullanılan donanımın, bağlantı hatlarının hasar görmesi, arızalanması, beklenen çıktı veya verimliliği verememesi risklerini kapsamaktadır. Dengeleme ve Uzlaştırma yönetmeliği kapsamında elektrik üretim ve satışına ilişkin veri girişleri internet ortamındaki yazılımlar üzerinden yapılmaktadır. İlgili yazılımlara bağlantının arızalanması, güvenliğinin ihlal edilmesi, aksaklıkların yaşanması şirket faaliyetlerini, etkileyebilir. Mevcut santrallerde kullanılan üretim teknolojisinin güncellenmesi mümkün olamayabilir. Bu durumda üretim verimliği etkilenebilir. Mevsimsel değişimler ve geçiş dönemlerinde, elektrik ve doğal gaz fiyatları değişiklikler, talepteki değişiklikler, hava koşullarındaki değişiklikler, bağlantı hatlarındaki zorunlu kesintiler, emisyon kredilerinin kullanılabilirliği, mücbir sebepler, geliştirme ve yeni projelerin tamamlanması faaliyetler üzerinde dalgalanmaya sebep olabilir. Elektrik üretimi ve satışının anlık olması, doğal gaz ve elektrik satış tarifelerinin düzenleyici kurumlar tarafından belirlenmesi nedeniyle Şirketin üretim maliyetleri ile üretimden satış fiyatları girdi ve tarife fiyatlarından doğrudan etkilenmektedir. Girdi ve tarife fiyatlarındaki belirsizlikler şirketin üretim ve üretimden satış fiyatlarına yansımaktadır. Ayrıca Şirket ikili anlaşmalar yolu ile diğer elektrik üreticilerinden ya da toptancı şirketlerden dönemsel olarak elektrik alım ya da satım sözleşmeleri yaparak elektrik ticareti yapabilir. Bu durumda ikili anlaşmadan fiyatından kaynaklanan riskler gündeme gelebilir. Yatırımlara İlişkin Riskler: Şirketin yeni yatırımları aşağıdaki unsurlardan etkilenebilir; Mevcut düzenlemelerdeki veya politikalardaki değişiklikler, Türkiye nin genel ekonomik ve finansman şartlarındaki değişiklikler, Öngörülen yeni yatırımlar veya tevsi yatırımlara ait resmi mercilerden alınması gereken izinlerin alınamaması veya alınması aşamasındaki gecikmeler, Yatırımlarda kullanılacak Makine ve techizatın üretici/tedarikçi firmalar tarafından öngörülen sürede teslim edilememesi, İnşaat takviminde meydana gelebilecek gecikmeler yüklenicilerin teslimattaki temerrütleri, finansman temininde meydana gelebilecek kesinti veya maliyet artışı, Projenin uygulanacağı arazilerin kamulaştırılamaması yada kamulaştırma işlemlerinde yaşanacak olası gecikmeler, Şirketin yeni yatırımları iletim ve dağıtım bağlantı hatları nedeniyle öngörülmeyen ilave yatırımlar toplam yatırım maliyetinde artışa sebep olabilir. Enerji santrallerinin kurulması ve işletmeye alınması ile beklenen karlılığa ulaşması beklenen süreler ve maliyetler içinde gerçekleştirilememesi, Şirket, üretim tesisi satın alınması yeni ortaklıklara iştirak edilmesi ya da yeni şirket devir alınması gibi inorganik büyüme stratejisi izleyebilir. Bu stratejilerin hayata geçirilmesinde satın 4

8 alınan varlıkların değerlemesi, operasyonel entegreasyonu, yönetimi, işletmeye alınması ve konsolidasyonu süreçlerinde riskler oluşabilir. Yenilenebilir enerji üretimi yatırımları kapsamında HES ve/veya RES e esas üretim faaliyetlerine meteorolojik ölçümler ve bu ölçümler sonucu elde edilen değerlerin gelecek dönemde değişkenlik gösterebilir bu değişiklikler proje getirilerini etkileyebilir. HES projelerinde su kullanımında kısıtlama olabilir. Mevzuat ve Diğer Yasal Yükümlülüklere İlişkin Riskler: Şirketin, santrallerini işletebilmesi için çeşitli izinler, lisanslar, tesciller ve anlaşmalar gerekmektedir. Bunlar EPDK lisanları, ÇED kararları, TEİAŞ ve TEDAŞ bağlantı anlaşmaları BOTAŞ tedarik anlaşlarıdır. Sayılan anlaşmalardaki olası değişiklikler, iptaller, lisans sürelerinin yenilenmemesi olasılıkları vardır. Şirket EPDK ve diğer düzenleyici kurumların denetimine tabidir. Bu düzenlemeler şirket faaliyetlerinin bir çoğu ile ilgili olup, özellikle üretim varlıklarının yapımı, satın alınması, elden çıkartılması, iş geliştirme gibi faaliyetler ile ilgili konularda işletmenin hareket alanını sınırlayabilmektedir. Şirketin düzenleyici kurumlar tarafından verilen lisansları kapsamında faaliyet alanlarında değişiklik olabilir. Yürürlükte olan ve ileriki dönemlerde çıkabilecek düzenlemelerden dolayı şirketin üretim faaliyetinde değişiklik olması veya ilave denetim ve izleme prosedürlerinin sunulması gibi gelişmeler olabilir. Şirketin faaliyet alanları, kurulması, işletilmesi ile ilgili diğerlerinin yanı sıra arazi kullanımı, kiralanması, yapı ruhsatları, çevre düzenlemesinin korunması, gürültü azaltma, emisyon kontrolü, çevre izinleri gibi yasal düzenlemelere tabidir. Çevre konularında artan kamuoyu duyarlılığı ile yeni kuralların getirilmesi faaliyette bulunduğumuz ya da bulunacağımız diğer alanlara daha sıkı tedbirlerin getirilme olasılığı vardır. Bu durum mevcut santrallerin işletme ve genişleme maliyetlerini etkileyebilir. Santrallerin sebep olduğu her türlü çevresel veya diğer zararları tazmin etmek, herhangi bir kaza ya da sabotajdan kaynaklı zararları tamir etmek için ilave maliyetler çıkabilir. Enerji sektöründe insan kaynağı giderek önelimi hale gelmeye başlamıştır. Sadece teknik eleman değil pazarlama, finansman, hukuk ve mevzuat konularında bilgili iyi yetişmiş insan kaynağı ihtiyacı sektörün gelişimine paralel olarak giderek artması beklenmektedir. Finansal Riskler ve Yönetimi Şirket faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bunlar likidite piyasa (kur, faiz) kredi ve fonlama riskleridir. Finansal risk yönetimi yönetim kurulu tarafından onaylanan politikalar çerçevesinde Şirket in genel müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Grubun diğer birimleri ile işbirliği kurulmakta, finansal risklerin tespit edilip değerlendirilmesi ve risklerden korunması sağlanmaktadır. 5

9 Ortaklık yapısı ve ilişkili taraflar Pay Sahibinin Unvanı Grup Pay Tutarı (TL) Aktin Tekstil İthalat İhracat Tic.San.A.Ş. Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. Pay Adedi Pay Oranı (%) A ,00 C ,68 B ,21 C ,88 Sembol İplik Tekstil San. A.Ş. C ,22 Diğer C ,01 TOPLAM ,00 Sermaye Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 40/1266 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde tam ve nakden ödenmiş ,00 TL (Otuzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL. (Bir Türk Lirası) nominal değerde (Otuzmilyon) adet toplam pay karşılığı; her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde (Üçmilyonaltıyüzbin) adet pay karşılığı toplam TL (Üçmilyonaltıyüzbin Türk Lirası) NAMA yazılı (A) Grubu; her biri 1 TL. (Bir Türk Lirası) nominal değerde (Altıyüzaltmışikibinyediyüzelli) adet pay karşılığı toplam TL (Altıyüzaltmışikibinyediyüzelli Türk Lirası) NAMA yazılı (B) Grubu ve her biri 1 TL. (Bir Türk Lirası) nominal değerde (Yirmibeşmilyonyediyüzotuzyedibinikiyüzelli) adet pay karşılığı toplam TL (Yirmibeşmilyonyediyüzotuzyedibinikiyüzelli Türk Lirası) HAMİLİNE yazılı (C) Grubu, paylardan oluşmaktadır. Çıkarılmış sermayenin halka arz edilecek kısmının tamamı (C) Grubu hamiline yazılı paylarından karşılanır. Payların devri Yönetim Kurulu, (A) ve (B) Grubu nama yazılı payların devrinde, TTK md.493 hükmü çerçevesinde, Şirket amacının gerçekleştirilmesi ve ekonomik bağımsızlığının korunabilmesini gerekçe göstererek devre onay vermeme ve pay defterine kayıttan imtina etme yetkisine sahiptir. 6

10 Şirketin sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde beşini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi veya yukarıda belirlenen pay edinimlerinden bağımsız olarak tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi halinde de geçerlidir. Seçilmiş finansal bilgiler BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiştir. (TL) DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar DURAN VARLIKLAR Ticari Alacaklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Borç Karşılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş Sermaye Değer Artış Fonları Geçmiş Yıllar Kar/Zararları ( ) ( ) ( ) Net Dönem Karı/Zararı ( ) ( ) Azınlık Payları (249) (129) - TOPLAM KAYNAKLAR

11 GELİR TABLOSU (TL) Bağımsız Denetimden Geçmiştir SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) ( ) Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar) BRÜT ESAS FAALİYET KARI ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) ( ) (77.807) (20.669) FAALİYET KAR/ZARARI ( ) ( ) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) ( ) ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI ( ) ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) / Geliri ( ) ( ) - Dönem Vergi Gelir/Gideri Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI ( ) ( )

12 NAKİT AKIM TABLOLARI (TL) Bağımsız Denetimden Geçmiştir. A.Sürdürülen faaliyetlerden doğan nakit akımları Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/(zararı) ( ) ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler Amortisman ve itfa payları Kıdem tazminatı karşılığı Stok değer düşüklüğü karşılığı Tahakkuk etmemiş finansman gideri (33.325) (58.078) (14.631) Tahakkuk etmemiş finansman geliri Şüpheli alacak karşılığı Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki ( ) ( ) değişim öncesi faaliyet geliri Ticari alacaklardaki değişim ( ) İlişkili taraflardan olan alacaklardaki değişim ( ) ( ) Stoklardaki değişim (72.952) ( ) Diğer alacaklardaki değişim ( ) ( ) Diğer dönen varlıklardaki değişim ( ) ( ) Diğer duran varlıklardaki değişim Ticari borçlardaki değişim ( ) İlişkili taraflardan ticari borçlardaki değişim ( ) ( ) Borç karşılıklarındaki değişim ( ) (28.940) ( ) Diğer borçlardaki değişim Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları ( ) ( ) B. Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları Maddi ve maddi olmayan duran varlık ( ) ( ) ( ) (alımları)/satımları, net Yatırım amaçlı gayrimenkul (alımı)/satımı Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları ( ) ( ) ( ) C. Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları Finansal borçlardaki değişim - net ( ) ( ) Diğer finansal yükümlülüklerdeki değişim ( ) (66.962) Sermaye taahhüt ödemesi Duran varlık değer artış fonu Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları ( ) Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim ( ) ( ) Dönem başı nakit ve nakit benzerleri Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri

13 Finansal Durum ve Faaliyet sonuçları itibariyle Ortaklığın ödenmiş sermayesi TL dir. Şirket, tarihinde aktiflerinde yer alan makine ve techizatın değerlemesini yaptırmış ve bu değerleme sonucu TL yeniden değerleme fonunu özkaynaklarına dahil etmiştir tarihi itibariyle Ortaklığın toplam aktif büyüklüğü TL ye ulaşmıştır. Şirketin 2012 yılı toplam finansal borçları TL seviyesindedir TL seviyesinde olan kısa vadeli finansal borçların %52 si banka kredilerinden, %33 ü uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısmından, %15 i ise finansal kiralama işlemlerinden oluşmaktadır yılında toplam TL olan uzun vadeli finansal borçların %67 si banka kredilerinden, %33 ü ise finansal kiralama işlemlerinden borçlardan oluşmaktadır. Elektrik piyasası mevzuatında (Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği DUY) tarihinde yapılan değişiklik ile birlikte Gün Öncesi Piyasasına avans uygulaması getirilmiştir. Müşteriler için piyasadan günlük olarak alınan elektriğin aynı gün içerisinde TEİAŞ a ödenmesi gerekmektedir ancak müşterilerden tahsilat ancak 30 gün sonra yapılabilmektedir. Oluşan bu işletme sermayesi ihtiyacı Şirket in 2011 yılı cirosunun bir önceki yıla göre daha az büyümesine sebep olmuş (2011:20%, 2010:72%) 2012 yılında ise müşteri portföyünü azaltmasına sebep olmuş, 2011 yılında 44,5mn TL olan net satışlar 44% düşerek 2012 yılında 25,1mn TL ye gerilemiştir. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Hakkında Bilgiler Şirketin Yönetim Kurulunu oluşturan üyler ve temsilcileri sanayii, ticaret, sosyal ve akademik alanda ulusal ve uluslararası birikim ve tecrübeye sahip kişilerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri ve görev dağılımı aşağıda verilmiştir. Adı Soyadı Prof. Dr. Yusuf Ziya AKSU Aytuğ Reşat AKSU Tolga Hasan AKSU Cumhur PAÇA Serdar Nuri ESER Dr. Şahin ARSLANTAŞ Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başk. Yard. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür - Yönetim Kurulu Üyesi Temsil Ettiği Tüzel Kişilik Aktin Tekstil A.Ş. Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başk. Yard. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Şirketin 31 Aralık 2012, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle konsolide finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: XI No:29 Tebliği hükümleri uyarınca Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiştir. İlgili denetim dönemlerinde denetim sorumlu ortak baş denetçi Ramis Uzunoğlular dır. 10

14 Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Şirketin işleri, idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek 6 veya 8 veya 10 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Yönetim Kurulu Şirket işleri ve işlemleri gerektikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu temsil yetkisinin veya idare işlerinin tümünü veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi olmaları gerekli bulunmayan müdürlere bırakılabilir Murahhas azalarla müdürlerin yetkileri ile bunların münferiden veya birlikte şirketi temsil ve ilzam etmeleri hususu veya azilleri Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Şirket esas sözleşmesinin 11 ci maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişikleri yapabilir. Söz konusu komitelerin oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Personel hakkında bilgiler ve tarihi itibariyle Şirket in bünyesinde istihdam edilen personel sayısı sırasıyla 20, 22 ve 23 tür. Son durum itibariyle ise personel sayısı 22 dir. Personelin coğrafi yerleşim yerlerine göre dağılımları ile idari ve üretimde yer alan personel dağılımı aşağıdaki gibidir: Bağımsız Denetimden Geçmiş Coğrafi Dağılım İstanbul Tekirdağ TOPLAM Bağımsız Denetimden Geçmiş Faaliyet Alanları Yönetim & İdari İşler Üretim TOPLAM Halka arza ilişkin bilgiler Şirket Yönetim Kurulu tarihinde toplanarak Kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydı ile ödenmiş sermayemizin TL den TL ye artırılmasına, artırılan sermayeyi temsil eden C grubu hamiline yazılı payların mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak halka arz yoluyla satılmasına, satışa aracılık etmesi için Neta 11

15 Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yetkilendirilmesine, halka arz ve borsada işlem görme şartlarının sağlanabilmesi için SPK na ve BİAŞ ne başvurulmasına karar vermiştir. Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu SPK nun tarih ve 5/145 sayılı ilke kararı uyarınca artırılan TL nominal değerli payların yüzde yirmi beşine (%25) tekabül eden TL nominal değerli C grubu hamiline yazılı payların mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak satışa hazır hale getirilmesine, halka arzdan itibaren bir yıllık süre ile sınırlı kalmak kaydıyla, borsada işlem gören payların fiyatının halka arz fiyatının yüzde yirmi beşinden daha fazla yükselmesi halinde bu payların satışa sunulmasına karar vermiştir. Halka arz edilecek paylar BİAŞ birincil piyasadan sabit fiyatla satılacak halka arz süresinin başlangıç tarihi ilan edilecek tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilecektir. İhracın gerekçesi ve halka arzdan elde edilecek nakitlerin kullanım yerleri Halka arzdan elde edilecek fonlar kısa vadeli finansal yükümlülüklerin karşılanması ve işletme sermayesinin güçlendirilerek uzun vadede yapılacak büyüme planlarının finansmanı açısından sağlıklı bir mali bünye oluşturmak amacıyla kullanılacaktır. Şirketin borç/özkaynak oranı düşecek, elektrik piyasasında yaşanan gelişmeler paralelinde ihtiyaç duyulacak işletme sermayesi karşılanmış olacak, hem kapasite artırarak hem de ciro (hasılat) artışı ile işletmenin büyümesi gerçekleştirilecektir. İhraç ve borsada işlem görmeye ilişkin bilgiler Şirket Yönetim Kurulunun 15/03/2013 tarihli kararına göre; Ortaklığın çıkarılmış sermayesi TL den TL ye artırılması nedeniyle, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak ihraç edilecek TL nominal değerli C grubu hamiline payların halka arz edilmesine karar vermilmiştir. Nakit karşılığı artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek paylar ile ilgili bilgiler: Pay Grubu Nama / Hamiline Olduğu Bir Payın Nominal Değeri (TL) Pay Sayısı Nominal Değerleri Toplamı (TL) C Hamiline TOPLAM Halka Arz Sonrası Sermayeye Oranı (%) Halka arz, Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından BİAŞ Birincil Piyasa da Borsa da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ne göre gerçekleştirilecektir. Halka arz süresi 2 iş günüdür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri adresinde ilan edilecek, ayrıca yayınlanacak olan tasarruf sahipleri satış duyurusunda da belirtilecektir. 12

16 Konsorsiyum Lideri Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Halka Arz Öncesi Sermaye TL Halka Arz Edilecek Pay Nominal Değeri TL Sermaye Artırımı TL Halka Arz Sonrası Sermaye TL Halka Arz Oranı %25,00 Halka Arz Fiyatı -.-- TL Satış Yöntemi BİAŞ Birincil Piyasa da Borsa da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi Satış Süresi Toplam 2 iş günüdür. Sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri tasarruf sahipleri satış duyurusunda ilan edilecektir. İşlem Göreceği Pazar BİAŞ İkinci Ulusal Pazar Taahhüt Şirket ortakları payların halka arzını müteakip hisse senetleri piyasasında işlem görmeye başladığı günden itibaren 1 yıl boyunca tedavülü artırıcı pay satışı yapmamayı ve şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle halka arz fiyatının altında bir fiyattan borsada satmamayı tahhüt etmektedirler. Tahsisat Yoktur. Tahmini Halka arz Takvimi Nisan 2013 Nisan 2013 Nisan 2013 Mayıs 2013 Mayıs 2013 Mayıs 2013 Mayıs 2013 Mayıs 2013 SPK ve BİAŞ ne Müracaat SPK ve BİAŞ İncelemeleri SPK Onayı İzahnamenin İlanı Borsa da Satış Satış Sonuçlarının BİAŞ ne verilmesi Borsa Yönetim Kurulu nun Nihai Kararı Borsa da İşlem Görmeye Başlaması Hedeflenmektedir İhraca ilişkin riskler Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen paylar nominal değerden satışa sunulmaktadır. Ancak, ortaklığa ve piyasaya bağlı gelişmeler sonucunda hisselerin BİAŞ de işlem gören değeri önümüzdeki dönemlerde nominal değerinin altına gerileyebilir. Bu yatırımdan beklenen getiri, alternatif getirilerin altında kalabilir. Ortaklığa özgü gelişmelere ve ekonominin genel durumuna bağlı olarak dağıtılabilir dönem karı oluşmayabilir; ayrıca dağıtılabilir dönem karı oluşsa bile, Sermaye Piyasası Mevzuatının zorunlu tuttuğu haller haricinde, kamuya açıklanan Kar Dağıtım Politikası kapsamında kar dağıtımı yapılamayabilir. Faaliyetler sonucunda zarar oluşması da ihtimal dahilindedir. Ortaklığın tasfiyesi halinde ancak diğer tüm alacaklıklara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra pay sahiplerine ödeme yapılabilir. Pay sahipleri, tasfiye sonucunda bakiye kalması halinde, sözkonusu tasfiye bakiyesine payları oranında iştirak ederler. 13

17 İncelemeye açık tutulacak belgeler Aşağıdaki belgeler Global Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. nin Prof Dr Nevzat Pisak Cad No 5 Yenibosna İstanbul adresindeki merkezinde, Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin Sütlüce Mah. İmrahor Cad. 36/2-3 Beyoğlu İstanbul adresindeki merkezinde, internet sitelerinde tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır. - İzahname, - Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu, - Esas Sözleşme, - Hukukçu Görüşü, - Ekspertiz Raporu, - Şirketin 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ilişkin finansal tabloları ve bağımsız denetim raporu - Fiyat Tespit Raporu 14

18 2. RİSK FAKTÖRLERİ 2.1 Ortaklığa ve İçinde Bulunduğu Sektöre İlişkin Riskler: Sektöre İlişkin Riskler Enerji sektöründe son dönemlerde yaşanan serbestleşme hareketleri ile sektörün yapısı hızla değişmektedir. Yeni oyuncuların sektöre girmesi ile rekabet artmaktadır. Büyüyerek değişen piyasa yapısı ile ticaret hacmi de artmakta bu gelişmeler sonucu sektörde yeni hukuki düzenlemeler yapılmaktadır. Özellikle son dönemde yapılan dağıtım ve üretim alanındaki özelleştirmeler ile sektörde kamunun payı giderek azalmaktadır. Yeniden yapılanan sektörde yeni yetkinliklerin geliştirilmesi yeni iş modellerinin oluşturulması gündemdedir. Elektriğin ticari bir meta olarak talep ve fiyatının tahmin edilmesi, üretim planlamasının yapılması, portföy fiyatlandırılması ve ticaret süreçlerinin yönetilmesi ihtiyaçları giderek öne çıkmaktadır. Bu ihtiyaçların karşılanması yeni iş modellerinin geliştirilmesini gündemde tutmakta sadece teknik ve mühendislik alanlarında değil, hukuk, ekonomi, finans alanlarında da bilgili, vizyon sahibi yeni insan kaynağı ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Değişen piyasa yapısı farklı yatırımcılar için farklı risk grupları oluşturmakta, kurumsal risk yönetimi stratejileri ve etkin risk yönetim süreçlerinin uygulanması zorunluluk olmaktadır. Öte yandan enerji kaynakları açısından büyük ölçüde dışa bağlı olan ülkemiz başta petrol fiyatları olmak üzere, dışsal dalgalanmalardan kaynaklanan risklerle karşı karşıyadır. Elektriğin ve elektrik arz endüstrisinin kendine özgü özelliklerinden dolayı rekabetçi elektrik piyasalarında, ham petrol, doğal gaz ile diğer mal ve finansal ürünlerin fiyatlarına kıyasla çok daha fazla fiyat dalgalanmaları gözlenmektedir. Fiyatlardaki bu aşırı dalgalanmalar, elektrik piyasasında yer alan katılımcıların fiyat risklerine maruz kalmasına yol açmasının yanı sıra, yeni elektrik üretim yatırımlarının getirisini riskli hale getirmekte ve risk yönetiminin yapılmadığı durumlarda elektrik üretim yatırımlarının yeterli seviyede gerçekleşmemesine sebep olmaktadır. Rekabetçi bir elektrik piyasasında üreticiler, ürettikleri elektriği fiyatların anlık olarak değiştiği spot piyasalarda satmakta ve spot fiyatların elektrik üretim maliyetlerini karşılayamama riskine maruz kalmaktadırlar. Tüketiciler de mevsimsel, günlük ve saatlik bazda fiyat dalgalanmaları ile karşılaşmaktadır. Özellikle de büyük sanayi tüketicileri için elektriğin üretim sürecindeki ara girdilerden biri olarak önemi göz önüne alındığında, uzun dönemli finansal durumları açısından ciddi belirsizlikler diğer bir deyişle likidite riskleri ortaya çıkmaktadır. Öte yandan spot piyasalarda işlem yapan toptan ve perakende satış şirketleri de spot elektrik fiyatının kendi müşterilerine uygulayacakları fiyatlardan yüksek olması riskiyle karşı karşıya kalabilmektedir. Diğer bir deyişle, spot piyasadaki fiyat dalgalanmalarını müşterilerine yansıtamayarak üstlenmek zorunda kalabilmektedirler. Rekabetçi piyasalarda yatırım kararlarının alınmasında belirleyici unsur, baz alınacak istikrarlı bir toptan satış fiyatının varlığıdır. Rekabetçi elektrik piyasalarında uzun vadeli ikili anlaşmaların yapılması, elektrik sektöründe yatırım yapacakların daha rasyonel karar almalarına yardımcı olmaktadır yılında toptan satış firmalarının yaşadıkları sıkıntılar, sektördeki piyasa ve fiyat risklerin tam anlamı ile yönetilememesininden kaynaklanmıştır. Bu durum sektördeki etkin risk yönetimi ihtiyacını öne çıkaran öneme sahiptir. Uzun vadede istikrarlı fiyatlama 15

19 mekanizmasının oluşması için vadeli piyasalar ve enstrümanların oluşturulması kaçınılmazdır. Riskleri yeterince analiz etmeden verilen teklifler sonucunda büyük zararlar oluşabilmekte ve şirketlerin sürdürülebilirliği tehlikeye girmektedir. Vadeli işlem piyasaları etkin risk yönetimi yapmaya imkân verecek ürünleri sunmaktadır. Birçok ticari mal için uzun bir süredir risk yönetimi ve korunma amaçlı kullanılan vadeli işlemler, Türkiye için henüz başlangıç aşamasındadır. Elektrik vadeli işlemler piyasaları geliştikçe fiyat riski nin yönetilmesi daha da kolaylaşacaktır. VOB da işlem gören vadeli işlem sözleşmelerine, piyasa katılımcıları tarafından henüz yeterince ilgi gösterilmiyor olması da, risk yönetimi anlayışının sektörde istenilen seviyede olmadığını göstermektedir. Global ölçekte bakıldığında enerji sektörünün en önemli problemi arz güvenliğinin sağlanması ve küresel iklim değişikliği ile mücadeledir. Ekonomik istikrar ve sürdürülebilirlik ile güvenilir enerji arzı birbiri içine geçmiş önemli olgulardır. Enerji sektöründe rekabete dayalı bir ortamın sağlanması mali açıdan güçlü, şeffaf ve istikrarlı enerji piyasalarının oluşturulması ve bu piyasaların düzenlenmesi ile denetlenmesi enerji sektörünün gelişimi ve global rekabet gücünün artması açısından büyük önem taşımaktadır. Enerji sektörü dünyada iklim değişikliğine neden olan sektörlerin başında gelmektedir. Bu nedenle enerji üreticileri, bir yandan insan hayatını ve kalkınmayı devam ettirmek için faaliyetlerine devam ederken diğer yandan dünyadaki canlı yaşamını ve sağlıklı iklim koşullarını sürdürülebilir kılmanın yollarını aramak zorundadır. Ülkemiz elektrik üretiminde kullanılan kaynaklar incelendiğinde sadece ithal kaynaklara dayalı baz yük santrallerine ağırlık vermek yerine yerli ve yenilenebilir portföy çeşitlendirmesine de önem vermek gerekmektedir. Şirketin Maruz Kalabileceği Riskler Piyasa riski: Şirket üretiminin önemli bir kısmı Dengeleme ve Uzlaştırma Piyasasında değerlendirilmektedir. DUY piyasasında oluşan fiyatlar arz-talep dengesine göre oluştuğu için fiyat dalgalanmaları elektrik üretimi miktarını ve kapasite kullanım oranlarını etkilemektedir. Kısa vadede arz-talep nedeniyle oluşan fiyat dalgalanmalarına ek olarak uzun vadede elektrik fiyatları aşağıdaki etkenlerden dolayı değişiklik göstermektedir; Piyasada faaliyet gösteren üretim santrallerinin rehabilite edilmesi, büyütülmesi ile kapasite kullanım oranlarındaki değişiklikler, İletim kapasitenin arttırılması ile yeni santrallerin sisteme bağlanması, Uzun vadede nükleer enerji santrallerinin devreye alınması sonrasında kapasite kullanım oranlarındaki değişiklikler, Elektrik arzını etkileyecek iletim, dağıtım hatlarındaki devre dışı kalması, kesintiye uğraması, Değişen iklim şartları, ve mesimsel etkiler 16

20 Tüketim alışkanlığının değişmesi, Elektrik ile çalışan makinalerın insan hayatında daha fazla yer alması ve artan refah seviyesi Mevzuat ve yasal düzenlemeler, Mücbir sebeplerden dolayı üretimde aksaklıkların oluşması. Öte yandan elektriğin son kullanıcıları olan Serbest tüketiciler için elektrik fiyatları halen dönemsel yayınlanan fiyat tarifeleri ile EPDK tarafından belirlenmektedir. Zaman içinde serbest tüketici limitleri azalmakta ve elektrik piyasasının serbestleşmesine paralel olarak serbest tüketici limitlerinin sıfırlanması beklenmektedir. Fiyatların tamamen piyasa tarafından belirlenmesine geçiş sürecinde tarife fiyatları yönetmelikler çerçevesinde belirlenmeye devam edecek olması düzenleyici otoritenin elektrik fiyatlarına müdahalesini mümkün kılabilecektir. Bu süreçte karşılaşılabilecek riskler; Serbest tüketiciler ile yapılan sözleşmelerle belirlenen iskonto oranlarının zaman içinde değişkenlik göstermesi ve sözleşme süresi boyunca sabitlenen fiyatların piyasa fiyatı yada şirketin üretim maliyetine göre belirlenen satış fiyatının altında kalması, Serbest tüketici limitinin sıfırlanmasına sürecinde yeni tedarikçilerin piyasaya katılması ve fiyatların / iskonto oranlarının daha rekabetçi hale gelmesi, DUY kapsamında piyasada faaliyet gösteren şirketlerin herhangi birinin yükümlülüklerini yerine getirememesi sonucu temerrüde düşmesi diğer katılımcılar üzerinde ilave masrafların oluşması, Piyasadaki rekabet koşullarından ve büyümeden dolayı son kullanıcının kredi yeterliliklerinden kaynaklanabilecek tahsilatlarda yaşanması muhtemel gecikmeler, Türkiye ve dünya ekonomisindeki ekonomik gelişmeler, doğal gaz piyasasında planlanan serbestleşme düzenlemeleri kaynak maliyetleri üzerinde etkili olması beklenmektedir. Dolayısı ile elektrik tarife ve piyasa fiyatının bu faktörlerden etkilenmesi beklenmektedir. Özelleştirilmesi planlanan EÜAŞ a ait üretim santrallerin özelleştirme sonrası rehabilitasyonu, modernizasyonu elektrik piyasası arzı üzerinde etkili olabilir. Mevzuat ve Diğer Yasal Yükümlülüklere İlişkin Riskler: Enerji sektörünün serbestleşmesine paralel olarak enerji sektörünü düzenleyen hukuki alt yapı da sürekli değişmektedir. Son üç yılda Elektrik Piyasası kanunu 2 kez değişikliğe uğramış, Şirket faaliyetleri ile ilgili yönetmelikler ise 37 kez değişikliğe uğramıştır. Tedarik kısmında ise Doğal gaz piyasaı kanunu son üç yılda 1 kez ilgili yönetmelikler ise 7 kez değişikliğe uğramıştır. Şirket EPDK denetimi ve düzenlemelerine tabidir. EPDK nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, özellikle üretim varlıklarının yapımı, satın alınması, devredilmesi, devreye alınması, taşınması, ilave kapasite eklenmesi, gibi faaliyetler üzerinde etkili olacak konularda Şirketin hakeret alanı sınırlanabilmektedir. 17

21 Şirketin düzenleyici kurumlar tarafından verilen lisansları kapsamında faaliyet alanlarında değişiklik olabilir. Yürürlükte olan ve ileriki dönemlerde çıkabilecek düzenlemelerden dolayı şirketin üretim faaliyetinde değişiklik olması veya ilave denetim ve izleme prosedürlerinin sunulması gibi gelişmeler olabilir. Şirket ayrıca TEİAŞ ve BOTAŞ ile yapmış olduğu sözleşmeler ile faaliyetlerini sürdürmektedir. İlgili kurumların yasal statülerindeki değişikliklerin Şirket le imzalanan sözleşmelere yansıması muhtemeldir. Şirketin üretim santrallerinin kurulması, işletilmesi ile arazi kullanımı, kiralanması, yapı ruhsatları, çevre düzenlemesinin korunması, gürültü azaltma, emisyon kontrolü, çevre izinleri gibi yasal düzenlemelere tabidir. Çevre konularında artan kamuoyu duyarlılığı ile yeni kuralların getirilmesi faaliyette bulunduğumuz ya da bulunacağımız diğer alanlara daha sıkı tedbirlerin getirilme olasılığı vardır. Santrallerin sebep olduğu her türlü çevresel veya diğer zararları tazmin etmek, herhangi bir kaza ya da sabotajdan kaynaklı zararları tamir etmek için ilave maliyetler çıkabilir. Yürürlükteki yönetmeliğe göre tarihinden önce faaliyete geçen yenilenebilir enerji kaynağı kullanan enerji santralleri için alım ve asgari fiyat garantisi uygulanmaktadır. Şirketimize ait Pendik HES Regülatörü ve HES projesi bahse konu tarihten önce devreye alınamayacaktır. Dolayısı ile proje kapsamında üretilen elektrik enerjisi için alım ve asgari fiyat garantisinden yararlanamayacaktır. Enerji sektöründe insan kaynağı giderek önemli hale gelmeye başlamıştır. Sadece teknik eleman değil pazarlama, finansman, hukuk ve mevzuat konularında bilgili iyi yetişmiş insan kaynağı ihtiyacı sektörün gelişimine paralel olarak giderek artması beklenmektedir. Faaliyetlere İlişkin Riskler: Mevcut santrallerin doğal gaz tedariği kesintisiz tarife üzerinden standart sözleşmeler kapsamında BOTAŞ tarafından sağlanmaktadır. Sözleşme yıllık belli bir miktarda alım garantisi içermektedir. Sözleşmede belirlenen miktarın tüketimi aylık ve günlük olarak izlenmekte ve üretim planlaması yapılmaktadır. Elektrik piyasa fiyatının üretim planlamasında kullanılan maliyet fiyatı ile uyumsuz olması durumunda üretim yapılması planlanmamaktadır. Fiyatların özellikle mevsim geçişlerinde trend değiştirmesinden ötürü şirketin kapasite kullanım oranlarını mevsimsel bazda değişkenlik arz edebilmektedir. Şirket mevcut santrallerinde doğal gaz tedariğinde BOTAŞ a, dağıtım şirketi olan ÇORDAŞ Çorlu Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. dağıtım hatlarına, elektrik bağlantısında TREDAŞ dağıtım hatları sonrasında TEİAŞ iletim hatlarına bağımlı durumdadır. Doğal gaz ve elektrik dağıtım hatlarında meydana gelebilecek bağlantı, iletim, kesinti, arıza ve bakım çalışmaları şirketin üretim faaliyetlerini etkileyebilir. Elektrik üretim faaliyetleri düzenli bakım, revizyon ve modernizasyon çalışmaları yapılmasını gerektirmektedir. Şirketin serbestleşen piyasada rekabet edebilmesi için faaliyetlerini değişen koşullara göre revize etmesi gerekebilir. 18

22 Şirketin, mevcut enerji santrallerinin mülkiyeti, işletimi ve bakımının yanı sıra yeni enerji santrallerinin geliştirilmesi, yapımı da dahil olmak üzere halk sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği ve çevreyle ilgili sorumlulukları bulunmaktadır. Mevcut üretim faaliyetleri, yanıcı ve patlayıcı özelliği olan doğal gaz ile yapılmaktadır. Zorunlu güvenlik şartları ve standartlarına uygun hareket edilmesine karşın, faaliyetler sırasında bu tür tehlikelere maruz kalınabilir. Şirketin, santrallerini işletebilmesi için çeşitli izinler, lisanslar, tesciller ve anlaşmalar gerekmektedir. Bunlar arasında, EPDK lisansları, ÇED kararları, inşaat ruhsatları, yapı kullanım izinleri, iş yeri açma ve çalıştırma izinleri, TEİAŞ, TEDAŞ ile yapılan bağlantı anlaşmaları, sistem kullanım anlaşmaları, BOTAŞ anlaşması sayılabilir. Sayılan anlaşmalardaki olası değişiklikler, iptaller, lisans sürelerinin yenilenmemesi olasılıkları vardır. Enerji santrallerinin işletimi, üretimde kullanılan donanımın, bağlantı hatlarının hasar görmesi, arızalanması, beklenen çıktı veya verimliliği verememesi risklerini kapsamaktadır. Muhtelif zamanlarda ve sebeplerde enerji üretim santrallerindeki ekipmanlar arızalanabilmekte, bozulabilmekte ve bu vesile ile istenilen kapasiteyi sağlayamamaktadır. Santrallerde öngörülen yedek parça stoku bulunmasına rağmen, her arıza durumu için yedek parça stokunun bulundurulmasının garantisi yoktur. İşletmede kullanılan ekipmanların arızalanması veya hasara uğraması faaliyetlerin uzun süreli kesintiye uğramasına veya kapasite kaybına sebep olabilir. Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında elektrik üretim ve satışına ilişkin veri girişleri internet ortamındaki yazılımlar üzerinden yapılmaktadır. İlgili yazılımlara bağlantının arızalanması, güvenliğinin ihlal edilmesi, aksaklıkların yaşanması şirket faaliyetlerini etkileyebilir. Elektrik üretiminde kullanılan teknolojiler hızla gelişmektedir. Faaliyetin doğası gereği, elektrik üretiminde rekabet gücünün korunabilmesi ve değişikliklere uyum sağlanabilmesi gerekmektedir. Mevcut santrallerde kullanılan teknolojinin hızlı ve zamanında güncellenmesi mümkün olamayabilir, bu da verimliliği etkileyebilir, rekabet gücünü azaltabilir. Mevsimsel değişimler ve geçiş dönemlerinde, elektrik ve doğal gaz fiyatları değişiklikler, talepteki değişiklikler, hava koşullarındaki değişiklikler, bağlantı hatlarındaki zorunlu kesintiler, emisyon kredilerinin kullanılabilirliği, mücbir sebepler, geliştirme ve yeni projelerin tamamlanması faaliyetler üzerinde dalgalanmaya sebep olabilir. Bu dalgalanmalar şirketin öngörülerinde sapmalara neden olabilir. Şirketin yeni yatırımları iletim ve dağıtım bağlantı hatları nedeniyle öngörülmeyen ilave yatırım maliyetleri etkisinde kalabilir. Pazar ve fiyat risklerini hafifletmek için uzun süreli kontratlar ile satış yada satın alma sözleşmeleri yapılması hedeflenmektedir. Yatırımlara İlişkin Riskler: Öngörülen yeni yatırımlar veya tevsi yatırımları, resmi mercilerden alınması gereken izinlerin alınamaması veya alınması aşamasındaki gecikmelerden, makine üretici firmaların ürünleri öngörülen sürede teslim edememesinden, hava şartları ve hidrolojik farklılıklardan, inşaat takvimindeki gecikmelerden, inşaattaki ve işletmedeki öngörülemeyen gecikmelerden ve eksikliklerden, yüklenicilerin teslimattaki gecikmelerinden, finansman eksikliğinden, maliyet aşımından, bütçe sınırları içerisinde kalınamamasından, projenin öngörülen bütçede ve belirlenen proje gereklerine uygun olarak tamamlanamamasından, üçüncü kişilerin açtıkları davalardan, projede kullanılması için gerekli arazilerin istimlak edilememesinden veya istimlak 19

23 gecikmelerinden, mevcut düzenlemelerdeki veya politikalardaki değişikliklerden, Türkiye nin genel ekonomik ve finansman şartlarındaki değişikliklerden dolayı olumsuz etkilenebilir. Enerji santrallerinin kurulması ve işletmeye alınması ile beklenen karlılığa ulaşması beklenen süreler ve maliyetler içinde gerçekleştirilememesi ihtimali vardır. Olası süre aşımları neticesinde ihale şartlarının gerçekleştirilememesi, lisans şartlarına uyulamaması vb. gibi nedenlerle cezai yaptırımlar ile karşı karşıya kalınabilir. Enerji santrallerinin sermaye yatırımı geri dönüş süresi uzun zaman almaktadır. Yatırımın önemli kısmını termik santrallerde makine aksamı, hidroelektrik santrallerinde inşaat harcaması oluşturmaktadır. Makine tedariği sırasında veya inşaat maliyetlerinde oluşacak artışlar projenin yatırım maliyetini etkileyebilir. Türkiye enerji piyasasındaki serbestleşme neticesinde Şirket, üretim tesisi satın alınması, yeni ortaklıklara iştirak edilmesi ya da yeni şirket devir alınması gibi inorganik büyüme stratejisi izleyebilir. Bu stratejilerin hayata geçirilmesinde satın alınan varlıkların değerlemesi, operasyonel yönetimi, işletme konsolidasyonu süreçlerinde riskler oluşabilir. Şirketin önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi düşündüğü HES yatırımları ve/veya HES, RES e bağlı üretim yapan şirket satın almalarına esas üretim faaliyetlerine hava koşullarının etkisi bulunmaktadır. Öngörülen yatırımlarda her ne kadar mevcut ve geçmiş hidrolojik değerler dikkatlice incelenmiş olsa da gelecek dönemlerde hidrolojide değişiklik olmayacağının garantisi bulunmamaktadır. İklim koşullarındaki her türlü önemli değişiklik, öngörülen proje faaliyetlerini ve dolayısı ile proje getirilerini etkileyebilir. Projelendirme aşamasında dikkate alınan suyun kullanılabilirliği, yağış ve kar miktarı, karın erime oranı, yağış alanı gibi etkenler kontrol edilse de kontrol edilemeyen faktörlere bağlı olarak her sene su debisinde değişiklikler olabilir ki bu durum kapasite kullanım oranlarında değişikliğe neden olabilir. HES projelerinde DSİ ile yapılan su kullanım anlaşmalarında değişiklik olabilir. Proje fizibilitelerinde değişikliğe gidilebilir. HES projeleri faaliyetine esas olarak türbinlenecek suyun elde edildiği kaynakta alüvyon birikiminden ve sediman oluşumlarından etkilenebilir. Suda yüksek oranda alüvyon birikimi santral türbinlerinde aşınmaya neden olabilir, türbinlerin çalışmasını engelleyecek tıkanmalara sebep olabilir. Böylesi bir hasar veya tıkanma üretim faaliyetini etkileyebilir. Şirket yeni yatırımlar nedeniyle genişleme operasyonları sırasında projeleri için uygun arazi alımları veya kiralamaları yapması gerekmektedir. Gereken arazilerin satın alım veya kiralanma işlemlerinin ticari olarak kabul edilebilir şartlarda gerçekleşemeyebilir, arazi satın alma politikalarıyla ya da gelecekte müracaat edeceği herhangi bir işletme veya inşaat izni ile alakalı kamuoyu tepkisinin yanı sıra ilgili alanlardaki imar planlarına yönelik itirazlar olabilir. Arazi alımları veya kiralamalarına yönelik idarece yapılacak işlemlere ek olarak gerçek veya tüzel üçüncü kişilere bedel ödemek zorunda kalabilir. Arazi seçimine esas kriterler olan topoğrafik inceleme, şebekeye bağlantı yakınlığı, şebeke kapasitesinin uygunluğu enerji santrali için seçim alanlarını sınırlandırmaktadır. 20

24 Anılan sebeplerden dolayı projelerin geliştirilmesi için uygun arazi bulunmayabilir, geliştirilen projeler faaliyetine zamanında ya da hiç geçemeyebilir, projeler elde tutulamayabilir ve bu durum şirketin mali durum, nakit akış ve faaliyet sonuçlarını etkileyebilir. Finansal Risk Yönetimi Şirket faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bunlar likidite piyasa (kur, faiz) kredi ve fonlama riskleridir. Finansal risk yönetimi yönetim kurulu tarafından onaylanan politikalar çerçevesinde Şirket in genel müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Grubun diğer birimleri ile işbirliği kurulmakta, finansal risklerin tespit edilip değerlendirilmesi ve risklerden korunması sağlanmaktadır. Likidite Riski: İhtiyatlı likidite riski yönetimi yeterli miktarda nakit ve menkul kıymet sağlamak, yeterli kredi imkanları yoluyla fonlamayı mümkün kılmak ve nakit yükümlülükleri yerine getirebilme yeteneğinden oluşur. Şirket içinde bulunduğu iş ortamının dinamik yapısından dolayı kredi imkanlarının hazır tutulması yoluyla fonlama esnekleğini amaçlamaktadır. Aşağıdaki tabloda Şirket in bilanço tarihi itibariyle kalan vadelerine göre finansal yükümlülükleri için maruz kalacağı nakit çıkışları gösterilmektedir itibariyle şirketin finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir. Banka Kredilerinin Vadelere Göre Dağılımı Bağımsız Denetimden Geçmiş Vade aya kadar ay arası ay arası yıl yıl ve üstü Toplam Finansal Kiralama Borçlarının Vadelere Göre Dağılımı Bağımsız Denetimden Geçmiş Vade aya kadar ay arası ay arası yıl yıl ve üstü Toplam

25 Faiz Oranı Riski: Şirket, mevcut borçlanma yapısı itibariyle ulusal ve uluslararası piyasalarda faiz oranlarındaki değişikliklerden etkilenmektedir. Grup, söz konusu faiz oranı riskini en aza indirmek için en uygun koşullardaki borçlanmayı sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmektedir. Grubun faiz pozisyon tablosu aşağıdaki gibidir. Faiz Pozisyonu Tablosu Bağımsız Denetimden Geçmiş Sabit faizli finansal araçlar Gerçeğe uygun değer farkı Finansal kar/zarara yansıtılan varlıklar varlıklar Satılmaya hazır finansal varlıklar Finansal yükümlülükler Değişken faizli finansal araçlar Finansal varlıklar Finansal yükümlülükler Kredi riski: Kredi riski, karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yükümlülüğünü yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır. Grup un tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğmaktadır. Ticari alacaklar, Grup politikaları ve prosedürleri dikkate alınarak değerlendirilmekte ve bu doğrultuda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir. Grup yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Grup müşterilerden alacakları ile ilgili kredi riskinin yönetimi için dahili kredi kontrol prosedürleri, kredi derecelendirme sistemi ve iç kontrol politikasını kullanmaktadır. Bu prosedürlere göre, Grup büyük bakiyeli müşteriler için (ilişkili taraflar hariç) ayrı ayrı olmak kaydıyla müşteri kredi limitlerini onaylar, arttırır veya azaltır. Müşterlerin geçmişteki ödeme performansı, finansal gücü, ticari ilişkilerinin durumu, ticari büyüme potansiyeli ve yönetim anlayışı göz önünde bulundurularak kredi limitleri oluşturulur. Bu limitler her yıl gözden geçirilir, yüksek risk taşıdığı düşünülen müşteriler için banka teminatı, ipotek ve diğer teminatlar kullanılarak alacaklar güvence altına alınır. 22

26 , ve tarihleri itibariyle kredi ve alacak riski detayları aşağıdaki gibidir: Alacaklar (Bağımsız Denetimden Geçmiş) Ticari alacaklar İlişkili Diğer taraf taraf Diğer Alacaklar İlişkili Diğer taraf taraf Bankalardaki mevduat Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E) Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) Değer düşüklüğü (-) -- ( ) Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) Değer düşüklüğü (-) Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar Diğer Alacaklar (Bağımsız Denetimden Geçmiş) Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E) - Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri - Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri Ticari alacaklar İlişkili taraf Diğer taraf Diğer Alacaklar İlişkili Diğer taraf taraf Bankalardaki mevduat Diğer

27 - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - Değer düşüklüğü (-) - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - Değer düşüklüğü (-) - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar ( ) Alacaklar (Bağımsız Denetimden Geçmiş) Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E) - Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri - Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - Değer düşüklüğü (-) - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - Değer düşüklüğü (-) - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar Ticari alacaklar İlişkili taraf Diğer taraf Diğer Alacaklar İlişkili Diğer taraf taraf Bankalardaki mevduat Diğer ( )

28 Grup un , ve tarihi itibarıyla ticari alacakları ve karşılığında aldığı teminatlar aşağıda verilmiştir. Bağımsız Denetimden Geçmiş Kısa Vadeli Ticari Alacaklar Ticari alacaklar Alacak senetleri Tahakkuk etmemiş finansman geliri (-) (11.497) (15.922) (11.378) Şüpheli alacaklar Şüpheli alacaklar karşılığı (-) ( ) ( ) ( ) Toplam Grup un ilişkili taraflar dışındaki ticari alacaklarının vadelerine göre yaşlandırması aşağıdaki gibidir: Bağımsız Denetimden Geçmiş aya kadar Toplam Grup un ticari alacakları için almış olduğu teminatların tutarı ve türü, yıllar itibariyle aşağıdaki gibidir: Bağımsız Denetimden Geçmiş Teminat Mektubu Teminat Senedi Teminat Çeki Toplam Döviz Kuru Riski: Döviz kuru riski işletmelerin bilançolarında yabancı para cinsinden borç ya da varlıkların bulunmasından ve bu borç ve varlıkların değerinin döviz kurlarında dalgalanmalar paralelinde oynaklık göstermesinden kaynaklanmaktadır. Şirket, ağırlıklı olarak USD ve EUR cinsinden borçlu veya alacaklı bulunan meblağların Türk Lirası na çevrilmesinden dolayı kur değişikliklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır. Bilanço tarihleri itibariyle Şirket in yabancı para varlıklar ve borçlarının döviz tutarı ve TL karşılıkları , ve tarihi itibariyle aşağıda sunulmuştur: 25

29 itibariyle Döviz Pozisyonu; DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU TL Karşılığı ABD Doları 1. Ticari Alacaklar a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil) b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar (1+2+3) Ticari Alacaklar a. Parasal Finansal Varlıklar b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar Diğer Duran Varlıklar (5+6+7) Toplam Varlıklar (4+8) Ticari Borçlar Finansal Yükümlülükler a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler Kısa Vadeli Yükümlükler ( ) Ticari Borçlar Finansal Yükümlülükler a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler ( ) Toplam Yükümlülükler (13+17) Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Araçların Net Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) 19a. Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı 19b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı 20. Net Yabancı Para Varlık /(Yükümlülük) Pozisyonu ( ) ( ) ( ) ( ) Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (=1+2a+5+6a a a) ( ) ( ) ( ) Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı 24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı İhracat İthalat Avro GBP 26

30 itibariyle Döviz Pozisyonu; DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU TL Karşılığı ABD Doları 1. Ticari Alacaklar a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil) b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar (1+2+3) Ticari Alacaklar a. Parasal Finansal Varlıklar b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar Diğer Duran Varlıklar (5+6+7) Toplam Varlıklar (4+8) Ticari Borçlar Finansal Yükümlülükler a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler Kısa Vadeli Yükümlükler ( ) Ticari Borçlar Finansal Yükümlülükler a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler ( ) Toplam Yükümlülükler (13+17) Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Araçların Net Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) 19a. Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı 19b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı 20. Net Yabancı Para Varlık /(Yükümlülük) Pozisyonu ( ) ( ) ( ) ( ) Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (=1+2a+5+6a a a) ( ) ( ) ( ) Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı 24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı İhracat İthalat Avro GBP 27

31 itibariyle Döviz Pozisyonu; DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU TL Karşılığı ABD Doları 1. Ticari Alacaklar a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil) b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar (1+2+3) Ticari Alacaklar a. Parasal Finansal Varlıklar b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar Diğer Duran Varlıklar (5+6+7) Toplam Varlıklar (4+8) Ticari Borçlar Finansal Yükümlülükler a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler Kısa Vadeli Yükümlükler ( ) Ticari Borçlar Finansal Yükümlülükler a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler ( ) Toplam Yükümlülükler (13+17) Bilanço Dışı Döviz Cinsinden -- Türev Araçların Net Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) 19a. Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı 19b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı 20. Net Yabancı Para Varlık /(Yükümlülük) Pozisyonu (9- ( ) ( ) ( ) ) 21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / -- (Yükümlülük) Pozisyonu (=1+2a+5+6a a a) ( ) ( ) ( ) 22. Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı 24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı İhracat İthalat Avro GBP 28

32 Bilanço tarihi ve rapor tarihi itibariyle gerçekleşen kur değişimlerinin Grup un yabancı para pozisyonu üzerindeki etkisi: Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu Kar/Zarar Yabancı paranın değer kazanması Yabancı paranın değer kaybetmesi Yabancı paranın değer kazanması Özkaynaklar Yabancı paranın değer kaybetmesi ABD Doları nın TL karşısında %10 değişmesi halinde: 1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü ( ) ( ) 2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) ABD Doları Net Etki (1+2) ( ) ( ) Avro nun TL karşısında % 10 değişmesi halinde: 4- Avro net varlık/yükümlülüğü ( ) ( ) 5- Avro riskinden korunan kısım (-) Avro Net Etki (4+5) ( ) ( ) Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama % 10 değişmesi halinde: 7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü 1 (1) 1 (1) 8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-) Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8) 1 (1) 1 (1) TOPLAM (3+6+9) ( ) ( ) Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu Kar/Zarar Yabancı paranın değer kazanması Yabancı paranın değer kaybetmesi Yabancı paranın değer kazanması Özkaynaklar Yabancı paranın değer kaybetmesi ABD Doları nın TL karşısında %10 değişmesi halinde: 1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü ( ) ( ) 2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) ABD Doları Net Etki (1+2) ( ) ( ) Avro nun TL karşısında % 10 değişmesi halinde: 4- Avro net varlık/yükümlülüğü ( ) ( ) 5- Avro riskinden korunan kısım (-) Avro Net Etki (4+5) ( ) ( ) Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama % 10 değişmesi halinde: 7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-) Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8) TOPLAM (3+6+9) ( ) ( )

33 Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu Kar/Zarar Yabancı paranın değer kazanması Yabancı paranın değer kaybetmesi Yabancı paranın değer kazanması Özkaynaklar Yabancı paranın değer kaybetmesi ABD Doları nın TL karşısında %10 değişmesi halinde: 1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü ( ) ( ) 2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) ABD Doları Net Etki (1+2) ( ) ( ) Avro nun TL karşısında % 10 değişmesi halinde: 4- Avro net varlık/yükümlülüğü ( ) ( ) 5- Avro riskinden korunan kısım (-) Avro Net Etki (4+5) ( ) ( ) Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama % 10 değişmesi halinde: 7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-) Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8) TOPLAM (3+6+9) ( ) ( ) Sermaye Risk Yönetimi Şirket sermaye yönetiminde faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamayı hedeflemektedir. Şirket in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskleri üst yönetim tarafından değerlendirilir. Şirket üst yönetim değerlendirmelerine dayanarak, sermaye yapısını yeni borç edinmesi veya mevcut olan borcunu geri ödemesiyle olduğu kadar, temettü ödemeleri ve yeni hisse ihracı yoluyla dengede tutmayı da amaçlamaktadır. Sektördeki diğer şirketler ile paralel olarak Grup, sermaye riskini borç/toplam sermaye oranı kullanarak takip etmektedir. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve benzeri değerleri toplam borç tutarından düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye (bir başka deyişle özkaynaklar) toplam varlıklar ve toplam yükümlülükler arasındaki farktır. Bu oranın yanı sıra toplam sermaye/toplam varlıklar oranı da Grup tarafından takip edilmektedir. Son 3 yıl itibariyle net borç/toplam sermaye oranı aşağıdaki gibidir: Bağımsız Denetimden Geçmiştir BORÇ/SERMAYE ORANI Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplam Borç Nakit ve Benzerleri (-) Net Borç Toplam Özkaynaklar Borç/Toplam Sermaye Oranı 138,34% 154,18% 486,44% 30

34 Şirketin 2010 yılında %486,44 olan Borç/Toplam Sermaye oranı 2011 yılında %154,18 seviyesine, 2012 yılında %138,34 seviyesine düşmüştür. Bu düşüşte değer artış fonları etkili olmuştur. 2.2 İhraç Edilen Paylara İlişkin Riskler: Pay sahipleri temel olarak kar payı (temettü) geliri ve sermaye kazancı elde ederler. İhraç Edilen Payların Kar Payı Gelirine İlişkin Riskler: Kar payı (temettü geliri) şirketlerin yıl sonunda elde ettikleri karın dağıtılmasından elde edilen gelirdir. Kar payı dağıtılabilmesi için önce, geçmiş yıllar zararının kapatılması gerekmektedir. Şirket yönetimi dağıtılabilir kar olduğu dönemlerde genel kurul onayı ile kar dağıtabilir. Borsa şirketleri karını nakden veya temettünün sermayeye ilavesi suretiyle pay ihraç ederek dağıtabilir. Şirket in zarar ettiği yıllarda temettü geliri dağıtılamaz. Ayrıca, Şirket in yeterli karı olmayabilir veya karını Şirket bünyesinde tutup, dağıtmamaya karar verebilir. İhraç Edilen Payların Sermaye Kazancına İlişkin Riskler: Şirket payları herhangi bir örgütlü piyasada işlem görmüyor olup, ilk defa BİAŞ de halka arz edilecektir. Satılacak payların halka arz fiyatı Şirket tarafından belirlenecektir ve bu fiyat arz sonrası BİAŞ de oluşacak fiyattan farklılık gösterebilir. Ayrıca paylar ihraç edildikten sonra, ekonomideki ve/veya Şirket in mali yapısındaki gelişmelere bağlı olarak, payların fiyatı piyasada belirlenecektir. Şirket in planlanan yatırımlarının gerçekleşmemesi durumunda, fiyat değer tespit raporundaki varsayımların gerçekleşmeme riskinden dolayı Şirketin finansal performansı beklentilerin altında oluşabilir veya sermaye piyasası koşullarının kötüleşmesi durumunda Şirket in paylarının fiyatı düşebilir. Fiyat tespit raporundaki varsayımların gerçekleştirilmesi veya gerçekleştirilmemesi Şirket pay fiyatlarının halka arz sonrasında seyrini etkileyeceğinden hareketle, yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek yatırım kararlarının söz konusu varsayımların detaylı şekilde incelenmesinin ardından verilmesi gerekmektedir. Bunlara ek olarak pay sahipleri, şirketin kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, şirketin tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, sözkonusu bakiyeye payı oranında iştirak eder. Ortaklığın tasfiyesi halinde diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra ancak pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir. 31

35 3. ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER 3.1 Tanıtıcı Bilgiler Ticaret Unvanı : Global Enerji Elektrik Üretimi Anonim Şirketi Merkez Adresi : Merkez Mah. Prof. Dr. M. Nevzat Pisak Cad. (Eski Yılanlıtepe Sokak) No:5 Yenibosna Bahçelievler/İstanbul Fiili Yönetim Adresi : Merkez Mah. Prof. Dr. M. Nevzat Pisak Cad. (Eski Yılanlıtepe Sokak) No:5 Yenibosna Bahçelievler/İstanbul Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili : İstanbul Ticaret Odası Memurluğu Ticaret Sicil Numarası : Ticaret Siciline Tescil Tarihi : Süreli Olarak Kuruldu ise Süresi : Süresiz Tabi Olduğu Yasal Mevzuat : T.C. Kanunları Esas Sözleşmeye Göre Amaç ve : Şirketin amaç ve faaliyet konusu esas Faaliyet Konusu sözleşmesinin 3. maddesinde belirtildiği şekildedir. Telefon ve Faks Numaraları : / İnternet Adresi : Bilinen Ortak Sayısı : 5 Amaç ve Konu: Madde 3- Şirket elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır: 1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek. 2) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşma yoluyla satmak. 3) Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile örtülü kazanç aktarımına ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla iştirak ilişkisine girmek. 4) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile örtülü kazanç aktarımına ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla iştirak ilişkisine girmek. 32

36 Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yürütülmek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen gerekli özel durum açıklamaları yapılmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir; 1) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak. 2) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak. 3) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek. 4) Aracılık Faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek. gayrimenkule müteallik, tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzer tüm işleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek. 5) Kendi ihtiyacı için para temin etmek amacıyla yerli ve yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak. 6) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve /veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak. 7) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak. 8) Örtülü kazanç aktarımına ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklılara katılmak, bunların ve diğer şirketlerin pay senetlerini, tahvillerini ve diğer sermaye piyasası araçlarını aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla almak ve satmak. sermaye piyasası mevzuatında belirlenen sınırlar dahilinde Şirket paylarını geri almak, satmak. 9) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari (ısı üretimi dahil) yatırımlarda bulunmak. 10) Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, (know how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. 11) Şirket işleri için gerekli her türlü deniz, hava ve kara nakil araçlarını iktisap etmek, kiralamak, devretmek, kiraya vermek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak. 12) Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, 33

37 depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek. 13) Elektrik üretimi faaliyetleri sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek. 14) Yeraltı ve yerüstü maden ve tabii kaynakları, jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ve jeotermal kökenli gazları mevcut kanunlara uygun olarak aramak, çıkartmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili arama ve işletme ruhsatı almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi almak, işletme imtiyazı almak, devri kabil madenlerin haklarını devralmak, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve kömür ocakları açmak ve işletmek, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak, madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatı üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak, maden cevheri satın almak, işlemek, zenginleştirmek, satmak. 15) İlgili resmi makamlar, kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerce açılacak ihalelere katılmak ve gerekli yetki ve izinleri almak kaydı ile; içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının her nevi yer altı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması, satım ve dağıtımının yapılması için; her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak. bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, kurulu olanları devralıp işletmek. 16) Resmi makamlardan gerekli işletme izinlerini almak kaydı ile her türlü kıyı tesisi kurmak, işletmek, şirkete ait liman, iskele ve rıhtımlarda, yükleme, boşaltma, aktarma, depolama, hamaliye işleri yapmak ve bu işler için gerekli tesisleri kurup işletmek, liman işletmesi, taşıma, yükleme ve boşaltma için gerekli her türlü araç, gereç ve hizmetleri almak. 17) Özel direkt iletim hatları tesis etmek ve işletmek. 18) Elektrik enerjisi piyasası mevzuatına uymak ve ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin veya lisansları almak kaydıyla, Şirket ana faaliyet konusu ile ilgili olup, yukarıdaki maddelerde yer almayan konularda faaliyette bulunmak ve gereken her türlü işlemi yapmak. 19) Gayrimenkuller üzerinde imar ile ilgili her türlü işleri yapmak, bedelsiz yola veya kamuya terk etmek, cins tashihi, her türlü tashih yapmak, kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurmak, tesis etmek, yönetim planı hazırlamak ve imzalamak, inşaat ruhsatları almak, müracaat etmek, tadilat yapmak ve tadil ruhsatlarını almak, her türlü müracaatı yapmak, yapı denetim şirketleri ile anlaşmak ve imzalamak, ilgili idarelerden çap, ebatlı kroki istikamet rölövesi almak, S.S.K. Bölgesi Müdürlüğü nden inşaatlar için işyeri sicil numarası almak, Tapu Sicil Müdürlüklerinden şirketin yapmış olduğu isim değişikliğini yapmak. 20) Şirketin asıl gayesinin gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde çeşitli amaçlarla vakıf kurmak, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde genel kurul kararı ile bu 34

38 vakıflara, çeşitli amaçlarla kurulmuş diğer vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluslara safi kardan pay ayırmak, bağışta bulunmak. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyması zorunludur. Yukarıda belirtilen konulardan başka işlere girişilmek istenmesi halinde yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı ile ana sözleşme değişikliği ile bu işler de yapılabilecektir. Bu Ana Sözleşme değişikliği için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli izinler alınacaktır. 3.2 Ortaklığın Tarihçesi ve Gelişimi Global Enerji, faaliyetlerine 2002 yılında Metem Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. olarak Aktin Tekstil İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş., Tamteks Tekstil Konfeksiyon İmalatı ve Ticaret A.Ş ve Metemteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklığı ile ortaklarının sahip olduğu Çorlu da bulunan tekstil fabrikalarına elektrik ve buhar/sıcak su sağlamak amacıyla İstanbul'da başladı yılında itibaren gelişmeler aşağıda özetlenmiştir; 2004 Çorlu, Tekirdağ'da iki ayrı lokasyonda doğalgazlı motorlardan oluşan kojenarasyon santrali ve yeraltı dağıtım ağı kuruldu Kurulu güçleri 11,75 MW ve 7,8 MW olan Enerji santralleri, toplam 19,5 MW kurulu güç ile elektrik üretimine başladı. Ürettiği elektriği ortaklarının dışında büyük serbest tüketicilere, oluşan ısıl enerjiyi de ortaklara ve diğer sanayi tesislerine satmaya başladı. Aynı yıl Aktin Tekstil Global Enerji nin en büyük hissedarı haline geldi Elektrik fiyatlarının arz-talep dinamikleriyle dengelendiği ve katılımcıların teklifleri doğrultusunda fiyatın belirlendiği Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği nin TEİAŞ tarafından duyurulmasına müteakip, elektrik üretiminin tamamı elektrik serbest piyasasında satılmaya başlandı Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan ihalede Ordu ili sınırları içerisindeki 15,2 MW kapasiteli Pendik HES projesi kazanıldı. Global2 santralinde ilave motor alımları ile kapasite artışı gerçekleştirilerek kurulu güç 24,3 MW a yükseltildi. Böylece Global2 santrali Dengeleme birimi oldu. Toplam kurulu güç 32,1MW a yükseldi yılı sonundan itibaren Serbest Tüketici Müşteriler ile ulusal şebeke ağı üzerinden doğrudan enerji tedariki için Elektrik Alım Satım Sözleşmeleri imzalanmaya başlandı Nihai Dengeleme Uzlaştırma Yönetmeliğinin duyurulmasının ardından (Nihai DUY) uygulaması başladı GE Global Enerji Elektrik Enerjisi Toptan Satış İth. ve İhr. A.Ş. kuruldu. Ortaklardan Metemteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Işıklar Holding A.Ş. bünyesine katıldı. 35

39 Global Enerji ile Alpiq Türkiye şirketi arasında Türkiye ve dünyadaki elektrik-doğalgaz toptan ticareti yapılması ve geliştirilmesi konularında anlaşma imzalandı. Metemteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ünvanı Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. olarak değişti Fransız Cofely Gdf Suez ile Global Enerji arasında Türkiye de çeşitli sanayi kuruluşlarına kojenerasyon tesisi kurma ve işletme konusunda anlaşma imzalandı. 3.3 Esas Sözleşmeye İlişkin Bilgiler Şirketimiz esas sözleşmesinin tam metni adresinden görülebilir Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi: Ortaklık pay grupları ve pay gruplarının sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar esas sözleşmenin Madde 6. Madde 6/A ve Madde 7 de tanımlanmıştır. Sermaye ve Paylar: Madde 6- Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 40/1266 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı TL olup. her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde tam ve nakden ödenmiş TL (Otuzmilyon Türk Lirası) olup. her biri 1 TL. (Bir Türk Lirası) nominal değerde (Otuzmilyon) adet toplam pay karşılığı; her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde (Üçmilyonaltıyüzbin) adet pay karşılığı toplam TL (Üçmilyonaltıyüzbin Türk Lirası) NAMA yazılı (A) Grubu; her biri 1 TL. (Bir Türk Lirası) nominal değerde (Altıyüzaltmışikibinyediyüzelli) adet pay karşılığı toplam TL (Altıyüzaltmışikibinyediyüzelli Türk Lirası) NAMA yazılı (B) Grubu ve her biri 1 TL. (Bir Türk Lirası) nominal değerde (Yirmibeşmilyonyediyüzotuzyedibinikiyüzelli) adet pay karşılığı toplam TL (Yirmibeşmilyonyediyüzotuzyedibinikiyüzelli Türk Lirası) HAMİLİNE yazılı (C) Grubu, paylardan oluşmaktadır. Çıkarılmış sermayenin halka arz edilecek kısmının tamamı (C) Grubu hamiline yazılı paylarından karşılanır. Sermayenin pay sahiplerine dağılım şekli aşağıdadır: 36

40 Pay Sahibinin Unvanı Pay Tutarı (TL) Pay Adedi A ,00 C ,68 Grup Pay Oranı (%) Aktin Tekstil İthalat İhracat Tic.San.A.Ş. Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. B ,21 C ,88 Sembol İplik Tekstil San. A.Ş. C ,22 Diğer C ,01 TOPLAM ,00 Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. (A) ve (B) Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda arta kalan bu paylar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın (C) Grubu hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısıtladığı durumda çıkarılacak yeni payların tümü (C) Grubu hamiline olarak çıkarılır. Ayrıca. Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında (A) ve (B) Grubu nama yazılı paylar karşılığında (C) Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir. (C) Grubu hamiline yazılı paylar sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur. Yönetim Kurulu yılları arasında. Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar (A). (B) ve (C) grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Madde 6/A- Yönetim Kurulu, (A) ve (B) Grubu nama yazılı payların devrinde, TTK md.493 hükmü çerçevesinde, Şirket amacının gerçekleştirilmesi ve ekonomik bağımsızlığının korunabilmesini gerekçe göstererek devre onay vermeme ve pay defterine kayıttan imtina etme yetkisine sahiptir. Şirketin sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde beşini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi veya yukarıda belirlenen pay edinimlerinden bağımsız olarak tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi halinde de geçerlidir. Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi mevcut paylar üzerinde imtiyaz tesisi veya imtiyazın kaldırılması da pay devrine ilişkin mevzuatta öngörülen oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun onayına tabidir. 37

41 Şirketin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beş veya daha fazlasına ya da bu oranın altında olsa dahi yönetim veya denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren paylara sahip olan gerçek veya tüzel kişilerin lisans başvurusu sırasında tüzel kişinin ortakları için aranan şartları taşıması zorunludur. Bu madde kapsamında yapılacak imtiyazlı grup paylarının devirlerinde, TTK nun 493 üncü maddesi uyarınca, ön alım hakkının Şirket tarafından kullanılması hakkı saklıdır. İmtiyazlı Grup paylarının miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra gereği iktisap edilmesi durumunda da, TTK nun 493 üncü maddesi çerçevesinde Şirket devre onay vermeyi reddedebilir. (A) ve (B) Grubu pay sahiplerinin sermaye artırımından kaynaklanan rüçhan haklarını üçüncü bir kişiye devretmek istemeleri halinde de bu madde hükümleri uygulanır. Madde 7- Şirketin işleri, idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek 6 veya 8 veya 10 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. (A) ve (B) Grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulunun; - 6 üyeden oluşması durumunda; iki üyesi (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından, bir üyesi ise (B) Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından - 8 üyeden oluşması durumunda; üç üyesi (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından, bir üyesi ise (B) Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından - 10 üyeden oluşması durumunda dört üyesi (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından, bir üyesi ise (B) Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından. Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir. Herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde, Yönetim Kurulu, yeri boşalan üyenin (A) veya (B) grubu pay sahiplerinin önermiş olduğu üye olması durumunda. yeri boşalan üyeyi önermiş bulunan grubun pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylardan birini toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere yeni üye olarak seçer. (A) ve (B) Grubu pay sahiplerinin aday gösterme hakkı saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile TTK nun ilgili maddeleri çerçevesinde seçilir ve görev yapar Payların devrine ilişkin esaslar: 38

42 Hisse Devri: Madde 6/A- Yönetim Kurulu, (A) ve (B) Grubu nama yazılı payların devrinde, TTK md.493 hükmü çerçevesinde, Şirket amacının gerçekleştirilmesi ve ekonomik bağımsızlığının korunabilmesini gerekçe göstererek devre onay vermeme ve pay defterine kayıttan imtina etme yetkisine sahiptir. Şirketin sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde beşini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi veya yukarıda belirlenen pay edinimlerinden bağımsız olarak tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi halinde de geçerlidir. Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi mevcut paylar üzerinde imtiyaz tesisi veya imtiyazın kaldırılması da pay devrine ilişkin mevzuatta öngörülen oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun onayına tabidir. Şirketin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beş veya daha fazlasına ya da bu oranın altında olsa dahi yönetim veya denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren paylara sahip olan gerçek veya tüzel kişilerin lisans başvurusu sırasında tüzel kişinin ortakları için aranan şartları taşıması zorunludur. Bu madde kapsamında yapılacak imtiyazlı grup paylarının devirlerinde, TTK nun 493 üncü maddesi uyarınca, ön alım hakkının Şirket tarafından kullanılması hakkı saklıdır. İmtiyazlı Grup paylarının miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra gereği iktisap edilmesi durumunda da, TTK nun 493 üncü maddesi çerçevesinde Şirket devre onay vermeyi reddedebilir. (A) ve (B) Grubu pay sahiplerinin sermaye artırımından kaynaklanan rüçhan haklarını üçüncü bir kişiye devretmek istemeleri halinde de bu madde hükümleri uygulanır Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar: Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri saklı olmak kaydıyla, pay sahiplerine tanınan imtiyazların değiştirilmesi esas sözleşmenin 39. Maddesinde düzenlenmiş olup, aşağıda verilmiştir. Toplantı Nisabı: Madde 19-39

43 Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki kararlarında, toplantıların yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununda öngörülen nisaplar uygulanır. Ancak iş bu ana sözleşmenin imtiyazlara ilişkin 7.maddesi, 15.maddenin ikinci fıkrası ile 19.maddesinin ikinci fıkrasının değişikliğine ilişkin Genel Kurul kararlarında Şirket sermayesinin en az %75 ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oy kullanması şarttır. Ortaklık imtiyazlı pay sahipleri Genel Kurullarında da aynı nisaplar geçerlidir Olağan ve olağanüstü genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi: Olağan ve olağanüstü genel kurulların toplantıya çağrılmasına ilişkin usuller ana sözleşmenin ve 17. maddelerinde düzenlenmektedir. Genel Kurul: Madde 15- Genel Kurullar ya olağan ya da olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan başlayarak 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda TTK nın 409 uncu maddesinde yazılı konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda ve zamanlarda Yasa ve Ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir (A) ve (B) Grubu pay sahibine veya vekiline 15 (onbeş), (C) Grubu pay sahibine veya vekiline 1 (bir) oy hakkı verir. Toplantı Yeri: Madde 16- Genel Kurullar Şirket in idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Toplantının Yapılışı: Madde 17- Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşların veya vekil ve temsilcilerinin isimleriyle adresleri payları ve reylerinin miktarını gösteren bir cetvel düzenlenir. Bu cetvel hazır bulunanlar tarafından imza edilir. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu başkanı başkanlık eder. Başkanın hazır bulunmaması halinde bu görevi başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek kimse Genel Kurul tarafından seçilir. Başkan müzakerelerin usulüne uygun olarak yapılmasını ve tutanağın Yasa ve Ana sözleşme hükümlerine uygun bir suretle tutulmasını sağlar. Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik 40

44 hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına. görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır Ortaklığın yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi: Şirket in yönetim hakimiyetinin el değiştirmesi esas sözleşmenin 6/A maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Yönetim Kurulu, (A) ve (B) Grubu nama yazılı payların devrinde, TTK md.493 hükmü çerçevesinde, Şirket amacının gerçekleştirilmesi ve ekonomik bağımsızlığının korunabilmesini gerekçe göstererek devre onay vermeme ve pay defterine kayıttan imtina etme yetkisine sahiptir. Şirketin sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde beşini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi veya yukarıda belirlenen pay edinimlerinden bağımsız olarak tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi halinde de geçerlidir. Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi mevcut paylar üzerinde imtiyaz tesisi veya imtiyazın kaldırılması da pay devrine ilişkin mevzuatta öngörülen oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun onayına tabidir. Yukarıda belirtilen sınırlar dahilinde Şirket hisselerinin devri EPDK onayına tabidir. Dolayısı ile olası bir hisse devri EPDK onayı olmadan gerçekleşemeyecektir. EPDK nın hisse devrine onay vermemesi Şirketimizin yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde engellemeye neden olabilecektir. Söz konusu onayın verilmesinin beklenmesi ise yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye ve/veya ertelemeye neden olabilecektir. Yoktur Sermayenin artırılmasına veya azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi: Yönetim ve denetim kurullarına ilişkin hükümlerin özetleri: Şirket in yönetim ve denetim kurulları esas sözleşmenin Maddeleri ve Geçici 1. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeler aşağıda verilmiştir. Yönetim Kurulu Madde 7-41

45 Şirketin işleri, idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek 6 veya 8 veya 10 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. (A) ve (B) Grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulunun; - 6 üyeden oluşması durumunda; iki üyesi (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından, bir üyesi ise (B) Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından - 8 üyeden oluşması durumunda; üç üyesi (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından, bir üyesi ise (B) Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından - 10 üyeden oluşması durumunda dört üyesi (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından, bir üyesi ise (B) Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından. Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir. Herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde, Yönetim Kurulu, yeri boşalan üyenin (A) veya (B) grubu pay sahiplerinin önermiş olduğu üye olması durumunda, yeri boşalan üyeyi önermiş bulunan grubun pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylardan birini toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere yeni üye olarak seçer. (A) ve (B) Grubu pay sahiplerinin aday gösterme hakkı saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile TTK nun ilgili maddeleri çerçevesinde seçilir ve görev yapar. Yönetim Kurulunun Süresi: Madde 8- Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. İlk Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süre için seçilir. Süresi sona eren üyelerin tekrar seçilmeleri caizdir. Yönetim Kurulu Toplantıları: Madde 9- Yönetim Kurulu Şirket işleri ve işlemleri gerektikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. 42

46 Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir. Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara. Türk Ticaret Kanunu nun maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, ticaret şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Şirketi İlzam: Madde 10- Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek tüm belgeleri ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileri: Madde 11- Yönetim Kurulu temsil yetkisinin veya idare işlerinin tümünü veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi olmaları gerekli bulunmayan müdürlere bırakılabilir. TTK nun 370.maddesi hükmü saklıdır. Murahhas azalarla müdürlerin yetkileri ile bunların münferiden veya birlikte şirketi temsil ve ilzam etmeleri hususu veya azilleri Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetim Komitesi. Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişikleri yapabilir. 43

47 Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve işbu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır. Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Ancak komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Denetim Kurulu: Geçici Madde sayılı TTK na göre seçilen Şirket murakıbı, tarihinde sona erecek olan dönemin bilançosunu, 6762 sayılı Kanun hükümleri uyarınca denetleyecektir sayılı Kanunun 400 üncü maddesinde öngörülen denetçi, en geç tarihine kadar seçilecek olup, bu seçim ile birlikte 6762 sayılı Kanuna göre görev yapan murakıbın görevi sona erecektir. 3.4 Faaliyet Hakkında Bilgiler Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder. Şirketin merkezi Merkez Mh. Prof.Dr. M.Nevzat Pisak Cd. No:5. Yenibosna Bahçelievler/ İstanbul adresindedir. Global Enerji 2005 yılında faaliyete geçmiş olup faaliyet konusu elektrik enerjisi, buhar üretimi ve sıcak su enerjisi üretimi ve satışıdır. Şirketin iki kojenerasyon elektrik santraline ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: Bölge Yıllık Üretim Yıllık Lisans İşletmedeki Tesis Lisans Kapasitesi Üretim Verilme Kurulu Tipi Süresi ElektrikkWh Buhar-Ton 2 Kapasitesi Tarihi Güç-MW Tekirdağ/Çorlu Doğalgaz yıl Tekirdağ/Çorlu Doğalgaz yıl Toplam Elektrik üretimine ilişkin Şirket, Tekirdağ Çorlu da bulunan 7.8 MWe ve 24.3 MWe kurulu güce sahip santrallerle faaliyet göstermektedir tarihi itibari ile Şirket in sahip olduğu elektrik üretim lisanslarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 1 Lisans bilgilerine göre düzenlenmiştir. 2 Kapasite raporlarına göre düzenlenmiştir. 44

48 Lisans Sahibi Bölge Tesis Tipi Lisans Verilme Tarihi Lisans Süresi Lisans No Lisans (MWe) İşletmedeki Kapasite (MWe) Global Enerji Global Enerji Tekirdağ /Çorlu Tekirdağ /Çorlu Doğalgaz yıl EÜ/225-6/ Doğalgaz yıl EÜ/225-6/ Şirket proje aşamasında santrallerinin yer seçimini tespit ederken elektrik enerjisinin yoğun kullanıldığı bölgeler değerlendirilmiş. kullanılacak kojenerasyon tekniğinden üretilecek ısıl enerjinin değerlendirilmesi de dikkate alındığında ısıl enerjinin yoğun kullanıldığı tekstil sektörü yerleşkelerinin yoğun olduğu Tekirdağ İli, Çorlu bölgesi seçilmiştir. Global Enerji nin Çorlu da bulunan santralleri doğal gaz ile çalışan serbest üretim santralidir. Doğalgaz motorları ile kojenerasyon tekniği ile yapılan elektrik üretimi dağıtım seviyesinden enerji nakil hatları ile Türkiye enterkonnekte sistemine verilmektedir. Kojenerasyon üretim tekniği gereği tesislerde elektriğin üretilmesi sırasında egzoz gazının atık ısı kazanlarına verilmesiyle üretilen doymuş buhar önce toplama kolektörlerine, buradan da her bir buhar müşterisine şirketimiz özel yer altı jeotermal dağıtım hatları ile iletilir. Benzer şekilde makine parkını oluşturan doğal gaz motorlarının ceket soğutma ve yağlama devrelerinin soğutulmasında kullanılan kapalı devre sistemle elde edilen sıcak su önce toplama kolektörüne buradan da sıcak su kullanan müşterilere şirketimiz özel yer altı jeotermal dağıtım hatları ile iletilir. Çok sayıda buhar ve sıcak su kullanan tekstil fabrikalarının bulunduğu lokasyonda kurulduğu için elektrik üretiminin yanında tüm ısıl enerjisi de verimli şekilde satılabilmektedir. Trakya Bölgesi sanayi tesislerinin yoğun enerji dengesizliklerinin, elektrik ihtiyacının ve dolayısıyla sistem kısıtlarının yaşandığı bir bölge olması itibariyle tesislerin yıllık çalışma kapasitesi ülkenin diğer bölgelerindeki tesislere nazaran yüksektir. Şirket, aylık ve yıllık bazda üretim ve satış hedefleri belirleyerek projeksiyonlar hazırlamaktadır. Bu hedefler doğrultusunda Şirket, günlük bazda, elektrik piyasasında oluşan fiyatlara göre ne kadar ve hangi fiyattan elektrik satacağına ilişkin saatlik bazda teklifler girerek günlük üretim planlarını hazırlarken diğer yandan da elektrik tedarik etmekle yükümlü olduğu müşteri portföyü için gereken elektriği kendisi mi üreteceğine yoksa piyasadan mı temin edeceğine karar vermektedir Son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ortaklık faaliyetleri hakkında bilgi: Şirket 2012 yılında toplam kwh elektrik hacmi gerçekleştirmiş, bunun kwh ini kendisi üretmiş, kwh ini ise TEİAŞ den temin etmiştir. Yine toplam hacmin kwh ini piyasaya (TEİAŞ) satarken kwh ini ise portföyünde bulunan serbest tüketicilere satmıştır. Buna göre toplam üretimin 24,39% u serbest tüketiciler için üretilmiştir. Üretimin bir sonucu olarak ortaya çıkan sıcak su enerjisi ve buhar ise santrallere yakın yerlerde kurulu sanayi tesislerine Şirket in kurmuş olduğu altyapı vasıtasıyla ulaştırılarak satılmaktadır. 45

49 Gerekli altyapı yatırımları tamamlandıktan sonra yatırım maliyeti dışında başka herhangi bir maliyete ihtiyaç duyulmadan üretilen buhar ve sıcak su enerjisi Şirket e ek gelir sağlamaktadır. Şirket müşterilerine 2012 yılında ton buhar ve kwh sıcak su enerjisi satmıştır. Sıcak su enerjisi satışlarının 2011 yılına göre 83% düşmesinin sebebi, Şirket in ana ortağı Ak- Tin Tekstil in üretim faaliyetlerini 2012 yılında sonlandırarak sıcak su alımını durdurmuş olmasıdır. Üretim-Ticaret-Satış miktarlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. Bağımsız Denetimden Geçmiştir Toplam Üretim/Ticaret Miktar ST İçin Üretilen/Toplam Üretim - % 24,39% 5,55% 0,00% Toplam Hacim kwh Elektrik kwh (üretilen) Elektrik kwh (Teiaş tan alınan) Buhar ton Sıcak su kwh Toplam Satış Miktar Elektrik - Piyasaya Satış kwh Elektrik - Serbest Tüketici Satış - kwh Buhar ton Sıcak Su kwh Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ortaklığın bu sektörlerdeki /pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: Global Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. Türkiye elektrik enerjisi piyasasında faaliyet göstermektedir. Türkiye Elektrik Enerji Piyasası: Sektör yapısı ve Mevzuat Gelişimi 1993 yılına kadar Türkiye Elektrik Kurumu'nun (TEK) kontrolü altında olan elektrik sektörü liberalleşme ve özelleştirme hedefleri doğrultusunda, TEAŞ (Üretim, İletim) ve TEDAŞ (Dağıtım) şirketleri kurulmak suretiyle iki ayrı çatı altında toplanmıştır. Piyasa katılımcısı olmak için gereken lisans vb. şartlar, maliyet esaslı tarifelerin oluşturulması, kuralların siyasi otoriteden bağımsız bir özerk düzenleme kurumu tarafından eşit taraflar arasında ayrım yapmaksızın düzenlenmesi ve denetlenmesi piyasanın güvenirliği açısından zorunludur tarihinde yürürlüğe giren ve sağlıklı bir enerji sektörü yaratmanın yanı sıra Avrupa Birliği müktesebatına ve enerji mevzuatına uyumu sağlamak açısından önem arz eden 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile bu niteliklere sahip bir piyasanın kurulması için gereken temeller atılmıştır. 46

50 2003 yılında şirketler EÜAŞ (Üretim), TEİAŞ (İletim), TETAŞ (Toptan Satış) ve TEDAŞ (Dağıtım) olarak dörde ayrılmıştır. Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nin (DUY) 3 Kasım 2004 yılında Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi ve 2006 yılı Ağustos ayında nakdi uygulamaya geçmesiyle özel ve kamu elektrik üretim santrallerinde saatlik fiyat uygulamasını öngören rekabetçi piyasa yapısının ilk adımı atılmıştır yılında Nihai Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği ile düzenlenen ve saatlik uzlaştırmaya dayalı gün öncesi planlama ve dengeleme güç piyasasına geçilmesi. yan hizmetler yönetmeliği ile düzenlenmiş olan primer frekans kontrolünün 2009 yılında, sekonder frekans kontrolünün ise 2010 yılında devreye girmesi, 2011 yılında teminatlar mekanizmasının işlerlik kazanması sektörün yapısına ilişkin önemli gelişmeler olmuştur. Üretim ve Tüketim Gelişimi 47

51 Yıllara Göre Özel Sektörün Kurulu Kapasiteye Etkisi 2006 Ağustos ayında uygulamaya giren dengeleme uzlaştırma yönetmeliği (DUY) ile özel sektör 2007 yılından itibaren yatırım kararı almıştır. Kurulu güçteki bu artış 2009 ve 2010 yıllarında tabloda görülmektedir yılı itibari ile Türkiye nin elektrik üretimi 228,4 milyar kwh, elektrik tüketimi ise 229,3 milyar kwh olarak gerçekleşmiştir. Bunun yaklaşık 171 milyar kwh lik kısmı (%74,8) termik kaynaklardan elde edilirken geriye kalan yaklaşık 58 milyar kwh (%25,2) ise hidrolik, jeotermal ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilmiştir. Elektrik üretiminde yakıt kompozisyonuna daha yakından bakıldığında doğalgazın artan önemi açıkça görülmektedir yılı itibariyle elektrik enerjisi üretiminin % 44,7 si doğal gazdan, %28,3 ü kömür ve linyitten (asfaltit dahil), %22,8 i hidrolik kaynaklardan, %1,7 si petrol ürünlerinden, %2,1 i rüzgardan kalan %0,3 lük kısmı da jeotermalden elde edilmiştir. (TEİAŞ,2012) Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak bakıldığında yılları arasında doğal gaz ve kömüre dayalı elektrik enerjisi üretiminin payı artarken, yenilebilir (özellikle hidro) ve petrol türevi kaynaklara dayalı elektrik enerjisi üretiminin payı azalmıştır. Yerli linyit kaynaklarının ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının tekrar artması ve üretim portföyünde nükleer enerjinin de yer alması yönünde hedefler ortaya konulmuş ve çalışmalar başlatılmış durumdadır. 48

52 Kaynak: EPDK Yatırımcı El Kitabı Türkiye de elektrik üretiminin üretici kuruluşlar bakımından incelenmesi neticesinde kamu sahipliğini haiz üretim şirketi EÜAŞ ın payının düşerken özel sektör tarafından üretilen elektriğin oranı her geçen gün artmaktadır.2011 yılına bakıldığında, üretilen elektriğin % 40 ı EÜAŞ ve bağlı ortaklıkları tarafından üretilmiş iken % 60 lık kısmı özel sektör tarafından işletilen santraller tarafından üretilmişlerdir. Kaynak: EPDK Yatırımcı El Kitabı 49

53 2011 Yılı Gerçekleşen Üretimin Kaynaklara Göre Dağılımı Yılı Türkiye Kurulu Gücünün Kaynaklara Göre Dağılımı YAKIT CİNSLERİ KURULU GÜÇ 2011 YILI SONU KATKI SANTRAL SAYISI MW % ADET FUEL-OİL + ASFALTİT + NAFTA + MOTORİN 1.362,3 2,6 23 İTHAL KÖMÜR + TAŞ KÖMÜRÜ + LİNYİT ,7 23,4 24 DOĞALGAZ + LNG ,9 30,2 155 YENİLENEBİLİR + ATIK 115,4 0,2 18 ÇOK YAKITLILAR KATI+SIVI 556,5 1,1 8 ÇOK YAKITLILAR SIVI+D.GAZ 3.536,4 6,7 52 JEOTERMAL 114,2 0,2 7 HİDROLİK BARAJLI ,3 25,6 58 HİDROLİK AKARSU 3.607,7 6,8 251 RÜZGAR 1.728,7 3,3 47 TOPLAM ,1 100, yılında gerçekleşen üretim ile kurulu güç kaynaklara göre incelendiğinde; doğalgazlı santrallerin kurulu gücünün Türkiye kurulu gücünün %30.2 sini oluşturduğu buna karşın üretimin %61 ini gerçekleştirdikleri görünmektedir. 3 Kaynak: TEİAŞ 2011 Yılı Faaliyet Raporları 50

54 2011 Yılının Kuruluşlara göre değerlendirilmesi 2011 Yılı Gerçekleşen Üretimin Kuruluşlara Göre Dağılımı Yılı Türkiye Kurulu Gücünün Kuruluşlara göre Dağılımı KURULUŞLAR KURULU GÜÇ 2011 YILI SONU KATKI MW % ADET EÜAŞ ,4 38,3 92 EÜAŞ'A BAĞLI ORTAKLIK SANTRALLARI 3.870,0 7,3 5 İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN SANTRALLAR 747,7 1,4 30 YAP İŞLET SANTRALLARI 6.101,8 11,5 5 YAP İŞLET DEVRET SANTRALLARI 2.419,8 4,6 21 SERBEST ÜRETİM ŞİRKETLERİ ,7 31,1 334 OTOPRODÜKTÖR SANTRALLARI 3.018,7 5,7 156 TOPLAM ,1 100, yılı gerçekleşen üretimin Kuruluşlara göre dağılımında şekilde de görüleceği üzere özel sektörün payı (serbest üretim şirketi santralleri ile otoprodüktör santralleri toplamı) %32 dir Yılları Arası Güvenilir Üretim Kapasitesinin Değerlendirmesi SANTRAL SAYISI TEİAŞ ın yayınladığı kapasite raporunda yer alan aşağıdaki tabloda (tablo 29) 2011 ve 2020 yılları arasındaki kamu ve özel sektörün mevcut ve inşa halindeki santrallerinin güvenilir elektrik üretim kapasiteleri ile ülkenin talep tahmini yüksek senaryoya göre (elektrik tüketiminde yıllık %7.5 luk artış) incelendiğinde: 4 Kaynak: TEİAŞ 2011 Yılı Faaliyet Raporları 51

55 2016 yılında yedek kapasitenin kalmadığı buna karşılık 2017 yılında güvenilir elektrik üretim kapasitesinin talebi karşılamayacağı görülmektedir. Bu da 2016 yılından itibaren elektrikte kriz beklentisi demektir. Yine aynı raporun düşük senaryosu incelendiğinde ise elektrikteki krizin 2017 yılında olacağı varsayılmaktadır. Önümüzdeki yıllar itibariyle kapasite, üretim ve satışlarla ilgili beklentiler Elektrik üretim sistemlerinde; talebin tahmin edildiği gibi gerçekleşmemesi hidrolik santrallara gelen su miktarının beklendiği gibi olmaması yakıt temininde ve kalitesinde kısıtlarla karşılaşılabileceği santrallarda uzun süreli arızaların olabileceği tesis halindeki ve lisans almış santralların öngörülen tarihlerde işletmeye giremeyeceği dikkate alınarak güç ve enerji yedeği bulundurulması gerekmektedir. Bu nedenle arz ve talep başa baş olmadan önce üretim sisteminin yedekli olarak işletilmesi için yatırım tesislerinin inşaat süreleri de göz önüne alınarak gerekli önlemlerin alınması sağlanmalıdır. Bu nedenle karar vericilere ve yatırımcılara bir fikir vermek amacı ile ETKB politikaları doğrultusunda yerli ve yenilenebilir kaynakların değerlendirilmesi ve kaynak çeşitlendirilmesi prensipleri ile sözleşme ile garanti altına alınmış olan doğal gaz arz miktarlarının dikkate alındığı elektrik talebinin güvenilir olarak karşılanması için üretim sistemine ilave edilmesi öngörülen kapasite ihtiyacının belirlendiği bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma sonucuna göre 2014 yılına kadar yılda ortalama %8.4 oranında artması beklenen talebin güvenilir olarak karşılanması için MW ı rüzgar ve hidrolik, MW ı termik olmak üzere toplam MW yeni kapasite ilavesine gerek duyulmaktadır. Ülkemiz enerji sektörünün 2023 yılına kadarki toplam yatırım ihtiyacının milyar doları aşacağı tahmin edilmektedir. Bu çerçevede ihtiyaç duyulan yatırımların mümkün olduğu kadar özel sektör tarafından yapılmasını sağlamak amacıyla Bakanlık gerekli çalışmaları yürütmektedir. 52

56 Güvenilir Üretim Kapasitesi ve Talep Senaryoları 5 5 Kaynak: TEİAŞ Türkiye Elektrik Enerjisi 10 Yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonu ( ) 53

57 Enerji Talebi Projeksiyonu Tarihsel olarak bakıldığında Türkiye elektrik talebindeki artış ile ekonomik büyüme yüksek bir korelasyon ile hareket etse de elektrik talebindeki artışın ekonomik büyümenin üzerinde bir seyir izlediği görülmektedir. İleriye dönük olarak bakıldığında ise, TEİAŞ verilerine göre elektrik talebinin 2019 yılında yüksek ve düşük senaryolara göre sırasıyla 367 veya 390 milyar kwh seviyesine ulaşması beklenmektedir. Söz konusu talebi karşılamak için ülke puant güç kapasitesinin aynı yıl itibari ile benimsenen senaryoya göre MW seviyesine çıkarılması gerekmektedir. (TEİAŞ, 2011) Kapasite artırımlarının karşılanması. kapasite artışına paralel olarak şebeke genişleme ve yenileme yatırımları ile özelleştirme uygulamaları Hükümetin özel sektöre dayanan bir elektrik piyasası oluşturma hedefi ile beraber değerlendirildiğinde özel yatırımcılar için oldukça geniş yatırım olanaklarının var olduğu bir piyasa yapısı ile karşı karşıya olunduğu ortaya çıkmaktadır. Bu olanağı fark eden bir çok yerli ve yabancı yatırımları sınırlı seviyelerde olan veya bu alanda hiç yer almayan büyük sanayi grupları hızla enerji alanına yönelmiş ve bu alanda kendilerine çok önemli stratejik hedefler belirlemişlerdir. Enerji sektörü, özellikle de elektrik, ülkede faaliyet gösteren yatırımcıların ilgisiz kalamayacakları bir sektör haline gelmiştir. 54

58 Yukarıdaki tablolar incelendiğinde 1980 ile 2009 yılları arasında gerçekleşen talep artışının dikkat çekici gelişimi görülmektedir projeksiyonun da ise talep artışının istikrarlı bir şekilde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Yapılan hesaplamalar 2030 yılına gelindiğinde Avrupa nın üçüncü büyük elektrik pazarı haline geleceğimizi gösteriyor. Zira Türkiye elektrik piyasası, Avrupa nın en hızlı gelişen pazarı konumundadır yılında kişi başına elektrik tüketimini 8-10 bin kwh düzeyine getirebilmek için ciddi yatırım ve buna bağlı olarak üretim kompozisyonu gerekmektedir. 55

59 Global Enerji nin bu sektördeki yeri avantaj ve dezavantajları Global Enerji nin Çorlu da bulunan santralleri doğal gaz ile çalışan serbest üretim santralleridir. Doğalgaz motorları ile kojenerasyon tekniği ile yapılan elektrik üretimi dağıtım seviyesinden enerji nakil hatları ile Türkiye enterkonnekte sistemine verilmektedir. Ayrıca tesislerde üretilen elektriğin yanı sıra egzoz gazının kazanlara verilmesiyle oluşan doymuş buhar önce kollektöre, buradan da her bir buhar müşterisine şirketimiz tarafından özel olarak döşenen yer altı jeotermal tip dağıtım hatları ile iletilir. Bunun yanı sıra motor ceket soğutma ve yağlama devrelerinin soğutulmasında kullanılan su, esanjör yardımıyla kapalı devre sistemle önce kollektöre, şirketimiz tarafından özel olarak döşenen yer altı jeotermal dağıtım hatları ile her bir sıcak su müşterisine ayrı ayrı iletilir. Şirket santralleri çok sayıda buhar ve sıcak su kullanan tekstil fabrikalarının bulunduğu lokasyonda kurulduğu için elektrik üretiminin yanında tüm ısıl enerjisini de verimli bir şekilde satabilmektedir. Trakya Bölgesi sanayi tesislerinin yoğun enerji dengesizliklerinin, yüksek elektrik ihtiyacının ve dolayısıyla sistem kısıtlarının yaşandığı bir bölge olması nedeniyle santrallerin yıllık çalışma kapasitesi ülkenin diğer bölgelerindeki tesislere nazaran yüksektir. Global Enerji, santrallerin bulunduğu bölgedeki kısıtlar nedeniyle sisteme Anadolu da kurulmuş olan santrallerden farklı ve üstün olarak, yüksek fiyatlı ve yüksek miktarda elektrik satışı yapabilmektedir. Trakya Bölgesi sistem kısıtları nedenlerini sıralayacak olursak : - Bölgede çok sayıda ve yüksek kapasitede çoğunlukla tekstil sektöründe yer alan sanayi tesislerinin bulunması nedeniyle tüketim miktarı Anadolu ya nazaran yüksektir. - Türkiye doğal gaz ve elektrik tüketimlerinin nerdeyse %20-25 ini tek başına sağlayan İstanbul un bu bölgede olması, elektrik talebini önemli ölçüde arttırmaktadır. - Anadoluda üretilen elektriğin Trakya bölgesine iletilmesi, Enerji nakil hatlarının boğaz atlamaları ile ve doğal olarak belli bir kapasitede olmaktadır. Hat kapasitesi dolduğunda enerji nakli sınırlandırılmaktadır. Böylece Trakya bölgesi tüketimlerini aynı bölgedeki elektrik üretim santralleri karşılamak zorunda kalmaktadır. - Son yıllarda kış aylarında yaşanan doğalgaz sıkıntısında EÜAŞ santrallerinin (konutlara verilen doğalgazda sıkıntı yaşanmaması için) durdurulması ve/veya ikincil yakıta geçirilerek üretime olan katkıları azaltılmıştır. Böylece oluşan elektrik arzı kısıtıyla Trakya bölgesi santralleri yüksek karlarla elektrik satışı yapar olmuştur. Diğer yandan Dengeleme Uzlaştırma Yönetmeliği gereği her gün bir sonraki günün 24 saati için sistemden alınacak ve satılacak elektriğin fiyat ve miktarı teklif edilebildiği için üretimin hammaddesi olan doğalgaza gelen zam, bir risk faktörü olmaktan çıkmıştır. Zam ile beraber yeni oluşan maliyetlere göre oluşturulan teklifler ertesi gün için sisteme girilmektedir. Bütün bu avantajlarla beraber Doğalgaz arzında yaşanan sıkıntılar ve fiyat artışları her ne kadar sistem satış fiyatlarını eş zamanlı olarak etkilese de üretimin çeşitlenmesi için yenilenebilir enerji yatırımlarına da ağırlık verilmiştir. Bu amaçla Ordu da özgün bir Hidroelektrik projesi geliştirilmiştir. Proje lisans alma aşamasındadır. 56

60 Global Enerji nin mevcut ve gelecek iş modeli rekabet stratejileri Gelişmiş ülkeler ile mukayese edildiğinde kişi başına elektrik tüketimimiz hala düşük seviyelerde olup, büyük bir gelişme potansiyeli arz etmektedir. Sanayileşme, halkın alım gücünün artması, köyden kente göç, bu talebi artıran unsurların başında gelmektedir. Büyüyen ve gelişen bir Türkiye de enerji ihtiyacının sürekli olarak artması nedeniyle, yeni yatırımlara ve ilave ek kapasiteye sürekli ihtiyaç duyulmaktadır. Primer yakıt rezervlerinin azaldığı, global rekabetin arttığı günümüzde, enerji girdilerinde süreklilik, kalite ve asgari maliyetleri sağlamak kaçınılmaz olmuştur. Bu anlamda kojenerasyon günümüz çağdaş enerji yönetimi teknikleri içinde ön sıralarda yer almaktadır. Global Enerji mevcut Çorlu santrallerini bu nedenle kojenerasyon tekniğiyle ve özellikle sanayicilerin büyük elektrik sıkıntısı çektiği bölgede kurmuştur. Global Enerji nin gelecekteki iş modeli ve rekabet stratejisini; konularında uzman ve deneyimli yönetici-mühendis-teknisyen kadrosuyla yatırımların karar-fizibilite-projelendirme- bürokrasi takibi- satın alma-uygulama devreye alma-işletme ürünlerin ticaretini yapmakta olan güçlü ekibi oluşturmaktadır. Oluşturulan iş modeli kısaca; mevcuttaki gibi çevreye saygılı, kompakt ve seri çözümlerle değişen enerji piyasasında hızlı ve güvenli hareket etme ve enerjinin her dalında var olarak; minimum risk maksimum kazanç prensibi ile ürün ve servis çeşitlendirme ilkesine uygun olarak rekabeti sürdürmektir. Bu amaçla yurt içi ve yurt dışı müşterileri ile stratejik ortaklarına hizmet vermektedir. İş modelindeki unsurları kısaca açıklamak gerekirse: a. Çevreye saygı duymak: Global Enerji bugüne kadar yapmış olduğu tüm yatırımlarda çevreye büyük önem vermiştir. Mevcut santrallerin inşa aşamasından günümüze kadar, çevreye karşı oluşabilecek tüm olumsuz etkileri minimize etmeyi amaçlamıştır. Bu politikayla; gerekli tüm önlemleri uygulayarak, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde faaliyet izin belgelerini almıştır. Geri dönüşüm ve tekrar kullanımın ülke ekonomisine olan katkısının bilincinde olarak; işletmelerde oluşan tüm atıkları alanında yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara bu amaç doğrultusunda teslim etmektedir. Henüz Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) aşamasında olan HES projesinde ise; çevreye karşı duyulan hassasiyetten dolayı, doğal yapıyla bütünlüğün oluşturulabilmesi adına santral alanı özenle seçilmiştir. b. Kompakt ve seri çözümler ile değişen enerji piyasasında hızlı ve güvenli hareket etme: Santrallerin yüksek verimli kojenerasyon tesisleri olması dolayısıyla hızlı değişen enerji piyasasında her daim aktif oyuncu olunmuştur. Bu amaçla gelecekteki iş modelinde Global Enerji edindiği tecrübe ve piyasa bilgi birikimini diğer yatırımcılar ile paylaşmaktadır. Şöyle ki; kojenerasyon tesislerinin özellikle buharın proseste kullanıldığı ve 24 saat çalışan fabrika gibi ya da ısıtma soğutma yükü olan otel ya da hastane gibi yerleşkelerin kurulması ve işletilmesi son derece verimli bir yatırım olmaktadır. Bu amaçla Global Enerji söz konusu tesislerin tüketim nitelik ve niceliklerini inceleyerek buralara kompakt kojenerasyon/trijenerasyon tesisleri kurmakta ve işletmekte, kurulmasına ve işletilmesine danışmanlık vermektedir. Bu iş modelini Fransız Cofely firmasıyla yapmış olduğu anlaşma pekiştirmiştir. 57

61 c. Enerjinin her dalında var olmak: Global Enerji doğalgazlı elektrik üretiminin yanı sıra alternatif enerji kaynakları kullanımında hidroelektrik santrallerine özel bir önem vermektedir. Kendi teknik ekibi tarafından Karadeniz Bölgesi nde geliştirilen özgün projeler ile hidroelektrik kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmek istemektedir. Bu konuda Global Enerji tarafından geliştirilen özgün projelerden biri olan Pendik HES EPDK dan lisans alma aşamasındadır. d. Global Enerji, Alpiq Türkiye ile yapmış olduğu karşılıklı kazanç ilkesine dayalı anlaşma gereği, doğalgaz tedarik maliyetlerini düşürmeyi hedeflediği gibi ürettiği elektriğin bir bölümünü de Alpiq e satarak piyasa risklerini bölme yönüne gitmiştir. e. Minimum risk maksimum kazanç prensibi ile ürün ve servis çeşitlendirme: Global Enerji, uzun yıllardır serbest tüketicilere elektrik satışı yapmaktadır. Dengeleme Uzlaştırma Yönetmeliği uyarınca serbest tüketici portföy tedariği uzman kadromuz tarafından; gerek sistem alışları ile gerek santral üretimleri ile minimum bedelle karşılanmakta, böylece maksimum kar elde edilmektedir. Portföy satışlarında alınan geleceği iyi tahmin etmeye yönelik pozisyonlar gereği satış-maliyet Fiyat riski minimizasyonu gerçekleştirilmektedir Son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ortaklığın net ciro tutarının faaliyet alanına ve pazarın coğrafi yapısına göre dağılımı hakkında bilgi: Bağımsız Denetimden Geçmiş Faaliyetlerden Net Ciro (TL) Elektrik Buhar Sıcak Su Toplam Şirketin sürdürülen faaliyetlerinden satış gelirlerinin %100 ü Türkiye de gerçekleşmektedir. Sadece ilgili dönemde Serbest Bölge ye yapılan satış mevzuat gereği yurt içi olmasına rağmen kayıtlarda ihracat gibi gözükmektedir Son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ortaklığın tamamlanmış önemli yatırımları ve bu yatırımların finansman şekilleri hakkında bilgi: Şirket son 3 yıl içerisinde Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Velimeşe Sanayi Bölgesinde bulunan Global 2 - Pelitlik santralinde kapasite artışına gitmiş ve detayları aşağıda belirtilen kapasite artışlarını gerçekleştirmiştir. a) tarihi itibariyle: Yatırımın Yeri: Çorlu-Tekirdağ Yatırımın Niteliği: Doğal gaz motorlu kojenerasyon santrali. Kurulu Güç: 8.6 MWe Buhar üretim kapasitesi: 8 ton/saat atık ısı kazanlarından üretim + 3 ton/h ilave yanma ile ilave üretim Isıl üretim kapasitesi: kwh/saat (Ceket suyu ve intercooler devrelerinden elde edilen sıcak su enerjisi kapasitedir.) 58

62 Tamamlanma derecesi: tarihinde tamamlanan Bakanlık Geçici kabulü ile devreye alındı. Yatırım Tutarı: ABD Doları Yatırımın Finansman şekli: %100 Borç (Finansal Kiralama) b) tarihi itibariyle: Yatırımın Yeri: Çorlu-Tekirdağ Yatırımın Niteliği: Doğal gaz motorlu kojenerasyon santrali. Kurulu Güç: 3.6 MWe Buhar üretim kapasitesi: 3 ton/saat Isıl üretim kapasitesi: kwh (Ceket suyu ve ıntercooler devrelerinden elde edilen sıcak su enerjisi kapasitedir.) Tamamlanma derecesi: tarihinde tamamlanan Bakanlık Geçici kabulü ile devreye alındı. Yatırım Tutarı: ABD Doları Yatırımın Finansman şekli: %100 Borç (Finansal Kiralama) c) tarihi itibariyle: Yatırımın Yeri: Çorlu-Tekirdağ Yatırımın Niteliği: Doğal gaz motorlu kojenerasyon santrali. Kurulu Güç: 4 MWe Buhar üretim kapasitesi: 3 ton/saat Isıl üretim kapasitesi: kwh (Ceket suyu ve intercooler devrelerinden elde edilen sıcak su enerjisi kapasitedir.) Tamamlanma derecesi: tarihinde tamamlanan Bakanlık Geçici kabulü ile devreye alındı. Yatırım Tutarı: Avro Yatırımın Finansman şekli: %10 Öz sermaye- %90 Borç (leasing) Ortaklık tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi: Yatırımın Yeri : Ordu Yatırımın Niteliği: Nehir tipi Hidroelektrik santrali. Kurulu Güç: MW 6 Tamamlanma derecesi: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ( EPDK ) nda lisans işlemleri devam etmektedir. Yatırım Tutarı: TL Yatırımın Finansman şekli: Proje finansmanı 6 Projede yapılan değişiklikler nedeniyle DSİ ne revize fizibilite için başvuru yapılmıştır. Revize fizibiliteye göre kurulu güç 10 MW ve tahmini yatırım tutarı TL olacaktır. Proje ile ilgili bugüne kadar toplam ,50 TL harcama yapılmış ve lisans alımı için EPDK na TL tutarında teminat mektubu sunulmuştur. 59

63 3.4.6 Ortaklıkla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar vb. ile bunların koşulları hakkında bilgi: Ortaklığa ait proje bazında alınan Yatırım Teşvik Belgeleri ve içeriği şöyledir: Global Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. nin Global 1 santrali ile ilgili 30/12/2003 tarih ve no lu Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili bilgiler Firma Adı : Metem Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. Sektörü ve konusu : Enerji-enerji-doğalgazdan elektrik enerjisi üretimi ve dağıtımı Cinsi : Komple yeni yatırım Yeri : Tekirdağ- Çorlu İstihdam (kişi) : 40 Kapasitesi Elektrik Üretimi kwh/yıl : Buhar Üretimi ton/yıl : Sıcak su ton/yıl : Başlama Tarihi : 18/12/2003 Bitirme Tarihi : 18/12/2004 Yatırımın yararlanacağı destek unsurları: Gümrük muafiyeti : %100. Vergi R.Harç istis.. KDV istisnası Döviz kullanımı : ABD $ Yeni makine : ABD $ Kur : TL (1.43 YTL) Toplam Makine-Teçhizat : TL ( YTL) Toplam Yatırım tutarı (TL): TL ( YTL) Yatırım finansmanı : Özkaynak %50 ( TL- ( YTL)) Yabancı kaynak %50 ( TL- ( YTL)) Özel Şartlar: 1- Yatırımın %50 si öz kaynaklardan karşılanacak olup. firmanın mevcut sermayesi TL ( YTL) 2- Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak yatırıma. yatırıma başlama tarihinden itibaren 1 yıl içinde başlanılması esastır. Mücbir sebep veya fevkalade hal durumları hariç belirlenen 1 yıllık süre içinde yatırıma başlanılmaması halinde Teşvik Belgesi iptal edilir tarih ve 2002/4367 sayılı Kararın 22. Ve 23. Maddeleri ile bu Karara ilişkin tarih ve 2002/1 sayılı Tebliğin 49.maddesine aykırı durumun tespiti halinde teşvik belgesi ve/ ve ya yapılan işlemler iptal edilebilir. 4- Yatırımın gerçekleşme durumu altışar aylık dönemler halinde 2002/1 sayılı Tebliğ eki 7 de yer alan yatırımın takip formu örneğine uygun hazırlanarak teşvik belgesini düzenleyen ilgili mercie bildirilir. 5- İş bu belge EPDK nın tarih ve EÜ/225-7/375 sayılı Üretim Lisansına istinaden düzenlenmiş olup, söz konusu lisansın genel ve özel hükümlerinde belirtilen sürelerde yatırımın gerçekleşmemesi veya lisansın iptal edilmesi halinde Teşvik Belgesinin iptali cihetine gidilecektir. 60

64 6- Belge konusu yatırım (3.916x2)= MW kurulu gücünde doğalgaz yakıtlı kojenerasyon elektrik enerjisi üretim tesisidir. 7- Belge kapsamı yatırım. Tekirdağ İli Çorlu İlçesi Hacışirahmet Mevkiinde gerçekleştirilecektir. Global Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. nin Global 2 santrali ile ilgili 30/12/2003 tarih ve no lu Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili bilgiler Firma Adı : Metem Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. Sektörü ve konusu : Enerji-enerji-doğalgazdan elektrik enerjisi üretimi ve dağıtımı Cinsi : Komple yeni yatırım Yeri : Tekirdağ- Çorlu İstihdam (kişi) : 60 Kapasitesi Elektrik Üretimi kwh/yıl : Buhar Üretimi ton/yıl : Sıcak su ton/yıl : Başlama Tarihi : 04/12/2003 Bitirme Tarihi : 04/12/2004 Yatırımın yararlanacağı destek unsurları: Gümrük muafiyeti : %100. Vergi R.Harç istis.. KDV istisnası Döviz kullanımı : ABD $ Yeni makine : ABD $ Kur : TL (1.43 YTL) Toplam Makine-Teçhizat : TL ( YTL) Toplam Yatırım tutarı (TL): TL ( YTL) Yatırım finansmanı : Özkaynak %50 ( TL- ( YTL)) Yabancı kaynak %50 ( TL- ( YTL)) Özel Şartlar: 1- Yatırımın %50 si öz kaynaklardan karşılanacak olup. firmanın mevcut sermayesi TL ( YTL) 2- Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak yatırıma. yatırıma başlama tarihinden itibaren 1 yıl içinde başlanılması esastır. Mücbir sebep veya fevkalade hal durumları hariç belirlenen 1 yıllık süre içinde yatırıma başlanılmaması halinde Teşvik Belgesi iptal edilir tarih ve 2002/4367 sayılı Kararın 22. Ve 23. Maddeleri ile bu Karara ilişkin tarih ve 2002/1 sayılı Tebliğin 49. maddesine aykırı durumun tespiti halinde teşvik belgesi ve/ ve ya yapılan işlemler iptal edilebilir. 4- Yatırımın gerçekleşme durumu altışar aylık dönemler halinde 2002/1 sayılı Tebliğ eki 7 de yer alan yatırımın takip formu örneğine uygun hazırlanarak teşvik belgesini düzenleyen ilgili mercie bildirilir. 5- İş bu belge EPDK nın tarih ve EÜ/225-6/374 sayılı Üretim Lisansına istinaden düzenlenmiş olup, söz konusu lisansın genel ve özel hükümlerinde belirtilen 61

65 sürelerde yatırımın gerçekleşmemesi veya lisansın iptal edilmesi halinde Teşvik Belgesinin iptali cihetine gidilecektir. 6- Belge konusu yatırım [(3.916x3)+(1.400x1)]= MW kurulu gücünde doğalgaz yakıtlı kojenerasyon elektrik enerjisi üretim santrali olup. belge kapsamı santralin gücü (3.916x3) MW tır. 7- Belge kapsamı yatırım Tekirdağ İli Çorlu İlçesi Pelitlik Mevkiinde gerçekleştirilecektir. Global Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. nin Global 2 santralinde yapılan kapasite artışı ile ilgili 25/02/2009 tarih ve no lu Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili bilgiler Firma Adı : Global Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. Sektörü ve konusu : Enerji-enerji-doğalgazdan elektrik enerjisi üretimi ve dağıtımı (genel) Cinsi : Tevsi Yeri : Tekirdağ- Çorlu İstihdam (kişi) : 25 Kapasitesi Elektrik Üretimi kwh/yıl : Mevcut: İlave: Başlama Tarihi : 28/07/2008 Bitirme Tarihi : 28/07/2011 Yatırımın yararlanacağı destek unsurları: Gümrük muafiyeti : %100. KDV istisnası Döviz kullanımı : ABD $ Yeni makine : ABD $ Kullanılmış makine : ABD $ Kur : 1.70 TL Toplam Yatırım tutarı (TL): TL Yatırım finansmanı: Özkaynak %20 ( TL) Yabancı kaynak %80 ( TL) Özel Şartlar: /3 sayılı Tebliğ eki Yatırım Formunun. her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen harcamalar dikkate alınarak doldurulması ve firma yetkililerince onaylanarak Müsteşarlığa gönderilmesi gerekmektedir /3 sayılı Tebliğin 3.maddesi uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı bulunduğu teşvik edilmiştir. 3- İş bu belge EPDK nın tarih ve 1972/13 sayılı Kurul Kararı ile tadil edilen tarih ve EÜ/225-6/374 sayılı Üretim Lisansına istinaden düzenlenmiş olup. söz konusu lisansın iptali halinde Teşvik Belgesinin iptali cihetine gidilecektir. 4- Belge konusu yatırım (3x3898+1x1510)= MW kurulu gücünde doğalgaz yakıtlı kojenerasyon elektrik enerjisi üretim tesisidir. 62

66 3.4.7 Ortaklığın yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında ortaklığı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler hakkında bilgi: Ordu İlinde bulunan Pendik Hidroelektrik Santralinin Projesi 2006 yılında Global Enerji tarafından özgün proje kapsamında geliştirilmiştir yılında Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanarak ön lisans için EPDK ya başvurulmuştur. Regülatörün kurulması planlanan noktaya kurulan Akım Gerilim Ölçüm İstasyonu verilerine göre tekrar yapılan fizibiliteler ve yerinde yapılan incelemeler neticesinde proje daha da verimli hale gelmiştir. Gelinen gün itibariyle Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu (ÇED) alma aşamasındadır. Yoktur. Yoktur Son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ortaklığın araştırma ve geliştirme politikaları ile sponsorluk yaptığı araştırma ve geliştirme etkinlikleri için harcanan tutarlar da dahil olmak üzere bu etkinlikler için yapılan ödemeler hakkında bilgi: Araştırma ve geliştirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin araştırma ve geliştirme sürecinde gelinen aşama hakkında ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuş bilgi: Ortaklığın ticari faaliyetleri ve karlılığı açısından önemli olan patent, lisans, sınai-ticari, mali vb. anlaşmalar ile ortaklığın faaliyetlerinin ve finansal durumunun ne ölçüde bu anlaşmalara bağlı olduğuna ilişkin özet bilgi: Alpiq Türkiye ile yapılan iş geliştirme anlaşması: Alpiq İsviçre'nin en büyük uluslararası enerji şirketidir. Ayrıca Alpiq in, Avrupa'da büyük bir enerji ticaret şirketi olarak, tüm UCTE (Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity-Avrupada birbiriyle senkron enerji alışverişi yapabilen ülkeler) üyelerinin yanı sıra Birleşik Enerji Sistemleri ülkeleri ile üretim ve iletim imkanları ve geniş kapsamlı iş ilişkileri bulunmaktadır. Global Enerji ve Alpiq arasında 2012 yılında bir anlaşma imzalanmıştır. Taraflar karşılıklı faaliyet alanlarından doğan fırsatları değerlendirmek için üretim, proje geliştirme, finansman, ticaret ve tedarik konusunda işbirliği yapmaya karar vermiştir. Taraflar karşılıklı olarak kendi tamamlayıcı yetkilerini kullanarak müreffeh bir işbirliği sağlamakla görevlidir. Buna ön finansman dahil (tolling yöntemi de olabilir) edilmiştir. Anlaşma gerek proje geliştirme, elektrik ve kapasite satın alma, ürün geliştirme, enerji üretim projeleri, maksimum karlılık açısından portföy ilişkili arz/talep düzenlemeleri ile ilgili olarak gerekse de potansiyel iş fırsatları ile ilgili olarak işbirliğini sağlamaktadır. Bu amaçla karşılıklı oluşturulan çalışma grupları ayın, gerekirse haftanın belli günleri bir araya gelmektedir. 63

67 Cofely GDF Suez ile yapılan danışmanlık-taahhüt anlaşması: Fransız Cofely Gdf Suez ile Global Enerji arasında Türkiye de çeşitli sanayi kuruluşlarına kojenerasyon tesisi kurma ve işletme konusunda anlaşma imzalandı. Bu anlaşma uyarınca taraflar fabrika, hastane, otel gibi ısıl enerjinin kullanıldığı yüksek verimli kojenerasyon veya trjenerasyon tesislerinin proje, danışmanlık, finansman, uygulama, devreye alma ve işletme bakımını sağlamak amacıyla deneyimlerini ve güçlü yönlerini birleştirmişlerdir Son finansal tablo tarihi itibariyle ortaklığın finansal kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere sahip olduğu veya yönetim kurulu kararı uyarınca ortaklıkça edinilmesi planlanan önemli maddi duran varlıklara ilişkin bilgi: Cinsi Sahip Olunan Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler Edinildiği Yıl m 2 Mevkii Kullanım Amacı Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı Kiraya Verildi ise Kiralayan Kişi/Kurum Dönemi Arsa Çorlu Elektrik Üretimi 100% Arsa Çorlu Yatırım 100% Arsa Çorlu Yatırım 100% Su kuyusu Çorlu Elektrik Üretimi 100% Bina Çorlu Elektrik Üretimi 100% Kira Yıllık Kira Tutarı (TL) Elektrik Üretim motorları ve ekipmanları Çorlu Elektrik Üretimi 100% Taşıt Çorlu Elektrik Üretimi 100% Demirbaş İstanbul - Çorlu Elektrik Üretimi 100% Doğalgaz ölçüm istasyonu Çorlu Elektrik Üretimi 100% - - Özel maliyet İstanbul Elektrik Üretimi 100% Leasing yolu ile edinilen Elektrik Üretim motorları ve ekipmanları Çorlu Elektrik Üretimi 100% tarihinde satılmıştır tarihinde satılmıştır. 64

68 Sahip olunan maddi varlıklara ilişkin bilgiler Varlık (santral) Cinsi Edinildiği Yıl Toplam arazi (m²) Mevkii Defter değeri(tl) (UFRS e göre) Kullanım amacı Kapasite Kullanım oranı Global-1 Doğalgaz Çorlu/Tekirdağ TL Elektrik üretimi 100% Global-2 Doğalgaz Çorlu/Tekirdağ TL Elektrik üretimi 100% Finansal ya da faaliyet kiralaması yoluyla edinilen maddi duran varlıklara ilişkin bilgiler Firma Alımı gerçekleştirilen ürün Kiralama süresi sonunda kiralananın kime ait olacağı Kullanım amacı Kapasite Kullanım oranı Kiraladığı Kişi/Kurum MWM Doğalgaz motorları sistemleri Global Enerji E.Ü.A.Ş. Elektrik üretimi 100% Halk Finansal Kiralama Best Trafo Global Enerji E.Ü.A.Ş. Elektrik üretimi 100% Halk Finansal Kiralama Kuhse Motor kontrol panoları Global Enerji E.Ü.A.Ş. Elektrik üretimi 100% Halk Finansal Kiralama Rota Atık Isı geri kazanım sistem ve ekipmanları Global Enerji E.Ü.A.Ş. Elektrik üretimi 100% Halk Finansal Kiralama Mas Scada sistemi Global Enerji E.Ü.A.Ş. Elektrik üretimi 100% Halk Finansal Kiralama Walters Power Doğalgaz motorları Global Enerji E.Ü.A.Ş. Elektrik üretimi 100% Halk Finansal Kiralama Yukarıdaki tabloda yer alan maddi duran varlıklar yılları arasında 5 yıllık kira dönemlerini kapsayan toplam 6 adet sözleşmeden oluşan bir paket halinde Halk Finansal Kiralama A.Ş. den kiralanmıştır. Bu sözleşmeler tarihinde, kalan anapara borçları üzerinden 5 yıllık vadelerle yeniden yapılandırılmıştır. Sözleşmelere ilişkin kira ödemeleri tarihinde bitmektedir, kiralama süresi sonunda sözleşmelere konu maddi duran varlıklar Global Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. ye ait olacaktır Maddi duran varlıkların rayiç/gerçeğe uygun değerinin bilinmesi halinde rayiç/gerçeğe uygun değer ve dayandığı değer tespit raporu hakkında bilgi: Firma maddi duran varlıklarına ilişkin Standart Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş. tarafından değerleme çalışması yapılmıştır. Değer tespit raporuna ilişkin bilgiler aşağıdaki yer almaktadır. 65

69 Maddi Duran Varlık 2388 numaralı Parselin Kullanım Değeri İle Üzerinde Yer Alan Taşınmaz 2733 Numaralı Parsel ve Üzerindeki Taşınmaz 2671 Numaralı Parsel 2672 Numaralı Parsel Şirket Aktiflerinde Kayıtlı ve Tesiste Yer alan Makine ve Teçhizatın Finansal Konu Olanlar Dahil ve Kiralama Sözleşmesinden Kaynaklanan Borçları Düşülmeksizin Toplam Adil(rayiç) Pazar Değeri Para Birimi Ekspertiz Değeri Rapor Tarihi TL TL TL TL TL Rapor No. SvP_11 _GLOBALENERJİ_01 SvP_11 _GLOBALENERJİ_01 SvP_11 _GLOBALENERJİ_01 SvP_11 _GLOBALENERJİ_01 SvP_11 _GLOBALENERJİ_ Maddi duran varlıklar üzerinde yer alan kısıtlamalar, ayni haklar ve ipotek tutarları hakkında bilgi: Banque De Commerce Et De Placements SA (BCP) tarafından Şirket e sağlanan kredi karşılığında BCP nin Şirket ünvanı ve Tekirdağ İlinde bulunan elektrik üretim santrali makineleri ve işletme tesisatı üzerinde BCP lehine ticari işletme rehni bulunmaktadır. Bu rehin anlaşması kullandırılan kredi karşılığında sürekli bir güvence olarak yapılmış ve anlaşma uyarınca güvence altına alınan yükümlülüklerin tamamen ödenmesine kadar geçerlidir. Bağımsız Denetimden Geçmiştir Grup Tarafından Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ lerin Toplam Tutarı B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ lerin Toplam Tutarı C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ lerin Toplam Tutarı D. Diğer Verilen TRİ lerin Toplam Tutarı i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ lerin Toplam Tutarı ii. B ve C Maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ lerin Toplam Tutarı iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. Kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ lerin Toplam Tutarı Toplam Grup un vermiş olduğu diğer TRİ lerin Grup un özkaynaklarına oranı %0,35 %1,40 %4 66

70 İpotekler: : Yoktur Teminat Cinsi Süresi Teminatın Verilme Nedeni/ Kime İpotek Para Tutar Verildiği Edilen Yer birimi TL Tutar İpotek 1. Derece FBK 9 Kredi teminatı/ Aktin Tekstil A.Ş. lehine Arsa (Çorlu) TL Toplam Teminat Cinsi Süresi Teminatın Verilme Nedeni/ Kime İpotek Para Tutar Verildiği Edilen Yer birimi TL Tutar İpotek 1. Derece FBK 10 Kredi teminatı/ Aktin Tekstil A.Ş. lehine Arsa (Çorlu) TL Toplam Kefaletler: Grup un ilişkili taraflardan Pelitlik A.Ş. lehine vermiş olduğu TL ( : TL, : Yoktur.) tutarında kefalet bulunmaktadır. Rehinler: Grup un ticaret ünvanı ve Tekirdağ ilinde bulunan elektrik üretim santrali makineleri ve işletme tesisatı üzerinde Banque De Commerce Et De Placements SA (BCP) lehine ticari işletme rehni bulunmaktadır. Ayrıca Grup tarihinde Akbank T.A.Ş. ile yapmış olduğu nolu temlik sözleşmesi ile tahakkuk edecek fatura alacaklarının TL lik kısmını, ilgili bankaya gayrikabil rücu devir ve temlik etmiştir. Teminat mektupları: Bağımsız Denetimden Geçmiştir Cinsi Süresi Nedeni Verildiği yer Teminat mektubu Süresiz Güvence EPDK Teminat mektubu Süresiz Sistem kullanım BEDAŞ Teminat mektubu Süresiz Sistem kullanım TREDAŞ Teminat mektubu Süresiz Sistem kullanım AYEDAŞ Teminat mektubu Süresiz Sistem kullanım Gediz EDAŞ Teminat mektubu Süresiz Sistem kullanım Sakarya EDAŞ Teminat mektubu Süresiz Sistem kullanım Osmangazi EDAŞ Teminat mektubu Süresiz Sistem kullanım Toroslar EDAŞ Teminat mektubu Süresiz Sistem kullanım Yeşilırmak EDAŞ Teminat mektubu Süresiz Sistem kullanım Çoruh EDAŞ Teminat mektubu Süresiz Sistem kullanım Akdeniz EDAŞ Teminat mektubu Süresiz Sistem kullanım Uludağ EDAŞ Teminat mektubu Süresiz Sistem kullanım Meram EDAŞ Teminat mektubu Süresiz Sistem kullanım Enerjisa Teminat mektubu Süresiz Güvence TEİAŞ Teminat mektubu Süresiz Kdv iadesi Yenibosna Vergi Dairesi Teminat senedi Süresiz Kredi Şekerbank Teminat senedi Süresiz Kredi INGbank Teminat senedi Süresiz Kredi Akbank Teminat senedi Süresiz Kredi Landesbank Baden-Wurttemberg Teminat mektubu Güvence D.S.İ Teminat mektubu Güvence BOTAŞ Fekki Bildirilinceye Kadar 10 Fekki Bildirilinceye Kadar 67

71 Teminat mektubu Süresiz Güvence Bakırköy İcra Müdürlüğü Teminat mektubu Süresiz Güvence Halkalı Gümrük Müdürlüğü Toplam Alınan Teminatlar: Grup tarafından alınan teminatlar aşağıdaki gibidir tarihi itibariyle Grup un alacakları için müşterilerinden almış olduğu toplam TL tutarında teminat mektubu bulunmaktadır ( : Teminat Mektubu: TL, Teminat Çeki/Senedi: TL ( : Teminat Mektubu: TL, Teminat Çeki/Senedi: TL) tarihi itibariyle Grup un kullanmış olduğu banka kredilerinin teminatı olarak ilişkili taraflardan Aktin Tekstil İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin vermiş olduğu TL ( : TL), Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. nin vermiş olduğu TL ( : TL), Yusuf Ziya Aksu nun vermiş olduğu TL ( : TL), Recep Emre Can ın vermiş olduğu TL, Sembol İplik in vermiş olduğu TL ve Tamteks in vermiş olduğu TL tutarında tutarında kefalet bulunmaktadır. Yine Aktin Tekstil İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından verilen TL tutarında ipotek bulunmaktadır Ortaklığın maddi duran varlıklarının kullanımını etkileyecek çevre ile ilgili tüm hususlar hakkında bilgi: Her işletme, faaliyetleri sonucunda çevreye saldığı katı, sıvı ve gaz atıklarını kontrol altına alarak, oluşabilecek olumsuz etkileri minimize etme yoluna gitmek zorundadır. Bu bağlamda, işletmelerde oluşan tüm atık çıkışları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın yayınlamış olduğu yönetmelikler doğrultusunda yapılmaktadır. Hükümlerine uymakla mükellef olduğumuz yönetmelik ve kanunlar: 2872 sayılı Çevre Kanunu. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği. Çevre Denetimi Yönetmeliği. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik. Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. 68

72 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği. Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu: Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu; gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye karşı olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak tedbirlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları kapsamaktadır. 17 Temmuz 2008 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği kapsamında inşaata başlanmadan önce santrallere ait Proje ve Tanıtım Dosyası hazırlanarak yetkili mercilere sunulmuştur. Yapılan değerlendirmeler neticesinde bahse konu yönetmeliğe göre santrallerin Ek-II kapsamında olduğu saptanarak, 2004 yılında ÇED Gerekli Değildir Belgesi alınmıştır. Global 2-Pelitlik Santrali nde 2008 yılında mevcut kapasitenin iki katına çıkma kararı alınmıştır. Bu nedenle 2009 yılında Kapasite Artış Raporu hazırlanarak Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ne sunulmuştur. Yapılan kapasite incelemelerinde yönetmeliğin belirlemiş olduğu kapasite miktarı aşılmadığından dolayı ÇED Gerekli Değildir kararı yinelenmiştir. Çevre İzin Belgesi: Çevreye kirletici etkisi olan işletmelerin Tarih ve Sayılı Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gereğince Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı alması zorunlu hale getirilmiştir. Global Enerji elektrik üretim santrallerinde yakıt olarak doğalgaz kullanımı tercih edilmiştir. Santrallerin atmosfere salmış oldukları baca gazlarının ölçümleri akredite kuruluşlara düzenli olarak yaptırılmaktadır. İlgili yönetmelik kapsamında; Emisyon konulu ÇEVRE İZİN BELGESİ ni hem Yulaflı Santrali, hem de Pelitlik Santrali 2012 senesinde almıştır. Yasal mevzuata ilişkin denetleme ve güncel bildirimler şirket bünyesinde istihdam etmekte olan Çevre Görevlisi ile Çevre Danışmanlık Hizmeti alınarak Çevre Yönetim Uzmanı tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Atık Yönetimi: Tesiste oluşan ve tehlikeli atık sınıfına giren atıklar için; Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nin ilgili hükümlerine uyulmaktadır. İşletmelerde oluşan tehlikeli atıkların tesis içerisinde barındırılması için ayrı bir bölüm oluşturulması gerekmektedir. Tehlikeli atıkların atık niteliği kazandığı andan itibaren, işletmeden uzaklaştırılmasına kadarki geçen süreye kadar Global Enerji - Pelitlik Santrali nin Geçici Depolama İzni bulunan atık depo sahasında bekletilmektedir. Bu sahada tehlikeli atık depolama süresi maksimum altı aydır. Bu süre atık akümülatörler için maksimum üç ay olarak belirlenmiştir. Belirtilen süreler dolmadan önce, tehlikeli atıkların lisanslı araçlarla, lisans sahibi geri dönüşüm veya bertaraf faaliyetleri gösteren firmalara teslim edilmesine özen gösterilmektedir. 69

73 İşletmede kullanılan kimyasalların bulunduğu plastik bidonlar kullanımdan sonra kontamine halde olması sebebiyle tehlikeli atık sınıfına girmektedir. Açığa çıkan kontamine plastik bidon ve atık yağların kullanılmasıyla boşalan kontamine saç variller lisans sahibi kuruluşlara satılmaktadır. İşletmede oluşan yağ ve hava filtreleri ise atık olarak açığa çıkmasıyla birlikte cüzi bir bedel karşılığında atıkların uzaklaştırması ve bertarafı/geri dönüşümü hizmeti satın alınmaktadır. Atık motor yağlama yağları, akümülatörler, vb. atıklar ise yetkili kuruluşlara bedelsiz olarak verilmektedir. Tehlikeli atık sınıfına giren atıklar lisanslı araçlar tarafından toplanarak bakanlıkça lisans almış geri dönüşüm veya bertaraf tesislerine iletilmelidir. Bu nedenle atık çıkışları takibi düzenli olarak yapılmakta, her bir atık için ayrı ayrı doldurulan Ulusal Atık Taşıma Formlarının İl Çevre Müdürlüğü ne bildirimleri yapılmaktadır. Emisyon Kontrolü: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ile sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonların, insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korunmasını amaçlanmaktadır. İşletme faaliyetleri neticesinde atmosfere salınan tüm bu kirlilik parametreleri konsantrasyonlarına göre bakanlık tarafından standardize edilmiştir. Belirlenen limit değerlerinin hiçbir endüstriyel tesis tarafından aşılmaması gerekmektedir. Yetkililerce yapılması muhtemel denetimler kapsamında yaptırılan ölçümlerle, atmosfere salınan emisyon değerleri tespit edilebilir. Bu değerlerin yönetmelik limit değerlerinin üzerine çıkılması durumunda işletme idari cezalara çaptırılabilir. Santrallerde kullanılan yakıt olan doğalgazın doğaya kirletici etkisi, diğer termik santrallerinde kullanılmakta olan diğer yakıtlara nispeten daha azdır. Doğalgaz motorlarında yakıtın yanması sonucu meydana çıkan atık baca gazları konsantrasyonları, yürürlükteki yönetmeliklerde yer alan limit değerlerin altında kalmaktadır. Her üç yılda bir yaptırılan emisyon ölçümleri Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği nin revize edilmesiyle her iki yılda bir düzenli olarak yaptırılacaktır. Su Kirliliği Kontrolü: Tarih ve Sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ile ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve su kirlenmesinin önlenmesi hedeflemektedir. Yeraltı sularının kullanımının denetim altına alınabilmesi maksadıyla 2013 yılında yeni bir ölçüm sistemine geçilecektir. İşletmelerde bulunan su sayaçları akıllı sayaçlar ile değiştirilerek, su çekiş miktarları bağlı bulunan Devlet Su İşleri bölge Müdürlüklerince kontrollü olarak yapılacaktır. İşletmelerde açığa çıkan endüstriyel ve evsel atık sular, atık su alım sözleşmesi çerçevesinde santrale komşu olan bir tekstil fabrikasına ait atık su arıtma tesisinde gönderilerek burada atık suların arıtımı yapılmaktadır. Santraller, Ergene Havzası nın korunması ve rehabilitasyonu amacıyla Trakya da oluşumu hızla şekillenen Islah Organize Sanayi Bölgelerinden Velimeşe Islah Organize Bölgesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Santrallerden çıkan endüstriyel ve evsel atık sular, OSB ye ait atık su arıtma tesisinin ve gerekli altyapının inşa edilmesiyle buraya iletilecektir. Gürültü Kontrolü: Tarih ve Sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile işletme içerisinde ve etrafında olması gereken gürültü düzeyleri belirlenmiştir. 70

74 Elektrik üretim tesislerindeki gürültü kaynakları noktasal kaynak sınıfına girmektedir. Noktasal kaynaktan meydana gelen ses enerjisi bütün yönlere eşit olarak dağılır. Kaynaktan uzaklaştıkça ses enerjisinin etkisi azalır. Tesis içerisinde faal olan doğalgaz motorları, iç ortamdaki gürültü seviyesini oldukça arttırmaktadır. Maruz kalınan gürültü tesirinin minimize edilebilmesi amacıyla motor odalarına girişlerde kulaklık veya kulak tıkaçları kullanılmaktadır. Santraller konumları itibariyle yerleşim yerlerinden uzakta, sanayi alanları içerisinde kalmaktadır. İlgili yönetmelik gereğince; tesislerin etrafında 500 metre mesafesinde herhangi bir konut yerleşim alanı mevcut değil ise bu işletme ve tesisler için çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesine esas değerlendirme yapılmamaktadır. Bu bağlamda çevresel gürültüyle ilgili izin alınmasına gerek yoktur. Global Enerji E.Ü.A.Ş.-1 Yulaflı Santrali Elektrik Üretim Lisansı nda belirtilen kurulu güç MW (Faaliyettedir.) Belge Adı Belgeyi Düzenleyen Kurum Belge Tarihi ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR BELGESİ T.C. Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ÇEVRE İZİN BELGESİ T.C. Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Global Enerji E.Ü.A.Ş.-2 Pelitlik Santrali Elektrik Üretim Lisansı nda belirtilen kurulu güç 24,301 MW (Faaliyettedir.) Belge Adı Belgeyi Düzenleyen Kurum Belge Tarihi T.C. Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR BELGESİ Orman Müdürlüğü ÇEVRE İZİN BELGESİ T.C. Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Global Enerji E.Ü.A.Ş.-Pendik HES Santrali Faaliyette değil, proje aşamasındadır. Belge Adı Belgeyi Düzenleyen Kurum Belge Tarihi Su Kullanım Hakkı Anlaşması DSİ Son üç yılda, ortaklığın veya grup şirketlerinden herhangi birinin taraf olduğu, olağan ticari faaliyetler nedeniyle imzalanan sözleşmeler hariç olmak üzere, ortaklığın ilgili olduğu önemli sözleşmelerin özeti: Alpiq Türkiye ile yapılan iş geliştirme anlaşması: 71

75 Alpiq İsviçre'nin en büyük uluslararası enerji şirketidir. Ayrıca Alpiq in, Avrupa'da büyük bir enerji ticaret şirketi olarak, tüm UCTE (Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity-Avrupa da birbiriyle senkron enerji alışverişi yapabilen ülkeler) üyelerinin yanı sıra Birleşik Enerji Sistemleri ülkeleri ile, üretim ve iletim imkanları ve geniş kapsamlı iş ilişkileri bulunmaktadır. Global Enerji ve Alpiq arasında 2012 yılında bir anlaşma imzalanmıştır. Taraflar karşılıklı faaliyet alanlarından doğan fırsatları değerlendirmek için üretim, proje geliştirme, finansman, ticaret ve tedarik konusunda işbirliği yapmaya karar vermiştir. Taraflar karşılıklı olarak kendi tamamlayıcı yetkilerini kullanarak müreffeh bir işbirliği sağlamakla görevlidir. Buna ön finansman dahil (tolling yöntemi de olabilir) edilmiştir. Anlaşma gerek proje geliştirme, elektrik ve kapasite satın alma, ürün geliştirme, enerji üretim projeleri, maksimum karlılık açısından portföy ilişkili arz/talep düzenlemeleri ile ilgili olarak gerekse de potansiyel iş fırsatları ile ilgili olarak işbirliğini sağlamaktadır. Bu amaçla karşılıklı oluşturulan çalışma grupları ayın, gerekirse haftanın belli günleri bir araya gelmektedir. Cofely GDF Suez ile yapılan danışmanlık-taahhüt anlaşması: Fransız Cofely Gdf Suez ile Global Enerji arasında Türkiye de çeşitli sanayi kuruluşlarına kojenerasyon tesisi kurma ve işletme konusunda anlaşma imzalandı. Bu anlaşma uyarınca taraflar fabrika, hastane, otel gibi ısıl enerjinin kullanıldığı yüksek verimli kojenerasyon ve ya trjenerasyon tesislerinin proje, danışmanlık, finansman, uygulama, devreye alma ve işletme bakımını sağlamak amacıyla deneyimlerini ve güçlü yönlerini birleştirmişlerdir Son üç yıl, ilgili ara dönem ve son durum itibariyle personel sayısı, belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibariyle dağılımı ile bu sayıda görülen önemli değişiklikler hakkında açıklama: ve tarihi itibariyle Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı sırasıyla 20, 22 ve 23 dir. Personelin coğrafi yerleşim yerlerine göre dağılımları ile idari ve üretimde yer alan personel dağılımı aşağıdaki gibidir: Bağımsız Denetimden Geçmiş Coğrafi Dağılım İstanbul Tekirdağ TOPLAM Bağımsız Denetimden Geçmiş Faaliyet Alanları Yönetim & İdari İşler Üretim TOPLAM

76 Yoktur. Yoktur Personelin ortaklığa fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında bilgi: Son 12 ayda mali durumu önemli ölçüde etkilemiş veya etkileyebilecek, işe ara verme haline ilişkin bilgi: Son 12 ayda ortaklığın ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri: a) Ortaklarla = Yoktur. b) Personelle = Yoktur. c) Vergi İdaresiyle = Yoktur. d) Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlarla Dava tarihi ve dosya no Davalı Konusu Tutar Açıklama 2009/130 E. Tekirdağ 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2009/570 Danıştay 13. H.D. EPDK-TEİAŞ 2012/1548 Danıştay 13. H. D. Teiaş Tredaş A.Ş. Tesisat bedeli talebi Elektrik Piyasası Den. Ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali Sıfır bakiye düzeltme kalemi nedeniyle oluşan alacağın tahsili Dava devam ediyor. Aleyhe sonuçlandı. Temyiz edildi. Dava devam ediyor. e) Diğer Gerçek ve Tüzel Kişilerle Dava tarihi ve dosya no Davalı Konusu Tutar Açıklama /198 Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi Hollanda Amity Oil International Pty. Ltd. Şti. (*) Essent Milieu Zuid BV (***) Tazminat davası Leasing sözleşmesine istinaden yapılan avans ödemesi ve tazminatın tahsili EUR avans, EUR tazminat Bilirkişi raporu alındı. Dava devam ediyor. Dava devam ediyor. Dava tarihi ve dosya no Davacı Konusu Tutar Açıklama /479 Çorlu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi Özakteks Tekstil Ltd. Şti. Müdahalenin men i davası -- Dava devam ediyor. 73

77 Son üç yıldaki finansal yatırım politikaları Sınırlı süreli atıl fon oluştuğu takdirde mevduat ve likit sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmektedir. 3.5 Eğilim Bilgileri Üretim, satış, stoklar, maliyetler ve satış fiyatlarında görülen önemli en son eğilimler hakkında bilgi: Türkiye elektrik enerjisi brüt tüketimi (Türkiye brüt üretimi+dış alım dış satım) 2010 yılında %8.4 artarak Milyar kwh, 2011 yılında ise %9 artış ile Milyar kwh olarak gerçekleşmiştir. Türkiye net tüketimi (iç tüketim, şebeke kaybı ve kaçaklar hariç) 2010 yılında 172 Milyar kwh, 2011 yılında ise Milyar kwh olmuştur. Bilindiği üzere elektrik enerjisi tüketileceği anda üretilmesi gerekir, stoklama söz konusu değildir. Bu nedenle elektrik enerjisi üretimi için asıl belirleyici unsur talep miktarıdır. Talep miktarı da 2012 yılının ilk 6 ayında önceki yıla göre ortalama %8 artış kaydetmiştir. Bunun yanı sıra talebin en yüksek düzeyde arttığı şubat ve haziran aylarında bu oranlar %12,45 ve %11,42 e kadar yükselmiştir yılı için Teiaş 2012 ye göre ortalama %20 lik bir talep artışı beklemektedir yılının ilk yarısındaki %8 oranında artan tüketim talebine paralel olarak Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında devlet tarafından yapılan Sistem Gün Öncesi alım fiyatları da 2011 yılı aynı dönemine nazaran %35 üstünde artış göstermektedir. Başka bir deyişle ilk 6 aylık değerlendirmeye bakarsak: 2011/2012 talep artışı %8 iken, aynı döneme ait sistem gün öncesi fiyatlarındaki artış %35 olmuştur ün ilk altı ayı için Teiaş ın öngördüğü talep artışı %20 olması durumunda Sistem gün öncesi fiyatlarında yüksek bir artışın gerçekleşmesi kaçınılmazdır. Diğer yandan Global Enerji 2012 yılı ilk altı aylık üretimi; 2011 yılının aynı dönemiyle aynı seviyede yaklaşık 45 milyon kwh olarak gerçekleşmiştir. Elektrik üretim maliyetlerimizin %98 ini oluşturan doğalgaz fiyatlarındaki artışlar, Dengeleme Uzlaştırma Yönetmeliği gereğince, hergün verilen saatlik elektrik satış teklif fiyatlarına aynı günde etki eder. Ancak bahar aylarında, hidroelektrik santrallerinin tam kapasite ile çalıştığı zamanlarda söz konusu bu tekliflerin kabul edilenleri özellikle doğalgaz ile üretim yapan santrallerin maliyetlerine eşit ve ya altında kalmasına sebep olmaktadır. Öte yandan yeni kanun teklifi ile üretim lisansı sahibi firmalara sistemde ikili anlaşmayla elektrik alım yetkisi verildiğinden, Global Enerji, alınmasına gerek kalmayan toptan satış lisansı alımını ertelemiştir. Serbest tüketicilere satışlar bu dönemde de oldukça cazip olarak gelir getirmektedir Ortaklığın finansal durumunu ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler: Türkiye'de elektrik talebi, ekonomik gelişme, sanayileşme ve kentleşme paralelinde 1985'ten bu yana yıllık ortalama %7.3'lük bir hızla artmıştır. Yaklaşık MW Kurulu güce sahip 74

78 olan Türkiye nin, tahmin edilen elektrik talep artışına paralel olarak önümüzdeki on yıllık süreç içinde mevcut kapasitesini en az iki katına çıkarmaya gereksinim duyacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda TEİAŞ'ın yayımladığı Türkiye Elektrik Enerjisi 10 yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonu raporuna göre en geç 2017 yılında elektrik arzı açığı ile karşı karşıya kalınması beklenmektedir. Enerji yatırımları için gereken minimum 3-4 yıllık yatırım süreci de göz önünde bulundurulduğunda, gelecek yıllarda arz açığıyla karşılaşmamak için önlemlerin şimdiden alınması ve yatırımlara hızla devam edilmesi gerekmektedir. Buna paralel olarak yatırımcıyı etkileyecek başlıca hususlar politik-ekonomik stabilite, pazar büyüklüğü ve büyüme potansiyeli, hukuki altyapı ve finansman olanaklarıdır. Üretim santrallerinin yatırım, inşaat ve işletmeye geçiş süreçlerinde geçen zaman dikkate alındığında yatırımın en erken 1 ila 3 yıl sonra getirisinin başlaması öngörülebilir. Bu anlamda piyasaların şeffaflığı öngörülebilirlik açısından hayati öneme sahiptir ve 2011 yıllarında devreye giren yeni kapasiteler doğrultusunda artan arz elektrik fiyatlarını baskı altına almıştır. Ancak yaşanmakta olan global kriz paralelinde henüz lisansını almamış ya da başlangıç aşamasında olan yatırımlar için sektörün finansman ihtiyacının tamamının karşılanması kolay olmayabileceği ve yatırımların yavaşlayabileceği beklenmektedir. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde öngörülen hızlı talep büyümesi paralelinde elektrik fiyatlarının yatırımları daha cazip kılacak seviyelere gelmesi beklenmektedir. Elektrik sektörü geliştikçe ve büyüdükçe daha rekabetçi ve şeffaf bir piyasa yapısına hızla ulaşılması ihtiyacı ön plana çıkmıştır. Bu paralelde üretim ve dağıtım tarafında başlatılan özelleştirme çalışmalarını, yine küresel kriz sebebiyle finansman tarafında yaşanan daralmanın yavaşlatabileceği öngörülmektedir. 75

79 4. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER ÖZET BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş (TL) Dönen Varlıklar Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar TOPLAM KAYNAKLAR Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) BRÜT KAR/ZARAR ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) FVAÖK (1,093,297) 568,546 3,026,297 FAALİYET KAR/ZARARI ( ) ( ) DÖNEM KARI/ZARARI ( ) ( ) Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ DEĞİŞİM ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 76

80 5. MEVCUT SERMAYE VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI HAKKINDA BİLGİLER 5.1 Kayıtlı Sermaye Tavanı : TL (ikiyüzellimilyontl) Ödenmiş / Çıkarılmış Sermayesi : TL (otuzmilyontl) 5.2 Son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı: Ortağın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı Son Genel Kurul Sermaye Payı Son Durum (TL) (%) (TL) (%) Aktin Tekstil İthalat İhracat Tic.San.A.Ş % % Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş % % Sembol İplik Tekstil San. A.Ş % % Diğer % % TOPLAM % % Pay Sahibinin Unvanı Grup Pay Tutarı Son Genel Kurul Oy Hakkı Oy Hakkı Oranı Pay Tutarı Son Durum Oy Hakkı Oy Hakkı Oranı (TL) (%) (TL) (%) Aktin Tekstil A Nama ,2% ,2% İthalat İhracat C Hamiline ,0% ,0% TicSanAŞ Işıklar Enerji ve B Nama ,1% ,1% Yapı Holding AŞ C Hamiline ,7% ,7% Sembol İplik Tekstil San C Hamiline ,1% ,1% AŞ Diğer C Hamiline ,0% ,0% TOPLAM ,0% ,0% 5.3 Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri: Son durum itibarıyla Şirket sermayesinde veya toplam oy hakkı içinde payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi yoktur. 77

81 5.4 Ortaklığın yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler: Şirketimizin hakim ortağı Aktin Tekstil A.Ş. dir. Aktin Tekstil A.Ş. ortaklık yapısından dolayı Prof. Dr. Yusuf Ziya Aksu, Aytuğ Reşat Aksu, Tolga Hasan Aksu dolaylı ortak olarak yönetim hakimiyetine sahiptirler. Yönetim hakimiyeti gücünün kötüye kullanılmasını engellemek amaçlı olarak şirketimizin tüm finansal tablolarının hissedarlarımızın incelemesine açık tutulacak, yapılacak özel durum açıklamaları ile ortaklarımıza düzenli olarak bilgi akışı sağlanacak ve gerekmesi halinde TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine müracaat edilecektir. Grubu A B 5.5 Sermayeyi temsil eden paylara ilişkin bilgi: Nama/ Hamiline Olduğu Nama Nama İmtiyazları Yönetim Kurulu Üye Seçiminde Aday Gösterme İmtiyazı Oy İmtiyazı Yönetim Kurulu Üye Seçiminde Aday Gösterme İmtiyazı Oy İmtiyazı Bir Payın Nominal Değeri Toplam TL Sermayeye Oranı % 1 TL TL 12,00% 1 TL TL 2,21% C Hamiline İmtiyaz Yoktur 1 TL TL 85,79% TOPLAM TL 100,00% Yoktur. Yoktur. 5.6 Ortaklığın paylarından. kendisi tarafından bizzat tutulan veya onun adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları ortaklık paylarının adedi, defter değeri ve nominal değeri: 5.7 Ortaklığın yönetim hakimiyetinde değişikliğe yol açabilecek anlaşmalar hakkında bilgi: 5.8 Son üç yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi: Şirketin sermayesi tarihinde TL arttırılarak TL tarihinde TL arttırılarak TL ye yükseltilmiş olup tamamı nakten ödenmiştir. Bunların dışında arttırım, azaltım ve pay sayısında değişikliğe yol açan bir işlem yapılmamıştır. 5.9 Son 3 yılda sermayenin % 10 undan fazlası ayni olarak ödenmişse konu hakkında bilgi: Ayni olarak ödenmiş sermaye yoktur. 78

82 Yoktur. Yoktur. Yoktur. Yoktur. Yoktur Ortaklığın son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların sayı ve niteliklerine ve tahsisli satış yapılan gerçek ve/veya tüzel kişilere ilişkin açıklamalar: 5.11 Varantlı sermaye piyasası araçları, oydan yoksun paylar, hisse senedine dönüştürülebilir tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi: 5.12 Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi: 5.13 Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. payların sayısı ve niteliği hakkında bilgi: 5.14 Ortaklığın aynı grup paylarının borsaya kote olup olmadığına/borsada işlem görüp görmediğine veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi: 5.15 Borsada işlem görmesi amaçlanan sermaye piyasası araçlarıyla eş zamanlı olarak Söz konusu araçlarla aynı grupta yer alanların tahsisli satışa konu edilmesi veya satın alınmasının taahhüt edilmesi veya Söz konusu araçların başka bir grubunun tahsisli satışa ya da halka arza konu edilmesi durumunda bu işlemlerin mahiyeti ve bu işlemlerin ait olduğu sermaye piyasası araçlarının sayısı ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi: Yoktur İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ortaklık halihazırda halka açık bir ortaklık ise; Ortaklığın payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri, Söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi: Yoktur. 79

83 6. YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER 6.1 Ortaklığın genel organizasyon şeması: 6.2 Ortaklığın yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi: tarihli Olağanüstü Genel Kurul ile ana sözleşmenin 7. maddesi uyarınca şirketin yönetim kurulu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Adı Soyadı Görevi İş Adresi Prof. Dr. Yusuf Ziya AKSU Aytuğ Reşat AKSU Tolga Hasan AKSU Cumhur PAÇA Serdar Nuri ESER Dr. Şahin ARSLANTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başk. Yard. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür - Yönetim Kurulu Üyesi Merkez Mah. Prof. Dr. M. Nevzat Pisak Cad. No:5 Yenibosna Bahçelievler/İstanbul Merkez Mah. Prof. Dr. M. Nevzat Pisak Cad. No:5 Yenibosna Bahçelievler/İstanbul Merkez Mah. Prof. Dr. M. Nevzat Pisak Cad. No:5 Yenibosna Bahçelievler/İstanbul Merkez Mah. Prof. Dr. M. Nevzat Pisak Cad. No:5 Yenibosna Bahçelievler/İstanbul Eryılmaz Plaza Kavacık - İstanbul Merkez Mah. Prof. Dr. M. Nevzat Pisak Cad. No:5 Yenibosna Bahçelievler/İstanbul Temsil Ettiği Tüzel Kişilik Aktin Tekstil A.Ş. Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başk. Yard. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Görev Süresi / Kalan Görev Süresi Sermaye Payı (TL) (%) 3/ / / / /3 - - Genel Müdür 3/

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2017 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2016 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 14 Nisan 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 12 Mayıs 2016 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 15 Mayıs 2015 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 11 Kasım 2016 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 11 Ocak

Bizim Menkul Değerler A.Ş 11 Ocak Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi çerçevesinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş tarafından hazırlanan Mistral

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8.

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU ULUSOY UN EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 10 KASIM 2014 ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Önemli Not İşbu rapor, ATIG Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu 18 Mayıs 2016 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan Seri

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. ( Global Tower ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. ( Global Tower ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu 20.10.2016 Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. ( Global Tower ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Raporun Amacı İşbu rapor, Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu

Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu 12 Kasım 2014 Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu İşbu rapor, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 17 Şubat 2015 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 06 Ocak 2016 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 06 Kasım 2014-1 -

Bizim Menkul Değerler A.Ş 06 Kasım 2014-1 - Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi çerçevesinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Ulusoy

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Temmuz 2017 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

Bilici Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu

Bilici Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu Bilici Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. Ödenmiş sermayesi 20.073.320 milyon TL olan şirket 9.926.680 TL (nominal) sermaye artırımında bulunacaktır. Halka açıklık oranı ise %33,1 olarak gerçekleşecektir. Halka

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

FAALİYET RAPORU

FAALİYET RAPORU Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 3 1- Raporun Dönemi... 3 2- Şirketin Ünvanı... 3 3-30.09.2012 tarihi itibarıyla yönetim kurulunda

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 4 Eylül 2015 Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

Sanel Elektrik Bilgilendirme Notu

Sanel Elektrik Bilgilendirme Notu Sanel Elektrik Bilgilendirme Notu Bu rapor, SPK nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 nolu İlke Kararı nda bahse konu halka arza aracılık eden kuruluş dışında farklı bir kuruluş tarafından hazırlanan rapor kapsamında

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 240.045.239 134.570.092 Nakit ve nakit benzerleri 5 85.194.100 106.690.380 Finansal

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 ocak - 31 mart 2017 ara hesap dönemine ait özet konsolide

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş Zümrütevler Mah.Hanımeli Cad.Prestij İş Merkezi No:10 K:1-2-3 Maltepe / İSTANBUL Tel:0216 457 32 63 PBX / Faks : 0216 457 32

Detaylı

NOOR CAPITAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOOR CAPITAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOOR CAPITAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş. Finansal Rapor 217-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.3.217 31.12.216

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Mali Tablo Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Tablo ve Dipnotları Finansal Durum

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ 9 Haziran 2014 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler... 3 II. Şirket Bilgileri... 4

Detaylı

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Ortaklığın unvanı : ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Şirket unvanı : ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. ( Fonet ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. ( Fonet ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu 26.04.2017 Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. ( Fonet ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Raporun Amacı İşbu rapor, Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği VII-128.1

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.03.2017

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş Kasım 2014 İçindekiler 1 Halka Arza İlişkin Genel Bilgiler... 3 2 Şirket Hakkında Özet Bilgi... 4 3

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2017 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Utopya A.Ş. 20172.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Mali Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

Diğer Kazanç / Kayıplar

Diğer Kazanç / Kayıplar Özkaynak Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

POLİSAN HOLDİNG HALKA AÇILIYOR. Talep Toplama Tarihleri 16-17-18 Mayıs 2012 Hisse Birim Fiyatı 2,25 TL KONSORSİYUM LİDERİ

POLİSAN HOLDİNG HALKA AÇILIYOR. Talep Toplama Tarihleri 16-17-18 Mayıs 2012 Hisse Birim Fiyatı 2,25 TL KONSORSİYUM LİDERİ Polisan Holding Tesisleri - Dilovası POLİSAN HOLDİNG HALKA AÇILIYOR Talep Toplama Tarihleri 16-17-18 Mayıs 2012 Hisse Birim Fiyatı 2,25 TL KONSORSİYUM LİDERİ www.denizyatirim.com 444 0 800 www.polisanholding.com.tr

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Kote Olunacak Hisse Tipi B Grubu Mevcut Ortakların Rüçhan Hakkı Kısıtlanarak Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı

Kote Olunacak Hisse Tipi B Grubu Mevcut Ortakların Rüçhan Hakkı Kısıtlanarak Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı Bu rapor, SPK nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 nolu İlke Kararı nda bahse konu halka arza aracılık eden kuruluş dışında farklı bir kuruluş tarafından hazırlanan rapor kapsamında olmayıp, sadece müşterilerimizi

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor 216 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 28.2.217 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

[520000] Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

[520000] Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3.015.323 1.299.403 Dönem Karı (Zararı) 1.354.013 1.896.001 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) Durdurulan Faaliyetlerden

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 31 ARALIK 2012 TARİHLİ BİLANÇO Bağımsız Denetim'den Referansları 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 3.475.052 Finansal Yatırımlar 7 20.933 Ticari Alacaklar - İlişkili

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı