BİRLİKTE YAŞAMA İSTENCİ SORGULANIRKEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRLİKTE YAŞAMA İSTENCİ SORGULANIRKEN"

Transkript

1 BİRLİKTE YAŞAMA İSTENCİ SORGULANIRKEN Melih OĞUZ Arka arkaya gelen şehit haberleri ve artan terör, toplumumuzu, birlikte yaşama istencini sorgulama aşamasına getirmiş görünüyor. Günümüzde küreselleşmenin sınırları zorladığı ve kültürleri benzeştirdiği söylemine karşın yaşadıklarımız ve çevre ülkelerde yaşananlar sanki bu savı doğrulamıyor. Gelişmelere daha yakından baktığımızda tüketim kültürü ve beklentilerin, yaşam biçimleri ile statü göstergelerinin tüm toplumlarda birbirlerine benzeşme eğilimi gösterdiğini saptayabiliriz. Örneğin Çin dahil dünyanın pek çok yerinde Mc Donald restoranlarının bulunması, televizyon, cep telefonu, ipad, iphone, bilgisunar(internet) kullanımı, otomobil tutkusu vb. en kapalı ve geleneksel toplumları bile etkisi altına almış gibi. Her geçen gün değişik ürünlerle ilgili piyasa raporlarında gelişimin yönünü ve boyutlarını gösteren yeni bilgilerle karşılaşıyoruz. Tüm bu gerçeklere karşın gelişmiş ülkelerde yabancı düşmanlığı, gelişmekte olan ülkelerde ise etnik, din ve mezhep ayrılıklarının hızla ivme kazandığını ve yer yer sıcak çatışmalara yol açacak boyutlara ulaştığını da görmekteyiz. Finans kapitalin yönetimindeki tüketim toplumunun postmodern kültürle yönlendirilmesinin toplumlarda bireyciliği ön plana çıkararak ayrışmaları hızlandırdığı da bir diğer gerçek. Toplumsal dayanışmayı zayıflatıp grup dayanışmalarını güçlendiren tersine seçiciliği(yönetimden nitelikli ve donanımlı seçkin azınlığı, daha düşük nitelikli, kullanılmaya hazır, hırslı ve tedirgin bireylerden oluşmuş örgütlü yapıların tasfiye etmesi) öne çıkartan değişimler sonucu pek çok gelişmekte olan toplumun çöküş ve dağılma sürecine girdiği görülmektedir. Bu durum, o toplumların kendine ve toplumuna güvenmeyen bir kısım seçkinlerinin işbirliğiyle gerçekleştirilebilmiştir kuşkusuz.sözkonusu işbirliği etkin(karşılığını alarak veya alacağı beklentisiyle bilinçli biçimde) ya da edilgen(ne yapacağını bilemeden olayları izlemek ve sessiz kalmakla) olabilmektedir. Seçkin kavramı ile içinde yaşanılan dünyanın ve toplumun gerçeklerini anlayıp kavrayarak toplumuna aktaran ve siyasi iktidarı ve toplumu yönlendirebilme/ etkileyebilme gücüne sahip iyi eğitimli kesimleri kastediyorum. Günümüzde bilimsel ve teknolojik buluşların artışı ve iletişimin yoğunlaşması; beklentilerin artması ve bireyciliğin yükselmesi sonucunu veriyor. Nüfus artışı, doğal kaynakların azalması, çevresel bozulma, yüksek işsizlik oranları, iş güvenliğinin zayıflaması, sosyal devlet anlayışındaki gerilemeler toplumlardaki bireysel yarışmanın keskinleşmesine neden oluyor. Yeterli gelir sağlayacak iş olanaklarında yüksek nitelikler aranması dolayısı ile zayıf ve yetersiz eğitimliler farklı dayanışma/ örgütlenme modellerine yöneliyor. Görünüşte din, dil, etnik köken, mezhep, ideoloji vb. görünümlü gibi algılansa da gerçekte nicelik ağırlığı ile dünya nimetlerinden daha fazla yararlanma çabası diye de yorumlayabiliriz bu durumu. İlk bakışta kolay ve sonuç verici gibi görünen zayıfların böyle bir modelde dayanışmasının iki büyük sorunu var. Birincisi toplumda verimliliği azaltması; ikincisi ise toplumsal çatışmaların yoğunlaşarak kırılma noktalarına getirmesi. Verimlilik, yönetimde işe göre değil de gruptan olana öncelik verilmesi ile ve kısa sürede daha yüksek bir tüketim düzeyine ulaşabilmek için yağmacı bir anlayışa yönelinmesi dolayısı ile düşer. Örgütlenme yapısı üretim öncelikli olmaktan çok paylaşım amaçlıdır. Yağmacılıkla kastedilen bugünü kurtarmak için doğal(ormanlar ve madenler gibi), kentsel(yapılaşma vb.), insani (eğitim ve işgücü vb.), mali (vergi, borçlanma vb.), sınai (özelleştirmeler vb.), tarımsal (tohumculuk, toprak satışları vb.), ticari(gümrük birliği gibi), tarihi, kültürel, çevresel ve hukuksal tüm alanlarda uzun vadede büyük maliyetlere yol açacak politikalardır. İkinci sorun ise sanırım daha açık görülebilir. Bir toplum içinde grup dayanışması modelini egemen kılmak o gruptan olmayanları dışlamak ve farklı gruptan olanları da benzer öbekleşmelere yönlendirmek sonucunu doğurur. Belli gruptan olmak ya da olmamak başlangıçta bireysel seçim gibi görünse de sonrasında toplumsal algılamaların yaygınlaşması dolayısı ile bireysel olmaktan çıkar. Üretim temelli olmayıp bölüşüme dönük olduklarından ve gruplar arası geçişlere büyük ölçüde kapalı olduğundan bu tür örgütlenmelerin toplumlarda çatışma kültürünü besleyip güçlendirdiğini görürüz. Her grup iç dayanışmasını güçlendirebilmek ve zayıflıklarını gizle- 2 BCP: Mithatpaşa Cad Kızılay - ANKARA Tel: Belgeç:

2 yebilmek için diğer grupları kötüler, düşmanlıkları artırır. Bu durum bir yönüyle toplumun önemli kaynak ve enerjisinin iç çatışmalarda erimesine yol açarken diğer yandan da bireylerin daha otoriter bir yönetim altında özgürlüklerinden vazgeçmesi sonucunu doğurur. Çünkü sürekli düşmanlarla savaşan bir grubun iç disiplinini sağlayabilmesi için grup yönetimine kesin itaatinin sağlanması gereklidir. Böylesi toplumlar bu yapıları ile dış yönlendirmelere karşı daha açık ve kırılgan yapıdadırlar. Ülkemizde insan hakları temelli bir hukuksal ve kültürel anlayışın uygulamada egemen kılınması gerekmektedir. Birbirini Türk-Kürt, Müslüman-laik, sünnialevi vb. olarak tanımlayan ve böyle bir kültürü içselleştiren bir toplumda özerk yerel yönetim modelinin ve verilecek bazı kültürel hakların ne yazık ki birlikte yaşama irademizi güçlendiremeyeceği düşüncesindeyim. Ülkemizin karşılaştığı terör sorununun Kürt vatandaşlarımızdan bağımsız olarak dış güçlerce başlatıldığı ve bir aşamadan sonra Kürt vatandaşlarımızdan belli bir destek bularak kültürel ve siyasi görünüm kazandırıldığı bilinmektedir. Zaman zaman dış destekler değişebilse de amacın Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında emperyalistlerin oyuncağı bir Kürt devleti kurmak olduğu da yeterince açıktır. Bu nedenlerle Bağımsız Cumhuriyet Partisi nin Durum ve Çözüm kitapçığında belirtilen çözümlerin ve bu gerçekleşmediğinde ise Sayın Mümtaz Soysal ın Kesin Çözüm * yazısındaki gerçeklerin geçerliliğini koruduğu kanısındayım. *Sayın Melih Oğuz un göndermede bulunduğu yazıyı ekte sunmayı ödev bildik. sağduyuyla değerlendirileceğine inanıyoruz. KESİN ÇÖZÜM Mümtaz SOYSAL / Cumhuriyet Gazetesi KONU ciddidir; kimse kimseyi aldatmasın: Sonuçta Güneydoğu yu halkıyla birlikte Türkiye den koparıp Irak ın kuzeyinden başlayarak kurulacak bağımsız bir Kürt devletine katmayı hedefleyen uzun vadeli bir tasarım var. Bunu kimler ister ve gerçekleşmesi için aşama aşama çalışır? Bölgedeki çıkarları için ABD, İsrail ve onlarla birlikte Batılı bazı çevreler. Bir de yaklaşık yüz yıllık geçmişi olan Kürt milliyetçiliğinin mensupları. O milliyetçiliğin bağımsız bir devlet kurmayı hedeflemesinden daha doğal bir şey olamaz. Ama bizce önemli olan, Türk vatandaşı Kürtlerin kaçta kaçında böyle bir özlemin olup olmadığıdır. Bunu kesin olarak bilmek ya da öğrenmek zor. Zamanla, olayların gidişine göre oluşacak bir tablo söz konusudur. Şimdiden neler düşünülebileceğine gelince, tercihler çok değişik olabilir. Kimileri, Bölge, insanlarıyla birlikte bizden kopacaksa kopsun; zaten, astarı yüzünden pahalı; bizi istemeyenlerle birlikte yaşamak niye? diye düşünüp o yöndeki gidişi hızlandırmaktan yana olabilir. Bu tercihin zayıf yanı, ülke ve ulus bütünlüğünden kolayca vazgeçivermiş bir Türkiye nin dünyadaki saygınlığını ve ağırlığını kaybedecek olmasıdır. Kimimiz, Onca emekten, yatırımdan, özveriden ve şehitten sonra buna izin verilir mi? diyerek kopuşu önleyecek her şeyin yapılmasını isteyebiliriz. Buradaki zayıflık da, kopuşu önlemek için ulus-devlet bütünlüğünden verile- Web: iletişim: cek her ödünün tam tersine bir etkiyle kopuşu hızlandırma olasılığıdır. Böylesine olumsuz olasılıklar varsa, en doğru tercih, neyi yapıp yapamayacağınıza, nereye kadar gidip gidemeyeceğinize kesin karar verip atacağınız her adımın bu kararlı tutumla tutarlı olmasında ısrar etmektir. Kuzey Irak ta Kürt devletinin kurulmasına, daha doğrusu kurulmuş olanın kesinleşmesine engel olamayacağımıza göre, hiç değilse o konuda hoşgörülü davranma ve ekonomik destek sağlama karşılığı sınırın akla yakın duruma getirilmesi ve Türkmen nüfusun statüsü yönünde birtakım isteklerimiz olmalıdır. Güneydoğu da ise, bölgesel özerklik, resmi dil dışında öğretim gibi ulus-devlet ilkesiyle çatışan isteklere karşı kesin kırmızı çizgiler çizmek ve düzen değiştirici planlı ekonomiksosyal kalkınmayı öne çıkarıp bu koşullara uymak istemeyenlerin Irak taki Türkmen nüfusla değiştirilmesini önermek gerekecektir. Bu tür çözümlerin ilk bakışta ne denli hoyratça, hatta trajik olduğunu en iyi bilen, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti nin Balkanlar ve Kafkaslar daki etnik temizliklerden kopup Anadolu ya sığınmış olan aileleridir. Eğer bu Cumhuriyet de ayakta kalmak için nüfus mübadelesi gibi kökten ve acıklı çözümlere başvurmak zorunda kalırsa, bilinmelidir ki böyle bir trajedinin günahı etnik kimlik mikrobunu çileli Anadolu halkının içine tekrar sokan ve bölücülük tehdidiyle başka etnik haklar koparıp yeni bölünmelerin kapısını açmaya çalışanların olacaktır. İçtekiler ve dıştakiler bunu böylece bilmelidirler. 3

3 YENİ ANAYASA TUZAĞI Feyzi COŞKUN Ülkemizde anayasa tartışmaları yeni değil. İlk Anayasadan bu yana çeşitli nedenlerle konu toplum gündemine girmiş, ya değişiklikler yapılmış ya da bütünüyle yeni anayasa yapılarak sorun çözülmek istenmiştir. Tarihsel gelişmelere bakılırsa, anayasa konusu, hak, özgürlük, eşitlik bilincinin gelişmesine bağlı olarak toplumların gündemine girmiş, sınıf ya da kesimlerin güç dengelerince belirlenen bir ortak yaşam düzenleme belgesine dönüşmüştür. Anayasalardan beklenen, toplumsal yaşamın barış, huzur, güvenlik, birlik ve dayanışma düzenini kurması, sürekliliğini sağlamasıdır. Bunun temel ölçütü de anayasanın, evrensel hukukun tanımladığı insan hak ve özgürlüklerini benimseyen, güvence altına alan, kullanımına ve geliştirilebilmesine kaynaklık eden bir anlayışla hazırlanmış olup olmadığıdır. Böyle bir anayasa anlayışına, insanların eşit değerde varlıklar olduğuna dayanan çağdaş insan algısı kaynaklık etmektedir. Bu algı nedeniyledir ki, istenen eşitlik beklentisinin gerçekleştirilmesi, anayasaların bir toplumsal sözleşme niteliğinde yapılmış olmasına bağlanmıştır. Anayasa konusuna ilişkin kuramsal boyut böyle benimsenmiş gibi görünse de, gerçek yaşama yansımalar ne yazık ki böyle görünmemektedir. Çünkü, toplumsal yaşamın gelişim aşaması, sınıf ve kesimlerin hak ve özgürlüklerine ilişkin bilinç düzeyleri, yaşanan uluslar arası ilişkiler ortamı gibi çok önemli etkenler, anayasaların yapılışında etkili olabilmektedir. Sözgelimi, anayasal düzen fikrinin bizim toplumsal yaşamımıza girişi görüşleri yabana atılamayacak kesimlerce, kendi toplumsal gelişim ve değişim etkenlerimizden çok, Osmanlının son döneminde yaşanan dış ilişkilerin etkilerine bağlanmaktadır. O nedenle de, anayasalarımızın kendi toplumumuzun sınıf ve kesimlerinin iç etkileşiminin ürünleri olduğu kolayca öne sürülemez. Hatta, hemen tüm anayasalarımızın yapılışında dış etkilerin baskın olduğu düşünülebilir. Bunun şaşılacak bir yanı da yoktur. Çünkü, yakın tarihimizin en azından son iki yüz yılı, Batı Kapitalizminin emperyalist aşamasının tüm sonuçlarından doğrudan etkilenen bir süreç olmuştur. Bu sürecin en önemli sonuçlarından biri olan Ulusal Kurtuluş Savaşı nın sırası ve sonrasında kısa sayılabilecek bir dönem ayrı tutulursa, bugün de aynı emperyalist etkilerin, toplumsal değişim ve gelişimimizde daha belirleyici olabildiği yadsınamaz. Nitekim, özellikle 12 Mart darbesi sonrasında yapılan anayasa değişiklikleriyle 12 Eylül darbesi sonrasında yapılan 1982 Anayasasının özellikle ABD kaynaklı dış tasarımların yansıması oldukları genel kanıdır. Bağımsız ve ulusal egemenliğe dayalı ulus devlet yapısı, laik ve demokratik sosyal hukuk devleti nitelikleriyle Türkiye Cumhuriyetinin, Batı emperyalizminin, sömürü alanı olarak gördüğü ve uğruna onca tasarımlar ürettiği Ortadoğu ve Avrasya coğrafyasındaki öteki halk ve uluslara örneklik ve öncülük eden bir odak olması baştan beri içine sindiremediği bir olgudur. O nedenle de en azından Batının çıkarlarına ters düşmeyen bir dönüşüme uğratılması gerekli görülmektedir. Büyük/Genişletilmiş Ortadoğu Projesi nin yaşam bulmasında da bu dönüşümün anahtar işlevi göreceği hemen herkesçe bilinmektedir. Bu dönüştürmenin İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana ABD ile kurulan ikili ilişkiler, NATO ya giriş, yaşanan darbe dönemleri, Gümrük Birliğine giriş, AB Üyeli Süreci gibi aşamalarla giderek ivme kazandığı gözlenmektedir. Bu süreçte ağırlıklı olarak sağ iktidarlar sorumluluk taşımıştır. Bağımsızlık ve cumhuriyete bağlılık konusunda duyarlıklarını da tam yitirmediği gözlenen ve o nedenle de Batının, özellikle de ABD nin kimi dayatmalarına ayak sürüdükleri de görülen bu iktidarlar, tamamlanmak istenen Yeni Dünya Düzeni nin gerekleri bakımından istenen esnekliği sunmakta yetersiz görülmüşlerdir. Özelleştirme/yabancılaştırma uygulamalarındaki pervasızlığı, dinsel gerekçelerle örtse de serbest piyasayı güvence altına alan düzenlemeleri, ulus devlet ve cumhuriyet karşıtı düşünce köklerine 4 BCP: Mithatpaşa Cad Kızılay - ANKARA Tel: Belgeç:

4 bağlılığı göz önüne alındığında AKP nin kısa sürede oluşturulup iktidara taşınmasını anlamak zor olmamalıdır. Batı Emperyalizmine daha cevval bir iktidar gerekliydi. Bu cevvalliğin en gösterişli aşamasını da hem emperyalizmin beklentilerine, hem de geleneksel dinsel motiflerle örtülenmiş bir işbirlikçi iktidar sürekliliğine güvence oluşturacak Yeni Anayasa oluşturmalıdır. Bu değerlendirmeler göz önüne alınmaksızın, ülkemiz gündemine yeniden taşınan Yeni Anayasa tartışmasını gerçekçi biçimde anlamak zor olabilir. TBMM de tüm içteki partilerin katılımıyla bir Anayasa Uzlaşma Komisyonu oluşturuluşuna, liberallerin, hatta kimi sözde solcuların İleri Demokrasi alkışçılığına bakılırsa da böyle bir sorun yaşandığı görülebilir. Konuya iyi niyetle ve gerçekçilikle yaklaşıldığında şöyle bir soruya gereksinim yok mudur? Türkiye de yaşanan sorunların ana kaynağı Anayasa mıdır? Örneğin; 1. Bölgeler arası gelişmişlik farkları anayasal düzenleme eksikliğinden mi kaynaklanmaktadır? 2. Toplumsal kesimler arası gelir dağılımı bozukluğu anayasal düzenleme yetersizliğinden mi kaynaklanmaktadır? 3. Eğitim hakkının tüm yurttaşlara tam bir fırsat eşitliği içinde kullandırılamaması anayasal düzenleme yetersizliğinden midir? 4. Sağlık hakkına ilişkin hizmetlerin sunumu anayasal düzenleme yetersizliğinden midir? 5. Uluslar arası ilişkilerdeki tam bağımsızlığı ve ulusal egemenliği tartışmalı duruma getiren durumlar anayasal düzenleme yetersizliğinden midir? 6. Açık bütçe yapmak, para basmak eflasyonla ulusu ezmek anayasal düzenin yetersizliğinden midir? Web: iletişim: 7. Tarım ve sanayi başta olmak üzere üretken yatırımların artırılması ve yurt yüzeyine dengeli dağıtılması anayasal düzenleme yetersizliğinden midir? 8. Köy, kasaba, kent gelişiminin sağlıklı gerçekleştirilmesine ilişkin planlama düzensizlikleri anayasal eksikliklerden midir? 9. Başta terör olmak üzere, güvenlik sorunları anayasal düzenleme yetersizliğinden mi kaynaklanmaktadır? 10. Evrensel hukuka dayalı hak, özgürlük ve eşitlik sorunları anayasal engellerden mi kaynaklanmaktadır? 11. Toplumsal sınıf ve kesimlerin örgütlenme ve hak arayış yollarını kullanamayışları anayasal düzenlemelerden mi kaynaklanmaktadır? 12. Etnik, töresel, dinsel, mezhepsel ve kültürel ilkelliklerin beslediği kadın-erkek eşitsizliği, çocuk haklarının kullanılamazlığı anayasal engellerin ürünü müdür? 13. Bağımsız yargılanma ve adalet hakkı anayasal engeller nedeniyle mi kullanılamamaktadır? 14. Anadilini öğrenme, kullanma ve geliştirme özgürlüğü anayasayla mı engellenmekteydi? 15. Anayasanın tanımladığı, ulus devlet ve üniter yönetim temelli cumhuriyet, istenen hak ve özgürlüklerin kullanılabileceği bir demokratikleşmeye gerçekten engel midir? Daha pekçok soru sıralanabilir. Ancak, bu sorular da bu sorunların ancak Yeni Anayasa ile çözülebileceğine kanıt oluşturamaz. Çünkü bu sorunlara ilişkin pek çok yasal düzenleme anayasa değişikliğine gerek duyulmaksızın gerçekleştirilebilmiştir. Üstelik de tüm yurttaşları gözeten eşitlik ve özgürlük beklentileri yerine, yerli yabancı sermaye sahiplerine yeni olanaklar ve ayrıcalıklar sunabilmek için O zaman ne amaçlanmaktadır Yeni Anayasa girişimiyle? 5

5 Toplumsal sözleşme niteliğinde bir anayasa yapılmak istendiği söylenebilir mi? Öyle olsaydı; 1. Toplumun her sınıf ve kesiminin beklentilerini ortaya konup özgürce tartışılabildiği bir ortam oluşturulurdu. Bu amaçla öncelikle, düşünce ve basın yayın özgürlüğü güvence altına alınırdı. 2. Toplumsal sınıf ve kesimlerin örgütlenme ve hak arama özgürlüklerini tam kullanabilecekleri demokratik mücadele olanak ve araçları sağlanırdı. 3. Gerçek bir yargı bağımsızlığı ve üniversite özerkliği sağlanarak, bilim çevrelerinin yeterli uyarı ve öneri sunma olanakları yaratılırdı. 4. Siyasi partiler ve seçim yasaları, örgütlenme ve temsil engellerinden(baraj vb.) temizlenip demokratikleştirilerek, anayasal düzenlemeleri görüşüp sonuçlandıracak bir temsil ortamı/anayasa meclisi oluşturulabilirdi. 5. Dış güçlerin bağımsızlık ve ulusal irade oluşumunu çarpıtıcı karışmalarını önleyici önlemler alınırdı. Oysa bugün bu koşulların hiçbiri yoktur. Daha önemlisi bu koşulların kırıntılarını bile yok edici niyetler taşıdığına inanılan, uygulamalarıyla da bu niyetlerini sıkça ve pervasızca ortaya koyduğu on yılı aşkındır izlenen bir siyasal iktidar söz konusudur. Üstelik bu iktidar, güvenilir sayılmasa da kendisine oy vermeyerek hoşnutsuzluğunu ortaya koyan ve toplumun yarısını aşan bir kesimin varlığını, beklentilerini, kaygılarını göz önüne almaksızın davranabilmektedir. Kendisine eleştiri yönelten ya da karşı tavır alanları hukuk dışı yollarla tasfiye edebileceğini gözlere sokarcasına ve inatlaşarak sürdüren bir iktidardır söz edilen. Gerçekten bir İleri Demokrasi yaratmak düşünülüyor olabilir mi? O zaman da, başta Mümtaz SOYSAL olmak üzere, bilimsel birikim ve deneyimlerini pazarlama kaygısı gütmeyen pek çok bilim adamının Eğer anayasa girişiminizle bir özgürlükleri genişletme amacı güdüyorsanız, bir anayasa değişikliği gerektirmeksizin, salt yasal düzenlemelerle genişletilebilecek bir çok özgürlük konusunu şimdiden çözümleyin. Örneğin uzun tutukluluk sürelerini kısaltmak, YHSK yı iktidar vesayetinden kurtarmak, özel yetkili mahkemeler sorununu kaldırmak vb. konularda yasal düzenleme yapmak için kimsenin desteğine gereksinim bırakmayan bir TBMM çoğunluğunuz var. İyi niyetinize inanmak bakımından önemli bir gösterge de oluşturur. Buyrun görelim. önerilerine karşın bu konularda bir adım atmaktan kaçınabilen bir iktidarın İleri Demokrasi si inandırıcı bulunabilir mi? Öyleyse asıl amaç nedir? Aslında açıktır Ama, önce başka bir soruya yanıt vermeli. Türkiye nin demokrat, sol ve Kemalist güçlerinin uzun yıllardır savundukları ve uğruna ağır bedeller ödedikleri Yeni Anayasa gereksinimi ortadan mı kalkmıştır da, bugün bu girişime karşı tavır almaktadırlar, üstelik de bir Darbe Anayasası nı savunur konumda değerlendirilmeyi bile göze alabilmektedirler?... Ne yeni Anayasa gereksinimi ortadan kalkmıştır, ne de darbe Anayasası savunulmaktadır. Yukarda uzun uzun anlatıldı ki; AKP İktidarı bir Toplumsal Sözleşme niteliğinde anayasa yapma koşullarını aklından bile geçirmemektedir. Çünkü bu yolda hiçbir adım atmamıştır, atmayacaktır. Oysa, artık başlangıçtaki demokrasi ve özgürlük karşıtlığına kaynaklık eden pek çok hükmü de değiştirilmiş olan bu Anayasa, hem istenirse daha geniş hak ve özgürlükler sunulmasına engel değildir, hem de Türk Ulusunun varlığını, birliğini ve yurt bütünlüğünü sürdürebilmesi bakımından çok önemli, vazgeçilmez, değiştirilmesi teklif edilemez ulus devlet, laik ve demokratik sosyal hukuk devleti nitelikleri taşıyan bir cumhuriyetin güvencelerini taşımaktadır. İşte asıl amaç bu güvencelerdir. Düşünsel kökleri bilinen AKP nin ve ardındaki Batı Emperyalizminin, başından beri içlerine sindiremedikleri Türkiye Cumhuriyeti ni dönüştürmek, kuruluş felsefesi, kurum ve kuruluşlarından temizlemektir. Yıkıyorum demektense, demokratikleştiriyorum diyerek, her türden saf salaklara daha benimsetilebilir bir iyi niyet zehri vererek O nedenle Yeni Anayasa girişimi, aslında yeni olmayan bir işbirlikçiliğin, cumhuriyet yıkıcılığı tuzağıdır. Her türden katılımcılarına bir kez daha duyurulur 6 BCP: Mithatpaşa Cad Kızılay - ANKARA Tel: Belgeç:

6 LOZAN ANTLAŞMASININ 89. YILDÖNÜMÜNDEYİZ Aytekin ERTUĞRUL Milletlerin tarihlerinde çok önemli ve unutulmaması gereken yıldönümleri vardır. 24 Temmuz 1923 işte bu tarihlerden biridir. Neden unutulmaması gerektiğini ebedi başkomutanımız Atatürk ten madde madde okuyalım: Bilirsiniz ki yeni Türk devletinden önceki Osmanlı İmparatorluğu kapitülasyon adı altındaki birtakım hakların tutsağı idi Osmanlı nın ülkesindeki yabancıları yargılama yetkisi yoktu. Devletin varlığını kemiren ve kendi sınırları içerisinde bulunan Hıristiyan topluluklara karşı önlemler alınması yasak edilmişti. Ülkeyi bayındırlaştıramaz demiryolu yapamaz, dahası okul bile açamazdı Osmanlı Padişahları ulusun her türlü gelirini karşılık göstererek devletin onurunu ayaklar altına alarak birçok borçlara girmişlerdi. Osmanlı devletinin dünya gözünde hiçbir değeri ve saygınlığı kalmamıştı. O kadar çok borçlanmışlardı ki devlet bu borçların faizlerini bile ödeyemeyecek duruma düşmüş dünya gözünde bıktın ve iflas sayılmıştı. (1) Lozan Barış Antlaşmasını imzalayan delegeler kurulu başkanı İsmet Paşa hazretlerine Atatürk şu telgrafı çekmiştir. Ulusun ve hükümetin yüksek kişiliğinize verdiği yeni görevi başarı ile sonuçlandırdınız. Yurda yararlı sıra sıra işlerle örülü ömrünüzü bu kez de tarihsel bir başarı ile yücelttiniz. Uzun savaşmalardan sonra yurdumuzun barışa ve bağımsızlığa kavuştuğu bu gün de parlak başarılarınız ve dolayısı ile sizi ve değerli delegeler kurulu üyelerini içtenlikle kutlarım. Atatürk Lozan Öncesinde ve sonrasında bunları söyledikten sonra büyük Nutkun sonunda şöyle seslenmektedir. Sayın baylar sizi günlerdir işgal eden nutkum nihayet mazı olmuş bir çağın öyküsüdür. Bu nutkumla ulusum için ve yarınki çocuklarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek kimi noktaları belirtebilmişsem kendimi mutlu sayacağım. (1) Yukarıda Atatürk ün ağzından madde madde yazdığımız bağımsızlıkla ve ulusal onurla bağdaşmayan acılar Lozan Antlaşması ile bir daha geri dönmemek üzere tarihe gömülmüştür. Ancak haçlılar Lozan Antlaşmasını o günden bu yana hazmedememişler. Web: iletişim: 24 Temmuz 1923 haçlılarla Lozan Antlaşmasının imzalandığı tarihtir. 25 Temmuz 1923 ise Lozan Antlaşmasını SEVR Antlaşmasına dönüştürmek üzere Haçlıların yola çıktıkları tarihtir. Anadolu henüz Türk Milletinin elindedir İstanbul da Türk Milletinin elindedir. TBMM açık ve görevi başındadır. Egemenlik kayıtsız ve şartsız Türk milletinidir. Lozan henüz SEVR E dönüştürülememiştir. Ama su uyur düşman uyumaz denilmiştir. Haçlılar Lozan ı SEVR E çevirmek mücadelesini dahili bedhahlarla birlikte 10 Kasım 1938 den beri sürdürmektedirler. B u gün Lozan ın 89. yıldönümünde Haçlıların ve dahili bedhahların Lozan ı SEVR E çevirmek için Tüm güçleri ile çalıştıklarını unutmamalıyız. Bu savımızın delilleri; Türk parasının ezilerek düşman paralarının değer kazanması, ardı arkası kesilmeyen zamlar,iç ve dış seyahatlerde su gibi harcanan milyonlar, açık bütçeleri kapatmak için karşılıksız basılan paralar, alınan iç ve dış borçlar, Cumhuriyetimizin kalelerinin (KİT) birer birer haraç mezat satışlarıdır. Atatürk ün gününde bir ABD doları 80 Kuruş iken bu gün itibari ile TL dır yani paramız defa milletimiz de defa ezilmiştir. Bu ezilme 1950 yılından bu yana sürekli artan bir şiddetle sürmüştür. Lozan Antlaşması, İlelebet muhafaza ve müdafaa etmek zorunda olduğumuz tam bağımsız demokratik sosyal hukuk devleti olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun temel taşıdır. Bu nedenle vatanımızın tapusuna sahip çıkmak siyasi bağımsızlığımıza sahip çıkmak demektir. Bu da ulusal siyasetimize (tam bağımsızlık, kayıtsız şartsız ulusal egemenlik) sıkı sıkıya bağlı olmak ve siyasi partilerde örgütlenmekle mümkündür Lozan antlaşmasının bekçileri bu görevi üstlenmek zorundadır. Lozan Anlaşmasının bekçileri tüm Türk milletine başarılar dilenir. (1) Atatürk Söylev: Çağdaş yayınları 1987 İstanbul. Türkçesi. Ord. Profesör Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu. 7

7 İBRET VERİCİ BİR D PUSULA Ülkelerin iklimine ve yönetim sistemine göre biraz değişse de mevsimler takvimi ile siyasal yaşamlar arasında hep rastlanan bir bağlantı vardır. Örneğin, bizde Haziran sonlarına doğru havalar ısınırken siyaset soğur ve iktidar mücadelesinin sıcaklığı azalır. Gerginliklerin yerini tatil atmosferinin ve dinlenmekte olan sinirlerin yumuşaklığı alır. Ayrıca, başkent tenhalaşmakta ve siyasal ağırlık merkezi yavaş yavaş başka kentlere kaymaktadır. Elbet ara sıra içte ve dışta ortaya çıkan olağanüstü gelişmeler bu durgunluğu bozsa da, Mayıs ortalarından başlayarak siyasal etkinliklerin azalması, çalışmaların yavaşlaması doğal sayılır. Partiler genellikle bu durgunlaşmanın dışında kalmaz, onlar da hız keserler. Bu yıl, farklı oldu. Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin siyasal rejmlerini Batılı büyük devletlerin çıkarlarına uygun biçimlere sokmaya yönelik çabalar Mısır seçimleriyle birlikte pek sağlam görünmeyen bir istikrara bağlanmışken, Suriye deki çalkalanma yalnız o ülkenin içini hallaç pamuğu gibi darmadağın etmekle kalmadı, devletler arasında Soğuk Savaş yıllarını andırır bir cepheleşme yarattı: Bir yanda Batılı büyük devletlerle Türkiye nin de desteklediği Suriyeli âsiler; öte yanda Esad hanedanının yönettiği Suriye devletiyle yanında İran, Rusya ve Çin. Son günlerin düşürülen uçak olayı Ankara nın şimdiye kadarki politikasıyla nasıl bir çıkmaza sürüklendiğimizi açıkça gösterdi ve ülkeyi tehlikeli bir ikilemle karşı karşıya bıraktı: Ya Şam yönetiminin bilinçli ve küstahça davranışı karşısında dıştan bakıldığında pek onurlu gözükmeyen bir sonucu sineye çekmek gerekecektir, ya da gereksiz ve anlamsız bir silahlı kapışmaya sürüklenip yanlıştan yanlışa sürüklenmek zorunda kalınacaktır. *** Gelinen nokta, başlangıçta benimsenen ve Türkiye gibi bir devlete çok yakıştığı söylenen bir politikanın yanlışlığını ortaya koymuş oldu. Ankara, yıldızının yükselmekte olduğu söylenmiş bir devletten beklenen role çağırılmış ve böyle bir çağrıyı gözleri kapalı hemen benimseyivermiştir. Sözde gurur okşayıcı bir çağrıydı bu: Büyük bir imparatorluğun vârisi yüzyıllar boyu egemenliğini sürdürdüğü topraklara yeniden göz kulak olması ve Batı dünyasının ilkelerine o topraklarda saygı gösterilmesini sağlaması istenmekteydi. Böyle bir çağrıyı kim reddedebilirdi? Nitekim, Ankara da reddetmedi. O ysa, böyle bir göreve hevesle sarılmadan önce Suriye deki durumu çözümlemek ve orada neler olmakta olduğunu, kimin ne yapmak istediğini iyi anlamak gerekiyordu. Ayaklananlar acaba gerçek demokrasi ve özgürlük âşıkları mıydı? Yoksa ülkede karışıklık çıkarıp o kaosta Batı yandaşlarını iktidara getirmek ve bölge için Batılı büyük devletlerce öngörülmüş yeni düzenin kurulmasında yararlanılmak istenen gruplar mı söz konusuydu? Mezhep kavgaları kışkırtılarak Sünni ve Alevi mi birbirine düşürülmüştü? 8 BCP: Mithatpaşa Cad Kızılay - ANKARA Tel: Belgeç:

8 İPLOMASİ DERSİ Mümtaz SOYSAL Üstelik, böyle bir hengâmeye bulaşmak Ankara nın İran la ve Rusya yla kurduğu ilişkilere zarar vermeyecek miydi? Hesapsızlığın zararları saymakla bitmez ve bunların getireceği yararların neler olabileceğini de kimse bilemezdi. *** Ama bütün bunlardan daha da vahim olan ve Şark ya da Ortadoğu kültürünün insanlarınca asla affedilmeyecek sosyal psikoloji hatası, henüz birkaç yıl önce ma aile sarmaş dolaş olunmuş insanlara birden bire sırt çevirmek ve onlara karşı Batılı büyüklerle bir olmaktı. Öte yandan, Suriye yle kapışmanın Türk sanayicilerce üretilmiş malları Yakın Doğu ya satma çabalarına vereceği zarar kolay hesap edilmeyecek kadar büyüktü. Gerçekten bütün bunları düşünmeden böyle bir politikaya niçin ve nasıl sarılındığını anlamak çok zordur. Hele komşularla sıfır sorun formülüyle yola çıkanların stratejik derinlik ararken böyle bir sonuç yaratmış olmaları diplomasi tarihinin ibret sayfalarından hiç eksik olmayacak. *** Oysa Suriye devletini yönetenler, hiç tanımadığımız ve ilk kez ilişkiye girdiğimiz insanlar değil. Beşar Esad ya da Esed babasından devraldığı devleti aynı ilkeler çerçevesinde yönetmeyi sürdürmek niyetiyle işbaşına geçmişti. O tarihte, daha önceki dönemin gerginlikleri zaten büyük ölçüde giderilmiş ve oğul Esad devraldığı yönetimin Türkiye yle ilişkilerini daha da geliştirebileceğı bir zemin bulmuştu. Kısacası, ilişkilerin bugünkü duruma sürüklenmesi, Suriye tarafında kesin ve belirgin bir siyaset değişikliği yüzünden değil, tam tersine Ankara nın bu ilişki konusundaki Web: iletişim: politikasında köklü bir tutum kaymasının ortaya çıkmasından ötürü olmuştur. Beşar Esad ın işbaşına geçişiyle birlikte önceki ilişkinin daha da geliştirildiği ve neredeyse tam bir kucaklaşmaya dönüştüğü bir noktada ansızın beliren bir tutum kaymasıdır bu. Yalnız Türk kamuoyunu değil, bölgenin birçok ülkesindeki insanları şaşırtan bir dönüş olmuş, Türk tarafı, birden bire, Suriye deki durumun ve epeydir sürmekte olan kargaşanın sorumluluğunu bütünüyle Beşar yönetimine yüklemek yolunu seçmiş ve eleştiri okları hep o yönetime çevrilmiştir. Aslında bu şaşırtıcı dönüş, Arap Baharı nı yönlendiren Batılı büyük devletlerin rejim öğütme değirmeni çarklarına Suriye yi de itmiş olmalarından kaynaklanmaktaydı. Kuzey Afrika da Tunus ve Libya yla başlayan senaryoyu uygulama sırası artık Suriye ye gelmişti: İnsan hakları ihlalleriyle suçlanan kesimlerin direnişleri, direnişlerin şiddet dönüşmesi, şiddetin şiddete doğurması, iktidarca alınan önlemlerin zalimleşmesi, zalimliğin göçlere ve baş kaldırışlara yol açması ve sonuçta iç savaş uçurumuna sürüklenme raddesine getirilmiş bir toplum. Kısacası, ve demokratik düzeni sağlamak amacıyla dış müdahaleyi, rejim değişikliğini hatta huzur getirici işgali kabul etmeye hazır duruma getirilmiş bir toplum ortamı. Ankara nın yanlışı, böyle bir senaryonun savunucuları arasına katılmak, rejim muhaliflerine kanat germek ve sanki uygulayıcığına da soyunacakmış gibi bir izlenim vermek. Oysa, taraflar arasında tercihsiz ve tarafsız bir tutum komşuya daha fazla huzur getirebilir ve Türkiye ye daha az zarar verirdi. M.S. 9

BASIN-İŞ SENDİKASI ANKARA ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU (2011 2015)

BASIN-İŞ SENDİKASI ANKARA ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU (2011 2015) BASIN-İŞ SENDİKASI ANKARA ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU (2011 2015) 1 Basın-İş Sendikası Ankara Şubesi Necatibey Cad. Hanımeli Sok. No: 26/6 Sıhhiye-Ankara Tel: (0 312) 230 29 08 / 229 96 15

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASI NELER GETİRİYOR

YENİ TEŞVİK YASASI NELER GETİRİYOR YIL : 13 SAYI : 49 NİSAN 2012 ULUSAL SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ NİN YAYIN ORGANIDIR YENİ TEŞVİK YASASI NELER GETİRİYOR BOR MADENLERİMİZİ BEKLEYEN TEHLİKE ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZ KEMAL ÖZDEN'İ SEVGİ

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR NO: 1, AĞUSTOS 2008 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR - 1 KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE'YE ETKİLERİ ED TÖR Caner SANCAKTAR Ç NDEK

Detaylı

MERKEZ PARTİ PROGRAM

MERKEZ PARTİ PROGRAM İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1. DÜNYANIN MEVCUT DURUMU 1.2. TÜRKİYE NİN MEVCUT DURUMU 1.3. HEDEF VE İLKELER 2. TEMEL HAKLAR VE SİYASİ İLKELER 2.1. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 2.1.1. KİŞİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ 2.1.2.

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - -

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - - Genç Barış İnisiyatifi Derneği Adına İmtiyaz Sahibi Emre Akkaş 6 Kemal Burkay: BİR 90 YIL DAHA ASLA! Genel Yayın Yönetmeni Fatih Kafadar Yazı İşleri Müdürü Onur Reha Yıldırım Yayın Kurulu Ahmet Keskin

Detaylı

Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz

Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz Mayıs 2011-10 TL KDV Dahil 67 10 Serpil Sancar FEMİNİSTLER: TEMSİLCİSİ PARLAMENTOYA GİREMEYEN TEK KESİM 15 Dr. Nazlı Çağın Bilgili DEMOKRASİNİN KALİTESİ KADINLARIN

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan, en geniş

Detaylı

Türkiye Orta Doğu İlişkileri

Türkiye Orta Doğu İlişkileri Aralık 2014 Yıl: 1 Sayı: 2 Hem Seviyeli Hem Keyifli Türkiye Orta Doğu İlişkileri Orta Doğu'nun Bölgesel Gücü: Türkiye Suriyeli Mülteciler: Türkiye nin Müstakbel Vatandaşları Ortadoğu Şehrinin Altın Anahtarı:

Detaylı

Örgütlenmiş kitlenin etkinliği gücünden gelir.

Örgütlenmiş kitlenin etkinliği gücünden gelir. Örgütlenmiş kitlenin etkinliği gücünden gelir. Gücü ise, mücadele alanında, er meydanında belli olur. Merhaba yeniden... Uzun bir aradan sonra Sendikam dergimiz ile merhaba yeniden... Bildiğiniz gibi,

Detaylı

ANAYOL PARTİSİ PARTİ PROGRAMI

ANAYOL PARTİSİ PARTİ PROGRAMI PARTİ PROGRAMI YENİ SİYASET İNSANI YAŞAT Kİ! DEVLET YAŞASIN Sayfa 2 İÇİNDEKİLER TEMEL İLKELERİMİZ 6 İNSAN MERKEZLİ SİYASET 7 YENİ SİYASET 9 TEMEL KONULARA BAKIŞIMIZ 10 1. DEMOKRATİK CUMHURİYET 10 1.1 DEMOKRATİKLEŞME

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005 SUNUCU- Değerli konuklar, Danıştay ın 137 nci Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen Danıştay ve İdarî Yargı Günü kutlama törenine

Detaylı

Savaş, Baskı, Eğitimde Yıkım Politikalarına Karşı Birleşelim, Mücadeleyi Yükseltelim

Savaş, Baskı, Eğitimde Yıkım Politikalarına Karşı Birleşelim, Mücadeleyi Yükseltelim Savaş, Baskı, Eğitimde Yıkım Politikalarına Karşı Birleşelim, Mücadeleyi Yükseltelim Yıllardır dünyanın dört bir tarafında, özellikle Ortadoğu da bir türlü çözüme kavuşturulmayan kronik sorunlar, bitmek

Detaylı

EKONOMİK KRİZDE YÖNETİM NASIL YAPILMALI

EKONOMİK KRİZDE YÖNETİM NASIL YAPILMALI YIL : 16 SAYI: 87 AĞUSTOS 2015 ULUSAL SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ NİN YAYIN ORGANIDIR EKONOMİK KRİZDE YÖNETİM NASIL YAPILMALI KIRMIZI ET NEDEN BU KADAR PAHALI 7 Yıl: 16 Sayı: 86 AĞUSTOS 2015 E-dergimiz

Detaylı

1 MAYIS TA SOKAĞA SONRA DAHA FAZLA

1 MAYIS TA SOKAĞA SONRA DAHA FAZLA 1 1 MAYIS TA SOKAĞA SONRA DAHA FAZLA 1 Mayıs günlerindeyiz. AKP ve yandaş medya 1 Mayıs a yönelik provokasyonlarına başladı. AKP güdümündeki medya kanallarında bir süredir özelliklede Birleşik HAZİRAN

Detaylı

Aydemir Güler... 5. Başar Yaltı... 11. İlhan Cihaner... 21. İzzettin Önder... 27. Mustafa Kemal Erdemol... 33. Gül Atmaca... 41. Burçak Özoğlu...

Aydemir Güler... 5. Başar Yaltı... 11. İlhan Cihaner... 21. İzzettin Önder... 27. Mustafa Kemal Erdemol... 33. Gül Atmaca... 41. Burçak Özoğlu... İÇİNDEKİLER Aydemir Güler... 5 Başar Yaltı... 11 İlhan Cihaner... 21 İzzettin Önder... 27 Mustafa Kemal Erdemol... 33 Gül Atmaca... 41 Burçak Özoğlu... 49 Adalet için Hukukçular... 55 Aydemir Güler 5

Detaylı

Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum

Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum Başkan dan Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Sosyal politika, toplumdaki tüm bireylerin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumsal sorunların ortadan kaldırılması

Detaylı

2011 e girerken Türkiye gerçeği

2011 e girerken Türkiye gerçeği başyazı 2011 e girerken Türkiye gerçeği Türkiye ekonomik ve sosyal sorunlar açısından olduğu kadar siyasal ve uluslararası sorunlar bakımından da bir yılı geride bıraktı. Geride kalan dönemde sorunlara

Detaylı

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek!

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Mart 2013 Fiyatı: 1,00 TL Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! 8 Mart Dünya Emekçi Genel Merkeze

Detaylı

İnsanlık emperyalist barbarlığa teslim olmayacak, bütün değerlerinin imha edilmesine göz yummayacaktır.

İnsanlık emperyalist barbarlığa teslim olmayacak, bütün değerlerinin imha edilmesine göz yummayacaktır. Program GİRİŞ İnsanlığın sosyalizme ve komünist topluma doğru tarihsel ilerleyişi sürmektedir. Eşitlik ve özgürlüğe, sömürünün yeryüzünden silineceği bir düzene doğru dev adımlar atılan 20. yüzyılın, bu

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi PARTİ MECLİSİ

Cumhuriyet Halk Partisi PARTİ MECLİSİ Cumhuriyet Halk Partisi PARTİ MECLİSİ TOPLANTISINA SUNULAN MERKEZ YÖNETİM KURULU RAPORU 24 ŞUBAT 2011 CHP PARTİ MECLİSİNE SUNULAN MYK RAPORU (24 Şubat 2011) İÇİNDEKİLER MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ GÖREV

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

İMAR AFFIYLA YENİ FELAKETLERE DAVETİYE ÇIKARILMIŞTIR TMMOB NIN TÜRKİYE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALARI:

İMAR AFFIYLA YENİ FELAKETLERE DAVETİYE ÇIKARILMIŞTIR TMMOB NIN TÜRKİYE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALARI: YÜKSEK ÖĞRENİM SİSTEMİ PARAMPARÇA Yeni YÖK Yasası Taslağı nın hazırlıkları tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarı, Bakanlar Kurulu na sunulmaya hazır hale geldi. Taslak aynen kabul

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 14. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. Giriş Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan,

Detaylı

Demokrasi Denetim Raporu

Demokrasi Denetim Raporu Demokrasi Denetim Raporu Genç Vatandaşlar İle Demokrasi Buluşmaları Ulusal Ajans Projesi 10-12 Nisan DEMOKRASİ DENETÇİLERİ DERNEĞİ Proje kapsamında çalıştaylar süresince katılımcıların hazırladığı raporlar

Detaylı

Avrupa da Türkiye. Değişimin Kaçınılmazlığı

Avrupa da Türkiye. Değişimin Kaçınılmazlığı Avrupa da Türkiye Değişimin Kaçınılmazlığı Bağımsız Türkiye Komisyonu Üçüncü Raporu Mart 2014 Avrupa da Türkiye Değişimin Kaçınılmazlığı Bağımsız Türkiye Komisyonu Üçüncü Raporu Mart 2014 Bağımsız Türkiye

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ

SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ŞAHİN ÖZET Siyasal iletişimde kitle iletişim araçlarının yeri büyüktür. Yöneten yönetilen ilişkilerini ve seçim dönemi çalışmalarını kapsayan

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ ÇALIŞMA RAPORU 2006-2008

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ ÇALIŞMA RAPORU 2006-2008 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ ÇALIŞMA RAPORU 2006-2008 TTB MERKEZ KONSEYİ Dr.Gençay Gürsoy (Başkan) Dr.Sinan Adıyaman (II.Başkan) Dr.Altan Ayaz (Gn. Sekreter) Dr.Muharrem Baytemür (Sayman) Dr.Hülya

Detaylı