ĠLLER BANKASI ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ EKĠ BĠRĠM FĠYATLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠLLER BANKASI ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ EKĠ BĠRĠM FĠYATLARI"

Transkript

1 ĠLLER BANKASI ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ EKĠ BĠRĠM FĠYAARI İLLER BANKASI A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA

2 ĠLLER BANKASI ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ EKĠ BĠRĠM FĠYAARI Bu birim fiyat cetvelinde yer alan birim fiyatlardan; 1. kolondaki fiyatlar 01/01/2002 tarihinden önce ihalesi yapılmış olan işler için geçerlidir. 2. kolondaki fiyatlar 01/01/2002 tarihinden sonra ihalesi yapılmış olan işler için geçerlidir. 3. kolondaki fiyatlar 01/01/2006 tarihinden sonra ihalesi yapılmış olan işler için geçerlidir. İLLER BANKASI A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA

3 SIRA NO Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R YAPILAN ĠġĠN ADI POZ NO SAHĠFE NO Ġller Bankası TaĢıma Formülleri Kazılardan Minha Edilecek Değerler Nakliye Cetvelleri (Cetvel 1) , Makinaların 1 Saatlik Ücreti , TAġIMALAR Ġhzaratta (Karsız) , 9 5- Ġmalatta (Karlı) , 10 ĠHZARAT ĠġLERĠ 6- Kum, Çakıl ve KırmataĢ (ĠĢ BaĢında) TaĢ, Kil, Font, Sfero Baca Kapağı ve Izgara Beton, B.A. Borular, "C" Parçası, Dirsek Muayene ve Parsel Bacaları 08 12, Harç ĠĢleri ĠMALAT ĠġLERĠ 10- Beton, B.A., "C" Parçası, Dirsek, Mua. ve Parsel Bacaları, BaĢ Bağlama 12 16, HDPE esaslı borular ve bacalar 12 21, DüĢey AhĢap Ġksalar Kazı ĠĢleri Ġle Ġlgili Paçal Fiyatlar , Su BoĢaltma ĠĢleri Su BoĢaltma ve Çamur MüĢkülat Zamları Dolgu ve Zemin Islah ĠĢleri , Yükleme, BoĢaltma ve Figüre ĠĢleri Drenaj ĠĢleri Beton ĠĢleri Fore Kazık, Ankraj ĠĢleri , Prefabrik Beton Ġmalat, Beton Oluk ve Kanalizasyon Kontrol Bacası Yapılması Kargir ĠĢleri, Kaldırım, Çim TaĢı ve YavaĢ Kum Filitre Tabanına Beton Parke Yapılması Sökme ĠĢleri , Fiberglas Donatılı Bitümlü Malzeme ile Çatı Örtüsü ve Mahya Yapılması Derz ve Yaltım ĠĢleri , Çelik PalplanĢ Ġksa , Kaset DöĢeme, Kalıp, TaĢıyıcı Ġskele ve Yükseklik Zamları AhĢap Çatı ve Akustik Tavan Yapılması AhĢap Doğrama ve Mobilya ĠĢleri , Demir, Saç, Kapak ve Çubuk Izgara ĠĢleri , Kaplama, Demir Yüzeylerinin Temizlenmesi ve Epoxy Boya ĠĢleri Kaplama, Sıva, ġap, Mozayik, Asma Tavan, Alçı Plaka ve Alçı Reğlaj ĠĢleri Tünel ve Galeri ĠĢleri Boru, Galeri ve Menfez Temizleme ĠĢleri , K.Y. ve D.Y. Altından Yatay Delgi Metodu Ġle Boru Geçirilmesi ĠĢleri 32 39, Proje ĠĢleri Çim ve Ağaç Dikim ĠĢleri Ġçmesuyu Arıtma ve Yapı ĠnĢ. Ait Birim Fiyatların Eski ve Yeni Poz No' ları

4 1- Tesis inşaatı sözleşmesi ekinde bulunan keşif özetindeki birim fiyatlar ile Birim Fiyat Cetveli kitabında yer alan birim fiyatlar arasında farklılık görüldüğü takdirde; Birim Fiyat Cetvelindeki birim fiyatlar esas alınacaktır A Ç I K L A M A L A R Birim Fiyat Cetvelinde yer alan birim fiyatlar ile özel rayiç fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. Baskı ve mdi hatalara ait düzeltme listesi, Birim Fiyat Cetveline dahil edilmemiş olsa dahi; Bu hatalar düzeltme listesine uygun olarak düzeltilmiş sayılacaktır. İşlerin yapım şartları ve uygulamaya ait özellikleri '' İller Bankası 1995 yılı Birim Fiyat Tarifleri'', 2001 yılı Birim Fiyat Tarifleri (EK 1) ve 2004 yılı Birim Fiyat Tarifleri (EK 2) kitaplarının poz tarifleri ile 2008 ve 2010 yılı birim fiyat tarifleri eki fiyat cetveli, 2008 ve 2010 yılında ilave edilen işler bölümünde ve devamı notlarda belirtilmiş, ayrıca Bankamız internet sitesinde de tüm birim fiyat analiz ve tarifleri yayınlanmıştır. Bu pozlara ait işin birim fiyatları, aynı poz numaralarıyla Birim Fiyat Cetvelinde gösterilmiştir. Bu Birim Fiyat Cetvelindeki birim fiyatlar, Birim Fiyat Tarifleri kitabında yer alan poz tariflerinin karşısındaymış gibi uygulanacaktır Yılı Birim Fiyat Cetveli kitabında yer alan birim fiyatlar 01 OCAK 2012 tarihinden itibaren geçerlidir. 4

5 ĠLLER BANKASI TAġIMA FORMÜLLERĠ Bankamız karayolu taģıma formüllerinin uygulandığı taģıma birim fiyatları; yapılan her türlü hizmet ve masraflar dahil (Yüklenici karı ve genel giderleri, yükleme, boģaltma ve istif bedelleri hariç) aģağıdaki bedellere göre hesap edilecektir. Not:Formüllerde ; 1- (M) : TaĢıma mesafesi (Değeri metre cinsinden alınacaktır ) 2- (A,B) : Sabit katsayılar 3- (k) : Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu tarafından ĠnĢaat Birim Fiyatlarına esas iģcilik, araç ve gereç rayiç listesinde her yıl mut olarak yayınlanan yol cinsi, vasıtanın dingil yükü ve tonajına göre değiģmeyen, poz no 'lu " Her cins ve tonajda motorlu araç taģıma katsayısı "dır. Yol cinsi ve vasıtanın dingil yüküne göre değiģen ve 1977 yılından itibaren rayiç listesinde yayınlanan özel durumlardaki "k" katsayısına ait diğer değerler ise, Ġller Bankası karayolu taģıma formüllerinin içine sabit katsayılarla (A, B) dahil edilmiģ olduğundan dikkate alınmayacaktır. 4- (n) : 1994 yılı Poz karģılığı (k) katsayısı baz kabul edilerek, uygulama yılı ( k ) katsayısı esas alınarak hesaplanan artıģ katsayısıdır. F= (...A...X M+...B...) X n ( / Ton) Poz No 07.İB-1 a) 0-50 m arası F= (50,79016 x M + 0) x 0, İB-2 b) m arası F= ( 7,67819 x M ) x 0, İB-3 c) m arası F= ( 4,78909 x M ) x 0, İB-4 d) m arası F= ( 2,87290 x M ) x 0, İB-5 e) m arası F= ( 1,20792 x M ) x 0, İB-6 h) m arası F= ( 0,95727 x M ) x 0, İB-7 i) m arası F= ( 0,86189 x M ) x 0, İB-8 j) m'den fazla F= ( 0,76578 x M ) x 0, BĠRĠM FĠYAARDA KULLANILAN DÖVĠZ KURLARI Dövize dayalı malzeme, makina, araç ve gereç bedelleri ; tarihinde uygulanmak üzere Merkez Bankası'nca yayımlanan ; 1 EURO ( ) için... : 2, ABD Doları ( ) için... : 1,8980 olarak yayımlanan döviz satış değeri üzerinden hesap edilecektir. 1- KAZI BĠRĠM FĠYAARINDAN DOLGU KARġILIĞI DÜġÜLECEK MĠKTARLAR , /1, ve /1 ile devamları olan poz no'lu paçal (tek) klas kazı birim fiyatlar; bu birim fiyatların dayalı olduğu analizlerindeki, EL ĠLE YAPILAN KAZILARDA BĠRĠM FĠYATI BĠRĠM FĠYATI A- Elle dar derin kazı birim fiyatlarından ()... : 5,84 5,84 B- Elle geniş derin kazı birim fiyatlarından ()... : 2,66 2,66 MAKĠNALI KAZILARDA A- Makinalı dar derin kazı birim fiyatlarından ()... : 1,33 1,33 B- Makinalı geniş derin kazı birim fiyatlarından dolgu bedeli düşülerek hesap edilecektir. ()... : 0,45 0,31 5

6 POZ NO YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ BĠRĠM 2 - NAKLĠYE CETVELLERĠ (Cetvel 1) 1 10 m mesafeye nakliye fiyatı. ton 0, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 0, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 0, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 0, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 0, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 0, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 0, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 0, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 1, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 1, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 1, m mesafeye nakliye fiyatı ton 1, m mesafeye nakliye fiyatı ton 2, m mesafeye nakliye fiyatı ton 2, m mesafeye nakliye fiyatı ton 3, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 3, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 3, m mesafeye nakliye fiyatı ton 3, m mesafeye nakliye fiyatı ton 3, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 3, m mesafeye nakliye fiyatı ton 4, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 4, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 4, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 4, m mesafeye nakliye fiyatı ton 4, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 4, m mesafeye nakliye fiyatı ton 5, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 5, m mesafeye nakliye fiyatı ton 5, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 5, m mesafeye nakliye fiyatı ton 5, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 5, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 5, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 5, m mesafeye nakliye fiyatı ton 6, m mesafeye nakliye fiyatı ton 6, m mesafeye nakliye fiyatı ton 6, m mesafeye nakliye fiyatı ton 6, m mesafeye nakliye fiyatı ton 6, m mesafeye nakliye fiyatı ton 6, m mesafeye nakliye fiyatı ton 7, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 8, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 10, m mesafeye nakliye fiyatı ton 11, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 12, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 13, m mesafeye nakliye fiyatı ton 14, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 15, m mesafeye nakliye fiyatı ton 16,47 6

7 POZ NO YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ BĠRĠM m mesafeye nakliye fiyatı. ton 17, m mesafeye nakliye fiyatı ton 18, m mesafeye nakliye fiyatı ton 19, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 20, m mesafeye nakliye fiyatı ton 21, m mesafeye nakliye fiyatı ton 22, m mesafeye nakliye fiyatı ton 23, m mesafeye nakliye fiyatı ton 24, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 25, m mesafeye nakliye fiyatı ton 26, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 27, m mesafeye nakliye fiyatı ton 28, m mesafeye nakliye fiyatı ton 29, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 30, m mesafeye nakliye fiyatı ton 31, m mesafeye nakliye fiyatı ton 32, m mesafeye nakliye fiyatı ton 33, m mesafeye nakliye fiyatı ton 34, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 35, m mesafeye nakliye fiyatı ton 36, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 37, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 38, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 38, m mesafeye nakliye fiyatı ton 39, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 40, m mesafeye nakliye fiyatı ton 41, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 42, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 43, m mesafeye nakliye fiyatı ton 45, m mesafeye nakliye fiyatı ton 47, m mesafeye nakliye fiyatı ton 49, m mesafeye nakliye fiyatı ton 51, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 53, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 54, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 56, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 58, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 60, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 62, m mesafeye nakliye fiyatı ton 64, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 66, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 68, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 69, m mesafeye nakliye fiyatı ton 71, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 73, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 75, m mesafeye nakliye fiyatı ton 77, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 79, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 81, m mesafeye nakliye fiyatı ton 83, m mesafeye nakliye fiyatı ton 84,90 7

8 POZ NO YAPILAN ĠġĠN CĠNSĠ BĠRĠM m mesafeye nakliye fiyatı. ton 86, m mesafeye nakliye fiyatı ton 88, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 90, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 92, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 94, m mesafeye nakliye fiyatı ton 96, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 98, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 99, m mesafeye nakliye fiyatı ton 101, m mesafeye nakliye fiyatı ton 103, m mesafeye nakliye fiyatı ton 105, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 107, m mesafeye nakliye fiyatı ton 109, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 111, m mesafeye nakliye fiyatı ton 113, m mesafeye nakliye fiyatı ton 114, m mesafeye nakliye fiyatı ton 116, m mesafeye nakliye fiyatı ton 118, m mesafeye nakliye fiyatı ton 120, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 122, m mesafeye nakliye fiyatı ton 124, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 126, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 128, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 129, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 131, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 133, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 135, m mesafeye nakliye fiyatı. ton 137,38 Not:Cetvel 1'deki nakliye fiyatları İller Bankası analiz kitabında yer alan nakliye formüllerinden hesaplanmış olup, imalattaki kazı malzeme taşımalarında uygulanacaktır. (Yükleme, boşaltma, istif, ve %25 yüklenici karı ve genel gider bedelleri hariç ) 8

9 3 - MAKĠNALARIN 1 SAAĠK ÜCRETĠ Ekskavatör...1 Yd DHP sa 106,53 77, /1 Ekskavatör -Beko /4, 1 5/8 Yd 3 ve 125 DHP sa 130,62 94, Ekskavatör...1 1/2 Yd 3 ve 140 DHP sa 141,48 100, Ekskavatör...2 Yd 3 ve 170 DHP sa 163,48 113, Ekskavatör /2 Yd 3 ve 210 DHP sa 197,89 136, Ekskavatör /2 Yd 3 ve 260 DHP sa 237,98 162, Traktör Skreyper... TD 20 veya emsali sa 112,53 80, Traktör Ripper...TD25 veya emsali 185 DHP+rip. sa 184,97 130, Motor Greyder...80 DHP den yukarı 9 ton sa 87,02 63, Lastik tekerlekli Traktör Skreyper DHP sa 262,94 189, /KH Lastik tekerlekli Traktör Skrayper DHP ve 2 Yd 3 luk sa 67,08 43, /1 Traktör Buldozer...70 DHP Gücünde sa 78,72 58, /2 Traktör Buldozer DHP gücünde sa 102,33 73, /3 Traktör Buldozer DHP Gücünde sa 147,49 100, Traktör Buldozer DHP Gücünde TD 25 sa 178,13 124, Traktör Buldozer DHP gücünde sa 279,34 196, Traktör Buldozer DHP gücünde sa 327,75 227, /1 Kompresörlü Şahmerdan HP gücünde sa 94,36 79, /2 Her kapasitede buharlı Şahmerdan sa 107,56 107, /İB Hidrolik Yatay itme makinası sa 92,75 80, Kompresör Cfm lik ve 2 tabancalı sa 69,11 59, /1 Vantilasyon için Komp. tüm ekipmanları ile birlikte Cfm lik sa 49,76 40, /2 Enjeksiyon Makinası tüm ekipmanları ile birlikte sa 49,89 40, /İB HP Dizel hidrolik güç kaynağı sa 255,14 190, /İB HP Dizel hidrolik güç kaynağı sa 334,98 239, /İB HP Dizel hidrolik güç kaynağı sa 382,63 271, /İB HP Dizel hidrolik güç kaynağı sa 462,53 321, /İB-5 ( gr.) 180 ton/cm² kapasiteli enjeksiyon makinası sa 29,26 29, /İB-6 Ø60mm çekme makinası (Extrüler ve çekici) sa 39,59 39, Lastik tekerlekli yükleyici...1 1/2 Yd 3 ve 80 DHP sa 82,95 59, /İB-1 Fabrika beton boru taşıma makinası sa 50,68 36, /İB-2 Beton boru imalat makinası sa 86,80 86, Paletli yükleyici...1 1/2 Yd 3 ve 56 DHP sa 82,34 65, Betoniyer... Motorlu 250 lt. lik sa 26,41 23, /İB Prefabrik Parsel, Muayene Bacası,halka ve konik imalat fabrikası sa 41,19 41, /İB lt kapasiteli otomatik beton santralı sa 36,75 36, Mozayik silme makinası sa 15,57 15, Vibratör /2 HP 9-16 Yd 3 /h sa 6,88 6, /İB Ton santrifüj kuvvetinde hidrolik Vibro-Çakıcı (MS -6 HFB) sa 34,28 34, /İB-2 50 Ton santrifüj kuvvetinde hidrolik Vibro-Çakıcı (MS-15 HHF) sa 57,24 57, /İB-3 75 Ton santrifüj kuvvetinde hidrolik Vibro-Çakıcı (MS-25HHF) sa 74,72 74, /İB-4 97 Ton santrifüj kuvvetinde hidrolik Vibro-Çakıcı (MS-16HF) sa 77,12 77, /İB Ton santrifüj kuvvetinde hidrolik Vibro-Çakıcı (MS-24 HF) sa 102,83 102, Konkasör Primer (15x24+sek. 24x16 inç, 25/h 1'' ve 40/h 2''randumanlı) sa 175,21 131, Elek makinası... SB 60 emsali sa 67,16 46, Motopomp... 5 PS gücünde sa 9,53 7, /İB Motorlu tulumbanın 1 saatlik ücreti...5 PS gücünde sa 18,67 18, Motopomp...20 PS gücünde sa 23,76 15,98 9

10 03.534/1 Motopomp...30 PS gücünde sa 34,79 24, /İB-1 20 PS motorla aküple 125 mm çapında emme borulu santrifüj tulumbanın 1 saatik ücreti sa 29,98 29, /İB-2 ( ) PS motorla aküple (125, 200) mm çapında emme borulu 2 et santrifüj tulumbanın 1saatlik ücreti sa 62,60 52, /İB-3 ( ) PS motorla aküple (125, 150, 200) mm çapında emme borulu 3 et santrifüj tulumbanın 1 saatlik ücreti sa 127,58 95, Motopomp PS gücünde sa 51,67 34, Motopomp...60 PS gücünde sa 65,62 42, tonluk Arazöz sa 52,19 34, /1 Pick-Up Arazöz sa 50,82 33, /İB Yüksek basınçlı tripleks pompa sa 513,86 411, Her cins ( titreşimli darbeli ) motörlü Kompaktör 9 HP sa 24,25 21, Titreşimli Silindir (35-58 DHP, 4-5 ton statik 8-9 ton dinamik kuvvette silindir + lastik tekerlekli traktör) sa 76,93 53, Titreşimli Silindir (41-56DHP, 4-5 statik 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör) sa 80,93 56, /KH-1 Titreşimli Silindir (70 DHP, 8 ton statik ton dinamik kuvvette silindir+paletli. traktör. ) sa 78,87 58, Komple keçi ayağı silindir (40 DHP gücünde paletli traktör Kg, 1.20 m. uzunlukta 2 tamburlu) sa 46,95 35, /1 Komple keçi ayağı silindir (70 DHP gücünde paletli, traktör Kg, 4 tamburlu) sa 75,12 56, /2 Keçi ayağı silindir (100 DHP gücünde paletli traktör Kg 6 tamburlu) sa 98,60 74, Demir merdaneli silindir (40 DHP gücünde, 8-10 tonluk 2-3 sa 46,95 35, /1 tekerlekli Demir merdaneli ) silindir (60 DHP gücünde çekici tonluk 2-3 tekerlekli) sa 61,81 44, Lastik tekerlekli silindir (40 DHP gücünde çekici,7-8 tonluk ) sa 46,95 35, Küçük eleme makinası (25 /h, 30 HP gücünde dizel motor, komple ) sa 45,70 36, /İB-1 Çift kazanlı karıştırıcı mikser sa 72, Fore kazık delgi makinası.. (40HP motoru ve boruları ile komple) sa 48,62 36, /1 Fore kazık delgi makinası. (76HP motoru ve boruları ile komple) sa 119,08 93, /İB Hidrolik kızaklı fore kazık delgi makinası. (304 HP komple) sa 425,71 448, /İB-1 Rotary tip jet grout delgi makinası (165 HP) sa 205, Otomatik beton santralı...(50 /h,1000 lt. kapasiteli) sa 17,10 17, /İB Beton yapma tesisinin 1 saatlik ücreti sa 39,36 39, /İB-1 Prefabrik beton plak, parke yapma tesisinin 1 saatlik ücreti sa 234,30 234, /1 Rotor sistemli BEP 80 M. ve benzeri tip beton pompası sa 143,64 128, /3 Kablo germe makinası sa 21,07 21, /özel-4 Elekrofüzyon HDPE kaynak makinası sa 7,44 7, KW jeneratör grubu (7,5 HP, benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar) sa 21,16 21, /1 Duba ton klapeli anroşman dubası sa 13,93 13, /3 Duba ton klapeli anroşman dubası sa 22,56 22, /1 Romörkör HP gücünde dizel motorlu sa 134,25 100, /2 Romörkör HP gücünde dizel motorlu sa 233,09 163, /3 Romörkör HP gücünde dizel motorlu sa 281,96 191, /4 Romörkör HP gücünde dizel motorlu sa 468,24 315, /5 Romörkör...2x300 HP gücünde dizel motorlu sa 526,01 350, Maçula HP, 60 ton luk sa 428,34 311, Çim biçme makinası sa 4,29 4, Ziraat işlerinde kullanılan traktör (11 DHP lik ekipmanları ile) sa 30,07 24,14 10

11 Ziraat işlerinde kullanılan traktör (35 DHP lik ekipmanları ile) sa 45,11 34, /KH-1 45 HP gücünde traktör + romörkör sa 53,13 40, lt lik kollu sırt pulverizatörü sa 5,17 5, lt lik motorlu sırt pulverizatörü sa 8,24 8, lt. lik el ile çekilen motorlu pulverizatör sa 15,64 15, lt. lik vasıta ile çekilen motorlu pulverizatör sa 56,13 56, lt. lik vasıta ile taşınır motorlu pulverizatör sa 65,23 65, lt. lik kendi yürür motorlu pulverizatör sa 50,15 36, lt. lik vasıta ile taşınır hidrolik düzenli motorlu pulverizatör sa 79,30 79, Vinç ( 36 HP, 5 ton'luk ) sa 50,75 38, Bardör Vinç (30 KW, 60 ton'luk ) sa 45,20 45, /İB-1 30 ton luk vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç) toplam 270 HP gücünde) sa 301,14 222, /İB-2 50 ton luk vinç (320 HP kamyon HP vinç) toplam 450 HP gücünde) sa 540,89 409, /İB-3 80 ton luk vinç (320 HP kamyon HP vinç) toplam 476 HP gücünde) sa 511,55 372, Emici basıcı Refülör HP gücünde sa 218,79 156, Prizman HP, 15 ton vinç, 3 Yd 3 lük sa 204,59 152, Panton (Kreyn dubası) tonluk sa 19,27 19, /1 Panton vinci sa 155,88 155, Dalgıç B10633 botu sa 46,01 35, /1 Dalgıç takımı sa 65,01 54, Blok motorlu şantiye briket imal makinası Ps komple sa 26,46 26, Oto treyler HP sa 238,74 151, Dizel motoru ve jeneratörü ile komple kaynak makinası HP sa 22,47 16, Kanalet Fabrikası sa 368,37 310, /İB-1 Ø150-Ø800mm buhar kürlü Beton ve B.A. Boru imal eden fabrika. (Tüm ekipmanlar dahil ) sa 123,63 123,63 Ø900-Ø1200mm buhar kürlü Betonarme Boru imal eden fabrika. (Tüm /İB-2 sa 185,15 185,15 ekipmanlar dahil ) Ø1400-Ø1600mm buhar kürlü Betonarme Boru imal eden fabrika. (Tüm /İB-3 sa 277,15 277,15 ekipmanlar dahil ) Ø1800-Ø2000mm buhar kürlü Betonarme Boru imal eden fabrika. (Tüm /İB-4 sa 400,78 400,78 ekipmanlar dahil ) Ø2200-Ø2600mm buhar kürlü Betonarme Boru imal eden fabrika. (Tüm /İB-5 sa 462,88 462,88 ekipmanlar dahil ) /İB-6 Ø2800-Ø3000mm buhar kürlü Betonarme Boru imal eden fabrika. (Tüm ekipmanlar dahil ) sa 570,40 570, /İB-1 Asfalt kesme makinası (10 HP ) sa 38,69 35,77 11

12 TAġIMALAR 4 - ĠHZARATTA (Karsız ) Çimento: : (...Çimento fab.) /A Şantiye deposuna nakli... ton /B Şantiye içi nakli... ton İşyerine nakli...(a + B)... ton Betonarme Demiri : (...Fabrikasından) /A Şantiye deposuna nakli... ton /B Şantiye içi nakli... ton İşyerine nakli...(a + B)... ton B.A.ve Profil Demiri : (...Fabrikasından) /A Şantiye deposuna nakli ton /B Şantiye içi nakli... ton İşyerine nakli...(a + B)... ton Esas ĠnĢaat Gereçleri Kiremit Sönmemiş kireç... ton Tuğla Çelik Borular : (...Fabrikasından) /A Şantiye deposuna nakli... ton /B Şantiye içi nakli... ton İşyerine nakli...(a + B)... ton A. Ç. Borular : (...Fabrikasından) /A Şantiye deposuna nakli... ton /B Şantiye içi nakli... ton İşyerine nakli...(a + B)... ton Plastik Borular : (...Fabrikasından) /A Şantiye deposuna nakli... ton /B Şantiye içi nakli... ton İşyerine nakli...(.a + B)... ton Ġdarece Verilen Yangın musluğu (İşyeri nakli) :... ton Her cins vana (İşyeri nakli) :... ton Font kapak ve ızgara (İşyeri nakli) :... ton A.Ç. B. Hususi Aksam (İşyeri nakli) :... ton P.V.C.B. Hususi aksam (İşyeri nakli) :... ton Çelik B. Hususi aksam (İşyeri nakli) :... ton Font B. Hususi aksam (İşyeri nakli) :... ton Not:İhzarat nakliye bedeli imalat nakliye bedelinin % 80'i dir. 12

13 /A Şantiye deposuna nakli... ton /B 5- ĠMALATTA (Karlı) Çimento: : (...Çimento fab.) Şantiye içi nakli... ton İşyerine nakli...(a + B)...ton Betonarme Demiri : (...Fabrikasından) /A Şantiye deposuna nakli... ton /B Şantiye içi nakli... ton İşyerine nakli...(a + B)... ton B.A.ve Profil Demiri : (...Fabrikasından) /A Şantiye deposuna nakli... ton /B Şantiye içi nakli... ton İşyerine nakli...(a + B)... ton Esas inģaat gereçleri /2 Toprak (Depo dolgusu veya imla) /3 Kazı malzemesi (Kesin veya geçici depo ) /4 Kil nakli Kiremit Sönmemiş kireç Tuğla Çelik Borular : (...Fabrikasından) /A Şantiye deposuna nakli... ton /B Şantiye içi nakli... ton İşyerine nakli...(a + B)... ton A. Ç. Borular : (...Fabrikasından) /A Şantiye deposuna nakli... ton /B Şantiye içi nakli... ton İşyerine nakli...(a + B)... ton Plastik Borular : (...Fabrikasından) /A Şantiye deposuna nakli... ton /B Şantiye içi nakli... ton İşyerine nakli...(.a + B)... ton Ön Gerilmeli B.A. Borular /A Şantiye deposuna nakli... ton /B Şantiye içi nakli... ton İşyerine nakli...(.a + B)... ton Beton veya B.A. Borular /A Şantiye deposuna nakli... ton /B Şantiye içi nakli... ton İşyerine nakli...(.a + B)... ton 13

14 C.T.P Borular /A Şantiye deposuna nakli... ton /B Şantiye içi nakli... ton İşyerine nakli...(.a + B)... ton H.D.P.E Borular /A Şantiye deposuna nakli... ton /B Şantiye içi nakli... ton İşyerine nakli...(.a + B)... ton Prefabrik Beton ve B.A.Elemanların ġantiye Ġçi Nakli /1 Muayene ve parsel bacası prefabrik elemanlarının şantiye içi nakli... ton /2 Dolu gövdeli prefabrik elemanların şantiye içi nakli... ton Hazır Beton Nakli Transmikser ile taze beton nakli... Ġdarece Verilen Yangın musluğu (İşyeri nakli)... ton Her cins vana (İşyeri nakli)... ton Font kapak ve ızgara (İşyeri nakli)... ton A.Ç. B. Hususi Aksam (İşyeri nakli)... ton P.V.C.B. Hususi aksam (İşyeri nakli)... ton Çelik B. Hususi aksam (İşyeri nakli)... ton Font B. Hususi aksam (İşyeri nakli)... ton 14

15 ĠHZARAT ĠġLERĠ 6 - KUM, ÇAKIL VE KIRMATAġ ( Ġġ BAġINDA) El ile tuvenan kum, çakıl ( kum - çakıl ) hazırlanması 12,75 12,75 El ile kil hazırlanması ot ve keseklerden temizlenmesi (Taşıtlara /İB 23,38 23,38 yüklenmesi ve boşaltılması dahil ) /İB El ile elenmiş kum, çakıl veya kum - çakıl hazırlanması (Figüre bedeli hariç) 21,25 21, Makina ile tuvenan kum, çakıl veya stabilize hazırlanması (Figüre bedeli 2,77 2, /İB Makina dahil) ile tuvenan kum, çakıl veya stabilize hazırlanması (Figüre bedeli hariç) 1,70 1,30 El ile temin edilen tuvenan kum - çakıl malzemeden her katagoride /İB-1 granülometrik kum - çakıl hazırlanması ( Poz no'lu analizden) 18,17 17,27 (Figüre bedeli hariç) Makina ile temin edilen tuvenan kum - çakıl malzemeden her katagoride /İB-2 granülometrik kum-çakıl hazırlanması ( Poz nolu analizden) (Figüre 6,91 5,60 bedeli hariç) /İB-3 Dere malzemsinden elenmiş ( mm'lik) temel malzemesi hazırlanması 6,91 5, Demirden basit ihzarat (Kaynaklı- Kaynaksız) kg 5,59 5,59 7-TAġ, KĠL, FONT VEYA SFERO BACA KAPAĞI VE IZGARA /İB El ile veya kompresörle ocaktan taş hazırlanması (Taş'ın Ocaktan Taşıtlara yükleme ve boşaltılması dahil olup figüre bedeli harıçtır) 19,66 18, /İB-1 Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş (0-70) mm'lik kırma taş hazırlanması (Figüre bedeli hariç ) 28,28 25, /İB-2 Kazı taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş (0-70) mm'lik kırma taş hazırlanması (Figüre bedeli hariç ) 21,21 19, /İB-3 Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş (70-150) mm'lik temel malzemesi hazırlanması (Figüre bedeli hariç ) 26,54 24, /İB-1 Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş (0-30) mm'lik kırma taş hazırlanması (Figüre bedeli hariç ) 32,18 29, /İB-2 Kazı taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş (0-30) mm'lik kırma taş hazırlanması (Figüre bedeli hariç ) 25,11 22, /İB-3 Makina ile temin edilen elenmemiş tuvenan kum, çakıl malzemeden konkasörle kırılmış ve elenmiş ( 0-70 ) mm'lik kırma taş hazırlanması (Figüre bedeli hariç 8,56 6, /İB-4 )Makina ile temin edilen elenmemiş tuvenan kum, çakıl malzemeden konkasörle kırılmış ve elenmiş ( 0-30 ) mm'lik kırma taş hazırlanması (Figüre bedeli hariç 12,06 9, /İB ) Kazı Taşından Taş Hazırlanması (Kazı taşının çıkarıldığı yerden taşıtlara yükleme ve boşaltılması dahil olup figüre bedeli hariçtir) 13,25 13, Font baca kapağı hazırlanması kg 2,21 2, Font ızgara ve basamak hazırlanması kg 1,76 1, /İB Sfero döküm baca kapağı hazırlanması (88 kg) 264,61 263, /İB Sfero döküm ızgara hazırlanması kg 2,80 2, Söndürülmüş kireç hazırlanması 67,33 67,33 15

16 ÖNCESİ İHALE EDİLEN İŞLER 8 - BETON VE BETONARME BORULAR, "C" PARÇASI, DĠRSEK, MUAYENE VE PARSEL BACALARI A - Buhar kürlü Betonarme Kanalizasyon Borularının (Muflu) ġantiye deposundaki Hazırlık fiyatı SONRASI İHALE EDİLEN İŞLER Ø500mm buhar kürlü (muflu) betonarme boru m. 57,68 46, Ø600mm buhar kürlü (muflu) betonarme boru m. 71,67 57, Ø700mm buhar kürlü (muflu) betonarme boru m. 82,04 66, Ø800mm buhar kürlü (muflu) betonarme boru m. 106,16 85, Ø900mm buhar kürlü (muflu) betonarme boru m Ø1000mm buhar kürlü (muflu) betonarme boru m. 177,99 143, Ø1200mm buhar kürlü (muflu) betonarme boru m. 250,36 197, Ø1400mm buhar kürlü (muflu) betonarme boru. m. 365,94 299,31 B - Buhar Kürlü Betonarme Kanalizasyon Borularının (Lamba zıvanalı) ġantiye deposundaki Hazırlık Fiyatı Ø1400 mm buhar kürlü (lamba zıvanalı) betonarme boru m. 350,28 283, Ø1600 mm buhar kürlü (lamba zıvanalı) betonarme boru m. 445,06 357, Ø1800mm buhar kürlü (lamba zıvanalı.) betonarme boru m. 674,44 556, Ø2000mm buhar kürlü (lamba zıvanalı.) betonarme boru m. 832,24 687, Ø2200mm buhar kürlü (lamba zıvanalı.) betonarme boru m. 997,34 841, Ø2400mm buhar kürlü (lamba zıvanalı.) betonarme boru m ,67 961, Ø2600mm buhar kürlü (lamba zıvanalı.) betonarme boru m , , Ø2800mm buhar kürlü (lamba zıvanalı.) betonarme boru m , , Ø3000mm buhar kürlü (lamba zıvanalı.) betonarme boru m , ,13 C - Buhar Kürlü Beton Kanalizasyon Borularının (Muflu) ġantiye Deposundaki Hazırlık Fiyatı Ø150mm buhar kürlü (muflu) beton boru m. 12,97 10, Ø200mm buhar kürlü (muflu) beton boru m. 16,55 12, Ø300mm buhar kürlü (muflu) beton boru m. 26,70 20, Ø400mm buhar kürlü (muflu) beton boru m. 38,52 30, Ø500mm buhar kürlü (muflu) beton boru m. 51,54 42, Ø600mm buhar kürlü (muflu) beton boru m. 69,48 55,20 D - Entegre Contalı, Buhar Kürlü, Beton ve Betonarme Kanalizasyon Borularının(Muflu) Santiye deposundaki Hazırlık Fiyatı (Conta Bedeli Dahil) Ø150mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru m. 15,44 12, Ø200mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru m. 19,73 15, Ø300mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru m. 32,79 27, Ø400mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru m. 48,08 40, Ø500mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru m. 63,85 54, Ø600mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru m. 83,41 69, Ø800mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boru m. 131,74 110, Ø1000mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boru m. 204,67 170, Ø1200mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boru m. 283,08 229, Ø1400mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boru m. 392,02 323, Ø1600mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boru m. 524,47 433,04 16

17 ÖNCESİ İHALE EDİLEN İŞLER SONRASI İHALE EDİLEN İŞLER E- Entegre Contalı, Buhar Kürlü, Betonarme Kanalizasyon Borularının (Lamba Zıvanalı) ġantiye deposundaki Hazırlık Fiyatı (Conta Bedeli Dahil) Ø1600mm entegre contalı, buhar kürlü (Lamba zıvanalı) betonarme boru m. 525,81 426, Ø1800mm entegre contalı, buhar kürlü (Lamba zıvanalı) betonarme boru m. 701,84 583, Ø2000mm entegre contalı, buhar kürlü (Lamba zıvanalı) betonarme boru m. 858,41 713, Ø2200mm entegre contalı, buhar kürlü (Lamba zıvanalı) betonarme boru m ,80 912, Ø2400mm entegre contalı, buhar kürlü (Lamba zıvanalı) betonarme boru m , ,96 F - Kanalizasyon Beton ve Betonarme Boru Dirseği Hazırlık Fiyatı Ø150mm 45'lik buhar kürlü beton boru (Muflu) dirseği 6,75 5,32 G - Buhar Kürsüz Parsel Bacası Prefabrik Elemanların ġantiye Deposundaki Hazırlık Fiyatı 500 dz'lu prefabrik parsel bacası Gövde Bileziği ( Beton )( m. 65,02 65,02 m.yükseklik için ) H - Buhar Kürlü Parsel Bacası Prefabrik Elemanların ġantiye deposundaki Hazırlık Fiyatı Parsel bacası için buhar kürlü, 500 dz. prefabrik taban elemanlarının şantiyede /1 186,84 156,68 hazırlanması. Parsel bacası için buhar kürlü, 500 dz. prefabrik gövde elemanlarının /2 şantiyede hazırlanması. (H=0.50 m. yüksekliğinde, 0.80x0.80 m..iç 134,80 103,88 ebında,0.10 m. et kalınlığında) Parsel bacası için buhar kürlü, 500 dz. prefabrik gövde elemanlarının /3 şantiyede hazırlanması. (H=0.25 m. yüksekliğinde, 0.80x0.80 m..iç ebında, 99,24 69, m. et kalınlığında) Parsel bacası için buhar kürlü, 500 dz. prefabrik gövde üksekliği ayar /4 elemanının şantiyede hazırlanması. (Değişken yüksekliklerde 0.80x0.80 m..iç m. 268,72 206,89 ebında, 0.10 m. et kalınlığında) Parsel bacası için BS 18 betonu (350 dz.lu) kullanılarak çerçevesiz prefabrik /5 27,83 26,65 betonarme kapağın şantiyede hazırlanması. (Bahçedeki Parsel Bacaları için) Parsel bacası için BS 18 betonu (350dz.lu) kullanılarak profil demiri ile /6 çerçevelenmiş prefabrik betoarma kapağın şantiyede hazırlanması. (Cde ve 54,76 53,58 sokaklardaki Parsel bacaları için) I - Buhar Kürlü Prefabrik Muayene Bacası Elemanlarının (Lastik conta ile birleģtirilen) ġantiye Deposundaki Hazırlık Fiyatı Buhar kürlü, 500 Dz. muayene bacası Gövde bileziği (H= 0.60 m /1 132,63 102,47 yüksekliğinde, 1.00 m.. iç çapında ) Buhar kürlü, 500 Dz. muayene bacası Gövde bileziği (H= 0.35m /2 85,87 67,02 yüksekliğinde, 1.00 m.. iç çapında ) Buhar kürlü, 500 Dz. muayene bacası Gövde bileziği (H= 0.60 m /3 139,89 108,97 yüksekliğinde, 1.20 m.. iç çapında ) Buhar kürlü, 500 Dz. muayene bacası Gövde bileziği (H= 0.35 m /4 89,70 70,47 yüksekliğinde, 1.20 m. iç çapında ) Buhar kürlü, 500 Dz. muayene bacası Gövde yüksekliği ayar bileziği (H= / m. arasında değişken yükseklikte d=1.00m. iç çapında imal edilen gövde m. 213,96 166,84 yüksekliği ayar bileziği elemanları ) Buhar kürlü, 500 Dz. muayene bacası Gövde yüksekliği ayar bileziği (H= / m. arasında değişken yükseklikte d=1.20m.iç çapında imal edilen gövde m. 222,77 175,64 yüksekliği ayar bileziği elemanları ) /1 Buhar kürlü, 500 Dz. muayene bacası konik elemanı (1.00 m.. iç çapında) 126,64 96,48 17

18 ÖNCESİ İHALE EDİLEN İŞLER SONRASI İHALE EDİLEN İŞLER /2 Buhar kürlü, 500 Dz. muayene bacası konik elemanı (1.20 m.. iç çapında) 156,25 122, Buhar kürlü, 500 Dz. muayene bacası boyun bileziği 35,88 26, Buhar kürlü, 500 Dz. muayene bacası çerçeve montaj elemanı 41,20 31,77 J - Buhar Kürlü, Prefabrik Muayene Bacası Taban Elemanlarının (Lastik conta bağlantılı) ġantiye Deposundaki Hazırlık Fiyatı Çıkış çapı Ø200 mm 500 Dz. lu, buhar kürlü,muayene bacası taban elemanı / ,11 334,17 (1 giriş 1çıkışlı) Çıkış çapı Ø200 mm 500 Dz. lu, buhar kürlü,muayene bacası taban elemanı / ,85 337,91 (2 giriş 1çıkışlı) Çıkış çapı Ø200 mm 500 Dz. lu, buhar kürlü,muayene bacası taban elemanı / ,37 341,43 (3 giriş 1çıkışlı) Çıkış çapı Ø300 mm 500 Dz. lu, buhar kürlü,muayene bacası taban elemanı / ,28 336,34 (1 giriş 1çıkışlı) Çıkış çapı Ø300 mm 500 Dz. lu, buhar kürlü,muayene bacası taban elemanı / ,47 339,53 (2 giriş 1çıkışlı) Çıkış çapı Ø300 mm 500 Dz. lu, buhar kürlü,muayene bacası taban elemanı / ,94 343,00 (3 giriş 1çıkışlı) Çıkış çapı Ø400 mm 500 Dz. lu, buhar kürlü,muayene bacası taban elemanı / ,97 338,03 (1 giriş 1çıkışlı) Çıkış çapı Ø400 mm 500 Dz. lu, buhar kürlü,muayene bacası taban elemanı / ,89 341,95 (2 giriş 1çıkışlı) Çıkış çapı Ø400 mm 500 Dz. lu, buhar kürlü,muayene bacası taban elemanı / ,51 345,57 (3 giriş 1çıkışlı) Çıkış çapı Ø500 mm 500 Dz. lu, buhar kürlü,muayene bacası taban elemanı / ,10 386,16 (1 giriş 1çıkışlı) Çıkış çapı Ø500 mm 500 Dz. lu, buhar kürlü,muayene bacası taban elemanı / ,43 390,49 (2 giriş 1çıkışlı) Çıkış çapı Ø500 mm 500 Dz. lu, buhar kürlü,muayene bacası taban elemanı / ,13 394,19 (3 giriş 1çıkışlı) Çıkış çapı Ø600 mm 500 Dz. lu, buhar kürlü,muayene bacası taban elemanı / ,39 388,45 (1 giriş 1çıkışlı) /5-2 Çıkış çapı Ø600 mm 500 Dz. lu, buhar kürlü,muayene bacası taban elemanı (2 giriş 1çıkışlı) 475,52 392, /5-3 Çıkış çapı Ø600 mm 500 Dz. lu, buhar kürlü,muayene bacası taban elemanı (3 giriş 1çıkışlı) 480,03 397, /6 Çıkış çapı Ø 700 mm lik buhar kürlü 500 Dz'lu. prefabrik muayene bacası taban elemanı 732,99 644, /7 Çıkış çapı Ø 800 mm lik buhar kürlü 500 Dz'lu.prefabrik muayene bacası taban elemanı 727,28 644,34 Demirli BS 18 (B.225) betonu kullanılarak font ızgaralı prefabrik betonarme taban elemanı /8 kapağının şantiyede hazırlanması. (Çıkış çapı Ø700-Ø800mm elemanlar için) 205,58 199,57 K - Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Prefabrik Muayene Bacası Elemanlarının ġantiye Deposundaki Hazırlık Fiyatı /1 Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz. muayene bacası gövde bileziği (H= 0.60m yüksekliğinde, 1.00m iç çapında ) 183,97 147, /2 Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz. muayene bacası gövde bileziği (H= 0.35m.yüksekliğinde, 1.00m. iç çapında ) 129,61 109, /3 Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz. muayene bacası gövde bileziği (H= 0.60m. yüksekliğinde, 1.20 m. iç çapında ) 192,98 156, /4 Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz. muayene bacası gövde bileziği (H= 0.35m. yüksekliğinde, 1.20m. iç çapında ) 138,95 117,76 Buhar kürlü, entegre contalı,500 Dz. muayene bacası gövde yüksekliği ayar bileziği (H= m /5 arasında değişken yükseklikte d=1.00m iç çapında imal edilen gövde yüksekliği ayar bileziği m. 254,75 199,56 elemanları ) Buhar kürlü, entegre contalı,500 Dz. muayene bacası gövde yüksekliği ayar bileziği (H= m /6 arasında değişken yükseklikte d=1.20m iç çapında imal edilen gövde yüksekliği ayar bileziği m. 267,16 211,97 elemanları ) /1 Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz. muayene bacası konik elemanı (1.00m. iç çapında) 160,62 128, /2 Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz. muayene bacası konik elemanı (1.20m. iç çapında) 186,99 152, Buhar kürlü, entegre contalı 500 Dz. muayene bacası boyun bileziği 49,53 38, Buhar kürlü,entegre contalı,500 Dz. muayene bacası çerçeve montaj elemanı 60,46 49,11 18

19 9-HARÇ ĠġLERĠ kg. çimento dozlu tesviye harcı hazırlanması 60,27 60, kg. çimento dozlu harç hazırlanması 60,59 60, kg. çimento dozlu harç hazırlanması 65,91 65, kg. çimento dozlu harç hazırlanması 71,23 71, kg. çimento dozlu ince harç hazırlanması 72,93 72, kg. çimento dozlu harç hazırlanması 81,87 81, kg. çimento dozlu ince harç hazırlanması 83,57 83, kg. çimento dozlu harç hazırlanması 92,50 92, kg. çimento dozlu ince harç hazırlanması 94,20 94, kg. çimento dozlu ince harç hazırlanması 74,27 74, Mozayik harcı hazırlanması 125,00 125, Renkli doğal taş pirinç ile renkli mozayik harcı hazırlanması 137,75 137, /İB Beyaz çimentolu renkli doğal taş pirinçli mozayik harcı 134,00 134,00 hazırlanması ĠMALAT ĠġLERĠ 10 - BETON VE BETONARME BORULAR, "C" PARÇASI, DĠRSEK, MUAYENE VE PARSEL BACALARI SONRASI A - Buhar Kürlü Lastik Contalı (Muflu) Beton Kanalizasyon Boru ve ''C'' Parçalarının DöĢenmesi (Boru, lastik conta, baģ bağlama ve sızdırmazlık bedeli dahil) Ø150mm buhar kürlü (muflu ) beton boru döşenmesi m 24,60 24,60 20, Ø200mm buhar kürlü (muflu ) beton boru döşenmesi m 30,55 30,55 25, Ø300mm buhar kürlü (muflu ) beton boru döşenmesi m 56,62 52,93 45, Ø400mm buhar kürlü (muflu ) beton boru döşenmesi m 82,40 76,61 66, Ø500mm buhar kürlü (muflu ) beton boru döşenmesi m 110,59 102,69 89, Ø600mm buhar kürlü (muflu ) beton boru döşenmesi m 140,45 131,49 112,19 B - Entegre Contalı, Buhar Kürlü (Muflu) Beton Kanalizasyon Boru ve ''C'' Parçalarının DöĢenmesi (Boru, lastik conta, baģ bağlama ve sızdırmazlık bedeli dahil) Ø150mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru döşenmesi. m 26,95 26,95 23, Ø200mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru döşenmesi. m 33,51 33,51 28, Ø300mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru döşenmesi. m 62,46 58,77 51, Ø400mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru döşenmesi. m 92,40 86,61 76, Ø500mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru döşenmesi. m 122,99 115,09 102, Ø600mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boru döşenmesi. m 154,29 145,33 126,03 C - Buhar Kürlü Lastik Contalı Betonarme Kanalizasyon Borularının DöĢenmesi ( Boru bedeli, lastik contalı baģ bağlama bedeli ve sızdırmazlık bedeli dahil ) Ø500mm buhar kürlü (Muflu ) betonarme boru m 115,93 108,03 92, Ø600mm buhar kürlü (Muflu ) betonarme boru m 139,81 130,86 112, Ø700mm buhar kürlü (Muflu ) betonarme boru m 159,60 149,59 129, Ø800mm buhar kürlü (Muflu ) betonarme boru m 199,75 189,25 161, Ø900mm buhar kürlü (Muflu ) betonarme boru m Ø1000mm buhar kürlü (Muflu ) betonarme boru m 339,72 312,86 268, Ø1200mm buhar kürlü (Muflu ) betonarme boru m 443,74 414,73 345, Ø1400mm buhar kürlü (Muflu ) betonarme boru m 607,09 575,93 489, Ø1400mm buhar kürlü (Lamba zıvanalı) betonarme boru m 578,21 547,05 460, Ø1600mm buhar kürlü (Lamba zıvanalı) betonarme boru m 751,96 714,02 600, Ø1800mm buhar kürlü (Lamba zıvanalı) betonarme boru m 1.070, ,02 875, Ø2000mm buhar kürlü (Lamba zıvanalı) betonarme boru m 1.463, , , Ø2200mm buhar kürlü (Lamba zıvanalı) betonarme boru m 1.726, , , Ø2400mm buhar kürlü (Lamba zıvanalı) betonarme boru m 1.953, , , Ø2600mm buhar kürlü (Lamba zıvanalı) betonarme boru m 2.208, , ,76 19

20 SONRASI Ø2800 mm buhar kürlü (Lamba zıvanalı) betonarme boru m 2.609, , , Ø3000 mm buhar kürlü (Lamba zıvanalı) betonarme boru m 2.881, , ,15 D - Entegre Contalı, Buhar Kürlü (Muflu) Betonarme Kanalizasyon Boru Ve ''C'' Parçalarının DöĢenmesi (Boru, entegre conta, baģ bağlama ve sızdırmazlık bedeli dahil) Ø800mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boru döşenmesi. m 225,02 213,96 186, Ø1000mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boru döşenmesi. m 362,65 335,79 291, Ø1200mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boru döşenmesi. m 471,91 442,90 373, Ø1400mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boru döşenmesi. m 620,69 590,53 501, Ø1600mm entegre contalı, buhar kürlü (muflu) betonarme boru döşenmesi. m 841,34 804,75 685,10 E - Entegre Contalı, Buhar Kürlü (Lamba zıvanalı) Betonarme Kanalizasyon Boru Ve ''C'' Parçalarının DöĢenmesi (Boru, entegre conta, baģ bağlama ve sızdırmazlık bedeli dahil) Ø1600mm entegre contalı, buhar kürlü (L.Z.) betonarme boru döşenmesi. m 843,08 806,41 676, Ø1800mm entegre contalı, buhar kürlü (L.Z.) betonarme boru döşenmesi. m 1.089, ,46 893, Ø2000mm entegre contalı, buhar kürlü (L.Z.) betonarme boru döşenmesi. m 1.477, , , Ø2200mm entegre contalı, buhar kürlü (L.Z.) betonarme boru döşenmesi. m 1.808, , , Ø2400mm entegre contalı, buhar kürlü (L.Z.) betonarme boru döşenmesi. m 2.113, , ,80 F - Kanalizasyon Beton ve Betonarme Boru Dirseği ile " C" parçasının DöĢenmesi Her çapta buhar kürlü beton boru '' C '' parçası ile parsel bağlantısı teşkili yapılması. 10,98 10,98 9, Ø150 mm 45 lik (Muflu ) buhar kürlü muflu beton kanalizasyon dirseklerinin döşenmesi 12,45 12,45 10, Parsel bacası halkasının yerine montajı ile parsel bacası teşkili m 108,13 103,84 103, / / / / / /6 G - Buhar Kürsüz Prefabrik Parsel Bacası Elemanları (Harç birleģimli) Ġle Parsel Bacası TeĢkil Edilmesi H - Buhar Kürlü Parsel Bacası Prefabrik elemanların Ġmalat Birim Fiyatları Buhar kürlü 500 dz. Prefabrik taban elemanı ile parsel bacası teşkili (H=0.60 m. ve boru birleşim yerleri lastik contalı) Buhar kürlü 500 dz. Prefabrik gövde elemanı ile parsel bacası teşkili (H=0.50 m. ve birleşim yerleri 600 dz.'lu harç) Buhar kürlü 500 dz. Prefabrik gövde elemanı ile parsel bacası teşkili (H=0.25 m. ve birleşim yerleri 600 dz.'lu harç) Buhar kürlü 500 dz. Prefabrik gövde yüksekliği ayar elemanı ile parsel bacası teşkili (H=Değişken yüksekliklerde ve birleşim yerleri 600 dz.'lu harç) BS 18 Betonu (350 dz.lu) ile imal edilmiş çerçevesiz prefabrik betonarme kapağın parsel bacası üzerine yerleştirilmesi. (Bahçedeki Parsel Bacaları için) BS 18 Betonu (350 dz.lu) ile imal edilmiş profil demiri ile çerçevelenmiş prefabrik betonarme kapağın parsel bacası üzerine yerleştirilmesi (Cde ve sokaklardaki Parsel Bacaları için) m 254,37 250,09 212,39 192,90 188,62 149,97 148,46 144,17 106,47 425,00 412,13 334,85 35,85 34,38 34,38 69,51 68,04 68,04 I - Buhar Kürlü Prefabrik Muayene Bacası Elemanları (Lastik contalı) Ġle Muayene Bacası TeĢkil Edilmesi / /2 Buhar kürlü, lastik contalı, 500 Dz. prefabrik muayene bacası gövde bileziği ile baca teşkili (H= 0.60 m.. yüksekliğinde, 1.00 m.. iç çapında ) Buhar kürlü, lastik contalı, 500 Dz. prefabrik muayene bacası gövde bileziği ile baca teşkili (H= 0.35m.. yüksekliğinde, 1.00 m.. iç çapında ) 220,03 215,29 176,46 149,04 145,89 121,62 20

İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2016 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ İLLER BANKASI A.Ş. ANKARA - 2016 AÇIKLAMALAR : 1- Bu birim fiyatların kullanıldığı hesaplardaki

Detaylı

2015 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ

2015 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ Oğuzhan YILDIZ Kubilay ÖÇALAN Veli ZENGİN Daire Başkanı Müdür Uzman İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ

2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA - 2013 AÇIKLAMALAR : 1- Bu birim fiyatların kullanıldığı hesaplardaki

Detaylı

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Müdürlüğü -II YILI

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Müdürlüğü -II YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Müdürlüğü -II- 2005 YILI YAPI -YOL VE KANALİZASYON İŞLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ (01.01.2002 tarihinden itibaren ihale edilen

Detaylı

BİRİM FİYAT ANALİZLERİ ( Tarihinden Önceki İşler İçin)

BİRİM FİYAT ANALİZLERİ ( Tarihinden Önceki İşler İçin) No Poz No Tanımı Birimi Birim Fiyat B.F. Tarihi 1 07.005/1 1 TON YÜKÜN KAMYONLA 1 KM.YE NAKLİ TON 1.29 01/01/2006 2 07.005/2 1 TON YÜKÜN KAMYONLA 2 KM.YE NAKLİ TON 1.83 01/01/2006 3 07.005/3 1 TON YÜKÜN

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA MEYDANLARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ 2014

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA MEYDANLARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ 2014 T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA MEYDANLARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ 2014 MEYDAN YAPIM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FİYATLARI POZ NO 15.001/H

Detaylı

Mukayeseli Keşif Cetveli

Mukayeseli Keşif Cetveli Sayfa :1 Sıra No Poz No Tanımı i 1.Keşif 1 14.002 EL İLE SERT TOPRAK KAZILMASI,SER.DÜZ.BOŞLUKL.DOLD URULMASI M3 9337.73 1.71 15,967.52 0.00 0.00 15,967.52 2 14.003 EL İLE YUMUŞAK KÜSKÜLÜK KAZILMASI,SER.DÜZ.BOŞL.DOLDUR

Detaylı

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ Bu birim fiyatlar; 01.01.2002 tarihinden önce ihale edilen veya ihalesi

Detaylı

Pursantaj (%) 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,022326. Poz No Ġmalatın Cinsi Birim Miktarı

Pursantaj (%) 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,022326. Poz No Ġmalatın Cinsi Birim Miktarı ĠĢ Grubu: SANAYĠ SĠTESĠ AYAKLI DEPO (V= 00 M,H= Sayfa: 1 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,0 Anma çapı=4", 100 mm, et kalınlığı=.5 mm, tecritli manģonlu diģli çelik

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 KGM/2200/T-1 Her cins ve zeminde yarma ve yan ariyet kazısı ve altgeçit

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ 2015 Bu fiyatlar, 1.1.2002 den sonra ihaleye çıkılan işler için geçerli olup 1.1.2002

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ 2013 Bu fiyatlar, 1.1.2002 den önce ihaleye çıkılan işler için geçerli olup 1.1.2002

Detaylı

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İşin Adı : KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ No İş Grubunun Adı Tutarı 01 INSAAT 1 İNŞAAT İMALATLARI 41.4519 2 KAZI İKSA VE ZEMİN İYİLEŞTİRME 47.0196 -- INSAAT Toplamı 88.4715

Detaylı

4. BÖLÜM NAKLİYE ANALİZLERİ

4. BÖLÜM NAKLİYE ANALİZLERİ 4. BÖLÜM NAKLİYE ANALİZLERİ İNŞ 404 Yapı Yönetimi 2 4. NAKLİYE ANALİZLERİ İnşaatta kullanılacak bazı malzemelere üretildikleri ya da temin edildiği (fabrika, depo veya ocakta) yer ile şantiye arasındaki

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ Bu birim fiyatlar; 01.01.2002 tarihinden sonra ihaleye çıkılan işlerde

Detaylı

ALTYAPI ÜRÜNLER - Parsel Baca Takımları

ALTYAPI ÜRÜNLER - Parsel Baca Takımları KURUMSAL KİMLİK. Prekast (taşınabilir) beton elemanları sektöründe, üretim, pazarlama ve satış sonrası destek hizmetleri alanında faaliyet gösteren Standart Beton Boru ; Gebze fabrikalarında Altyapı ve

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : A.K.Ü KAMPÜSLERİ ALTYAPI İNŞAATI Sayfa 1 1 03.205/01 Motor kumandalı monoray vinç (10 metre açıklıkta), 1 Ton kaldırma kapasiteli 2 09.001 Kuyu inkişafı (Geliştirilmesi) - + - + - - - 3 09.002/2

Detaylı

ŞANTİYE TEKNİĞİ BİRİM FİYATLAR. İmalat veya malzemeden bir birim elde edilmesi için ödenen bedel olarak açıklanmaktadır.

ŞANTİYE TEKNİĞİ BİRİM FİYATLAR. İmalat veya malzemeden bir birim elde edilmesi için ödenen bedel olarak açıklanmaktadır. VIII. HAFTA ŞANTİYE TEKNİĞİ BİRİM FİYATLAR 1 Birim Fiyat: İmalat veya malzemeden bir birim elde edilmesi için ödenen bedel olarak açıklanmaktadır. Bir imalatın birim fiyatını bulmak için fiyat analizi

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat A dresi:... / /2014 Bağlı Olduğu

Detaylı

2015 YILI İÇME VE KULLANMA SUYU SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL KUYU TEST VE ÖLÇÜM İŞLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

2015 YILI İÇME VE KULLANMA SUYU SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL KUYU TEST VE ÖLÇÜM İŞLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI İÇME VE KULLANMA SUYU SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL KUYU TEST VE ÖLÇÜM İŞLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ Oğuzhan YILDIZ

Detaylı

YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU ZAMMI ÖDENMESİ, İKSA - ŞEV

YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU ZAMMI ÖDENMESİ, İKSA - ŞEV YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU ZAMMI ÖDENMESİ, İKSA - ŞEV I.) DERİNLİK ZAMMI: Tüm Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşlerinde Birim Fiyat Tarifleri ve Eki Fiyat Cetvellerindeki koşullara göre her cins zeminde

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK ÜRÜN KALİTE BELGELERİMİZ. - TS 821 EN 1916 : BETON / BETONARME ve SÜRME BORULAR - TS EN 1917 / AC : BETON MUAYENE BACALARI VE ODALARI

KURUMSAL KİMLİK ÜRÜN KALİTE BELGELERİMİZ. - TS 821 EN 1916 : BETON / BETONARME ve SÜRME BORULAR - TS EN 1917 / AC : BETON MUAYENE BACALARI VE ODALARI KURUMSAL KİMLİK. Prekast (taşınabilir) beton elemanları sektöründe, üretim, pazarlama ve satış sonrası destek hizmetleri alanında faaliyet gösteren Standart Beton Boru ; Gebze ve Tuzla fabrikalarında Altyapı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI I DEVLET SU LER GENEL MÜDÜRLÜ Ü Barajlar ve HES Dairesi Ba kanlı ı B R M F YAT CETVEL

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI I DEVLET SU LER GENEL MÜDÜRLÜ Ü Barajlar ve HES Dairesi Ba kanlı ı B R M F YAT CETVEL T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI I DEVLET SU LER GENEL MÜDÜRLÜ Ü Barajlar ve HES Dairesi Ba kanlı ı B R M F YAT CETVEL 2010 Bu fiyatlar, 1.1.2002 den sonra ihaleye çıkılan i ler için geçerli olup 1.1.2002 den

Detaylı

"İLLER BANKASI A.Ş. BİRİM FİYAT TARİFLERİ"

İLLER BANKASI A.Ş. BİRİM FİYAT TARİFLERİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA - 2012 AÇIKLAMALAR : 1- Birim fiyat cetvelindeki birim fiyatların oluşturulmasında kullanılan rayiç fiyatlarına ve bu birim fiyatlara Katma Değer Vergisi (KDV) dahil

Detaylı

Metraj Cetveli. Yapılan İşin Cinsi Adet Boyu Eni Yüks. Azı Çoğu No 1 08.009 MAKİNA İLE ELENMİŞ KUM-ÇAKIL (GRANÜLOMETRİK) HAZIR M3

Metraj Cetveli. Yapılan İşin Cinsi Adet Boyu Eni Yüks. Azı Çoğu No 1 08.009 MAKİNA İLE ELENMİŞ KUM-ÇAKIL (GRANÜLOMETRİK) HAZIR M3 Hakediş :36 Sayfa :1 1 08.009 MAKİNA İLE ELENMİŞ KUM-ÇAKIL (GRANÜLOMETRİK) HAZIR M3 KORULU 107 DRENAJ (ATAŞMANDAN) 214.858 214.858 Toplamı=214.858 2 14.002 EL İLE SERT TOPRAK KAZILMASI,SER.DÜZ.BOŞLUKL.DOLDU

Detaylı

GRUP: 3699 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ METAL OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER

GRUP: 3699 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ METAL OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER GRUP: 3699 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ METAL OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER Kilitli Parke taşı,beton bordür, beton ve betonarme borular, beton briket, beton blok, öngerilimli-öngerilimsiz prefabrik yapı elemanları

Detaylı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı Format 1 grubu 15.001/2B Örnek Formatı in Adı: Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli kil, kumlu kil, gevşek kil, killi kum

Detaylı

TEKLİF İSTEMEYE DAVET

TEKLİF İSTEMEYE DAVET TEKLİF İSTEMEYE DAVET İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Adı, Adresi Telefon-Faks No Piyasa Fiyat Araştırmasını Yapan Personelin Adı, Unvanı : Karabük İl Özel İdaresi- Destek Hizmetleri Müdürlüğü : 0 370 415 1722-412

Detaylı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı Format 1 grubu 1 in Adı: 8 Cm Yüksekliğinde Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması i: M² i forklift ile yüklemeboşaltma+alt zeminin mekanik malzeme ile beslenmesi+taş

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : Sıra No Iş Kalemi No BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 12.218204 Ø 300 mm.buhar Kürlü Bet.Boru Döş. A 1 B 2 Ölçü Miktarı Teklif Birimi Edilen Birim

Detaylı

2013 YILI BORU DONANIMI BİRİM FİYAT CETVELİ

2013 YILI BORU DONANIMI BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI BORU DONANIMI BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA - 2013 AÇIKLAMALAR : 1- Birim fiyat cetvelindeki birim fiyatların oluşturulmasında

Detaylı

Teklif Raporu. Poz No Tanımı Birimi Miktar Tekli Birim Fiyatı Teklif Tutarı Teklif Karlı B.F Teklif Karlı Tutarı

Teklif Raporu. Poz No Tanımı Birimi Miktar Tekli Birim Fiyatı Teklif Tutarı Teklif Karlı B.F Teklif Karlı Tutarı AMP DEMO PROJESI (DÖVİZ) Teklif Raporu 21.04.2012 Teklif Para Birimi : FR Teklif 001 INŞAAT 1 1.190.971,77 1.190.971,77 1.190.971,77 1.190.971,77 002 MAKİNA TESİSATI 1 90.007,23 90.007,23 90.007,23 90.007,23

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI BORU DONANIMI BİRİM FİYAT CETVELİ

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI BORU DONANIMI BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI BORU DONANIMI BİRİM FİYAT CETVELİ Oğuzhan YILDIZ Zeynep UĞUR Veli ZENGİN İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA - 2014 AÇIKLAMALAR : 1- Birim fiyat cetvelindeki

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) Sayfa: 1 İş Grubu: Ana Grup>TAVŞANLI MERKEZ 97 EVLER S.No Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı Havalandırma Boru Ve Şapkası (Çinko Sacdan, Çap 1 113-103 Adet 41 125 mm) Çatı arasında tavandan çatı örtüsü

Detaylı

ALTYAPI ALTYAPI ELEMANLARI

ALTYAPI ALTYAPI ELEMANLARI ümüş EL GÜMÜŞ EL ALTYAPI ELEMANLARI ve İNŞ. LTD. ŞTİ. Gümüş Grup PLASTİK BORU İNŞ. YAPI MALZ. İMALAT ve SAN. LTD. ŞTİ. ALTYAPI ALTYAPI ELEMANLARI www.gumusgrup.com İÇİNDEKİLER S-(1) S-(2) S-(3) S-(4) S-(5)

Detaylı

2015 YILI BORU DONANIMI BİRİM FİYAT CETVELİ

2015 YILI BORU DONANIMI BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI BORU DONANIMI BİRİM FİYAT CETVELİ Oğuzhan YILDIZ Kubilay ÖÇALAN Veli ZENGİN Daire Başkanı Müdür Uzman İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ 2016 Bu fiyatlar, 1.1.2002 den sonra ihaleye çıkılan işler için geçerli olup 1.1.2002

Detaylı

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

YÜKSEK FEN KURULU KARARI : Değişiklik ve ilaveler YÜKSEK FEN KURULU KARARI 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere Bakanlığımız nın 24.02.2010 tarih ve 2010/16 sayılı kararı ile; 2010 yılına ait İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatıyla

Detaylı

TAŞIMA HESAPLARI. Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1

TAŞIMA HESAPLARI. Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 TAŞIA HESAPLARI Dr. ürsel ERDAL Sayfa 1 Taşıma aliyetleri İnşaatlarda kullanılacak malzeme ve elemanlardan hangilerine taşıma bedeli verileceği, kamu ihaleleri sözleşmelerinin ayrılmaz eki durumundaki

Detaylı

İNŞ 404 Yapı Yönetimi 1

İNŞ 404 Yapı Yönetimi 1 İNŞ 404 Yapı Yönetimi 1 Uygulama 7.6: Aşağıda verilen taş istinat duvarına ait taş miktarını bulunuz. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2007 yılı birim fiyatlarıyla taş duvarın maliyetini hesaplayınız. Duvar

Detaylı

METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR?

METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR? METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR? METRAJ İŞLERİ Metraj; bir yapıyı meydana getiren elemanların ayrı ayrı ölçülerek miktarlarının bulunması işlemine denilmektedir. Ölçümlerde uzunluklar m, alanlar m2 hacimler

Detaylı

TOPRAK İŞ KONU-5 SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ

TOPRAK İŞ KONU-5 SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ TOPRAK İŞ KONU-5 SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ; İki grupta incelenir. 1. Dinamik sıkıştırma makineleri 2. Statik sıkıştırma makineleri Dinamik sıkıştırma makineleri. Vibrasyonlu Silindirler:

Detaylı

2011 BİRİM FİYAT CETVELİ

2011 BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı Su Sondajları, Temel Sondajları, Enjeksiyon İşleri, Kaya-Zemin Mekaniği Deneyleri

Detaylı

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI FORE KAZIK En basit tanımlamayla, fore kazık imalatı için önce zeminde bir delik açılır. Bu deliğe demir donatı yerleştirilir. Delik betonlanarak kazık oluşturulur. FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI 1) Temel kazısı

Detaylı

İLK KEŞFİNDE BULUNMAYAN BİRİM FİYATLARIN TESPİTİ VE KULLANILMASI

İLK KEŞFİNDE BULUNMAYAN BİRİM FİYATLARIN TESPİTİ VE KULLANILMASI İLK KEŞFİNDE BULUNMAYAN BİRİM FİYATLARIN TESPİTİ VE KULLANILMASI Sözleşmeye ek 1.nci Keşif Özetinde ve Birim Fiyat Cetvelinde bir imalata ait fiyat gösterilmiş olması, yükleniciye mutlaka o imalatı yapma

Detaylı

KEŞĐF ÖZETĐ. : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü

KEŞĐF ÖZETĐ. <Ahır> : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü (Aşağıdaki Keşif özetine yazılan isimler, poz numaraları ve miktarlar sadece örnektir. Başvurunuza ait gerekliliklere göre teknik şartnamenizi oluşturunuz.) KEŞĐF ÖZETĐ Yatırımın Adı Yatırımın Adresi :

Detaylı

GLĠ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ

GLĠ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ ĠĢ Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları Sayfa: 1 1 2 3 4 Ø 200 mm anma çaplı HDPE koruge kanalizasyon borusunun döģenmesi Tip 5 Teknik Tarifi: Pr EN 13476-1 'e uygun imal edilen HDPE esaslı koruge kanalizasyon

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKLİF SUNUM FORMU

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKLİF SUNUM FORMU YAPI A.Ş. İNŞAAT TİCARET MÜTEAHHİTLİK YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKLİF SUNUM FORMU Tarih: 13/12/2011 Firma Adı (ticari unvanı) : Yapı AŞ İnşaat Ticaret Müteahhitlik Adresi

Detaylı

Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması

Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması İşveren ve temsilcisi tarafından onaylanmış proje ve detay çizimlerine göre; duvar U profillerinin, altına 4mm kalınlığında Index Fonostrip veya muadili yapıştırılması,

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI İÇME VE KULLANMA SUYU SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL SONDAJ İŞLERİ İLE JEOTERMAL KUYU TEST VE ÖLÇÜM İŞLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI ANONİM

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÜSYAPI İŞLERİ SOĞUTMA TESİSATI VE MONORAY AKSAMINA AİT BİRİM FİYAT CETVELİ

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÜSYAPI İŞLERİ SOĞUTMA TESİSATI VE MONORAY AKSAMINA AİT BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÜSYAPI İŞLERİ SOĞUTMA TESİSATI VE MONORAY AKSAMINA AİT BİRİM FİYAT CETVELİ Oğuzhan YILDIZ Zeynep UĞUR Veli ZENGİN Daire Başkanı Müdür Uzman İLLER BANKASI

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı : Açık Tebligat Adresi./... /2014 Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü 2013 YILINDA ÇORLU MÜCAVİR ALANINDA İHTİYAÇ DUYULAN YAYA VE ARAÇ YOLLARININ 4.5, 6 ve 8 CM'LİK KİLİTLİ PARKE TAŞI, KARE TAŞ, KUMLAMALI TAŞ, KÜP TAŞ,

Detaylı

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR ÇELİK PREFABRİK YAPILAR 2. Bölüm Temel, kolon kirişler ve Döşeme 1 1. Çelik Temeller Binaların sabit ve hareketli yüklerini zemine nakletmek üzere inşa edilen temeller, şekillenme ve kullanılan malzemenin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-1 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter KAPSAM Temel

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı : Açık Tebligat Adresi./.../2014 Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ AĞUSTOS 2011 1 KÜHAM İDARİ BİNA İdari binada tüm pencerelerde açılır kanatlara sineklik takılacaktır. Zemin katta koridor

Detaylı

INM 405 Temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Temel Çukuru Güvenliği; Destekli Kazıların Tasarımı. Hafta_13

INM 405 Temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Temel Çukuru Güvenliği; Destekli Kazıların Tasarımı. Hafta_13 Hafta_13 INM 405 Temeller Temel Çukuru Güvenliği; Destekli Kazıların Tasarımı Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com TEMELLER Hafta Konular 1 Ders Amacı-İçeriği, Zemin

Detaylı

Kanalizasyon inşaatlarında adam-saat değerlerinin belirlenmesi Determination of man-hour values in sewer construction

Kanalizasyon inşaatlarında adam-saat değerlerinin belirlenmesi Determination of man-hour values in sewer construction DUFED 5(3) (2016) 99-108 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Kanalizasyon inşaatlarında adam-saat değerlerinin belirlenmesi Determination of man-hour

Detaylı

KUŞCU GRUP. Fiber Optik Çözümlerimiz KUŞCU GRUP. Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk.

KUŞCU GRUP. Fiber Optik Çözümlerimiz KUŞCU GRUP. Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk. KUŞCU GRUP Fiber Optik Çözümlerimiz KUŞCU GRUP Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk.No:3/1 TUZLA Tel: 0216 494 63 50 Fax:0216 494 63 51 Kayseri Ofis: Kayabaşı

Detaylı

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME KONUSU: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğümüzün yatırım programında ULAŞTIRMA DEMİRYOLU Sektöründe yer alan 2005E010070 Proje numaralı

Detaylı

BETONARME EK ODALARI

BETONARME EK ODALARI BETONARME EK ODALARI TIP 100 BETONARME EK ODASI 1. Kullanılan beton sınıfı C40/50 dir. (15 (r yarıçaplı) x 30 cm lik silindir dayanımı 40 MPa ve 15x15x15 cm 2. Beton, çelik kalıplarda yüksek vibrasyonla

Detaylı

YAKLAŞIK MALİYET. Tarih REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN ONARIM VE TADİLATI Kuvvetli Akım. Sayfa 1/1. Sıra No

YAKLAŞIK MALİYET. Tarih REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN ONARIM VE TADİLATI Kuvvetli Akım. Sayfa 1/1. Sıra No Tarih 08.11.2017 REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN ONARIM VE TADİLATI 03.01 - Kuvvetli Akım Poz Tanımı Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı 1 742.129 180 duvar tipi sıva üstü hareket sensörü AD 14 2 780.102

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA 1 IV.1.1. Basit Kanallarda İksa Şekilleri aşağıda verilen bu iksa türü genellikle derinliği ve akıcılığı az olan ve düşey olarak 1.00-2.00 m. aralıklarla kalasların

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ MAYIS 2011 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

Detaylı

ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR

ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR 2. Bölüm Temel, kolon kirişler ve Döşeme 1 1. Çelik Temeller Binaların sabit ve hareketli yüklerini zemine nakletmek üzere inşa edilen temeller, şekillenme ve kullanılan malzemenin

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir. İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

PROJE ENERJİ İNŞAAT VE TAAHHÜT LTD. ŞTİ.

PROJE ENERJİ İNŞAAT VE TAAHHÜT LTD. ŞTİ. HES VE SANTRAL YERLEŞİM YERİ DERİVASYON TÜNELLERİ ÇIKIŞ AĞZI ADRES : Cevizlidere Cad. No : 40/1 Balgat / ANKARA PROJE ENERJİ İNŞAAT VE TAAHHÜT LTD. ŞTİ. web : www.heseninsaat.com.tr email : heseninsaat@gmail.com

Detaylı

2015 YILI ÜSTYAPI İŞLERİ SOĞUTMA TESİSATI VE MONORAY AKSAMINA AİT BİRİM FİYAT CETVELİ

2015 YILI ÜSTYAPI İŞLERİ SOĞUTMA TESİSATI VE MONORAY AKSAMINA AİT BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÜSTYAPI İŞLERİ SOĞUTMA TESİSATI VE MONORAY AKSAMINA AİT BİRİM FİYAT CETVELİ Oğuzhan YILDIZ Kubilay ÖÇALAN Veli ZENGİN Daire Başkanı

Detaylı

Hayatı sağlama alır. Tünel Altyapı Üstyapı Geoteknik. www.asistekyapi.com.tr

Hayatı sağlama alır. Tünel Altyapı Üstyapı Geoteknik. www.asistekyapi.com.tr Hayatı sağlama alır Tünel Altyapı Üstyapı Geoteknik www.asistekyapi.com.tr Hayatı sağlama alır 1 ASİSTEK YAPI MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Deneyimli yönetici kadrosu, uzman ekip ve yüksek

Detaylı

2014 YILI YAPI İŞLERİ

2014 YILI YAPI İŞLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 21 2014 YILI YAPI İŞLERİ İNŞAAT BİRİM FİYAT TARİFLERİ EKİ FİYAT LİSTESİ GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- Biri fiyatlar Çevre ve Şehircilik

Detaylı

" 2013, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 2013, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı " 2013, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tüm hakları saklıdır. Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine uygun olarak hak sahibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığından

Detaylı

TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN TEKLİF MEKTUBU...1../2017

TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN TEKLİF MEKTUBU...1../2017 TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN TEKLİF MEKTUBU....1../2017 SUŞEHRİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİGİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIGINA SUŞEHRİ Teklif sahibinin; Adı Soyadı I Ticari unvanı, Uyruğu Tebligata esas

Detaylı

PROJE ENERJİ İNŞAAT VE TAAHHÜT LTD. ŞTİ.

PROJE ENERJİ İNŞAAT VE TAAHHÜT LTD. ŞTİ. HES VE SANTRAL YERLEŞİM YERİ DERİVASYON TÜNELLERİ ÇIKIŞ AĞZI ADRES : Ceyhun Atıfkansu Cad. 1222.Sok.No : 15/2 Balgat / ANKARA PROJE ENERJİ İNŞAAT VE TAAHHÜT LTD. ŞTİ. web : http://www.heseninsaat.com email

Detaylı

ÇAPA MAKİNALARI. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw Budama Aparatı ile birlikte

ÇAPA MAKİNALARI. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw Budama Aparatı ile birlikte 203 ÇAPA MAKİNALARI 1125.$ Motor: 6,5 Hp Benzinli / Honda GX200 4 Zamanlı Hava Soğutmalı OHV Motor Hareket Tipi: Şanzıman 2 ileri + 1 geri Şaft Sayısı: 1 Çalışma Genişliği: 80-100 cm Çalışma Derinliği:

Detaylı

Beton Boru ve Beton Elemanları Sanayi. Modern şehirlerin güçlü alt yapılara ihtiyacı vardır. Biz bunun için varız... ÜRÜN KATALOĞU

Beton Boru ve Beton Elemanları Sanayi. Modern şehirlerin güçlü alt yapılara ihtiyacı vardır. Biz bunun için varız... ÜRÜN KATALOĞU Beton Boru ve Beton Elemanları Sanayi Modern şehirlerin güçlü alt yapılara ihtiyacı vardır. Biz bunun için varız... ÜRÜN KATALOĞU Beton Boru ve Beton Elemanları Sanayi Beton Boru ve Beton Elemanları Sanayi

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2016 YILI İÇME VE KULLANMA SUYU SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL SONDAJ İŞLERİ İLE JEOTERMAL KUYU TEST VE ÖLÇÜM İŞLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

Detaylı

DOĞUMHANE PADOKSU İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

DOĞUMHANE PADOKSU İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 DOĞUMHANE PADOKSU İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 1.0 GENEL ŞARTLAR Yüklenici, kesin kabul tarihinden sonrada malzemelerin kalitesinden, yapım ve onarım tekniğine uygun olarak yapılmamasından

Detaylı

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI İnsanlar ihtiyaçlarına bağlı olarak çevreyi değiştirerek daha rahat yaşayabilmeleri için yeni bir çevre meydana getiriler. Bunlar yapıyı oluşturur. İnsanların ihtiyaçlarını

Detaylı

İşbaşında. ad İşbaşında

İşbaşında. ad İşbaşında Rayiç Listelerinden Çıkarılan Pozlar (01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı nın 24.03.2011 tarih ve 412/-522 sayılı kararı ile) Seramik Baca Malzemeleri: (Merkezi sistem,

Detaylı

KARA SIVA MAKİNASI MİLMAC SIWAX 40

KARA SIVA MAKİNASI MİLMAC SIWAX 40 KARA SIVA MAKİNASI MİLMAC SIWAX 40 MİLMAC SIWAX 40 kara sıva makinası, çift kazan devirme mikserli olup, üst kazan malzeme karışımı değiştirilebilir karıştırıcısı ile kısa sürede homojen bir karışım elde

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem Ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE I DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi:... / /2014 Bağlı Olduğu

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : 2012 YILI A.K.Ü MERKEZ KAMPÜSLERĠ VE ĠLÇELER BÜYÜK ONARIM ĠġĠ Sayfa: 1 Poz 1 071-112 2 071-112/D 3 072-601 Fayans lavabo (ekstra sınıf), 45x55 cm konsollu Yarım Ayaklı Tk + - + - - - + - - -

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI İÇME VE KULLANMA SUYU SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL SONDAJ İŞLERİ İLE JEOTERMAL KUYU TEST VE ÖLÇÜM İŞLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI ANONİM

Detaylı

637 Ada / 3 Parsel. Toplam İnşaat m² m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı. Başlık Yüzde Değer

637 Ada / 3 Parsel. Toplam İnşaat m² m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı. Başlık Yüzde Değer Tarih: 26.12.2016 637 Ada / 3 Parsel Toplam İnşaat m² 2.310 m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı 14 adet Toplam İnşaat Maliyeti 2.305.167 TL Yüzde İlk Ödemeler 4,6 % 105.000 TL İş makinesi 0,5 % 10.934 TL Ödemeler

Detaylı

3. BÖLÜM KAZI İŞLERİ

3. BÖLÜM KAZI İŞLERİ . BÖLÜM KAZI İŞLERİ İNŞ 404 Yapı Yönetimi 2. KAZI İŞLERİ Müteahhide hafriyat ödemesi yapılabilmesi için hafriyatı yapılan arazinin zemin cinsi belirlenmelidir. Birim fiyat tariflerinde zeminler aşağıdaki

Detaylı

2013 YILI YAPI İŞLERİ

2013 YILI YAPI İŞLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 21 2013 YILI YAPI İŞLERİ İNŞAAT BİRİM FİYAT TARİFLERİ EKİ FİYAT LİSTESİ GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- Biri fiyatlar Çevre ve Şehircilik

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU STAJ YAPANIN Adı ve Soyadı Programı Okul Numarası :. : : Müessesenin Adı Kısım inden Çalışma Süresi ine İş Günü

Detaylı

( BAŞ BAĞLAMA ALIN KAYNAĞI İLE )

( BAŞ BAĞLAMA ALIN KAYNAĞI İLE ) DIŞ ÇAPI Ø 400 MM ÇAPTA HDPE PN25 ATÜ PE boru ile iletim hattı yapılması ( BAŞ BAĞLAMA ALIN KAYNAĞI İLE ) (İş Kalem No: MKPOSB_İLTM-1) Projesine, ilgili standartlara ve şartnamelere göre İşin yapımı için

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE M a ı ı ı - DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat A dresi:...»»»jyfrf..........

Detaylı

T.C. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (AYKOME)ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ ŞUBAT 2016 KURUL GÜNDEMİ KARARLARI

T.C. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (AYKOME)ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ ŞUBAT 2016 KURUL GÜNDEMİ KARARLARI TOPLANTI SAATİ : 14;00- TOPLANTI YERİ: UKOME TOPLANTI SALONU TOPLANTI TARİHİ:11/02/2016 1-) Büyük Şehir Belediyesince Katılım sağlayacak birimler; AYKOME ÜST KURULU Yol Yapım Bakım Ve Onarım Daire Başkanı

Detaylı

teknik uygulama detayları

teknik uygulama detayları teknik uygulama detayları içindekiler Panel Detayları Betonarme Hatıl-Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...03 Çelik Konstrüksiyon -Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...04

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU

ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU İSTAÇ A.Ş. Fatih Mehmet KARACA 26 Nisan 2012 ANTALYA (Sueno Otel / SİDE) YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN ATIK TÜRLERİ -----------------------------------------------------------------------

Detaylı

YAPI İŞLETMESİ METRAJ

YAPI İŞLETMESİ METRAJ YAPI İŞLETMESİ METRAJ 1. METRAJ YAPMA Metrajın Önemi Bir yapının yapılması için ilk önce imar durumuna göre projeleri çizilir. Yapının projeleri üzerinden maliyet bedeli hesaplanır. Yapı için harcanacak

Detaylı

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER Laboratuvar Adı: Yapı Malzemesi ve Beton Laboratuvarı Bağlı Olduğu Kurum: Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. M. Haluk Saraçoğlu E-Posta: mhsaracoglu@dpu.edu.tr

Detaylı

İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ Y.15.001/2B Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) M3 : 03.504(Y) 03.520(Y) Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması,

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA 1 VI. KÂRGİR DUVARLAR Doğal ya da yapay taş ve blokların harç adi verilen bağlayıcı malzemelerle veya harçsız olarak örülmesiyle oluşturulan yapı elemanlarına "Kârgir

Detaylı