GENERAL STRUCTURE OF GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NÜN GENEL YAPISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENERAL STRUCTURE OF GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NÜN GENEL YAPISI"

Transkript

1

2 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NÜN GENEL YAPISI Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün lisansüstü düzeyde akademik etkinlikleri, 30 anabilim dalında 92 program çerçevesinde yürütülmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü toplam 44 Tezli Yüksek, 1 Tezsiz Yüksek, 11 II. Öğretim Tezsiz Yüksek, 2 II. Öğretim Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek, 34 Doktora (bütünleşik doktora dâhil) program sayısı ile Hacettepe Üniversitesi ne bağlı büyük enstitülerden biri olma özelliğini devam ettirmektedir. GENERAL STRUCTURE OF GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES Academic activities of Hacettepe University Graduate School of Social Sciences on graduate level are conducted in 30 departments and 92 programs. Graduate School of Social Sciences maintains to be one of the major graduate schools in the University with its 44 master with thesis, 1 master without thesis, 11 master without thesis (evening class), 2 distance education master without thesis (evening class) and 34 PhD programs (including integrated PhD).

3 MİSYON üstü düzeyde bilim, kültür ve sanat alanlarında eğitimöğretim ve araştırma etkinliklerinin yapılandırılmasını, yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlayarak evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirmektir. MISSION Our mission is to enable the construction, conduct and development of the graduate level education and research activities in the field of science, culture and art, and to raise researchers and specialists who will contribute to the accumulation of universal knowledge. VİZYON üstü düzeyde yürütülmekte olan eğitim-öğretim programları, araştırma etkinlikleri ile ulusal ve uluslararası düzeylerde yeğlenen lider bir kurum olmaktır. VISION Our vision is to become a leading graduate school preferred for graduate studies and research activities on both national and international grounds. GÜÇLÜ YÖNLER Yüksek lisans ve doktora programlarımızın çeşitliliği, Diğer üniversiteler ve araştırma merkezleri adına lisansüstü eğitim gören araştırmacıların Enstitümüzü tercih etmeleri, Kamu kurumları ile imzalanan ikili anlaşmaların her geçen gün artması, Öğretim üyelerimizin kendi alanlarında uluslararası tanınır olmaları ve kabul görmeleri, Uluslararası üniversiteler ve kurumlarla yakın işbirliği İdari ve akademik birimlerle uyumlu çalışma, Takım ruhu içinde çalışma, Özverili personel, Şeffaf ve paylaşımcı liderlik, Üst yönetim desteği STRENGTHS Diversity of Master and PhD programs, One of the most preferred graduate school by researchers who receive education on behalf of other universities and research centers, Increasing number of bilateral agreements with public institutions, Well recognized and accepted faculty members in their respective fields, Close relationships with international universities and organizations, Practices in accordance with administrative and academic units, Team spirit, Selfless personnel, Transparent and collaborative leadership, Top management support

4 MASTER PROGRAMI Sosyal Bilimler Enstitüsü ne bağlı 44 tezli yüksek lisans programında eğitim süresi 2 yıl olup, 2 yarıyıl derslere 2 yarıyıl ise tez çalışmalarına ayrılmıştır. Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için öncelikle lisans mezunu olmak (bazı programlar özel koşullar isteyebilir), ALES in ilgili puan türünden veya eşdeğerliliği kabul edilmiş sınavlardan en az 60 ve üstü bir puan almak, YDS ve eşdeğerliliği kabul edilmiş ulusal ve uluslararası sınavlardan en az 60 ve üstü bir puan almak gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programlarından mezun olabilmek için 120 AKTS lik ders ve tez çalışmalarından başarılı olmak gerekmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 1 adet I. öğretim yüksek lisans ve 11 adet II. öğretim tezsiz yüksek lisans programı bulunmaktadır. Bu programlar; İnsan Hakları, Maliye, İktisat, İşletme, Sosyal Hizmet, Bilişim Hukuku, Finansal İktisat, Sayısal Finansman, Aile ve Tüketici Bilimleri, Sağlık Kurumları Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimidir. II. öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında eğitim süresi 1,5 yıl olup, ders ve dönem projesi çalışmalarına dayanmaktadır. Tezsiz programlarda İnsan Hakları programı hariç, ALES ve yabancı dil ön koşul değildir. Bu programlara başvurabilmek için lisans mezunu olmak gerekmektedir. II. öğretim tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olabilmek için 90 AKTS lik ders ve dönem projesi çalışmalarından başarılı olmak gerekmektedir. MASTER PROGRAMS Period of education in 44 master programs with thesis is 2 years; 2 semesters for classes and 2 semesters for dissertation. In order to apply to master programs with thesis, first of all, the applicant must have bachelors degree (some programs may require special conditions) have 60 or above score from Graduate Entrance Exam (ALES) or equivalent score from international Exams and have 60 or above score from English Proficiency Exam (YDS) or equivalent score from National and International English Proficiency Exams. In order to graduate from master programs with thesis, one must succeed in courses and dissertation studies which are equal to total 120 ECTS credits. There are 1 master program during day and 11 evening master programs without thesis in Graduate School of Social Sciences. These programs are Human Rights, Public Finance, Economics, Business Administration, Social Work, Information Law, Financial Economics, Quantitative Finance, Family and Consumer Sciences, Health Administration, Political Science and Public Administration. Period of education in master programs without thesis (evening class) is 1.5 years and it consists of classes and term project. Graduate Entrance Exam (ALES) and English Proficiency Exam (YDS) aren t prerequisite in master programs without thesis, except Human Rights. In order to apply to these programs, one must have bachelor s degree. In order to graduate from master programs without thesis (evening class), one must succeed in courses and term project which are equal to total 90 ECTS credits.

5 Sosyal Bilimler Enstitüsü ne bağlı iki uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı bulunmaktadır. Bunlar Sağlık Kurumları Yönetimi Uzaktan Eğitim ve Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi Uzaktan Eğitim programlarıdır. Uzaktan eğitim programlarında eğitim süresi 1,5 yıldır ve bu programlara fakülte ve yüksekokulların en az dört yıllık bölümlerinden mezun olanlar kabul edilir. Bu programlardan mezun olabilmek için dönem projesi de dahil olmak üzere toplam 90 AKTS kredisi kazanmış olmak gereklidir. DOKTORA PROGRAMI Sosyal Bilimler Enstitüsü ne bağlı 34 doktora programında eğitim süresi 4 yıldır (bütünleşik doktora programları hariç). 4 yıllık program sürecinde 2 yıl boyunca teorik dersler verilmekte, sonraki 2 yıl ise doktora tezi için ayrılmaktadır. Başvuru koşulları programlara göre değişmektedir. Doktora programlarından mezun olabilmek için 90 AKTS lik teorik derslerden başarılı olmak, doktora yeterlilik sınavını geçmek ve doktora tez çalışmasını tamamlamış olmak gerekir. There are 2 Distance Education Master Programs without Thesis (Evening Class) in Graduate School of Social Sciences. These are Distance Education of Health Care Management and Distance Education of Health Economics and Pharmacoeconomy. Period of education in distance education master programs is 1.5 years and only those who graduated from at least 4-year programs of faculties and schools are accepted. In order to graduate from these programs, one must gain 90 ECTS credits including term project. PHD PROGRAMS Period of education in 34 PhD programs is 4 years except integrated PhD programs. During 4 years of program, theoretical courses are offered in the first 2 years and the remaining 2 years are allocated for PhD dissertation studies. Application requirements vary according to the PhD programs. In order to graduate PhD programs one should succeed in all theoretical courses which equal to 90 ECTS credits, pass PhD proficiency exam, and complete PhD dissertation.

6 MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarından mezun olan öğrencilerin çalışma alanları, program çeşitliliğinin fazla olmasından dolayı oldukça geniş bir yelpazede yer almaktadır. Mezunların çalışma alanlarının çeşitli kamu/ özel kurum ve kuruluşlarında uzmanlık ve yöneticilik gibi farklı pozisyonlardan üniversite ve araştırma merkezlerinde kariyere kadar farklı alanlara yayılmış olduğu görülmektedir. OCCUPATIONAL PROFILES OF GRADUATES Occupational profiles of our graduates are wide ranging, owing to diversity of programs. Occupational profiles range from different specialist in different areas and managerial positions in various public /private institutions to career in other universities and research centers.

7 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ Telefon Numaraları 0 (312) (312) (312) (312) (312) Faks: 0 (312) e-posta: Adres: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Beytepe Ankara CONTACT INFORMATION OF HACETTEPE UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES Telephone Numbers +90 (312) (312) (312) (312) (312) Fax Number: +90 (312) Address: Hacettepe University Beytepe Campuss Beytepe Ankara

8 Program SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE BAĞLI PROGRAMLAR Tezli Yüksek Tezsiz Yüksek Tezsiz Yüksek (II. Öğretim) Tezsiz Yüksek (Uzaktan Eğitim) Doktora Alman Dilbilimi X X X X Alman Edebiyatı X X X X Amerikan Kültürü ve Edebiyatı X X X X Antropoloji X X X X Arkeoloji X X X X Bilgi ve Belge Yönetimi X X X X Felsefe X X X X Fransız Dili ve Edebiyatı X X X X İngiliz Dilbilimi X X X X İngiliz Dili ve Edebiyatı X X X X İngiliz Kültür Araştırmaları X X X X İngilizce Mütercim Tercümanlık X X X X X Genel Psikoloji X X X X Klinik Psikoloji X X X X Sanat Tarihi X X X X Sosyoloji X X X X Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları X X X X X Tarih X X X X Türk Dili X X X X Eski Türk Edebiyatı X X X X Yeni Türk Edebiyatı X X X X Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları X X X X X Türk Halkbilimi X X X X Bulunmaktadır X Bulunmamaktadır Bütünleşik Doktora

9 Programs PROGRAMS OF GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES Master With Thesis Master Without Thesis Master Without Thesis (Evening Class) Distance Education Master Without Thesis PhD Programs German Linguistics X X X X German Literature X X X X American Culture and Literature X X X X Anthropology X X X X Archeology X X X X Information Management X X X X Philosophy X X X X French Language and Literature X X X X Linguistics in English X X X X English Language and Literature X X X X British Cultural Studies X X X X Translation and Interpretation in English X X X X X General Psychology X X X X Clinical Psychology X X X X History of Art X X X X Sociology X X X X Women and Gender Studies X X X X X History X X X X Turkish Language X X X X Classical Turkish Literature X X X X Modern Turkish Literature X X X X Modern Turkic Languages and Literatures X X X X X Turkish Folkloristics X X X X Exist X Not Exist Integrated PhD

10 Program SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE BAĞLI PROGRAMLAR Tezli Yüksek Tezsiz Yüksek Tezsiz Yüksek (II. Öğretim) Tezsiz Yüksek (Uzaktan Eğitim) Doktora İktisat X X X İngilizce İktisat X X X X Finansal Ekonomi X X X X X İşletme X X X X Muhasebe Finans X X X X X Pazarlama X X X X X Sayısal Finansman X X X X X Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler X X X X X Yönetim Organizasyon ve Örgütsel Davranış X X X X X Turizm İşletmeciliği X X X X X Siyaset Bilimi X X X Kamu Yönetimi X X X Maliye X X X Uluslararası İlişkiler X X X X X Barış ve Çatışma Çalışmaları X X X X X Sosyal Hizmet X X X Aile ve Tüketici Bilimleri X X X Sağlık Kurumları Yönetimi X Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi X X X X X İnsan Hakları X X X X İletişim Bilimleri X X X X Kültürel Çalışmalar ve Medya X X X X X Müzikoloji X X X X X Kamu Hukuku X X X X Bilişim Hukuku X X X X Özel Hukuk X X X X Bulunmaktadır X Bulunmamaktadır Bütünleşik Doktora

11 Programs PROGRAMS OF GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES Master With Thesis Master Without Thesis Master Without Thesis (Evening Class) Distance Education Master Without Thesis PhD Programs Economics X X X Economics (Eng.) X X X X Financial Economics X X X X X Business Administration X X X X Accounting - Finance X X X X X Marketing X X X X X Quantitative Finance X X X X X Production/Operations Management and Quantitative Methods X X X X X Management and Organisational Behaviour X X X X X Tourism Management X X X X X Political Science X X X Public Administration X X X Public Finance X X X International Relations X X X X X Peace and Conflict Studies X X X X X Social Work X X X Family and Consumer Sciences X X X Health Care Management X Health Economics and Pharmacoeconomy X X X X X Human Rights X X X X Communication Sciences X X X X Cultural Studies and Media X X X X X Musicology X X X X X Public Law X X X X Information Technology Law X X X X Private Law X X X X Exist X Not Exist Integrated PhD

12 Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Medya, İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü işbirliği ile hazırlanmıştır

INSTITUTE OF POPULATION STUDIES NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ

INSTITUTE OF POPULATION STUDIES NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ Nüfus Etütleri Enstitüsü (NEE), demografi alanında eğitim vermek ve nüfusa ilişkin konuların demografik, sosyal, ekonomik, kültürel ve sağlık boyutlarını inceleyen araştırmalar

Detaylı

INTRODUCTION GENEL TANITIM

INTRODUCTION GENEL TANITIM GENEL TANITIM Köklü bir geçmişe sahip olan Enstitümüz, sağlık bilimleri alanında Ülkemizin en önde gelen kurumlarından birisi olan Hacettepe Üniversitesi nde, bağımsız olarak araştırma yapabilen, etkin,

Detaylı

ADNAN MENDERES UNIVERSITY 2015-2016 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS

ADNAN MENDERES UNIVERSITY 2015-2016 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI, KONTENJANLARI VE GEREKLİ BELGELER BAŞVURU KOŞULLARI 1. Başvurular 15/06/2015-26/06/2015 tarihleri arasında

Detaylı

Sayılarla. Boğaziçi Üniversitesi. Facts and Figures: Boğaziçi University

Sayılarla. Boğaziçi Üniversitesi. Facts and Figures: Boğaziçi University Sayılarla Boğaziçi Üniversitesi Facts and Figures: Boğaziçi University Boğaziçi University İstanbul Copyright 2010 Boğaziçi Üniversity Cataloging - in - Publication Data Sayılarla Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI SOSYAL POLİTİKA Tezli Yüksek Lisans Programı Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçe dir. Programın

Detaylı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRETİME KABUL ŞARTLARI VE KONTENJAN

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRETİME KABUL ŞARTLARI VE KONTENJAN TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRETİME KABUL ŞARTLARI VE KONTENJAN A BAŞVURU SÜRESİ Başvuru Süresi : 1 Haziran 2015 1 Temmuz 2015 Adres

Detaylı

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37 İÇİNDEKİLER Takdim 2 Önsöz 4 Dış İlişkiler Ofisi - Tanıtım 6 - Yönerge 10 - Danışma Kurulu ve Alt Birim Tem. 16 - İletişim 16 - Çalışanlar 18 İkili Protokoller - Tanıtım 19 - İkili Protokol Yapılan Üniversiteler

Detaylı

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TURKISH LANGUAGE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY Rektörlük Özel Kalem Tel: 0388 225 26 01-02 Faks: 0388 225 26 00 E-Posta: ozelkalem@nigde.edu.tr İLETİŞİM Uluslararası İlişkiler

Detaylı

MUHASEBE EĞİTİMİNDE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULLARININ YERİ

MUHASEBE EĞİTİMİNDE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULLARININ YERİ MUHASEBE EĞİTİMİNDE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULLARININ YERİ Yrd. Doç. Dr. Aysel Güney Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu aysel.guney@bilecik.edu.tr Özet Türkiye de muhasebe

Detaylı

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE 2015 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI MARMARA UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION FOR STUDENTS FROM ABROAD 2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE İÇİNDEKİLER Sayfa (Page) TABLE OF CONTENTS BAŞVURU

Detaylı

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK VOCATIONAL TRAINING SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı

Türkiye Bursları Lisans ve Lisansüstü Burs Programları kapsamında adaylara şu programlar sunulmaktadır:

Türkiye Bursları Lisans ve Lisansüstü Burs Programları kapsamında adaylara şu programlar sunulmaktadır: 2015 Türkiye Bursları Lisansüstü ve Lisans Burs Programları Başvuruları Başvuruların Başlangıç Tarihi: 25 Şubat 2015 Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2015 Türkiye Bursları Lisans ve Lisansüstü Burs Programları,

Detaylı

Pazarlamada Yeni Açılımlarla Üstünlük Sağlama / Business Success via New Visions on Marketing

Pazarlamada Yeni Açılımlarla Üstünlük Sağlama / Business Success via New Visions on Marketing i Pazarlamada Yeni Açılımlarla Üstünlük Sağlama / Business Success via New Visions on Marketing F. Zeynep Bilgin * Marmara Üniversitesi, İstanbul Emine Çobanoğlu Marmara Üniversitesi, İstanbul A. Müge

Detaylı

LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI

LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI GRADUATE AND RESEARCH SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

ADNAN MENDERES UNIVERSITY DIRECTIVE FOR APPLICATION AND ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS

ADNAN MENDERES UNIVERSITY DIRECTIVE FOR APPLICATION AND ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin,

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 0304 EğitimÖğretim Yılı GÜZ Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda Lisansüstü

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALLARI YÜKSEK LİSANS Tezli Tezsiz KONTENJAN DOKTORA ALES Puan Türü Klasik Arkeoloji 10 6 E.A. SÖZ. BASIN VE YAYIN 20 10 E.A.

Detaylı

Mevlana. Değişim Programı Exchange Programme

Mevlana. Değişim Programı Exchange Programme Mevlana Değişim Programı Exchange Programme 2 Mevlana Değişim Programı Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Göstergeler 8 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

İBNİ SİNA SAĞLIK BİLİMLERİ BURSU IBNI SINA MEDICAL SCIENCES SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE

İBNİ SİNA SAĞLIK BİLİMLERİ BURSU IBNI SINA MEDICAL SCIENCES SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE İBNİ SİNA SAĞLIK BİLİMLERİ BURSU IBNI SINA MEDICAL SCIENCES SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

International Online Journal of Educational Sciences, 2012, 4(2), 462-474. International Online Journal of Educational Sciences

International Online Journal of Educational Sciences, 2012, 4(2), 462-474. International Online Journal of Educational Sciences International Online Journal of Educational Sciences, 2012, 4(2), 462-474 International Online Journal of Educational Sciences www.iojes.net ISSN: 1309-2707 The Reflection of Instructional Leadership Concept

Detaylı

ÖĞRENCI TANITIM BROŞÜRÜ

ÖĞRENCI TANITIM BROŞÜRÜ New Haven Üniversitesi Uluslararası ÖĞRENCI TANITIM BROŞÜRÜ Neden Dünyanın Dört Bir Yanından Öğrenciler EĞİTİM İÇİN UNH Yİ TERCİH EDİYOR? Konum Yaklaşık 325.000 m2 bir alana yayılan kampüsümüz, New York

Detaylı

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI 1. BAŞVURU KOŞULLARI 1.1 Başvurular aşağıda belirtilen tarihler arasında

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul Bilgi Teknolojisi Kemerburgaz Çözümleri Üniversitesi Yüksek Lisans Programları www.kemerburgaz.edu.tr BİREYSEL YE TKİNLİK İnsan kaynakları oluşumunda rekabet gücü yüksek aranan birey olabilmenin

Detaylı

Değişim Programı. Mevlana. Exchange Programme

Değişim Programı. Mevlana. Exchange Programme Değişim Programı Mevlana Exchange Programme Mevlana Değişim Programı Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında

Detaylı

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU 2 0 10 TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU THE GUİDE FOR FOREIGN STUDENTS FOR HIGHER EDUCATION PROGRAMS IN TURKEY Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı