Altyapı Komitesi Arama Konferansları Değerlendirme Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Altyapı Komitesi Arama Konferansları Değerlendirme Raporu"

Transkript

1 Altyapı Komitesi Arama Konferansları Değerlendirme Raporu 1

2 2

3 Yayına Hazırlayanlar İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi Altyapı Komitesi Proje Ofisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehzadebaşı Cd. No:25 K:3 Oda: 314 Fatih \ İstanbul Hülya Kaya (Danışman) (0212) Çiğdem Çakar (0212) Güldeniz Tatlıcan (0212) Murat Dil (0212) Timuçin Kurt (0212)

4 1.GİRİŞ Günümüzde küresel finans merkezleri olarak öne çıkan kentlerin ortak paydasında nitelikli insan kaynağı, istikrarlı iş ortamı ve etkin düzenlemeler, nitelikli altyapı, uluslararası pazara kolay erişim, yüksek rekabet gücü gibi faktörlerin ön plana çıktığı görülmektedir. Son yıllarda Türkiye ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmeler, Türkiye yi ve dolayısı ile İstanbul u dünya ekonomisinde ön sıralara getirmiştir. İstanbul zengin kaynaklara, bölgesel ve yerel potansiyele ve işgücü potansiyeline sahiptir. Yetersiz veya sıkıntılı konuların da çözülmesi için gerekli adımlar atılmaktadır. Bu çerçevede İstanbul un 10 yıl içinde bölgesel, 30 yıl içinde de küresel bir finans merkezi olması için yola çıkılmıştır. Bu amaca yönelik idari yapılanma, 1 Mayıs 2010 tarihli Başbakanlık Genelgesi kapsamında oluşturulmuştur. Bu kapsamda, teknik çalışmaları yürütmek üzere, hukuk, finans, vergi düzenlemeleri, fiziksel ve teknolojik altyapı ve insan kaynağı konularında öncelik ve eylemler belirlenmiş ve bunlara ilişkin 8 adet komite oluşturulmuştur. Oluşturulan komitelerden bir tanesi de İFM Altyapı Komitesi dir. Altyapı Komitesi nin görevleri; Fiziksel altyapının iyileştirilmesi başlığı altında, İstanbul da yaşam kalitesi, güvenlik ve ulaşım imkânları artırılacak, finansal kuruluşların altyapı ihtiyaçlarını karşılayacak fiziksel koşullar sağlanacaktır. şeklinde belirtilmiştir. Buna göre İFM Altyapı Komitesi, İstanbul un mevcut altyapı sorunlarını tespit etmek ve sorunlu alanlara yönelik öneri ve eylem planı geliştirmekle sorumlu kılınmış olup; o Ulaşım, Bilgi İletişim Teknolojileri ve Enerji o Konut, Ofis, Konaklama ve Kongre o Eğitim, Sağlık o Güvenlik o Doğal Afetler konularında beş adet çalışma grubu ile çalışmalarına hızla devam etmektedir. Konunun doğru analiz edilebilmesi ve hedefe hızlı ulaşılabilmesi için, anket, arama konferansı ve çalıştaylar planlanmış ve uygulamaya başlanmıştır. İFM Altyapı Komitesi nin düzenlediği arama konferanslarında altyapı konularında yapılması gereken çalışmaları belirlemek ve bu doğrultuda eylem önerileri oluşturmak, ortak akıl üretmek ve alternatifli çözümler ortaya koymak hedeflenmiştir. 2. AMAÇ ve YÖNTEM İFM Projesi kapsamında, İstanbul un fiziksel ve teknolojik altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları gerçekleştirmek üzere oluşturulan Altyapı Komitesi; kümelenme, konut, ofis, ulaşım, enerji, turizm, eğitim, sağlık, güvenlik ve doğal afetler konularında katılımcı bir yöntem modeli olan arama konferansları gerçekleştirmiştir. Arama Konferansı ortak akıl yaratmayı amaçlayan katılımlı bir planlama yöntemidir. Ortak görüş oluşturmayı, ortak sorunlara çözüm bulmayı, daha iyiye ulaşmak, gelişmek için neler yapılması gerektiğini belirlemeyi ve ortak hedefler seçmeyi sağlayan bir 2

5 Altyapı Komitesi Arama Konferansları Değerlendirme Raporu çalışma düzenidir. Arama Konferansının amacı, normal olarak doğrudan ilişkide bulunmayan kişileri bir araya getirerek, mevcut durumun analizini yapmak, sorunları belirlemek, çözüm önerilerini ortaya çıkarmak ve yol haritasını çizmektir. Bu doğrultuda, 2011 yılının Şubat ayı içerisinde tarihinde Kümelenme, Ofis ve Konut tarihinde Ulaşım, Enerji ve Doğal Afetler, tarihinde Eğitim ve Sağlık ile tarihinde Turizm ve Güvenlik konularında arama konferansları gerçekleştirilmiştir. Toplam dört günde 10 ayrı konuda gerçekleştirilen İFM arama konferanslarının amacı; geniş katılımlı bir program dâhilinde, İFM yapılanmasında ön plana çıkan bölgeler ile bunlara alternatif olabilecek bölgelerin İFM Altyapı Komitesi nin görev alanına giren konulardaki sorunlarını tespit ederek, güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirilmesidir. Ayrıca, İFM Altyapı Komitesi Eylem Planı nda yer alan eylem önerilerinin tartışılması ve olgunlaştırılması da hedeflenmiştir. Arama konferanslarında iki farklı yöntem kullanılmıştır. 07 ve 21 Şubat 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen Kümelenme, Ofis, Konut, Turizm ve Güvenlik arama konferanslarında; öğleden önceki ilk oturum, grup üyeleri arasında tanışma ve çalışmada uygulanacak yöntemin tanıtılması ile başlamıştır. Daha sonra, Kart Tekniği kullanılmak suretiyle katılımcıların görüşleri alınıp kapsayıcı bir sorun kümesine ulaşılmaya çalışılmıştır. Katılımcıların tespit edilen sorunlar hakkındaki düşünceleri moderatörler tarafından yine Açık Tartışma ile alınmış ve sorunlar belirli sorun alanları altında gruplandırılmıştır. Sorunların katılımcılar tarafından önceliklendirilmesiyle Sorun Analizi Oturumu tamamlanmıştır. Öğleden sonraki oturumda ise belirlenen sorun alanları bazında 3-4 kişilik alt gruplar oluşturulmuştur. Konut ve Ofis gruplarında, Fikir Tepsisi tekniği kullanılarak, alt grupların, çalıştıkları sorun alanı altındaki sorunlara yönelik 5 ayrı kümelenme mekânının avantaj ve dezavantajlarını belirtmelerini ve çözüm önerileri geliştirmeleri istenmiştir. Finansal Kümelenme grubunda ise yine Fikir Tepsisi tekniği kullanılarak, alt grupların, çalıştıkları sorun alanı altındaki sorunlara yönelik 3 ayrı kümelenme modelinin avantaj ve dezavantajlarını belirtmelerini ve çözüm önerileri geliştirmeleri istenmiştir. Avantaj ve dezavantaj analizinin ve çözüm önerilerinin ileride oluşturulabilecek çalışmalara faaliyet, proje, tedbir şeklinde girdi sağlaması amaçlanmıştır. 14 ve 17 Şubat 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen Ulaşım, Enerji, Doğal Afetler, Eğitim ve Sağlık arama konferansları; katılımcılara iletilen yaşanan ve yaşanması muhtemel sorunlar, ihtiyaçlar, çözüm önerileri ve 2011 Eylem Planı na ilişkin görüşleri ile ilgili dört adet soru üzerinden gerçekleştirilmiştir. Grup üyeleri arasında tanışma ve çalışmada uygulanacak yöntemin tanıtılması ile başlanan sabahki oturumda; katılımcılardan yaşanan ve yaşanması muhtemel sorunlar ve ihtiyaçlar konularındaki görüşleri alınıp kapsayıcı bir sorun kümesine ulaşılmaya çalışılmıştır. Katılımcıların tespit edilen sorunlar hakkındaki düşünceleri moderatörler tarafından yine Açık Tartışma ile alınmıştır. Öğleden sonraki oturumda ise belirlenen sorun alanları bazında yine Açık Tartışma ile çözüm önerileri ve 2011 Eylem Planı na ilişkin görüşleri alınmıştır. İFM Altyapı Komitesi Proje Ofisi ile Devlet Planlama Teşkilatı nın işbirliği ile gerçekleştirilen arama konferanslarına İFM Altyapı Komitesi çalışmalarını gerçekleştiren komite ve çalışma grubu üyeleri ile kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını temsi eden 251 paydaş katılmıştır. 3

6 Programlar iki ana bölümde gerçekleştirilmiştir. İlk bölümde, ana salonda açılış konuşmaları ile İFM Altyapı Komitesi nin görevleri ve çalışmaları tanıtılarak, programın akışı hakkında katılımcılara bilgi verilmiştir. İkinci bölüm ise paralel oturumlar şeklinde farklı salonlarda devam etmiştir. İkinci bölümde ilk olarak, yönteme ilişkin bilgi verilerek, katılımcıların kısaca kendilerini tanıtması istenmiş ve ardından belirlenen konu başlıklarına göre sorunlar ve çözüm önerileri ortaya konularak, İFM 2011 Eylem Planı na yönelik öneriler oluşturulmuştur. 3. KÜMELENME, OFİS, KONUT ALTYAPISI İÇİN DOĞRU MODELLERİ KURGULAMAK ARAMA KONFERANSI 07 Şubat 2011 tarihinde düzenlenen Kümelenme, Ofis, Konut Altyapısı İçin Doğru Modelleri Kurgulamak konulu Arama Konferansı nın amacı; İFM yapılanmasında öne çıkan bölgelerin kümelenme, ofis, konut alanlarında sorunlarının tespit edilerek, güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirilmesidir. Ayrıca, katılımcılardan kümelenme, ofis ve konut alanlarında daha önceden hazırlanmış olan 2011 Eylem Planı na yönelik görüş ve önerilerin alınması hedeflenmiştir FİNANSAL KÜMELENME tarihinde düzenlenen ve kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını temsilen 28 paydaşın katıldığı Finansal Kümelenme İçin Doğru Modelleri Kurgulamak konulu Arama Konferansı nda; ulaşım altyapısının yetersizliği ve trafik sıkışıklığı, havaalanları ve merkezlere erişim sorunu, teknolojik altyapının yetersizliği, plansız yapılanma, finans merkezi yapılanmasının olacağı kümelenme alanlarına ilişkin araştırmaların yetersizliği, Kent in sosyal ihtiyaçlara cevap verememesi ve kurumlar arası eşgüdüm sorunu Türkiye de finans kurumlarının mekânsal yerleşimi ile ilgili bugün yaşanan ve gelecekte yaşanabilecek en önemli sorun ve ihtiyaçlar olarak belirtilmiştir. Arama Konferansı nda, Kent ile bütünleşen, kademelenmiş çok merkezli bir kümelenme modelinin İFM yapılanması için uygun model olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çok merkezli gelişmenin sürdürülebilirlik ilkesi ile uyumlu olması, İstanbul Metropoliten Bölgesi nin mekânsal gelişimine olumlu katkı sağlayacak olması, yer seçim alternatifleri sunması ve yerel kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayacak olması bu tercihin başlıca nedenleri olarak belirtilmiştir. Ancak çok merkezli gelişmede, merkezlerin birbirleri ile güçlü iletişimi sağlanarak fonksiyonel bütünlüğün sağlanması, uluslararası bağlantılardan yerel bağlantılara kadar hızlı ulaşım ve güncelleştirilmiş hızlı iletişimin olması büyük önem arz etmektedir. Çok merkezli bir yapılanma modelinde de rehabilite edilmesi koşulu ile Büyükdere, Levent, Maslak Aksı ana merkez" olarak kabul edilerek; Anadolu Yakası nda Ataşehir destekli Kartal ın, Avrupa Yakası nda ise Yenibosna Basın Aksı ve çevresinin İFM yapılanması için en uygun kümelenme bölgeleri olduğu belirtilmiştir. Kentle bütünleşen çok merkezli bir İFM yapılanmasının etkin olabilmesi için belirtilen çözüm önerileri ise aşağıda özetlenmiştir: o Verimli, hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşım ve iletişimin sağlanması, 4

7 Altyapı Komitesi Arama Konferansları Değerlendirme Raporu o Kent makroformu ve merkezler kademelenmesinin bütüncül bir planlama yaklaşımı ile ele alınması, o Kent in yaşamsal alanları olan orman, su havzaları ve tarım alanlarının korunması, o Sosyal yaşam kalitesinin yetersizliğinin giderilmesi, o İstanbul un kültür ve turizm kentine dayalı imajına finans merkezinin de eklenmesi, o Kamusal hizmet üreten kurumlar arasında eşgüdüm eksikliğinin giderilmesi. Ayrıca, raporda, İFM yapılanmasında öne çıkan beş bölgenin öne çıkma gerekçeleri detaylı olarak yer alması gerektiği ifade edilmiştir Eylem Planı na yönelik olarak, finans kurumlarının yerlerinin ve kümelenme ilişkilerinin belirlenmesi için bu konuda uzman bir firmaya alansal varlık araştırması yaptırılarak; elde edilecek sonuçlara göre İFM yapılanmasında öne çıkan bölgeler ile bunlara alternatif olabilecek bölgelerin taşıma kapasitelerinin (kaç firma olacak, kaç kişi çalışacak) belirlenmesi ve ekonomik etki analizlerinin yapılması önerilmiştir OFİS tarihinde düzenlenen ve kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını temsilen 17 paydaşın katıldığı Ofis Altyapısı İçin Doğru Modelleri Kurgulamak konulu Arama Konferansı nda; ulaşım ve trafik sorunları, yeterli altyapının sağlanamaması, sosyal olanakların yetersizliği, arsa stoku azlığı, imar planı ve imar hukuku sorunları, enerji ihtiyacı bugün yaşanan ve gelecekte yaşanabilecek sorun ve ihtiyaçlar içinde öncelikli olanlar olarak belirtilmiştir. İFM Raporu ndaki çözüm önerilerine ilave olarak, İFM yapılanmasının etkin olabilmesi için gündeme getirilen Ofis altyapısı bazında öncelikle alınması gerekli ilave çözüm önerileri aşağıda özetlenmiştir: o Uluslararası finans kuruluşlarının aradığı ön şartlardan biri olması nedeniyle, yeşil binalar yapılmasının teşvik edilmesi ve bu konuda ulusal standartların belirlenmesi, o Simgesel nitelikteki mimari yapıların ortaya çıkabilmesi için bu binalara mevzuat yönünden (uluslararası yapım şartlarına bağlı kalmak kaydıyla) ayrıcalıklar tanımlanması KONUT tarihinde düzenlenen ve kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını temsilen 13 paydaşın katıldığı İFM Projesi Kapsamında Konut Altyapısı İçin Doğru Modelleri Kurgulamak konulu Arama Konferansı nda; nitelikli konut, konut-işyeri erişimi, kontrolsüz nüfus artışı, doğal afetlere karşı dayanıklı yapı stoku ihtiyacı, sosyal donatıların yetersizliği, kentsel dokudaki dengesizlik ve imar planı ve imar hukuku sorunları en önemli sorunlar olarak belirtilmiştir. İstanbul da A ve A+ sınıfı konut sıkıntısının olmadığı ve yatırımların mevcut stokun iyileştirilmesi ve nitelikli konut stokunun arttırılması yönünde yapılması ile kentsel 5

8 dönüşümde buna ek olarak doğal afetlere dayanıklılığın da göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, konut-işyeri erişimi açısından yapılaşmadan ziyade toplu taşıma sistemlerinin ele alınmasının daha doğru olacağı vurgulanmıştır. 4. ULAŞIM, ENERJİ VE DOĞAL AFETLER ALTYAPISI İÇİN DOĞRU MODELLERİ KURGULAMAK ARAMA KONFERANSI 14 Şubat 2011 tarihinde gerçekleştirilen Ulaşım, Enerji ve Doğal Afetler Altyapısı İçin Doğru Modelleri Kurgulamak konulu Arama Konferansı nın amacı; İFM yapılanmasında öne çıkan bölgelerin ulaşım, enerji ve doğal afet alanlarındaki sorunlarının tespit edilerek, güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirilmesidir. Katılımcılardan ayrıca ulaşım, enerji ve doğal afetlerle ilgili olarak daha önceden hazırlanmış olan Eylem Planı na yönelik görüş ve önerilerin alınması hedeflenmiştir ULAŞIM tarihinde düzenlenen ve kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını temsilen 29 paydaşın katıldığı Ulaşım Altyapısı İçin Doğru Modelleri Kurgulamak konulu Arama Konferansı nda; talebin kapasiteden fazla olması, eksik ve yetersiz trafik denetimi, yetersiz ve karayoluna dayalı toplu ulaşım altyapısı, mevcut ulaşım altyapısının yetersiz olması, İstanbul a üçüncü bir havaalanının gerekliliği ve ulaşımdan sorumlu kurumlar arası koordinasyon eksikliği İFM-Ulaşım ilişkisinde en önemli sorunlar olarak belirtilmiştir. İFM Raporu ndaki çözüm önerilerine ilave olarak, İFM yapılanmasının etkin olabilmesi için gündeme getirilen ulaşım bazında öncelikle alınması gerekli ilave çözüm önerileri aşağıda özetlenmiştir: o İstanbul a göç sorununun Ankara dan bölgesel kalkınma projeleriyle çözümlenmesi, o Ulaşımla ilgili performans ölçütlerinin belirlenmesi, o İstanbul Ulaşım Master Planı nda finansal gerekçelerle orta vadede önerilen bazı raylı sistem hatlarının İFM vizyonundan hareketle daha kısa vadeye alınması, o Havaalanları için, havayoluyla İstanbul a gelenlerin şehir geneline etkin dağılımını sağlayacak bütün ulaşım yollarını, raylı sistemini, karayollarını ve denizyollarını da içeren havaalanı master planlarının hazırlanması, o Atatürk Havalimanı na askeri havalimanının katılmasıyla alanın genişletilmesi ve İstanbul Çevre Düzeni Planı nda Silivri de önerilen yeni havalimanının bir an önce yapılması, o Başta Tokyo olmak üzere dünyada kamu ve özel sektör ortaklığına dayalı raylı sistem yatırım ve işletim modellerinin incelenmesi, o Toplu taşıma odaklı gelişmenin sağlanması için imar haklarının transferi, imar haklarının serbest bırakılması gibi imar haklarından doğan rantın toplu taşıma yararına kullanılmasına yönelik finansman modellerinin araştırılması, 6

9 Altyapı Komitesi Arama Konferansları Değerlendirme Raporu o Eylem Planı na yerleşim alternatiflerinin (değişik kombinasyonların) ulaşıma yapacağı etkileri açısından denenmesi, ulaşım açısından fizibilitelerinin yapılması maddesinin eklenmesi, o B5 numaralı eylem İstanbul Ulaşım Master Planı nda finansal kısıtlar göz önünde bulundurularak orta ve uzun vadeli önerilen hatların, kaynak imkanı oluşturularak önceliklendirilmesi için ilgili birimlerle işbirliği yapılması şeklinde değiştirilmesi, o Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı ile finans merkezlerinin birbirlerine hızlı tren hatlarıyla bağlanması, o İkinci bir Boğaz tüp raylı sistem geçişi ile ilgili projenin öncelikler arasına alınarak, gerekli çalışmaların yapılması Eylem Planı nda B5 numaralı eylemin İstanbul Ulaşım Master Planı nda finansal kısıtlar göz önünde bulundurularak orta ve uzun vadeli önerilen hatların, kaynak imkânı oluşturularak önceliklendirilmesi için ilgili birimlerle işbirliği yapılması olarak değiştirilmesi önerilmiştir yılı sonrası için Eylem Planı na getirilen öneriler ise aşağıda özetlenmiştir: 1. İstanbul Ulaşım Master Planı nda yer alan 625 km lik raylı sistemler arasından, İFM yapılanmasında ön plana çıkan potansiyel bölgeler doğrultusunda, acilen ele alınması gereken yaklaşık 30 km lik ulaşım yatırımlarına merkezi yönetimin yatırım programında öncelik verilmesi. (B5 eylemi ile ilgili) o Ataşehir-Sabiha Gökçen Havalimanı arası raylı sistem bağlantısı, o Ataşehir i D-100 ve TEM koridorlarına bağlayan raylı sistem bağlantısı, o Üsküdar-Ümraniye ile Kadıköy-Kartal raylı sistem hatlarının Ataşehir Finans Merkezi ile bağlantılarının sağlanması, o Sabiha Gökçen Havalimanı - Marmaray raylı sistem bağlantısı, o Kartal ile Sabiha Gökçen Havalimanı nın raylı sistem ile birbirine bağlanması, o Yenibosna Basın Ekspres Aksı - Atatürk Hava Limanı raylı sistem bağlantısı. 2. Bostancı dan başlayıp Ataşehir-İkinci Köprü güzergâhıyla Boğaz ı geçen ve Avrupa Yakasında da Büyükdere Aksı na ulaşan ikinci Boğaz raylı sistem geçişi projesinin Marmaray la entegre olacak şekilde öncelikler arasına alınması. 3. İstanbul da da doğu-batı aksında, havaalanları ile bağlantılı yeni bir hızlı tren koridorunun planlanması. 4. Atatürk Havalimanı ile İstanbul Çevre Düzeni Planı nda Silivri de önerilen yeni havalimanı ile ilgili havaalanı master plan çalışmalarının başlatılması. 5. Tükettiğin kadar öde (yakıt tüketimine dayalı vergilendirme, emisyon vergisinin yakıt tüketimine dayalı geliştirilmesi) uygulaması, sıkışıklık ücretlendirmesi, otopark ücretlendirmesi gibi uygulamalara yönelik fizibilite çalışmalarının yapılması. 6. Ulaşım sisteminin verimliliğini ölçmede referans alınacak performans göstergelerinin belirlenmesi. 7

10 4.2. ENERJİ tarihinde düzenlenen ve kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını temsilen 27 paydaşın katıldığı Enerji Altyapısı İçin Doğru Modelleri Kurgulamak konulu Arama Konferansı nda; coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerinin etkin kullanılmaması, gerekli yatırımların zamanında yapılamaması, enerji verimliliği kültürünün gelişmemiş olması, rekabet kültürünün eksik olması ve bunun fiyatlara yansıması, altyapı kazılarının enerji altyapısına zarar vermesi, enerji nakil hatlarının geçtiği bölgelerde imarsız yapılaşmalar ve master plan eksikliği en önemli sorunlar olarak belirtilmiştir. Arama Konferansı nda; İFM Raporu ndaki çözüm önerilerine ilave olarak, İFM yapılanmasının etkin olabilmesi için gündeme getirilen enerji bazında öncelikle ele alınması gerekli ilave çözüm önerileri aşağıda özetlenmiştir: o Çift kaynak ve coğrafi yayılma konusunda finansman sağlamak için modeller geliştirilmesi, o Enerji verimliliği kültürünün geliştirilmesi, o Altyapı kazılarında koordinasyon sağlanması amacıyla kazı yapacak kurumlar arasında etkin iletişim sağlanması, o Detaylı veri toplanarak mevcut durumu değerlendirilmesi, sektörel enerji yoğunluklarının belirlenmesi ve gerçekçi projeksiyonların yapılması, o Kamu kurum ve kuruluşlarının örnek teşkil etmesi amacıyla enerji verimliliği uygulamalarını bir an önce kendi yapılarında uygulamaya koyması, o Bağımsız nitelikte enerji ajanslarının oluşturulması, o Elektrikli ve hibrid araçlar için ciddi bir şekilde altyapı çalışmalarının yapılması, o Akıllı şebeke uygulamalarına (smart grid) geçiş yapılması, o Atık yönetimi ve geri dönüşüm alanlarında yapılan çalışmaların geliştirilmesi ve hızlandırılması Eylem Planı na ilave olarak yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasına yönelik detaylı fizibilite çalışmasının yapılması ve enerji verimliliği konusunda Freiburg şehrinin incelenmesi önerileri getirilmiştir. Ayrıca, Eylem Planı nda 2011 yılı sonrası için ilgili tüm aktörlerin işbirliği ile Bütüncül Bir Enerji Master Planı Hazırlık Çalışması konusunun yer alması gerektiği ifade edilmiştir DOĞAL AFETLER tarihinde düzenlenen ve kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını temsilen 28 paydaşın katıldığı Doğal Afetlere Yönelik Altyapı için Doğru Modelleri Kurgulamak konulu Arama Konferansı nda; afetlere bütüncül yaklaşımla bakılmaması, afet yönetimi ve koordinasyonda eksiklikler, denetim ve yasal mevzuat konusundaki eksiklikler, toplumun yeterince bilgilendirilmemesi/hazırlanamaması doğal afetler konusunda en önemli sorunlar olarak belirtilmiştir. Ayrıca, önlemlerin yapı ölçeği yerine mahalle ölçeğinde belirlenmesinin ve afete dayalı kentsel dönüşüm çalışmalarına ağırlık verilmesinin gerektiği vurgulanmıştır. 8

11 Altyapı Komitesi Arama Konferansları Değerlendirme Raporu İFM Raporu ndaki çözüm önerilerine ilave olarak, İFM yapılanmasının etkin olabilmesi için gündeme getirilen Doğal afetlere yönelik altyapı bazında öncelikle alınması gerekli ilave çözüm önerileri aşağıda özetlenmiştir: o Deprem ve sel riskleri dışındaki riskler için de risk analizleri ve tehlike haritalarının yapılması, o Birçok kurum tarafından yapılan çalışmaların entegre edilmesi ile bütünleşik afet bilgi sistemi nin kurulması, o Acil müdahale planları yapılması ve güncel tutulması, o Yapılacak çalışmalarda iş sürekliliği konusunun göz önünde bulundurulması, o İBB, ilçeler ve merkezi teşkilatın ilgili organları arasındaki yetki karmaşası ve yasal eksiklilerin çözümlenmesi, o İstanbul un güvenli bir kent olduğu imajını güçlendirecek sakınım planı ve afete dayalı dönüşüm çalışmalarına hız verilmesi, o Olası afet sonrası, finans merkezi/merkezlerinin güvenliğinin nasıl sağlanabileceği ilişkin planların yapılması, o Boğazlardan geçen gemi kazalarına yönelik önlemlerin alınması, o Avrupa Birliği Sel Direktifi ne uyulması, tüm sellerin özelliklerine göre ayrı çözümlerin uygulanması, o Drenaj sistemlerinin yeni yağış trendine uygun olarak gözden geçirilmesi, o Sosyal hasar görebilirlik çalışmasının yapılması, o Sigorta prim ve teminatlarının belirlenmesinde yapının teknik özelliklerinin ve taşıdığı risk unsurlarının göz önünde bulundurulması, o Özel tüketim vergisi benzeri bir fon yerine; ağır ve orta hasarlı olduğu tespit edilmiş binaların tekrar yapımında veya güçlendirilmesinde vergi muafiyeti benzeri bir yöntem uygulanması. Rapor a yönelik olarak; afetlerin genel bir bakış açısıyla bütüncül olarak ele alınması ve tüm afet risklerine (tsunami, enerji, terör vs.) yönelik değerlendirmelerin yapılması gerektiği belirtilmiştir. İFM Raporu nda belirtildiği gibi sadece sağlık çadırlarının değil, tüm toplu bakım ve barınma yerlerinin ve tesislerinin donanımının ele alınması gerekmektedir sonrası için Eylem Planı na Afet öncesi, afet anı ve afet sonrasına yönelik Bütünleşik Afet Planlarının hazırlanması ve bu planlarda sosyal hasar görebilirlik çalışmalarına yer verilmesi maddesinin eklenmesi önerilmiştir. 5. EĞİTİM VE SAĞLIK ALTYAPISI İÇİN DOĞRU MODELLERİ KURGULAMAK ARAMA KONFERANSI Eğitim ve Sağlık Altyapısı İçin Doğru Modelleri Kurgulamak konulu Arama Konferansı nın amacı; İFM yapılanmasında öne çıkan bölgelerin eğitim ve sağlık alanlarındaki sorunlarının tespit edilerek, güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirilmesidir. Katılımcılardan ayrıca eğitim ve sağlık ile ilgili olarak daha önceden hazırlanmış olan Eylem Planı na yönelik görüş ve önerilerin alınması da hedeflenmiştir. 9

12 5.1. EĞİTİM tarihinde düzenlenen ve kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını temsilen 26 paydaşın katıldığı Eğitim Altyapısı İçin Doğru Modelleri Kurgulamak konulu Arama Konferansı nda; kapasitenin artırılması ihtiyaçları, denklik-uyum sorunları, yeniden yapılanma ihtiyacı, yabancı dil sorunu, kalitenin artırılması ihtiyacı ve finansman ve arsa temini sorunları en önemli sorunlar olarak belirtilmiştir. Arama Konferansı nda; İFM çerçevesinde etkin bir eğitim altyapısı için belirtilen öncelikli çözüm önerileri ise aşağıda özetlenmiştir: o Bakalorya uygulayan resmi okulların sayısının arttırılması ve bunların ilköğretim bazında da düşünülmesi, o Yurtdışından gelecek ara sınıf öğrencilerinin yıl kayıplarının olmaması için gerekli tedbirlerin alınması, o Yabancıların çocuklarının devam edeceği okullarda, onların Türkiye ye ve eğitim sistemine uyumu konusunda Milli Eğitim politikaları çerçevesinde entegrasyon ve oryantasyon konusunda destek sağlanması, o Öğretmen yeterliliklerinin, hizmet içi eğitimler ile geliştirilmesi, o Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı nın görüşleri alınarak, İstanbul daki öğretmen açığını kapatacak bir ek atamanın yapılması, o Yabancıların 0-5 yaş grubu çocuklarına yönelik okul öncesi eğitim kurumlarının yeterli hale getirilmesi, o Mevcut okulların nitelikleri gözden geçirilerek fiziki olarak iyileştirilmesi ve yeni okulların daha büyük dersliklerle inşa edilmesi, o Eğitim tesisleri için arsa temini konusunda yerel yönetimlerin katkılarının sağlanması, o Finans merkezi yapılanmasında öne çıkan bölgelerde çalışacakların ikamet bölgelerinin belirlenmesine yönelik bir çalışmanın yapılması ve buna göre yeni okul yatırımı ihtiyacının tespit edilmesi. Eğitim raporu hazırlanırken, göz önünde bulundurulması önerilen hususlar aşağıda özetlenmiştir: o Uluslararası finans merkezlerindeki okul kaliteleri ve eğitim altyapısının genel olarak incelenmesi, o Ülkemizde çalışan yabancıların çocuklarının eğitiminde yaşadıkları veya ülkelerine döndüklerinde yaşadıkları sorunları tespit etmek amacıyla bir araştırma yapılması, o İFM kapsamında 5, 10 ve 15 yıllık vadelerde ne kadar yabancı öğrenci gelebileceğine ilişkin öngörülerin yapılarak, kapasite aşımı olup olmayacağının araştırılması Eylem Planı na yönelik olarak öneriler aşağıda özetlenmiştir: 1. Uluslararası finans merkezlerindeki okul kaliteleri ve eğitim altyapısı detayda incelenerek, İstanbul un mevcut durumu ile karşılaştırmasının yapılması 10

13 Altyapı Komitesi Arama Konferansları Değerlendirme Raporu 2. İFM projesi kapsamında öne çıkan bölgeler bazında eğitim altyapısına ilişkin mevcut durumun ihtiyacı karşılama durumu, planlanan yatırımlar ve talep tahmini çalışması yapılması, 3. Yabancıların çocuklarının eğitimde yaşadıkları sorunların belirlenmesine yönelik araştırma yapılması SAĞLIK tarihinde düzenlenen ve kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını temsilen 31 paydaşın katıldığı Sağlık Altyapısı İçin Doğru Modelleri Kurgulamak konulu Arama Konferansı nda; insan kaynağı ve niteliğinde eksiklikler, sertifikasyon/akreditasyon belgelerinde standardizasyon olmaması, fiziksel altyapıda yetersizlik, sosyal güvenlikte sigorta sektörlerindeki sorunlar, yabancıların sosyal güvenlik sistemine entegrasyonu sorunu, organizasyon ve yönetim sorunu, çevre sağlığı kontrol ve uygulamalarının yeterince etkin yapılamaması ve sağlık turizmi konusunda organizasyon eksikliği en önemli sorunlar olarak belirtilmiştir. Arama Konferansı nda; İFM çerçevesinde etkin bir sağlık altyapısı için belirtilen öncelikli çözüm önerileri ise aşağıda özetlenmiştir: o Ayrıntılı inceleme ve analizler yapılarak bir simülasyon modeli oluşturulmalıdır, o Yönlendirme komitesi oluşturularak kişilerin sorumlulukları belirlenmelidir, o Yapı standartlarında dünya standartları yakalanmalıdır, o İnsan kaynağı için üniversitelerle iş birliği yapılmalı; nitelikli personel yetişene kadar, özel hastanelerde yabancı dilde hizmet verebilecek iş zenginleştirme çalışmaları yapılmalıdır, o Akdeniz Üniversitesi nin yabancılara uyguladığı model incelenmelidir. Eylem Planı na yönelik olarak eylemlerle ilgili sorumlu ve işbirliği yapılacak kuruluşların tekrar gözden geçirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca aşağıdaki çalışmaların yapılması önerilmiştir. 1. Yatarak sağlık hizmetleri, ayakta sağlık hizmetleri ve evde bakım hizmetleri ile ilgili mevcut durumun ihtiyacı karşılayıp karşılayamadığı; iç ve dış göçlerin buna etkisi ile ilgili ayrıntılı araştırma ve analizlerin yapılması, 2. İstanbul un finans merkezi olması durumunda beklenen talep artışı, bu talebi arttıracak nüfusun genel özellikleri, yaş, cinsiyet gibi sağlık hizmetleri kullanımını etkileyebilecek profil özellikleri ve dolayısıyla, talepte hangi tür hizmetler için ne kadar bir artış olacağına dair simülasyon tarzı bir modelin hazırlanması, 3. Antalya Akdeniz Üniversitesi nin yabancı hastaların tedavi süreçlerinde (hastanın hastane içi, sigortacıyla iletişimi, aracı destek kurumuyla iletişimi vb.) uyguladıkları modelin analiz edilmesi, 4. Laboratuar ve radyoloji teknisyenleri de dâhil olmak üzere hekim dışı kadrolarda norm kadro ve görev tanımlarına ilişkin çalışmalarının yapılması 11

14 6. TURİZM VE GÜVENLİK ALTYAPISI İÇİN DOĞRU MODELLERİ KURGULAMAK ARAMA KONFERANSI Turizm ve Güvenlik Altyapısı İçin Doğru Modelleri Kurgulamak Konulu Arama Konferansı nın amacı İFM yapılanmasında öne çıkan bölgelerin turizm ve güvenlik alanlarındaki sorunlarının tespit edilerek, güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirilmesidir Ayrıca, katılımcılardan turizm ve güvenlik alanlarında daha önceden hazırlanmış olan Eylem Planı na yönelik görüş ve öneriler alınması hedeflenmektedir TURİZM tarihinde düzenlenen ve kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını temsilen 26 paydaşın katıldığı Turizm Altyapısı İçin Doğru Modelleri Kurgulamak konulu Arama Konferansı nda; turizm sektöründe iletişim ve yaklaşım sorunları yaşanması, turizm sektöründe çalışanların niteliklerinin geliştirilmesi gerekliliği, istanbul un marka algısının düşük olması, kurumlar arası koordinasyon eksikliği, istanbul un turizm master planının olmaması, istanbul için turizm talep analizinin yapılmamış olması, ziyaretçilere farklı deneyimler sunan turizm işletmelerinin yetersiz olması, şehir merkezinin yaya olarak gezilmesinin çok zor olması ve doğal ve tarihi değerlerin korunmasındaki sorunlar önemli sorun ve ihtiyaçlar olarak gündeme getirilmiştir. Kentle bütünleşen etkin bir turizm altyapısı için belirtilen öncelikli çözüm önerileri ise aşağıda özetlenmiştir: o T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yıldızlı otellerde çalışacak kalifiye personelle ilgili standartların/kriterlerin belirlemesi ve bunların otellerin yıldızlanmasında veya belgelendirilmesinde kullanılması, o Turizm konusunda eğitim almamış ancak sektördeki belli bir süre çalışma deneyimi ve niteliği ile sektörde aranan vasıflara sahip kişilere sektörde çalışma belgesi verilmesi, o T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı veya özel sektör tarafından beş yıldızlı otellerde görev yapacak yöneticilerin eğitimi için yöneticilik okulunun açılması, o Türkiye ve İstanbul un kültürel ve tarihi zenginliğini bilen ve bunu yabancı ziyaretçilere etkin bir şekilde aktaran personelin yetiştirilmesi, o YÖK ve MEB e bağlı turizm okullarının sektöre uygun elemanlar yetiştirip yetiştirmediği ya da sektörün okullarda personele yeterli eğitim verildiğini bilip bilmediği konularında araştırma yapılması, o İstanbul un sahip olduğu değerlerinin tanıtımının yapılması, bu konuda çalışan kurumların desteklenmesi; sosyal medya, sinema ve kültürel aktivitelerle İstanbul un marka ve imaj algısının yükseltilmesi, o Çalışmaları devam eden Turizm Master Planı ndan sektör ve bu konunun uzmanlarının haberdar edilmesi ve geri bildirim (feed back) verecek aktif bir katılımın sağlanması, o Yurt dışında izlenen Türk dizilerinde Türkiye ve İstanbul imajına yönelik gizli reklamlara belli kurallara tabi kalmak kaydıyla izin verilmesi, 12

15 Altyapı Komitesi Arama Konferansları Değerlendirme Raporu o Kapalıçarşı ve Topkapı Sarayı gibi yabancı ziyaretçilerin en fazla ziyaret ettiği mekânlar ile havalimanlarında Türkiye de ve dünyada başarılı olmuş sanatçılarımızın, Türkiye nin yerel iyi tüketicilerinin tükettiği restoran veya kafe markalarının vb. prestijli değerlerimizin reklamının yapılması, o Yabancı film endüstrisinin İstanbul un değişik noktalarını bir plato gibi kullanabilmesi için yasal düzenleme yapılması, o Havalimanlarında, deniz limanlarında ve otogarlarda yabancı ziyaretçilere kapsamlı bilgi verecek nitelikte turizm ofislerinin kurulması ve olanların iyileştirilmesi, o İş için İstanbul a gelecek yabancıların talep edeceği belli markalı, sertifikasyonlu (Michelin yıldızlı restoranlar gibi) kurumların İstanbul da faaliyet göstermesinin sağlanması, o Dünyada göçmen kuşların dağılıp ve toplandığı iki yerden biri olan ve bu özelliği ile kuş gözlemciliği asçısından dünyada eşsiz bir konumda olan İstanbul un bu özelliğinin markalaştırılması GÜVENLİK tarihinde düzenlenen ve kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını temsilen 26 paydaşın katıldığı Güvenlik Altyapısı İçin Doğru Modelleri Kurgulamak konulu Arama Konferansı nda; belirtilen tüm sorun ve ihtiyaçlar arasında; birimler arası yetki/koordinasyon karmaşası-eşgüdüm eksiklileri, güvenlik personelinin sık sık yer değiştirmesi, yabancı dil bilen personelin az olması, güvenli kentsel tasarımların olmaması, yetersiz elektronik güvenlik sistemleri, güvenlik anlamında olumsuz algılar ve terör olaylarının toplumdaki güvenlik algısını zedelemesi en önemli sorun ve ihtiyaçlar olarak ön plana çıkmıştır. İFM çerçevesinde etkin bir güvenlik altyapısı için belirtilen öncelikli çözüm önerileri ise aşağıda özetlenmiştir: o Güvenlik birimlerine kolay erişilebilirliğin sağlanması, o Güvenli bir veri altyapısının oluşturulması, o Coğrafi bazlı suç ve güvenlik istatistiklerinin şeffaflık ilkesi gereği görülüp, izlenebilir hale getirilmesi, o İstanbul için kapsamlı suç haritasının hazırlanması ve güncel tutulması, o Polisin daha etkin çalışmasını sağlamak üzere adli polis biriminin oluşturulması, o Büyükşehirlerde çalışmanın özendirilebilmesi için kentlere göre ücretlendirme politikalarının uygulanması, o Çalıştığı yerin yerel özelliklerini iyi bilen güvenlik personelinin çalıştırılmasının sağlanması. 13

16 Ek. Katılımcı Listeleri 14

17 Altyapı Komitesi Arama Konferansları Değerlendirme Raporu Finansal Kümelenme Arama Konferansı Katılımcı Listesi ( Pazartesi) KATILIMCI KURUM 1 Ali ÖZKARAMAN Sermaye Piyasası Kurulu 2 Atilla Murathan ASLANGÖZ T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 3 Ayşe GÖKBAYRAK İBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü 4 Barış ONAY Yapı Endüstri Merkezi 5 Bülent ÇUVALCIOĞLU Türkiye İş Bankası A.Ş. 6 Cem SEZGİN Deloitte Türkiye İstanbul Genel Müdürlük 7 Cevdet EKERER Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 8 Emre ALKİN İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 9 Erhan DEMİRDİZEN TMMOB Şehir Plancıları Odası 10 Erhan YETİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 11 Fırat AKSOY İstanbul Altın Borsası 12 Güler Şebnem URALCAN 13 Güzin KAYA Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 14 Hakkı ERASLAN Bağımsız Danışman Iconomy Group 15 Hale ÇIRACI İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 16 Hatice MERDİN Propin Property Investment Consultancy 17 Mahir MERMER Kuzey Batı Gayrimenkul Hizmetleri 18 Murat KASİMOGLU Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - İşletme Bölümü 19 Murat KOÇ İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 20 Oya AKIN YTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 21 Özdemir SÖNMEZ İstanbul Metropoliten Planlama ve Tasarım Merkezi 22 Sabriye DEMİREL Devlet Planlama Teşkilatı 23 Serdar TÜRKER İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 24 Serhat Sinan YILMAZ Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 25 Tevfik ALTINOK Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı 26 Uğur İNAN İBB Şehir Planlama Müdürlüğü 27 Yasemin Güleç CAN T.C. Vakıflar Bankası T.A.O. 28 Yüksel YILDIZ Varlıbaş Holding VARYAP Merkez 15

18 Ofis Arama Konferansı Katılımcı Listesi ( Pazartesi) KATILIMCI KURUM 1 Ali PUSAT Koray İnşaat Sanayii ve Ticaret A.Ş. 2 Belma ÜSTÜNIŞIK Devlet Planlama Teşkilatı 3 Cem BEYGO İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme A.B.D. 4 Ekin FİKİRKOCA Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği 5 Fatma KAHYA TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı 6 Ferhan KAPTAN Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı 7 Gökhan Murat KALSIN İstanbul Ticaret Odası 8 Haluk DORALP T.C. Merkez Bankası 9 Levent ÖZAYDIN MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 10 Murat ERGİN Kuzey Batı Gayrimenkul Hizmetleri 11 Onursal POLAT Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası 12 Özlem DAĞIZTANLI 13 Serhat Kutlu ING Bank A.Ş. 14 Sibel TÜRKER Deloitte Türkiye İstanbul Genel Müdürlük 15 Tolga SOMUNCUOĞLU İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 16 Tuğra GÖNDEN Jones Lang LaSalle Türkiye 17 Umut Kerem YAKAR Varlıbaş Holding VARYAP Merkez Konut Arama Konferansı Katılımcı Listesi ( Pazartesi) KATILIMCI KURUM 1 Aşkın ALICI Sermaye Piyasası Kurulu 2 Ayşe Elhan Peker ÖRER T.C. Merkez Bankası 3 Ayşe EPİKMAN Deloitte Türkiye İstanbul Genel Müdürlük 4 Ebru ERSÖZ Propin Property Investment Consultancy 5 Emine Canan SARITAS Devlet Planlama Teşkilatı 6 Gökhan YILMAZ İBB Şehir Planlama Müdürlüğü 7 Hayrettin TEDİK Allianz Sigorta A.Ş. 8 Hayrullah ATALAR Türkiye İş Bankası A.Ş. 9 Mehmet Hasan BULUT İstanbul Kalkınma Ajansı 10 Musa KIZILTEPE T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 11 Seda ŞENOL Kuzey Batı Gayrimenkul Hizmetleri 12 Sevgi AYTAÇ ING Bank A.Ş. 13 Zeynep ERSAYIN Devlet Planlama Teşkilatı 16

19 Altyapı Komitesi Arama Konferansları Değerlendirme Raporu Ulaşım Arama Konferansı Katılımcı Listesi ( Pazartesi) KATILIMCI KURUM 1 A.Ufuk KINIK TCDD 1.Bölge Müdürlüğü 2 Abdullah DEMİR İBB İSPARK A.Ş. 3 Atilla ALKAN İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü 4 Bahri KESİCİ T.C. Ulaştırma Bak. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 5 Berna AKPINAR Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürlük 6 Çare Olgun ÇALIŞKAN TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 7 Erdem ŞENTÜRK DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü 8 Gökmen ERGÜN Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Fakültesi 9 Gülfem ÖZALP HEAŞ 10 Hasan YILDIZ İBB Trafik Müdürlüğü 11 İsa CERRAH İBB Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü 12 İsmail ŞAHİN YTÜ Ulaştırma Ana Bilim Dalı 13 Lokman YENGİN İBB İDO A.Ş. 14 M. Murat AKPINAR HEAŞ 15 Metin ŞENBİL Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 16 Mustafa ILICALI Bahçeşehir Üniversitesi Ulaşım 17 Mustafa KARAKOÇ HEAŞ 18 Nihat CIRIT İBB Şehir Hatları A.Ş. 19 Ömer YILDIZ İBB İstanbul Ulaşım A.Ş. 20 R.Yener BİRLİKER TCK Karayolları Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü 21 Sıtkı ZEYBEL DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü 22 Şükrü NENEM Türk Hava Yolları A.O. 23 Şükrü SÜRMEN İBB Özürlüler Müdürlüğü 24 Uğur İNAN İBB Şehir Planlama Müdürlüğü 25 Uğur KARABAY T.C. Ulaştırma Bak. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 26 Yalçın EYİGÜN İBB Raylı Sistem Müdürlüğü 27 Yasemin Güleç CAN T.C. Vakıflar Bankası T.A.O. 28 Yunus KARACALI İBB Özürlüler Müdürlüğü 29 Zeynel ÖZKALAYCI DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü 17

20 Doğal Afetler Arama Konferansı Katılımcı Listesi ( Pazartesi) KATILIMCI KURUM 1 Ahmet KAYMAZ Genelkurmay Başkanlığı 1.Ordu Komutanlığı 2 Ahmet TARİH İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü 3 Ali ÇAY Citibank A.Ş. 4 Anıl ÖZKAYNAK Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 5 Atilla KANİJALİ Citibank A.Ş. 6 Ayşe GÖKBAYRAK İBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü 7 Bayram EMİR Türk Kızılayı 8 Erdal BEKİN T.C. Halk Bankası A.Ş. 9 Fatih ÇELİK ING Bank A.Ş. 10 Fevzi Fatih OĞUZ İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği 11 Gökhan YILMAZ İBB Şehir Planlama Müdürlüğü 12 Hayrettin TEDİK Allianz Sigorta A.Ş. 13 İsmail NUHOĞLU İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği 14 Kadir Onur ERKMEN Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 15 Mehmet AYGÜN İSKİ Genel Müdürlüğü 16 Mehmet Fatih AY İBB İmar Müdürlüğü 17 Mikdat KADIOĞLU İTÜ Afet Yönetim Merkezi 18 Muharrem Alper ŞENGÜL TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 19 Osman KILIÇ İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü 20 Oya ÇAKIN Kocaeli Üniversitesi 21 Önder TURAN AKUT Arama Kurtarma Derneği 22 Serhat AKBEL AKUT Arama Kurtarma Derneği 23 Serhat KUTLU ING Bank A.Ş. 24 Tanju AKYOL Aksigorta A.Ş 25 Tekin ONAR İstanbul Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü 26 Turgay GÖKDEMİR İBB Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü 27 Ufuk KOŞAN İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 28 Yelda KIRBAY İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 18

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ ALTYAPI KOMİTESİ 2011 YILI EYLEM PLANI (İFM ALTYAPI KOMİTESİ NİN KOORDİNASYONUNDA YAPILACAK EYLEMLER)

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ ALTYAPI KOMİTESİ 2011 YILI EYLEM PLANI (İFM ALTYAPI KOMİTESİ NİN KOORDİNASYONUNDA YAPILACAK EYLEMLER) İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ ALTYAPI KOMİTESİ 2011 YILI EYLEM PLANI (İFM ALTYAPI KOMİTESİ NİN KOORDİNASYONUNDA YAPILACAK EYLEMLER) Adı Kapsamında Yapılacak İşlerin Açıklaması A-1 Genel Anket Çalışması

Detaylı

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici KALİTELİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMA ve ÇALIŞMA MEKANLARI AMACINA İLİŞKİN EYLEMLER (Kısa Vade) 1 MEKANSAL ORGANİZASYON

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU Tarih: 7 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 46 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ 27-29 Mart 2015 Düzenleme Komitesi: Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay Doç. Dr. Umut Halaç Arş. Gör.

Detaylı

ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ

ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ 203-204 ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE ÜNİVERSİTEMİZE Fen-Edebiyat İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 203220 Nezaket COŞKUN Toplam 203-204 ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE ÜNİVERSİTEMİZE Fen-Edebiyat

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı TC ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI Tüketici -30.1.2015 Tarih ve 15/2 Numaralı Gündeme Karar Listesidir- SN Dosya No TCKN Adı/Soyadı Konu Firma Karar 1 T14/991 1663xxxxxxx GÖKHAN ÖZ KOÇ FİAT FİNANSMAN 2 T14/1260

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI 2. YERLEŞTİRME SONUCU KAZANAN ADAY LİSTESİ ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P.

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI 2. YERLEŞTİRME SONUCU KAZANAN ADAY LİSTESİ ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P. ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P. ALAN Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Tezli Y.Lisans YASİN BARUTCU 66,263859 Alan Dışı Bilgisayar Mühendisliği Tezli Y.Lisans SAFA AKBULUT 80,41065 Alan İçi

Detaylı

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI 19.08.2013 524280 AHMET YÜZBAŞIOĞLU HALK BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 512730 AHMET YILDIRIM VAKIFLAR BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 527133 ABDULLAH ÖZLER ZİRAAT BANKASI DOSYA MASRAFI

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

Yüzey Suları Çalışma Grubu

Yüzey Suları Çalışma Grubu Yüzey Suları Çalışma TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU TUHK BAŞKANI: Dr. BÜLENT SELEK ÜNİVERSİTELER TEMSİLCİSİ: Prof. Dr. HAFZULLAH AKSOY Çalışma Grupları Üye Adı-Soyadı Görevi Çalıştığı Kurum Prof. Dr.

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu 17 Mayıs 2014 Tarihinde Ankara da Gerçekleştirildi UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre toplanan XXVI. Genel Kurul, 2014-2018

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI 03/04/2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YATIRIMLARIN GENEL DURUMU İKİNCİ BÖLÜM a) Yatırımların Sektörlere

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI S. N. ADI SOYADI ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE BÖLÜM 1 OĞUZCAN EREN FATİH ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp (Burslu) 2 ÖMER ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 19 ARALIK 2010, PAZAR Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) 18:00-20:00 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO ASİL FATMA BAL 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL SALİYE ŞAHİNLER 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL TEMEL ALAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL NEJLA ZAMAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL EMİNE

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /01-12

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /01-12 TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 06.01.2017 01 2017 01/01-12 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Enstitü Müdürü Doç. Dr. Hakan KOÇ başkanlığında 06.01.2017 tarihinde saat 10.30 da toplanarak

Detaylı

Popüler Bölgeler 2017

Popüler Bölgeler 2017 Popüler Bölgeler 2017 TÜRKİYE VE İSTANBUL DA ARZ VE TALEP AÇISINDAN ÖN PLANA ÇIKAN LOKASYONLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME Türkiye de gayrimenkul piyasasında arz ve talebi oluşturan dinamikler; Sosyal - ekonomik

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Grup 14 Pazartesi 13:00 16:50 Cad Lab Z-121 Anfi D1-132 Grup 23 Perşembe 17:00 19:50 Cad Lab Z- 119 Anfi D1-132 Ders Düzeni Teori Uygulama Proje Vize sınavları Ders İçeriği Tanımlar CBS Veri Toplama Yöntemleri,

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 17 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 33 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2015-16 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI Sıra OgrenciNo OgrenciAdiSoyadi AkademikProgramAdi Sonuç Bütünleme 1 2015010814005 SERHAT

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 8) Sayıştay 9) Adalet Bakanlığı 10) Millî Savunma Bakanlığı

Detaylı

Üye Sicil No Tic.Sicil No Ticari Ünvanı Kayıt Tarihi Vergi Dairesi [ Baba Adı, Doğum Tarihi ] Vergi Hesap No

Üye Sicil No Tic.Sicil No Ticari Ünvanı Kayıt Tarihi Vergi Dairesi [ Baba Adı, Doğum Tarihi ] Vergi Hesap No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5157 5766 KANBEROĞLU TURİZM VE SEYAHAT LTD.ŞTİ. 09.06.1978 Karadeniz V.D. SEÇME+SEÇİLME - 4950023037 5280 5873 TRABEZUS TURİZM SEYAHAT ACENTASI-HASAN

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2015 2 Aydın GÜNDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 03.02.2015 3 İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkan Vekili 03.02.2015 4 Mehmet Ali GÖKÇE Yönetim

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

Seeded Players 1. ZEREN, BURCU 2. AMASYALI, SEMRA 3. ONUR, BILLUR 4. TAKICI, FATMA. Quarterfinal Round Semifinal Round

Seeded Players 1. ZEREN, BURCU 2. AMASYALI, SEMRA 3. ONUR, BILLUR 4. TAKICI, FATMA. Quarterfinal Round Semifinal Round 25+ TEK BAYANLAR ANA TABLO Phone 1. ZEREN, BURCU 2. AMASYALI, SEMRA 3. ONUR, BILLUR 4. TAKICI, FATMA 1 ZEREN, BURCU [1] ZEREN, BURCU [1] 3 KARAMAN, MERAL 4 KAYINOGLU, IRMAK 5 ONUR, BILLUR [3] ONUR, BILLUR

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 42 Katılımcı listesindeki Sayı: 31 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS YEREL-BÖLGESEL POLITIKALARIN PLANLANMASINDA SÖZ HAKKIMIZ KANAL İSTANBUL PROJESI KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS Türkiye nüfusunun yaklaşık beşte biri, yani 14 milyon 160 bin 467 kişi, İstanbul

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

HAFTALIK HEKİM ÇALIŞMA TAKVİMİ

HAFTALIK HEKİM ÇALIŞMA TAKVİMİ 7.18.11 7.19.11 7.20.11 7.21.11 7.22.11 Branş Hekim İsmi Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ DERMATOLOJİ ENFEKSİYON İNTANİYE FİZİK TEDAVİ GENEL CERRAHİ GÖGÜS CERRAHİSİ GÖGÜS

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu 9 Mayıs 2015 Cumartesi 09.00 17.00. 09.00 09.30 Kayıt ve Kokteyl. 09.30 10.00 Protokol Konuşmaları

İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu 9 Mayıs 2015 Cumartesi 09.00 17.00. 09.00 09.30 Kayıt ve Kokteyl. 09.30 10.00 Protokol Konuşmaları İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu 09.00 17.00 09.00 09.30 Kayıt ve Kokteyl 09.30 10.00 Protokol Konuşmaları İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu 1. Oturum 10.00 11.15 1. Oturum Başkanı: Prof. Dr.

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Güncellenme Tarihi:30.11.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU SAYISI

Detaylı

Lisansüstü (Yüksek Lisans / Doktora) Programlarına Kesin Kayıt Yaptıracakların DİKKATİNE

Lisansüstü (Yüksek Lisans / Doktora) Programlarına Kesin Kayıt Yaptıracakların DİKKATİNE Lisansüstü (Yüksek Lisans / Doktora) Programlarına Kesin Kayıt Yaptıracakların DİKKATİNE KESİN KAYIT TARİHİ: 31 Ağustos-01-02 Eylül 2010 Başarılı olanların, belirtilen tarihlerde Fen Bilimleri Enstitüsüne

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ ÖĞRENCİ NO 090551075 BUKET ÜÇERLER İŞLETME (İ.Ö) 23.03.2013 13:30 0551804 STRATEJİK YÖNETİM 405 34 25.03.2013 13:30 0551802 FİNANS TAB. ANALİZİ 124 22 26.03.2013 08:30 0551801 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ. Telefon: M.Bahar BAŞKIR

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ.  Telefon: M.Bahar BAŞKIR http://fen.bartin.edu.tr Telefon:0 378 501 10 00 M.Bahar BAŞKIR GENEL BİLGİLER: Eğitim Dili : Türkçe Eğitim Süresi : 4 Yıl 2013 yılı: 3 adet Öğretim üyesi 2016-2017 Eğitim-Öğretim faaliyeti başladı. Mezuniyet

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

2011 ÜNİVERSİTE SINAVINI KAZANAN ÖĞRENCİLER

2011 ÜNİVERSİTE SINAVINI KAZANAN ÖĞRENCİLER ADA GÖRE SIRALAMA 2011 ÜNİVERSİTE SINAVINI KAZANAN ÖĞRENCİLER ADI SOYADI KAZANDIĞI BÖLÜM 1 ABDULLAH KAYHANLAR SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2 ABDULLAH YETİŞ SAMSUN

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM Tahsin Vergin Anısına PROGRAM 5 Kasım 2015 Perşembe Anadolu Salonu 09.00-09.30 Kayıt 09.30-10.30 Açılış Konuşmaları 10.30-11.00 Çağrılı Konuşmacı: Eğitim-Öğrenim ve İSİG İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Detaylı

PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR PROJE MÜELLİF YENİLEME İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR

PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR PROJE MÜELLİF YENİLEME İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR 1- Dilekçe 2-1 adet fotoğraf 3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4- İmza Sirküleri ( Noter Tasdikli Asıl ) 5- Diploma Fotokopisi ( Noter Tasdikli Asıl ) 6- Vergi

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI SONUÇLARI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI SONUÇLARI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI LARI TARİHİ : 25 Şubat 2015 Çarşamba İ : ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU KADRO ÜNVANI : ÖĞRETİM VLİSİ - 29177 1 Çağatay ALAN 78,51469 27,48 64,30 19,29 70,00 24,50

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ 2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ ADI SOYADI ÇALIŞTIĞI BİRİM 1 SEVİLAY BIYIKLI ACİL TIP ANABİLİM DALI 2 VELAT KURT ACİL TIP ANABİLİM DALI 3 BÜŞRA GEDİK ACİL TIP ANABİLİM DALI

Detaylı

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak)

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak) MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ VE ÇEVRESİ FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMENEVİ

Detaylı

TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ

TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ 01.09.2016 TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ S.No Sicili Adı Soyadı Rütbesi Birimi 1 182752 ÖNDER MAÇ 3.Sınıf Emniyet Müdürü Hassas bölgeleri Koruma Şube 2 154192 OLCAY YAKUP İNANKUR 3.Sınıf

Detaylı

Araştırma Görevlisi 6 84, , , , ,92 6,25 21,000 72,476 BAŞARILI (2.YEDEK)

Araştırma Görevlisi 6 84, , , , ,92 6,25 21,000 72,476 BAŞARILI (2.YEDEK) CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

Yüksek Lisans Mezuniyet Not Yüzlük Sistem. Yüksek Lisans. Bilim 20% 30%

Yüksek Lisans Mezuniyet Not Yüzlük Sistem. Yüksek Lisans. Bilim 20% 30% 2017-2018 - GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ (DR) (2016) DOKTORA ÖĞRENCİ LİSTESİ S.No Türk/Yaba Alan ncı Dışı Ad Soyad Mezuniyet Not Yüzlük Sistem 0% Üniversite Enstitü Bölüm Mezuniyet

Detaylı

APOLLON SALONU 10 OCAK 2013

APOLLON SALONU 10 OCAK 2013 APOLLON SALONU 10 OCAK 2013 Açılış Konuşmaları Yusuf YAZAR - Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mehmet SOĞANCI - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Dr. Hasan PALAZ - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ Sayfa : 1 / 5 1 ERTÜRK Ahmet 08897 Çağrı Merkezi Elemanı 98 GEÇTİ 2 ŞİMŞEK Ahmet 08933 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ 3 ÇELİK Ahu 08937 Çağrı Merkezi Elemanı 93 GEÇTİ 4 İMAL Ali 08922 Çağrı Merkezi Elemanı

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU 2011 EYLEM PLANI. Altyapı Komitesi İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROJESİ. İstanbul Valiliği İSTANBUL.

ÇALIŞMA RAPORU 2011 EYLEM PLANI. Altyapı Komitesi İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROJESİ. İstanbul Valiliği İSTANBUL. İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROJESİ ALTYAPI KOMİTESİ Altyapı Komitesi ÇALIŞMA RAPORU ve 2011 EYLEM PLANI İstanbul Valiliği İSTANBUL Mart - 2011 İçerik İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROJESİ

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ NO ADI SOYADI GÖREVİ BLOK KAT SINIF İMZA 1 Mürsel VARAN BİNA SINAV SORUMLUSU 2 Bekir MÜLAYİM

Detaylı

Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği. Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir

Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği. Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir Kent İçi Raylı Sistemler TÜRSİD Hakkında Sunum Özeti Meslek

Detaylı

Küçükler ve Yıldızlar Kulüpler Bölgesel Kros Ligi 1.Kademe (G.Doğu And. Böl.)Yarışmaları Gaziantep

Küçükler ve Yıldızlar Kulüpler Bölgesel Kros Ligi 1.Kademe (G.Doğu And. Böl.)Yarışmaları Gaziantep Türkiye Atletizm Federasyonu Atletizm İl Temsilciliği Küçükler ve Yıldızlar Kulüpler Bölgesel Kros Ligi 1.Kademe (G.Doğu And. Böl.)Yarışmaları Yarışma Adı : Mesafe : Kategori : Yarışma Yeri : Yarışma Tarihi-Saati

Detaylı

2013 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ 13.05.1999. Tercih Adı

2013 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ 13.05.1999. Tercih Adı 0 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ MELİKE ÇOLAK.0. GÜNGÖR Adı İzmit Körfez Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Düzce Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Asil olarak kazandınız. Gölcük

Detaylı

K o m i t e R a p o r l a r ı

K o m i t e R a p o r l a r ı Komite Raporları Avrupa Birliği Fonları Komitesi Avrupa Birliği Uyum ve Proje Çalışması Komitesi Bağımlı Çalışanlar Komitesi Bağımsız Denetim Komitesi Basel Komitesi Bilgi Teknolojilerive E-Devleti İzleme

Detaylı

5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU

5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HATAY ŞUBESİ 5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU 5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU BİLDİRİLER VE PANEL KİTABI 1-2 Kasım, K 2007 1-2 KASIM 2007,, Antakya Kapak: İsmail

Detaylı

PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR PROJE MÜELLİF YENİLEME İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR

PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR PROJE MÜELLİF YENİLEME İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR 1- Dilekçe 2-1 adet fotoğraf 3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4- İmza Sirküleri ( Noter Tasdikli Asıl ) 5- Diploma Fotokopisi ( Noter Tasdikli Asıl ) 6- Vergi

Detaylı

PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR

PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR 1- Dilekçe 2-1 adet fotoğraf 3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4- İmza Sirküleri ( Noter Tasdikli Asıl ) 5- Diploma Fotokopisi ( Noter Tasdikli Asıl ) 6- Vergi

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Öğretim Yılı 1989 Ösys Sonuçları ( Mezun Olan: 90, Yerleşen: 87 )

Öğretim Yılı 1989 Ösys Sonuçları ( Mezun Olan: 90, Yerleşen: 87 ) Okul No Adı Soyadı 1 Mehmet Saltuk Özertürk 9 Raşit Barut 24 Ege Yeşiltaş 26 Ahmet Fatih Ceylan 30 Tolgatakay 41 İbrahim Utku Moral 42 Cemal Tunç Özsan 1988-1989 Öğretim Yılı 1989 Ösys Sonuçları ( Mezun

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Sıra No: Fatmanur MİZAN Serkan AKGÜN Halil İbrahim ÇELEBİ

Sıra No: Fatmanur MİZAN Serkan AKGÜN Halil İbrahim ÇELEBİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI Uygulama Okulu : İbrahim Bodur Anadolu Lisesi Öğrenim Türü(N.Ö/İ.Ö.) : N.Ö Grup : 1 Öğretim Elemanı : Yrd. Doç. Dr. Yunus AKYÜREK 1. 130303002 Esra KURUCAN 2. 130303003

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 )

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) 2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) KURUM ADI Kontenjan sayısı 1. Grup (A) 1. Grup (B) 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Adayın Fakültesi Adayın Bölümü Adı Soyadı Disiplin suçu durumu Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Hüseyin YILMAZ Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Merve

Adayın Fakültesi Adayın Bölümü Adı Soyadı Disiplin suçu durumu Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Hüseyin YILMAZ Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Merve Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Hüseyin YILMAZ Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Merve Nur KALMAÇ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Nurşah GÜLER Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bilgen

Detaylı

3. ve 4. OTURUM (World Cafe) SORU: Bu sanayi bölgesi ve alt sektörlerdeki dönüşüm nasıl sağlanabilir? (Mekânsal ve Sektörel)

3. ve 4. OTURUM (World Cafe) SORU: Bu sanayi bölgesi ve alt sektörlerdeki dönüşüm nasıl sağlanabilir? (Mekânsal ve Sektörel) 2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU Etkinlik Adı Sanayinin Dönüşümü Tematik Çalıştayı Tarih, Saat 27 Mayıs 2013, 9:30 13:30 Yer WOW İstanbul Kongre Merkezi Sanayinin Dönüşümü

Detaylı

TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ. Binalarda Enerji Verimliliği

TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ. Binalarda Enerji Verimliliği TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ Binalarda Enerji Verimliliği Ebru ACUNER İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü İTÜ Elektrik Mühendisliği Kulübü, SDKM, 07 Mart 2013 BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ NEDEN?? Ülkemizde;

Detaylı

İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI

İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI ADI VE SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM BERFİN KARBEYAZGÜN ÇINAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ

Detaylı

S.No Kodu Adı T U K ECTS Kodu Adı T U K ECTS Üniversite Fakülte Bölüm Açıklama

S.No Kodu Adı T U K ECTS Kodu Adı T U K ECTS Üniversite Fakülte Bölüm Açıklama 2 ÖĞRENCİ NO : 090100057 ADI SOYADI : Arda Demir BÖLÜMÜ: İnşaat Mühendisliği 2 IM-303 Çelik Yapılar-I 3 0 3 5 CİVE 487 Çelik Yapılar 4 1 5 5 Pamukkale Mühendislik İnşaat Uygun 3 IM-309 Ulaşım I 3 0 3 5

Detaylı

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ PROJESİ. http://ifm.ibb.gov.tr/

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ PROJESİ. http://ifm.ibb.gov.tr/ İSTANBUL FİNANS MERKEZİ PROJESİ ALTYAPI KOMİTESİ http://ifm.ibb.gov.tr/ Hedef İstanbul Finans Merkezi 10 yıl içinde bölgesel merkez 900 30 yıl içinde küresel merkez İstanbul Finans Merkezi Projesi Öngörüsü

Detaylı

1 SEYİT AHMET ÇİÇEK MEMUR ÖNLİSANS 45% UYGUN 2 ÖMER KÖPRÜ MEMUR ÖNLİSANS 45% UYGUN 3 MAHMUT UŞAR MEMUR ÖNLİSANS 40% UYGUN

1 SEYİT AHMET ÇİÇEK MEMUR ÖNLİSANS 45% UYGUN 2 ÖMER KÖPRÜ MEMUR ÖNLİSANS 45% UYGUN 3 MAHMUT UŞAR MEMUR ÖNLİSANS 40% UYGUN BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖZÜRLÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI SAYI ADI SOYADI BAŞVURDUĞU KADRO MEZUNİYET ÖZÜRLÜ ORANI (%) İNCELEME SONUCU 1 SEYİT AHMET ÇİÇEK MEMUR ÖNLİSANS 45%

Detaylı

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU Sorumlu Öğretim Elemanı : Arş. Gör. İsmail Ayhan Uygulama Okulu : Diclekent Ortaokulu No Sıra Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 YUNUS ÖZYÖN 00 ADEM KAPLAN 00 AHMET BULUT 00 BİLAL MUTLU 00 NAZİM

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ 2014 LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ 2014 LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI ARDA KIRKAĞAÇ T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ 2014 LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI OSMAN DOĞUHAN ÇİFTÇİ GÖKBERK ÖZSOY HİLAL DEMİR MEHMET YILDIRIM İLAYDA CUMA BUKET KAYA ARZU ALPAN EGE ERDEM ALİ SERHAT

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi

Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi PMI Türkiye Proje Yönetim Zirvesi Eylül 27-28, 2013 Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi 1 Levent SÜMER (PMP) Torunlar GYO Planlama Müdürü

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI ENEL ELEKTRONİK İŞ YERİNDE ÜYE TOPLANTISI YAPILDI ENEL Elektronik iş yerinde meslektaşlarımızla 7 Temmuz 2010 tarihinde oda çalışmalarını değerlendirmek ve İşyeri temsilcisini

Detaylı