Hukuk Fakültesi baskent.edu.tr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hukuk Fakültesi baskent.edu.tr"

Transkript

1 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Bağlıca Kampüsü Fatih Sultan Mahallesi Eskişehir Yolu 18. km Etimesgut ANKARA t f hukuk.baskent.edu.tr baskent.edu.tr

2

3 İçindekiler 02 Dekanın Mesajı 06 1

4 2 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

5 Dekanın Mesajı Dünyamız, milletlerarası barış ve güvenlik bağlamında alışılmadık bir dönemden geçiyor. Özgürlük, refah ve güvenlik kavramlarının gerekleri arasında makul ve uygulanabilir bir dengenin kurulabilmesi giderek güçleşiyor. Teknoloji alanındaki gelişmeler, sanal ortamda, özellikle de sosyal medyanın kötüye kullanılması suretiyle, bir başka tür savaşı çoktan başlatmış görünüyor. Demokratik toplumları kin ve nefret duygularıyla bölerek kendi içinden çökertmeyi amaçlayan bu gerçekler karşısında, ulus-devletlerin her zamandan daha güçlü, etkin ve işlevsel olması gerekiyor. Bunun için düzenli ve uyum içinde çalışabilecek devlet ve toplum yapılanması temel unsur. İşte bunun iki önemli ayağını da, -yüksek öğretim dahil- milli eğitim düzeni ve hukuk öğretimi, yani, hukuk fakülteleri oluşturuyor. Demokratik düzen gibi, hukuk düzeni de kendiliğinden işleyen bir mekanizma değildir. Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, mahkemelerin bağımsızlığı, tarafsızlığı ve yargıç güvencesi, kendiliğinden var olan, oluşan değerler değildir. Çaba, fedakârlık, bilgi, dürüstlük ve liyakat ister. Yargının ve yargıçların elinde sihirli değnek yoktur. Mucize yaratamazlar. Objektif kabul edilebilir kanıtlara dayanmak zorundadırlar. Tanık beyanları, bilirkişi görüşleri, resmi ve özel kayıt, bilgi ve belgeler gerçeği yansıtmıyorsa, etkili bir yargı düzeninden söz edilemez. Bu nedenle çağdaş anlamda hukuk devleti, nitelikli eğitimli kamu görevlilerinden ve bireylerden oluşan gelişmiş bir toplumsal kültürel altyapı ister. Hiç bir hukuk kuralı, ihlal edilmemesinin mutlak güvencesini sağlayamaz. Bir hukuk kuralının ihlali, o kuralın geçersizliği anlamına gelmez. Buradaki sorun bir hukuk kuralının ihlalinden çok, sorumluluk ve yaptırım mekanizmalarının işletilememesidir. Hukuk kavramlarını, kurallarını, ilke ve yöntemlerini, dilediğimiz şekilde esnetemeyiz, askıya alamayız veya yok sayamayız. Hukuka uymak başka, hukuka uydurmak başkadır. Birincide hukukun üstünlüğü, ikincide ise uyduruk bir hukuk kültürü ortaya çıkar. Hukukun, sadece bir formalite, yani, kitabına uydurma olarak algılandığı bir toplumda ve düzende işlevselliği olamaz. Düşünme ve muhakeme yeteneği, insanın belki de en ayırt edici özelliğidir. Bu iki yetenek, iyi bir hukukçu olabilmenin de asıl unsurları arasındadır. İyi hukukçu, ister soyut, ister somut olsun, değişik kavramlar ve bunların ayrıntıları, aralarındaki ilişkiler, benzerlikler ve farklar konularını anlayabilme yeteneğini geliştirebilmiş, güçlendirebilmiş bir kişidir. İşte Başkent Üniversitesi olarak bizler, böyle bir genel yaklaşımla, ülkemizin geleceğinde etkin rol oynayacak, hukuk alanının temel ve güncel kavram, ilke ve yöntemlerini özümsemiş; yabancı dil bilgisine sahip; bağımsızlık, sorgulama, karşılaştırma ve çözümleme kültürünü edinmiş; dürüst, sadece özgürlük değil, sorumluluk duygusu da yüksek, kişilik sahibi hukukçular yetiştirmek üzere bütün gücümüzle çalışıyoruz. Prof. Dr. Sadi ÇAYCI Dekan 3

6 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

7 5

8 Eşit Ağırlık Puan Türü Eğitim Dili %30 İngilizce dir BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

9 Bölümün Tanıtımı Başkent Üniversitesi, akademik yılında öğretim hayatına başlamıştır. Ülkemizde hukuk fakültelerine çok büyük talep olmasına karşın, modern hukuk eğitimi verebilmek amacıyla fakülteye fazla öğrenci alınmamaktadır. Kaliteli ve modern bir hukuk eğitimini kendisine amaç edindiği için, fakülteye olan başvurular da oldukça yüksek olmaktadır. Fakültemiz, TM-3 puan türünde ilk e giren öğrenciler arasından talep almakta, ilk öğrenci arasından yerleştirme sağlamaktadır. Ayrıca Türkiye genelinde vakıf üniversiteleri hukuk fakülteleri içinde taban puanlar dikkate alındığında başarı sırası en yüksek ilk 5 hukuk fakültesi içerisinde yer almaktadır. Nitekim öğretim yılına başladığımız öğretim dönemi ve sonraki tüm öğretim dönemleri dahil olmak üzere kontenjanlarımız tamamen dolmuştur. Bu yıl 17. dönem mezunları verecek olan fakültemiz, vakıf üniversiteleri hukuk fakülteleri arasında ilk kurulan fakültelerden birisidir. Fakültemizde öğretim %70 Türkçe yapılmaktadır. Ancak, günümüzde hukukun uluslararası boyuta ulaşması ve bir hukukçunun uluslararası alanda geçerli bir yabancı dili çok iyi bilmesi gerektiğinden, seçimlik dersler içerisinde %30 yabancı dilde yapılan derslere yer verilmektedir. Yabancı dili çok iyi bilmeyenler için İngilizce Hazırlık Programı uygulaması bulunmaktadır. Bölüme geçen öğrencilere ayrıca akademik İngilizce dersleri verilerek İngilizce öğrenimine devam etmeleri sağlanmaktadır. İyi bir hukukçu olabilmek için, yabancı dil ile birlikte geniş bir genel kültüre ve bilgisayar kullanma yeteneğine de sahip olmak gereklidir. Bu amaçla fakültemizde özellikle eğitimöğretimin ilk yıllarında genel kültür ve bilgisayar kullanımı derslerine ağırlık verilmektedir. Modern bir hukuk eğitim ve öğretimi için sözü edilen bilgiler ve edinilmesi zorunlu olan hukuk bilgilerinin dışında, ekonomi, işletme, muhasebe, psikoloji, sosyoloji ve felsefe gibi bilgilere de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgilerin öğrencilere verilmesi kimi zorunlu, kimi ise seçmeli derslerle yapılmaktadır. Fakülte bünyesi içinde özel olarak tesis edilmiş olan kurgusal mahkeme (duruşma) salonunda, öğrencilere öğrendikleri teorik bilgileri uygulamaya yansıtma imkânı hazırlanmıştır. Bütün bu imkânlarla, ülkemize bir yabancı dili çok iyi bilen, geniş genel kültüre ve bilgisayar kullanma yeteneğine sahip, gerektiğinde kullanılabilecek ekonomi ve uluslararası hukuk bilgilerini kendisinde toplamış ve üst düzeyde hukuk bilgilerinin yanısıra en üst düzeyde hukuk bilgisi edinmiş hukukçular kazandırılmaya çalışılmaktadır. Başkent Üniversitesi Dergisi de 2015 yılının Ocak ayından itibaren yayın hayatına başlamıştır. Hukuk alanında önemli gördüğümüz konularda, fakültemiz ve diğer üniversite öğretim elemanları tarafından yazılan makalelerin yer aldığı dergimiz yılda iki sayı olarak çıkarılmaktadır. Hukuk hayatına katkılarda bulunacağını ümit ettiğimiz dergimiz, mezunlarımızın katkısını da beklemektedir. Bölümün avantajları Öğrencilerimiz alanında çok iyi tanınan hukukçulardan ders almış olmanın avantajıyla hukuk nosyonu edinmektedirler. Öğrencilerimize öğrenim hayatları boyunca etkin akademik danışmanlık verilmektedir. 7

10 Öğrencilerimiz, genel İngilizce derslerinde başarılı oldukları takdirde seçimlik İngilizce hukuk dersleri de alabilmektedirler. Öğrencilerimiz, birçok farklı alanda uzmanlaşmaya imkan veren seçmeli ders alternatiflerine sahiptir. nden mezun olan öğrencilerimiz kamu veya özel sektörde, geniş bir alternatifte çalışma imkanına sahiptir. Üniversitemizde yüksek lisans/doktora yaparak öğrenimine devam etmek isteyen mezunlarımıza %30 indirim imkanı sunulmaktadır. Bölüm mezunları hangi alanlarda çalışmaktalar Mezunlarımız öncelikle avukat, hakim ve Cumhuriyet savcısı olarak çalışmaktadır. Ayrıca kamuda çeşitli bakanlıklar, üst kurullar ve diğer kuruluşlarda uzmanlık, müfettişlik gibi kariyer meslek kadrolarına başvurabilmektedir. Özel sektörde ise; bankalar, aracı kurumlar, borsalar, bağımsız denetim ve danışmanlık firmaları, mali müşavirlik firmaları, dış ticaret şirketleri, ulusal ve uluslararası firmalar, mezunların çalıştığı yerler arasındadır. Ayrıca mezunlarımız, vakıf üniversiteleri veya devlet üniversitelerinde akademisyen olabilirler. Mezunların çalıştıkları kurumlar kuruluşundan bu yana her sene tüm kontenjanlarını doldurmuş, ve mezun olan öğrenciler de neredeyse diğer hiçbir bölümde sağlanamayacak bir avantajla hukuki, idari, mali ve denetim-teftişi kapsayan bir skala içinde istihdam edilmiştir. Hakimlik, avukatlık, noterlik, uzmanlık başta olmak üzere, mezunlarına çok geniş istihdam sağlamak bugünkü ekonomik hayat içinde çok önemli bir ayrıcalıktır. Üstün başarılı öğrencilerimiz, çift anadal lisans programına dahil olarak aynı zamanda ikinci bir lisans diploması alabilirler veya başarılı öğrenciler, ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmek amacıyla yan dal programına başvurabilirler. Böylece farklı bir alanda sertifika alma şansları vardır. Burslu öğrencilerimiz, çift anadal ve yan dal programlarından da burslarının sağladığı indirimlerle yararlanabilirler. Öğrenciler Erasmus Öğrenci Değişimi Programı kapsamında öğrenim sürelerinin bir dönem ya da bir yılını, program kapsamında bulunan Avrupa daki üniversitelerden birinde sürdürebilmekte, ayrıca yurtdışında staj da yapabilmektedirler. Staj ve uygulamalı eğitim imkanları Fakültemizde zorunlu staj uygulaması olmamakla birlikte öğrencilerimizin staj yapmaları desteklenmektedir. Öğrencilerimiz; yıllardır Ankara Barosu nun gelenekselleşmiş ön staj programına katılmaktadır. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Kurulu gibi vs. gibi kurum ve kuruluşlar ile üst kurullarda, kamu kuruluşlarında ve bankalar, hukuk büroları, ulusal ve uluslararası şirketler gibi özel sektör kuruluşlarında staj yapmayı da tercih etmektedirler. Adalet Bakanlığı ve Ankara Barosu ile müştereken yürüttüğümüz Arabuluculuk Hukuk Klinikleri Eğitimi Programı nda da öğrencilerimiz Ankara Adliyesinde halka sunduğu hizmetle, hukuk uygulamasına hazırlanmaktadır. 8 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

11 9

12 10 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

13 Akademik Kadro Prof. Dr. Sadi Çaycı (Dekan) Doç. Dr. Mehmet Emin Akgül (Dekan Yardımcısı) Doç. Dr. İpek Yücer Aktürk (Dekan Yardımcısı) Prof. Dr. Rıza Ayhan (Özel Hukuk Bölüm Başkanı) Prof. Dr. Ali Akyıldız (Kamu Hukuku Bölüm Başkanı) Prof. Dr. Fikret Eren Prof. Dr. Kudret Güven Prof. Dr. Abdurrahman Akdoğan Prof. Dr. Mehmet Ünal Prof. Dr. Ramazan Arslan Prof. Dr. Emine Tuncay Senyen Kaplan Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları Prof. Dr. Ahmet Mumcu Prof. Dr. Mustafa Özbek Prof. Dr. Attila Özer Doç. Dr. Sema Çörtoğlu Koca Doç Dr. Ezgi Aygün Eşitli Dr. Ögr. Üyesi Dilek İmirlioğlu Dr. Öğr. Üyesi Cemil Ünal Dr. Ögr. Üyesi Mustafa Kılıçoğlu Dr. Öğr. Üyesi H. Dilara Ağaoğlu Canay Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yüksel Ögr. Gör. Dr. Atalay Özdemir Öğr. Gör. Dr. Derya Doğru Öğr. Gör. Dr. Hale Akdağ Yüksel Ögr. Gör. Dr. Ümit Vefa Özbay Öğr. Gör. Orhan Tekinsoy Öğr. Gör. Ardahan Hüsnü Şenyuva. Arş. Gör. Bersun Sarıgül Ata Arş. Gör. Ceren Doğru Arş. Gör. Esra Demir Arş. Gör. Aybüke Basım Arş. Gör. Selahattin Samet Bilge Arş. Gör. Ceren Mit Arş. Gör. Rasime Eşelioğlu Değirmenci Arş. Gör. Emre Yolcu Arş. Gör. Berna Öztürk Arş. Gör. Bilge Serin Çelik Arş. Gör. Alican Abut Arş. Gör. Cansu Cindoruk Arş. Gör. Bengisu Önder Arş. Gör. Aslıhan Çoban Arş. Gör. Hikmet Berk Turan Arş. Gör. Sarp Gümüş Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları Prof. Dr. Erhan Büken Öğr. Gör. Dr. Mustafa Bayram Mısır Öğr. Gör. Dr. Sezin Duygu Tuncer Öğr. Gör. Dr. Ergül Halis Çelik Öğr. Gör. Dr. Osman Günver Öğr. Gör. Özgür Eralp Öğr. Gör. Bülent Acar Öğr. Gör. Birgül Feyzioğlu Öğr. Gör. Tuncay Songör Öğr. Gör. Suna Türkoğlu Öğr. Gör. Mustafa Saldırım 11

14 12 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

15 13

16 Katalog Ders Yükü: 8 Ders, 22 Kredi T: Haftalık teorik ders saati ÖK: Ön koşul U: Haftalık uygulama ders saati K: Dersin toplam kredi saati Z/S: Zorunlu/Seçmeli AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi Akademik Program Ders Kodu Ders Adı T U K ÖK Z/S AKTS Üniversite Zorunlu Dersler ORY100 Üniversite Hayatına Giriş BTU100 Bilgisayar Okur Yazarlığı Dönem I (Güz) ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ENG131 Academic English I HUKXXX Alan Dışı Seçimlik Ders I HUKXXX Alan Dışı Seçimlik Ders II HUK104 Hukuk Başlangıcı HUK113 Medeni Hukuk I (Başlangıç-Kişiler Hukuku) HUK123 Anayasa Hukuku I (Genel Esaslar) TÜRK101 Türk Dili I TOPLAM 30 Dönem II (Bahar) ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ENG132 Academic English II 4-4 ENG131 5 GSBHSH Seçmeli IGüzel Sanatlar/İlk Yardım HUKXXX Alan Dışı Seçimlik Ders III HUKXXX Alan Dışı Seçimlik Ders IV HUK114 Medeni Hukuk II (Aile Hukuku) HUK124 Anayasa Hukuku II (Türk Anayasa Hukuku) HUK136 Roma Hukuku TÜRK102 Türk Dili II TOPLAM 30 Dönem III (Güz) ENG231 Academic English III 4-4 ENG132 5 HUKXXX Alan Seçimlik Ders V HUKXXX İngilizce Seçimlik Ders VI HUK213 Borçlar Hukuku I (Genel Hükümler) HUK235 Ceza Hukuku I (Genel Hükümler) HUK257 Türk Hukuk Tarihi HUK263 İdare Hukuku I TOPLAM 30 Dönem IV (Bahar) ENG232 Academic English IV 4-4 ENG31 5 HUKXXX Alan Seçimlik Ders VII BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

17 HUKXXX Alan Seçimlik Ders VIII HUK214 Borçlar Hukuku II (Genel Hükümler) HUK238 Ceza Hukuku II (Genel Hükümler) HUK256 Avrupa Birliği Hukuku HUK264 İdare Hukuku II HUK286 Maliye TOPLAM 30 Dönem V (Güz) ENG315 Translation I HUKXXX Alan Seçimlik Ders IX HUKXXX Alan Seçimlik Ders X HUK351 Vergi Hukuku HUK355 Hukuk Felsefesi HUK361 Eşya Hukuku I HUK371 Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) HUK381 Medeni Usul Hukuku I HUK391 Ticaret Hukuku I (Ticari İşletme Hukuku) TOPLAM 30 Dönem VI (Bahar) ENG315 Translation I HUKXXX Alan Seçimlik Ders IX HUKXXX Alan Seçimlik Ders X HUK351 Vergi Hukuku HUK355 Hukuk Felsefesi HUK361 Eşya Hukuku I HUK371 Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) HUK381 Medeni Usul Hukuku I HUK391 Ticaret Hukuku I (Ticari İşletme Hukuku) TOPLAM 30 Dönem VII (Güz) HUKXXX Alan Seçimlik Ders XIII HUK411 Adli Tıp HUK427 İnsan Hakları HUK465 Devletler Özel Hukuku I HUK467 İş Hukuku HUK471 İcra-İflas Hukuku I (İcra Hukuku) HUK481 Ticaret Hukuku I (Kıymetli Evrak Hukuku) HUK491 Ceza Usulü Hukuku I TOPLAM 30 Dönem VIII (Bahar) HUKXXX Alan Seçimlik Ders XIV

18 HUKXXX Alan Seçimlik Ders XV HUK434 Genel Kamu Hukuku HUK450 Miras Hukuku HUK466 Devletler Özel Hukuku II HUK468 Toplu İş Hukuku HUK472 İcra-İflas Hukuku II (İflas Hukuku) HUK482 Ticaret Hukuku II (Sigorta Hukuku) HUK492 Ceza Usulü Hukuku II TOPLAM 30 Ders Kodu Ders Adı T U K ÖK AKTS Alan Seçmeli Dersler HUK268 Viktimoloji HUK272 Fikri Mülkiyet Hukuku HUK273 Türkiye Ekonomisi HUK275 Parlamento Hukuku HUK276 Avrupa Birliği Ekonomisi HUK277 Hükümet Sistemleri HUK278 Avrupa İnsan Hakları Hukuku HUK279 Tüketici Hukuku HUK281 Anayasa Yargısı HUK288 İhale Hukuku HUK290 Türk Siyasi Tarihi HUK363 İmar Hukuku HUK364 Sermaye Piyasası Hukuku HUK365 Çocuk Hukuku HUK366 Vergi Uygulamaları HUK367 Toprak ve Kadastro Hukuku HUK369 Vakıf Hukuku HUK372 Banka Hukuku HUK373 İdari Yargılama Hukuku HUK374 Kültür Varlıklarını Koruma Hukuku HUK375 Spor Hukuku HUK376 Türk Vergi Sistemi HUK377 Hayvan Hakları HUK378 Uzlaştırma / Arabuluculuk HUK379 Yerel Yönetimler Hukuku HUK384 Kamu Malları HUK432 Sosyal Güvenlik Hukuku HUK442 Deniz Ticaret Hukuku BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

19 HUK473 Toprak Hukuku HUK474 Dış Ticaret Hukuku HUK475 Basın Hukuku HUK476 Fikri ve Sınai Haklar HUK477 Rekabet Hukuku HUK479 Çevre Hukuku HUK483 Bilişim Hukuku HUK484 Avukatlık ve Noterlik Hukuku HUK485 Uygulamalı Hukuk II HUK486 Uygulamalı Hukuk I HUK487 Askeri Ceza Hukuku HUK488 Mülteci Hukuku HUK493 Sağlık Hukuku HUK494 Kooperatifler Hukuku HUK496 Seçim Hukuku Alan Dışı Seçmeli Dersler HUK191 Felsefeye Giriş HUK192 Sosyolojiye Giriş HUK193 Ekonomi I (Mikro Ekonomi) HUK194 Ekonomi II (Makro Ekonomi) HUK237 Uygarlık Tarihi HUK258 Muhasebe II HUK265 Muhasebe I HUK283 İşletme HUK294 Uluslararası Ekonomik Örgütler HUK296 İktisadi Doktrinler HUK357 Uluslararası Siyasi Kuruluşlar HUK359 Siyaset Bilimi HUK368 Adli Yazışma HUK478 Dış Politika ve Diplomasi HUK489 Siyasi Düşünceler Tarihi HUK498 Uluslararası Ticaret İngiizce Seçmeli Dersler HUK239 Law and Economics HUK291 International Law HUK349 Criminology HUK370 Legal Concepts HUK436 International Criminal Law

20 18 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

21 19

22 Mezunlarımız 20 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

23 Dilek İmirlioğlu Hukuk Başkent Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi Nil Acartürk Yalçın Hukuk Çalık Enerji San. ve Tic. A.ş., Kontratlar Uzmanı Gökçe Karakaya Gül Hukuk Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Hukuk Danışman Yardımcısı Abdullah Ömercioğlu Hukuk Kırıkkale Üniversitesi, Araştırma Görevlisi Duygu Şimşek Aktaş Hukuk Marmara Üniversitesi, Araştırma Görevlisi Ali Kayaalp Hukuk Demirtürk Hukuk Bürosu, Avukat H. Zeynep Coşar Salih Hukuk Coşar Avukatlık Bürosu, Avukat Murat Tarık Tantoğlu Hukuk Polis Bakım ve Yardım Sandığı, Avukat Edip Katayıfçı Hukuk Altınok Katayıfçı Hukuk Bürosu, Avukat Umut Ozan Kavalalı Hukuk Kavalalı&Yılmaz Avukatlık Bürosu, Avukat Arda Tezcan Hukuk Yılmaz İçöz Hukuk Bürosu, Avukat Cansu Cindoruk Hukuk Başkent Üniversitesi, Araştırma Görevlisi Eralp Demirkazık Hukuk Arpaş Pilotaj Römorkaj Tic. A.ş., Avukat Bengisu Önder Hukuk Başkent Üniversitesi, Araştırma Görevlisi 21

24 22 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

25 Sosyal Medya Hesaplarımız BaskentUniv baskentunv baskentunv 23

26 24 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ