GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE FİNANSAL KRİZLER VE FİNANSAL KRİZ MODELLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE FİNANSAL KRİZLER VE FİNANSAL KRİZ MODELLERİ"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE FİNANSAL KRİZLER VE FİNANSAL KRİZ MODELLERİ Bülent ERDOĞAN YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ ŞUBAT-2006

2 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE FİNANSAL KRİZLER VE FİNANSAL KRİZ MODELLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Kod No : Bu Tez 03/02/2006 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir. Doç. Dr. Muhsin KAR Yrd. Doç. Dr. Sami TABAN Yrd. Doç. Dr. Mustafa TAŞLIYAN DANIŞMAN ÜYE ÜYE Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Doç. Dr. Haluk ALKAN Enstitü Müdürü Bu çalışma...tarafından desteklenmiştir. Proje No:... Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

3 ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE FİNANSAL KRİZLER VE FİNANSAL KRİZ MODELLERİ Bülent ERDOĞAN K.S.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI DANIŞMAN : Doç. Dr. Muhsin KAR Yıl : 2006 Sayfa : 80 Jüri : Doç. Dr. Muhsin KAR Yrd. Doç. Dr. Sami TABAN Yrd. Doç. Dr. Mustafa TAŞLIYAN Son yıllarda, tüm dünyada küreselleşme süreci olumlu ve olumsuz tarafları ile tartışmaların merkezine oturmuş ve değişik konuları araştıran akademisyen çevreleri üzerinde ciddi olarak düşünmeye sevk eden bir olgu halini almıştır. Genelde dünya ekonomisi özelde ise ülke ekonomileri açısından küreselleşme, ülkelerin nesnel koşullarına paralel olarak ekonomide değişik gidişatlara yol açmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, küreselleşme özellikle gelişmekte olan ülkeler için birçok nimet sunarken bu nimetleri gereği gibi kullanma için gerekli olan temel makroekonomik parametrelerden yoksunluk neticesinde ülkeler finansal kriz denilen problemleri yaşamaktadırlar. Dünya genelinde birçok farklı ülkede sıklıkla finansal krizlerin meydana gelmesi, araştırmacılara yeni bir çalışma alanı doğurmuştur. Finansal krizlere yönelik yapılan sayısız çalışmadan ortaya çıkan sonuç; Finansal krizlerin dinamik bir sürecin etkisi ile değişik faktörlerin tetiklemesi ile ortaya çıktığı, bu nedenle de finansal krizlere ait temel parametrelerin sürekli olarak değiştiğinin tespitidir. Yukarıda bahsedilen hususlar çerçevesinde, gelişmekte olan ülkelerin finansal krizlerin yıkıcı etkilerinden korunması amacıyla bu krizlerin tanımlanması, nedenlerinin belirlenmesi ve önceden öngörülebilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, bu çalışmalar, yarınlara yönelik kaygıların azaltılması bakımından büyük önem taşımaktadır. Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, finansal krizler, sermaye hareketleri, erken uyarı sistemi I

4 ABSTRACT MA THESIS FINANCIAL CRISIS IN DEVELOPING COUNTRIES AND MODELS OF FINANCIAL CRISIS Bülent ERDOĞAN UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM INSTUTE OF SOCIAL SCIENCE DEPARTMENT OF ECONOMICS SUPERVISOR : Assoc. Prof. Dr. Muhsin KAR Year : 2006 Pages : 80 Jury : Assoc. Prof. Dr. Muhsin KAR Ass. Prof. Dr. Sami TABAN Ass. Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN During recent years, globalization period stands on the centre of the debates with its both negative and positive aspects and has turned into a phenomenon that makes academic people researching different issues think on seriously. In general for the world economy and particularly for the local economies, globalization results in different course of events in parallel with the concrete conditions of different countries. From this point of view, while globalization serves for certain benefits for developing countries, due to the lackness of macroeconomic parameters necessary for the utilization of these benefits, these countries experience with problems called financial crisis. Frequently occurring financial crises in many different countries in whole world result in the emergence of a new working area for researchers. The result of countless researches about the financial crisis is the determination that financial crisis occurs within a dynamic period and is triggered by different factors so that the basic parameters of financial crisis are continuously varying. Within the framework of above mentioned issues, in order to protect developing countries from the detrimental effects of financial crisis, definition, identification of the causes and anticipation of these crisis is vital. That is why these studies have a great importance in diminishing the concerns for the future. Key Words: Globalization, financial crisis, capital movements, early warning system II

5 ÖNSÖZ Finansal krizler son dönemlerde iktisat yazınının üzerinde sıklıkla durduğu konulardan birisidir. Küreselleşme süreci ve sürecin itici gücünü oluşturan sermaye hareketliliği nedeniyle, krizler gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini olumsuz biçimde etkilemektedir. Krizler ülkelerin sadece maddi varlıklarına zarar vermekle kalmamış, aynı zamanda ülkelerin küreselleşme adı verilen sürece olan güvenlerini zedeleyerek bu sürecin olumlu etkilerinden faydalanma konusunda bir cesaret kaybına da neden olmuştur. Finansal krizler başta bankacılık ve para krizi şeklinde bir ayrım göstermiş. Bu ayrımlar da kendi içerisinde krizlerin oluşma ve gidişat sürecine göre çeşitli alt ayrımlara tabi tutulmuştur. İktisatçılar kriz modelleri olarak adlandırdıkları bu ayrımlara göre krizlerin önüne geçmek ve olumsuz etkilerinden en az kayıpla kurtulabilmek için çeşitli erken uyarı sistemlerini ortaya çıkarmışlardır. Her ne kadar erken uyarı sistemleri ortaya çıkarılmış olsa da içlerinde ülkemizin olduğu birçok gelişmekte olan ülke bu krizlerin olumsuz etkilerini yaşamış, başta finans sektörü olmak üzere ülkelerin ekonomik ve sosyal durumlarında köklü değişiklikler yaşanmıştır. Yukarıda bahsedilen hususlar çerçevesinde, gelişmekte olan ülkelerin finansal krizlerin yıkıcı etkilerinden korunması amacıyla bu krizlerin tanımlanması, nedenlerinin belirlenmesi ve önceden öngörülebilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, bu çalışmalar, yarınlara yönelik kaygıların azaltılması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın hazırlanmasında, engin bilgi ve tecrübesi ile bana yardımcı olan eski danışman hocam Prof. Dr. Onur Deniz e, çalışma konusuna yönelmemde, kaynak seçiminde araştırmalarımda bana büyük destek veren danışman hocam Doç. Dr. Muhsin Kar a teşekkürü bir borç bilirim. Bülent ERDOĞAN III

6 İÇİNDEKİLER ÖZET... I ABSTRACT... II ÖNSÖZ... III İÇİNDEKİLER... IV KISALTMALAR... VI ÇİZELGELER DİZİNİ... VII ŞEKİLLER DİZİNİ... VIII 1.GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR FİNANSAL KRİZLER Finansal Kriz Tanımları Finansal Krizlere Neden Olan Faktörler Aşırı Borçlanma Uluslararası Sermaye Hareketleri Enflasyon Döviz Kuru Politikası Finansal Krizlerin Öncü Göstergeleri Uluslararası Rezervler Reel Döviz Kuru Rezerv yeterliliği (M2/R) Cari Açık Finansal Krizler ile Küreselleşme Arasındaki İlişki FİNANSAL KRİZ MODELLERİ İkiz Krizler Bankacılık Krizleri Bankacılık Krizleri Tanımları Bankacılık Krizlerinin Gelişimi Bankacılık Krizlerinin Nedenleri Makro Ekonomik Durum Finansal Serbestleşme Kredi Hacminde Görülen Artış (Kredi Patlaması) Banka Yönetimi Problemleri Yasal Sistem, Şeffaflık ve Mevduat Sigortası Para Krizleri Para Krizlerinin Tanımları Para Krizlerinin Gelişimi Para Krizlerinin Nedenleri Sermaye Akımları ve Cari Açık Sabit Döviz Kuru (Nominal Çapa) Yetersiz Politikalar ve Merkez Bankası Para Krizi Teorileri Birinci Nesil Kriz Modelleri ( Kanonik Kriz Modeli ) İkinci Nesil Kriz Modelleri ( Kendi Kendini Doğrulayan Kriz Modeli ) Üçüncü Nesil Kriz Modelleri IV

7 5. ERKEN UYARI SİSTEMİ Regresyon Modeli (Cross-Country Regression) Probit Modeller Frankel ve Rose Modeli Krueger, Osakwe ve Page Modeli Esquivel, Larrain Modeli Kamin, Schindler ve Samuel Modeli Sinyal Yöntemi FİNANSAL KRİZLERİN ETKİLERİ Finansal Krizlerin Sosyoekonomik Etkileri Finansal Krizin Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Üzerine Etkisi Finansal Krizin İstihdam, Fiyatlar ve Gelir Üzerine Etkisi Finansal Krizin, Sağlık ve Eğitim Harcamaları Üzerine Etkisi Finansal Krizin Siyasi Yapı Üzerine Etkileri Finansal Krizlerin Bankacılık Sektörüne Etkileri Sistemik Risk ve Kriz Krizlerin Bankacılık Sistemini Etkileme Mekanizması Krizden Önce Türkiye de Bankacılık Sektörü Türk Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılandırma Kamu Bankalarının Yeniden Yapılandırılması TMSF Bankalarının Yeniden Yapılandırılması Özel Bankacılık Sisteminin Yapılandırılması Gözetim ve Denetim Çerçevesinin Güçlendirilmesi Yeniden Yapılandırma Programının Sonuçları SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA ÖZGEÇMİŞ... V

8 KISALTMALAR GOÜ OECD IMF UNCTAD GSYİH GSMH TCMB TL DTM DEU IND BDDK DİE TTB FAO DPT TBB TMSF YP : Gelişmekte Olan Ülkeler : Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Organizasyonu : Uluslararası Para Fonu : Birleşmiş Milletler Ticaret ve Gelişme Konferansı : Gayri Safi Yurtiçi Hasıla : Gayri Safi Milli Hasıla : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası : Türk Lirası : Dış Ticaret Müsteşarlığı : Dokuz Eylül Üniversitesi : Kriz Endeksi : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu : Devlet İstatistik Enstitüsü : Türkiye Ticaret Bankası : Dünya Gıda Örgütü : Devlet Planlama Teşkilatı : Türkiye Bankacılar Birliği : Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu : Yabancı Para VI

9 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge Çizelge Adı Sayfa No Çizelge 3.1 Finansal Krizlerin Öncü Göstergeleri 10 Çizelge 3.2 Reel Efektif Döviz Kurları İndeksi 13 Çizelge 3.3 Güneydoğu Asya Ülkeleri M2/R Oranı 14 Çizelge 3.4 Gelişmekte Olan Ülkelere Sermaye Akımları 17 Çizelge 4.1 Bankacılık Krizinin Gerçekleşme Olasılığı 20 Çizelge 4.2 Para Krizinin Gerçekleşme Olasılığı 21 Çizelge 4.3 Bankacılık Krizleriyle Para Krizlerinin Karşılaştırılması 21 Çizelge 4.4 Bankacılık Krizleri 24 Çizelge 4.5 Kısa Vadeli Borçlar ve Rezervler 27 Çizelge 4.6 Para Krizleri 31 Çizelge 4.7 Döviz Piyasalarında Günlük Dolaşım Hacmi 32 Çizelge 5.1 Kriz ve Finansal Kırılganlık Göstergeleri 46 Çizelge 5.2 Kriz Olasılıklarını Ölçen Modeller 49 Çizelge 6.1 Türkiye de Kentsel ve Kırsal Gelir Dağılımı Göstergeleri,(1987, 1994, ) Çizelge 6.2 Bazı Ülkelerde Ekonomik Krizlerin Yoksulluk Üzerine Etkileri 55 Çizelge 6.3 Türkiye İşgücü Piyasası Göstergeleri 56 Çizelge 6.4 Türkiye de Yıllara Göre Açılan ve Kapanan İşyerlerinin Sayısı 56 Çizelge 6.5 Türkiye de Yıllara Göre İşyeri ve Zorunlu Sigortalı Sayılarının 57 Kamu ve Özel Sektöre Göre Dağılımı ( ) Çizelge 6.6 Yıllara Göre Kişi Başına Düşen GSMH 57 Çizelge 6.7 Türkiye Hükümetinin Sağlık Harcamaları, ( ) 59 Çizelge 6.8 Türkiye Eğitim Harcamaları, ( ) 60 Çizelge 6.9 Bankaların YP Net Genel Pozisyonları 64 Çizelge 6.10 Varlıkların Bankalar Arası Dağılımı 65 Çizelge 6.11 Kriz Yaşamış Ülkelerde Bankacılık Yapılandırma Maliyetleri 66 Çizelge 6.12 Gelişmekte Olan Ülkelerde Özel Kesime Verilen Banka 69 Kredileri VII

10 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil Çizelge Adı Sayfa No Şekil 3.1 Bankacılık ile Döviz krizleri Arasındaki Mekanizma 8 Şekil 3.2 Net Uluslararası Rezervlerdeki Değişim 12 Şekil 4.1 Kriz Modelleri 19 Şekil 4.2 Sabit ve Gölge Döviz Kurları 38 Şekil 6.1 Finansal Krizlerin Sosyoekonomik Etkileri 52 Şekil 6.2 Türkiye de Yıllarında Dolaylı ve Dolaysız Vergi 54 Gelirlerinin Tüm Vergi Gelirleri Arasındaki Payı Şekil 6.3 Ekonomik Krizin Sağlık Durumuna Doğrudan ve Dolaylı Etkileri 59 VIII

11 GİRİŞ 1. GİRİŞ Gelişmekte olan ülkeler (GOÜ) siyasi sistemlerini demokratik hale getirmeye çalışmakta olup, bu sistemle uyumlu olarak çalışan serbest piyasa ekonomisini benimsemektedirler larla birlikte piyasa ekonomisine geçilirken zorluklar fırsatları beraberinde getirmiştir. Daha önce sadece bir ülke, devletin hemen hemen ekonominin tüm yönlerini kontrol altına almış olduğu bir durumdan, tercihlere yönelik kararların piyasalar yolu ile oluştuğu bir duruma geçmek için planlı bir girişimde bulunurken, 1990 sonrasında Sovyetler Birliği nin de yıkılması ile birlikte daha önce planlı ekonomilere dayalı bir sistem benimsemiş olan demir perde ülkelerinde bu geçişler sıkça görülmüştür. Bu ülkeler özel sektör yatırımlarını özendirici her türlü önlemi almaktadır ve piyasalarını dış dünyaya açarak ekonomilerini liberal bir duruma getirmektedir. Ülkeler, özellikle Globalleşme dediğimiz unsurun da ortaya çıkması ile hızlanan serbestleşme hareketleri doğrultusunda, serbest ticaret, gümrük engellerinin ortadan kalkması, faktör dolaşımlarının serbestleşmesi ve finansal piyasaların daha serbest hale getirilmesi gibi daha çok batı ekonomilerinin benimsemiş olduğu girişimlerde bulunmuşlardır sonrası arz yönlü politikalara paralel olan liberal düşünce ve iki kutuplu dünya düzeninin ortadan kalkması bu rüzgara olumlu bir ivme kazandırmıştır. Bu akımların olumlu etkilerinden yararlanmak isteyen birçok ülke yılları arasında finansal serbestleşme politikalarını benimsemiş; ancak birkaç Güney Doğu Asya ülkesi dışında bu politikaların çoğu başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Finansal serbestleşme politikaları bekleneni vermemekle kalmamış, uygulandığı ülkelerin birçoğunda finansal krizlere neden olmuş ve ülke ekonomilerine ciddi zararlar vermiştir. Bu zararlar neticesinde iktisat çevreleri finansal krizler üzerinde yoğun çalışmalarda bulunmuşlardır. Bu çalışmalar krizleri neden sonuç ilişkileri çerçevesinde inceleyerek krizleri sınıflandırmaya ayırmış ve krizlerin önüne geçmek için çeşitli tedbirleri içermiştir. Bununla birlikte, finansal krizlerin farklı coğrafyalarda ve farklı makroekonomik şartlarda ortaya çıkıyor olması ve dolayısıyla her bir krizin kendine özgü unsurlara sahip olması krizlerin öngörülmesine zorlaştırmaktadır. Ayrıca, hala birçok ülkenin finansal piyasalarında yeterince derinliğin oluşmamış olması ve hali hazırda bu sistemin zaaflarından yararlanmak isteyen bir takım kişi ve kurumların bulunması bu krizlerin arkasında yatan faktörlerin anlaşılmasını son derece önemli kılmaktadır. Bu çalışma krizlerin genel itibari ile anlaşılmasına katkıda bulunmaya çalışmaktadır. Çalışmanın ilk bölümlerinde finansal krizlerin tanımları ve küreselleşme süreci olan etkisi ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Daha sonraki bölümlerde ise krizler sınıflandırmalara tabi tutularak her bir sınıflandırma içerisine giren kriz modellerinin özellikleri ortaya çıkarılmış ve finansal krizlere yönelik erken uyarı sistemlerinin neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise finansal krizlerin sosyoekonomik ve finansal yapı üzerindeki etkileri ülkemiz için irdelenmiştir. 1

12 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Finansal krizleri açıklamaya yönelik pek çok teorik model ve çalışma bulunmaktadır. Uygulamada finansal krizler daha çok bankacılık ve para krizi dediğimiz ayrıma tabi tutulmuş ancak; finansal krizlerin sınıflandırılmasına yönelik farklı kriz sınıflandırmalarını ortaya koyan çalışmalar da yapılmıştır. Para krizleri de kendi içerisinde birinci, ikinci ve üçüncü nesil kriz modelleri şeklinde bir ayrıma tabi tutulmaktadır. Bu modellerin ortak noktaları bulunmakla birlikte her bir modelin bütün krizleri açıklayabilecek nitelikte olmadığı görülmektedir lerde ve 1980 lerin başında Latin Amerika ülkelerinde ortaya çıkan krizleri açıklamak için Birinci nesil kriz modelleri ortaya atılmıştır. Fakat 1992 Avrupa Para krizini açıklamada bu model yeterli gelmemiş, İkinci nesil para krizleri teorisi literatüre girmiştir Asya krizinin etkilerinin diğer krizlerden daha şiddetli olması ve yayılma etkisi nedenleri ile diğer kriz modellerinden farklılıklar içermesi üçüncü nesil kriz modellerini iktisat literatürüne sokmuştur. Para krizleri ile ilgili ilk çalışmalar, temeli Salat ve Henderson un (1978) altın piyasası için bir tavan fiyatı belirlendiğinde bu fiyatın spekülatörlerin saldırıları sonucu aşılacağını dolayısıyla hükümetin böyle bir tavan fiyat uygulayacaksa elinde bir miktar rezerv olması zorunluluğunu ve bu rezervi böyle bir saldırıda kullanması gerektiğini belirten çalışmasının Krugman (1979)tarafından Birinci model para krizlerine uyarlaması ile ortaya çıkmıştır. Krugman bu modeli genişletmiş ve benzer birçok çalışma yapmıştır. Uygulamada bu çalışma modellerine kanonik modeller adı verilmiştir. Flood ve Garber 1984 yılında bu çalışmaları sadeleştirip genişleten birinci nesil kriz modelleri adını alan teorisini iktisat literatürüne kazandırmıştır lı yıllarla birlikte ortaya çıkan Avrupa para krizinin birinci nesil modeller çerçevesinde açıklanamamış olması başta Obstfeld (1994) yapmış olduğu çalışma olmak üzere, iktisatçıları yeni modeller üretmeye teşvik etmiş ve bunun neticesinde ikinci nesil kriz modelleri ortaya çıkarılmıştır yılında Asya daki büyük kriz daha önce adları koyulan her iki kriz modeline de uymamış ve iktisatçıları üçüncü nesil kriz olmaya aday modelleri ortaya koymaya teşvik etmiştir. Krizlerin yayılma etkisini de göz önüne alan üçüncü nesil olmaya aday çalışmalara örnek olarak bilanço yaklaşımını esas alan Krugman (1999) çalışması, ahlaki problemi esas alan Mishkin (1999) çalışması ve bulaşıcılık olgusunu açıklamaya çalışan Kaminsky, Reinhart ve Carlos (2003) çalışması gösterilebilir. Finansal krizler için modeller oluşturulurken bu modellere uygun olarak krizlerin öngörülebilmesi için çeşitli erken uyarı sistemleri oluşturulmaya çalışılmıştır. Avrupa para krizi ve Meksika para krizi ve özellikle yılında Asya da ortaya çıkan kriz erken uyarı sistemleriyle ilgili çalışmaların genişletilmesine katkıda bulunmuştur. IMF bu konu ile ilgili olarak son derece yoğun çalışmalarda bulunmuştur. Konu ile ilgili olarak Kaminsky, Lizondo ve Reinhart, 1998 yılında Berg ve Patillo 1999 yılında ve bunlara ilaveten Merkez Bankaları, akademisyenler ve özel sektör kurumları çeşitli modeller geliştirmişlerdir 2

13 FİNANSAL KRİZLER 3. FİNANSAL KRİZLER Gelişmekte olan ülkeler (GOÜ) siyasi sistemlerini demokratik hale getirmeye çalışmakta olup, bu sistemle uyumlu olarak çalışan serbest piyasa ekonomisini benimsemektedirler larla birlikte piyasa ekonomisine geçilirken hem büyük zorluklar hem de büyük fırsatlar doğmuştur. Daha önce sadece bir ülke, devletin hemen hemen ekonominin tüm yönlerini kontrol altına almış olduğu bir durumdan, tercihlere yönelik kararların piyasalar yolu ile oluştuğu bir duruma geçmek için planlı bir girişimde bulunmuştur (Stiglitz, 2002:160). Ne var ki, 1990 sonrasında Sovyetler Birliği nin de yıkılması ile birlikte daha önce planlı ekonomilere dayalı bir sistem benimsemiş olan demir perde ülkelerinde bu geçişler sıkça görülmüştür. Bu ülkeler özel sektör yatırımlarını özendirici her türlü önlemi almaktadır ve piyasalarını dış dünyaya açarak ekonomilerini liberal bir duruma getirmektedir. Ülkeler, özellikle Globalleşme dediğimiz unsurun da ortaya çıkması ile hızlanan serbestleşme hareketleri doğrultusunda, serbest ticaret, gümrük engellerinin ortadan kalkması, faktör dolaşımlarının serbestleşmesi ve finansal piyasaların daha serbest hale getirilmesi gibi daha çok batı ekonomilerinin benimsemiş olduğu girişimlerde bulunmuşlardır sonrası arz yönlü politikalara paralel olan liberal düşünce ve iki kutuplu dünya düzeninin ortadan kalkması bu rüzgara olumlu bir ivme kazandırmıştır. Finansal serbestleşme ile ilgili birçok tanım yapılmış olup bu tanımlar içerisinde aşağıda belirtmiş olduğumuz tanım, bu hareketlerin teknik anlamdaki hemen hemen tüm yönlerini ifade etmektedir. Gelişmekte olan ülkeler, mali sistemlerini serbestleştirmek amacıyla bir dizi reformlar yapmışlardır. Bunların en önemlileri, faiz oranlarının serbest bırakılarak kredi tavanlarının kaldırılması, bankaların Merkez Bankasında tutmak zorunda oldukları mevduat munzam karşılık oranlarının indirilmesi ya da tamamen kaldırılması, bankacılık sektörünün hem yabancı hem de yerleşiklere açılması, sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesidir (Güloğlu ve Altunoğlu, 2002:3). Finansal liberalleşmeye bağlı olarak beklentiler doğrultusunda hareket eden kısa vadeli sermaye hareketleri (portföy yatırımları, tahvilleri, mevduat sertifikası, ticari kağıt ve hisse senedi) GOÜ lere yönelik uluslararası sermaye içerisinde önemli bir kalem olmuştur. Bu akımların 1980 sonrasında daha çok GOÜ lere yönelmesinin nedeni bu ülkelerdeki faiz oranlarının diğer ülkelere kıyasla yüksekliği ve bu ülkelere duyulan güvenin sonucudur. GOÜ lere yönelik portföy yatırımlarının hızla artmasının nedenleri arasında: OECD ülkelerinde gerçekleşen düşük büyüme oranları ve buna bağlı olarak bu ülkelerin faiz oranlarını biraz daha gevşek bırakması, dolayısıyla dünya genelindeki faizlerin düşmesi ve diğer taraftan da yeni ortaya çıkan yatırım fırsatlarının etkili olması gösterilmektedir. Bununla birlikte, portföy yatırımlarındaki artışta GOÜ lerdeki özelleştirme programlarının (Arjantin örneği) bu ülkelerin kredi derecesini dünya nezdinde artırması ve gerçekleştirilen yapısal reformlarla birlikte (Meksika örneği) yüksek kazanç beklentilerinin artması bu ülkelere sermaye akımlarının yönelmesinde etken olmuştur (Durusoy, 2000:2). Bu tür finansal akımlar nedeniyle giderek daha global bir hale gelen finansal sistem, sermaye piyasalarının etkinliğini artırmaktadır. Ülkeler bu akımların olumlu etkilerinden yararlanmak istemekte ve olumsuz etkilerini de bertaraf etmek için sermaye piyasası araçlarını kullanmaktadırlar. Dolayısıyla global sistem içerisinde bu akımlar optimum getiri 3

14 FİNANSAL KRİZLER sağlanacak şekilde düzenlenmektedir. Ne var ki; sistemin dinamikleri henüz tam manası ile anlaşılamamıştır (Duman, 2002:1). Bu akımların olumlu etkilerinden yararlanmak isteyen birçok ülke yılları arasında finansal serbestleşme politikalarını benimsemiş; ancak birkaç Güney Doğu Asya ülkesi dışında bu politikaların çoğu başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Finansal serbestleşme politikaları bekleneni vermemekle kalmamış, uygulandığı ülkelerin birçoğunda finansal krizlere neden olmuş ve ülke ekonomilerine ciddi zararlar vermiştir (Güloğlu ve Altunoğlu, 2002:1). Dolayısıyla, bu tür sermaye akımlarının olumsuz özelliklerinin incelenmesinde fayda bulunmaktadır. Nitekim bu akımlar tabiatı gereği mali piyasalarda kırılganlıklar yaratan unsurları içermektedir ve sürekliliği halinde ülke ekonomisinde kronik problemlere neden olabilmektedir. Söz konusu problemlerin en önemli göstergelerini ise, artan dış ticaret ve cari işlem açıkları ile kısa vadeli dış borçların Merkez Bankası döviz rezervleri karşısındaki yükselen oranları oluşturmaktadır. Hatta Stiglitz (2002:121) ödemeler bilançosundaki sermaye hesabının liberalleştirilmesinin krize yol açan başlıca unsur olduğunu savunmaktadır. Finansal krizlerin farklı coğrafyalarda ve farklı makroekonomik şartlarda ortaya çıkıyor olması ve dolayısıyla her bir krizin kendine özgü unsurlara sahip olması krizlerin öngörülememesine neden olmakta, ancak krizlerin nedenleri ne olursa olsun şaşırtıcı biçimde sonuçları aynı olmaktadır. Zira, milli gelirin düşmesi sonucu ülke ekonomisi fakirleşmekte, mali piyasalardaki dalgalanmaların artması sonucu da yatırımcılar zarar etmekte ve dolayısıyla işsizlik artmaktadır. (Erdönmez ve Tülay, 1999:1). Özellikle 1997 yılında meydana gelen Asya krizi ve ardından 1998 yılında yaşanan Rusya krizi sonrasında dünyada krizlere karşı yeni yaklaşımlar geliştirilmiş, uluslararası mali sistemin istikrarının artırılması yolunda genel bir görüş birliğine varılmıştır. Bu yaklaşımların özünde küreselleşme sürecine yeniden güven sağlama amacı bulunmaktadır. Bu bağlamda, krizlerin tedavisi yerine, önlenmesi veya önlenemese dahi en az kayıpla aşılması ve yayılmaması konusunda çözüm önerileri ortaya konulmuştur (Erdönmez ve Tülay, 1999:1). Bu süreçte serbest piyasa ekonomisinin önündeki engellerin büyük bir kısmı ortadan kalkmıştır. Bu nedenle, ülkelerarası ticaret kolaylaşmış; ne var ki, ekonomik problemlerin ülkeden ülkeye geçmesi olarak tanımlanan bulaşma etkisi (contagion effect) giderek artmış, ekonomik krizler daha kolay biçimde yayılma eğilimi göstermiştir. Doksanlı yılların ikinci yarısında ortaya çıkan Asya krizinin etki alanının neredeyse bölgenin tamamı olması bunun en tipik örneklerinden birini oluşturmaktadır. Bu dönemde globalleşmenin katı taraftarlarının bile bu olumsuz etkiyi göz ardı edemedikleri görülmüştür.(aras ve Müslümov, 2002:7) Diğer taraftan hedge işlemi ile birlikte bir ülkede riske edilen fonlar diğer ülkede garanti altına alınmaya çalışılmaktadır. Dolayısıyla proxy hedging 1, şokları da krizlerin yayılmasına katkı sağlamaktadır. Bunun sonucu olarak, krizde olan bir ülke ile doğrudan ilişkisi bulunmayan herhangi bir ülke bile kendini ciddi sorunların içinde bulabilmektedir. Doğu Asya ve Rusya daki son krizler, bir mali krizin nasıl hızlı ve zorlayıcı bir biçimde patlak verebileceğini ortaya koymaktadır (Erçel, 2000:2). 1 Belirli bir risk için direk olarak hedge yapmak yerine, finansal enstrümanların birbirileri ile fiyat ve oran olarak ilişkileri nispetinde hedge yapmaktır. Ülke paraları için en çok kullanılan hedge işlemi budur. 4

15 FİNANSAL KRİZLER Dolayısıyla finansal kriz adını verdiğimiz kavram basit bir krizden öte anlamlar çıkartabileceğimiz bir süreci ifade etmektedir. Dolayısıyla bu sürecin dinamiklerinin ve içeriğinin anlaşılması özellikle gelişmekte olan ülkeler için hayati önem taşımaktadır Finansal Kriz Tanımları Finansal krizler için çeşitli tanımlamalar bulunmaktadır. Bunlardan Mishkin (1996:1-2) göre, Finansal kriz, verimli yatırım olanaklarına sahip finansal piyasaların ahlaki tehlike ve ters seçim problemlerinin gittikçe kötüleşmesi nedenleriyle, fonları etkili biçimde kanalize edememesi sonucu ortaya çıkan doğrusal olmayan bozulmadır. Bir başka tanımlamaya göre söz konusu kavram, genel olarak herhangi bir mal, hizmet, üretim faktörü veya finans piyasasındaki fiyat ve/veya miktarlarda kabul edilebilir bir değişme sınırının ötesinde gerçekleşen şiddetli dalgalanmaları ifade etmektedir. Öte yandan, Paul Krugman krizin belirli bir tanımının bulunmadığını öne sürerken, Edward ve Santanella ise krizleri paranın değerindeki belirgin bir düşüşe bağlamıştır. Bunların dışında kalanlar ise krizleri paranın değerindeki düşüşe ve uluslararası rezervlerin ciddi biçimde tükenmesine bağlamışlardır (Edwards, 2001:29). Güney Amerika, Güney Asya ve Rusya krizlerine kadar ekonomi literatüründe çeşitli kriz tanımlamaları ve teorileri mevcut iken, krizlerle birlikte de bu bölgeler iktisatçılar ve politika belirleyiciler için deneysel bir laboratuar olmuş, bunlardan önemli dersler çıkarılmıştır (Erçel, 2000:1). Finansal krizlerin etkilerinin derin olması ve ülkelerin siyasi, ekonomik, sosyal unsurlarını köklü bir biçimde etkilemesi krizlerin açıklanmasını ve krizlere neden olan unsurların ortaya çıkarılmasını zorunlu hale getirmiştir Finansal krizlere Neden Olan Faktörler Aşırı Borçlanma Gelişmekte olan ülkelerde uygulanan kamu harcamalarına dayalı genişletici maliye politikaları finansal krizin en önemli nedenlerinden birisidir. Kamu kesimi borçlanma gereğinde ortaya çıkan aşırılık ülkelerde yatırım yapan kişi ve kurumlar için geleceğe yönelik belirsizlik riskini artırmaktadır (Arıcan, 2002:25). Aşırı borçlanma ile ülkeler borçlarını ödeyebilmek için yeniden borçlanmak zorunda kalmakta ve bir borç kısır döngüsü sürecine girmektedirler. Bu süreç sonunda faiz yükünün aşırı derecede çoğalması nedeniyle bütçe giderleri karşılanamayacak boyutlara ulaşmaktadır. Sürekli olarak artan kamu harcamalarının finansmanı için alınan borçlar ve bu borçlanma ile sağlanan fonların verimli yatırımlarda değil de günübirlik düşüncelerle kullanılması ülkeleri borç kısır döngüsüne sokarak, borcun her devredişinde faizlerin bir kısmının borç stokuna eklenmesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Finansal krizlerin bu gibi olumsuzlukları neticesinde ülkeler için borç yönetimi bir zorunluluk haline gelmektedir. Borçlanma ile teknolojik altyapılarını geliştirmek isteyen ülkeler, borçlanmanın olumsuz etkilerinden korunmak için risk faktörlerini ölçebilecek profesyonel kadroları istihdam ederek ve teknolojik donanıma sahip uzmanlaşmış birimler kurarak borç yönetiminde başarılı olmayı hedeflemektedirler (Ateş, 2002:2). 5

16 FİNANSAL KRİZLER Etkin borç yönetimi olmak koşuluyla borçlanmanın kriz dönemlerinde etkili bir politika aracı olduğu kabul edilmektedir. Borç yönetimi, dünyanın pek çok ülkesinde belirli kriz (enflasyon ve deflasyon) dönemlerinde iyi bir kriz önleme aracı olmuştur. Ne var ki, günümüzde borçlanmanın krizi önlemedeki olumlu etkilerinden daha çok onun krizi tetikleyen yönü üzerinde durulmaktadır. Örneğin, Latin Amerika, Güney Asya ve Rusya krizleri neticesinde ülkelerin borç stokları artmış ve dolayısıyla borçlanma sadece bu borçların çevrilebilmesi için gündeme getirilmiştir (Meriç, 2003:13) Uluslararası Sermaye Hareketleri Finansal küreselleşmenin hızlanması ve özellikle 1990 lı yıllardan sonra uluslararası sermayenin dünya ölçeğinde serbestçe dolaşma imkanını bulması nedeniyle, dünyada ekonomik krizlerin arttığı gözlenmektedir. Dolayısıyla, uluslararası sermaye hareketlerinin artmasıyla ekonomik krizler arasında çok yakın bir koreleasyon bulunmaktadır (Şimşek, 2004:64). Sermaye hareketleri doğrudan yatırım ve portföy yatırımı olmak üzere iki ana bölümde incelenmektedir. Doğrudan yabancı yatırım, sabit sermaye yatırımı adı altında, sermayenin kaynak ülkeden yatırıma ev sahipliği yapacak ülkedeki şirket hisselerinin uluslararası yatırımcılar tarafından en az % 10 unun alınması şeklinde kendini gösterir. Sabit sermaye yatırımlarına ek olarak doğrudan yatırımın ülkelere girişi; şirket birleşmesi ya da devri, özelleştirme uygulamaları, ortak girişim, stratejik ortaklık ya da devam eden faaliyetlerin genişletilmesi ile de mümkündür. Doğrudan yabancı yatırımların dışında ortaya çıkan ve tahvil ya da hisse senedine doğrudan yatırım şeklinde gerçekleşmeyen, mobilitesi oldukça yüksek olan yatırımlar ise portföy yatırımı içine girer ve uluslararası hukuk ve ilgili ülke hukuku çerçevesinde örgütlenmiş piyasalarda işlem görürler. Bununla birlikte, IMF, opsiyonlar gibi türev ürünleri dolaylı yatırımlar grubuna dahil etmektedir (İşeri ve Aktaş, 2005:1). Finansal krizlere neden olan, sermaye hareketlerinin ikinci grubunda yer alan portföy yatırımlarıdır. Sıcak para olarak da adlandırılan bu sermaye hareketleri girmiş olduğu ülkenin refahını başlangıçta artırmaktadır. Ne var ki; daha sonra ülke ekonomisinin kırılganlığına paralel olarak ani çıkışlar yaparak, ülkenin çok daha kötü bir duruma sürüklenmesine neden olmaktadır. Finansal krizle karşı karşıya kalan ülkelere bakıldığında kriz öncesi dönemde bu ülkelerde ithalat patlaması yaşandığı ve dış açıkların büyüdüğü görülmektedir. Kısa vadeli sermaye hareketlerine ihtiyaç duyan bu tür ülkelerde, Cari işlemler açığının milli gelir içindeki payının % 4'ü aşması risk olarak ifade edilmektedir. Meksika, Asya ve Türkiye krizlerinde de bu oran % 4'ün üzerine çıktığı görülmüştür. Buna paralel olarak, kısa vadeli borç stokunun resmi döviz rezervlerine oranının % 1'den fazla olduğu durumlarda da kriz olasılığı yükselmektedir (Celasun, 2001: ; Aktaran, Kar ve Kara, 2001: ). Ülkeler cari işlemler dengesindeki açığını genellikle, borçlanma veya uluslararası rezervlerin artışı ile finanse etmeye çalışırlar. Bu durum da kriz olasılığını artırmaktadır. Uluslararası sermaye girişlerinin gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan etkileri şu şekilde özetlenmektedir (Calvo vd., 1994:54-56): Sermaye girişleri ekonomilerde sermaye arzını artırır, Sermaye girişlerinde, ülkelerin kambiyo kurları önemli ölçüde değerlenir, 6

17 FİNANSAL KRİZLER Sermaye girişleri ülkede uygulanan politikaları önemli ölçüde etkiler, Sermaye girişleri dünya finans piyasalarındaki yatırımcılara fırsat yaratır. Krizle bağlantılı olan bütün ülkelerin ortak özelliği, ödemeler bilançosu cari işlemler dengesi açıklarının yanında, bu açıkları aşan miktarda yabancı sermayenin söz konusu ekonomilere yönelmiş olmasıdır. İşin ilginç yanı genel itibari ile bu ülkelerin gelişmekte olan ülkeler grubunda yer alması ve ülkelere giren yatırım portföyü içerisinde kısa vadeli sermaye hareketlerinin hızla yükselmesidir (Özbek, 1999: ) Enflasyon Fiyat istikrarın sağlanması ekonomik istikrarın sağlanması için de hayati önem taşımaktadır. Çünkü bir ekonomide sağlıklı bir para politikasının uygulanabilmesinin başlıca koşulu paranın asli fonksiyonlarını rahatlıkla yerine getirebilmesine bağlıdır. Bu durum para biriminin değerini zaman içerisinde koruması gerektiğinin önemine işaret etmektedir ( Şimşek, 2004:64). Güçlü bir para birimine sahip olmayan ekonomilerde enflasyon ortaya çıkabilir. Enflasyon ekonominin temel değişkenlerine zarar vererek geriye dönük bekleyişleri güçlendirmekte dolayısıyla ekonomiyi enflasyon sarmalına sokarak enflasyonun giderek kronik bir hal almasına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, diğer ülkelere kıyasla yüksek enflasyon oranına sahip ülkelerde sabit kur sisteminin uygulanması, paranın dış değerini reel olarak yükselterek, cari işlemler bilançosunu olumsuz biçimde etkilemektedir (Çağlar, 2003:149). Enflasyonu kontrol altına almak için çeşitli mekanizmalar bulunmaktadır. Bu mekanizmalardan biri olan borçlanma; enflasyonu baskı altına almak ve büyümeyi sağlamak konusunda kısa vadede işe yarasa da, reel üretime katkıda bulunmadığı zaman uzun vadede ülkeyi krize açık hale getirmektedir. Bu nedenle, enflasyonu sermaye hareketleri ile baskı altına almak yerine ekonomik dengeleri birbiri ile uyumlu hale getirecek ve bu dengeleri sağlayacak tedbirler uygulamak önem kazanmaktadır (Çağlar, 2003:151) Döviz Kuru Politikası Döviz kurlarında ortaya çıkabilecek istikrarsızlıklarla krizler arasında yakın bir ilişki söz konusudur. Döviz kurunun belli bir çapaya bağlanarak sabitlenmesi ya da reel değerinin altında baskıda tutulması, finansal sektörü krizlere karşı daha kırılgan hale getirmektedir. Bununla birlikte krizlerinden korunma mekanizmalarından Merkez Bankasının son durak borç mercii işlevini yerine getirmesi ve döviz kurunun baskı altında tutulması, bankaların açık pozisyonlarının artmasını teşvik edici bir unsur oluşturarak döviz risklerini artırmaktadır. Böyle bir politika, gelişmekte olan ülkelerde enflasyonist ortamın da etkisi ile finans kurumları dışındaki işletmelerin borç portföylerinde döviz borçlarının önemli bir yer tutmasına neden olmaktadır. Bu şekilde uygulanan politika neticesinde döviz krizleri ile bankacılık krizleri arasındaki tetikleme mekanizması güçlenmektedir (Duman, 2002:46). 7

18 FİNANSAL KRİZLER Bankacılık krizleri ile döviz krizleri arasındaki mekanizma şekil 3.1 deki gibi özetlenebilir (Duman, 2002b:46) : Faiz Oranlarındaki Artış Banka Bilançolarında Kötüleşme Borsanın Düşüşü Belirsizlikteki Artışlar Ters Seçim ve Ahlaki Çöküntü Döviz Krizi Ahlaki Çöküntü ve Ters Seçim Ekonomik Faaliyette Daralma Bankacılık Krizi Ekonomik Faaliyette Daralma Şekil 3.1. Bankacılık ile Döviz krizleri Arasındaki Mekanizma Şekilde görüldüğü gibi bir ekonomideki faiz oranlardaki artışlar, banka bilançolarındaki kötüleşme, borsanın düşüşü ve belirsizlik artışı gibi sebepler ters seçim ve ahlaki çöküntüye neden olmakta, bu durum hem döviz krizini hem de ekonomik faaliyette daralmaya neden olmaktadır. Ekonomik faaliyetin daralması da sonuçta bankacılık krizleriyle sonuçlanmakta ve bu iki etken birbirini besleyen bir mekanizmaya dönüşmektedir Finansal Krizlerin Öncü Göstergeleri Her ne kadar aniden ortaya çıkmış gibi görünseler de finansal krizler öncü göstergeler olarak nitelendirilen bir takım ekonomik olaylar sonrasında cereyan etmektedirler. Likidite krizlerinin sinyallerini vermesi ile gerçekleşmesi arasındaki süre reel sektörden kaynaklanan krizlere nazaran daha kısadır. Krize işaret eden göstergeler finansal ve reel sektöre ait mevcut bilgiler arasında yer almaktadır. Söz konusu bilgiler ve veriler, dikkatli ve analitik bir şekilde incelendiğinde, sistemin krize dönüşecek zafiyetlerini belirlenmesine katkıda bulunmaktadır (İpeker, 2002:26). Krizlerin önceden belirlenmesinde kullanılan öncü göstergelerin seçilmesinde, ülkenin temel makroekonomik kriterleri göz önüne alınarak, olası krizlerde belirleyeceği düşünülen faktörler önemli rol oynamaktadır. Krizin ana nedeninin mali sorunlar olduğu kanaati taşınıyorsa, kurulan modellerde; mali açıklar, kamu harcamaları ve bankacılık kesimi kamu kredileri temel olarak alınmaktadır. Sorunun finans sektöründen kaynaklandığı düşünülüyorsa; özel sektör kredileri, parasal büyüklükler, sektörün dış borç kompozisyonu, faiz hadleri ve borsa fiyatları öncü göstergeler olarak öne çıkmaktadır. Benzer şekilde kriz dış ekonomik ilişkilerden kaynaklanan sorunlardan kaynaklanıyorsa; 8

19 FİNANSAL KRİZLER cari işlemler açığı, reel döviz kuru, iç ve dış faiz hadlerindeki farklılıklar, yabancı sermaye akımlarının vadesi gibi göstergeler öncü olarak kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra, kurumsal faktörler ile politik belirsizliklerin ifadesi olarak gölge değişkenler de modellere dahil edilmektedir (Tosuner, 2005;44). Finansal krizlere yol açan bu göstergelerin belirlenmesinde ülke ekonomileri arasında farklar bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu göstergeler ortaya koyulurken her bir ekonomi kendi içerisinde mikro temelde değerlendirilmekte ve makro unsurlar da hesaba katılarak bir analiz yapılmaya çalışılmaktadır. IMF bazı göstergeleri birçok ülkede test etmiş ve bunların içinden birkaçını erken uyarı sinyalleri olarak kabul etmiştir. IMF tarafından benimsenen başlıca öncü göstergeler; reel kur, kısa vadeli sermaye hareketleri, kredi genişlemesi, enflasyon, para arzı/rezerv oranı, ihracat hacmi, cari açık, bütçe açığı, kamu harcamaları, bankaların döviz pozisyonları, bankaların tahsili gecikmiş alacakları, yurt içi faiz oranları, iç-dış faiz farkı, borsa endeksleri olarak özetlenebilir (Ateş, 2002;26). 9

20 FİNANSAL KRİZLER Çizelge 3.1. Finansal Krizlerin Öncü Göstergeleri MİKRO BAZDA EKONOMİK KONSOLİDE GÖSTERGELER (AGGREGATED MICROPRUDENTIAL INDICATORS) CAMELS ANALYSIS SERMAYE YETERLİLİĞİ GÖSTERGELERİ Konsolide sermaye yeterliliği rasyosu Sermayeli rasyoların frekans dağılımı (seçilmiş bazı kurumlara ait sermaye yeterliliği rasyosu analizi-en büyük üç bankanın veya kamu bankalarının, mevduat sigorta fonuna devredilen veya daha önce gözetim otoritesince müdahale edilen banakların sermaye analizi ve sermaye yeterliliği rasyosu belirli bir düzeyin altında yer alan bankaların sayısı gibi) AKTİF KALİTESİ GÖSTERGELERİ Kredi veren kurumlar Sektörel kredi konsantrasyonu Döviz kredi kullandırımları Batık krediler ve karşılıkları Zarar eden kamu işletmelerine kullandırılan krediler Aktiflerin risk yapısı Dolaylı krediler Borç/özsermaye (kaldıraç) oranları Borç alan kurumlar Borç/özkaynak oranları Kurum karlılığı Kurumlara ait finansal durum göstergeleri Tüketici borçlanmaları YÖNETİMİN KALİTESİ GÖSTERGELERİ Gider rasyoları Çalışan başına düşen kar Finansal kuruluşların sayısındaki büyüme GELİR VE KARLILIK GÖSTERGELERİ Aktif karlılığı Özkaynak karlılığı Gelir ve gider rasyoları Yapısal karlılık göstergeleri LİKİTİDE GÖSTERGELERİ Merkez Bankasından kullandırılan krediler Bankalararası para piyasası faiz oranları Mevduatların parasal büyüklüklere oranı (M1,M2,M3) Kredi/mevduat oranı Likit aktifler rasyosu(aktif ve pasiflerin vade yapılan) İkincil piyasa likiditesi ölçümleri PİYASA RİSKİ DUYARLILIĞI GÖSTERGELERİ Döviz kuru riski Faiz oranı riski Hisse senedi fiyat riski Mal fiyat riski MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER (MACROECONOMIC INDICATORS) FİNANSAL SİSTEMİ ETKİLEYECEK İÇSEL VE DIŞSAL ŞOKLAR EKONOMİK BÜYÜME Toplam büyüme oranları (reel GSMH büyümesinin azalması) Sektörel krizler ÖDEMELER DENGESİ Cari işlemler açığı Döviz rezervlerinin yeterliliği (1): (Rezervler/KV borç)ve (Rezervler/KV borç+c I D(2)) Dış borçlanma (vade yapısı dahil ) (dış borçlanmanın önemli ölçüde artması) Dış ticaret hadleri(negatif yönde ticari şoklar) Sermaye hareketlerinin kompozisyonu ve vade yapısı (aşırı sermaye girişleri) ENFLASYON Enflasyonun Değişkenliği(Enflasyon Oranında Önemli Ölçüde Değişkenlik Olması FAİZ ORANLARI VE DÖVİZ KURLARI Faiz oranlarının ve döviz kurlarının değişkenliği Yurtiçi reel faiz oranlarının seviyesi(yükselen reel faiz oranları) Döviz kuru istikrarı(döviz kurundaki önemli değişimler) Döviz kuru taahhütleri KREDİ VE AKTİF FİYATLARINDAKİ HIZLI BÜYÜME(BOOMS) Kredilerdeki aşırı yükseliş(kredi/gsmh) Aktif fiyatlarındaki aşırı yükseliş(belirli bir süre sonra oluşacak fiyat azalışlarının yaratacağı olumsuz etkiler) YAYILMA ETKİLERİ (contagion effects) Ticari etkiler Finansal piyasa ilişkisi 10

2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı 2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Fatih MEMİŞ Yüksek Lisans

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KRİZDEN (2001) KRİZE (2008) BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNİN ANALİZİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ.

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Damla TANÖREN YÜKSEKLİSANS TEZİ ADANA, 2009 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE ARTAN KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ARAÇLARI MESLEKİ YETERLİK TEZİ

FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE ARTAN KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ARAÇLARI MESLEKİ YETERLİK TEZİ FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE ARTAN KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ, RİSKLER VE POLİTİKA ARAÇLARI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Kezban AKYOL ESER Maliye Uzman Yardımcısı

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 1 T.C.

Detaylı

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Sadettin PAKSOY Öğr. Gör. Erdal ALANCIOĞLU

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Sadettin PAKSOY Öğr. Gör. Erdal ALANCIOĞLU Sadettin PAKSOY-Erdal ALANCIOĞLU / 38 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Sadettin PAKSOY Öğr. Gör. Erdal ALANCIOĞLU Özet Finansal piyasalar, 1929 Dünya Ekonomik

Detaylı

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI 1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YÜKSEK

Detaylı

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Muharrem AFŞAR Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü mafsar@anadolu.edu.tr Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Özet

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİNİ KULLANARAK VERİMLİLİK ARAŞTIRMASI

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİNİ KULLANARAK VERİMLİLİK ARAŞTIRMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİNİ KULLANARAK VERİMLİLİK ARAŞTIRMASI DOKTORA TEZİ DANIŞMAN PROF. DR. MAHMUT TEKİN

Detaylı

ENFLASYON VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ENFLASYON VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI ENFLASYON VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ DANIŞMAN: Doç. Dr. SAMİ TABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI PİYASALARDA SPEKÜLATİF PARA VE SERMAYE HAREKETLİLİĞİ VE TOBİN VERGİSİ CARRY TRADE, HEDGE FONLAR VE DİĞER SPEKÜLATİF HAREKETLER MALİYE UZMANLIĞI

Detaylı

Ekonomik Krizlerin Yoksulluk Üzerine Etkileri

Ekonomik Krizlerin Yoksulluk Üzerine Etkileri T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Krizlerin Yoksulluk Üzerine Etkileri Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi Hazırlayan Orhan BİLGE Tez Danışmanı Dr. Selim COŞKUN Ankara Mayıs

Detaylı

TÜRKİYEDEKİ KRİZLER VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK: E-TİCARET UYGULAMALARI

TÜRKİYEDEKİ KRİZLER VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK: E-TİCARET UYGULAMALARI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYEDEKİ KRİZLER VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK: E-TİCARET UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Didar Büyüker İŞLER ISPARTA 2004

Detaylı

Eski Sorunlar İçin Yeni Çözümler: Yeni Bir İşlem Vergisi Önerisi

Eski Sorunlar İçin Yeni Çözümler: Yeni Bir İşlem Vergisi Önerisi Volume 3 Number 4 2012 pp. 123-142 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Eski Sorunlar İçin Yeni Çözümler: Yeni Bir İşlem Vergisi Önerisi S. Çağrı Esenera Mine Binişb Özet: 1980'li yılların başından itibaren

Detaylı

BANKACILIK KRİZLERİ, NEDENLERİ VE EKONOMİK MALİYETLERİ

BANKACILIK KRİZLERİ, NEDENLERİ VE EKONOMİK MALİYETLERİ Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 22, Ocak-Haziran 2004, ss. 39-61. BANKACILIK KRİZLERİ, NEDENLERİ VE EKONOMİK MALİYETLERİ Halil ALTINTAŞ ÖZET Bankacılık krizlerinin

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

ENFLASYON ve DÖVİZ KURUNUN HİSSE SENEDİ PİYASASI NA ETKİLERİ, İMKB DE UYGULAMASI

ENFLASYON ve DÖVİZ KURUNUN HİSSE SENEDİ PİYASASI NA ETKİLERİ, İMKB DE UYGULAMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI İKTİSAT BİLİM DALI ENFLASYON ve DÖVİZ KURUNUN HİSSE SENEDİ PİYASASI NA ETKİLERİ, İMKB DE UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE FINANSAL KRİZLER VE FİNANSAL DÜZENLEMELER

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE FINANSAL KRİZLER VE FİNANSAL DÜZENLEMELER İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2001-47 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE FINANSAL KRİZLER VE FİNANSAL DÜZENLEMELER HAZIRLAYAN Prof. Dr. Turan YAY Doç. Dr. Gülsün GÜRKAN YAY Yrd. Doç. Dr. Ensar YILMAZ İSTANBUL Bu

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ HAZİRAN-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

FİNANSAL DOLARİZASYON VE FİNANSAL İSTİKRAR ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

FİNANSAL DOLARİZASYON VE FİNANSAL İSTİKRAR ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ FİNANSAL DOLARİZASYON VE FİNANSAL İSTİKRAR ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ Oya GENÇAY Uzmanlık Yeterlilik Tezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü

Detaylı

ASKON EKONOMİ RAPORLARI

ASKON EKONOMİ RAPORLARI ASKON EKONOMİ RAPORLARI 17 ÇÖZÜM BAĞLAMINDA YÜKSELEN İMAJ VE BÜYÜYEN ÜMİTLER 2013 TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİ 2012 DEĞERLENDİRMELERİ 2013 BEKLENTİLERİ Bu Araştırma Raporu ASKON, Anadolu Aslanları İşadamları

Detaylı

KÜRESELLEŞEN EKONOMİLERDE YAŞANAN BANKACILIK KRİZLERİ NİN ANATOMİSİ

KÜRESELLEŞEN EKONOMİLERDE YAŞANAN BANKACILIK KRİZLERİ NİN ANATOMİSİ Yıl: 23 Sayı:83 Nisan 2009 59 KÜRESELLEŞEN EKONOMİLERDE YAŞANAN BANKACILIK KRİZLERİ NİN ANATOMİSİ Levent ÇİNKO * Rengin AK * ÖZET Son yıllarda küreselleşme ve bilgi teknolojisinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda,

Detaylı

FİNANSAL KIRILGANLIK ENDEKSİ (TÜRKİYE 1989-2011) ve YORUMLAR

FİNANSAL KIRILGANLIK ENDEKSİ (TÜRKİYE 1989-2011) ve YORUMLAR Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt/Vol. XXXII, Sayı/No. 1, 2013, pp. 239-260 FİNANSAL KIRILGANLIK ENDEKSİ (TÜRKİYE 1989-2011) ve YORUMLAR Özet Umut ÇAKMAK * Makalenin

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası

Türkiye Sermaye Piyasası SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ

Detaylı

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 6 2. TÜRKİYE EKONOMİSİ NE GENEL BAKIŞ... 11 2.1. Büyüme

Detaylı

TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE HAREKETLERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN EKONOMETRİK ANALİZİ. Muhsin KAR * Fatma TATLISÖZ **

TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE HAREKETLERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN EKONOMETRİK ANALİZİ. Muhsin KAR * Fatma TATLISÖZ ** KMU İİBF Dergisi Yıl:10 Sayı:14 Aralık/2008 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE HAREKETLERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN EKONOMETRİK ANALİZİ Özet Muhsin KAR * Fatma TATLISÖZ ** Bu çalışmanın temel amacı, 1980-2003

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI DÖVİZ KURU İLE MAKROEKONOMİK BÜYÜKLÜKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Ahmet KARDAŞLAR YÜKSEK

Detaylı

GÖLGE BANKACILIK ve TÜRKİYE

GÖLGE BANKACILIK ve TÜRKİYE Mart 2014 GÖLGE BANKACILIK ve TÜRKİYE Ömer Tuğsal Doruk GÖLGE BANKACILIK ve TÜRKİYE Ömer Tuğsal Doruk Yay n No: 300 stanbul, 2014 Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340

Detaylı