MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ"

Transkript

1 MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 1 Sayı: 1 Yıl: 2013

2 MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt (Volume): 1 Sayı (Number): 1 Yıl (Year): 2013 ISBN: Sahibi (Owner): Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adına Prof. Dr. Bahattin ADAM (Mevlana Üniversitesi Rektörü) Editörler (Editors) : Prof. Dr. Süleyman YALMAN Yrd. Doç. Dr. Mahmut KİZİR Yrd. Doç. Dr. Yalçın BOSTANCI Yrd. Doç. Dr. S.Serhat KIRTILOĞLU Yayın Kurulu (Editorial Board) : Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Prof. Dr. Süleyman YALMAN Yrd. Doç. Dr. Mahmut KİZİR Yrd. Doç. Dr. Yalçın BOSTANCI Yrd. Doç. Dr. S.Serhat KIRTILOĞLU Editör Yrd. (Assistant Editors) Yrd. Doç. Dr. Halid ÖZKAN Arş. Gör. M. Furkan TAMKOÇ Arş. Gör. Elif KILINÇ Arş. Gör. Oğuzhan GÜZEL Yrd. Doç. Dr. Soner Hamza ÇETİN Yrd. Doç. Dr. Halid ÖZKAN Arş. Gör. M. Furkan TAMKOÇ Arş. Gör. Elif KILINÇ Arş. Gör. Oğuzhan GÜZEL Danışmanlar Kurulu (Advisory Board Prof. Dr. Osman KAŞIKÇI Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman PEHLİVAN KTÜ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyithan DELİDUMAN Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa TİFTİK Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat ŞEN Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan HAKERİ Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami KARAHAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem KILIÇ Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer ULUKAPI Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed ÖZEKES Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuku Anabilim Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yener ÜNVER Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Haberleşme Adresi (Communication Address) : Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yeni İstanbul Cad. No: 235/42003/ KONYA Telefon: (1360) e- posta: Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisinde yer alan makaleler en az bir hakem tarafından incelenmektedir. Yayın şartları son sayfada yer almaktadır.

3 İÇİNDEKİLER KAMU HUKUKU MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA TERÖR OLAYLARINDA İDARENİN SORUMLULUĞUNA GENEL BİR BAKIŞ...1 Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Arş. Gör. Oğuzhan GÜZEL İDARENİN UYGULAMALARI BAKIMINDAN İDARE, ETİK VE AHLÂK...63 Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Arş. Gör. Oğuzhan GÜZEL İNSAN HAKLARININ KORUNMASINDA SİVİL TOPLUMUN İMKÂNLARI VE SINIRLARI Doç. Dr. Reyhan Sunay ELEKTRİK, SU ve DOĞAL GAZ DAN KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇU (TCK m.163/3) Yrd. Doç. Dr. Soner Hamza ÇETİN ULUSLARARASI HUKUKTA SAVAŞA VARMAYAN KUVVET KULLANIMI Yrd. Doç. Dr. Yasin Poyraz Yrd. Doç. Dr. Aydın İpek PLÂSTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHÎNİN İÇERİSİNDE YER ALAN ESTETİK OPERASYONLARIN HUKUKÎ OLARAK NİTELENDİRİLMESİ VE İDARÎ YARGI SÜRECİNE ETKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Serkan ÇINARLI Arş. Gör. Ezgi AVCIOĞLU Seyit Ali KIZILKAYA

4 663 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE KURULAN SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MESLEKLERİ KURULU NUN, TABİP ODALARININ DİSİPLİN YAPTIRIMI YETKİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Serkan ÇINARLI Av. Mithat KARA 663 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME DE ÖNGÖRÜLEN SAĞLIK SERBEST BÖLGESİ Selman Sacit BOZ DOĞU AKDENİZ DENİZ YETKİ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASI SORUNU VE TÜRKİYE Arş. Gör. Tuğce TATLISÖZ ÖZEL HUKUK MEVLÂNA ve HUKUK Prof. Dr. Recep Akcan HASTANEYE KABUL SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA ÖZEL HASTANELERDEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ FİİLLERİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Mahmut KİZİR TOPLU İŞ İLİŞKİLERİNDE GÜNCEL HUKUKİ GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd.Doç.Dr. Yalçın BOSTANCI 818 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA YÜKLENİCİNİN ESERİ ŞAHSEN MEYDANA GETİRMESİ VEYA ESERİ KENDİ İDARESİ ALTINDA BAŞKASINA YAPTIRMA YETKİSİ Yrd.Doç.Dr.Turan ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Yasemin DURAK GARANTİLİ ÇEK UYGULAMALARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE KARŞILIKLI ÇEK KAVRAMI Yrd. Doç. Dr. Nesrin AKIN SUNAY iv

5 Kamu Hukuku

6

7 MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA TERÖR OLAYLARINDA İDARENİN SORUMLULUĞUNA GENEL BİR BAKIŞ ÖZET Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ * Arş. Gör. Oğuzhan GÜZEL ** İdare hukukunda kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi ve tehlike ilkesi olmak üzere kusursuz sorumlulukla ilgili iki ilke vardır. Tehlike (risk) sorumluluğunun uygulandığı hallerden biri olan sosyal risk ilkesi, anarşi ve terör olaylarından ya da benzeri toplumsal olaylardan doğan zararlardan idarenin kusursuz olarak sorumlu tutulmasıdır. Burada zararla idarenin eylemi arasında nedensellik bağı bulunmamaktadır sayılı Kanun ile terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle maddî zarar gören kişilerin uğradıkları zararların yargı yoluna gidilmeden idare tarafından en kısa süre içinde sulh yoluyla ödenmesi amacıyla Zarar Tespit Komisyonları kurulmuştur. Burada terör eylemi ile ilgisi olmayan üçüncü kişilerin gördükleri zararlar söz konusudur. Çünkü terörle mücadele sırasında idare veya teröristler üçüncü kişilere zarar vermişlerdir. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ne göre terör eylemleri ile ilgili faaliyetler sırasında kamu hizmetini ifa ederken idare ajanının zarara uğraması ile hizmet arasında nedensellik bağı bulunmaktadır. Danıştay; öncelikle hizmet kusurunun araştırılmasının gerektiğini belirtmekte, zarar görenin önceden başvurmasına rağmen, idare tarafından korunamadıysa, idarenin hizmet kusuru olduğuna karar vermektedir. Hizmet kusuru yoksa kusursuz sorumluluk ilkesine göre zararın tazmin edilip edilemeyeceği belirlenecektir. Danıştay zarar ile idarî eylem * ** Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku Anabilim Dalı.

8 2 Odyakmaz - Güzel arasında nedensellik bağının kurulamadığı hallerde hemen sosyal risk ilkesinin uygulanmasına başvurmaktadır. İdarenin sorumluluğu hizmet kusuruna dayandırılırsa kusuru ispat etmek davacıya ait olacaktır. Terör olaylarından dolayı idareyi kusursuz sorumluluk ilkesine göre sorumlu tutmak ise kişilerin yararınadır. Anahtar kelimeler: Hizmet kusuru, kusursuz sorumluluk, sosyal risk ilkesi, zarar tespit komisyonu, maddî zarar. A GENERAL OUTLOOK ON ADMINISTRATION S LIABILITY IN TERROR INCIDENTS IN CONSIDERATION OF COURT DECISIONS ABSTRACT There are two principles in administrative law, which are related with responsibility without fault: Principle of equal apportionment of public burdens (Balancing of Sacrifices) and principle of danger (risk). Social risk principle, which is one of the cases where principle of danger (risk) is applied, is holding the administration responsible without fault, for the damages arising due to anarchy and terror actions or for the similar social incidents. Here, there is no causal relation between the damage and administration s action. By Law No.5233 Damage Assessment Commissions have been established to lay down the principles and procedures for the earliest compensation of pecuniary damages suffered by persons due to terrorist actions or activities undertaken during the fight against terror, by the administration through a friendly settlement without applying to judiciary. Here, the damages suffered by third persons who are not related with the terrorist action is in question because the administration or terrorists had damaged third persons during fight against terror. According to the High Military Administrative Court; there is a causal relation between the service and the damage which the administrative agent suffers during execution of the public service related with the activities on terror incidents. The Council of State states that service failure should be examined primarily. If the victim has not been protected by the administration despite his/her advance applica-

9 Mahkeme Kararları Işığında Terör 3 tion, the Council of State decides for service failure of the administration, if there is no service failure, in terms of the principle of no-fault liability, it shall be decided whether the loss will be compensated or not. In cases where it is not possible to establish causal-link relation between the damage and the administrative action, The Council of State immediately applies social risk principle. If administration s fault is based upon service failure, it shall be the plaintiff to prove the fault. It is in the interest of individuals, to keep the administration responsible for terrorist actions as per responsibility without fault. Key words: Service failure, responsibility without fault, social risk principle, damage assessment commission, pecuniary damage. İÇİNDEKİLER *** I. GİRİŞ II. GENEL OLARAK İDARENİN SORUMLULUĞU A. Kavramlar B. İdarenin Sorumluluk Nedenleri C. İdarenin Sorumluluğunun Şartları III. İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU A. İdarenin Kusursuz Sorumluluğunun Tarihî Gelişimi B. İdarenin Kusursuz Sorumluluğunun Özellikleri C. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi (Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesi) D. Risk (Tehlike) İlkesi ya da Hasar İlkesi IV. SOSYAL RİSK İLKESİ A. Sosyal Risk İlkesinin Tanımı B. Sosyal Risk İlkesinin Özellikleri C. Sosyal Risk İlkesinin Dayanağı *** Kısaltmalar: age. adı geçen eser; agm. adı geçen makale; agt. adı geçen tez; AİHM. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi; AYİM. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi; bkz. bakınız; C. Cilt; D. Daire; E. Esas; K. Karar; md. madde; s. Sayfa; S. Sayı; vd. ve devamı.

10 4 Odyakmaz - Güzel V. TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARDAN ÖRNEKLER A. Mevzuat Tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 2. 3 Kasım 1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Nisan 1991 Tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Temmuz 2004 Tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 6. Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malûl Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malûllerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik B. Terör Eylemlerinde Sosyal Risk İlkesi Uygulaması 1. Danıştay ın Yaklaşımı 2. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi nin Yaklaşımı 3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Yaklaşımı C. Yüksek Mahkemelerin Kararlarının Doktrin Tarafından Değerlendirilmesi D. Doktrin ve Mahkeme Kararları Hakkındaki Değerlendirmelerimiz VI. SONUÇ VII. KAYNAKÇA I. GİRİŞ Devletler bazı hallerde idarenin eylemi ile mağdurun uğradığı zarar arasında bir nedensellik bağı olmamasına rağmen, sosyal risk ilkesine dayanarak zarar görenin zararını ödemektedirler. Bu uygulama

11 Mahkeme Kararları Işığında Terör 5 daha ziyade terör eylemlerinden doğan zararlar için söz konusu olmaktadır. Bu makalenin konusu; terör eylemlerinden zarar görenlerin zararlarının tazmini için açtıkları davalarda başvurulan sosyal risk ilkesi nin Türk İdarî Yargısında nasıl uygulandığının ve doktrin in görüşlerinin incelenmesidir. Bu makalenin amacı; bütün hukukçuların dikkatini terör eylemlerine çekmektir. Bugün, maalesef dünyanın birçok ülkesinde terör olayları azalacağı yerde artmaktadır. Bunun en önemli sebebi terör ve terörist kavramlarının tarifinde devletlerin anlaşamaması ve diğer devletlerdeki teröristleri aktivist, direnişçi, gerilla gibi terimlerle nitelendirmeleridir 1. Bunun da sebebi kendi ülkelerinde henüz terörün acı sonuçlarını yaşamayan devletlerin bu konuya gereken önemi vermemeleri, terör eylemlerinin sebebolduğu zararın boyutlarını tam olarak kavrayamamaları ve bir gün kendi ülkelerine de gelebileceğini asla düşünememeleridir. Bütün hukukçular özellikle idare hukukçuları; terör eylemi nedeniyle ölüm veya yaralanma sonucu zarar görenlerin açtıkları tazminat davalarında uğradıkları maddî veya manevî zararın ödenmesinin en kolay ve en çabuk şekilde nasıl sağlanabileceği konusuna odaklanmalıdırlar. 1 Terör, terörizm kavramları ve terörle mücadele konusunda fazla bilgi için bkz. GÜLFİDAN, Osman Serkan: AİHM İçtihatları ve Demokratik Toplum Gerekleri Karşısında 5532 Sayılı Kanunla Değişik 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2007/1 Hakemli Dergi, s , s ; ATABEY, Ömer Serdar-Ahmet ULUTAŞ: Terörizmin Önlenmesinde Önemli Bir Araç Olarak Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi-As An Important Instrument For The Prevention of Terrorism: Council of Europe Convention on The Prevention of Terrorism, Türkiye Barolar Birliği Dergisi-Union of Turkish Bar Associations Review, Kasım-Aralık/November- December, 2011, Y.24, S.97, s ; KARAKAŞ, Işıl: The European System For The Protection of Human Rights and Terrorism, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2/2002, s Eylül 2005 tarihinde New York da imzalanan ve tarihli ve 6277 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme için bkz. 8 Mayıs 2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete.

12 6 Odyakmaz - Güzel İdarî yargı yerleri idarenin ister kusurlu, ister kusursuz sorumluluğuna ve çeşitli ilkelere dayansınlar, kararlarında gerekçelerini çok kuvvetli olarak ifade etmelidirler. Böylece doktrinin eleştirilerine maruz kalmayan ve sonraki olaylarda emsal karar olarak kullanılabilecek kararlar ortaya çıkartmış olacaklardır. Bu çalışmada özellikle vurgulamak istediğim husus; davacıların uğradıkları zararların idare tarafından tazmin edildiğinde, tazminatın hem maddî, hem manevî açıdan tatmin edici olması gerektiğidir. II. GENEL OLARAK İDARENİN SORUMLULUĞU A- Kavramlar 2 Hukuk; toplumun huzur ve barış içinde yaşamasını sağlayan sosyal düzen kurallarıdır. 2 Konumuzla ilgili kavramlar için bkz. ÖZKARSLI, Oğuz: İdarenin Kusursuz Sorumluluğu ve Risk İlkesi, Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar Temmuz 2008, (X+107 sayfa), -administration-and-risk-principle (Erişim tarihi: ) ; GÖZLER, Kemal-Gürsel KAPLAN: İdare Hukuku Dersleri, Düzeltilmiş ve Güncelleştirilmiş Onikinci Baskı, Bursa Ekim 2012, (XXXII+863+[1] sayfa), Ekin Kitabevi Yayınları, s , s ; GÖZLER, Kemal: İdare Hukukuna Giriş, Güncelleştirilmiş ve Düzeltilmiş Beşinci Baskı, Bursa Ekim 2006, (XVI+352 sayfa), Ekin Kitabevi Yayınları, s ; GÖZLER, Kemal-Gürsel KAPLAN: Kısa İdare Hukuku, Birinci Baskı, Bursa Kasım 2011, Ekin Basım,Yayın Dağıtım, (XVI+264 sayfa), s ; GÖZLER, Kemal-Gürsel KAPLAN: İdare Hukukuna Giriş, Güncelleştirilmiş 14. Baskı, Bursa Ağustos 2011, (XXIV+519 sayfa), Ekin Basım Yayın Dağıtım, Öğrenci Dostu Serisi No:4, s.405 vd.; GÜNDAY, Metin: İdare Hukuku, 10.Baskı, Ankara Ekim 2011, (xxxiv+652 sayfa), İmaj Yayınevi, s.369 vd.; GÖZÜBÜYÜK, A.Şeref-Turgut TAN: İdare Hukuku C. 1, Genel Esaslar, Güncelleştirilmiş 6.Bası, Ankara Ağustos 2008, (XXII+1187 sayfa), Turhan Kitabevi Yayınları, s ; YAYLA, Yıldızhan: İdarenin Sorumluluğu ve Mücbir Sebep, Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler Sempozyumu III, Ankara Mayıs 1979, İstanbul 1980, Fakülteler Matbaası, s.45-59; ÖZDEMİR, Selman: İdarî Tazminatların Personele Rücu Usulü-1, ŞanlıUrfa Barosu Dergisi, 19, Nisan-Mayıs-Haziran 2011, s.6-15; ÖZDEMİR, Selman: İdarî Tazminatların Personele Rücu Usulü-2, ŞanlıUrfa Barosu Dergisi, 20, Temmuz-Ağustos- Eylül 2011, s.6-13.

13 Mahkeme Kararları Işığında Terör 7 Sorumluluk; zarar doğurucu davranışın sonuçlarını giderme yükümlülüğüdür. Hukukta sorumluluk; siyasî, cezaî, mâli sorumluluk olmak üzere üç çeşittir. İdarenin siyasî ve cezaî sorumluluğu yoktur. İdarenin sorumluluğunun en önemli sebebi; devletin hukuk devleti olmasıdır. Hukuk devleti kendi koyduğu kurallara kendisinin de uymak zorunda olduğunu bilen devlet demektir. Hukuk devletinin unsurlarından biri de idarenin mâli sorumluluğudur. İdarenin mâli sorumluluğu; yürüttüğü faaliyetlerin tâbi olduğu hukukî rejime göre değişmektedir: İdarenin özel hukuka tâbi faaliyetlerinden doğan mâli sorumluluğu özel hukuk hükümlerine tâbidir. İdarenin idare hukukuna tâbi olan faaliyetlerinden doğan mâli sorumluluğu idare hukuku kuralları ile düzenlenir. İdarenin idarî sorumluluğu (idarî sorumluluk); idarenin kamu hukukuna tâbi olan ve uyuşmazlıkları idarî yargıda çözümlenen mâli sorumluluğudur. B- İdarenin Sorumluluk Nedenleri İdarenin sorumluluk nedenleri kusurlu sorumluluk ve kusursuz sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılır. Kusurlu sorumluluk; 3 idarenin hukuka aykırı bir eylem veya işlemiyle zarar verdiği bir kişinin zararını tazmin etmesi yükümlülüğüdür. 3 İdarenin kusurlu sorumluluğu için bkz. ÖZKARSLI, Oğuz: agt.,s.32-43; ODYAKMAZ, Zehra-Ümit KAYMAK- İsmail ERCAN: İdarî Yargı, Konu Soru Mevzuat, Güncelleştirilmiş 8. Baskı, İstanbul Eylül 2012, (XII+491 sayfa), Themis, Oniki Levha Yayıncılık A.Ş., Yayın No:224, s ; GÖZLER, Kemal-Gürsel KAPLAN: İdare Hukuku Dersleri, age.,s ; GÖZLER, Kemal: İdare Hukukuna Giriş, age.,s ; GÖZLER, Kemal-Gürsel KAPLAN: İdare Hukukuna Giriş, age., s ; ODYAKMAZ, Zehra-Ümit

14 8 Odyakmaz - Güzel İdarenin kusurlu sorumluluğu hizmet kusuru kavramı ile açıklanmaktadır. Hizmet kusuru; idarenin yürüttüğü bir hizmetin kurulmasında, düzenlenmesinde ve işleyişindeki bozukluk ve aksaklıktır. Bugün gerek doktrinde, gerek uygulamada üç halde hizmet kusurunun var olduğu kabûl edilmektedir: Hizmetin kötü işlemesi, geç işlemesi, hiç işlememesi. Kusursuz sorumluluk; idarenin hukuka uygun eylem ve işlemlerinden doğan zararları bazı durumlarda tazmin etme yükümlülüğüdür. C- İdarenin Sorumluluğunun Şartları 4 İdarenin gerek kusurlu gerek kusursuz sorumluluğunun söz konusu olabilmesi için gereken şartlar şunlardır: Ortada bir idarî tutum ve davranış, idarî işlem veya eylem bulunmalıdır. İdarî davranış bir zarar doğurmuş olmalıdır. Bu zarar maddî veya manevî olabilir. Zarar 4 KAYMAK-İsmail ERCAN: Anayasa Hukuku İdare Hukuku, Genişletilmiş Güncellenmiş 15. Baskı, İstanbul Ağustos 2012, (XXXX+655 sayfa), Themis, XII Levha Yayıncılık A.Ş., Yayın No:183. s ; GÜNDAY, Metin: age., s ; GÖZÜBÜYÜK, A.Şeref-Turgut TAN: İdare Hukuku C. I, Genel Esaslar, age.,s ; GÖZÜBÜYÜK, A.Şeref-Turgut TAN: İdare Hukuku C. 2, İdarî Yargılama Hukuku, Güncelleştirilmiş 3.Bası, Ankara Ağustos 2008, (XIV+1245 sayfa), Turhan Kitabevi Yayınları, s ; KOÇAK, Yüksel: Danıştay Kararları Işığında Tam Yargı Davaları, Vergi Raporu, Y.15, S.91, Nisan 2007, s.54-64; ODYAKMAZ, Zehra: Administration s Responsibility in Health Services, (s ), Pravni život, časopis za pravnu teoriju i praksu, Tematski Broj, Pravo I Prostor, Tom II, 23, godina kopaonicka skole prirodnog prava, Beograd, 2010, s.265 vd; ÖZDEMİR, Selman: agm., s İdarenin sorumluluğunun şartları için bkz. ÖZKARSLI, Oğuz: agt., s.16-25; GÖZLER, Kemal-Gürsel KAPLAN: İdare Hukuku Dersleri, age., s ; GÖZLER, Kemal: İdare Hukukuna Giriş, age., s ; GÖZLER Kemal- Gürsel KAPLAN: İdare Hukukuna Giriş, age., s ; GÜNDAY, Metin: age., s ; ODYAKMAZ, Zehra- Ümit KAYMAK-İsmail ERCAN: Anayasa Hukuku İdare Hukuku, age., s ; GÖZÜBÜYÜK, A.Şeref-Turgut TAN: İdare Hukuku, C. 1, Genel Esaslar, age., s ; GÖZÜBÜYÜK, A.Şeref-Turgut TAN: İdare Hukuku, C. 2, İdarî Yargılama Hukuku, age., s

15 Mahkeme Kararları Işığında Terör 9 doğmuş olmalıdır, yani belli ve gerçek bir zarar olması gerekir, henüz doğmamış ve fakat doğması muhtemel zararlar idarenin sorumluluğuna yol açmaz. Ancak henüz doğmamış olmakla beraber ileride doğacağı muhakkak olan zararların da tazmini istenebilir. Zarar kesin, özel ve hukuken korunan bir değere yönelik olmalıdır, parayla ölçülebilir olmalıdır, zarara yol açan eylem idareye yüklenebilir nitelikte olmalıdır. İdarî davranış ile meydana gelen zarar arasında nedensellik bağı, yani neden sonuç ilişkisi bulunmalıdır. İdarenin sorumluluğunun söz konusu olabilmesi için idarî davranışın, idarî işlem veya eylemin kusurlu olması gerekmektedir. Kusur şartı; idarenin kusursuz sorumluluğu için değil, kusurlu sorumluluğu için aranmaktadır. Bazı hallerde idarî davranış ile zarar arasındaki nedensellik ilişkisi araya giren başka bir olay nedeniyle ya zayıflar veya tamamen ortadan kalkar. İdarenin sorumluluğunun tamamen ortadan kalkmasına veya azalmasına yol açan sebeplerin başlıcaları şunlardır: Zorlayıcı nedenler (mücbir sebep), beklenmeyen durumlar (kaza), zarar görenin kusuru, üçüncü kişinin kusuru. 5 III. İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU A - İdarenin Kusursuz Sorumluluğunun Tarihî Gelişimi 6 İdarenin sorumluluğu hukuk devleti ile paralel bir şekilde 19.yüzyılda gelişmiştir. Birinci dönemde idarenin (devlet) sorumsuz olduğu kabûl edilmekteydi. İkinci dönemde idarenin eğer kusuru 5 6 Konumuz dışı olduğu için hatırlatmakla yetinilmiştir. İdarenin kusurlu ve kusursuz sorumluluğunun tarihî gelişimi için bkz. ÖZKARSLI, Oğuz: agt., s.9-13, s.48-52; GÖZLER, Kemal-Gürsel KAPLAN: İdare Hukuku Dersleri, age., s ; GÜNDAY, Metin: age., s.378; GÖZÜBÜYÜK, A.Şeref Turgut TAN: İdare Hukuku, C. 1, Genel Esaslar, age.,s ; GÖZÜBÜYÜK, A.Şeref-Turgut TAN: İdare Hukuku, C. 2, İdarî Yargılama Hukuku, age., s ; KIRTEPE, Ahmet: 5233 Sayılı Yasa Kapsamında Sosyal Risk İlkesi Gereğince Karşılanacak Zararlar ve İdarenin Sorumluluğunun Sınırları, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Y.5, S.43, Mart 2010, (s ), s

16 10 Odyakmaz - Güzel varsa- sorumluluğu kabûl edilmişti ve özel hukuk hükümlerine göre belirlenmekteydi. Bu dönemde bazı teoriler geliştirilmiştir: Vekâlet teorisi, hazine teorisi, hâkimiyet ve temşiyet tasarrufları ayırımı teorisi, devletin tüm faaliyetlerinden dolayı özel hukuka göre sorumluluğu teorisi gibi. Üçüncü dönem idarenin; kamu hukuku kurallarına göre sorumlu tutulduğu sürecin başlangıcıdır. Bu dönemin; Fransız Danıştayı nın tarihli Rothschilt kararı ile başladığı kabûl edilmektedir. Bu karardan sonra Fransız Uyuşmazlık Mahkemesi verdiği tarihli Blanco kararı ile idarenin sorumluluğunun özel hukuk kuralları ile çözümlenemeyeceğini teyit etmiştir. İdarenin sorumluluğunun dayanağı önceleri hizmet kusuru iken, bu dayanak sonraları yetersiz hale gelmiştir. Çünkü idarenin üstlenmiş olduğu hizmetler artmış, karmaşık bir hal almıştır. Özellikle sosyal devlet ilkesi nin benimsenmesiyle idare yeni hizmetleri üstlenince, kişilere zarar verme ihtimali de artmıştır. Kusursuz sorumluluğun ortaya çıkış nedenleri kısaca; sanayi ve teknolojide meydana gelen ilerlemeler, kusuru ispat güçlüğü, kusur esasının yetersizliği, kusurla zarar arasında orantısızlıkların oluşması olarak özetlenebilir. Bunun sonucu olarak idarenin; idarî davranış ile zarar arasında sadece bir nedensellik bağı nın bulunması halinde, bazı durumlarda kusur şartı aranmaksızın, sorumlu olması kabûl edilmiştir. Kusursuz sorumlulukta idarenin davranışının kusurlu olduğunun ispatlanmasına gerek yoktur. Ayrıca, idarenin tutum ve davranışının hukuka aykırı olması da gerekmez. Son aşamada ise; bu çalışmanın konusu olan bazı hallerde idarî davranış ile zarar arasında nedensellik bağı bulunmasa bile idare, zararı tazmin ile yükümlüdür.

17 Mahkeme Kararları Işığında Terör 11 B İdarenin Kusursuz Sorumluluğunun Özellikleri 7 Kusursuz sorumluluk idarenin sorumluluğu alanında prensibi değil, istisnayı teşkil eder. Kusursuz sorumluluk halinde zarar gören kişi, idarenin kusurlu olduğunu ispat etmek zorunda değildir. İdare de kendisinin hiçbir kusurunun bulunmadığını ispat etse bile sorumluluktan kurtulamaz. Dolayısıyla kusursuz sorumluluk halinde idare bir kusuru olmasa dahî sorumludur. Kusursuz sorumluluk zarar gören kişi için oldukça elverişli bir sorumluluk rejimidir. Çünkü kusursuz sorumluluk üçüncü kişinin fiilinden veya beklenmeyen hallerden etkilenmez. Bu haller söz konusu olsa bile idarenin sorumluluğu ortadan kalkmaz. Ancak mağdurun kusuru veya mücbir sebep durumunda idarenin sorumluluğu kalkar. İdarenin bir zarardan dolayı sorumlu tutulabilmesi için kişinin uğradığı zararın olağandışı, anormal olması gerekmektedir. İdarenin kusursuz sorumlu olduğu hallerde sorumluluğuna hükmedilebilmesi için meydana gelen zararın özel olması, belirli bir veya birkaç kişiye özgü bulunması gerekir. Kusursuz sorumluluk kamu düzenine ilişkindir. Dolayısıyla mağdur kusursuz sorumluluk sebeplerini, yargılamanın her safhasında ileri sürebilir, hâkim de kusursuz sorumluluk sebeplerini re sen dikkate alır. Kusursuz sorumluluk bir objektif sorumluluk halidir. İdarenin kusursuz sorumluluktan dolayı tazminat ödemeye mahkûm olması idarenin ayıplanmasına yol 7 İdarenin kusursuz sorumluluğunun özellikleri için bkz. ÖZKARSLI, Oğuz: agt., s.44-48, s.52-56; ODYAKMAZ, Zehra- Ümit KAYMAK-İsmail ERCAN: İdarî Yargı, age., s.170 vd.; GÖZLER, Kemal-Gürsel KAPLAN: İdare Hukuku Dersleri, age., s.760 vd.; GÖZLER, Kemal: İdare Hukukuna Giriş, age., s.280 vd.; GÖZLER, Kemal-Gürsel KAPLAN: İdare Hukukuna Giriş, age., s.415 vd.; ODYAKMAZ, Zehra- Ümit KAYMAK-İsmail ERCAN: Anayasa Hukuku İdare Hukuku, age., s.421 vd.; GÖZÜBÜYÜK, A.Şeref Turgut TAN: İdare Hukuku, C. 1, Genel Esaslar, age.,s ; GÖZÜBÜYÜK, A.Şeref-Turgut TAN: İdare Hukuku, C. 2, İdarî Yargılama Hukuku, age., s.769 vd.; ODYAKMAZ, Zehra: Administration s Responsibility in Health Services, agm., s.289 vd; KORKMAZ, Kadir: AYİM Kararları Işığında Askerî Hizmetin Yürütülmesi Esnasında Askerî Personelin Karşılaştığı Bireysel Zararlardan İdarenin Kusursuz Sorumluluğu Esasları, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi-Gazi University Faculty of Law Review, C.XIV, Haziran 2010, S.1, V. XIV, June 2010, No.1, s

18 12 Odyakmaz - Güzel açmaz. Kusursuz sorumluluk değer yargılarıyla ilgili bir durum değildir. Dolayısıyla kusursuz sorumluluk bu bakımdan idarenin de lehine bir sorumluluk halidir. Kusursuz sorumluluk ilk defa Fransız Danıştayı nın 21 Haziran 1895 tarihli Cames kararıyla ortaya atılmıştır. Bugün idare hukukunda kusursuz sorumluluğu yaratan iki ilke vardır: Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi (=fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesi)(=hakkaniyet- nasafet ilkesi) ve tehlike ilkesi (=risk ilkesi)(=hasar ilkesi). C- Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi (Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesi) 8 Bu ilkeye göre idarenin hiçbir kusuru olmasa bile, bir idarî faaliyetten bazı kişilerin, diğerlerine göre özel ve olağandışı bir zarara uğramış olması durumunda bu zararın tazmin edilmesidir. İdare; kamu yararını gerçekleştirmek, toplumsal bir ihtiyacı karşılamak için bir hizmet yürütmüştür, bir faaliyette bulunmuştur. İdarenin bu hizmet veya faaliyetinden bütün toplum yararlanacaktır. Ancak tüm toplumun yararlanacağı bu hizmet veya faaliyet belli kişi ya da kişileri bir külfet altına sokmuş ve onları kamu yararı lehine özel bir fedakârlığa katlanmak zorunda bırakmıştır. İşte bu şekilde bozulan kamu külfetleri- 8 Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi (Fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesi) için bkz. ÖZKARSLI, Oğuz: agt., s.57-64; ODYAKMAZ, Zehra- Ümit KAYMAK-İsmail ERCAN: İdarî Yargı, age., s.171; GÖZLER, Kemal-Gürsel KAPLAN: İdare Hukuku Dersleri, age., s ; GÖZLER, Kemal: İdare Hukukuna Giriş, age., s ; GÖZLER, Kemal-Gürsel KAPLAN: İdare Hukukuna Giriş, age., s ; GÜNDAY, Metin: age., s ; ODYAKMAZ, Zehra- Ümit KAYMAK-İsmail ERCAN: Anayasa Hukuku İdare Hukuku, age., s ; GÖZÜBÜYÜK,A.Şeref Turgut TAN: İdare Hukuku, C. 1, Genel Esaslar, age.,s ; GÖZÜBÜYÜK, A.Şeref-Turgut TAN: İdare Hukuku, C. 2, İdarî Yargılama Hukuku, age., s ; KORKMAZ, Kadir: agm., s.376 vd.; IŞIKLAR, Celâl: Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kararlarında İdarenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran Haller, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu (28-29 Mayıs 2009), Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara 2009, s

19 Mahkeme Kararları Işığında Terör 13 nin dağılımındaki dengenin bir denkleştirme ile yeniden kurulması gerekir. Bu denkleştirme ise, kamu yararını gerçekleştirmek için girişilen bir hizmet veya faaliyet ile zarara uğramış kişi ya da kişilerin zararlarının idare tarafından tazmin edilmesi suretiyle gerçekleşir. Fransız Danıştayı bu ilkeyi hukukun bir genel ilkesi olarak kabûl etmektedir. Fransız Anayasa Konseyi de kanun karşısında eşitlik genel ilkesi nin kapsamına giren bir anayasal ilke olarak değerlendirmektedir. Kamu külfetleri karşısında eşitliğin bozulmasından dolayı sorumluluk, kusursuz sorumluluk ve tehlike (risk) sorumluluğuna nazaran tamamlayıcı niteliktedir. Yani zarar doğuran bir olayda kusurlu sorumluluk ve tehlike (risk) sorumluluğu uygulanamıyorsa ancak o zaman kamu külfetleri karşısında eşitliğin bozulmasından dolayı sorumluluğun uygulanıp uygulanmaması söz konusu olur. Kamu külfetleri karşısında eşitliğin bozulmasından dolayı sorumluluk kamu düzenine ilişkindir. Mağdur; kamu külfetleri karşısında eşitliğin bozulmasından dolayı sorumluluk sebeplerini yargılamanın her safhasında ileri sürebilir. Hâkim de kamu külfetleri karşısında eşitliğin bozulmasından dolayı sorumluluğun uygulanacağı bir durum olup olmadığını re sen inceler. Kamu külfetleri karşısında eşitliğin bozulmasından dolayı sorumluluk; kazalardan kaynaklanmayan yani arızî nitelikte olmayan zararların tazmini nde söz konusu olur. Bu sorumlulukta tazmin edilen zarar, daha önceden öngörülen, tamamıyla yapılan işin doğal sonucu olan bir zarardır. Bu husus kusursuz sorumluluğun iki çeşidi olan kamu külfetleri karşısında eşitliğin bozulmasından dolayı sorumluluk ile tehlike(risk) sorumluluğu arasındaki farkı da oluşturur. Risk sorumluluğu kazalarda da uygulanabilir. Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesinde zarar özel olmalıdır, yani toplumun bütün üyelerinin uğradığı bir zarar değil, sadece bazı üyelerinin uğradığı bir zarar olmalıdır, anormal olmalıdır, yani zarar belli bir ağırlık derecesini aşmalıdır, olağandışı olmalıdır. Çünkü bir

20 14 Odyakmaz - Güzel toplumun üyeleri, karşılığını beklemeden toplum halinde yaşamanın olağan sakınca ve sıkıntılarına katlanmak zorundadır, aksi takdirde sosyal yaşam diye bir şey söz konusu olamaz. Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesinin türleri ve uygulama alanlarına örnek olarak; bayındırlık işlerinin daimî zararlarından dolayı sorumluluğu, hukuka uygun idarî işlemlerden dolayı sorumluluğu, kanunlardan dolayı sorumluluğu, uluslararası antlaşmalardan dolayı sorumluluğu sayabiliriz. D- Risk (Tehlike) İlkesi ya da Hasar İlkesi 9 Bu ilkeye göre idare hiçbir kusuru olmasa bile, yürüttüğü tehlikeli faaliyetler veya kullandığı tehlikeli araçlar nedeniyle ortaya çıkan zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Kusursuz sorumluluğun bir ilkesi olarak özel hukuktan idare hukukuna aktarılmıştır. Tehlikeli faaliyet ile ortaya çıkan zarar arasında nedensellik bağı yeterli olup, ayrıca kusur aranmaz. Özel hukuktaki kusursuz sorumluluk nedeni olan tehlike ilkesi ile idare hukukundaki kusursuz sorumluluk nedeni olan tehlike ilkesi arasında fark vardır: Özel hukukta, tehlikeli faaliyetlerle uğraşan kimseler kurtuluş kanıtı (beyyinesi) getirerek sorumluluktan kurtulabilirler. Yani bu kimseler tehlikeyi önleyebilmek için her türlü özeni gösterdiklerini ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilirler. Hâlbuki idare 9 Risk (=Tehlike)(=Hasar) ilkesi için bkz. ÖZKARSLI, Oğuz: agt., s.65-77; ODYAKMAZ, Zehra- Ümit KAYMAK-İsmail ERCAN: İdarî Yargı, age., s ; GÖZLER, Kemal-Gürsel KAPLAN: İdare Hukuku Dersleri, age., s ; GÖZLER, Kemal: İdare Hukukuna Giriş, age., s ; GÖZLER, Kemal-Gürsel KAPLAN: İdare Hukukuna Giriş, age., s ; GÜNDAY, Metin: age., s ; ODYAKMAZ, Zehra- Ümit KAYMAK-İsmail ERCAN: Anayasa Hukuku İdare Hukuku, age., s ; GÖZÜBÜYÜK, A.Şeref Turgut TAN: İdare Hukuku, C. 1, Genel Esaslar, age.,s ; GÖZÜBÜYÜK, A.Şeref-Turgut TAN: İdare Hukuku, C. 2, İdarî Yargılama Hukuku, age., s ; IŞIKLAR, Celâl: agm., s Tehlike sorumluluğu kavramı yerine risk kavramını kullanan yazarlar vardır: GÖZLER, Kemal: İdare Hukuku Dersleri, age. ve GÖZLER, Kemal: İdare Hukukuna Giriş, age. Oğuz ÖZKARSLI da risk sorumluluğu kavramını kullanmayı tercih etmiştir: agt., s.65 vd.

30.10.2014 5510 SAYILI KANUN

30.10.2014 5510 SAYILI KANUN 5510 SAYILI KANUN İş Kazası : İş kazası, aşağıdaki durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhsal olarak özre uğratan olaydır. 1 Sigortalının işyerinde bulunduğu

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü İçin Taslak Yasal Temeller Merkez Düzey Yerel Düzey Müdahale Mekanizmaları Geleneksel

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞVERENLERİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI ULUSLARARASI KAYNAKLAR (SÖZLEŞME VS.) 1982 ANAYASASI TÜRK BORÇLAR

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR ÖZET : Manevi tazminatı ancak cismani zarara uğrayan kimse isteyebilir. Yansıma suretiyle bir zarardan sözedilerek

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2014/9315 Karar No : 2015/9212

T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2014/9315 Karar No : 2015/9212 Anahtar Sözcükler: Nisbi vekalet ücreti, maktu vekalet ücreti, hak arama özgürlüğü, mahkemeye erişim hakkı Özet: Gerçekte hak edilen tazminat miktarı kestirilemeyen, çözümü davanın her iki tarafı için

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

KAMU DÜZENİ K AVR AMI

KAMU DÜZENİ K AVR AMI Dr. Özge OKAY TEKİNSOY Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi İDARE HUKUKUNDA KAMU DÜZENİ K AVR AMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...xi İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Terörle Mücadele Mevzuatı

Terörle Mücadele Mevzuatı Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet ULUTAŞ Ömer Serdar ATABEY TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI Anayasa Terörle Mücadele Kanunu ve İlgili Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Ankara 2011 Terörle Mücadele Mevzuatı

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG 26 Ocak 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE

T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Anahtar Sözcükler: Manevi zarar, manevi tazminat, tedavi, hizmet kusuru, hizmetin geç işletilmesi Özeti: Davacının trafik kazasında yaralanan yakınına uygulanan tedavide gecikme olduğu, gerektiği halde

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu.

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu. AVUKAT HATİCE CAN Av.haticecan@hotmail.com Atatürk cad. 18/1 Antakya 0.326.2157903-2134391 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA FETHİYE DOSYA NO : 2011/ 28 KATILAN : B. S. KATILMA İSTEYEN Türkiye Barolar

Detaylı

TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN

TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5233 Kabul Tarihi: 17.07.2004 Resmi Gazete Tarihi: 27/07/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25535 AMAÇ Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ Çalışmamızın amacı idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yer ifadesinin, verilen dilekçelerin kayda girdiği tarihi belirlemede

Detaylı

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARINDA İDARE HUKUKU AÇISINDAN GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN HUSUSLAR

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARINDA İDARE HUKUKU AÇISINDAN GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN HUSUSLAR YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARINDA İDARE HUKUKU AÇISINDAN GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN HUSUSLAR (Issues to be Considered With Regards to Administrative Law in the Efforts For a New Constitution) Prof.Dr.

Detaylı

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU Dr. MEHMET EMİN ÖZGÜL Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Elemanı YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

Detaylı

YAPI DENETİMİ KURULUŞLARI VE YAPI GÜVENLİĞİ. Av. Cihan Kıraner 13.11.2014 Dr. Levent Bıçakcı Hukuk Bürosu

YAPI DENETİMİ KURULUŞLARI VE YAPI GÜVENLİĞİ. Av. Cihan Kıraner 13.11.2014 Dr. Levent Bıçakcı Hukuk Bürosu YAPI DENETİMİ KURULUŞLARI VE YAPI GÜVENLİĞİ Av. Cihan Kıraner 13.11.2014 Dr. Levent Bıçakcı Hukuk Bürosu Genel Bakış I. Yapı Denetiminin Yasal Dayanağı II. Yapı Denetimi Kavramı ve Amacı III. Yapı Denetim

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında çimento işveren ocak 2010 Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Ekim-Kasım-Aralık 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 22 Ekim 2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazete de Çevre Denetimi

Detaylı

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı : Recep GÜLŞEN 2. Ünvanı : Prof. Dr. 3. Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanları: DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA

Detaylı

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR 1 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYMAYAN İŞVERENLERİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ YAPTIRIMLAR A- İŞ KAZASI MEYDANA GELMEDEN: (İş güvenliği kurallarını

Detaylı

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Dolaylı Kamulaştırma Kavramı

Detaylı

ESAS NO : 2010/1629 KARAR NO : 2011/1726

ESAS NO : 2010/1629 KARAR NO : 2011/1726 ESAS NO : 2010/1629 KARAR NO : 2011/1726 DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / VEKİLİ : DAVANIN ÖZETİ : Davacının Emekli Sandığına tabi geçen hizmetlerine karşılık emekli ikramiyesi ödenmesi talebinin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2009/16 Karar Sayısı : 2009/46 Karar Günü : 12.3.2009 İTİRAZ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/21-2216 Karar No. 2015/1349 Tarihi: 15.05.2015 İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından, 5.5.2004 günlü, 25453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından

Detaylı

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI BAKIMINDAN İŞVERENİN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VE SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU İLE PEŞİN SERMAYE

Detaylı

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası)

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) Yurdal ÖZATLAN Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Mehmet SAYDAM Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG 13 Ekim 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uluslararası Suç ve Ceza

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 16 Haziran 2009 İşbu karar

Detaylı

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI Dr. Sami AKSOY TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI ( Actual Carrier in Transport Law ) İÇİNDEKİLER TAKDİM... VII ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 I. KONU...1 II. AMAÇ...2 III. KAPSAM

Detaylı

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME BİLGİ NOTU SERİSİ PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: Bu bilgi notunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 21 inci maddesinin

Detaylı

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK 1- Bildirim (ihbar) yükümlülüğü Uygulamada sigorta ettirenin (poliçe sahibinin), kendi sigortacısına karşı dava açması az

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

GİRİŞ I. BELİRSİZ ALACAK DAVASI

GİRİŞ I. BELİRSİZ ALACAK DAVASI GİRİŞ 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun getirdiği en önemli yeniliklerden biriside, Hukuk Muhakemeleri Kanunun Belirsiz Alacak ve Tespit Davası başlıklı 107.

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt:15-16, Sayı:22-23-24-25, Yıl:2010-2011 Vol:15-16, No:22-23-24-25, Year:2010-2011 ISSN: 1303-9105 DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of the Faculty of Law of Dicle University DİCLE

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

: ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

: ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. D A V A C I V E K İ L İ D A V A L I L A R : ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı B Blok 5. Kat 06251 Sıhhıye/ANKARA : Av. Mehtap CEVİZCİ Aynı

Detaylı

TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN

TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN 8927 TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5233 Kabul Tarihi : 17/7/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/7/2004 Sayı :25535 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

İLYAS GÖLCÜKLÜ MONTREAL SÖZLEŞMESİ UYARINCA TAŞIYICININ ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU

İLYAS GÖLCÜKLÜ MONTREAL SÖZLEŞMESİ UYARINCA TAŞIYICININ ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU İLYAS GÖLCÜKLÜ MONTREAL SÖZLEŞMESİ UYARINCA TAŞIYICININ ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HAVA

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma,

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Danıştay 11.Daire nin Esas No 2013/1812 Sayılı Kararı ve Yürütmeyi Durdurma Kararına

Detaylı

KASIM KARAGÖZ. ÖZGEÇMĠġ

KASIM KARAGÖZ. ÖZGEÇMĠġ KASIM KARAGÖZ ÖZGEÇMĠġ I. KĠġĠSEL BĠLGĠLER Adı Soyadı : Doç. Dr. Kasım KARAGÖZ. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Anayasa Hukuku Anabilim Dalı. Doğum Yeri ve Yılı: Yeşilhisar/KAYSERİ, 03.04.1973.

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Duruşma Taleplidir. DAVACI : Türkiye Barolar Birliği adına Başkan Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU Oğuzlar Mahallesi Barış Manço Caddesi Avukat Özdemir

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

Trafiği Kontrol ve Düzenleme Görevini Yürütürken Yaralanması Halinde Nakdi Tazminat Ödeneceği )

Trafiği Kontrol ve Düzenleme Görevini Yürütürken Yaralanması Halinde Nakdi Tazminat Ödeneceği ) T.C. DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU E. 2007/45 K. 2011/256 T. 21.4.2011 TRAFİK POLİSİNİN YARALANMASI ( Yürütülen Görev Güvenlik ve Asayişin Korunması Kapsamında Bir Kolluk Hizmeti Olduğundan

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI:

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TÜRKİYE TURİZM MEVZUATI DOÇ.DR. SABAH BALTA YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR HUKUK NEDİR? Hukuk toplum düzenini sağlamak amacıyla devlet tarafından ortaya konulmuş uyma zorunluluğu

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Mâlî Sorumluluğu*

Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Mâlî Sorumluluğu* HAKEMLİ Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Mâlî Sorumluluğu* Yrd. Doç. Dr. Mustafa AVCI** * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir. ** Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı öğretim

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2013/8492 Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM Başkan : Alparslan ALTAN ler : Serdar ÖZGÜLDÜR Recep KÖMÜRCÜ Engin YILDIRIM M. Emin

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU RAPOR

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU RAPOR HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : MIRACLE RESORT OTEL TOPLANTI TARİHİ : 23-25 KASIM 2012 Grup Adı KONU GRUP BAŞKANI GRUP SÖZCÜSÜ : İDARE 8. GRUP : DANIŞTAY

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları. Belirli süreli bir hizmet sözleşmesinin fiilen başlamasından önce yazılı olarak düzenlenmesi gerekir.

Alman Federal Mahkeme Kararları. Belirli süreli bir hizmet sözleşmesinin fiilen başlamasından önce yazılı olarak düzenlenmesi gerekir. Federal İş Mahkemesi Karar Tarihi: 1.12.2004 Sayısı : 7 AZR 198/04 Belirli süreli bir hizmet sözleşmesinin fiilen başlamasından önce yazılı olarak düzenlenmesi gerekir. Özü: Belirli süreli bir hizmet sözleşmesi

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

T.C. ANKARA 17. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/963 KARAR NO : 2011/1582

T.C. ANKARA 17. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/963 KARAR NO : 2011/1582 DAVACI: IŞIL TELEVİZYON YAYINCILIK AŞ VEKİLİ: AV. HANDAN COŞGUN, 4 Cad. 694 Sok. No. 3 Kat 3 Yıldız-Çankaya/ DAVALI : RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU/ VEKİLİ : AV. SİBEL SÖYLER (aynı adreste) DAVANIN ÖZETİ:

Detaylı

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE MOBBİNG. Avukat Ümit Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE MOBBİNG. Avukat Ümit Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE MOBBİNG Avukat Ümit Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, hukukumuzda yeni bir

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Patent haklarının korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu

Detaylı

GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALINMAYAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAKLARI NELERDİR?

GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALINMAYAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAKLARI NELERDİR? GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALINMAYAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAKLARI NELERDİR? Erol GÜNER * I. GİRİŞ: İşverenin işçiyi koruma, özellikle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi

Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi Dr. Murat TOPUZ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi İÇİNDEKİLER

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar

Detaylı

TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 4383 TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4/10/2004 No : 2004/7955 Dayandığı Kanunun Tarihi : 17/7/2004 No : 5233 Yayımlandığı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

Esas Sayısı : 2015/60 Karar Sayısı : 2016/2

Esas Sayısı : 2015/60 Karar Sayısı : 2016/2 1) 27.3.2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 7. maddesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin birinci fıkrasının (n)

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ETEM KARAGÖZ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 32008/05) KARAR STRAZBURG 15 Eylül 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ UYGULAMA TALİMATI 1 ADİL TAZMİN TALEPLERİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ UYGULAMA TALİMATI 1 ADİL TAZMİN TALEPLERİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ UYGULAMA TALİMATI 1 ADİL TAZMİN TALEPLERİ I. Giriş 1. Adil tazmine karar verilmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin ( Mahkeme ), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı