BH500 Muhasebe BH501 Ekonomi BH502 İstatistik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BH500 Muhasebe 0 0 0 0 0 BH501 Ekonomi 0 0 0 0 0 BH502 İstatistik 0 0 0 0 0"

Transkript

1 DENİZ İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM TEMEL BÖLÜM DERSLERİ 2.DÖNEM TEMEL BÖLÜM DERSLERİ KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS MBA511 Araştırma Yöntemleri DIE521 Denizcilik Finansı ve Değerleme DİE512 DIE513 Denizcilik İşletmeleri için Yönetim Denizcilik Ekonomisi ve Lojistik DIE522 Denizcilik Piyasasının Hukuki Çerçevesi DIE524 Tez Semineri Seçmeli Seçmeli TOPLAM TOPLAM DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLER 4.DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLER KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS DIE500 Tez DIE500 Tez TOPLAM 3 30 TOPLAM 3 30 GENEL TOPLAM 120 BİLİMSEL HAZIRLIK KODU DERSİN ADI T U L KREDİ AKTS BH500 Muhasebe BH501 Ekonomi BH502 İstatistik SEÇMELİ DERSLER KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS Uygulamalı Pazarlama ve İş MBA Geliştirme MBA504 Uluslararası Tedarik Zinciri Sistemleri DİE505 Dünya Ekonomisi ve Denizcilik DİE506 Denizcilikte Kargo Operasyonları DİE507 Liman ve Marina İşletmeciliği DİE508 Denizcilikte YBS EF509 Finansal Risk ve Türev Araçları MBA510 Yönetimde Yeni Yaklaşımlar MBA511 Hizmet Pazarlaması Uluslararası İnsan Kaynakları MBA Yönetimi DİE513 Denizcilik Piyasaları DİE514 Denizcilik Yatırımları

2 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DENİZ İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLER (dersin kodu, içeriği ve kredisi) BİRİNCİ YARIYIL ZORUNLU DERSLER MBA511 Araştırma Yöntemleri Bu dersin amacı, öğrencilerin kendi tezlerini yapabilmeleri ve iş alanındaki kararları ve sorunları daha iyi ele almalarına imkân sağlamaktır. Dersin konuları, olasılık dağılımları, tahmin ve hipotez testleri, kalite kontrol ve regresyon analizi olarak yer almaktadır. Pazarlama, yatırım analizi ve üretim konularında istatistiksel tekniklerin uygulamaları tartışılacaktır. Bu alanlarda uygulama ile ilgili vakalar, istatistik yazılımı kullanılarak analiz edilecektir. DİE512 Denizcilik İşletmeleri için Yönetim Ders deniz sektörünü oluşturan temel piyasalardan nakliye, gemi yapımı, navlun piyasalarının genel yapısı, iş koşulları, bu piyasalarda çalışan firmaların ulusal/uluslararası regülasyonlar altında yürütülen rutin operasyonel faaliyetlerini, faaliyet alanlarını, iş süreçlerini aktarmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede gemicilik sektörünün ticari boyutu tarafında yer alan brokerlik faaliyetlerinin gemi alım-satımı, kiralama, bunlarla ilgili sözleşmelerin tasarımı ve sonlandırılma prosedürleri, müzakere teknikleri, sözleşmede yer alan tarafların sorumluluk ve hakları gibi tüm boyutları irdelenecektir. DİE513 Denizcilik Ekonomisi ve Lojistik Derste modern ekonomik teori, uygulamalı bir şekilde ve denizcilik sektörü perspektifinden bakılarak işlenecektir. Bu nedenle ders denizcilik sektöründeki güncel sorunlar ele alınmaktadır. İşlenen konular denizcilik sektöründe faaliyet gösteren armatörler, nakliyatçılar, politika yapıcılar ve diğer paydaşlar arasındaki ekonomik ilişkileri ve politikaları incelenmesini, fiyatlar ve kargonun nasıl etkilendiğinin yanıtlanması ve sektördeki şirketlerin takip ettikleri farklı ekonomik stratejilerinin incelenmesini kapsamaktadır. Ayrıca, öğrencilere denizcilik alanında faaliyet gösteren bir kuruluş perspektifinden, işletme operasyonları yönetimi, temel lojistik fonksiyonları, maliyet entegrasyonu, tedarik zinciri yönetimi perspektifinden lisansüstü düzeyde bilgi vermektir. Lojistik stratejilerini oluşturması, taktiksel lojistik, tedarik ve stok yönetimi, depolama ve işleme tesislerinin tasarımı, depolama operasyonları, nakliye yönetimi, uluslararası ve ters lojistiğin detayları sunulacaktır. XXX Seçmeli Öğrenciler aşağıda yer alan seçmeli derslerden birini seçmeleri beklenmektedir. 2

3 İKİNCİ YARIYIL ZORUNLU DERSLER EF521 Denizcilik Finansı ve Değerleme Ders finans alanında kullanılan teorik kavramların ve metodolojik araçların incelenmesini ve bunların denizcilik sektörüyle ilgili yatırım ve finansal süreçlere uyarlanacak şekilde geliştirilerek uygulanması incelemektedir. Konular arasında denizcilik/nakliye yatırımı ve finansın temel prensipleri, fizibilite çalışmaları, denizcilik sektörünün banka kredileri, sermaye piyasaları gibi finansman kaynakları kapsamaktadır. Bunlara ek olarak yukarıda sıralanan iş süreçlerini modelleyen ve yine bu faaliyetleri tanımlayan, analiz eden, geliştiren, uygulayan, denetleyen modelleme teknikleri anlatılacaktır. Bu teknikler öğrenciye denizcilik sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin iş süreçleri ve işleyişinin tüm aşamalarının anlaşılmasını sağlayacaktır. Ayrıca, öğrencilerden, ekonomik fizibilitesi, finansal riskleri ve karlılığı açısından yatırımların değerlendirmesi ve özellikle paydaşlar üzerindeki etkisini belirleyebilmesi istenecektir. Bunun yanında öğrenciye projelerin finansal çerçevesinin planlanması, değerlendirilmesi ve eğer gerekiyorsa yeniden tasarlanması ile ilgili becerilerin kazanılması konusunda bilgiler aktarılacaktır. DİE522 Denizcilik Piyasasının Hukuki Çerçevesi Ders denizcilik sektörünün yapısı ve bireysel firma davranışlarını şekillendiren uluslararası denizcilik hukuku, uluslararası sözleşmeler ve uluslararası nakliye ve yasal çerçevesini kavrayabilme konusunda kapsamlı bir tanıtım sunar. Ders öğrenciye, uluslararası deniz hukukunun karmaşık yapısının yanı sıra uluslararası boyutunu ve sözleşmelerin önemini anlamasını hedeflemektedir. Derste öğrenciye hukukun belli dallarında özgün bilgilerin bilinmesinin gerektiği yetki alanlarının belirlenmesi ve uluslararası nakliyecilikte ve ilgili operasyonlarındaki yetki alanları konusunda gerekli olan bilgilerin aktarılması sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra ulusal ve uluslararası denizcilik politikaları ve de rekabet hukukunu etkileyen teşvikler ayrıca işlenecek konular arasında yer almaktadır. DİE524 Tez Semineri Ders öğrenciye seçtiği tez ile ilgili genel kuralları vermeyi hedeflemektedir. XXX Seçmeli Öğrenciler aşağıda yer alan seçmeli derslerden birini seçmeleri beklenmektedir. 3

4 ÜÇÜNCÜ YARIYIL DIE500 Tez Öğrencinin yapacağı tezin konusunu belirlemesi ve tez danışmanını seçmesi beklenmektedir. DÖRDÜNCÜ YARIYIL DIE500 Tez Öğrencinin yapacağı tezin konusunu belirlemesi ve tez danışmanını seçmesi beklenmektedir. 4

5 SEÇMELİ DERSLER MBA503 Uygulamalı Pazarlama ve İş Geliştirme Ders vaka çalışmaları yöntemi ile pazarlama teorilerinin uygulamalarını incelemektedir. Bu çerçevede öğrencilerin pazarlama konularında çözümler sağlayabilecek ve pazarlama konularında pratik uygulamaları sunabilecek yeteneklerini ilerletmeleri amaçlanmaktadır. Bunun yanında iş faaliyetleri koşullarında pazarlama ile ilgili kavramların pratik uygulamaları da irdelenecektir. Buna yönelik olarak bir kurumun kendi organizasyonel sınırlarının dışına ulaşabilmesi için etkin bir pazarlamanın ve tam verimli çalışan bir örgütün diğer bileşenlerinin yer alacağı bir platformun örgüt içinde oluşturulması gerekmektedir. Bu bağlamda belirtilen bu süreçlerin anlaşılması için iş geliştirme kavramları ve SWOT, rekabet gücü analizleri, pazar matrisi gibi özgün tekniklerin tanıtılması ders kapsamına girmektedir. MBA504 Uluslararası Tedarik Zinciri Sistemleri Ders tedarik zincirleri sistemlerinin fonksiyonlarını ve bu fonksiyonların uluslararası ticaret faaliyetlerini kolaylaştıran etkileşimlerini kapsamaktadır. Aktarılan bilgiler öğrencilere kendi amaçları ve ticaret ortakları açısından uluslararası tedarik zinciri sistemlerinin temel unsurlarını tam anlamıyla kavramalarını sağlayacaktır. Uluslararası tedarik zinciri tasarlanması ve geliştirilmesinde modern eğilimler, büyük bir ağın getirdiği riskler derste vurgulanacak konular arasında yer almaktadır. Bunun yanında sistemin planlamasından, dağıtıma kadar kaynak akışının etkin bir şekilde devam etmesini sağlayacak tüm yönleri irdelenecektir. DİE505 Dünya Ekonomisi ve Denizcilik Ders temelde dünya ekonomisini anlamak ve buna göre dünya ticaretini incelemek ve neticesinde deniz taşımacılığı bağlantılı ekonominin duyarlılığını ileri-geri etkileşim bağlamında incelemeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede normal, hızlı büyüme ve durgunluk dönemleri itibariyle analizlere yer verilecektir. Dünya ekonomisini etkileyen başlıca faktörler aynı zamanda da ekonomi bağlamında da irdelenecektir. DİE506 Denizcilikte Kargo Operasyonları Ders oldukça geniş bir kargo sınıflandırma ölçeğinin anahtar özellikleri ile kargo tipleri dâhil, kargo işini etkileyebilecek en güncel uluslararası yönetmelikleri ve genel prensipleri içermektedir. Ro-Ro kargo elleçleme, konteynerizasyon, malzeme ve açık deniz tedarik sistemleri de ayrıca örnek vakalarla işlenecektir. DİE507 Liman ve Marina İşletmeciliği Ders ile marina tasarımcılığı, kuruculuğu veya işletmeciliği konularında kariyer düşünen öğrencilere ve herkese marina yönetimi hakkında temel çerçevenin aktarılması hedeflenmektedir. Ayrıca günümüz rekabetçi piyasalarındaki hızlı değişimlerin bu sektörde nasıl olumlu yöne çevrilebileceği konuları da işlenecektir. İşlenilecek konular arasında karlı marina yönetimi, stratejik planlama, marina operasyon teknikleri, marina yönetiminde yasal konular, sözleşme ve sorumluluklar, tesis tasarımı ve tadilatı, marina hizmetlerinde kaliteyi ve değer sunumunu artırmak, finansal yönetim, marina hizmet pazarlaması, konumlandırma ve fiyatlandırması yer almaktadır. DİE508 Denizcilikte YBS Ders YBS nin liman ve marina yönetimi, lojistik ve kargo operasyonları gibi denizcilik çevrelerinde derinlemesine kullanımını içermektedir. EF509 Finansal Risk ve Türev Araçları Dersin amacı öğrencilere finansal risk yönetim araç ve tekniklerini tanıtmaktır. Derste her tip sigorta edilebilir riskin tanımlanması, analizi ve yönetimi ile finansal türev piyasaların işleyişi, future fiyatlandırma, hedge ve türev araçları stratejileri ve opsiyon fiyatlandırma anlatılacaktır. 5

6 MBA510 Yönetimde Yeni Yaklaşımlar Dersin amacı öğrencileri vakalarla destekleyerek post-modern örgütlerin işleyişi ve yönetimi hakkında bilgilendirmek, aynı zamanda çağdaş yönetim tekniklerini öğretmektir. MBA511 Hizmet Pazarlaması Günümüzde hizmet sektörleri gelişmiş ekonomilerde en büyük ağırlığa sahip sektör olarak karşımıza çıkmaktadır ve bu sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar giderek artan sayıda küresel pazarlarda rekabet etmeye başlamıştır. Finans, perakendecilik, sağlık ve kamu sektörü gibi hizmet sektöründe çalışan yöneticiler pazarlamanın planlanması ve pazarlama stratejilerinin uygulanması noktasında hizmet pazarlamasının çok kullanışlı olduğunu fark edeceklerdir. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar imalat alanındaki kuruluşlara göre birtakım kilit noktalarda farklılık göstermektedir. Bu ders, hizmet pazarlama sistemlerinin; hizmet tasarımı, kapasite yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi gibi hizmet odaklı konularda nasıl uygulanılacağını ve karşılaşılacak sorunlara nasıl çözüm getireceği konularında gerekli bilgileri aktarmayı amaçlamaktadır. Ders yöneticilerin sektör koşullarında yenilikçi gelişim ve pazarlama stratejilerinin uygulanması gibi konularda yetkinliğini arttırmayı hedeflemektedir. MBA512 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Ders kapsamını çok uluslu kuruluşlarda uluslararası insan kaynakları yönetimi işlevleri kapsamaktadır. Dersi oluşturacak ana konu başlıkları, işe alım, çalışanların eğitimi, tazminat ve performans değerlendirme olarak ortaya çıkmaktadır. DİE513 Denizcilik Piyasaları Dersin kapsamında navlun, sigorta, bakım-onarım, gemi inşaatı girdi piyasaları, limancılık, forwarding, bunkering konuları, gemi tedarikçileri, offshore pazarları, denizcilik dip kaynakları tanıtılacaktır. Ayrıca, arz ve talep kavramları ile denge durumları da işlenecektir. DİE514 Denizcilik Yatırımları İşletmeciliğin yatırım kararları çerçevesinde denizcilik sektörüne özgü proje, fizibilite, finansman konuları dersin kapsamı arasındadır. Bu bağlamda gemi ve diğer deniz araçları, liman vb. kıyı yapıları, denizcilik sektörüne dair doğrudan ilişkide olan yatırım konularında seçilen vakalar incelenecektir. 6

7 SOCIAL SCIENCES INSTITUTE DEPARTMENT OF MARITIME BUSINESS MANAGEMENT MARITIME BUSINESS AND ECONOMICS GRADUATE PROGRAM SEMESTER I CORE COURSES MBA511 Research Methods The aim of this course is to help the students on their Endeavour to pursue their thesis and make them better to handle decisions and problems in the area of business. Topics include probability distributions, estimation and hypothesis testing, quality control and regression analysis. Applications of statistical techniques to issues in marketing, investment analysis and manufacturing are discussed. Cases involving application in these areas will be analyzed using statistical software. DİE512 Management for Shipping Business The course focuses on the structure and components of the shipping industry as a whole which is mainly composed of freight markets, ship building, chartering. The course also covers the distinctive working environment which includes regular operations and daily activities which take place under national/international regulations. In this context the commercial dimension of the shipping business activities specifically ship brokering will be closely examined with all its aspects starting with sale and purchase of a shipping vessel, chartering, procedures in designing or terminating contracts, negotiation techniques, insurance as well as obligations and rights of all parties in contracts. DİE513 Maritime Economics and Logistics The course provides a step to the study of economics in a practical way, looking at the application of economic theory in the modern world with an emphasis put on maritime sector. Therefore the course will deal with the contemporary issues in maritime economics. Topics covered include economic relationships and policies concerning ship owners, shippers, policy makers and other stakeholders in the maritime industry, answering how prices and cargo is influenced and studying different economic strategies that shipping companies follow. Additionally, this course gives the students graduate level knowledge in the perspective of a maritime enterprise the management of operations, core logistic functions, cost integration, supply chain management. Details of forming logistics strategy, tactical logistics, procurement and inventory management, design of storage and handling facilities, operation of a warehouse, transport management, international and reverse logistics will be presented. XXX Elective Students are expected to choose one of the elective courses below. 7

8 SEMESTER II CORE COURSES EF521 Maritime Finance and Valuation The course studies theoretical concepts and methodological tools used in finance and develop them such that they can be applied in maritime investment and finance processes. Topics will include fundamental principles of maritime/shipping investment and finance, feasibility studies, sources of finance in the maritime industry such as bank credits, capital markets. The course will continue with topics in modeling business activities such as the ones outlined above and to introduce modeling techniques that describe, analyze, improve, implement, and monitor these processes. Such tools will provide a basis of understanding and communication within a maritime enterprise throughout all phases of a business process. Additionally, students will be taught to carry out investment evaluation in terms of its economic feasibility and financial risks and profits and specifically identify the impact on stakeholders. Further topics covered will provide skills used in planning, assessing and if necessary redesigning the financial framework of a project. DİE522 Legal Environment of Maritime Markets The course offers a thorough introduction to International Maritime Law, International Conventions and an understanding of international shipping and its legal framework which shape the market structure of maritime sector and individual firm behavior. The students will be able to understand the complexity of international maritime law as well as its international aspect and the importance of conventions. They will know how to determine jurisdiction and the challenges relating to jurisdiction issues in international shipping and related operations which requires specific knowledge of certain areas in law. Specialized topics covered will also include national and international marine policies and their incentives effecting competition law. XXX Elective Students are expected to choose one of the elective courses below. DİE524 Seminar The course aim at giving the general guidelines related to the choice of theses. SEMESTER III DIE500 Thesis Students are expected to select their thesis advisors and the topics for their theses. SEMESTER IV DIE500 Thesis Students are expected to select their thesis advisors and the topics for their theses. 8

9 ELECTIVES MBA503 Applied Marketing and Business Development The course studies applications of marketing theories through case studies. This framework will facilitate students to advance their ability to provide solutions in marketing topics and present practical applications to marketing issues. The aim of the course is to explore practical applications of marketing concepts in business situations. In this framework an efficient design of marketing and other components of a fully efficient running organization so that it can reach beyond its organizational boundaries requires the structure of a common platform within its entity. The understanding of this framework business development concepts will be introduced and it specific techniques that it employs such as SWOT, competitive force analysis, market matrix amongst others. MBA504 International Supply Chain Systems The course provides a basic understanding of the functions of supply chains systems and their interactions which facilitate international trade operations. The knowledge conveyed to the students will enable them fully grasp the foundations of international supply chain systems in terms of their own benefit and trade partners. Modern trends in designing and developing global supply chains and associated risks with a large network will be brought into consideration. All aspects of the system from planning to the distribution and methods providing the efficient continuation of the flow of resources will be examined. DİE505 World Economy and Shipping The course intends to study the world economy and the world trade in accordance with it; as a result the economic sensitivity will be introduced in terms of forward-backward interactivity and interconnectedness with shipping transportations. Under this framework, normal and accelerated growth as well as recession periods will be analyzed. The main factors influencing the world economy will also be considered in compliance with economic principles. DİE506 Cargo Operations in Shipping The course covers general principles and the latest international regulations that affect all cargo work, including cargo types and key characteristics of a wide range of cargo classes. It also details Roll On - Roll Off cargo handling, containerization, equipment and offshore supply with case examples. DİE507 Port and Marina Management The course highlights essential topics for students who may pursue career as a marina designer, developer or operator and to take advantage of the changes in today s competitive markets. Topics that will be covered includes Marina profit-center management, Strategic Planning, Marina-operations techniques, Marina law, contracts and liabilities, Facility design & retrofits, Improving the quality and value of marina services, financial management, Marina marketing, promotion and pricing. DİE508 MIS in Shipping This course provides an in depth overview of the application of MIS to the maritime environment such as port and marina management, logistics and Cargo operations. EF509 Financial Risk and Derivatives This course aims to introduce the students to the tools and techniques of risk management. The course intends to assist the student in identifying, analyzing and managing all types of insurable risk and the mechanics of financial derivatives markets, futures prices, hedging and trading strategies using derivatives and option pricing. MBA510 New Perspectives in Management Enriched with cases, the aim of the lesson is to provide students with information on how the post-modern organizations function and managed; meantime, teach contemporary management techniques. 9

10 MBA511 Services Marketing Service industries dominate most advanced economies and a growing number of service organizations compete in the global market. Managers working in the service industry for example, those working in the financial, retailing, hospitality and public sectors will find the services approach to marketing particularly relevant in planning and implementing marketing strategy. Service organizations differ in key respects from manufacturing organizations. This course develops an appreciation of how service marketing systems operate, addresses service-related issues such as service design, capacity management and customer relationship management. It is intended to increase managers' capability for innovative development and implementation of marketing strategy in the service environment. MBA512 International Human Resource Management The course s coverage is about International human resource management functions in multinational organizations. Topics include emerging issues regarding selection, recruiting, training, compensation and performance appraisal. DİE513 Maritime Markets The course addresses topics such as freight, insurance, maintenance, shipbuilding input markets, ports, forwarding and bunkering issues, maritime suppliers, offshore markets and marine resources. DİE514 Investments in Shipping In terms with business investment decisions, the issues peculiar to shipping like project, feasibility, financing will be covered. In this context, ships and other vessels, shore facilities like ports, etc., and cases directly related to maritime sector investments will also be studied. 10

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ İnsanlık ve Toplum I-II Bu ders MÖ 1500 yılından günümüze kadarki medeniyet tarihine giriş niteliği taşımaktadır. İşlenilecek konulara arasında;

Detaylı

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık

Detaylı

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Ders İçerikleri

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Ders İçerikleri Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Ders İçerikleri BUS 101 Introduction Business Administration Compulsory (3,0,5) İşletmeye Giriş Basic concepts of the business administration such as the evolution

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5 Đşletme,

Detaylı

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından önce kaydolan öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 3 0 3 Đşletme,

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 SHK101 İşletme

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

FP7 2012 çağrıları 1

FP7 2012 çağrıları 1 FP7 2012 çağrıları 1 Sayın İlgili, İlgilendiğiniz proje çağrısı ve/veya başka ortaklık arayışlarınız için Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM ) personeli ile iletişime

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GİY 101 Genel Muhasebe 1 1.Yarıyıl

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı

UNDERGRADUATE COURSE CATALOG 2010-2011

UNDERGRADUATE COURSE CATALOG 2010-2011 UNDERGRADUATE COURSE CATALOG 2010-2011 1 LEGEND OF TERMINOLOGY USED Prerequisite: A student can register for the course if he/she has received a passing grade for the prerequisite(s) listed. Special Condition:

Detaylı

Problems of Defining and Reforming Auditor Liability. Timothy Bush. Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K.

Problems of Defining and Reforming Auditor Liability. Timothy Bush. Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K. Problems of Defining and Reforming Auditor Liability Timothy Bush Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K. Shyam Sunder, Yale University, U.S. Abstract Recent decades have seen many changes in U.K.

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü / The Department of Banking and Insurance 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

New Program Proposal Form II Final Approval

New Program Proposal Form II Final Approval Program Details EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee New Program Proposal Form II Final Approval Program Title MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Hosting Faculty BUSINESS AND ECONOMICS

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

Cenk DİLBEROĞLU. Cem OCAKCI Yönetici Ortak Managing Partner Pazarlama & Finans Marketing & Finance. Fatih YILDIRIM

Cenk DİLBEROĞLU. Cem OCAKCI Yönetici Ortak Managing Partner Pazarlama & Finans Marketing & Finance. Fatih YILDIRIM ARENA PROMEC, bugüne kadar sunulmamış bir hizmet modelini hedefledi. İnşaat ve finansman özeli yanında hukuk alanında da yatırımcılara destek olmayı önemli bir avantaj olarak gördük ve projelerde hukukçuların

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

WELCOME TO THE CONFERENCE

WELCOME TO THE CONFERENCE 2 nd BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI ABSTRACT BOOK 3-4 Ekim/October 2013 İstanbul/Türkiye 2 nd 2 nd WELCOME TO THE CONFERENCE In today s global and local markets, reputation has paramount importance for corporations

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL710100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi : 965-966, ISBN: 978-975-96260-3-7 Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi The Process of Building a City Brand and a Model Proposal for Branding of Istanbul City

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

KONTEYNER TERMİNALLERİNDE LOJİSTİK SÜREÇLERİN OPTİMİZASYONU VE BİR SİMULASYON MODELİ

KONTEYNER TERMİNALLERİNDE LOJİSTİK SÜREÇLERİN OPTİMİZASYONU VE BİR SİMULASYON MODELİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ KONTEYNER TERMİNALLERİNDE LOJİSTİK SÜREÇLERİN OPTİMİZASYONU VE BİR SİMULASYON MODELİ Soner

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

Detaylı

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DİPLOMASİ AKADEMİSİ 2 İnternet üzerinden pdf dosyasını görüntülemek için QR Kodu okutun. For pdf f ile of this document, scan the QR Code İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ HAKKIMIZDA İŞBİRLİĞİ

Detaylı

1. Muhasebe ve finans alanında yönetim, vergi, uluslararası muhasebe standartları, denetim üretim konularında bilgi sahibidir.

1. Muhasebe ve finans alanında yönetim, vergi, uluslararası muhasebe standartları, denetim üretim konularında bilgi sahibidir. A.Amaçlar Finansal nitelikteki olayları kaydeden, sınıflayıp, raporlayan ve yorumlayan bir bilim dalı olan muhase günümüzde oldukça önem kazanmıştır. Özellikle son yıllarda yaşanan global ekonomik krizler

Detaylı