ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI"

Transkript

1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BURSA 2011

2 MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Programın Hedefi Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri nda halen birinci eğitimde Endüstri Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları sürmekte iken aşağıda verilen gerekçeler ile ikinci öğretim olmak üzere Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programının açılması uygun görülmüştür: Bursa Bölgesinde Uludağ Üniversitesi Kampüsü içinde yer alan ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve 5746 nolu yasa kapsamında Bursa bölgesinde yer alan diğer Ar-Ge Merkezleri ile TÜBİTAK-TEYDEB teşvikleri sonucunda Lisansüstü dereceli Ar-Ge personeli gereksiniminin artması ve önümüzdeki yıllarda daha da artacağının beklenmesi. Her yıl Tezli Yüksek Lisans Programı için ilan edilen kontenjandan daha fazla öğrencinin başvurmasına rağmen, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarında öğretim üyesi başına alınabilecek öğrenci sayısının sınırlı olması dolayısıyla yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilerin taleplerinin yeterince karşılanamaması. Tezli Yüksek Lisans programına kayıtlı ve bir işyerinde çalışan öğrencilerin genelde tez odaklı akademik kazanımlarının bazen uygulama odaklı mesleki beceri kazanımları ile yeterince örtüşmemesi. (Uludağ Üniversitesinin Tezli Yüksek Lisans Programlarından zorunlu olmamakla birlikte mezuniyet koşulu olarak makale yayını istenmesi) Yüksek lisans eğitimi için farklı disiplinlerden gelen öğrencilerin yoğun talebine karşın, Tezli Yüksek Lisans Programında lisans derslerinden oluşan Bilimsel Hazırlık programında yaşanan başarısızlık sorunları Tezli yüksek Lisans programının gündüz ve birinci eğitim olarak uygulanması sonucu bir işyerinde çalışan öğrencilerin devam koşullarına uyamaması. Sanayide çalışan Lisans dereceli mühendislerin değişen mesleki gelişim gereksinimleri ve özellikle üretim odaklı mühendislik faaliyetlerinin giderek tasarım odaklı ürün geliştirme faaliyetlerini de kapsaması sonrası ortaya çıkan formasyon eksiklikleri. Bilindiği üzere Bursa nın gelişmiş sanayi altyapısında mevcut binlerce mühendisin yöneticilik becerilerini destekleyecek diploma programı imkânları halen sınırlıdır, ancak potansiyel yüksektir ve bu mesleki eğitim gereksinimi adaylar tarafından bir şekilde karşılanmaya çalışılmaktadır. Özellikle diploma programı dışında kalan

3 sertifika programlarında özel sektör girişimlerini dikkate alacak olursak bu konudaki potansiyelim daha da yüksek olacağını görmek zor olmayacaktır. Programının Kapsamı: Program, farklı disiplinlerde eğitilmiş ve halen çalışmakta olan ya da yeni mezun mühendislerin, ileri teknolojilere dayalı sanayi kuruluşlarında gelecekte ürün ve süreç tasarım, geliştirme ve yönetme konusunda liderlik rollerini üstlenebilmeleri için gereksinim duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla oluşturulmuştur. Diğer ülkelerde daha önce başlatılmış olan Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programları üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar incelendiğinde Yanez ve ark. (2010), Mustar (2009), Phan ve ark. (2009), Kocaoğlu ve ark. (2003), Mallick ve Chaudhury (2000) nin çalışmaları dikkat çekmektedir. Önerdiğimiz programın hedef ve kazanımları tanımlanırken söz konusu çalışmalardaki bulgulardan yararlanılmıştır. Son on yılda gelişen global rekabet ortamının daha fazla Ar-Ge odaklı işletmelere fırsat yarattığı ve bu fırsatları kullanabilen kuruluşların insan kaynakları ve Ar-Ge yöneticilerinin görüşleri dikkate alındığında özellikle mühendis kökenli çalışanların hangi bilgi ve becerilere gereksinim duyduğu çalışmaları ana eksenini oluşturmaktadır. Uluslararası aktörlerin büyük bir hız ve esneklikle hareket ettiği küresel rekabet ortamında, ileri teknoloji ürün üretmek isteyen imalatçı kuruluşlar ile teknoloji odaklı hizmet üretmek isteyen kuruluşlar, ancak küresel pazardan pay alabilmeleri kaydı ile gelecekte var olabileceklerdir. Bu tip kuruluşlarda, alana özel mühendislik bilgi ve becerilerinin yanında bütünleşik sistem anlayışını benimsemiş, teknolojik yenilikçilik, ekonomik uygunluk, kalite, sürdürülebilir enerji ve çevre konularına hâkim, genelde mühendis kökenli yöneticiler ile Ar-Ge ortamında çalışacak mühendislere olan gereksinimin giderek artacağını kestirmek zor değildir. Yöneticilerin, araştırma ve geliştirme ortamlarında sözlü ve yazılı iletişim becerileri yüksek, takım çalışması içinde kendi disiplinlerinden aldıkları gücü sinerjiye dönüştürebilen mühendisleri farklı projeler çerçevesinde verimli ve etkin bir şekilde yönetecek bilgi ve becerilere sahip olabilmesi günümüzün dünyasında yükselen bir eğilim olarak görülmektedir. Önerilen programın birinci hedef öğrenci kitlesi, Bursa ve yakın illerde sanayi kuruluşlarında üretim ve Ar-Ge birimlerinde çalışan lisans derecesine sahip genç mühendisler olacaktır. Bu genç kesimin mesleki kariyer beklentileri içinde yöneticilik her zaman mevcuttur, ancak mezuniyet sonrası hızla atıldıkları mesleki kariyerin onları daha güçlü hissettireceği en önemli gereksinim, yöneticilik bilgi ve becerilerini formal bir eğitimle geliştirebilmeleri olmaktadır. Mühendislik yönetimi bilgi ve becerilerini hedefleyen bir Yüksek Lisans derecesi bu gereksinimi karşılayabilirken, bu gereksinimi daha da artıran bir faktör ise günümüzde milli gelir içindeki Ar-Ge payının Avrupa Birliğinin Lisbon Anlaşması çerçevesinde %2 lere

4 çekilmesi başlatılan süreçtir. Bu sürece destek olmak üzere hükümetlerce başlatılan Ar-Ge teşvikleri sonucu 50 ve daha fazla Ar-Ge personeli barındıran şirketlere büyük mali avantajlar tanınmaktadır. Önümüzdeki on yıl içinde Türkiye de yeni ürün ve hizmetlerin ileri teknoloji kullanarak Ar-Ge faaliyetleri sonucu bir çığ gibi büyümesi kaçınılmaz olacaktır. Bursa bölgesindeki sanayi kuruluşları ise bu sürece en çok katkıda bulunma potansiyeline sahiptir. Ayrıca Sanayi Bakanlığı sağladığı teşviklerin devamı için Ar-Ge merkezlerinde çalışan yüksek lisans ve doktora unvanına sahip elemanların oranının artırılmasını talep etmektedir. Bu merkezlerde çalışmaların bilimsel tabanlı Ar-Ge yönetim prensiplerine göre gerçekleştirilmesi teşviklerin devamı için gerekli ön şartlardan bir tanesidir. Sonuç olarak bu kuruluşlarda mühendislik yönetimi yanında teknolojinin de yönetilmesi giderek artan bir mühendislik faaliyeti olacağından, genç mühendislerin mühendislik ve teknoloji yönetimine odaklı bir Yüksek Lisans eğitimine sahip olarak bu sürece devam edebilmeleri kendilerine güç katacaktır. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Endüstri tarafından yürütülmek ve Sosyal Bilimler Enstitüsünden İşletme ve Hukuk Anabilim Dallarının öğretim elemanlarınca da desteklenmek üzere disiplinler arası bir kapsama sahiptir. Bu kapsamı oluşturan dersleri, ürün ve üretim sistemi geliştirme süreçlerinin teknolojik ve örgütsel gereksinimlerini anlamaya ve bu süreçleri en uygun kaynak kullanımı ile planlamaya ve yürütmeye yönelik olarak sınıflandırabiliriz. Bu sınıflandırmaya göre alanlar ve ilgili dersler şöyle sıralanabilir: 1. Karar analizi a) Mühendislikte Olasılık ve İstatistik b) Uygulamalı Yöneylem Araştırması c) Risk ve Belirsizlik Altında Karar Analizleri 2. Yatırım planlama a) Mühendislik Ekonomisi b) Mühendislik Projelerinin Yönetimi 3. Kalite yönetimi a) İstatistiksel Kalite Kontrolü b) Yalın Üretim ve Hizmet Sistemleri 4. Örgüt yönetimi a) Mühendisler için Yönetim ve Organizasyon b) İnsan Faktörleri c) İnsan Kaynakları Yönetimi d) Örgütsel Davranış 5. İşletme yönetimi

5 a) Mühendisler için Finans ve Muhasebe b) Teknolojik Ürünlerde Pazarlama c) Ar-Ge Finansmanı d) Girişimcilik 6. Teknoloji yönetimi a) Stratejik Teknoloji Yönetimi b) Ürün Tasarımı ve Geliştirme c) Üretim Süreç Tasarımı ve Yönetimi d) Tedarik Zinciri Yönetimi e) Bilgi Sistemleri ve Yönetimi f) Ar-Ge Yönetimi g) Mühendislik Yönetiminde Yasal Konular h) Çevre Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi i) Enerji Yönetimi Yukarıda sıralanan derslerin amaç ve hedeflerini sağlayan bilgi ve beceri şeklindeki öğrenci kazanımları aşağıdaki gibi sıralanabilir. Öğrenci kazanımı bilgiler: 1. Teknolojinin iş ortamındaki stratejik rolü 2. Yeni teknolojilerin uygulanma süreci 3. Organizasyon içinde teknoloji transferi süreci 4. Yeni ürün geliştirme süreci 5. Rekabetçiliği artırabilecek iş stratejileri 6. Genel iş fonksiyonları 7. Teknolojik projelerin seçim süreci 8. Kısıtlı koşullar altında kaynakların en uygun biçimde kullanılması 9. Karmaşık karar verme problemlerinin çözümünde çeşitli seçeneklerin dikkate alınması 10. Verilen kararların kısa ve uzun vadedeki yerel ve genel etkileri 11. Müşterilerin ürün ve hizmetlerden beklentileri ve gereksinimlerin karşılanma süreci 12. Organizasyonlar arası teknoloji transferi süreci 13. Teknolojik seçimler için zamanlama 14. Teknoloji kazanımı için ayrılması gerekli kaynaklar ve yürütülmesi gerekli süreçler 15. Teknolojik inovasyon sürecinin yönetimi 16. Üretim teknolojisinin işletme içinde etkin kullanımı 17. Teknik projelerin gelişme sürecini değerlendirme 18. İş süreçleri hakkında veri toplama ve değerlendirme (istatistik) 19. Araştırma ve geliştirme (ARGE) yönetimi 20. Bilgi teknolojisinin işletme içinde etkin kullanımı 21. Yatırım girişimlerinin etkin sonuçlar vermesi için uygulanması gereken süreçler

6 22. Satış ve pazarlama süreçleri 23. İnsan kaynakları yönetim süreçleri 24. İş süreçlerinin çevresel etkileri 25. Alınacak iş kararlarında mevcut hükümet politikaların etkileri 26. İş kararlarının toplumsal etkileri 27. İş kararları verilirken dikkat edilecek etik konular 28. Teknik projelerin finansman süreçleri 29. İş kararları verilirken dikkat edilecek yasal düzenlemeler 30. Genel mühendislik fonksiyonları Öğrenci kazanımı beceriler: 1. Teknolojiyi iş stratejisi ile bütünleştirme becerisi 2. Fonksiyonel sınırlar arasında çalışma becerisi 3. Etkin yazılı iletişim becerisi 4. Etkin konuşma (sözlü iletişim) becerisi 5. Yapılan planları uygulama becerisi 6. Yeni teknolojik fırsatları tanımlama becerisi 7. Risk ve belirsizlik altında karar verme becerisi 8. Analitik karar verme tekniklerini uygulama becerisi 9. Zaman odaklı problem çözme becerisi 10. Geliştirilen çözümlerde kullanıcıların desteğini kazanma becerisi 11. İnsanlarla etkin ilişkiler geliştirme becerisi 12. Teorik bilgilerin uygulamaya geçirilme becerisi 13. Teknik ve idari personeli yönetme becerisi 14. Teknolojik devrim (yenilik) değerinde performans gösterme becerisi 15. Veri yetersizliği ve çatışmaları yönetme becerisi Programa Kimler Başvurabilir: Yüksek Lisans Programının öncelikle hedeflediği potansiyel öğrenciler Bursa ve yakın civarında halen bir sanayi kuruluşunda çalışan lisans derecesine sahip mühendislerdir. Genelde Endüstri dışındaki alanlardan gelmesi beklenen bu potansiyel öğrencilerin, işyerlerinde tam gün çalışmaları nedeniyle ve ancak ikinci öğretim kapsamında mesai saatleri sonrası derslere devam edebileceği öngörülmektedir. Endüstri nda halen yürütülen Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programları birinci eğitimde verilmektedir. Özellikle tezli yüksek lisans programına başvurular kontenjan ilan edildiği her dönem en az %50 si lisans derecesi bir başka alandan olan adaylardan oluşmaktadır. Bu tip adaylar için, genelde mevcut lisans programındaki derslerden oluşturulan, Bilimsel Hazırlık programı uygulanmaktadır ve genelde bu nedenle birinci eğitimde yürütülen bilimsel hazırlık programındaki derslere devam konusunda öğrenciler işyerleri ile sorun yaşamaktadırlar.

7 Bu tip potansiyel öğrencilerin ikinci öğretimde verilecek bir tezsiz yüksek lisans programına devam konusunda daha az sorun yaşayacakları öngörülmektedir. 1 Şubat 2008 tarih ve sayı ile Resmi Gazete yayınlanan Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7. Maddesine göre programa öğrenci kabul koşulları tanımlanmıştır. Yüksek lisans programına başvuru koşulları MADDE 7 (1) Bir öğrencinin tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmesi için; a) Bir lisans diplomasına ve Senatonun belirleyeceği ölçütler doğrultusunda ilgili ALES taban puanına sahip olması gerekir. b) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvar öğrencilerinden ALES e girmiş olma koşulu aranmaz. c) Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça gibi yabancı dillerin birinden ÜDS, KPDS, TOEFL ve Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından Senatonun belirleyeceği taban puanını almış olması gerekir. Bunun dışındaki yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. ç) Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sonuç belgeleri aranır. Bu koşulların Senato tarafından belirlenen en küçük başvuru puanları ise her yıl yenilenmekte olup, en son 2010 Güz döneminde uygulanan puanlar ve ağırlık oranları aşağıda verilmiştir: Yüksek Lisans Programına başvuru ve değerlendirme kuralları Ölçüt Yüksek Lisans Başvuru Koşulu Değerlendirme Ağırlığı ALES Puanı 55 (İlgili puan türünde) %50 Yabancı Dil Sınavı ÜDS 50 KPDS 50 UÜDS 50 TOFEL IBT 50 TOFEL CBT 130 TOFEL PBT 450 %15 Yabancı Dil Puanları Eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanların muadili bir puan almak da kabul edilir. Lisans Not Ortalaması - %15 Mülakat Notu - %20

8 Programın başarı koşulları ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri: 1 Şubat 2008 tarih ve sayı ile Resmi Gazete yayınlanan Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35. Maddesine göre program oluşturma koşulları tanımlanmıştır. MADDE 35 (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden az, 40 krediden fazla olmamak koşuluyla en az on adet ders ile kredisiz bir dönem projesi dersinden oluşur. Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre bilimsel hazırlık programına ihtiyaç duyulmamasına rağmen, danışmanın gerekli görmesi halinde, krediye sayılmamak koşulu ile öğrenciye lisans seviyesinde dersler de aldırılabilir. Yukarıdaki çerçeveye uygun olmak üzere Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programında toplam en az 33 kredilik ders alınması gerekmektedir. Dersler altı başlık altında zorunlu seçimli grupları içinde tanımlanmıştır. Karar analizi, yatırım planlama, kalite yönetimi, örgüt yönetimi, işletme yönetimi, teknoloji yönetimi grupları altında yer alan derslerden yapılan ayrı ayrı seçimler ile toplam kredi yükü tamamlanır. Toplam kredi yükünün 6 kredisi Karar Analizi Grubu, 3 kredisi Yatırım Planlama Grubu, 3 kredisi Kalite Yönetimi Grubu, 6 kredisi Örgüt Yönetimi Grubu, 6 kredisi İşletme Yönetimi Grubu, 9 kredisi ise Teknoloji Yönetimi Grubundan alınacaktır. Ayrıca kredisiz olmak üzere tüm öğrencilerin zorunlu olarak bir Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Projesi yapması gerekmektedir. Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Haftalık Ders Saati (T+U+L) Karar Analizi Grubu END 5501 Mühendislikte Olasılık ve İstatistik END 5502 Uygulamalı Yöneylem Araştırması END 5503 Risk ve Belirsizlik Altında Karar Analizleri Grup içinden alınması gerekli toplam kredi 6 Yatırım Planlama Grubu END 5511 Mühendislik Ekonomisi END 5513 Mühendislik Projelerinin Yönetimi Grup içinden alınması gerekli toplam kredi 3 Kalite Yönetimi Grubu END 5522 İstatistiksel Kalite Kontrolü END 5524 Yalın Üretim ve Hizmet Sistemleri Grup içinden alınması gerekli toplam kredi 3 Örgüt Yönetimi Grubu END 5531 Mühendisler için Liderlik ve Yönetim END 5532 İnsan Faktörleri END 5533 İnsan Kaynakları Yönetimi END 5534 Örgütsel Davranış ve İletişim 3+0+0

9 Grup içinden alınması gerekli toplam kredi 6 İşletme Yönetimi Grubu END 5541 Mühendisler için Finans ve Muhasebe END 5543 Teknolojik Ürünlerde Pazarlama END 5542 Ar-Ge Finansmanı END 5544 Girişimcilik Grup içinden alınması gerekli toplam kredi 6 Teknoloji Yönetimi Grubu END 5551 Stratejik Teknoloji Yönetimi END 5552 Ürün Tasarımı ve Geliştirme END 5553 Üretim Süreç Tasarımı ve Yönetimi END 5554 Tedarik Zinciri Yönetimi END 5555 Bilgi Sistemleri ve Yönetimi END 5557 Ar-Ge Yönetimi END 5560 Mühendislik Yönetiminde Yasal Konular END 5562 Çevre Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi END 5564 Enerji Yönetimi Grup içinden alınması gerekli toplam kredi 9 Zorunlu Proje END 5590 Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Projesi Kredisiz Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri END 5501Mühendislikte Olasılık ve İstatistik Temel veri analizi ve grafileri, Olasılık kavramı, Rassal Değişkenler ve olasılık dağılımları, kesikli ve devamlı olasılık dağılımları, örnekleme dağılımları, güven aralıkları, hipotez testleri, regresyon, korelasyon ve ANOVA END 5502 Uygulamalı Yöneylem Araştırması Deterministic optimizasyon ve karar verme modellerine giriş. Mühendislik Yönetiminde karşılaşılan problemlerin optimizasyon, simülasyon ve tahmin yöntemleri kullanılarak çözülmesini sağlayacak tekniklerin öğrenciye aktarılması. END 5503 Risk ve Belirsizlik Altında Karar Analizleri Belirsizlik altında karar vericilerin yaşadığı zorlukların nasıl aşılacağına yönelik karar mekanizmalarının anlatılacaktır. Ders içeriğinde olasılıksal, stokastik ve simülasyon bazlı yöntemlerle ilgili temel bilgiler verilecektir. END 5511 Mühendislik Ekonomisi Mühendislik ve Ar-Ge projelerinin mühendislik yönetimi açısından ekonomik değerlendirmesi. Paranın zaman değeri, vergilendirmesi, başa-baş analizi, duyarlılık analizi, belirsizlik altında proje değerlendirme, risk paylaşımı, bütçeleme, finansal oranlar ve maliyet tahmin yöntemleri. END 5513 Mühendislik Projelerinin Yönetimi Projelerin Seçimi, Proje Yöneticisi, Proje Organizasyonu, Proje Planlama. Anlaşmazlık ve Müzakere Bütçeleme, Risk Analizi ve Maliyet Tahminleri. Çizelgeleme: (Bilgisayar araçları ve

10 proje yönetimi, MS-Project), Kaynak Tahsisi, İzleme ve Bilgi Sistemleri, Proje Denetlenme, Proje Bitimi. END 5522 İstatistiksel Kalite Kontrolu İşletmelerde kalitenin artırılması amacıyla kalite kontrolunun benimsenmesi, performansın artırılması amacıyla istatistiksel kalite kontrol ve altı sigma araçlarının kullanımı. Problemlerin çözümü ve geliştirme fırsatlarının belirlenebilmesi için deneysel tasarım, aksiyomatik tasarım, FMEA ve TRIZ gibi araçların kullanılması. Yazılımlar yardımı ile kalite kontrolunun işletmelere entegrasyonu. END 5524 Yalın Üretim ve Hizmet Sistemleri Yalın düşünce: Değer, Değer Akımı, Akış, Çekme, Mükemmellik. Araştırma ve ürün geliştirme, süreç geliştirme, ürün ve hizmet üretim süreçlerinde Değer Analizi. zamanında üretim yaklaşımları ve yönetsel araçları. Toplam Kalite Yönetim Sistemleri, belgelendirme süreçleri. Vaka Analizleri. Değer analizi projeleri. END 5531 Mühendisler için Liderlik ve Yönetim Yönetim dersi kapsamında yönetimde temel kavramlar,yönetim aktiviteleri, organizasyonların işleyişi, organizasyonun performansını etkileyen iç ve dış unsurlar, değişim yönetimi, organizasyon kültürü, liderlik, ekip oluşturma ve motivasyon konularında farklı yaklaşımlar incelenecektir. Dersin temel amacı; etkili lider/yönetici olmak için gerekli temel becerileri, ekipleri yönetme ve motive etme becerilerini, profesyonel iletişim becerilerini öğrenciye kazandırmak / geliştirmektir. END 5532 İnsan Faktörleri İnsan Faktörleri ve Sistem, Bilgi Girişi ve İşleyişi, Metin, Grafik, Sembol, ve Kodlar, Dinamik Bilginin Görsel Gösterimi, İşitsel, Duyusal Gösterim, Dilsel İletişim. Fiziksel İş ve Fiziksel Malzeme Taşıma, Motor Becerileri. Sistem Kontrolü, Kontroller ve Veri Giriş Aletleri, El Aletleri ve Cihazlar. Uygulamalı Antropometri, İş Yeri tasarımı ve Oturma, Bileşenlerin Fiziksel Alana Yerleşimi, İşyeri Tasarımının Kişilerarası Yönleri Çevresel Faktörler: Aydınlatma, Hava Şartları, Gürültü, ve Hareket. İş etüdünde yönetim, iş etüdü teknikleri, işin seçimi ve ölçülmesi, standart zamanların saptanması, çalışma yerinde insan hareketleri ve hareket bilgisi. END 5533 İnsan Kaynakları Yönetimi Organizasyonlarda insan kaynakları yönetimi, stratejik insan kaynakları yönetimi, iş analizi, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları seçimi, eğitim yönetimi ve kariyer gelişimi, yetenek yönetimi, performans yönetimi, ücret yönetimi, çalışan ilişkiler END 5534 Örgütsel Davranış ve İletişim Örgütsel iletişim, örgüt kültürü, yazılı ve sözlü iletişim, örgüt açısından iletişimin önemi, örgütlerde birey ve grup davranışları. Mühendislikte problem çözme ve karar verme yaklaşımları, sistemli düşünme, ekip çalışması ve motivasyonu arttırmada önemli noktalar. END 5541 Mühendisler için Finans ve Muhasebe Finansal yönetimin tanımı ve amaçları, finansal analiz, finansal planlama, nakit akışlarının tahmini ve analizi, sermaye yönetimi, taktik finansal kararlar, yönetim muhasebesinin tanımı ve amaçları, finansal muhasebe, maliyetlendirme prensipleri ve teknikleri, karar alma. END 5543 Teknolojik Ürünlerde Pazarlama Pazarlama dersinin amacı, pazarlamanın temel prensiplerinden marka yönetimine kadar geçen tüm süreçlerin detaylı olarak ele alınmasıdır. Pazarlama dersinde pazarlama planının oluşturulması, pazarlama stratejilerinin saptanması, pazarlama araştırmaları ve yöntemleri, tüketici tutum ve davranışları, marka yönetimi ana başlıkları örnek uygulamalarla desteklenerek incelenir.

11 END 5542 Ar-Ge Finansmanı Mühendislik projelerinin fizibilitesi, Mühendislik projeleri için sözleşmeler, Ar-Ge projelerindeki risklerin taımlanması ve yönetimi, Yükleniciler için maliyet tahmini Finansal destek ve kredi başvuruları, Vaka analizleri END 5544 Girişimcilik Teknoloji odaklı girişimlerin fırsat ve tehditleri. İş girişimlerinin bir işletmeye dönüşümündeki tüm aşamaların analizi. Vaka tabanlı yöntemlerle yeni ve yerleşik işletmelerin yaşam çevriminin analizi. Tanımlanacak yöntemlerle yeni fikirlerin yaratılması, değerlendirilmesi ve iş geliştirme için kullanılması. Finansman ve kaynak kullanımı. END 5551 Stratejik Teknoloji Yönetimi Teknoloji tabanlı işletmelerde stratejinin belirlenebilmesi amacıyla bu tip işletmelerin analizi ve yönetiminin incelenmesi, etkin yönetim için stratejilerin geliştirilmesi, iş stratejisi olarak teknolojiyi ön plana çıkaran veya çıkaracak işletmelerin kullanması gereken analitik araçların incelenmesi, teknoloji geliştirme amacına yönelik yatırım planlama yapısının oluşturulması, tedarikçilerin, rakiplerin ve müşterilerin davranışlarına nasıl yanıt verileceğinin incelenmesi, muhasebe, finanas, operasyonlar, mühendislik, insan kaynakları ve pazarlama etkileşiminin ortaya konulması, vaka analizleri. END 5552 Ürün Tasarımı ve Geliştirme Ürün Tasarımı ve Geliştirme Proje bazlı ders olup 3 aşamada ilerlenecektir. Ön hazırlıkları ve alternatifleri içeren kavram geliştirme, sorun tabanlı düşünme ve analitik özellik yaklaşım tekniklerinin öğrenilmesi ile ilk aşama tamamlanacaktır. Kavram değerlendirme sistemi, kavram testleri, satış tahminleri, finansal analiz ve ürün protokolu oluşturma bölümlerini içeren kavram değerlendirme süreci; tasarım, tasarım ekibi kurumu ve yönetimi ve ürün kullanım testlerini içeren geliştime süreci; piyasaya sürülmek için strajik planlama ve yönetim, piyasa testleri, kamu politikalarını içeren piyasaya sunulma süreci ile ikinci aşama tamamlanacaktır. Son aşamada öğrenciler takımlar halinde fiziksel bir ürünü anlayıp, tasarlayacaklar ve bu ürünün prototipini üreteceklerdir. END 5553 Üretim Süreç Tasarımı ve Yönetimi Üretim sistemlerine giriş. Üretim süreçlerinin tasarımı ve üretim planlama modelleri. Klasik envanter teorisi ve uygulamaları. zamanında üretim yaklaşımı ve çözümlemeleri. Hiyerarşik üretim planlama yaklaşımları ve çözümlemeleri. Üretim ve hizmet sistemlerinin kontrolü, çizelgelemesi. END 5554 Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zincirinde Dağıtım Ağlarının Tasarımı, Tesis Yerleşimi ve Ulaştırma, Toplu Planlama ve Ürün Çeşitliliğinin Yönetimi, Envanter Yönetimi, Dış Kaynak Kullanımı, Tedarik Zincirinde Müşteri İlişkileri, Fiyatlandırma ve Gelir Yönetimi, Tedarik Zincirinde Bilgi Teknolojisi ve Karar Destek Sistemleri END 5555 Bilgi Sistemleri ve Yönetimi Bilgi teknolojilerinde problem analizi ve uygun çözümü için gereksinimleri karşılamaya odaklı, bilgisayar tabanlı sistem, süreç bileşen veya programların nasıl tasarlanıp, uygulanacağının belirlenmesi. İmalat ve ürün geliştirme ortamlarına yönelik uygulamalarda tasarım, geliştirme ve imalat süreçlerinde israfı azaltan ve pazara çıkış zamanını kısaltan yaklaşımların verilmesi. Donanım ve yazılım teknolojilerinin seçimi ve değerlendirmesi. END 5557 Ar-Ge Yönetimi Firma tipleri, organizasyon yapısı ve öğrenme yapısı. Rekabet. Teknoloji yol-haritası. Ar-Ge, teknoloji, keşif, inovasyon kavramları. Ar-Ge ortaklıkları ve olası işbirlikleri, Ar-Ge çıktıları: Ürün

12 geliştirme, süreç iyileştirme kavramları, müşteri ihtiyaçları analizi. Ar-Ge nin stratejik rolü, Ar- Ge departmanın kurulması ve yönetilmesi, proje seçimi, verimlilik arttırma Ar-Ge harcamalarının yönetilmesi END 5560 Mühendislik Yönetiminde Yasal Konular Ders, entelektüel sermayenin korunması (patentler, telif hakları, ticari markalar), patentlerin güçlü ve zayıf yönleri, anatomisi, iyi patentler ortaya çıkarma, markaların patenti, entellektüel sermaye performansının ölçülmesi, tasarım ve ürün mesuliyeti, çalışanlara yönelik düzenlemeler ana başlıklarını içerecektir. END 5562 Çevre Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Küresel ısınma. Alternatif enerji kaynakları ve yeni teknolojiler. Sürdürülebilir kalkınma. Çevresel konuların ekonomik analizi. Çevresel etki değerlendirmesi. Yasal gereklilikler. END 5564 Enerji Yönetimi Enerjinin sanayilerde maliyet açısından önemi ve enerji maliyetleri. Enerji verimliliği ve enerji yönetimi kavramı. Enerji yönetim sürecinin oluşturulması. Aydınlatma sistemlerinde enerji tasarrufunun sağlanması. Isı, havalandırma ve klima sistemlerinde enerjinin etkin kullanımı. Enerji kaybını önleyen ısı yalıtım sistemleri. Enerji tasarrufunda etkin stratejiler. Sürdürülebilir enerji kavramı ve yeşil enerji için bina tasarımları. Alternatif enerji kaynaklarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi. Enerji yönetiminde çevresel faktörler. END 5590 Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Projesi Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi programı içinde alınan tüm derslerin genel ve bütünsel bir uygulamasına yönelik, somut uygulama fırsatlarına dönüşebilecek kazanımlar tanımlayabilen bir uygulamalı proje çalışması Tablo 2.a Yüksek Lisans Programında görev alacak tüm öğretim üyeleri Öğretim Üyesinin Adı-Soyadı Erdal EMEL Hüseyin Cenk Özmutlu Nursel Öztürk Seda Özmutlu Mehmet Akansel Âli Yurdun Orbak Tülin Gündüz Cengiz Akademik Ünvanı Profesör Dr. Doçent Dr. Doçent Dr. Doçent Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Kadrosunun Bulunduğu Kurum ve Birim Çalışma Esasları Başka Bir Lisansüstü Programda Görevli ise, Görevli Olduğu Program Adı Endüstri Yüksek Lisans ve Doktora Endüstri Yüksek Lisans ve Doktora Endüstri Yüksek Lisans ve Doktora Endüstri Yüksek Lisans ve Doktora Endüstri Yüksek Lisans ve Doktora Endüstri Yüksek Lisans ve Doktora Endüstri Yüksek Lisans Besim Türker Özalp Yrd. Doç. Dr. Endüstri

13 Betül Yağmahan Feray Çelikçapa Tuncer Tokol Adem Anbar Füsun Altuntaş Mehmet Eryılmaz Mehmet Genç Öğr. Gör. Dr. Prof.Dr. Prof.Dr. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. Prof. Dr. U.Ü. İİBF İşletme U.Ü. İİBF İşletme U.Ü. İİBF İşletme U.Ü. İİBF İşletme U.Ü. İİBF İşletme U.Ü. Hukuk Fakültesi Yüksek Lisans Endüstri Yüksek Lisans İşletme Yüksek Lisans ve Doktora İşletme Yüksek Lisans ve Doktora İşletme Yüksek Lisans ve Doktora İşletme Yüksek Lisans ve Doktora İşletme Yüksek Lisans ve Doktora Hukuk Yüksek Lisans

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız?

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Lisansüstü Eğitiminizi Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1990 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1994

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi Sınıfı / Dönemi Dili Düzeyi Türü Kategorisi Kredisi Eğitim Şekli Ön Koşul Dersler Öğretim Üyesi Diğer Öğr. Üyeleri Yardımcılar Ders Saatleri Değerlendirme Ölçütleri Türkçe Lisans Zorunlu İKTİSADİ VE İDARİ

Detaylı

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Prof. Dr.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU 2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU ZORUNLU EĞİTİM MODÜLLERİ ( 30 SAAT) Kodu Adı Açıklama Modül Saati Eğitim Yöntemi (*) GSER01 GSER02 GSER04 GSER14 Girişimciliğin Temelleri

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6 TEZLİ YÜKSEKLİSANS Birinci Dönem ISLYLU1700 ISLYL 543 Uygulamalı İstatistiğe Giriş I (Zorunlu) 3 0 3 6 Toplam 16 0 12 30 ISLYL 503 Yönetim Düşüncesinin Evrimi 3 0 3 6 ISLYL 505 Örgütsel Davranış 3 0 3

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ZORUNLU DERSLER IE 201 - Operasyon Modelleme Karar vermedeki belirsizlik rolü de dahil olmak üzere işletme kararlarının matematiksel

Detaylı

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar.

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İDARE HUKUKU 0102819 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Seçmeli

Detaylı

Kurumsal Eğitimlerimiz

Kurumsal Eğitimlerimiz 2017 Kurumsal Eğitimlerimiz İçindekiler YÖNETİCİLİK ve YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMLERİ... 11 Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi... 11 Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi... 12 Yönetimde Temel Yaklaşımlar

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2016-2017 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL ENM 101 Matematik I 4 0 6 6 ENM 102 Matematik II 4 0 6 6 ENM 103 Fizik

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL ENM 101 Matematik I 4 0 4 6 ENM 102 Matematik II 4 0 4 6 ENM 103 Fizik

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: İşletme PROGRAMIN TANIMI: Son yıllarda dünyada Sağlık yönetimi ya da Sağlık İdaresi yüksek lisans eğitim

Detaylı

İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ

İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS DOSYASI İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ 2016-2017 GÜZ Dersin Adı Öğretim Dili DERS BİLGİ PAKETİ İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ Türkçe

Detaylı

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ. İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) Programı nın amacı; sektörde yönetici konumunda

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ. İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) Programı nın amacı; sektörde yönetici konumunda SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) Programı nın amacı; sektörde yönetici konumunda faaliyet gösteren profesyonellere

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara UFUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara PROGRAM AMAÇLARI 1. İşletmecilik alanı ile ilgili temel bir bakış açısı kazanılması. 2. İşletme biliminin temel

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere GIDA MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERECESİ verilecektir.

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere GIDA MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERECESİ verilecektir. Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Genel Bilgi Ömer Halisdemir Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 2013-2014 eğitim-öğretim yılında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi alarak eğitim-öğretime

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İŞ HUKUKU 0102807 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu Yrd.

Detaylı

TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI

TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI Karar Sayısı: 168 15.12.2016 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu nun Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı na bağlı olarak Dil ve Konuşma Terapisi yüksek lisans

Detaylı

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI ( AŞAMASI) SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 8 SOE5903 Danışmanlık Z 0 1 1 0 1 YVO5001 Yönetim ve Organizasyonda

Detaylı

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İÖ) İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam otuz krediden az olmamak kaydıyla

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL İŞL101 Muhasebe I 3 0 3 6 İŞL102 Muhasebe II 3 0 3 6 İŞL103

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İlk Başvuru (Ön Kayıt) İşlemleri

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İlk Başvuru (Ön Kayıt) İşlemleri TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İlk Başvuru (Ön Kayıt) İşlemleri Başvuru Tarihleri Tezsiz Yüksek Lisans Ön Kayıtların Kabulü ( İnternetten ve Enstitüden) Tezsiz İngilizce Bölümler İçin Yabancı Dil Sınavı Tezsiz Yüksek

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

Havayolu Yönetimi (AVM202) Ders Detayları

Havayolu Yönetimi (AVM202) Ders Detayları Havayolu Yönetimi (AVM202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Havayolu Yönetimi AVM202 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLAN METNİ ve ABD GÖRE KONTENJAN DAĞILIMLARI Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLAN METNİ ve ABD GÖRE KONTENJAN DAĞILIMLARI Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLAN METNİ ve ABD GÖRE KONTENJAN DAĞILIMLARI Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2017-2018 Öğretim yılı birinci yarıyılında Türkiye

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA YÖNETİMİ Ders No : 0020050028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Girişimcilik Ar-ge ve İnovasyon BIL447 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli

Detaylı

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 0102313 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

DERS PROFİLİ. Üretim Yönetimi MAN 351 Güz 5 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. Üretim Yönetimi MAN 351 Güz 5 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Üretim Yönetimi MAN 351 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar Tarihi 2014/ /05/2014

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar Tarihi 2014/ /05/2014 İŞLETME (ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ) ANA BİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİ DERS YENİ KODU ESKİ ADI SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS) DURUMU KODU

Detaylı

DERS PROFİLİ. Tüketici Davranışları MAN 481 Güz 7 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. Tüketici Davranışları MAN 481 Güz 7 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Tüketici Davranışları MAN 481 Güz 7 3+0+0 3 6 Ön Koşul MAN 341 (Tercih Edilen) Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ DERSLERİ Dersin Dersin Adı Kredisi AKTS Z/S Sorumlu Öğretim Üyesi Kodu

İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ DERSLERİ Dersin Dersin Adı Kredisi AKTS Z/S Sorumlu Öğretim Üyesi Kodu İŞLETME ANABİLİM DALINA BAĞLI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA YÖNELİK 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AÇILAN DERSLER, SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ, BU PROGRAMLARA BAĞLI İNTİBAK DERSLERİ VE SEÇİLMESİ

Detaylı

Sedona. Eğitim Kataloğu

Sedona. Eğitim Kataloğu Eğitim Kataloğu 1. Organizasyonel yapılanma Organizasyonel yapılanma kapsamında yer alan takım yapıları, yönetim anlayışı, yazılım süreçleri gibi kavramlar, yazılım projelerini başarıya taşıyan yapıtaşları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: END 1204

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: END 1204 Dersi Veren Birim: Endüstri Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: TEKNİK İNGİLİZCE Dersin Orjinal Adı: TEKNİK İNGİLİZCE Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: END Dersin

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

YÖNETİM VE STRATEJİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. (II. Öğretim)

YÖNETİM VE STRATEJİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. (II. Öğretim) YÖNETİM VE STRATEJİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (II. Öğretim) Rekabetin ve işbirliğinin, küreselleşmenin ve yerelleşmenin, yenilikçiliğin, esnekliğin, değişimin ve standartlaşmanın bir arada var olabildiği;

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR İNŞAAT CE İngilizce. Lisans. Kısıtlı Seçmeli. Yard. Doç. Dr. Özgür Köylüoğlu DERS BİLGİLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR İNŞAAT CE İngilizce. Lisans. Kısıtlı Seçmeli. Yard. Doç. Dr. Özgür Köylüoğlu DERS BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS SÜRDÜRÜLEBİLİR İNŞAAT CE 496 8 3+0+0 3 5 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Kısıtlı Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon PROGRAMIN TANIMI: Kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları analiz edebilecek, yorumlayacak,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ yarıyılında aşağıda belirtilen programlardaki Anabilim ve Bilim Dallarına Yüksek

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Kalite Planlama ve Kontrol ES4136 4/ Bahar (3+0+0) 3 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin Önkoşulu

Detaylı

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES EĞİTİM VE GELİŞİM HİZMETİ INDENSE EĞİTİM VE DIŞ KAYNAK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İNSAN KAYNAKLARI VE İŞ HUKUKU EĞİTİMLERİ 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu Uygulamaları 6098

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BANKACILIK VE FİNANS ANA BİLİM DALI FİNANSAL RAPORLAMA VE DENETİM TEZLİ

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BANKACILIK VE FİNANS ANA BİLİM DALI FİNANSAL RAPORLAMA VE DENETİM TEZLİ KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BANKACILIK VE FİNANS ANA BİLİM DALI TEZLİ Yüksek Lisans Programı 2017-2018 Güz Dönemi ALIM İLANI YAYINLANMIŞTIR. Müracaat tarihleri: 17-18-19 Temmuz 2017

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Endüstri ve Sistem Müh. Giriş ES2131 2 / Güz (2+0+0) 2 3 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin

Detaylı

Değeri Yönetemeyenler. Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell

Değeri Yönetemeyenler. Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell Değer OLUŞTURMA Değeri Yönetemeyenler Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell Ne oluyor? İmalat Global olmak zorunda, dünya/kıta/bölge/ülke boyunca dağıtık imalat->

Detaylı

YÖNETİM VE STRATEJİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. (II. Öğretim)

YÖNETİM VE STRATEJİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. (II. Öğretim) YÖNETİM VE STRATEJİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (II. Öğretim) Rekabetin ve işbirliğinin, küreselleşmenin ve yerelleşmenin, yenilikçiliğin, esnekliğin, değişimin ve standartlaşmanın bir arada var olabildiği;

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİLERİ

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİLERİ T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİLERİ Amaç: 1- Elektrik ve Elektronik Mühendisliği kapsamına giren belirli bir alanda ileri araştırmalar ve geliştirmeler

Detaylı

YÜKSEK LİSANS KONTENJAN 1/8

YÜKSEK LİSANS KONTENJAN 1/8 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2007 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS KONTENJAN TEZLİ TEZSİZ TOPLAM Başvuru

Detaylı

Rassal Modeller (IE 324) Ders Detayları

Rassal Modeller (IE 324) Ders Detayları Rassal Modeller (IE 324) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Rassal Modeller IE 324 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i IE 201 Olasılık ve İstatistik

Detaylı

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı İşletme İşletme Bu program olup, toplam 30 kredidir. Program iki yarıyıldan oluşmaktadır. En fazla altı yarıyıla uzayabilir. Programın tamamlanabilmesi için gerekli derslerin tamamından başarılı olmak

Detaylı

Sedona. Nisan 2013 Eğitim Kataloğu

Sedona. Nisan 2013 Eğitim Kataloğu Nisan 2013 Eğitim Kataloğu 8 Nisan 2013 Sedona, yazılım firmalarına ve büyük çaplı organizasyonların bilişim departmanlarına organizasyonel yapılanma, yöneticilik, takım çalışması ve kalite süreçleri alanlarında

Detaylı

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI. Varis Yetiştirme Programı Program Süresi: 6 Gün Amacı: Aile şirketlerinde; aile sadakatini ve kimliğini güçlendirmek, aile duygularını beslemek, birlik ve beraberliğini geliştirmek,

Detaylı

YAPI İŞLETMESİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ 02. Sistem Yaklaşımı ÇEVRESEL SİSTEM

YAPI İŞLETMESİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ 02. Sistem Yaklaşımı ÇEVRESEL SİSTEM Organizasyonel ve Yönetimsel Kuramlarının Gelişimi Sistem Yaklaşımı Bilimsel Yönetim Yaklaşımıı Bürokrasi Yaklaşımı ÇEVRESEL SİSTEM Hedefler ve Değerler Alt Sistemi Teknik Alt Sistemi Yönetimsel Alt Sistemi

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345034200000533 Değer Temelli, Satış ve Finans Kavramları, ve Finans Kavramları arasındaki İlişkiler, Politikalarının Firmaların Finansal Yapıları Üzerine

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI METNİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI METNİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI METNİ ve ABD GÖRE KONTENJAN DAĞILIMLARI Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2014-2015 Öğretim yılı ikinci yarıyılında Türkiye

Detaylı

DERS PROFİLİ. Stratejik Pazarlama MAN382 Güz

DERS PROFİLİ. Stratejik Pazarlama MAN382 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Stratejik Pazarlama MAN382 Güz 1 3 3 6 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları Dersin

Detaylı

Çalışma Alanı Çevre Düzenlemesi (IE 512) Ders Detayları

Çalışma Alanı Çevre Düzenlemesi (IE 512) Ders Detayları Çalışma Alanı Çevre Düzenlemesi (IE 512) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Çalışma Alanı Çevre Düzenlemesi IE 512 Her İkisi 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Programlarına 2014-2015 öğretim yılı güz yarıyılında, Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü

Detaylı

PAZARLAMA FİNANS KURUMSAL YÖNETİM

PAZARLAMA FİNANS KURUMSAL YÖNETİM KURUMSAL CHECK UP PAZARLAMA FİNANS ÜRETİM KURUMSAL CHECK UP İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM Kurumsal Check-Up uygulaması ile firmanızın güçlü ve geliştirilmesi gerekli alanlarını, yeteneklerini analiz ederek,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Ön Koşul Dersleri. Dersin Seviyesi. Dersin Koordinatörü

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Ön Koşul Dersleri. Dersin Seviyesi. Dersin Koordinatörü DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 0102407 4 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6 İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Araştırma Yöntemleri ISL727 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve hipotezni oluşturma,

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

Örgüt Teorisi (MGMT 213) Ders Detayları

Örgüt Teorisi (MGMT 213) Ders Detayları Örgüt Teorisi (MGMT 213) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Örgüt Teorisi MGMT 213 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

YÜKSEK LİSANS 1/8 İŞLETME

YÜKSEK LİSANS 1/8 İŞLETME KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS İŞLETME TEZLİ KONTENJAN TEZSİZ

Detaylı

Alanya Alaaddin Keykubat UniversityInternational Relations Office

Alanya Alaaddin Keykubat UniversityInternational Relations Office Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Endüstri Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2015 Müfredatı 1 2 ENM106 EKONOMİ 1 2 0 3 ENM109 Teknik Resim 2 2 ENM107 Genel Kimya 2 2 ENM105

Detaylı

AÇILMASI ÖNERİLEN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU DOSYASININ KONTROL LİSTESİ (Ocak 2016)

AÇILMASI ÖNERİLEN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU DOSYASININ KONTROL LİSTESİ (Ocak 2016) AÇILMASI ÖNERİLEN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU DOSYASININ KONTROL LİSTESİ (Ocak 2016) ( ) Anabilim Dalı Başkanlığının yazısı ( ) Enstitü Müdürlüğünün yazısı ve ekinde Enstitü Kurulu kararı YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

DERS PROFİLİ. Servis Pazarlaması MAN 487 Güz

DERS PROFİLİ. Servis Pazarlaması MAN 487 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Servis Pazarlaması MAN 487 Güz 7 3+0+0 3 6 Ön Koşul MAN 341 (Tercih edilen) Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce

Detaylı

Tesis Planlama (IE 407) Ders Detayları

Tesis Planlama (IE 407) Ders Detayları Tesis Planlama (IE 407) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tesis Planlama IE 407 Bahar 3 0 0 3 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

TÜRK DÜNYASI ANABİLİM DALLARI. Türk Tarihi. ALES Puan Türü:SÖZEL. Lisans Derecesi ile Doktora. Yabancı Uyruklu

TÜRK DÜNYASI ANABİLİM DALLARI. Türk Tarihi. ALES Puan Türü:SÖZEL. Lisans Derecesi ile Doktora. Yabancı Uyruklu E.Ü.SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI DOKTORA PROGRAMLARI I TÜRK DÜNYASI ANABİLİM DALLARI Türk Tarihi T.C T.C 1-2 1 Lisans mezunlarında aranacak şartlar : Üniversitelerin Tarih,Tarih Eğitimi

Detaylı

UKS EĞİTİM LİSTESİ 1 PREZİ EĞİTİMİ 2 2 AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ 3 3 ÇATIŞMA YÖNETİMİ 2

UKS EĞİTİM LİSTESİ 1 PREZİ EĞİTİMİ 2 2 AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ 3 3 ÇATIŞMA YÖNETİMİ 2 I-GENEL YÖNETİM EĞİTİM PROGRAMI 1 PREZİ EĞİTİMİ 2 2 AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ 3 3 ÇATIŞMA YÖNETİMİ 2 4 ETKİN TAKIM KURMA, YÖNETME VE TAKIMDAŞLIK EĞİTİMİ 3 5 İŞ GELİŞTİRME EĞİTİMİ

Detaylı

Olasılık ve İstatistik II (IE 202) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik II (IE 202) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik II (IE 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik II IE 202 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Olasılık

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 0020050007 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

Başvuru Tarihleri 02 Ocak Ocak Ocak Mülakat veya Yazılı Sınav Tarihleri 16 Ocak Ocak 2017

Başvuru Tarihleri 02 Ocak Ocak Ocak Mülakat veya Yazılı Sınav Tarihleri 16 Ocak Ocak 2017 TAKVİM Doktora / Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri 02 Ocak 2017 08 Ocak 2017 Mülakat veya Yazılıya Alınacak Aday Listesinin İlanı 13 Ocak 2017 Mülakat veya Yazılı Sınav Tarihleri 16 Ocak 2017 19 Ocak

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 15: Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 5. maddesinde değişiklik yapılmasına

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün ekli listede belirtilen anabilim dallarına 2008-2009 eğitim-öğretim yılı ikinci (bahar) yarıyılında Lisansüstü

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : 0020050009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanlığı Eğitim ve Staj Birimi

İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanlığı Eğitim ve Staj Birimi İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanlığı Eğitim ve Staj Birimi AKADEMİK EĞİTİM BAŞVURU PROSEDÜRÜ 1.Amaç Genel Sekreterliğimiz ile Özel Üniversiteler

Detaylı

DERS PROFİLİ. Satış Yönetimi MAN 432 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. Satış Yönetimi MAN 432 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Satış Yönetimi MAN 432 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Seçmeli Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI

TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI 11.06.2015 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI Eğitim Komisyon Karar No: 902 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu nun Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalının Doktora programında zorunlu olarak verilen

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI

İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ (DOKTORA, TEZLİ/TEZSİZ ) PROGRAM İLANI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İÇİN; BAŞVURU TARİHLERİ: 06-10 Temmuz 2015 tarihleri arasında

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. Yarıyıl II. Yarıyıl Seçmeli (4 ders) 32 AKTS ULTF 570 Seminer 4 AKTS III. Yarıyıl ULTF 560 Bitirme Projesi 14 AKTS Seçmeli

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Doktora Programı. Genel Bilgi

İnşaat Mühendisliği Doktora Programı. Genel Bilgi İnşaat Mühendisliği Doktora Programı Genel Bilgi Ömer Halisdemir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı 1994-1995 eğitim-öğretim yılında yüksek lisans, 1993-1994 eğitim-öğretim yılında lisans öğrencisi

Detaylı