Jean Monnet Burs Programı Proje Uygulama Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Jean Monnet Burs Programı Proje Uygulama Başkanlığı"

Transkript

1

2 Jean Monnet Burs Programı Proje Uygulama Başkanlığı Şubat 2015

3 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ Jean Monnet Burs Programının Amacı, Kapsamı, Tarihçesi Burs Duyuruları ve Seçim Süreci JEAN MONNET BURS PROGRAMI AKADEMİK YILI Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Akademik Yılında Öne Çıkan Gelişmeler Rakamlarla Akademik Yılı YERLEŞTİRME SÜRECİ BURSİYER LİSTESİ (170 kişi, 16 Şubat 2015)... 16

4 2 1 GİRİŞ 1.1 Jean Monnet Burs Programının Amacı, Kapsamı, Tarihçesi Ülkemizin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarımızdan özel sektöre, sivil toplum örgütlerimizden üniversitelere, diğer bir ifadeyle toplumun her kesimine önemli görevler düşmektedir. Bu sebeple toplumun her kesiminde AB ile ilgili konuları takip eden ve bu konularda uzmanlaşan kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen bir proje olan Jean Monnet Burs Programı, Türkiye Cumhuriyeti nin AB ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış kişi sayısının artırılmasını ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlamaktadır akademik yılında ilk bursiyerlerine AB üyesi ülkelerde eğitim imkânı sağlayarak başlayan Jean Monnet Burs Programı Türkiye nin en uzun soluklu projelerinden biridir. Aradan geçen yaklaşık 25 yıllık süreçte Jean Monnet Burs Programının uygulaması üç farklı dönem içerisinde gerçekleşmiştir. Jean Monnet Burs Programının yıllarını kapsayan ilk döneminde, Türkiye de Avrupa bütünleşmesi hakkında bilgi ve birikimin artması ve bu konularda yetişmiş insan gücünün desteklenmesi amaçlanmıştır. Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak yıllarını kapsayan ikinci döneminde Burs Programının özellikle katılım sürecinde ihtiyaç duyulacak insan kaynağının yetiştirilmesi için kullanılması temel öncelik olmuştur. Programının ilk iki dönemi Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülmüştür. Program, akademik yılından itibaren Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile işbirliği içerisinde yukarıda bahsedilen hedefler çerçevesinde yürütülmektedir. Jean Monnet Burs Programına başvuruların alınması ve yapılan başvuruların değerlendirilmesi Merkezi Finans ve İhale Biriminin sorumluluğundadır. Merkezi Finans ve İhale Birimi aynı zamanda burs programının Sözleşme Makamıdır. Burs sözleşmesi, burs almaya hak kazananlar ile Merkezi Finans ve İhale Birimi arasında imzalanır. Avrupa Birliği Bakanlığı ise Burs Programının etkin yürütülmesinden sorumlu olan Uygulama Makamıdır. Burs Programının duyurulması, tanıtılması, burs almaya hak kazananların uygun eğitim programlarına yerleştirilmesi, bursiyerlerin eğitimleri boyunca ve sonrasında izlenmesi, bursiyerlere her türlü desteğin sağlanması ve bursiyerlerle sürdürülebilir iletişim kanallarının oluşturulmasından Avrupa Birliği Bakanlığı sorumludur. Avrupa Birliği Bakanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi yukarıda bahse konu tüm çalışmaları Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun desteği ile yürütmektedir. Bugüne kadar yaklaşık 1800 kişinin faydalandığı Burs Programına, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları, üniversite son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile üniversitelerin akademik ve idari personeli başvurabilmektedir. Burs almaya hak kazanan kişiler süresi en az 3, en fazla 12 ay olmak kaydıyla AB üyesi ülkelerde bulunan bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans öğrenimi görebilmekte veya araştırma programlarına katılabilmektedir. Burs programının amacı doğrultusunda, Jean Monnet Bursları, ülkemizin AB'ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile doğrudan ilgili konularda gerçekleştirilecek yüksek lisans veya araştırma çalışmalarına tahsis edilmektedir. Bu nedenle, sadece duyuruda belirtilen AB müktesebat başlıklarında yapılacak çalışmalar için burs verilmektedir. Bu müktesebat başlıkları şunlardır:

5 3 Malların Serbest Dolaşımı, İşçilerin Serbest Dolaşımı, İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi, Sermayenin Serbest Dolaşımı, Kamu Alımları, Şirketler Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Rekabet Politikası, Mali Hizmetler, Bilgi Toplumu ve Medya, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı, Balıkçılık, Taşımacılık Politikası, Enerji, Vergilendirme, Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika, İstatistik, Sosyal Politika ve İstihdam, İşletmeler ve Sanayi Politikası, Trans-Avrupa Şebekeleri, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu, Yargı ve Temel Haklar, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik, Bilim ve Araştırma, Eğitim ve Kültür, Çevre, Tüketicinin ve Sağlığın Korunması, Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler), Mali Kontrol, Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları Bursiyerlere eğitim/okul ücreti, yaşam giderleri (yeme-içme, konaklama vb.) ve sabit ödenek (vize-pasaport, eğitim materyali, seyahat, çalışma ziyareti, yerel makamlara kayıt, sağlık ve sigorta ile her türlü vergi ve benzeri masraflar için kullanılmak üzere) başlıkları altında ödeme yapılmaktadır. Burs Programı, AB alanında ihtiyaç duyulan uzman sayısının artırılmasının yanı sıra AB ve Türkiye arasında sivil toplum diyaloğunun kurulmasına da uzun zamandır katkıda bulunmaktadır. 1.2 Burs Duyuruları ve Seçim Süreci Burs duyuruları yılın üçüncü veya dördüncü çeyreğinde yapılmaktadır. Evrakını istenilen nitelikte ve eksiksiz sunarak ön değerlendirme aşamasını geçen adaylar, başvuru formunda belirttikleri AB resmi dillerinde cevaplandırdıkları yazılı ve sözlü sınavlardaki başarılarına göre burs almaya hak kazanmaktadırlar akademik yılı için burs almaya hak kazanan 170 bursiyer, 13 Ağustos 2014 tarihinde açıklanmıştır. Ağustos ayının sonuna doğru başlayan eğitim programlarına yerleştirme süreci ise 170 bursiyer için 16 Şubat 2015 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır akademik yılında da 210 bursiyerin desteklenmesi planlanmaktadır. Raporun bundan sonraki bölümlerinde akademik yılına ilişkin bilgilere yer verilecektir.

6 4 2 JEAN MONNET BURS PROGRAMI AKADEMİK YILI 2.1 Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri akademik yılı Jean Monnet Burs Programının tanıtımı için ülke genelinde yaygın bir tanıtım ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda: 11 farklı şehirde 21 üniversitede (ODTÜ, Bilkent, Marmara, Yeditepe, Ankara, Galatasaray, Bahçeşehir, Karatekin, Hitit, Amasya, Uludağ, Korkutata, Çukurova, Yüzüncüyıl, TOBB-ETÜ, Mersin, Çağ, Istanbul Ticaret, Şehir, Harp Akademisi, Dumlupınar ve LSE-ODTÜ) bilgilendirme günleri gerçekleştirilmiştir. Kamu çalışanları için Ankara da 39 farklı kamu kurumunda bilgilendirme günü gerçekleştirilmiştir: TRT Okul TV Kanalı; Ankara -ATAUM; Adalet Bakanlığı; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı; Kalkınma Bakanlığı; İçişleri Bakanlığı; Maliye Bakanlığı; Milli Eğitim Bakanlığı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Orman ve Su İşleri Bakanlığı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Kültür ve Turizm Bakanlığı; AFAD; Gençlik ve Spor Bakanlığı; TÜBİTAK; YÖK, Merkez Bankası, Devlet Personel Başkanlığı; SPK; RTÜK; BDDK; Kamu İhale Kurumu; TAPDK; BTK; Türkiye İstatistik Kurumu; Gelir İdaresi Başkanlığı, KOSGEB; TSE; SGK-İŞKUR; TRT; Anayasa Mahkemesi, Hazine Müsteşarlığı; Ekonomi Bakanlığı; HSYK; EPDK; Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve TBMM. Düzenlenen bilgilendirme günlerinde 1900 katılımcıya Burs Programı hakkında detaylı bilgi verilmiştir adet burs duyurusu afişi ülke genelindeki yaklaşık 1300 kuruma (valilikler, kalkınma ajansları, AB Bilgi Merkezleri, üniversiteler, STK lar vb.) dağıtılmıştır. Çeşitli ulusal, yerel gazete ve sektörel dergide Burs Programı ile ilgili haber ve duyurular yayımlanmıştır. Burs Programının internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında duyurular yapılmış; burs duyurusuna ilişkin en çok takip edilen internet siteleriyle işbirliğine gidilmiştir Akademik Yılında Öne Çıkan Gelişmeler Önceki akademik yıllarla karşılaştırıldığında akademik yılına ilişkin memnuniyet verici gelişmeleri şunlardır: Başvuru sayısında yaklaşık %100 lük bir artış olması 50 farklı ilden başvuru alınmış olması Ankara ve İstanbul dışındaki illerden bursu kazanan kişi sayısında artış olması (20 bursiyer - Adana, Amasya, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa ve Tekirdağ) Bursların kadın ve erkekler arasında dengeli bir şekilde dağılmış olması (83 Kadın (%49), 87 erkek (%51) bursiyer) 2.3 Rakamlarla Akademik Yılı akademik yılı bursuna başvuran 967 başvuru sahibinden 184 ü duyuruda belirtilen başvuru kriterlerini (dil yeterlilik puanı, lisans not ortalaması vb.) sağlamamaları ve/veya başvuru evrakını eksik sunmaları sebebiyle ön değerlendirmeyi geçememiştir.

7 5 Yazılı sınava girmeye hak kazanan 783 bursiyerden 109 u çeşitli sebeplerden ötürü (sağlık problemi, farklı burs olanakları, kurumundan onay alamama vb.) sınava katılım sağlamamıştır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan 378 bursiyerden 41 i çeşitli sebeplerden ötürü (sağlık problemi, farklı burs olanakları, kurumundan onay alamama vb.) sınava katılım sağlamamıştır. AB ye katılım sürecinde özellikle kamu kurumlarımızın idari kapasitesinin artırılması açısından büyük önem taşıyan Jean Monnet Burs Programı kapsamında kamu kurumlarına her akademik yılda %60 mertebesinde kontenjan ayrılırken, üniversitelere %30, özel sektöre ise %10 oranında kontenjan ayrılmaktadır. Asil listede yer alıp da burs kullanma hakkından feragat eden bursiyerler yerine yedek listeden davet edilenlerle beraber 16 Şubat 2015 tarihi itibarıyla eğitim programlarına yerleştirme sonuçlarına baktığımızda 170 bursiyerin 86 sı kamu personeli, 63 ü üniversite öğrencisi veya akademik/idari personeli, 21 i ise özel sektör çalışanıdır. Sektör Başvuru Tablo 1 Sektörel Dağılım (Başvuru, Sınav Süreci, Kazananlar) Yazılıya Girmeye Hak Kazanan Aday Yazılıya Giren Aday Sözlüye Girmeye Hak Kazanan Aday Sözlüye Giren Aday Kontenjan/ Kazanan (Asil Liste) 1 Yedek /Yedek Listeden Davet Edilen Bursiyer Yerleştirilen Bursiyer (16 Şubat 2015) 2 Kamu /102 4/4 86 Üniversite /51 84/15 63 Özel /17 38/10 21 Toplam / Geçmiş yıllardaki Jean Monnet Burs Programı istatistikleri de dikkate alınacak olursa Burs Programının cinsiyet göre dağılımı açısından dengeli olduğu söylenebilir , , , , , , akademik yıllarında bursiyerlerin sırasıyla %63, %56, %61, %51, %51, %52 ve %49 u kadındır. Cinsiyet Tablo 2 Cinsiyete Göre Dağılım Başvuru Kazanan (Asil Liste) Yerleştirilen Bursiyer (16 Şubat 2015) Kadın Erkek Toplam Başvuruların coğrafi dağılımı incelendiğinde, başvuruların %58 inin kamu kuruluşlarının ve üniversitelerin yoğun olarak yer aldığı Ankara dan yapıldığı görülmektedir. Özel sektör 1 Asil Liste: akademik yılında burs almaya hak kazandığı 13 Ağustos 2014 tarihinde açıklanan bursiyerler listesidir. 2 Asil listede yer alıp da bursu kullanma hakkından feragat eden bursiyerlerin yerlerine sırasıyla yedek adayların davet edilmesiyle oluşturulmuş 16 Şubat 2015 tarihli listedir. 3 Yazılı sınava giren aday sayısı 674 olmasına rağmen yazılı sınava girenlerin imza listesi Merkezi Finans ve İhale Biriminde bulunduğundan adayların sektör dağılımı verilememiştir.

8 6 kuruluşlarının ve üniversitelerin yoğun olarak yer aldığı İstanbul dan başvuru oranı ise %30 dur. İstanbul ve Ankara dışındaki şehirlerden başvuru oranı düşük olsa da, ülke genelindeki 50 farklı ilden başvuru alınması, 22 farklı ilden gelen başvuru sahiplerinin yazılı sınava girmesi memnun edici ve gelecek dönemler için umut verici bir gelişmedir. Bu akademik yıldaki bir diğer memnuniyet verici gelişme Ankara ve İstanbul dışındaki illerden de (Adana, Amasya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa and Tekirdağ) burs almaya hak kazanan kişi sayısındaki (20 bursiyer) artıştır. Tablo 3 Coğrafi Dağılım İl Başvuru Yazılı Sınava Giren Aday Sözlü Sınava Giren Aday Kazanan (Asil Liste) Yerleştirilen Bursiyer (16 Şubat 2015) Adana Adıyaman Ağrı Amasya Ankara Antalya Aydın Balıkesir Bilecik Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzurum Eskişehir Gaziantep Gümüşhane Hatay Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kocaeli

9 7 İl Başvuru Yazılı Sınava Giren Aday Sözlü Sınava Giren Aday Kazanan (Asil Liste) Yerleştirilen Bursiyer (16 Şubat 2015) Konya Kütahya Manisa Mardin Mersin Muğla Nevşehir Ordu Sakarya Samsun Siirt Şanlıurfa Tekirdağ Tokat Van Yalova Diğer (Yurtdışı vb.) Toplam Bursiyerlerimizden 167 si, 2 si Fransızca dilinde öğretim yapan programlara yerleştirilmişken, 1 bursiyerimiz eğitimini İspanyolca alacaktır. Dil Başvuru Tablo 4 AB Resmi Dillerine Göre Dağılım Yazılı Sınava Giren Aday Sözlü Sınava Giren Aday Kazanan (Asil Liste) Yerleştirilen Bursiyer (16 Şubat 2015) Fransızca Almanca İspanyolca İtalyanca TOPLAM Yazılı sınava giren aday sayısı 674 olmasına rağmen yazılı sınava girenlerin imza listesi Merkezi Finans ve İhale Biriminde bulunduğundan adayların sektör dağılımı verilememiştir.

10 8 Bursiyerlerimiz en az 3, en fazla 12 aylık dönemde AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta AB müktesebat başlıkları ile ilgili konularda yüksek lisans eğitimi görebilmekte veya araştırma programlarına katılabilmektedirler akademik yılı bursiyerlerinin 160 ı yüksek lisans öğrenimi görecek, 10 u ise araştırma programlarına katılacaktır. Program Türü Tablo 5 Eğitim Programlarına Göre Dağılım Başvuru Yüksek Lisans Araştırma Programı Toplam Yerleştirilen Bursiyer (16 Şubat 2015) Jean Monnet Bursları, ülkemizin AB'ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile doğrudan ilgili konularda gerçekleştirilecek yüksek lisans veya araştırma çalışmalarına tahsis edilmektedir. Bu nedenle, diğer lisansüstü burs programlarından farklı olarak yalnızca belirlenen 31 AB Müktesebat başlığında yapılacak çalışmalara burs verilmektedir akademik yılının 170 bursiyeri 27 farklı müktesebat başlığında eğitim alacaktır akademik yılında bursiyerlerimiz tarafından en çok tercih edilen müktesebat başlığı Enerji olmuştur. Bu başlığı Mali Hizmetler ve Sosyal Politika ve İstihdam başlıkları takip etmiştir. Bahse konu akademik yılda bursiyerler tarafından çalışılmayacak başlıklar ise Kamu Alımları; İşçilerin Serbest Dolaşımı; Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı ve Trans-Avrupa Şebekeleri dir. Çalışma Alanı Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika Tablo 6 Çalışma Alanlarına Göre Dağılım Başvuru Yazılı Sınava Giren Aday Sözlü Sınava Giren Aday Kazanan (Asil liste) Yerleştirilen Bursiyer (16 Şubat 2015) Yargı ve Temel Haklar Mali Hizmetler Bilgi Toplumu ve Medya Sosyal Politika ve İstihdam Şirketler Hukuku Enerji Bilim ve Araştırma Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Eğitim ve Kültür Çevre İşletmeler ve Sanayi Politikası

11 9 Çalışma Alanı Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Başvuru Yazılı Sınava Giren Aday Sözlü Sınava Giren Aday Kazanan (Asil liste) Yerleştirilen Bursiyer (16 Şubat 2015) Fikri Mülkiyet Hukuku Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler) Taşımacılık Politikası İstatistik Mali Kontrol Rekabet Politikası Tarım ve Kırsal Kalkınma Vergilendirme Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Malların Serbest Dolaşımı Kamu Alımları İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Sermayenin Serbest Dolaşımı Trans-Avrupa Şebekeleri Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Balıkçılık İşçilerin Serbest Dolaşımı Toplam

12 YERLEŞTİRME SÜRECİ Yukarıdaki bölümlerde akademik yılının tüm aşamaları (başvuru, sınav, kazananlar, yerleştirilenler) için detaylandırılan rakamlar aşağıdaki bölümde eğitim programlarına yerleştirilen bursiyerler için özetlenmiştir. Tablo 7 Bursiyerlerin Sektörel Dağılımı Sektör Bursiyer Kamu 86 %51 Üniversite 63 %37 Özel 21 %12 TOPLAM 170 %100 % Tablo 8 Cinsiyete Göre Dağılım Cinsiyet Bursiyer % Kadın 83 %49 Erkek 87 %51 TOPLAM 170 %100 Tablo 9 Bursiyerlerin Eğitimlerini Sürdürecekleri AB Resmi Dilleri AB Resmi Dili Bursiyer 167 Fransızca 2 İspanyolca 1 TOPLAM 170

13 11 43 farklı kamu kurumundan 86 çalışanın burs almaya hak kazandığı döneminde en çok bursiyer gönderen kurum 6 bursiyerin olduğu Avrupa Birliği Bakanlığıdır. Avrupa Birliği Bakanlığını sırasıyla TÜBİTAK ve Sayıştay takip etmiştir. Kamu Kurumu Tablo 9 Bursiyerlerin Kamu Kurumlarına Göre Dağılımı Bursiyer Avrupa Birliği Bakanlığı 6 TÜBİTAK 5 Sayıştay 5 Ekonomi Bakanlığı 4 Kalkınma Bankası 4 Kültür ve Turizm Bakanlığı 4 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 4 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 4 Adalet Bakanlığı 3 BOTAŞ 3 TPAO 3 Merkez Bankası 2 TBMM 2 HSYK 2 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2 Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2 Trakya Kalkınma Ajansı 2 Türk Eximbank 2 Rekabet Kurumu 2 Danıştay 1 DSİ 1 Karayolları Genel Müdürlüğü 1 MTA 1 PTT 1 Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı 1 İstanbul Kalkınma Ajansı 1 İzmir Bölge İdare Mahkemesi, Adalet Bakanlığı 1 İzmir Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1 Sağlık Bakanlığı 1 İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü 1 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1 RTÜK 1 İpekyolu Kalkınma Ajansı 1 Ziraat Bankası 1 TMO 1 TOBB 1 Türk Akreditasyon Kurumu 1 TSK 1 TEDAŞ 1 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 1 Türk Patent Enstitüsü 1 Yeşilırmak Havası Kalkınma Birliği 1 TOPLAM 86

14 akademik yılı hariç, , ve akademik yıllarında en çok bursiyer gönderen Orta Doğu Teknik (ODTÜ) iken akademik yılında Bilkent ODTÜ yü geçmiştir akademik yılında en çok bursiyer gönderen ODTÜ yü Galatasaray ve Boğaziçi takip etmiştir. Tablo 10 Bursiyerlerin Üniversitelere Göre Dağılımı Üniversite Bursiyer ODTÜ 11 Galatasaray 9 Boğaziçi 8 Bilkent 7 Sabancı 5 İstanbul 3 Ankara 2 Dokuz Eylül 2 Gazi 2 Hacettepe 2 İstanbul Şehir 2 İTÜ 2 Anadolu 1 Çukurova 1 Ege 1 Kadir Has 1 Koç 1 Sakarya 1 TOBB-ETÜ 1 Uludağ 1 TOPLAM 63

15 13 Geçmiş akademik yıllarda olduğu gibi, en çok bursiyer gönderen özel sektör kuruluşu İş Bankası olmuştur. Kuruluş Adı Tablo 11 Bursiyerlerin Özel Sektör Kuruluşlarına Göre Dağılımı Bursiyer İş Bankası 3 Deloitte 2 A&G Sağlık Hizmetleri Ltd. 1 CLK Boğaziçi Elektrik Dağıtım Ltd. 1 Erdoğan Hukuk Bürosu 1 GY Mühendislik Mimarlık ve Enerji Danışmanlık Şti. 1 HTT Grup Mobilya ve Dekorasyon Ltd. 1 IKADA Danışmanlık Ltd. 1 Mehmet Gün&Ortakları Hukuk Bürosu 1 OYAK Sigorta 1 Ozan Giyim Tic. San A.Ş. 1 Pleksus A.Ş. 1 Rolls-Royce Türkiye 1 Troy Gemicilik Ltd. 1 Türk Telekom A.Ş. 1 Tütüncübaşı Hukuk Bürosu 1 UNICEF Türkiye 1 Yüksel Karkın Küçük Hukuk Bürosu 1 TOPLAM 21 Bursiyerlerimiz 11 farklı AB üyesi ülkede eğitim alacaktır. Tablo 12 Bursiyerlerin Eğitim Programlarına Yerleştirildiği Ülkeler AB Üye Ülkesi Bursiyer İngiltere 141 Fransa 6 İtalya 6 Hollanda 5 Almanya 3 Belçika 2 İrlanda 1 İspanya 1 Portekiz 1 İsveç 1 Avusturya 1 TOPLAM 170 Bursiyerlerimiz 61 farklı eğitim kurumunda 27 farklı müktesebat başlığında eğitim alacaktır. Bursiyerlerimiz tarafından en çok tercih edilen üniversite 26 bursiyerimizin eğitim alacağı LSE olmuştur.

16 14 Tablo 13 Tercih Edilen Üniversiteler Üniversite Bursiyer LSE 26 King's College London 17 City University London 11 Queen Mary University of London 8 University of Essex 6 University of Sussex 6 University College London 5 University of Edinburgh 5 LUISS School of Government 5 University of Reading 4 Imperial College London 3 University of Greenwich 3 University of Leeds 3 University of Warwick 3 Cardiff University 2 College of Europe 2 London Business School 2 Newcastle University 2 Swansea University 2 University of Amsterdam 2 University of Cambridge 2 University of Durham 2 University of Dundee 2 University of East Anglia 2 University of Kent 2 University of Manchester 2 University of Oxford 2 University of Surrey 2 University of Westminster 2 University of York 2 Aston University 1 Barcelona Graduate School of Economics 1 Brunel University London 1 Carlos III University of Madrid 1 Cass Business School 1 Catholic University of Lyon 1 Coventry University 1 Cranfield University 1 EDHEC Business School 1 HEC Paris 1 Kingston University 1 Leiden University 1 Maastricht University 1 Max Planck Institute 1 Munich Intellectual Property Law Centre 1 Research Centre of Campania 1 Region for Cultural Heritage Saarland University 1 SOAS University of London 1 Universitat Autonoma de Barcelona 1

17 15 Üniversite Bursiyer University College Dublin 1 University Paris 1 Pantheon Sorbonne 1 University of Lancaster 1 University of Lisbon 1 University of Nottingham 1 University of Sheffield 1 University of South Wales 1 University of Stirling 1 University of Strathclyde 1 University of Twente 1 University of Vienna 1 Uppsala University 1 TOPLAM 170

18 16 4 BURSİYER LİSTESİ İsim/Soyisim AB Müktesebat Başlığı Sektör Kurum AB Resmi Dili Program Ev Sahibi Kuruluş Ülke Berna Eyit Tarım ve Kırsal Kalkınma Kamu TMO Genel Müdürlüğü MSc in Food Economics and Marketing University of Reading Eda Zorlu Tarım ve Kırsal Kalkınma Kamu Avrupa Birliği Bakanlığı MA in European Studies King's College London Duygu Çimen Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler) Kamu TÜRK EXIMBANK LLM in International and European Trade and Investment Law Catholic University of Lyon FR Neşe Türkseven Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler) Kamu İstanbul Kalkınma Ajansı MSc in Local Economic Development Yasemin Kavlak Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler) Kamu Ekonomi Bakanlığı LLM in International Business Law Queen Mary University of London Yasemin Şener Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler) Üniversite Sabancı MA in European Political and Administrative Studies College of Europe BE Yıldız Onur Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler) Kamu Ekonomi Bakanlığı MA in International Political Economy King's College London Fatma Müjgan Güngör Şirketler Hukuku Özel Sektör Mehmet Gün & Partners Avukatlık Bürosu LLM in International Commercial Law University of Reading

19 İsim/Soyisim AB Müktesebat Başlığı Sektör Kurum AB Resmi Dili Program Ev Sahibi Kuruluş Ülke Gökçe Kurtulan Şirketler Hukuku Üniversite Galatasaray LLM Hazal Korkmaz Şirketler Hukuku Özel Sektör Yüksel Karkın Küçük Avukatlık Ortaklığı LLM King's College London Saffet Aras Uygur Şirketler Hukuku Kamu Avrupa Birliği Bakanlığı MSc in Law and Accounting Serhat Aydın Şirketler Hukuku Üniversite İstanbul LLM in International Business Law King's College London Erdem Aktekin Rekabet Politikası Kamu Rekabet Kurumu LLM in Law and Economics Queen Mary University of London Ferudun Tombuloğlu Rekabet Politikası Kamu Ekonomi Bakanlığı MA in Global Political Economy University of Sussex Neyzar Ünübol Rekabet Politikası Kamu Rekabet Kurumu LLM in Competition Law University College London Numan Sabit Sönmez Rekabet Politikası Üniversite Ankara LLM King's College London Zehra Bilge Ünlüsoy Rekabet Politikası Özel Sektör CLK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. LLM in Competition Law King's College London 17

20 18 İsim/Soyisim AB Müktesebat Başlığı Sektör Kurum AB Resmi Dili Program Ev Sahibi Kuruluş Ülke Burçak Aydın Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Üniversite Hacettepe MSc in Applied Health Research University of York Şadime Başak Kişi Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Kamu Sağlık Bakanlığı MSc in Human Nutrition University of Surrey Bartu Ünlü Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika Üniversite Orta Doğu Teknik MSc in International Political Economy Bener Burkay Alp Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika Üniversite Koç MSc in Political Economy of Europe Didem Güneş Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika Kamu Merkez Bankası Master in Economics and Business Administration Universitat Autonoma de Barcelona ES Engin Yılmaz Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika Kamu Gelir İdaresi Başkanlığı İspanyolca Research Carlos III University of Madrid ES Esma Çetinkaya Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika Üniversite Orta Doğu Teknik Msc in International Political Economy Ezgi Kurt Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika Üniversite Orta Doğu Teknik Msc in Macroeconomic Policy and Financial Markets Barcelona Graduate School of Economics ES Gamze Yalım Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika Üniversite Orta Doğu Teknik MSc in Business Economics City University London

21 İsim/Soyisim AB Müktesebat Başlığı Sektör Kurum AB Resmi Dili Program Ev Sahibi Kuruluş Ülke Gökalp Ertuğrul Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika Kamu Kalkınma Bankası MA in Global Political Economy University of Sussex Mert Kurtoğlu Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika Üniversite Bilkent MSc in International Political Economy Reyhan Ayas Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika Üniversite Sabancı MSc in Economics Seran Çavdar Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika Üniversite Boğaziçi MSc in Economics Umay Atik Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika Üniversite Orta Doğu Teknik MSc in Political and Political Economy Yetkin Özer Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika Kamu Trakya Kalkınma Ajansı MA in International Political Economy University of Warwick Aycan Taşyürek Eğitim ve Kültür Üniversite Boğaziçi MSc in Creative Business EDHEC Business School FR Neslihan Yumukoğlu Eğitim ve Kültür Özel Sektör IKADA Danışmanlık MA Cross-Cultural Communication and International Relations Newcastle University Simge Erdoğan Eğitim ve Kültür Üniversite Boğaziçi MA in Museum Studies University College London 19

22 20 İsim/Soyisim AB Müktesebat Başlığı Sektör Kurum AB Resmi Dili Program Ev Sahibi Kuruluş Ülke Taner Beyoğlu Eğitim ve Kültür Kamu Kültür ve Turizm Bakanlığı MA in Culture, Policy and Management City University London Yusuf Fırıncı Eğitim ve Kültür Kamu Kültür ve Turizm Bakanlığı MSc in International and European Politics University of Edinburgh Ali Güneş Kaya Enerji Üniversite TOBB Ekonomi ve Teknoloji MSc in Advanced Control and Systems Engineering University of Manchester Begüm Akçora Enerji Kamu BOTAŞ MSc in Energy Economics and Policy University of Surrey Ebru Uyguntürk Enerji Özel Sektör Tütüncübaşı Hukuk Bürosu LLM in Energy and Natural Resources Law Queen Mary University of London Ece Akın Enerji Üniversite Galatasaray MSc in Renewable Energy and Power System s Management City University London Erhan Kapıcı Enerji Kamu İpekyolu Kalkınma Ajansı MSc in Renewable Energy and Power Systems Management City University London Ersin Merdan Enerji Üniversite Sabancı MSc in Eurasian Political Economy and Energy King's College London Gülsinem Polat Enerji Kamu TPAO Research Uppsala University SE

23 İsim/Soyisim AB Müktesebat Başlığı Sektör Kurum AB Resmi Dili Program Ev Sahibi Kuruluş Ülke Hasan Öz Enerji Kamu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MSc in Global Energy Management University of Strathclyde İhsan Tubay Enerji Kamu Devlet Su İşleri MSc in Energy and Environmental Technology and Economics City University London Koray Yalçıntepe Enerji Kamu BOTAŞ MSc in Energy Trade and Finance Cass Business School, City University London Murat Çetin Enerji Kamu TEİAŞ MSc in Energy and Environmental Technology and Economics City University London Oğuzhan Oğuz Enerji Kamu BOTAŞ LLM King's College London Osman Kürtül Enerji Kamu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MSc in Economics and Policy of Energy and the Environment University College London Özlem Bozyurt Enerji Özel Sektör Deloitte MSc in Sustainable Development HEC Paris FR Pelin Kır Enerji Özel Sektör GY Mühendislik Mimarlık Enerji Danışmanlığı Serkan Er Enerji Üniversite Boğaziçi MSc in Energy Studies with Specialisation in Energy Economics MSc in Energy and Environmental Technology and Economics University of Dundee City University London 21

24 22 İsim/Soyisim AB Müktesebat Başlığı Sektör Kurum AB Resmi Dili Program Ev Sahibi Kuruluş Ülke Sıla Bozok Enerji Üniversite Galatasaray MSc in International Political Economy Suzi Özlem Erdoğan Enerji Kamu TPAO MSc in Energy Policy for Sustainability University of Sussex Şeyma Yağcı Enerji Kamu TPAO MA in European Politics University of Sussex Burcu Soysal İşletme ve Sanayi Politikası Üniversite Boğaziçi MSc in Management, Organisations and Governance Ece Ozan İşletme ve Sanayi Politikası Üniversite Kadir Has MSc in International Management Cardiff University Fatih Furkan Kaya İşletme ve Sanayi Politikası Özel Sektör Deloitte MSc in Management Queen Mary University of London Haluk Erdem Kafaoğlu İşletme ve Sanayi Politikası Özel Sektör Ozan Giyim Sanayi ve Tic. A.Ş. MSc in Management and Strategy Hatice Özgül Özhisar İşletme ve Sanayi Politikası Kamu Kültür ve Turizm Bakanlığı MSc in Globalisation and Development University of Manchester Mahmut Muhiddin Keskin İşletme ve Sanayi Politikası Kamu Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı MSc in Political Economy of Emerging Markets King's College London

Jean Monnet Burs Programı Proje Uygulama Başkanlığı

Jean Monnet Burs Programı Proje Uygulama Başkanlığı Jean Monnet Burs Programı Proje Uygulama Başkanlığı Şubat 2015 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 2 1.1 Jean Monnet Burs Programının Amacı, Kapsamı, Tarihçesi... 2 1.2 Burs Duyuruları ve Seçim Süreci... 3 2 JEAN

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI. 2014-2015 Akademik Yılı Farkındalık Artırma Toplantıları

JEAN MONNET BURS PROGRAMI. 2014-2015 Akademik Yılı Farkındalık Artırma Toplantıları JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2014-2015 Akademik Yılı Farkındalık Artırma Toplantıları 1 EKİM 29 KASIM 2013 Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen BAĞIŞ Jean Monnet bursiyerleri Avrupa Birliği sürecinin

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 8) Sayıştay 9) Adalet Bakanlığı 10) Millî Savunma Bakanlığı

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 )

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) 2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) KURUM ADI Kontenjan sayısı 1. Grup (A) 1. Grup (B) 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

Şubat 2014 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli

Şubat 2014 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli Şubat lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 9 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI 9 9 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 9 ADIYAMAN

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı Haziran lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI

(I) SAYILI CETVEL 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI 1 BAŞBAKANLIK 100 2 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 30 3 YARGITAY BAŞKANLIĞI 100 4 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 30 5 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 40 6 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 45

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI MAL VE HİZMET ALIM FAİZ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK CUMHURBAŞKANLIĞI 80.441.000 7.400.000 141.834.000 2.125.000 143.959.000

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ*

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* GENEL BİLGİLER 200 yılında yayınlanan 469 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi,

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES İstanbul 1. Boğaziçi D34-MEVLANA-01 2. Galatasaray D34-MEVLANA-02 3. İstanbul Teknik D34-MEVLANA-03 4. İstanbul D34-MEVLANA-04 5. Marmara D34-MEVLANA-05

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

Jean Monnet Burs Programı. 2012-2013 Akademik Yılı Raporu. Proje Uygulama Başkanlığı

Jean Monnet Burs Programı. 2012-2013 Akademik Yılı Raporu. Proje Uygulama Başkanlığı Jean Monnet Burs Programı 0-0 Akademik Yılı Raporu Proje Uygulama Başkanlığı Aralık 0 İÇİNDEKİLER:. GİRİŞ... 4.. Jean Monnet Burs Programının Amacı, Kapsamı, Tarihçesi... 4.. Burs Duyuruları ve Seçim Süreci...

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

2015 Kontenjanı Kontenjanı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) ,67619

2015 Kontenjanı Kontenjanı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) ,67619 PROGRAM KODU 107210959 107211181 107210465 MARMARA MARMARA MARMARA ÜNİVERSİTE PROGRAM ADI 2015 2016 Okul Birinciliği 2015-ÖSYS 0,12BAŞARI SIRASI 2016 Beklenen En Düşük Sıra 2015-ÖSYS EK PUANLI B.SIRA 2015-ÖSYS

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL 2014 ÖSYS VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) AR (6) 207010351 İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sinema

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İktisat TM-1 108 108 299,03 347,73 273,52 273,52 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İktisat (İÖ) TM-1 108 108 276,04 297,95 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

Detaylı

2013 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU

2013 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU 2013 YILI BİLGİ EDİNME GENEL RAPORU GENEL TOPLAM I CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ II III IV BAŞBAKANLIK GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAKANLIKLAR BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI (Bülent ARINÇ) BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

2017 ÜNİVERSİTE KABULLERİ. Saint Benoît Lisesi

2017 ÜNİVERSİTE KABULLERİ. Saint Benoît Lisesi 2017 ÜNİVERSİTE KABULLERİ Saint Benoît Lisesi TÜRKİYE : 133 mezunumuza 29 devlet, 48 burslu fakülte... Boğaziçi Üniversitesi : 1 ODTÜ : 1 İstanbul Teknik Üniv. : 4 Koç Üniversitesi : 24 Sabancı Üniversitesi

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ACIBADEM ACIBADEM ADIYAMAN ADIYAMAN 52 52 TM-3 397,79277 31.400 434,59528

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 52 52 TM-3 402,77465 27.300 438,68010 389,15547 390,01457 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji 62 62 TM-3 402,49366 27.500 413,60594 381,63164 388,63617

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

Siyasi Gelişme ULS-3 Amfi III Öğr.Gör. Feride Yılmaz Arş. Gör. Canan Özcan

Siyasi Gelişme ULS-3 Amfi III Öğr.Gör. Feride Yılmaz Arş. Gör. Canan Özcan GÜN+ SAAT DERSİN ADI BÖLÜM DERSLİK ÖĞR. ELEM. GÖZETMEN 9:30-10:15 03.04.2017 PAZARTESİ 15:00-15:45 14:05-14:50 13:10-13:55 11:20-12:05 10:25-11:10 Mathematics-II Öğr.Gör. Seda Karateke İstatistik II ISL-1

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ BÜTÇELİ İN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN CETVELİ BÜTÇELİ 3801 YÜKSEK ÖĞRETIM KURULU 3802 ANKARA ÜNIVERSITESI 3.002.149,28 624,05 3.002.773,33 3803 ORTADOĞU TEKNIK ÜNIVERSITESI 159.780,73

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 67 67 267,57 293,61 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Biyoloji (İngilizce) MF-2 72 68 210,65 294,51 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

(I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Medya ve Görsel Sanatlar (İng.) (Tam Burslu) 8 TS-1 465,251 1.030 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Öğrenim Şekli Dili Burs Büyük 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Çanakkale Devlet 6 6 SAY 27802316 29506409

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR

EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ERASMUS + YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI 2015 YILI/DÖNEMİ KABUL LİSTESİ ÖZET TABLO ANA EYLEM 1 - PROGRAM ÜLKELERİ ARASINDA YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ PROJE BAŞVURULARINA İLİŞKİN SONUÇLAR Sıra

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi)

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi) Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu (2016-2026 Dönemi) 13.04.2016 Yönetici Özeti Bu rapor, Türkiye elektrik iletim sistemi mevcut durumu, TEİAŞ tarafından planlanan iletim sistemi yatırımları

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da.

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da. 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 8342 6 6 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi (iö) 4 SAY 6 2

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/051.04/ Konu :Sempozyum UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Üniversitemizin ev sahipliğinde

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) Devlet 372 440

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği 202510422 İSTANBUL BİLGİ Üniv. (İng.) (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 8 + 0 8 8 439,234 2570 1.890 203410129 İSTANBUL TİCARET Üniv. (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 4 + 0 4 4 431,991 3960 2.520 202311352 İSTANBUL AREL

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) Sevgili gençler, 2013 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler bireysel (internet üzerinden: http://ais.osym.gov.tr/)

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 29 11 2014 Sayı 32 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Temmuz 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2014 verilerinin değerlendirildiği- 32.

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109710145 ULUDAĞ Üniv. Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 84 197,605 228000 218.000 109730052 ULUDAĞ Üniv. (İÖ) Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 5 199,186 299000 218.000 100410103 AFYON KOCATEPE Üniv. Devlet AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Sayfa 1 2010 ÖSYS SAYISAL PUANLA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN MİNİMUM NETLERİ VE PUANLARI SURE TÜR İL TÜR

Sayfa 1 2010 ÖSYS SAYISAL PUANLA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN MİNİMUM NETLERİ VE PUANLARI SURE TÜR İL TÜR Sayfa 1 KÇ NET AC YARDIM VE AFET YÖNETİMİ ONSEKİZ MART ÜNİV. DEVLET ÇANAKKALE YGS 2 4 69,91 20,75 31,5 10 22 0 0 0 0 0 84,25 377,14 AC YARDIM VE AFET YÖNETİMİ (İÖ) ONSEKİZ MART ÜNİV. DEVLET ÇANAKKALE YGS

Detaylı