Jean Monnet Burs Programı Proje Uygulama Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Jean Monnet Burs Programı Proje Uygulama Başkanlığı"

Transkript

1

2 Jean Monnet Burs Programı Proje Uygulama Başkanlığı Şubat 2015

3 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ Jean Monnet Burs Programının Amacı, Kapsamı, Tarihçesi Burs Duyuruları ve Seçim Süreci JEAN MONNET BURS PROGRAMI AKADEMİK YILI Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Akademik Yılında Öne Çıkan Gelişmeler Rakamlarla Akademik Yılı YERLEŞTİRME SÜRECİ BURSİYER LİSTESİ (170 kişi, 16 Şubat 2015)... 16

4 2 1 GİRİŞ 1.1 Jean Monnet Burs Programının Amacı, Kapsamı, Tarihçesi Ülkemizin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarımızdan özel sektöre, sivil toplum örgütlerimizden üniversitelere, diğer bir ifadeyle toplumun her kesimine önemli görevler düşmektedir. Bu sebeple toplumun her kesiminde AB ile ilgili konuları takip eden ve bu konularda uzmanlaşan kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen bir proje olan Jean Monnet Burs Programı, Türkiye Cumhuriyeti nin AB ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış kişi sayısının artırılmasını ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlamaktadır akademik yılında ilk bursiyerlerine AB üyesi ülkelerde eğitim imkânı sağlayarak başlayan Jean Monnet Burs Programı Türkiye nin en uzun soluklu projelerinden biridir. Aradan geçen yaklaşık 25 yıllık süreçte Jean Monnet Burs Programının uygulaması üç farklı dönem içerisinde gerçekleşmiştir. Jean Monnet Burs Programının yıllarını kapsayan ilk döneminde, Türkiye de Avrupa bütünleşmesi hakkında bilgi ve birikimin artması ve bu konularda yetişmiş insan gücünün desteklenmesi amaçlanmıştır. Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak yıllarını kapsayan ikinci döneminde Burs Programının özellikle katılım sürecinde ihtiyaç duyulacak insan kaynağının yetiştirilmesi için kullanılması temel öncelik olmuştur. Programının ilk iki dönemi Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülmüştür. Program, akademik yılından itibaren Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile işbirliği içerisinde yukarıda bahsedilen hedefler çerçevesinde yürütülmektedir. Jean Monnet Burs Programına başvuruların alınması ve yapılan başvuruların değerlendirilmesi Merkezi Finans ve İhale Biriminin sorumluluğundadır. Merkezi Finans ve İhale Birimi aynı zamanda burs programının Sözleşme Makamıdır. Burs sözleşmesi, burs almaya hak kazananlar ile Merkezi Finans ve İhale Birimi arasında imzalanır. Avrupa Birliği Bakanlığı ise Burs Programının etkin yürütülmesinden sorumlu olan Uygulama Makamıdır. Burs Programının duyurulması, tanıtılması, burs almaya hak kazananların uygun eğitim programlarına yerleştirilmesi, bursiyerlerin eğitimleri boyunca ve sonrasında izlenmesi, bursiyerlere her türlü desteğin sağlanması ve bursiyerlerle sürdürülebilir iletişim kanallarının oluşturulmasından Avrupa Birliği Bakanlığı sorumludur. Avrupa Birliği Bakanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi yukarıda bahse konu tüm çalışmaları Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun desteği ile yürütmektedir. Bugüne kadar yaklaşık 1800 kişinin faydalandığı Burs Programına, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları, üniversite son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile üniversitelerin akademik ve idari personeli başvurabilmektedir. Burs almaya hak kazanan kişiler süresi en az 3, en fazla 12 ay olmak kaydıyla AB üyesi ülkelerde bulunan bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans öğrenimi görebilmekte veya araştırma programlarına katılabilmektedir. Burs programının amacı doğrultusunda, Jean Monnet Bursları, ülkemizin AB'ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile doğrudan ilgili konularda gerçekleştirilecek yüksek lisans veya araştırma çalışmalarına tahsis edilmektedir. Bu nedenle, sadece duyuruda belirtilen AB müktesebat başlıklarında yapılacak çalışmalar için burs verilmektedir. Bu müktesebat başlıkları şunlardır:

5 3 Malların Serbest Dolaşımı, İşçilerin Serbest Dolaşımı, İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi, Sermayenin Serbest Dolaşımı, Kamu Alımları, Şirketler Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Rekabet Politikası, Mali Hizmetler, Bilgi Toplumu ve Medya, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı, Balıkçılık, Taşımacılık Politikası, Enerji, Vergilendirme, Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika, İstatistik, Sosyal Politika ve İstihdam, İşletmeler ve Sanayi Politikası, Trans-Avrupa Şebekeleri, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu, Yargı ve Temel Haklar, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik, Bilim ve Araştırma, Eğitim ve Kültür, Çevre, Tüketicinin ve Sağlığın Korunması, Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler), Mali Kontrol, Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları Bursiyerlere eğitim/okul ücreti, yaşam giderleri (yeme-içme, konaklama vb.) ve sabit ödenek (vize-pasaport, eğitim materyali, seyahat, çalışma ziyareti, yerel makamlara kayıt, sağlık ve sigorta ile her türlü vergi ve benzeri masraflar için kullanılmak üzere) başlıkları altında ödeme yapılmaktadır. Burs Programı, AB alanında ihtiyaç duyulan uzman sayısının artırılmasının yanı sıra AB ve Türkiye arasında sivil toplum diyaloğunun kurulmasına da uzun zamandır katkıda bulunmaktadır. 1.2 Burs Duyuruları ve Seçim Süreci Burs duyuruları yılın üçüncü veya dördüncü çeyreğinde yapılmaktadır. Evrakını istenilen nitelikte ve eksiksiz sunarak ön değerlendirme aşamasını geçen adaylar, başvuru formunda belirttikleri AB resmi dillerinde cevaplandırdıkları yazılı ve sözlü sınavlardaki başarılarına göre burs almaya hak kazanmaktadırlar akademik yılı için burs almaya hak kazanan 170 bursiyer, 13 Ağustos 2014 tarihinde açıklanmıştır. Ağustos ayının sonuna doğru başlayan eğitim programlarına yerleştirme süreci ise 170 bursiyer için 16 Şubat 2015 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır akademik yılında da 210 bursiyerin desteklenmesi planlanmaktadır. Raporun bundan sonraki bölümlerinde akademik yılına ilişkin bilgilere yer verilecektir.

6 4 2 JEAN MONNET BURS PROGRAMI AKADEMİK YILI 2.1 Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri akademik yılı Jean Monnet Burs Programının tanıtımı için ülke genelinde yaygın bir tanıtım ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda: 11 farklı şehirde 21 üniversitede (ODTÜ, Bilkent, Marmara, Yeditepe, Ankara, Galatasaray, Bahçeşehir, Karatekin, Hitit, Amasya, Uludağ, Korkutata, Çukurova, Yüzüncüyıl, TOBB-ETÜ, Mersin, Çağ, Istanbul Ticaret, Şehir, Harp Akademisi, Dumlupınar ve LSE-ODTÜ) bilgilendirme günleri gerçekleştirilmiştir. Kamu çalışanları için Ankara da 39 farklı kamu kurumunda bilgilendirme günü gerçekleştirilmiştir: TRT Okul TV Kanalı; Ankara -ATAUM; Adalet Bakanlığı; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı; Kalkınma Bakanlığı; İçişleri Bakanlığı; Maliye Bakanlığı; Milli Eğitim Bakanlığı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Orman ve Su İşleri Bakanlığı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Kültür ve Turizm Bakanlığı; AFAD; Gençlik ve Spor Bakanlığı; TÜBİTAK; YÖK, Merkez Bankası, Devlet Personel Başkanlığı; SPK; RTÜK; BDDK; Kamu İhale Kurumu; TAPDK; BTK; Türkiye İstatistik Kurumu; Gelir İdaresi Başkanlığı, KOSGEB; TSE; SGK-İŞKUR; TRT; Anayasa Mahkemesi, Hazine Müsteşarlığı; Ekonomi Bakanlığı; HSYK; EPDK; Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve TBMM. Düzenlenen bilgilendirme günlerinde 1900 katılımcıya Burs Programı hakkında detaylı bilgi verilmiştir adet burs duyurusu afişi ülke genelindeki yaklaşık 1300 kuruma (valilikler, kalkınma ajansları, AB Bilgi Merkezleri, üniversiteler, STK lar vb.) dağıtılmıştır. Çeşitli ulusal, yerel gazete ve sektörel dergide Burs Programı ile ilgili haber ve duyurular yayımlanmıştır. Burs Programının internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında duyurular yapılmış; burs duyurusuna ilişkin en çok takip edilen internet siteleriyle işbirliğine gidilmiştir Akademik Yılında Öne Çıkan Gelişmeler Önceki akademik yıllarla karşılaştırıldığında akademik yılına ilişkin memnuniyet verici gelişmeleri şunlardır: Başvuru sayısında yaklaşık %100 lük bir artış olması 50 farklı ilden başvuru alınmış olması Ankara ve İstanbul dışındaki illerden bursu kazanan kişi sayısında artış olması (20 bursiyer - Adana, Amasya, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa ve Tekirdağ) Bursların kadın ve erkekler arasında dengeli bir şekilde dağılmış olması (83 Kadın (%49), 87 erkek (%51) bursiyer) 2.3 Rakamlarla Akademik Yılı akademik yılı bursuna başvuran 967 başvuru sahibinden 184 ü duyuruda belirtilen başvuru kriterlerini (dil yeterlilik puanı, lisans not ortalaması vb.) sağlamamaları ve/veya başvuru evrakını eksik sunmaları sebebiyle ön değerlendirmeyi geçememiştir.

7 5 Yazılı sınava girmeye hak kazanan 783 bursiyerden 109 u çeşitli sebeplerden ötürü (sağlık problemi, farklı burs olanakları, kurumundan onay alamama vb.) sınava katılım sağlamamıştır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan 378 bursiyerden 41 i çeşitli sebeplerden ötürü (sağlık problemi, farklı burs olanakları, kurumundan onay alamama vb.) sınava katılım sağlamamıştır. AB ye katılım sürecinde özellikle kamu kurumlarımızın idari kapasitesinin artırılması açısından büyük önem taşıyan Jean Monnet Burs Programı kapsamında kamu kurumlarına her akademik yılda %60 mertebesinde kontenjan ayrılırken, üniversitelere %30, özel sektöre ise %10 oranında kontenjan ayrılmaktadır. Asil listede yer alıp da burs kullanma hakkından feragat eden bursiyerler yerine yedek listeden davet edilenlerle beraber 16 Şubat 2015 tarihi itibarıyla eğitim programlarına yerleştirme sonuçlarına baktığımızda 170 bursiyerin 86 sı kamu personeli, 63 ü üniversite öğrencisi veya akademik/idari personeli, 21 i ise özel sektör çalışanıdır. Sektör Başvuru Tablo 1 Sektörel Dağılım (Başvuru, Sınav Süreci, Kazananlar) Yazılıya Girmeye Hak Kazanan Aday Yazılıya Giren Aday Sözlüye Girmeye Hak Kazanan Aday Sözlüye Giren Aday Kontenjan/ Kazanan (Asil Liste) 1 Yedek /Yedek Listeden Davet Edilen Bursiyer Yerleştirilen Bursiyer (16 Şubat 2015) 2 Kamu /102 4/4 86 Üniversite /51 84/15 63 Özel /17 38/10 21 Toplam / Geçmiş yıllardaki Jean Monnet Burs Programı istatistikleri de dikkate alınacak olursa Burs Programının cinsiyet göre dağılımı açısından dengeli olduğu söylenebilir , , , , , , akademik yıllarında bursiyerlerin sırasıyla %63, %56, %61, %51, %51, %52 ve %49 u kadındır. Cinsiyet Tablo 2 Cinsiyete Göre Dağılım Başvuru Kazanan (Asil Liste) Yerleştirilen Bursiyer (16 Şubat 2015) Kadın Erkek Toplam Başvuruların coğrafi dağılımı incelendiğinde, başvuruların %58 inin kamu kuruluşlarının ve üniversitelerin yoğun olarak yer aldığı Ankara dan yapıldığı görülmektedir. Özel sektör 1 Asil Liste: akademik yılında burs almaya hak kazandığı 13 Ağustos 2014 tarihinde açıklanan bursiyerler listesidir. 2 Asil listede yer alıp da bursu kullanma hakkından feragat eden bursiyerlerin yerlerine sırasıyla yedek adayların davet edilmesiyle oluşturulmuş 16 Şubat 2015 tarihli listedir. 3 Yazılı sınava giren aday sayısı 674 olmasına rağmen yazılı sınava girenlerin imza listesi Merkezi Finans ve İhale Biriminde bulunduğundan adayların sektör dağılımı verilememiştir.

8 6 kuruluşlarının ve üniversitelerin yoğun olarak yer aldığı İstanbul dan başvuru oranı ise %30 dur. İstanbul ve Ankara dışındaki şehirlerden başvuru oranı düşük olsa da, ülke genelindeki 50 farklı ilden başvuru alınması, 22 farklı ilden gelen başvuru sahiplerinin yazılı sınava girmesi memnun edici ve gelecek dönemler için umut verici bir gelişmedir. Bu akademik yıldaki bir diğer memnuniyet verici gelişme Ankara ve İstanbul dışındaki illerden de (Adana, Amasya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa and Tekirdağ) burs almaya hak kazanan kişi sayısındaki (20 bursiyer) artıştır. Tablo 3 Coğrafi Dağılım İl Başvuru Yazılı Sınava Giren Aday Sözlü Sınava Giren Aday Kazanan (Asil Liste) Yerleştirilen Bursiyer (16 Şubat 2015) Adana Adıyaman Ağrı Amasya Ankara Antalya Aydın Balıkesir Bilecik Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzurum Eskişehir Gaziantep Gümüşhane Hatay Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kocaeli

9 7 İl Başvuru Yazılı Sınava Giren Aday Sözlü Sınava Giren Aday Kazanan (Asil Liste) Yerleştirilen Bursiyer (16 Şubat 2015) Konya Kütahya Manisa Mardin Mersin Muğla Nevşehir Ordu Sakarya Samsun Siirt Şanlıurfa Tekirdağ Tokat Van Yalova Diğer (Yurtdışı vb.) Toplam Bursiyerlerimizden 167 si, 2 si Fransızca dilinde öğretim yapan programlara yerleştirilmişken, 1 bursiyerimiz eğitimini İspanyolca alacaktır. Dil Başvuru Tablo 4 AB Resmi Dillerine Göre Dağılım Yazılı Sınava Giren Aday Sözlü Sınava Giren Aday Kazanan (Asil Liste) Yerleştirilen Bursiyer (16 Şubat 2015) Fransızca Almanca İspanyolca İtalyanca TOPLAM Yazılı sınava giren aday sayısı 674 olmasına rağmen yazılı sınava girenlerin imza listesi Merkezi Finans ve İhale Biriminde bulunduğundan adayların sektör dağılımı verilememiştir.

10 8 Bursiyerlerimiz en az 3, en fazla 12 aylık dönemde AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta AB müktesebat başlıkları ile ilgili konularda yüksek lisans eğitimi görebilmekte veya araştırma programlarına katılabilmektedirler akademik yılı bursiyerlerinin 160 ı yüksek lisans öğrenimi görecek, 10 u ise araştırma programlarına katılacaktır. Program Türü Tablo 5 Eğitim Programlarına Göre Dağılım Başvuru Yüksek Lisans Araştırma Programı Toplam Yerleştirilen Bursiyer (16 Şubat 2015) Jean Monnet Bursları, ülkemizin AB'ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile doğrudan ilgili konularda gerçekleştirilecek yüksek lisans veya araştırma çalışmalarına tahsis edilmektedir. Bu nedenle, diğer lisansüstü burs programlarından farklı olarak yalnızca belirlenen 31 AB Müktesebat başlığında yapılacak çalışmalara burs verilmektedir akademik yılının 170 bursiyeri 27 farklı müktesebat başlığında eğitim alacaktır akademik yılında bursiyerlerimiz tarafından en çok tercih edilen müktesebat başlığı Enerji olmuştur. Bu başlığı Mali Hizmetler ve Sosyal Politika ve İstihdam başlıkları takip etmiştir. Bahse konu akademik yılda bursiyerler tarafından çalışılmayacak başlıklar ise Kamu Alımları; İşçilerin Serbest Dolaşımı; Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı ve Trans-Avrupa Şebekeleri dir. Çalışma Alanı Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika Tablo 6 Çalışma Alanlarına Göre Dağılım Başvuru Yazılı Sınava Giren Aday Sözlü Sınava Giren Aday Kazanan (Asil liste) Yerleştirilen Bursiyer (16 Şubat 2015) Yargı ve Temel Haklar Mali Hizmetler Bilgi Toplumu ve Medya Sosyal Politika ve İstihdam Şirketler Hukuku Enerji Bilim ve Araştırma Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Eğitim ve Kültür Çevre İşletmeler ve Sanayi Politikası

11 9 Çalışma Alanı Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Başvuru Yazılı Sınava Giren Aday Sözlü Sınava Giren Aday Kazanan (Asil liste) Yerleştirilen Bursiyer (16 Şubat 2015) Fikri Mülkiyet Hukuku Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler) Taşımacılık Politikası İstatistik Mali Kontrol Rekabet Politikası Tarım ve Kırsal Kalkınma Vergilendirme Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Malların Serbest Dolaşımı Kamu Alımları İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Sermayenin Serbest Dolaşımı Trans-Avrupa Şebekeleri Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Balıkçılık İşçilerin Serbest Dolaşımı Toplam

12 YERLEŞTİRME SÜRECİ Yukarıdaki bölümlerde akademik yılının tüm aşamaları (başvuru, sınav, kazananlar, yerleştirilenler) için detaylandırılan rakamlar aşağıdaki bölümde eğitim programlarına yerleştirilen bursiyerler için özetlenmiştir. Tablo 7 Bursiyerlerin Sektörel Dağılımı Sektör Bursiyer Kamu 86 %51 Üniversite 63 %37 Özel 21 %12 TOPLAM 170 %100 % Tablo 8 Cinsiyete Göre Dağılım Cinsiyet Bursiyer % Kadın 83 %49 Erkek 87 %51 TOPLAM 170 %100 Tablo 9 Bursiyerlerin Eğitimlerini Sürdürecekleri AB Resmi Dilleri AB Resmi Dili Bursiyer 167 Fransızca 2 İspanyolca 1 TOPLAM 170

13 11 43 farklı kamu kurumundan 86 çalışanın burs almaya hak kazandığı döneminde en çok bursiyer gönderen kurum 6 bursiyerin olduğu Avrupa Birliği Bakanlığıdır. Avrupa Birliği Bakanlığını sırasıyla TÜBİTAK ve Sayıştay takip etmiştir. Kamu Kurumu Tablo 9 Bursiyerlerin Kamu Kurumlarına Göre Dağılımı Bursiyer Avrupa Birliği Bakanlığı 6 TÜBİTAK 5 Sayıştay 5 Ekonomi Bakanlığı 4 Kalkınma Bankası 4 Kültür ve Turizm Bakanlığı 4 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 4 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 4 Adalet Bakanlığı 3 BOTAŞ 3 TPAO 3 Merkez Bankası 2 TBMM 2 HSYK 2 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2 Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2 Trakya Kalkınma Ajansı 2 Türk Eximbank 2 Rekabet Kurumu 2 Danıştay 1 DSİ 1 Karayolları Genel Müdürlüğü 1 MTA 1 PTT 1 Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı 1 İstanbul Kalkınma Ajansı 1 İzmir Bölge İdare Mahkemesi, Adalet Bakanlığı 1 İzmir Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1 Sağlık Bakanlığı 1 İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü 1 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1 RTÜK 1 İpekyolu Kalkınma Ajansı 1 Ziraat Bankası 1 TMO 1 TOBB 1 Türk Akreditasyon Kurumu 1 TSK 1 TEDAŞ 1 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 1 Türk Patent Enstitüsü 1 Yeşilırmak Havası Kalkınma Birliği 1 TOPLAM 86

14 akademik yılı hariç, , ve akademik yıllarında en çok bursiyer gönderen Orta Doğu Teknik (ODTÜ) iken akademik yılında Bilkent ODTÜ yü geçmiştir akademik yılında en çok bursiyer gönderen ODTÜ yü Galatasaray ve Boğaziçi takip etmiştir. Tablo 10 Bursiyerlerin Üniversitelere Göre Dağılımı Üniversite Bursiyer ODTÜ 11 Galatasaray 9 Boğaziçi 8 Bilkent 7 Sabancı 5 İstanbul 3 Ankara 2 Dokuz Eylül 2 Gazi 2 Hacettepe 2 İstanbul Şehir 2 İTÜ 2 Anadolu 1 Çukurova 1 Ege 1 Kadir Has 1 Koç 1 Sakarya 1 TOBB-ETÜ 1 Uludağ 1 TOPLAM 63

15 13 Geçmiş akademik yıllarda olduğu gibi, en çok bursiyer gönderen özel sektör kuruluşu İş Bankası olmuştur. Kuruluş Adı Tablo 11 Bursiyerlerin Özel Sektör Kuruluşlarına Göre Dağılımı Bursiyer İş Bankası 3 Deloitte 2 A&G Sağlık Hizmetleri Ltd. 1 CLK Boğaziçi Elektrik Dağıtım Ltd. 1 Erdoğan Hukuk Bürosu 1 GY Mühendislik Mimarlık ve Enerji Danışmanlık Şti. 1 HTT Grup Mobilya ve Dekorasyon Ltd. 1 IKADA Danışmanlık Ltd. 1 Mehmet Gün&Ortakları Hukuk Bürosu 1 OYAK Sigorta 1 Ozan Giyim Tic. San A.Ş. 1 Pleksus A.Ş. 1 Rolls-Royce Türkiye 1 Troy Gemicilik Ltd. 1 Türk Telekom A.Ş. 1 Tütüncübaşı Hukuk Bürosu 1 UNICEF Türkiye 1 Yüksel Karkın Küçük Hukuk Bürosu 1 TOPLAM 21 Bursiyerlerimiz 11 farklı AB üyesi ülkede eğitim alacaktır. Tablo 12 Bursiyerlerin Eğitim Programlarına Yerleştirildiği Ülkeler AB Üye Ülkesi Bursiyer İngiltere 141 Fransa 6 İtalya 6 Hollanda 5 Almanya 3 Belçika 2 İrlanda 1 İspanya 1 Portekiz 1 İsveç 1 Avusturya 1 TOPLAM 170 Bursiyerlerimiz 61 farklı eğitim kurumunda 27 farklı müktesebat başlığında eğitim alacaktır. Bursiyerlerimiz tarafından en çok tercih edilen üniversite 26 bursiyerimizin eğitim alacağı LSE olmuştur.

16 14 Tablo 13 Tercih Edilen Üniversiteler Üniversite Bursiyer LSE 26 King's College London 17 City University London 11 Queen Mary University of London 8 University of Essex 6 University of Sussex 6 University College London 5 University of Edinburgh 5 LUISS School of Government 5 University of Reading 4 Imperial College London 3 University of Greenwich 3 University of Leeds 3 University of Warwick 3 Cardiff University 2 College of Europe 2 London Business School 2 Newcastle University 2 Swansea University 2 University of Amsterdam 2 University of Cambridge 2 University of Durham 2 University of Dundee 2 University of East Anglia 2 University of Kent 2 University of Manchester 2 University of Oxford 2 University of Surrey 2 University of Westminster 2 University of York 2 Aston University 1 Barcelona Graduate School of Economics 1 Brunel University London 1 Carlos III University of Madrid 1 Cass Business School 1 Catholic University of Lyon 1 Coventry University 1 Cranfield University 1 EDHEC Business School 1 HEC Paris 1 Kingston University 1 Leiden University 1 Maastricht University 1 Max Planck Institute 1 Munich Intellectual Property Law Centre 1 Research Centre of Campania 1 Region for Cultural Heritage Saarland University 1 SOAS University of London 1 Universitat Autonoma de Barcelona 1

17 15 Üniversite Bursiyer University College Dublin 1 University Paris 1 Pantheon Sorbonne 1 University of Lancaster 1 University of Lisbon 1 University of Nottingham 1 University of Sheffield 1 University of South Wales 1 University of Stirling 1 University of Strathclyde 1 University of Twente 1 University of Vienna 1 Uppsala University 1 TOPLAM 170

18 16 4 BURSİYER LİSTESİ İsim/Soyisim AB Müktesebat Başlığı Sektör Kurum AB Resmi Dili Program Ev Sahibi Kuruluş Ülke Berna Eyit Tarım ve Kırsal Kalkınma Kamu TMO Genel Müdürlüğü MSc in Food Economics and Marketing University of Reading Eda Zorlu Tarım ve Kırsal Kalkınma Kamu Avrupa Birliği Bakanlığı MA in European Studies King's College London Duygu Çimen Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler) Kamu TÜRK EXIMBANK LLM in International and European Trade and Investment Law Catholic University of Lyon FR Neşe Türkseven Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler) Kamu İstanbul Kalkınma Ajansı MSc in Local Economic Development Yasemin Kavlak Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler) Kamu Ekonomi Bakanlığı LLM in International Business Law Queen Mary University of London Yasemin Şener Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler) Üniversite Sabancı MA in European Political and Administrative Studies College of Europe BE Yıldız Onur Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler) Kamu Ekonomi Bakanlığı MA in International Political Economy King's College London Fatma Müjgan Güngör Şirketler Hukuku Özel Sektör Mehmet Gün & Partners Avukatlık Bürosu LLM in International Commercial Law University of Reading

19 İsim/Soyisim AB Müktesebat Başlığı Sektör Kurum AB Resmi Dili Program Ev Sahibi Kuruluş Ülke Gökçe Kurtulan Şirketler Hukuku Üniversite Galatasaray LLM Hazal Korkmaz Şirketler Hukuku Özel Sektör Yüksel Karkın Küçük Avukatlık Ortaklığı LLM King's College London Saffet Aras Uygur Şirketler Hukuku Kamu Avrupa Birliği Bakanlığı MSc in Law and Accounting Serhat Aydın Şirketler Hukuku Üniversite İstanbul LLM in International Business Law King's College London Erdem Aktekin Rekabet Politikası Kamu Rekabet Kurumu LLM in Law and Economics Queen Mary University of London Ferudun Tombuloğlu Rekabet Politikası Kamu Ekonomi Bakanlığı MA in Global Political Economy University of Sussex Neyzar Ünübol Rekabet Politikası Kamu Rekabet Kurumu LLM in Competition Law University College London Numan Sabit Sönmez Rekabet Politikası Üniversite Ankara LLM King's College London Zehra Bilge Ünlüsoy Rekabet Politikası Özel Sektör CLK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. LLM in Competition Law King's College London 17

20 18 İsim/Soyisim AB Müktesebat Başlığı Sektör Kurum AB Resmi Dili Program Ev Sahibi Kuruluş Ülke Burçak Aydın Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Üniversite Hacettepe MSc in Applied Health Research University of York Şadime Başak Kişi Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Kamu Sağlık Bakanlığı MSc in Human Nutrition University of Surrey Bartu Ünlü Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika Üniversite Orta Doğu Teknik MSc in International Political Economy Bener Burkay Alp Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika Üniversite Koç MSc in Political Economy of Europe Didem Güneş Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika Kamu Merkez Bankası Master in Economics and Business Administration Universitat Autonoma de Barcelona ES Engin Yılmaz Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika Kamu Gelir İdaresi Başkanlığı İspanyolca Research Carlos III University of Madrid ES Esma Çetinkaya Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika Üniversite Orta Doğu Teknik Msc in International Political Economy Ezgi Kurt Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika Üniversite Orta Doğu Teknik Msc in Macroeconomic Policy and Financial Markets Barcelona Graduate School of Economics ES Gamze Yalım Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika Üniversite Orta Doğu Teknik MSc in Business Economics City University London

21 İsim/Soyisim AB Müktesebat Başlığı Sektör Kurum AB Resmi Dili Program Ev Sahibi Kuruluş Ülke Gökalp Ertuğrul Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika Kamu Kalkınma Bankası MA in Global Political Economy University of Sussex Mert Kurtoğlu Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika Üniversite Bilkent MSc in International Political Economy Reyhan Ayas Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika Üniversite Sabancı MSc in Economics Seran Çavdar Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika Üniversite Boğaziçi MSc in Economics Umay Atik Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika Üniversite Orta Doğu Teknik MSc in Political and Political Economy Yetkin Özer Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika Kamu Trakya Kalkınma Ajansı MA in International Political Economy University of Warwick Aycan Taşyürek Eğitim ve Kültür Üniversite Boğaziçi MSc in Creative Business EDHEC Business School FR Neslihan Yumukoğlu Eğitim ve Kültür Özel Sektör IKADA Danışmanlık MA Cross-Cultural Communication and International Relations Newcastle University Simge Erdoğan Eğitim ve Kültür Üniversite Boğaziçi MA in Museum Studies University College London 19

22 20 İsim/Soyisim AB Müktesebat Başlığı Sektör Kurum AB Resmi Dili Program Ev Sahibi Kuruluş Ülke Taner Beyoğlu Eğitim ve Kültür Kamu Kültür ve Turizm Bakanlığı MA in Culture, Policy and Management City University London Yusuf Fırıncı Eğitim ve Kültür Kamu Kültür ve Turizm Bakanlığı MSc in International and European Politics University of Edinburgh Ali Güneş Kaya Enerji Üniversite TOBB Ekonomi ve Teknoloji MSc in Advanced Control and Systems Engineering University of Manchester Begüm Akçora Enerji Kamu BOTAŞ MSc in Energy Economics and Policy University of Surrey Ebru Uyguntürk Enerji Özel Sektör Tütüncübaşı Hukuk Bürosu LLM in Energy and Natural Resources Law Queen Mary University of London Ece Akın Enerji Üniversite Galatasaray MSc in Renewable Energy and Power System s Management City University London Erhan Kapıcı Enerji Kamu İpekyolu Kalkınma Ajansı MSc in Renewable Energy and Power Systems Management City University London Ersin Merdan Enerji Üniversite Sabancı MSc in Eurasian Political Economy and Energy King's College London Gülsinem Polat Enerji Kamu TPAO Research Uppsala University SE

23 İsim/Soyisim AB Müktesebat Başlığı Sektör Kurum AB Resmi Dili Program Ev Sahibi Kuruluş Ülke Hasan Öz Enerji Kamu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MSc in Global Energy Management University of Strathclyde İhsan Tubay Enerji Kamu Devlet Su İşleri MSc in Energy and Environmental Technology and Economics City University London Koray Yalçıntepe Enerji Kamu BOTAŞ MSc in Energy Trade and Finance Cass Business School, City University London Murat Çetin Enerji Kamu TEİAŞ MSc in Energy and Environmental Technology and Economics City University London Oğuzhan Oğuz Enerji Kamu BOTAŞ LLM King's College London Osman Kürtül Enerji Kamu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MSc in Economics and Policy of Energy and the Environment University College London Özlem Bozyurt Enerji Özel Sektör Deloitte MSc in Sustainable Development HEC Paris FR Pelin Kır Enerji Özel Sektör GY Mühendislik Mimarlık Enerji Danışmanlığı Serkan Er Enerji Üniversite Boğaziçi MSc in Energy Studies with Specialisation in Energy Economics MSc in Energy and Environmental Technology and Economics University of Dundee City University London 21

24 22 İsim/Soyisim AB Müktesebat Başlığı Sektör Kurum AB Resmi Dili Program Ev Sahibi Kuruluş Ülke Sıla Bozok Enerji Üniversite Galatasaray MSc in International Political Economy Suzi Özlem Erdoğan Enerji Kamu TPAO MSc in Energy Policy for Sustainability University of Sussex Şeyma Yağcı Enerji Kamu TPAO MA in European Politics University of Sussex Burcu Soysal İşletme ve Sanayi Politikası Üniversite Boğaziçi MSc in Management, Organisations and Governance Ece Ozan İşletme ve Sanayi Politikası Üniversite Kadir Has MSc in International Management Cardiff University Fatih Furkan Kaya İşletme ve Sanayi Politikası Özel Sektör Deloitte MSc in Management Queen Mary University of London Haluk Erdem Kafaoğlu İşletme ve Sanayi Politikası Özel Sektör Ozan Giyim Sanayi ve Tic. A.Ş. MSc in Management and Strategy Hatice Özgül Özhisar İşletme ve Sanayi Politikası Kamu Kültür ve Turizm Bakanlığı MSc in Globalisation and Development University of Manchester Mahmut Muhiddin Keskin İşletme ve Sanayi Politikası Kamu Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı MSc in Political Economy of Emerging Markets King's College London

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2014 2015 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI YAZILI SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ 2014-2015

Detaylı

Nalan Dirik in anısına...

Nalan Dirik in anısına... Nalan Dirik in anısına... T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Jean Monnet Burs Programı Ofisi Eskişehir Yolu 9. km TOBB İkiz Kuleler D Blok K: 25 Bilkent / Ankara / Türkiye Tel : +90 (312) 219 77 89 Faks : +90

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI JEAN MONNET BURS PROGRAMI Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 1 SUNUMUN İÇERİĞİ I. Jean Monnet Kimdir? II. Jean Monnet Burs Programı Nedir? III. JM Bursunun Kapsamı

Detaylı

Burs Programı JEAN MONNET BURSİYERLERİ 2011-2012. Burs Programı

Burs Programı JEAN MONNET BURSİYERLERİ 2011-2012. Burs Programı Burs Programı JEAN MONNET BURSİYERLERİ 2011-2012 Durmak yok Avrupa halkları için birlik dışında bir gelecek yok çünkü... Jean Monnet T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Jean Monnet Burs Programı Ofisi Eskişehir

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2013-2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI DUYURUSU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2013-2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI DUYURUSU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2013-2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI DUYURUSU Jean Monnet Burs Programının kapsamı, başvuru şartları

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU Ocak Haziran 2013 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... iii ŞEKİLLER... iii YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 1 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ...

Detaylı

İLLERARASI REKABETÇİLİK ENDEKSİ. Deloitte Türkiye nin katkılarıyla hazırlanmıştır.

İLLERARASI REKABETÇİLİK ENDEKSİ. Deloitte Türkiye nin katkılarıyla hazırlanmıştır. İLLERARASI REKABETÇİLİK ENDEKSİ 2-2 Deloitte Türkiye nin katkılarıyla hazırlanmıştır. 2 İllerarası Rekebetçilik Endeksi 29-21 Önsöz Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK), Türk Halkının

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2012 FAALİYET RAPORU MART 2013 İçindekiler 1- Rektörün Mesajı... 1 2- Dekanın Önsözü... 2 3- Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4- Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5- Vizyon...

Detaylı

HERKES İÇİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK. Ulusal İnceleme Raporu. Türkiye

HERKES İÇİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK. Ulusal İnceleme Raporu. Türkiye HERKES İÇİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Ulusal İnceleme Raporu Türkiye 1 Ağustos 2013 ANKARA Araştırma Ekibi Araştırma Koordinatörü İstatistik Uzmanı Veri Giriş Uzmanı Veri Giriş Uzmanı Prof. Dr. Recep

Detaylı

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 04 Haziran 2014 Eskişehir İhtiyaç Analizi Raporu Makine Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU Kitaplar Serisi: 25 ANKARA Mart 2010 1 Copyright, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası. Bu kitap bir telif eseridir. Tüm hakları saklıdır. Önceden yazılı

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI YILINI KUTLUYOR

JEAN MONNET BURS PROGRAMI YILINI KUTLUYOR JEAN MONNET BURS PROGRAMI YILINI KUTLUYOR Albümün yayın hakları Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ne aittir. Yazılı izin alınmadan kısmen ya da tamamen alıntı yapılamaz, hiçbir şekilde kopya edilemez,

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ

TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ TR72 BÖLGESİ 2014-2023 MEVCUT DURUM ANALİZİ İÇERİK ŞEKİLLER DİZİNİ...6 TABLOLAR DİZİNİ...12 1. REKABET EDEBİLİRLİK...17 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER... 17 GİRİŞİMCİLİK...

Detaylı

NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 10 İçindekiler T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Adres: Mustafa Kemal Mah. 2082.Cad. No: 4 06800 Bilkent /ANKARA Telefon: 0 (312) 218 13 00 Faks: 0

Detaylı

ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI

ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI İÇİNDEKİLER 2 ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI 4 EKİBİMİZ 11 2012 HEDEFLERİ 13 KURUCU HAKKINDA 14 KİLOMETRE TAŞLARI 16 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI 17 YÖNETİM KURULU ÜYESİ NİN MESAJI 18 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI VE BAĞLI İŞTİRAKLER Eskişehir Endüstriyel Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir Bilişim İletişim San. ve Tic. A.Ş.

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AYLIK BÜLTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 E-posta: bilgi@ab.gov.tr www.ab.gov.tr

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN UYGULANMASI: İZMİR ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN UYGULANMASI: İZMİR ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN UYGULANMASI: İZMİR ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ FATMA GÜL ALTIN Tez Danışmanı: Yrd.

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 DÜZEY 2 BÖLGESİ (GAZİANTEP-ADIYAMAN-KİLİS) MEVCUT DURUM TESPİTİ

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 DÜZEY 2 BÖLGESİ (GAZİANTEP-ADIYAMAN-KİLİS) MEVCUT DURUM TESPİTİ T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 DÜZEY 2 BÖLGESİ (GAZİANTEP-ADIYAMAN-KİLİS) MEVCUT DURUM TESPİTİ Ocak 2014 İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... IV ŞEKİLLER DİZİNİ... X HARİTALAR DİZİNİ... XIII KISALTMALAR...

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI

ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI SERHAT BÖLGESİNİN KALKINMASINDA ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI SERHAT BÖLGESİNİN KALKINMASINDA ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI HAZIRLAYANLAR Metehan AKKAYA Muhammed

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı Toplantı Hazırlık Notları

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı Toplantı Hazırlık Notları Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı Toplantı Hazırlık Notları 18 Haziran 2014 Vali Galip emirel Ankara Vilayetler Evi BTYK 27. Toplantısı Hazırlık osyası Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor.

Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. 2 Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. 3 YÖNETİM KURULU BAŞKAN SUNUŞU OKA bütün organlarıyla, başta Yönetim Kurulumuz ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2007 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN MESAJI...4

Detaylı