Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Fonksiyon ve risk analizi Dokümantasyon Karşılaştırma/emsal bedel bulma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Fonksiyon ve risk analizi Dokümantasyon Karşılaştırma/emsal bedel bulma"

Transkript

1 Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Fonksiyon ve risk analizi Dokümantasyon Karşılaştırma/emsal bedel bulma M. Canan Aladağ 27 Haziran 2006, Swissotel-İstanbul PwC

2 İçerik Fonksiyon ve risk analizi Transfer fiyatlaması çalışmasında yeri ve önemi Fonksiyon analizi görüşmeleri Fonksiyonel matris oluşturulması OECD "KERT" kavramı Dokümantasyon OECD düzenlemesi AB Birleşik Transfer Fiyatlamasi Forumu "master file" kavramı Dokümantasyon içerik Karsılaştırma çalışmaları (Benchmarking)

3 Fonksiyon ve risk analizi Riskler Fonksiyonlar Varlıklar Fonksiyon analizi çalışması sonucunda şirketin: - Gerçekleştirdiği fonksiyonlar - Üstlendiği riskler - Sahip olduğu varlıkların değerinin belirlenmesi gereklidir. Fonksiyon analizi transfer fiyatlandırmasının temelini oluşturmaktadır. Fonksiyon analizi olmadan yöntemler belirlenemez, karşılaştırma yapılamaz, dokümantasyon eksik kalır.

4 Transfer fiyatlaması çalışmasında yeri ve önemi Şirketin gerçekleştirdiği fonksiyonların incelenmesi - üretim, pazarlama, ürün dizaynı, montaj, ArGe, servisler, alım, dağıtım, taşıma, depolama, reklam, genel yönetim (muhasebe, hukuk vb.) Kullanılan ve sahip olunan varlıkların dikkate alınması - Bina ve makine, gayrimaddi hak, stoklar Yüklenilen risklerin tespit edilmesi - Piyasa riski, kredi toplama riski, kullanılan para birimi riski, döviz kuru riski, bozuk ürün ve garanti riski, stok riski, ülkedeki kanun ve düzenlemeler ile ilgili genel iş riskleri

5 OECD rehberi ve fonksiyon analizi Fonksiyon ve risk analizi OECD rehberinde karşılaştırmayı etkileyen faktörlerin arasında sayılmıştır. OECD ye göre ekonomik dengeler içerisinde riskler gerçekleştirilen fonksiyonları takip eder! OECD nin son dönemdeki görüş ve çalışmalarından çoğu zaman üstlenilen sorumlulukları ile birlikte şirket yöneticilerinin de birer fonksiyon olarak değerlendirilebileceği anlaşılmaktadır. Fonksiyonel analize kısa yöntem: Şirketin organizasyon şeması

6 Fonksiyon ve risk analizi Fonksiyon analizine neler girer? Riskler İlişkili işlemler İlişkili şirketlerin tanımı Fonksiyonlar Varlıklar Ürünler Piyasa/rekabet Fonksiyon analizi Anlaşmalar Finansal sonuçlar İş koşulları Organizasyon/personel Bütçe ve tahminler

7 Fonksiyon ve risk analizi Fonksiyon analizinden neler elde edilir? İçsel İçsel karşılaştırma karşılaştırma Ticari Ticari işlemlerin işlemlerin anlaşılması anlaşılması Dışsal Dışsal karşılaştırma karşılaştırma Fonksiyon analizi Dokümantasyon Dokümantasyon Planlama Planlama imkanları imkanları Uygulanacak Uygulanacak yöntemler yöntemler

8 Fonksiyon analizi görüşmeleri Görüşülecek kişilerin seçilmesi Operasyonel açıdan fonksiyonlar için uzman kişiler (Üretim sorumlusu, fabrika direktörü) Kapsam ve kişilerin yetkisi Proje için genel merkezden destek, bilgi akışı Planlama için vergisel vizyon Fonksiyon analizi görüşmeleri yapılamadığı durumlarda anketler, soru tabloları kullanılabilir Organizasyon içindeki kurumlara ayrı ayrı analiz

9 Fonksiyon analizi görüşmeleri Fonksiyon analizi soruları: Nerede ve nasıl hangi ticari değerler elde edilmektedir? Önemli ticari riskler nelerdir ve kim tarafından üstlenilmektedir? İlişkili işlemlerin detayları (verilen/alınan hizmetler dahil)? Organizasyon Kimler karar alma yetkilisidir? Sahip olunan varlıklar? Kullanılan ve yaratılan gayrimaddi haklar? Sektör ve piyasa koşulları? Ticari strateji/tercihler? İçsel emsaller neler? Rakipler kimler?

10 Fonksiyonel tablo oluşturulması Fonksiyonel analiz tablosu kurumun fonksiyon, risk ve varlıklarının özetidir Bu tablo içsel ve dışsal karşılaştırmada kullanılabilir Üretim Ürün geliştirme Hammadde ve malzemeler Grupiçi üretici Grupiçi distribütör Ana merkez Üretim planı Üretim standardları Pazarlama satış Ürün stratejisi Reklam Satış Marka sahibi Lisans sahibi Satış sonrası servis Genel yönetim Finans/Hazine Hukuk Muhasebe Lojistik Ulaştırma Stoklama Arge Ürün geliştirme Lisans Stok riski Üretim riski Piyasa riski

11 OECD "KERT" kavramı Key Entrepreneurial Risk Taking Functions (KERTs) Risk => fonksiyon => insan => kar Şirket karının oluşum sürecinde yüklenilen önemli fonksiyonlar ve bu fonksiyonların riskleri nerededir? Bu fonksiyonlar hangi lokasyonda mevcut ve riskler hangi lokasyonda üstleniliyor ise en çok kardan pay alması gereken kurum orasıdır

12 Dokümantasyon Dökümantasyon ana merkezde zaten mevcut olabilir! Bugüne kadar çıkarılan transfer fiyatlaması kanunları ile çeşitli ülkeler dokümantasyon konusunda oldukça karmaşık zorunluluklar getirmişlerdir. Dünya genelindeki vergi otoriteleri aslında ortalamada aynı tip transfer fiyatlandırması dokümantasyonu beklemektedir. Burada dikkat edilmesi gereken: Tüm iş yapılan ülkelerde aynı gerçeklerin raporlara yansıtılması Sıklıkla yenileme ve eklemeler yapılması Vergi denetim elemanının istemesi halinde sunulabilecek düzeyde dokümantasyonun daima saklı bulundurulması Kullanılan yöntemler ve sonuçlarının birbirleri ile tutarlı olduğu açıkça dokümantasyonda belirtilmeli Değişik vergi otoritelerinden gelen farklı kurallar var ise dokümantasyonun bu yönde zenginleştirilmesi Eğer bir rapor birkaç ülkedeki ilişkili şirket ve işlemleri içeriyor ise lokal mevzuat açısından muhakkak onayının alınması

13 OECD düzenlemesi Dokümantasyon niçin yapılır? Savunma Planlama Kanun zorunluluğu Transfer fiyatlaması raporu

14 Dokümantasyon içerik Dünya genelinde transfer fiyatlaması dokümantasyonu kurallarına göre ana raporda bulunması gereken minimum bilgiler 1. Kurumsal transfer fiyatlaması politikası 2. Kurumsal yapı 3. İlişkili şirketler ile olan anlaşmaların örnekleri 3. Test edilen şirketin tarihsel gelişimi, ürünleri, piyasası, sektörü ile ilgili bilgiler 4. İlişkili işlemlerin tanımı ve belirlenmesi 5. Fonksiyon, risk ve varlık analizi (ilişkili işleme taraf olan tüm şirketler için ayrı ayrı) 6. Karşılaştırılabilen kontrol dışı işlem ve şirketlerin belirlenmesi ve tanımlanması 7. Test edilen şirketin finansal bilgileri, segment ve ürün bazında bilgiler

15 Dokümantasyon içerik Amerika Birleşik Devletleri kurallarına göre ana raporda bulunması gereken minimum bilgiler 1. Ticari yapı 2. Organizasyon yapısı ve açıklaması 3. Kullanılan yöntemin açıklanması 4. Kullanılmayan yöntemlerin kullanılmama nedeninin açıklanması 5. Kontrol edilen (ilişkili) işlemlerin detayı 6. Karşılaştırmada kullanılan emsal bedellerin açıklanması 7. Ekonomik analiz (Benchmark) 8. Gerekli diğer bilgiler 9. Ana raporun ve eklerin indeksi

16 AB Birleşik Transfer Fiyatlamasi Forumu "master file" kavramı Avrupa birliği tarafından ortaya atılan master file da bulunması gereken bilgiler 1.Ticari yapı 2.Organizasyon yapısı 3.İlişkili şirketlerin belirlenmesi 4.İlişkili işlemlerin belirlenmesi ve açıklaması 5.Karşılaştırma analizi 6.Transfer fiyatlaması yönteminin seçilmesi 7.Kullanılan transfer fiyatlarının ve yöntemin emsal bedele uygun olduğunun desteklenmesi

17 PwC den dokümantasyon için öneriler Önerilecek transfer fiyatlaması raporunda yer alan bölümler: Sektörel analiz Fonksiyonel analiz Risk analizi Finansal analiz Ekonomik analiz (benchmark) Ekler

18 Dokümantasyon - sonuç İçsel karşılaştırma Fonksiyon analizi Yöntemler Düzeltmeler Değerlendir me (Sonuçlar Güvenilirlik) Dışsal karşılaştırma Database araştırmaları

19 Karşılaştırma analizi OECD nin önerdiği emsal bulma kriterleri: 1-Mal ve hizmetin niteliği Malın fiziki özellikleri, kalite, güvenilirlik, marka 2-Fonksiyon ve risk analizi 3-Sözleşme koşulları Hacim, garanti, ödeme şartları, satış sonrası işlemler 4-Ekonomik koşullar Coğrafi konum, piyasa, rekabet, pazarlık gücü, piyasa arz talebi, hükümet düzenlemeleri 5-Ticari strateji İşe başlama yıllarında zarar edilebilirlik, pazar payı koruma, yeni ürün geliştirme

20 Karşılaştırma analizi Emsal bedel ararken: İçsel emsaller, şirketin veya grubun içinde bağımsız kişiler ile yapılan benzer işlemlere bakılır. Dışsal emsaller, database araştırması ile bağımsız şirketlerin benzer işlemlerinde elde ettiği sonuçlar bulunur ve karşılaştırma yapılır. PwC nin en sık kullandığı database yaklaşık 5 milyon Avrupa da yerleşik şirketi ve bilgilerini içeren Bureau van Dijk AMADEUS database

21 Karşılaştırma analizi Kullanılacak emsal bedelleri çeşitli mali idareler değişik değerlendirilmektedir. Bir kısım mali idareler sadece yerel emsal şirketler ile karşılaştırma yapılmasını zorunlu tutmakta iken diğerleri coğrafi olarak yakın olan bir bölgenin emsal bedellerini kabul edebilmektedir. Burada en önemli zorluk dataların ve veritabanlarının çok kısıtlı olmasıdır. Eğer emsal bedel bulma mükellef yükümlülüğünde olacak ise realistlik ve masrafsız bir yaklaşım belirlemek gereği doğacaktır. Bunun için bazı durumlarda referans sektörler ya da referans bölgeler baz alınabilmelidir. Avrupada mevcut emsal verilerin kullanılması ile ilgili Dr. Klaus Kroppen raporu* *= 24 Şubat 2004, Is Europe One Market?, Joint transfer pricing forum

22 Karşılaştırma analizi Bugune kadar VUK un emsal bedel prensipleri Emsal bedel firmanın kendi içerisinde aranmakta ve genelde önceki ve sonraki satışları baz alınarak tespit edilmekteydi Mali idarenin doğrudan Türkiye ile ilgili emsallerin mevcut olmaması durumunda diğer ülke ve bölgelerde yer alan emsalleri kabul etmesi ihtimali Türkiyede mevcut fiyatları, şirket bilgilerini ve işlemleri içeren veritabanlarının olmaması Halka açık şirketlerin verileri kullanılabilir Avrupa da mevcut veri tabanları hem Mali idarece hem de mükelleflerce kullanılabilir hale getirilmeli

23 Yol haritası / yapılması gerekenler Step 1: Analiz İlişkili şirket işlemlerinin belirlenmesi Yönetim kademesinde transfer fiyatlaması konusunda bir koordinasyon grubunun oluşturulması Fonksiyon analizi çalışmalarına başlanması Riskler ve yeni düzenlemenin getirdiklerinin geçmiş döneme etkilerinin belirlenmesi Vergisel açıdan risklerin ortaya konulması

24 Yol haritası / yapılması gerekenler Step 2: Yöntem seçimi Kullanılacak transfer fiyatlandırma yönteminin belirlenmesi Bu yöntemin emsal bedel karşılaştırması ile desteklenmesi (içsel karşılaştırma, dışsal karşılaştırma) Emsal bedel için yurtdışı ana şirkette mevcut çalışmalar varsa temin edilmesi Neden diğer yöntemlerin tercih edilmediğinin belgelenmesi Zorluklar: Dış emsal bedel karşılaştırması için database lerin Türkiye de mevcut olmaması Yeni düzenlemede sadece geleneksel işlem yöntemlerine atıf yapılmış olması (Diğer iki yöntemin uygulanabilirliği?)

25 Yol haritası / yapılması gerekenler Step 3: Uygulama Fonksiyon analizi rapor olarak yazılı hale getirilmeli Yapılan yöntem belirlemesi ve emsal bedel karşılaştırmasının yazılı hale getirilmesi Yeni sistemin tüm ilişkili birimlere duyurulması (Muhasebe, fiyatlama, finans) Yazılı anlaşmaların yenilenmesi Zorluklar: Yazılı hale getirilecek ve şirketin transfer fiyatlaması raporunu oluşturacak kısımların Mali idare tarafından içeriğinin belirlenmesi henüz yapılmadı

26 Yol haritası / yapılması gerekenler Step 4: Sağlama Getirilen transfer fiyatı yönteminin uygun faturalarla takip edilmesi Bütçeler ile gerçekleşen maliyetler, satışların sağlıklı olarak takip edilmesi Tüm yazılı anlaşmaların güncel halde tutulması Transfer fiyatlama yönteminin sağlıklı şekilde yürüdüğünü kontrol etme Ön fiyat anlaşması imkanı Zorluklar: Sağlama yaparken yararlanılacak dış emsallerin mevcut olmaması ya da ulaşılamaması Ön fiyat anlaşmalarına nasıl başvurulacağı Maliye bakanlığı tarafından bir yönetmelik ile belirlenmeli Yıl sonu fiyat ayarlamalarına eleştiri

27 Teşekkürler All rights reserved. refers to the network of member firms of International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of LLP (US). PwC

Yeni Kurumlar Vergisi Kanununun İşletmelere Etkisi

Yeni Kurumlar Vergisi Kanununun İşletmelere Etkisi Yeni Kurumlar Vergisi Kanununun İşletmelere Etkisi TRANSFER FİYATLAMASI Av. Zeki Gündüz,YMM PwC Transfer fiyatlaması gündemi Yeni kanun değerlendirme 1.1.2007 öncesi mevcut durum ile karşılaştırma Yöntemler

Detaylı

Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Transfer fiyatlaması yöntemleri

Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Transfer fiyatlaması yöntemleri Transfer Fiyatlamasına Yöntemsel Bakış ve Türkiye de Beklenen Düzenlemeler Transfer fiyatlaması yöntemleri M. Canan Aladağ 27 Haziran 2006, Swissotel-İstanbul PwC İçerik OECD transfer fiyatlaması yöntemleri/terminoloji

Detaylı

ransfer Fiyatlandırması.

ransfer Fiyatlandırması. ransfer Fiyatlandırması. Yeni Transfer Fiyatlandırması Kurallarının Değerlendirilmesi G. Hülya Yılmaz - Ortak (YMM) Gressi Benveniste Kıdemli Müdür (SMMM) 19 Aralık 2006 Ritz Carlton Hotel - Istanbul Yeni

Detaylı

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir Belgelendirme Zorunluluğu İlişkili şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyatların emsallere uygunluk ilkesi

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması Semineri

Transfer Fiyatlandırması Semineri Transfer Fiyatlandırması Semineri Transfer Fiyatlandırması Semineri Niyazi Çömez İstanbul, 8 Mayıs 2009 Yıllık Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Raporu Hazırlama Zorunluluğu Güler Hülya Yılmaz İstanbul,

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) Maliye Bakanlığından: Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nda yer alan örtülü kazanç müessesesi 5520 sayılı Kurumlar

Detaylı

www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülükleri

www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülükleri www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülükleri 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 13. maddesinde düzenlenen ve 01.01.2007 tarihinden itibaren yürürlükte

Detaylı

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 1990 Sonrası süreçte gümrük duvarlarının kalkması, 3. Dünya ülkelerinde ucuz iş

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM, AMAÇ ve TANIMLAR Kapsam Madde 1- Bu Karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13 üncü maddesinde yer

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ Globalleşme, teknolojik imkânlardaki gelişmeler, maliyet baskısı ve kontrolü artırma

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Şirket Değerlemeleri*

Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Şirket Değerlemeleri* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Şirket Değerlemeleri* Orhan Cem, Danış ışmanlık k Hizmetleri Lideri Yüksel Toparlak, Ortak, Vergi Hizmetleri Gökhan Eyigün,, Müdür,

Detaylı

OM=pçêìÇ~= qê~åëñéê=cáó~íä~ã~ë¼

OM=pçêìÇ~= qê~åëñéê=cáó~íä~ã~ë¼ Vergi OM=pçêìÇ~= qê~åëñéê=cáó~íä~ã~ë¼ qωêâáóé=róöìä~ã~ë¼ aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk åë ò 5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nun 13. Maddesi ile, giderek daha fazla globalleşen

Detaylı

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Ocak 2014 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Kurumsal Yönetim

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI HAZİRAN 2010 - SAYI 6

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI HAZİRAN 2010 - SAYI 6 UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI Damla ve Yağmurlama Sulamada KDV Oran Uygulaması Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu ve İçeriği Avrupa Yatırım Bankası ve Türkiye ye Yönelik Mali

Detaylı

ÜLKE RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

ÜLKE RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: ÜLKE RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER I. AMAÇ VE KAPSAM 1. Bu rehberin

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 2006, 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu Raporun;

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26

HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26 HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26 Başarılarınızı Destekliyoruz! Danışmanlık hizmetinden fazlasını sunuyoruz. Sürdürülebilir sonuçlar için çözüm odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Sizinle çalışmaya başladığımız andan

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ Yusuf Kaçar 1 0.ÖZET Çok uluslu şirketlerin yapısı gereği ülkelerin ekonomilerine olumlu katkıları yanında

Detaylı

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER 10 SORUDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI: 1. TRANSFER FİYATLANDIRMASI NEDİR? Transfer Fiyatlandırması genel olarak malların hizmetlerin ya da gayri maddi hakların ilişkili kişiler arasında el değiştirmesinde

Detaylı

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 2013 II. Dönem Eğitimin Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Toplam Süresi Eğitim Yeri Bedeli Finansal Yönetim Uzmanlığı Sertifika Programı 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat Titanic

Detaylı

Temmuz - Eylül 2013 KPMG Gündem. Murat Alsan - Cihan Doğrayan. Finansal Hizmetler Gündemi. Hakan Güzeloğlu. Tuğrul Uzun.

Temmuz - Eylül 2013 KPMG Gündem. Murat Alsan - Cihan Doğrayan. Finansal Hizmetler Gündemi. Hakan Güzeloğlu. Tuğrul Uzun. Murat Alsan - Cihan Doğrayan Hakan Güzeloğlu Tuğrul Uzun Sinem Cantürk Finansal Hizmetler Gündemi 49 KPMG Gündem Temmuz - Eylül 2013 Bankalarda Krediler için Ayrılan Karşılıklar: UFRS ve BDDK Düzenlemelerinin

Detaylı

FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Dinamo Training & Consulting www.dinamo.co Uphill Court Kuleleri B Blok Kat 9 / 50 Ataşehir 34746 İstanbul TR p + 90 216 688 74 94 f + 90 216 688 74 95 içindekiler BİZ KİMİZ

Detaylı

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Maslak No 1 Plaza Eski Büyükdere Caddesi No: 1 Maslak, Sarıyer 34398 Istanbul, Turkey Tel: +90 212 366 60 00 Fax: +90 212 366 60 10 www.deloitte.com.tr

Detaylı

Yatırım Kuruluşları ve Yatırım Hizmetlerine İlişkin Temel Yenilikler

Yatırım Kuruluşları ve Yatırım Hizmetlerine İlişkin Temel Yenilikler İkincil Düzenlemeler Işığında Yatırım Kuruluşlarına İlişkin SPKr Düzenlemeleri Yatırım Kuruluşları ve Yatırım Hizmetlerine İlişkin Temel Yenilikler Aracılık Faaliyetleri Dairesi Grup Başkanı H. Özge UYSAL

Detaylı

YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 22 Mayıs 2013, İstanbul Ref: EKO/2013-23 TÜSİAD YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER Madde 3-ğ Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri

Detaylı

KPMGündem. Ekim - Aralık 2010. Bu sayımızda yeralan bazı başlıklar: Faktoring Sektörü ve Vergi Sorunları. Vergi İnceleme Süreçlerinde Yenilikler

KPMGündem. Ekim - Aralık 2010. Bu sayımızda yeralan bazı başlıklar: Faktoring Sektörü ve Vergi Sorunları. Vergi İnceleme Süreçlerinde Yenilikler Ekim - Aralık 2010 04 KPMGündem Bu sayımızda yeralan bazı başlıklar: Faktoring Sektörü ve Vergi Sorunları Vergi İnceleme Süreçlerinde Yenilikler İndirim Sezonu Başlarken Muhasebe Departmanları, Programları

Detaylı

KRIZDE YENİDEN YAPILANMA. Dr. Joachim Behrendt

KRIZDE YENİDEN YAPILANMA. Dr. Joachim Behrendt KRIZDE YENİDEN YAPILANMA Dr. Joachim Behrendt Finans Krizi ve Türkiye Krizin Yol Açtığı Zincir Reaksiyonlar Krizin Şirketiniz Üzerindeki Olası Etkileri Krizle Başa Çıkmanın Yolları İş Akışlarını Belirlemek

Detaylı

KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER SUNUŞ Karşı taraf

Detaylı