BTnet.com.tr USTA Kampuste. EN ĠYĠ GELECEK YARIġMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BTnet.com.tr USTA Kampuste. EN ĠYĠ GELECEK YARIġMASI"

Transkript

1 BTnet.com.tr USTA Kampuste EN ĠYĠ GELECEK YARIġMASI ĠÇERĠK Projenin Ana Yapısı ve Tanımı Öğrencilerin Projelerini Gönderirken Ġzleyecekleri Yol Pazarlama Tema Ana Sponsorları için Katılım KoĢulları vetanıtım Olanakları Hizmet ve Ürün Sponsorluğu Hak ve Sorumlulukları 1

2 PROJENĠN YAPISI ve TANIMI Ġnterpromedya nın online haber portali BTnet.com.tr, gençlere yönelik bir proje yarıģması düzenliyor; USTA Kampuste EN ĠYĠ GELECEK YARIġMASI. YarıĢma ile teknoloji tutkunu gençlerin yeni yaratıcı projelerinin desteklenmesi planlanıyor. Teknoloji ıģığında gelecek yeniden tanımlanıyor. YaĢamın her alanına yönelik yenilikçi, özgün projelere destek vermek ve gençleri araģtırma-geliģtirmeye teģvik etmek düģüncesiyle yola çıkan BTnet.com.tr, Enerji, Güvenlik, Tasarım, Eğitim, Çevre, Pazarlama ve Eğlence konularında 7 adet Tema Ana Sponsorunun da desteği ile yarıģma finalistlerini iģ dünyasıyla da buluģturarak yeni uygulanabilir fikirlerin hayata geçirilebilmesi için kaynak bulmalarına yardımcı olmayı planlıyor. BTnet.com.tr USTA Kampuste En Ġyi Gelecek YarıĢması bu yönüyle sektöre de farklı bir soluk getiriyor. BTnet.com.tr USTA Kampuste ile hedefimiz üniversitelerde lisans ve lisans üstü eğitim gören öğrencilerin biliģim teknolojilerini kullanarak geliģtirdikleri, ENERJĠ, GÜVENLĠK, TASARIM, EĞĠTĠM, ÇEVRE, PAZARLAMA, EĞLENCE konulu EN ĠYĠ GELECEK projelerini kamuoyuna duyurmak. Söz konusu projelerin hayata geçirilmesinde Ġnterpromedya olarak katkıda bulunmak. BTnet.com.tr USTA Kampuste çerçevesinde projelerin yanı sıra öğrencilerin sektörden beklentilerine, yaģadıkları sorunlara, Türkiye nin geleceğine iliģkin düģünce ve yorumlarına da yer vermek. DEĞERLENDĠRME BaĢvurulan projelerin değerlendirmesinde aģağıdaki kriterler göz önünde bulundurulacaktır: -Projelerin, belirtilen alanlarda biliģim teknolojilerinden maksimum yararlanılarak geliģtirilmesi (%20) -Projenin uygulama kolaylığı, pratikte uygulanabilirlik (%10) -Fikrin veya projenin daha önce uygulanmamıģ olması-özgünlüğü (%15) -Yeni iģ modeli sunması (%15) -Ticari ve finansal getirisi (%15) -Fikrin veya projenin topluma katkısı (%15) -Projenin sunuģ ve anlatım becerisi (%5) -Proje sahibinin bilgi, deneyim düzeyi ve projeye olan inancı (%5) SEÇĠM Projeler yukarıdaki değerlendirme kriterlerine göre, konularında uzman jüri üyeleri tarafından puanlanacaktır. Puanlama sonucunda ENERJĠ, GÜVENLĠK, TASARIM, EĞĠTĠM, ÇEVRE, PAZARLAMA, EĞLENCE temalarında 7 adet EN ĠYĠ GELECEK projesi ortaya çıkacaktır. Bunun yanı sıra BTnet.com.tr de yayınlanan bu projeler okurlar tarafından aynı puanlama yüzdeleriyle puanlanacaktır. Puanlama sonucunda BTnet.com.tr EN ĠYĠ GELECEK projesi BTnet.com.tr okurları tarafından seçilecektir. KATILIM ġartlari 1. Adaylar yarıģmaya doğrudan veya web sitesinde yer alan baģvuru formunu doldurarak baģvuru yapabilecektir. 2. YarıĢma katılımı için haber portaline üye olunması zorunludur. 3. Siteye kayıt sırasında kullanıcı adı, Ģifre ve proje adı yarıģmacı tarafından bir kez tespit edilir ve yarıģma süresince değiģtirilemez. 4. Kullanıcı adı en fazla 20 karakter, Ģifre en az 6 en fazla 8 karakter olarak belirlenmelidir. 5. YarıĢma baģvuru formu eksiksiz biçimde doldurulmalı ve baģvuru eki kabul beyanı okunup onaylanmalıdır. 2

3 6. YarıĢmaya proje göndermek suretiyle baģvurmak, katılım koģullarının okunup kabul edildiği anlamına gelir. 7. YarıĢmaya katılacak fikri tasarımlar; a) Özgün olmalıdır, b) BaĢvuru sahibi yarıģmaya sunduğu proje teklifiyle daha önce herhangi bir yarıģmaya katılmamıģ olmalıdır, c) YarıĢacak proje daha önce baģka yarıģmalara katılmamıģ, ürün haline getirilmemiģ ve bununla ilgili olarak herhangi bir lisans anlaģmasına ya da tescil baģvurusuna konu yapılmamıģ olmalıdır. d) Projenin konusu, belirtilen 7 tema baģlığından birini kapsamalıdır. Belirtilen temalar dıģında gönderilen projeler yayınlanacak ancak yarıģmaya dahil edilmeyecektir. 8. YarıĢmacılar birden fazla temada proje baģvurusunda bulunabilirler. Her bir baģvuru için de ayrı ayrı form doldurulur. 9. Ekip olarak da katılmak mümkündür. Ekipten bir kiģinin ekip lideri olarak belirlenmesi gerekir. Ödül kazanılması halinde ekip adına tek bir ödül verilecektir. 10. Proje giderlerinin tamamı katılımcıya aittir. Katılımcı Ġnterpromedya dan herhangi bir masraf ya da ücret talep edemez. 11. YarıĢmacılar yarıģma süresince Ġnterpromedya ekibinden yarıģma süreci, detayı ve sunumu hakkında bilgi alabilecektir. 12. YarıĢmaya baģvuran katılımcıların baģvuru ve sundukları projeye iliģkin tüm sorumlulukları kendilerine aittir. Ġnterpromedya baģvuru ya da sunulan proje ya da projeler nedeniyle hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. 13. YarıĢma aģağıdaki zaman planı çerçevesinde sonuçlandırılacaktır. Ġnterpromedya nın zaman planını ve değerlendirme aģamalarını değiģtirme hakkı saklıdır tarihleri arasında baģvuru tarihleri arasında jüri değerlendirmesi tarihleri arası site üzerinden okur oylaması YarıĢma sonuçlarının açıklanması, projelerin tanıtımı ve ödül töreni ÖĞRENCĠLERĠN PROJELERĠNĠ GÖNDERĠRKEN ĠZLEYECEKLERĠ YOL BTnet.com.tr USTA Kampuste ile hedefimiz üniversitelerde lisans (son sınıf öğrencileri) ve lisans üstü eğitim gören öğrencilerin biliģim teknolojilerini kullanarak geliģtirdikleri geçen yıl ve bu yılki ( ) bitirme tezi ve projelerini kamuoyuna duyurmak. Söz konusu projelerin hayata geçirilmesinde BTnet.com.tr olarak katkıda bulunmak. Projeler BTnet.com.tr de yer alacak olan BTnet.com.tr USTA Kampuste sayfasında yayınlanacaktır. Projenizi Ģu ana baģlıklar çerçevesinde hazırlayınız Projenin adı, Proje Sahibi/Ekibi, özgeçmiģi Üniversite adı/ Bölüm Projenin tanımı, amacı ve hedefini kısaca açıklayınız. Projenizi aģağıdaki konuları da içine alacak Ģekilde anlatınız. Olası kullanım alanları, Yenilikçi, yaratıcı ve çözüm getirici temel nitelikleri Kullanılan bilgi teknolojisi altyapısı ve diğer özellikler. Projelerin yazı formatı, Times New Roman 12 punto olmalıdır. BTnet.com.tr de yayınlanmak üzere 4 A4 sayfa olarak yazılarak gönderilmelidir. Projelerde yer alan önemli resim ve grafikler de gönderilmelidir. 3

4 BTnet.com.tr de yayınlanan projeler, projeyi hazırlayan öğrenci ya da öğrencilerin özgeçmiģleri ve fotoğrafları ile birlikte yer alacaktır. Öğrenci veya öğrenciler, projeleri ile birlikte özgeçmiģlerini, fotoğraflarını ve tanıtım videolarını da göndermelidirler. BTnet.com.tr USTA Kampuste sayfalarında, projelerin yanı sıra öğrencilerin sektörden beklentileri nin geleceğine iliģkin görüģlerinin anlatıldığı yazılara da yer verilecektir. Bu yazıların da 1 A4 tam sayfa olarak hazırlanması uygundur. Yukarıda belirtildiği Ģekilde, öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin ve sektör değerlendirme yazılarının, videolarının ve irtibat bilgilerinin de yer aldığı özgeçmiģlerle birlikte adresine gönderilmesi beklenmektedir. PAZARLAMA BTnet.com.tr USTA Kampus logosu, BTnet.com.tr nin ana sayfasından yayınlanacaktır. Hazırlanan afiģler, üniversitelerin ilgili bölüm baģkanlarına, öğrenci panalorı dahil olmak üzere gerekli noktalarda, öğrencilere çağrı yapmak üzere gönderilecek. Hazırlanan afiģ reklamlar, sektörel ve üniversitelerin dergileri gibi yayınlarda yayınlanacak. BTnet.com.tr USTA Kampus tanıtım banner BTnet.com.tr web sitesinde Kasım 2010 sonuna kadar yayınlanacak. BTnet.com.tr USTA Kampus tanıtım sayfası Kasım 2010 sonuna kadar yayınlanmaya devam edecektir. Projeler, BTnet.com.tr USTA Kampus sayfalarında tanıtılacaktır. BTnet.com.tr ana sayfa da hazırlanan özel bölümde, projeler öğrencilerin CV leriyle birlikte detaylı olarak yayınlanacak, ve 15 günde bir BTnet,e-posta servisinden duyuru yapılacak. PR çalıģması yapılacak. TEMA ANA SPONSORLARI ĠÇĠN KATILIM KOġULLARI VE TANITIM OLANAKLARI BTnet.com.tr USTA Kampus Projesi nin 7 Tema baģlığı için bir ana tema sponsorluğu Ģeklinde olacaktır. BiliĢim Zirvesi 10 Genç Zirve Salonlardaki sponsorluk panolarında, logo kullanımı YarıĢma ana sponsoru BiliĢim Zirvesi katkılarıyla aģağıda belirtilen haklara sahip olacak ve etkinlik kapsamındaki tüm basılı malzemelerde alfabetik ve logolu olarak Genç Zirve sponsorları arasında USTA YarıĢması Ana Tema Sponsoru adı altında yer alacaktır: o adet genel bilgi dokümanı o adet BiliĢim Zirvesi program broģürü o adet Z-Kart ta o Basın duyurularında o Dergiler ve günlük gazete reklamları (anlaģma yapılan sponsor yayınlar) o Elektronik ortamda, e-bültenlerde BiliĢim Zirvesi 10 web sitesinde Genç Zirve Sponsorları bölümünde YarıĢma Tema Ana sponsorları, Genç Zirve USTA YarıĢma salonlarında, Ġnterpromedya ya bildirilerek ve onayı alınarak salon içerisinde branding yapabilecektir. Sözkonusu branding sponsor tarafından üretilecek ve nakliyesi temin edilecektir. 4

5 YarıĢma Ana sponsoru, BiliĢim Zirvesi 10 kapsamında sadece Genç Zirve nin olduğu gün için geçerli olmak üzere Tüyap Beylikdüzü 1. kat fuayede Ġnterpromedya nın belirleyeceği bir yerde 12 m2 lik bir tanıtım alanı kurabilir. Ek ikramlar, ek hizmetler ayrıca fatura edilecektir. YarıĢma Ana sponsoruna BiliĢim Zirvesi 10 katılımcılarına dağıtılacak çantaların içerisinde insert koyma hakkı verilecektir. YarıĢma Ana sponsoruna Ekim tarihleri arasında kullanılmak üzere 35 adet davetiye hakkı verilecektir. YarıĢma Ana sponsoruna Ekim tarihleri arasında 3 adet görevli hakkı verilecektir. BThaber Kampus için hazırlanan özel reklamlarda Proje Ortağı Ģirketlerin logosu alfabetik sırada yer alacaktır. Türkiye ve KKTC deki tüm Üniversitelerde tanıtım ve duyuru amacıyla asılmak üzere hazırlanan özel afiģlerin hepsinde BTnet.com.tr USTA Kampus Projesi Ortaklarının logoları yayınlanacaktır. BTnet.com.tr nin sponsor olduğu ve olacağı tüm etkinlik ve fuarlarda kullanılacak tanıtım afiģlerinde BTnet.com.tr USTA Kampus Projesi Ortakları logosu yer alacak. Anadolu nun çeģitli üniversitelerinde ve Ġstanbul daki üniversitelerde BTnet.com.tr USTA Kampus projesinin tanıtımları sırasında kullanılacak afiģ ve panolarda BTnet.com.tr USTA Kampus Projesi Ortaklarının logoları yer alacak. Yıl boyunca yapılacak olan PR aktivitelerinde BTnet.com.tr USTA Kampus Projesi Ortakları duyurulacak(basın duyuruları ve özel röportajlarda) 9 Ekim 2010 da yapılacak Genç Zirve de, BTnet.com.tr USTA Kampus Projesi özel oturumunda USTA Kampus Projesi Ortaklarının yöneticileri 10 ar dakikalık konuģma yapacak. Etkinlikte yer alacak tüm panolarda ve basılı malzemelerde BTnet.com.tr USTA Kampus Projesi Ortakları logoları ile yer alacak. Etkinlik davetiyesinde BTnet.com.tr USTA Kampus Projesi Ortakları logoları ile yer alacak. BTnet.com.tr USTA Kampus Proje kitabında kapakta BTnet.com.tr USTA Kampus Projesi Ortaklarının logoları yer alacak, ayrıca 1 er tam sayfa her bir ortağa ayrılacak. BTnet.com.tr USTA Kampus Projesi Tema Ana Sponsorluğu Bedeli : TL+KDV ONAY ġirketin Ticari Sicilde Kayıtlı Adı Adres Telefon Yetkili KiĢi Görevi Fatura Bilgileri Tarih Ġmza 5

6 HĠZMET VE ÜRÜN SPONSORLARI HAK VE SORUMLULUKLARI AĢağıda belirtilen elektronik ve basılı malzemelerde alfabetik sırada, logolu yer alacaklardır: o Genel bilgi dokümanı o YarıĢma broģürü o AfiĢler o Basın Duyuruları o Dergi ve günlük gazete reklamları (anlaģma yapılan sponsor yayınlar) o Elektronik ortamda BTnet.com.tr günlük bültenlerinde USTA yarıģma sayfası ve web sitesinde Proje tanıtımlarının yapılacağı mikro proje sitelerinde Mailinglerde Hazırlanacak olan BTnet.com.tr USTA Kampus proje kitabında Destekleyen KuruluĢların logoları alfabetik sırada yer alacak. YarıĢma Ödül ve Hizmet sponsoruna Ekim tarihleri arasında kullanılmak üzere 5 adet davetiye hakkı verilecektir. YarıĢma Ödül ve Hizmet sponsoruna Ekim tarihleri arasında 1 adet görevli hakkı verilecektir. YarıĢma sponsoru BiliĢim Zirvesi katkılarıyla aģağıda belirtilen haklara sahip olacak ve etkinlik kapsamındaki tüm basılı malzemelerde alfabetik ve logolu olarak Genç Zirve sponsorları arasında USTA YarıĢması Sponsoru adı altında yer alacaktır: o adet genel bilgi dokümanı o adet BiliĢim Zirvesi program broģürü o adet Z-Kart ta o Basın duyurularında o Dergi ve günlük gazete reklamları (anlaģma yapılan sponsor yayınlar) o Elektronik ortamda, e-bültenlerde BiliĢim Zirvesi 10 web sitesinde Genç Zirve Sponsorları bölümünde BiliĢim Zirvesi 10 Genç Zirve Salonlardaki sponsorluk panolarında, logo kullanımı Ödül Sponsorluğu USTA Kampuste YarıĢması katılımcılarına ödül olarak verilmek üzere ürün teminini kapsar. Ödül Sponsoru olan kuruluģ, yukarıda belirtilen Ödül ve Hizmet Sponsorları haklarına sahip olacaktır. Bedeli: Tutar karģılığında karģılıklı fatura kesilecektir. Medya Sponsorluğu Basılı Medya Sponsoru yarıģma tanıtımı için Ġnterpromedya nın belirleyeceği günlerde teknoloji ve ekonomi sayfalarında farklı zamanlarda kullanılmak üzere 5 adet, 6 sütun x 25 cm ilan hakkı verecektir. Medya Sponsoru olan kuruluģ, yukarıda belirtilen Ödül ve Hizmet Sponsorları haklarına sahip olacaktır. Bedeli: Tutar karģılığında karģılıklı fatura kesilecektir. 6

4. LED YARIŞMASI 2013

4. LED YARIŞMASI 2013 4. LED YARIŞMASI 2013 MARMARA TANITIM FUARCILIK Üçler İş Merkezi Değirmenbahçe Cad. No:28 Yenibosna Bahçelievler / İstanbul marmara@marmarafuar.com.tr www.marmarafuar.com.tr Bu Belge, Marmara Tanıtım Fuarcılık

Detaylı

26. KATILIM KOŞULLARI

26. KATILIM KOŞULLARI 26. KATILIM KOŞULLARI 2013-2014 26. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI 26. Genç İletişimciler Yarışması, üniversitelerin iletişim fakültelerinde lisans öğrenimi gören öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya

Detaylı

27. KATILIM KOŞULLARI

27. KATILIM KOŞULLARI 27. KATILIM KOŞULLARI 2014-2015 27. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI 27. Genç İletişimciler Yarışması, üniversitelerin iletişim fakültelerinde lisans öğrenimi gören öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya

Detaylı

ELDER ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ DERNEĞİ I.ULUSLARARASI ŞEHRİN IŞIKLARI KONGRESİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ

ELDER ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ DERNEĞİ I.ULUSLARARASI ŞEHRİN IŞIKLARI KONGRESİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ ELDER ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ DERNEĞİ I.ULUSLARARASI ŞEHRİN IŞIKLARI KONGRESİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ 1. KONU ve AMAÇ 1.1. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (bundan böyle ELDER ya da Dernek olarak

Detaylı

GOBI 2010 TANITIM KİTAPÇIĞI. www.ituyatirim.org. İTÜ Yatırım Kulübü İTÜ İşletme Fakültesi 80680 Maçka / İSTANBUL E-mail: yatirim@itu.edu.

GOBI 2010 TANITIM KİTAPÇIĞI. www.ituyatirim.org. İTÜ Yatırım Kulübü İTÜ İşletme Fakültesi 80680 Maçka / İSTANBUL E-mail: yatirim@itu.edu. GOBI 2010 TANITIM KİTAPÇIĞI İÇERİK 1. Kulübün Mesajı 2. İstanbul Teknik Üniversitesi Yatırım Kulübü 3. GOBI 2010 3.1 Etkinlik Tarihi 3.2 Etkinliğin İçeriği 3.3 Etkinliğin Amaçları 4. Finansman Yönetimi

Detaylı

GOBI 2010 TANITIM KİTAPÇIĞI. www.ituyatirim.org. İTÜ Yatırım Kulübü İTÜ İşletme Fakültesi 80680 Maçka / İSTANBUL E-mail: yatirim@itu.edu.

GOBI 2010 TANITIM KİTAPÇIĞI. www.ituyatirim.org. İTÜ Yatırım Kulübü İTÜ İşletme Fakültesi 80680 Maçka / İSTANBUL E-mail: yatirim@itu.edu. GOBI 2010 TANITIM KİTAPÇIĞI İÇERİK 1. Kulübün Mesajı 2. İstanbul Teknik Üniversitesi Yatırım Kulübü 3. GOBI 2010 3.1 Etkinlik Tarihi 3.2 Etkinliğin İçeriği 3.3 Etkinliğin Amaçları 4. Finansman Yönetimi

Detaylı

16-17 Nisan 2015 Wyndham Grand Hotel Noktaları Birleştirmek

16-17 Nisan 2015 Wyndham Grand Hotel Noktaları Birleştirmek 1 16-17 Nisan 2015 Wyndham Grand Hotel Noktaları Birleştirmek 2 WYNDHAM GRAND HOTEL WYNDHAM GRAND LEVENT- İSTANBUL 16-17 NİSAN 2015 3 BEDELLİ SPONSORLUKLAR ANA SPONSOR (SATILDI) 50.000 TL 36 m 2 stand

Detaylı

FDI 2013 İstanbul. Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı. Dünya Dişhekimliği Kongresi. Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor.

FDI 2013 İstanbul. Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı. Dünya Dişhekimliği Kongresi. Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor. FDI 2013 İstanbul Dünya Dişhekimliği Kongresi 28-31 Ağustos 2013 - İstanbul, Türkiye Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor. İÇERİK İletişim Bilgilerileri

Detaylı

Sayın Yetkili, SASDER 2. Ulusal Kongresine desteğiniz ve katılımınız bizi mutlu edecektir. Saygılarımızla,

Sayın Yetkili, SASDER 2. Ulusal Kongresine desteğiniz ve katılımınız bizi mutlu edecektir. Saygılarımızla, Sayın Yetkili, Sağlık, Sosyal Güvenlik ve Sigortacılık alanlarında son yıllarda hızlı bir dönüşüm yaşıyoruz. Sektörde yöneticilik yapan bizlerin kurumlarını bu süreçten güçlenerek çıkartabilmesi için sadece

Detaylı

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu,

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu, A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

Global Cleantech Innovation Programme (GCIP) Türkiye Aday Başvuru Yönergesi

Global Cleantech Innovation Programme (GCIP) Türkiye Aday Başvuru Yönergesi Global Cleantech Innovation Programme (GCIP) Türkiye Aday Başvuru Yönergesi 1. Program Tanıtımı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) için Küresel Temiz Teknolojiler Yenilik Programı (GCIP), Türkiye

Detaylı

YARIŞMANIN AMAÇLARI JÜRİ NİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUANLAMA TABLOSU

YARIŞMANIN AMAÇLARI JÜRİ NİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUANLAMA TABLOSU 8 DESIGN FOR E XPORT-15 Son yıllarda teknolojinin ev, ofis ve mutfak-banyo ortamlarına getirdiği yeni olanaklar, çalışma, dinlenme ve eğlence biçimlerinin daha esnek ve daha dinamik bir nitelik kazanmasını

Detaylı

Öğle Yemeği(12:30-14:00)

Öğle Yemeği(12:30-14:00) ZİRVENİN AMACI İş ve İstif Makinaları Kiralama Sektörünü bir araya getirmek Kiralama sektöründe farkındalık yaratmak Kiralama sektörünün gelişimini hızlandırmak Kiralama sektöründeki sorunlara değinmek

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART 2014 - ġirnak ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki,

Detaylı

Kayıt ve Sözleşmenin Tamamlanması. Önemli Tarihlere Genel Bir Bakış. 2016 if TASARIM ÖDÜLLERİ Katılım Koşulları 01

Kayıt ve Sözleşmenin Tamamlanması. Önemli Tarihlere Genel Bir Bakış. 2016 if TASARIM ÖDÜLLERİ Katılım Koşulları 01 2016 if TASARIM ÖDÜLLERİ Katılım Koşulları 01 if TASARIM ÖDÜLLERİ if International Forum Design GmbH (bundan böyle if olarak anılacaktır) tarafından düzenlenmektedir. Katılım Koşulları if TASARIM ÖDÜLLERİ

Detaylı

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13) Uygulama Rehberi

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13) Uygulama Rehberi A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

İÇERİK. İletişim Bilgileri. Önsöz. İstanbul Kongre Merkezi. Sponsorluklar. Fuar Alanı. Stant Kiralama Formu ve Sözleşmesi

İÇERİK. İletişim Bilgileri. Önsöz. İstanbul Kongre Merkezi. Sponsorluklar. Fuar Alanı. Stant Kiralama Formu ve Sözleşmesi İÇERİK İletişim Bilgileri Önsöz İstanbul Kongre Merkezi Sponsorluklar Fuar Alanı Stant Kiralama Formu ve Sözleşmesi Anlaşma Koşulları ve Sözleşme 3 4 5 6 12 13 14 2 İletişim Bilgileri KONGRE MERKEZİ TDB

Detaylı

4. ULUSAL GEMİ VE YAT TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

4. ULUSAL GEMİ VE YAT TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 4. ULUSAL GEMİ VE YAT TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nin izin ve destekleriyle genç tasarımcıların ülkemize kazandırılması

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ MADDE 1 Yarışmanın Adı; Ġzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari

Detaylı

AR-GE PROJE PAZARI YAZIM KILAVUZU VE KATILIM KOŞULLARI

AR-GE PROJE PAZARI YAZIM KILAVUZU VE KATILIM KOŞULLARI AR-GE PROJE PAZARI YAZIM KILAVUZU VE KATILIM KOŞULLARI 1. Daha önce ülke genelinde düzenlenen AR-GE Proje Pazarları ve benzeri diğer etkinliklerde ödül almış projeler ile OİB tarafından 2012, 2013 ve 2014

Detaylı

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI 1. 1885 ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına

Detaylı

Geçen yılki Bilişim Olimpiyatı nda Dünya nın genç bilişimcileri Ankara da buluştu.

Geçen yılki Bilişim Olimpiyatı nda Dünya nın genç bilişimcileri Ankara da buluştu. 01 Geçen yılki Bilişim Olimpiyatı nda Dünya nın genç bilişimcileri Ankara da buluştu. Eğitimde Bilişim Kültürü Oluşuyor EBİKO - Eğitimde Bilişim ve İnternet Kültürü Oluşumu - Geleceğin genç bilişimcilerini

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠGORTASI 343FBS051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

YARIġ YENĠDEN BAġLADI! BiliĢim Yıldızları 2010 da da yarıģıyor!

YARIġ YENĠDEN BAġLADI! BiliĢim Yıldızları 2010 da da yarıģıyor! Önsöz Bu ayki bültenimize BiliĢim Yıldızları e-dönüģüm yarıģması ile ilgili geliģmelerle baģlıyoruz. Bültenimizin ilerleyen sayfalarında gerçekleģecek olan eğitimlerimiz ile ilgili bilgilere ulaģabilirsiniz.

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

SERHAT KALKINMA AJANSI

SERHAT KALKINMA AJANSI T.C BAġBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER ĠÇĠN PROJE UYGULAMA REHBERİ SERHAT KALKINMA AJANSI 2010 1 GĠRĠġ... 2 1.1 KAPSAM...2 1.2 YASAL DAYANAKLAR...2

Detaylı

İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ İRAZ OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: ĠĢ bu sözleģmede geçen; ĠRAZ: Oto Sanayi Sitesi 2551.Cadde No.15 06370 ġaģmaz - Etimesgut/ ANKARA adresinde mukim ĠRAZ

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

BÖLÜM B. TAM BAŞVURU FORMU

BÖLÜM B. TAM BAŞVURU FORMU . TAM BAŞVURU FORMU Dosya No ETCF-2/ (sadece resmi kullanım) 1 GENEL BİLGİLER Teklif Çağrısı Referansı EuropeAid/132381/D/ACT/TR Teklif Çağrısı Başlığı Başvuru sahibinin adı Faaliyetin başlığı Faaliyetin

Detaylı