Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi"

Transkript

1 İnşaat Mühendisliği nde 100. Yıl Teknik Kongresi, Kasım 2012 Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi Ali Mardani-Aghabaglou, Murat Tuyan, Özge Andiç Çakır, Kambiz Ramyar Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bornova, İzmir Öz Bu çalışmada, agreganın en büyük tane boyutu ve numune boyutunun, 28 gün standart koşullarda kürlenen 150 mm küp, 100x200 mm silindir ve 28 gün hava koşulunda bekletilen 300x400x450 mm bloktan elde edilen 100x100 mm, 100x200 mm ve 100x300 mm karot numunelerin basınç dayanımına etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, üç farklı su/çimento oranına sahip (0.40, 0.60 ve 0.80) ve iki farklı maksimum tane boyutunda agrega (15 mm ve 25 mm) kullanılarak 6 farklı karışım hazırlanmıştır. Genel olarak kesilme işlemi sırasında, karot numunelerde hasar oluştuğundan ve numuneler farklı koşullarda kürlendiğinden, standart numunelere göre karot numunelerde dayanım kaybı gözlemlenmiştir. 100x200 mm karot numunede, benzeri standart silindir numuneye göre %11 ile %23 arasında dayanım azalması görülmüştür. Ayrıca, 100x100 mm karot numunede, 150 mm küp numuneye göre, %20 ile %37 arasında dayanım azalması tespit edilmiştir. Bu azalma, 0.40 su/çimento oranı ve 25 mm maksimum agrega tane boyutuna sahip karışımda, daha belirgin olmuştur. Abstract In this study, the effect of maximum aggregate size and specimen size on the 28-day compressive strength of 150 mm cube, 100x200 mm cylinder water-cured specimens and on 100x100mm, 100x200 mm and 100x300 mm core specimens taken from 300x400x450 mm block cured under normal atmospheric conditions were investigated. For this purpose, six different concrete mixture were prepared having three different water/cement (w/c) ratios (0.40, 0.60 and 0.80) and two different maximum aggregate sizes (15 mm and 25 mm). Generally, core specimens showed lower compressive strength values than standard specimens. This is mainly due to damaging of concrete during cutting procedure and different curing conditions between the specimens. There is a 11% to 23% reduction in strength in 100x200 mm core specimens compared to that of cylindrical standard specimens. Additionally, a reduction in strength of 20% to37% in 100x100 mm core specimens compared to that of 150 mm cubic specimens was observed. This reduction is more considerable for specimens having w/c ratio of 0.40 and maximum aggregate size of 25 mm.

2 Giriş Betonun basınç dayanımını bulmak için pek çok deney yöntemi kullanılmaktadır. TS EN (2004) beton standardında belirtilen süre ve koşullarda kürlenen standart boyutlardaki örnek üzerinde elde edilen basınç dayanımı standart deney yöntemi olarak adlandırılmaktadır. Bunun dışında TS EN (2010) standardına uygun olarak mevcut yapılardan alınan karot örnekler üzerinde de basınç dayanımı deneyleri yapılmaktadır. Bu yöntem, mevcut yapıların betonlarının dayanımını belirlemede diğer hasarsız deney yöntemlerine (beton test çekici, ultrasonik test cihazı) göre en güvenilir yöntemdir. Karot çapı, karotun narinlik (boy/çap) oranı, karot örneklerinin nem durumu, beton döküm yönü, karot alma yönü, karot alınması esnasında donatının olup olmaması, karot alımı esnasında betona verilen hasar gibi pek çok faktör betonun karot dayanımına etki etmektedir (Mindess ve Young, 1981; Neville, 1995; Erdoğan, 2003). Karot dayanımı genellikle standart numune dayanımından daha düşük çıkmaktadır. Bunun en büyük sebebi, karot alımı esnasında numuneye verilen hasardır. Bu hasar sonucu betonda oluşan mikro çatlaklardan dolayı numune daha düşük yüklerde kırılmaktadır. Bir diğer sebep ise, karot örneklerinin kürleme koşullarının standart numunelere göre daha farklı olmasıdır. Buna göre, çimento hidratasyonun daha az gerçekleşmesi sonucu dayanımında bir miktar azalma kaçınılmazdır (Mindess ve Young, 1981; Mehta ve Monteiro, 2006). Standartların önerdiği minimum karot çapı 100 mm dir (BS 1881, 1983; ASTM C42, 1994). Ayrıca, ASTM C42 (1994) standardı, karot çapının agreganın en büyük tane çapının üç katından az olmaması gerektiğini belirtmiştir. Numune boyutunda başka bir etken de boy/çap (l/d) oranıdır. Karot numuneler için optimum l/d oranı 2.0 dır. Bu oranın mümkün olmadığı durumlarda l/d oranı 1.0 ile 2.0 arasında alınabilir. l/d oranının 1.0 den 2.0 ye çıkmasıyla, aynı beton için dayanım değerlerinde düşüş gözlenir. Karot örneklerin boyutunun dayanıma etkisi üzerine yapılan çalışmalar sonucu l/d oranı ile basınç dayanımı arasında bir düzeltme faktörü önerilmektedir (Chung, 1979; Barlett ve MacGregor, 1994). ASTM C42 (1994) standardına göre bu değer, l/d oranı 1.0 olan betonlar için 0.87, l/d oranı 1.75 olan betonlar için 0.98 alınmıştır. Numunenin nem durumunun karot dayanımı üzerindeki etkisinin incelendiği çalışmalarda, nem durumunun artması sonucu numunelerin basınç dayanımında azalma gözlenmiştir (Barlett ve MacGregor, 1993). Agreganın en büyük tane çapının da karot dayanımına etkisi olduğu yapılan çalışmalarda ortaya çıkmaktadır. Betonda agrega en büyük tane çapı arttıkça karot dayanımın azaldığı rapor edilmiştir (Arıöz vd., 2006; Tuncan vd., 2008). Bu çalışmada, farklı dayanım sınıfı ve farklı maksimum agrega tane boyutuna sahip karışımlar hazırlanmıştır ve agrega en büyük tane boyutu, su/çimento oranı, l/d oranı ve kür koşulu değişiminin basınç dayanımına etkisi incelenmiştir. Standart numunelerle beton bloklardan çıkarılan karot numunelerin basınç dayanım sonuçları değerlendirilmiştir. Betonun dayanım sınıfı, karot boyutu ve agrega en büyük tane boyutunun karot dayanımına etkisi karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Bu çalışmada literatürde yer alan bilgilerle uyumlu sonuçlar elde edilmiştir. 2

3 Kullanılan Malzeme ve Özelikleri Deneysel Çalışma Bu çalışmada TS EN Çimento - Bölüm 1: Genel Çimentolar - Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri standardına uygun ve 3.10 özgül ağırlığına sahip CEM I 42.5R tipi çimento kullanılmıştır. Kullanılan çimentoya ait üretici firma tarafından verilen kimyasal kompozisyon, mekanik ve fiziksel özelikleri Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1 Çimentonun kimyasal kompozisyonu, mekanik ve fiziksel özelikleri. Kimyasal Özelikler Mekanik ve Fiziksel Özelikler Oksit (%) Özelikler Çimento SiO Gün 23.2 Al 2 O Basınç Dayanımı** (MPa) 7 Gün 38.5 Fe 2 O Gün 45.1 CaO Özgül yüzey alanı (cm 2 /g) 3420 MgO 1.06 İncelik mm elekte kalan (%) 1.0 N 2 O mm elekte kalan (%) 22.4 K 2 O 0.75 SO 3 * 3.14 Cl - * *TS EN e göre, SO 3 %3.5 ve Cl %0.10 olmalıdır. **TS EN e göre, CEM I 42.5 R tipi çimentonun 2 günlük basınç dayanımı 20 MPa ve 28 günlük basınç dayanımı 42.5 MPa olmalıdır. Deneysel çalışmada dört farklı boy sınıfında (0-3 mm, 0-5 mm, 5-15 mm ve mm) kırma kireçtaşı agregası kullanılmıştır. Agregaların özgül ağırlığı ve su emme kapasitesi, TS EN Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri için Deneyler Bölüm 6: Tane Yoğunluğu ve Su Emme Oranının Tayini standardına göre belirlenmiştir. Farklı boy sınıflarında olan agregaların bazı fiziksel özeliği Tablo 2 de verilmiştir. 0-3mm 0-5 mm Tablo 2 Agregaların bazı fiziksel özelikleri. DYK * Özgül Ağırlık Su Emme (%) Toplam Nem (%) Gevşek Birim Hacim Ağırlık (kg/m 3 ) mm mm * Doygun Yüzey Kuru Agregaların elek analizi sonucu dikkate alınarak, 15 mm en büyük tane boyutuna sahip beton karışımlarında kullanılan agrega oranları ağırlıkça % mm, % mm, % mm dir. 25 mm en büyük tane boyutuna sahip karışımlarda ise bu oranlar ağırlıkça % mm, % mm, % mm ve % mm olarak belirlenmiştir. Agregaların elek analizi sonucu Tablo 3 ve 4 te verilmiştir. 3

4 Tablo 3 Agregaların elek analizi sonucu (D maks. = 25mm). Elek boyutu (mm) % Elekten Geçen 0-3 mm 0-5 mm 5-15 mm mm Karışım Tablo 4 Agregaların elek analizi sonucu (D maks. = 15mm). Elek boyutu (mm) % Elekten Geçen 0-3 mm 0-5mm 5-15 mm Karışım Karışım Oranlarının Hesaplanması ve Numunelerin Hazırlanması Beton karışımları, üç farklı su/çimento oranı (0.4, 0.6 ve 0.8), iki farklı agrega en büyük tane boyutu (15 ve 25 mm) ve 100±20 mm çökme değeri göz önüne alınarak ACI 211 yöntemine göre hesaplanmıştır. Üretilen betonların düzeltilmiş karışım oranları Tablo 5 te verilmiştir. Her karışımdan, üç adet 150 mm küp, altı adet 100x200 mm silindir ve bir adet 300x400x450 mm blok numuneler hazırlanmıştır. 24 saat süreyle hava cereyanından uzak bir yerde bekletildikten sonra numuneler kalıptan çıkarılıp, 150 mm küp ve 100x200 mm silindir numuneler % 95±5 bağıl nem ortamında, 23±2 C sıcaklıkta 28 gün boyunca bekletilmiştir. 300x400x450 mm blok numuneler kalıptan çıkarıldıktan sonra ilk bir hafta boyunca her gün bir kere sulanarak 28 gün boyunca laboratuvar ortamında açıkta bekletilmiştir. 28 günden sonra karot makinesi ile her bloktan altı adet 100x300 mm silindir numune alınmıştır. Bunlardan üç tanesi 100x300 mm karot numune olarak deneye tabi tutulmuştur. Diğer üç 100x300 mm karot numunesinden ise kesme makinesi kullanarak üçer adet 100x100 ve 100x200 mm karot silindir numuneler elde edilmiştir. Silindir numuneler deneye tabi tutulmadan önce başlık yapılarak yüzeyleri pürüzsüz hale getirilmiştir. 4

5 Tablo 5 1 m 3 beton üretiminde kullanılan düzeltilmiş malzeme miktarları (kg). Karışım Çimento DYK Agrega* (mm) Su S/Ç BHA** (kg/m 3 ) Çökme (mm) D maks. (mm) A B C D E F * DYK: doygun yüzey kuru ** Teorik Birim Hacim Ağırlık Deney Sonuçları ve Tartışma Numunelerin basınç dayanımı TS EN Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri- Bölüm 3: Deney Numunelerinde Basınç Dayanımının Tayini standardına uygun olarak belirlenmiştir. Basınç dayanımı deneyinde sonucunda tüm numunelerde düzensiz bir kırılma moduna rastlanmamıştır. Standart numunelerin 28 günlük deney sonuçları Tablo 6 da verilmiştir. Tablo 6 Standart küp ve silindir numunelerin basınç dayanımı. Karışım Basınç Dayanımı (MPa) 150 mm küp numune 100x200 mm silindir numune Ortalama Basınç Dayanımı (MPa) Standart Sapma (MPa) Basınç Dayanımı (MPa) Ortalama Basınç Dayanımı (MPa) Standart Sapma (MPa) A B C D E F Tablo 6 da görülen deney sonuçlarına göre standart numunelerde aynı karışım için 150 mm küp numunelerin dayanımı 100x200 mm silindir numunelere göre %15 ile %25 arasında daha fazla çıkmıştır. Bunun en önemli nedeni silindirin l/d oranının küpün l/d oranına göre daha fazla olmasıdır. Bir numune basınç deneyine tabi tutulduğunda kullanılan presin çelik başlığının elastisite modulü ve Poisson oranı betona göre daha fazla olduğundan, beton yaklaşık beş kat daha fazla deformasyon gösterir. Dolayısıyla çelik başlık ve beton arasında sürtünme meydana gelir. Bu sürtünme betonda oluşan yanal deformasyonları yukarıdan ve aşağıdan yaklaşık 0.85 D (D: beton numune çapı) kadar engeller. Bu etkiye uç etkisi denir. Dolayısıyla, l/d oranı arttıkça korumasız bölgenin oluşma ihtimali artar. Eğer l/d oranı 3 ten fazla olursa burkulma riski arttığı için numuneler daha az dayanım gösterir. Betonda basınç etkisinde oluşan çekme gerilmelerinden dolayı çatlaklar daha düşük gerilmelerde oluşur ve kayma gerilmesi 5

6 doğrultusunda ilerler ve kırılma meydana gelir. Küp numunede uç etkisinden dolayı korumasız bölge oluşmadığı için silindir numuneye göre daha fazla mukavemet gösterir. Tablo 6 dan görüldüğü üzere, beklendiği gibi su/çimento oranının artışıyla tüm karışımların dayanım sonuçlarında azalma gözlemlenmiştir. Tüm karışımlarda agrega tane boyutunun artışıyla basınç dayanımı artmaktadır. Agrega en büyük tane boyutunun artışında iki faktör etkindir. Birincisi, agrega tane boyutu arttıkça yüzey/hacim oranı azalmaktadır. Dolayısıyla, karışımın hamur ihtiyacı ve ona bağlı olarak su ihtiyacı azalmaktadır. Bu etki boşlukların azalmasına neden olur. İkincisi ise, agrega ile çimento hamuru arasındaki geçiş bölgesinin alanı artmaktadır. Agrega en büyük tane boyutu 40 mm nin altında olduğunda birinci faktör daha baskındır. Farklı s/ç oranı ve D maks. a sahip karışımların 100x200 mm silindir/150 mm küp numunelerin 28 günlük basınç dayanımı oranı Şekil 2 de gösterilmektedir. Şekil 1 den görüldüğü gibi genellikle her dayanım sınıfı ayrı ayrı incelendiğinde, silindir dayanımının küp dayanımına oranı, agrega en büyük tane boyutu 25 mm ye sahip olan karışımda, agrega en büyük tane boyutu 15 mm olan karışıma göre daha düşüktür. Bunun en önemli nedeni agrega en büyük tane boyutu artışıyla, agrega-çimento hamuru arasındaki geçiş bölgesinin zayıflamasıdır. Ayrıca, bilindiği gibi betonun basınç dayanımı arttıkça, silindir numune dayanımı, küp numune dayanımına yaklaşmaktadır (Mehta ve Monteiro, 2006). Bu çalışmada bu etki belirgin bir şekilde görülmemektedir. Bunun nedeni, çalışmadan elde edilen numunelerin basınç dayanımları arasında, çok fazla fark bulunmamasından ve incelenen karışımların çok yüksek dayanımlı karışımlar olmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Şekil 1 Farklı s/ç oranı ve D maks. a sahip karışımların 100x200 mm silindir/150 mm küp numunelerin basınç dayanımı oranı. Standart küp ve silindir numunelerin basınç dayanımları arasındaki ilişki Şekil 2 de gösterilmektedir. Şekilden de anlaşıldığı gibi küp ve silindir numune dayanımları arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Farklı su/çimento ve farklı agrega en büyük tane boyutundaki karışımları incelediğimizde silindirin numunelerin basınç dayanımı küp numunelerinin yaklaşık %70 i kadar olmuştur. 6

7 Karot numunelerin basınç dayanımları Şekil 3 ve 4 te gösterilmektedir. Beklendiği gibi su/çimento oranının artışıyla dayanımlarda azalma, agrega en büyük tane boyutunun artışıyla dayanımlarda artış ve l/d oranının artışıyla dayanımlarda azalma karot numunelerinde de gözlemlenmiştir. ASTM C42 standardına göre, l/d oranı 1.0 den 2.0 ye arttığında, karot dayanımı için 0.87 lik bir düzeltme faktörü katsayısı önerilmektedir. Yapılan çalışmada, bu değer ortalama 0.90 a denk gelmiştir. Şekil 2 Standart küp ve silindir numunelerin basınç dayanımları arasındaki ilişki. Şekil 3 Farklı S/Ç oranına sahip karot numunelerin basınç dayanımı (D maks. : 25 mm). 7

8 Şekil 4 Farklı S/Ç oranına sahip karot numunelerin basınç dayanımı (D maks. : 15 mm). 100x200 mm standart ve karot silindir numunelerin basınç dayanımları arasındaki ilişki Şekil 5 de gösterilmektedir. Şekilden de görüldüğü üzere, standart ve karot numunelerin dayanımları arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Farklı su/çimento ve farklı agrega en büyük tane boyutundaki karışımları incelediğimizde 100x200 mm karot silindir numunenin basınç dayanımı 100x200 mm standart silindir numunenin yaklaşık %80 i kadar olmuştur. Şekil 5 100x200 mm standart ve karot silindir numunelerin basınç dayanımları arasındaki ilişki. 150 mm standart küp numunelerin ve 100x100 mm karot numunelerin dayanım ve dayanım kayıpları Tablo 7 de sunulmaktadır. Tablodan görüleceği üzere, 100x100 mm karot numunede, 150 mm küp numuneye göre, %20 ile %37 arasında dayanım azalması tespit edilmiştir. 100x200 mm standart silindir ve karot numunelerin dayanım ve dayanım kaybı Tablo 8 de gösterilmektedir. Karot numunelerde standart numunelere göre %11 ile %23 arasında dayanım kaybı tespit edilmiştir. Bu farkın en önemli nedeni kürleme koşulunun değişmesi ve karot numunenin kesme esnasında hasar görmesidir. Su/çimento oranının azalmasıyla ve agrega en büyük tane boyutunun artmasıyla standart numuneler ve karot numuneler arasındaki dayanım kaybı daha belirgin hale gelmektedir. Bunun en önemli nedeni kesme esnasında çimento hamurunun ve geçiş bölgesinin daha fazla hasar görme ihtimalidir. Tablo mm standart küp ve 100x100 mm karot numunelerinin basınç dayanımları Karışım S/Ç oranı 150 mm standart 100x100 mm Dayanım kaybı küp karot (%) A B C D E F

9 Tablo 8 100x200 mm standart silindir ve 100x200 mm karot numunelerinin basınç dayanımları Karışım S/Ç oranı 100x200 mm 100x200 mm Dayanım kaybı standart silindir karot (%) A B C D E F Sonuçlar Bu çalışmada, farklı dayanım sınıfı ve farklı maksimum agrega tane boyutuna sahip karışımlar hazırlanmıştır ve agrega en büyük tane boyutu, su/çimento oranı, l/d oranı ve kür koşulu değişiminin basınç dayanımına etkisi incelenerek aşağıda özetlenmiştir. Agrega en büyük tane boyutu arttıkça betonun su ihtiyacı azaldığından dolayı dayanım artmıştır. Ancak, agrega en büyük tane boyutunun artmasıyla standart numuneler ve karot numuneler arasındaki dayanım farkı daha belirgin olmuştur. Su/çimento oranının azalmasıyla beklendiği gibi basınç dayanımı artmıştır. Ancak, su/çimento oranının azalmasıyla standart numuneler ve karot numuneler arasındaki dayanım farkı daha belirgin hale gelmiştir. Numunelerin l/d oranı artıkça basınç dayanımlarında azalma gözlemlenmiştir. Karot numuneler arasında en düşük dayanım narinlik oranı en yüksek olan 100x300 mm karot numuneye ait olduğu tespit edilmiştir. Karot numuneler standart numunelere göre daha düşük dayanım göstermiştir. 100x200 mm karot numunede, 100x200 mm standart silindir numuneye göre dayanım azalması görülmüştür. Yine, 100x100 mm karot numunede, 150 mm küp numuneye göre dayanım azalması tespit edilmiştir. 100x200 mm numunelerdeki dayanım azalması, 100x100mm karot ve 150 mm küp numune arasındaki dayanım azalmasından daha az olduğu gözlemlenmiştir. 100x200 mm karot silindir numunenin basınç dayanımı 100x200 mm standart silindir numunenin yaklaşık %80 i kadar olmuştur. Bu değer s/ç oranı 0.40 olan karışımlarda %80 in altında kalmıştır. Farklı su/çimento oranı ve farklı agrega en büyük tane boyutundaki karışımlar incelendiğinde silindir numunelerin basınç dayanımı küp numunelerin yaklaşık %70 i kadar olmuştur. S/ç oranı 0.40 olan karışımlarda bu oran %70 in altında kalmıştır. Kaynaklar ACI 211, (1998), Standard practice for selecting proportions for normal, heavyweight and mass concrete, Farmington Hills, Michigan, American Concrete Institute 9

10 Arıöz, Ö., Tuncan, M., Ramyar, K., Tuncan, A., (2006), A comparative study on the interpretation of concrete core strength results Magazine of Concrete Research, Vol. 58, Issue 2, pp ASTM C42, (1994), Standard test method for obtaining and testing drilled cores and sawed beams of concrete, Annual Book of ASTM Standards Barlett, F.M., MacGregor, J.G., (1993), Effect of moisture condition on concrete core strength, ACI Materials Journal, Vol. 91, Issue 3, pp Barlett, F.M., MacGregor, J.G., (1994), Effect of core diameter on concrete core strengths, ACI Materials Journal, Vol. 91, Issue 5, pp BS 1881: Part 120, (1983), Method for determination of the compressive strength of concrete cores, British Standards Chung, H.W., (1979), Effect of length/diameter ratio on compressive strength of drilled concrete core A semi-rational approach, Cement, Concrete and Aggregates, Vol. 1, Issue 2, pp Erdoğan, T.Y., (2003), Beton, ODTÜ Yayınları, Ankara Mehta, P.K., Monteiro, P.J.M., (2006), Concrete microstructure, properties and materials, McGraw-Hill Mindess, S., Young. J.F., (1981), Concrete, Prentice-Hall, Inc., New Jersey Neville, A.M., (1995), Properties of concrete, Addison-Wesley, United Kingdom Tuncan, M., Arıöz, Ö., Ramyar, K., Karasu, B., (2008), Assesing concrete strength by means of small diameter cores, Construction and Building Materials, Vol. 22, Issue 5, pp TS EN 197 1,(2002), Genel çimentolar Bölüm 1: Genel çimentolar - Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara TS EN 206 1, (2004), Beton, özellik, performans, imalat, uygunluk, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara TS EN , (2007), Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler Bölüm 6: Tane yoğunluğu ve su emme oranının tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara TS EN , (2003), Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri- Bölüm 3: Deney Numunelerinde Basınç Dayanımının Tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara TS EN 13791, (2010), Basınç Dayanımının Yapılar ve Öndökümlü Beton Bileşenlerde Yerinde Tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara 10

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi K.Ramyar *, O.E. Köseoğlu *, Ö. Andiç GİRİŞ Genelde, betonun dayanımı hakkında şüphe olduğunda veya gerçek dayanımı

Detaylı

Buhar Kürü Uygulamasında Beton Özeliklerini Etkileyen Faktörlerden Bekleme Süresi nin Önemi

Buhar Kürü Uygulamasında Beton Özeliklerini Etkileyen Faktörlerden Bekleme Süresi nin Önemi ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Buhar Kürü Uygulamasında Beton Özeliklerini Etkileyen Faktörlerden Bekleme Süresi

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 1 sh. 65-75 Ocak 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 1 sh. 65-75 Ocak 2004 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 1 sh. 65-75 Ocak 24 YÜKLEME HIZININ BETON BASINÇ DAYANIMINA VE ELASTİSİTE MODÜLÜNE ETKİSİ (THE EFFECT OF LOADING RATE ON COMPRESSIVE STRENGTH

Detaylı

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J. of Fırat Univ. 17 (4), 681-685, 25 17 (4), 681-685, 25 Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi Salih YAZICIOĞLU,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 1 sh Ocak 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 1 sh Ocak 2004 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 1 sh. 67-77 Ocak 24 YÜKLEME HIZININ BETON BASINÇ DAYANIMINA VE ELASTİSİTE MODÜLÜNE ETKİSİ (THE EFFECT OF LOADING RATE ON COMPRESSIVE STRENGTH

Detaylı

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ EFFECTS OF CURING CONDITIONS AND PERIOD ON COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS Yasin Engin, Muhittin Tarhan, Doğan Yaşar Aydıner

Detaylı

Uçucu Külün Silindir ile Sıkıştırılmış Betonun Basınç Dayanımına Etkisi

Uçucu Külün Silindir ile Sıkıştırılmış Betonun Basınç Dayanımına Etkisi Uçucu Külün Silindir ile Sıkıştırılmış Betonun Basınç Dayanımına Etkisi Ali Mardani, Kambiz Ramyar Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Bornova/İzmir ali.mardani16@gmail.com,

Detaylı

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Köpük Beton - I Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Köpük Beton Köpük betonu basitçe tanımlayacak olursak; içinde %75 e varan oranda hava kabarcıkları olan harçtan yapılmış hafif betonlardır

Detaylı

beton karışım hesabı

beton karışım hesabı 9 beton karışım hesabı Paki Turgut Kaynaklar 1) TS 802 Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et al., Concrete, 2nd Edition 4) Portland

Detaylı

Effect of Glass Fiber Addition on the Compressive and Tensile Strength of Concrete

Effect of Glass Fiber Addition on the Compressive and Tensile Strength of Concrete Politeknik Dergisi Cilt:13 Sayı: 3 s. 239243, 2010 Journal of Polytechnic Vol: 13 No: 3 pp. 239243, 2010 Cam Elyaf Katkısının Betonun Basınç ve Çekme Dayanımı Üzerindeki Etkisi Servet YILDIZ, Yakup BÖLÜKBAŞ,

Detaylı

Sugözü Uçucu Külünün Beton Katkısı Olarak Kullanılabilirliği

Sugözü Uçucu Külünün Beton Katkısı Olarak Kullanılabilirliği Sugözü Uçucu Külünün Beton Katkısı Olarak Kullanılabilirliği Okan Karahan, Cengiz Duran Atiş Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 38039/Kayseri Tel: 352 437 00 80 E-Posta: okarahan@erciyes.edu.tr

Detaylı

Sıkıştırma İşleminin Betonarme Elemanların Sertleşmiş Betonun Dayanım Özelliklerine Etkisi

Sıkıştırma İşleminin Betonarme Elemanların Sertleşmiş Betonun Dayanım Özelliklerine Etkisi Sıkıştırma İşleminin Betonarme ların Sertleşmiş Betonun Dayanım Özelliklerine Etkisi 1 Mucteba Uysal, 1 Kemalettin Yilmaz 1 Huseyin Ulugol 1 Faculty of Engineering, Department of Civil Engineering Sakarya

Detaylı

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ prekast Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Hafif Agrega Nedir? Hafif Agregalar doğal ve yapay olarak sınıflandırılabilir; Doğal Hafif Agregalar: Pomza

Detaylı

METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI

METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI CONCRETE WORKS CARRIED OUT BY THE AGGREGATES WITH HIGH METHYLENE BLUE VALUE AND DIFFERENT BASED

Detaylı

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ karo Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ prekast Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

Eda Serin Accepted: October 2011

Eda Serin Accepted: October 2011 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 1A0260 Celalettin Başyiğit ENGINEERING SCIENCES Ayşe Akkaş Received: May 2011 Eda Serin Accepted: October

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

YAPIDA BETON KALİTESİNİN TAHRİBATLI ve TAHRİBATSIZ YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ. Araş.Gör. Nihat KABAY * Prof.Dr. Fevziye AKÖZ **

YAPIDA BETON KALİTESİNİN TAHRİBATLI ve TAHRİBATSIZ YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ. Araş.Gör. Nihat KABAY * Prof.Dr. Fevziye AKÖZ ** YAPIDA BETON KALİTESİNİN TAHRİBATLI ve TAHRİBATSIZ YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ Araş.Gör. Nihat KABAY * Prof.Dr. Fevziye AKÖZ ** Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı

Detaylı

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler:

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler: ÖRNEK: Endüstriyel bölgede yapılacak bir betonarme yapı için TS EN 206-1 standardına göre XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisine karşı dayanıklı akıcı kıvamda bir beton karışım

Detaylı

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon,

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon, UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Osman ÜNAL 1, Tayfun UYGUNOĞLU 2 1,2 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü,Ahmet

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

FARKLI TİPTE AGREGA KULANIMININ BETONUN MEKANİK ÖZELİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

FARKLI TİPTE AGREGA KULANIMININ BETONUN MEKANİK ÖZELİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI OHÜ Müh. Bilim. Derg. / OHU J. Eng. Sci. ISSN: 2147-12X Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, (17), 17-114 Omer Halisdemir University Journal of Engineering Sciences,

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

BETON YOL KAPLAMALARINDA VAKUM UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

BETON YOL KAPLAMALARINDA VAKUM UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Yıl: 2010, Cilt:3, Sayı:3, Sayfa:215-223 TÜBAV BİLİM DERGİSİ BETON YOL KAPLAMALARINDA VAKUM UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Metin ARSLAN 1, Gökhan DURMUŞ 1, Serkan SUBAŞI 2, Ömer CAN 1, Kürşat YILDIZ 1

Detaylı

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! refrakter Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Refrakter Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen

Detaylı

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer. YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.com Öz: Bu çalışmada, üretilen çeşitli dayanımda betonların

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Günümüzde yapı kimyasalları sektöründe doğan farklı ihtiyaçlar için (yüksek sıcaklık, erken mukavemet, hızlı priz, çatlaksız yapı) farklı çözümler

Detaylı

BETONDA NİTELİK SERTLEŞME DENEYLERİ MUKAVEMET SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

BETONDA NİTELİK SERTLEŞME DENEYLERİ MUKAVEMET SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI BETONDA NİTELİK SERTLEŞME DENEYLERİ MUKAVEMET SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON of QUALITY HARDENING TESTS STRENGTH RESULTS IN CONCRETE Dilek Eryurtlu Lafarge Beton Mehmet Işık Lafarge Beton Mehmet

Detaylı

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1)

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1) BETON TASARIMI (Beton Karışım Hesabı) İstenen kıvamda İşlenebilir İstenen dayanımda Dayanıklı Hacim sabitliğinde Ekonomik bir beton elde edebilmek amacıyla gerekli: Agrega Çimento Su Hava Katkı Maddesi:

Detaylı

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ercan ÖZGAN 1, Metin Mevlüt UZUNOĞLU 1, Tuncay KAP 1 tuncaykap@hotmail.com, metinuzunoglu@hotmail.com

Detaylı

Kuruca Dağından Elde Edilen Agregaların Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği

Kuruca Dağından Elde Edilen Agregaların Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 1-7 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Kuruca Dağından Elde

Detaylı

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır 1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır Beton karışım hesabı yapılırken; Betonun döküleceği elemanın boyutları Elemanın maruz kalacağı çevresel etkiler (sülfat ve klorür gibi zararlı kimyasal etkiler,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 97-109 Ocak 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 97-109 Ocak 2005 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s. 97-109 Ocak 2005 DEĞİŞİK TİP ÇİMENTOLARLA HAZIRLANAN HARÇLARIN EĞİLME SONRASI BASINÇ DAYANIMI İLE DOĞRUDAN BASINÇ DAYANIMLARININ

Detaylı

Betonarme Eleman Tipinin Sertleşmiş Betonun Dayanım Özelliklerine Etkisi

Betonarme Eleman Tipinin Sertleşmiş Betonun Dayanım Özelliklerine Etkisi Betonarme Tipinin Sertleşmiş Betonun Dayanım Özelliklerine Etkisi 1 Mucteba Uysal, 1 Kemalettin Yilmaz, 1 Huseyin Ulugol 1 Faculty of Engineering, Department of Civil Engineering Sakarya University, Turkey

Detaylı

BETON BASINÇ DAYANIMINI ETKİLEYEN DIŞ ETKENLER

BETON BASINÇ DAYANIMINI ETKİLEYEN DIŞ ETKENLER BETON BASINÇ DAYANIMINI ETKİLEYEN DIŞ ETKENLER Numune alımı ve saklama koşulları Basınç dayanımı testi yükleme hızı Numune kalıplarının kalibrasyonu Numune şekli Kür koşulları ve numune rutubeti Numune

Detaylı

ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF STEEL FIBERS ON FRESH CONCRETE PROPERTIES

ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF STEEL FIBERS ON FRESH CONCRETE PROPERTIES ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Burak Işıkdağ 1, İlker Bekir Topçu 2, Seyfettin Umut Umu 3 Özet Bu çalışmada çelik lifli taze betonlarda (ÇLB) çelik liflerin beton kıvamına etkisi araştırıldı.

Detaylı

Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi

Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi Şirin Kurbetci, Şakir Erdoğdu, Ali Recai Yıldız KTÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 61080 TRABZON

Detaylı

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 211, Elazığ, Turkey Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini S. Yıldız 1, Y. Bölükbaş

Detaylı

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ yapı kimyasalları Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI HAFİF BETONLARIN BASINÇ DAYANIMI ÖZELLİKLERİ

POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI HAFİF BETONLARIN BASINÇ DAYANIMI ÖZELLİKLERİ Polipropilen Lif Katkılı Yarı Hafif Betonların Basınç Dayanımı Özellikleri SDU International Technologic Science Vol. 2, No 1, February 20 pp. -14 Construction Technology POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI

Detaylı

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ karo Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Çimentolu Sistemler / Beton Betonun Yapısı ve Özellikleri Agrega Özellikleri Beton Özelliklerine

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:6-Sayı/No: 2 : 197-202 (2005) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE İNCE AGREGANIN BİR KISMI

Detaylı

DEĞİŞİK FAKTÖRLERİN BETON MUKEVEMETİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

DEĞİŞİK FAKTÖRLERİN BETON MUKEVEMETİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PAMUALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K Bİ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : 6 : 2-3 : 3-9 DEĞİŞİK

Detaylı

C6 Mugla White

C6 Mugla White Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURZ. TİC. VE İNŞ. A.Ş. Salkım Mah. Çıngıl Sok. No:7 Kavaklıdere/MUĞLA 228 Numunenin Adı

Detaylı

C5 Mugla White

C5 Mugla White Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURZ. TİC. VE İNŞ. A.Ş. Salkım Mah. Çıngıl Sok. No:7 Kavaklıdere/MUĞLA 227 Numunenin Adı

Detaylı

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ İlyas CAN*, İbrahim BÜYÜKÇAYIR* *Durer Refrakter Malzemeleri San. Ve

Detaylı

YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN PARKE VE BORDÜR ÜRETİMİNDE KULLANILMASI

YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN PARKE VE BORDÜR ÜRETİMİNDE KULLANILMASI YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN PARKE VE BORDÜR ÜRETİMİNDE KULLANILMASI İsa YÜKSEL 1, Turhan BİLİR 2 yuksel@karaelmas.edu.tr, turhanbilir@karaelmas.edu.tr Öz: Beton Endüstrisi doğal kaynakların çok tüketildiği

Detaylı

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ yapı kimyasalları Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

FARKLI DOZLARDA ÜRETİLEN BEYAZ BETONLARIN BASINÇ DAYANIMINA FARKLI KÜR ŞARTLARININ ETKİSİ

FARKLI DOZLARDA ÜRETİLEN BEYAZ BETONLARIN BASINÇ DAYANIMINA FARKLI KÜR ŞARTLARININ ETKİSİ FARKLI DOZLARDA ÜRETİLEN BEYAZ BETONLARIN BASINÇ DAYANIMINA FARKLI KÜR ŞARTLARININ ETKİSİ Mücteba UYSAL 1, Nil MERCAN 1, Kemalettin YILMAZ 1 1 Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Zeolit ve Silika Dumanı Katkılı Betonların Mekanik ve Geçirimlilik Özellikleri

Zeolit ve Silika Dumanı Katkılı Betonların Mekanik ve Geçirimlilik Özellikleri Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26(2), ss. 57-63, Aralık 2011 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 26(2), pp. 57-63, December 2011 Zeolit

Detaylı

GENLEŞTİRİLMİŞ KİL AGREGASI İLE TAŞIYICI HAFİF BETON ÜRETİMİ

GENLEŞTİRİLMİŞ KİL AGREGASI İLE TAŞIYICI HAFİF BETON ÜRETİMİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 24, No 3, 559-567, 2009 Vol 24, No 3, 559-567, 2009 GENLEŞTİRİLMİŞ KİL AGREGASI İLE TAŞIYICI HAFİF BETON ÜRETİMİ Serkan SUBAŞI Yapı Eğitimi

Detaylı

Bazalt Agregası ile Üretilen Beton Travers de Çelik Lifin Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Bazalt Agregası ile Üretilen Beton Travers de Çelik Lifin Kullanılabilirliğinin Araştırılması Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 18(3), 15-21, 2014 Bazalt Agregası ile Üretilen Beton Travers de Çelik Lifin

Detaylı

Afyonkarahisar da Üretilen Hazır Beton Kalitelerinin Değerlendirilmesi

Afyonkarahisar da Üretilen Hazır Beton Kalitelerinin Değerlendirilmesi Afyonkarahisar da Üretilen Hazır Beton Kalitelerinin Değerlendirilmesi Ali Ergün a, Veli Başaran b a Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi,Yapı Eğitimi Böl., 03200, Afyonkarahisar b Afyon

Detaylı

taze beton işlenebilirlik

taze beton işlenebilirlik 8 taze beton işlenebilirlik Paki Turgut Kaynaklar 1) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜMLÜ İRİ AGREGALARIN BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

GERİ DÖNÜŞÜMLÜ İRİ AGREGALARIN BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 24, No 1, 183-189, 2009 Vol 24, No 1, 183-189, 2009 GERİ DÖNÜŞÜMLÜ İRİ AGREGALARIN BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Gökhan DURMUŞ, Osman ŞİMŞEK

Detaylı

Eğik Yüzeyli Betonlara Farklı Kür Metotlarının Etkisi 1

Eğik Yüzeyli Betonlara Farklı Kür Metotlarının Etkisi 1 İMO Teknik Dergi, 2004 3229-3233, Yazı 216, Kısa Bildiri Eğik Yüzeyli Betonlara Farklı Kür Metotlarının Etkisi 1 Osman ŞİMŞEK * ÖZ Bu çalışmada, eğik yüzeyli beton özelliklerine farklı kür metotlarının

Detaylı

SÜLFAT ETKİSİNDE MARUZ BETONDA PUZOLANİK KATKI KULLANIMI

SÜLFAT ETKİSİNDE MARUZ BETONDA PUZOLANİK KATKI KULLANIMI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A0157 ENGINEERING SCIENCES Abdulhalim Karaşin 1 Received: October 2010 Murat Doğruyol 2 Accepted: January

Detaylı

C30 SINIFI ATIK BETONUN GERİDÖNÜŞÜM AGREGASI OLARAK BETON ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ. Can DEMİREL, 2 Osman ŞİMŞEK

C30 SINIFI ATIK BETONUN GERİDÖNÜŞÜM AGREGASI OLARAK BETON ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ. Can DEMİREL, 2 Osman ŞİMŞEK S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn. Derg., c.2, s.2, 2014 Selcuk Univ. J. Eng. Sci. Tech., v.2, n.2, 2014 ISSN: 2147-9364 (Elektronik) C30 SINIFI ATIK BETONUN GERİDÖNÜŞÜM AGREGASI OLARAK BETON ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ

Detaylı

UÇUCU KÜL İKAMELİ BETONLARDA VİBRASYON SÜRESİNİN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

UÇUCU KÜL İKAMELİ BETONLARDA VİBRASYON SÜRESİNİN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ UÇUCU KÜL İKAMELİ BETONLARDA VİBRASYON SÜRESİNİN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ Serkan SUBAŞI 1, Yılmaz KOÇAK 1, Ahmet BEYCİOĞLU 2 1 Düzce Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü,

Detaylı

CEM I VE CEM II Çimentosu İçeren Beton Karışımlarının Kıyaslamalı İncelenmesi

CEM I VE CEM II Çimentosu İçeren Beton Karışımlarının Kıyaslamalı İncelenmesi Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part:C, Tasarım Ve Teknoloji GU J Sci Part:C 4(4):205-212 (2016) CEM I VE CEM II Çimentosu İçeren Beton Karışımlarının Kıyaslamalı İncelenmesi Onur Can BOYACI 1,,

Detaylı

Mermer Tozu Katkılı Çelik Lifli Betonların Mekanik Özellikleri

Mermer Tozu Katkılı Çelik Lifli Betonların Mekanik Özellikleri Mermer Tozu Katkılı Çelik Lifli Betonların Mekanik Özellikleri Merve AÇIKGENÇ Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 23119 Elazığ merveacikgenc@firat.edu.tr Kürşat Esat ALYAMAÇ

Detaylı

ÇELİK LİF KULLANIMININ YÜKSEK PERFORMANSLI BETONLARIN SÜNEKLİK ÖZELLİĞİNE ETKİSİ

ÇELİK LİF KULLANIMININ YÜKSEK PERFORMANSLI BETONLARIN SÜNEKLİK ÖZELLİĞİNE ETKİSİ ÇELİK LİF KULLANIMININ YÜKSEK PERFORMANSLI BETONLARIN SÜNEKLİK ÖZELLİĞİNE ETKİSİ Araş.Gör. Hüseyin YİĞİTER Yard.Doç.Dr.Selçuk TÜRKEL huseyin.yigiter@deu.edu.tr selcuk.turkel@deu.edu.tr D.E.Ü. Müh. Fak.

Detaylı

TAHRİBATLI YÖNTEMLE (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TS EN 13791 NİSAN 2010

TAHRİBATLI YÖNTEMLE (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TS EN 13791 NİSAN 2010 TAHRİBATLI YÖNTEMLE (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TS EN 13791 NİSAN 2010 Yerinde basınç dayanımın belirlenmesi uygulamada aşağıda sıralanan durumlar için gerekli

Detaylı

Geçirimli Beton Üretiminde Bazalt Agrega Kullanımının Mekanik Özelliklere Etkisi

Geçirimli Beton Üretiminde Bazalt Agrega Kullanımının Mekanik Özelliklere Etkisi Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 11, No: 1, 2015 (1-10) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 11, No: 1, 2015 (1-10) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1305-631x

Detaylı

DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ

DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ Mehmet Alpaslan KÖROĞLU * Yrd. Doç. Dr. Ali KÖKEN ** * Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Đnşaat Mühendisliği

Detaylı

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 251-256 JOURNAL OF SCIENCE TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

ÇİMENTOLARIN BASINÇ DAYANIMLARININ TAYİNİNDE PRİZMATİK NUMUNELER YERİNE KÜP NUMUNELERİN KULLANILABİLİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

ÇİMENTOLARIN BASINÇ DAYANIMLARININ TAYİNİNDE PRİZMATİK NUMUNELER YERİNE KÜP NUMUNELERİN KULLANILABİLİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XV, S.1, 2002 Eng.&Arch.Fac.Osmangazi University, Vol.XV, No: 1, 2002 ÇİMENTOLARIN BASINÇ DAYANIMLARININ TAYİNİNDE PRİZMATİK NUMUNELER YERİNE KÜP NUMUNELERİN

Detaylı

Yük Geçmişi ve Donatının Beton Dayanımı Üzerindeki Etkileri

Yük Geçmişi ve Donatının Beton Dayanımı Üzerindeki Etkileri Yük Geçmişi ve Donatının Beton Dayanımı Üzerindeki Etkileri Ahmet Durmuş Karadeniz Teknik Üniversitesi 61080, Trabzon (0462) 377 26 59 durmus@ktu.edu.tr Ayşegül Durmuş Karadeniz Teknik Üniversitesi 61080,

Detaylı

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR YAPI MALZEMESİ AGREGALAR 1 YAPI MALZEMESİ Agregalar en önemli yapı malzemelerinden olan betonun hacimce %60-%80 ini oluştururlar. Bitümlü yol kaplamalarının ağırlıkça % 90-95, hacimce %75-85 ini agregalar

Detaylı

UÇUCU KÜL KATKI MĠKTARININ BETON ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠ VE SERTLEġME SÜRELERĠNE OLAN ETKĠSĠ

UÇUCU KÜL KATKI MĠKTARININ BETON ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠ VE SERTLEġME SÜRELERĠNE OLAN ETKĠSĠ UÇUCU KÜL KATKI MĠKTARININ BETON ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠ VE SERTLEġME SÜRELERĠNE OLAN ETKĠSĠ EFFECT OF THE AMOUNT OF FLY ASH ON SETTING TIME AND WORKABILITY OF THE CONCRETE Serkan SubaĢı Düzce Üniversitesi, Düzce

Detaylı

Uluabat Kuvvet Tüneli Projesindeki Segment Üretimi

Uluabat Kuvvet Tüneli Projesindeki Segment Üretimi Uluabat Kuvvet Tüneli Projesindeki Segment Üretimi Mustafa Erdoğan Bursa Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ulu Cadde No: 20 Osmangazi / Bursa Tel: (224) 251 21 90 E-Posta: m.erdogan@bursabeton.com.tr Çağlar

Detaylı

Barit Agregasıyla Üretilen Ağır Bir Betonun Özelikleri

Barit Agregasıyla Üretilen Ağır Bir Betonun Özelikleri Barit Agregasıyla Üretilen Ağır Bir Betonun Özelikleri Yasemin Akgün Ordu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, İnşaat Programı, 52200 Ordu Tel: 0452 233 48 65 E-posta: yakgun@ktu.edu.tr Ayşegül Durmuş Karadeniz

Detaylı

İrfan Kadiroğlu Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. İzmir. Selçuk Erbakan Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. İzmir.

İrfan Kadiroğlu Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. İzmir. Selçuk Erbakan Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. İzmir. FARKLI KÜR KOŞULLARI ALTINDAKİ BETONARME YAPI ELEMANLARININ BASINÇ DAYANIMI TESPİTİNDE, STANDART NUMUNELER VE FARKLI BOYUTLARDAKİ KAROT NUMUNELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER THE RELATIONSHIP BETWEEN STANDART

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI. Kemal Tuşat YÜCEL

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI. Kemal Tuşat YÜCEL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI Kemal Tuşat YÜCEL İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ- YAPI MALZEMELERİ LABORATUARI YIĞMA YAPI MALZEME

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMELERİ ANABİLİM DALI 1. KONU İlgi yazının ekindeki Murat Ayırkan, Fibertaş Prekast Şirketi adına imzalı dilekçede Fibertaş

Detaylı

Betonun Eşdeğer Yaşının Çimento Hidratasyon Isısıyla Tahmini İçin Bir Yöntem 1

Betonun Eşdeğer Yaşının Çimento Hidratasyon Isısıyla Tahmini İçin Bir Yöntem 1 İMO Teknik Dergi, 24 3215-3227, Yazı 215 Betonun Eşdeğer Yaşının Çimento Hidratasyon Isısıyla Tahmini İçin Bir Yöntem 1 Özlem KASAP * Mustafa TOKYAY ** ÖZ Betonun maruz kaldığı sıcaklık geçmişinden yola

Detaylı

Değiştirilmiş Sıcak Su Yöntemi ile Beton Basınç Dayanımının Tahmini 1

Değiştirilmiş Sıcak Su Yöntemi ile Beton Basınç Dayanımının Tahmini 1 İMO Teknik Dergi, 4 31-3153, Yazı 211, Kısa Bildiri Değiştirilmiş Sıcak Su Yöntemi ile Beton Basınç Dayanımının Tahmini 1 Şirin KURBETCİ * Erbil ÖZTEKİN ** ÖZ Beton basınç dayanımının kısa sürede belirlenebilmesi

Detaylı

YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1

YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1 YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1 1 uygunoglu@aku.edu.tr, 2 unal@aku.edu.tr ÖZ Bu çalışmada,

Detaylı

BİÇİM VE BOYUTLARIN BETON BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ

BİÇİM VE BOYUTLARIN BETON BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi 18(4): 639-645(2005) ISSN 1303-9709 G.U. Journal o Science 18(4): 639-645 (2005) EFFECTS OF SPECIMEN TYPE A DIMENSIONS ON COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE Burak FELEKOĞLU*, Selçuk

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM HESABI Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter ŞEMATİK BETON YAPISI Boşluklar Katılar

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR RCC-SSB Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ SİLİNDİRLE SIKI TIRILMI BETON (SSB) Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB),

Detaylı

(276) /2732 (312)

(276) /2732 (312) Donma- (276) 276 21 21 /2732 tahir.gonen@usak.edu.tr (312) 202 88 67 yazicioglus@gmail.com ÖZ hafif beton (KYHB) bilirlikleri ile donma- (KYB) ve vibrasyonla (HB) bilirliklerinin a, V hunisi, L kutusu,

Detaylı

Faz Malzeme Oranının Polimer Beton Özellikleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

Faz Malzeme Oranının Polimer Beton Özellikleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 1, 213 (16-28) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 9, No: 1, 213 (16-28) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:135-631x

Detaylı

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON ÖZELLİKLERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON ÖZELLİKLERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON ÖZELLİKLERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ H. Yılmaz ARUNTAŞ Doç. Dr. Gazi Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Ankara, Türkiye İlker TEKİN Öğr. Gör. Muğla Ü. Yatağan M. Y. O. Muğla, Türkiye

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

Asfalt Betonu Kaplamaların Farklı Sıcaklıklarda Dayanımı

Asfalt Betonu Kaplamaların Farklı Sıcaklıklarda Dayanımı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 17 (3), 463-469, 2005 17 (3), 463-469, 2005 Asfalt Betonu Kaplamaların Farklı Sıcaklıklarda Dayanımı Erkut SAYIN ve Bekir YILDIRIM Fırat

Detaylı

GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI

GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI SEMİHA KARTAL 1, ŞÜKRAN DİLMAÇ 2 ÖZET Gazbeton ülkemiz inşaat sektöründe önemli bir pazar payına sahiptir. Bu bildiride ülkemizde üretilen gazbetonların su karşısındaki

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 119-128 Ocak 2006

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 119-128 Ocak 2006 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 119-128 Ocak 2006 SERTLEŞMİŞ BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN TS-10465 VE TS EN 12504-1 ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Detaylı

Mikrodalga Kür Yöntemi ile Beton Dayanımın Erken Belirlenmesi *

Mikrodalga Kür Yöntemi ile Beton Dayanımın Erken Belirlenmesi * İMO Teknik Dergi, 2008 4539-4544, Yazı 300, Kısa Bildiri Mikrodalga Kür Yöntemi ile Beton Dayanımın Erken Belirlenmesi * İlker Bekir TOPÇU* M. Uğur TOPRAK** Devrim AKDAĞ*** ÖZ Mikrodalga kürü çimentonun

Detaylı

BETON KALİTESİNİN DENETİMİ

BETON KALİTESİNİN DENETİMİ BETON KALİTESİNİN DENETİMİ Halit YAZICI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İN AAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ ANABİLİM DALI MALZEMELERİN KALİTE KONTROLÜ BETON DİZAYNI DENEME DÖKÜMÜ AGREGA, SU, ÇİMENTO, MİNERAL

Detaylı

SİLİS DUMANININ VE KÜR ŞARTLARININ HARÇ BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ

SİLİS DUMANININ VE KÜR ŞARTLARININ HARÇ BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ SİLİS DUMANININ VE KÜR ŞARTLARININ HARÇ BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ Fatih ÖZCAN, Cengiz D. ATİŞ, Okan KARAHAN ve Cahit BİLİM Çukurova Üniversitesi, Müh-Mim. Fak., İnşaat Müh. Böl., Adana ÖZET Yürütülen bu

Detaylı

UÇUCU KÜL KULLANIMININ BETONDAKİ ETKİLERİ

UÇUCU KÜL KULLANIMININ BETONDAKİ ETKİLERİ Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XIV, S.2, 2001 Eng.&Arch.Fac.Osmangazi University, Vol.XIV, No: 2,2001 UÇUCU KÜL KULLANIMININ BETONDAKİ ETKİLERİ İlker Bekir TOPÇU 1, Mehmet CANBAZ 2 ÖZET:

Detaylı

Eğilmede Hafif Beton-Donatı Aderansının İncelenmesi

Eğilmede Hafif Beton-Donatı Aderansının İncelenmesi Eğilmede Hafif Beton-Donatı Aderansının İncelenmesi Ahmet Durmuş Prof. Dr. Ing. Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Müh. Böl. 61080 Trabzon Tel: 0 (462) 377 26 59 49 E-Posta: durmus@ktu.edu.tr Mehmet

Detaylı

ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ. İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ *

ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ. İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ * ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ * *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 264,

Detaylı