İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASININ TÜRKİYE EKONOMİK VE MALİ ARAŞTIRMALAR VAKFIYLA BİRLİKTE DÜZENLEDİĞİ "KRİZ İÇİNDE KRİZ YÖNETİMİ" ADLI PANEL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASININ TÜRKİYE EKONOMİK VE MALİ ARAŞTIRMALAR VAKFIYLA BİRLİKTE DÜZENLEDİĞİ "KRİZ İÇİNDE KRİZ YÖNETİMİ" ADLI PANEL"

Transkript

1 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASININ TÜRKİYE EKONOMİK VE MALİ ARAŞTIRMALAR VAKFIYLA BİRLİKTE DÜZENLEDİĞİ "KRİZ İÇİNDE KRİZ YÖNETİMİ" ADLI PANEL 16 Aralık 1998 İMKB BAŞKANI OSMAN BİRSEN- Değerli konuklarımız, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının Türkiye Ekonomik ve Malî Araştırmalar Vakfıyla birlikte düzenlediği "Kriz içinde Kriz Yönetimi" adlı panele hoşgeldiniz. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı olarak hepinizi sevgi ve saygıyla selâmlıyorum. Bir süredir, hem aylık toplantı ve paneller, hem de bunların arasına serpiştirilmiş diğer konferans ve benzeri katılımlı tartışmaları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası çatısı altında yapageliyoruz. Bunun bir şekliyle akislerini, ekonomik hayatımızı yönlendirenlerin bu toplantılardaki tartışmaların getirdiği seyre göre etkinlendiklerini de, haber olarak alıyoruz; bu bize, bir noktada, önümüzdeki toplantılar açısından da güç ve şevk kaynağı oluyor. İşte, zannediyorum bu toplantımız da, ileriye doğru bize daha fazla teşvik unsuru getirecek önemli bir toplantı. Çünkü, gerçekten gördüğünüz gibi; katılımcılar, Türkiye'nin hem geçmişinde, hem bugününde çok önemli görevler ve sorumluluklar almış, Türk ekonomisine yön veren şahsiyetler. Bu bakımdan, bu güzel paneli ve bu katılım imkânını sağlaması açısından, esas olarak, hem konunun bir şekliyle önerisini getirmek dolayısıyla, hem de organizasyonunda bize yardımlarını esirgememesi dolayısıyla, Sayın Ziya Müezzinoğlu'na, bu vesileyle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bildiğiniz gibi, Sayın Müezzinoğlu, zaman içinde bu masada oturanların birçoğunun bakanı, amiri olmuş çok önemli bir şahsiyet. Gerçekten şimdi de, Türk Ekonomik ve Malî Araştırmalar Vakfı Başkanı olarak fikir ve görüş hayatımıza yaptığı katkılarla hizmetini devam ettiriyor. Bu itibarla kendisinin; o katkıları ve her zaman gördüğümüz ve tanık olduğumuz büyük fikir ve çalışma aktivitesini kaybetmemesini temenni ediyoruz. Ülkemizin bu tür iyi örneklere ihtiyacı olduğunu burada belirtmeden geçemiyorum.

2 Ben sözü daha fazla uzatmadan, Sayın Müezzinoğlu'nun kısa özgeçmişini sizlere sunacağım ve daha sonra, kabul buyururlarsa, birkaç söz söylemek üzere kendilerini kürsüye davet edeceğim. Sayın Müezzinoğlu; Maliye Teftiş Kurulu kökenli. Daha sonra idarî görevine Hazine Müsteşarlığı nda başlıyor. Hazine, daha Müsteşarlık olmadan evvel, hatırlanacaktır; Maliye Bakanlığı içinde Hazine Genel Sekreterliği şeklinde teşkilâtlanmıştı. Sayın Müezzinoğlu bu Genel Sekreterlikte önce Genel Müdür Yardımcısı, daha sonra Hazine Genel Müdürü ve sonunda Hazine Genel Sekreteri, -ki, şimdiki Hazine Müsteşarlığına tekabül ediyorgörevlerinde bulunuyor. Daha sonra, Hazinenin dışında Devlet Plânlama Müsteşarlığı, Bonn Büyükelçiliği gibi, bürokrasinin en üst noktalarında görev yapıyor. Daha sonra da, bilindiği gibi, Maliye Bakanlığı görevini deruhte ediyor belli bir dönemde. Tabii, kendisinin hizmetleri ve başarıları, benim bu tanıtımımın kısa çerçevesi içine sığmaz; esas itibariyle zaten kendisini tanıyorsunuz. Ben, müsaade buyururlarsa, kendilerini sizlere hitap etmek üzere kürsüye davet etmek istiyorum. Teşekkürler. Buyurunuz efendim. (Alkışlar) ZİYA MÜEZZİNOĞLU- İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının Sayın Başkanı,, Sayın Panelistler, Medyanın Sayın Temsilcileri, Sayın Konuklar; hepinizi sevgi ve saygılarla selâmlıyorum; panelimize katıldığınız için, vakfımız adına, hepinize teşekkürlerimizi sunuyorum. Sayın Başkanın sunuş konuşmasındaki övücü sözleri için ayrıca teşekkür ederim. Bu vesileyle burada bir noktayı da açıklamak istiyorum: Politikaya girerken devlet hizmetini bırakmıştım; 1991 yılında ona nokta koyarak aktif politikayı da bıraktım. O tarihten bu yana, bürokrat, yönetici ve politikacı olarak geçmişteki tüm birikimimi, "Sivil Toplum Örgütleri" diye bilinen dinamik topluluklar içinde değerlendirmeye çalışıyorum. Bu tür gönüllü kuruluşlara her alanda çok ihtiyacımız olduğu kanısındayım ve ülkemizin çağdaşlaşmasına bunların önemli katkıda bulunacaklarına inanıyorum. Sayın Başkanın biraz önce sözünü ettiği TEMAR Vakfı işte bu anlayış içinde 1991 yılında kurulmuş bir araştırma vakfıdır. Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı ve Merkez Bankasında geçmişte birlikte hizmet vermiş bir arkadaş grubu olarak bu vakfı kurarken üzerinde durduğumuz nokta, gündemdeki sorunların, ilgililerle birlikte, halkın önünde tartışılması suretiyle bunlara çağdaş çözümler aranması

3 olmuştu. Kurulduğundan bu yana TEMAR eldeki olanakları değerlendirerek bu doğrultuda faaliyet göstermekte ve konferans, panel ve sempozyumlar düzenleyerek yaşanan sorunlar üzerinde halkımızı bilgilendirmeye ve aydınlatmaya çalışmaktadır. Bugünkü Panele gelince; Dünyada ve Türkiye de ekonomik krizin tartışıldığı bir dönemde, yetkin bir kadro içinde bu konunun irdelenmesinde yarar görmüş ve bu amaçla bir süre önce Borsa Başkanlığıyla temasa geçmiştik. Bu gün bu Panel, böyle bir mekânda ve böylesine muhteşem bir katılımla gerçekleşme noktasına gelmiş ise, bunu herşeyden önce İMKB nın Sayın Başkanı ile burada panelist olarak yer alan değerli arkadaşlarımıza borçluyuz. O nedenle, sizlerin önünde, kendilerine bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyorum. Sayın Konuklar, Değerli Arkadaşlarım; geride bıraktığımız 10 yıl, bilindiği gibi, Dünyada çok büyük değişiklerin yaşandığı ilginç bir dönem oldu. Bu dönemin başında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasına tanık olduk ki bu olay, siyasal açıdan olduğu kadar, ekonomik açıdan da bu yüzyılın en önemli olaylarından biri olarak herhalde tarihteki yerini alacaktır. Çünkü böylece yalnız büyük bir imparatorluk son bulmuş olmuyordu; onunla birlikte, bu yüzyılın başlarında uygulama alanı bulan iddialı bir ekonomik model de bitme noktasına gelmişti. Doğu / Batı gerginliği artık geride kaldığı için Dünyada gerek siyasal alanda, gerekse ekonomik alanda yeni bir dönemin başladiğı kabul ediliyordu. Kalkınma hızlanmaya, dünya ticareti artmaya ve küreselleşme ivme kazanmaya başlamıştı. Bunlar olumlu göstergelerdi; ancak yeni dengeler tam olarak oluşmadığı için bazı sıkıntılar yaşanabileceği de akla geliyordu. İlk kriz işareti, bilindiği gibi, NAFTA içinde ABD ile özel ilişkileri bulunan Meksika'da ortaya çıktı. Çeşitli yollardan ülkeye giren önemli miktardaki sıcak paranın birden çekilmeye başlaması büyük bir paniğe neden olmuştu. ABD nin girişimiyle kısa zamanda olumsuz gidiş önlenerek kriz kontrol altına alındı. Bununla birlikte bu krizin bir dünya krizine dönüşmesi ihtimali ve onun ardından yaşanan olumsuzluklarla ilgili haber ve yorumlar uzun süre gündemde kaldı ve o arada, sık sık, 1929 yılında yaşanan Dünya Krizinden ve bu krizin dünya ekonomisine yaptığı tahribattan söz edildi. Bu konudaki tartışmalar sürerken, geçen yılın ikinci yarısı içinde Güney Doğu Asya da Meksikadakine benzer olaylara sahne oldu. Kısa vadeli fonların birden çekilmeye başlaması Asya Kaplanları nı güç duruma sokmuştu. Bunu önlemek için alınan önlemler yeterli olmayınca, mali sektördeki sıkıntıların, bir süre sonra, reel sektörü de etkisi içine

4 aldığı görüldü. Böylece, Dünya Krizi tekrar gündeme gelmişti. ABD ve Japonyanın da girişimleriyle Uluslararası Para Fonu ile birlikte hazırlanan programlar uygulanmaya başlandıktan sonra bölgedeki yangın söndürülmüş gibi görünmekteyse de krizin yer yer sürdüğünü gösteren işaretler de var ve o arada Endenozya'daki olumsuz gidiş özellikle dikkati çekmektedir. Güneydoğu Asyadaki olaylar tüm dünyada endişe ile izlenirken bir süre önce krizin Rusyaya ve ardından Brezilyaya sıçramasıyla bu alanda yeni bir aşama gündeme gelmiş bulunuyor. Şimdi krizin bu çerçeve içinde kalmayarak bir dünya krizine dönüşmesi olasılığından daha çok söz edilmektedir. Gerek Rusya, gerekse Brezilya krizi kontrol altına almak için programlar hazırlayarak uygulamaya çalışıyorlarsa da bu çalışmalardan henüz olumlu bir sonuç çıkmadı; öteki sorunlar yanında IMF nin kaynaklarının yetersiz kalmasının da bunda etkili olduğu anlaşılıyor. O nedenle şimdi tüm dünyada krizin gidişi kaygıyla izlenirken bugünkü düzenin dayandığı Bretton Woods sisteminin sorgulanmaya başladığını görüyoruz. Ekonomik Kriz konusunun Türkiye yanına gelince; hepimizin bildiği gibi, Meksika da kriz yaşandığı zaman Türkiye de bu konu gündeme gelmemişti. Krizin Türkiye de gündeme gelmesi Güney Doğu Asya da yaşanan olaylardan sonra oldu ve ilk kez o zaman krizin Türkiye yi de etkileyip etkilemeyeceğinden söz edilmeye başlandı. Resmi ağızlardan yapılan ilk tahminler bunun Türkiye yi olumsuz yönde etkilemeyeceği doğrultusunda idi. Hatta krizden Türkiye nin yararlanacağı üzerinde duruluyor ve neden olarak da, o ülkelerden kaçan fonların sanayileşmekte olan öteki ülkelere ve bu arada Türkiye ye gelebileceği ileri sürülüyordu. Bilindiği gibi, bu yöndeki beklentiler gerçekleşmedi ve bunun tam aksine, kriz Rusya ya sıçradıktan sonra İstanbul Borsasında da önemli ölçüde çekilmeler oldu. Böylece kriz artık Türkiye nin kapısını da çalmıştı. Borsadaki olumsuz gidişi reel ekonomiyle ilgili olumsuz göstergeler izledi. İstatistikler kapasite kullanım oranının önemli ölçüde düştüğünü gösteriyordu. Üretimdeki azalma ve ihracattaki artış gerileme sürecine girerken bazı sanayi dallarında işçi çıkarmaları da başlamıştı. Ekonominin durumunu yansıtan bu göstergeler artık Türkiye'nin de krizden etkilenme sürecine girdiğini açıkça ortaya koyuyordu. Bunun üzerine hükümetin, ilk kez, ekonomide yaşanan sıkıntı dan söz ederek geçen hafta içinde bazı önlemler almak yoluna gittiğine tanık olduk. Bu önlemlerin neler olduğu ve nasıl uygulanacağı biraz sonra Panelde enine boyuna konuşma ve tartışma konusu olacaktır. O

5 nedenle bunu bir yana bırakarak krizde yönetim konusuna değindikten sonra konuşmamı bitirmek istiyorum. Sayın Konuklar, Değerli Arkadaşlarım; hepimizin bildiği üzere, kriz yönetimi, krizi önlemek ve onun zararlı sonuçlarını gidermek için uygulanan yöntemleri içerir ve bunda başarıda, uygun program ve kararlı uygulama büyük önem taşır. Bu açıdan Türkiyede bu gün bulunduğumuz noktada bir durum değerlendirmesi yapılırsa gerek program aşamasında gerekse uygulama aşamasında ciddi sorunlar olduğu görülmektedir. Program aşamasında en önemli sorun belirsizlik olarak kendini göstermektedir. Bunca zamandır krizden söz edildiği halde, Devlet Plânlama Teşkilâtı bu konuda bugüne kadar bir çalışma yapmadığı gibi, bir süre önce kurulmuş olan Ekonomik ve Sosyal Konsey de şimdiye kadar bu konu ile ilgilenmek gereğini duymamıştır. O nedenle bu gün Türkiye de, bir anlamda iki katlı, bir kriz yaşandığı bilinmekle birlikte, bu krizin ne kadarının dünyadaki krizin Türkiye ye yansımasından kaynaklandığı ve ne kadarının da zaten var olan sorunlarla ilgili olduğu belli değildir ve bu belirsizlik dolayısıyla, yaşanan güçlükleri bir süreden beri uygulanmakta olan İstikrar Programına bağlayanlar olduğu gibi bunun yıl ortasında vergi kanunlarında yapılan değişiklikten kaynaklandığını ileri sürenler de olduğunu görüyoruz. Şu sırada ekonomiye egemen olan olumsuzlukların kökeni ve boyutları konusundaki bu belirsizlik nedeniyle hükümetçe bu konuda alınan son önlemlerin ne ölçüde etkili olacağı da kestirilemiyor. Aslında sanayiye ve özellikle ihracatçı sanayiye dönük bu önlemleri sanayi kesimi yeterli bulmazken, işçi ve çiftçinin de bunu, krizin faturasının bu kesimler tarafından ödenmesi şeklinde yorumladıkları görülmektedir. O nedenle bu konunun tüm yönleriyle tartışılarak açıklığa kavuşturulması yılında açısından bu Panelin çok yararlı olacağına inanıyorum. Uygulama konusuna gelince; bir program ne kadar iyi hazırlanmış olursa olsun uygulamada beklenen başarının gerçekleşmesi için, biraz önce de söylediğim gibi, azimli ve kararlı bir uygulama şarttır;bunun için ise güçlü bir siyasi iradeye ihtiyaç vardır. Güçlü siyasi irade, kriz yönetiminde başarının olmazsa olmaz şartıdır. Ne yazık ki şu sırada Türkiye de ekonomik krizin kökeni ve boyutları konusunda belirsizlik olduğu gibi, hükümet krizi nedeniyle, siyasi irade alanında da bir belirsizlik dönemi yaşanmaktadır. Başka bir deyişle, kriz içinde kriz

6 diye tanımlanabilecek bir durum var bugün. Hükümet krizi yakında herhalde aşılacaktır; önemli olan güçlü bir siyasi iradenin oluşmasıdır. Bu konunun önemini vurgulamak üzere, geçmişte bu alanda yaşanmış bir olayı sizlere kısaca aktarmak isterim. Bilindiği gibi 1970'li yılların ortalarında dünya büyük bir krize, petrol krizine, sahne olmuştu yılının sonlarında petrol fiyatlarının dört kat birden yükselmesiyle birlikte başlayan ve 1979 yılında en yüksek noktaya ulaşan bu krizden en çok etkilenen ülkeler Türkiye gibi petrolü bulamayan gelişme yolundaki ülkeler olmuştu. Tüm ihracat geliri petrol faturasını güç karşılayan bir ülke olarak Türkiye o sırada dış ödemelerine işlerlik kazandırmak yanında birikmiş enflasyonu da kontrol altına almak gibi güç bir durumla karşı karşıya bulunuyordu. Bu amaçla mayıs ayında bir program hazırlanmış ve Uluslararası Para Fonu nun da desteklediği bu programı başarıyla uygulamaya başlamıştık. Program çerçevesinde önemli sayılacak miktarda taze kaynak sağlanırken 5,5 milyar dolar dolayında birikmiş ödeme konsolide edilmiş olduğundan dış ödemeler alanındaki dar boğaz aşılma noktasına gelmiş bulunuyordu. Öte yandan, kamu maliyesi ile para-kredi alanındaki uygulamalarla enflasyon hızı da düşme eğilimine girmişti. Böylece her şey yoluna girmiş gibi görünüyordu. İşte ne olduysa o zaman oldu ve iş başındaki CHP hükümeti Ekim ayı içinde yapılan ara seçimlerden yenik çıktığı için istifa etti; böylece, başarıyla uygulanmakta olan bir program ortada kalmış oluyordu. Yeni hükümet, ki bir azınlık hükümetiydi, o program yerine IMF ile işbirliği halinde yeni bir program hazırlamak ve onu uygulamak yolunu seçti.bu da ekonomimizde 24 Ocak Kararları diye anılan bir dönemin başlangıcı oldu.o programı ve ondan sonra yaşananları tartışmak konumuzun dışında kalır.yalnız yıllar boyunca ekonomimizi tahrip eden ve toplumumuzun değer yargılarını alt üst eden enflasyonun o dönemin mirası olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Son olarak bir noktaya daha değinmek istiyorum: Zaman zaman, ekonomimizin uzun zamandan beri güçlükler içinde bulunduğuna işaret edilerek, dünya krizinin bizi etkilemeyeceği anlamında beyanların basında yer aldığı görülmektedir.bu görüşün gerçekçi olmadığı gibi akılcı bir yaklaşım da olmadığı açıktır. Özetlemek gerekirse, bugün Türkiye kriz içinde kriz dönemi yaşamaktadır.yeni hükümetin ne zaman ve nasıl kurulacağı belli olmamakla birlikte, teknokrat ve bürokrat olarak bu konudaki kararları hazırlayacak ve hükümetçe onaylandıktan sonra uygulayacak kadrolar,merkez Bankası,Hazine,Dış Ticaret,Sermaye Piyasası ve İş Dünyası olarak şu anda burada bulunuyor.o bakımdan bu

7 panelde,böyle bir zamanda, ekonomimizin bugünkü gerçekleri ve geleceği ile ilgili olarak ortaya koyacakları görüşlerin,kamu oyunu aydınlatmak açısından çok yararlı olacağına inanıyorum. Panelist arkadaşlarımı şimdiden kutluyorum;bursa Milletvekili Sn.İlhan Kesici ye de davetimizi kabul ederek bu paneli yönetmeyi kabul buyurdukları için teşekkürlerimizi sunuyorum. OTURUM BAŞKANI (İLHAN KESİCİ)- Değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler; hepinize hoş geldiniz diyorum. Toplantımızın açış konuşmasını yapan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası değerli Başkanı, eski Müsteşarımız, dostumuz, arkadaşımız Osman Birsen'e çok teşekkür ediyorum. Yine, bu panelin hazırlanmasında, Türkiye Ekonomik ve Malî Araştırmalar Vakfı ve onun değerli Başkanı, değerli Maliye Bakanımız Ziya Müezzinoğlu Beyefendiye de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün içinde bulunduğumuz hâlin adı kriz midir, yapmamız gereken yönetim tarzı kriz yönetimi midir'i bir gözden geçirmeye çalışacağız. Şimdi bir yandan haklı olarak bazı çevreler, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumun pek kriz olarak adlandırılamayabileceğini, krizin başka göstergeleri olduğunu ifade ediyorlar. Bir kısmı doğrudur. Bir kısmı, eğer bu kriz değil ise, kriz nedir sorusunu da ortaya çıkarıyorlar. Sayın Bakanımızın konuşlarının içerisinde, teknik bilgilerin yanında, öyle tahmin ediyorum ki, hepimiz çıkardık ki, biz ne krizlerin içerisinden çıkıp geliyoruz 'lerde bir krizimiz var son 20 seneye bakarsak, 1980'lerde başka krizimiz var, 1994'lerde başka kriz gibi bir şeyimiz var; şimdi içinde bulunduğumuz hâlin adı, birazdan, toplantının bitimine doğru kriz olup olmadığı ortaya çıkmış olacak. Ama, toplantımızın konusunun, "official" adı "kriz içinde kriz" mi olduğuna göre, her hâlde kriz ögesi yukarı çıkmış olacak. Sayın Bakanımız ayrıca, bir de, bazı azınlık hükûmeti denemelerinden, 1978'den bahsetti. Bir de diyorlar ki, bize öğretiyorlar ki, tarih tekerrür etmez. Aslında, aşağı yukarı tam bugünkü hâlin içinde bulunduğumuz durumunu da gösteriyor. Demek ki, bir yandan finansal kriz gibi bir şey, ekonomik kriz gibi bir şey, siyasî kriz gibi bir şey, -eğer kriz demeyecek isek, yumuşatmaya çalışıyorum öyle bir hâlin içerisinde görüyoruz. Şimdi bu toplantının sonunda onu görmüş olacağız.

8 Değerli misafirler, arkadaşlarımızın büyük bir bölümünü, ben dahil, arkadaşlarımızın tanıdığı kanaatindeyim ama, ben yine de bir tanıtmaya çalışacağım. Eğer, 1978'den bu yana birtakım krizlerin içerisinden çıkıp geliyor isek ve hâlâ bu işlerin içerisinde olmaya, böyle hâllerin içinde olmaya devam ediyor isek, Allah sizi inandırsın ki, müsebbiplerinin çok büyük bir bölümü, önemli bir bölümü burada oturuyor... (Gülüşmeler, alkışlar) Bu yüzden, nedir o, kuyuya düşen bilirmiş, minareden düşen bilirmiş, damdan düşen bilirmiş; şimdi bu arkadaşlarımızın söyleyeceklerine o yüzden çok daha fazla önem atfetmenizi ben rica etmiş olacağım. Toplantının sonunda mutlaka doğruları söylemiş olacaklar; çünkü tam içinden, müsebbibi olarak çıkıp geliyorlar. Bir başka anekdot daha anlatacağım; ama, özgeçmişlerini arkadaşlarımızın kısaca bir takdim etmek istiyorum. Konuşma sırasına göre yapalım ama, Osman Bey konuştu, Osman Beyinkini arkaya almış bir hain düzenleyici, kendisi her hâlde... Belki kaybetmiş, burada bir yerde olabilir. Onu değil de bunu mu koyalım?.. Ben arkasını not olarak kullandım galiba, evet... (Gülüşmeler) Değerli Osman Birsen 45 yılında Ankara'da doğdu. 68 yılında, diğer arkadaşlarımızın bir bölümünde de göreceğimiz gibi, devleti âliyemize yüksek zevat yetiştiren Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Şimdi arkadaşlarımızın bir bölümü görmüyor olabilir, burada bir büyük devlet görüyorsunuz, aynı zamanda dinleyicilerin arasında da, belki arkada olan arkadaşlarımız görmüyor olabilir; ama, Devlet Plânlama Teşkilâtının eski uzmanları, yöneticileri, Hazinenin eski uzmanları, yöneticileri, Maliyenin eski uzmanları, yöneticileri vesaire, buradaki sırada ve ilk iki sırada tam bir, böyle Ankara'dan İstanbul'a hicret etmiş bir devlet görüntüsündeyiz. 68 yılında Osman Bey Maliye Müfettiş Yardımcılığıyla başladı, Hazine, o zamanki adıyla veya şimdiki adıyla Hazine Müsteşarlığında Banka Kambiyo Genel Müdürlük Bölümünde işe başladı, Banka Kambiyo Genel Müdür Yardımcılığına kadar geldi yılları arasında Washington Büyükelçiliğinde Türkiye Ekonomi ve Maliye Müşavirliği -göreceksiniz, başka arkadaşlarımız da var görevinde de bulundu , (çok eskiye gitmişsin sen de) Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü olarak çalıştı.

9 Hızlandırıyorum, bazı paragrafları atlıyorum. En son, 1993 yılına kadar, arasında Paris'te OECD nezdinde Türkiye Daimî Temsilciliğinde Daimî Temsilci Yardımcısı olarak görev yaptı yılı Ekim ayında Paris'ten döndükten sonra Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu. Tam bir devlet görüntüsü veriyor yılında, 1994 Nisanında... Bu tarih çok mühim bir tarih... (Gülüşmeler ve alkışlar) Atlıyorum... (Gülüşmeler) OSMAN BİRSEN- Atlamayın atlamayın... OTURUM BAŞKANI- Peki, atlamayın diyor Osman Bey, 1994 yılının Nisan ayında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı olarak göreve atanan Osman Birsen, bu Müsteşarlığın Hazine ve Dış Ticaret olarak ikiye bölünmesinden sonra bu görevinden ayrıldı Ekim 1997 yılları arasında özel teşebbüste çalıştı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına Ekim 1997'de atandı, halen bu görevi sürdürüyor. En son faaliyeti, Ekonomik ve Malî İşler Vakfıyla birlikte "Kriz İçinde Kriz Yönetimi" toplantısını tanzim ve tertip etmektedir. Değerli misafirler, Doktor Mahfi Eğilmez, 1950 İstanbul doğumlu. Aynen, Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi, aynen 1972 yılında Maliye Müfettiş Muavini olarak görevine başladı. Maliye Bakanlığı ve Hazine, o zaman Hazine-Maliye beraber idi, Hazine Müsteşarlığında göreve başladı. İki kere Amerika Birleşik Devletlerinde Ekonomi Müşaviri olarak bulundu, aynen yılında Hazine Müsteşarlığına atandı. Aynen, görüyorsunuz beyler... DR.MAHFİ EĞİLMEZ- Aynen buradayız. OTURUM BAŞKANI- Aynen buradayız. Sonra, aynı yılın sonunda, yani 1997 yılının sonunda böyle bir kariyerizm şeyiyle Hazine Müsteşarlığı görevinden ayrıldı, özel sektöre geldi yılında Gazi Üniversitesinde kamu maliyesi alanında Kamu İktisadi Teşebbüslerinin finansmanı, Katma Değer Vergisi, Hazine...

10 Bunlar hep kod. IMF ve Dünya Bankası konularında 4 ayrı kitap yazdı, 3'ünü bana gönderdi, bir tanesini göndermedi, huzurunuzda sitem ediyorum. (Gülüşmeler) Hâlen, bir özel sektör kuruluşumuzun veya Toprakbankamızın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Gördüğünüz gibi, bütün krizlerin içerisinden Osman Bey gibi o da süzülerek gelmiş çok değerli bir arkadaşımızdır. (Gülüşmeler) Şimdi, araya bir çeşni olsun diye Hüsamettin Kavi Beyin özgeçmişini koyuyoruz. (Gülüşmeler ve Alkışlar) Göreceksiniz ki, Hüsamettin Kavi Bey, diğer arkadaşlarımıza çok benzemeyen bir arkadaş, hayatın gerçek içinden, "reel ekonomi" deyip duruyorlar ya, o yüzden "real life"ın içeresinden gelen bir arkadaşımız yılında İstanbul'da doğdu. 72 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. 78 yılında Kavi Kablo ve Emaye Bobin Anonim Şirketi -uzun bir ad Anonim Şirketinde göreve başladı, 1989 yılında aynı şirketin Genel Müdürlüğü görevine getirildi , demek ki 10 yıldır Kavi Kablonun Genel Müdürlüğünü görevini yürütmekte yılından itibaren İstanbul Sanayi Odası Meclis üyeliği yapıyor, yıllarında Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 93 yılından bu yana İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Çok aziz bir dostumuzdur, değerli bir arkadaşımızdır ve İstanbul Sanayi Odası Başkanlığında da gerçekten hem çok değerli hizmetlerde bulunuyorlar, hem de icap ettiği zaman yeteri sesle feryatfigan ediyorlar, hükûmetleri, siyaseti topa tutuyorlar. Gerçek hayatın içerisinden gelmiş olan bir arkadaşımız. Yavuz Ege gelmedi, yetişemedi daha doğrusu, ama yetişecek. Doktor Yavuz Ege, diğer bir değerli arkadaşımız, halen Dış Ticaret Müsteşarı olan arkadışımız. Onu da ben şimdi, bütün şeyi tamamlamak bakımından arz etmek istiyorum yılında doğdu. 68'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgeler Fakültesinden mezun oldu. Bölümü, yine maliye ve iktisat bölümüdür yılında finansal yönetim dalında mastır derecesi var. Şimdi başka birisiyle aynenleşecek bu; 1975 yılında Devlet Plânlama Teşkilâtına girdi. Devlet Plânlama Teşkilâtında uzman, şimdiki adıyla Daire Başkanlığı, Genel Müdürlük ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. En son, 1997'den bu yana Dış Ticaret Müsteşarı olarak görev yapmaktadır. Değerli bir arkadışımızdır. Gazi Erçel, 1967'de Maliye Bakanlığı Bankalar Yeminli Murakıplığı nda başladı yıllarında, yine matbu; "Maliye Bakanlığı"

11 diye okuduğum şey 1984 yılına kadarki bölümü itibariyle, aynı zamanda daha ziyade arkadaşlarımız Hazine Müsteşarlığı, ben Maliye Bakanlığı diye okuduğumda, o kısmını Hazine Müsteşarlığı olarak arkadaşlarımız anlarlarsa daha şey olur, anlaşılma kolaylığı olur. Hazine Müsteşarlığında 1982 yılına kadar çeşitli, Genel Müdür Yardımcısı olmak da dahil olmak üzere, görev yaptı yılları arasında IMF nezninde Rektör Yardımcılığı yaptı Hazine Genel Müdürü, dış ekonomik ilişkilerden sorumlu Hazine Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. Daha sonra, özel sektörün üst kademelerinde bulundu Tütünbank A.Ş Genel Müdürü ve tütüngillerin hemen hemen tamamında Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı vesaire... (Gülüşmeler) Şimdi, 1996 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapmaktadır. Sayın Erçel, master derecesini 1976 yılında, Tenesse Van Der Bild Üniversitesinden aldı. Hâlen 3 yıldır Merkez Başkanımızın Başkanı olarak görev yapmaktadır. Profesör Selçuk Abaç -biraz uzakta kaldı Selçuk Bey, 1946 yılında İstanbul'da doğdu. 71 yılında Galatasaray Yüksek İhtisas ve İşletmecilik Okulunu bitirdi. Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesine asistan olarak girdi yıllarında İsviçre'de Lozan Üniversitesinde doçent oldu yılında Devlet Plânlama Teşkilâtında 5'inci Plân hazırlıklarında Para-Kredi Özel İhtisas Komisyonunda görev yaptı yılında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasında Bankalar Gözetim ve Erken Uyarı sisteminin kurulması projesinde çalıştı. 1987, Marmara Üniversitesinde Profesör oldu , Devlet Bakanlığı ve Turizm Bakanlıklarında Bakan Özel Danışmanı olarak çalıştı. Ocak 1995'de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Üç sene sonra Şubat 88'de görev süresini tamamlayarak Merkez Bankasından emekli oldu. Şimdi... Company Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Azası olarak görev yapıyor. En sağımızda Ertuğrul İhsan Özol Bey var. Eğitim, yine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi,Ankara Hukuk Fakültesi, Amerika da Williams College'de Kalkınma Ekonomisi, MA, Yale Üniversitesinde Ekonomi teorisi, MA Yale Üniversitesinde ayrıca doktora kurlarından mezun, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde öğretim üyeliği, Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Fakültesinde öğretim üyeliği var. Görevleri; Maliye Bakanlığında Maliye Müfettişliği, Hazine Genel Müdür Yardımcılığı, Hazine Genel Müdürlüğü 74-75'de Hazine Müşteşarlığı, daha sonra TÜSİAD Genel Sekreterliği ve TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeliği,

12 İhsan Beyin de dış görevleri var; OECD Türkiye Delegasyonunda Türkiye delegeliği, IMF Türkiye delegeliği, Uluslararası Şeffaflık Örgütü Türkiye bölümünün kuruculuğu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı. Türkiye'de Millî Gelir Hesapları, 1959 yılında böyle bir kitap, Türkiye'de Tarım-1982, Türkiye'de Bürokrasi-1983, Türkiye'de Malî Aracı Kurumları-1985, Türkiye'de Özelleştirme Değerli panelistlerimiz için vermemiz gereken özel ve genel bilgiler bunlardan ibaret. Ben, kendimi de bir eksiklik olmasın diye, bir yanlış anlaşılmaya meydan vermemek bakımından, tamamlamak bakımından arz etmek istiyorum. İlhan Kesici, Doğumu 1948, -yine böyle bir şeyin üzerinden gidelim Orta Doğu Teknik Üniversitesi BS/MS, İngiltere'de MS, MA, İngiltere'de yine MA gibi bir şey... (Gülüşmeler) 1977 yılından itibaren Devlet Plânlama Teşkilâtında uzmanlık ; Daire Başkanlığı, Genel Müdürlük, Avrupa Birliği nezdinde Bürüksel Daimî Temsilci Yardımcılığı; bu Gümrük Birliği hazırlıkları aşamasında ekonominin koordinasyonundan sorumlu Daimî Temsilci Yardımcılığı, Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, 1995 milletvekilliği. Ama, değerli Maliye Bakanımız Ziya Müezzinoğlu'nun bize hem telefonda, hem burada ifade ettiği gibi, bizim şimdi milletvekilliğimiz "off" olarak değerlendirilyor. Biz, burada milletvekili şapkasıyla değil, zaten onu çok mecbur olmadıkça kullanmıyoruz, Devlet Plânlama Teşkilâtının diğer müsteşar arkadaşlarımız gibi eski müsteşarı sıfatıyla huzuru âlilerinizdeyiz. Şimdi değerli arkadaşlar, aşağı yukarı programa uygun bir şekilde, programda ifade edilen saatlere uygun bir şekilde devam ediyor. Gerçekten, hem dünyanın içinde bulunduğu bu ekonomik hâl, hem de Türkiye'nin içinde bulunduğu ve bulunacağı -bundan sonrası daha önemli olmak üzere ifade etmek istiyorum, dünyada çok raslanan, sık rastlanan olaylardan, hâllerden birisi değildir. Türkiye'de de daha önce görülecektir ki veya önümüzdeki günlerde, eğer bu panelde tam anlamıyla görülmese bile inanıyorum ki görülecektir ki, "Türkiye'de daha önce biz ne krizler gördük" tarzındaki yaklaşımın dışında bir ekonomik iklim içine girmiş olacağız. Bunu önemsemek lâzımdır, ciddîye almak lâzımdır. Ben, aşağı yukarı bir ay önce burada, İstanbul'da bir "World Economic Forum"

13 yapıldı, ondan itibaren bu ekonomide bir şeyler oluyor, ey siyasî kadrolar, bunu gereği şekilde ciddîye almadığınız kanaatindeyiz veya almadığınız kanaatimdeyim diye dikkat çekmeye, ikaz etmeye çalışıyorum. Sanayi Odası Başkanı arkadaşımızı ayrıca tebrik etmek istiyorum. Başta, onun İstanbul Ticaret Odası Başkanlığının ve diğer ekonomiyle ilgili üst kuruluşların yöneticileri, başkanları her günde bir, hem hükûmetler seviyesinde, hem de Türkiye seviyesinde böyle bir ikaz görevini yaptılar; muhtemelen bütün bunların sonucu olmak üzere, 55'inci Hükûmet de birkaç gün önce bazı tedbirler aldı ve bu paketleri açıkladılar. Şimdi, zaten panelist olan arkadaşlarımız bunlarla ilgili birşeyler ifade edecekler. Ama, dünyanın gidişatı istikametinde de, ben öyle inanıyorum ki, herkesin, bu konularla ilgili herkesin çok ders alacağı bir ekonomik iklimden dünya geçiyor. Ve muhtemelen bunun ertesinde, - ben ona 2 yıl gibi bir süre koyuyorum- muhtemelen 2 yıl sonra, gerek IMF, OECD, Dünya Bankası ve ekonominin diğer üst organizasyonları, uluslararası çapta, yeni ekonomik yaklaşımlar ve yeni ekonomik teorilerle zenginleştirmiş olacaklardır ekonomi literatürünü. Bundan, hem Türkiye, hem dünynın yeniden istifade edeceğine inanıyorum ben. Ama, bu içinde bulunduğumuz haller, önümüzdeki yıllar, bu konularda da şu trendi bozmayacaktır gibi geliyor bana; bu 2000'e doğru, 1990'ların özellikle ikinci yarısı, "yeni kapitalizm" diyelim biz ona, herhangi bir engel tanımamak isteyecek olan bir patlayış modeli olacaktır. Adına, isterseniz üç kelimeyle olmak üzere "serbest piyasa ekonomisi" deyimini arkadaşlarımız tercih edebilirler, ama ben hiç olmazsa tek kelime ve orijinal olması münasebetiyle "kapitalist ekonomi" demeyi tercih ediyorum. Bu 3 öğe şu: 1) Her ne olursa olsun, uluslararası ticaretin önündeki engeller aşağı-yukarı bütünüyle kaldırılmış olacaktır. 2) Uluslararası rekabetin önündeki bütün engeller kaldırılmış olacaktır. 3) Uluslararası sermaye hareketinin önündeki bütün engeller, eninde sonunda kaldırılmış olacaktır. Önümüzdeki zaman bunlar olmuş olacak. Bu 1997 krizinin finansal boyutu ortaya çıktıktan sonra, bazı ülkelerde, özellikle uluslararası sermaye hareketlerinin bir münasebetle, bazı yerlerinden, bazı tahkime, kayıtlara tâbi tutulması yaklaşımı da ifade ediliyor olmakla birlikte, bazı ülkeler, bununla ilgili bazı tedbirler şimdi almış görünse bile, ben inanıyorum ki, uluslar arası sermaye

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI 2009/201 FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2009 1 İşbu kitap, 12 Haziran 2009 Cuma

Detaylı

TSPAKB II. SERMAYE PÝYASALARI ARENASI AVRUPA BÝRLÝĞÝNE DOĞRU TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASALARINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 14-15 EYLÜL 2004. Yayýn No.

TSPAKB II. SERMAYE PÝYASALARI ARENASI AVRUPA BÝRLÝĞÝNE DOĞRU TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASALARINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 14-15 EYLÜL 2004. Yayýn No. TSPAKB TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI ARACI KURULUÞLARI BÝRLÝÐÝ II. SERMAYE PÝYASALARI ARENASI AVRUPA BÝRLÝĞÝNE DOĞRU TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASALARINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 14-15 EYLÜL 2004 Yayýn No. 22 ISBN: 975-6483-16-4

Detaylı

Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı

Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı 25 Aralık 2007 Ceylan Oteli Erdal Karamercan: Saygıdeğer konuklar, değerli basın mensupları, Türk Sanayicileri ve

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13 MART 2014 AYLIK TOPLANTISI. : H. İbrahim AKTAN (Başkan Yardımcısı) : Prof. Dr. Sudi APAK

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13 MART 2014 AYLIK TOPLANTISI. : H. İbrahim AKTAN (Başkan Yardımcısı) : Prof. Dr. Sudi APAK İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13 MART 2014 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR : H. İbrahim AKTAN (Başkan Yardımcısı) : Prof. Dr. A. Mustafa AYSAN : Prof. Dr. Sudi APAK OTURUM KONUSU

Detaylı

VI. TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU. Globalleşmenin Muhasebe Mesleği Üzerine Etkileri Ve Toplum Çıkarlarının Korunması P A N E L

VI. TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU. Globalleşmenin Muhasebe Mesleği Üzerine Etkileri Ve Toplum Çıkarlarının Korunması P A N E L VI. TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU Globalleşmenin Muhasebe Mesleği Üzerine Etkileri Ve Toplum Çıkarlarının Korunması P A N E L Oturum Başkanı: Masum TÜRKER, Devlet Eski Bakanı Panelistler (Soyadı

Detaylı

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 17 ARALIK 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ 2 2008/197 SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL SİVAS, 2008 3 İşbu kitap, 24 Ekim 2008 Cuma günü, Sivas Ticaret Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Seminerin açılış konuşmaları,

Detaylı

rahmet, ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı ve gazilerimize acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum. değerli Meclis üyeleri,

rahmet, ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı ve gazilerimize acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum. değerli Meclis üyeleri, Mevcut Haliyle Kıdem Tazminatı Uygulaması Ekonomi Üzerinde Kaldırılması Mümkün Olmayan Bir Yük Oluşturmakta, İstihdam Artışını Engellemektedir Yönetim Kurulu olarak Sayın Başbakanımıza yaptığımız ziyarette,

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ağustos 2013 Yayın No: 332 Haberleşme

Detaylı

I. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

I. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU I. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU MUHASEBE MESLE N N BUGÜNÜ VE GELECE 20-21 NİSAN 2006 İSTANBUL TÜRMOB YAYINLARI - 293 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı Fersa Matbaası (0.312) 278 43 56 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÖZET [rftabi. İSTANBUL SANAYİ ODASı

ÖZET [rftabi. İSTANBUL SANAYİ ODASı ÖZET [rftabi İSTANBUL SANAYİ ODASı Kongre Sponsorlan.örel'lik ~BORUSAN MANNESMANN il ){1I/d, Demiroren $ Oturum Sponsoru $ CEmoFSET iletişim Sponsorlan ( C~~ J ( 2;13 J ~M.Uliyel Destek Sponsorlan .. ISTANBUL.

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Bağımsız Denetim Konularının Tartışılması

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Bağımsız Denetim Konularının Tartışılması İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI I.OTURUM OTURUM BAŞKANI AYIN KONUĞU KONUŞMACILAR : Sezai ONARAL : Seyit Ahmet BAŞ (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Detaylı

Yaflamda ve Meslekte Etik

Yaflamda ve Meslekte Etik 2. MUHASEBE ET K KONGRES Yaflamda ve Meslekte Etik 20 ŞUBAT 2010 THE MARMARA TAKSİM/İSTANBUL TÜRMOB YAYINLARI - 380 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı Cem Veb-Ofset.San.Tic.Ltd.Şti. Alınteri

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI 25 Mayıs 2002 Yücel Akdemir: 13. Olağan Genel Kurul umuzu yönetmek üzere Divan Başkanlığına Nail Sanlı, yardımcılığına

Detaylı

Sayın Başkan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin değerli

Sayın Başkan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin değerli Küresel Ekonomide Yaşanan Sorunlar Hedefe Odaklanmamızı Engellemesin Kriz, artık gelişmiş ekonomileri değil, gelişen ekonomileri de etkilemeye başlamıştır. Yabancı sermayenin gelişen ülkelerden çıkmaları

Detaylı

9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ

9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ 9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ METALURJĐ SEKTÖRÜNDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKĐ ĐŞLETMELERĐN DURUMU, SORUNLARI VE GELECEĞĐ PANELĐ Panel Başkanı: Prof. Dr. Feridun DĐKEÇ ĐTÜ Metalurji Mühendisliği

Detaylı

PANEL. Kamu Harcama Reformu Çalışmaları ve Kesin Hesap Kanunu 16.12.2003

PANEL. Kamu Harcama Reformu Çalışmaları ve Kesin Hesap Kanunu 16.12.2003 PANEL Kamu Harcama Reformu Çalışmaları ve Kesin Hesap Kanunu 16.12.2003 A.YAVUZ EGE (VAVEK Başkanı): Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği VAVEK tarafından düzenlenen Kamu Harcama Reformu Çalışmaları ve

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ 19 NİSAN 2007 AYLIK

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ 19 NİSAN 2007 AYLIK İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 NİSAN 2007 AYLIK TOPLANTISI 67 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 NİSAN 2007 AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI AÇILIŞ KONUŞMASI : Sezai ONARAL :

Detaylı

BANKA BİRLEŞMELERİ VE SATIN ALMALAR

BANKA BİRLEŞMELERİ VE SATIN ALMALAR 2006/191 BANKA BİRLEŞMELERİ VE SATIN ALMALAR SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ -PANEL İSTANBUL, 2006 1 İşbu kitap, 6 Ekim 2006 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

24 Şubat 2010 ASOMECLİS. Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı. 24 Şubat 2010

24 Şubat 2010 ASOMECLİS. Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı. 24 Şubat 2010 24 Şubat 2010 ASOMECLİS 24 Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı 24 Şubat 2010 ASOMECLİS Sanayi üretimindeki artışın baz etkisi dışında sürdürülebilir olduğu konusundaki endişelerimiz devam etmektedir

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 25 OCAK 2007 AYLIK TOPLANTISI 69 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 25 OCAK 2007 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI : M. Cihan ERAY KONUŞMACILAR KONUSU : Prof. Dr.

Detaylı

Dr. Devlet BAHÇELİ nin TBMM MHP Grup Toplantısı Konuşmaları

Dr. Devlet BAHÇELİ nin TBMM MHP Grup Toplantısı Konuşmaları Dr. Devlet BAHÇELİ nin TBMM MHP Grup Toplantısı Konuşmaları Devlet İdaresi Milletimizin Bize Emanetidir. Dr. Devlet BAHÇELİ MHP Genel Başkanı 7 21 37 55 69 83 99 113 127 145 159 175 İÇİNDEKİLER 21 Şubat

Detaylı

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU. Başkan M. Erdal EREN

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU. Başkan M. Erdal EREN Teşekkürlerimizle TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU Başkan M. Erdal EREN Başkan Vekilleri Emre AYKAR Yaşar EREN Ali KANTUR Emin SAZAK Üyeler Erhan BOYSANOĞLU Adnan

Detaylı

2004/ 176 VADELİ İŞLEMLER SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL

2004/ 176 VADELİ İŞLEMLER SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL 2004/ 176 VADELİ İŞLEMLER SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İZMİR, 2004 1 İşbu kitap, 03 Aralık 2004 Cuma günü, İzmir Ekonomi Üniversitesi Salonu nda gerçekleştirilen Seminerin açış konuşmaları, panel konuşma

Detaylı

50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i

50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i 2012/213 50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i SEM NER AÇILIfi - TEBL - PANEL STANBUL, 2012 1 İşbu kitap, 28 Kasım 2012 Çarşamba günü, İstanbul Ticaret Üniversitesi Konferans

Detaylı

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLER-YENİLİKLER

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLER-YENİLİKLER 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLER-YENİLİKLER 18.03.2013 tarihinde gerçekleştirilen 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklikler- Yenilikler konulu konferans metnidir. Konuşmacılar

Detaylı

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU 4. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inde Uzmanlaflma I. Muhasebe Etik Kongresi I. Haks z Rekabet Kongresi 10-11 Nisan 2009 MERSİN TÜRMOB YAYINLARI - 367 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi

Detaylı

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme...

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme... 1 İÇİNDEKİLER - Çalıştay Hakkında...4 - Protokol...5 - Protokol Konuşmaları...6 - Konuşmacılar...15 - Çalıştay Sonuç Raporu...17 - Değerlendirme...44 - Çalıştay dan Kareler...47 3 ÇALIŞTAY HAKKINDA AMAÇ:

Detaylı

2014 yılının son çeyreğinde başlayan. Belirsizlik reformlarla giderilmeli. Atatürkorganize. Hilmi UĞURTAŞ

2014 yılının son çeyreğinde başlayan. Belirsizlik reformlarla giderilmeli. Atatürkorganize. Hilmi UĞURTAŞ 4 Atatürkorganize Hilmi UĞURTAŞ İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Belirsizlik reformlarla giderilmeli 2014 yılının son çeyreğinde başlayan düşüş sonrasında, Aralık ayı içinde

Detaylı

TMMOB HATAY KENT SEMPOZYUMU. Suriye deki Olayların Hatay a Yansıması

TMMOB HATAY KENT SEMPOZYUMU. Suriye deki Olayların Hatay a Yansıması TMMOB HATAY KENT SEMPOZYUMU Suriye deki Olayların Hatay a Yansıması 1 Aralık 2012 ISBN: 978-605-01-0442-4 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Selanik Cad. No:19/1 Yenişehir 06650 ANKARA Tel: (312) 418

Detaylı