( I l l Ü A l b a ) 1. Oftalmik Cerrahi Drape Teknik Şartnamesi. 2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır. Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "( I l l Ü A l b a ) 1. Oftalmik Cerrahi Drape Teknik Şartnamesi. 2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır. Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır."

Transkript

1 ( I l l Ü A l b a ) Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır. 14. Aynı markaya ait 3 adet tekrar steril edilebilir enjöktör verilecektir. 15. Ürün teslimi sırasında ve daha sonra lenslerin dioptri aralığı ihtiyaca göre değiştirilebilir ve bu değişimi firmanın kendisi tarafından sağlayacağı taahhüt etmelidir. 16. Lenslerin ihtiyaç halinde 72 saat içerisinde değişimi firma tarafından yapılacaktır. 17. Teslim tarihi itibarı ile ürünün miadı asgari 2 (iki) yıl olmalıdır. 18. Lensleri temin edecek firma; 400 adet ml de % 3.70 kondrotinsülfat ve % 2.92 sodyum hiyaluronat veya 23 mg sodyum hyalüronat içeren viskoz dispersif viskoelastik madde, 400 adet kohesif viskoelastik madde %1 Sodyum Hyalüronat, 250 adet MVR bıçak (20 Gauge), 250 adet 2.2 mm bıçak, 800 adet oftalmik cerrahi drape, 500 adet göz içi steril yıkama solüsyonu (BSS Plus) bedelsiz olarak temin edecektir. 19. Lensler ve birlikte bedelsiz verilen oftalmik cerrahi malzemeler teknik açıdan cerrah tarafından uygun görülmediği takdirde lens ile birlikte değerlendirme dışı tutulacaktır. 20. İntraoküler lens ve birlikte verilen numuneler denenecek hasta güvenliği ve istenilen özellikleri ihtiva edip etmediği konusunda karşılaştırma yapılacaktır ve komisyon üyelerinin onayı alındıktan sonra teklifler değerlendirilecektir. 21. Lensler ve birlikte bedelsiz verilen oftalm ik cerrahi m alzem eler, m iadının dolm asına 1 ay kala firm a ürünü daha uzun m iadlısı ile değiştirm eyi taahhüt etm eli ve bunu ihale dosyasında sunm alıdır 22. Kullanıma hazır orijinal ambalajında tekli paketlerde, steril olmalı ve paketler üzerinde orijinal olarak ürünün sterilizasyon, üretim son kullanma tarihi ve lot numarası olmalıdır. 23. Ürün arızalı çıktığında firma tarafından ücretsiz değiştirilmelidir. 24. Teklifle birlikte teklif edilen malzemelerin numuneleri mutlaka verilecektir. Numune vermeyenler veya verilen numuneleri teknik açıdan yetersiz bulunan malzemeler değerlendirme dışında tutulacaktır. 25. Lensler ile birlikte bedelsiz verilen oftalmik cerrahi malzemeler aşağıda ekte verilen şartlara uygun olmalıdır. 1. Oftalmik Cerrahi Drape Teknik Şartnamesi 2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.

2 ( t v l. 4. Hasta ve ameliyat sahasını tamamen örtecek büyüklükte (en az 130x140 cm büyüklüğünde ve 300 mi sıvı alacak şekilde torbası) olm alıdır. 5. Ameliyat sahasında saydam kısım cilde kolayca ve sıkı şekilde yapışmalıdır. 6. Üzerinde, sıvının içinde kolaylıkla toplanmasına imkan sağlayacak şekilde bir torbası bulunmalı, torba hiçbir şekilde delik olmamalıdır. Torba orijinal olarak yapışık halde gelmelidir. Torbası sonradan yapıştırılmak üzere ayrı verilen ürünler kabul edilmeyecektir. 7. Ürün sıvıyı alta geçirmeyecek malzemeden üretilmiş olmalıdır ve sıvıyı absorbe etmemeli, su ile temas ettiğinde sterilliğini kaybetmemelidir. 8. Ürünün üzerinde, paketinden çıktıktan sonra, atık torbasının yönünü belirtecek şekilde bir işaret olmalıdır. 9. Steril ambalajında bulunmalı ve üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır. 10. CE Sertifikası olmalıdır. 11. Ürünün ulusal bilgi bankası kodu olmalıdır. 12. Ürünün son kullanma tarihi en az 2 (iki) yıl olmalıdır. 13. Ürün arızalı çıktığında firma tarafından ücretsiz değiştirilmelidir 14. Teklifle birlikte teklif edilen malzemelerin numuneleri mutlaka verilecektir. Numune vermeyenler veya verilen numuneleri teknik açıdan yetersiz bulunan malzemeler değerlendirme dışında tutulacaktır 15.Ürünün m iadının dolm asına 1 ay kala firm a ürünü daha uzun m iadlısı ile değiştirm eyi taahhüt etm eli ve bunu ihale dosyasında sunm alıdır. 16. Ürün alım işlemleri bitip hastanemiz sarf deposuna teslim edilirken koliden rastgele bir numune seçilecek ve bu numunenin uygunluğu ameliyathanede denenip onaylandıktan sonra kabul yapılacaktır. Uygun olmayan ürünün tamamı geri çevrilecektir Gauge MVR Fakoemülsifikasyon Bıçağı Teknik Şartnamesi 1. Bıçağın uç genişliği 20 gauge ve fakoemülsifikasyon cerrahisinde kullanıma uygun olmalı. 2. Orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalı. 3. Keskin metal kısım mikroskop ışığı altında parlamamalı. 4. Keskinleştirilmiş ucu koruyan bir kalkana sahip olmalı hem keskinliğini hem de ' bir ^bjıtaminasyon riskine karşı koruyabilmeli

3 C n - L, x j \ ı a f v ) 5. Marka ve model orijinal ambalaj üzerinde olmalı, sonradan üzerine yapıştırılma olmamalı. 6. Ürünün son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır. 7. CE ve ISO belgesine sahip olmalı, ilgili ülke konsolosluğundan onaylanmış olmalı. 8. Teklif veren firmalar ithalatçı firmadan yetkili olduklarını UBB (Ulusal Bilgi Bankası) den aldıkları çıktı ile belgeleyeceklerdir. Yetki belgesi olmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 9. Teklifle birlikte teklif edilen malzemelerin numuneleri mutlaka verilecektir. Numune vermeyenler veya verilen numuneleri teknik açıdan yetersiz bulunan malzemeler değerlendirme dışında tutulacaktır. 10. Ürün alım işlemleri bitip hastanemiz sarf deposuna teslim edilirken koliden rastgele bir numune seçilecek ve bu numunenin uygunluğu ameliyathanede denenip onaylandıktan sonra kabul yapılacaktır. Uygun olmayan ürünün tamamı geri çevrilecektir. 3. 2,20 mm Eğimli Fakoemülsifikasyon Bıçağı Teknik Şartnamesi 1. Bıçağın uç genişliği 2,2 mm, 45 derece açılı ve fakoemülsifikasyon cerrahisinde kullanıma uygun olmalı. 2. Orijinal ambalajında, steril olmalı, tekrar steril edilebilmeli. 3. Keskin metal kısım mikroskop ışığı altında parlamamak. 4. Koruyucu kalkanı olmalı, bu sayede kullanılmadığı zamanlarda hem keskinliğini hem de kullanıcıyı herhangi bir kontaminasyon riskine karşı koruyabilmeli. En az 10 cerrahi komeal kesi yapabilmeli 5. Marka ve model orijinal ambalaj üzerinde olmalı, sonradan üzerine yapıştırılma olmamalı. 6. Ürünün son kullanma tarihi en az 2 (iki) yıl olmalıdır. 7. CE ve ISO belgesine sahip olmalı, ilgili ülke konsolosluğundan onaylanmış olmalı. 8. Teklif veren firmalar ithalatçı firmadan yetkili olduklarını UBB (Ulusal Bilgi Bankası) den aldıkları çıktı ile belgeleyeceklerdir. Yetki belgesi olmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 9. Teklifle birlikte teklif edilen malzemelerin numuneleri mutlaka verilecektir. Numune

4 C n i. n ^ L g m ) 10. Ürün alım işlemleri bitip hastanemiz sarf deposuna teslim edilirken koliden rastgele bir numune seçilecek ve bu numunenin uygunluğu ameliyathanede denenip onaylandıktan sonra kabul yapılacaktır. Uygun olmayan ürünün tamamı geri çevrilecektir. 4. Viskoz Dispersif Kombine Viskoelastik Madde Teknik Şartnamesi 1. Fakoemülsifikasyon tekniği ile yapılan katarakt cerrahisi ve göz içi lens implantasyonu sırasında kullanılacak olan viskoelastik solüsyon aşağıdaki belirtilen özellikleri sağlamalıdır; a. Transparan bir vizibiliteye sahip olmalı ve cerrahın görüşünü bozmamalıdır. b. Komeal endotel hücreleri mekanik, kimyasal ve biyolojik yollardan korumalıdır. c. Derin bir ön kamara yaratıp, cerrahi prosedür boyunca ön kamaradan kolayca çıkmamalı ve ön kamara derinliğini korumalıdır, kapsüler keseyi şişirmelidir. d. Komeal endotel hücreleri mekanik, kimyasal ve biyolojik yollardan korumalıdır. 2. İhaleye girecek firmalar teklifleri ile birlikte test ve değerlendirme amaçlı numune verecekelerdir ve bu numuneden ücret talep etmeyeceklerdir. Numuneler denenecek hasta güvenliği ve istenilen özellikleri ihtiva edip etmediği konusunda karşılaştırma yapılacaktır ve komisyon üyelerinin onayı alındıktan sonra teklifler değerlendirilecektir. 3. Teslim alındığında ürünün son kullanma tarihine en az 2 yıl kalmış olmalı. 4. Aşağıda belirtilen a veva b maddesinin tüm özelliklerini içermelidir, a. Ağır Sodyum Hyalüronat Teknik Şartnamesi Fako emülsifikasyon tekniği ile yapılan katarakt cerrahisi ve katlanabilir göz içi lens implantasyonunda kullanılmak amacıyla üretilmiş olmalıdır. En az %2,3. Konsantrasyonunda sodyum hyalüronat içermelidir. Doğal horoz ibiğinden yapılmış olmalıdır. Ortalama molekül ağırlığı en az Dalton olmalıdır. Viskozitesi mpas arasında olmalıdır. Steril cam şırıngada tek kullanımlık olmalıdır. 25 G steril kanül içermelidir. Göz içerisinden geri alınmasında zorluk olmamalıdır. Aseptik şartlarda dolum yapıldıktan sonra, şişe içerisinde sterilize edilmiş olmalıdır. 2-8 derecede saklanabilmelidir. Saydam olmalıdır. Derin bir ön kamara yaratıp, cerrahi prosedür boyunca kapsüler keseyi şişirmelidir. Komeal endotel hücrelerini mekanik, kimyasal ve biyolojik yollardan korumalıdır.

5 C n i. ( 6 s m ^ ) b. Ağır Sodyum Hyalüronat Teknik Şartnamesi Fako emülsifîkasyon tekniği ile yapılan katarakt cerrahisinde özellikle endotel koruyuculuğu olan bir ürün olmalıdır. Beher ml de % 3.70 kondrotinsülfat ve % 2.92 sodyum hiyaluronat içermelidir ml lik oıjinal ambalajında bulunmalıdır. Osmolalitesi 325osm + 40 mosmol olmalıdır. Ph arasında olmalıdır. Ürün içerisinde bulunan % 2.92 sodyum hiyaluronatın molekül ağırlığı dalton olmalıdır. Yine ürün içerisinde bulunan % 3.70 kondrotinsülfat m molekül ağırlığı ise dalton olmalıdır. Ürün visikositesi pascal olmalıdır. Steril 27 g disposable, künt kıvrık uçlu bir kanül ve kanül kilit halkası bulunmalıdır. Ürün arızalı çıktığında firma tarafından değiştirilmelidir. 5. Kohesif Viskoelastik madde 1. %1 Na hyalüronat içermeli 0,85-0,90 mi olmalı 2. Endotele zarar vermeyen özellikte olmalı C arasında saklama koşullarına haiz olmalıdır m PAS viskositeye sahip olmalı 5. Molekül ağırlığı Daltons olmalı 6. Son kullanma tarihleri, lot numarası gibi ayırt edici bilgiler mutlaka kutu üzerinde yer almalıdır. Bu bilgiler ürünün üzerinde yapıştırma olmamalıdır. 7. CE onayına sahip olmalı 8. Teslim alındığında ürünün son kullanma tarihine en az 2 yıl kalmış olmalı. 9. Sağlık Bakanlığı Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı. 10. Ürün arızalı çıktığında firma tarafından ücretsiz değiştirilmeli. 11. Teklifle birlikte teklif edilen malzemelerin numuneleri mutlaka verilecektir. Numune vermeyenler veya verilen numuneleri teknik açıdan yetersiz bulunan malzemeler değerlendirme dışında tutulacaktır. 12. Ürün alım işlemleri bitip hastanemiz sarf deposuna teslim edilirken koliden rastgele bir numune seçilecek ve bu numunenin uygunluğu ameliyathanede denenip

6 O l l. 4 ^ l e o î \ \ 6. Göz İçi Steril İrrigasyon Sıvısı (BSS Plus) 500 mi 1. Ürün göz içi ameliyatlarında kullanılmak üzere steril olarak hazırlanmış olmalıdır. 2. Asla partikül içermemelidir. 3. Beher ml de sodyum klorür %0.64, potasyum klorür %0.075, kalsiyum klorür %0.048, magnezyum klorür %0.03, sodyum asetat %0.39, sodyum sitrat %0.17, ph ayan için sodyum hidroksit veya hidroklorik asit içermelidir 4. Ürün 500 mi cam şişe içerisinde olmalıdır. 5. Son kullanım tarihi en az 2 yıl olmalıdır 6. Ürünün ulusal bilgi bankası kodu olmalıdır 7. Denenmek üzere numune bırakılacaktır, uygun görülmeyen ürünler kabul edilmeyecektir 8. Ürün arızalı çıktığında firma tarafından değiştirilmelidir 9. Ürün alım işlemleri bitip hastanemiz sarf deposuna teslim edilirken koliden rastgele bir numune seçilecek ve bu numunenin uygunluğu ameliyathanede denenip onaylandıktan sonra kabul yapılacaktır. Uygun olmayan ürünün tamamı geri çevrilecektir.

7 PAMUKSUZ EKÜVYON ÇUBUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ Uç kısımları pamuksuz olmalıdır.

8 Hidroselüler Köpükten Topuk Örtüsü Teknik Şartnamesi 1-Ayağın anatomisine göre tasarlanmış olmalıdır. 2-Yaraların oluşmasını engellemeli ve yaraları tedavi etmelidir. 3-Topukta meydana gelen 1,2,3 veya 4. derece bası ülserleri, cerrahi insizyon bökeleri, 1. ve 2. derece yanıklar gibi, orta ve ağır eksudalı, kısmi ve tam dolu yaraların tedavisi ve (Iısı yaralarının oluşmasını engellemek için kullanılabilmelidir. 4-Hidroftllk poliüretan bir köpükten üretilmelidir ve doğal iyileşmeyi sağlayacak nenjli bir ortamda sağlamalıdır. * 5-Yaranın örtüsü, basınç azaltan yüksek emici hidrofilik poliüretan köpük ve su ve hakten dirençli şeffaf poliüretan filmden oluşmalıdır. * 6-Yara örtüsünün topuğun üzerinde durmasını sağlamak için bileğin etrafından do anacak 280 mm lik bir bantla beraber gelmelidir ve ambalajda bantın yara örtüsüne yapıştırılması için 2 aset çift tarafı yapışkanlı poliyamid bir parça olmalıdır. 7-Bileğin etrafından geçen bant nonwoven materyalle kaplı köpükten oluşmalı, hastayı rahatsız etmemeli ve cildi tahriş etmemelidir. ^8-Bant istendiği zaman açılıp kapanabilmelidir. 9-Yara örtüsü eksüdanın takibini kolaylaştırmak için beyaz renkte olmalıdır. 10-Emiciliği arttırmak ve topuk üzerindeki basıncı hafifletmek için 6;4 ± 0,5 mm kanlığından az olmamalıdır. 11-5cm x 5cm ölçüsünde bir topuk yara örtüsü kendi ağırlığının 14.3 ü kadar emme gücüne sahip olmalıdır. " 12-Uygulaması rahat olmalı ve ekstra bandaja gerek kalmamalıdır. 13-Sürtünmeye ve yırtılmalara karşı mükemmel koruyucu özelliğe sahip olmalıdır. 14-Yara etrafında maserasyon riski çok düşük olmalıdır. 15-Yara örtüsü uzun süre kullanılabilmeli ve sık sık değiştirmeye gerek kalmamadır cm2 ölçüde olmalıdır ve 3 lü kutularda satılmalıdır. 17-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.kullanımdan sonra uyaın görülmeyen numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

9 Dış Kenan Yapışkanlı, Sakral Bölge için HldroselUler Köpük Vara Oıtüstt Teknik Şartnamesi 1-Yaranın örtüsü, basınç azaltan yüksek emici hidrofilik poliüretan köpük ve köpüğün dışına taşan su ve bakteri dirençli şeffaf poliüretan filmden oluşmalıdır. 2-Ulaşılması zor bölgelere ve sakral bölgeye uygulamasının kolay olması için yara örtüsü üçgen şeklinde olmalıdır. 3-1,2,3 veya 4. derece bası ülserleri, venöz ve arteryel bacak ülserleri, 1. ve 2. derece yanıklar ve travmatik yaralar gibi, orta ve ağır eksudalı, kısmi ve tam derinlikte yaraların tedavisi ve bası yaralarının oluşmasını engellemek için kullanılabilmelidir. 4-Yaraların doğal iyileşmesini sağlayacak nemli bir ortam sağlamalıdır. 5-Sürtünmeye ve yırtılmalara karşı mükemmel koruyucu özelliğe sahip olmalıdır. 6-Yara etrafında maserasyon riski çok düşük olmalıdır. 7-Yaraya yapışmamalıdır ve yaradan çıkarılması kolay olmalıdır. 8-Yara örtüsü uzun süre kullanılabilmeli ve sık sık değiştirmeye gerek kalmamalıdır. 9-Yara örtüsü eksüdanın takibini kolaylaştırmak için beyaz renkte olmalıdır x 20 cm boylarında gelmeli, yaranın yüzeyine yerleştirilen köpük 16x16cm olıgalıdır. 11-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.kullanımdan sonra uygua görülmeyen numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

10 Dış Kenan Yapışkanlı Hldroseliller Köpük Yara ttrtüsü Teknik Şartnamesi 1-Yaranın örtüsü, basınç azaltan yüksek emici hidrofilik poliüretan köpük ve köpüğü^ dışına taşan su ve bakteri dirençli şeffaf poliüretan filmden oluşmalıdır. 2-1,2,3 veya 4. derece bası ülserleri, venöz ve arteryel bacak ülserleri, diyabetik a^ak 1. ve 2. derece yanıklar ve travmatik yaralar gibi, orta ve ağır eksudalı, kısmi ve tam derinlikte yaraların tedavisi ve bası yaralarının oluşmasını engellemek için kullanılabilmelidir. 3-Yaraların doğal iyileşmesini sağlayacak nemli bir ortam sağlamalıdır. 4-Sürtünmeye ve yırtılmalara karşı mükemmel koruyucu özelliğe sahip olmalıdır. 5-Yara etrafında maserasyon riski çok düşük olmalıdır. 6-Yaraya yapışmamalıdır ve yaradan çıkarılması kolay olmalıdır. 7-Yara örtüsü uzun süre kullanılabilmeli ve sık sık değiştirmeye gerek kalmamalıdır. 8-Yara örtüsü eksüdanın takibini kolaylaştırmak için beyaz renkte olmalıdır. 9-16x16 cm, 16x26 cm, 26x26 cm boylarında gelmeli, yaranın yüzeyine yerleştirilen köpük 10x10 cm, 10x20 cm ve 20x20 cm olmalıdır. 10-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.kullanımdan sonra uygu» görülmeyen numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 Steril, şeffaf Hlm Yara ttrtiistt Teknik Şartnamesi 1-Çok ince, yarı geçirgen, şeffaf, yumuşak ve kendiliğinden yapışkanlı olmalıdır. 2-Poliüretan film şeklinde bir yara örtüsü olmalıdır. 3-Kalınlığı 50(jm olmalıdır. 4-Sıvı ve bakteri geçirmemelidir. 5-Yüksek sıvı transfer kapasitesi sayesinde fazla eksüdayı buharlaştırabilmelidir. 6-Hipoalerjenik olmalıdır. 7-Eksüdasız yaraların korunması için tasarlanmış olmalıdır. 8-4 tabakadan oluşmalıdır; içten dışa doğru ilk tabaka yara örtüsünün yapışkan yüzünü kapayan beyaz, baskılı kağıt, ikinci tabaka yaraya uygulanan poliüretan film; üçüncü tabaka poliüretan örtüyü taşıyan, iki kanadından tutularak çıkartılan şeffaf film; dördüncü tabaka yaranın uygulanmasını kolaylaştıran, iki kanatlı beyaz tabaka olmalıdır derece basınç ülserlerinde, donör bölgelerinde ve minör deri kopmalarında, birinci derece yanıklarda, cerrahi yaralarda ve kateter fiksasyonu için kullanılabilmelidir. 10-Uygulandığı bölgenin anatomik şekline uymalıdır. 11-Hasta duş veya banyo yapabilmelidir. 12-Maserasyonu engellemelidir. 13-Yaranın iyileşmesi için nemli bir ortam sağlamalıdır. 14-Yaranın üzerinden çıkartırken acı vermemeli, travmatik olmamalıdır.rahat olmalıdır. 15-Yara yüzeyinin görsel olarak değerlendirilmesine izin vermelidir cm x 7 cm boyunda 5 lik, 10 luk ve 100 lük kutularda; 10 cm x 12 cm boyunda 5 lik, 10 luk ve 50 lik kutularda; 10 cm x 20 cm boyunda 10 luk kutularda; 15 cm x 20 cm boyunda 10 luk kutularda; 30 cm x 20 cm boyunda 10 luk kutularda bulunmalıdır. 17-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.kullanımdan sonra uygun görülmeyen numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

12 2, Steril, Hldrosellüler Yara ttrtüsü Teknik Şartnamesi (I5xl5cm) Çok ince, vücudun anatomik şekline uyabilen, steril, esnek ve çok tabakalı olmalıdır. Kalın yara örtüleri kadar kuvvetli emici güce sahip olmalıdır. Kuru hidrojel formülü sayesinde, kontrollü emiş ve uzun süreli sıvı yönetimi sağlamalıdır. 3 tabakadan oluşmalıdır. Dıştan içe doğru gidildiğinde ilk tabaka yarı geçirgen bir poliüretan film olmalıdır. Bu tabaka bakterileri geçirmemelidir, ancak oksijen geçirgen olmalıdır, yaradaki fazla nemin buharlaşmasını sağlamalıdır ve kokuyu azaltmalıdır. İkinci tabaka, kuru hidrojelli, polyester örgü tabaka olmalıdır. Polyester esneklik sağlamalıdır; hidrojel de kontrollü emiş ve mükemmel sıvı yönetimi sağlamalıdır. Üçüncü taba akrilik yapışkanlı bölüm olmalıdır. Kuru deriye yapışmalı, yaraya yapışmamalıdır. Yaranın üzerinde uzun süre yapışkanlığını kaybetmeden kalabilmelidir. Çıkartırken yarayı acıtmamalı, travmatik olmamalıdır. Deriye zarar vermemeli ve yaranın üzerinde partikül bırakmamalıdır. Bir hafta boyunca yaranın üzerinde kalabilmelidir. Hızlı iyileşme için nemli bir ortam sağlamalıdır. Hasta hareket ettiği zaman sürtünmeyi azaltmalıdır. Kıvrılmayı ve toplanmayı engellemelidir. Emilen eksüdanın görsel olarak izlenmesini sağlamalıdır. Yara örtüsünün az sıklıkta değiştirilmesi gerektiği için bakım ihtiyacını azaltmalıdır, dolayısıyla ekonomik olmalıdır. En zor anatomik bölgelere bile rahatlıkla uygulanabilmelidir. Kısmi ve dolu yaralarda; 1,2, 3 ve 4. derecede basınç ülserlerinde, arteryel ve venöz ülserlerde, post-op yaralarda, minör deri kopmalarında ve yırtılmalarda kullanılabilmelidir. Kullanımdan önce istenilen boya ve şekle göre kesilebilmelidir. 15 cm x 15 cm boyunda 5 lik ve 10 luk kutularda; bulunmalıdır.

13 Q Os>. t ^ va/r'' Kaviteler için Hidroselüler Köpük Yara Örtüsü Teknik Şartnamesi Yaranın örtüsü, basınç azaltan yüksek emici hidrofilik poliüretan köpükten oluşmalıdır. Derin kavite yaraları, sinüsler, yara tünelleri ve yüksek eksüdalı yaralar için endike olmalıdır. Yaraların doğal iyileşmesini sağlayacak nemli bir ortam sağlamalıdır. Yaraya yapışmamalı, uygulaması kolay ve atravmatik olmalıdır. 7 gün boyunca yarada kalabilmelidir ve sık sık değiştirmeye gerek kalmamalıdır. Yara örtüsü eksüdanın takibini kolaylaştırmak için beyaz renkte olmalıdır. 2,5 x 40cm boylarında bulunmalıdır.

14 Dış Kenarı Yapışkanlı Hidroselüler Köpük Yara Örtüsü Teknik Şartnamesi 16x16 1. Yaranın örtüsü, basınç azaltan yüksek emici hidrofilik poliüretan köpük ve köpüğün dışına taşan su ve bakteri dirençli şeffaf poliüretan filmden oluşmalıdır. 2. 1, 2, 3 veya 4. derece bası ülserleri, venöz ve arteryel bacak ülserleri, diyabetik ayak 1. ve 2. derece yanıklar ve travmatik yaralar gibi, orta ve ağır eksudalı, kısmi ve tam derinlikte yaraların tedavisi ve bası yaralarının oluşmasını engellemek için kullanılabilmelidir. 3. Yaraların doğal iyileşmesini sağlayacak nemli bir ortam sağlamalıdır. 4. Sürtünmeye ve yırtılmalara karşı mükemmel koruyucu özelliğe sahip olmalıdır. 5. Yara etrafında maserasyon riski çok düşük olmalıdır. 6. Yaraya yapışmamalıdır ve yaradan çıkarılması kolay olmalıdır. 7. Yara örtüsü uzun süre kullanılabilmeli ve sık sık değiştirmeye gerek kalmamalıdır. 8. Yara örtüsü eksüdanın takibini kolaylaştırmak için beyaz renkte olmalıdır güne kadar yara üzerinde kalabilmelidir. 10. Dış kenarındaki yapışkan terleme ile atmamalı,yara örtüsünün üstü silinebilmelidir x16 cm, boylarında olmalıdır.

15 Steril, hipoalerjenik yara örtüsü teknik şartnamesi 9 x15 9 x25 cm Ortasında yaraya yapışmayan emici pedden oluşan steril, hipoalerjenik yapışkan yara örtüsü olmalıdır. Köşeleri yuvarlatılmış, nonwoven esnek polyester, hipoalerjenik adhezif tabaka ve ortasında yaraya yapışmayan nonwoven reyon, perfore polyester ağ kompresten oluşmalıdır. Kullanım kolaylığı için poliürtan film iki parçadan oluşmalı ve üzerinde oklar bulunmalıdır. Kesikler, laserasyonlar, ezilmeler, sütürler ve diğer post-op veya travmatik yaralarda kullanılmalıdır. Şeffaf veya beyaz renkte olmalıdır.,9x15 cm,,9x25 cm, cm boylarında olmalıdır.

16 a, 4 2 a ] Ö W \ Karboksim etîlselüloz hidrokolloid yara örtüsü teknik şartnamesi (15x15) 1. Uzun süreli ve mükemmel emiş gücüne sahip olmalıdır. 2. iki farklı karbohidrattan oluşmalıdır: karboksimetîlselüloz (CMC) ve plantago psyllium husk. Bu iki karbonhidrat yara iyileşmesine yardımcı olmalıdır. 3. Hidrojel tabaka yaranın içine temas edip kontürlerini doldurmalıdır. 4. Eksüdayı emerken, psyllium husk partiküllerinin polisakaritleri yaranın içinde dağılmamalıdır. 5. Örtünün hidrokolloid tabakası eksüdayı emmeli ve yaranın fizyolojik iyileşmesi için en ideal nemli ortamı sağlamalıdır. 6. Örtünün yarı geçirgen poliüretan film tabakası bakteri geçirmemelidir, ama yaranın nefes almasına izin vermelidir. 7. örtü yaranın etrafındaki sağlam ve kuru deriye yapışmalıdır, ancak yaranın kendisine yapışmamalıdır. 8. Kolay çıkarılmalıdır ve bu esnada hastaya acı vermemelidir.çıkarılırken bütün şekilde çıkarılmalı ve kalıntı bırakmamalıdır. 9. Yara kokusunu azaltmalıdır. 10. Makrofaj aktivasyonunu sağlamalıdır. ] 1. Basınç ülserleri, venöz ve arteryel ülserler, donör bölgeleri, deri kopmaları, 1. ve 2. derece yanıklar gibi yaralara uygulanabilmelidir cm x 15 cm boyunda 10'luk kutularda;

17 Yumuşak Silikon Yara Örtüsü Teknik Şartnamesi (10x18 cm) Yara örtüsü yapışkan olmayan ve her iki tarafı yumuşak bir silikondan oluşan materyaldan yapılmış olmalıdır. Kullanım kolaylığı açısından alt silikon tabaka mavi polietilen tabaka ile kaplı olmalıdır.üst kısmını ise polietilen bir tabakayla koruyacak bir tabakaya sahip olmalıdır. İnce,porlu,yumuşak silikon tabakadan oluşan temas yüzeyine sahip olmalıdır. Porlu yapısı sayesinde eksudanın ikincil örtüye geçmesini sağlamalıdır. Yara temas yüzeyi olarak kullanılmalıdır ve cildi yara örtüsü değişimleri ve travmadan korumalıdır. Acısız ve ağrısız yara örtüsü değişimine olanak sağlamalıdır. Maserasyona neden olmadan dikey eksuda geçişine izin vermelidir. Epidermal hücrelerde sıyrılma ve soyulmaya neden olmamalıdır. Ciltte silikon bırakmamalıdır. Tekrar tekrar uygulanabilir olmalıdır. Yara örtüsü üzerinden yara yıkama solüsyonu uygulanabilmelidir. Kesikler,sıyrıklar,cilt yırtıimaları,laserasyonlar.travmatik yaralar, 1.ve2. derece yanıklar,greftleri sabitlemek için.donör alanları,doku kayıpları ve post operatif yaralarda endike olmalıdır. Yaranın gözlemlenmesi açısından beyaz renkte olmalıdır. 10x18 cm, boyutunda olmalıdır.

18 YARA JELI ŞARTNAMESİ 1. İçeriğinde hidroksietil selüloz, betain yüzey aktif maddesi, %0.1 poliaminopropil biguanid ve gliserol bulunmalıdır. 2. Berrak, renksiz ve kokusuz hidrojel şeklinde olmalıdır. 3. Yoğun ve akışkan olmayan bir jel tabaka şeklinde yara üzerinde kalabilmelidir. 4. Akut ve kronik dermal yaraların ve yanıkların temizlenmesi, nemlendirilmesi ve dekontaminasyonu için kullanıma uygun olmalıdır. 5. Akut yaraların; travmatik yaraların (laserasyon, abrazyon ve bıçak yaralanması gibi - eğer dikiş,kronik yaraların (kompleks, inatçı yaraların, kavite yaralarının, erişimi zor yaraların), 6. termal yaraların (1.-4. derecede yanıklar, soğuk yanıkları),kimyasal ve radyasyonun neden olduğu yaraların temizlenmesinde, nemlenderilimesinde ve dekontaminasyonunda kullanılabilir olmalıdır. 7. Yara örtülerinin yumuşatılması, gevşetilmesi ve çıkartılmasında kullanılabilmelidir.ağrı yapmamalı ve iyi tolere edilebilmelidir. 8. İstenmeyen yara kokularını çok çabuk bastırabilmelidir. 9. Yaraya uygulanması sırasında yara boşluklarına ve yara ceplerine doldurulabilmelidir. 10. Jel yara üzerinde bir sonraki bandaj değişimine kadar kalabilmelidir bu sayede yaranın sürekli nemli kalması sağlanmalıdır. 11. Tahriş edici olmamalıdır, iyi tolere edilmelidir, ağrı yapmamalıdır, granülasyonu ve epitelizasyonu baskılamamalıdır, dermatolojik olarak test edilmiş olmalıdır. 12. Cilt ph sına uyumlu olmalıdır. 13. Steril ve 250 gr lık tüp şeklinde ambalajı olmalıdır. 14. Kilitli bir kapak sistemine sahip olmalıdır. 15. Raf ömrü: 24 ay olmalıdır ve oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır. 16. Ürün açıldıktan sonra 8 hafta boyunca güvenle kullanılabilmelidir. 17. UBB kaydı olmalıdır.

19 Dekübit Önleyici Krem 1. Cilde uygulandığında sıvı geçirmez bariyer film oluşturmalıdır. 2. Steril ve sıvı olmalıdır. 3. Cilt ile tem as ettikten sonra ta b a k a halini almalıdır. 4. Bu ta b a k a renksiz ve şeffaf olmalı ve çok iyi oksijen ve nem geçirgenliği olmalıdır. 5. Alkol içermemelidir, cildi tahriş etmemeli ve cildi yakmamalıdır. 6. Bariyer Krem 7. vücut sıvısından kaynaklanan iritasyonlarda, 8. hassas ciltlerde, 9. yeni ve iyileşmekte olan dokuların zarar görmesini engellemek için yapışkanlı yara örtülerinin altında, 10. zarar görmüş ciltlerde, 11. cilt yırtılmalarında, 12. yara çevresi ve peristomal bölgelerde, 13. küçük sıyrık ve kesiklerde, 14. drenaj tüpleri ve vücut dışına takılan kateterlerin fiksasyon yerlerinde koruyucu bir bariyer gibi işlev görmelidir. 15. Uygulandıktan 30 sn sonra kurumalıdır yıl raf ömrü olmalıdır ml lik ambalaj şeklinde olmalıdır. GÛlOmr

20 Sıra No y j s }., < 3 ^ ' Cinsi Teknik şartname Miktar (adet) 11 PİPET UCU pil arasında sıvı çekebilmelidir. 2. Laboratuarda kullanılan pipetle uyumlu olması gerektiğinden, numune görülerek ve denenerek kabul edilecektir. 3.pipete takıldığı noktadan sıvı sızdırmamalıdır 4. Temiz, tozsuz ve san renkli olmalıdır 5. Pipetten kolayca çıkabilmelidir 6.en az 2 yıl miadlı olmalıdır 12 VAKUMLU SİSTEM KAN ALIMI İÇİN İĞNE 13 GIEMSA BOYA SETİ I. Steril ve tek kullanımlık olmalıdır 2.iğnelerin uç kalınlığı 21Gxl.5 inch (yeşil) olmalıdır 3.iğneler iki uçlu olmalıdır, bir uç damar yoluna giriş içindir 4.tüpe giren kısım iğne şeklinde olmalı ve aynı hastadan bir defada çok sayıda numune almayı sağlayan plastik sübap ile kaplı olmalıdır. Plastik sübap ile kaplı iğne tüp kapağını kolayca delmeli, iğne tüpten çıkanlırken de kapaktan kolayca ayrılmalıdır 5.plastik sübap, birden fazla numune alımı yapılacağı zaman tüp değişimlerinde kan sızdırmayacak yapıda olmalıdır 6.her iki kısım için ayn kapaklı olması gereklidir 7.iğnelerin kapaklan üzerinde, kolayca yırtılarak açılacak şekilde yerleştirilmiş sterilizasyon etiketi olmalıdır. Tüpe girecek olan plastik sübap ile kaplı uç önce açılmalıdır. 8. iğnelerle birlikte, iğnelere uyumlu olan holder verilecektir (1000 adet). 9. iğneler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl raf ömrüne sahip olmalıdır 10.her iğnenin son kullanma tarihi belirtilmelidir II.teklif edilen ürünler, T.C. sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış bulunan Ulusal Bilgi Bankası barkoduna sahip olmalıdır (sağlık bakanlığının belirlediği 93/42/EEC, 90/38/EEC yada 98/79/EEC kapsamındaki ürünler ise). Teklif edilen ürünler bu kapsamın dışında ise üretici firma ISO belgesi ve ürününün CE belgesi evraklan ile birlikte sunmalıdır. 1. Sıvı formda olmalıdır. 2. Sitolojik ve histolojik boyama işlemlerinde kullanılabilmelidir 3. Orijinal 250 mi. kınlmaz ve sızdırmaz plastik ambalajlarda olmalıdır. 4. Teslim tarihinden itibaren en az 12 ay kulanım süresi olmalıdır. 5. Orijinal etiket üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır. 6. Oda ısısında saklanabilmelidir. 7. Uygunluğu laboratuanmızca saptanmış olmalıdır 8. Ürüne ait CE belgesi olmalıdır adet adet 4 adet

21 GAZ KOMPRES NONSTERİL 7,5 X 7,5 CM 1. 7,5 cm x 7,5 cm ebatlarında Gaz spanç 12 Kat Gaz Hidrofilden imal edilmiş olmalı. 2. Kenarları tamamen içe katlanmış(cerrahi Katlama) olacaktır. 3. Yırtık ve kaçık olmayacak, kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmamaktadır. 4. İmal edildiği Gaz Hidrofil tek kat üzerinden sayıldığında I cm2 'de atkı ipliği sayısı 10 ve çözgü ipliği sayısı 10 toplam 20 teldir. 5. 7,5 cm x7,5 cm 12 kat Gaz spanç açılımı 26 cm x 30 cm. (± I cm) dir. 6. Gaz spanç ipliği ince olmayıp, beyaz, temiz, kokusuz ve tam Hidrofildir. 7. Gaz spançlar non steril olarak teslim edilecek ve ambalaj malzemesinin rengi gaz spançlara geçmemektedir. 8. Dış ambalaj üzerinde Gaz spancın tipi, miktarı, üretici firma ismi açık olarak belirtilmektedir. OûlOmr' Eca

22 ŞALE KABI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-Lamlar sırt sırta rahatlıkla diklemesine sığabilmelidir. 2-Kaplar en az 1OOcclik olmalıdır. 3-Kapların en az 4dik bölmesi olmalı,sıvıları sızdırmamalıdır. 4-Kapaklı ve kapağı kolayca açılmamalı ve kolay devrilmemelidir. 5-lsı, asit ve alkaliye dayanıklı olmalıdır.

23 YARA KAPAMA ÖRTÜSÜ,AQUACELL Ag HYDROFİBER 10*10 CM 1. Etkili yara eksude yönetimini sağlamalı 2. İçeriğindeki gümüş sayesinde geniş antimikrobiyal aktivite sağlayabilmeli,pseudomonas aeruginosa ve Staphylococcus aureus,metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), ve yara örtüsündeki diğer yara patojenlerini öldürmek üzere acil ve sürekli antimikrobiyal aktivite sağlamalı. 3. Yara sıvısıyla temas ettiğinde jelleşebilmeli. 4. Ag yanıklar,cerrahi yaralar,diyabetik ayak ülserleri,basınçlı ülserler ve bacak ülserleri dahil olmak üzere akut ve kronik yaralar üzerinde endike olmalı. 5. Enfeksiyon veya enfeksiyon riski varlığında,akıntılı yaraları tedavi etmek için kullanılmalı. 6. Ebatları 10*10 cm olmalı. 7. CE belgesi olmalı. 8. Düzenli ve yavaş etkin madde salımı ile uzun süreli etki sağlamalı. 9. Malzemeler steril olmalı,ambalaj şekli sterilizasyonun devamlı olmasını sağlayacak şekilde olmalı ve raf ömrü imal tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalı. 37

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 03/03/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20111519 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/03/2011 TARİHİ,

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR A AİT SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRİM DEĞERİ TALEP EDİLEN MİKTAR

VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR A AİT SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRİM DEĞERİ TALEP EDİLEN MİKTAR VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR A AİT SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI SARF MALZEME İHTİYAÇ LİSTESİ TALEP EDİLEN MİKTAR BİRİM DEĞERİ 1 VDRL(SİFİLİZ) 3 500 ADET 2 Anti-A 8 000

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 03/03/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20151475 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 06/03/2015 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 27/01/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2016666 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 29/01/2016 TARİHİ,

Detaylı

Registration Nr: 3008044603 0197 ŞEFFAF BANDAJ SABİTLEYİCİLER (IV KANÜL SABİTLEYİCİ VS)

Registration Nr: 3008044603 0197 ŞEFFAF BANDAJ SABİTLEYİCİLER (IV KANÜL SABİTLEYİCİ VS) İÇİNDEKİLER 8 8 8 8 8 8 TEL: 0312. 3 0 142 FAKS: 0312. 3 0 153 e-mail: biosepqt@biosept.com.tr ŞEFFAF BANDAJ SABİTLEYİCİLER (IV KANÜL SABİTLEYİCİ VS) İlave kayıtlar, kullanıcı isminin kaydı için uygunluk,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 0/06/015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 015357 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/06/015 TARİHİ, SAAT

Detaylı

T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet H astanesi PİY A SA A RAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU.

T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet H astanesi PİY A SA A RAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU. T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet H astanesi İhale Kodu ; 00104 SAYI : KONU: Teklif Mektubu PİY A SA A RAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU satmaima birimine gönderilmesini

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 03/10/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20166420 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/10/2016 TARİHİ, SAAT 14:00

Detaylı

EXTERNAL NAZAL SPLİNT SERİSİ TEKNİK ŞARTANMESİ

EXTERNAL NAZAL SPLİNT SERİSİ TEKNİK ŞARTANMESİ EXTERNAL NAZAL SPLİNT 15-28 SERİSİ TEKNİK ŞARTANMESİ 1-Uygulaması kolay ve hızlı 2-Ürün köpük silikon üzerinde ince /hafif alüminyum tabaka halinde bulunmalıdır. 3-Ürünün üzerindeki alüminyum parça sayesinde

Detaylı

T.C. VAKLAŞıK MALİvETE ESAS FORM. ... MÜESSESESiNE

T.C. VAKLAŞıK MALİvETE ESAS FORM. ... MÜESSESESiNE T.C. Adana Valiliği Sayı Konu : ~..r(, : Yaklaşık Maliyet Halk Sağlığı Müdürlüğü ADANA ı$. /Ç}~ / 2012 VAKLAŞıK MALİvETE ESAS FORM... MÜESSESESiNE Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı ve

Detaylı

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 405 Malzeme Kodu : JENS424 ABSORBAN STICK SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) 38889 GÖZ HASTALIKLARI AD. Düzenleme Tarihi : 11/07/2014 1. Orijinal ambalajında olacaktır.

Detaylı

BÖLÜM 3. Bandaj Ürünleri. MVM Medikal Veteriner Malzemeleri. www.mvm.com.tr. l BÖLÜM 3 SAYFA 95

BÖLÜM 3. Bandaj Ürünleri. MVM Medikal Veteriner Malzemeleri. www.mvm.com.tr. l BÖLÜM 3 SAYFA 95 BÖLÜM 3 Bandaj Ürünleri MVM Medikal Veteriner Malzemeleri l BÖLÜM 3 SAYFA 95 VET-FLEX Bandaj Yüksek kalitede esnek yapışkan bandaj. Güçlü, konforlu ve rahat kullanım sağlar. Kutu ambalaj:10 Adet Boyut

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 02/10/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20156056 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 06/10/2015 TARİHİ, SAAT 17:00

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 22/02/2012 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20121134 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 24/02/2012 TARİHİ,

Detaylı

1) HOLDING PIPET TEKNIK SARTNAMESI

1) HOLDING PIPET TEKNIK SARTNAMESI 1) HOLDING PIPET TEKNIK SARTNAMESI 1. Pipet insan oosit mikromanipulasyonlarında, oositi zarar vermeden tutma işleminde kullanılmaya uygun 2. Mikropipet borosilika camından imal edilmiş olmalıdır ve gamma

Detaylı

TÜRK KIZILAYI FLEBOTOMİ CİLT TEMİZLEME ÇUBUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI FLEBOTOMİ CİLT TEMİZLEME ÇUBUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI FLEBOTOMİ CİLT TEMİZLEME ÇUBUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK TANIMLAR... 2 2. TEDARİK EDİLECEK FLEBOTOMİ CİLT TEMİZLEME ÇUBUĞU TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 2 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 17/12/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20157791 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 21/12/2015 TARİHİ,

Detaylı

OTOMATİK MİKROPİPET SETİ (BEŞ DEĞİŞİK HACİMLİ PİPET VE STANDIYLA) TEKNİK ŞARTNAMESİ

OTOMATİK MİKROPİPET SETİ (BEŞ DEĞİŞİK HACİMLİ PİPET VE STANDIYLA) TEKNİK ŞARTNAMESİ OTOMATİK MİKROPİPET SETİ (BEŞ DEĞİŞİK HACİMLİ PİPET VE STANDIYLA) 1 TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.Mikropipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli olmalıdır. 2.Mikropipetler elektronik ve renkli ekrana

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı nca Satın Alınacak TONER VE KARTUŞ /KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMELERİNE Ait

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HÜCRE YIKAMA TORBA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HÜCRE YIKAMA TORBA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HÜCRE YIKAMA TORBA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER MADDE 1 İHALENİN KONUSU 3 MADDE 2 HÜCRE YIKAMA KAN TORBA SİSTEMİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3 MADDE 3 İHALE

Detaylı

TEMİZLİK MALZEMESİ LİSTESİ

TEMİZLİK MALZEMESİ LİSTESİ TEMİZLİK MALZEMESİ LİSTESİ 1 30 ADET ÇAMAŞIR SUYU 1'LT LİK 2 50 ADET SIVI BULAŞIK DETERJANI 1,5 LT'LİK 3 20 ADET SIVI BULAŞIK MAKİNASI DETERJANI 2,5 LT'LİK 4 20 ADET SIVI ÇAMAŞIR MAKİNASI DETERJANI 4 LT'LİK

Detaylı

ıı. Üretici, ithalatçı veya bavi olarak TITUBB da kayıtlı olunmalı ve kayıtlı olunduğuna

ıı. Üretici, ithalatçı veya bavi olarak TITUBB da kayıtlı olunmalı ve kayıtlı olunduğuna 145 MiKRON(!-lm) DENUDP.SYON pipeti TEKNiK Ş.~RTNAMESi 1. ICSI'den önce oositten kümülüs kümesini soymak, fertilizasyon kontrolü, oositin manipulasyonu. ernbr ivolar, blastokistler ve blastomerler için

Detaylı

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ - Ürün şırınga formunda olmalıdır. - Ürün şırınga içinde kalan miktar görülebilecek yapıda olmalıdır. - Ürün ambalaj miktarında en az 3 ml olmalıdır. - Ürün mavi renkte olmalıdır.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ağrı ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Patnos ilçe Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ağrı ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Patnos ilçe Devlet Hastanesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ağrı ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Patnos ilçe Devlet Hastanesi KONU 8 (SEKİZ) KALEM TIBBİ SARF VE M ALZEM E ALIM İŞİ 31.05.2016

Detaylı

AĞIZ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

AĞIZ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ AĞIZ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Kuru hava, otoklav ve kimyasal solüsyon sterilizasyonuna dayanıklı olmalıdır. Aşınmamalı ve paslanmamalıdır. - Aletin üzerinde katalog

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/07/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2011092 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/08/2011 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/10/201 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2016138 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 08/10/201 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A

Detaylı

ı. Abse ve vücut sıvılarının hızlı drenajına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış, bir

ı. Abse ve vücut sıvılarının hızlı drenajına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış, bir TeD Trokar Kateter (Abse) Drenaj Seti Teknik Şartnamesi ı. Abse ve vücut sıvılarının hızlı drenajına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış, bir kateter, gövde için bir metal sertleştirici ve bir delici

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 26/01/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2016622 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 02/02/2016 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 14/03/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20111738 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 17/03/2011 TARİHİ,

Detaylı

SHEPARD GROMMET VENTİLASYON TÜPÜ (MV16501) TEKNİK ŞARTNAMESİ

SHEPARD GROMMET VENTİLASYON TÜPÜ (MV16501) TEKNİK ŞARTNAMESİ SHEPARD GROMMET VENTİLASYON TÜPÜ (MV16501) 1- Materyali fluoroplastikten imal edilmiş Bu özellik paket üzerinde yazılı 2- İç çapı 1.14mm, inter flanş çapı 2.4mm İç çap ölçüsü paket üzerinde yazılı 3- Timpanik

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 0/10/015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 015051 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 11/1/015 TARİHİ, SAAT

Detaylı

MEROCEL Ear Wicks, Pope TEKNİK ŞARTNAMESİ MEROCEL , Ear Wick Pope TEKNİK ŞARTNAMESİ

MEROCEL Ear Wicks, Pope TEKNİK ŞARTNAMESİ MEROCEL , Ear Wick Pope TEKNİK ŞARTNAMESİ MEROCEL 400141 Ear Wicks, Pope 1- Yapısında lif bulunmamalıdır. 2- Kendi ağırlığının yaklaşık 25 katı kadar sıvı absorbe edebilmelidir. 3- Kullanım sırasında sıvı ilaç verilmesi gereken durumlarda ürün,

Detaylı

\ SPİRAL ŞEKİLDE VAKUM YARDIMLI KÜÇÜK KAPAMA SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

\ SPİRAL ŞEKİLDE VAKUM YARDIMLI KÜÇÜK KAPAMA SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ \ \ SPİRAL ŞEKİLDE VAKUM YARDIMLI KÜÇÜK KAPAMA SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. Spiral şekilde vakum yardımlı küçük kapama seti ile sistemde kullanılacak diğer sarf malzemelerve vakum yardımlı yara kapama ünitesi

Detaylı

AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ DOÇ.DR.MURAT BİÇER 24.06.2015

AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ DOÇ.DR.MURAT BİÇER 24.06.2015 1 / 15 Malzeme Kodu : JENM018 AMELIYATHANE KIYAFETI S ALT-UST SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (* 44262 Düzenleme Tarihi : 24/06/2015 ALT - ÜST GİYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ 1- Kumaş terikoton

Detaylı

DENTAL RÖNTGEN FİLMİ İÇİN KULLANIMA HAZIR BANYO SOLÜSYONU (DEVELOPER) TEKNİK ŞARTNAMESİ

DENTAL RÖNTGEN FİLMİ İÇİN KULLANIMA HAZIR BANYO SOLÜSYONU (DEVELOPER) TEKNİK ŞARTNAMESİ DENTAL RÖNTGEN FİLMİ İÇİN KULLANIMA HAZIR BANYO SOLÜSYONU (DEVELOPER) TEKNİK ŞARTNAMESİ 5 litrelik orijinal ambalajında olmalıdır. Kullanıma hazır olmalıdır. Berrak görüntülü olmalıdır. Tortu yapmamalıdır.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 13/11/2013 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20139372 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 18/11/2013 TARİHİ, SAAT 10:00

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 23/07/203 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2036356 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 25/07/203 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 03/09/2013 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20137415 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/09/2013 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 0/0/0 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 079 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 09/0/0 TARİHİ, SAAT :00 'E/A

Detaylı

BİKARBONATLI HEMODİYALİZ SOLÜSYON TAKıMı (BİKARBONAT A,VE BİKARBONAT B) TEKNİK ŞARTNAMESİ. BİKARBONATLI DİYALİZ SOLÜSYONLARı TEKNİK ÖZELLİKLERİ

BİKARBONATLI HEMODİYALİZ SOLÜSYON TAKıMı (BİKARBONAT A,VE BİKARBONAT B) TEKNİK ŞARTNAMESİ. BİKARBONATLI DİYALİZ SOLÜSYONLARı TEKNİK ÖZELLİKLERİ BİKARBONATLI HEMODİYALİZ SOLÜSYON TAKıMı (BİKARBONAT A,VE BİKARBONAT B) TEKNİK ŞARTNAMESİ Bir takım Bikarbonatlı Hemodiyaliz Solüsyon Takımı: Bikarbonat A:6- io litrelik Asidik bikarbonat solüsyonu ve

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/05/2012 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20122939 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 31/05/2012 TARİHİ,

Detaylı

www.tamkanlab.com 1 50 ADET KAN TÜPÜ TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (Otoklavlanabilir Sporlu) 68 ADET KÜÇÜK KAN TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

www.tamkanlab.com 1 50 ADET KAN TÜPÜ TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (Otoklavlanabilir Sporlu) 68 ADET KÜÇÜK KAN TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 50 ADET KAN TÜPÜ TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (Otoklavlanabilir Sporlu) 1. Rahat taşıma yapılabilmesi için üstten kulplu olmalıdır 2. Taşıma çantasının rengi mavi kırmızı veya turuncu 3. Soğuz zincir

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ OTOMATİK LANSET TEKNİK ŞARTNAMESİ. Türk Kızılayı Kan Merkezleri 2016 yılı Otomatik Lanset Teknik Şartnamesi Sayfa 1

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ OTOMATİK LANSET TEKNİK ŞARTNAMESİ. Türk Kızılayı Kan Merkezleri 2016 yılı Otomatik Lanset Teknik Şartnamesi Sayfa 1 TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ OTOMATİK LANSET TEKNİK ŞARTNAMESİ Türk Kızılayı Kan Merkezleri 2016 yılı Otomatik Lanset Teknik Şartnamesi Sayfa 1 İÇİNDEKİLER MADDE 1 TANIMLAR..... 3 MADDE 2 İHALENİN KONUSU....

Detaylı

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ

UÜ-SK BÜTÇE PLAN SATINALMA TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 80 Malzeme Kodu : JENB38 AMELIYAT GOMLEGI (REUSABLE) (DEGISIK BOYLARDA) SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) 52887 AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ Düzenleme

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ Daire Başkanlığımız hizmet binası temizlik işlerinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemelerin alımının yapılması

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mardin Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi BaĢtabipliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mardin Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi BaĢtabipliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mardin Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi BaĢtabipliği KONU: Sağlık Bakanlığı Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliğinin ihtiyacı olan aşağıda belirtilen Kırtasiye ve Basılı Evrak

Detaylı

21.09.2012 HASTA ÖRTÜLERİ VE HASTA ÖRTÜLMESİ İLKNUR ŞEN STERİL ÖRTÜLERİ ÖRTMENİN AMACI CERRAHİ ÖRTÜLERİN SEÇİMİ ÖRTÜLER NEREDE KULLANILIR

21.09.2012 HASTA ÖRTÜLERİ VE HASTA ÖRTÜLMESİ İLKNUR ŞEN STERİL ÖRTÜLERİ ÖRTMENİN AMACI CERRAHİ ÖRTÜLERİN SEÇİMİ ÖRTÜLER NEREDE KULLANILIR HASTA ÖRTÜLERİ VE HASTA ÖRTÜLMESİ İLKNUR ŞEN Özel Sekiz Eylül Hastanesi Başhemşire ikocan81@yahoo.com Hastaların maruz kaldığı riskler arasında da infeksiyonlar sıralamada önemli yer alır. Sağlık çalışanları,

Detaylı

VARİSTİM TEKNİK ŞARTNAMESİ

VARİSTİM TEKNİK ŞARTNAMESİ VARİSTİM 1- Direkt sabit akım veren stimulatör olmalıdır. 2- Akım kurguları 0,5-1,0 ve 2,0mA a kadar ayarlanabilmelidir. Bu akım şiddetleri malzeme üzerine yazılı olmalıdır ve beyaz işaret bu eğerlere

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 18/05/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20153150 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 20/05/2015 TARİHİ,

Detaylı

LABORATUVAR LİKİT A-SİLİKONU

LABORATUVAR LİKİT A-SİLİKONU LABORATUVAR LİKİT A-SİLİKONU 1. Keskin undercut ve revetman modelleri ile tüm seramik tekniklerinde güdük dublikasyonu için kullanılmalıdır. 2. Yüksek derecede akışkan olmalıdır. 3. 24 saat sonraki sertliği

Detaylı

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Sayı : B.30..GÜN.0.H1-73/ Konu : ĐLGĐLĐ FĐRMALARA : KONU : DOĞRUDAN TEMĐN Đlan No : 1 Tarih: 1/07/01 Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz

Detaylı

EVSEL ATıK TORBASı SiYAH KÜÇÜK BOY (40*50) TEKNiK ŞARTNAMESi

EVSEL ATıK TORBASı SiYAH KÜÇÜK BOY (40*50) TEKNiK ŞARTNAMESi EVSEL ATıK TORBASı SiYAH KÜÇÜK BOY (40*50) TEKNiK ŞARTNAMESi 1. Torbanın yüzeyi düz.parlak görünümlü olmalı.pütürlü olmamalıdır.. 2. Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir. 3.. Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı,kaynak

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ T.C. TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst İHTİYAÇ TALEP FORMU Sayfa N o : 1 /1 Birim : BEYİN-GÖĞÜS-KVC

Detaylı

ONAYLIDIR TEKLİF : SATINALMA YETKİLİSİ

ONAYLIDIR TEKLİF : SATINALMA YETKİLİSİ TEKLİF Sayın : SATINALMA YETKİLİSİ Referans No : 887/88/4851/ /../201. Aşağıda teknik özellikleri ölçü ve (Kalınlık,m2/kg.)ayrıntıları bulunan, Yoğun Yaya Trafiği Kullanım Onaylı Kilitli Anti statik, Anti

Detaylı

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi 1 / 7 A. Genel Özellikler: 1. Laboratuvar kurulumunda gerçekleştirilecek tüm yapım işlemleri ihale üzerinde kalan firmaya ait olmalıdır. Laboratuvara yapılacak tezgah, alt dolap, raf sistemi, çekmecelerin

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı nca Satın Alınacak TONER VE KARTUŞ /KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMELERİNE Ait

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 26 (YİRMİALTI) KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 26 (YİRMİALTI) KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 26 (YİRMİALTI) KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. KONU Bu teknik şartname Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüslerinin binaları ve çevre temizliği işi kapsamında

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR. 4 4.

Detaylı

Güçlü cerrahi aspiratör cihazı

Güçlü cerrahi aspiratör cihazı Güçlü cerrahi aspiratör cihazı ATMOS Record 55 ATMOS Record 55 DDS DAYANIKLI KULLANIMI KOLAY SESSİZ 2 ATMOS Record 55 Çok yönlü ve güçlü! Yüksek emiş gücü ve güçlü vakumu sayesinde ATMOS Record 55 çok

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van H alk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van H alk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Van H alk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07/01/2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (6) kalem Demirbaş ve Sarf Malzemesi alımı; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: 452 52 52 - Fax: 487 31 27 İhateNo İlgili Birim İşin Adı 2013/838 AMELİYATHANE

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.-2. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELİKLERİ 1 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR..1 4. GARANTİ

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 3//03 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 039378 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 5//03 TARİHİ, SAAT :00 'E/A KADAR TEKLİFLERİNİ

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 01/04/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20152198 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/04/2015 TARİHİ,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : 35677068-934.99-09/02/2015 Konu : Teklife Davet

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : 35677068-934.99-09/02/2015 Konu : Teklife Davet Evrak Tarih ve Sayısı: 09/02/2015-6337 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : 35677068-934.99-09/02/2015 Konu : Teklife Davet Sayın : Üniversitemiz Bakım Onarım ve

Detaylı

DETACHABLE COİL TEKNİK ŞARTNAMESİ - 3 S

DETACHABLE COİL TEKNİK ŞARTNAMESİ - 3 S DETACHABLE COİL TEKNİK ŞARTNAMESİ - 3 S 1. Ürün 1.5 tesla MR ile uyumlu olmalıdır. 2. Helezon çapları 3-8 mm arasında olmalıdır. 3. Dacron fiber kaplı olmalıdır. 4. Kısa sürede deliği kapatmalıdır. 5.

Detaylı

T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi PİYASA ARAŞTIRMA TEKLÎF MEKTUBU

T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi PİYASA ARAŞTIRMA TEKLÎF MEKTUBU T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi İhale Kodu : 00165 SAYI : KONU: Teklif Mektubu PİYASA ARAŞTIRMA TEKLÎF MEKTUBU Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü laboratuarında kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemelerin alımlarının yapılması

Detaylı

f

f Birim : URANKENT HEMATOLOJİ SERVİS DEPOSU T.C, TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara İli Kamu Hastaneleri Birliği 3 Nolu Genel Sekreterliği Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst STOK TAKİP

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 05/10/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20156066 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/10/2015 TARİHİ, SAAT 17:00

Detaylı

PEFLEX LEVHA. Uygulama

PEFLEX LEVHA. Uygulama PEFLEX LEVHA Isı Yalıtımı Yoğuşma Kontrolü İzocam Peflex, iklimlendirme, soğutma, güneş enerjisi sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen kapalı gözenekli hücre yapısına sahip

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: 452 52 52 - Fax: 487 31 27 İhale No İlgili Birim İşin Adı 2015/164 AMELİYATHANE

Detaylı

TÜRK KIZILAYI VAKUMLU EDTALI TÜP VAKUMLU JELLİ TÜP KAN ALMA İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI VAKUMLU EDTALI TÜP VAKUMLU JELLİ TÜP KAN ALMA İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI VAKUMLU EDTALI TÜP VAKUMLU JELLİ TÜP KAN ALMA İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR 3 2. İHALENİN KONUSU 3 3. İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 3 4. İŞİN İNCELENMESİ 3 5. TEDARİK EDİLECEK

Detaylı

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz. FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 14 Malzeme Kodu : JENA076 NEMLI PASPAS SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) 35341 Düzenleme Tarihi : 30/01/2014 NEMLİ PASPAS YEDEĞİ a) Mop pamuklu ipten imal edilmiş

Detaylı

laboratuvarürünleri BUNSEN BEKLERİ - h e r BUNSEN BEKSTANDI BUNSEN BEK HORTUMU ^ 3 \

laboratuvarürünleri BUNSEN BEKLERİ - h e r BUNSEN BEKSTANDI BUNSEN BEK HORTUMU ^ 3 \ 2016 BUNSEN BEKLERİ 680 laboratuvarürünleri BUNSEN BEKLERİ - h e r c in s g a z ile k u lla n ıla b ilir le r ^ 3 \ T ( p r e m iu m y ü k s e k ıs ı prinçten üretililir. Toplam uzunluğu 90 mm olduğundan

Detaylı

Yara Bakımı. Yoğun Bakım Dergisi 2007;7(3):347-356. Ali KONAN*

Yara Bakımı. Yoğun Bakım Dergisi 2007;7(3):347-356. Ali KONAN* Yara Bakımı Ali KONAN* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA Yara, dokunun normal yapı ve işlevinin bozulmasıdır. Yara iyileşmesi ise travma ile başlayan ileri derecede

Detaylı

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç alandan oluşmalıdır. Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BUTANEDİOL PLAKALI PLASTİK KASA TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI BUTANEDİOL PLAKALI PLASTİK KASA TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI BUTANEDİOL PLAKALI PLASTİK KASA TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK TANIMLAR... 2 2. TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 2 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR...

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI NUMUNE KABUL KRİTERLERİ

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI NUMUNE KABUL KRİTERLERİ Sayfa No :1 / 5 1. KLİNİK DIŞI NUMUNELER 1.1. Tüm numunelerin üstünde etiket bilgileri eksiksiz olmalıdır. 1.1.1. Resmi numunelerin üzerinde, İzleme Noktası Kodu ile birlikte CBS numarası ve/veya barkodu

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/09/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20116331 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 03/10/2011 TARİHİ, SAAT 12:00

Detaylı

Enjektörler, İğneler Ve Kanüller

Enjektörler, İğneler Ve Kanüller BÖLÜM 1 ler, İğneler Ve Kanüller MVM Medikal Veteriner Malzemeleri l BÖLÜM 1 SAYFA 5 SET INJECT Tek Kullanımlık ler Steril tekli ambalaj içerisinde bulunmaktadır. 2 Parçalı 2 cc Yeşil 16 (kısa uç) 5 cc

Detaylı

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS EVDE BİYOTEKNOLOJİ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS STERİLİZASYON; BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİNDE KULLANILAN STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ VE BU STERİLİZASYON

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 3781 1563/ 20/07/2016 Konu : Teklife Davet Kurumuinuzun ihtiyacı olan (25) kalem KIRASİYE MALZEMESİ ALIMI işi için aşağıda yazılı ihtiyaç kalemleri,4734

Detaylı

Teknik özellikleri: Ped 2 kısımdan oluşmaktadır. a-pedin gövdesi (Emici kısmı) b-takip ipi

Teknik özellikleri: Ped 2 kısımdan oluşmaktadır. a-pedin gövdesi (Emici kısmı) b-takip ipi ÜRÜN TANITIM KARTI Soft Plus Thincot Laminat Soft Ultra Soft Cotton Soft Pure Cotton Pure Cotton Soft Pure Cotton Medium Pure Cotton Tick Adı: Tanımı: Nöroşirurji Cerrahi Pedi Kullanıldığı alanlar: Merkezi

Detaylı

Bina Bakım ve Temizlik Gereçleri

Bina Bakım ve Temizlik Gereçleri Bina Bakım ve Temizlik Gereçleri Versa Plus Sistem Temizlik Gereçleri Versa Plus Mop Aparatı Versa Plus özel mop sistemi (sap dahil) Çapraz bulaşmayı engelleyen, hijyenik bir temizleme sistemi Farklı alanlar

Detaylı

Silikonlar, Mastikler ve Köpükler

Silikonlar, Mastikler ve Köpükler Vulkanize fiber, Bez ve Kağıt mesnetler üzerine elektroliz yöntemiyle kaplanan zımparalarımız, en yüksek kalite ve performansta aşındırma kabiliyetine sahip, OSA, EN, ANSI sertifikalarına uygun ve uzun

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07/08/2013 Konu : Teklife Davet Kurumlunuzun ihtiyacı olan (5) kalem 5 KALEM MEDİKAL MALZEME ALIMI işi

Detaylı

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler Ferit Bayram DentaFiera 6 Haziran 2016 Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler A. Temizlik ve Dezenfeksiyon Kurallarına İlişkin Düzenlemeler Sterilizasyon prosedürlerinin düzenli kontrolü

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ \ an Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ \ an Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ \ an Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ Konu : Teklife Davet 25/01/2016 Kurumlunuzun ihtiyacı olan (19) kalem TIBBİ SARF VE CİHAZ ALIMI işi için aşağıda yazılı ihtiyaç kalemleri,4734

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU RESULTS OF THE SCIENTIFIC PROCESS

ÜRÜN KATALOĞU RESULTS OF THE SCIENTIFIC PROCESS ÜRÜN KATALOĞU RESULTS OF THE SCIENTIFIC PROCESS 2 disera RESULTS OF THE SCIENTIFIC PROCESS İÇİNDEKİLER Hakkımızda 4 Üretim ve Kalite Sertifikaları 5 VACUSERA Kan Alma Sistemleri 6 VACUSERA Kan Alma Sistemi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1/12/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20117707 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 19/12/2011 TARİHİ,

Detaylı

ORGAN NAKİL ÇANTALARI 70 LİTRE TEKERLEKLİ ORGAN NAKİL SANDIĞI (TK70OTC) www.tamkanlab.com 1 94 LT ORGAN TAŞIMA SANDIĞI (TK94OTC)

ORGAN NAKİL ÇANTALARI 70 LİTRE TEKERLEKLİ ORGAN NAKİL SANDIĞI (TK70OTC) www.tamkanlab.com 1 94 LT ORGAN TAŞIMA SANDIĞI (TK94OTC) ORGAN NAKİL ÇANTALARI 94 LT ORGAN TAŞIMA SANDIĞI (TK94OTC) 70 LİTRE TEKERLEKLİ ORGAN NAKİL SANDIĞI (TK70OTC) 1. Kapasitesi 94 Litre 2. Dış Ölçüler, 90 x 42 x 43 cm 4. Her iki yanında salıncak kulpları

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /04/010 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 0103070 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 9/04/010 TARİHİ, SAAT

Detaylı

TEKLİF. Özel Tek Kompenant Dolgulu Yapıştırıcı Dahil..(1 M/ TÜL)..8 TL+KDV T.C.BAYINDIRLIK POZ NUMARALARI: 04.032/20A,20B,20C/21A

TEKLİF. Özel Tek Kompenant Dolgulu Yapıştırıcı Dahil..(1 M/ TÜL)..8 TL+KDV T.C.BAYINDIRLIK POZ NUMARALARI: 04.032/20A,20B,20C/21A TEKLİF Sayın : SATINALMA YETKİLİSİ Referans No : 887/88/4851/./0.../2013 Aşağıda teknik özellikleri ölçü ve (Kalınlık,m2/kg.)ayrıntıları bulunan, Yoğun Yaya Trafiği Kullanım Onaylı Kilitli Anti statik,

Detaylı

SU NUMUNESİ ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

SU NUMUNESİ ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yusuf Ertürk, Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR....4 3. TESLİMAT...4,5

Detaylı

ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI EGE BKM ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ Sıra No Ürün 1. Elektrikli Kan Nakil Kutusu Tam Kan Torba Sistemi Taşıma

Detaylı

Uygulama alanları. Kılavuz Kronik Yara Tedavisi. Web sitemizi ziyaret edin: www.hartmann.info

Uygulama alanları. Kılavuz Kronik Yara Tedavisi. Web sitemizi ziyaret edin: www.hartmann.info Uygulama alanları Önsöz Atrauman Ag PermaFoam PermaFoam comfort PermaFoam sacral Sorbalgon Sorbalgon T Hydrotul Hydrocoll Hydrocoll sacral Hydrocoll concave Hydrocoll thin Kronik ve iyileşme süreci uzun

Detaylı

3M VHB Bantlar VHB. THE Acrylic Foam Tape. Güvenilirlik, Güç. ve Dayanıklılık. VHB Akrilik Köpük Bantlar

3M VHB Bantlar VHB. THE Acrylic Foam Tape. Güvenilirlik, Güç. ve Dayanıklılık. VHB Akrilik Köpük Bantlar 3M VHB Bantlar VHB THE Acrylic Foam Tape Güvenilirlik, Güç ve Dayanıklılık VHB Akrilik Köpük Bantlar Kalite avantajları güçlü ve dayanıklı yapıştırma geliştirilmiş estetik görüntü mükemmel sızdırmazlık

Detaylı