( I l l Ü A l b a ) 1. Oftalmik Cerrahi Drape Teknik Şartnamesi. 2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır. Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "( I l l Ü A l b a ) 1. Oftalmik Cerrahi Drape Teknik Şartnamesi. 2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır. Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır."

Transkript

1 ( I l l Ü A l b a ) Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır. 14. Aynı markaya ait 3 adet tekrar steril edilebilir enjöktör verilecektir. 15. Ürün teslimi sırasında ve daha sonra lenslerin dioptri aralığı ihtiyaca göre değiştirilebilir ve bu değişimi firmanın kendisi tarafından sağlayacağı taahhüt etmelidir. 16. Lenslerin ihtiyaç halinde 72 saat içerisinde değişimi firma tarafından yapılacaktır. 17. Teslim tarihi itibarı ile ürünün miadı asgari 2 (iki) yıl olmalıdır. 18. Lensleri temin edecek firma; 400 adet ml de % 3.70 kondrotinsülfat ve % 2.92 sodyum hiyaluronat veya 23 mg sodyum hyalüronat içeren viskoz dispersif viskoelastik madde, 400 adet kohesif viskoelastik madde %1 Sodyum Hyalüronat, 250 adet MVR bıçak (20 Gauge), 250 adet 2.2 mm bıçak, 800 adet oftalmik cerrahi drape, 500 adet göz içi steril yıkama solüsyonu (BSS Plus) bedelsiz olarak temin edecektir. 19. Lensler ve birlikte bedelsiz verilen oftalmik cerrahi malzemeler teknik açıdan cerrah tarafından uygun görülmediği takdirde lens ile birlikte değerlendirme dışı tutulacaktır. 20. İntraoküler lens ve birlikte verilen numuneler denenecek hasta güvenliği ve istenilen özellikleri ihtiva edip etmediği konusunda karşılaştırma yapılacaktır ve komisyon üyelerinin onayı alındıktan sonra teklifler değerlendirilecektir. 21. Lensler ve birlikte bedelsiz verilen oftalm ik cerrahi m alzem eler, m iadının dolm asına 1 ay kala firm a ürünü daha uzun m iadlısı ile değiştirm eyi taahhüt etm eli ve bunu ihale dosyasında sunm alıdır 22. Kullanıma hazır orijinal ambalajında tekli paketlerde, steril olmalı ve paketler üzerinde orijinal olarak ürünün sterilizasyon, üretim son kullanma tarihi ve lot numarası olmalıdır. 23. Ürün arızalı çıktığında firma tarafından ücretsiz değiştirilmelidir. 24. Teklifle birlikte teklif edilen malzemelerin numuneleri mutlaka verilecektir. Numune vermeyenler veya verilen numuneleri teknik açıdan yetersiz bulunan malzemeler değerlendirme dışında tutulacaktır. 25. Lensler ile birlikte bedelsiz verilen oftalmik cerrahi malzemeler aşağıda ekte verilen şartlara uygun olmalıdır. 1. Oftalmik Cerrahi Drape Teknik Şartnamesi 2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.

2 ( t v l. 4. Hasta ve ameliyat sahasını tamamen örtecek büyüklükte (en az 130x140 cm büyüklüğünde ve 300 mi sıvı alacak şekilde torbası) olm alıdır. 5. Ameliyat sahasında saydam kısım cilde kolayca ve sıkı şekilde yapışmalıdır. 6. Üzerinde, sıvının içinde kolaylıkla toplanmasına imkan sağlayacak şekilde bir torbası bulunmalı, torba hiçbir şekilde delik olmamalıdır. Torba orijinal olarak yapışık halde gelmelidir. Torbası sonradan yapıştırılmak üzere ayrı verilen ürünler kabul edilmeyecektir. 7. Ürün sıvıyı alta geçirmeyecek malzemeden üretilmiş olmalıdır ve sıvıyı absorbe etmemeli, su ile temas ettiğinde sterilliğini kaybetmemelidir. 8. Ürünün üzerinde, paketinden çıktıktan sonra, atık torbasının yönünü belirtecek şekilde bir işaret olmalıdır. 9. Steril ambalajında bulunmalı ve üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır. 10. CE Sertifikası olmalıdır. 11. Ürünün ulusal bilgi bankası kodu olmalıdır. 12. Ürünün son kullanma tarihi en az 2 (iki) yıl olmalıdır. 13. Ürün arızalı çıktığında firma tarafından ücretsiz değiştirilmelidir 14. Teklifle birlikte teklif edilen malzemelerin numuneleri mutlaka verilecektir. Numune vermeyenler veya verilen numuneleri teknik açıdan yetersiz bulunan malzemeler değerlendirme dışında tutulacaktır 15.Ürünün m iadının dolm asına 1 ay kala firm a ürünü daha uzun m iadlısı ile değiştirm eyi taahhüt etm eli ve bunu ihale dosyasında sunm alıdır. 16. Ürün alım işlemleri bitip hastanemiz sarf deposuna teslim edilirken koliden rastgele bir numune seçilecek ve bu numunenin uygunluğu ameliyathanede denenip onaylandıktan sonra kabul yapılacaktır. Uygun olmayan ürünün tamamı geri çevrilecektir Gauge MVR Fakoemülsifikasyon Bıçağı Teknik Şartnamesi 1. Bıçağın uç genişliği 20 gauge ve fakoemülsifikasyon cerrahisinde kullanıma uygun olmalı. 2. Orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalı. 3. Keskin metal kısım mikroskop ışığı altında parlamamalı. 4. Keskinleştirilmiş ucu koruyan bir kalkana sahip olmalı hem keskinliğini hem de ' bir ^bjıtaminasyon riskine karşı koruyabilmeli

3 C n - L, x j \ ı a f v ) 5. Marka ve model orijinal ambalaj üzerinde olmalı, sonradan üzerine yapıştırılma olmamalı. 6. Ürünün son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır. 7. CE ve ISO belgesine sahip olmalı, ilgili ülke konsolosluğundan onaylanmış olmalı. 8. Teklif veren firmalar ithalatçı firmadan yetkili olduklarını UBB (Ulusal Bilgi Bankası) den aldıkları çıktı ile belgeleyeceklerdir. Yetki belgesi olmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 9. Teklifle birlikte teklif edilen malzemelerin numuneleri mutlaka verilecektir. Numune vermeyenler veya verilen numuneleri teknik açıdan yetersiz bulunan malzemeler değerlendirme dışında tutulacaktır. 10. Ürün alım işlemleri bitip hastanemiz sarf deposuna teslim edilirken koliden rastgele bir numune seçilecek ve bu numunenin uygunluğu ameliyathanede denenip onaylandıktan sonra kabul yapılacaktır. Uygun olmayan ürünün tamamı geri çevrilecektir. 3. 2,20 mm Eğimli Fakoemülsifikasyon Bıçağı Teknik Şartnamesi 1. Bıçağın uç genişliği 2,2 mm, 45 derece açılı ve fakoemülsifikasyon cerrahisinde kullanıma uygun olmalı. 2. Orijinal ambalajında, steril olmalı, tekrar steril edilebilmeli. 3. Keskin metal kısım mikroskop ışığı altında parlamamak. 4. Koruyucu kalkanı olmalı, bu sayede kullanılmadığı zamanlarda hem keskinliğini hem de kullanıcıyı herhangi bir kontaminasyon riskine karşı koruyabilmeli. En az 10 cerrahi komeal kesi yapabilmeli 5. Marka ve model orijinal ambalaj üzerinde olmalı, sonradan üzerine yapıştırılma olmamalı. 6. Ürünün son kullanma tarihi en az 2 (iki) yıl olmalıdır. 7. CE ve ISO belgesine sahip olmalı, ilgili ülke konsolosluğundan onaylanmış olmalı. 8. Teklif veren firmalar ithalatçı firmadan yetkili olduklarını UBB (Ulusal Bilgi Bankası) den aldıkları çıktı ile belgeleyeceklerdir. Yetki belgesi olmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 9. Teklifle birlikte teklif edilen malzemelerin numuneleri mutlaka verilecektir. Numune

4 C n i. n ^ L g m ) 10. Ürün alım işlemleri bitip hastanemiz sarf deposuna teslim edilirken koliden rastgele bir numune seçilecek ve bu numunenin uygunluğu ameliyathanede denenip onaylandıktan sonra kabul yapılacaktır. Uygun olmayan ürünün tamamı geri çevrilecektir. 4. Viskoz Dispersif Kombine Viskoelastik Madde Teknik Şartnamesi 1. Fakoemülsifikasyon tekniği ile yapılan katarakt cerrahisi ve göz içi lens implantasyonu sırasında kullanılacak olan viskoelastik solüsyon aşağıdaki belirtilen özellikleri sağlamalıdır; a. Transparan bir vizibiliteye sahip olmalı ve cerrahın görüşünü bozmamalıdır. b. Komeal endotel hücreleri mekanik, kimyasal ve biyolojik yollardan korumalıdır. c. Derin bir ön kamara yaratıp, cerrahi prosedür boyunca ön kamaradan kolayca çıkmamalı ve ön kamara derinliğini korumalıdır, kapsüler keseyi şişirmelidir. d. Komeal endotel hücreleri mekanik, kimyasal ve biyolojik yollardan korumalıdır. 2. İhaleye girecek firmalar teklifleri ile birlikte test ve değerlendirme amaçlı numune verecekelerdir ve bu numuneden ücret talep etmeyeceklerdir. Numuneler denenecek hasta güvenliği ve istenilen özellikleri ihtiva edip etmediği konusunda karşılaştırma yapılacaktır ve komisyon üyelerinin onayı alındıktan sonra teklifler değerlendirilecektir. 3. Teslim alındığında ürünün son kullanma tarihine en az 2 yıl kalmış olmalı. 4. Aşağıda belirtilen a veva b maddesinin tüm özelliklerini içermelidir, a. Ağır Sodyum Hyalüronat Teknik Şartnamesi Fako emülsifikasyon tekniği ile yapılan katarakt cerrahisi ve katlanabilir göz içi lens implantasyonunda kullanılmak amacıyla üretilmiş olmalıdır. En az %2,3. Konsantrasyonunda sodyum hyalüronat içermelidir. Doğal horoz ibiğinden yapılmış olmalıdır. Ortalama molekül ağırlığı en az Dalton olmalıdır. Viskozitesi mpas arasında olmalıdır. Steril cam şırıngada tek kullanımlık olmalıdır. 25 G steril kanül içermelidir. Göz içerisinden geri alınmasında zorluk olmamalıdır. Aseptik şartlarda dolum yapıldıktan sonra, şişe içerisinde sterilize edilmiş olmalıdır. 2-8 derecede saklanabilmelidir. Saydam olmalıdır. Derin bir ön kamara yaratıp, cerrahi prosedür boyunca kapsüler keseyi şişirmelidir. Komeal endotel hücrelerini mekanik, kimyasal ve biyolojik yollardan korumalıdır.

5 C n i. ( 6 s m ^ ) b. Ağır Sodyum Hyalüronat Teknik Şartnamesi Fako emülsifîkasyon tekniği ile yapılan katarakt cerrahisinde özellikle endotel koruyuculuğu olan bir ürün olmalıdır. Beher ml de % 3.70 kondrotinsülfat ve % 2.92 sodyum hiyaluronat içermelidir ml lik oıjinal ambalajında bulunmalıdır. Osmolalitesi 325osm + 40 mosmol olmalıdır. Ph arasında olmalıdır. Ürün içerisinde bulunan % 2.92 sodyum hiyaluronatın molekül ağırlığı dalton olmalıdır. Yine ürün içerisinde bulunan % 3.70 kondrotinsülfat m molekül ağırlığı ise dalton olmalıdır. Ürün visikositesi pascal olmalıdır. Steril 27 g disposable, künt kıvrık uçlu bir kanül ve kanül kilit halkası bulunmalıdır. Ürün arızalı çıktığında firma tarafından değiştirilmelidir. 5. Kohesif Viskoelastik madde 1. %1 Na hyalüronat içermeli 0,85-0,90 mi olmalı 2. Endotele zarar vermeyen özellikte olmalı C arasında saklama koşullarına haiz olmalıdır m PAS viskositeye sahip olmalı 5. Molekül ağırlığı Daltons olmalı 6. Son kullanma tarihleri, lot numarası gibi ayırt edici bilgiler mutlaka kutu üzerinde yer almalıdır. Bu bilgiler ürünün üzerinde yapıştırma olmamalıdır. 7. CE onayına sahip olmalı 8. Teslim alındığında ürünün son kullanma tarihine en az 2 yıl kalmış olmalı. 9. Sağlık Bakanlığı Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı. 10. Ürün arızalı çıktığında firma tarafından ücretsiz değiştirilmeli. 11. Teklifle birlikte teklif edilen malzemelerin numuneleri mutlaka verilecektir. Numune vermeyenler veya verilen numuneleri teknik açıdan yetersiz bulunan malzemeler değerlendirme dışında tutulacaktır. 12. Ürün alım işlemleri bitip hastanemiz sarf deposuna teslim edilirken koliden rastgele bir numune seçilecek ve bu numunenin uygunluğu ameliyathanede denenip

6 O l l. 4 ^ l e o î \ \ 6. Göz İçi Steril İrrigasyon Sıvısı (BSS Plus) 500 mi 1. Ürün göz içi ameliyatlarında kullanılmak üzere steril olarak hazırlanmış olmalıdır. 2. Asla partikül içermemelidir. 3. Beher ml de sodyum klorür %0.64, potasyum klorür %0.075, kalsiyum klorür %0.048, magnezyum klorür %0.03, sodyum asetat %0.39, sodyum sitrat %0.17, ph ayan için sodyum hidroksit veya hidroklorik asit içermelidir 4. Ürün 500 mi cam şişe içerisinde olmalıdır. 5. Son kullanım tarihi en az 2 yıl olmalıdır 6. Ürünün ulusal bilgi bankası kodu olmalıdır 7. Denenmek üzere numune bırakılacaktır, uygun görülmeyen ürünler kabul edilmeyecektir 8. Ürün arızalı çıktığında firma tarafından değiştirilmelidir 9. Ürün alım işlemleri bitip hastanemiz sarf deposuna teslim edilirken koliden rastgele bir numune seçilecek ve bu numunenin uygunluğu ameliyathanede denenip onaylandıktan sonra kabul yapılacaktır. Uygun olmayan ürünün tamamı geri çevrilecektir.

7 PAMUKSUZ EKÜVYON ÇUBUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ Uç kısımları pamuksuz olmalıdır.

8 Hidroselüler Köpükten Topuk Örtüsü Teknik Şartnamesi 1-Ayağın anatomisine göre tasarlanmış olmalıdır. 2-Yaraların oluşmasını engellemeli ve yaraları tedavi etmelidir. 3-Topukta meydana gelen 1,2,3 veya 4. derece bası ülserleri, cerrahi insizyon bökeleri, 1. ve 2. derece yanıklar gibi, orta ve ağır eksudalı, kısmi ve tam dolu yaraların tedavisi ve (Iısı yaralarının oluşmasını engellemek için kullanılabilmelidir. 4-Hidroftllk poliüretan bir köpükten üretilmelidir ve doğal iyileşmeyi sağlayacak nenjli bir ortamda sağlamalıdır. * 5-Yaranın örtüsü, basınç azaltan yüksek emici hidrofilik poliüretan köpük ve su ve hakten dirençli şeffaf poliüretan filmden oluşmalıdır. * 6-Yara örtüsünün topuğun üzerinde durmasını sağlamak için bileğin etrafından do anacak 280 mm lik bir bantla beraber gelmelidir ve ambalajda bantın yara örtüsüne yapıştırılması için 2 aset çift tarafı yapışkanlı poliyamid bir parça olmalıdır. 7-Bileğin etrafından geçen bant nonwoven materyalle kaplı köpükten oluşmalı, hastayı rahatsız etmemeli ve cildi tahriş etmemelidir. ^8-Bant istendiği zaman açılıp kapanabilmelidir. 9-Yara örtüsü eksüdanın takibini kolaylaştırmak için beyaz renkte olmalıdır. 10-Emiciliği arttırmak ve topuk üzerindeki basıncı hafifletmek için 6;4 ± 0,5 mm kanlığından az olmamalıdır. 11-5cm x 5cm ölçüsünde bir topuk yara örtüsü kendi ağırlığının 14.3 ü kadar emme gücüne sahip olmalıdır. " 12-Uygulaması rahat olmalı ve ekstra bandaja gerek kalmamalıdır. 13-Sürtünmeye ve yırtılmalara karşı mükemmel koruyucu özelliğe sahip olmalıdır. 14-Yara etrafında maserasyon riski çok düşük olmalıdır. 15-Yara örtüsü uzun süre kullanılabilmeli ve sık sık değiştirmeye gerek kalmamadır cm2 ölçüde olmalıdır ve 3 lü kutularda satılmalıdır. 17-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.kullanımdan sonra uyaın görülmeyen numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

9 Dış Kenan Yapışkanlı, Sakral Bölge için HldroselUler Köpük Vara Oıtüstt Teknik Şartnamesi 1-Yaranın örtüsü, basınç azaltan yüksek emici hidrofilik poliüretan köpük ve köpüğün dışına taşan su ve bakteri dirençli şeffaf poliüretan filmden oluşmalıdır. 2-Ulaşılması zor bölgelere ve sakral bölgeye uygulamasının kolay olması için yara örtüsü üçgen şeklinde olmalıdır. 3-1,2,3 veya 4. derece bası ülserleri, venöz ve arteryel bacak ülserleri, 1. ve 2. derece yanıklar ve travmatik yaralar gibi, orta ve ağır eksudalı, kısmi ve tam derinlikte yaraların tedavisi ve bası yaralarının oluşmasını engellemek için kullanılabilmelidir. 4-Yaraların doğal iyileşmesini sağlayacak nemli bir ortam sağlamalıdır. 5-Sürtünmeye ve yırtılmalara karşı mükemmel koruyucu özelliğe sahip olmalıdır. 6-Yara etrafında maserasyon riski çok düşük olmalıdır. 7-Yaraya yapışmamalıdır ve yaradan çıkarılması kolay olmalıdır. 8-Yara örtüsü uzun süre kullanılabilmeli ve sık sık değiştirmeye gerek kalmamalıdır. 9-Yara örtüsü eksüdanın takibini kolaylaştırmak için beyaz renkte olmalıdır x 20 cm boylarında gelmeli, yaranın yüzeyine yerleştirilen köpük 16x16cm olıgalıdır. 11-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.kullanımdan sonra uygua görülmeyen numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

10 Dış Kenan Yapışkanlı Hldroseliller Köpük Yara ttrtüsü Teknik Şartnamesi 1-Yaranın örtüsü, basınç azaltan yüksek emici hidrofilik poliüretan köpük ve köpüğü^ dışına taşan su ve bakteri dirençli şeffaf poliüretan filmden oluşmalıdır. 2-1,2,3 veya 4. derece bası ülserleri, venöz ve arteryel bacak ülserleri, diyabetik a^ak 1. ve 2. derece yanıklar ve travmatik yaralar gibi, orta ve ağır eksudalı, kısmi ve tam derinlikte yaraların tedavisi ve bası yaralarının oluşmasını engellemek için kullanılabilmelidir. 3-Yaraların doğal iyileşmesini sağlayacak nemli bir ortam sağlamalıdır. 4-Sürtünmeye ve yırtılmalara karşı mükemmel koruyucu özelliğe sahip olmalıdır. 5-Yara etrafında maserasyon riski çok düşük olmalıdır. 6-Yaraya yapışmamalıdır ve yaradan çıkarılması kolay olmalıdır. 7-Yara örtüsü uzun süre kullanılabilmeli ve sık sık değiştirmeye gerek kalmamalıdır. 8-Yara örtüsü eksüdanın takibini kolaylaştırmak için beyaz renkte olmalıdır. 9-16x16 cm, 16x26 cm, 26x26 cm boylarında gelmeli, yaranın yüzeyine yerleştirilen köpük 10x10 cm, 10x20 cm ve 20x20 cm olmalıdır. 10-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.kullanımdan sonra uygu» görülmeyen numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 Steril, şeffaf Hlm Yara ttrtiistt Teknik Şartnamesi 1-Çok ince, yarı geçirgen, şeffaf, yumuşak ve kendiliğinden yapışkanlı olmalıdır. 2-Poliüretan film şeklinde bir yara örtüsü olmalıdır. 3-Kalınlığı 50(jm olmalıdır. 4-Sıvı ve bakteri geçirmemelidir. 5-Yüksek sıvı transfer kapasitesi sayesinde fazla eksüdayı buharlaştırabilmelidir. 6-Hipoalerjenik olmalıdır. 7-Eksüdasız yaraların korunması için tasarlanmış olmalıdır. 8-4 tabakadan oluşmalıdır; içten dışa doğru ilk tabaka yara örtüsünün yapışkan yüzünü kapayan beyaz, baskılı kağıt, ikinci tabaka yaraya uygulanan poliüretan film; üçüncü tabaka poliüretan örtüyü taşıyan, iki kanadından tutularak çıkartılan şeffaf film; dördüncü tabaka yaranın uygulanmasını kolaylaştıran, iki kanatlı beyaz tabaka olmalıdır derece basınç ülserlerinde, donör bölgelerinde ve minör deri kopmalarında, birinci derece yanıklarda, cerrahi yaralarda ve kateter fiksasyonu için kullanılabilmelidir. 10-Uygulandığı bölgenin anatomik şekline uymalıdır. 11-Hasta duş veya banyo yapabilmelidir. 12-Maserasyonu engellemelidir. 13-Yaranın iyileşmesi için nemli bir ortam sağlamalıdır. 14-Yaranın üzerinden çıkartırken acı vermemeli, travmatik olmamalıdır.rahat olmalıdır. 15-Yara yüzeyinin görsel olarak değerlendirilmesine izin vermelidir cm x 7 cm boyunda 5 lik, 10 luk ve 100 lük kutularda; 10 cm x 12 cm boyunda 5 lik, 10 luk ve 50 lik kutularda; 10 cm x 20 cm boyunda 10 luk kutularda; 15 cm x 20 cm boyunda 10 luk kutularda; 30 cm x 20 cm boyunda 10 luk kutularda bulunmalıdır. 17-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.kullanımdan sonra uygun görülmeyen numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

12 2, Steril, Hldrosellüler Yara ttrtüsü Teknik Şartnamesi (I5xl5cm) Çok ince, vücudun anatomik şekline uyabilen, steril, esnek ve çok tabakalı olmalıdır. Kalın yara örtüleri kadar kuvvetli emici güce sahip olmalıdır. Kuru hidrojel formülü sayesinde, kontrollü emiş ve uzun süreli sıvı yönetimi sağlamalıdır. 3 tabakadan oluşmalıdır. Dıştan içe doğru gidildiğinde ilk tabaka yarı geçirgen bir poliüretan film olmalıdır. Bu tabaka bakterileri geçirmemelidir, ancak oksijen geçirgen olmalıdır, yaradaki fazla nemin buharlaşmasını sağlamalıdır ve kokuyu azaltmalıdır. İkinci tabaka, kuru hidrojelli, polyester örgü tabaka olmalıdır. Polyester esneklik sağlamalıdır; hidrojel de kontrollü emiş ve mükemmel sıvı yönetimi sağlamalıdır. Üçüncü taba akrilik yapışkanlı bölüm olmalıdır. Kuru deriye yapışmalı, yaraya yapışmamalıdır. Yaranın üzerinde uzun süre yapışkanlığını kaybetmeden kalabilmelidir. Çıkartırken yarayı acıtmamalı, travmatik olmamalıdır. Deriye zarar vermemeli ve yaranın üzerinde partikül bırakmamalıdır. Bir hafta boyunca yaranın üzerinde kalabilmelidir. Hızlı iyileşme için nemli bir ortam sağlamalıdır. Hasta hareket ettiği zaman sürtünmeyi azaltmalıdır. Kıvrılmayı ve toplanmayı engellemelidir. Emilen eksüdanın görsel olarak izlenmesini sağlamalıdır. Yara örtüsünün az sıklıkta değiştirilmesi gerektiği için bakım ihtiyacını azaltmalıdır, dolayısıyla ekonomik olmalıdır. En zor anatomik bölgelere bile rahatlıkla uygulanabilmelidir. Kısmi ve dolu yaralarda; 1,2, 3 ve 4. derecede basınç ülserlerinde, arteryel ve venöz ülserlerde, post-op yaralarda, minör deri kopmalarında ve yırtılmalarda kullanılabilmelidir. Kullanımdan önce istenilen boya ve şekle göre kesilebilmelidir. 15 cm x 15 cm boyunda 5 lik ve 10 luk kutularda; bulunmalıdır.

13 Q Os>. t ^ va/r'' Kaviteler için Hidroselüler Köpük Yara Örtüsü Teknik Şartnamesi Yaranın örtüsü, basınç azaltan yüksek emici hidrofilik poliüretan köpükten oluşmalıdır. Derin kavite yaraları, sinüsler, yara tünelleri ve yüksek eksüdalı yaralar için endike olmalıdır. Yaraların doğal iyileşmesini sağlayacak nemli bir ortam sağlamalıdır. Yaraya yapışmamalı, uygulaması kolay ve atravmatik olmalıdır. 7 gün boyunca yarada kalabilmelidir ve sık sık değiştirmeye gerek kalmamalıdır. Yara örtüsü eksüdanın takibini kolaylaştırmak için beyaz renkte olmalıdır. 2,5 x 40cm boylarında bulunmalıdır.

14 Dış Kenarı Yapışkanlı Hidroselüler Köpük Yara Örtüsü Teknik Şartnamesi 16x16 1. Yaranın örtüsü, basınç azaltan yüksek emici hidrofilik poliüretan köpük ve köpüğün dışına taşan su ve bakteri dirençli şeffaf poliüretan filmden oluşmalıdır. 2. 1, 2, 3 veya 4. derece bası ülserleri, venöz ve arteryel bacak ülserleri, diyabetik ayak 1. ve 2. derece yanıklar ve travmatik yaralar gibi, orta ve ağır eksudalı, kısmi ve tam derinlikte yaraların tedavisi ve bası yaralarının oluşmasını engellemek için kullanılabilmelidir. 3. Yaraların doğal iyileşmesini sağlayacak nemli bir ortam sağlamalıdır. 4. Sürtünmeye ve yırtılmalara karşı mükemmel koruyucu özelliğe sahip olmalıdır. 5. Yara etrafında maserasyon riski çok düşük olmalıdır. 6. Yaraya yapışmamalıdır ve yaradan çıkarılması kolay olmalıdır. 7. Yara örtüsü uzun süre kullanılabilmeli ve sık sık değiştirmeye gerek kalmamalıdır. 8. Yara örtüsü eksüdanın takibini kolaylaştırmak için beyaz renkte olmalıdır güne kadar yara üzerinde kalabilmelidir. 10. Dış kenarındaki yapışkan terleme ile atmamalı,yara örtüsünün üstü silinebilmelidir x16 cm, boylarında olmalıdır.

15 Steril, hipoalerjenik yara örtüsü teknik şartnamesi 9 x15 9 x25 cm Ortasında yaraya yapışmayan emici pedden oluşan steril, hipoalerjenik yapışkan yara örtüsü olmalıdır. Köşeleri yuvarlatılmış, nonwoven esnek polyester, hipoalerjenik adhezif tabaka ve ortasında yaraya yapışmayan nonwoven reyon, perfore polyester ağ kompresten oluşmalıdır. Kullanım kolaylığı için poliürtan film iki parçadan oluşmalı ve üzerinde oklar bulunmalıdır. Kesikler, laserasyonlar, ezilmeler, sütürler ve diğer post-op veya travmatik yaralarda kullanılmalıdır. Şeffaf veya beyaz renkte olmalıdır.,9x15 cm,,9x25 cm, cm boylarında olmalıdır.

16 a, 4 2 a ] Ö W \ Karboksim etîlselüloz hidrokolloid yara örtüsü teknik şartnamesi (15x15) 1. Uzun süreli ve mükemmel emiş gücüne sahip olmalıdır. 2. iki farklı karbohidrattan oluşmalıdır: karboksimetîlselüloz (CMC) ve plantago psyllium husk. Bu iki karbonhidrat yara iyileşmesine yardımcı olmalıdır. 3. Hidrojel tabaka yaranın içine temas edip kontürlerini doldurmalıdır. 4. Eksüdayı emerken, psyllium husk partiküllerinin polisakaritleri yaranın içinde dağılmamalıdır. 5. Örtünün hidrokolloid tabakası eksüdayı emmeli ve yaranın fizyolojik iyileşmesi için en ideal nemli ortamı sağlamalıdır. 6. Örtünün yarı geçirgen poliüretan film tabakası bakteri geçirmemelidir, ama yaranın nefes almasına izin vermelidir. 7. örtü yaranın etrafındaki sağlam ve kuru deriye yapışmalıdır, ancak yaranın kendisine yapışmamalıdır. 8. Kolay çıkarılmalıdır ve bu esnada hastaya acı vermemelidir.çıkarılırken bütün şekilde çıkarılmalı ve kalıntı bırakmamalıdır. 9. Yara kokusunu azaltmalıdır. 10. Makrofaj aktivasyonunu sağlamalıdır. ] 1. Basınç ülserleri, venöz ve arteryel ülserler, donör bölgeleri, deri kopmaları, 1. ve 2. derece yanıklar gibi yaralara uygulanabilmelidir cm x 15 cm boyunda 10'luk kutularda;

17 Yumuşak Silikon Yara Örtüsü Teknik Şartnamesi (10x18 cm) Yara örtüsü yapışkan olmayan ve her iki tarafı yumuşak bir silikondan oluşan materyaldan yapılmış olmalıdır. Kullanım kolaylığı açısından alt silikon tabaka mavi polietilen tabaka ile kaplı olmalıdır.üst kısmını ise polietilen bir tabakayla koruyacak bir tabakaya sahip olmalıdır. İnce,porlu,yumuşak silikon tabakadan oluşan temas yüzeyine sahip olmalıdır. Porlu yapısı sayesinde eksudanın ikincil örtüye geçmesini sağlamalıdır. Yara temas yüzeyi olarak kullanılmalıdır ve cildi yara örtüsü değişimleri ve travmadan korumalıdır. Acısız ve ağrısız yara örtüsü değişimine olanak sağlamalıdır. Maserasyona neden olmadan dikey eksuda geçişine izin vermelidir. Epidermal hücrelerde sıyrılma ve soyulmaya neden olmamalıdır. Ciltte silikon bırakmamalıdır. Tekrar tekrar uygulanabilir olmalıdır. Yara örtüsü üzerinden yara yıkama solüsyonu uygulanabilmelidir. Kesikler,sıyrıklar,cilt yırtıimaları,laserasyonlar.travmatik yaralar, 1.ve2. derece yanıklar,greftleri sabitlemek için.donör alanları,doku kayıpları ve post operatif yaralarda endike olmalıdır. Yaranın gözlemlenmesi açısından beyaz renkte olmalıdır. 10x18 cm, boyutunda olmalıdır.

18 YARA JELI ŞARTNAMESİ 1. İçeriğinde hidroksietil selüloz, betain yüzey aktif maddesi, %0.1 poliaminopropil biguanid ve gliserol bulunmalıdır. 2. Berrak, renksiz ve kokusuz hidrojel şeklinde olmalıdır. 3. Yoğun ve akışkan olmayan bir jel tabaka şeklinde yara üzerinde kalabilmelidir. 4. Akut ve kronik dermal yaraların ve yanıkların temizlenmesi, nemlendirilmesi ve dekontaminasyonu için kullanıma uygun olmalıdır. 5. Akut yaraların; travmatik yaraların (laserasyon, abrazyon ve bıçak yaralanması gibi - eğer dikiş,kronik yaraların (kompleks, inatçı yaraların, kavite yaralarının, erişimi zor yaraların), 6. termal yaraların (1.-4. derecede yanıklar, soğuk yanıkları),kimyasal ve radyasyonun neden olduğu yaraların temizlenmesinde, nemlenderilimesinde ve dekontaminasyonunda kullanılabilir olmalıdır. 7. Yara örtülerinin yumuşatılması, gevşetilmesi ve çıkartılmasında kullanılabilmelidir.ağrı yapmamalı ve iyi tolere edilebilmelidir. 8. İstenmeyen yara kokularını çok çabuk bastırabilmelidir. 9. Yaraya uygulanması sırasında yara boşluklarına ve yara ceplerine doldurulabilmelidir. 10. Jel yara üzerinde bir sonraki bandaj değişimine kadar kalabilmelidir bu sayede yaranın sürekli nemli kalması sağlanmalıdır. 11. Tahriş edici olmamalıdır, iyi tolere edilmelidir, ağrı yapmamalıdır, granülasyonu ve epitelizasyonu baskılamamalıdır, dermatolojik olarak test edilmiş olmalıdır. 12. Cilt ph sına uyumlu olmalıdır. 13. Steril ve 250 gr lık tüp şeklinde ambalajı olmalıdır. 14. Kilitli bir kapak sistemine sahip olmalıdır. 15. Raf ömrü: 24 ay olmalıdır ve oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır. 16. Ürün açıldıktan sonra 8 hafta boyunca güvenle kullanılabilmelidir. 17. UBB kaydı olmalıdır.

19 Dekübit Önleyici Krem 1. Cilde uygulandığında sıvı geçirmez bariyer film oluşturmalıdır. 2. Steril ve sıvı olmalıdır. 3. Cilt ile tem as ettikten sonra ta b a k a halini almalıdır. 4. Bu ta b a k a renksiz ve şeffaf olmalı ve çok iyi oksijen ve nem geçirgenliği olmalıdır. 5. Alkol içermemelidir, cildi tahriş etmemeli ve cildi yakmamalıdır. 6. Bariyer Krem 7. vücut sıvısından kaynaklanan iritasyonlarda, 8. hassas ciltlerde, 9. yeni ve iyileşmekte olan dokuların zarar görmesini engellemek için yapışkanlı yara örtülerinin altında, 10. zarar görmüş ciltlerde, 11. cilt yırtılmalarında, 12. yara çevresi ve peristomal bölgelerde, 13. küçük sıyrık ve kesiklerde, 14. drenaj tüpleri ve vücut dışına takılan kateterlerin fiksasyon yerlerinde koruyucu bir bariyer gibi işlev görmelidir. 15. Uygulandıktan 30 sn sonra kurumalıdır yıl raf ömrü olmalıdır ml lik ambalaj şeklinde olmalıdır. GÛlOmr

20 Sıra No y j s }., < 3 ^ ' Cinsi Teknik şartname Miktar (adet) 11 PİPET UCU pil arasında sıvı çekebilmelidir. 2. Laboratuarda kullanılan pipetle uyumlu olması gerektiğinden, numune görülerek ve denenerek kabul edilecektir. 3.pipete takıldığı noktadan sıvı sızdırmamalıdır 4. Temiz, tozsuz ve san renkli olmalıdır 5. Pipetten kolayca çıkabilmelidir 6.en az 2 yıl miadlı olmalıdır 12 VAKUMLU SİSTEM KAN ALIMI İÇİN İĞNE 13 GIEMSA BOYA SETİ I. Steril ve tek kullanımlık olmalıdır 2.iğnelerin uç kalınlığı 21Gxl.5 inch (yeşil) olmalıdır 3.iğneler iki uçlu olmalıdır, bir uç damar yoluna giriş içindir 4.tüpe giren kısım iğne şeklinde olmalı ve aynı hastadan bir defada çok sayıda numune almayı sağlayan plastik sübap ile kaplı olmalıdır. Plastik sübap ile kaplı iğne tüp kapağını kolayca delmeli, iğne tüpten çıkanlırken de kapaktan kolayca ayrılmalıdır 5.plastik sübap, birden fazla numune alımı yapılacağı zaman tüp değişimlerinde kan sızdırmayacak yapıda olmalıdır 6.her iki kısım için ayn kapaklı olması gereklidir 7.iğnelerin kapaklan üzerinde, kolayca yırtılarak açılacak şekilde yerleştirilmiş sterilizasyon etiketi olmalıdır. Tüpe girecek olan plastik sübap ile kaplı uç önce açılmalıdır. 8. iğnelerle birlikte, iğnelere uyumlu olan holder verilecektir (1000 adet). 9. iğneler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl raf ömrüne sahip olmalıdır 10.her iğnenin son kullanma tarihi belirtilmelidir II.teklif edilen ürünler, T.C. sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış bulunan Ulusal Bilgi Bankası barkoduna sahip olmalıdır (sağlık bakanlığının belirlediği 93/42/EEC, 90/38/EEC yada 98/79/EEC kapsamındaki ürünler ise). Teklif edilen ürünler bu kapsamın dışında ise üretici firma ISO belgesi ve ürününün CE belgesi evraklan ile birlikte sunmalıdır. 1. Sıvı formda olmalıdır. 2. Sitolojik ve histolojik boyama işlemlerinde kullanılabilmelidir 3. Orijinal 250 mi. kınlmaz ve sızdırmaz plastik ambalajlarda olmalıdır. 4. Teslim tarihinden itibaren en az 12 ay kulanım süresi olmalıdır. 5. Orijinal etiket üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır. 6. Oda ısısında saklanabilmelidir. 7. Uygunluğu laboratuanmızca saptanmış olmalıdır 8. Ürüne ait CE belgesi olmalıdır adet adet 4 adet

21 GAZ KOMPRES NONSTERİL 7,5 X 7,5 CM 1. 7,5 cm x 7,5 cm ebatlarında Gaz spanç 12 Kat Gaz Hidrofilden imal edilmiş olmalı. 2. Kenarları tamamen içe katlanmış(cerrahi Katlama) olacaktır. 3. Yırtık ve kaçık olmayacak, kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmamaktadır. 4. İmal edildiği Gaz Hidrofil tek kat üzerinden sayıldığında I cm2 'de atkı ipliği sayısı 10 ve çözgü ipliği sayısı 10 toplam 20 teldir. 5. 7,5 cm x7,5 cm 12 kat Gaz spanç açılımı 26 cm x 30 cm. (± I cm) dir. 6. Gaz spanç ipliği ince olmayıp, beyaz, temiz, kokusuz ve tam Hidrofildir. 7. Gaz spançlar non steril olarak teslim edilecek ve ambalaj malzemesinin rengi gaz spançlara geçmemektedir. 8. Dış ambalaj üzerinde Gaz spancın tipi, miktarı, üretici firma ismi açık olarak belirtilmektedir. OûlOmr' Eca

22 ŞALE KABI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-Lamlar sırt sırta rahatlıkla diklemesine sığabilmelidir. 2-Kaplar en az 1OOcclik olmalıdır. 3-Kapların en az 4dik bölmesi olmalı,sıvıları sızdırmamalıdır. 4-Kapaklı ve kapağı kolayca açılmamalı ve kolay devrilmemelidir. 5-lsı, asit ve alkaliye dayanıklı olmalıdır.

23 YARA KAPAMA ÖRTÜSÜ,AQUACELL Ag HYDROFİBER 10*10 CM 1. Etkili yara eksude yönetimini sağlamalı 2. İçeriğindeki gümüş sayesinde geniş antimikrobiyal aktivite sağlayabilmeli,pseudomonas aeruginosa ve Staphylococcus aureus,metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), ve yara örtüsündeki diğer yara patojenlerini öldürmek üzere acil ve sürekli antimikrobiyal aktivite sağlamalı. 3. Yara sıvısıyla temas ettiğinde jelleşebilmeli. 4. Ag yanıklar,cerrahi yaralar,diyabetik ayak ülserleri,basınçlı ülserler ve bacak ülserleri dahil olmak üzere akut ve kronik yaralar üzerinde endike olmalı. 5. Enfeksiyon veya enfeksiyon riski varlığında,akıntılı yaraları tedavi etmek için kullanılmalı. 6. Ebatları 10*10 cm olmalı. 7. CE belgesi olmalı. 8. Düzenli ve yavaş etkin madde salımı ile uzun süreli etki sağlamalı. 9. Malzemeler steril olmalı,ambalaj şekli sterilizasyonun devamlı olmasını sağlayacak şekilde olmalı ve raf ömrü imal tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalı. 37

ŞARTNAME 2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE

ŞARTNAME 2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE 1 2 3 4 5 6 110012 PERFÜZÖR ENJEKTÖRÜ BEYAZ 1) Bu malzeme teker teker steril paketlerde en az 16 Gauge ve ya daha kalın (14, 12 G gibi) iğnesiyle birlikte olacaktır. 2) Paket üzerinde son kullanma tarihi

Detaylı

17. Noniyonik yüzey aktif maddeler, çözücüler, konservan maddeler, boya ve parfüm içermeli.

17. Noniyonik yüzey aktif maddeler, çözücüler, konservan maddeler, boya ve parfüm içermeli. 1.GENEL TEMİZLİK MADDESİ ( YÜZEY VE WC ) DEZENFEKTANLI 1. Genel amaçlı yüzeylerde güvenli temizlik sağlamalıdır. 2. Ferah kokulu ve dezenfektanlı olmalıdır. 3. Zor kirlerin ve yağların sökülmesini sağlamalıdır.

Detaylı

2- E TESTLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME ( 54-55-56-57-58-59. KALEMLER

2- E TESTLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME ( 54-55-56-57-58-59. KALEMLER 1- ANTİBİYOGRAM DİSKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16- 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53. KALEMLER

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ (UMKE) ÖZEL GÖREV KIYAFET STANDART ÖZELLİKLERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ (UMKE) ÖZEL GÖREV KIYAFET STANDART ÖZELLİKLERİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ (UMKE) ÖZEL GÖREV KIYAFET STANDART ÖZELLİKLERİ KONU: Bu özel görev kıyafet standardı; UMKE kıyafetine ilişkin genel özellikleri kapsar. A- KIŞLIK

Detaylı

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ (MSÜ) VE UYGULAMALARI. Prof. Dr. Güner DAĞLI Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT Yük.Hem. Meral CANBAZOĞLU AKALIN

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ (MSÜ) VE UYGULAMALARI. Prof. Dr. Güner DAĞLI Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT Yük.Hem. Meral CANBAZOĞLU AKALIN MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ (MSÜ) VE UYGULAMALARI Prof. Dr. Güner DAĞLI Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT Yük.Hem. Meral CANBAZOĞLU AKALIN İSTANBUL- 2010 ÖNSÖZ Dekontaminasyon, dezenfeksiyon ve sterilizasyon herhangi

Detaylı

KLAVUZ KİTAP AĞUSTOS/2011

KLAVUZ KİTAP AĞUSTOS/2011 KLAVUZ KİTAP 2011 KLAVUZ KİTAP Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri Bilim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. SAĞLIK HĠZMETLERĠ A.ġ. STERĠLĠZASYON VE DEZENFEKSĠYON HĠZMETLERĠ KLAVUZ KĠTAPÇIĞI

Detaylı

Test TS EN ISO/1EC 17025 AB-0249-T BELGE KAYIT NO Y-20/159/2010 ŞİRKETİ

Test TS EN ISO/1EC 17025 AB-0249-T BELGE KAYIT NO Y-20/159/2010 ŞİRKETİ BELGE KAYIT NO Y-20/159/2010 Test TS EN ISO/1EC 17025 AB-0249-T GÜMÜŞSU A N O N İ M ARITMA ŞİRKETİ ARITMA - ÇEVRE LABORATUVARI - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LABORATUVARI - SATIŞ HİZMETLERİ - AR-GE DENİZLİ

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2014) MADDE 1-GENEL 1.1- Kapsam Bu Teknik Şartname, 5 (beş) yıl, 10950 saat

Detaylı

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi TC GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Sayı : B302GÜN0H1-73/ Konu : ĐLGĐLĐ FĐRMALARA : KONU : DOĞRUDAN TEMĐN Đlan No : 27701 Tarih: 26/09/2012 Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz

Detaylı

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 1. Cihaz portatif olup aydınlatmayı geniş alanlı, 0 görüntüleme açısıyla yapabilmelidir. 2. Cihazın dedektörü 6 adet silikon fotosel ve ışık kaynağı atımlı ksenon lamba

Detaylı

TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 1

TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 1 TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 1 Bu kılavuz, tıbbi atık yönetiminde yer alanlara teknik destek sağlamak, tıbbi atıkların doğru yönetimi ile insan ve çevre sağlığını korumaya destek vermek amaçlarıyla İNTE A.Ş. tarafından

Detaylı

T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI. Sayı : 26/05/2012 Konu : İhale Ön Teklif Alma

T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI. Sayı : 26/05/2012 Konu : İhale Ön Teklif Alma T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Sayı : 26/05/2012 Konu : İhale Ön Teklif Alma Üniversitemizin, 2012 yılı ihtiyaçlarından olan 26 Kalem GENEL TEMİZLİK MALZEMELERİ alımı ihale

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları 1- Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi İnfeksiyon Kontrol Talimatı 2- Anne Sütü Saklama Talimatı 3-

Detaylı

STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Doküman Kodu:STE.PR.01 Yayın Tarihi:Ekim 2011 Revizyon Tarihi:Mart 2015 Revizyon No:05 Sayfa No:1/7 1.Amaç:Merkezi sterilizasyon ünitesinin işleyişine yönelik yazılı bir tanımlama yapılması 2. Kapsam:

Detaylı

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI GÜVENLİK REHBERİ

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI GÜVENLİK REHBERİ DOKÜMAN NO: TY-REH-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 24 Laboratuvar ortamında çalışanların güven içinde olması, temel güvenlik kurallarına uymak ile mümkündür.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİ TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİ TIBBİ ATIK YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİ TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Bu kılavuz, tıbbi atık yönetimine dâhil olan taraflara teknik destek sağlamak amacıyla,, Atık Yönetimi Dairesi

Detaylı

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER: 1- KABLOLAMA ALT YAPISI UTP CAT5E DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH CORDLAR PRİZLER UTP CAT6 DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH

Detaylı

3M İş Güvenliği ve Çevre Koruma Ürünleri

3M İş Güvenliği ve Çevre Koruma Ürünleri 3M İş Güvenliği ve Çevre Koruma Ürünleri Güvenlik Rehberi Korumanıza Sağlığınızı Yardım Ediyoruz Güvenlik birinci sırada Giriş Dünyanın, lider güvenlik ve koruyucu ekipman sağlayıcılarından biri olarak

Detaylı

brey Baş, Yüz ve İşitme Koruma Güvende ol, hayatta kal "Güvende ol, hayatta kal!"

brey Baş, Yüz ve İşitme Koruma Güvende ol, hayatta kal Güvende ol, hayatta kal! 2013 "!" BREY İş Güvenliği, müşterilerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki her türlü ihtiyaç ve problemlerine en hızlı ve optimum çözümü sunmaktadır. Konusunda uzman kadrosu, yıllara dayanan tecrübesi

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR YÖNETMELİĞİ

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR YÖNETMELİĞİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR YÖNETMELİĞİ İlgili Mevzuat : BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığı ve güvenliğinin korunması amacıyla kullanılan

Detaylı

2. CE Belgesi sistemin implantlarını kapsadığı gibi instrumentlerini de kapsamalıdır.

2. CE Belgesi sistemin implantlarını kapsadığı gibi instrumentlerini de kapsamalıdır. ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI NDA KULLANILACAK İMPLANT VE DİĞER MALZEME ALIMLARI İÇİN GEREKLİ TEKNİK ŞARTNAMELER GENEL HUKUMLER 1. Aşağıda belirtilen ithal edilen yada üretilen tüm ürünler için;

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar KKGM Tarih ve No : 25.04.2006, 24 Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar Đçin Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri ile Deney Yapacak Olan Laboratuvarların Kuruluş, Çalışma,

Detaylı

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon işleminin uygulanması ve kontrolü Dezenfeksiyon Sterilizasyon

Detaylı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Doç. Dr. Cüneyt ÖZAKIN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 1. İhtiyacın ortaya çıkması 2. Satın alma bilgisinin oluşturulması

Detaylı

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U İZM İR K U Z E Y KA M U H A S T A N E LER İ B İR L İĞ İ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ Bergama Dr.Faruk İlker Devlet

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

Buzdolabı Kullanma Kılavuzu B 9426 NM

Buzdolabı Kullanma Kılavuzu B 9426 NM Buzdolabı Kullanma Kılavuzu B 9426 NM Lütfen önce bu kılavuzu okuyunuz! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Endoskop Dezenfeksiyonu

Endoskop Dezenfeksiyonu Hemşire Canan KARADE ĐZ Medicana International Ankara Hastanesi, A KARA E DOSKOP DEZE FEKSĐYO U Tanımlar Endoskopi: Đç organların ve vücut boşluklarının görüntülenmesidir. Endoskopi özellikle son 20 yılda

Detaylı

2014 YILI 12 AYlıK KARDiYOLOJi AD SARF MALZEME TEKNiK ŞARTNAMESi GENEL HÜKÜMLER - Teklif edilen ürünler üretici firmaların en son ürünü olmalıdır.

2014 YILI 12 AYlıK KARDiYOLOJi AD SARF MALZEME TEKNiK ŞARTNAMESi GENEL HÜKÜMLER - Teklif edilen ürünler üretici firmaların en son ürünü olmalıdır. 2014 YILI 12 AYlıK KARDiYOLOJi AD SARF MALZEME TEKNiK ŞARTNAMESi GENEL HÜKÜMLER - Teklif edilen ürünler üretici firmaların en son ürünü olmalıdır. - Malzemeler tek tek steril paketlerde orjinal ambalajlanmış

Detaylı