SKODA KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SKODA KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI"

Transkript

1 SKODA KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Skoda Kasko, 0 (sıfır) -10 yaş arası Skoda marka otomobil ve kamyonet kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. BÖLÜM 1 SİGORTALI ARACIN ZİYAN VE HASAR TEMİNATLARI A- Kasko Teminatı Sigortalı araç veya onun aksesuarı zayi olmuş veya hasara uğramış ise sigortacı tespit olunan ziyan ve hasar bedelini sigortalıya tazmin eder. Sigortacının sorumluluğu: a.sigorta konusu araç, fabrika çıkışında monte edilen standart donanımlarıyla birlikte, Kasko Genel Şartları ve bu poliçede belirtilen Özel Şartlar çerçevesinde, hasar tarihi itibari ile piyasa rayiç değerine kadar b. Sigortalı araçta standardının dışında yer alan ilave aksesuar bakımından poliçede belirtilen sigorta bedeli veya hasar tarihindeki piyasa değerinden hangisi düşük ise onunla, c. Sigortalı araca monte edilmiş ise her türlü ses, müzik, iletişim ve görüntü cihaz ve tertibatı bakımından poliçede belirtilen bedellerle sınırlıdır. B- Tam Ziyan Hasarı - Yeni Değer Klozu (Hususi ve kamyonet kullanım tarzı için ) Kasko Sigortası Genel Şartları nın B hilafına aracın trafiğe çıkış tarihinden itibaren geçecek bir yıllık süre zarfında meydana gelecek tam ziya hasarlarında ve hırsızlık/çalınma hasarlarında aracın hasar ödeme tarihindeki peşin anahtar teslim bedeli tazmin edilir.ikinci el araçların tam ziya alması durumunda piyasa rayiç bedeli ödenir. Tazminatın bu şekilde yapılması, aracın içinde bulunulan yıla ait son model veya bir sonraki yapım yılına ait bir araç ve poliçede belirtilen sigorta bedelinin poliçenin tanzimi sırasında sıfır araçlar için fatura bedeli (herhangi bir indirim uygulanmamış), diğer yaş araçlar içinse TSRSB de belirlenen bedellere uygun olması koşuluna bağlıdır. Anahtar teslim deyimi aracın piyasada geçerli olan peşin değerini (vergi, resim ve harçlar dahil), yarım yıl taşıt pulu bedelini, noter, plaka/ruhsat masrafları, Trafik Sigortası primi vb. masrafları ifade eder. Ek aksesuarlar (tampon demiri vb) da bu poliçede belirtilmek şartı ile kapsamdadır. Bu madde sadece hususi otomobiller ve kamyonetler iin geçerlidir. C- Deprem YP, Sel - Su Baskını Hasarları Sel-su baskını ve Deprem YP teminatları poliçenin zorunlu teminatlarıdır. Sel-su baskını ve deprem ve yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelebilecek kasko hasarları muafiyetsiz olarak ödenecek şekilde sigorta kapsamına alınmıştır. D- GLKHH ve Terör Hasarları GLKHH ve Terör teminatları poliçenin zorunlu teminatlarıdır. Terörist eylemler ve bu eylemlerle doğan sabotajlar nedeniyle meydana gelen zararlar (terörist eylemlerden maksat Terörle Mücadele Kanunu nda tanımlanan eylemlerdir) ve grev, lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen zararlar Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde muafiyetsiz olarak ödenecek şekilde kasko sigortası kapsamına dahildir. E- Hasarsızlık İndirimi i- Sigortalının kasko teminatının olması şartıyla sigortalı aracın aşağıdaki süreler zarfında herhangi bir tazminat talebine konu olmaması halinde, sigortanın aynı gerçek kişi ya da tüzel kişi namına kesintisiz olarak yenilenmesi koşuluyla (Finansal kiralamayı müteakip mülkiyetin kiracıya geçmesi halinde de eçerlidir) yukarıda A maddesine ilişkin yenileme primleri aşağıda belirlenen oranlarda indirime tabi tutulur. İlk 12 aylık sürenin sonundaki yenilemede...% 30 İkinci 12 aylık sürenin sonundaki yenilemede...% 40 Üçüncü 12 aylık sürenin sonundaki yenilemede...% 50 Dördüncü 12 aylık sürenin sonundaki yenilemede...% 60 Beşinci 12 aylık sürenin sonundaki yenilemede...% 65

2 Şu kadar ki, sigortalı aracın karıştığı bir kaza sonucunda sigortalının karşı tarafın yüzde yüz kusurlu olduğunu kanıtlaması ve bu belgeleri teminen sigortacıya ibrazı, sigortalının hasarsızlık indirimi hakkını bulunduğu kademede korur. ii- Hasarsızlık İndirimlerinde Değişiklikler Bir sefere mahsus cam kırılması, bir sefere mahsus radyo teyp hasarı ve % 100 rücu ile sınırlı olan hasarlar hariç olmak üzere hasarsızlık indirimleri aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. - Mevcut indirim oranı % 65 olan poliçenin 1. Hasarında yenilemedeki indirim oranı % 50 - Mevcut indirim oranı % 65 olan poliçenin 2. Hasarında hasarında yenilemedeki indirim oranı % 30 - Mevcut indirim oranı % 65 olan poliçenin 3. Hasarında yenilemedeki indirim oranı % 0 olacaktır. - Mevcut indirim oranı % 60 olan poliçenin 1. Hasarında yenilemedeki indirim oranı % 40 - Mevcut indirim oranı % 60 olan poliçenin 2. Hasarında yenilemedeki indirim oranı % 0 olacaktır. - Mevcut indirim oranı % 50 olan poliçenin 1. Hasarında yenilemedeki indirim oranı % 30 (Önceki poliçesi Allianz Sigorta dan olan yenilemelerde % 35 tir.) - Mevcut indirim oranı % 50 olan poliçenin 2. Hasarında yenilemedeki indirim oranı % 0 olacaktır. - Mevcut indirim oranı % 40 olan poliçelerde 1. Hasarda yenilemedeki indirim oranı % 0 olacaktır. (Önceki poliçesi Allianz Sigorta dan olan yenilemelerde % 15 tir) - Mevcut indirim oranı % 30 olan poliçelerde 1. Hasarda yenilemedeki indirim oranı % 0 olacaktır. Yine sadece Allianz yenilemesi olan işlerde % 65 hasarsızlık indiriminin kazanılmasından sonra herhangi bir tazminat talebinde bulunulmaması halinde (poliçe dönemi içinde bir defaya mahsus cam kırılması ve bir defaya mahsus radyo-teyp hasarı ve % 100 rücu ile sınırlı olan hasarlar hariç) aynı kademede geçecek olan her yıl için ilave hasarsızlık indirimleri kazanılacaktır. iii- Başka Sigorta Poliçesinden Transferlerde Hasarsızlık İndirimi: Herhangi bir sigorta şirketinden kasko poliçesine sahip olan aracın yenilemedeki kaskosunun Skoda Kasko Poliçesi ne dönüştürülmesi durumunda, önceki poliçedeki hasarsızlık indirimi aktarılarak bu oran bir üst kademeye yükseltilir. iv- Poliçe İptalinde Hasarsızlık İndirimi: Hasarsızlık tenzilatı uygulanmış poliçe hasar dışında herhangi bir nedenle iptal edilse veya vadesinde yenilenmese dahi sigortalının hasarsızlık tenzilat hakkı bir önceki poliçesinin iptal veya vade bitim tarihinden itibaren sigortacının belirlemiş olduğu süre ile muhafaza edilir. Şu kadar ki, aynı sigortalı ara verdikten sonraki sigortacının belirlemiş olduğu süre içinde aynı aracına kasko yaptırırken en son 12 aylık poliçesinde uygulanan hasarsızlık tenzilatından yararlanır. Ancak sigortalının en son poliçesindeki aracı aynı araç değil ve yeni araç da Skoda ise bir önceki aracın noter satış senedinin ibrazı halinde bu indirim verilir. Önceki sigortası şirketimizde olmayan sigortalının daha önceki poliçesinden kazanılmış hasarsızlık indirimi var ise acente bunu belgeleyip sigortacıya bildirir. v- Cam Kırılmasında Hasarsızlık İndirimi: Sigortalı araçlarda, aracın sırf camlarının kırılmasıyla ile sınırlı olan tazminat talebi, poliçe dönemi içerisinde bir sefere mahsus olmak üzere, sigortalının hasarsızlık indirimini etkilemeksinizin ödenecektir. Aynı poliçe dönemi içerisinde meydana gelecek takip eden cam kırılması tazminat talepleri tam ve eksiksiz olarak ödenecek ancak sigortalının hasarsızlık indirimini yukarıdaki paragrafta açıklandığı şekilde herhangi bir tazminat isteminden farklı olmaksızın etkileyecektir. vi- Aracın Satışında Hasarsızlık İndirimi: Hasarsızlık indirimi araç satışı durumunda takibi, hasarsızlık ndiriminin sigortalılar ve araç tipleri arasında aktarımıyla ilgili konularda sigortacının mevcut yürürlükte olan uygulamaları geçerli olacaktır. F- KDV Dahil Hasar Ödemesi a) Kasko sigortası kapsamında vuku bulacak kısmi hasarlarda gerçek kişi sigortalının yapacağı tamir ve onarım masrafları onarım yapılan servisin orjinal faturası verilmesi durumunda KDV dahil tanzim edilecektir. (Enflasyondan Korunma Teminatı saklıdır.) Kasko sigortası kapsamında vuku bulacak kısmi hasarlarda tüzel kişi sigortalının yapacağı tamir ve onarım masrafları KDV hariç tazmin edilecek tüzel kişi sigortalının yansıtma fatırazı ibraz etmesi durumunda KDV tutarı tazmin edilecektir. (Enflasyondan Korunma Teminatı saklıdır.) b) Eksik Sigorta: Teminatın başlangıç tarihindeki piyasa anahtar teslim bedeli, (araç satın alınırken yapılan indirimler sigorta bedelinin tespitinde dikkate alınmaz) poliçede yazılı olan sigorta bedelinin % 15 oranında üzerinde ise tam ve kısmi hasarlarda eksik sigorta işlemi uygulanır. Poliçede sehven hatalı yazılan araç tipi nedeniyle de prim farkı alınmak kaydıyla eksik veya aşkın sigorta uygulanmayacaktır.

3 G-Yetkisiz Kişilerce Çekilme Teminatı (Sadece otomobil ve kamyonet kullanım tarzı için geçerlidir.) Yetkili olmayan kişilerce çektirilen sigortalı araca ve kurallara uygun olmadan çekilen/çektirilen sigortalı araçlarda meydana gelen zararlar teminata dahildir. H-Sigara Yanığı Teminatı (Sadece otomobil ve kamyonet kullanım tarzı için geçerlidir.) Sigortalı araçta sigara ve benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar teminata dahildir. I- Yetkili Servis Klozu Allianz Sigorta A.Ş. ile Skoda Kasko anlaşması olan Skoda servislerinde eksiksiz hasar ödenmekte olup, anlaşma olmayan servislerde hasar tazminatının % 30 luk kısmı sigortalı tarafından karşılanmaktadır. J-Mini Onarım Teminatı Mini Onarım hizmeti, sigortalı aracın kaporta, boya ve iç döşeme aksamlarında oluşabilecek, poliçede ve poliçe kitapçığında belirtilen listede ölçüsel ve adetsel limitleri belirtilen küçük ölçekli hasarların Autoking Servis merkezlerinde bedelsiz olarak giderilmesi hizmetidir. Belirtilen limitler dahilinde gerçekleştirilen mini onarımlar sigortalının hasarsızlık indirimini etkilememektedir. K- Genel Şartlar/İstisnalar Bu bölümdeki teminatlar, bu teminatlarla ilgili sair kısıtlamalar ve teminat dışında kalan haller Kara Taşıt Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları na tabidir. L- Cam Kırılması Klozu Motorlu kara taşıt aracının sırf camlarının kırılması ile sınırlı olan tazminat talebi SKODA yetkili servisinde tam ve eksiksiz olmak üzere ödenecektir. BÖLÜM 2 ARACIN ÇALINMASI VEYA ÇALINMAYA TEŞEBBÜS RİZİKOSUNA AİT ÖZEL ŞARTLAR İş bu Özel Şart a göre, Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları nın A.1.C ve A.4.11 maddeleri hükümleri dahilinde aşağıda belirtilen haller sigorta güvencesinin dışında kalır. 1- Araca ait anahtarların araç üzerinde veya araç içerisinde bırakılması nedeniyle meydana gelen hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs zararları. 2- Sigorta ettireni/araç sahibini/sigortalıyı/sürücüyü resmi sıfat takınarak veya güven oluşturan şekil, davranış, görüntü ve eylemlerle yanıltarak sigortalı aracın ve/veya anahtarlarının elde edilmesi suretiyle meydana gelen hırsızlığa teşebbüs veya çalınmasından doğan zararlar. 3 -Zor, şiddet ve cebir kullanmaksızın araca ait anahtarları ele geçirerek yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs sonucu oluşan zararlar. 4- Kendisine ait olmadığı halde gönül rızası ile kullanılmasına izin verilen veya kendisine emanet olarak teslim edilen aracın, bu kişilerce çalınmaya teşebbüs edilmesi veya çalınması neticesinde meydana gelen zararlar. 5- Sigorta ettiren/sigortalı/araç sahibi/sürücünün algılama yeteneğinin zayıflığından ve/veya içinde bulunduğu hal ve şartlardan yararlanarak sigortalı aracın anahtarlarının ele geçirilmesi sonucu meydana gelen hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs. BÖLÜM 3 ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI SORUMLULUKLAR (İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK) TEMİNATI A- Sigortalının Kendisinin Teminatı Sigortacı sigortalı aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanunu ve genel hükümlere göre sigortalının işleten sıfatıyla maruz kalabileceği sorumlulukları temin eder. B- Sigortalıdan Başkasının Teminatı Sigortacı, sigortalı aracın sürücüsünün Karayolları Trafik Kanunu ve genel hükümlere göre maruz kalabileceği sorumlulukları da temin eder.

4 C- Trafik Sigortasının Önceliği ve Teminat Limitleri Yukarıda A ve B maddelerinde sağlanmış olan teminatlar sigortalının sorumluluğunu doğuran olayın vuku bulduğu tarihte yürürlükte olan, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan ve her bir olay itibarıyla poliçede belirtilen bedeni ve maddi zarar meblağlarıyla sınırlıdır. D- Genel Şartlar/İstisnalar Bu bölümdeki teminatlar, bu teminatlarla ilgili sair kısıtlamalar ve teminat dışında kalan haller Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları na tabidir. BÖLÜM 4 FERDİ KAZA A- Sürücü ve Yolcu Ferdi Kaza Teminatı Sigortacı, sigortalı aracın sürücüsünü ve yolcularını aracın Trafik ve tescil belgesinin istiap haddi hanesine kayıtlı yer adedi ve her bir yer için poliçede belirtilen sigorta limitlerine kadar ölüm ve sürekli sakatlık hallerine karşı temin eder. Şu kadar ki, 16 yaşından küçük çocukların ölüm teminatı, sigorta limitlerini aşmamak üzere makul cenaze masraflarıyla sınırlıdır. B- Sürücü ve Yolcu Teminatları Kapsamı Yukarıda belirtilen teminatlar sigortalı araç gerek hareket halinde gerekse park halinde iken, sigortalı aracın bakımı yapılırken veya sigortalı araca binip inilirken vuku bulabilecek kazaların doğrudan sonuçlarına münhasırdır. C- Genel Şartlar/İstisnalar Bu bölümdeki teminatlar, bu teminatlarla ilgili sair kısıtlamalar ve teminat dışında kalan haller Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları na tabidir. BÖLÜM 5 HUKUKSAL KORUMA A- Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma Sigortacı, poliçede belirtilen motorlu aracın maliki, işleteni, kiracısı ve sair zilyedi durumundaki sigortalıya poliçede gösterilen limite kadar koruma sağlar. B- Sürücü Hukuksal Koruma Sigortacı sigortalıya poliçede gösterilen kendisi veya başkası adına tescilli aracı sözleşme veya hukuki statü gereği sürücü olarak kullanılmasından doğabilecek uyuşmazlıklar için poliçede gösterilen limite kadar hukuksal koruma sağlar. C- Genel Şartlar/İstisnalar Bu bölümdeki teminatlar, bu teminatlarla ilgili sair kısıtlamalar ve teminat dışında kalan haller Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları na tabidir. D- Özel Şart Hukuksal Koruma Sigortası ile sigortacı sigortalının sadece taraf olduğu hukuksal uyuşmazlıklardan doğan zararın giderilmesi ile hukuksal çıkarların korunması için yapılacak hak arama ve savunma masraflarını üstlenir. Her ne nam altında olursa olsun parasal cezalar işbu sigorta sözleşmesinin kapsamı dışındadır. BÖLÜM 6 GÜVENLİK SİSTEMİ VE ARAÇ KAYIT BELGESİ TEMİNATI a.kasko Sigortalı olan aracın var olan anahtarlarından birinin çalınması, düşürülmesi, kaybedilmesi, yok olması gibi nedenler sonucunda, aracın güvenliğinin sağlanabilmesi için yapılacak: -Mevcut anahtarın/anahtarların yeniden kopyalanması, -Alarm veya immobilizer vb. tür uyarı sistemlerinin kodlanması, -Merkezi kilit ve/veya kontak setinin değiştirilmesi masraflarından dolayı; b. Motorlu Araç Tescil ve/veya Motorlu Araç Trafik Belgesi ile aracın plaka levhalarının çalınması nedeniyle bunların yeniden düzenlenmesi ve/veya temin edilmesi için sigorta ettirenin/ sigortalının yapacağı masraflar için, her bir olayda ve poliçe süresi içinde toplam en fazla poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat verilmektedir.

5 BÖLÜM 7 YARDIM HİZMETİ A- Teknik Teminatlar Sigortalı aracın kaza geçirmesi, yanması, arızalanması, tam ya da kısmi çalınma, çalınmaya teşebbüs, lastik patlaması, akü bitmesi, benzin bitmesi, anahtar kaybı/araç içinde unutulması veya yola devamı imkânsızlaştıran veya sürüş güvenliğini tehdit eden unsurların olduğu hallerde çekilmesi, kurtarılması ve nakil masrafları hizmetleri verilmektedir. Yardım hizmeti ile ilgili sigorta şartları, istisnaları ve hizmet ile ilgili teminat limitleri Allianz Yardım Hizmeti Özel Şartları içinde gösterilmiştir. B- Ferdi Teminatlar Sigortalı aracın ikamet ili dışında arızalanması, kaza geçirmesi, kısmi ya da tam çalınması, yoldan çıkması sonucu aracı ile yola devamın imkansız veya sürüş güvenliğini tehdit edecek unsurların olduğu hallerde konaklama, daimi ikametgaha seyahat, geri dönüş seyahati hizmetleri verilmektedir. Yardım hizmeti ile ilgili sigorta şartları, istisnaları ve hizmet ile ilgili teminat limitleri Allianz Yardım Hizmeti Özel Şartları içinde gösterilmiştir. C- Tıbbi Teminatlar Sigortalının kanuni ikametgâh adresinden asgari 25 km. Uzakta ve aracı ile seyahat ediyor olması halinde yaralanma ve hastalık durumunda nakil ve geri dönüş, eşlik edenlerin nakli, aile üyelerinden birinin refakatçi olarak gönderilmesi ve konaklaması, tedavi sonrası ikametgah adresine geri dönüş vb. hizmetler verilmektedir. Yardım hizmeti ile ilgili sigorta şartları, istisnaları ve hizmet ile ilgili teminat limitleri Allianz Yardım Hizmeti Özel Şartları içinde gösterilmiştir. D- Kiralık (ikame) Araç Teminatı (Otomobiller ve ruhsatında hususi işaretli yolcu naklinde kullanılan 4+1 koltuk adedi olan kamyonetler bu gruba dahildir) Kiralık İkame Araç Hizmeti, Kaza sonucu aracın Allianz Yardım Hizmeti veya Doğuş Otomotiv ya da Skoda Yetkili Servis bünyesindeki çekiciler tarafından servise çekilmesi ve aracın onarım süresinin 24 saati geçtiği durumlarda verilmektedir. Hizmet, bir yıllık poliçe vadesi süresince azami 2 kez, olay başına azami 7 gün ve toplam 14 gün olmak üzere sağlanacaktır. Çalınma ve tam hasarlarda Kiralık İkame Araç Hizmeti sağlanmamaktadır. Yardım hizmeti ile ilgili sigorta şartları, istisnaları ve hizmet ile ilgili teminat limitleri Allianz Yardım Hizmeti Özel Şartları içinde gösterilmiştir. Kiralık İkame Araç teminatı 3 opsiyonlu olarak seçilebilmektedir. 1)Kiralık Araç Standart 2)Kiralık Araç Orta Sınıf 3)Kiralık Araç Üst-Orta Sınıf Kiralık Araç Hizmetinin İstisnaları 1. Allianz Sigorta poliçesinin kapsamadığı hasarlar kapsam dışıdır. Eksper raporu sonucunda, hasarın kapsam dışında olduğu ikame aracın kiralanması gerçekleştikten sonra ortaya çıkar ise kiralama ücreti sigortalıdan tahsil edilecektir. 2. İlgili kazaya bağlı olmayan estetik onarımlar, periyodik bakımlar için geçen süreler, cam, lastik, ayna ve radyo-teyp ile Allianz Mini Onarım Hizmeti (Kaporta, karoseri, ve tampon üzerindeki basit çizikler/göçükler gibi.) kapsamına giren hasarlar teminat dışıdır. 3. Aracın kaza dışında herhangi bir neden ile hareketsiz kalması teminat dışıdır. 4. Otoban, köprü geçiş ücretleri, trafik cezası ve benzin kapsam dışındadır ve bu tür masraflar sigortalı tarafından karşılanır. 5. Allianz Sigorta Kasko Yardım poliçesine ait genel istisnalar ikame kiralık araç teminatı için de geçerli olacaktır. 6. İkame Araç Teminatı kısmi hasarlar için geçerli olup; çalınma hasarı veya tam hasarlar teminat kapsamı dışındadır. E- Bilgi Hattı Sigortalının seyahati esnasında aşağıdaki konular ile ilgili gelen sorular, Allianz Yardım Hizmeti tarafından mevcut tüm kaynakların araştırılması ile cevaplandırılır. Yol durumu bilgisi. Trafik ve karayolları bilgisi.

6 Tarifeli seferler hareket ve ücret bilgisi. (Otobüs, Feribot, Tren, Uçak vb.) Yetkili servis bilgisi. (Araç markasına göre bulunulan bölgeye en yakın yetkili servis iletişim bilgileri aktarılır.) Yardım hizmeti ile ilgili sigorta şartları, istisnaları ve hizmet ile ilgili teminat limitleri Allianz Yardım Hizmeti Özel Şartları içinde gösterilmiştir. F-Concierge Hizmetleri Allianz Yardım Hizmeti sayesinde; Seyahat Bilgi Hattı, Toplantı / Konferans Organizasyon Servisi, Araç Kiralama Servisi, Etkinlik Bilgi Hattı, Otobüs, Feribot ve Demiryolu Bilgi Hattı ve Rezervasyon Servisi, Çiçek Gönderimi Servisi, Otel Rezervasyon ve Bilgi Servisi hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Yardım hizmetleri ile ilgili sigorta şartları, istisnaları ve hizmet ile ilgili teminat limitleri Allianz Yardım Hizmeti Özel Şartları içinde gösterilmiştir. BÖLÜM 8 YANGIN TEMİNATI Yangın Sigortası Genel Şartları ile poliçe özel şartları saklı kalmak kaydıyla, sigortalıya ait konut içindeki eşyalar için, yangın-yıldırım-infilak teminatı ilk ateş esasıyla olay başı ve poliçe süresince toplam TL limitle poliçe kapsamına dahil edilmiştir. Her türlü kıymetli eşya (tv, müzik seti, radyo, laptop, bilgisayar gibi görsel ve işitsel cihazlar), mücevher, ziynet eşyası, saatler ve optik eşya teminat haricidir. Teminatımız bina yapı tarzının betonarme çelik olması durumunda geçerli olacaktır. Riziko adresi, gerçek unsurlar için sigortalı iletişim adresi olup tüzel unsurlar için teminat geçerli olmayacaktır. BÖLÜM 9 KASKO SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Allianz Sigorta A.Ş.. ( Allianz ) Sağlık Sigortası Genel Şartları ve buna ilave teşkil eden aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ) çerçevesinde, sigortalı ve/veya sigortalıların, Allianz Anlaşmalı Sağlık Kurumları Listesi ne göre poliçe ve/veya ilgili teminat için geçerli olduğu belirtilmiş Sağlık Kurumları nda gerçekleşen tedavilerine ait sağlık giderini ilgili poliçe yılı içerisinde yapılması koşulu ile poliçede belirtilen teminatlar, teminat limitleri ve limit ödeme oranları dahilinde karşılar. İşbu Özel Şartlar da yapılacak değişiklikler, her bir sigortalı için yeni poliçe başlangıç tarihinden itibaren geçerli olur. 1. TANIMLAR 1.1. DOKTOR Poliçe teminatlarının geçerli olduğu ülke/ülkelerin kanunları ile tıp sanatını icra etmeye yetkili kılınmış kimsedir HASTALIK SİGORTALI nın psikolojik ya da Fiziksel fonksiyonlarında, organlarında veya sistemlerinde bir DOKTOR tarafından belirlenen bozulmanın, tıbbi bir tetkik, tedavi veya müdahale gerektirmesi durumudur RAHATSIZLIK Ergin bir insanın DOKTOR a başvurmasını gerektirecek şekilde ortaya çıkan anormal psikolojik veya Fiziksel belirtidir MEVCUT RAHATSIZLIK/HASTALIK Doktora başvurulmamış veya tedavi önerilmemiş olsa dahi POLİÇE nin başlangıç tarihinden önce ortaya çıkmış olan her türlü RAHATSIZLIK veya HASTALIK tır TIBBİ GEREKLİLİK YETKİLİ DOKTOR tarafından onaylanması kaydıyla, uygulanacak tıbbi hizmet veya gerecin, modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak bir hastalığın tanı ve/veya tedavisi için gerekli ve etkili olmasıdır. Bir DOKTOR tarafından uygulanmış olması tek başına TIBBİ GEREKLİLİK anlamı taşımaz DENEYSEL VEYA ARAŞTIRMA AMAÇLI İŞLEM/GEREÇ SiGORTALI ya uygulandığı tarihte, haklarında bir hastalığın tanı veya tedavisindeki gereklilik, etkinlik ve güvenilirliğini ortaya koyacak sayıda ve kalitede kontrollü klinik çalışmanın yayımlanmadığı veya yerli veya yabancı otoritelerden (uzmanlık dernekleri, meslek kuruluşları, Amerikan gıda ve ilaç dairesi

7 ( FDA ), tıp fakülteleri ilgili kürsü bilim kurulları, Sağlık Bakanlığı) birisi tarafından kabul görmüş olmayan; ve/veya haklarında tıbbi cemiyet veya otoritelerin bunların deneysel aşamada olduğuna veya aynı işlem veya gereç üzerinde bir başka kişi veya kurumun deneysel çalışmalarını sürdürdüğüne dair yazılı bildirimleri tespit edilen veya herhangi bir rahatsızlık olmadan araştırma, kontrol(check-up) amacıyla uygulandığına yetkili doktor tarafından karar verilen işlem veya gereçlerdir SAĞLIK GİDERİ Hastalık sigortası genel ve özel şartları ve poliçe süresi dahilinde risk ve tanı ve/veya tedavi işlemlerinin gerçekleşmesi şartıyla sigortacı nın tıbbi gereklilik koşulunu sağlayan doktor tarafından yazılı olarak planlanan tanı ve/veya tedavi işlemlerine ait fatura ve/veya makbuz asıllarında konu edilen giderlerdir VAKA Sigortacı tarafından onaylanması koşuluyla; Hastanede Yatarak Tedaviler Teminatı kapsamında yer alan her bir hastane yatışını ifade eder. Aynı veya farklı RAHATSIZLIK/HASTALIK nedeniyle, hastaneye yapılan her yatış ayrı bir vaka olarak kabul edilir MUAFİYET Poliçe üzerinde belirtilen ve her bir vaka başına sigortalı tarafından ödenecek sağlık giderine ait tutardır. Sigortacı nın, hastanede yatarak tedaviler teminatındaki sorumluluğu, ilgili poliçe döneminde meydana gelebilecek her bir vaka için, poliçe üzerinde belirtilen muafiyet tutarının sigortalı tarafından ödenmesini takiben başlar SAĞLIK KURUMU Özel kanunları uyarınca T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak sürekli kontrol edilen özel işletmeye veya kamuya ait yataklı ve/veya ayakta tanı, tedavi hizmetlerini veren kurumlardır ANLAŞMALI SAĞLIK KURUMU Yapılacak tıbbi işlemler öncesinde yetkili aile hekimi ve/veya sigortacı dan onay almaları şartıyla, şirket in kurumsal web sayfası adresinde yer alan anlaşmalı sağlık kurumları listesi nde bulunan ve özel şartlar ekinde yer alan sağlık kurumları kullanım çizelgesi ne göre poliçe ve/veya ilgili teminat için geçerli olduğu belirtilmiş hastane, laboratuvar, poliklinik, münferit tıp doktorları, eczane vb. özel ve/veya tüzel kişiler ile bu kişilerle sigortacının yapmış olduğu sözleşme şartlarını kabul ederek, bu kişilerin faturasında yer almak suretiyle bu kurumlar bünyesinde hizmet veren kadrolu doktorları kapsamaktadır DOĞRUDAN ÖDEME SİGORTALI nın poliçe ve/veya teminatı için geçerli olduğu belirtilmiş Anlaşmalı sağlık kurumunda SİGORTACI dan önceden onay alınarak gerçekleştirilen Sağlık Gideri nin, poliçede belirtilen teminat limiti ve limit ödeme yüzdelerine uygun olarak sigortacı tarafından sigortalı adına Anlaşmalı Sağlık Kurumu na ödenmesidir SONRADAN ÖDEME Hastanede Yatarak Tedavi Teminatları için SAĞLIK GİDERİ nin önce SİGORTALI tarafından Sağlık Kurumu na ve/veya DOKTOR a ödenmesi ve daha sonra tedavi giderlerinin belgelendirilmesi bölümünde açıklanan evrak ile SİGORTACI ya başvurarak bu giderlerini Allianz Tedavi Masrafları Talep Formu ( TMT Formu ) ekinde talep etmesidir. Bu talep, Özel Şartlar ekindeki Sağlık Kurumları Kullanım Çizelgesi nde belirtilmiş olan koşullar çerçevesinde SİGORTACI tarafından tazmin edilir RİSK Taraşarın iradeleri dışında oluşan, belirsiz ve gelecekte ortaya çıkabilecek bir olaydır SİGORTACI Sigorta ettiren veya sigortalının maruz kalabileceği riske prim karşılığında, teminat veren ve ruhsatlı olarak sigortacılık faaliyetinde bulunan kurumdur. Poliçe de, sigortacı Allianz dır SİGORTALI/SİGORTALILAR Poliçe uyarınca menfaati teminat altına alınan ve RİSK gerçekleştiğinde tazminat bedelini talep hakkı bulunan ve Türkiye de ikamet eden kişilerdir. Kara taşıtları kasko poliçesinde SİGORTALI olarak bulunan ve SİGORTACI tarafından sağlık teminatı verilmesi onaylanmış, 18 ile 55 (dahil) olan kişiler sigorta kapsamına alınabilir.

8 1.16. SİGORTA ETTİREN Sigorta sözleşmesini yapan ve PRİM ödemek dahil sigorta sözleşmesinden doğan yükümlülükleri yerine getirmek durumunda olan kişidir POLİÇE SİGORTACI tarafından imzalanarak SİGORTALI/SİGORTA ETTİREN e verilen, SİGORTALI ve SİGORTACI nın sigorta sözleşmesinden doğan hak ve borçlarını gösteren bir ispat vasıtasıdır TARİFE Türk Tabipleri Birliği ( TTB ) tarafından yayınlanarak T.C. sınırları içerisinde mesleğini icra eden DOKTOR ların ücretlerinin belirlenmesinde kullanılan birim ve uygulama ilkelerini gösterir tarifedir TAZMİNAT SAĞLIK GİDERLERİ nin ilgili POLİÇE döneminde yer alan TEMİNATLAR, limitler ve limit ödeme yüzdesi dahilinde ödenen tutarıdır TEMİNAT SİGORTACI nın sigorta sözleşmesi ile SİGORTALI ya risklere karşı vermiş olduğu ilgili POLİÇE döneminde oluşan sağlık giderleri ile ilgili güvencedir YENİLEME Sigorta sözleşmesi süresinin sona ermesinden sonra sözleşmenin otomatik olarak veya teklif verilerek yenilenmesi ve esas sözleşmedeki hükümleri veya benzerlerini içeren yeni bir POLİÇE nin düzenlenmesidir YETKİLİ DOKTOR SİGORTACI bünyesinde, Provizyon Merkezinde veya şirketin kurumsal web sayfası adresinde yer alan ANLAŞMALI SAĞLIK KURUM larındaki Allianz oşslerinde görev yapan ve SİGORTACI tarafından yetki verilmiş DOKTOR lardır ZEYİLNAME Sigorta sözleşmesinin bazı hükümlerinin sözleşmenin akdedilmesinden sonra değiştirilmesini ifade eden ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden belgedir REÇETE DOKTOR, diş hekimi tarafından düzenlenen ve üzerinde tarihi, SİGORTALI ad-soyadı, DOKTOR adsoyadı, imzası, diploma numarası bulunan hastanın tedavisinde kullanılacak ilaçların miktar ve tarişerini belirten belgedir LEHTAR/LEHTARLAR Hususi: Sigorta poliçesinde plaka numarası belirtilmiş aracın sürücüsü ve kaza durumunda araçta bulunabilecek 6 yolcu teminat kapsamına girmektedir. Kamyonet: Sigorta poliçesinde plaka numarası belirtilmiş aracın sürücüsü ve kaza durumunda araçta bulunan dört yolcu sigorta kapsamına girmektedir. Kamyonet: Sigorta poliçesinde plaka numarası belirtilmiş aracın sürücüsü ve kaza durumunda araçta bulunan dört yolcu sigorta kapsamına girmektedir. 2. TEMİNATLAR 2.1 HASTANEDE YATARAK TEDAVİLER SİGORTALI nın, aşağıda detayları verilen ameliyatlı veya ameliyatsız hastanede yatarak yapılan tedavileri için, hastaneye yatış-çıkış dönemi içindeki DOKTOR, ameliyathane, yatak-yemek, refakatçi (bir kişi ile sınırlıdır), her türlü tıbbi malzeme, ilaç ve hastalığının veya komplikasyonlarının tedavisi için gerekli ve zorunlu diğer tıbbi hizmetlere ait hastanede tedavi gördüğü süre içerisinde oluşacak giderleri ile yoğun bakım giderleri, yatarak tedavi teminatları ( Hastanede Yatarak Tedavi Teminatı ) kapsamında karşılanır. Hastanede yatarak yapılan ameliyatlı ya da ameliyatsız tedavilere ait SAĞLIK GİDERLERİ, Özel Şartlar ekindeki Sağlık Kurumları Kullanım Çizelgesi ne göre, POLİÇE ve/veya ilgili TEMİNAT için geçerli olduğu belirtilmiş SAĞLIK KURUM larında gerçekleşmesi koşulu ile karşılanır.

9 Hastanede yatarak yapılan tedaviler, MUAFİYET tutarı düşüldükten sonra POLİÇE de belirtilen yıllık limit ve limit ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır AMELİYAT Tedavinin cerrahi müdahale ile mümkün olacağı DOKTOR tarafından belgelenen ve tıbben ameliyat tanımına giren tedavi giderleri ile ESWT (Extra corporeal shock wave theraphy - şok dalga tedavisi ile taş kırma vb) giderleri, Yatarak Tedavi Teminatı kapsamında karşılanır. Diş hekimleriyle ağız ve çene cerrahi uzmanları tarafından yapılan diş ve çene cerrahisine yönelik ameliyatlar Yatarak Tedaviler Teminatı kapsamı dışındadır. Sadece Trafik kazası sonucu, çene cerrahisi uzmanları veya plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanları tarafından yapılan ağız ve çene bölgesi ile ilgili ameliyatlar bu TEMİNAT kapsamında karşılanır. Ancak kaza sonucu diş kaybı nedeniyle yapılacak tedavi giderleri hariçtir. Aynı seansta aynı veya ayrı kesi ile birden fazla cerrahi işlem yapılması ve aralarında TEMİNAT dışı kalan bir tedavinin bulunması durumunda toplam fatura (DOKTOR ücreti dahil), TARİFE ye göre oranlanarak ödenecek miktar bulunur AMELİYATSIZ TEDAVİ Tedavinin, ameliyat olmaksızın, hastanede veya yoğun bakım ünitesinde yatarak yapılmasının gerekli olduğu durumlarda ve DOKTOR ve/veya hastane raporlarıyla belgelenmesi koşuluyla, en az 24 saat hastanede yatılarak yapılacak SAĞLIK GİDERLERİ, Yatarak Tedavi Teminatı kapsamında karşılanır. 24 saatten kısa süreli tıbbi tedaviler (gözlem, müşahede) teminat kapsamı dışındadır KÜÇÜK CERRAHİ TARİFE de küçük ameliyat olarak belirtilen ve 149 birime kadar olan cerrahi girişimler (bir cilt kesisi yapılarak uygulanan tedaviler) ile cilt kesilerine müdahale, kırık redüksiyonları, alçı uygulaması, yabancı cisim çıkarılması, burun tamponu uygulama ve tam lezyon eksizyonu ile yapılan biyopsi işlemlerine ait SAĞLIK GİDERLERİ, atarak veya ayakta gerçekleştirilmiş olması veya uygulanan anestezinin türüne bakılmaksızın, POLİÇE de belirtilen limit ve ödeme yüzdesi dahilinde Küçük Cerrahi Teminatı kapsamında, bu işlemlerin 150 birim ve üzerindeki uygulamaları ise Yatarak Tedavi Teminatları ve şartlarında karşılanır. Küçük Cerrahi Teminatı kapsamında yapılacak işlemlerde girişim sırasında kullanılacak malzeme/ilaç, ameliyathane (preop kan tahlili bu kapsamdadır) ve DOKTOR ücretleri, POLİÇE de belirtilen limit ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır. Bu teminat kapsamında sayılan ve yukarıda belirtilen işlemlerle ilgili olsa dahi; işlem öncesinde, işlem sırasında (ameliyathane kapsamında yapılanlar hariç) veya sonrasında yapılabilecek her türlü muayene, laboratuvar, radyoloji gibi tetkikler ve/veya reçete edilecek ilaçlar ile varsa bunların enjeksiyon ücretleri veya başka nedenlerle münferiden uygulanacak her türlü ilaç enjeksiyonları (intrartiküler-eklem içi enjeksiyonlar gibi) ve her türlü ağrı tedavileri eminat kapsamı dışındadır. Aynı seansta birden fazla cerrahi işlem yapılması durumunda, TARİFE de değeri en yüksek olan işlem birimi dikkate alınarak hangi teminat kapsamına (Ameliyat ya da Küçük Cerrahi) gireceği belirlenir. Aynı seansta aynı veya ayrı kesi ile birden fazla cerrahi işlem yapılması ve aralarında TEMİNAT dışı kalan bir tedavinin bulunması durumunda toplam fatura (malzeme/ilaç, ameliyathane ve DOKTOR ücreti), TARİFE ye göre oranlanarak ödenecek miktar bulunur. 3. ACİL YARDIM HİZMETİ SİGORTALI, hayati tehlike gösteren acil durumunda, yerinde müdahale ve/veya en yakın SAĞLIK KURUMU na nakli için sigortalı kartı üzerinde belirtilen Acil Yardım Hattı nı araması koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve bu hizmetin verilebildiği bölgelerde Acil Yardım Hizmeti nden yararlanır. İşbu poliçede Hava Ambulansı Hizmeti bulunmamaktadır. Acil Yardım Hizmeti için Muafiyet tutarı uygulanmaz ve bu hizmet için ödenen tazminat Muafiyet tutarına dahil edilmez. 4. TEMİNAT IN SÜREKLİLİĞİ İşbu Kasko Sağlık Poliçesi, bir yıl süreli bir akit olup yenileme güvencesi içermemektedir. Poliçe dönemi sonunda poliçenin yenilenip yenilenmemesi sigortacının onayına bağlıdır. Bu poliçe, diğer sağlık poliçelerinde sağlanan sigortalılık haklarıyla ilişkilendirilemez. Bireysel ve/veya kurumsal bir sağlık poliçesinin başlangıcı, devamı ve/veya tamamlayıcısı olarak değerlendirilemez. 5. PRİM BORCU VE SÜREKLİLİK Kara taşıtları kasko poliçesinin durdurulması, dondurulması, PRİM borcunun ödenmemesi nedeniyle POLİÇE nin iptal olması veya herhangi bir nedenle sigortalılığının kesintiye uğraması durumunda sağlık poliçe teminatı son bulur. Yeniden veya yenileme olarak sonradan düzenlenecek sağlık

10 poliçelerinde ise MEVCUT HASTALIK ve Teminat Dışı Kalan Haller C Maddesinde belirtilen hastalıklar için geçerli olan bekleme süreleri yeni poliçenin başlangıç tarihi baz alınarak değerlendirilir. 6. YENİLEME TARİHİNDEN ÖNCE DÜZENLENEN POLİÇE LERDE UYGULAMA Otomatik Yenilenmiş POLİÇE lerde poliçenin tanzim edildiği tarih ile yeni POLİÇE nin başlangıç tarihi arasında gerçekleşen ve SİGORTACI tarafından sonradan öğrenilen sağlık riskleri nedeniyle, SİGORTACI, POLİÇE yi iptal etme hakkına sahiptir. SİGORTACI yenileme dönemlerinde teminatları, teminat limitlerini özgürce belirler ve işbu Özel Şartlar da değişiklik yapabilir. 7. POLİÇENİN İPTALİ 7.1 Kara taşıtları kasko poliçesinin, Sigortalı ve/veya Sigorta Ettiren tarafından iptal edilmesi durumunda Kasko Sağlık Poliçesi de son bulur. 7.2 POLİÇE teminatlarının SİGORTALI tarafından yarar sağlama amacı ile kötü niyetle kullanılması halinde POLİÇE, SİGORTACI tarafından, SİGORTACI nın her türlü kanuni hakları saklı kalarak feshedilir. 8. TAZMİNAT TALEBİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER SİGORTALI nın POLİÇE için geçerli olduğu belirtilmiş ANLAŞMALI SAĞLIK KURUMU nda, SİGORTACI dan önceden onay alınarak gerçekleştirilen SAĞLIK GİDERİ nin, POLİÇE de belirtilen TEMİNAT limiti ve limit ödeme yüzdelerine uygun olarak SİGORTACI tarafından SİGORTALI adına ANLAŞMALI SAĞLIK KURUMU na yapılan ödemeler DOĞRUDAN ÖDEME kapsamında değerlendirilir. POLİÇE de belirtilen MUAFİYET miktarı ile teminat limitini aşan tutar SİGORTACI nın yükümlülüğünde değildir. SİGORTALI, POLİÇE de belirtilen MUAFİYET MİKTARI NI ödediğini fatura aslıyla belgelemekle yükümlüdür. Acil Tedaviler dışındaki Ameliyat ve Tıbbi Tedaviler 48 saat önceden ANLAŞMALI SAĞLIK KURUMU aracılığı ile SİGORTACI ya bildirilmediği takdirde DOĞRUDAN ÖDEME işlemi geçersizdir. SAĞLIK GİDERİ nin önce SİGORTALI tarafından ANLAŞMALI SAĞLIK KURUMU na ve/veya DOKTOR a ödenmesi ve daha sonra tedavi giderlerinin belgelendirilmesi bölümünde açıklanan evrak ile SİGORTACI ya başvurarak bu giderlerini Allianz Tedavi Masrafları Talep Formu ( TMT Formu ) ekinde talep etmesi SONRADAN ÖDEME kapsamında değerlendirilir. Bu talep, POLİÇE şartları ve ekindeki Sağlık Kurumları Kullanım Çizelgesi nde belirtilmiş olan koşullar çerçevesinde SİGORTACI tarafından tazmin edilir SONRADAN ÖDEME TAZMİNAT TALEP SÜRESİ SİGORTALI nın TEMİNATLAR ı kapsamında yaptığı SAĞLIK GİDERİ ne ait TAZMİNAT taleplerini, tedavi tarihinden itibaren 60 gün içerisinde yapmaması halinde, söz konusu SAĞLIK GİDERİ ne ilişkin olarak SİGORTACI dan TAZMİNAT talebinde bulunamaz SİGORTA SÜRESİ SONUNDA DEVAM EDEN TEDAVİLER Hastanede Yatarak Tedavi Teminatı kapsamındaki tedaviler sırasında POLİÇE nin yenilenmesi durumunda, sağlık gideri ne konu tıbbi işlemlerin yenilenme günü saat 12:00 ye kadar olan bölümü eski POLİÇE TEMİNATLAR ından, bu saat ve sonrasında yapılacak işlemlere ait SAĞLIK GİDERLERİ ise yeni POLİÇE TEMİNATLAR ından karşılanacaktır. Ancak yenilenmeyen POLİÇE de, bu tedavi ile ilgili TEMİNAT ın süresi POLİÇE bitiş tarihinden itibaren 7 günü geçemez SAĞLIK GİDERLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ A) SİGORTALILAR, ANLAŞMALI SAĞLIK KURUM larında DOĞRUDAN ÖDEME kapsamında karşılananların dışında, TEMİNATLAR kapsamında yaptıkları SAĞLIK GİDERLERİ ne ait faturaların asıllarını Allianz Tedavi Masrafları Talep Formu ( TMT Formu ) na kaydederek, ekinde göndermelidir. DOKTOR LARA ait fatura veya serbest meslek makbuzlarında DOKTOR kaşesi bulunmalı ve DOKTOR un uzmanlık alanı belirtilmelidir. B) Tedavi sonucu, SAĞLIK KURUMU ndan kasa fişi yerine SİGORTALI adına düzenlenmiş fatura talep edilmesi, faturanın alınamadığı durumlarda ise kasa fişinin yapılan tanı ve tedaviyi belgeleyen ve aşağıda belirtilen raporlar ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. C) Tedavi Masrafları Talep Formu ekinde gönderilen tedavi masrafları, fatura asıllarına, aşağıda belirtilen rapor ve belgeler de eklenmelidir. Hastanede yatarak veya yatmadan yapılan ameliyatlı veya ameliyatsız tedavi ve müdahalelerde, epikriz/anamnez raporu/ameliyat raporu, patoloji raporu, Tıbbi amaçlarla kullanılan malzemeler için, tedaviyi düzenleyen doktor tarafından kullanılmasının zorunlu olduğunu belirten doktor raporu,

11 D) SİGORTALI, her türlü adli olayda (Trafik kazaları dahil) adli merciler tarafından oluşturulan belgeleri (olay yeri tespit tutanağı, alkol raporu, adli tıp raporu, Trafik kazası tespit tutanağı, savcılık takipsizlik kararı, vb.) TAZMİNAT talebi (DOĞRUDAN ÖDEME aşaması dahil) ile birlikte sunmalıdır. E) SİGORTACI gerekli gördüğü hallerde daha fazla araştırma yapmak, SİGORTALI yı tedavi eden DOKTOR, SAĞLIK KURUMU veya üçüncü şahıslardan tanı ve/veya tedavisi ile ilgili gerekli görülen her türlü bilgi, rapor ve diğer belgeleri istemek, YETKİLİ DOKTOR a SİGORTALI sını muayene ettirmek hakkına sahiptir. 9. SİGORTALININ SİGORTA SÜRESİ İÇERİSİNDE VEFATI SİGORTALI nın bir HASTALIK veya yaralanma sonucu tedavi görürken vefat etmesi durumunda tedavi süresi içerisinde oluşan sağlık giderleri, POLİÇE nin TEMİNAT kapsamı ve şartları dahilinde TAZMİNAT talebi için gereken belgelerin tamamlanması şartıyla kanuni varislerine ödenir. SİGORTACI, TAZMİNAT ın ödendiği tarihten itibaren bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılır ve sağlık teminatı son bulur. 10. SİGORTANIN COĞRAFİ SINIRI Bu sigorta TEMİNATLAR ı sadece T.C. sınırları içinde geçerlidir. Hiçbir koşulda yurtdışında yapılan SAĞLIK GİDERİ karşılanmaz. 11. SAĞLIK GİDERLERİNİN TAZMİN EDİLMESİ A) POLİÇE şartları dahilinde gerçekleşen Ameliyat, Küçük Cerrahi ve Ameliyatsız Tedavi Teminatları na ait SAĞLIK GİDERİ; i. SİGORTACI tarafından önceden onaylanan ve Kasko Sağlık Poliçesi TEMİNATLAR ı için geçerli olan ANLAŞMALI SAĞLIK KURUMU nda gerçekleşen SAĞLIK GİDERİ; MUAFİYET miktarı düşüldükten sonra, POLİÇE de belirtilen limit ve limit ödeme oranıyla DOĞRUDAN ÖDEME kapsamında karşılanır. ii. SİGORTACI tarafından önceden onaylanan ve Kasko Sağlık Poliçesi TEMİNATLAR ı için geçerli olan ANLAŞMALI SAĞLIK KURUMU nda gerçekleşen SAĞLIK GİDERİ nin, SİGORTALI nın özel doktoru ve/veya Anlaşmalı Sağlık Kurumu nda çalıştığı halde anlaşma şartlarını kabul etmeyen doktora ait olan bölümü SONRADAN ÖDEME kapsamında değerlendirilir. Bu değerlendirmede üst sınır olarak, yapılan tedavinin gerçekleştiği tarihte geçerli olan TTB (Türk Tabipleri Birliği) Asgari Ücret Tarifesi ndeki karşılığının % 80 i dikkate alınır. Anlaşmalı Kurum Faturası ve Anlaşma Harici Doktor için ödenebilecek tutar toplamından Muafiyet tutarı düşülerek tazminat ödemesi yapılır. iii. Kasko Sağlık Poliçesi TEMİNATLAR ı için ANLAŞMA HARİCİ SAĞLIK KURUMU olarak tanımlanmış kişi ve kurumlar ile Anlaşmalı Sağlık Kurumları Listesi nde yer almasına rağmen, Amerikan Hastanesi Sağlık Hizmetleri, Med Amerikan Polikliniği, Amerikan Zekeriyaköy Aile Hekimliği Merkezi, Alman Hastanesi ndeki sağlık arcamaları kabul edilmeyecektir. Ancak, Sağlık Gideri nin Anlaşmalı Sağlık Kurumu bulunmayan illerde gerçekleşmesi durumunda, Kasko Sağlık poliçesinde belirtilen teminatlar ve teminat limitleri, aşağıda belirtilen travma ve hastalıklar için, Anlaşma Harici Sağlık Kurumları nda Sonradan Ödeme kapsamında geçerlidir. Omurga yaralanmaları, Açık veya kapalı kemik kırıkları, eklem çıkıkları ile burkulmaların olduğu akut durumlar, İç kanama (göğüs, karın ya da kafa travmaları), Kesici, delici alet ile yaralanmalar, Zehirli gazların solunması, kimyasal maddelerin içilmesi, Parmak, el, ayak, kol veya bacağın kısmen ya da tamamen kopması, Suda boğulma, Yanıklar (ateş, kimyasal madde, elektrik gibi), Donma, Elektrik çarpması, Böcek sokmaları ve hayvan ısırmaları. Kalp Krizi: Kalp krizi (miyokard enfarktüsü) kalp kasının bir bölümünün o bölgeye yetersiz kan akışından dolayı kalıcı hasara uğraması sonucu meydana gelir. Tanı için göğüs ağrısı, Elektrokardiyogram (EKG) da değişiklikler ile yine kalp krizine özgü enzimlerin kan değerlerinde değişikliklerden en az ikisinin olması gerekir. Hipertansiyon Krizleri: Kan basıncının ani ve şiddetli olarak yükselmesi durumudur. Akut Solunum Problemleri: Suda boğulma, yabancı cisim yutma, alerjik reaksiyon, solunum yolu yanıkları. Menenjit, Ensefalit, Beyin Apsesi, Sepsis.

12 Diabetik Koma: Giderek artan şuur bulanıklığı, bilincin tam kapalı hale geçmesi ve tedavi edilmez ise, koma hali gelişen kan şekeri yüksekliği durumudur. Astım Atağı ve Krizleri: Göğüste sıkışma, nefes almada güçlük, hırıltılı nefes alma, öksürük gibi şikayetlerle kendini gösteren durumdur. Renal Kolik: Böbrek taşları gibi nedenlerin yol açtığı, ilerlemesi durumunda idrar yolu ya da böbrek hasarına yol açabilecek şiddetli ağrı oluşturan durumlardır. Akut Batın: Travmaya bağlı olmayan, ani başlayan ve karın ağrısının en değişmez yakınma olduğu; mide, bağırsak gibi içi boş organların delinmesi, bağırsak tıkanması ya da düğümlenmesi, safra yollarının taş veya iltihap nedeniyle tıkanması, apandisit, pankreatit gibi ciddi organ iltihaplanmaları, bağırsak ya da periton arterlerinde tıkanma gibi acil cerrahi müdahale gerektiren, karın içi organlarla ilgili hastalıkların ortaya çıkması durumudur. Ani Felçler: Beyin kanaması, beyin damar tıkanıklığı, omurga yaralanması gibi nedenlerle kişinin uzuvlarının ya da tüm vücudunun hareket kabiliyetini ya da hissetme kabiliyetini yitirmesi durumlarıdır. Şok Durumları: Hayati doku ve organların kan dolaşımındaki yetersizlik sonucunda perfüzyon sağlayamaması (yeterince kanlanamaması) durumudur. Kardiyojenik şok: Kalp dokusunun harabiyeti sonucunda ortaya çıkar. Hipovolemik şok: Dolaşımdaki kan hacminin azalması sonucunda oluşur. Septik şok: Enfeksiyonlar sonucunda oluşur. Nörojenik şok: Sinirsel kontrolün kaybına bağlı olarak gelişir. Alerjik şok (anaşlaksi): Alerjen maddelere karşı oluşur. Zehirlenmeler: Herhangi bir kimyasal, organik veya Fiziksel maddenin, sindirim, solunum veya deri yoluyla vücuda girdikten sonra özelliğine göre yerel veya genel hasar meydana getirmesi durumudur. iv. Sağlık Bakanlığı na bağlı devlet hastaneleri ile devlete ait üniversite hastanelerinde gerçekleşen SAĞLIK GİDERİ; muafiyet miktarı düşüldükten sonra poliçede belirtilen limit ve limit ödeme oranıyla SONRADAN ÖDEME kapsamında karşılanır. v. SİGORTALI nın yurtdışında kendi isteği veya acil durum nedeni ile gerçekleşen SAĞLIK GİDERİ hiçbir şekilde karşılanmaz. B) Kasko Sağlık Poliçesi nde, Sigortalı Katılım Payı olarak değerlendirilen MUAFİYET tutarı, sigortalının şirketimizde bulunan diğer poliçelerinden karşılanamaz. Diğer sigorta şirketlerinde, SAĞLIK GİDERİ nin Sigortalı Katılım Payı ve/veya MUAFİYET tutarı olarak değerlendirilen bölümü, sigortalının şirketimizde bulunan sağlık poliçelerinden karşılanamaz. Şirketimiz veya diğer sigorta şirketleri tarafından tazminata konu olan SAĞLIK GİDERİ nin hasta payı ve/veya Muafiyet tutarı, Kasko Sağlık Poliçesi nde MUAFİYET tutarı olarak değerlendirilemez. 12. TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER Sağlık Sigortası Genel Şartları Madde 2 de belirtilenlerle birlikte, aşağıda sayılan haller ve bu sebeple yapılacak SAĞLIK GİDERİ de TEMİNAT kapsamı dışındadır: A) POLİÇE başlangıç tarihinden önce var olan MEVCUT RAHATSIZLIK/ HASTALIKLAR ile ilgili (tanı ve/veya tedavi yapılmış olsun veya olmasın) her türlü SAĞLIK GİDERİ. B) POLİÇE başlangıç tarihinden sonra belirlenmiş olsa dahi, doğumsal (konjenital) anomali ve HASTALIKLAR, genetik HASTALIKLAR ve her türlü genetik hastalık/durum araştırılması, taranması ile ilgili tetkikler, büyüme ve gelişme bozuklukları, 18 yaşından önceki kasık fıtığı, mevcut sakatlıklar ve komplikasyonları, her türlü omurga eğrilikleri (kifoz, skolyoz gibi), yapısal bozukluklara (septum deviasyonu, nazal valv yetmezliği, hallux valgus, hallux rigitus gibi), obeziteye ilişkin sağlık giderleri. C) (a) ve (b) maddelerinde açıklanan tüm şartların saklı kalması koşulu ile ve SİGORTACI nın aksini bildirmediği tüm durumlarda POLİÇE süresi içinde ortaya çıkan safra kesesi, safra yolları, her türlü fıtık, kist dermoid, ano-rektal HASTALIKLAR, rahim ve yumurtalık, bademcik ve geniz eti, nasal polipler, konka hipertroşsi, ağrılı diz problemleri (menisküs, bağ yaralanmaları ve kondral kırıklar gibi), katarakt, prostat, varis, sinüzit, hidrosel, böbrek ve üriner sistem taşları, tiroid HASTALIKLARı ile ilgili tedavi ile komplikasyonları için TEMİNATLAR POLİÇE başlangıcından 9 ay sonra başlar. D) Deneysel veya araştırma amaçlı işlem/gereçler. Belirli aralıklarla ve/veya kontrol amacıyla yapılan check-up, Koroner Arter Kalsiyum Skorlama Testi ve EBT ile girişimsel yöntemlerle yapılmayan kardiak angjiyograşler (EBT Anjio, Multi Slayt Koroner Anjio ve benzerleri) ile ilgili SAĞLIK GİDERLERİ. E) Ayakta tedavi kapsamında değerlendirilen, doktor muayenesi, ilaç ve aşılar, tanı ve takip amaçlı yapılan her türlü laboratuvar, görüntüleme tetkiki ve işlemler ile Fizik tedavi ve rehabilitasyon gibi SAĞLIK GİDERLERİ. F) Kasko Sağlık Poliçesi Teminatları kapsamında bulunmayan tüm sağlık giderleri. G) DOKTOR nezaretinde yapılmış olsalar dahi kaplıca, termal, otel ve SAĞLIK KURUMU tanımına uymayan tesislerde yapılan tüm giderler.

13 H) Epilepsi (sara), psikiyatrik, geriatrik HASTALIKLAR, demansiyel sendrom (bunamalar ve Alzheimer hastalığı gibi) tedavi giderleri. I) Şaşılık ve kırılma kusurlarını tedavi etmeye yönelik her türlü ameliyat giderleri (lazer dahil), ve diğer tedavi yöntemleri ile bu tedavilerin, kontrol ve komplikasyonları. J) Her türlü estetik ve kozmetik tedavi ve ameliyatları ile kontrol ve komplikasyonları, anti-aging (yaşlanmayı geciktirici) çalışmalar için yapılan tüm tedavi giderleri, zayışama amaçlı tedaviler, diyetisyen, özel hemşire ve Fizyoterapist gibi sağlık personeline ödenen ücretler, yüzeyel varis tedavileri (sklerozan-lazer tedavileri gibi), uyku bozuklukları, uyku apnesi ve horlama tetkik (polisomnografi, uyku EEG si) ve tedavileri ile alternatif tıp yöntemlerine ait giderler. K) Her türlü nedenle uygulanacak; sünnet (phimosis vb.) yardımla üreme teknikleri (kısırlık tanı ve tedavisi, tüp bebek, ovülasyon takibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm infertilite tanı-tedavi yöntem ve/veya komplikasyonları), doğum kontrolu yöntemleri (küretaj dahil) ve Genital Herpes, Genital ve Anal Papillamatöz lezyonlar (Siğiller, Kondiloma Akküminata vb.), Genital ve Anal Molluscum Kontagiosum, Peyroni hastalığı, cinsiyet değiştirme operasyonları, cinsel işlev bozuklukları ve kadınlarda herhangi bir patoloji olmaksızın Fizyolojik sürece bağlı olarak gelişen osteoporoz (kemik erimesi) durumlarının her türlü tedavi ve komplikasyon giderleri. L) HIV pozitişiği ile ilgili olarak yapılan tedaviler ile HIV in sebep olacağı AIDS vb. HASTALIKLARA dair yapılan giderler. M) Alkol, eroin, morfin, uyarıcı veya her türlü uyuşturucu bağımlılığının tedavisi ve bunların kullanımı sonucu oluşan zehirlenme ve HASTALIKLAR ile bunlardan herhangi birisinin bünyelerinde mevcut olduğu tespit edilen SİGORTALI nın geçirdiği HASTALIK, kaza ve yaralanmalarına ait tedavi, kontrol ve komplikasyon giderleri. N) Her türlü profesyonel ve/veya tehlikeli sporlar (dağcılık, paraşütçülük, yolcu sıfatından gayri ve tarife dışı uçuşlarda yolculuk, su altı sporları, ralli motokros gibi) ve bunlara ilişkin spor müsabakaları ile sürat ve mukavemet yarışları yapılması sırasında meydana gelen sakatlık ve yaralanmalara ait SAĞLIK GİDERİ. O) Çocuk bezi, mamaları, biberon ve emzikler, termofor ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sıhhi malzemeler, ortopedik terlik, uyku apnesi tedavisi için kullanılan her türlü aparey, meme ve penil protezler, koltuk değneği, tekerlekli sandalye ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ortezler ve ayrıca tek kişilik standart refakatli oda dışındaki oda ücretleri, telefon, tv. gibi tedavi ile doğrudan ilgili olmayan her türlü giderler. P) SAĞLIK KURUMU veya DOKTORLARIN uyguladıkları tedavi veya her türlü cerrahi müdahalelerdeki hatalar sonucu doğacak SAĞLIK GİDERİ. R) Acil vakalar dışında SİGORTACI ya en az 48 saat önce bildirilmeden yapılan Yatarak Tedaviler. S) Duruma göre, SİGORTALI tarafından veya SİGORTALI ya yapılacak organ nakli ameliyatlarında ve kan transfüzyonu esnasında, verici olduğu durumda SİGORTALI ve alıcı için; SİGORTALI nın alıcı olduğu durumda ise organ ve/veya kan verecek kişi/kişiler için yapılan giderler; organ, kan ve/veya organın transfer giderleri ile bunlarla illiyet bağı taşıyan sonraki rahatsızlıklara dair her türlü tanı, tedavi veya cerrahi müdahaleler sonucu doğacak sağlık gideri. T) Tedavilerin yapılması sırasında oluşan seyahat giderleri ile tedavi merkezlerine bağlı otellerde veya SAĞLIK KURUMU tanımına uymayan yerlerde yapılan konaklama ücretleri. U) Diş, diş eti, çene kemiği, çene eklemi ve ağız çene cerrahisine yönelik tedavi ve komplikasyonlarına ait her türlü giderler. V) Tedavisi için kendisine başvuran SİGORTALI ile kan veya sıhri akrabalığı bulunan DOKTOR un ücreti. Y) Gebelik, doğum, sezaryen ve/veya komplikasyonlarına ait her türlü sağlık giderleri. Z) i. Omurga ve disk hastalıklarına yönelik olarak uygulanan (faset sinir denervasyonu, radyofrekans termokoagülasyon, transforaminal epidural enjeksiyon gibi) ağrı tedavilerine ait sağlık giderleri, ii. Kemoterapi - Radyoterapi - Dializ hastanede yatarak gerçekleşse dahi, Kemoterapi, Radyoterapi ve Dializ e ait Sağlık Giderleri, iii. Yapay Uzuv Giderleri (Fonksiyon kaybına uğramış bir organının fonksiyonlarını yerine koyma amacıyla takılan ve estetik amaç taşımayan parmak, el, kol, bacak ile vücuda implante edilen her türlü cihaz; memenin kanser tedavisi sonrasında uygulanacak protez giderleri, kalp pili, ICD, koklear implantlar ve vücut içi pompalar gibi) iv. Tıbbi Malzeme Giderleri (Vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve tıbbi amaçlarla kullanılan, taşınabilir, kişiye özel atel, elastik bandaj, ortopedik bot, tabanlık,

14 korse, varis çorabı, boyunluk, dizlik, bileklik, oturma simidi, işitme cihazından ibaret tıbbi malzemeler ile yanık veya yara tedavisinde kullanılan örtücü malzemeler gibi.) Bu tablonun değerlendirilmesinde şu hususlara dikkat edilmelidir. Anlaşmalı Sağlık Kurumu: Şirket in kurumsal web sayfası com.tr adresinde yer alan Anlaşmalı Sağlık Kurumları Listesi nde (***) olarak belirtilen ve Anlaşmalı Sağlık Kurumları Kullanım Çizelgesi ne göre ürün ve/veya ilgili teminat için geçerli olduğu belirtilmiş hastane ve sigortacının yapmış olduğu sözleşme şartlarını kabul ederek, bu kişilerin faturasında yer alarak bu kurumlar bünyesinde hizmet veren kadrolu doktorları kapsamaktadır. Anlaşma Harici Sağlık Kurumu (AHSK) ve Liste Dışı: Anlaşmalı Sağlık Kurumu tanımı dışında kalan özel ve tüzel kişiler ve Şirket in kurumsal web sayfası adresinde yer alan Anlaşmalı Sağlık Kurumları Listesi nde yer almayan Sağlık Kurumları ile Anlaşmalı Sağlık Kurumu bünyesinde hizmet verdiği halde, bu kişilerle sigortacınınyapmış olduğu sözleşme şartlarını kabul etmeyen veya kendi faturasını düzenleyen doktorlar veya Sağlık Gideri nin talep edildiği somut olayda, sigortacıdan önonay almaksızın işlem yapan kişileri kapsamaktadır. Amerikan Hastanesi, Amerikan Zekeriyaköy Polikliniği, Alman Hastanesi gibi (**), (*) kurumlar ve Med Amerikan Polikliniği anlaşma harici kurumlar olarak değerlendirilecektir. Devlet H.: Devlete ait üniversite hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı na ait sağlık kurumları. DÖ: Sigortalı adına Doğrudan Ödeme işlemi. SÖ: Önce sigortalının ödeyip daha sonra şirketten talep etmesi ile yapılan Sonradan Ödeme işlemi. L: İlgili teminat için poliçede belirtilen brüt limittir. M: İlgili teminat için poliçede belirtilen vaka başına muafiyet tutarıdır. Muafiyet Tutarı Sigortalı Katılım Payı olarak değerlendirilecek ve sigortalının farklı poliçeleri için tazminata konu edilemeyecektir. Anlaşmalı Sağlık Kurumları nda gerçekleşen sağlık giderlerinin, sigortalı nın özel doktoru ve/veya Anlaşmalı Sağlık Kurumu nda çalıştığı halde anlaşma şartlarını kabul etmeyen doktora ait olan bölümü sonradan ödeme kapsamında değerlendirilir. Bu değerlendirmede üst sınır olarak, yapılan tedavinin TTB (Türk Tabipleri Birliği) Asgari Ücret Tarifesi ndeki karşılığının % 80 i dikkate alınır. Anlaşmalı Kurum Faturası ve Anlaşma Harici Doktor için ödenebilecek tutar toplamından Muafiyet tutarı düşülerek tazminat ödemesi yapılır. ( KEKS) BÖLÜM 10 SEÇİMLİK TEMİNATLAR a) Yabancı ülkeler b) Kişisel eşya teminatı (hususi ve kamyonet kullanım tarzı için geçerlidir.) Araç içindeki özel eşyalar olay akabinde tutturulan ifade tutanağı ve resmi zabıtlarda yazması durumunda (nakit para, mücevherat, notebook/laptop, cep telefonu vb. elektronik eşyalar ve ticari emtia hariç) yıllık TL (bin TL) ile teminata dahildir. İlk tespit sonrası ek olarak tutturulacak zabıtlar kapsam dışıdır. Tutarın hesaplanmasında resmi zabıt ve fatura beyanı esas alınır. c) Tedavi masrafları d) Manevi tazminat talepleri BÖLÜM 11 ÖZEL KLOZLAR (Otomobiller ve ruhsatında hususi işaretli yolcu naklinde kullanılan ve 4+1 koltuk adedi olan kamyonetler bu gruba dahildir.) Özel Kloz H1. Sigortalı ve Bir Belirli Sürücü İndirimi Sigortalının beyan ve talebine dayanarak Bölüm 1.A. Tam Kasko Teminatı, sigortalı aracın sadece sigortalı ve poliçede adı ve soyadı belirlenmiş bir sürücü tarafından kullanılması haline münhasır olarak verilmiş bu nedenle Bölüm 1.A. teminatları primi poliçede belirtilen oranda indirim yapıldıktan sonra tespit edilmiştir. UYARILAR Özel Kloz H1 Hükümleri Aşağıdaki Şartlara Tabidir. a. Sigortalı ve bir belirli sürücü indirimleri sigortalının gerçek kişi olması şartına ve sigortalı, eşi ve/veya belirli sürücülerin 30 yaşını doldurduğunun ve en az 3 yıllık sürücü belgesinin bulunduğunun sigortalı tarafından doğru olarak beyan edilmiş bulunması esasına dayanılarak yapılmıştır. b. Herhangi bir hasarı takiben ödenebilecek tazminatın tespiti aşamasında sigortalı aracın, ilgili özel kloz H1 de öngörülen özelliklere sahip olmayan kişilerce kullanıldığının saptanması halinde tazmin edilecek tutarın, yapılmış olan prim indirimi oranında tenzilata tabi tutulacağı ve kalan süreye isabet eden prim indirimin tahsil edilerek ilgili özel klozun poliçe kapsamından çıkartılacağı sigortalı ve sigortacı arasında kararlaştırılmıştır

VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Volkswagen Kasko, 0 (sıfır) -10 yaş arası Volkswagen marka otomobil, kamyonet, minibüs ve midibüs kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak

Detaylı

YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, Sigortalı ve/veya Sigortalı

Detaylı

DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, Sigortalı ve/veya Sigortalı

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Ferdi

Detaylı

Vitamin Sağlık Sigortası 1 / 16 Allianz Sigorta A.Ş.

Vitamin Sağlık Sigortası 1 / 16 Allianz Sigorta A.Ş. VİTAMİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Hayat

Detaylı

b. Sigortalı araçta standardının dışında yer alan ilave aksesuar bakımından poliçede belirtilen sigorta bedeli veya hasar tarihindeki

b. Sigortalı araçta standardının dışında yer alan ilave aksesuar bakımından poliçede belirtilen sigorta bedeli veya hasar tarihindeki RENAULT KASKO SİGORTASINA AİT ÖZEL ŞARTLAR BÖLÜM 1 Sigortalı Aracın Ziyan Ve Hasar Teminatları A- Kasko Teminatı Sigortalı araç veya onun aksesuarı zayi olmuş veya hasara uğramış ise sigortacı tespit olunan

Detaylı

GRUP SAĞLIK SİGORTASI

GRUP SAĞLIK SİGORTASI GRUP SAĞLIK SİGORTASI Seri No: ES01052012 İÇİNDEKİLER EUREKO SİGORTA GRUP SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 5 1. TANIMLAR 5 1.1. DOKTOR 5 1.2. HASTALIK 5 1.3. RAHATSIZLIK 5 1.4. MEVCUT HASTALIKLAR / RAHATSIZLIKLAR

Detaylı

ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ve KAPSAMI 1.1. Sigortacı, işbu sigorta ile, sigortalı ve/veya sigortalıların, sigorta sözleşmesi dönemi içerisinde sigorta süresi içinde hastalanmaları

Detaylı

VIP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

VIP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VIP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortacı, işbu sigorta ile sigortalı ve/veya sigortalıların, sigorta sözleşmesi dönemi içerisinde sigorta

Detaylı

VİP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI. Aşağıdaki Özel Şartlar 15 MART 2009 tarihinden itibaren geçerlidir.

VİP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI. Aşağıdaki Özel Şartlar 15 MART 2009 tarihinden itibaren geçerlidir. VİP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Aşağıdaki Özel Şartlar 15 MART 2009 tarihinden itibaren geçerlidir. 1- SİGORTA TEMİNATININ KONUSU Ergoİsviçre Sigorta(bundan sonra

Detaylı

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI TANIMLAR Acil Durum: Poliçede kapsam dışı olmayan ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren,

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Sayın Sigortalımız, Sağlık Sigortası alanındaki öncülüğümüzü sürdürerek sizlere modern sağlık kuruluşlarında, en hızlı sağlık

Detaylı

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası Özel Şartları

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası Özel Şartları ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası Özel Şartları 1. Sigorta Konusu İşbu sigorta ile, ERGO Sigorta A.Ş. (sigortacı); sigorta süresi içinde, sigortalının ve/veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla sigorta

Detaylı

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İşbu sigorta ile, ERGO Sigorta A.Ş. ( Sigortacı ); Sigorta Süresi içinde, sigortalının ve/veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla sigorta

Detaylı

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

I. TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

I. TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Nefes Sağlık Sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 3 S- SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ ÖZEL ŞARTLARI 01.04.2012

IŞIK SİGORTA A.Ş. 3 S- SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ ÖZEL ŞARTLARI 01.04.2012 IŞIK SİGORTA A.Ş. 3 S- SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ ÖZEL ŞARTLARI 01.04.2012 Bu özel şartlar 01.04.2012 tarihi itibarı ile tanzim edilmiş 3S Sağlık Sigorta Poliçesi bulunan Sigortalılar için geçerlidir. Işık

Detaylı

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ YABANCI UYRUKLULAR İÇİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Groupama Sigorta, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, poliçe

Detaylı

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ)

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) Güneş Sigorta A.Ş, Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalının poliçe/zeyilnamede belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri

Detaylı

GROUPAMA SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER

GROUPAMA SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER GROUPAMA SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER GROUPAMA SİGORTA ÖZEL ŞARTLARI 1.Sigortanın Konusu ve Kapsamı 2 2.Tanımlar 2 3.Teminatlar 4 3.1.Yatarak Tedavi Masrafları Teminatı 4 3.1.1.Yurtdışında

Detaylı

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Sayın Sigortalımız, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nın siz değerli üyelerine Şirketimiz işbirliğinde

Detaylı

SÜPER SAĞLIĞIM KRİSTAL ÖZEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI A.SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

SÜPER SAĞLIĞIM KRİSTAL ÖZEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI A.SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI SÜPER SAĞLIĞIM KRİSTAL ÖZEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI A.SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1.SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI AXA SİGORTA A.Ş. poliçede/zeyilnamede belirtilen Sigortalı/Sigortalıların poliçede/zeyilnamede

Detaylı

EKO SAĞLIĞIM KRİSTAL ÖZEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI A.SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

EKO SAĞLIĞIM KRİSTAL ÖZEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI A.SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI EKO SAĞLIĞIM KRİSTAL ÖZEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI A.SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1.SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI AXA SİGORTA A.Ş. poliçede/zeyilnamede belirtilen Sigortalı/Sigortalıların poliçede/zeyilnamede

Detaylı

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları WIP Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

BEġ YILDIZ - C FERDĠ SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ÖNSÖZ

BEġ YILDIZ - C FERDĠ SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ÖNSÖZ BEġ YILDIZ - C FERDĠ SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ÖNSÖZ Dubai Group Sigorta A.Ş., Sigorta Ettirenin başvuru formunda verdiği bilgilere göre Sigorta Ettirenle anlaşarak poliçede gösterilen primin ödenmesi

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI: Groupama Sigorta, poliçe ve poliçe ekinde isim ve doğum tarihi belirtilen sigortalı/sigortalıların poliçede veya eklerinde belirtilen

Detaylı

Sizlere en iyi hizmeti, en kısa sürede sunabilmemiz için bazı hususlara da değinmek istiyoruz :

Sizlere en iyi hizmeti, en kısa sürede sunabilmemiz için bazı hususlara da değinmek istiyoruz : Değerli Sigortalımız, Şirketimizi tercih ettiğiniz için öncelikle size teşekkür ederiz. GroupamaSigorta olarak amacımız, siz değerli sigortalılarımıza en iyi hizmeti sunmak ve beraberliğimizi uzun yıllar

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Poliçe ekinde teslim aldığınız bu özel şartların sigorta şirketi tarafından yürürlüğe alındığı tarih 17.04.2013 olup, satın almış olduğunuz 1 SAĞLIĞIM

Detaylı