FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu"

Transkript

1 FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu İstanbul, 2015

2 İçindekiler SUNUM... 3 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Tanımı...3 MBG Bölümünün Vizyonu ve Misyonu Misyon... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Vizyon... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. MBG Lisans Programının Eğitim Hedefleri ve Avantajları... 3 Mezunların Çalışma Alanları... 4 Programın Teknolojik Gelişmelerdeki Yeri ve Başarının Belirlenmesi... 5 Programın Güçlü ve Zayıf Yönleri... 6 Güçlü yönler... 6 Zayıf Yönler... 6 EĞİTİM PROGRAMI... 6 Eğitim Planı... 6 Laboratuvarlar Ders İçerikleri Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri Öğrenim Kazanımlarının Sağlanması PROGRAMI YÜRÜTECEK AKADEMİK KADRO 23

3 SUNUM İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) Fen Fakültesi (FF) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (MBG) lisans programı Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından onaylanmış olup öğretim yılında ilk kez öğrenci alacaktır. Öğretim dili %100 İngilizce olacaktır. Program, İngilizce hazırlık sınıfı dışında, dört akademik yılı (sekiz dönemi) kapsamaktadır. Programı başarı ile tamamlayanlar Biyolog ünvanını alacaklardır. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Tanımı Moleküler Biyoloji ve Genetik, biyolojik sistem ve olayların, moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği tekniklerinden yararlanılarak moleküler düzeyde incelendiği bir bilim dalıdır. Moleküler Genetik, Moleküler Hücre Biyolojisi, Biyomoleküllerin (protein, nükleik asitler gibi) Yapı ve Fonksiyonları, Moleküler Biyofizik, Moleküler Biyoteknoloji, Moleküler Evrim, Yapısal Biyoloji, Protein Biyokimyası, Kanser Moleküler Biyolojisi başlıca ilgi alanlarıdır. Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü olarak ilgi alanımız tanı ve tedavi moleküllerinin geliştirilmesi, bitkisel sistemde enerji üretilmesi, kanser biyolojisi, hücre fonksiyonları, bölünmesi, gelişmesi ve hastalık oluşturmasında rol alan moleküler yapıları ve prosesleri araştırmaktır. Toplum ihtiyaçlarını karşılama ve problemlere çözüm bulma hedefli eğitim ve araştırma planımız; moleküler biyoloji, genetik mühendislik, biyokimya, yapısal biyoloji, biyoinformatik, kanser biyolojisi, immünoloji, mikrobiyoloji, genomik ve proteomik gibi konuları kapsayan geniş bir disiplin yelpazesine sahiptir. Bölümümüzde Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoteknoloji olmak üzere üç Anabilim Dalı mevcuttur. EEM Bölümünün Vizyonu ve Misyonu Misyon Medeniyet odaklı, ürettiği bilim ve teknolojiye evrensel değerleri katan, yüksek kapasiteli, yaratıcı ve yenilikçi bilim insanlarının gelişimine olanak sağlayan, ulusal ve uluslararası bilim camiasında takip edilen, ürettiği akademik bilgileri bilimin diğer dalları ile paylaşmaya önem veren, farklı görüşleri ve kültürleri zenginlik olarak gören bir bölüm olmak. Vizyon Medeniyetimizi çağdaş dünyaya tanıtan, insani değerlerden ödün vermeden ürettiği bilim ile dünya barışına katkıda bulunan, bilimsel kalitesi ile ön plana çıkmış, yenilikçi ve girişimci bir bölüm olmak. MBG Lisans Programının Eğitim Hedefleri ve Avantajları Programın kontenjanı 40 kişi olarak belirlenmiştir. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisans programının öğretim dili tamamen (%100) İngilizce olacaktır. Bunun kısaca nedeni; yabancı uyruklu öğrenci ilgisinin karşılanması, öğrencilerimizin iş bulma şansının artırılması, mezun öğrencilerin küreselleşen dünyaya kolay uyum sağlayabilmeleri ve yurt dışına açılımlarının kolaylaştırılması, İngilizce basılı ve görsel kaynakların çok geniş, ulaşılabilir olması ve hızla artması, bilim dilinin İngilizcede tam olarak oturmuş olması olarak sayılabilir. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce hazırlık programı uygulanacaktır. Programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılacaktır. İngilizce hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil olmayacak ve üniversitemizce kabul edilen; a) ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitemiz tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) üniversitemiz tarafından öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınacaklardır. Öğrencilere, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve hükümleri uygulanacaktır.

4 Moleküler Biyoloji ve Genetik bilimi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda ön plana çıkmış ve bu alana büyük kaynakların aktarılmasıyla Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji gibi hayat kalitemizi yükseltmeye yönelik uygulamalarda yeni ufuklar açmıştır. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı ile 20. yüzyılın sonlarında moleküler biyoloji ve genetik alanında gerek dünyada gerekse ülkemizde yaşanan gelişmeler dolayısıyla bu alanda gelecekte ihtiyaç duyulacak, TÜBİTAK tarafından hazırlanan ve VİZYON 2023 de belirtilen stratejik alanlarda ve moleküler biyoloji ve genetik bilimlerinin çeşitli alt dallarında teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış kalifiye elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Programın amaçları; 1. Öğrencilerin, yaşam bilimleri kapsamında temel kavramları öğrenmelerini, bağımsız ve eleştirel düşünmelerini, evrensel etik değerlere sahip çıkmalarını sağlamak. 2. Lisans öğrencilerine ülkedeki biyolojik çeşitliliğin korunmasının ve biyoteknolojik olarak değerlendirilmesinin önemini kavratmak. 3. Gen ve protein mühendisliğinde kullanılan temel teknolojileri, mikrobiyal analiz yöntemlerini, moleküler hücre biyolojisinde kullanılan temel teknolojileri aktarmak. 4. Biyoetik ve biyogüvenlik kurallarını öğretip uygulamaya yöneltmek. 5. Bilgiye erişme, iletişim ağlarını ve yaşam bilimleri alanındaki bilgi bankalarını kullanabilme yetisini kazandırmak. 6. Mesleğinin temel kavramlarını bilen, topluma karşı mesleki sorumluluk taşıyan, mesleğini çevreyi koruma bilinci ile uygulayabilecek bireyler yetiştirmektir. 7. Mesleğin günümüzdeki en hızlı gelişen ve ilerleyen bilim alanlarından biri olduğunu ve bu alanda lider olacakların yeni şeyler yapan ve geliştirenler arasından çıkacağının farkındalığını kazandırmak. Programın avantajları; Üniversitelerin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerinden mezun olan öğrenciler yoğun teorik ve uygulamalı dersler alarak mezun olmaktadırlar. Üniversitemiz Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programında ise öğrencilere, bilimsel teorilerin yanında teknolojik ve bilimsel uygulamalarının olduğu deney imkanları ve ders içerikleri sunulacaktır. Böylelikle, öğrencilerin ve mezunların eğitim ve araştırma deneyimlerini sanayi, teknoloji ve bilimde teknolojik ürüne dönüştürmesinin altyapısı oluşturulacaktır. Teknolojik ve insanların faydasına yönelik ürün geliştirme alanında girişimcilik yetisi kazanan öğrenciler, üniversitede okurken ve/veya mezun olduğunda şirket kurmalarına ve şirketlere ortak olmalarına destek veren üçüncü nesil üniversite kavramına katkıda bulunacaklardır. Mezunlarımız çoklu disiplinli konularda araştırmalar yapabilen, araştırmalarının sonuçlarını hem sözlü hem de yazılı bilimsel çalışmalar ile insanların faydasına sunabilen, dünya ile eşzamanlı olarak ileri teknolojik gelişmelere ve problemlere duyarlılıkları ile proje bazlı, çözüm odaklı çalışabilen bireyler olacaktır. Program matematik, fizik, kimya ve mühendislik bölümlerine yönelik problemlerle ilgilendiğinden, mezunlar uygulama gerektiren tüm AR-GE bölümlerinde çalışabilir ve akademik olarak kariyerlerine devam edebilirler. Ayrıca, bu programı tamamladıktan sonra öğrenciler öncelikli olarak AR-GE'ye dayalı çalışmaları dizayn ve koordine edebilecek, belirleyebilecek ve yön verebileceklerdir. Mezunların Çalışma Alanları Mezunlarımız kendi şirketlerini kurabilmelerinin yanı sıra kişinin istihdam edileceği İstanbul Teknoparkta, üniversite içerisindeki Teknokent gibi araştırma-geliştirme şirketlerinde çalışabileceklerdir.

5 Ülkemizde tüm endüstriyel çalışma alanlarında, TÜBİTAK ın sanayi kuruluşlarına verdiği AR-GE desteğinin artmasıyla birlikte sanayi kuruluşlarında AR-GE bölümlerinin sayısı hızla artmaktadır. Bu nedenle mezunlarımıza olan talebin her yıl giderek artmasını beklemekteyiz Moleküler Biyoloji ve Genetik programının disiplinler arası çalışmalara müsait olması, araştırma, geliştirme ve uygulama odaklı olması mezunlar için sanayide çok kapsamlı istihdam olanakları yaratacaktır. Mezunlar Amerika ve Avrupa daki önemli üniversitelerin lisansüstü programlarına kabul edilebilecekleri gibi, gıda, ilaç, sağlık, çevre, enerji ve tarım sektörlerinin Araştırma-Geliştirme (AR-GE) ve kalite kontrol laboratuvarlarında, üretim, satış ve pazarlama bölümlerinde çalışabileceklerdir. Mezunlarımız ayrıca hastanelerde, tarım ve hayvancılık ıslah merkezlerinde, ilaç endüstrisinde görev alabilir, üniversitelerin fen, tıp, ziraat, eczacılık ve veterinerlik fakültelerinde akademisyen olabilirler. TÜBİTAK da, kriminal laboratuvarlarda, genetik tanı ve tüp bebek merkezleri gibi çeşitli sağlık kuruluşlarının laboratuvarlarında araştırmacı ve yönetici olarak görev alabilirler. Programın Teknolojik Gelişmelerdeki Yeri ve Başarının Belirlenmesi Moleküler biyoloji ve genetik, 21. yüzyılın en önemli bilim alanlarından biridir. Bu alandaki gelişmeler biyoteknolojinin ortaya çıkmasına ve hızla gelişim göstermesine sebep olmuştur. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ulusal Biyoteknoloji ve Ar-Ge Yenilik Strateji Belgesi ve Eylem Planı ( ) taslağında da belirtildiği üzere; Biyoteknoloji sağlık, tarım, gıda, hayvancılık, endüstri, enerji, çevre, nanoteknoloji gibi pek çok alanda çığır açmıştır li yılların ortasından itibaren birçok ülke, biyoteknolojiyi ekonomik büyüme ve küresel rekabet gücü kazanmada fırsat olarak görmeye başlamıştır. Dünyada ABD, biyoteknoloji sektörünün lideri olarak görülmekle birlikte son yıllarda İrlanda, İsrail, Singapur, Güney Kore, Çin, Hindistan gibi ülkelerde sektör hızla büyümektedir. Biyoteknoloji, İnsan ve hayvan sağlığının korunması ve iyileştirilmesi, hastalıkların tanı ve tedavisi, yeni türlerin tespiti ile biyoçeşitliliğin korunması, gıdanın çevresel sürdürülebilirliği ve temininin sağlanması, su kalitesinin iyileştirilmesi, yenilenebilir enerjinin temini, hayvan ve insan sağlığının iyileştirilmesi, istilacı türlerin tespiti gibi birçok konuda teknolojik yenilikler için çözüm sağlayabilir. Nüfus artışı, yaşlanma, kaynakların yetersizliği gibi faktörlerin etkisiyle artan ihtiyaçlara cevap olarak kullanımı birçok alanda hızla yaygınlaşan biyoteknoloji uygulamaları, dünyayı bir biyoekonomi süreci içerisine sokmuştur yılında Dünya nüfusunun 8,3 milyara ulaşacak olmasıyla; ilaç ve tanı kitleri ve cihazları, güvenilir gıda ve yem, temiz su ve enerjiye olan ihtiyaç artacak; sanayide ve birincil üretimde biyoteknolojik ürünlerin üretim ve tüketiminin büyük bir bölümü Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika gibi gelişmekte olan ülkelere kayacaktır. Bu ülkelerin, Çin başta olmak üzere, büyük bir kısmı, günümüzde biyoteknolojik araştırmada, kalifiye insan gücünün de teminiyle dünya merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedirler. Özellikle sağlık biyoteknolojisinde artan Ar-Ge ve klinik araştırmaların maliyetleri de büyük şirketleri gelişmekte olan ülkeleri Ar-Ge ve üretim üssü olarak kullanma pozisyonuna sokmuştur. Biyoteknolojide yatırımların ülkeye çekilmesini sağlayan temel faktörler; ileri teknolojik know-how ın varlığı, kalifiye işgücünün varlığı, güçlü fikri mülkiyet hakları koruması, etkin üniversite ve araştırma merkezlerinin varlığı, üniversite sanayi işbirliğinin gelişmesi, yerli ve yabancı pazarın büyüme potansiyelidir. Biyoteknolojinin dünyada gitgide artan stratejik önemi ve bu alanda yaşanmakta olan gelişmeler göz önüne alındığında ülkemiz biyoteknoloji sektörünün sürdürülebilir, etkili ve lider bir yapıya kavuşturulmasını sağlamak için başarılı gelecek nesillerin yetişmesi gerekmektedir

6 Ülke olarak gerek bilginin geleceğin en büyük kazanç kaynağı olacağı ve bu bilginin kullanılacağı AR-GE konusunda farkındalık oluşturmak ve bu farkındalık ile yeni iş kollarının doğmasını sağlamak problemlere farklı açılardan bakarak çözümler getiren insanların yetiştirilmesiyle mümkün olacaktır. Bu nedenle moleküler biyoloji ve genetik mezunları ülkemizin teknoloji ve bilgi toplumu olabilmesine olanak sağlayacaktır. Bunun yanı sıra akademik olarak bu alanda birçok çalışma ülkemizde de yürütülebilecek böylece akademik bilgi üretim kapasitemiz artacaktır. Programın Güçlü ve Zayıf Yönleri Güçlü Yönler Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, diğer bilim dalları ile birçok yönden ortak çalışmaya elverişli olduğundan öğrencilerin birden fazla dalda beceri kazanabileceği bir program olacaktır. Özellikle üniversitemizde toplum ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik öğrenci yetiştirilmesi hedeflendiğinden laboratuvar ve fiziki imkânlar bu yönde oluşturulmaktadır. Ayrıca akademik kadronun da buna göre şekilleniyor olması güçlü yönlerimizden biridir. Böylece mezun olan öğrencilerimizin mümkün olduğunca ileri teknolojik bilgiye sahip olmalarına ve böylece farklı sektörlerde çalışmalarına ve /veya istihdam edilmesine imkân sağlamış olacağız. Özellikle de üniversitemizin kurulduğu mevki sanayi ile iç içe bir bölgedir. Dolayısıyla sanayiye yönelik çalışma, staj ve projelerle öğrencilerimiz henüz mezun olmadan somut problemlere somut çözümler bulabilme tecrübesi kazanacaklardır. Üniversitemizin; ülkemizin ticari, sanayi ve teknoloji alanında merkezi olan İstanbul da bulunması iş/ staj /projelere katılım kolaylığı açısından öğrencilerin bölümümüze olan talebini arttıracaktır. Akademik personelimiz TÜBİTAK ve diğer kurumlardan aldıkları proje destekleri ile hâlihazırda proje temelli çalışmaktadırlar. Bu nedenle bilimsel altyapı bakımından oldukça büyük bir birikime sahiptirler. Bu birikim mezunlarımızın iyi bir araştırmacı olarak yetiştirilmesini sağlayacaktır. Ayrıca öğretim üyelerimiz hali hazırda elde ettikleri patentler ile öğrencilerimiz için örnek teşkil edeceklerdir. Bunun yanı sıra Üniversitemiz bünyesinde kurulmakta olan Teknopark içinde öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz firma kurma olanağına sahip olacaklardır. Bu da sanayiye yönelik çalışmaları güçlendirecektir. Mevcut araştırma laboratuvarımız öğrencilerimizin kullanımına da açık olup, daha lisans öğrencisi iken öğrencilerimiz aktif olarak projelerde yer alabileceklerdir. Zayıf Yönler Programın tek zayıf yönü yeni kurulmuş bir üniversite olmamız nedeniyle ilk yıllarda bazı öğrencilerimize sunulacak sosyal alan alt yapısı konusunda sıkıntılar yaşayacak olmamızdır, fakat bu problemler de üniversite kampüsümüzün inşası ile aşılacaktır. EĞİTİM PROGRAMI Eğitim Planı 1. dönem Dersin Kodu Dersin Adı Kredi AKTS T U L MBG101 General Biology I MAT101 Calculus I

7 PHY101 Physics I CHE101 Chemistry I IMU021 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I IMU031 Türk Dili I Toplam dönem Dersin Kodu Dersin Adı Kredi AKTS T U L MBG102 General Biology II MAT102 Calculus II PHY102 Physics II CHE102 Chemistry II IMU022 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II IMU032 Türk Dili II Toplam dönem Dersin Kodu Dersin Adı Kredi AKTS T U L MBG201 Genetics MBG203 Biochemistry MBG205 Physiology MBG207 Biometry (Probability and Statistics) MBG209 Scientific Writing IMU052 İstanbul: Şehir ve Kültür Toplam

8 4. dönem Dersin Kodu Dersin Adı Kredi AKTS T U L MBG202 Microbiology MBG204 Cell Biology CHE206 Organic Chemistry MBG208 Scientific Presentation IMUXX Social Elective Toplam dönem Dersin Kodu Dersin Adı Kredi AKTS T U L MBG301 Molecular Biology I MBG305 Biotechnology IMU053 Toplum ve Etik MBGXX Technical Elective MBGXX Technical Elective IMUXX Social Elective Toplam dönem Dersin Kodu Dersin Adı Kredi AKTS T U L MBG302 Bioinformatics MBG304 Molecular Biology II MBG308 Seminar MBGXX Technical Elective 3 4 3

9 MBGXX Technical Elective IMUXX Social Elective Toplam dönem Dersin Kodu Dersin Adı Kredi AKTS T U L MBG401 Molecular Genetics MBG403 Systems Biology MBG405 Graduation Project I MBGXX Technical Elective Toplam dönem Dersin Kodu Dersin Adı Kredi AKTS T U L MBG402 Graduation Project II IMU052 Yenilikçilik ve Girişimcilik MBGXX Technical Elective MBGXX Technical Elective IMUXX Social Elective Toplam Toplam AKTS: 240 Toplam Kredi:146 Kredi: İMÜ kredisini, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, T: Teorik ders saatini, U: Uygulama, L: Laboratuvar ders saatini gösterir. NOT: Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans eğitim-öğretim programına göre, lisans öğrencileri 8 (sekiz) yarıyıl boyunca toplamda 146 İMU kredisi ve 240 AKTS ile mezun olurlar. Bunlardan 21 İMÜ kredisi (31 AKTS) teknik seçmeli, 12 İMÜ kredisi (16 AKTS) sosyal seçmeli olmak üzere toplamda 33 İMU kredisinin (47 AKTS) seçmeli derslerden alınması zorunludur. Sosyal seçmeli dersler İstanbul Medeniyet Üniversitesi nin diğer lisans programlarında açılacak olan derslerden, bu derslerin gerekliliklerini sağladıkları takdirde, danışmanlarının onayı ile seçilir

10 Bu programda alınması zorunlu olan seçmeli dersler, tüm zorunlu derslerin yaklaşık %20 sini oluşturmaktadır. Teknik Seçmeli (Technical Elective) Derslerin Havuzu Dersin Kodu Dersin Adı Kredi AKTS T U L MBG309 Ecology MBG311 Biophysics MBG313 Immunology MBG306 The Molecular Life of Plants MBG310 Tissue Engineering MBG312 Protein Engineering MBG407 Plant Physiology and Development MBG406 Special Topics in Molecular Biology and Genetics MBG408 Plant Biochemistry MBG410 Cancer Biology Laboratuvarlar 1- Genel Biyoloji/Genetik Laboratuvarı 2- Moleküler Biyoloji Laboratuvarı 3- Biyokimya Laboratuvarı 4- Bilgisayar Laboratuvarı Ders İçerikleri Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri MBG101 Genel Biyoloji (General Biology I) (3+0+2) 5 Bu derste tüm biyolojik kavramlar, gelecek senelerdeki daha özgün derslere temel oluşturmak üzere öğretilmektedir. Bu dersin başlıkları şu konuları içermektedir: canlı organizmaların başlangıcı ve hücresel temel, hücrenin kimyasal yapıtaşları, hücre biyolojisi, hücre membranının yapısı, hücre organellerinin fonksiyonları, enerji metabolizmaları, hücresel bilgi akışının ve hücre sinyalizasyonun temeli, DNA yapısı, kromozomlar ve hücre çekirdeği.

11 Biology. Campbell NA, Reece JB, Urry LA, Cain ML, Wasserman SA, Minorsky PV, Jackson RB (2012). 9th edition. Pearson Education, UK Biology with Mastering Biology, Neil A Campbell, Jane B. Reece, Pearson Education Genel Biyoloji Cilt 1. Keeton & Gould 5. Baskıdan çeviri, Çeviri editörleri Ali Demirsoy, İsmail Türkkan, Palme Yayıncılık, Ankara, MAT101 Analiz I (Calculus I) (3+2+0) 4 Temel matematiğe giriş, koordinatlar ve vektörler, fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev, teğet doğrular, ortalama değer teoremi, grafikler, kritik noktalar, maksimum ve minimum problemleri, doğrusallaştırma ve diferansiyeller, integral, Riemann toplamları ve belirli integraller, matematiğin temel teoremi, doğal logaritma, üstel fonksiyonlar, ters trigonometrik fonksiyonlar, L'Hospital kuralı, integral metodları, integralin uygulamaları. Thomas Calculus. Thomas, Weir, Hass. (2014) 13th edition. Pearson Kavram ve Kapsam, Diferansiyel ve İntegral Hesap, J. Stewart. (2010) TÜBA Yayınları. Genel Matematik, Cilt 1, M. Balcı (2008) Balcı Yayınları PHY101 Fizik (Physics I) (3+0+2) 4 Ölçme ve vektörler, kinematik, Newton yasaları, dairesel hareket, evrensel çekim yasası, iş ve enerji, enerjinin korunumu, momentum, statik, dönme hareketi, basit harmonik hareket, dalgalar, ısı, termodinamiğin birinci yasası, gazların kinetik teorisi, termodinamiğin ikinci yasası, entropi Physics For Scientists and Engineers. Serway,Jewett. (2013) Ninth Edition. Brooks And Cole Biyoloji ve Tıpta Fizik (Physics in Biyology and Medicine) (3.Baskı), Paul Davidovits, Çeviri: Prof. Dr. Fevzi KÖKSAL, Nobel Yayıncılık, 2011 CHE101 Genel Kimya I (Chemistry I) (3+0+2) 4 Metrik sistem, stokiyometriye giriş, maddenin fiziksel ve yapısal özellikleri, atomların elektronik yapısı, kimyasal bağlanma, moleküler geometri, hibridizasyon, moleküler orbital ve maddenin durumu, gazlar, sıvılar ve katılardan bahseden temel bir ders.

12 General Chemistry: Principles & Modern Applications. Petrucci, Herring, Madura, Bissonnette. 10th Edition. Pearson Prentice Hall Temel Üniversite Kimyası, Prof. Ender Erdik ve Prof. Yüksel Sarıkaya, Gazi Yayınevi IMU021 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0+0) 2 Osmanlının çöküş sebeplerine genel bir bakış, Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşuna giden yol, Osmanlı nın son dönemindeki fikir akımları, Mondros mütarekesi sonrasında ülkenin karşı karşıya kaldığı durum ve Atatürk ün Samsun yolculuğu, Milli Mücadelenin ilk adımı, Milli güçler ve Misak-ı Milli, TBMM nin kurulması, savaşın idaresini ele alması ve Batı Cephesindeki savaşlar, Büyük Taarruz ve zafer. Atatürk Devrimleri ve Yorumları, Akarsu,B.(1981), yayınlayan:tdk. Nutuk.I.ve II.Ciltler. Atatürk, M.K.(1962) Yay:Milli Eğitim Basımevi. Nutuk,Vesikalar.Cilt III.Atatürk,M.K.(1962) Yay:Milli Eğitim Basımevi. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri,Türk İnkılap Tarihi Enst.Yay; Turan, Ş. ( ). IMU031 Türk Dili I (2+0+0) 2 Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; dil-kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçenin ses yapısı, imla kuralları ve noktalama işaretlerinin uygulanması, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Üniversiteler İçin Türk Dili, Ergin, Muharrem, Bayrak Yayınları, İstanbul 2002 TDK, Yazım Kılavuzu, TDK Yayınları, Ankara, TDK, Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara, 2006 MBG102 Genel Biyoloji II (General Biology II) (3+0+2) 4 Sistemler düzeyinde biyolojiye genel giriş. Sinir sistemi, bağışıklık sistemi gibi organ sistemlerini içeren hayvan fizyolojisi ile bitki yapısı ve fizyolojisi konuları. Virüslerin sınıflandırılması, özellikleri ve yapıları; bakteri, protist, mantar, bitki ve hayvan alemleri; popülasyon ve komünite ekolojisi ve ekosistemler. Biology. Campbell NA, Reece JB, Urry LA, Cain ML, Wasserman SA, Minorsky PV, Jackson RB (2012). 9th edition. Pearson Education, UK.

13 Biology with Mastering Biology, Neil A Campbell, Jane B. Reece, Pearson Education MAT102 Analiz II (Calculus II) ( 3+2+0) 4 Belirsiz integral tanımı ve özellikleri, integral alma kuralları, bir toplamın limiti olarak belirli integral, belirli integralin özellikleri, bir eğri altında kalan alan hesabı, iki eğri arasında kalan alan hesabı, düzlemsel bölgelerin bir eksen etrafında dönmesiyle oluşan hacim hesabı, disk ve kabuk metotları, yay uzunluğu, yaklaşık ve has olmayan integraller, diferansiyel denklem tanımı, çeşitleri ve çözümü, permütasyon, kombinasyon, olasılık. Thomas Calculus. Thomas, Weir, Hass. 13th edition Pearson PHY102 Fizik II (Physics II) (3+0+0) 3 Elektrostatik, Elektriksel Yük ve Alan Kavramı, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Sığa ve Dielektrikler, Akım ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alanlar, Amper Yasası, Manyetik Alan Kaynakları, Elektromanyetik Indüksiyon, İndüktans ve Manyetik Materyaller, Alternatif Akım Devreleri, Maxwell Denklemleri; Elektromanyetik Dalgalar. Physics For Scientists and Engineers. Serway,Jewett. Ninth Edition Brooks And Cole CHE102 Kimya II (Chemistry II) (3+0+2) 4 Çekirdek kimyası, gazlar, sıvılar ve hal değişimleri, katılar, kimyasal kinetik, kimyasal denge, asitler ve bazlar, sulu çözelti tepkimeleri ve iyon dengeleri, kimyasal termodinamik, elektrokimya. General Chemistry: Principles & Modern Applications. Petrucci, Herring, Madura, Bissonnette. 10th Edition. Pearson Prentice Hall IMU022 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2+0+0) 2 Yeni Türk Devleti'nin temeli olan inkılâplar ve tarihi kökeni, Cumhuriyet Rejiminin oturtulma çalışmaları, Mustafa Kemal Atatürk'ün iç ve dış politikası, Türkiye'de tek parti yönetimi devri, çok partili siyasi hayata geçiş denemesi ve sonuçları, jeopolitik ve Türkiye'nin jeopolitik durumu, üniversite gençliğine yönelik psikolojik hareket tehdidi. Atatürkçülüğün tanımı ve önemi, "Atatürkçü Düşünce Sistemi' nin" oluşması ve temel özellikleri, Atatürk ve fikir hayatı, Atatürk ve iktisat, laiklik ve din. Atatürk Devrimleri ve Yorumları, Akarsu,B.(1981), yayınlayan:tdk. Türk Devrim Tarihi 5 cilt, Bilgi Yayınevi; Gönlübol,M-Sar,C.1973 Modern Türkiye'nin Doğuşu. Lewis,B. TTK 1970

14 IMU032 Türk Dili II (2+0+0) 2 Türkçe de vurgu ve vurgu çeşitleri; Seçmeli vurgu, tabii vurgu. Fiiller(Basit ve birleşik zamanlı).fiil çatılar; Ek fiiller, haberleşme yazıları, mektup ve çeşitleri.dilekçe, özgeçmiş. Kelime, isim ve fiil kökleri. Ekler, yapım ekleri ve çeşitleri; Çekim ekleri ve çeşitleri. Yapılarına, yüklemlerine, dizilişlerine ve anlamlarına göre cümle çeşitleri. Eleştiri. Üniversiteler İçin Türk Dili, Ergin, Muharrem, Bayrak Yayınları, İstanbul, 2002 TDK, Yazım Kılavuzu, TDK Yayınları, Ankara, TDK, Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara, MBG201 Genetik (Genetics) (3+0+3) 5 Genetiğe giriş, genetik ve kalıtım, genetiğin tarihçesi, genetik terminoloji, fenotip-genotip ve çevre arasındaki etkileşim, kalıtımın sitolojik esasları, hücre, kromozomlar, hücre bölünmesi, mitoz bölünme ve önemi, mayoz bölünme ve önemi, üreme ve üreme hücrelerinin oluşumu, monohibrit ve dihibrit kalıtım mekanizmaları, genetik interaksiyonlar, multiple allelizm. Principles of Genetics, D. Peter Snustad, Michael J. Simmons, Wiley, Oxford, 2011 Yardımcı Genetik Kavramlar, William S. Klug, Michael R. Cummings, 8.Baskıdan Çeviri, Çeviren: Prof. Dr. Cihan Öner, Palme Yayınevi, MBG203 Biyokimya (Biochemistry) (3+0+3) 5 ATP ve Enerji İlişkileri, karbonhidrat, lipid, protein ve nükleik asit metabolizmaları. Lehninger Principles of Biochemistry, Albert Lehninger, David L. Nelson, Michael M. Cox, W. H. Freeman, Biochemistry, 4th Eds., Stryer L., W.H. Freeman, Hampshire,U.K MBG205 Fizyoloji (Physiology) (3+0+0) 3 İnsan vücudunun organizasyonu ve iç ortamın kontrolü, Homeostasis, Hücre ve Membran Fizyolojisi, Kan Fizyolojisi, Sindirim Sistemi, Solunum Fizyolojisi, Membran Fizyolojisi, Kas Fizyolojisi, Dolaşım Sistemi, Boşaltım Sistemi, Endokrin Sistem, İmmün Sistem, Merkez ve Periferik Sinir sistemi.

15 Human Physiology. (4th edition) Pocock, Oxford University Press, 2013 Yardımcı Fizyoloji, Berne Levy, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, Güneş Tıp Kitapevi, 2008 MBG207 Biometry (Probability and Statistics) (3+0+0) 3 Sayma Teknikleri, Olasılık Kavramı, Olasılık Fonksiyonu, Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu, Bernoulli, Binom, Poisson Dağılımları, Eksponansiyel, Gamma, Normal Yoğunluk Fonksiyonları, Çok Boyutlu Rastlantı Değişkenleri, Estimatör Kavramı ve Özellikleri, Maksimum Olabilirlik Estimatörü, Hipotez Testi, Ki-Kare Testi, t Testi, F Testi, Korelasyon Teorisi. Introductory biological statistics, 3 rd edition. R. E. Hampton, J. E. Havel, Waveland Press, 2013 Yardımcı Biyoistatistik. K. Sümbüloğlu, V. Sümbüloğlu (2014) 16.baskı. Hatiboğlu Yayıncılık MBG209 Akademik Yazma (Scientific Writing ) (2+0+0) 2 Bu derste ana beceriler okuma, yazma, dinleme, konuşma ve not alma derinlemesine çalışılacaktır. Farklı alanlarda deneme türünde örnekler incelenecek ve yazdırılacaktır. Williams, Julia. Academic Connections 4. New York: Pearson Education, Inc, IMU052 İstanbul: Şehir ve Kültür (2+0+0) 2 Bu ders, genelde şehir ve özelde İstanbul kültürü ile ilgili konulara yer vermektedir. Dünya şehirleri, kişiler, mekânlar, zenaatler, sanatlar, gündelik yaşam ve şehir tarihi başlıca konulardır. Ayrıca, saha dersleri ve görsel sunumlar yoluyla şehirlerin işlevleri, yapıları, yaşam tarzları ve geçmişleri gibi birçok farklılığı aynı anda bir arada barındıran özelliğine dikkat çekilmekte, öğrencilerin görsel okur-yazarlık ve fotoğraflama becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Yardımcı Kitap İstanbul Gezi Rehberi. Murat Belge (2007) İletişim Yayıncılık MBG202 Mikrobiyoloji ( Microbiology) (3+0+3) 5 Mikroorganizmaların yapısı, büyümesi ve fizyolojisi; bakterilerin sınıflandırılması; bakterilerin çeşitli aktiviteleri; farklı bakteri türlerinin çevre ile etkileşimleri; virüsler; mikrop patogenizi; mikroorganizmalardan yararlanma. Brock Biology of Microorganisms (12th Edition): Michael T. Madigan, John M. Martinko, Paul V. Dunlap, David P. Clark, Benjamin Cummings Publ.

16 Microbiology An Introduction. Tortora, Funke, Case. (2012) 11th edition. Benjamin Cummings. MBG204 Hücre Biyolojisi ( Cell Biology) (3+0+3) 5 Hücrenin evrimi; ilkel dünyanın şartları ve protohücrenin oluşumu; hücrenin yapısının keşfi ve hücresel organizasyonun önemi; hücre organelleri; hücre zarının yapısı ve fonksiyonu; DNA paketlenmesi; hücre çekirdeği; aerobik solunum ve mitokondri; fotosentez ve kloroplast; hücre içi iskelet yapısı; hücre dışı yapı ve hücre matriksi; hücre sinyalizasyonu ve kanser. Molecular Biology of the Cell, 6th edition. Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P. Garland Science, New York, The Cell a Molecular Approach. Cooper, Hausman (2013) 6 th Sunderland, Massachusetts. edition. Sinauer Associates, Inc., CHE206 Organik Kimya ( Organic Chemistry) (3+0+0) 3 Organik kimyaya giriş, organik kimyada bazı önemli kavramlar, atomun yapısı ve kimyasal bağlanma, organik bileşiklerde isimlendirme, alkanlar, alkenler, alkinler, stereokimya, aromatik bileşikler, alkoller, fenoller, eterler, aldehit ve ketonlar, karboksilik asitler, karboksilik asit türevleri (asit halojenürler, asit anhidritler, esterler, amitler, nitriller), aminler, amino asitler ve proteinler. Essential Organic Chemistry (Paula Yurkanis BRUICE), Pearson Int.Ed., 2006 Organic Chemistry (Robert C.Atkins, Francis A.Carey), 3th Ed.Mc Graw Hill, 2002 Organik kimya T.W. Graham Solomons, Craig B. Fryhle, çeviri: Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır. İstanbul : Literatür Yayıncılık MBG208 Bilimsel Sunum (Scientific Presentation) (2+0+0) 2 Öğrencinin bilimsel sunum yapma becerisini geliştirmek üzere öğrenciden moleküler biyoloji ve genetiğin herhangi bir alanında İngilizce sunum hazırlaması, bun sözlü ve yazılı olarak sunması beklenir. : The Craft of Scientific Presentations: Critical Steps to Succeed and Critical Errors to Avoid. M. Alley. (2013) 2nd Edition. Springer. MBG301 Moleküler Biyoloji I (Molecular Biology I) (3+0+4) 5 Hücre; hücre çekirdeği; gen anlatımı kontrolü; hücre sinyalizasyonu; hücre içi iskeleti; hücre bölünme döngüsü; hücre bölünme mekanizmaları.

17 Molecular Biology of the Cell. Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter (2014) 6th edition. P. Garland Science, New York. Yardımcı The Cell a Molecular Approach. Cooper, Hausman (2013) 6 th Sunderland, Massachusetts. edition. Sinauer Associates, Inc., MBG305 Biyoteknoloji (Biotechnology) (3+0+0) 3 Biyoteknolojiye genel bakış, biyoteknolojinin temel prensipleri: teknikte önemli mikroorganizmalar, mikroorganizmaların metabolizması, bitki ve hayvan hücre kültürleri, fermentasyonun teknik prensipleri, biyoteknolijide temel işlemler, mikrobiyal büyüme ve biyoürün oluşum kinetiği, biyoteknolojik prosesler, primer metabolitlerin üretimi, mayalanmalar, sekonder metabolitlerin üretimi, biyotransformasyonlar, enzim üretimi, çevre biyoteknolijisi, mikrobiyal liçing. Molecular Biotechnology. Dehlinger (2014) Jones & Bartlett Learning; Pap/Psc edition Yardımcı Biotechnology :Academic Cell Update Edition. D.P. Clark, N.J. Pazdernik. (2011) 1 st Edition. Academic Cell IMU053 Toplum ve Etik (2+0+0) 2 Etik kuramlarının güncel meselelere toplumsal ve politik olarak yansımaları ile uygulanmaları hususunda belli bir düzeyde idrak oluşturulması ve bunların üzerine düşünen, hassasiyet sahibi bireylerin meydana gelmesi. Sosyal uyum ve hakkaniyetin tesisi için gerekli olan değer yargılarının üretimi veya keşfi meselesinde bireyin takınacağı tavrın belirginlik kazanmasını ve sahiplenilmesini sağlamak. Bioethics : An Introduction For The Biosciences, Mepham, T. B, Oxford ; New York : Oxford University Press, Yardımcı Biology And The Foundation Of Ethics, Jane Maienschein, Michael Ruse. Cambridge, UK : Cambridge University Press, Genetik Sorunlar ve Tıbbi Etik, Ayşegül Demirhan Erdemir, Nobel Kitapevi, İstanbul, MBG302 Biyoinformatik (Bioinformatics) (2+2+0) 3 Biyoinformatik kavramı ve kullanım alanları, bilgi kuramı, bilginin toplanması, işlenmesi ve paylaşılması, veri bankası oluşturma ve kullanımı, protein ve nükleotid veri tabanlarının incelenmesi, primer dizaynı, nükleotid ve protein dizi analiz sonuçlarının değerlendirilmesi. Introduction to Bioinformatics, Arthur M. Lesk, Oxford University Press, New York, 2002.

18 Bioinformatics and Functional Genomics, 2nd edition, Jonathan Pevsner, Wiley-Blackwell, 2009 Bioinformatics : A Practical Approach, Shui Qing Ye, Chapman and Hall/CRC, London, Bioinformatics, ed. Jonathan M. Keith, Humana press, London, MBG304 Moleküler Biyoloji II (Molecular Biology II) (3+0+4) 5 Hücre bağlantıları; hücre adhezyonu ve hücre dışı matriks; eşey hücreleri ve döllenme; gelişimin hücresel mekanizmaları; farklılaşmış hücre ve dokuların bakımı ve onarımı; bağışıklık sistemi; kanser. İnsan kan hücrelerinden genomik DNA izolasyonu; polimerazla zincirleme sentez (PCR) ve uygulamaları; DNA mutasyonlarının belirlenmesinde kullanılan yöntemler. Molecular Biology of the Cell, 6th edition. Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P. Garland Science, New York, Molecular Cell Biology, H. Lodish. 7 th Edition. W. H. Freeman, New York, 2012 MBG308 Seminer (Seminar) (0+2+0) 1 Moleküler biyolojinin farklı alanlarında öğrenciler tarafından hazırlanan ve sunulan literatür özeti. MBG401 Moleküler Genetik (Molecular Genetics) (3+0+4) 5 Genetik mühendisliğine giriş. Rekombinant DNA teknolojisinde kullanılan teknikler tartışılacaktır. Bunlar; elektroforez prensipleri, e.coli transformasyonu, gen ekspresyonu analizi, polimeraz zincir reaksiyonu, cdna sentezi ve real time PCR, tanı sistemi olarak nükleik asit sekansları, mikro array, gen knockout, DNA parmak izi, DNA klonlama, restriksiyon enzimler, klonlama vektörleri, plasmid ve faj vektörleri, cdna klonlama ve cdna Kütüphaneleri, Genomik kütüphaneler ve Kütüphane taraması, protein display teknikleri, DNA dizi analizi, bakteri ve mayada klonlama. Old RW and Primrose SB Sixth edition, Principles of gene manipulation ", BlackWell Scientific Publications, An introduction to genetic engineering. Dr Desmond S. T. Nicholl, Cambridge University Presss. Gene cloning and DNA analysis: an introduction, T.A. Brown, Wiley-Blacwell MBG403 Sistem Biyolojisi (System Biology) (3+0+0) 3 Gen ekspresyonu ve protein-protein etkileşimi ile ilgili son ve en yüksek çıktılı yöntemler, biyolojik yapıların tanımlanması ve sistem olarak nasıl işlediği, interaksiyonlar ve networkler, matematiksel modellemenin prensipleri, elementer akış modelleri, enzimle katalize reaksiyonların kinetik modellemesi

19 Ders kitabı Handbook of Systems Biology, Academic Press, November 2012 MBG405 Bitirme Projesi I (Graduation Project I ) (0+0+8) 4 Öğrencinin bir öğretim üyesi danışmanlığında laboratuvar araştırması yapması, yapılan araştırma ve sonuçlarını yazılı ve sözlü bir rapor olarak sunması MBG402 Bitirme Projesi II (Graduation Project II ) (0+0+8) 4 Öğrencinin bir öğretim üyesi danışmanlığında laboratuvar araştırması yapması, yapılan araştırma ve sonuçlarını yazılı ve sözlü bir rapor olarak sunması IMU052 Yenilikçilik ve Girişimcilik Dersi (3+0+0) 3 Girişimcilik ve yenilikçilik, Ar-Ge, Üniversite-Sanayi-Kamu işbirlikleri, Fikri haklar, Ar-Ge fonları proje yönetimi, şirket bilgisi gibi konularda temel bilgiler vermektir. Böylece, akademik olarak üretilen bilgilerin sanayiye ve üretime aktarılması konusunda yöntemler sunulacaktır. Ders kitabı Karakaş, F., Tayşir, N. K. ve Yılmaz, B. (2013), Girişimcilik, Beta Basım Yayım. Patterns of Entrepreneurship Management, Kaplan, J. M. and Warren, A. (2009), John Wiley & Sons, New Jersey. TEKNİK SEÇMELİ DERSLER (TECHNICAL ELECTIVE COURSES) MBG310 Doku mühendisliği (Tissue Engineering) (3+0+0) 3 Bu derste hücre biyolojisinin temel prensipleri, ekstraselüler matriks ve reseptörlerin özellikleri, hücrehücre ve hücre-matriks etkileşimleri teorik ve deneysel düzeyde ele alınacaktır. Fiziksel, kimyasal ve elektriksel uyaranların hücre fonksiyonuna olan etkisi özellikle gen regülasyonu ve sinyal aktarımı prosesleri açısından açıklanacaktır. Doku yapısı ve fonksiyonu ve doku tamirinin klinik olarak ihtiyacına değinilerek doku mühendisliğine giriş yapılacaktır. İskele ( scaffold) dizaynı ve organlara özel doku mühendisliği uygulamaları anlatılacaktır. Nanotechnology and Tissue Engineering: The Scaffold, Cato T. Laurencin, Lakshmi S. Nair Yardımcı Principles of Tissue Engineering, Robert Lanza MBG410 Kanser Biyolojisi (Cancer Biology) (3+0+0)3 Bu derste kanser moleküler ve hücresel seviyede anlatılacaktır. Karsinogenez oluşumundaki anahtar genler tanımlanacaktır. Kanserin nedenleri ve tedavisindeki biyolojik prensipler açıklanacaktır. The Biology of Cancer by Robert A. Weinberg

20 MBG309 Ekoloji (Ecology) (3+0+0) 3 Yaşam kalitesi ve dünyanın geleceğini yakından ilgilendiren çevre sorunlarının kaynaklarını, canlı ve cansız çevreye zararlarını ve bunların giderilme yöntemleri, ekoloji ve çevre bilimleri, atmosfer kirliliği, su kirliliği, toksik metal kirliliği, petrol sorunları, tarım kimyasalları sorunları, katı atık kirliliği, çevre perspektifleri. Ecology. Cain, Bowman, Hacker. Third Edition. Sinauer Associates MBG312 Protein Mühendisliği (Protein Engineering) (3+0+0) 3 Bigisayar tabanlı metodlarla Protein yapı analizi, protein yapı ve klasifikasyonu, amino asit dizisi ve protein yapısı ve fonksiyonu ile ilişkisi, protein katlanma işleminin önemi ve stabilitesi, doğal ve değiştirilmiş genlerin ekspresyonu için plazmid oluşturmak, protein stabilitesini ve fonksiyonunu test etmek için mutagenez deneylerini planlanması, mutasyon eklemek için primer dizaynı, PCR temelli mutagenez deneyleri biyokimyasal metotlarla protein izolasyonu, bir biyoteknolojik keşif için basit bir araştırma planı hazırlığı. Protein Engineering and Design, S.J. PAerk, JH.R. Cochran. CRC, Press Introduction to Proteins: Structure, Function, and Motion, A. KEssel, N. Ben_Tal, CRC Press,Introduction to protein structure. C. Branden, J. Tooze, Garland Science MBG407 Bitki Fizyolojisi ve Gelişimi (Plant Physiology and Development) (3+0+0) 3 Bu derste bitkilerin büyüme, gelişme ve farklılaşmaları esnasında gerçekleşen metabolik olayların fizyolojik mekanizmaları anlatılacaktır. Bu ders kapsamında; Bitki hücrelerinin yapısı ve metabolitleri, bitki-su ilişkileri, mineral beslenme ve bitki boyunca taşınımı, bitkilerdeki önemli metabolik olaylar ile büyüme ve gelişme sırasındaki fizyolojik değişimler, bitkilerin ışığa verdikleri yanıtlar ile çiçeklenmenin bitkilerde nasıl denetlendiği konuları anlatılacaktır. Plant Physiology and Development. Lincoln Taiz, Eduardo Zeiger, Ian M. Moller, Angus Murphy. ISBN: MBG313 İmmünoloji (Immunology) (3+0+0) 3 Doğuştan (innate) ve sonradan kazanılan (adaptive) bağışıklık sistemlerinin moleküler mekanizması ayrıntılı işlenecektir. Dersin konuları; immune cevap, immün supresörler, bağışıklık sistemindeki farklı hücre çeşitlerinin iletişimi ve otoimmün sistemini içermektedir. Kuby Immunology- Owen, Punt,Stranford. 7th edition. W. H. Freeman.(2013)

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı Kataloğu İstanbul 2015 İçindekiler SUNUM... 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tanımı... 1 EEM Bölümünün Vizyon

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL ( T = Haftalık teorik ders saati; U = Haftalık uygulama ders saati; K = Dersin

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat 2015 ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN Kapsamlı Müfredat HAZIRLAYANLAR ve ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Maksut Coşkun Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi moskun@ankara.edu.tr Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe

Detaylı

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur.

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur. Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli, cevheri kendi içimizden çıkarmak zorundayız. İcra eden, tatbik

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 1. Sınıf Güz Dönemi (1. Dönem) Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS 0803103 Genel Kimya I 6 0 6 6 0803104 Genel Kimya Lab. I 0 4 2 2 0803112 Seçmeli Beden Eğitimi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat MATEMATİK I Ön Koşul Dersleri YOK 0301201 0302201 Kredi AKTS 1 4+0 4 5 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

Puan Türüne Göre Programlar

Puan Türüne Göre Programlar Puan Türüne Göre lar www.emu.edu.tr 1 2015 2 DİL1 Mütercim - Tercümanlık... 1 İngilizce Öğretmenliği... 2 MF1 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF3 Moleküler Biyoloji

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 2011-2012 AKTS KATALOĞU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 2011-2012 AKTS KATALOĞU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 2011-2012 AKTS KATALOĞU AKTS Kordinatörü Doç. Dr. Emine Elçin EMRE Tel: +90 342 3601200 (Dahili: 1827) Fax: +90 342 3601032 E-mail: oruc@gantep.edu.tr

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İÇİNDEKİLER Misyon - Vizyon... 5 Neden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi... 6 Fen-Edebiyat Fakültesi... 10 Arkeoloji Bölümü...11 Coğrafya Bölümü...12 Matematik Bölümü...13

Detaylı

2010-2011 İÇİNDEKİLER

2010-2011 İÇİNDEKİLER 20102011 İÇİNDEKİLER 20102011 I. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA Koç Üniversitesi Tarihçesi Koç Üniversitesi nin Misyonu ve Vizyonu Neden Koç Üniversitesi Araştırma Olanakları 03 04 04 07 ii. İşletme Enstitüsü

Detaylı

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR EK-2 Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR AIB101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2+0) 2 AKTS 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi okumanın amacı ve İnkılâp kavramı:

Detaylı

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yüzde Yüz İngilizce Eğitim Yapan Devlet Üniversitesi Yasamın Içinde... 2016 İÇİNDEKİLER Sunuş 02 2015-2016 Tanıtım Kitapçığı Misyon - Vizyon Neden Adana BTÜ? Fakülteler ve Bölümler Yüksekokullar Enstitüler

Detaylı

DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR I YARIYIL TBD

DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR I YARIYIL TBD DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR I YARIYIL TBD 101 Botanik I (2 2) 3 Botanik biliminin sınıflandırılması, sitoloji (hücre bilimi), hücre organelleri, nükleus, kromozomlar, ergastik maddeler,

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 İçindekiler 6 Rektörden Mesaj 8 Tarihçe 10 Eğitim Olanakları 12 Uluslararası İşbirliği 14 Burslar ve Başarı Ödülleri 16 Öğrencilere Hizmetler 20 Kampüsler 22 Ayazağa Kampüsü

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI. 2. Çevre Mühendisliği Eğitimi ve Meslek Alanındaki Gelişmeler Çalıştayı. 25-26 Mart 2011 ANTALYA

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI. 2. Çevre Mühendisliği Eğitimi ve Meslek Alanındaki Gelişmeler Çalıştayı. 25-26 Mart 2011 ANTALYA TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 2. Çevre Mühendisliği Eğitimi ve Meslek Alanındaki Gelişmeler Çalıştayı 25-26 Mart 2011 ANTALYA Çalıştay Kitabı 3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...5 Açılış Konuşması...9 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Burada istediğin her şey olabilir, ideallerini gerçekleştirebilirsin.

Burada istediğin her şey olabilir, ideallerini gerçekleştirebilirsin. Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer / İstanbul T +90 (212) 338 1000 F +90 (212) 338 1355 bizesorun@ku.edu.tr Koç Üniversitesi Batı Kampüsü Rumelifeneri Yolu Karşısı Emlak

Detaylı

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 2 3 İÇİNDEKİLER Rektörümüzün Mesaji... Genel Bilgi... Misyon ve Vizyon... Sayılarla Üniversitemiz...

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF BİRİNCİ YARIYIL Genel Biyoloji-I (4 0 0) (AKTS: 8) Biyoloji Nedir? Biyolojinin konuları ve çalışma alanları, yaşamsal moleküller, hücre ve yapısı, hücre

Detaylı

Burada istediğin her şey olabilir, ideallerini gerçekleştirebilirsin.

Burada istediğin her şey olabilir, ideallerini gerçekleştirebilirsin. Burada istediğin her şey olabilir, ideallerini gerçekleştirebilirsin. Her şeyin merkezine seni koyduk. Seni ve ideallerini Çünkü inanıyoruz ki, dünyayı ancak sen değiştirebilirsin. Uluslararası vizyonuyla

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler 4 Rektörden Mesaj 6 Tarihçe 8 İTÜ'lü Olmak 10 Eğitim Olanakları 12 Uluslararası İşbirliği 14 Burslar ve Başarı Ödülleri 16 Öğrencilere Hizmetler 20 Kampüsler 22 Ayazağa Kampüsü 24 Bilgisayar

Detaylı

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu Şubat 2014 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu nun oluşturulması amacıyla, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB)

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇİNDEKİLER 5 7 9 10 11 12 13 14 REKTÖR DEN ENSTİTÜ MÜDÜRÜ NDEN GENEL BİLGİLER VE TARİHÇE ÇUKURSARAY GÜNÜMÜZDE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM YAPISI FEN

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1., 2. ve 3. SINIFLAR İÇİN ÖĞRENCİ KILAVUZU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1., 2. ve 3. SINIFLAR İÇİN ÖĞRENCİ KILAVUZU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1., 2. ve 3. SINIFLAR İÇİN ÖĞRENCİ KILAVUZU Değerli Öğrencilerimiz, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 60 yıllık köklü geçmişiyle kuruluşundan bu yana iyi insan-iyi hekim yetiştirme

Detaylı

Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri

Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri 1 2 Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri Ankara Aralık 2010 GENEL KOORDİNATÖRLER YILMAZ TUNA SÜLEYMAN ALATA EDİTÖRLER ÖZGÜR KADİR ÖZER LEVENT

Detaylı

T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü

T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Cedimoğlu Düzenleyen Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cemil Karacadağ

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2011 2015 STRATEJİK PLANI PROF.DR. TAMER YILMAZ DOÇ.DR. SALİM YÜCE DOÇ.DR. MUHLİS NEZİHİ SARIDEDE DR. ZEYNEP IŞIK NİSAN 2010 Sayfa 2 SUNUŞ Üniversitelerin

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı