Doç. Dr. Erdal Aktan Tınaztepe Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, Buca- İzmir 31 Ocak 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doç. Dr. Erdal Aktan Tınaztepe Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, Buca- İzmir 31 Ocak 2014"

Transkript

1 Doç. Dr. Erdal Aktan Tınaztepe Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, Buca- İzmir 31 Ocak 2014

2 PKOS Tanımlamaları NIH 1990 Kriteleri: Tanı için 2 kriter gerekli (%6-8) Hiperandrojenemi veya hirsutism (ZORUNLU) Oligo/anovulasyon (ZORUNLU) Polikistik over Rotterdam 2003 Kriterleri: Herhangi ikisi(%10-12) Hiperandrojenemi veya hirsutism Oligo/anovulasyon (!!!!) Polikistik over AE-PCOS 2006 Kriterleri: Tanı için 2 kriter gerekli Hiperandrojenemi veya hirsutism (ZORUNLU) Oligo/anovulasyon Polikistik over

3 PKOS Fenotipleri

4 Bu 3 Tanı Kriteri Nasıl Tanımlanmıştır?

5 PCOM

6 PCOM

7 Ferriman-Gallwey Skorlaması FG Skor>8

8 Hiperandrojenemi Serbest Testosteron: Yüksek veya FAI (free androgen index) >4.5 FAI= 100 x (Total testosteron/shbg) (ng/dl ve nmol/l)

9 İnfertilite Yakınması +PKOS Bizi Esas Olarak İlgilendiren Mekanizma: Oligoovulasyon Kronik anovulasyon

10 Tanı için yeterli kriter: OLİGOMENORE veya AMENORE dir. OLİGOMENORE: Siklus >35 gün AMENORE: >180 gün adet görmemek Broekmans FJ et al. PCOS according to the Rotterdam consensus criteria: change in prevalence among WHO-II anovulation and association with metabolic factors BJOG 2006; 113:

11

12 SİKLUS UZUNLUĞUNA GÖRE ANOVULASYON SIKLIĞI Siklus süresi (gün) <26 (23.9 ± 1.8) (29.1 ± 2.4) >35 (39.5 ± 5.3) Anovulasyon (%) 13.6* 5.2** 11.5* * vs** p<0.01 Kısa vs Normal siklus: Anovulasyon OR= 2.89 (95%CI ) Uzun vs Normal siklus: Anovulasyon OR= 2.40 (95% CI ). Mumford SL et al. J Clin Endocrinol Metab October; 97(10): E1871 E1879 Prospektif kohort çalışma.

13 PKOS / İnfertilite: Tedavi öncesi Tetkikler Semen analizi: Erkek faktörü ekartasyonu Jinekolojik bakı ve TVUSG de: Endometriosis, HDRSPNX ekartasyonu Uterin anomaliyi işaret eden bulguların ekartasyonu Anamnezde tuboperitoneal faktör için bulgu olmaması Tedavi öncesi rutin olarak HSG: Gerekli mi?

14 PCOS Lİ KADINLARDA BİRİNCİL TEDAVİ BAŞLANGICI ÖNCESİNDE RUTİN HSG GEREKLİ Mİ? Tubal açıklığın HSG ile ERKENDEN değerlendirilmesi, klinik öykü uterin ya da tubal patoloji kuşkusuna işaret ettiğinde (pelvik enfeksiyon, cerrahi, hidrosalpenks) endikedir. Fakat bu şekilde bir kuşku yoksa, bu tetkik, 3-6 ovulatuvar tedavi siklusunda gebe kalamayan anovulatuvar kadınlara saklanmalıdır. Bu tetkikin ERKENDEN kullanılması, 35 yaş üstü kadınlarda fertilite hızla düşerken etkili olmayabilecek bir tedaviden kaçınmak için de isabetli bir karar olur. The Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine Fertil Steril 2013;100:341 8.

15 POST-KOİTAL TEST GEREKLİ Mİ? Conclusion: Routine use of the postcoital test in infertility investigations leads to more tests and treatments but has no significant effect on the pregnancy rate.

16 PKOS/Obeslerde Yaşam Tarzı Değişiklikleri. Kilo vermek, en az %5 Diyet, egzersiz, bariatrik cerrahi CC, gonadotroopinler ve ovarian diatermiye yanıt artar, ovulasyon artar. Egzersiz: IR azalır. Alkol sigara bırakmak

17 PKOS: OI için Birincil Tedavi OI için ilk tercih Clomiphene Citrate dır. D2-5 başlanır. 5 gün kullanılır mg/gün. %75-80 olguda ovulasyon sağlanır. %22 ye kadar ovulatuvar siklus başına konsepsiyon 6siklusta %50-60, 9 siklusta %70-75 kümülatif gebelik Tedavi 6 ovulatuvar siklusla sınırlanmalıdır. Hasta ile görüşülerek kişisel bazda en çok 12 siklusa uzatılabilir. Uygulamadan önce; BMI, yaş ve diğer inf nedenleri dikkate alınır. İleri yaşta düşük başarı, gonadotropinlerle OI veya IVF i düşündürebilir.

18 CC ile Tedavi Takibi İyi sonuç almak için USG ile takibin zorunlu olmadığını gösteren büyük çalışmalara rağmen* Birçok merkez ilk siklusu -etkili dozu bulmak için- USG ile takip eder. Tahmini luteal fazda bir ya da iki P4 tayini ile ovulasyon dozunun bulunması hcg uygulamasının gebelik oranını arttırdığına dair bulgu yok.*

19 Bir Ek: CC ile tedavi olgusuna bir de tersden bakarsak: Görüldüğü gibi, CC + coitus şeklindeki tedaviyi Düzenli ve gün peryodlarla adet gören hastalara uygulamıyoruz.

20 İlişki Sıklığını Düzenlemek Gerekir mi? Kendi frekanslarına mı bırakalım? Frekanslarını sorgula ona göre karar ver. Haftada 2-3 ise başka öneriye gerek yok. Frekans önerelim mi? 2-3/hafta Olası ovulasyon zamanını kapsayacak gün aşırı ilişki Takip/hCG ile zamanlanmış ilişki mi önerelim?

21 OI Sonrası Coitus Sıklığının Düzenlenmesi/ Hasta Uyumu 2-3 günde bir coitus önerilmiş Kayıt tutmaları istenmiş Öneriye uyum: İlk ayda %75 sonra giderek azalıp 6. ayda %55 Legro RS et al. N Eng J Med 2007; 356:

22 PKOS/CC Folliküler gelişim takipsiz Ulaşım sorunu olan veya tercih (ekonomik) Siklus başı bazal TVUSG D2-5 başlayan 5 gün süreli CC CC kulanımının bitiminden 4 gün sonra başlayan zamanlanmış ilişki 10 gün süre ile toplam 5 kez zamanlanmış ilişki D22-24 serum P4 Ovulasyon sağlanan doz ile 5 siklus daha devam

23 PKOS/CC Folliküler gelişim takipli Bu yöntemi tercih edenler için Siklus başı bazal TVUSG, önceki aydan CL persist? D2-5 başlayan 5 gün süreli CC CC kullanımı bitişinden 4 gün sonra ilk TVUSG takip Daha sonra gerekli aralıklarla takip Tercihen F>18 mm iken hcg uygulaması (hcg uygulaması zamanlanmış ilişkiyi 1 adet ile sınırlayabilmek için) Ertesi gece 1 kez zamanlanmış ilişki

24 DİĞER KARARLAR CC tedavisi, ovulasyon induksiyonunda etkili olduğundan emin olabilmek için monitorize edilmelidir. Monitorizasyon seçeneği hastanın gereksinimlerine göre kararlaştırılır ve ayarlanır. The Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine Fertil Steril 2013;100:341 8.

25 PKOS da CC Rezistansı CC rezistansı 150 mg/ gün doza kadar çıkılmasına rağmen ovulasyon olmamasıdır. Bu, yükselen FSH a rağmen overlerin yanıt vermemesi anlamına gelmektedir. PKOS da CC rezistansı %15-40 IR, HA, Obesite CC rezistansı için major faktörlerdir. Ayrıca, bir genetik predispozisyon da bildirilmiştir.

26 CC Etkli Dozunu Bir Siklus İçinde Bulamaz mıyız?

27 Basamak Tedavisi: TVUSG ile Folliküler Yanıt Takibi Zorunlu 50 mg/gün başlangıç dozu ile 5 günlük Klasik CC uygulaması (D5-9) D14 TVUSG: yanıt (>10 mm foll) saptanmazsa Hemen 100 mg/gün doz ile tekrar 5 günlük bir CC kürü başla (D14-18) D21 TVUSG: yanıt (>10 mm foll) saptanmazsa Hemen 150 mg/gün doz ile tekrar 5 günlük bir CC kürü başla (D21-25) D28 TVUSG: Yanıt yoksa: CC rezistansı. Bradley S. Am J Obstet Gynecol 2009;200:510.e1-510.e4.

28 Basamaklı vs Klasik Doz ArtırmaYöntemi Basamaklı: (n=31) Kontrol: Retrospektif historical olgular 100 ve 150 mg dozlardaki ovulasyon oranları stair stepte klasik yöntemdeki benzerlerinden daha yüksek Ovulasyona ulaşma süresi stair stepte daha kısa CPR benzer Bradley S. Am J Obstet Gynecol 2009;200:510.e1-510.e4.

29 Adeti Gecikmiş PKOS Hastalarında CC Başlamak İçin Progestin Çekilme Kanaması Oluşturalım mı?

30 CC/Plasebo, Metformin/Plasebo, CC+Metformin/Plasebo Diamond MP et al.

31 PKOS da CC Direnci: İdaresi Geleneksel İkincil Tedaviler: Gonadotropinler LOD: Laparoscopic ovarian drilling

32 Chronic Low Dose Step-up Gonadotropin 37,5-75 IU/gün ile başlanır 14 gün bu doz arttırılmaz (Bu arada kontrol et) Bu süre içinde en az bir follikül aktif faza geçerse -yani 10 mm- aynı dozda takip et 14 günde aktif faza geçmezse başlangıç dozunun %50si kadar arttır Aktif faza geçene kadar haftada bir bu düzeyde arttır Aktif faza geçtiği dozda takip et 1 ya da 2 follikül >18 mm iken ovulasyonu tetikle

33 PKOS/Gonadotropin Protokolleri Takip USG ile folliküler gelişim takibi zorunlu E2 takibi??? hcg uygulaması iptali: 2 den fazla 16 mm follikül 2 adet 16 mm ve 2 adet 14 mm folliküller E2 max > 1000 pg/ml <38 yaş Düşük doz rejimlerde: %70 monofolliküler gelişim %20 gebelik <%6 çoğul gebelik ve <%1 OHSS

34 İnositol 3 gm/g 4 hafta önce başlıyor/ vit B8, intracellular second messanger Restores IR / Inofolic Morgante G, Orvieto R, Di Sabatino A, Musacchio MC, De Leo V. Fertil Steril Jun 30;95(8):

35 Laparoskopik Ovarian Drilling

36 Laparoscopic Ovarian Drilling Monopolar koter veya laser ile 4-10 delik Tekrar önerilmez %50 sinde adjuvan tedavi gerekir Ovulasyon yoksa 3 ay sonra CC eklenebilir 6 ay sonra gonadotropin eklenebilir Canlı doğum maliyeti gonadotropinlere göre %22-33 az Başarıyı arttıran kriterler >10IU/L LH, normal BMI ve kısa inf süresi Adhezyon, POF??? Takip sorunu olan hastalarda gonadotropinlere tercih edilir

37 Laparoskopik Ovarian Drilling

38 Laparoscopic Ovarian Drilling vs Gntrpn: (CC resistance, 2nd line) LBR

39 Laparoscopic Ovarian Drilling vs Gntrpn: (CC resistance, 2nd line) Çoğul Gebelik

40 PKOS da CC Direnci: İdaresi Yeni İkincil Tedaviler: CC+İnsülin sensitize ediciler: CC+Metformin Aromataz inhibitörleri: Letrozole Dexamethasone OK N-acetyl cysteine

41 İnsulin Direnci 1. En iyi ikincil tedavi METFORMİN+CC 2. Sonuç alınmazsa 1. LOD?? Birlikte Jin cerrahi gerekenlere? 3 ay sonra CC 2. Gndtrpn?? 3. Aromataz inhibitörleri: Letrozole

42 PKOS da CC Tedavisi Sonuçları CC rezistansı: 150 mg/gx5 doza çıkılmasına rağmen ovulasyon elde edilememesi CC Tedavi Başarısızlığı: 6 ovulasyonlu siklusa rağmen gebelik elde edilememesi

43 PKOS da : CC veya Rezistansa İkincil Tedavilerde Başarısızlık Durumunda Tedavinin devamı nasıl olacak? Gonadotropinler, LOD / IUI / IVF???

44

45

46 CC Başarısızlığında Gntrpn Önerisi Neye Dayanıyor? 240 WHO Grup 2 infertil kadında Hepsine önce CC tedavisi CC Direnci ya da CC Başarısızlığı olanların hepsine Gntrpn ile OI şeklinde devam Başlangıçtan itibaren 24 aya dek izlem Kümülatif PR artıyor Bir karşılaştırma yok. Eijkemans MJC et al. Human Reprod 2003; 18:

47 HCG ile ovulasyon+ zamanlanmış ilişki Birincil tedavi karşılaştırmasında FSH grubunda CC grubuna göre: (n=38/104 siklus vs n=38/91 siklus) Kadın başına PR (p=0,09) ve 3 siklustaki kümülatif PR (p=0,06) daha yüksek olmaya eğilimli bulunmuştur. Lopez E et al. Reprod Biomed Online 2004;

48 HCG ile ovulasyon+ zamanlanmış ilişki Her iki grupta gebe kalmayanlar karşılıklı tedavi değiştirmişlerdir: FSH n= 27 CC ve CC n=21 FSH Sekonder FSH tedavisi grubunda PR/ kadın = % 33.3 PR/siklus = %14 (9/66) Sekonder CC tedavi grubunda PR/kadın = %5 PR/Siklus = %2 (1/56) Lopez E et al. Reprod Biomed Online 2004;

49

50 Tedavi Başarısızlığından Sonra IUI un Yeri Var mıdır? Birincil Tedavi olarak: CC + Zamanlanmış Cinsel İlişki vs CC+IUI (188 kadın, 259 siklus) RCT PR: İki grupta benzer Abu Hashim H et al. Intrauterine insemination versus timed intercourse with clomiphene citrate in polycystic ovary syndrome: a randomized controlled trial Acta Obstet Gynecol Scand 2011;90:

51 ÇALIŞMA PROTOKOLU BMC Womens Health Oct 25;13(1):42. [Epub ahead of print] The M-OVIN study: does switching treatment to FSH and / or IUI lead to higher pregnancy rates in a subset of women with world health organization type II anovulation not conceiving after six ovulatory cycles with clomiphene citrate -- a randomised controlled trial. Nahuis MJ, Weiss NS, van der Veen F, Mol BW, Hompes PG, Oosterhuis J, Lambalk NB, Smeenk JM, Koks CA, van Golde RJ, Laven JS, Cohlen BJ, Fleischer K, Goverde AJ, Gerards MH, Klijn NF, Nekrui LC, van Rooij IA, Hoozemans DA, van Wely M. 1) CC plus intercourse 2) CC plus IUI 3) gonadotrophins plus intercourse 4) gonadotrophins plus IUI

52 Consensus on infertility treatment related to PCOS The Thessaloniki ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS Consensus Workshop Group* March 2 3, 2007,Thessaloniki, Greece Tedavi Başarısızlığında Öneri PKOS da birincil veya ikincil tedavi seçenekleri ile gebe kalmayan hastalar için öneri: IVF ile tek embriyo transferi IUI önerilen bir seçenek değil. Thessaloniki ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS Consensus WorkshopGroup Consensus on infertility treatment related to polycystic ovary syndrome. Fertil Steril 2008; 89:

53 PKOS/İnfertilite de Tedavi: Sonraki Adımlar CC ile Tedavi Gebelik Rezistans Tedavi Başarısızlığı Geleneksel İkincil Tedaviler Yeni İkincil Tedaviler Gndtpn ile OI+coitus? Gebelik IVF Gebelik IVF

54 Dikkatiniz için teşekkürler

55 PKOS/CC Rezistansı nda Metformin Kullanımı Glukoz intoleransı saptanan hastalarla sınırlandırılmalıdır. Temel riski: KC, böbrek veya konjestif kalp yetmezliği olanlarda laktik asidoz mg/gün, uygulamadan 6-8 hafta önce başlanması IR nı gidermek için Thessaloniki ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS Consensus WorkshopGroup (2008) Consensus on infertility treatment related to polycystic ovary syndrome. Fertil Steril 89:

56 İnsulin Rezistansı PKOS lu hastaların %50-70 inde IR gözlenir. HOMA-IR = Açlık insulin (µu/ml) x AKŞ (mg/dl)/ 405 HOMA-IR>2.5 IR

57 CC Rezistansında 3. Jenerasyon Aromataz İnhibitörü Letrozole Androjen Östrojen sentezini engeller: Sanral: Hipotalamik/hipofizer aksta östrojenik negatif feed-back engellenir Gonadotropin salgısı artar Periferik: Folliküllerde FSH a duyarlılık artar

58 CC Rezistansında 3. Jenerasyon Aromataz İnhibitörü Letrozole Yarılanma ömrü: AI leri.. 2 gün CC. 2 hafta Bu da CC ın -özellikle ardışık kullanımlarında- dokuda birikici etkilerine bağlı olarak endometrium ve servikal mukus üzerinde olumsuz etkilerinin fazla olmasına neden olmaktadır.

59 CC Rezistansında 3. Jenerasyon Aromataz İnhibitörü Letrozole Kullanımı: 2.5 veya 5 mg/gün D3 başla, 5 gün süre ile 5 mg/gün grubunda total matür follikül sayısı ve gebelik oranı daha yüksek. Yang MQ, Quan S, Li H, Song YL, Xing FQ (2008) Effect of two different doses of letrozole in promoting ovulation in infertile women with polycystic ovarian syndrome. Nan Fang Yi Ke DaXue Xue Bao 28:

60

61 Short: D1-5: 5 mg/d Long letrz. 1 twin Long: D1-10: 2.5/mg/d OHSS none

62 Dexamethasone CC Rezistan PKOS lularda Hipofiz ve foll üzerinde östrojen etkisini baskılar Dolaylı olarak, serum GH ve IGF-1 ve foll IGF-1 konsantrasyonunu arttırır 200 mg/gün CC (D5-9) ve 2 mg/gün DXM (D5-14) vs tek başına CC : %88 vs %20 ovulasyon Parsanezhad ME, Alborzi S, Motazedian S, et al. Fertil Steril 2002;78: DXM 2mg/g+CC 100mg/g vs Plasebo+CC 100 mg/g Ovulasyon ve gebelik oranları DXM grubunda yüksek (Ov: 75 vs 15% ve PR: 40 vs 5%) Elnashar A, Abdelmageed E, Fayed M, et al. Hum Reprod 2006;21:

63 CC Rezistan PKOS lularda OK kullanımı Hipotalamo-hipofizer aksın 2 siklus baskılanması: Serum LH ve E2 ve Androjen düzeyleri azalır Sonrasında CC D5-9: Ovulasyon ve gebelik oranları anlamlı şekilde artar Branigan EF, Estes MA. Treatment of chronic anovulation resistant to clomiphene citrate (CC) by using oral contraceptive ovarian suppression followed by repeat CC treatment. Fertil Steril 1999; 71: Branigan EF, Estes MA. A randomized clinical trial of treatment of clomiphene citrate-resistant anovulation with the use of oral contraceptive pill suppression and repeat clomiphene citrate treatment. Am J Obstet Gynecol 2003; 188:

64 CC Rezistan PKOS lularda N-acetyl-cysteine (NAC) CC 100 mg/g D3-7 + NAC 1.2 g/g D3-7 vs CC 100 mg/g D3-7+ plasebo D3-7 RCT Ovulasyon oranı: 49.3% vs 1.3% PR: 21.3% vs 0% Rizk AY, Bedaiwy MA, Al-Inany HG. N-acetyl-cysteine is a novel adjuvant to clomiphene citrate in clomiphene citrate-resistant patients with polycystic ovary syndrome. Fertil Steril 2005; 83:

65 CC rezistansında NAC vs Metformin NAC vs Metformin: RCT Ovulasyon: %6.7 vs %51.6 (p<0.05) Elnashar A et al. Fertil Steril 2007; 88: NAC+CC vs Metformin+CC: RCT Ovulasyon: %20.0 vs. %69.1 (p = 0.002) PR: %5.3 vs. %22.7 (p = 0.020) Abu Hashim H et al. J Womens Health (Larchmt) 2010;19:2043 8

66 PKOS da CC tedavisine alternatif Birincil tedavi seçenekleri Kilo kaybı ve yaşam tarzı değişiklikleri İnsulin sensitize edici ajanlar 3. jenerasyon aromataz inhibitörleri Laparoskopik ovarian drilling Minimal stimulasyon protokolu D3 ufsh protokolu Not: Bundan sonraki slaytlar bu bölüme aittir.

67 PKOS da Metformin Kullanımı CC a metformin eklemenin bir avantajı olduğu düşünülmemektedir. Thessaloniki ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS Consensus WorkshopGroup (2008) Consensus on infertility treatment related to polycystic ovary syndrome. Fertil Steril 89:

68 CC+Metformin/PKOS İnfertilite 6 ay takip RCT Legro, RS et al.

69 Letrozole vs CC: 841 olgu Meta-analiz Letrozolde siklus başına daha az matür follikül sayısı SMD:-1.41 Letrozole ve CC grupları aşağıdaki parametreler açısından benzer: Ovulasyon oranları PR Abortus oranları Çoğul gebelik oranları

70 Minimal Stimulasyon Protokolu CC 100 mg/g X 5 g + hmg 150 IU (D9) Non-ART uygulamalarda kullanılışlı. 113 PKOS lu kadında RCT Minimal stim vs CC 3 siklus PR/kadın: %24.1 vs %21.8 p>0.05 Abu Hashim H, Bazeed M, Abd Elaal I (2012) Minimal stimulation or clomiphene citrate as Wrst line therapy in women with polycystic ovary syndrome: a randomized controlled trial. Gynecol Endocrinol. 28:87 90.

71 Day 3 ufsh protokolü D3 ufsh 75 IU + CC vs CC 911 PKOS lu kadın 2573 siklus Prospektif PR: D3 ufsh+cc grubunda anlamlı yüksek %22 vs %9.3 Abortus oranları benzer RCT gereksinimi var Mukherjee S, Sharma S, Chakravarty BN (2010) Comparativeevaluation of pregnancy outcome in gonadotrophin-clomiphene combination vs clomiphene alone in polycystic ovarian syndrome and unexplained infertility a prospective clinical trial. J Hum Reprod Sci 3:80 84.

72 Letrozole Güvenilirliği 2005de ASRM Letrozole ile kardiak ve kemik anomalilerinde kontrollara göre artış bildirmiş. Eleştiriler: Letrozole grubu çok küçük Kontrol grubu infertiller değil normal kontrollar 21 bebek takipten düşmüş Kontrol grubunda USGde şüpheli olguların doğum için tersiyer hastanelere sevki. Anomalili olguların az görünmesi.

73 Letrozole Güvenilirliği: 911 ve 477 olgulu 2 retrospektif çalışma Letrozole vs CC Konjenital malformasyon, kromozomal anomali: Benzer (2.4% vs 4.8%) CC grubunda yüksek (0% vs 2.6%) Major kardiak anomali oranı: CC grubunda daha yüksek (0.2 % vs 1.8% p=0.02) Tulandi T, Martin J, Al-Fadhli R et al (2006) Congenital malformations among 911 newborns conceived after infertility treatmentwith letrozole or clomiphene citrate. Fertil Steril 85: Forman R, Gill S, Moretti M, Tulandi T, Koren G, Casper R(2007) Fetal safety of letrozole and clomiphene citrate for ovulationinduction. J Obstet Gynaecol Can 29:

74 Letrozole Güvenilirliği: RCT: Letrozole vs CC Letrozole vs CC: 269 vs 420 hasta 200 spontan gebe Letrozole grubu: 1 komplet yarık damak, 1 major konjenital kalp problemi CC: 1 talipus equinovarus Spontan gebe: 1 talipus equinovarus Badawy A, Shokeir T, Allam AF, Abdelhady H (2009) Pregnancy outcome after ovulation induction with aromatase inhibitors or clomiphene citrate in unexplained infertility. Acta Obstet Gynecol Scand 88:

75

PCOS ve IUI için gonadotropinlerle ovülasyon indüksiyonu: güncel yaklaşımlar

PCOS ve IUI için gonadotropinlerle ovülasyon indüksiyonu: güncel yaklaşımlar PCOS ve IUI için gonadotropinlerle ovülasyon indüksiyonu: güncel yaklaşımlar Doç.Dr.Mesut ÖKTEM Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Üreme Tıbbı ve İnfertilite Seksiyonu

Detaylı

POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Blast TSRM. Derlemeler. Guideline. Komite Raporları. Literatürden Seçmeler. www.tsrm.org.tr

Blast TSRM. Derlemeler. Guideline. Komite Raporları. Literatürden Seçmeler. www.tsrm.org.tr TSRM Blast Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Bülteni YIL:1 SYI:1 OK-ŞUBT/2014 ISSN: 2148-3361 Derlemeler Guideline ULUSL ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ ve İNFERTİLİTE KONGRESİ 06-09 KSIM 2014 Maxx Royal Otel

Detaylı

İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA ETKİSİ

İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA ETKİSİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİN TERATOZOOSPERMİNİN ICSI de GEBELİK SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TEZ DANIŞMANI Klinik Şefi Doç.Dr. A.Süha

Detaylı

Gebelik Takibinde Güncel Yaklaşımlar New Aspects of the Routine Prenatal Care

Gebelik Takibinde Güncel Yaklaşımlar New Aspects of the Routine Prenatal Care New Aspects of the Routine Prenatal Care Uzm. Dr. Tonguç ARSLAN, Doç. Dr. Alin BAŞGÜL YİĞİTER İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Yakan B, Başak EB ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜP BEBEK ÜNİTESİNDE OCAK 2005-AĞUSTOS 2006 TARİHLERİ ARASINDA TEDAVİ GÖREN HASTALARIN KLİNİK GEBELİĞİ ÜZERİNDE BAZI PARAMETRELERİN

Detaylı

. Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi

. Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi . Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (JOPP dergisinin devamıdır) ISSN 2148-273X Ocak 2014 Cilt: 6 Sayı: 1 SAHİBİ Necati TAŞKIN (Hastane Yöneticisi) EDİTÖRLER Ali İsmet TEKİRDAĞ, Sultan KAVUNCUOĞLU,

Detaylı

bünyesinde birçok bilimsel toplantı ve profesyonel kursa ev sahipliği yapmaktadır.

bünyesinde birçok bilimsel toplantı ve profesyonel kursa ev sahipliği yapmaktadır. 1 Ankara Üniversitesi Üreme Sağlığı Teşhis, Tedavi, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezimiz Ankara Üniversitesi Rektörlüğünce ülkemizde üreme sağlığı ve yardımcı üreme teknikleri üzerine bilimsel araştırmalar

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU

ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU Adrenal ve Gonadal Hastalıklar Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. 2015 - ANKARA ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma

Detaylı

ADRENAL ve GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU ISBN: 978-605-4011-20-9. ADRENAL ve GONADAL HASTALIKLAR ÇALIŞMA GRUBU

ADRENAL ve GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU ISBN: 978-605-4011-20-9. ADRENAL ve GONADAL HASTALIKLAR ÇALIŞMA GRUBU ADRENAL ve GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU ISBN: 978-605-4011-20-9 ADRENAL ve GONADAL HASTALIKLAR ÇALIŞMA GRUBU ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU Adrenal ve Gonadal Hastalıklar Çalışma Grubu tarafından

Detaylı

IUI endikasyonlarında IVF yapalım mı? Prof.Dr.M.Bülent Tıraş

IUI endikasyonlarında IVF yapalım mı? Prof.Dr.M.Bülent Tıraş IUI endikasyonlarında IVF yapalım mı? Prof.Dr.M.Bülent Tıraş Acıbadem Maslak Hastanesi Tüp Bebek Acıbadem Sağlık Grubu Tüp Bebek Koordinatörü IUI endikasyonları Ejekulatuar disfonksiyon, seksüel disfonksiyon,

Detaylı

II. Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi. The Second Women & Health Congress with International Participation PANELLER

II. Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi. The Second Women & Health Congress with International Participation PANELLER II. Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi The Second Women & Health Congress with International Participation PANELLER II. Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi The Second Women & Health

Detaylı

İnfertilite Tedavisinde Karşılaşılan Psikososyal Sorunlar Psychosocial Problems during Infertility Treatment

İnfertilite Tedavisinde Karşılaşılan Psikososyal Sorunlar Psychosocial Problems during Infertility Treatment Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(2):162-178 doi:10.5455/cap.20130511 İnfertilite Tedavisinde Karşılaşılan Psikososyal Sorunlar Psychosocial Problems during Infertility

Detaylı

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Tiroid Lenfoması ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Androjen Salgılayan Sürrenal Adenom Von Hippel Lindau Hastalığı Diabetes Inspidus Paratiroid Karsinomu Editör Prof. Dr. Dilek Yavuz ISBN: 978-605-63575-3-4

Detaylı

KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI

KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI Yrd. Doç. Dr. Nefise Öztoprak Dünyada karaciğerle ilişkili morbidite ve mortalitenin en önemli sebeplerinden biri kronik hepatit B dir (KHB). KHB li hastalar tedavi

Detaylı

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi, tüp bebek ve infertilite tedavileri üzerine özelleşmiş dinamik bir merkezdir. Bizler tüm ekip olarak Küçük bir

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

PCO ve Jinekolojik Kanser ilişkisi. Prof. Dr. Aydın Özsaran Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

PCO ve Jinekolojik Kanser ilişkisi. Prof. Dr. Aydın Özsaran Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı PCO ve Jinekolojik Kanser ilişkisi Prof. Dr. Aydın Özsaran Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Kanserler Hormonlarla ilişkili olanlar Endometrium Ca Meme

Detaylı

Gebelikte Romatoid Artrit Tedavisi: Derleme DERLEME. Rheumatoid Arthritis Treatment during Pregnancy: Review. Mehtap Bozkurt Demet Uçar

Gebelikte Romatoid Artrit Tedavisi: Derleme DERLEME. Rheumatoid Arthritis Treatment during Pregnancy: Review. Mehtap Bozkurt Demet Uçar ERLEME Gebelikte Romatoid Artrit Tedavisi: erleme Mehtap Bozkurt emet Uçar iyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği. iyarbakır ÖZET Yetişkinlerin yaklaşık %1-2 sini

Detaylı

ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI

ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU HAZIRLAYANLAR (Soyad alfabetik sırasına göre) Ersin Akarsu Hulusi Atmaca Mustafa Kemal Balcı

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Yardımcı Üreme Teknikleri Gebeliklerinde Perinatal Sonuçlar Perinatal Outcomes after Assisted Reproductive Technology Setenay Arzu Yılmaz 1,

Detaylı

Ahahtar Jcelimeler: Abortus, Kontrasepsiyon, Postabortal kontrasepsiyon.

Ahahtar Jcelimeler: Abortus, Kontrasepsiyon, Postabortal kontrasepsiyon. Kamil TERAPÖTİK ABORTUSLARI TAKİP EDEN İLK MENSTRÜEL SİKLUSUN ZAMANI Dr. Fahri T. ÇAMLIBEL

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

İnfertil Çiftlerde Cinsel Fonksiyon ve İnfertilite Danışmanının Rolü Sexual Function in Infertile Couples and the Role of Infertility Counselor

İnfertil Çiftlerde Cinsel Fonksiyon ve İnfertilite Danışmanının Rolü Sexual Function in Infertile Couples and the Role of Infertility Counselor klinik yazı İnfertil Çiftlerde Cinsel Fonksiyon ve İnfertilite Danışmanının Rolü Sexual Function in Infertile Couples and the Role of Infertility Counselor Semiha Aydın * Nezihe Kızılkaya Beji ** Geliş

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: NİMET AYGÜL DEMİROL Doğum Tarihi ve yeri: 3 TEMMUZ 1970 - Konya Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans TIP FAKÜLTESİ HACETTEPE Üniversitesi

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı