FARKLI COĞRAFYANIN AYNI İNSANLARI * (Molla Niyaz ve Aşık Seyrani) ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FARKLI COĞRAFYANIN AYNI İNSANLARI * (Molla Niyaz ve Aşık Seyrani) ÖZET"

Transkript

1 - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p , ANKARA-TURKEY FARKLI COĞRAFYANIN AYNI İNSANLARI * (Molla Niyaz ve Aşık Seyrani) Bayram TOPLU ** ÖZET Makalemizde Molla Niyazla, Âşık Seyraninin hayatları hakkında kısa malumatlar vererek, onların eğitimleri, doğduğu ve yaşadığı yerler hakkında, kısa da olsa aileleriyle alakalı, eğitimleriyle ilgili, karakterleri, yaşam tarzları, eserlerinin konuları ve eserlerinin o zamanki halka tesiri, ruşenfikir olmaları çağının ilerisinde düşünebilmeleri ve bu düşüncelerini o gününün insanlarına nasıl anlatabilirim gibi mevzular işlenmiş, yaşadıkları asırlar az da olsa değerlendirilip, o asırda her iki ustanın da edebiyata katkılarından, çalışmalarını yaparken ne gibi sıkıntılara maruz kaldıklarını, hedeflerine ulaşmak için en ufak imkanları bile değerlendirerek, seyahatlarda bulunduklarından, doğrular karşısında ne düşünce olarak, ne de faaliyet olarak hiç taviz vermediklerinden bahsedilmiştir. Hatta ne pahasına olursa olsun herhangi bir yanlışlık karşısında herkim olursa olsun eleştirilerde bulunarak gerçekleri anlatmaya çalıştıklarından sözedilmiştir. Ayrıca yazarların yaşadıkları asırlar da değerlendirilerek, onların edebiyatın ve ictimai hayatın inkişafına olan müspet tesirleri anlatılmıştır. Yine birbirinden yüzlerce kilometre uzakta yaşamış ama bir sürü ortak noktaları olan ve topluma yazılarıyla örnek, aynı zamanda rehber olan bu iki büyük şahsiyette, edebiyatın gücünden ve en önemlisi de o gücün evrensel olduğundan, tesirlerinin de evrensel olduğu üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Makalemizde bu tür çalışmaların önemine binaen bu konuduki araştırmaların ve çalışmaların daha fazla olması mevzusu da işlenmiştir. Ve şairlerin şiirlerinden birkaç tane dörtlük ele alınıp, bu iki şair karşılaştırılmıştır. Yazarların daha çok ortak yönleri değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Molla Niyaz, Âşık Seyrani, Kırgız, Çağatayca. * Bu çalışma Fatih Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu tarafından P _2 proje numarası ile desteklenmiştir. Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu tespit edilmiştir. ** Fatih Üniversitesi Doktora Öğrencisi, El-mek:

2 1446 Bayram TOPLU SAME PEOPLE OF DIFFERENT GEOGRAPHIES (Molla Niyaz and Aşık Seyrani) ABSTRACT In our article Molla Niyaz and Âşık Seyrani were compared by giving short information as to their lives and taking into consideration issues such as their educations, the places they were born and lived as well as short information germane to their families, the nature of their education, their lifestyles, the subjects of their works and the effect of their works to the people of that era, their being intellectual and being able to think ahead of their time and their efforts of conveying their thoughts to the people of that era have been discussed, the centuries they have lived have been slightly evaluated, and issues like the contribution of both masters to literature in those centuries, the troubles they had while doing their works their benefiting from even the slightest chances to achieve the goals thereof, their travels and their uncompromising attitude neither incident to their thoughts nor germane to their activities in terms of telling the truth. It was also stated that they made criticism of any mistake and anybody, at all costs and tried to tell the truth. In addition, the centuries in which the authors lived were also discussed and their positive effects to literature and social life were also described. It was underlined that these two great personalities who lived hundreds of miles away from each other and who had a lot in common and who became a role model and guide for the society with their written works and issues such the power of literature and most importantly the universal nature of this power that and the fact that the effects thereof are also universal were discussed. We also mentioned in our article that more researches and studies on the subject should be made considering the importance of such studies. These two poets were compared by taking a couple of quatrains from the poems of the poets. Mostly the common sides of the poets were discussed. Key Words: Molla Niyaz, Aşık Seyrani, Kyrgyz, Chagatay. Bu çalışmamda, birbirlerinden çok uzakta yaşamış, ama birbirlerine çok benzeyen iki büyük şairi kısa ve öz olarak karşılaştırmaya çalıştım. I. Molla Niyazın Hayatı MOLLA NİYAZ Kırgız halkının XIX asırda yaşamış hümanist, düşünür şairi ve o, zamanın güngörmüşnasihlerindendir. Fakat MoldoNiyaz hakkında yazılmış hiç bir belgeye sahip değiliz. Bundan dolayı Moldo Niyaz hakkındaki bu çalışmamızda çok kısıtlı kaynaklardan ve imkânlardanfaydalandık. Moldo Niyaz 1823 yılında şimdiki Batken bölgesi Kadamcay ilçesinde, Kızıl Bulak köyünün(http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/eklenti/13481,molloniyazpdf.pdf) Ak Kıyadenilen yerinde dünyaya gelmiştir. Nayman boyundandır. Kendisiçifçilikle uğraşmış ve fakir bir aileden gelmektedir. Buradan da anlaşıldığına göre hayatı genellikle sıkıntılı olmuştur. En önemli özelliği ise o dönemde yazı ve şiirleriyle insanlara tavsşyelerde bulunmakta bir bakıma

3 Farklı Coğrafyanın Aynı İnsanları (Molla Niyaz Ve Aşık Seyrani) 1447 toplumu yaptığı öğütlerle doğrulara ve doğru değerlere yönlendirmeye çalışmıştır. Kırgızların yaşadığı her yere gitmiş ve o toplumla alakadar olmuş, hatta el yazması kitapları o asırda bile insanlara hediye etmiş insanların okumasını ve bilinçlenmesini sağlamıştır. Kırgız edebî dilinin formalaşmasına yakın bir dönemde yetişip ilk harcı atanlar arasında ismi unutulmayacak kişiler(dendir) Moldo Niyaz.( Günümüzde okuma oranını değerlendirdiğiğmizde yazarın o zamanda nekadar değerli bir hizmette bulunduğu kolayca görülmektedir.bu ise onun ayrıcalığını açıkça göstermektedir II. Aşık Seyraninin Hayatı AŞIK SEYRANİ Develi'li (Everek'li) Seyrani'nin doğum tarihi kesin değildir veya 1807 yılında doğduğuna dair kayıtlar vardır. Bugün Kayseri ilinin ilçesi olan, o yıllarda Everek adıyla bilinen Develi'de doğmuştur. Asıl adı Mehmet'tir. Babası fakir bir mahalle camii imamı olan Hoca Cafer Efendi'dir. Çocukluğu ekonomik güçlüklerle geçmesine rağmen babasının sayesinde medrese eğitimi almaktan geri kalmamıştır. Seyrani'nin hayatı ile ilgili kesin bilgiler mevcut olmadığından halk kendisi için bazı menkıbeler yayarak bu eksikliği gidermeye çalışmıştır. Seyrani'nin ününü duyan çevre vilayet ve kaza aşıkları sık sık Develi'ye gelerek onunla atışırlar. Seyrani ustalığını konuşturarak onları pes ettirir. Ama artık ona Develi dar gelmeye başlamıştır, İstanbul'a gitmeyi arzular. Seyrani, büyük bir ihtimalle Sultan Abdülmecit'in tahta geçtiği yıl olan 1839 yılında İstanbul'a gelir. O yıllarda İstanbul'da semai kahvelerine, söz meclislerine ilgi gösterilir, aşıklar birer bilge kişi olarak görülür, dinlenirdi. Bu meclislerin tiryakileri, aşıkları yalnız bırakmaz, onları meclisten meclise, kahveden kahveye taşırlardı. Saray'da devlet erkanının konaklarında, zenginlerin köşklerinde bir araya gelen aşıklar, birbiriyle tanışır, söyleşir, atışırlardı. Bazı paşa ve beyler, şairleri himaye eder onlara rahat bir hayat sağlarlardı. Böylesi bir zamanda İstanbul'a giden Seyrani, zamanın saz ve kalem şairleriyle tanışır, bilişir. Seyrani, İstanbul'a gelmişken yarım kalan medrese öğrenimini tamamlar. Şu sözleriyle tanımlamıştır bu günlerini. Ancak Seyrani karakteri gereği, etrafında gördüğü yanlışlıklara, bu yanlışlıkları yapan Padişah da olsa görmezlikten gelemeyen ve şiirlerinde bu durumları ağır bir şekilde hicveden bir şairdir. Bu yüzden hakkında soruşturma açılmış ve yakalanmamak için de Develi'li bir dostunun yardımıyla Develi'ye kaçmak zorunda kalmıştır. Bir süre burada kalan Seyrani daha sonra Halep'e gider. Burada da tutunamayan Seyrani tekrar Develi'ye gelir. Yakalandığı sinir hastalığından dolayı ona "Deli Seyrani" denmiş, son yıllarını Develi'de yoksulluk içinde geçirmiştir. Yoksulluğunu, çektiği acıları, dik kafalı bir ozan oluşuna bağlamak pek yanlış olmaz. Seyrani devrindeki gelişmeleri yakından takip etmiş, yanlışlıkları eleştirmiş, şiirlerinde kendisinden önceki ozanların alışılmış konu sınırlarının dışına çıkmıştır. Olaylara genellikle eleştirel gözle bakmış ve halkın sesi olmaya özen göstermiştir. Şiirleri hem ele aldığı konu bakımından hem de kafiye yapısı bakımından çeşitli ve zengindir. Şiirlerini daha çok hece ölçüsüyle yazmıştır. Asıl ününü hece ölçüsüyle yazdığı koşma, semai, destan, nefes ve şathiyeleriyle kazanmıştır. Şiirlerinde daha önce kimsede rastlanmayan kafiye yapılarına yer vermiştir. Şiirlerinde bazen bir tarikat ehli, bazen siyasi bir eleştirmen, bazen de koyu bir âşık olur. Bu da Seyrani'nin içten, dindar, duygulu ve duyarlı bir kişi olduğunu gösterir. (http://tr.wikipedia.org/wiki/%c3%82%c5%9f%c4%b1k_seyrani)

4 1448 Bayram TOPLU III. Mollo Niyazın ve Âşık Seyraninin Karşılaştırılması Yukarıda birbirlerinden kilometrelerce uzakta yaşamış biri Kırgızistanda diğeritürkiyede iki büyük şahsiyeti karşılaştırdığımızda; Onların doğum tarihlerinin (Seyraninin tam belli olmsa da) yaklaşık aynı olduğu görülmektedir. Molla Niyaz 1823 yılında, Seyraninin de 1800 veya 1807 yılında doğduğuna dair kayıtlar vardır. İki yazar da çok küçük bir köyde doğmuştur. Her ikisinin de ailesi özellikle babaları medreselerde veya camilerde görevli din adamlarıdır. Genelde yaşamları boyunca ekonomik sıkıntılara maruz kalarak, maddi müşkilatlara duçar olmuşlardır. Ailelerin de etkisiyle her ikisi de medrese eğitimi almışlardır. Hatta bu onların en büyük ortak özelliklerindendir. Karekterleri bakımından da çok cesur oldukları aşikar olarak gözükmektedir. Çünkü doğru bildiklerini o asırlarda herkese ve her yere ulaştırmaya son derece gayret etmişlerdir. Doğru bildiklerini bildirmekten ve yaymaktan bir an bile olsa geri durmamışlardır. Molla Niyazın bütün Kırgızların olduğu yerleri dolaşmış hatta o zamanlarda el yazması kitaplarını, insanların faydalanması için gittiği yerlere hediye etmiştir onun için Çinde de Mollo Niyazın eserleriyle karşılaşmak mümkündür. Seyrani de ta o dönemde Kayseridenİstanbula kadar gelmiş, seyahatlarda bulunmuştur.buralarda doğru bildiklerini, zamanın padişahlarından bile esirgememiştir, çünkü o hicivleriyle de meşhurdur. İkisi hakkında da çok fazla bilgi bulunmamaktadır, aynı zamanda dönemin, insanlar nazarında en mühim nasihlerindendir. Molla Niyaz, Farsça ve Arapça bilmektedir. Bu konuda her ne kadar çok fazla kaynak olmasa da bunu eserlerinden çok rahatlıkla anlayabiliriz. Yine de Molla Niyazın hangi dilleri iyi bilip, bilmediği çelişkilidir. Ayrıca müellifin Çağatay yazarlarından olması, onu daha da özel kılmaktadır. AşıkSeyraninin hayatına baktığımızda onun Halepe gittiğini görüyoruz bu da Seyraninin Arapça bildiğini güçlendirmektedir. Molla Niyazın eserlerinin içeriğine baktığımızda onun tarihçi, seyyah, öğretmen, alim ve filozof olduğunu söylemek mümkündür. (Юнусалиев Б. М Отражение диалектных особеннностей в санатах Молдо Нияза, стр.:48)-aşık Seyranide de aynı özellikleri çok vazıh bir şekilde görebiliriz. O da değişik coğrafyalara seyahatlarda bulunmuş, korkusuzca padişahlar da dahil olmak üzere hicivlerde bulunmuş, doğruları söylemeyi söylemekten ve onları öğretmekten hiçbir zaman dur olmamıştır. Böylece farklı diyarlardaki, farklı iki müellifin düşünceleri hep aynı olmuş, bir bakıma gerçeklere kendilerini adamışlar, yeri geldiğinde her konuda şiir yazıp, şiirleriyle halka derman olmaya çalışmışlar, yerine göre siyasete ve devlet adamlarına müspet manada yön vermeye çalışmışlardır, bu gayretleriyle mevcut değerleri muhafaza ettikleri gibi bunlara yeni değerler de katarak sosyal inkaşafa katkıda bulunmuşlardır. Bazen yermekten ve yerilmekten de sakınmamışlardır. Çünkü Seyraninin sırf bu hicivlerinden ve eleştirilerinden dolayı, bir süre sonra deli Seyrani diye adı çıkmıştır. (http://tr.wikipedia.org/wiki/%c3%82%c5%9f%c4%b1k_seyrani) Zamanın büyük müellifleri kendi asırlarıyla sınırlı kalmamış, çağının çok daha ötesine geçmişlerdir. Baktığımızda Molla Niyaz kendi şiirlerini okutmakla beraber her türlü doğu şiirini ve şairlerini de tanıtmaya çalışmıştır.(ermatov E. Moldo Niyaz cazmaedabiyyatınköç başı Tulpar dergisinde, Bişkek 1993 sayfa )Seyranide de durum farklı değildir, yukarda hayatında bahsedildiği gibi o da asrın gelişmelerini çok yakından takip etmiş, olaylara farklı ve eleştirisel gözle bakmıştır. Asrındakı şairlerden çok daha farklı olup o zamanın klasik şiirlerin dışında şiirler yazmıştır. Bunlardan da anlaşıldığı üzere her iki büyük müeelif de çağının çok ötesinde yaşamayı bilmiş, bunu yeni nesil dahil tüm insanlara aşılamaya çalışmışlardır. Hatta bu çalışmalarını birçok büyük sıkıntılara rağmen hayatlarının sonuna kadardevam ettirmişlerdir.

5 Farklı Coğrafyanın Aynı İnsanları (Molla Niyaz Ve Aşık Seyrani) 1449 Buraya kadar şairleri kısa ve öz olarak karşılaştırmaya çalıştık ve gerçekten inanılmaz ortak yönleriyle karşılaştık. Hiç birbirini görmemiş ırak diyarlarda yaşamış,sanki aklın yolu birdir dercesine veya doğrular evrensildir fehvasınca yazılarını ele aldıklarını müşahide ettik. Burada da aşağıda inceleyeceğimiz sadece birkaç şiirini ele alıp karşılaştıracağız. Kim gülü dikenden ayırıp seçer Herkes amelinin mahsulün biçer Gam yeme Seyranî bu gün de geçer Yüce dağın başı olmaz dumansız. Seyrani Amel edeceğin yer bu dünya, Cemal göreceğin yer öbür dünya Molla Niyaz Yukarda görüldüğü üzere her iki şair de bu dünyanın geçici olduğundan, burada ahiret için çalışılıp, semeresinin orada alınacağından bahsetmektedir. Seyranî mürşidim severim gayet Bu sevgi benimçün büyük ibadet Tamu'da yanmaya etmem kasavet Yanarım gafletle geçen günüme Seyrani Hayır işleyemeden, Muhtaç olunacak yaş geldi. Nasıl bulup gideceğiz, Ahretin yolunu Molla Niyaz Yine bu iki şiirde şairler boş geçen günlerden yakınmakta, zamanın iyi değerlendirilip, vaktin kıymetini anlatmaya çalışmaktadırlar. Seferin çetin, uzağa, Bu yalancı dünyadan, Ölüp gidersen bir gün, Melek gelir sorguya. Cevabını vermezsen, Canın kalır azapta. Molla Niyaz

6 1450 Bayram TOPLU Allahın emrine muti'im dersen Resulün emrine itaat eyle Helal haram demez bulduğun yersen Müminlik sözünden feragat eyle Seyrani Yukardaki dörtlüklerde de derin bir tahlil yapılmadan bile neredeyse meramın, aynı cümlelerle ifade edilmiş olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz. Şairler şiirlerindeki tavsiyeleriyle insanları kötü yoldan ve işlerden alıkoymaya çalışmakta, insanların bu dünyada fani olduğundan, bir gün bu alemden öbür tarafa göçüp gideceklerini, Allahın emirlerine itaat edilmesi gerektiğinden, Peygambere mutim olmanın, gelişi güzel hareket edilmemesinin zaruretinden ve Ahiret gününün olduğundan, orada tüm insanların yaptığı her amelden hesap vereceğinden bahsetmekte, böylece insanları hem bu dünyada kötülüklerden korumaya, hem de ahirette burda yaptığı menfi ve müspet işlerin mükafatı veya mücazatı olacağından bahisler yapmaktadır. IV. Sonuç Netice olarak, iki büyük yazar, o asırların kısıtlı imkânlarına rağmen doğruyu göstermek için birçok çilelere katlanarak, bir bakıma müspet manada, toplum mühendisliği yaparak, onlara dini, ahlaki ve kültürel değerleri öğreterek, bu değerlerin yıpranmasını önleyip, gerek tavsiyeleriyle gerekse hicivleriyle o günün insanına müspet yönlendirmelerde bulunmuşlar ve aynı zamanda yaptıkları çalışmalarla hem eğitimin inkişafına(okuma yazma oranına)hem de toplumun inkişafına son derece katkılarda bulunmuşlardır. Ancak bu çalışmamızda bu konunun daha çok araştırılması, çok daha fazla çalışmaya zaruret olduğu da anlaşılmıştır. KAYNAKÇA ERMATOV E. Moldo Niyaz cazmaedabiyyatınköç başı Tulpar dergisinde, Bişkek 1993 sayfa Юнусалиев Б. М Отражение диалектных особеннностей в санатах Молдо Нияза, стр.:48

MUSTAFA KUTLU NUN BU BÖYLEDİR VE YILDIZ RAMAZANOĞLU NUN MEHTAP ADLI HİKÂYELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME * ÖZET

MUSTAFA KUTLU NUN BU BÖYLEDİR VE YILDIZ RAMAZANOĞLU NUN MEHTAP ADLI HİKÂYELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 123-132, ANKARA-TURKEY MUSTAFA KUTLU NUN BU BÖYLEDİR VE YILDIZ RAMAZANOĞLU NUN MEHTAP ADLI HİKÂYELERİ ÜZERİNE

Detaylı

MEHMET KAPLAN IN DİL ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ Mehmet Kaplan s Ideas On Language Dilek ERENOĞLU *

MEHMET KAPLAN IN DİL ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ Mehmet Kaplan s Ideas On Language Dilek ERENOĞLU * A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 36 Erzurum 2008-65- MEHMET KAPLAN IN DİL ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ Mehmet Kaplan s Ideas On Language Dilek ERENOĞLU * ÖZET Dil dünyasında emek harcayanlar kullandıkları

Detaylı

HUKUK EĞİTİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BİR BANKA HUKUKU DERSİNİN ARDINDAN LAW EDUCATION WITH A DIFFERENT APPROACH: AFTER A BANKING LAW LESSON

HUKUK EĞİTİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BİR BANKA HUKUKU DERSİNİN ARDINDAN LAW EDUCATION WITH A DIFFERENT APPROACH: AFTER A BANKING LAW LESSON HUKUK EĞİTİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BİR BANKA HUKUKU DERSİNİN ARDINDAN LAW EDUCATION WITH A DIFFERENT APPROACH: AFTER A BANKING LAW LESSON Ozan CAN* 1 Özet: Başta ülkemiz olmak üzere, dünyanın gereksinim

Detaylı

KIBRIS TÜRK TİYATRO YAZINININ İLK YILLARI VE SAFA YAHUT NETİCE-İ İBTİLA * ÖZET

KIBRIS TÜRK TİYATRO YAZINININ İLK YILLARI VE SAFA YAHUT NETİCE-İ İBTİLA * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 441-451, ANKARA-TURKEY KIBRIS TÜRK TİYATRO YAZINININ İLK YILLARI VE SAFA YAHUT NETİCE-İ İBTİLA * Yurdal CİHANGİR

Detaylı

Oğuzcanın Anadolu da Yazı Dili Olma Sürecine Dair Düşünceler

Oğuzcanın Anadolu da Yazı Dili Olma Sürecine Dair Düşünceler Âşık Paşa ve Anadolu da Türk Yazı Dilinin Oluşumu Sempozyumu, 1-2 Kasım 2013, Kırşehir, s. 219-228 Oğuzcanın Anadolu da Yazı Dili Olma Sürecine Dair Düşünceler Leylâ Karahan * Özet: Her yazı dili, bir

Detaylı

TARİHE TANIKLIK EDEN ROMAN: DRİNA DA SON GÜN

TARİHE TANIKLIK EDEN ROMAN: DRİNA DA SON GÜN TARİHE TANIKLIK EDEN ROMAN: DRİNA DA SON GÜN Mustafa AYDEMİR 1 Özet Türk romanının değişmez mekânı olan İstanbul dan sonra, Milli Mücadele ve akabinde Cumhuriyetle birlikte başlayan değişim, Anadolu yu

Detaylı

KENT KÜLTÜRÜNDE DELİLER VE DELİLERLE İLGİLİ ANLATILAR: GİRESUN ÖRNEĞİ

KENT KÜLTÜRÜNDE DELİLER VE DELİLERLE İLGİLİ ANLATILAR: GİRESUN ÖRNEĞİ KENT KÜLTÜRÜNDE DELİLER VE DELİLERLE İLGİLİ ANLATILAR: GİRESUN ÖRNEĞİ The Insane People and Their Narrations in Urban Culture: Example of Giresun Mustafa AÇA* ÖZ Köy monografilerinden başlamak üzere, kırsal

Detaylı

ZİYA GÖKALP İN MANZÛMELERİ VE ALA GEYİK HAKKINDA

ZİYA GÖKALP İN MANZÛMELERİ VE ALA GEYİK HAKKINDA - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 601-609, ANKARA-TURKEY ZİYA GÖKALP İN MANZÛMELERİ VE ALA GEYİK HAKKINDA Gencay ZAVOTÇU

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş Atan Çocukların Dînî Alt Yapıları Ve Dine Bakış Açıları

Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş Atan Çocukların Dînî Alt Yapıları Ve Dine Bakış Açıları SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi SDU Faculty of Arts and Sciences Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences Nisan 2013, Sayı:28, ss..17-41 April 2013, No:28, pp. 17-41 Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN

Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN TÜRK EDEBİYATI BÖLÜMÜ Bilkent Üniversitesi, Ankara Temmuz 2008 Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

ALİ ŞİR NEVÂYî YE BAĞLI OLARAK ANLATILAN FIKRALAR Attributed Anectodes to Ali Shir Nawai

ALİ ŞİR NEVÂYî YE BAĞLI OLARAK ANLATILAN FIKRALAR Attributed Anectodes to Ali Shir Nawai ALİ ŞİR NEVÂYî YE BAĞLI OLARAK ANLATILAN FIKRALAR Attributed Anectodes to Ali Shir Nawai Selma ERGİN SOL ÖZET Bu çalışmada, Ali Şir Nevâyî ye bağlı olarak anlatılan fıkralar üzerine bir inceleme yapılmıştır.

Detaylı

ALEVİ-BEKTAŞİ MİRAÇ SÖYLEMİNDEN CEMİN SİMGESEL TEMSİLLERİNE HAKK'IN BİRLİK BİLİNCİ

ALEVİ-BEKTAŞİ MİRAÇ SÖYLEMİNDEN CEMİN SİMGESEL TEMSİLLERİNE HAKK'IN BİRLİK BİLİNCİ ALEVİ-BEKTAŞİ MİRAÇ SÖYLEMİNDEN CEMİN SİMGESEL TEMSİLLERİNE HAKK'IN BİRLİK BİLİNCİ Derya SÜMER * Özet Alevi ve Bektaşi olarak tanımlanan insanların birbirlerini Alevi-Bektaşi kültürünün oluşumunda farklı

Detaylı

OSMANLI DAN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA KAHVEHANELER VE SOSYAL DEĞİŞİM

OSMANLI DAN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA KAHVEHANELER VE SOSYAL DEĞİŞİM OSMANLI DAN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA KAHVEHANELER VE SOSYAL DEĞİŞİM İsmail EDİZ Okutman, Bilecik Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü, e-posta: edizismail@hotmail.com Özet: Kahvenin

Detaylı

A LAMLI ÇALIŞMA ALA I OLARAK AHĐ LĐK VE DÖ EMEÇTE ROMA I I FAKĐR HALĐT Đ. Arş. Gör. Đbrahim TÜZER

A LAMLI ÇALIŞMA ALA I OLARAK AHĐ LĐK VE DÖ EMEÇTE ROMA I I FAKĐR HALĐT Đ. Arş. Gör. Đbrahim TÜZER A LAMLI ÇALIŞMA ALA I OLARAK AHĐ LĐK VE DÖ EMEÇTE ROMA I I FAKĐR HALĐT Đ Arş. Gör. Đbrahim TÜZER Özet: XIII.yy dan günümüze, insanların en çok yitip gittikleri iş ve çalışma alanlarında varlık gösteren

Detaylı

Orhan Kemal in Fabrika ve Toprak İşçilerini Konu Alan Bereketli Topraklar Üzerinde, Vukuat Var ve Hanımın Çiftliği Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım

Orhan Kemal in Fabrika ve Toprak İşçilerini Konu Alan Bereketli Topraklar Üzerinde, Vukuat Var ve Hanımın Çiftliği Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım Orhan Kemal in Fabrika ve Toprak İşçilerini Konu Alan Bereketli Topraklar Üzerinde, Vukuat Var ve Hanımın Çiftliği Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım Emine Özerinç Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma

Detaylı

Günümüzde Hz. Peygamber in (sav) Doğru Anlaşılması Üzerine Düşünceler

Günümüzde Hz. Peygamber in (sav) Doğru Anlaşılması Üzerine Düşünceler T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 19, Sayı: 2, 2010 s. 59-72 Günümüzde Hz. Peygamber in (sav) Doğru Anlaşılması Üzerine Düşünceler Adem APAK Doç. Dr., UÜ. İlahiyat Fakültesi ademapak@uludag.edu.tr

Detaylı

CUMHURİYETİN ONUNCU YIL DÖNÜMÜ ANISINA YAPILAN EDEBÎ YAYINLAR Selçuk ÇIKLA *

CUMHURİYETİN ONUNCU YIL DÖNÜMÜ ANISINA YAPILAN EDEBÎ YAYINLAR Selçuk ÇIKLA * CUMHURİYETİN ONUNCU YIL DÖNÜMÜ ANISINA YAPILAN EDEBÎ YAYINLAR Selçuk ÇIKLA * Literary Publications in the Rememberance of the Tenth Anniversary of Turkish Republic. Abstract In Türkiye, art and artists

Detaylı

ÇANAKKALE MUHAREBELERİNİ KONU EDİNEN ROMANLARÜZERİNE On The Fictions Concerning The Battles of Çanakkale

ÇANAKKALE MUHAREBELERİNİ KONU EDİNEN ROMANLARÜZERİNE On The Fictions Concerning The Battles of Çanakkale ÇANAKKALE MUHAREBELERİNİ KONU EDİNEN ROMANLARÜZERİNE On The Fictions Concerning The Battles of Çanakkale BAU SBD 17(1) 81 Celal MAT Maltepe Askeri Lisesi, Üstteğmen ÖZ Taşımış olduğu büyük öneme rağmen

Detaylı

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I BEKTAŞİ GÜLBENGİ Bismişah Allah Allah Vakitler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Müminler saf ola. Münâfıklar berbat ola. Gönüller şâd ola. Meydanlar âbâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız

Detaylı

OSMANLI DA HALKLA İLİŞKİLER Metin Kazancı *

OSMANLI DA HALKLA İLİŞKİLER Metin Kazancı * OSMANLI DA HALKLA İLİŞKİLER Metin Kazancı * ÖZET Türkiye de yazılmış halkla ilişkiler kitaplarının hemen hemen tümü halkla ilişkilerin tarihini Amerika Birleşik Devletleri ndeki halkla ilişkiler uygulamalarının

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ Edebiyat tarihi, medeniyet tarihinin en önemli kısmıdır. Bir milletin uzun asırlar esnasında geçirdiği fikrî ve hissî gelişmeyi belirten bütün kalem ürünlerini inceleme ile onun

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

ÖZDEMİR ASAF ŞİİRİNDE EGZİSTANSİYALİST ÖGELER VE KENDİ LİK KAVRAMI

ÖZDEMİR ASAF ŞİİRİNDE EGZİSTANSİYALİST ÖGELER VE KENDİ LİK KAVRAMI - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1269-1290, ANKARA-TURKEY ÖZDEMİR ASAF ŞİİRİNDE EGZİSTANSİYALİST ÖGELER VE KENDİ LİK KAVRAMI Gökay DURMUŞ *

Detaylı

www.turansam.org 1-6 Doç. Dr. Feyzan GÖHER VURAL ORTA ASYA TÜRK DÜNYASINDA DAVUL UN ÖNEMİ ve SİMGESEL ANLAMI Türkolog Arş.

www.turansam.org 1-6 Doç. Dr. Feyzan GÖHER VURAL ORTA ASYA TÜRK DÜNYASINDA DAVUL UN ÖNEMİ ve SİMGESEL ANLAMI Türkolog Arş. 1-6 Doç. Dr. Feyzan GÖHER VURAL ORTA ASYA TÜRK DÜNYASINDA DAVUL UN ÖNEMİ ve SİMGESEL ANLAMI IMPORTANCE and the SYMBOLIC MEANING of DRUM s IN CENTRAL ASIA TURKISH WORLD 7-16 Türkolog Arş. Deniz KAÇAĞAN

Detaylı

Hafız Divan ının İki Yeni Türkçe Tercümesi Dolayısıyla: Hafız Divanı ndaki İlk Gazelin İlk Beytinin Türkçe Tercümesi Üzerine Bazı Notlar

Hafız Divan ının İki Yeni Türkçe Tercümesi Dolayısıyla: Hafız Divanı ndaki İlk Gazelin İlk Beytinin Türkçe Tercümesi Üzerine Bazı Notlar FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 2 Yıl/Year 2013 Güz/Autumn 2013 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

Hüseyin Fazlı ERGÜL 2

Hüseyin Fazlı ERGÜL 2 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2009), 39-51 39 KOSOVA DA TÜRKÇE EĞİTİM ve SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME İHTİYACI 1 The Need of Educating the Primary School Teacher and Education

Detaylı

Kent Nüfusunun En Yoksul Kesiminin İstihdam Yapısı ve Geçinme Yöntemleri

Kent Nüfusunun En Yoksul Kesiminin İstihdam Yapısı ve Geçinme Yöntemleri Kent Nüfusunun En Yoksul Kesiminin İstihdam Yapısı ve Geçinme Yöntemleri Prof.Dr. Ayşe BUĞRA KAVALA Prof.Dr. Çağlar KEYDER ŞUBAT 2008 İSTANBUL ÖNSÖZ Türkiye de, farklı konumlardaki kentler bağlamında,

Detaylı

*** s.338. 2 Sebahattin Eyüpoğlu, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, Cem Yayınevi, İstanbul 1981,

*** s.338. 2 Sebahattin Eyüpoğlu, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, Cem Yayınevi, İstanbul 1981, KENDİ GÖK KUBBEMİZ DE ESKİ ŞİİRİN RÜZGÂRLARI Abdullah ŞENGÜL * ÖZET Yahya Kemal, Divan edebiyatı kaynağından geniş bir şekilde yararlanmıştır. Onu Eski şiirin temsilcisi olarak göstermek doğru değildir.

Detaylı

İÇ GÖÇLERİN EMNİYET VE ASAYİŞE ETKİSİ Yusuf AY * ÖZ THE EFFECT OF INTERNAL MIGRATIONS TO THE SAFETY ABSTRACT

İÇ GÖÇLERİN EMNİYET VE ASAYİŞE ETKİSİ Yusuf AY * ÖZ THE EFFECT OF INTERNAL MIGRATIONS TO THE SAFETY ABSTRACT Güvenlik Bilimleri Dergisi, Mayıs 2013, 2(1), 35-56 İÇ GÖÇLERİN EMNİYET VE ASAYİŞE ETKİSİ Yusuf AY * ÖZ Bir ülke sınırları içerisinde gerçekleşen uzun süreli yer değiştirmeler olarak tanımlanabilecek iç

Detaylı