Uzman Dr. Berna AKSOY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uzman Dr. Berna AKSOY"

Transkript

1 Uzman Dr. Berna AKSOY Bilimsel Çalışmalar: Ulusal kongrelerde sunulmuş 48 adet bildiri 1. Koçer U, Aksoy HM, Atakan N, Tiftikçioğlu YÖ, Aksoy B, Astarcı M, Onuk N. Geç Başlangıçlı Kütanöz Lenfanjiom: Olgu Sunumu. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Günleri Onkoloji, 143, İstanbul, Koçer U, Aksoy HM, Tiftikçioğlu YÖ, Çöloğlu H, Ulusoy MG, Astarcı M, Aksoy B. Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Bazal Hücreli karsinomlu 50 Olgunun Klinik ve Histopatolojik Değerlendirilmesi. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Günleri Onkoloji, 139, İstanbul, Aksoy B, Şahin S, Bükülmez G, Özkaya Ö, Gököz A, Ersoy S, Karaduman A, Kölemen F. Eozinofili ile Seyreden Anjiolenfoid Hiperplazi: Bir Olgu Sunumu. IV. Çukurova Dermatoloji Günleri, Adana, Aksoy HM, Çöloğlu H, Tiftikçioğlu YÖ, Ulusoy MG, Koçer U, Sargon MF, Akkaya Ö, Aksoy B. Tavşanlarda Tanımlanan Yeni bir Hipertrofik Skar Modeli. Estetik Plastik Cerrahi Derneği 8. Ulusal Kongresi, İstanbul, Aksoy B, Üstün H, Çelik A, Ayhan K, Aksoy HM. Oral ve Topikal Metronidazol ve Oral Diüretik ile Başarılı Şekilde Tedavi Edilen Atipik Yerleşimli Morbus Morbihan Olgusu. XVIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 172, Ankara, Aksoy B, Üstün H, Çelik A, Aksoy HM. Tetrasiklinle Tedavi Edilen Lokalize Epidermolizis Bülloza Simpleks Olgusu. XVIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 183, Ankara, Aksoy B, Aksoy HM. Azitromisin ile Tetiklenen Onikomadezis. XVIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 204, Ankara, Aksoy B, Üstün H, Gülbahçe R, Balcı M, Aksoy HM, Civaş E, Atakan N. Konfeti Benzeri Maküler Atrofi: Atrofoderma Elastolitikum Diskretum un Maküler Formu ya da Yeni bir Antite mi? 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 196, Konya, Aksoy HM, Aksoy B, Civaş E, Öç B. Onikogrifoza Tedavisinde Tel Kesici ve Kemik Ronger ile Tırnak Debridmanı. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 196, Konya, Aksoy B, Gökduman S, Üstün H, Tez S. Altta Var Olan Eşzamanlı Meme Kanserleri ile Birlikte Olan Memenin Tek Taraflı Paget Hastalığı. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 197, Konya, 2008.

2 11. Aksoy B, Üstün H, Balcı M, Aksoy HM, Civaş E, Atakan N. Konfluant ve Retiküler Papillomatozis: Topikal İzotretinoin-Eritromisin Kombinasyon Jeli ve Topikal Üre Tedavisi. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 197, Konya, Aksoy B, Aksoy HM, Civaş E, Üstün H, Atakan N. Tavşanlarda Tanımlanan Yeni bir Deneysel Kronik Yara İyileşme Modeli. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 198, Konya, Aksoy B, Aksoy HM, Öç B, Civaş E. Klinik Olarak Nodüler Bazal Hücreli Karsinomla Karışan Büyük Soliter Trikoepitelyoma. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 198, Konya, Aksoy B, Aksoy HM, Civaş E, Üstün H. Vücut Alt Yarısına Yerleşmiş Dev Akrokordonlar: İki Olgu Sunumu. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 199, Konya, Aksoy B, Aksoy HM, Üstün H, Gülbahçe R, Balcı M, Öç B, Atakan N. Simetrik Olarak Basenlerde Yerleşen Bilateral Piloleyomiyomlar. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 199, Konya, Aksoy B, Aksoy HM, Üstün H, Civaş E, Öç B, Atakan N. Akrokordon İçinde Bazal Hücreli Karsinom. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 200, Konya, Civaş E, Koç E, Aksoy B, Aksoy HM. Skrotal Anjiokeratomların 1064-nm-longpulsed Nd:YAG Lazer ile Başarılı Tedavisi. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 200, Konya, Civaş E, Koç E, Aksoy B, Aksoy HM. Kolaydan Zora Farklı Vasküler Lezyonların Tedavisinde Değişken Long-pulsed Nd:YAG Lazerin Etkinliği. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 201, Konya, Civaş E, Aksoy B, Sürücü B, Koç E, Aksoy HM. Ablatif Olmayan Üç Boyutlu (3D) Cilt Gençleştirme: 46 Hastayı İçeren Retrospektif bir Çalışma. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 202, Konya, Aksoy B, Üstün H, Balcı M, Aksoy HM. Mibelli nin Hiperkeratotik Porokeratozu. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 203, Konya, Aksoy B, Üstün H, Balcı M, Atakan N. Klinik Olarak Nörodermatit le Karışan ve Romatoid Artrit le Birlikte Olan Akkiz Epidermolizis Bülloza Olgusu. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 208, Konya, Aksoy B, Balcı M, Üstün H. Yüzde Yerleşmiş, Akneiform Erüptif Vellus Kıl Kistleri. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 209, Konya, 2008.

3 23. Aksoy B, Balcı M, Üstün H. Anjioma Serpijinozum: İki Olgu Sunumu. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 212, Konya, Aksoy B, Balcı M, Üstün H. Konfluant ve Retiküler Papillomatoz: Doksisiklin Tedavisi. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 212, Konya, Aksoy B, Aksoy HM, Balcı M, Üstün H. Benekli Lentijinöz Nevüs: Olgu Sunumu. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 213, Konya, Aksoy B, Civaş E, Üstün H. Dermatozis papuloza Nigra da Topikal Cantharidin Tedavisi. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 221, Konya, Aksoy HM, Aksoy B, Balcı M, Üstün H. Subungual Egzositoza Bağlı Onikoklavus: Oluşan Kutanöz Defektin Üçlü Volar İlerletme Flebi ile Tamiri. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 242, Konya, Aksoy B, Cengiz A, Sarıoğlu T. Paraneoplastik Yüz ve Üst Ekstremite Ödemi: Yeni bir Antite mi? 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 255, Konya, Aksoy HM, Öge N, Aksoy B, Şengül D, Üstün H. Saçlı Deride Büyük Soliter Rippled Patern Trikoblastom: Klinikopatolojik Çalışma. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 264, Konya, Aksoy B, Balcı M, Üstün H, Şahin S. Frontal fibrozan Alopesi: Olgu Sunumu. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 332, Konya, Öç B, Aksoy HM, Aksoy B, Süzer MA. Beklenmedik bir Yanık Olgusu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Cilt 36, Ek Sayı 1, 220, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Aksoy B, Hapa FA, Egemen D, Atakan N. Türk Hastalarda Psoriazisin Dermatoloji Hayat Kalite İndeksi Üzerine Etkisi. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 144, Ankara, Aksoy B, Hapa FA, Karagöz F, Atakan N. Türk Hastalarda Rozasenin Dermatoloji Hayat Kalite İndeksi Üzerine Etkisi. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 145, Ankara, Altaykan-Hapa A, Aksoy B, Polat M, Atakan N. Rekürren Aftöz Stomatitli 128 Hastada Yaşam Kalitesi İndeksinin Değerlendirilmesi: Prospektif bir Çalışma. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 146, Ankara, Aksoy B, Altaykan-Hapa A. Semptomatik Tedavi ile Takip Edilen bir Orf Olgusu. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 189, Ankara, 2009.

4 36. Aksoy B, Altaykan-Hapa A, Astarcı M, Balcı M, Aksoy HM, Üstün H. Zosteriform Yerleşimli bir Morfea Olgusu. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 196, Ankara, Aksoy B, Altaykan-Hapa A, Tuncay S, Astarcı M, Üstün H, Aksoy HM. Peniste Trikoadenoma: Nadir Görülen bir Tümörün Yine Nadir Görülen Yerleşimi. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 212, Ankara, Aksoy B, Aksoy HM, Altaykan-Hapa A, Astarcı M, Balcı M, Üstün H. Atipik Klinik Özellikleriyle Dikkat Çeken bir Kaposi Sarkomu Olgusu. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 212, Ankara, Aksoy B, Aksoy HM, Altaykan-Hapa A, Astarcı M, Balcı M, Üstün H, Şahin S. Pigmente Bazal Hücreli Karsinoma: Ender Görülen Dermatoskopik Bulgular Gösteren bir Olgu Sunumu. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 213, Ankara, Aksoy B, Altaykan-Hapa A, Alga ÖH, Astarcı M, Üstün H. İnterferon-α Tedavisi ile İndüklendiği Düşünülen bir Konfluan ve Retiküler Papillomatozis Olgusu. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 229, Ankara, Civaş E, Aksoy B, Aksoy HM, Eski M, Yücel K. Kaşta Lokalize Tedaviye Dirençli Alopesi Areatada Saç Ekimi: Doğru Seçim mi? XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 240, Ankara, Aksoy B, Altaykan-Hapa A, Cengiz A, Aksoy HM, Atakan N. Asiklovir Tedavisi Altında Nefrotoksisite Gelişen bir Disemine Zona Zoster Olgusunun Oral Brivudin ile Tedavisi. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 273, Ankara, Aksoy B, Hapa A. El Dorsalinde Lokalize Edinsel akuajenik Keratoderma Olgusu. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 287, Ankara, Aksoy B, Aksoy HM, Akın O. Akrokordon İçinde Keratoakantom. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 88, Antalya, Aksoy B. Topikal Steroid Kullanımına Bağlı Gelişen Kutanöz Ülserasyon. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 101, Antalya, Aksoy B, Aksoy HM, Akın O, Yüksekol İ. Topikal Takrolimus Tedavisine İyi Yanıt Veren Skar Sarkoidozu Olgusu. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 102, Antalya, Hapa A, Aksoy B, Aslan U, Atakan N. Dil Hastalıkları Yaşam Kalitesini Etkiliyor mu? XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 129, Antalya, Aksoy B. Yüzde Tinea İnkognito: Takrolimus Kullanımı ile İlişkili bir Olgu. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 167, Antalya, 2010.

5 Uluslararası kongrelerde sunulmuş 20 adet bildiri, 1. Aksoy B, Şahin S, Bükülmez G, Özkaya Ö, Gököz A, Ersoy S, Karaduman A, Kölemen F. Angiolymphoid Hyperplasia with Eosinophilia: A Case Report. 10th Congress of the European Academy of Dermatology & Venereology, Munich, Vol 15, 265, Blackwell Science, Boztepe Senturk G, Noyan Duzova A, Demiryurek D, Bayramoglu A, Aksoy B, Sahin S. A Patch of Abnormal Scalp Hair: Wooly Hair Nevus. 12th Congress of the European Academy of Dermatology & Venereology, Barcelona, Aksoy HM, Çöloğlu H, Tiftikçioğlu YÖ, Koçer U, Sargon MF, Akkaya Ö, Aksoy B, Ulusoy MG. Tavşanlarda Tanımlanan Yeni bir Hipertrofik Skar Modeli. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik-Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 11, Aksoy B, Atakan N, Aksoy HM, Tezel GG, Renda N, Ozkara A, Onder E. Effectiveness of Topical Zinc oxide Application on Hypertrophic Scar Development in Rabbits. 13th Congress of the European Academy of Dermatology & Venereology, Florance, Vol 18, 553, Blackwell Publishing, Aksoy B, Aksoy HM. Recurrent Myxoid Liposarcoma of the Leg with Secondary Skin Involvement: Report of a Case. 5th EADV Spring Symposium, P118, İstanbul, Aksoy B, Aksoy HM, Civaş E. A Large Solitary Trichoepithelioma Clinically Confused with Nodular Basal Cell Carcinoma. 5th EADV Spring Symposium, P120, İstanbul, Aksoy B, Gökduman S, Üstün H, Balcı M, Hakiki R, Aksoy HM. Unilateral Mammary Paget Disease Associated with Underlying Synchronous Breast Tumors: Report of a Case. 5th EADV Spring Symposium, P148, İstanbul, Aksoy B, Üstün H, Gülbahçe R, Balcı M, Aksoy HM, Civaş E, Atakan N. Confettilike Macular Atrophy: Macular Form of Atrophoderma Elastolyticum Discretum or a New Entity? 5th EADV Spring Symposium, P194, İstanbul, Aksoy B, Üstün H, Çelik A, Aksoy HM, Atakan N. Localised Epidermolysis Bullosa Case Treated Successfully with Oral Tetracycline. 5th EADV Spring Symposium, P226, İstanbul, Aksoy B, Aksoy HM, Atakan N. Probable Azithromycin Induced Onychomadesis: Report of a Case. 5th EADV Spring Symposium, P247, İstanbul, 2008.

6 11. Aksoy B, Aksoy HM, Portakal S. An Uncommon Location for Accessory Breast Tissue: Inner Thigh. 5th EADV Spring Symposium, P303, İstanbul, Aksoy B, Aksoy HM. An unusually Calcified Chondroid Syringoma on an Uncommon Anatomic Localization: Report of a Case. 5th EADV Spring Symposium, P304, İstanbul, Aksoy B, Üstün H, Balcı M, Aksoy HM, Civaş E, Atakan N. Confluent and reticulated Papillomatosis: Treatment with Topical Combination Isotretinoin Erythromycin Gel and Topical Urea. 5th EADV Spring Symposium, P501, İstanbul, Aksoy B, Üstün H, Çelik A, Aksoy HM, Atakan N. A Morbus Morbihan Case with Atypical Presentation Treated by Use of Topical and Oral Metronidazole and Oral Diuretic. 5th EADV Spring Symposium, P503, İstanbul, Aksoy HM, Aksoy B, Civaş E, Öç B, Atakan N. Lateral Foldplasty with or without Limited Lateral matrisectomy for the Management of Ingrown Toenails. 5th EADV Spring Symposium, P514, İstanbul, Aksoy B, Aksoy HM, Civaş E, Öç B. Nail Debridement for the Treatment of Onychogryphosis: Use of Wire Cutter and Bone Rongeur. 5th EADV Spring Symposium, P522, İstanbul, Aksoy B, Aksoy HM, Civaş E, Ustün H, Atakan N. A New Experimental Chronic Wound Healing Model in Rabbits. 5th EADV Spring Symposium, P561, İstanbul, Aksoy B, Hapa FA, Karagöz F, Atakan N. The Impact of Rosacea on Dermatology Life Quality Index in Turkish Patients. 18th Congress of the European Academy of Dermatology & Venereology, P24, Berlin, Altaykan A, Aksoy B, Polat M, Atakan N. Does Recurrent Aphthous Stomatitis Really Effect Quality of Life? A Prospective Study with 128 Patients Evaluating Treatment Modalities. 18th Congress of the European Academy of Dermatology & Venereology, P794, Berlin, Aksoy B, Hapa FA, Egemen D, Atakan N. The Impact of Psoriasis on Dermatology Life Quality Index in Turkish Patients. 18th Congress of the European Academy of Dermatology & Venereology, P1258, Berlin, Uluslararası Bilimsel Yayınlar: Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 24 adet bilimsel yayın;

7 1. Late-Onset Superficial Lymphatic Malformation: Report of a Case and Review of the Literature. Koçer U, Atakan N, Aksoy HM, Tiftikçioğlu YÖ, Aksoy B, Astarcı M. Dermatologic Surgery 2003; 29(3): Evaluation of Effectiveness of Surgical Treatment and Histopathological Characteristics of Basal Cell Carcinoma in Turkish Patients. Koçer U, Aksoy HM, Tiftikçioğlu YÖ, Çöloğlu H, Aksoy B, Ulusoy MG, Astarcı M. European Journal of Plastic Surgery 2003; 26(5): Anthrax of the Lower Eyelid. Koçer U, Aksoy HM, Tiftikçioğlu YÖ, Aksoy B. Canadian Journal of Plastic Surgery 2003; 11(4): Basal Cell Carcinoma in Turkey. Tiftikçioğlu YÖ, Karaaslan Ö, Aksoy HM, Aksoy B, Koçer U. The Journal of Dermatology 2005; 32: Basal Cell Carcinoma in Turkey. Tiftikçioğlu YÖ, Karaaslan Ö, Aksoy HM, Aksoy B, Koçer U. The Journal of Dermatology 2006; 33(2): Azithromycin-induced Onychomadesis. Aksoy B, Aksoy HM, Civaş E, Atakan N. European Journal of Dermatology 2008; 18: Nail Debridement for the Treatment of Onychogryposis: Use of Wire Cutter and Bone Rongeur. Aksoy HM, Aksoy B, Civaş E, Öç B. European Journal of Plastic Surgery. 2008; 31: Basal Cell Carcinoma in a Skin Tag. Aksoy B, Aksoy HM, Üstün H, Civaş E, Öç B, Atakan N. European Journal of Dermatology 2008; 18: An Uncommon Location for Accessory Breast Tissue: Inner Thigh. Aksoy HM, Aksoy B, Portakal S, Özdemir A. European Journal of Plastic Surgery 2008; 31: Evaluation of three instruments used in FUE. Civas E, Aksoy HM, Koc E, Aksoy B. Hair Transplant Forum International Jan - Feb 2009; 19: Lateral Foldplasty with or without Partial Matricectomy for the Management of Ingrown Toenails. Aksoy B, Aksoy HM, Civas E, Oc B, Atakan N. Dermatologic Surgery 2009; 35: Report of two angiokeratoma of Fordyce cases treated with a 1064 nm long-pulsed Nd.YAG laser. Civaş E, Koç E, Aksoy B, Aksoy HM. Photodermatol Photoimmunol Photomed 2009; 25: A new experimental delayed wound healing model in rabbits. Aksoy B, Aksoy HM, Civaş E, Ustün H, Atakan N. Eur J Dermatol. 2009;19(6):

8 14. Confetti-like macular atrophy: A new entity? Aksoy B, Üstün H, Gülbahçe R, Balcı M, Aksoy HM, Civaş E, Atakan N. J Dermatol 2009;36: Clinical experience in the treatment of different vascular lesions using a neodymiumdoped yttrium aluminum garnet laser. Civaş E, Koç E, Aksoy B, Aksoy HM. Dermatol Surg 2009;35: Disseminated cutaneous herpes zoster complicated by acyclovir nephrotoxicity and successfully treated with brivudin. Aksoy B, Altaykan-Hapa A, Cengiz A, Mete Aksoy H, Atakan N. Eur J Dermatol 2010;20(2): Effectiveness of topical zinc oxide application on hypertrophic scar development in rabbits. Aksoy B, Atakan N, Aksoy HM, Güler Tezel G, Renda N, Özkara HA, Önder E. Burns 2010;36(7): Effectiveness of topical use of natural polyphenols for the treatment of sacrococcygeal pilonidal sinus disease: a retrospective study including 192 patients. Aksoy HM, Aksoy B, Egemen D. Eur J Dermatol. 2010;20(4): The Impact of Rosacea on Life Quality: Effects of demographic and clinical characteristics and various treatment modalities. Aksoy B, Altaykan-Hapa A, Egemen D, Karagöz F, Atakan N. Br J Dermatol 2010; 163(4): Hair transplantation for therapy-resistant alopecia areata of the eyebrows: Is it the right choice? Civas E, Aksoy B, Aksoy HM, Eski M, Yucel K. J Dermatol 2010;37: Effectiveness of Non-Ablative three Dimensional (3D) Skin Rejuvenation: A Retrospective Study Involving 46 Patients. Civas E, Aksoy B, Surucu B, Koc E, Aksoy HM. Photomed Laser Surg, 2010;28(5): Does recurrent aphthous stomatitis affect quality of life? A prospective study with 128 patients evaluating different treatment modalities. Hapa A, Aksoy B, Polat M, Aslan U, Atakan N. J Dermatolog Treat 2011;22(4): Indicators of health quality in 154 Turkish patients with psoriasis. Aksoy B, Altaykan- Hapa A, Egemen D, Atakan N. J Dermatol 2011; 38(6): Common tongue conditions affect quality of life: an issue to be recognized. Hapa A, Aksoy B, Aslan U, Atakan N. Qual Life Res Jun;21(5): Ulusal Bilimsel Yayınlar: Ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış 30 adet bilimsel yayın

9 1. Olağan Dışı Kalsifikasyon Gösteren Ender Lokalizasyonda Yerleşmiş bir Kondroid Siringom: Olgu Sunumu. Aksoy B, Aksoy HM. Türk Dermatoloji Dergisi 2008; 2: Confluent and Reticulated Papillomatosis: Treatment with Topical Combination Isotretinoin-Erythromycin Gel and Topical Urea - Case Report. Aksoy B, Üstün H, Balcı M, Aksoy HM, Civaş E, Atakan N. Türkiye Klinikleri Journal of Dermatology 2008; 18: Yüzde Yerleşmiş Akneiform Erüptif Vellus Kıl Kistleri. Aksoy B, Balcı M, Üstün H. Türk Dermatoloji Dergisi 2008; 2: Mibelli'nin hiperkeratotik porokeratozu: nadir görülen bir varyant. Aksoy B, Üstün H, Balcı M, Aksoy HM. Türk Dermatoloji Dergisi 2009; 3: Bacakta sekonder deri tutulumlu rekürren miksoid liposarkom: Olgu sunumu. Aksoy B, Aksoy HM. Genel Tıp Dergisi 2009; 19: Klinik olarak nodüler bazal hücreli karsinomla karışan büyük soliter trikoepitelyoma. Aksoy B, Aksoy HM, Öç B, Civaş E. Genel Tıp Dergisi 2009; 19: Dermatozis Papuloza Nigra da topikal kantaridin tedavisinin etkisizliği. Aksoy B, Civaş E, Üstün H. Türk Dermatoloji Dergisi 2009; 3: Klinik olarak nörodermatitle karışan ve romatoid artritle birlikte olan akkiz epidermolizis bülloza olgusu. Aksoy B, Üstün H, Balcı M, Atakan N. Genel Tıp Dergisi 2009; 19: Morphea in a zosteriform distribution: A rare clinical entity. Aksoy B, Hapa A, Astarcı M, Balcı M, Aksoy HM, Üstün H. J Turk Acad Dermatol 2009;3(4):93401c. 10. Paraneoplastic Facial and Upper Extremity Edema: A New Clinical Entity? Aksoy B, Cengiz A, Sarıoğlu T. J Turk Acad Dermatol 2010;4(1):04102c. 11. Giant Skin Tags Located in the Lower Half of the Body: Report of Two Cases. Aksoy B, Aksoy HM, Civaş E, Üstün H. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6): Metronidazol ve Diüretik ile Tedavi Edilen Atipik Yerleşimli Morbus Morbihan Olgusu. Aksoy B, Üstün H, Çelik A, Aksoy HM, Atakan N. Türk Dermatoloji Dergisi 2009;3: Unilateral Mammary Paget Disease Associated with Underlying Synchronous Breast Tumors: Report of A Case. Aksoy B, Gökduman S, Üstün H, Tez S. J Turk Acad Dermatol 2010;4(2):04202c. 14. Anaphylactic Reaction to Lansoprazole: Case Report. Aksoy B, Akar T, Aksoy HM. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 2010;30(1):

10 15. Gluteal Bölgede Bilateral ve Simetrik Yerleşen Piloleyomiyomalar. Aksoy B, Aksoy HM, Üstün H, Gülbahçe R, Balcı M, Atakan N. Türk Dermatoloji Dergisi 2010;4: Papüler Benekli Lentijinöz Nevüs - Olgu Sunumu. Aksoy B, Aksoy HM, Balcı M, Üstün H. Türk Dermatoloji Dergisi 2010;4: Semptomatik Tedavi ile Takip Edilen bir Orf Olgusu. Hapa A, Aksoy B. Genel Tıp Dergisi 2010;20(2): Alıcı Bölgenin Hazırlanması: Kanalların Açılması. Aksoy HM, Aksoy B. Türkiye Klinikleri Kozmetik Dermatoloji Saç Ekimi Özel Sayısı 2010;3(4): Doksisiklin ile Başarıyla Tedavi Edilen bir Konfluan ve Retiküler Papillomatoz Olgusu. Aksoy B, Altaykan-Hapa A, Balcı M, Üstün H. Dirim Dergisi 2010;85(3): El Dorsumunda Lokalize İdiyopatik Edinsel Akuajenik Keratoderma. Aksoy B, Hapa A. Turkderm 2010;44(4): Atipik Klinik Özellikleriyle Dikkat Çeken bir Kaposi Sarkomu Olgusu. Aksoy B, Aksoy HM, Altaykan-Hapa A, Astarcı M, Balcı M. Genel Tıp Dergisi 2010;20(3): Onychoclavus due to Subungual Exostosis: Reconstruction of the Resulting Defect by Triple Volar Advancement Flap: Surgical Technique. Aksoy HM, Aksoy B, Balcı M, Üstün H. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011; 31(2): Yüzeyel Liposarkomlar. Aksoy B, Aksoy HM, Astarcı M, Atakan N. Türk Onkoloji Dergisi 2011; 26(2): Topikal Takrolimus Tedavisine Çok İyi Yanıt Veren Skar Sarkoidozu. Aksoy B, Aksoy HM, Akın O, Yüksekol I. Türkderm 2011; 45(4): Rippled-Patern Trichoblastoma of the Scalp. Aksoy HM, Öge N, Aksoy B, Şengül D, Üstün H. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(3): Frontal Fibrozan Alopesi: Olgu Sunumu. Aksoy B, Balcı M, Üstün H, Şahin S. Genel Tıp Dergisi 2011;21(1): Anjiyoma Serpijinozum: Olgu Sunumu. B Aksoy, M Balcı, A Hapa, H Üstün - Türk Dermatoloji Dergisi, 2011;5(1): Tinea Fasiyalis İnkognito: Takrolimus Kullanımı ile İlişkili Bir Olgu. Aksoy B. Türk Dermatoloji Dergisi, 2011;5(2):53-55.

11 29. A Case of Confluent and Reticulated Papillomatosis Developed During Interferon-α Treatment and Treated Successfully with Amoxicillin. Aksoy B, Hapa A, Alga ÖH, Astarcı M, Üstün H. J Turk Acad Dermatol. 2011;5(1): 1151c Derinin dogal bagisiklik sistemi/skin innate immune system. Aksoy B. Turkderm 2013;47(s1): Yazdığı Kitaplar: 1. Editör: Banlı O, Reçete 2008, Aksoy B, Şahin M. Dermatoloji, 12. Baskı, Pelikan Yayıncılık Ltd. Ankara 2008, sf: 17-43, ISBN: Editors: Volkerts BD. Yttrium: Compounds, Production and Applications. Authors: Civas E, Aksoy B, Aksoy HM. Nd:YAG Laser Treatment for Different Vascular Lesions. Pub. Date: 2011, Nova Science Publishers, Hauppage, New York, USA. ISBN: Authors / Editors: Civas E, Aksoy B, Aksoy HM. Nd: Yag Laser Treatment for Various Vascular Lesions. Pub. Date: 2010, Nova Science Publishers, Hauppage, New York, USA. ISBN: Başarılar: Tıpta Uzmanlık Sınavında Türkiye dördüncüsü olmuştur, Ulusal Dermatoloji yarışmasında üçüncü olmuştur, Dünyada tırnak batmasında şu anda pek çok ülkede kullanılmaya başlanmış olan yeni bir tırnak batması cerrahi tedavi yöntemi tanımlamıştır, Tavşanlarda yeni bir kronik yara modeli tanımlamıştır, Konfeti Benzeri Maküler Atrofi isimli yeni bir cilt hastalığını tanımlamıştır, Dünyada Kim Kimdir (Who is Who in the World 2010) Amerika da basılan, tüm dünyaca tanınan ve ünlü politikacı, sporcu, yazar, bilim adamı gibi kişilerin biyografilerinin bulunduğu, tüm dünya kütüphanelerinde kullanılan en önemli biyografi kitaplarından olan bu kitapta özgeçmişi yayınlanmıştır Hipertrofik skar (kabarık yara izi) gelişiminin önlenmesinde çinko oksit topikal uygulamasının deneysel olarak tavşanlarda etkili olduğunu göstermiştir Kıl dönmesi hastalığında yeni bir topikal tedavi yöntemi olan topikal polifenol kullanımının etkinliğini göstermiştir Yüzyılın Büyük Düşünürleri (Great Minds of the 21st Century) isimli, Amerika da basılan ve tüm dünya çapında kendi alanında büyük lider, düşünür, fikir

12 adamı, kaşif ve benzeri yönleri ile dünyada haklı yer edinen 1000 kişiden daha az kişinin biyografilerinin yayınlandığı kitapta özgeçmişi ile yer almıştır Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında Yeterlik Teorik sınavında birinci olarak Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında Yeterlik Belgesi almıştır.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Hacettepe 1990 Y. Lisans Dermatoloji Ankara Üniv. 1995 Doktora Yar.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Hacettepe 1990 Y. Lisans Dermatoloji Ankara Üniv. 1995 Doktora Yar. resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: F.Gülru Erdoğan 2. Doğum Tarihi: 21.2.1967 3. Unvanı: Yar. Doç 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Hacettepe 1990 Y. Lisans Dermatoloji Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : : : 2. Doğum Tarihi : 3.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans / Y. Lisans Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1997

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans / Y. Lisans Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sadık ŞENTÜRK Doğum Tarihi: 06 Haziran 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans / Y. Lisans Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1997

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1993 Tıpta Uzmanlık

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1993 Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yasemin Saray 2. Doğum Tarihi: 15 Kasım 1969 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1993 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (3): 241-245

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (3): 241-245 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (3): 241-245 Olgu Sunumu Gümüşay ve ark. HIV Negatif Olguda Skrotal Kaposi Sarkomu Kaposi Sarcoma in HIV Negative Patient Özge Gümüşay 1, Tuğba Arslan

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: EMRE AYTUĞAR Öğrenim Durumu: DOKTORA Bölümü: Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 FAKÜLTESİ Doktora/S.Yeterlilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Northern General Hospital, Sheffield, UK

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Northern General Hospital, Sheffield, UK ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Oğuz KAYIRAN Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi Uzmanı Ev Adresi: Yalı Mahallesi, 6500/1 Sk. Mavişehir Modern-2 Sitesi No:10 F Blok D:4,

Detaylı

A. SCI (Science Citation Index), SCI Expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler:

A. SCI (Science Citation Index), SCI Expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler: ESERLER A. SCI (Science Citation Index), SCI Expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler: A1. Yilmaz O, Senturk N, Yuksel EP, Aydin F, Ozden MG, Canturk T, Turanli A. Evaluation of 532-nm KTP

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK İletisim Bilgileri Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 Mail: arif_saybak@yahoo.com 2. Doğum Tarihi: 1984 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Özgür BAKAR Doğum Tarihi: 12 Eylül 1975 Öğrenim Durumu: 1999-2004 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Departmanı, İstanbul 1992-1998 Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 2003 Doktora Periodontoloji Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

Başlık: Yanık Olgularında Enfeksiyon Gelişim Nedenleri ve Enfeksiyonların Önlenmesi Üzerine Yapılan Çalışmalar

Başlık: Yanık Olgularında Enfeksiyon Gelişim Nedenleri ve Enfeksiyonların Önlenmesi Üzerine Yapılan Çalışmalar Başlık: Yanık Olgularında Enfeksiyon Gelişim Nedenleri ve Enfeksiyonların Önlenmesi Üzerine Yapılan Çalışmalar Amaç : Bu derlemenin amacı, yanıklı olguların tedavisi surecinde gelişen enfeksiyonların tanımı,

Detaylı

1.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and

1.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Yayınlar 1.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1. Karadağ Köse Ö, Güleç AT. Temporal triangular alopecia: significance of trichoscopy in differential

Detaylı

İsmail Murat Onyedi ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

İsmail Murat Onyedi ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER İsmail Murat Onyedi ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1- Agir H., Sen C., Alagoz S., Onyedi M., Isıl E., Distally Based Posterior İnterosseous Flap: Primary Role in Soft Tissue Reconstruction

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Nuran Ayşen PAMİR AKSOY 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Nuran Ayşen PAMİR AKSOY 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nuran Ayşen PAMİR AKSOY 2. Doğum Tarihi: 20.06.1980 3. Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Başkent Üniversitesi 2003 Y. Lisans

Detaylı

3 Pratik Dermatoloji Notları

3 Pratik Dermatoloji Notları AİLE HEKİMLERİ İÇİN 3 Pratik Dermatoloji Notları Tablolarla Cilt Lezyonlarının Tanımlamaları İçindekiler Tanımlayıcı Dermotolojik Testler Lezyon Dizilişini Tanımlayan Terimler Sık Görülen 6 Cilt Hastalığında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz Moldibi 2. Doğum Tarihi : 10.11.1960 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ALT EKSTREMİTEDEKİ FLEP UYGULAMALARI

ALT EKSTREMİTEDEKİ FLEP UYGULAMALARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ ALT EKSTREMİTEDEKİ FLEP UYGULAMALARI UZMANLIK TEZİ Dr. Kaya TURAN TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Muhittin ŞENER

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :İbrahim ŞAHBAZ

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :İbrahim ŞAHBAZ EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :İbrahim ŞAHBAZ İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail :Üsküdar Üniversitesi.Güney Kampüsü Mahir İz cad.altunizade-üsküdar/istanbul :05322155927 :ibrahim.sahbaz@uskudar.edu.tr

Detaylı

Uz.Dr. Saadet TOKLUOĞLU

Uz.Dr. Saadet TOKLUOĞLU Uz.Dr. Saadet TOKLUOĞLU Fakülte : İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, 1988 Uzmanlık : İÇ HASTALIKLARI, DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, 2000 YAYINLAR Sadık Muallaoğlu, Güngör Utkan, Ayşe Gök Durnalı, Ülkü Yalçıntaş

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 2003-2008

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 2003-2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nur BALCI 2. Doğum Tarihi: 01.01.1985 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Lise: Muğla Anadolu Lisesi 1996-2003 Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Diş Hekimliği Ankara

Detaylı

BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM TEDAVİSİNDE NÜKS ORANLARI

BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM TEDAVİSİNDE NÜKS ORANLARI BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM TEDAVİSİNDE NÜKS ORANLARI Merve Alyamaç, Ali Dinç Bozat, Ferhan Güler, Doğanay Yıldız Danışman: Doç. Dr. Nilgün M. Ertaş ÖZET Bazal hücreli karsinom (BHK) derinin sık görülen, yavaş

Detaylı

TEDAVİSİ. Dr. Oğuz ÇETİNKALE. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı

TEDAVİSİ. Dr. Oğuz ÇETİNKALE. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı DERİ TÜMÖRLERİ VE TEDAVİSİ Dr. Oğuz ÇETİNKALE İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı epidermis Bazal hücre tabakası dermis deri altı yağ tabakası

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mesut Korkut PARLAR (Ph.D, DDS)

Yrd.Doç.Dr. Mesut Korkut PARLAR (Ph.D, DDS) ADRES: İstanbul Aydın Üniversitesi Diş.Hek.Fak. Ağız Diş Çene Cerrahisi A.B.D. TEL: 0555 557 33 10 E-MAİL:mkparlar@yahoo.com Yrd.Doç.Dr. Mesut Korkut PARLAR (Ph.D, DDS) AĞIZ, DİŞ, ÇENE CERRAHİSİ UZMANI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ÖNER ÇELİK Doğum Tarihi: 20/06/1974 Ünvan: Uzman Tıp Doktoru Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ FORMU. Varsa, akademik ünvanları lütfen belirtiniz: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ FORMU. Varsa, akademik ünvanları lütfen belirtiniz: Prof. Dr. A. KİŞİSEL BİLGİLER A.1. Adı soyadı: Nilgün SOLAK TEKİN A.2. A.3. A.4. Doğum tarihi ve yeri: 1968 İzmir Yabancı dil bilgisi: İngilizce Görev yeri: Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji AD

Detaylı

YAYIN KURULU Prof.Dr.Yadigar İZMİRLİ (Rektör) Prof. Dr. S. Hasan MERİÇ. (Dekan) YAYINA HAZIRLAYANALAR Yrd. Doç. Dr. Seda YILMAZ.

YAYIN KURULU Prof.Dr.Yadigar İZMİRLİ (Rektör) Prof. Dr. S. Hasan MERİÇ. (Dekan) YAYINA HAZIRLAYANALAR Yrd. Doç. Dr. Seda YILMAZ. 5. Sayı / Mayıs 2015 06.05.2015 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Dentaydın Diş Hastanesi olarak, Florya Yerleşkesinde düzenlenen İstanbul Aydın Üniversitesi 9. Kariyer Fuarına

Detaylı

1. Adı Soyadı: Yıldız Erdoğanoğlu. 2. Doğum Tarihi: 27/07/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: Yıldız Erdoğanoğlu. 2. Doğum Tarihi: 27/07/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Yıldız Erdoğanoğlu 2. Doğum Tarihi: 27/07/1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hacettepe Üniversitesi 1998 Yüksek

Detaylı

Abstract. Özet. Giriş. Olgu Sunumu. Başvuru: 01.07.2014 Kabul: 10.09.2014 Yayın: 30.09.2014

Abstract. Özet. Giriş. Olgu Sunumu. Başvuru: 01.07.2014 Kabul: 10.09.2014 Yayın: 30.09.2014 Efsane Değil Tamamen Gerçek: Frontal Bölgede Dev Kutanöz Horn Not Myth Just Real: A Giant Cutaneous Horn in Frontal Region Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Başvuru: 01.07.2014 Kabul: 10.09.2014

Detaylı

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMiş 1. Adı Soyadı: Işık Gülcan 2. Doğum Tarihi/Doğum Yeri: 14.04.1980/ istanbul 3. Unvanı: Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Universite Yıl Lisans Tıp Fakültesi istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Detaylı

Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm

Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm Nadiren met. yapar fakat tedavisiz bırakıldığında invazif davranış göstermesi,lokal invazyon,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ Adı : Derya Soyadı: : Özcanlı Atik Doğum Yeri : ADANA-Kozan Doğum Tarihi : 01.03.1981 Medeni Hali : Evli Tel: 0534 970 1568 E-posta: deryaatik@osmaniye.edu.tr EĞİTİM DURUMU: Mezun Olduğu Üniversite:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora Fizyoloji Hacettepe Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora Fizyoloji Hacettepe Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Ahmet TOMUR 2. Doğum Tarihi: 1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora

Detaylı

AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS

AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 12, No. 2, (178-182 182), 2001 AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS REZEKSÝYONU ÝLE TEDAVÝSÝ Özcan PEHLÝVAN*, Erkal BÝLGÝÇ** ÖZET Amaç: Evre II ve III ayak

Detaylı

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gül (Oban) Dikeç 2. Doğum Tarihi : 08.02.1986 3. Akademik Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

Detaylı

BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ

BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ Celal Bayar Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı-MANİSA Bazal Hücreli Kanser (BCC) 1827 - Arthur Jacob En sık rastlanan deri kanseri (%70-80) Açık

Detaylı

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi MEMENİN PAGET HASTALIĞI Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi Meme başındaki eritamatöz ve ekzamatöz değişiklikler ilk kez 1856 da Velpeau tarafından tariflenmiştir. 1874 de ilk kez Sir James

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İlknur TÜRKMEN (Çetinaslan) Doğum Tarihi: 29 Eylül 1975 Doğum Yeri: Osmaniye İş Adresi: Bilim Üniversitesi Patoloji AD Tel: 0212-2883400/4815-4819 E-Posta:

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Oğuz 2. SOYADI: Ozan 3. DOĞUM YERİ: Ankara 4. DOĞUM TARİHİ(GG.AA.YYYY): 26.07.1978 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı 5.2.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv.

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fatma AY 2. Doğum Tarihi : 05.10.1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hemşirelik

Detaylı

SUTURASYON UMKE.

SUTURASYON UMKE. SUTURASYON UMKE Katlarına uygun olarak kapatılmalı. * Acil serviste kapatılan yaralarda genellikle 3 tabaka vardır. Fasia, ciltaltı doku ve cilt. * Kat kat kapatma: Scalp, parmak, el,ayak, tırnak, burun

Detaylı

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ PRC 29 PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ Dr. İbrahim VARGEL / 1 Dr. Tarık ÇAVUŞOĞLU/2 Dr. İlker YAZICI /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS PRC 7001 ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ TEZ DANIŞMANLIĞI Danışman

Detaylı

FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU

FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM PROGRAMLARI VE EĞİTİM KURUMLARINI DEĞERLENDİRME KURULU FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU Eğitim kurumunun ziyareti

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ: 22/02/1986. ADRES: Fatih Sultan Mehmet Egitim ve Arastirma Hastanesi. Atasehir/ Istanbul TELEFON: 0 507 766 83 00

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ: 22/02/1986. ADRES: Fatih Sultan Mehmet Egitim ve Arastirma Hastanesi. Atasehir/ Istanbul TELEFON: 0 507 766 83 00 ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI: Ahmet ÜRKMEZ DOĞUM YERİ: Erzincan DOĞUM TARİHİ: 22/02/1986 YABANCI DİL: İngilizce ADRES: Fatih Sultan Mehmet Egitim ve Arastirma Hastanesi Atasehir/ Istanbul TELEFON: 0 507 766 83

Detaylı

Prognostik Öngörü. Tedavi Stratejisi Belirleme. Klinik Çalışma Dizaynı

Prognostik Öngörü. Tedavi Stratejisi Belirleme. Klinik Çalışma Dizaynı Prognostik Öngörü Tedavi Stratejisi Belirleme Klinik Çalışma Dizaynı Prognostik faktörlerin idantifikasyonu ve analizi Primer tumor; BRESLOW Tumor kalınlığı Mitoz oranı Ulserasyon CLARK seviyesi Anatomik

Detaylı

Deri Kanserleri Erken Tanı ve Korunma

Deri Kanserleri Erken Tanı ve Korunma 4. Ankara Aile Hekimliği Kongresi 08-09 Ekim 2016, Ankara Deri Kanserleri Erken Tanı ve Korunma Prof. Dr. Gonca Elçin Hacettepe Üniveristesi Deri ve Zührevi Hastalıklar AD. Sunum Planı BCC ve SCC Melanom

Detaylı

Bazal Hücreli Karsinomada Tanı ve Tedavi Prensiplerimiz Our Principles of Diagnosis and Treatment in Basal Cell Carcinoma

Bazal Hücreli Karsinomada Tanı ve Tedavi Prensiplerimiz Our Principles of Diagnosis and Treatment in Basal Cell Carcinoma Özgün Araştırma 1 Bazal Hücreli Karsinomada Tanı ve Tedavi Prensiplerimiz Our Principles of Diagnosis and Treatment in Basal Cell Carcinoma Hakan Uzun, Ozan Bitik Dr. A. Y. Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma

Detaylı

Toplantı ve Kongre Takvimi

Toplantı ve Kongre Takvimi Toplantı ve Kongre Takvimi 7 th Congress of the Turkish Society of Sports Traumatology, Arthroscopy and Knee Surgery Combined with the 3 rd Congress of the Asia Pacific Knee Society 1-4 Kasım 2004, Ankara

Detaylı

Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora

Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı soyadı: Saime Nilay BAYDOĞAN Doğum tarihi: 08.11.1986 Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora 2012-devam

Detaylı

Erol Koç, Yıldıray Yeniay, Hakan Yeşil, Ercan Çalışkan, Gürol Açıkgöz Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Erol Koç, Yıldıray Yeniay, Hakan Yeşil, Ercan Çalışkan, Gürol Açıkgöz Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Orijinal Araflt rma Original Investigation DOI: 10.4274/turkderm.62333 31 Epidermal ve dermal benin deri lezyonlarında ablatif fraksiyonel Er: Yag (Erbium: Yttrium-Aluminum-Garnet) lazer tedavisinin etkinliği:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Reşit YILDIZ Doğum Yeri ve Yılı : Kilis/Merkez, 20.12.1980 Çalıştığı Kurum : Mardin Artuklu Üniversitesi Ünvanı : Yardımcı Doçent Dr. e-mail Adresi : ryildiz80@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİş. Derece Alan Üniversite Yıl. Ankara

ÖZGEÇMİş. Derece Alan Üniversite Yıl. Ankara ÖZGEÇMİş ı. Adı Soyadı 3. Unvanı : Mehmet Eren Açık : Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara 2004 Yüksek Lisans Doktora Anesteziyoloji

Detaylı

Göz Kapağı Tümörlerinin Histopatolojik ve Demografik Özellikleri

Göz Kapağı Tümörlerinin Histopatolojik ve Demografik Özellikleri Özgün Araştırma / Original Investigation Turk J Dermatol 2014; 4: 197-201 DOI: 10.4274/tdd.2172 197 Hacı Halil Karabulut, Yasemin Yuyucu Karabulut*, Engin Şenel**, Yasemin Dölek***, Asım Uslu****, Nazmiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. Fatih/İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. : Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. Fatih/İstanbul ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Osman KELAHMETOĞLU : Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. Fatih/İstanbul :+90 533 4957637

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM I. GÜN 03 Mayıs 2014. 1. Oturum: Serviks Kanseri / Session I: Cervical Cancer

BİLİMSEL PROGRAM I. GÜN 03 Mayıs 2014. 1. Oturum: Serviks Kanseri / Session I: Cervical Cancer Multidisipliner Jinekolojik Onkoloji Toplantısı Multidiciplinary Gynecologic Oncology Meeting 3-4 Mayıs, 2014, İstanbul / May 3-4, 2014, Elite World Otel,Taksim/ Istanbul BİLİMSEL PROGRAM I. GÜN 03 Mayıs

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl Hemşire İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü 2006-2011

ÖZGEÇMİŞ. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl Hemşire İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü 2006-2011 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasemin Uslu Doğum Tarihi: 08.02.1986 e-mail: yasemin.uslu@acibadem.edu.tr ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi 2007-2011 Yüksek Lisans

Detaylı

PUVA Tedavisi Alan Mikozis Fungoides Hastalarının Deri Kanseri Riski: Retrospektif Bir Çalışma

PUVA Tedavisi Alan Mikozis Fungoides Hastalarının Deri Kanseri Riski: Retrospektif Bir Çalışma 12 Turk J Dermatol 2015; 1: 12-7 DOI: 10.4274/tdd.2413 Özgün Araştırma / Original Investigation Melike Umarova Aslan, Algün Polat Ekinci, Can Baykal PUVA Tedavisi Alan Mikozis Fungoides Hastalarının Deri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erdem KIRKBEŞOĞLU Doğum Tarihi: 12 Ocak 1982 Unvanı: Öğr. Gör. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sigortacılık ve Risk Yönetimi Başkent

Detaylı

Gerekçe. Birim. Genel İşlemler

Gerekçe. Birim. Genel İşlemler İŞLEM ADI Genel İşlemler BD/İE Birim Önerilen Birim Deri ve mukoza smearleri, direkt 10 10 Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini 15 15 Wood ışığı muayenesi 15 15 Deri ve mukoza smearleri (giemsa, wright,

Detaylı

BİLİMSEL ÇALIŞMALARIM

BİLİMSEL ÇALIŞMALARIM BİLİMSEL ÇALIŞMALARIM A. K İ T AP YAZARLIĞI VE EDİTÖRLÜĞÜ Altındaş M.:Diabetik Ayak ve Tedavisi,Diyabetes Mellitus Ed.Hüsrev Hatemi.Yüce gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. l988 İstanbul. Altındaş M.:Yara-Açık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Esin ÇEVİK Doğum Tarihi: 16/10/1979 Unvanı: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

1064 NM ND YAG LAZERİN SPİDER ANJİYOM, YÜZDEKİ VE BACAKTAKİ TELENJİYEKTAZİLERİN TEDAVİSİNDE ETKİNLİĞİ

1064 NM ND YAG LAZERİN SPİDER ANJİYOM, YÜZDEKİ VE BACAKTAKİ TELENJİYEKTAZİLERİN TEDAVİSİNDE ETKİNLİĞİ Anatol J Clin Investig 2010:4(3):141-147 1064 NM ND YAG LAZERİN SPİDER ANJİYOM, YÜZDEKİ VE BACAKTAKİ TELENJİYEKTAZİLERİN TEDAVİSİNDE ETKİNLİĞİ THE EFFICIENCY OF 1064 NM ND YAG LASER IN THE TREATMENT OF

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Gazi 1980-1986

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Gazi 1980-1986 1. Adı Soyadı: SEDEF ŞAHİN 2. Doğum Tarihi: 30.09.1962 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: EK-4 ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Gazi 1980-1986 Uzmanlık Deri ve Zührevi Hastalıklar Hacettepe

Detaylı

2010-2011 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri

2010-2011 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri 1. Sınıf / 1st Year Ders kodu Ders adı (TR) Ders adı (İng) Ders tipi Sömestir Kredi ECTS kredisi 101 Türk Dili 1 Turkish Language 1 Zorunlu / Obligatory 1 2 2 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ataturk's

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Ant Uzay İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı. Telefon: GSM: 0536 512 30 22, İş: 0216 571 42 26 Fax:

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Ant Uzay İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı. Telefon: GSM: 0536 512 30 22, İş: 0216 571 42 26 Fax: ÖZGEÇMİŞ Dr. Ant Uzay İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Doğum Tarihi : 04.01.1975 Doğum Yeri İş Adresi : Razgırat, Bulgaristan : Acıbadem Kozyatağı hastanesi- Kadıköy, İstanbul Telefon: GSM: 0536 512

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul ÖZGEÇMİŞ...(Pejman Golabi)......Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doğum Tarihi : 05.05.1974 Doğum Yeri İş Adresi : Tahran-İran : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul Telefon:

Detaylı

2012-2013 DÖNEM V, 5. GRUP, DERMATOLOJİ EKİM AYI STAJ DERS PROGRAMI

2012-2013 DÖNEM V, 5. GRUP, DERMATOLOJİ EKİM AYI STAJ DERS PROGRAMI 2012-2013 DÖNEM V, 5. GRUP, DERMATOLOJİ EKİM AYI STAJ DERS PROGRAMI Ders verecek öğretim üyeleri Prof. Dr. Pınar Y. Başak Prof. Dr. Vahide Baysal Akkaya Prof. Dr. Mehmet Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Ali Murat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı Adı ve Soyadı Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil İş Adresi İngilizce Telefon (372) 2574010 E-Posta Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilek (KARA) YILMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/10/1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,

Detaylı

Dr. Mubarek LHOJĠY. Dr. Derya AYTOP SERĠN. Dr. Ġbrahim MEYZĠN. Prof.Dr.Derya ÖZÇELĠK. Dr.Sevgi KURT YAZAR. Doç.Dr.Erdem GÜVEN. Dr.

Dr. Mubarek LHOJĠY. Dr. Derya AYTOP SERĠN. Dr. Ġbrahim MEYZĠN. Prof.Dr.Derya ÖZÇELĠK. Dr.Sevgi KURT YAZAR. Doç.Dr.Erdem GÜVEN. Dr. 2011-2012 Cerrahi Anabilim Dalı Seminer Programı Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı 04.10.2011 08:00-09:00 11.10.2011 08:00-09:00 12.10.2011 08:00-09:00 18.10.2011 08:00-09:00 19.10.2011 08:00-09:00

Detaylı

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ. Güzellik ve Estetik Amaçlı Lazer ve IPL Uygulamaları Kılavuzu

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ. Güzellik ve Estetik Amaçlı Lazer ve IPL Uygulamaları Kılavuzu TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ Güzellik ve Estetik Amaçlı Lazer ve IPL Uygulamaları Kılavuzu 1 I. Gerekçe ve Kapsam: Ülkemizde, estetik amaçlı lazer kullanımı

Detaylı

RF ile Yaş Silme Teknolojisi

RF ile Yaş Silme Teknolojisi İ YE N RF ile Yaş Silme Teknolojisi RF ile Yaş Silme Teknolojisi Pellevé ile çok yönlülüğü yeniden keşfedin Pelleve sizi gençleştirmek için çalışır. Kusursuz bir güvenlik ve ispatlanmış kayıtlı sonuçlar...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Umut Akgün

ÖZGEÇMİŞ. Umut Akgün ÖZGEÇMİŞ Umut Akgün Doğum Tarihi : 15121975 Doğum Yeri İş Adresi : İstanbul : Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İnönü Cad. Okur Sok. No: 20, Kozyatağı, 34742, İstanbul, Turkiye.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı 2. Doğum Tarihi 3. Unvanı 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı 2. Doğum Tarihi 3. Unvanı 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fatma Ilgaz (Çelik) 2. Doğum Tarihi : 17/07/1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Beslenme ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE DİYABET VAKFI 2015 EN İYİ BİLİMSEL YAYIN DESTEK ÖDÜLÜ

TÜRKİYE DİYABET VAKFI 2015 EN İYİ BİLİMSEL YAYIN DESTEK ÖDÜLÜ TÜRKİYE DİYABET VAKFI 2015 EN İYİ BİLİMSEL YAYIN DESTEK ÖDÜLÜ ARAŞTIRICI BİLGİ FORMU Amaç Türkiye Diyabet Vakfı Diabetes Mellitus En İyi Bilimsel Yayın Destek Ödül Fonu ülkemizde deneysel ve klinik diyebetoloji

Detaylı

Deri Layşmanyazisi. Prof. Dr. Mehmet HARMAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

Deri Layşmanyazisi. Prof. Dr. Mehmet HARMAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Deri Layşmanyazisi Prof. Dr. Mehmet HARMAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Amaç Hastalığın tanısını koyabilmek Uygun tedaviyi yapabilmek Koruyucu yöntemleri sayabilmek İçerik

Detaylı

Bilimsel Yayınları D1.1 (YDM-ISI) : Yurt Dışı (SCI- expanded, SSCI, AHCI (kapsamındaki) Dergilerde Yayınlanan Yayınları

Bilimsel Yayınları D1.1 (YDM-ISI) : Yurt Dışı (SCI- expanded, SSCI, AHCI (kapsamındaki) Dergilerde Yayınlanan Yayınları Bilimsel Yayınları D1.1 (YDM-ISI) : Yurt Dışı (SCI- expanded, SSCI, AHCI (kapsamındaki) Dergilerde Yayınlanan Yayınları 1. Seçkin, D., T. Akpolat, Y. Oltulu, D.Erkan, T.Cantürk, B. Adam, A.Y. Turanlı.

Detaylı

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri 1. Sınıf / 1st Year Ders kodu Ders adı (TR) Ders adı (İng) Ders tipi Sömestir Kredi ECTS kredisi 101 Türk Dili 1 Turkish Language 1 Zorunlu / Obligatory 1 2 2 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ataturk's

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Kutanöz sarkoidozlu 27 hastanın retrospektif analizi

Kutanöz sarkoidozlu 27 hastanın retrospektif analizi 148 Orijinal Araştırma Original Investigation DOI: 10.4274/turkderm.01328 lu 27 hastanın retrospektif analizi Retrospective analysis of 27 patients with cutaneous sarcoidosis Kenan Aydoğan, Yasemin Aydın,

Detaylı

Prof. Dr. Cengiz Çokluk

Prof. Dr. Cengiz Çokluk Prof. Dr. Cengiz Çokluk (Anabilim Dalı Başkanı) 23 Nisan 1968 yılında Sinop ilinin Ayancık ilçesinde doğdu. İlk, orta ve liseyi Samsun da bitirdi. 1984-1990 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D.

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Ö Z G E Ç M İ Ş 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

YÜZ BÖLGESİ ORTA ve KÜÇÜK ÇAPLI DEFEKTLERİNİN REKONSTRÜKSİYONU

YÜZ BÖLGESİ ORTA ve KÜÇÜK ÇAPLI DEFEKTLERİNİN REKONSTRÜKSİYONU ANKARA TIP MECMUASI (THE OF JOURNAL OF THE FACULTY OF MEDICINE) Vol, 48 : 431-460, 1995 YÜZ BÖLGESİ ORTA ve KÜÇÜK ÇAPLI DEFEKTLERİNİN REKONSTRÜKSİYONU M. Oğuz Yenidünya* Kutlu Sevin* 4 İbrahim Aşkar* Erdem

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş Adresi: Halkalı Merkez M. Turgut Özal Bulvarı No: 16 Acıbadem Atakent Hastanesi Küçükçekmece/İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. İş Adresi: Halkalı Merkez M. Turgut Özal Bulvarı No: 16 Acıbadem Atakent Hastanesi Küçükçekmece/İstanbul ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: Adı-Soyadı: Umut Sinan Ersoy Doğum Tarihi: 16.06.1981 Doğum Yeri: Uyruğu: Medeni Hali: Unvanı: Adana T.C. Bekar Tıp Doktoru Akademik Unvanı: Uzman Doktor İş Adresi: Halkalı Merkez

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sevil KUŞKU KIYAK 2. Doğum Tarihi: 28/10/1980 3. Unvanı: Acil Tıp Uzmanı 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sevil KUŞKU KIYAK 2. Doğum Tarihi: 28/10/1980 3. Unvanı: Acil Tıp Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sevil KUŞKU KIYAK 2. Doğum Tarihi: 28/10/1980 3. Unvanı: Acil Tıp Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Yeditepe Üniversitesi 2000 2006 Y. Lisans

Detaylı

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL - Rutine giren tiroid incelemeleri Yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi - Tiroid nodülü sıklığı -Yaklaşım Algoritmaları

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi : 15 Şubat 1979 İletişim Bilgileri: İş Adresi : Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 68100 AKSARAY Cep Telefonu

Detaylı

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014)

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014) Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014) Bu çalışma, 2012-2014 yılları arasında Türkiye nin sağlık bilimleri alanında ürettiği bilimsel yayınlara en çok katkı sağlayan tıp

Detaylı

TTB deki. SGK daki puanı. önerdiğimiz puanlar. daki kodu. puanı. Genel

TTB deki. SGK daki puanı. önerdiğimiz puanlar. daki kodu. puanı. Genel İŞLEM ADI Genel EK-8 / EK-9 daki kodu SGK daki puanı TTB deki puanı Deri ve mukoza smearleri, direkt 10 10 Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini 700,040 15 15 15 Wood ışığı muayenesi 700,390 7 15 15 Deri

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite / Kurum Yıl. Lisans ve Y. Lisans Tıp Hacettepe Üniversitesi 1987

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite / Kurum Yıl. Lisans ve Y. Lisans Tıp Hacettepe Üniversitesi 1987 EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İkbal Esen Aydıngöz 2. Doğum Tarihi: 20 Ağustos 1963 3. Ünvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite / Kurum Yıl Lisans ve Y. Lisans Tıp Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görevler Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Hemşire Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Görevler Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Hemşire Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hafize ÖZDEMİR 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Giresun 24.02.1981 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı ( )

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı ( ) Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014) Bu çalışma, 2012-2014 yılları arasında Türkiye nin sağlık bilimleri alanında ürettiği bilimsel yayınlara en çok katkı sağlayan tıp

Detaylı

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Çağlayan mah. Cendere Cad. Profilo Teknik ve EML Kağıthane/İST GSM : 506 253 04 90 E- Posta : demirbas.nur@gmail.com Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK EĞİTİM Doktora: (2010 2014). İSTANBUL

Detaylı

CURRICULUM VITAE BIOGRAPHICAL INFORMATION

CURRICULUM VITAE BIOGRAPHICAL INFORMATION CURRICULUM VITAE BIOGRAPHICAL INFORMATION Name and Adress: Name and Surname Adress Nilay ÇÖMÜK BALCI Baskent University Faculty of Health Sciences Department of Physical Therapy and Rehabilitation Eskisehir

Detaylı