Uzman Dr. Berna AKSOY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uzman Dr. Berna AKSOY"

Transkript

1 Uzman Dr. Berna AKSOY Bilimsel Çalışmalar: Ulusal kongrelerde sunulmuş 48 adet bildiri 1. Koçer U, Aksoy HM, Atakan N, Tiftikçioğlu YÖ, Aksoy B, Astarcı M, Onuk N. Geç Başlangıçlı Kütanöz Lenfanjiom: Olgu Sunumu. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Günleri Onkoloji, 143, İstanbul, Koçer U, Aksoy HM, Tiftikçioğlu YÖ, Çöloğlu H, Ulusoy MG, Astarcı M, Aksoy B. Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Bazal Hücreli karsinomlu 50 Olgunun Klinik ve Histopatolojik Değerlendirilmesi. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Günleri Onkoloji, 139, İstanbul, Aksoy B, Şahin S, Bükülmez G, Özkaya Ö, Gököz A, Ersoy S, Karaduman A, Kölemen F. Eozinofili ile Seyreden Anjiolenfoid Hiperplazi: Bir Olgu Sunumu. IV. Çukurova Dermatoloji Günleri, Adana, Aksoy HM, Çöloğlu H, Tiftikçioğlu YÖ, Ulusoy MG, Koçer U, Sargon MF, Akkaya Ö, Aksoy B. Tavşanlarda Tanımlanan Yeni bir Hipertrofik Skar Modeli. Estetik Plastik Cerrahi Derneği 8. Ulusal Kongresi, İstanbul, Aksoy B, Üstün H, Çelik A, Ayhan K, Aksoy HM. Oral ve Topikal Metronidazol ve Oral Diüretik ile Başarılı Şekilde Tedavi Edilen Atipik Yerleşimli Morbus Morbihan Olgusu. XVIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 172, Ankara, Aksoy B, Üstün H, Çelik A, Aksoy HM. Tetrasiklinle Tedavi Edilen Lokalize Epidermolizis Bülloza Simpleks Olgusu. XVIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 183, Ankara, Aksoy B, Aksoy HM. Azitromisin ile Tetiklenen Onikomadezis. XVIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 204, Ankara, Aksoy B, Üstün H, Gülbahçe R, Balcı M, Aksoy HM, Civaş E, Atakan N. Konfeti Benzeri Maküler Atrofi: Atrofoderma Elastolitikum Diskretum un Maküler Formu ya da Yeni bir Antite mi? 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 196, Konya, Aksoy HM, Aksoy B, Civaş E, Öç B. Onikogrifoza Tedavisinde Tel Kesici ve Kemik Ronger ile Tırnak Debridmanı. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 196, Konya, Aksoy B, Gökduman S, Üstün H, Tez S. Altta Var Olan Eşzamanlı Meme Kanserleri ile Birlikte Olan Memenin Tek Taraflı Paget Hastalığı. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 197, Konya, 2008.

2 11. Aksoy B, Üstün H, Balcı M, Aksoy HM, Civaş E, Atakan N. Konfluant ve Retiküler Papillomatozis: Topikal İzotretinoin-Eritromisin Kombinasyon Jeli ve Topikal Üre Tedavisi. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 197, Konya, Aksoy B, Aksoy HM, Civaş E, Üstün H, Atakan N. Tavşanlarda Tanımlanan Yeni bir Deneysel Kronik Yara İyileşme Modeli. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 198, Konya, Aksoy B, Aksoy HM, Öç B, Civaş E. Klinik Olarak Nodüler Bazal Hücreli Karsinomla Karışan Büyük Soliter Trikoepitelyoma. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 198, Konya, Aksoy B, Aksoy HM, Civaş E, Üstün H. Vücut Alt Yarısına Yerleşmiş Dev Akrokordonlar: İki Olgu Sunumu. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 199, Konya, Aksoy B, Aksoy HM, Üstün H, Gülbahçe R, Balcı M, Öç B, Atakan N. Simetrik Olarak Basenlerde Yerleşen Bilateral Piloleyomiyomlar. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 199, Konya, Aksoy B, Aksoy HM, Üstün H, Civaş E, Öç B, Atakan N. Akrokordon İçinde Bazal Hücreli Karsinom. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 200, Konya, Civaş E, Koç E, Aksoy B, Aksoy HM. Skrotal Anjiokeratomların 1064-nm-longpulsed Nd:YAG Lazer ile Başarılı Tedavisi. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 200, Konya, Civaş E, Koç E, Aksoy B, Aksoy HM. Kolaydan Zora Farklı Vasküler Lezyonların Tedavisinde Değişken Long-pulsed Nd:YAG Lazerin Etkinliği. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 201, Konya, Civaş E, Aksoy B, Sürücü B, Koç E, Aksoy HM. Ablatif Olmayan Üç Boyutlu (3D) Cilt Gençleştirme: 46 Hastayı İçeren Retrospektif bir Çalışma. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 202, Konya, Aksoy B, Üstün H, Balcı M, Aksoy HM. Mibelli nin Hiperkeratotik Porokeratozu. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 203, Konya, Aksoy B, Üstün H, Balcı M, Atakan N. Klinik Olarak Nörodermatit le Karışan ve Romatoid Artrit le Birlikte Olan Akkiz Epidermolizis Bülloza Olgusu. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 208, Konya, Aksoy B, Balcı M, Üstün H. Yüzde Yerleşmiş, Akneiform Erüptif Vellus Kıl Kistleri. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 209, Konya, 2008.

3 23. Aksoy B, Balcı M, Üstün H. Anjioma Serpijinozum: İki Olgu Sunumu. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 212, Konya, Aksoy B, Balcı M, Üstün H. Konfluant ve Retiküler Papillomatoz: Doksisiklin Tedavisi. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 212, Konya, Aksoy B, Aksoy HM, Balcı M, Üstün H. Benekli Lentijinöz Nevüs: Olgu Sunumu. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 213, Konya, Aksoy B, Civaş E, Üstün H. Dermatozis papuloza Nigra da Topikal Cantharidin Tedavisi. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 221, Konya, Aksoy HM, Aksoy B, Balcı M, Üstün H. Subungual Egzositoza Bağlı Onikoklavus: Oluşan Kutanöz Defektin Üçlü Volar İlerletme Flebi ile Tamiri. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 242, Konya, Aksoy B, Cengiz A, Sarıoğlu T. Paraneoplastik Yüz ve Üst Ekstremite Ödemi: Yeni bir Antite mi? 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 255, Konya, Aksoy HM, Öge N, Aksoy B, Şengül D, Üstün H. Saçlı Deride Büyük Soliter Rippled Patern Trikoblastom: Klinikopatolojik Çalışma. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 264, Konya, Aksoy B, Balcı M, Üstün H, Şahin S. Frontal fibrozan Alopesi: Olgu Sunumu. 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 332, Konya, Öç B, Aksoy HM, Aksoy B, Süzer MA. Beklenmedik bir Yanık Olgusu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Cilt 36, Ek Sayı 1, 220, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Aksoy B, Hapa FA, Egemen D, Atakan N. Türk Hastalarda Psoriazisin Dermatoloji Hayat Kalite İndeksi Üzerine Etkisi. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 144, Ankara, Aksoy B, Hapa FA, Karagöz F, Atakan N. Türk Hastalarda Rozasenin Dermatoloji Hayat Kalite İndeksi Üzerine Etkisi. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 145, Ankara, Altaykan-Hapa A, Aksoy B, Polat M, Atakan N. Rekürren Aftöz Stomatitli 128 Hastada Yaşam Kalitesi İndeksinin Değerlendirilmesi: Prospektif bir Çalışma. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 146, Ankara, Aksoy B, Altaykan-Hapa A. Semptomatik Tedavi ile Takip Edilen bir Orf Olgusu. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 189, Ankara, 2009.

4 36. Aksoy B, Altaykan-Hapa A, Astarcı M, Balcı M, Aksoy HM, Üstün H. Zosteriform Yerleşimli bir Morfea Olgusu. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 196, Ankara, Aksoy B, Altaykan-Hapa A, Tuncay S, Astarcı M, Üstün H, Aksoy HM. Peniste Trikoadenoma: Nadir Görülen bir Tümörün Yine Nadir Görülen Yerleşimi. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 212, Ankara, Aksoy B, Aksoy HM, Altaykan-Hapa A, Astarcı M, Balcı M, Üstün H. Atipik Klinik Özellikleriyle Dikkat Çeken bir Kaposi Sarkomu Olgusu. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 212, Ankara, Aksoy B, Aksoy HM, Altaykan-Hapa A, Astarcı M, Balcı M, Üstün H, Şahin S. Pigmente Bazal Hücreli Karsinoma: Ender Görülen Dermatoskopik Bulgular Gösteren bir Olgu Sunumu. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 213, Ankara, Aksoy B, Altaykan-Hapa A, Alga ÖH, Astarcı M, Üstün H. İnterferon-α Tedavisi ile İndüklendiği Düşünülen bir Konfluan ve Retiküler Papillomatozis Olgusu. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 229, Ankara, Civaş E, Aksoy B, Aksoy HM, Eski M, Yücel K. Kaşta Lokalize Tedaviye Dirençli Alopesi Areatada Saç Ekimi: Doğru Seçim mi? XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 240, Ankara, Aksoy B, Altaykan-Hapa A, Cengiz A, Aksoy HM, Atakan N. Asiklovir Tedavisi Altında Nefrotoksisite Gelişen bir Disemine Zona Zoster Olgusunun Oral Brivudin ile Tedavisi. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 273, Ankara, Aksoy B, Hapa A. El Dorsalinde Lokalize Edinsel akuajenik Keratoderma Olgusu. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, 287, Ankara, Aksoy B, Aksoy HM, Akın O. Akrokordon İçinde Keratoakantom. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 88, Antalya, Aksoy B. Topikal Steroid Kullanımına Bağlı Gelişen Kutanöz Ülserasyon. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 101, Antalya, Aksoy B, Aksoy HM, Akın O, Yüksekol İ. Topikal Takrolimus Tedavisine İyi Yanıt Veren Skar Sarkoidozu Olgusu. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 102, Antalya, Hapa A, Aksoy B, Aslan U, Atakan N. Dil Hastalıkları Yaşam Kalitesini Etkiliyor mu? XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 129, Antalya, Aksoy B. Yüzde Tinea İnkognito: Takrolimus Kullanımı ile İlişkili bir Olgu. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 167, Antalya, 2010.

5 Uluslararası kongrelerde sunulmuş 20 adet bildiri, 1. Aksoy B, Şahin S, Bükülmez G, Özkaya Ö, Gököz A, Ersoy S, Karaduman A, Kölemen F. Angiolymphoid Hyperplasia with Eosinophilia: A Case Report. 10th Congress of the European Academy of Dermatology & Venereology, Munich, Vol 15, 265, Blackwell Science, Boztepe Senturk G, Noyan Duzova A, Demiryurek D, Bayramoglu A, Aksoy B, Sahin S. A Patch of Abnormal Scalp Hair: Wooly Hair Nevus. 12th Congress of the European Academy of Dermatology & Venereology, Barcelona, Aksoy HM, Çöloğlu H, Tiftikçioğlu YÖ, Koçer U, Sargon MF, Akkaya Ö, Aksoy B, Ulusoy MG. Tavşanlarda Tanımlanan Yeni bir Hipertrofik Skar Modeli. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik-Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 11, Aksoy B, Atakan N, Aksoy HM, Tezel GG, Renda N, Ozkara A, Onder E. Effectiveness of Topical Zinc oxide Application on Hypertrophic Scar Development in Rabbits. 13th Congress of the European Academy of Dermatology & Venereology, Florance, Vol 18, 553, Blackwell Publishing, Aksoy B, Aksoy HM. Recurrent Myxoid Liposarcoma of the Leg with Secondary Skin Involvement: Report of a Case. 5th EADV Spring Symposium, P118, İstanbul, Aksoy B, Aksoy HM, Civaş E. A Large Solitary Trichoepithelioma Clinically Confused with Nodular Basal Cell Carcinoma. 5th EADV Spring Symposium, P120, İstanbul, Aksoy B, Gökduman S, Üstün H, Balcı M, Hakiki R, Aksoy HM. Unilateral Mammary Paget Disease Associated with Underlying Synchronous Breast Tumors: Report of a Case. 5th EADV Spring Symposium, P148, İstanbul, Aksoy B, Üstün H, Gülbahçe R, Balcı M, Aksoy HM, Civaş E, Atakan N. Confettilike Macular Atrophy: Macular Form of Atrophoderma Elastolyticum Discretum or a New Entity? 5th EADV Spring Symposium, P194, İstanbul, Aksoy B, Üstün H, Çelik A, Aksoy HM, Atakan N. Localised Epidermolysis Bullosa Case Treated Successfully with Oral Tetracycline. 5th EADV Spring Symposium, P226, İstanbul, Aksoy B, Aksoy HM, Atakan N. Probable Azithromycin Induced Onychomadesis: Report of a Case. 5th EADV Spring Symposium, P247, İstanbul, 2008.

6 11. Aksoy B, Aksoy HM, Portakal S. An Uncommon Location for Accessory Breast Tissue: Inner Thigh. 5th EADV Spring Symposium, P303, İstanbul, Aksoy B, Aksoy HM. An unusually Calcified Chondroid Syringoma on an Uncommon Anatomic Localization: Report of a Case. 5th EADV Spring Symposium, P304, İstanbul, Aksoy B, Üstün H, Balcı M, Aksoy HM, Civaş E, Atakan N. Confluent and reticulated Papillomatosis: Treatment with Topical Combination Isotretinoin Erythromycin Gel and Topical Urea. 5th EADV Spring Symposium, P501, İstanbul, Aksoy B, Üstün H, Çelik A, Aksoy HM, Atakan N. A Morbus Morbihan Case with Atypical Presentation Treated by Use of Topical and Oral Metronidazole and Oral Diuretic. 5th EADV Spring Symposium, P503, İstanbul, Aksoy HM, Aksoy B, Civaş E, Öç B, Atakan N. Lateral Foldplasty with or without Limited Lateral matrisectomy for the Management of Ingrown Toenails. 5th EADV Spring Symposium, P514, İstanbul, Aksoy B, Aksoy HM, Civaş E, Öç B. Nail Debridement for the Treatment of Onychogryphosis: Use of Wire Cutter and Bone Rongeur. 5th EADV Spring Symposium, P522, İstanbul, Aksoy B, Aksoy HM, Civaş E, Ustün H, Atakan N. A New Experimental Chronic Wound Healing Model in Rabbits. 5th EADV Spring Symposium, P561, İstanbul, Aksoy B, Hapa FA, Karagöz F, Atakan N. The Impact of Rosacea on Dermatology Life Quality Index in Turkish Patients. 18th Congress of the European Academy of Dermatology & Venereology, P24, Berlin, Altaykan A, Aksoy B, Polat M, Atakan N. Does Recurrent Aphthous Stomatitis Really Effect Quality of Life? A Prospective Study with 128 Patients Evaluating Treatment Modalities. 18th Congress of the European Academy of Dermatology & Venereology, P794, Berlin, Aksoy B, Hapa FA, Egemen D, Atakan N. The Impact of Psoriasis on Dermatology Life Quality Index in Turkish Patients. 18th Congress of the European Academy of Dermatology & Venereology, P1258, Berlin, Uluslararası Bilimsel Yayınlar: Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 24 adet bilimsel yayın;

7 1. Late-Onset Superficial Lymphatic Malformation: Report of a Case and Review of the Literature. Koçer U, Atakan N, Aksoy HM, Tiftikçioğlu YÖ, Aksoy B, Astarcı M. Dermatologic Surgery 2003; 29(3): Evaluation of Effectiveness of Surgical Treatment and Histopathological Characteristics of Basal Cell Carcinoma in Turkish Patients. Koçer U, Aksoy HM, Tiftikçioğlu YÖ, Çöloğlu H, Aksoy B, Ulusoy MG, Astarcı M. European Journal of Plastic Surgery 2003; 26(5): Anthrax of the Lower Eyelid. Koçer U, Aksoy HM, Tiftikçioğlu YÖ, Aksoy B. Canadian Journal of Plastic Surgery 2003; 11(4): Basal Cell Carcinoma in Turkey. Tiftikçioğlu YÖ, Karaaslan Ö, Aksoy HM, Aksoy B, Koçer U. The Journal of Dermatology 2005; 32: Basal Cell Carcinoma in Turkey. Tiftikçioğlu YÖ, Karaaslan Ö, Aksoy HM, Aksoy B, Koçer U. The Journal of Dermatology 2006; 33(2): Azithromycin-induced Onychomadesis. Aksoy B, Aksoy HM, Civaş E, Atakan N. European Journal of Dermatology 2008; 18: Nail Debridement for the Treatment of Onychogryposis: Use of Wire Cutter and Bone Rongeur. Aksoy HM, Aksoy B, Civaş E, Öç B. European Journal of Plastic Surgery. 2008; 31: Basal Cell Carcinoma in a Skin Tag. Aksoy B, Aksoy HM, Üstün H, Civaş E, Öç B, Atakan N. European Journal of Dermatology 2008; 18: An Uncommon Location for Accessory Breast Tissue: Inner Thigh. Aksoy HM, Aksoy B, Portakal S, Özdemir A. European Journal of Plastic Surgery 2008; 31: Evaluation of three instruments used in FUE. Civas E, Aksoy HM, Koc E, Aksoy B. Hair Transplant Forum International Jan - Feb 2009; 19: Lateral Foldplasty with or without Partial Matricectomy for the Management of Ingrown Toenails. Aksoy B, Aksoy HM, Civas E, Oc B, Atakan N. Dermatologic Surgery 2009; 35: Report of two angiokeratoma of Fordyce cases treated with a 1064 nm long-pulsed Nd.YAG laser. Civaş E, Koç E, Aksoy B, Aksoy HM. Photodermatol Photoimmunol Photomed 2009; 25: A new experimental delayed wound healing model in rabbits. Aksoy B, Aksoy HM, Civaş E, Ustün H, Atakan N. Eur J Dermatol. 2009;19(6):

8 14. Confetti-like macular atrophy: A new entity? Aksoy B, Üstün H, Gülbahçe R, Balcı M, Aksoy HM, Civaş E, Atakan N. J Dermatol 2009;36: Clinical experience in the treatment of different vascular lesions using a neodymiumdoped yttrium aluminum garnet laser. Civaş E, Koç E, Aksoy B, Aksoy HM. Dermatol Surg 2009;35: Disseminated cutaneous herpes zoster complicated by acyclovir nephrotoxicity and successfully treated with brivudin. Aksoy B, Altaykan-Hapa A, Cengiz A, Mete Aksoy H, Atakan N. Eur J Dermatol 2010;20(2): Effectiveness of topical zinc oxide application on hypertrophic scar development in rabbits. Aksoy B, Atakan N, Aksoy HM, Güler Tezel G, Renda N, Özkara HA, Önder E. Burns 2010;36(7): Effectiveness of topical use of natural polyphenols for the treatment of sacrococcygeal pilonidal sinus disease: a retrospective study including 192 patients. Aksoy HM, Aksoy B, Egemen D. Eur J Dermatol. 2010;20(4): The Impact of Rosacea on Life Quality: Effects of demographic and clinical characteristics and various treatment modalities. Aksoy B, Altaykan-Hapa A, Egemen D, Karagöz F, Atakan N. Br J Dermatol 2010; 163(4): Hair transplantation for therapy-resistant alopecia areata of the eyebrows: Is it the right choice? Civas E, Aksoy B, Aksoy HM, Eski M, Yucel K. J Dermatol 2010;37: Effectiveness of Non-Ablative three Dimensional (3D) Skin Rejuvenation: A Retrospective Study Involving 46 Patients. Civas E, Aksoy B, Surucu B, Koc E, Aksoy HM. Photomed Laser Surg, 2010;28(5): Does recurrent aphthous stomatitis affect quality of life? A prospective study with 128 patients evaluating different treatment modalities. Hapa A, Aksoy B, Polat M, Aslan U, Atakan N. J Dermatolog Treat 2011;22(4): Indicators of health quality in 154 Turkish patients with psoriasis. Aksoy B, Altaykan- Hapa A, Egemen D, Atakan N. J Dermatol 2011; 38(6): Common tongue conditions affect quality of life: an issue to be recognized. Hapa A, Aksoy B, Aslan U, Atakan N. Qual Life Res Jun;21(5): Ulusal Bilimsel Yayınlar: Ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış 30 adet bilimsel yayın

9 1. Olağan Dışı Kalsifikasyon Gösteren Ender Lokalizasyonda Yerleşmiş bir Kondroid Siringom: Olgu Sunumu. Aksoy B, Aksoy HM. Türk Dermatoloji Dergisi 2008; 2: Confluent and Reticulated Papillomatosis: Treatment with Topical Combination Isotretinoin-Erythromycin Gel and Topical Urea - Case Report. Aksoy B, Üstün H, Balcı M, Aksoy HM, Civaş E, Atakan N. Türkiye Klinikleri Journal of Dermatology 2008; 18: Yüzde Yerleşmiş Akneiform Erüptif Vellus Kıl Kistleri. Aksoy B, Balcı M, Üstün H. Türk Dermatoloji Dergisi 2008; 2: Mibelli'nin hiperkeratotik porokeratozu: nadir görülen bir varyant. Aksoy B, Üstün H, Balcı M, Aksoy HM. Türk Dermatoloji Dergisi 2009; 3: Bacakta sekonder deri tutulumlu rekürren miksoid liposarkom: Olgu sunumu. Aksoy B, Aksoy HM. Genel Tıp Dergisi 2009; 19: Klinik olarak nodüler bazal hücreli karsinomla karışan büyük soliter trikoepitelyoma. Aksoy B, Aksoy HM, Öç B, Civaş E. Genel Tıp Dergisi 2009; 19: Dermatozis Papuloza Nigra da topikal kantaridin tedavisinin etkisizliği. Aksoy B, Civaş E, Üstün H. Türk Dermatoloji Dergisi 2009; 3: Klinik olarak nörodermatitle karışan ve romatoid artritle birlikte olan akkiz epidermolizis bülloza olgusu. Aksoy B, Üstün H, Balcı M, Atakan N. Genel Tıp Dergisi 2009; 19: Morphea in a zosteriform distribution: A rare clinical entity. Aksoy B, Hapa A, Astarcı M, Balcı M, Aksoy HM, Üstün H. J Turk Acad Dermatol 2009;3(4):93401c. 10. Paraneoplastic Facial and Upper Extremity Edema: A New Clinical Entity? Aksoy B, Cengiz A, Sarıoğlu T. J Turk Acad Dermatol 2010;4(1):04102c. 11. Giant Skin Tags Located in the Lower Half of the Body: Report of Two Cases. Aksoy B, Aksoy HM, Civaş E, Üstün H. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6): Metronidazol ve Diüretik ile Tedavi Edilen Atipik Yerleşimli Morbus Morbihan Olgusu. Aksoy B, Üstün H, Çelik A, Aksoy HM, Atakan N. Türk Dermatoloji Dergisi 2009;3: Unilateral Mammary Paget Disease Associated with Underlying Synchronous Breast Tumors: Report of A Case. Aksoy B, Gökduman S, Üstün H, Tez S. J Turk Acad Dermatol 2010;4(2):04202c. 14. Anaphylactic Reaction to Lansoprazole: Case Report. Aksoy B, Akar T, Aksoy HM. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 2010;30(1):

10 15. Gluteal Bölgede Bilateral ve Simetrik Yerleşen Piloleyomiyomalar. Aksoy B, Aksoy HM, Üstün H, Gülbahçe R, Balcı M, Atakan N. Türk Dermatoloji Dergisi 2010;4: Papüler Benekli Lentijinöz Nevüs - Olgu Sunumu. Aksoy B, Aksoy HM, Balcı M, Üstün H. Türk Dermatoloji Dergisi 2010;4: Semptomatik Tedavi ile Takip Edilen bir Orf Olgusu. Hapa A, Aksoy B. Genel Tıp Dergisi 2010;20(2): Alıcı Bölgenin Hazırlanması: Kanalların Açılması. Aksoy HM, Aksoy B. Türkiye Klinikleri Kozmetik Dermatoloji Saç Ekimi Özel Sayısı 2010;3(4): Doksisiklin ile Başarıyla Tedavi Edilen bir Konfluan ve Retiküler Papillomatoz Olgusu. Aksoy B, Altaykan-Hapa A, Balcı M, Üstün H. Dirim Dergisi 2010;85(3): El Dorsumunda Lokalize İdiyopatik Edinsel Akuajenik Keratoderma. Aksoy B, Hapa A. Turkderm 2010;44(4): Atipik Klinik Özellikleriyle Dikkat Çeken bir Kaposi Sarkomu Olgusu. Aksoy B, Aksoy HM, Altaykan-Hapa A, Astarcı M, Balcı M. Genel Tıp Dergisi 2010;20(3): Onychoclavus due to Subungual Exostosis: Reconstruction of the Resulting Defect by Triple Volar Advancement Flap: Surgical Technique. Aksoy HM, Aksoy B, Balcı M, Üstün H. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011; 31(2): Yüzeyel Liposarkomlar. Aksoy B, Aksoy HM, Astarcı M, Atakan N. Türk Onkoloji Dergisi 2011; 26(2): Topikal Takrolimus Tedavisine Çok İyi Yanıt Veren Skar Sarkoidozu. Aksoy B, Aksoy HM, Akın O, Yüksekol I. Türkderm 2011; 45(4): Rippled-Patern Trichoblastoma of the Scalp. Aksoy HM, Öge N, Aksoy B, Şengül D, Üstün H. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(3): Frontal Fibrozan Alopesi: Olgu Sunumu. Aksoy B, Balcı M, Üstün H, Şahin S. Genel Tıp Dergisi 2011;21(1): Anjiyoma Serpijinozum: Olgu Sunumu. B Aksoy, M Balcı, A Hapa, H Üstün - Türk Dermatoloji Dergisi, 2011;5(1): Tinea Fasiyalis İnkognito: Takrolimus Kullanımı ile İlişkili Bir Olgu. Aksoy B. Türk Dermatoloji Dergisi, 2011;5(2):53-55.

11 29. A Case of Confluent and Reticulated Papillomatosis Developed During Interferon-α Treatment and Treated Successfully with Amoxicillin. Aksoy B, Hapa A, Alga ÖH, Astarcı M, Üstün H. J Turk Acad Dermatol. 2011;5(1): 1151c Derinin dogal bagisiklik sistemi/skin innate immune system. Aksoy B. Turkderm 2013;47(s1): Yazdığı Kitaplar: 1. Editör: Banlı O, Reçete 2008, Aksoy B, Şahin M. Dermatoloji, 12. Baskı, Pelikan Yayıncılık Ltd. Ankara 2008, sf: 17-43, ISBN: Editors: Volkerts BD. Yttrium: Compounds, Production and Applications. Authors: Civas E, Aksoy B, Aksoy HM. Nd:YAG Laser Treatment for Different Vascular Lesions. Pub. Date: 2011, Nova Science Publishers, Hauppage, New York, USA. ISBN: Authors / Editors: Civas E, Aksoy B, Aksoy HM. Nd: Yag Laser Treatment for Various Vascular Lesions. Pub. Date: 2010, Nova Science Publishers, Hauppage, New York, USA. ISBN: Başarılar: Tıpta Uzmanlık Sınavında Türkiye dördüncüsü olmuştur, Ulusal Dermatoloji yarışmasında üçüncü olmuştur, Dünyada tırnak batmasında şu anda pek çok ülkede kullanılmaya başlanmış olan yeni bir tırnak batması cerrahi tedavi yöntemi tanımlamıştır, Tavşanlarda yeni bir kronik yara modeli tanımlamıştır, Konfeti Benzeri Maküler Atrofi isimli yeni bir cilt hastalığını tanımlamıştır, Dünyada Kim Kimdir (Who is Who in the World 2010) Amerika da basılan, tüm dünyaca tanınan ve ünlü politikacı, sporcu, yazar, bilim adamı gibi kişilerin biyografilerinin bulunduğu, tüm dünya kütüphanelerinde kullanılan en önemli biyografi kitaplarından olan bu kitapta özgeçmişi yayınlanmıştır Hipertrofik skar (kabarık yara izi) gelişiminin önlenmesinde çinko oksit topikal uygulamasının deneysel olarak tavşanlarda etkili olduğunu göstermiştir Kıl dönmesi hastalığında yeni bir topikal tedavi yöntemi olan topikal polifenol kullanımının etkinliğini göstermiştir Yüzyılın Büyük Düşünürleri (Great Minds of the 21st Century) isimli, Amerika da basılan ve tüm dünya çapında kendi alanında büyük lider, düşünür, fikir

12 adamı, kaşif ve benzeri yönleri ile dünyada haklı yer edinen 1000 kişiden daha az kişinin biyografilerinin yayınlandığı kitapta özgeçmişi ile yer almıştır Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında Yeterlik Teorik sınavında birinci olarak Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında Yeterlik Belgesi almıştır.

ÖZGEÇMİŞ. Mashattan Konutları B5 Blok No:68 Şişli İstanbul. Tel: 212-330 30 07. emel.gungor@asg.com.tr. 1983-1989 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Mashattan Konutları B5 Blok No:68 Şişli İstanbul. Tel: 212-330 30 07. emel.gungor@asg.com.tr. 1983-1989 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Emel Güngör DOĞUM TARİHİ : 8 Kasım 1964 DOĞUM YERİ: Ankara UYRUĞU: T. C. UZMANLIK DALI: EV ADRESİ: Deri ve Zührevi Hastalıklar Mashattan Konutları B5 Blok No:68 Şişli İstanbul Tel:

Detaylı

EK - 4A. : Suadiye, Bağdat Cad. No:401/5 Kadıköy/İSTANBUL

EK - 4A. : Suadiye, Bağdat Cad. No:401/5 Kadıköy/İSTANBUL EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tayfun Aköz İletişim Bilgileri Adres : Suadiye, Bağdat Cad. No:401/5 Kadıköy/İSTANBUL Telefon Mail : 0532 4264585 :tayfunakoz@yahoo.com 2. Doğum Tarihi : 17.04.1962 3.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Mustafa Erol Demirseren Doğum Tarihi: 02 Kasım 1970 Yüksek Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. ORHAN BABUCÇU Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

Prof. Dr. ORHAN BABUCÇU Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. ORHAN BABUCÇU Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı 2014 Adres: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe Kampüsü Kadıköy-İstanbul Telefon: Faks: E-mail: 0 212 3815400 (İş) 0 532

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 01.01.1959 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 01.01.1959 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ahmet Cemal AYGIT 1959 yılında İzmir de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir de tamamladı. 1980-1986 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim görerek, 30.05.1986

Detaylı

EK-4 Üniversitenin Web Sayfasında Yayınlanacak ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM)

EK-4 Üniversitenin Web Sayfasında Yayınlanacak ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) EK-4 Üniversitenin Web Sayfasında Yayınlanacak ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 1. Adı Soyadı : Dr. İsmail KURAN 2. Doğum Tarihi : 21/12/1960 3. Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Lisans: Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi

Detaylı

:1996,Microsurgical Training and Research Center, GMMA. Kentucky, Ky USA. Unvanı Anabilim dalı-fakülte Yıl

:1996,Microsurgical Training and Research Center, GMMA. Kentucky, Ky USA. Unvanı Anabilim dalı-fakülte Yıl EĞİTİM, ÖĞRENİM İlk, orta ve lise Yüksek öğrenim Stajyer Dr. Uzmanlık eğitimleri 1971-1976 Yavuzevler İlkokulu. Bakırköy / İstanbul, Turkiye. 1976-1979 Bakırköy Ortaokulu. İstanbul, Turkiye. 1979-1983

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Erciyes ün 1984 Y. Lisans. YURT DIġI YAYINLAR

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Erciyes ün 1984 Y. Lisans. YURT DIġI YAYINLAR 1. Adı Soyadı: Naci KARACAOĞLAN 2. Doğum Tarihi: 25/09/1961 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Erciyes ün 1984 Y. Lisans Doktora 5. Akademik Unvanlar: Plastik

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. ÖZ GEÇMİŞ 1.1 Soyadı: : Ferit Demirkan 1.2 Tarihi: Doğum 1965 Tarihi : 1965 1.3 Eğitimi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ve Y. Lisans Tıp Fakültesi/İngilizce Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Zafer ÖZSOY

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Zafer ÖZSOY ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Zafer ÖZSOY Doğum Tarihi 31.08.1953 Öğrenim Durumu Derece Bölüm Üniversite Yıl Tıpta Uzmanlık Genel Cerrahi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1982 Tıpta Uzmanlık Plastik, Rekonstrüktif ve

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Degree Faculty/Programme University Year. Medical School Medical School/English University of Hacettepe 1983-1989

CURRICULUM VITAE. Degree Faculty/Programme University Year. Medical School Medical School/English University of Hacettepe 1983-1989 CURRICULUM VITAE 1. PERSONAL DATA 1.1 Name: Ferit Demirkan 1.2 Birth place and Date: Kayseri, Turkey, 1965 1.3 Education Degree Faculty/Programme University Year Medical School Medical School/English University

Detaylı

Prof. Dr. Server Serdaroğlu nun Yayın Listesi. KONGRE ve SİMPOZYUMLAR

Prof. Dr. Server Serdaroğlu nun Yayın Listesi. KONGRE ve SİMPOZYUMLAR Prof. Dr. Server Serdaroğlu nun Yayın Listesi KONGRE ve SİMPOZYUMLAR 1. Yazıcı H, Yurdakul S, Tüzün Y, Pazarlı H, Özyazgan Y, Özdoğan H, Ülkü B, Ersanlı M, Serdaroğlu S, Müftüoğlu A: Behçet sendromunda

Detaylı

BİLİMSEL ÇALIŞMALARIM

BİLİMSEL ÇALIŞMALARIM BİLİMSEL ÇALIŞMALARIM A. K İ T AP YAZARLIĞI VE EDİTÖRLÜĞÜ Altındaş M.:Diabetik Ayak ve Tedavisi,Diyabetes Mellitus Ed.Hüsrev Hatemi.Yüce gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. l988 İstanbul. Altındaş M.:Yara-Açık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Ankara Üniversitesi 1967 Y. Lisans Genel Cerrahi Plastik Cerrahi GATA GATA

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Ankara Üniversitesi 1967 Y. Lisans Genel Cerrahi Plastik Cerrahi GATA GATA ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Erdem YORMUK 2. Doğum Tarihi: 29/10/1943 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Ankara Üniversitesi 1967 Y. Lisans Genel Cerrahi Plastik Cerrahi

Detaylı

S.S.K. İstanbul Eğitim Hastanesi. Pittsburgh Üniversitesi. Departmanında

S.S.K. İstanbul Eğitim Hastanesi. Pittsburgh Üniversitesi. Departmanında ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Saime Hale Kırımlıoğlu (Onmuş) 2. Doğum Tarihi: 0.06.968 3. Unvanı: Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans TIP Ankara Üniversitesi 984-990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

TIPDERGİSİ ORTADOĞU ORTADOGU MEDICAL JOURNAL. 3 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi Aralık 2010, Cilt:2 Sayı:4 ISSN NO : 1309-3630

TIPDERGİSİ ORTADOĞU ORTADOGU MEDICAL JOURNAL. 3 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi Aralık 2010, Cilt:2 Sayı:4 ISSN NO : 1309-3630 ORTADOĞU TIPDERGİSİ ORTADOGU MEDICAL JOURNAL 3 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi Aralık 2010, Cilt:2 Sayı:4 ISSN NO : 1309-3630 İçindekiler: 6 Orijinal Makale - 2 Derleme - 2 Vaka Sunumu İndeks:

Detaylı

Yardımcı Doçent Patoloji Anabilim Dalı Marmara Üniv. 1989-1991. Doçent Patoloji Laboratuarı Marmara Üniv. 1991-1994

Yardımcı Doçent Patoloji Anabilim Dalı Marmara Üniv. 1989-1991. Doçent Patoloji Laboratuarı Marmara Üniv. 1991-1994 1. Adı Soyadı: Murat Aydın SAV 2. Doğum Tarihi: 21 Mart 1957 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1974 1980 Y. Lisans Tıp Fakültesi Ege

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ. Üniversite; İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; 1984-1990

ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ. Üniversite; İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; 1984-1990 ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ Doğum Tarihi : 25.01.1966 Doğum Yeri İş Adresi : ERZİNCAN : ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL Telefon: (212) 468 42 38 Fax: Medeni Durumu : EVLİ Eğitim: Lise;

Detaylı

Kutanöz Graft-Versus-Host Hastalığı

Kutanöz Graft-Versus-Host Hastalığı 92 Derleme / Review Kutanöz Graft-Versus-Host Hastalığı Cutaneous Graft-Versus-Host Disease Emine Çölgeçen 1, Ayten Ferahbaş 2 1 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye

Detaylı

(Görevlendirme) SB Dışkapı YB Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak, Burun ve Boğaz Kliniği, İrfan Baştuğ Caddesi, Dışkapı - Ankara

(Görevlendirme) SB Dışkapı YB Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak, Burun ve Boğaz Kliniği, İrfan Baştuğ Caddesi, Dışkapı - Ankara Prof.Dr.İstemihan Akın - ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İSTEMİHAN AKIN Ünvanı: Profesör Doktor, Kulak Burun Boğaz- Baş ve Boyun Cerrahisi Doğum Tarihi: 17 Ocak 1958 Medeni Durumu: Evli ve 1 çocuk sahibi Çalıştığı

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Gazi Üniversitesi 1989- Yrd. Doç. Radyoloji Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Gazi Üniversitesi 1989- Yrd. Doç. Radyoloji Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Banu ALICIOĞLU Doğum Tarihi: 20.04.1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl 1995 Tıpta Uzmanlık Radyoloji Ankara Numune Hastanesi Yrd. Doç.

Detaylı

Ünvan ve Görevler. Eğitim Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Tezler. Yayınlar

Ünvan ve Görevler. Eğitim Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Tezler. Yayınlar Ünvan ve Görevler Profesör Doktor. KBB Hastalıkları uzmanı, Ağız Yüz ve Çenen Cerrahisi Uzmanı İdari Görevler 2005-2011: S.B. Dışkapı Y.B.E.A. Hastanesi Klinik Şef Yardımcısı Lisans Yüksek lisans Doktora

Detaylı

PROF. DR. MURAT CEM MIMAN - CV

PROF. DR. MURAT CEM MIMAN - CV PROF. DR. MURAT CEM MIMAN - CV Doğum Yeri ve Yılı: Ankara 1968 Fakülte ve Mezuniyet Yılı: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1992 Yabancı Diller: İngilizce, Fransızca Medeni Durum: Evli (eşi Parazitolog, öğretim

Detaylı

DERMATOLOG OLMAYANLAR İÇİN DERMATOLOJİ

DERMATOLOG OLMAYANLAR İÇİN DERMATOLOJİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 76 DERMATOLOG OLMAYANLAR İÇİN DERMATOLOJİ Editörler Prof. Dr. Yalçın TÜZÜN - Doç. Dr. Burhan ENGİN 8 Yazar Katılımıyla

Detaylı

Saç dökülme tedavisinde mezoterapi ve trombositten zengin plazma

Saç dökülme tedavisinde mezoterapi ve trombositten zengin plazma 74 Sürekli Eğitim Continuing Medical Education DOI: 10.4274/turkderm.48.s17 Saç dökülme tedavisinde mezoterapi ve trombositten zengin plazma Mesotherapy and platelet-rich plasma for the treatment of hair

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU. AMBULANS ve ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU. AMBULANS ve ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU AMBULANS ve ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI Ocak 2008 PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER Programının adı.. Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Hıdır Kadircan Keskinbora kadircan.keskinbora@gmail.com 0532-2758795

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Hıdır Kadircan Keskinbora kadircan.keskinbora@gmail.com 0532-2758795 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hıdır Kadircan Keskinbora kadircan.keskinbora@gmail.com 0532-2758795 2. Doğum Tarihi: 06 Nisan 1959 3. Ünvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

DOÇ.DR. KORAY AĞRAS IN ÖZGEÇMİŞİ

DOÇ.DR. KORAY AĞRAS IN ÖZGEÇMİŞİ DOÇ.DR. KORAY AĞRAS IN ÖZGEÇMİŞİ Doğum Yeri ve Yılı: 1971, İzmir. Mezun olduğu lise: İzmir Atatürk Lisesi (1985-1988) Mezun olduğu üniversite: İngilizce Hazırlık (1988-1989) ve Hacettepe Üniversitesi Tıp

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş F O R M A T I

Ö Z G E Ç M İ Ş F O R M A T I Ö Z G E Ç M İ Ş F O R M A T I A. KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı : Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ Doğum Yeri : EDİRNE Doğum Tarihi : 22.04.1954 Yabancı Dili : İngilizce Uzmanlık Alanı : Nöroşirurji B. ADRESLERİ

Detaylı

Ayağın Askerlik Süresince Sık Görülen ve İş Gücü Kaybına Yol Açan Dermatolojik Hastalıkları

Ayağın Askerlik Süresince Sık Görülen ve İş Gücü Kaybına Yol Açan Dermatolojik Hastalıkları Derleme / Review TAF Prev Med Bull 2013;12(5):609-614 Ayağın Askerlik Süresince Sık Görülen ve İş Gücü Kaybına Yol Açan Dermatolojik Hastalıkları [Dermatologic Diseases of Foot That are Commonly Seen in

Detaylı