HİPERTANSİYON. Dr İpek Özunan Akil. Milli Pediatri Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HİPERTANSİYON. Dr İpek Özunan Akil. Milli Pediatri Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya"

Transkript

1 HİPERTANSİYON Dr İpek Özunan Akil Milli Pediatri Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya

2 HT gittikçe artan ve tüm dünyayı etkileyen bir halk sağlığı sorunu 2000 de gelişmiş ülkelerde 333 milyon gelişmekte olan ülkelerde 639 milyon HT lu birey 2025 de %24 artış ile 413 milyon %80 artış ile 1 milyar 150 milyon HT lu birey Kearney PM, Lancet, 2005

3 1

4 PreHT HT yılda %1.1-7 Çocuk Erişkin HT artıyor Falkner B, Pediatrics 2008 Redwine KM, J Pediatr 2012 Chen X, Circulation, 2008

5 Prevalans ile ilişkili durumlar Yaş Cinsiyet En fazla büyük erkek çocuklar Kilo Obesite ile HT birlikteliği sık Vücut kitle indeksi 5 p %2 Vücut kitle indeksi 95 p %11 Sorof JM, Pediatrics 2004 Ölçüm sayısı Ölçüm sayısı (HT saptanırsa ölçüm tekrarı)

6 Kan basıncı ölçümü 3 yaşın üzerinde rutin muayenenin parçası olmalıdır Kan basıncı ölçülmezse HİPERTANSİYON saptanamaz

7 HT tanısını atlıyor muyuz? 197 pediatrist % 71: Çocukta bir risk faktörü varsa muayene sırasında KB ölçüyor % 65: Şüphelenirse referans değerleri ile karşılaştırıyor Bijlisma MW, The Journal of Pediatr; 2013

8 3 yaş altındaki çocuklarda hangi durumlarda KB ölçülmeli? PM, SGA, yoğun bakım gerektiren koşullarda Konjenital kalp hastalıkları Tekrarlayan İYE, hematüri, proteinüri Renal, ürolojik anomali Ailede konjenital böbrek hastalığı varsa Solid organ tx Malign hastalık veya KİT KB ı etkileyebilecek ilaç kullanımı İntrakranial basınç artışı Nörofibromatozis, tuberoskleroz gibi sistemik h.

9 Boy, cinsiyet ve yaşa göre Normal: < 90 p Prehipertansiyon: 90 p - 95 p veya adolesanda > 120/80 mmhg Evre I HT: p + 5 mmhg Evre II HT: 99 p + 5 mmhg

10 Kan basıncı ölçümü Üç ayrı zamanda 5 dk dinlenme sonrası En az 2 kez

11 Kan basıncı ölçümü

12 Yas gruplarına göre önerilen manşon boyutları Yas En (cm) Boy (cm) Kol cevresi (cm) Yenidoğan Sut cocuğu Cocuk Kucuk eriskin Eriskin Buyuk eriskin Uyluk Pediatrics 1996;98:

13 Kan basıncı ölçü teknikleri Hangi cihaz ile KB ölçelim? Oskültatuvar yöntem (tercih edilen yöntem) Osilometrik yöntem (www.dableducational.org.) Ofis ölçümleri Ev ölçümleri: Beyaz önlük etkisini, hastanın uyumu Ambulatuvar kan basıncı ölçümü

14 ABPM Gittikçe daha çok kullanıyoruz Osilometrik-oskültatuvar Gece-gündüz-toplam sistolik-diastolik KB, Kan basıncı yükü (Ölçülen KB nın 95 p üzerinde olma oranı) Gece KB da azalma-dipping (%10)

15 ABPM Beyaz önlük HT: Ofis ölçümünde (+), ABPM (-) Maskeli HT: Ofis (-), ABPM (+) Erişkin BÖH yılda %37 persistan HT Çocuklarda BÖH %35-45 civarında (tekrarlayan ölçümlerde bu oran azalır) Benign? Hedef organ tutulumu ile ilişki?

16 ABPM Kan basıncı yükü %30-50 Hedef organ hasarı ile ilişki (en duyarlı yöntem) Nokturnal dipping

17 Maskeli HT Prevalans %11? Daha taşikardikler Daha obezler Ailelerinde daha fazla HT var Ailede erken HT çıkanlar daha hipertansif Sigara Sol ventrikül hipertrofisi daha belirgin KBY li çocuklarda %38

18 ABPM endikasyonları Tanı amaçlı: Antihipertansif başlanmadan önce HT un doğrulanması, Tip I diabet, Kronik böbrek hastalığı, Böbrek, karaciğer veya kalp transplantasyonu Antihipertansif tedavi sırasında: Refrakter HT un belirlenmesi, Organ hasarı olan durumlarda kan basıncı kontrolünün değerlendirilmesi, Hipotansiyon bulguları varsa Otonomik disfonksiyon, Kateşolamin salgılayan tümör kuşkusu Klinik araştırmalar

19

20 Wühl E, J Hypertension; 2002

21

22 Stergiou GS, J Hypertens 2007 Ev ölçümleri için normal değerler

23 Etiyoloji Çocukluk yaşlarında sekonder HT daha sık Yaş küçüldükçe sekonder HT olasılığı HT şiddeti arttıkça sekonder HT olasılığı Adolesan grupta esansiyel HT Esansiyel HT prevalansı obesite ile paralel

24 Yaş gruplarına göre HT un en sık sebepleri < 1 ay Renal arter trombozu Aort koarktasyonu Konjenital böbrek h. Bronkopulmoner displazi 1 ay-6 yaş Renal parankimal hastalıklar Aort koarktasyonu Renovasküler hastalık 6-10 yaş Renal parankimal hastalıklar Renovasküler hastalık Esansiyel HT yaş Esansiyel HT Renal parankimal hastalıklar Renovasküler hastalık İlaç-madde kullanımı

25 HT tanısı kesinleşince; Çocuklarda sekonder HT a dikkat! Her çocukta tüm incelemeler gereksiz Aşamalı inceleme Aynı anda hedef organ tutuluşu var mı? Kronik mi? Semptomatik ve ağır HT olanlarda hemen tedavi

26 HİPERTANSİYONLU BİR HASTADA Öykü ve fizik bakı invaziv incelemelerden önce gelmeli

27 Semptomlar Yenidoğan, bebek Kilo alamama Konvülziyon Huzursuzluk-letarji Solunum distresi Kalp yetmezliği Büyük çocuk Baş ağrısı Halsizlik Görme bozukluğu, çift görme Epistaksis Bell paralizisi

28 Öykü HT semptomları Altta yatan nedenin bulguları Renal hastalık Renovasküler h. Baş ağrısı, epistaksis, görme b, vertigo, kızarıklık, okul başarısında düşme Ödem, poliüri, noktüri, hematüri, yorgunluk, kas güçsüzlüğü, büyüme geriliği, inkontinans Oligohidroamnios, tekrarlayan İYE, ailede böbrek h. öyküsü YD da umblikal arter k, asfiksi, hipotansiyon atakları Tümör Kilo kaybı, flushing, terleme Sistemik h. İyatrojenik HT bulguları Esansiyel HT düşündüren bulgular Deri bulguları (SLE, nörofibromatozis, skleroderma), hipertiroidizm gibi aile öyküsü Antiinflamatuvar, dekonjestan, stimülan (dikkat eksikliğihiperaktivite), trisiklik antidepresan, OKS, immunsupresif Kilo alımı, beslenme, sedanter hayat öyküsü Alkol, sigara, ailede KVS-Diabet öyküsü, uyku-apne s.

29 Fizik bakı Vücut görünümü Obesite Trunkal obesite Zayıflık Boy kısalığı Boyunda perde Meme başı aralığı fazla Metabolik sendrom, primer HT Cushing sendromu Hipertiroidizm, feokromasitoma Kronik böbrek h, Turner, Williams sendr. Turner, Gordon sendromu Turner sendromu

30 Fizik bakı Yüz Ay yüzü Elfin face Fasiyal paralizi Cushing sendromu Williams sendr Hipertansif ansefalopati

31 Fizik bakı Deri Ödem, solukluk Solukluk, flushing, terleme Akne, hirsutizm, stria Akantosis nigrikans Cafe au lait lekeleri Kelebek raş Adenoma sebaceum, ash leaf lekeleri Vaskülit Kronik böbrek h. Feokromasitoma Cushing sendromu Tip II DM Nörofibromatozis SLE Tuberoskleroz SLE, HSP

32 Fizik bakı Baş-boyun Guatr Hipertiroidizm

33 Fizik bakı Göz Hipertansif retinal b. Ekzoftalmi Eksternal göz kas paralizisi Ağır veya kronik HT Hipertiroidizm Ağır HT, hipertiroidizm

34 Fizik bakı Boğaz Adenotonsiller hipertrofi Uyku apne sendromu

35 Fizik bakı KVS Taşikardi Apikal belirginlik, büyük kalp Frotman Alt ekstr. KB düşük, Ödem, üfürüm Abdominal üfürüm Hipertiroidizm, feokromasitoma, nöroblastom, primer HT Sol ventrikül hipertrofisi SLE perikarditi, üremi, kollagen vasküler hastalık Aort koarktasyonu Kalp yetmezliği Renal arter stenozu

36 Fizik bakı Karın ve ürogenital sistem Karında kitle, palpabl böbrekler Hepatomegali Yan hassasiyeti Ambigus genitalya, virilizasyon Willms tm, nöroblastom, feokromasitoma, polikistik hastalık, hidronefroz, multikistik-displastik böbrek Otozomal resesif polisiktik b, kalp yetmezliği Akut glomerülonefrit, obstrüksiyon, pyelonefrit Konjenital adrenal hiperplazi

37 Fizik bakı Kasiskelet sistemi Artrit Raşitizm Brakidaktili Kas güçsüzlüğü SLE, kollajen vasküler hastalık KBY Bilginturan sendromu, Gordon sendromu Hiperaldosteronizm, Liddle sendromu

38 İncelemeler Tüm HT lu hastalarda yapılması gereken incelemeler Tam kan sayımı Plazma Na, K, Ca, üre, kreatinin Ürik asit Açlık kan şekeri Açlık serum trigliserid Tam idrar bakısı ve mikroalbuminüri ve proteinüri Renal US Telekardiografi, EKG, EKO Diğer tarama testleri Plazma renin aktivitesi, plazma aldosteron konsantrasyonu İdrar ve plazma kateşolamin veya metanefrin ölçümü DMSA İdrar serbest kortizol Daha ileri incelemeler Renkli Doppler US, Kaptopril sintigrafisi Renal ven renin ölçümü Renal anjiografi I123 metaiodobenzilguanidin sintigrafisi BT/MR İdrar steroid analizi ve daha ileri endokrin incelemeler Moleküler genetik çalışmalar (Aşikar mineralokortikoid artışı, Liddle sendromu)

39 HT doğrulandıktan sonra Obesite + adolesan + hafif HT ± Aile öyküsü Hayır Evet Açlık kan şekeri, lipidler, HbA1c Hedef organ hasarı Cushingoid görünüm varsa ACTH-kortizol Uyku bozukluğu varsa polisomnografi Serum kreatinin, BUN, elektrolit, Kan gazı İdrar analizi Renal USG EKO-Hedef organ kontrolü Normal Plazma renin aktivitesi + aldosteron Doppler USG Normal İdrar kateşolamin, TFT Normal değil Normal değil Normal Normal değil Uygun testler: 24 saatlik idrar, Diüretik sintigrafi gibi MR anjio veya konvansiyonel anjiografi Uygun testler: Tiroid US, antikor Adrenal MR

40 Hedef organ hasarının değerlendirilmesi ve izlem Tanı sırasında EKO Sol vent. kitle indeksi < 38 gr/m 2 Sol vent. kitle indeksi < gr/m 2 Sol vent. kitle indeksi > 51 gr/m 2 1 yıl sonra tekrar 6 ay sonra tekrar, KB kontrolüne dikkat 3 ay sonra tekrar KB kontrolüne dikkat Retina Normal I-II retinopati III-IV retinopati 1-2 yıl sonra tekrar 6-12 ay sonra tekrar 3 ayda bir kontrol İntima media kalınlığı Mikroalbuminüri

41 HT tedavisi Non-farmakolojik tedavi Farmakolojik tedavi YAŞAM ŞEKLİNİN DÜZENLENMESİ

42 Prehipertansiyon Hipertansiyon Yaşamı tehdit eden HT En az biri varsa Semptomatik Sekonder Organ hasarı Diabet Evre II HT Hayır Evet Non-farmakolojik tedavi Farmakolojik tedavi

43 Non-farmakolojik tedavi Vücut kitle indeksi <85 p Haftada 3-5/kez, 40 dk aerobik egzersiz Bilgisayar oyunu, TV seyretme gibi sedanter aktiviteler günde maksimum 2 saat Aşırı şeker, meşrubat, doymuş yağ ve tuz içeren gıda tüketiminin önlenmesi, meyve, sebze ve hububat tüketiminin desteklenmesi Beslenme ve egzersiz dönüşümü için hasta ve ailenin yapısına göre öneriler Ebeveynin programa katılması Gerçekçi hedefler Ödül programı Evre II, kontrolsüz HT hastalarında yarışmalı sporların kısıtlanması European Society of Hypertension, Journal of Hypertension, 2009

44 Çocuk ve adolesanlarda NHBPEP e göre KB takip sıklığı (2005) Normal Prehipertansiyon 90 p - 95 p veya adolesanda > 120/80 mmhg Evre I HT p + 5 mmhg Evre II HT 99 p + 5 mmhg Bir sonraki kontrolde 6 ay içinde Hasta semptomatikse 1-2 hafta içinde veya daha erken kontrol. İkiden fazla yüksek değer varsa 1 ay içinde değerlendirme veya sevk Hasta semptomatikse hemen yoksa bir hafta içinde değerlendirme veya sevk

45

46 HT tedavisinde hedefler Genel Erişkin Çocuk <140/85 mmhg <90 p Böbrek hastalığı, diabet Erişkin <130/80 mmhg + proteinüri <120/75 mmhg Çocuk <75 p + proteinüri <50 p

47 ESCAPE GFR ml/dk/1.73 m çocuk 5 yıl GFR de %50 ve azalma veya SDBY 50 p altı: % p: %41.7 NEJM, 2009

48 Antihipertansif seçimi Preadolesan: %60-70 renal etiyoloji ACE inh. veya AT bloker Pediatrik nefrologların tercihi: İlk basamak %47 ACE inh.; %37 Ca bloker, % 7.6 beta bloker Renal nedenli HT da % 84 ilk tercih ACE bloker Woroniecki RP, Pediatr Nephrol, 2005

49 ACE inhibitörleri ve AT blokerleri I. basamak tedavide Özellikle renal hastalıklarda Antiproteinürikantiinflamatuvar etki AT blokerlerinin bradikinin ve plazma aldosterona bağlı yan etkileri daha az (hiperkalemi, öksürük, anjioödem)

50 Antihipertansif ilaçlar Önerilen Kontrendike ACE inhibitörleri, Anjiotensin reseptör blokerleri Uzun etkili diüretikler Beta blokerler Hastalığa özgü tedavi Kronik böbrek hastalığı, Diabet, Konjestif kalp yetmezliği Kronik böbrek yetmezliği, Konjestif kalp yetmezliği, Tuz duyarlılığı, ANS gibi ödemli hastalıklar Aort koarktasyonu, Konjestif kalp yetmezliği Bilateral renal arter stenozu, Soliter böbrekte renal arter stenozu, Hiperkalemi, Gebelik, Gebe kalma riski olan adolesanlar Diabet Astım Kalsiyum kanal blokerleri Potasyum tutucu diüretikler Posttransplantasyon Hiperaldosteronizm Konjestif kalp yetmezliği Kronik böbrek yetmezliği İntravenöz vazodilatörler Yaşamı tehdit eden durumlar

51 İlaç grubu İlaç Doz Maksimum doz Diüretikler Amilorid mg/kg/g tek doz 20 mg/g Klortalidon 0.3 mg/kg/g tek doz 2 mg/kg/g veya 50 mg/g Furosemid mg/kg/doz, tek veya iki kez 6 mg/kg/g Hidroklorotiazid mg/kg/g, tek doz 3 mg/kg/g veya 50 mg/g Beta blokerler Atenolol mg/kg/g, tek veya 2 doz 2 mg/kg/g veya 100 mg/g Metoprolol mg/kg/g, 2 mg/kg/g veya 200 mg/g (Uzun salınım) Propnalolol 1-2 mg/kg/g, 2 veya 3 doz 4 mg/kg/g veya 640 mg/g Kalsiyum kanal blokerleri Amlodipin mg/kg/g, tek doz 0.6 mg/kg/g veya 10 mg/g Felodipin 2.5 mg/gün, tek doz 10 mg/kg/g Nifedipin mg/kg/g 3 mg/kg/g veya 120 mg/g (Uzun salınım)

52 ACE inhibitörleri Benazepril 0.2 mg/kg/g, tek doz 0.6 mg/kg/g veya 40 mg/g Enalapril mg/kg/g, tek doz 40 mg/g Fosinopril 0.1 mg/kg/g, tek doz-10 mg/g (50 kilo altı) 0.6 mg/kg/g-40 mg/g (50 kilo üstü) Lizinopril 0.07 mg/kg/g-5 mg/g, tek doz 0.6 mg/kg/g-40 mg/g Kaptopril mg/kg/doz, 2-3 doz 6 mg/kg/g veya 450 mg/g Ramipril 2.5 mg/g, tek doz 20 mg/g AT reseptör blokerleri İrbesartan 6-12 yaş: mg/g, tek doz 13 yaş üstü mg/g Valsartan 0.25 mg/kg/g, tek doz 4 mg/kg/g veya 320 mg/g Losartan 0.7 mg/kg/g-50 mg/g, tek doz 1.4 mg/kg/g veya 100 mg/g Candesartan 4 mg/g, tek doz 32 mg/g

53 Primer HT da tedavi 12 yaş kız VKİ < 85 p, boy 25 p KB: 127/82 mmhg Evre I HT Asemptomatik Ailede HT HT devam Değerlendirme Hedef organ? Sekonder neden? Tedavi Non-farmakolojik tedavi Bir ay içinde KB ölçümü ACE inh, AT bloker, Ca kanal blokeri Kardioselektif beta bloker (Atenolol-karvedilol)

54 İlaç tedavisi- Düşük dozda başlanır Yanıt yetersiz Tam doz Yanıt yeterli değil veya yan etki Başka gruptan ilaca geçilir KB kontrol edilemezse kombinasyon tedavisi

55 Dirençli HT nedenleri Sekonder HT Tedavi uyumsuzluğu Kilo alma KB ını yükselten ilaç veya madde alımı Ağır uyku-apne sendromu Volüm yükünün devamı Yetersiz diüretik tedavi Böbrek hastalığının ilerlemesi Tuz tüketimi

56 Obez adolesan 16 yaş kız hasta KB: 138/84 mmhg VKİ > 95 p AKŞ, kolesterol, ürik asit normal Çocuk ve adolesanlarda Obesite (VKİ > 95) prevelansı % 17 (USA) Obesitede HT %10-35 %10.7 (kilolu)-3.2 (obez) (Manisa) HT prevalans % p HT:%18.8 VKİ > 95 p HT %27.6

57 Obezitede HT Renal sempatik tonus Hiperinsülinemi (İnsülin direnci) Vazokonstrüksiyon Renal kan akımında Renin Hiperaldosteronizm Su ve tuz tutulumu Hiperleptinemi (Adipoz doku) Sempatik tonus İnflamatuvar Oksidan stres

58 Obez adolesan -Tedavi Uyku apne sendromu Diyet Egzersiz Kolay olmayan bir tedavi!!!

59 Obez adolesan -Tedavi AT bloker ACE inhibisyonu Diüretik Beta bloker Metabolik sendromda tercih edilmez Ca kanal blokeri Beta bloker (karvedilol-labetolol) Obesite veya izole sistolik HT da

60 Dislipidemi Beslenme (Kolesterol < 200 mg/g) (Doymuş yağ kalorinin %7 si) (Lif) Egzersiz Statin (> 8 yaş) LDL > 190 mg/dl LDL > ailede koroner h., obezite, HT veya sigara LDL > DM Glisemik kontrol Obez çocuklarda %60 insülin direnci %5 bozulmuş glikoz toleransı %1 bozulmuş açlık glikozu %0.2 Tip II DM Egzersiz Beslenme Metformin

61 Hipertansif sporcu 16 yaş erkek basketbolcu KB: 150/85 mmhg Performans arttırıcı madde veya ilaç kullanımı? (Anabolik steroid, kafein içeren enerji içecekleri, bazı bitkisel veya aminoasit-protein ürünleri kullanımı %10) Akne, stria, kas kitlesinde artış, jinekomasti, erkekte testiküler atrofi, kızda meme atrofisi, kıllanma, seste kalınlaşma, saç dökülmesi NSAİ veya kızlarda OKS kullanımı

62 Hipertansif sporcu ABPM: Beyaz önlük HT? BFT, lipid profili, elektrolit, EKO, renal US Fit atlet (aile öyküsü, risk faktörü yok) Sekonder neden ve renovasküler neden araştırılır Dinamik egzersiz Sistolik KB Diastolik KB (periferik direnç ) Statik egzersiz Sistolik ve diastolik KB Hipertansif çocuk ve erişkinde dinamik egzersiz teste artmış yanıt

63 Hipertansif sporcu KVS anomali olmadan egzersize bağlı ani ölüm HT lu çocukta bildirilmemiş Yarışmalı ve ağır statik egzersizler Evre II veya hedef organ hasarı varsa kısıtlanır Yaşam tarzı değişiklikleri Diüretik (dehidratasyon, elektrolit b.) Beta bloker (maksimal egzersiz kapasitesinde ) Santral etkili ilaçlar (kompanzatuvar taşikardiyi engelleyeceği için) ACE inhibisyonu AT bloker Ca kanal blokeri European Society of Hypertension, Journal of Hypertension, 2009

64 Kronik böbrek hastalığında HT 8 yaş erkek, tekrarlayan İYE KB: 130/82 mmhg Evre II HT Kreatinin 1.7 mg/dl Proteinüri (+) Evre III KBY ABPM de nokturnal HT sık %39.3 antihipertansif ilaç (Amerika, 2006) %56 (Amerika, 2007) Hemodiyaliz %61.9 Periton diyalizi %56.4 (Türkiye, 2010)

65 Kronik böbrek hastalığında HT Kardiovasküler hastalıklar KBY de en sık ölüm nedeni Diyaliz hastası çocuklarda toplam ölümlerin %38 i SDBY likli çocuklarda kardiyak ölüm riski 1000 kat artıyor RAS artışı AII e bağlı glomerüler ve veya sistemik HT Aldosterona bağlı su ve tuz tutulumu TGF-beta, PAI-1, VEGF-A a bağlı arteriollerde kalınlaşma Parekh RS, J Pediatr, 2002; Chavers BM, Adv Chronic Kidney Dis, 2004

66 Kronik böbrek hastalığında HT ACE inhibisiyonu AT blokerleri RAS blokerleri Antifibrotik Antiproteinürik Antiinflamatuvar En az %50 hastada kombinasyon tedavisi

67 Kronik böbrek hastalığında HT Refrakter HT (volüm yükü +) ACE veya AT bloker + diüretik (Tiazid veya GFR < 30 ise loop d.) II. basamak tedavide klonidin, labetolol veya karvedilol (Diüretik yerine veya III. Basamakta diüretikle birlikte) Renal fonksiyon çok kötü değilse III veya IV. basamakta antialdosteron tedavi İleri renal hastalıkta (Evre III-V KBY) Ca kanal blokeri + klonidin veya loop diüretik veya labetolol veya karvedilol

68 Türkiye de bulunan antihipertansif ilaçlar Beta blokerler 1)Atenolol: Atolteva 50 mg/ 100 mg tb Tensinor 50 mg/ 100 mg tb Nortan o 50 mg/ 100 mg tb 2)Atenolol+Klortalidon: Atexal 100mg/ 25mg tb Atexal 50mg/ 12,5mg tb Tenoretic 100mg/ 25mg tb Tenoretic 50mg/ 12,5mg tb 3)Metoprolol: Beloc 5mg amp Beloc Durules 200mg tb Lopresor 100mg tb Lopresor SR 200mg tb Mecorlong 100mg/ 50mg kontrollü salınımlı tb Mepolex 5mg/5cc amp Problok 100mg/ 50mg tb Saneloc 50mg/ 100mg/ 200mg değiştirilmiş salınımlı tb 4)Metoprolol süksinat: Beloc zok 100mg/ 50mg tb Beloc zok 25 mg kontrollü salınımlı tb 5)Metoprolol tartarat+hidroklorotyazid: Metoprolol kompoze 50mg/ 100mg tb 6)Propranolol HCl: Dideral 40mg tb Proderal 20mg tb 7)Bisoprolol fumarat: Concor 5mg/ 10mg tb Soprano 5mg/ 10mg tb 8)Bisoprolol fumarat+hidroklorotyazid: Lodoz 2,5mg/ 6,25mg tb Soprano 10mg/ 25mg tb Soprano 5mg/ 12,5mg tb 9)Karvedilol: Dilatrend 6,25mg/ 12,5mg/ 25mg tb Carvesan 6,25mg/ 12,5mg/ 25mg tb Coronis 6,25mg/ 12,5mg/ 25mg tb Arlec 3,125mg/ 6,25mg/ 12,5mg/ 25mg tb 10)Nebivolol HCl: Vasoxen 5mg tb

69 Türkiye de bulunan antihipertansif ilaçlar Ca kanal blokerleri 1)Amlodipin: Amlodis 5mg/10mg tb Amlokard 5mg/10mg tb Caduet 5mg/ 10mg/ 20mg tb Dilopin 5mg/ 10mg tb Norvasc 5mg/ 10mg tb 2)Amlodipin+Valsartan: Cardolex 10/160mg tb Cardolex 5/160mg tb Imprida 10/160mg tb Imprida 5/160mg tb 3)Felodipin: Plendil 2,5mg/ 5mg/ 10mg tb 4)Nifedipin: Adalat crono 30mg/ 60mg kontrollü salınımlı tb Nidicard 10mg caps Nidilat 10mg caps 5)Nicardipin: Türkiye de yok

70 Türkiye de bulunan antihipertansif ilaçlar ACE inhibitörleri 1)Benazepril+Hidroklorotyazid: Cibadrex 10/ 12,5mg tb Cibadrex 5/ 6,25mg tb 2)Enalapril: Enapril 5mg/ 10mg/ 20mg tb Konveril 5mg/ 10mg/ 20mg tb Renitec 5mg/ 10mg/ 20mg tb 3)Fosinopril: Monopril 10mg/ 2mg tb 4)Fosinopril+Hidroklorotyazid: Monopril plus 10/12,5mg tb 5)Lisinopril: Rilace 5mg/ 10mg/ 20mg/ 40mg tb Sinopryl 5mg/ 10mg/ 20mg tb 6)Lisinopril+Hidroklorotyazid: Sinoretik 20mg/ 12,5mg tb 7)Kaptopril: Kapril 25mg tb Kaptoril 25mg/ 50mg tb 8)Ramipril: Delix 2,5mg/ 5mg tb Delix protect 10 mg tb Dicef 2,5mg/ 5mg/ 10mg tb Revil 2,5mg/ 5mg tb

71 Türkiye de bulunan antihipertansif ilaçlar AT blokerleri 1)İrbesartan: Karvea 75mg/ 150mg/ 300mg tb Irda 75mg/ 150mg/ 300mg tb Arbesta 150mg/ 300mg tb 2)İrbesartan+Hidroklorotyazid: Karvezide 150mg/ 12,5mg tb Karvezide 300mg/ 12,5mg tb Karveside 300mg/ 25mg tb Co-Irda 150mg/ 12,5mg tb Co-Irda 300mg/ 12,5mg tb Co-Irda 300mg/ 25mg tb 3)Valsartan: Cardopan 80mg/ 160mg/ 320mg tb Diovan 80mg/ 160mg/ 320mg tb Cordvax 80mg/ 160mg tb 4)Valsartan+Hidroklorotyazid: Co-Diovan 160/ 12,5mg tb 160/ 25mg tb Co-Diovan 320/ 12,5mg tb 320/ 25mg tb Co-Diovan 80/ 12,5mg tb Cardopan plus 160/12,5mg tb 160/25mg tb 80/12,5mg tb 5)Kandesartan: Atacand 8mg/ 16mg/ 32mg tb Ayra 8mg/16mg tb Tensart 4mg/ 8mg/ 16mg tb 6)Kandesartan+Hidroklorotyazid: Ayra plus 16/ 12,5mg tb Atacand plus 16/ 12,5mg tb 7)Telmisartan: Micardis 80mg tb Pritor 80mg tb Telvis 80mg tb 8)Telmisartan+Hidroklorotyazid: Micardis plus 80/ 12,5mg tb Pritor plus 80mg tb

72 Sonuç olarak; Yüzyılın epidemisi Obezite, yaşam koşulları!!! Hipertansiyon var mı? Etiyoloji? Sekonder neden? Hedef organ hasarı var mı? Kronik mi? Yaşam tarzı değişiklikleri Ne zaman ilaç tedavisi Hastalığa özel antihipertansif tedavi

73

74 Bozulmuş natriürezin potansiyel nedenleri Genetik bozukluklar Sempatik sinir sisteminin aktivasyonu Renin-anjiotensin-aldosteron sisteminin aktivasyonu Nitrik oksit yapımının azalması Kallikrein-kinin sisteminin bozukluğu Hiperinsülinemi Dopamin reseptör aktivite bozukluğu Membran transport bozuklukları Nefron kitlesinin azalması Böbrekteki inflamasyon ve mikrovasküler hastalık

75 HİPOTEZ 1: Genetik faktörler HİPERTANSİYON Sodyum atılımı ve geri emiliminde etkili olan tübüler transport sistemlerinin regülasyonu veya ekspresyonunda bozukluğa yol açan poligenik bir defektten kaynaklanır RAAS ACE gen polimorfizmi Anjiotensinojen M235T polimorfizmi AT1 reseptör geninde A1166C polimorfizmi Aldosteron sentetaz -344T polimorfizmi MK reseptör F826Y polimorfizmi Epitelyal Sodyum Kanalları T594M polimorfizmi 11ß-HSD eksikliği WNK1-4 mutasyonu C825T polimorfizmi Alfa-Adducin Gly460Trp polimorfizmi Kallikrein-Kinin Sistemi KLK1 gen defekti Arg53 mutasyonu rs Adrenerjik Reseptörler ADRB2 mutasyonu Dopamin Reseptörleri GRK4 polimorfizmi Diğer MTHFR C677T polimorfizmi Connexin 40-44AA/+71GG

76

Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi

Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi Dr. Ali Düzova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi 27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon,

Detaylı

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk 62 y., kadın, emekli bankacı İzmir de oturuyor. Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk Öykü: 12 yıldır hipertansif. İlaçlarını düzenli aldığını ve diyete

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Hipertansiyona yaklaşım. Prof. Dr. Salim Çalışkan

Hipertansiyona yaklaşım. Prof. Dr. Salim Çalışkan Hipertansiyona yaklaşım Prof. Dr. Salim Çalışkan 1990 ların yaklaşımı Erişkin hastalarda HTN genellikle esansiyeldir ve hedef organ hasarına yol açar Çocukluk çağında HTN genellikle ikincil nedenlere bağlıdır

Detaylı

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Ayşe Ağbaş 1, Emine Sönmez 1, Nur Canpolat 1, Özlem Balcı Ekmekçi 2, Lale Sever 1, Salim Çalışkan 1 1. İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

İnt. Dr. Seda KARATAŞ Aralık 2013

İnt. Dr. Seda KARATAŞ Aralık 2013 İnt. Dr. Seda KARATAŞ Aralık 2013 İnsan sağlığını, sağlığa bağlı yaşam kalitesini ve yaşam süresini olumsuz etkileyebilecek kadar yüksek olan arteriyel kan basıncı değerlerine yüksek kan basıncı (hipertansiyon)

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA HİPERTANSİF HASTA DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLMALI? Dr. Kübra KAYNAR

BİRİNCİ BASAMAKTA HİPERTANSİF HASTA DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLMALI? Dr. Kübra KAYNAR BİRİNCİ BASAMAKTA HİPERTANSİF HASTA DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLMALI? Dr. Kübra KAYNAR Hipertansiyon Prevalansı 50 Yüzde % 40 30 20 31.8 27.5 36.1 10 0 Tüm grup Erkek Kadın Hypertension in Turkey Altun et

Detaylı

PANEL: HİPERTANSİYON Tedavide Güncel Yaklaşımlar

PANEL: HİPERTANSİYON Tedavide Güncel Yaklaşımlar PANEL: HİPERTANSİYON Tedavide Güncel Yaklaşımlar Prof. Dr. Caner Kabasakal 8. ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ 2014 ANTALYA HİPERTANSİYON: Toplum sorunu HİPERTANSİYON:Önemi Erişkin çalışmaları: Hipertansiflerde

Detaylı

Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay

Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay Metabolik Sendrom İnsülin direnci (İR) zemininde ortaya çıkan Abdominal obesite Bozulmuş glukoz toleransı (BGT) veya DM HT Dislipidemi Enflamasyon, endotel

Detaylı

ANTİHİPERTANSİF İLACIMI NE ZAMAN ALMALIYIM? AKŞAM. Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

ANTİHİPERTANSİF İLACIMI NE ZAMAN ALMALIYIM? AKŞAM. Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ANTİHİPERTANSİF İLACIMI NE ZAMAN ALMALIYIM? AKŞAM Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Hipertansiyon İnmelerin ¾ ü Myokard İnfarktüslerinin ½ ü Son dönem

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, Önlenebilen veya geciktirilebilen bir hastalıktır.

Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, Önlenebilen veya geciktirilebilen bir hastalıktır. Sık görülen, Morbidite ve mortalitesi yüksek olan, Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, Büyük ekonomik yük getiren, Farkındalığı ve erken tanısı düşük olan, Önlenebilen veya geciktirilebilen bir hastalıktır.

Detaylı

HİPERTANSİYON. Dr. A. Özlem DURMUŞ. Ekim 2008

HİPERTANSİYON. Dr. A. Özlem DURMUŞ. Ekim 2008 HİPERTANSİYON Dr. A. Özlem DURMUŞ Ekim 2008 Tanım Hipertansiyon (HT) Arteryal kan basıncındaki kalıcı ve anormal yüksekliktir. HİPERTANSİYON Arteriyel kan basıncının devamlı yükselmesi ile kendini gösteren

Detaylı

MENOPOZ VE ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ

MENOPOZ VE ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ MENOPOZ VE ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ Dr. Mürvet YILMAZ BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADINLARDA HT Yaşlanma ile birlikte kan basıncında artış görülür. Erişkin kadınların %25 Postmenopozal

Detaylı

Kombinasyon tedavisi. Prof.Dr.Çetin Erol AÜTF Kardiyoloji ABD

Kombinasyon tedavisi. Prof.Dr.Çetin Erol AÜTF Kardiyoloji ABD Kombinasyon tedavisi Prof.Dr.Çetin Erol AÜTF Kardiyoloji ABD Kan basıncı (KB) kontrolünde güncel yaklaşım: Daha iyi etki mekanizması Tedavide KB kontrolünün ötesi fayda Daha iyi tedavi uyumu (motive hasta,

Detaylı

Çağın Salgını. Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi

Çağın Salgını. Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi Çağın Salgını Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi Epidemiyoloji, Tanı, İzlem Uzm. Dr. İrfan Şencan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Başasistanı Sunum Planı Tanım

Detaylı

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Diyabetik Hasta Takibi Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Amaç Bu oturum sonunda katılımıcı hekimler birinci basamakta Diyabet hastalığının yönetimi konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler

Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler Doç. Dr. Sabahat Alışır Ecder Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı KDIGO önerilerine

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA HĠPERTANSĠYON Tedavi

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA HĠPERTANSĠYON Tedavi ÇOCUKLUK ÇAĞINDA HĠPERTANSĠYON Tedavi Dr. Aytül NOYAN Asıl HT TEDAVĠSĠNDE baģlık stili için tıklatın AMAÇ KB nı 95p altına düģürmek Kısa-uzun dönemde kardiyovaskuler hastalık ve hedef organ hasarı riskini

Detaylı

Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıklarında Aldosteron Antagonistlerinin Kullanımı

Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıklarında Aldosteron Antagonistlerinin Kullanımı Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıklarında Aldosteron Antagonistlerinin Kullanımı Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Renin-Anjiyotensin Sistemi Anjiyotensinojen

Detaylı

24 Ekim 2014/Antalya 1

24 Ekim 2014/Antalya 1 Kronik Böbrek Hastalığının Kontrolü ve Yönetimi Doç. Dr. Öznur USTA YEŞİLBALKAN Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği o.u.yesilbalkan@ege.edu.tr 24 Ekim 2014/Antalya 1 SUNUM

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014 Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kontrolsüz Hipertansiyonun Bedeli SVO geçiren hastaların.. J Rendon et al.,

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Böbrek Yetmezliği -Tanım Glomerüler filtrasyon hızının saatler-günler

Detaylı

Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım?

Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım? Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım? Doç.Dr. Gülay Sain Güven Hacettepe ÜniversitesiTıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Dahiliye Ünitesi 24 Mayıs 2008, Antalya Sunum Planı Gebelik-hipertansiyon

Detaylı

DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler

DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler Diyabet nedir? Diyabet hastalığı, şekerin vücudumuzda kullanımını düzenleyen insülin olarak adlandırdığımız hormonun salınımındaki eksiklik veya kullanımındaki yetersizlikten

Detaylı

Dirençli Hipertansiyon. Doç. Dr. Rahmi Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Ünitesi

Dirençli Hipertansiyon. Doç. Dr. Rahmi Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Ünitesi Dirençli Hipertansiyon Doç. Dr. Rahmi Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Ünitesi Kontrolsüz Hipertansiyon = Dirençli Hipertansiyon Kontrol Oranları - 2007

Detaylı

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 69-74 Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım Prof. Dr. Hakan

Detaylı

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri Adı Soyadı*... Hastanızın ad, ikinci ad (varsa) ve soyadının baş harflerini giriniz

Detaylı

Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli?

Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli? Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli? Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gerçek bir pozitiflik söz konusu mudur?

Detaylı

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ LALE AKKAYA Periton Diyaliz Hemşiresi CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 25. ULUSAL BÖBREK HASTALIKLARI DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ

Detaylı

Adrenal Yetmezlik. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Adrenal Yetmezlik. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Adrenal Yetmezlik Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Adrenal bez Etiyoloji Adrenal yetmezlik Primer adrenal yetmezlik Sekonder adrenal yetmezlik Fizyo-patoloji

Detaylı

Olgularla hipertansiyon

Olgularla hipertansiyon Olgularla hipertansiyon Dr. Kenan BEK Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı 26.11.2016 1 Sunum planı Bilmece olgu Çocuklarda HT Epidemiyoloji Tanımlar ve tanı ABPM in yeri Örnek

Detaylı

Soru 1. Türkiye de 1 günde tüketilen ekmek miktarı kaç adettir? A) 41 milyon B) 61 milyon C) 81 milyon D) 101 milyon E) 121 milyon

Soru 1. Türkiye de 1 günde tüketilen ekmek miktarı kaç adettir? A) 41 milyon B) 61 milyon C) 81 milyon D) 101 milyon E) 121 milyon Birincilik Ödülü İkincilik Ödülü Üçüncülük Ödülü Soru 1 Türkiye de 1 günde tüketilen ekmek miktarı kaç adettir? A) 41 milyon B) 61 milyon C) 81 milyon D) 101 milyon E) 121 milyon EKMEK DANİMARKA FİNLANDİYA

Detaylı

HİPERTANSİYON. Günümüzün En Çok Öldüren Hastalığı

HİPERTANSİYON. Günümüzün En Çok Öldüren Hastalığı Günümüzün En Çok Öldüren Hastalığı HİPERTANSİYON Prof. Dr. Mustafa ARICI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı ve Halk Sağlığı Enstitüsü Öğretim Üyesi

Detaylı

OKUL ÇAĞINDA BESLENME

OKUL ÇAĞINDA BESLENME OKUL ÇAĞINDA BESLENME Doç. Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenteroloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi Nisan 2008-İZMİR ADÖLESAN DÖNEM 1. Biyolojik değişim BÜYÜME

Detaylı

Hipertansiyonda Renal Koruma. Dr. Serpil Müge DEĞER

Hipertansiyonda Renal Koruma. Dr. Serpil Müge DEĞER Hipertansiyonda Renal Koruma Dr. Serpil Müge DEĞER 3/10 2012 yılı-> 17.5 milyon ölüm KVH bağlı 2030 -> 23.3 milyon ( tahmin ) Türkiye -> her 5 ölümden 3 ü KVH a bagli!!!! Kardiovaskuler hastalıklar, tüm

Detaylı

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Renal arter stenozu Anatomik bir tanı Asemptomatik Renovasküler hipertansiyon

Detaylı

JNC 8; HiPERTANSİF HASTANIN AKILCI YÖNETİMİ

JNC 8; HiPERTANSİF HASTANIN AKILCI YÖNETİMİ JNC 8; HiPERTANSİF HASTANIN AKILCI YÖNETİMİ Hangi antihipertansifler kullanılmalı? Dr. Celalettin USALAN JNC-8 HT KILAVUZU JNC-7; 2003.. And then we wait and wait JNC kılavuzları JNC7 Non-sistematik analiz

Detaylı

Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur.

Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Basit ve ucuz bazı testlerle erken saptandığında önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir olmasına karģın,

Detaylı

SALTurk Çalışması. Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması. 22 Mayıs 2008 - Antalya

SALTurk Çalışması. Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması. 22 Mayıs 2008 - Antalya SALTurk Çalışması Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması 22 Mayıs 2008 - Antalya Amaç Türkiye de günlük tuz alımını saptamak Sodyum alımı ve hipertansiyon ilişkisini araştırmak Kabul ve

Detaylı

HİPERTANSİYON. Asist.Dr.Sülbiye AYDOĞAN GÜVEN DANIŞMAN: Yrd.Doç.Dr.A.Selda TEKİNER

HİPERTANSİYON. Asist.Dr.Sülbiye AYDOĞAN GÜVEN DANIŞMAN: Yrd.Doç.Dr.A.Selda TEKİNER HİPERTANSİYON Asist.Dr.Sülbiye AYDOĞAN GÜVEN DANIŞMAN: Yrd.Doç.Dr.A.Selda TEKİNER HİPERTANSİYON Küresel sağlık sorunu Küresel ekonomik yük Erken mortalite Erken morbidite Önlenebilir Tedavi edilebilir

Detaylı

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp yetmezliği Ventrikülün dolumunu veya kanı pompalamasını önleyen yapısal veya işlevsel herhangi bir kalp bozukluğu nedeniyle oluşan karmaşık

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

Hipertansiyonda Güncel Tedaviler

Hipertansiyonda Güncel Tedaviler Hipertansiyonda Güncel Tedaviler Yağız Üresin Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD. İlaç Araştırmaları Birimi Aged under 55 years A Aged over 55 years or black

Detaylı

7 Mayıs, 2015 - Antalya

7 Mayıs, 2015 - Antalya 7 Mayıs, 2015 - Antalya Dernekler Uzlaşı Raporu Kurulu Dernek Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TİHUD) Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Türk Nefroloji

Detaylı

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Doç. Dr. Sedat YANTURALI Dokuz Eylul Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İzmir sedat.yanturali@deu.edu.tr 1 Sunu Planı Hipertansiyona genel bakış

Detaylı

NIDDM ve Hipertansiyon. Prof. Dr. H. Hüsrev Hatemi

NIDDM ve Hipertansiyon. Prof. Dr. H. Hüsrev Hatemi NIDDM ve Hipertansiyon Prof. Dr. H. Hüsrev Hatemi Diabet ve Hipertansiyon Diabetik hastalarda, büyük damar hastalıkları ve ateroskleroz, anlamlı olarak fazla görülür. Diabetiklerde, diabetik olmayanlara

Detaylı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Bir ARB Olarak Olmesartan Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı PatenT (Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA KONİSİTE İNDEKS ÖLÇÜMLERİNİN LİPİD PROFİLİ İLE İLİŞKİSİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA KONİSİTE İNDEKS ÖLÇÜMLERİNİN LİPİD PROFİLİ İLE İLİŞKİSİ KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA KONİSİTE İNDEKS ÖLÇÜMLERİNİN LİPİD PROFİLİ İLE İLİŞKİSİ Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı GİRİŞ Dislipidemi

Detaylı

Amaç: Egzersiz programına katılmak üzere gelen bireylerin başlangıçta var olan hastalıklarını ve hastalık risk sınıflamasını öğrenmek

Amaç: Egzersiz programına katılmak üzere gelen bireylerin başlangıçta var olan hastalıklarını ve hastalık risk sınıflamasını öğrenmek Amaç: Egzersiz programına katılmak üzere gelen bireylerin başlangıçta var olan hastalıklarını ve hastalık risk sınıflamasını öğrenmek 2 Egzersiz programına başlamadan önce bireyin aşağıdaki değerlendirmesinin

Detaylı

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır?

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? 81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? A) Haloperidol B) Klorpromazin C) Flufenazin D) Tiotiksen E) Klozapin Referans: e-tus İpcucu Serisi Farmakoloji Ders

Detaylı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Konunun Önemi Gebelikte karşılaşılan en sık dahili sorun HİPERTANSİYON (Tüm gebeliklerin % 6-8 i) 1. Kronik

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

BÖBREK NAKLİ SONRASI HİPERÜRİSEMİ GELİŞİMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Dr. Şahin EYÜPOĞLU

BÖBREK NAKLİ SONRASI HİPERÜRİSEMİ GELİŞİMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Dr. Şahin EYÜPOĞLU BÖBREK NAKLİ SONRASI HİPERÜRİSEMİ GELİŞİMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI Dr. Şahin EYÜPOĞLU Giriş Hiperürisemi, böbrek nakli sonrası yaygın olarak karşılaşılan bir komplikasyondur. Hiperürisemi

Detaylı

Tip 2 Diyabetlilerde Kardiyovasküler Hastalık Riskini Azaltma: Eğitimin Etkinliği

Tip 2 Diyabetlilerde Kardiyovasküler Hastalık Riskini Azaltma: Eğitimin Etkinliği Tip 2 Diyabetlilerde Kardiyovasküler Hastalık Riskini Azaltma: Eğitimin Etkinliği Ayfer Bayındır Şeyda Özcan İlhan Satman Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Koç Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEK TANSİYONLU HASTALAR. Eğitim Koordinatörlüğü

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEK TANSİYONLU HASTALAR. Eğitim Koordinatörlüğü TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEK TANSİYONLU HASTALAR Eğitim Koordinatörlüğü BANA 3 SORU SOR Herkes sağlıkla ilgili konularda bilgi sahibi olmak, sorularına

Detaylı

Türkiye Kronik Böbrek Hastalığı Prevalansı Araştırması Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT

Türkiye Kronik Böbrek Hastalığı Prevalansı Araştırması Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT Türkiye Kronik Böbrek Hastalığı Prevalansı Araştırması Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar CREDIT Çalışması Koordinatörü Kronik Böbrek Hastalığı Sık görülen, Renal ve

Detaylı

Prof.Dr. Oktay Ergene. Kardiyoloji Kliniği

Prof.Dr. Oktay Ergene. Kardiyoloji Kliniği Hipertrigliseridemii id i Tedavisi i Prof.Dr. Oktay Ergene İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Hipertrigliseridemi Gelişimiş VLDL Chylomicron Liver Defective Lipolysis Remnants

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. İsmail Dursun Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Nefroloji Ünitesi

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. İsmail Dursun Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Nefroloji Ünitesi AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr. İsmail Dursun Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Nefroloji Ünitesi Akılcı İlaç Kullanımı Oturumları Hakkında Kılavuz (14.05.2012) Akılcı İlaç Kullanımı

Detaylı

Hipertansiyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015

Hipertansiyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Hipertansiyon HT Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Neslihan Yukarıkır ve Arş. Gör. Dr. Dilber Deryol Nacar

Detaylı

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr.

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr. Genç Kardiyologlar Grup Sorumlusu - Prof.Dr.Oktay Ergene Bilimsel İçeriğin Değerlendirilmesi, Son Düzenleme - Prof.Dr. Recep Demirbağ Düzenleme, Gözden Geçirme - Uz.Dr.Rida Berilğen - Uz.Dr.Barış Düzel

Detaylı

ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİYİ TEDAVİ EDELİM Mİ? Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği

ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİYİ TEDAVİ EDELİM Mİ? Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİYİ TEDAVİ EDELİM Mİ? Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği Asemptomatik Hiperürisemi Tanım: Serum ürik asit düzeyinin kristal depolanma hastalığı bulguları

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA HĠPERTANSĠYON

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA HĠPERTANSĠYON ÇOCUKLUK ÇAĞINDA HĠPERTANSĠYON Prof. Dr. Sema Akman Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi 31.01.2010 1 Kan basıncı ölçümü rutin muayenenin bir parçası mıdır? J Human

Detaylı

Konjenital adrenal hiperplazi. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Konjenital adrenal hiperplazi. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Konjenital adrenal hiperplazi (KAH) Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Dersin Amacı KAH patogenezinin öğrenilmesi KAH lı hastaların klinik ve laboratuar bulgularının

Detaylı

Vücut yağ dokusunun aşırı artışı olarak tanımlanır. Ülkemizde okul çağındaki çocuk ve adolesanlarında obezite oranı % 6-15 dolaylarındadır.

Vücut yağ dokusunun aşırı artışı olarak tanımlanır. Ülkemizde okul çağındaki çocuk ve adolesanlarında obezite oranı % 6-15 dolaylarındadır. Vücut yağ dokusunun aşırı artışı olarak tanımlanır. Ülkemizde okul çağındaki çocuk ve adolesanlarında obezite oranı % 6-15 dolaylarındadır. Olguların çok büyük bir bölümünde ise obezitenin altında yatan

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

Adolesan Kan Basıncı Yüksekliğine Yaklaşım

Adolesan Kan Basıncı Yüksekliğine Yaklaşım Şengül Aydın Yoldemir*, Bora Yoldemir**, *Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1.Dahiliye Kliniği, İç Hastalıkları uzmanı, İstanbul. **Özel Başarı Hastanesi, Anesteziyoloji ve Rehabilitasyon uzmanı,

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

KORTİZOL, METABOLİK SENDROM VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR

KORTİZOL, METABOLİK SENDROM VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR KORTİZOL, METABOLİK SENDROM VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof.Dr. ARZU SEVEN İ.Ü.CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI DİSMETABOLİK SENDROM DİYABESİTİ SENDROM X İNSÜLİN DİRENCİ SENDROMU METABOLİK

Detaylı

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI Gülseren PEHLİVAN, Nur CANPOLAT, Şennur ERKUT, Ayşe KESER, Salim ÇALIŞKAN, Lale SEVER İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar

Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com Konuşma planı Kan basıncının düzenlenmesi ve hipertansiyon hakkında bilgi Antihipertansif ilaçlar hakkında bilgi 2 1

Detaylı

Obezite ve Hipertansiyon

Obezite ve Hipertansiyon Obezite ve Hipertansiyon Prof. Dr. Hüseyin Çeliker Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD OBEZİTE Sedanter yaşam tarzı ve kalori alımında artışına bağlı gelişen epidemik (pandemik) bir sağlık problemi

Detaylı

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi DİYALİZ-MORTALİTE 200 ölüm/1000 hasta-yıl. USRDS-2011 En önemli ölüm nedeni kardiyak hastalıklardır. USRDS -2011:

Detaylı

Gestasyonel Diyabet (GDM)

Gestasyonel Diyabet (GDM) Gestasyonel Diyabet (GDM) Tanım, Sıklık Gebelikte ortaya çıkan veya ilk defa tespit edilen glikoz intoleransı olarak tanımlanmaktadır (WHO 2012; ACOG, 2013). Aşikar diyabet kriterlerini içermeyen ve gebeliğin

Detaylı

DİABETES MELLİTUS DİYABET (Şeker )HASTALIĞI. ATASAM HASTANESİ Kalite Yönetim Birimi

DİABETES MELLİTUS DİYABET (Şeker )HASTALIĞI. ATASAM HASTANESİ Kalite Yönetim Birimi DİABETES MELLİTUS DİYABET (Şeker )HASTALIĞI ATASAM HASTANESİ Kalite Yönetim Birimi BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ? DİYABET(ŞEKER HASTALIĞI) NEDİR? Diyabet vücutta yeterince insülin üretilememesi veya etkili

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA REZİDÜEL RENAL FONKSİYON VE İNVAZİF OLMAYAN ATEROSKLEROZ BELİRTEÇLERİ İLİŞKİSİ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA REZİDÜEL RENAL FONKSİYON VE İNVAZİF OLMAYAN ATEROSKLEROZ BELİRTEÇLERİ İLİŞKİSİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA REZİDÜEL RENAL FONKSİYON VE İNVAZİF OLMAYAN ATEROSKLEROZ BELİRTEÇLERİ İLİŞKİSİ Yaşar Çalışkan 1, Halil Yazıcı 1, Tülin Akagün 1, Nadir Alpay 1, Abdullah Özkök 1, Nihat Polat

Detaylı

Kadınlar ve Hipertansiyon. Prof. Dr. Betül Kalender Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD 21. 05. 2010

Kadınlar ve Hipertansiyon. Prof. Dr. Betül Kalender Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD 21. 05. 2010 Kadınlar ve Hipertansiyon Prof. Dr. Betül Kalender Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD 21. 05. 2010 Konuşma Planı Kadınlarda hipertansiyon prevalansı, farkındalık, tedavi ve kontrol oranları

Detaylı

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ Çelebi G., 1 Sönmez A., 2 Erdem G., 1 Tapan S., 3 Taşçı İ., 1 Erçin C.N., 4 Doğru T., 4 Kılıç S., 5 Üçkaya G., 2 Yılmaz Mİ., 6 Kutlu

Detaylı

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Kanser Hastalığına Eşlik Eden Kronik Hastalıklar-I Hipertansiyon

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Kanser Hastalığına Eşlik Eden Kronik Hastalıklar-I Hipertansiyon Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kanser Hastalığına Eşlik Eden Kronik Hastalıklar-I Hipertansiyon HİPERTANSİYON Dr. Hatice ODABAŞ Yüksek Kan Basıncının Nasıl Bir Tehlikesi Vardır?

Detaylı

Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar

Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar Prof. Dr. Lemi İbrahimoğlu İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Gestasyonel Diyabetes

Detaylı

FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU

FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU NEFROTİK SENDROM VE FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) Nefrotik sendrom yoğun proteinüri sonucu gelişen hipoalbüminemi ve yaygın ödem

Detaylı

DİYABET ve HİPERTANSİYON. Dr. Güliz DİRİMEN ARIKAN

DİYABET ve HİPERTANSİYON. Dr. Güliz DİRİMEN ARIKAN DİYABET ve HİPERTANSİYON Dr. Güliz DİRİMEN ARIKAN DİYABET Nedir? İnsülin hormonu üretimi ve/veya kullanımındaki yetersizliğin neden olduğu, Kadın ve erkeklerde en sık rastlanan metabolizma bozukluğudur.

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

1. Yağ depolanmasını engellemek (iştahı kesmek, yağ emilimini azaltmak)

1. Yağ depolanmasını engellemek (iştahı kesmek, yağ emilimini azaltmak) İlaç tedavisinde yöntem: 1. Yağ depolanmasını engellemek (iştahı kesmek, yağ emilimini azaltmak) 2. Yağ kullanımını artırmak olmalıdır (termogenezi artırmak, lipolizi artırmak) İştah kesiciler: Hem katokolaminerjik

Detaylı

POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞINDA PROGNOSTİK BELİRTEÇLER DR. CANER ÇAVDAR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D- NEFROLOJİ B.

POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞINDA PROGNOSTİK BELİRTEÇLER DR. CANER ÇAVDAR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D- NEFROLOJİ B. POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞINDA PROGNOSTİK BELİRTEÇLER DR. CANER ÇAVDAR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D- NEFROLOJİ B.D SONLANIM (İyi/kötü) Amaç: Hastalığın oluşumunu engellemek(mi?)

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER DOÇ.DR.ERDEM KAŞIKCIOĞLU 1 35 yaşın altındaki sporcularda ani ölüm nedenleri 2% 1% 2% 4% 2% 2% 35% 3% 3% 3% 4% 5% 24% 10% Hipertrofik

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABETES MELLİTUS Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABET YÖNETİMİ Kan şekeri ayarını sağlamaktır. Diyabet tedavisinde hedef glukoz değerleri NORMAL HEDEF AKŞ (mg/dl)

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

Nasıl, ne kadar fizik egzersiz. Dr. Harun Akar Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji

Nasıl, ne kadar fizik egzersiz. Dr. Harun Akar Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Nasıl, ne kadar fizik egzersiz Dr. Harun Akar Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji (SKB 120 139 ve / veya DKB 80 89 mmhg) National Heart Foundation WHO, International Society of Hypertension

Detaylı

HİPERTANSİF HASTAYI NASIL DEĞERLENDİRELİM? Dr. Melda Dilek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

HİPERTANSİF HASTAYI NASIL DEĞERLENDİRELİM? Dr. Melda Dilek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi HİPERTANSİF HASTAYI NASIL DEĞERLENDİRELİM? Dr. Melda Dilek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tanım Kan basıncının sistolik için 140mmHg, diyastolik için 90 mmhg ve üzerinde olmasıdır. Evans ve Rose

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı ASİT Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 Eğitim yılı Ders programı Asitin tanımı Fizik muayene bulguları Asit miktarının ifadesi Asit yapan nedenler Asitli hastada ayırıcı tanı

Detaylı

VÜCUT KOMPOSİZYONU 1

VÜCUT KOMPOSİZYONU 1 1 VÜCUT KOMPOSİZYONU VÜCUT KOMPOSİZYONU Vücuttaki tüm doku, hücre, molekül ve atom bileşenlerinin miktarını ifade eder Tıp, beslenme, egzersiz bilimleri, büyüme ve gelişme, yaşlanma, fiziksel iş kapasitesi,

Detaylı

ACTH (Synacten) STİMÜLASYON TESTİ

ACTH (Synacten) STİMÜLASYON TESTİ ACTH (Synacten) STİMÜLASYON TESTİ Adrenal rezerv testi; Synacten stimülasyon testi; ACTH stimülasyon testi adrenal yetmezlik teşhisinde kullanılır. ACTH stimülasyon testi neyi ölçer? ACTH beyinde hipofiz

Detaylı

Türkiye nin Tansiyonunu Ölçüyoruz

Türkiye nin Tansiyonunu Ölçüyoruz T.C. Sağlık Bakanlığının Onayı ve Desteği ile Türkiye nin Tansiyonunu Ölçüyoruz İstatistik Analiz Raporu (Samsun) Haziran 2011 Omega Araştırma tarafından hazırlanmıştır. Dr Zübeyde Arat, Rana Tandoğan

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı