ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı soyadı: Gonca Handan Üstündağ Doğum Tarihi: 24 Nisan Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Doktora/S. Yeterlilik Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yan dal Çocuk Gastroenteroloji Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman (ları): Doktora Tezi/Sanatta Yeterlilik Çalışması/ Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(ları)ı: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık tezi: Yenidoğan Sepsisinde Leptin, İnterlökin-6, İnterlökin-8, İnterlökin-2 Reseptör ve Tümör Nekrozis faktör-alfa nın Rolü. Danışman: Prof. Dr. Esin Koç (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Anabilim Dalı) Görevler: Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl Dr. Arş. Gör. Gazi Üniverstesi Uzman Zonguldak SSK Bölge Hastanesi 2001Eylül-2003 Ağustos Yrd. Doç. Dr. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2003 Ekim-2005 Ekim Yrd. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik 2005 Ekim-2009 Haziran Gastroenteroloji AD. Yrd.Doç.Dr. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2009 Haziran- Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri - Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlilik Çalışmaları: Montelukast kullanan hafif-orta astımlı çocuklarda Ig E, ECP,IL-10, TAS, MDA düzeylerinin karşılaştırılması 1

2 Yabancı dil puanı ÜDS 2002: 89 puan KPDS 2006: 78 puan ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Koc E, Ustundag G, Aliefendioglu D, Ergenekon E, Bideci A, Atalay Y. Serum leptin levels and their relationship to tumor necrosis factor-alpha and interleukin-6 in neonatal sepsis. J Pediatr Endocrinol Metab 2003;16: A2. Acun C, Kargı E, Ustundag G, Hosnuter M, Numanoglu G. Subcutaneous fat necrosis of the newborn. Plastic and Reconstructive Surgery. 2005;115: A3. Acun C, Ustundag G, Soğut A, Koca R, Numanoğlu G. A child who has edema and unusual skin lesions. Pediatrics in review 2006; 27:e71-4. A4. Tanriverdi HA, Acun C,Ustundag G, Barut A, Tekin IA, Ustundag Y. Investigation of human colostrums Helicobacter Pylori Ig A content in lactating woman. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology 2006:124: A5.Celebi G, Kulah C, Kilic S, Ustundag G. Asymptomatic brucella bacteriemia and isolation of Brucella Melitensis biovar 3 from human breast milk. Scand J Infect Dis 2007;39: A6.Ustundag G, Kuloglu Z, Kansu A, Bingol Kologlu M, Erden E, Girgin N. Complete regression of cirrhosis in a child with autoimmune hepatitis. Pediatrics International 2008:50; A7. Leonard D, Koca R, Acun C, Cinar S, Estürk E, Ustündag G, Herron S, Butterfly MM, Zenel JA. Visual diagnosis: three infants who have perioral and acral skin lesions. Pediatr Rev Aug;28(8):

3 A8.Kuloğlu Z, Kansu A, Kirsaçlioğlu CT, Ustündağ G, Aysev D, Ensari A, Küçük NO, Girgin N. A rapid lateral flow stool antigen immunoassay and (14)C-urea breath test for the diagnosis and eradication of Helicobacter pylori infection in children. Diagn Microbiol Infect Dis Dec;62(4): A9. Aydemir C, Ustundag GH, Eldes N, Kutsal E, Polat R, Numanoglu V. Massive parapneumonic effusion caused by Mycoplasma pneumoniae in a child: a case report Tuberk Toraks. 2008;56(3): A10. Kuloğlu Z, Ustündağ G, Kirsaçlioğlu CT, Kansu A, Bingol-Kologlu M, Vargun R, Hazinedaroğlu S, Karayalçin S, Girgin N. Successful living-related liver transplantation in a child with familial yellow nail syndrome and fulminant hepatic failure: report of a case. Pediatr Transplant Dec;12(8): Epub 2008 May 23 B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler : B1. Tanrıverdi HA, Acun C, Ustundag G, Barut A, Tekin IO, Ustundag Y. Investigation of Human Colostrum Helicobacter Pylori Ig A. Gynecology and Obstetrics Congress.September,2004 B2. Ustundag G, Koc E, Aliefendioglu D, Ergenekon E, Atalay Y. Relationship of plasma leptin to IL 6, IL 8 and TNF alpha in neonatal sepsis. 23 rd International Congress of Pediatrics, 8-14 Sepember 2001, Beijing China. B3.Ozcakar ZB, Ekim M, Kuloglu Z,Altugan FS, Ustundag G, Kendirli T, Kansu A,Yalçınkaya F.Colonic angiodysplasia in a pediatric hemodialysis patient. Pediatric Nephrology 42. Annual meeting September

4 C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : C1. Altuntaş B, Aktaş A, Ustundag G, Aksoy E, Akyol G. Benign Recurrent Intrahepatic Cholestasis. Gazi Medical Journal 1999;10: C2.Karkac S, Acun C, Ustundag G, Onk G, Tomac N. Postinfeksiyöz akut serebellar ataksi olgu sunumu. MediForuM 2003;1: C3. Sogut A, Numanoglu KA, Acun C, Ustundag G. Yenidoğanda alt GIS kanamanın önemli bir nedeni: Midgut Volvulus.Türk Pediatri Arşivi 2004; 39: C4.Ugur MB, Uzun L, Ustundag G, Sogut A, Çınar F. Kabakulak sonrası gelişen ani işitme kaybı: Vaka sunumu. SSK vakıf Gureba Eğitim H astanesi Dergisi 2004;2: C5. Sogut A, Acun C, Tomaç N, Ustundag G, Yüksel B, Önk G. Zongulda İlinde 1-15 yaş grubu çocuklarda Anti-hepatit E(Anti-HEV) Ig G prevalansı. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2004; 18: C6. Tomac N, Ustundag G. Besin allerjilerinde patogenez ve klinik.turkiye Klinikleri Pediatrik allerji özel sayısı. 2005;1: C7. Tomaç N, Ustundag G. İlaç allejisi, epidemiyoloji risk faktörleri, sosyal ve ekonimik etkileri. İlaç Allerjileri Bilimsel Tıp Yayınevi, Aralık 2005, Ankara; C8. Eldes N, Ustundag G, Kutsal E, Aydemir C, Tuncer T, Amirova E. Karbonmonoksit zehirlenmesinin geç nörolojik bulguları: Bir vaka sunumu. Çocuk Dergisi 2006;6: C9. Ustundag G, Acun C, Sogut A, Yaman Y, Ayoglu F. A study is proven that transmission of Helicobacter pylori is not fecal oral route in children living in a rural part of Turkey. Türkiye Klinikleri J pediatr 2007;16: C10. Mungan G, Guven B, Can M, Ustundag G, Yuksel B, Tuncer T, Demirtaş S, Tomaç N. Çocukluk çağı astımında steroid tedavisinin serum oksidan-antioksidan system ve sitokin düzeylerine etkisi. Turkish J of Biochemistry (Kabul edildi) C11. Ustundag G, Girgin N. Çocukluk çağı safra kesesi hastalıkları.güncel Gastroenteroloji 2007;11/4: C12.Aydemir C, Ustundag G, Eldeş N,Kutsal E,Polat R,Numanoglu V. Mycoplasma pneumoniae ya bağlı yoğun parapnömonik efüzyonlu bir olgu sunumu.tüberküloz ve Toraks dergisi 2008; 56(3): C13.Ustundag G, Kuloglu Z, Kansu A, Bingöl Kologlu M,Ensari A,Girgin N. İlaç tedavisine yanıt vermeyen, hızlı ilerleyen ağır ülseratif kolit olgusu. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 2008;2 (3):

5 D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler: D1. Türkyılmaz C, Üstündağ G, Koç E, Atalay Y. Yenidoğan bebeklerde Transport. Neonatoloji Kongresi, İstanbul, 1996 D2.Söylemezoğlu O, Özkaya O, Üstündağ G, Buyan N, Aksoy E, Konuş Ö, Hasanoğlu E. Reanal ven trombozu ve trombolitik tedavi. II.Ulusal Pediatrik Nefroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı Bildiri No: 29,Ankara,1999 D3. Üstündağ G, Şimşek F, İleri T, Tümer L. Klippel-Feil sendromu ve Ürtikeria Pigmentoza: Bir vaka takdimi. 43. Milli Pediatri Kongresi, Ankara 1999 D4. Ayhan Söğüt, Ceyda Acun, Nazan Tomaç, Gonca Üstündağ, Birol Yüksel, Gülzade Önk. Zonguldak ilinde 1-15 yaş grubu çocuklarda hepatit E seroprevanlansı. 47. Milli Pediatri Kongresi, 2003, İstanbul. D5. Ceyda Acun, Ayhan Söğüt, Nazan Tomaç, L. Oktay Erdem, Gonca ÜStündağ, Şerafettin Cavuldak. Seftriakson tedavisi alan çocuk hastalarda safra kesesi ve üriner sistem presipitasyonları. 47. Milli Pediatri Kongresi, 2003, İstanbul. D6. Ceyda Acun, Nazan Tomaç, Ayhan Söğüt, Gonca Üstündağ. Nadir görülen deri döküntüleri ve ödemi olan bir vaka: akut infantil hemorajik ödem. 48. Milli Pediatri Kongresi, Eylül 2004, Samsun. D7. Ceyda Acun, Ayhan Söğüt, Gonca Üstündağ, Nazan Tomaç. Zonguldak ilinde çocukluk çağında helikobakter pylori seroprevalansı risk faktörleri. 48. Milli Pediatri Kongresi, Eylül 2004, Samsun. D8. Ceyda Acun, Gonca Üstündağ, Ayhan Söğüt, Nazan Tomaç. Çocukluk çağı helikobakter Pylori enfeksiyonunda fekal-oral bulaşın önemi. 48. Milli Pediatri Kongresi, Eylül 2004, Samsun. D9. Tunçer T., Tomaç N., Üstündağ G., Eldeş N. Hiperimmunglobulin E (Job) sendromu: Bir vaka sunumu. 12. Ulusal Allerji ve İmmünoloji Kongresi, 6-10 Ekim 2004, Antalya. 5

6 D10. Tomaç N., Acun C., Doğan B., Söğüt A., Üstündağ G., Cavuldak Ş. Hışıltılı süt çocuklarında açlık mide suyunda eozinofil ve eozinofil katyonik protein düzeylerinin araştırılması. 12. Ulusal Allerji ve İmmünoloji kongresi, 6-10 Ekim 2004, Antalya. D11. S. Aydemir, A. Cihan, Z. Acun, H. Ayoğlu, G. Üstündağ, Y. Üstündağ, M. Cömert, H. Pulat, H. Karaoğlu. Yeni açılmış bir nutrisyon destek ünitesinde konsultasyon istenme oranları. Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Kongresi, 6-10 Ekim 2004, Kuşadası. D12. Suat Hayri Uğurbaş, Murat Sümer, Gonca Üstündağ, Tuncer Güney. Konjenital Myastenia. 38. Ulusal Oftalmoloji kongresi, 9-13 Ekim 2004, Antalya. D13. Nilüfer Eldeş, Gonca Üstündağ, Gülzade Önk, Varım Numanoğlu, Nazan Tomaç. Nadir görülen bir bitki zehirlenmesi: Celtis Australis. 1. Ulusal Pediatri Kış Kongresi Şubat 2005, Bursa. D14. Gonca Üstündağ, Nilüfer Eldeş, Ceyda Acun, Nazan Tomaç, Yöntem Yaman. Rubella ensefalitine sekonder gelişen bir epilepsi olgu sunumu. 1. Ulusal Pediatri Kış Kongresi Şubat 2005, Bursa. D15. Gonca Üstündağ, Nilüfer Eldeş, Ceyda Acun, Nazan Tomaç, Sibel Karkaç. Hipoproteinemi ve anemi ile başvuran bir atipik gluten enteropati olgusu. 1. Ulusal Pediatri Kış Kongresi Şubat 2005, Bursa. D16. Gonca Üstündağ, Nilüfer Eldeş, Aysun Ünal, Sibel Karkaç, Emine Amirova, Arzu Kutluyaman. Epilepsi tanısı ile izlenen bir Sydenham kore olgusu. 7. Çocuk nörolojisi Kongresi, Mayıs 2005, Antalya. D17. Nilüfer Eldeş, Gonca Üstündağ, Yöntem Yaman, Murat Kalaycı, Gamze Numanoğlu. Status epileptikus ile gelen bir disembriyoblastik nöroepitelyal tümör olgusu. 7. Çocuk nörolojisi Kongresi, Mayıs 2005, Antalya. D18. Üstündag G, Eldes N, Kutsal E, Amirova E, Tomaç N. Karbonmonoksit zehirlenmesinin geç nörolojik bulguları ile gelen bir olgu sunumu. 41. Türk Pediatri Kongresi, Haziran 2005, Ankara. D19. Numanoğlu KV, Üstündag G, Eldes N, Tatlı D. Nadir bir bezoar olgusu: Kolonik çakıl taşı. 41. Türk Pediatri Kongresi, Haziran 2005, Ankara. D20. Üstündag G, Eldes N,Çelebi G, Kutsal E, Polat R. Tularemi tanısı alan bir olgu sunumu. 41. Türk Pediatri Kongresi, Haziran 2005, Ankara. D21. Üstündağ G, Kuloğlu Z, Kansu A, Tekin M, Erden E, Fitöz S, Girgin N. COACH Sendromu olan bir olgu. Pediatrik Gastroenteroloji kongresi,10-14 Nisan 2006,İzmir. D22. Üstündağ G, Kuloğlu Z, Kırsaçlıoğlu T C, Kansu A, Erden E, Girgin N. Sirotik evrede tanı alan ve immunsupresif tedavi ile tamamen düzelen bir otoimmun hepatit olgusu. Pediatrik Gastroenteroloji kongresi,10-14 Nisan 2006,İzmir. D23.Üstündağ G, Kuloğlu Z, Aydan Kansu, Meltem Bingöl Koloğlu, Arzu Ensari, Nurten Girgin.İlaç Tedavisine Dirençli Bir Ülseratif Kolit Olgusu. Pediatrik Gastroenteroloji kongresi,10-14 Nisan 2006,İzmir. 6

7 D 24. Tuncer T, Eldeş N, Kutsal E, Aydemir C, Üstündağ G,Tomaç N. Hafiforta persistan astımlı çocuklarda inhale kortikosteroid (Budosenod in) alfa-1antitripsin, sistatin C, ACE, IL8 ve klinik üzerine etkisi. 42.Türk Pediatri Kongresi, Mayıs 2006,Antalya. D25.Yüksel B, Üstündağ G, Aydemir C, Eldeş N, Kutsal E, Tomaç N. Hafiforta persistan astımlı çocuklarda Montelukastın serum çinko, malondialdehid,total antioksidan status, IL-10 ve klinik bulgular üzerine etkisi. 42.Türk Pediatri Kongresi, Mayıs 2006,Antalya. D26. Çelebi G, Külah C, Kılıç S, Üstündağ G. İndeks Bruselloz olgusunun aile bireylerinde brusella taraması. Asemptomatik Brusella bakteriyemisi ve anne sütünden B.melitensis biovar 3 izolasyonu. 12.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Kasım, 2005, Antalya. D27. Yuksel B, Ustundag G, Aydemir C, Eldes N, Kutsal E, Tomac N. Hafif ortapersistan astımlı çocuklarda Montelukastın serum çinko, malondialdehit, total antioksidan status, IL 10 ve klinik bulgular üzerine etkisi. 42. Türk Pediatri Kongresi Mayıs 2006, Belek Antalya. D28. Tuncer T, Eldes N, Aydemir C, Ustundag G, Tomac N.. Hafif orta persistan astımlı çocuklarda inhale kortikosteroidin (budesonid) alfa1 antitripsin, sistatin C, ACE, IL 8 ve klinik üzerine etkileri. 42. Türk Pediatri Kongresi Mayıs 2006, Belek Antalya. D29. Kırsaçlıoglu C, Kuloglu Z, Ustundag G, Kansu A, Ensari A, Girgin N.Tekrarlayan karın ağrısı ile başvuran çocuklarda Çölyak hastalığı sıklığı. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme kongresi 7-10 mayıs 2008, Kayseri. D30. Kırsaçlıoglu C, Kuloglu Z, Ustundag G, Kansu A, Ensari A, Girgin N. Kabızlık ile izlenen çocukların değerlendirilmesi ve Çölyak hastalığı sıklığı. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme kongresi 7-10 mayıs 2008, Kayseri. D31. Celeboglu NH, Kuloglu Z, Kansu A, Ustundag G, Turkcan G, Uçar T, İnce E, Teber S, Tekin M, Girgin N. Trikohepatoenterik Sendromlu Bir Olgu. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme kongresi 7-10 mayıs 2008, Kayseri. D32.Ustundag G, Kuloglu Z, Kırsaçlıoğlu C, Ensari A, Kansu A, Girgin N. Dispeptik olgularda kronik atrofik gastrit sıklığı. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme kongresi 7-10 mayıs 2008, Kayseri. D33. Ustundag G, Kuloglu Z, Özçakar BZ, Kırsaçlıoğlu C, Kansu A, Ekim M, Girgin N. Kronik Böbrek Yetmezliği ile izlenen olguda masif rektal kanama: Anjiyodisplazi. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme kongresi 7-10 mayıs 2008, Kayseri. D34. Ustundag G, Kuloglu Z, Kırsaçlıoğlu C, Turgut C, Kansu A, Girgin N. İncebarsak Atrezisi olan bir olguda total parenteral nutrisyona bağlı kolestaz. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme kongresi 7-10 mayıs 2008, Kayseri. 7

8 D35. Kuloglu Z, Ustundag G, Kırsaçlıoglu CT, Kansu A, Kologlu-Bingöl M, Vargun R, Hazinedaroglu S, Karyalçın S, Girgin N. Ailesel sarı tırnak sendromu ve Fulminan Karaciğer yetmezliği olan bir çocukta canlıdan karaciğer nakli. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme kongresi 7-10 mayıs 2008, Kayseri. D36. Kuloğlu Z, Kansu A, Kırsaçlıoğlu C, Üstündag G, Aysev D, Ensari A, Küçük ÖN, Girgin N.Çocuklarda Helicobakter pylori enfeksiyonunun tanısında ve eradikasyonunun doğrulanmasında hızlı dışkı antijen testi ve C14- Üre nefes testi. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme kongresi 7-10 mayıs 2008, Kayseri. D37. Kuloglu Z, Kansu A, Ustundag G, Özçakar BZ, Ekim M, Ensari A, Girgin N, Yalçınkaya F. Tedaviye dirençli, ağır Crohn hastalığı ve MEFV mutasyonu olan bir bebekte kolşisin tedavisine dramatik yanıt. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme kongresi 7-10 mayıs 2008, Kayseri. D38. Kuloğlu Z, Kansu A, Üstündag G, Okçu-Heper A, Ensari A, Yavuz G, Girgin N. Kalın barsak tutulumu ile tanı alan Letterer-Siwe Hastalığı. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme kongresi 7-10 mayıs 2008, Kayseri. D39.Özçakar ZB, Ekim M, Kuloglu Z, Altugan FŞ, Üstündag G, Kendirli T, Kansu A, Yalçınkaya F. Kolonik Anjiyodisplazi saptanan çocuk hemodiyaliz hastası. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme kongresi 7-10 mayıs 2008, Kayseri. D40.Battal F, Taşpınar O, Pişkin İE, Çalık M, Üstündağ G. Ciddi fenobarbital zehirlenmesi ve plazmaferez tedavisi. 56.Milli Pediatri Kongresi Ekim 2009,Marmaris. 8

9 E. Ulusal Kongre / Sempozyum/ Kurs Katılımı: E1. Pediatrik Gastroenteroloji Sempozyumu, Ankara, 8-9 mayıs E Milli Pediatri Kongresi, İstanbul, Ekim E Milli Pediatri Kongresi, Samsun, Eylül E4. 1. Ulusal Pediatri Kış Kongresi, Bursa, Şubat E5. GİST-GEP Toplantısı, Prag, 29 Nisan-1 Mayıs E6. Clinical research Methodology workshop,ankara, Kasım 2006 E7. 1.Hepatoloji Okulu, Kapadokya, 22-25Haziran E8. A dan Z ye beslenme-1, Temel kavramlar ve Oral/ Enteral beslenme, Mayıs 2007, Ankara. E9.4. Ulusal Kistik Fibrosisi Sempozyumu, 11 Nisan 2008, Ankara. E Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, 7-10 Mayıs 2008, Kayseri. E11. European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Post Graduate Nutrition Course Ekim 2008, Nevşehir. E12.1. Uluslararası katılımlı Lizozomal hastalıklar Kongresi Ekim 2008, Ankara. E Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Kasım 2008, Adana. E Çocuk Hepatoloji Güz okulu, Kasım 2009,İzmir. F. Ulusal Kongre / Sempozyum/ Kurslara konuşmacı olarak katılım: 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Kasım 2008, Adana. Çocuklarda Endoskopik Girişimler 9

10 10

Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1999

Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1999 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cumhur AYDEMİR Doğum Tarihi: 07/02/1978 Öğrenim Durumu: Tıpta Uzmanlık İlkokul, Ortaokul, Lise Eğitimi: Mugada İlköğretim Okulu Bartın Lisesi (1983-1993) Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

Prof. Dr. Gonca Yılmaz. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Özgeçmiş. Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Gonca Yılmaz, MD, PhD. Adı Soyadı:

Prof. Dr. Gonca Yılmaz. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Özgeçmiş. Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Gonca Yılmaz, MD, PhD. Adı Soyadı: Prof. Dr. Gonca Yılmaz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Özgeçmiş Adı Soyadı: Doç. Dr. Gonca Yılmaz, MD, PhD Doğum Tarihi: 27 Kasım 1967 Doğum Yeri: Ankara Medeni Hali: Evli, 2 çocuklu E-posta: goncay31@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı-Soyadı: A. Denizmen AYGÜN. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 1954. 3. Unvanı: Profesör Doktor

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı-Soyadı: A. Denizmen AYGÜN. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 1954. 3. Unvanı: Profesör Doktor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı-Soyadı: A. Denizmen AYGÜN 2. Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 1954 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Eğitimi: Lisans İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1973-1977 Yüksek Lis İstanbul

Detaylı

4- Yıldız N. 2009. 6-14 Yaş Grubu Çocukların Süt Tüketim Durumları, Yüksek Lisans Tezi,

4- Yıldız N. 2009. 6-14 Yaş Grubu Çocukların Süt Tüketim Durumları, Yüksek Lisans Tezi, 1. ADI SOYADI : Prof. Dr. Neriman İNANÇ 2. DOĞUM TARİHİ : 04.01.1958 3. ÜNVANI : Prof. Dr. 4. ÖĞRENİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi 1980 Y.Lisans ve Diyetetik

Detaylı

ESERLER. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

ESERLER. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : ESERLER Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1. Sarısoy S, Aydın ÖF, Sungur M, Bayrak IK, Aker S, Özyürek H, Taşdemir HA, Baysal K. The relationship between migraine and right-to-left

Detaylı

Prof.Dr. Turan ASLAN

Prof.Dr. Turan ASLAN Prof.Dr. Turan ASLAN Doğum Tarihi: 01 Haziran 1955 Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans,Y. Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi 1980 Uzmanlık Tıp İstanbul

Detaylı

Prof.Dr. Faruk ÖKTEM

Prof.Dr. Faruk ÖKTEM Prof.Dr. Faruk ÖKTEM 1. Adı Soyadı: Faruk Öktem 2. Doğum Tarihi: 08.08.1965 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Lisans, lisans üstü, Tıpta Uzmanlık, Tıpta Yandal Uzmanlık Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

Derece Alan Üniversite/Kurum Yıl Lisans Tıp Fakültesi Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık. Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanlığı

Derece Alan Üniversite/Kurum Yıl Lisans Tıp Fakültesi Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık. Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanlığı EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Ali Tüzün, İnce İletişim Bilgileri Adres : Gastroenteroloji Kliniği, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Telefon Mail : Santral/Gastroenteteroloji : dralince@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Serdar Ceylaner 2. Doğum Tarihi :23 Şubat 1971 3. Unvanı :Doçent 4. Öğrenim Durumu :Uzman Doktor 5. Çalıştığı Kurum :Yüksek İhtisas Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : AYLA HARMANCI 2. Doğum Tarihi : 09-01-1975 3. Unvanı : Yrd Doç Dr 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Yüksek İhtisas Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi 1994. Hastanesi. Doçent Genel Cerrahi Yüksek Öğretim Kurumu 2008

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi 1994. Hastanesi. Doçent Genel Cerrahi Yüksek Öğretim Kurumu 2008 ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı : Hasan Fehmi Küçük 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1969 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi 1994 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Prof. Dr. ORHAN BABUCÇU Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

Prof. Dr. ORHAN BABUCÇU Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. ORHAN BABUCÇU Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı 2014 Adres: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe Kampüsü Kadıköy-İstanbul Telefon: Faks: E-mail: 0 212 3815400 (İş) 0 532

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYDAN ÇELEBİLER (Çavuşoğlu) Doğum Tarihi: 02/01/1964 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1988 Tıpta

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Maviş Emel Kulak Kayıkcı 2. Doğum Tarihi : 02 Ocak 1974 3. Ünvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi

Detaylı

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi 1992-1995 Yrd. Doç. İnönü Üniversitesi 1996-2001 İnönü Üniversitesi

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi 1992-1995 Yrd. Doç. İnönü Üniversitesi 1996-2001 İnönü Üniversitesi Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Y. Lisans Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Doktora/S.Yeterlik/Tıpta Uzmanlık Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 05.07.2015 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Koray Mehmet Zeynel Karabekiroğlu Doğum Tarihi/Yeri: Ağustos 1977 / İstanbul Yabancı Diller: İngilizce, İtalyanca Öğrenim Durumu ve Akademik Dereceleri:

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992. Doçentlik Radyodiagnostik Fırat Üniversitesi 2003

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992. Doçentlik Radyodiagnostik Fırat Üniversitesi 2003 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ERCAN KOCAKOÇ 2. Doğum Tarihi: 07.KASIM.1969 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

S.S.K. İstanbul Eğitim Hastanesi. Pittsburgh Üniversitesi. Departmanında

S.S.K. İstanbul Eğitim Hastanesi. Pittsburgh Üniversitesi. Departmanında ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Saime Hale Kırımlıoğlu (Onmuş) 2. Doğum Tarihi: 0.06.968 3. Unvanı: Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans TIP Ankara Üniversitesi 984-990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

Bülent ORHAN İç hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Doçenti

Bülent ORHAN İç hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Doçenti Bülent ORHAN İç hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Doçenti Doğum Tarihi : 26/09/1965 Doğum Yeri : Ankara Medeni Durumu : Evli 2 Çocuklu Eğitim: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ VE YANDAL DERNEKLERİ İŞBİRLİĞİ İLE Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Tanı ve Tedavi KILAVUZLARI (9) Aralık 2014 TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRK ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty Bozok Medical Journal Cilt: 1 Sayı: 1 Nisan 2011 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 1 Number: 1 April 2011 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University Medical Faculty www.

Detaylı

İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD

İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cemalettin CAMCI Doğum Tarihi: 01.03.1968 Doğum Yeri: Afyonkarahisar Ünvanı: Profesör Doktor Öğrenim Durumu: Üniversite Mezunu Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Özcan EREL. 2. Doğum Tarihi : 1963. 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Özcan EREL. 2. Doğum Tarihi : 1963. 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan EREL 2. Doğum Tarihi : 1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. 1986 Y. Lisans Tıp Doktoru

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Prof. Dr. Hüdaverdi KÜÇÜKER

Prof. Dr. Hüdaverdi KÜÇÜKER Prof. Dr. Hüdaverdi KÜÇÜKER Prof. Dr. Hüdaverdi KÜÇÜKER, 1968 de Denizli'de doğdu. Denizli Anafartalar Lisesi ve 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini (1992) bitirdi. 2001 yılında Adli Tıp Uzmanı oldu ve

Detaylı

Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi 2002

Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi 2002 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ufuk SEZER Doğum Tarihi: 31.07. 1978 Ünvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

Gluten Enteropatisi (Çölyak Hastalığı): Klasik Bir Öykü ve Güncel Gelişmeler

Gluten Enteropatisi (Çölyak Hastalığı): Klasik Bir Öykü ve Güncel Gelişmeler güncel gastroenteroloji 15/1 Gluten Enteropatisi (Çölyak Hastalığı): Klasik Bir Öykü ve Güncel Gelişmeler Fulya G. DEMİRÇEKEN Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Eczacılık Hacettepe Üniversitesi 1990 Y. Lisans Farmasötik Toksikoloji Hacettepe Üniversitesi 1993

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Eczacılık Hacettepe Üniversitesi 1990 Y. Lisans Farmasötik Toksikoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 PROF. DR. BELMA KOÇER GÜMÜŞEL 1. Adı Soyadı: Belma Koçer Gümüşel (Giray) 2. Doğum Tarihi: 06 / 07 / 1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eczacılık Hacettepe Üniversitesi

Detaylı