KALİTE ÇEMBERLERİ. Prof.Dr. Erhan Öner / Kalite Çemberleri /

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALİTE ÇEMBERLERİ. Prof.Dr. Erhan Öner / Kalite Çemberleri / 2002 1"

Transkript

1 KALİTE ÇEMBERLERİ Üyeler Kimlerden Oluşur? İdeal olan durum, bir çemberin üyelerinin ya aynı çalışma alanından olmaları ya da benzer işler yapmalarıdır. Böylece, seçilen sorunlar hepsi için ortak olacaktır. Bir Çemberde Kaç Üye Bulunur? İdeal sayı yedi ya da sekiz kişidir. Üye sayısı üçten en fazla onbeşe kadar değişebilir. Üye sayısı, her üyenin her toplantıda görüşmelere katılmasına ve katkıda bulunmasına olanak bırakmayacak kadar fazla olmamalıdır. Kimlerin Katılabileceğine Nasıl Karar Verilir? Üyelik kesinlikle gönüllüdür. Hiç kimse katılmaya zorlanamaz ve katılmak isteyen hiçbir kimse dışarıda bırakılamaz. Kalite Çemberi Etkinliklerini Uygulayan Batılı Kuruluşlardan Bazıları: ABD Donanması Uniroyal General Electric Ford Xerox General Motors ve Boeing Kalite Çemberlerinin Diğer Benzer Etkinliklerden Farkı Nedir? Projeleri/sorunları üyeler seçer Sorunu üyeler inceler Kendi Yürütme Kurulu vardır İletişim için yönetime sunuş yapar Eğitilmiş bir Rehber çembere yardımcı olur Lider ve üyeler eğitilir Gönüllüdür Toplantılar için ücret ödenir Kalite Çemberleri nin Amaçları Hataları azaltmak ve kaliteyi geliştirmek Daha etkin ekip çalışması yaratmak İşe karşı ilgiyi artırmak Çalışanların motivasyonunu artırmak Sorun çözme yeteneği yaratmak Sorun önleme yaklaşımını yaratmak Şirket içi iletişimi geliştirmek Uyumlu yönetici/çalışan ilişkisini geliştirmek Kişileri ve liderlik yeteneklerini geliştirmek Daha büyük bir iş güvenliği bilincini yaratmak Kalite Çemberleri Yalnız Üretimde Çalışanlar İçin mi Düşünülmüştür? Hayır. Her ne kadar Kalite Çemberleri önce üretim yapılan alanlarda başlamış ve yıllarca buralar en önemli gelişmelerin görüldüğü yerler olmuşsa da kavram, üretim dışında mühendislik, ambar, büro ve bilimsel çalışma yapılan alanlara da yayılmıştır. Prof.Dr. Erhan Öner / Kalite Çemberleri /

2 Hangi Tür Kuruluşlar Kullanabilir? Ürün ve hizmet sunan her kuruluş çalışanlarına bir kalite bilinci vermek için kalite çemberlerine gereksinim duyar. Ürün ya da amacı ne olursa olsun, her iş, her endüstri ve kuruluş, bütün çalışanlarının yönetime katılmasından kazançlı çıkar. ORGANİZASYON VE UYGULAMA Bir Kalite Çemberi Programı Nasıl Organize Edilir? Bir Kalite Çemberi programı şu parçalardan oluşan bütünleşik bir sistemdir: Üyeler Çember Lideri Rehber (Program Koordinatörü) Yürütme Kurulu Belli Bir Yerde Kaç Adet Çember Kurulabilir? Aynı işleri yapan 25 kişilik bir büroda, eğer 25 kişinin hepsi üye olmak istiyorsa üç çember oluşturulur. Çember Toplantıları Normal Olarak Ne Kadar Sürer ve Ne Kadar Sıklıkta Yapılır? Alışılmış bir kural olarak, toplantılar haftada bir yapılır ve her toplantı yaklaşık bir saat sürer. Ancak bazı şirketler değişik uygulamalar getirmiştir. Toplantılar, haftada bir ve yarım saatlik; iki haftada bir, bir veya iki saatlik olabilir. Kalite Çemberi Etkinlikleri Aynı Anda Birden Çok Bölümde Başlatılabilir mi? En iyi yöntemin, her bölümde bir ya da iki öncü çemberler işe başlaması olduğu kabul edilmektedir. Bir başka yaklaşım ise, öncü programı 4 ya da 5 çemberle tek bir bölümde sınırlı tutmaktır. Önemli olan, etkinlikler fabrika çapında başlatılmadan önce, varolan tüm aksaklıkların giderilmiş olmasıdır. Sistem Nasıl Çalışır? Sorun Saptama Sorun Seçimi Sorun İnceleme Yönetime Öneriler Sorun saptama: Çember Üyeleri Yönetim İdari personel ya da teknik uzmanlar tarafından yapılır. Genellikle çok sayıda sorun saptanır. Sorun seçimi öncelikle Çember Üyelerinin yetkisindedir. Bir Çember Toplantısında Neler Yapılır? Bir toplantıda aşağıdaki etkinliklerden herhangi biri gerçekleştirilir: Üzerinde çalışılacak bir konu ya da sorun saptamak Sorunların incelenmesinde çember üyelerinin becerilerini artırmak için eğitim yapmak Bir sorunu incelemek Prof.Dr. Erhan Öner / Kalite Çemberleri /

3 Bir çözümün uygulanması için öneriler hazırlamak Yönetime yapılan bir sunuşa katılmak Bir Çember Sorunlara Nasıl Yaklaşmalı? Üyeler sorunlara olumlu bir tavırla yapabiliriz! diyerek yaklaşmalıdır. Sorunlara, uğraşmaya değmez, nasıl olsa yönetim dinlemez tutumuyla yaklaşılmamalıdır. Önerilerin %80 inden fazlası yönetim tarafından onaylanmaktadır. Katılan herkesin olumlu ve yapıcı bir biçimde yürüteceği açık tartışma ve beyin fırtınası her türlü soruna ışık tutacaktır. Bir Çember Projesi Başka Bölümlerin Alanlarına Taşarsa Ne Olur? Bundan kaçınılmalıdır. Genellikle, bir çemberin kendi alanında çok sayıda sorun bulunur. Ancak yine de bir taşma durumu olursa, işi söz konusu alandaki çemberle çalışarak yürütmek için çaba göstermelidir. Ayrıca, bu durumla ilgili bütün yöneticilere de çember etkinlikleri hakkında bilgi verilmelidir. Kalite Çemberi Toplantıları Çalışma Saatleri İçinde mi Yapılır? Toplantılar çoğunlukla normal çalışma süreleri içinde yapılır. Ancak işin aksamaması için toplantılar normal çalışma saatlerinden sonra da yapılabilir. Bu durumda, işçilere fazla mesai ücreti ödenir ve buradan doğan maliyetin artan verimlilik ve kalite ile karşılanabileceği düşünülür. Üyeler Uzmanların Hizmetlerinden Nasıl Yararlanır? Çember üyeleri büyük ölçüde kendi işlerini kendileri gören kişiler olmakla birlikte, kuruluşun kalite, mühendislik, iş güvenliği, bakım vb. alanlardaki uzmanlarıyla sık sık ilişki kurmaları gerekir. Üyeler sorunları çözme sorumluluğunu ellerinde tutarken, uzmanlar da bu şekilde danışman olarak hizmet verirler. YÜRÜTME KURULU Yürütme Kurulu Ne Demektir? Yürütme Kurulu esas olarak, grup çalışmaları için hedefleri hazırlar, çalışma esaslarını oluşturur ve etkinliğin yayılma hızını saptar. Kurulun bir başkanı bulunmalı ve kararlar demokratik bir işlem sonucu her üyenin bir oyu olduğu kabul edilerek alınmalıdır. Yürütme Kurulu Ne Zaman Kurulmalıdır? Kalite Çemberlerinin uygulanmasına karar verilir verilmez Yürütme Kurulu kurulmalıdır. Yürütme Kurulunda Kimler Bulunmalıdır? Şirketteki bölümlerin temsilcileri Yürütme Kurulu üyeleri olmalıdır. Bir fabrikada, üretim, kalite kontrol, personel, eğitim, mühendislik, finansman, pazarlama ve sendika gibi çok çeşitli bölümlerden temsilcilerin olması çok yaygın bir uygulamadır. Rehber de Yürütme Kuruluna üye olmalıdır. Yürütme Kurulu nda Hangi Düzeyde Çalışanlar Bulunmalıdır? Müdürler veya üst düzey idari personel bulunmalıdır. Yürütme Kurulu nda Kaç Kişi Olmalıdır? Yedi veya sekiz kişi olması en uygun durumdur. En fazla 15 kişi bulunmalıdır. Prof.Dr. Erhan Öner / Kalite Çemberleri /

4 Kurul daha kalabalık oluğunda her üyeye her toplantıda söz sırası gelmeyebilir. Kalite Çemberlerinde olduğu gibi burada da katılım ve katkı çok önemlidir. Bir Şirkette Birden Fazla Yürütme Kurulu Olabilir mi? Evet. Özellikle fabrikalar coğrafi olarak birbirinden ayrı konumlardaysa, birden fazla Yürütme Kurulu kurulabilir. Bu durumda genel politikaları belirlemek üzere şirket çapında bir Yürütme Kurulu ile Kalite Çemberi etkinlikleriyle daha yakından ilgilenen alt düzeyde Yürütme Kurulları kurulur. REHBER Rehber Kimdir? Rehber, bir organizasyonda Kalite Çemberleri etkinliklerinin koordinasyonundan ve yönetminden sorumlu olan kimsedir. Rehberin Görevi Nedir? Rehber, Çember liderlerinin eğitiminden sorumludur. Rehberler üyelerin eğitiminde liderlere destek verirler. Rehber, Çemberler ile organizasyonun geri kalan bölümleri arasında bağlantıyı kurar ve Yürütme Kurulu ile yakın ilişki içinde çalışır. Rehber, özellikle Kalite Çemberlerinin yeni kurulduğu zamanlarda, Çember toplantılarının çoğuna katılır ve sürekli çember liderine destek verir. Rehber Ne Gibi Özelliklere Sahip Olmalıdır? Rehber, koordinasyon sağlayan, eğiten, yenilikler getiren, geliştiren ve öğreten kişi olarak tanımlanmıştır. Buradaki önemli nokta, bu işi tam anlamıyla yerine getirecek olanın özel bir kişi olmasıdır. Rehber, Şirket Genel Müdürü ile konuşurken, alt düzeydeki memurlar veya işçilerle konuşur gibi rahat olabilmelidir. Rehber Ne Zaman Şeçilmelidir? Rehber, Kalite Çemberlerinin uygulanmasına kesin karar verildiği zaman seçilmelidir. Yürütme Kurulu da aynı zamanda kurulur. Bazen, Yürütme Kurulu nun ilk görevi rehber seçimi olur. Rehber Kime Karşı Sorumludur? En yaygın uygulama Rehber in Yürütme Kurulu na karşı sorumlu olmasıdır. Bazı durumlarda Rehber, Şirket Genel Müdürü ne karşı sorumlu olabileceği gibi Üretim Müdürü ne, Kalite Müdürü ne veya Endüstriyel İlişkiler Müdürü ne karşı sorumlu olması da rastlanabilen bir uygulamadır. Rehber Kime Karşı Sorumludur? En yaygın uygulama Rehber in Yürütme Kurulu na karşı sorumlu olmasıdır. Bazı durumlarda Rehber, Şirket Genel Müdürü ne karşı sorumlu olabileceği gibi Üretim Müdürü ne, Kalite Müdürü ne veya Endüstriyel İlişkiler Müdürü ne karşı sorumlu olması da rastlanabilen bir uygulamadır. Rehber Tam Gün mü Çalışmalıdır? Tam gün ya da yarım gün çalışabilir. İkinci seçenek uygulandığında, çember sayısıyla orantılı olarak fazla sayıda rehbere gereksinim doğar. Eğer Tek Bir Rehberiniz Varsa İkili Vardiya Düzeninde Ne Yaparsınız? Prof.Dr. Erhan Öner / Kalite Çemberleri /

5 Kalite Çemberleri faaliyetlerine başlayan çeşitli kuruluşlarda bu problemle karşılaşılmıştır. Genel kural olarak, ikinci vardiya çalışması birinciden daha azdır. Dolayısıyla rehber, zamanın çoğunu birinci vardiyada harcayacaktır. Rehberler, kendilerinden her iki vardiyada da zaman harcamalarının isteneceğini anlayışla karşılamalıdırlar. Rehber, esnek süreler ile çalışmaya hazır olmalıdır. LİDER Lider Kimdir? Başlangıçta ilk amir (ustabaşı, şef memur vb.) lider olursa, çember etkinliklerinin başarı şansı daha yüksektir. Kalite Çemberi kavramı varolan organizasyon yapısına uyduğu taktirde daha çabuk kabul görmektedir. Bu yapı içinde amir zaten liderlik rolünü üstlenmiştir. Eğer Kalite Çemberleri mevcut organizasyon düzeni içinde çalışmasaydı, kimileri tarafından rakip bir organizasyon olarak algılanabilirdi. Amir Dışında Herhangi Bir Kişi Lider Olabilir mi? Olabilir. İlk amir lider olur. Daha sonra lider, liderlik özellikleri olan başka bir kişiyi yardımcı lider olarak yönlendirir ve sonuçta liderliği bu kişiye bırakabilir. Lider, Seçim Yoluyla Belirlenebilir mi? Zamanla, Çemberin çalışması düzgün ve verimli bir şekle gelir ve amir kişisel olarak yönetimde bulunmamaktan dolayı bir sorunla karşılaşmaz. İşte bu noktada Çember kendi liderini seçmeyi düşünebilir. Çember bu aşamaya bir ya da iki yıl içinde gelebilir. Lider Ya da Rehberin Bir Çemberde Sorumluluğu Var mıdır? Lider, çemberin düzgün ve etkin bir şekilde işleyişinden sorumludur. Belli bir çemberin liderliği, Rehber in işi değildir. Liderler, Rehberlerden gereksindikleri destek miktarı bakımından değişiklik gösterebilir, ancak bu yardım zaman içinde giderek azalmalıdır. Bir Çember Liderinin Görevinin En Zor Tarafı Nedir? Lider, her üyenin her toplantıya mümkün olduğu kadar sık katılımını sağlamalıdır. Lider, sessiz kalan çember üyelerinin sorular sorarak, fikirler arayarak, beyin fırtınası vb. yöntemlerle faaliyetlere katılmasını sağlar. Çember Bir Projeyi Nasıl Seçer? Aralarında tartışarak. Seçilen proje konusunda Lider, yönetimi haberdar eder. Proje seçimi hususunda Çember özgürce davranabilir. Ne tür engel ve zorluklar bulunduğunu herkesten çok üyeler bilir ve kendi seçimlerini kendileri yaptıkları için işlerini ustaca yürütebilirler. Yapılan İş İle Çember Arasında Bir Bağlantı Var mıdır? Bir çemberin üyeleri normalde birbirleriyle çalışan kişilerdir. Çözüm bulabilmek için seçtikleri projeler daima yaptıkları iş ile ilgili olacaktır. Çember Projeleri Nasıl Belirlenir? Projelerin üretildiği kaynaklardan bazıları aşaıda sıralanmıştır: Çember üyelerinin önerileri Üyelerin yöneticilerinden gelen öneriler Prof.Dr. Erhan Öner / Kalite Çemberleri /

6 Kıdemli personelden gelebilecek öneriler Diğer çemberlerden gelen öneriler Üye olmayanlardan gelebilecek öneriler Her Proje Kalite İle mi İlgili Olmalıdır? Çemberler kalite kavramına bağlı kalmalıdır, zira üretilen mamul veya hizmetin kalitesinin artırılmasına her zaman ihtiyaç vardır. Atıkların ve reddedilen ürünlerin azalmasının maliyetleri düşürüp, firmayı maliyet ve program açısından daha verimli kılacağı unutulmamalıdır. Bir Çemberin Üzerinde çalışacak Sorun Bulamaması Mümkün müdür? Hayır. Zaman zaman böyle düşündükleri olabilir, ancak yapılacak bir beyin fırtınası, acilen ilgilenilmesi gereken birçok sorunu açığa çıkaracaktır. Sorunları Önleme Uygun Bir Konu mudur? Çok yerinde ve uygun bir kavramdır ve uygulanması içtenlikle desteklenmelidir. Bir çember yangın söndürme noktasını aşıp, daha ileriye, yangını önlemeye doğru yönelirse, önemli bir aşamayı geçmiş demektir. Bu durum kalitenin ürün üstünde kontrol edilmesinin geçilip, ürünün içine katıldığını belli eden kalite anlayışı nın bir göstergesidir. İş Güvenliği Konuları da Sorun Alanı Kabul Edilebilir mi? Kesinlikle EVET. Çoğunlukla güvenlik konusu aynı zamanda kalite ile de ilgilidir. İlişkili olsa da olmasa da güvenlik konularının ele alınması desteklenmelidir. Belli Bir Zaman Dilimi İçinde Tipik Bir Kalite Çemberi Kaç Sorun Çözebilir? Bir çemberin bir yıllık bir zaman dilimi içinde ortalama 4-6 sorunu çözümü kavuşturduğu belirtilmektedir. Deneyimler, çemberlerin zamanla daha uzmanlaştığını ve sorunları çözmek için gittikçe daha az süre harcadıklarını göstermektedir. Çember Önerilerinin Uygulanması Masraflı Olmuyor mu? Nadiren. Çember önerilerinin %90 ının hiçbir maliyeti olmamkata ya da normal bölüm bütçelerinden kolaylıkla karşılanabilmektedir. Çemberler, uzman oldukları alanlarla ilgili projeler seçmeye özendirilmektedir. Önerilen değişiklikleri doğrudan etkileyecek kişiler kendileridir ve bunu genellikle en bilinçli biçimde yaparlar. Kalite Çemberleri Kendi Maliyetlerini Çıkartabilir mi? Kalite Çemberlerini organize etmek ve toplantılar düzenlemenin bir maliyeti vardır. Ancak kalite, verimlilik, iş güvenliği ve moral durumundaki gelişmelerin yararları bu maliyeti fazlasıyla karşılar. Kalite Çemberleri işi yürütmenin diğer bir maliyeti yerine, bir yatırım olarak düşünülmelidir. Çember Yöneticiler Tarafından Nasıl Tanınır ve Takdir Edilir? Çemberin yöneticilere tanınması ve takdiri çeşitli şekillerde olabilir: Yönetime sunuşlar Şirketin faaliyet raporlarına dahil edilme Prof.Dr. Erhan Öner / Kalite Çemberleri /

7 Kalite Çemberleri dergisi gibi yayınlarda söz edilme Şirketin yayımladığı dergi, gazete, vb. yayınlarda söz edilme Duyuru panolarına asılan fotoğraflar Sertifika verilmesi Kupa, şilt, yaka iğnesi, vb. dağıtılması Yönetime Sunuş Nedir? Yönetime sunuş, bir çember liderinin ve üyelerinin, üzerinde çalıştıkları projenin ne olduğunu ve ne tür öneriler getirmek istediklerini yöneticilerine anlatmalarıdır. Yönetime Sunuşa Kimler Katılır? Çemberin tüm üyeleri ve onların yöneticisinin yanısıra, bir veya birden fazla Rehber, Yürütme Kurulu Üyeleri, Orta ve Üst Düzey Yöneticileri ya da Teknik Uzmanlar gibi, çemberin yürüttüğü projeye de yardım etmiş kişiler olabilir. Yönetime Sunuş Ne Zaman Yapılır? Bir sunuş şu zamanlarda yapılmalıdır: Bitirilmiş projeyi göstermek için Öneriler yapmak için Uzun süren projelerde durumu açıklamak için. Ne Tür Eğitim Sağlanır? Lider eğitimi, 5 günlük yoğun bir eğitimle sağlanır. Daha sonra lider her toplantıda üyeleri eğitir. Bu tür eğitimi 8-10 hafta sürebilir. Bütün bunlardan sonra ek eğitim, gerektiğinde veya yeni üye katılımında yapılır. Prof.Dr. Erhan Öner / Kalite Çemberleri /

KALİTE ÇEMBERLERİ Üyeler Kimlerden Oluşur? Bir Çemberde Kaç Üye Bulunur? Kimlerin Katılabileceğine Nasıl Karar Verilir?

KALİTE ÇEMBERLERİ Üyeler Kimlerden Oluşur? Bir Çemberde Kaç Üye Bulunur? Kimlerin Katılabileceğine Nasıl Karar Verilir? KALİTE ÇEMBERLERİ Üyeler Kimlerden Oluşur? İdeal olan durum, bir çemberin üyelerinin ya aynı çalışma alanından olmaları ya da benzer işler yapmalarıdır. Böylece, seçilen sorunlar hepsi için ortak olacaktır.

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞBİRLİĞİ

ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞBİRLİĞİ HAKLAR, SORUMLULUKLAR VE İŞ BARIŞI TEMELİNDE İLETİŞİM VE İYİ YÖNETİM UYGULAMALARI EL KİTABI HAZIRLAYAN: Özlem Yurdanur ÖZGENÇ Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü, 2012 Birinci

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

Çalışanların Kendi Kendini Eğitmesi

Çalışanların Kendi Kendini Eğitmesi Çalışanların Kendi Kendini Eğitmesi İş ortamına alışma ve iş ortamında eğitim almak genellikle firmanın kendisine ait bir sorumluluktur. Bu görevin iyi bir şekilde organize edilebilmesi için, eğitimcinin

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı Ankara, 2012 ISBN 978-975-491-286-9 Prof. Dr. Figen Demirel, Prof. Dr. İlken Kocadereli ve Prof. Dr. Hakan S. Orer tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi KAMUDA İÇ DENETİM (I) Umut KORKMAZ Devlet Bütçe Uzmanı 1. GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun getirdiği yeni anlayış çerçevesinde mali yönetim ve kontrol alanında önemli değişimlerin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010 Sevil Imanova ENDÜSTRI Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Sevil İMANOVA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Bakü - 2010 QAFQAZ ÜNİ VERSİ TESİ YAYINLARI YAYIN

Detaylı

MAKALE-II VERİMLİ ÖRGÜT YÖNETİMİ İÇİN ZAMAN YÖNETİMİ. Doç. Dr. M. Akif ÖZER

MAKALE-II VERİMLİ ÖRGÜT YÖNETİMİ İÇİN ZAMAN YÖNETİMİ. Doç. Dr. M. Akif ÖZER -II Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü 1973 yılında Ankara-Ayaş ta doğdu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi SBF Kamu Yönetimi Bölümünde lisans, 1999 yılında ise aynı üniversitenin

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

BİR İHTİSAS FUARINA NASIL KATILIRSINIZ?

BİR İHTİSAS FUARINA NASIL KATILIRSINIZ? BİR İHTİSAS FUARINA NASIL KATILIRSINIZ? YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ YEM Yayın - 20 B R HT SAS FUARINA NASIL KATILIRSINIZ? Yap -Endüstri Merkezi Renk Ayr m ve Bask : Doruk Grafik San. Tic. Ltd. fiti. Adres: Yüzy

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

Iyi bir politikaci olmak

Iyi bir politikaci olmak ..... Iyi bir politikaci olmak Alfred Moser Stichting International Foundation for Social Democracy 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310 1000 BH Amsterdam The Netherlands

Detaylı

Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler

Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler ERP Yazılımı Seçim Sürecinizi Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler white papers İçindekiler Değerli Okuyucu, Bu doküman ERP, CRM, İnsan Kaynakları Yönetimi vb. kurumsal bilgi sistemi uygulamalarını

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR

XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR I. Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim 1. Uzmanlık derneklerince

Detaylı

GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir.

GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir. BÖLÜM-I GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir. Problem Durumu Yönetim farklı bilim dalları tarafından

Detaylı

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011 TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi Sponsor: IBM Erin Traudt Ocak 2011 Richard Vancil IDC NİN GÖRÜŞLERİ Son yıllarda müşteri odaklı sosyal ağ uygulamaları ve platformlarının sayısındaki

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seyhan KANTEMİR KEPİL MPM Uzmanı Denizli, 2010 İçerik Organizasyon Kavramı İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Kapsamı Personel Biriminden İnsan Kaynakları Birimine

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı