HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ"

Transkript

1 HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ 19 Ocak

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler... 3 II. Şirket Bilgileri... 4 III. Finansal Bilgiler... 5 IV. Değerleme... 7 V. Sonuç... 9 İşbu rapor, tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan payların ilk halka arzı öncesi uyulacak esasların 7. Maddesi çerçevesinde hazırlanmıştır. Rapor, Hedef GSYO A.Ş. nin halka arzına aracılık edecek olan A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. nin Fiyat Tespit Raporu nu değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 2

3 I. Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler Halka Arz Tarihi 22-23/01/2015 Halka Arz Edilecek Toplam Nominal Tutar 14,950,000 Sermaye Arttırımı - Ortak Satışı 14,950,000 Çıkarılmış Sermaye 20,000,000 TL Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 20,000,000 TL Halka Arz İskontosu 13.44% Birim Fiyat 1,55 TL Halka Arz Büyüklüğü 23,172,500 TL Halka Arz Sonrası Piyasa Değeri 31,000,000 TL Halka Arz Aracılığı Bakiyeyi Yüklenim Halka Arz Sonrası Halka Açıkılık Oranı 74.75% Halka Arz Öncesi Halka Arz Sonrası Ortak Adı/Ünvan Pay Grubu Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı (TL) (%) (TL) (%) Sibel Gökalp A 200, , B 4,804, ,804, Şemsihan Karaca B 4, , Mehmet Nuri Gökalp B 4, , Mehmet Ziya Gökalp B 4, , Hedef Finansal Hizmetler A.Ş. B 14,984, , Halka Açık B ,950, Toplam 20,000, ,000, Şirket, paylarının halka arzının gerçekleşmesine müteakip 12 ay süre ile yeni bir halka arz veya bedelli sermaye arttırımı yapılmamasına karar vermiştir. 3

4 II. Şirket Bilgileri Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortakliği Anonim Şirketi ("Şirket"), Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasi Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun III.48.3 Sayılı Tebliği'ne uygun surette paylarını halka arz etmek ve kayıtlı sermaye esaslarina göre, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani usulde kurulmaları hakkındaki hükümleri çerçevesinde bir Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi olarak tarihinde kurulmuştur. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşiyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlara yöneltmek üzere kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır. Ayrica Sermaye Piyasası Kurulu'nca Şirket'in, girişim sermayesi yatırım ortaklığı faaliyeti ile sınırlı olmak üzere "Portföy İşletmeciliği" faaliyetinde bulunması uygun görülmüştür. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları na ilişkin düzenlemeleri uyarınca girişim şirketlerine yatırım yapmanın yanı sıra kısa vadeli finansal yatırımlar da yapmaktadır. Bunların başlıcaları; mevduat, borsada işlem gören şirketlere ait paylar ve Devlet İç Borçlanma Senetleri dir ( DİBS ). Şirket in 30/09/2014 tarihi itibariyle çalışan sayısı 5 tir. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 100,000,000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuştur. Şirket in merkez adresi, Burhaniye Mahallesi, Karadeniz Caddesi, No:26/4 Üsküdar İstanbul dur. Bu bölümdeki ifadeler şirketin özel bağımsız denetim raporundan alınmıştır. 4

5 III. Finansal Durum Şirketin 2012, 2013 yılsonu ve 2014 yılı 3. çeyreğe ait bilançosu aşağıdaki gibidir. Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bilanço (TL) Varlıklar 31/12/ /12/ /09/2014 Dönen Varlıklar 6,109,999 10,040,182 13,489,675 Nakit ve Nakit Benzerleri 4,321,699 5,022,268 5,648,355 Finansal Yatırımlar 1,535,161 4,951,708 7,751,734 Ticari Alacaklar - - 4,248 Dİğer Alacaklar 650 1,410 2,000 Stoklar 29, Peşin Ödenmiş Giderler 7,601 9,205 8,956 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 31,739 39,465 52,576 Diğer Dönen Varlıklar 183,466 16,126 21,806 Duran varlıklar 1,019,083 24,885,486 22,382,362 Finansal Yatırımlar - 24,796,187 22,297,573 Dİğer Alacaklar 4,500 4,500 4,500 Maddi Duran Varlıklar 981,922 84,799 79,561 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2, Ertelenmiş Vergi Varlığı 30, Toplam Varlıklar 7,129,082 34,925,668 35,872,037 Kaynaklar 31/12/ /12/ /09/2014 Kısa Vadeli Yükümlülükler 107,608 12,073,873 12,032,298 Ticari Borçlar 84,635 12,017,095 12,017,116 Diğer Borçlar 22,973 56,778 15,182 Uzun Vadeli yükümülülükler 1,528 7,509 5,862 Uzun Vadeli Karşılıkları 1,528 7,509 5,862 Özsermaye 5,881,683 22,844,286 23,833,877 Ödenmiş Sermaye 5,000,000 20,000,000 20,000,000 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - 44, ,219 Geçmiş Yıllar Karı/Zararı (-) - 60,942 2,723,067 Net Dönem Karı Zararı (-) 881,683 2,739, ,591 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1,138, Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler 7,129,082 34,925,668 35,872,037 Şirketin uzun vadeli finansal yatırımları arasında Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş, Afyon Jeotermal Yatırımlar A.Ş ve Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. bulunmaktadır. Tümosan daki iştirak oranı 30/09/2014 tarihi itbariyle %1.79 dur. Afyon Jeotermal de ise 30/09/2014 tarihi itibariyle iştirak oranı %97.5 tir, fakat imtiyazlı paylardan dolayı yönetim gücü %98.6 dır. Platform Turizm de ise %10 luk kısım olan 5

6 1,300,000 adet B grubu hamiline paya sahip olsa da ödeme daha gerçekleşmemiş ve 30/06/2015 tarihine kadar Şirket in TL olan birim pay değerinden bu payları geri satma hakkı bulunmaktadır. 12 milyon TL tutarındaki bu yatırım uzun vadeli finansal yatırımlar hesabında tutulmakta olup, kısa vadeli ticari borçlar hesabında ise 12 milyon TL olarak Adem Altunsoy a borç olarak tutulmaktadır. Tümosan uzun vadeli finansal yatırımları arasında borsada işlem gören tek şirkettir ve Tümosan daki 1,500,000 adet pay halka kapalı B grubu paylardır. Şirket 1 TL nominal bedelli 2,000,000 adet B grubu payı 4 TL bedelden toplamda 8,000,000 TL ye Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. den satın almış daha sonra ise 500,000 adet payı Merkezi Kayıt Kuruluşu na başvurarak borsada satılabilir paya çevirtmiştir. Şirketin 2012, 2013 yılsonu ve 2014 yılı 3. çeyreğe ait gelir tablosu aşağıdaki gibidir. Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gelir Tablosu (TL) 31/12/ /12/ /09/2014 Hasılat 3,070,000 1,170,000 - Satışların Maliyeti (-) - 2,384, ,000 - Brüt Kar/(Zarar) 685, ,000 - Genel Yönetim Giderleri (-) - 117, , ,771 Pazarlama Giderleri (-) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - 71, Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirleri 296,361 3,896,918 2,306,839 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderleri (-) - 3, , ,477 Esas Faaliyet Karı/(Zararı) 789,898 2,739, ,591 Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı) 789,898 2,739, ,591 Finansman Giderleri(-) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(Zararı) 789,898 2,739, ,591 Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri 30, Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/(Zararı) 819,946 2,739, ,513 Dönem Karı/(Zararı) 819,946 2,739, ,591 Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Şirketin 2014 yılı dönem karındaki %63.9 luk azalış büyük oranda esas faaliyetlerden diğer gelirleri kalemindeki %40.8 lik azalmadan kaynaklanmaktadır. Giderler kaleminde büyük bir sapma oluşmamıştır. Esas faaliyetlerden diğer gelirleri kalemi faiz gelirleri, menkul kıymet satış karları, hisse senetleri değerleme artış gelirleri, temettü gelirleri, kira gelirleri ve diğer kalemlerinden oluşmaktadır. Konsolide olmayan gelir tablosunda esas faaliyetlerden diğer gelirlerin kırılımı incelendiğinde de bu azalışın özellikle hisse senetleri değerleme artış gelirlerindeki azalıştan kaynaklandığını görmekteyiz. 6

7 IV. Değerleme A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yayınlanan Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu nda sadece piyasa çarpanları analizi yöntemi kullanılmıştır. Piyasa çarpanları analizinde ise BİST-100, BİST Tüm ve Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Endeksleri eşit ağırlıkla kullanılmıştır. Her ne kadar piyasa çarpanları analizi yaygın kullanılan bir analiz metodu olsa da İndirgenmiş Nakit Akımları, Emsal Karşılaştırma Yöntemi gibi kabul gören diğer metodların kullanılmamış olmasının değerleme açısından uygun olmadığı görüşündeyiz. Özellikle iş modelleri farklı şirketlerin, farklı sektörlerin aynı PD/DD (piyasa değeri/defter değeri) rasyosundan işlem görmediği, hatta aynı sektördeki şirketlerin dahi mali yapılarının bileşenlerinin durumuna göre farklı PD/DD rasyosundan işlem gördüğünü görmekteyiz. Hisse Başına Değerleme Yöntemi Ağırlık Şirket Değeri Ağırlıklandırılmış Şirket Değer (%) (TL) Değeri (TL) (TL) BİST-100 Endeksine Göre ,544,443 12,513, BİST-Tüm Endeksine Göre ,711,678 12,236, GSYO Endeksine Göre ,180,787 11,062, Halka Arz İskontolu 30,998, Halka Arz İskontosuz 35,812, BİST-100 Endeksi Çarpanlarına Göre Şirket Değeri Değerlemede BİST-100 Endeksi nin 02/12/2014 tarihli PD/DD çarpanı olan 1.58 değeri kullanılmıştır. Tüm çarpan analizlerinde Şirket in 30/09/2014 tarihli özkaynak değeri olan 23,833,877 TL baz değer olarak kullanılmıştır. Belirtilen özkaynak ve çarpandan hareketle Hedef GSYO nun şirket değeri 37,544,443 TL olarak hesaplanmış ve şirketin çıkarılmış sermayesi olan 20,000,000 TL hesaba katıldığında, birim pay değeri 1.88 TL olarak hesaplanmıştır. BİST-100 Endeksi 19/01/2015 tarihli PD/DD çarpanı 1.59 dur ve değerlemenin yapıldığı dönemle arasında büyük bir sapma oluşmamıştır. Bloomberg tahminlerine göre 2015 ve 2016 yılları için PD/DD beklentileri sırasıyla 1.41 ve 1.26 dır. 7

8 BİST-Tüm Endeksi Çarpanlarına Göre Şirket Değeri Değerlemede BİST-Tüm Endeksi nin 02/12/2014 tarihli PD/DD çarpanı olan 1.54 değeri kullanılmıştır. Hedef GSYO nun şirket değeri 36,711,678 TL olarak belirlenmiş, birim pay değeri 1.84 TL olarak hesaplanmıştır. BİST-Tüm Endeksi 19/01/2015 tarihli PD/DD çarpanı 1.55 tir ve değerlemede kullanılan değere yakın bir değerdir. BİST-GSYO Endeksi Çarpanlarına Göre Şirket Değeri Değerlemede borsada işlem gören GSYO ların 02/12/2014 tarihli PD/DD çarpanı olan 1.39 değeri kullanılmıştır. Hedef GSYO nun şirket değeri 33,180,787 TL olarak belirlenmiş, birim pay değeri 1.66 TL olarak hesaplanmıştır. Fakat GSYO endeksi çarpanının nasıl hesaplandığına dair bir bilgi verilmemiştir. Borsada işlem gören 6 adet girişim sermayesi yatırım ortaklığının güncel PD/DD çarpanlarının basit ortalamasını aldığımızda farklı bir değere ulaşmaktayız. A1 Capital Menkul Değerler in hazırkadığı fiyat tespit raporunda değerleme aşamasında kullanılan endeks çarpanları aşağıdaki gibidir. Endeks PD/DD BİST-100 Endeksi 1.58 BİST-Tüm Endeksi 1.54 GSYO Endeksi

9 V. Sonuç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan fiyat tespit raporunda %13.44 iskonto uygulanarak 1.55 TL olarak belirlenen halka arz hisse fiyatı tarafımızca yüksek bulunmuştur. Değerlemede sadece piyasa çarpanları analizinin kullanılmış olmasını Şirket in gerçek değerini anlayabilmek konusunda bizi yanlış yönlendirebileceğini düşünüyoruz. Ayrıca çarpan GSYO endeksi olarak kullanılan çarpanın yanıltıcı olabileceğini, endekse dahil edildiğini düşündüğümüz 6 şirketten dördünün PD/DD oranının, aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere 1 in altında olmasının Şirket değerlemesi için tehlike arz ettiğini düşünmekteyiz. PD/DD oranı 1 in üstünde olan iki şirket çıkarıldığında hisselerin ortalama 0.71 değerinden işlem gördüğünü görmekteyiz. PD/DD yüksek olan iki şirketi hesaplamaya dahil ettiğimiz takdirde dahi değerlemede 1.39 olarak alınan değerin 1.21 seviyesine düştüğünü gözlemlemekteyiz. BİST-Tüm ve BİST-100 Endeksi çarpanlarının GSYO ların iş modellerinin diğer şirketlerden farklı olması sebebiyle kullanılmaması gerektiği kanaatindeyiz. 19/01/2015 tarihi itibariyle yatırım ortaklıkları 0.71, holdingler 1.14, gayrimenkul yatırım ortaklıkları 1.05 PD/DD çarpanlarından işlem görmektedirler.bu sebeplerden ötürü hazırlanan fiyat tespit raporundaki varsayımların şirketin gerçek değerinin hesaplama yetersiz olduğunu düşünmekle beraber %13.44 iskontolu olduğu belirtilen halka arz fiyatının primli bir fiyat olduğunu düşünmekteyiz. Şirket Adı BİST Kodu Piyasa Değeri (TL) Defter Değeri (TL) PD/DD Egeli & Co. Tarım Girişim Srmy. Y.O. EGCYO 21,780,000 44,988, Egeli & Co Girişim Srmy. Y.O. EGLYO 113,000,000 42,827, Gedik Girişim Srmy. Y.O. GDKGS 20,800,000 21,664, Gözde Girişim Srmy. Y.O. GOZDE 1,139,600, ,538, İş Girişim Srmy. Y.O. ISGSY 164,981, ,889, Rhea Girişim Srmy. Y.O. RHEAG 33,240,000 42,519, Medyan - 73,120,000 43,908, Geometrik Ortalama - 82,700,526 82,083, Aritmetik Ortalama - 248,900, ,404, Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 9

ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği

Detaylı

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU İstanbul, 13 Mayıs 2010 Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı na Şirketinizce tarafımızdan talep edilen değerleme raporuna ilişkin

Detaylı

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU EGELİ & CO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği

Detaylı

01 Ekim 2012 GOZDE.IS/GOZDE TI. Reuters/Bloomberg Kodu. Kapanış Fiyatı, TL Piyasa Değeri, Mn $/ TL 3,96 298,38 / 532,52

01 Ekim 2012 GOZDE.IS/GOZDE TI. Reuters/Bloomberg Kodu. Kapanış Fiyatı, TL Piyasa Değeri, Mn $/ TL 3,96 298,38 / 532,52 Gözde Girişim ÖZET: 2011 yılının Temmuz ayından itibaren girişim sermayesi yatırım ortaklığı olarak faaliyetlerine devam eden Gözde Girişim in mevcut portföyünün ağırlığı finans, bilişim ve teknoloji,

Detaylı

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sayfa No: 1 AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi nin (Şirket) 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle

Detaylı

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'nin Işıklar Yatırım Holding A.Ş.'yi Devralmak Suretiyle Birleşmesine İlişkin Ek Uzman Kuruluş Raporu

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'nin Işıklar Yatırım Holding A.Ş.'yi Devralmak Suretiyle Birleşmesine İlişkin Ek Uzman Kuruluş Raporu Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'nin Işıklar Yatırım Holding A.Ş.'yi Devralmak Suretiyle Birleşmesine İlişkin Ek 02 Haziran 2014 Raporun Amacı Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. ("Enerji Holding" veya

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ

Detaylı

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL VERİLERİ 2008 yılından itibaren aracı kurumlar, mali tablolarını Sermaye Piyasası Kurulunun 9 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Eczacıbaşı Yatırım

Detaylı

Sektör Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı

Sektör Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 2015 Sektör Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Konu Açıklama GSYO Kayıtlı sermayeli olarak kurulan, çıkarılmış sermayelerini esas olarak girişim sermayesi yatırımlarına yönelten anonim şirketlerdir. Girişim

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA

Detaylı

CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Citi Menkul Değerler Anonim

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 31 Ekim 2014 Bu rapor, 43 sayfa konsolide

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.)

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) 1 Ocak- 31 Mart 2013 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO ARA

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 12 ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE KASAMLI

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı