Keywords: A Type Mutual Funds, Open-Ended Mutual Funds, Borsa Istanbul (BIST) Indices, Macroeconomic Indicators, Granger Causality Test

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Keywords: A Type Mutual Funds, Open-Ended Mutual Funds, Borsa Istanbul (BIST) Indices, Macroeconomic Indicators, Granger Causality Test"

Transkript

1 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Cilt/Vol:42, Sayı/No:2, 2013, ISSN: Borsa İstanbul endeksleri ve makroekonomik göstergeler ile A tipi yatırım fonları arasındaki ilişki: Aralık 2005-Nisan 2012 dönemini kapsayan Granger nedensellik testi Yusuf Demir 2 Turizm İşletmeciliği Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye Özet Mustafa Terzioğlu 1 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Korkuteli Meslek Yüksekokulu Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye Sebahattin Demirkan 3 Department of Accounting Sawyer Business School Suffolk University, Boston, U.S.A. Bu çalışmada, Borsa İstanbul (BIST) Endeksleri ve makroekonomik göstergelerin Aralık 2005 ile Nisan 2012 yılları arasındaki faaliyetleri süreklilik gösteren ve verilerine eksiksiz olarak ulaşılan 38 adet A tipi yatırım fonunun net varlık değerlerine etkileri Granger Nedensellik Testi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmadaki değişkenlerin zaman serileri aylık olarak düzenlenmiştir. Çalışma sonucunda BIST Endekslerinin ve makroekonomik göstergelerin incelenen A Tipi yatırım fonlarının 24 adedinin net varlık değeriyle tek yönlü Granger nedensellik ilişkisi bulunduğu tespit edilmiştir. Anahtar Sözcükler: A Tipi Yatırım Fonları, Açık Sonlu Yatırım Şirketleri, Borsa İstanbul (BIST) Endeksleri, Makroekonomik Göstergeler, Granger Nedensellik Testi Association between Borsa Istanbul indices, macroeconomic indicators and A type mutual funds: Granger causality tests from december 2005 to april 2012 Abstract In this study, we look into the effects of macroeconomic indicators on total assets of 38 A-type mutual funds with complete monthly time series data that are traded in Borsa Istanbul (BIST) between December 2005 and April 2012 by using Granger Causality Test. Our Granger Causality tests results show that there are directional associations between some BIST Indices, macroeconomic indicators and 24 A-type funds total asset values. Keywords: A Type Mutual Funds, Open-Ended Mutual Funds, Borsa Istanbul (BIST) Indices, Macroeconomic Indicators, Granger Causality Test 1. Giriş Bir ülkenin finansal sistemi, ekonomik sisteminin en önemli alt sistemidir. Bunun sebebi, ülke ekonomisinin en fazla gereksinim duyduğu fon transferi sürecinin merkezinde yer almasıdır. Ülkenin genel ekonomik başarısı, finansal sistemin etkin ve etken çalışmasına büyük ölçüde bağlıdır [1]. Finans sisteminin etkin ve etken çalışabilmesi için de gelişmiş bir finans piyasasının iki unsuru olan piyasadaki araç ve kurum çeşitliliği ile piyasanın derinleşmesinin tamamlanmış olması gereklidir [2]. 1 (M. Terzioğlu) 2 (Y. Demir) 3 (S. Demirkan) 235

2 Birçok gelişmiş ülkenin ekonomik sistemlerine bakıldığında finansal sistemde yer alan aktörlerin bireysel yatırımcılardan ziyade profesyonel finansal yatırım kurumları olduğu görülmektedir [3]. Bu profesyonel kurumsal yatırımcıların başında ise yatırım fonları gelmektedir. Yatırım fonları küçük tasarruf sahiplerinden katılma belgeleri karşılığında topladıkları fonlarla önceden tespit edilmiş amaçlar doğrultusunda çeşitlendirilmiş menkul kıymetlerden, emtiadan ya da değerli madenlerden bir portföy oluşturan yatırım şirketleridir [4]. Türkiye deki kurumsal yatırımcının büyüklüğü Şekil 1 de araştırmanın aralığı bazında yıllar itibariyle gösterilmektedir Milyon $ * A Tipi Yatırım Fonları** B Tipi Yatırım Fonları Emeklilik Yatırım Fonları Borsa Yatırım Fonları Yatırım Ortaklıkları Gayrimenkul Yat. Ort. Girişim Sermayesi Yat. Ort. Şekil Arasında Kurumsal Yatırımcı Portföy Büyüklüğü (Milyon $) * Eylül 2012 rakamlarıdır. ** Grafik içerisindeki veriler A Tipi Yatırım Fonlar grubuna aittir. Kaynak: Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kurumlar Birliği, Sermaye Piyasasında Gündem Dergisi nden derlenmiştir [5, 6, 7] Türkiye deki kurumsal yatırımcı portföyü 2006 yılında yaklaşık 20 Milyar dolar iken Eylül 2012 itibariyle toplamda 64,5 Milyar dolara ulaşmıştır. Bu fonların ilk üçü sırasıyla B Tipi Yatırım Fonları, Emeklilik Yatırım Fonları ve A Tipi Yatırım Fonlarıdır. Çalışmanın konusunu içeren A Tipi Yatırım fonları grubu yıllar içinde 600 Milyon dolardan 1,4 Milyar dolarlık bir portföy büyüklüğüne ulaşmıştır. Görüldüğü üzere ülkemizde bireysel yatırımcı, yatırım kurumları tercihinde yatırım ortaklıklarından (kapalı sonlu yatırım kurumları) daha çok yatırım fonlarını (açık sonlu yatırım şirketleri) tercih etmektedir. Yatırım fonları açık sonlu yatırım şirketi olarak ifade edilmektedir. Açık sonlu kavramı bu kurumların sermayesinin sürekli değişen varlıklardan olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, bu kurumların katılma belgeleri hisse senedi piyasasında işlem görmemektedir. Bu kurumların yatırımcılara sundukları katılma belgelerinin değeri de yine yukarıdaki nedenden dolayı portföylerinde içerdikleri kıymetlerin piyasadaki değerlemesine göre değişebilmektedir [8]. Türkiye de portföylerinde belli bir orandan hisse senedi bulunduran fonlara, A tipi yatırım fonları denilmektedir. Bu fon grubunun özelliği aylık bazda incelenen portföylerinde ortalama en az %25 i Türkiye de kurulmuş ortaklıkların hisse senedinden oluşmasıdır. 236

3 Ancak, bu fonların portföyünü oluşturan yöneticiler likit kalmak için genellikle toplam varlıklarının %5 ini sabit getirili piyasa ürünlerine yatırım yapmaktadır [9]. Türkiye de A tipi yatırım fonları kendi aralarında alt gruplara ayrılmaktadır. Fon portföyünün en az %51 i Türkiye de kurulmuş anonim ortaklıkların hisse senetlerinden oluşan fonlara hisse senedi fonu, fon portföyü hisse senetleri, borçlanma senetleri, altın ve diğer kıymetler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından en az ikisinden oluşan ve her birinin değeri fon portföy değerinin %25 inden az olmayan fonlara karma fon ve portföyünde an az %25 hisse senedi bulunduran fonlara değişken fon denilmektedir. Bu temel A tipi yatırım fonlarının yanında endeks değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı %90 olacak şekilde portföy oluşturan fonlara endeks fon, belirli bir topluluğun menkul kıymetlerinden portföy oluşturan fonlara grup fon, belirli bir sektördeki şirketlerin hisse senetlerinden portföy oluşturan fonlara sektör fonu ve fon kurucunun iştiraklerine ait şirketlerin menkul kıymetlerinden portföy oluşturulan fonlara iştirak fonu adlandırılan A tipi yatırım fonları da bulunmaktadır [10]. A tipi yatırım fonlarının ülkemizdeki gelişimi ise Şekil 2 de gösterilmektedir. Şekil 2 deki grafik sadece araştırmanın konusu olan A tipi yatırım fonlarını değil ilgili zaman aralığı içerisinde kurulan ve faaliyetlerini son veren A tipi yatırım fonlarını da kapsamaktadır. Bu değişimi görmek için A tipi yatırım fonlarının net varlık değerlerindeki değişimler veri olarak kullanılmaktadır Ara.05 Nis.06 Ağu.06 Ara.06 Nis.07 Ağu.07 Ara.07 Nis.08 Ağu.08 Ara.08 Nis.09 Ağu.09 Ara.09 Nis.10 Ağu.10 Ara.10 Nis.11 Ağu.11 Ara.11 Nis.12 Şekil Arasında A Tipi Yatırım Fonlarının Net Varlık Değerleri (TL) Kaynak: 2005: :04 arası Sermaye Piyasası Kurulu aylık raporlarından derlenmiştir [11] Şekil 2 de görüldüğü gibi, Ocak 2009 a kadar dalgalı ama azalan bir trend içerisinde olan A Tipi yatırım fonlarının net varlık değerleri Nisan 2009 dan Nisan 2011 e kadar artan bir trend içerisinde ilerlemektedir. Mayıs 2011 döneminden itibaren ise tekrar bir azalan trend bunu takip etmektedir. Bu durum A tipi fonların ülkemizde düzenli bir büyüme 237

4 eğimine sahip olmadığını göstermektedir. A tipi yatırım fonlarının karakteristik özelliği daha önce de değinildiği gibi portföylerinde belirli bir oranda hisse senedi bulundurmaları zorunluluğunun bulunmasıdır. Şekil 3 de ilgili dönemde bu yatırım fonlarının yıllar itibariyle portföylerinde bulundurdukları hisse senetlerinin oranı verilmektedir Ara.05 Mar.06 Haz.06 Eyl.06 Ara.06 Mar.07 Haz.07 Eyl.07 Ara.07 Mar.08 Haz.08 Eyl.08 Ara.08 Mar.09 Haz.09 Eyl.09 Ara.09 Mar.10 Haz.10 Eyl.10 Ara.10 Mar.11 Haz.11 Eyl.11 Ara.11 Mar.12 Şekil 3: A Tipi Yatırım Fonlarının Portföylerindeki Hisse Senetleri Oranı (%) Kaynak: 2005: :04 arası Sermaye Piyasası Kurulu aylık raporlarından derlenmiştir[11] Şekil 3 te görüldüğü gibi bu yatırım fonlarının Şekil 2 deki net varlık değerleri gibi dalgalı ve birbirine yakın bir seyir izlemektedir. Zira, bu yatırım fonlarının net varlık değerleri ile portföylerinde bulundurdukları hisse senedi oranı arasında 0,66 gibi pozitif ve orta düzeyde sayılabilecek bir korelasyon bulunmaktadır. Bu korelasyon oranının, sadece araştırmaya konu olan A tipi yatırım fonlarına değil tüm A tipi fonlara ait olduğu için araştırmanın sonuçları üzerine etki etmediği görülmektedir. Çalışmada üç ana bölüm bulunmaktadır. Öncelikle araştırmada, yatırım fonları ile borsa endeksleri ve makro ekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri araştıran literatür araştırmasına yer verilmekte, sonraki bölümde çalışmanın veri ve metodolojisi açıklanmakta ve son olarak da analizin sonuçlarına yer verilmektedir. 2. Literatür İncelemesi Bailey ve Lim [12], yapmış oldukları çalışmada, yatırım fonları ile menkul kıymet piyasalarının getirileri arasında anlamlı ilişkiler tespit etmiş ancak bu ilişkinin mükemmellikten uzak olduğunu belirtmiştir. Chang ve diğerlerinin [13], ABD deki yatırım fonlarının net varlık değeri ile bu ülkedeki yerel hisse senedi piyasaları endeksleri arasında yapmış oldukları eş bütünleşme çalışmasında uzun dönemli bir ilişkinin mevcudiyetini ortaya koymuştur. Ancak çalışmada Asya daki gelişmekte olan piyasalarda (Hindistan, Güney Kore, Malezya, Tayvan, Tayland) bu türden bir ilişki bulunmadığını 238

5 tespit etmişlerdir. Ben Zion ve diğerleri [14], arasındaki günlük verileri kullanarak A.B.D. hisse senedi piyasalarında işlem yapan Almanya, Japonya ve İngiltere ye ait yatırım fonları ile bu hisse senedi piyasalarındaki getirileri inceleyen çalışmalarında hem kısa dönemde hem de uzun dönemde bu değişkenler arasında anlamlı ilişkiler tespit etmişlerdir. Lockwood [15] tarafından yılları arasındaki dönemde faaliyet gösteren 171 hisse senedi yatırım fonu üzerinde yapılan çalışmada bu fonların betaları ile sanayi üretim endeksi arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu ve özellikle pasif portföy strateji uygulayan hisse senedi yatırım fonlarının betaları ile ABD Sanayi Üretim Endeksi, 90 günlük Amerikan Devleti Hazine Bonosu ve ABD tüketici fiyat endeksi makroekonomik göstergelerinde ise hiçbir ilişkinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Matallin ve Nieto [16], yapmış oldukları çalışmada İspanya daki yatırım fonları ile İBEX 35 borsa endeksini eş bütünleşme analizine tabi tutmuş ve elde edilen sonuca göre 63 yatırım fonunun 11 inde İBEX 35 ile eş bütünleşik ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Dima ve diğerlerinin [17] Romanya da yaptığı çalışmada makroekonomik göstergelerin (enflasyon oranı, faiz oranı ve döviz kuru) yatırım fonlarına etkisi incelenmiş ve faiz ve enflasyon oranlarının minimum düzeyde, döviz kurlarının ise (RON/Euro ve RON/$) maksimum düzeyde etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ramchander ve diğerleri [18] tarafından yapılan çalışmada Almanya daki kapalı sonlu yatırım fonlarının net varlık değerleri ile bu kuruluşların hisse senedi fiyatlarının, Almanya ve ABD deki makroekonomik göstergelerin duyurulduğu bültenlere olan etkisi araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda sanayi üretim endeksi ve üretici fiyat endeksi haberlerinde hem yatırım fonlarının net varlık değerinin hem de bu yatırım fonlarının hisse senedi fiyatlarının ortak hareket ettiği sonucuna ulaşmışlardır. Chu nun [19], yapmış olduğu çalışmada Hong Kong da faaliyet gösteren emeklilik fonlarına ait hisse senedi yatırım fonları grubunun %56 sının fiyat seviyeleriyle buradaki borsa endeksleri arasında uzun dönemli eş bütünleşik bir ilişki tespit edilmiştir. Chu [19], benzer diğer bir çalışmada ise Hong Kong da faaliyet gösteren emeklilik fonlarına ait hisse senedi yatırım fonlarının net varlık değerleriyle yerel borsa Hang Seng Endeksi, enflasyon oranı, M2 para arzı ve kısa dönem bankalar arası faiz oranı arasında yıllarını kapsayan eş bütünleşme ve Granger Nedensellik Testi analizlerini yapmıştır. Bu çalışmanın sonucunda Chu, Hang Seng Endeksi ve enflasyon oranlarının yatırım fonlarının net varlık değeriyle eş bütünleşik ilişkisi içinde bulunduğu ve HangS eng Endeksi, enflasyon oranı ve M2 para arzının ile bu yatırım fonlarının net varlık değerleri ile tek yönlü Granger nedensellik ilişkisinin varlığı olduğu sonucuna ulaşmıştır [20]. Doğanay [21] tarafından yapılan hisse senedi yatırım fonları üzerine yapılan şartlı performans değerlendirilmesi çalışmasında 2000: :08 döneminde faaliyet gösteren 14 A Tipi hisse senedi yatırım fonu ile bilgi değişkeni olarak BIST DİBS 30 günlük performans endeksinin aylık yüzde değişimi, ABD doları ve sanayi üretim endeksini analize tabi tutulmuştur. Sonuçta bilgi değişkenlerinin regresyon modellerinde açıklama gücünü arttırdığı ancak şartlı ve şartsız alfa getirisi arasında anlamlı bir istatistiki farkın oluşmadığı gözlemlenmiştir. Bu sonuçtan hareketle yatırım fonlarının uzun dönemde herkese açık bilgiler dışındaki bilgileri kullanarak beklenenin üstünde getiri elde edemediği tespitine varmıştır. Karatepe ve Gökgöz [22], hisse senedi yatırım fonu stil analiz üzerine yapmış oldukları çalışmada, döneminde hisse senedi yatırım fonlarının yaklaşık %53 nün pasif bir yatırım stratejisi izlediğini bu durumun her ne kadar riskleri azaltma için yapıldıysa da bu fonların getirilerine olumsuz yansıdığını tespit etmişlerdir. Bu sebeple bu yatırım fonlarının yatırımlarının reel sektör üzerinde etkisiz kaldığı sonucuna ulaşmışlardır. Taşseven ve Teker [23], 2002: :12 döneminde Türkiye deki yatırım fonları üzerine yapmış oldukları eş bütünleşme analizi çalışmasında, BIST 30 Endeksinin yatırım fonu fiyatlarına olumlu etkisi olduğunu ancak gecelik faiz oranlarının etkisinin BIST 30 endeksinden çok daha yüksek etkiye sahip olduğunun tespitine varmışlardır. Korkmaz ve 239

6 Uygurtürk [24] tarafından yapılan hisse senedi ağırlıklı fonların stil analizine yönelik 2006: :12 dönemini kapsayan çalışmada hisse senedi emeklilik yatırım fonlarının portföylerinin mali endeksi oluşturan hisse senetleri ağırlıklı olduğu, A tipi hisse senedi yatırım fonlarında ise bu durumun gözlemlenmediği, aynı zamanda her iki hisse senedi fon grubunun riski olabildiğince azaltacak yatırım stratejisi izlediği tespitinde bulunulmuştur. Yolsal [25], dönemine kapsayan çalışmasında, araştırması yapılan 20 adet A tipi yatırım fonundan bir istisna dışında aracı kurumlar tarafından ihraç edilen fonların tahmin ve piyasa zamanlama kabiliyetinin bankalar tarafından ihraç edilen fonlardan daha düşük olduğu sonucuna ulaşmıştır. 3. Veri ve Metodoloji Çalışmada veri aralığını kapsayan 2005: :04 dönemi boyunca makro ekonomik göstergeler ve önemli BIST endeksleri (araştırmanın aralığında hesaplanan) ile aynı dönemde faaliyet gösteren 38 adet A tipi yatırım fonları net varlık değeri arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla Granger Nedensellik Testi yapılmıştır. Değişkenlere ait zaman serileri aylık veriler üzerinden oluşturulmakta olup, veriler Sermaye Piyasası Kurumu nun aylık bültenlerinden, BIST ın verilerinden, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası elektronik veri dağıtım sisteminden (EVDS), İstanbul Altın Borsası, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Petrol Sanayi Derneği internet sitelerinden derlenmiştir. İhracat rakamları Amerikan Doları ($), Altın fiyatları ons/$ birimi, petrol fiyatları ise varil/$ üzerinden diğer parasal miktarlar ise TL üzerinden değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Çalışmada, BIST endeksleri olarak BIST 100 Endeksi, BIST 30 Endeksi, BIST Tüm Hisse Senetleri Endeksi, BIST Sınai Endeks, BIST Hizmetler Endeksi, BIST Mali Endeks, BIST Teknoloji Endeksi, BIST Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları Endeksi, BIST İkinci Ulusal Endeks, BIST Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) Endeksi ve makroekonomik göstergeler olarak da Sanayi Üretim Endeksi, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE), dış ticaret ihracat rakamları, altın fiyatı, hampetrol fiyatı, M2 para arzı ve 1 aylık Türk Lirası referans faiz oranı (TRLIBOR) verileri kullanılmaktadır. Araştırmada, A tipi yatırım fonlarında yer alan endeks, sektör iştirak ve grup fonlarının yapıları itibariyle BIST endeksleri ile aralarında yüksek bir ilişkiye sahip bulunduğundan analiz dışında tutulmaktadır. Bunun yanısıra, İş Yatırım A Tipi Değişken, Başkent Menkul Değerler A Tipi Değişken, Garanti A Tipi Değişken **, Global A Tipi Değişken Piri Reis ** ve Turkish Yatırım A Tipi Değişken ** yatırım fonlarında verilere eksiksiz ulaşılamamadığından ve Yapı Kredi A Tipi Hisse Senedi yatırım fonunun Koçbank A Tipi Hisse Senedi yatırım fonu ile Mart 2007 de birleşmesi sebebiyle araştırmanın kapsamı dışında bırakılmıştır. Araştırmadaki değişkenlerin isimleri ve kullanılan kısaltmaları Ek 1 deki verilmiştir. Çalışmada, A tipi yatırım fonlarının seçilmesindeki amaç, portföylerinde en az %25 lik hisse senedi bulunması zorunluluğundan piyasa değişkenlerinden (menkul kıymet piyasaları ve makroekonomik göstergeler) sabit getirili B tipi yatırım fonlarına göre daha fazla etkilenmesidir. Genel olarak menkul kıymet piyasaları ile makroekonomik göstergeler arasındaki ilişki bulmaya yönelik yapılan çalışmalarda makroekonomik değişkenler dört grupta sınıflandırılmaktadır. Bunlar sırasıyla, ülkenin genel ekonomik durumu gösteren değişkenler, para politikası ve faiz oranlarını gösteren değişkenler, fiyatlar genel düzeyini gösteren değişkenler, uluslararası ekonomik durumu gösteren değişkenlerdir [26]. Bu İş Yatırım A Tipi Değişken Fonunun SPK raporlarındaki verileri ile fona ait internet sitesindeki net varlık değerleri arasında farklılık bulunmaktadır. SPK raporlarında bu fonlara ait zaman serilerindeki uygunsuzluk ve boşlukların bulunması aynı zamanda kuruluşların internet sitelerinden araştırmada kullanılması gereken verilerin yer almaması nedeniyle kapsam dışında bırakılmıştır. 240

7 nedenle çalışmada bu dört temel grup dikkate alınmıştır. Araştırmada genel ekonomik durumu gösteren değişkenler için sanayi endeksi ve dış ticaret ihracat rakamları, para politikası ve faiz oranlarını gösteren değişkenler için 1 aylık bankalar arası referans faiz göstergesi ve M2 para arzı, fiyatlar genel düzeyi için tüketici fiyatları genel endeksi (TÜFE), uluslararası ekonomik durumu gösteren değişkenler için altın ve ham petrol fiyatları değişken olarak kullanılmaktadır. Daha önce de değinildiği gibi, çalışmada makroekonomik değişkenler ve BIST endekslerinin yatırım fonları ile ilişkisi bu fonların net varlık değerleri üzerinden incelenmektedir. Çünkü yatırımcılar, yatırım fonlarına ait fon paylarını aldıklarında yatırım fonlarının mülkiyeti ile doğru orantılı fon paylarına ödeme yapmış olmaktadırlar. Her bir fon payının değeri de Net Varlık Değeri ya da Net Aktif Değer olarak ifade edilmektedir. Net Varlık Değeri her bir fon payı başına, yatırım fonunun portföy değerinden şirketin borç ve yükümlülüklerini çıkarılmasıyla elde edilmektedir [9]. Yani; Çalışmada kullanılan yatırım fonlarına ait net varlık değeri birim başına değil her bir yatırım fonunun toplam net varlık değerini yansıtmaktadır. Çalışmada seçilen analiz yöntemi literatürde sıklıkla kullanılan Granger Nedensellik Testi dir. Bilindiği üzere ekonomi biliminde varolan ilişkiler de değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve test edilmesi, öncelikle bu değişkenlerin içsel ya da dışsal ayrımının yapılmasına bağlıdır. Ancak bu ilişkiler öylesine karmaşıktır ki, değişkenlerin içsel ya da dışsal olması bilinememektedir. Granger [27] ve Sims [28], değişkenler arasındaki karşılıklı olabileceği düşünülen bu ilişkilerden yola çıkarak, nedensellik ilişkilerini ele almışlardır ve bu ihtiyaçtan yola çıkarak, sistemde yer alan değişkenler arasındaki ilişki yönünün ve gecikme yapısının belirlendiği teste Granger Nedensellik Testi adını vermişlerdir [29]. Granger [27] nedenselliği Y nin öngörüsü, X in geçmiş değerleri kullanıldığındaki durum, X in geçmiş değerlerinin kullanılmadığı duruma göre daha başarılı ise X, Y nin Granger nedenidir diye tanımlamaktadır [30]. Granger nedensellik testi için kurulan modeli yapısal bir ekonometrik model olmamaktadır. Bu model, geleceğe yönelik bir çıkarım değil nedensellik sınamalarının gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Bu sebeple modeldeki değişkenler önceden durağanlaştırılmalıdır [30, 31]. Durağanlaştırılan bu zaman serileri için daha sonra bir VAR (Vector Autoregressive) modeli kurulmaktadır. Örneğin iki değişkenli bir VAR modeli [30]; X t =A(L)X t +B(L)Y t +u 1t (1) Y t =C(L)X t +D(L)Y t +u 2t (2) şeklinde gösterilebilmektedir. Burada, A, B, C ve D parametreleri, L ise gecikme işlemcisini temsil etmektedir. (1) nolu modelin uygun gecikme sayısı model seçim kriterlerine göre belirlendikten sonra model parametreleri en küçük kareler yöntemiyle tahmin edilmektedir. Y, X in Granger nedeni değildir boş hipotezinin test edilmesiyle test algoritması başlamaktadır. Bu test için literatürde F testi ve Wald testi uygulanmaktadır. Ancak literatürdeki çalışmalarda F testinde daha sıklıkla kullanıldığı gözlenmiştir. F testi sonucuna göre boş hipotez kabul edilmezse, B(L) parametreleri 241

8 istatiksel olarak sıfırdan farklıdır anlamı ortaya çıkmaktadır. Yapılan bu çalışmada test işlemi F testi ile gerçekleştirilecektir. Bir değişkenin cari değerleri ile diğer değişkenin geçmiş değerleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını analiz ederken bunun yönünü de belirleyen bir test olarak tanımlanan [32] Granger nedensellik testinde analiz sürecinde bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta gecikme uzunluğunun tespitidir. Gecikme uzunluğunun belirlenebilmesi için bir ön bilgi bulunmamaktadır. Gecikme sayıları genellikle araştırmacılar tarafından belirlenmektedir [33]. Bunun yanında bilgi ölçütleri olarak adlandırılan test istatistikleri (LR Test İstatistiği, Songörü Hatası, Akaike ve Hannan-Quin Bilgi Ölçütü) ile de uygun gecikme ölçütlerini tespit etmek mümkündür. Ancak bu uygun gecikme uzunlukları tespit edilirken dikkat edilmesi gereken nokta gecikme uzunluklarına göre oluşturulan her bir VAR (Vector AutoRegressive) modelinin otokorelasyon özelliği taşımaması gerekliğidir. Otokorelasyon özelliği taşıması durumunda zaman serilerinin en önemli varsayımlardan biri ihlal edileceği için bu model analistin hatalı bir sonuca ulaşmasına neden olabilecektir. Otokorelasyon hangi gecikme sayısından kaldırılmışsa o gecikme sayısı optimum gecikme sayısı olarak kabul edilmektedir [34]. 4. Bulgular Çalışmada kullanılan değişkenler ile ilgili tanımlayıcı istatistikler Tablo 1 de sunulmaktadır. Tablo 1 Araştırmada Kullanılan Değişkenlerin Tanımlayıcı İstatistikleri Ortalama Maksimum Minimum Std. Sap. Çarpıklık Basıklık PANEL A ACARD ACARK AKBANH ALTERD ALTERH ANADOD ATAYAK DENİZD DENİZH ECZACD EVGİNK FİNAND FİNANH FİYATD GEDİKK GEDİKH GLOBAD GLOBAK HSBCD INGBAH SANKOD STRATD ZİRAAD ZİRAAK HALKD HALKK İŞBAND İŞBANK 1.55E E İŞBANH TACİRD TACİRK TEKSTH

9 TEKMED TEBBK TEBYH TKALBD TSKBH YATFİD PANEL B İ İ İTÜM İSINAİ İHİZMET İMALİ İTEKNO İMKYO İ2ULUS İDİBS SANAYİ TÜFE İHRACAT ALTIN HAMPET M2 4.40E E E E TRLIBOR Bu aşamada, araştırmaya konu olan değişkenlerin durağanlıkları test edilmektedir. Bunun için Genişletilmiş Dickey-Fuller birim kök testi (ADF) kullanılmaktadır. Durağanlık testi tüm değişkenler için hem düzeyde hem de birinci farkları alınarak gerçekleştirilmekte ve elde edilen sonuçların %1 anlamlılık düzeyinde güvenilirlikleri sınanmaktadır [35]. Zaman serileri aylık olarak oluşturulduğu için bazı makroekonomik faktörler mevsimsellikten arındırılmıştır. ADF birim kök test sonuçları Tablo 2 de verilmektedir. Tablo 2 Genişletilmiş Dickey-Fuller Birim Kök Test Sonuçları Panel A: FONLAR Düzey Birim Kök 1. Fark Birim Kök ACARD VAR * YOK ACARK VAR * YOK AKBANH VAR * YOK ALTERD * YOK * YOK ALTERH VAR * YOK ANADOD VAR * YOK ATAYAK VAR * YOK DENİZD * YOK * YOK DENİZH * YOK * YOK ECZACD * YOK * YOK EVGİNK VAR * YOK FİNAND VAR * YOK FİNANH VAR * YOK FİYATD VAR * YOK GEDİKK VAR * YOK GEDİKH VAR * YOK GLOBAD * YOK VAR GLOBAK VAR * YOK HSBCD VAR * YOK INGBAH VAR * YOK SANKOD VAR * YOK STRATD VAR * YOK 243

10 ZİRAAD VAR * YOK ZİRAAK VAR * YOK HALKD VAR * YOK HALKK VAR * YOK İŞBAND VAR * YOK İŞBANK VAR * YOK İŞBANH VAR * YOK TACİRD VAR * YOK TACİRK VAR * YOK TEKSTH VAR * YOK TEKMED VAR * YOK TEBBK VAR * YOK TEBYH VAR * YOK TKALBD VAR * YOK TSKBH VAR * YOK YATFİD VAR * YOK Panel B: DİĞER DEĞİŞKENLER Düzey Birim Kök 1.Fark Birim Kök İ VAR * YOK İ VAR * YOK İTÜM VAR * YOK İSINAİ VAR * YOK İHİZMET VAR * YOK İMALİ VAR * YOK İTEKNO VAR * YOK İMKYO VAR * YOK İ2ULUS VAR * YOK İDİBS VAR * YOK SANAYİ** VAR * YOK TÜFE*** * YOK * YOK İHRACAT**** VAR * YOK ALTIN VAR * YOK HAMPET VAR * YOK M VAR * YOK 1TRLIBOR VAR * YOK * McKinnon (1996) [35] tarafından geliştirilen Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) Birim Kök Testi için %1 güvenilirlik düzeyinde anlamlı olan göstergeler. ** Mevsimsellikten arındırma Moving Average metodu çarpımsal yöntem kullanılarak gerçekleştirilmiştir. *** Mevsimsellikten arındırma Moving Average metodu toplamsal yöntem kullanılarak gerçekleştirilmiştir. **** Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan mevsimsellikten arındırılmış değerler kullanılmıştır. Tablo 2 de görüldüğü gibi birim kök test sonuçlarına (%1 anlamlılık) göre Alternatifbank A Tipi Değişken Fon, Denizbank A Tipi Değişken Fon, Denizbank A Tipi Hisse Senedi Fon, Eczacıbaşı A Tipi Değişken Fon, Global Menkul Değerler A Tipi Değişken Fon, Ziraat Bankası A Tipi Karma Fon ve Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE (Mevsimsellikten Arındırılmış) düzeyde durağan olup bu değişkenler orijinal zaman serileri ile diğer değişkenlerin ise 1. Farklarına göre oluşturulan zaman serileri analizde kullanılmaktadır. 1. farkları kullanılan zaman serileri çalışmanın bu aşamasından sonra simgelerinin başına D harfi getirilerek kullanılmaktadır. Araştırmada, Granger nedensellik ilişkisini tespit edebilmek için her bir yatırım fonu için VAR (Vector AutoRegressive Model) modeli oluşturulmaktadır. Oluşturulan bu 38 adet VAR modeli üzerinden uygun gecikme sayıları tespit edilerek, bu gecikmeler üzerinden yatırım fonları üzerinde diğer değişkenlerin Granger nedensellik ilişkisine bakılmaktadır. Granger nedensellik ilişkisinde metodoloji bölümünde aktarıldığı gibi gecikme sayısı önemlidir. Gecikme uzunluklarının bilgi kriterlerine göre test sonuçları Tablo 3 te sunulmaktadır. 244

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Nisan 2016, Sayı:12 HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Selçuk KENDİRLİ 1 Muhammet ÇANKAYA 2 Özet:

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH)

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/04/1996 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/06/2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 01 OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 01 OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE NİN 01 OCAK 2017 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A.TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 25.01.1994 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine odaklı Türkiye

Detaylı

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİ ORANLARI HABER BÜLTENİNDE YAPILAN ANA REVİZYONA İLİŞKİN METODOLOJİK DOKÜMAN

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİ ORANLARI HABER BÜLTENİNDE YAPILAN ANA REVİZYONA İLİŞKİN METODOLOJİK DOKÜMAN Giriş FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİ ORANLARI HABER BÜLTENİNDE YAPILAN ANA REVİZYONA İLİŞKİN METODOLOJİK DOKÜMAN 1997-2013 yılları arasında, Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları,

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. NİN KURUCUSU OLDUĞU /YÖNETTİĞİ İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. NİN KURUCUSU OLDUĞU /YÖNETTİĞİ İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. NİN KURUCUSU OLDUĞU /YÖNETTİĞİ İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

Detaylı

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01 Ocak 31 Aralık 2016 Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 25 Şubat 2013 30 Haziran 2015 tarihi

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGB)

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGB) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGB) 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakâr Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGM)

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakâr Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGM) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakâr Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGM) 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere

Detaylı

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır.

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır. Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Ağustos 2015 Grup Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli, Devlet

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 30/11/2010 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarının içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Multi Strateji Değişken Fon

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Multi Strateji Değişken Fon VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Multi Strateji Değişken Fon Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine

Detaylı

tarihi itibarıyla Fon'un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri. 0, Benan Tanfer. Fon portföyüne Türkiye Cumhuriyeti Hazine

tarihi itibarıyla Fon'un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri. 0, Benan Tanfer. Fon portföyüne Türkiye Cumhuriyeti Hazine GEA Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Alternatif Emeklilik Yatırım Fonu nun Unvanı 23/05/2017 Tarihi İtibariyle Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu Şeklinde

Detaylı

BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU (Tüm tutarlar, Türk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmiştir.

BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU (Tüm tutarlar, Türk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmiştir. ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Fon un Yatırım Amacı Portföy

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Nisan 2016 Ferdi Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli, Devlet

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Ağustos 2015 Ferdi Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 30/11/2010 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Eylül 2016 Grup Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli, Devlet

Detaylı

TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 23/09/1997 30/06/2016 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri 93.232.585 Birim

Detaylı

OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 31.03.2015 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30.06.2017 tarihi itibarıyla Fon'un

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TEB PORTFÖY BİRİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TEB PORTFÖY BİRİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 27/10/1993

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU PARA PİYASASI EMANET LİKİT

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Eylül 2016 Ferdi Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli, Devlet

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Portöfy Yönetimi A.Ş tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddelerine dayanılarak

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Temmuz 2016 Grup Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli, Devlet

Detaylı

TEB PORTFÖY İKİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TEB PORTFÖY İKİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TEB PORTFÖY İKİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/11/2004

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 30/11/2010 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZE ENDEKSLİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZE ENDEKSLİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZE ENDEKSLİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla

Detaylı

MAYIS 2012 FON BÜLTENİ

MAYIS 2012 FON BÜLTENİ MAYIS 2012 FON BÜLTENİ PİYASALARDAKİ GELİŞMELER Zayıf Halka: Avrupa Ocak ayında yaşadığımız ralli dönemi sonrası son üç aydır, tüm Global piyasalar tam anlamıyla yatay bir bant içerisinde hareket etmektedir.

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 21/06/1995 30/06/2016 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri 737.510.800 Birim

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ Halka Arz Tarihi 31 Aralık

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Temmuz 2016 Ferdi Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli, Devlet

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket ) portföy işletmeciliği faaliyeti ile iştigal eden bir menkul kıymet yatırım ortaklığıdır. Şirket, 1995 yılında kurulmuş,

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu Fon, katılım fonudur. Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 2499 sayılı

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1)

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1) YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1) FONUN TANIMI Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Şubat 2015 Fon, portföyünün tamamının vade yapısı en çok 180 gün

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 MART

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 2 OCAK 2015 (*) tarihi itibariyle Murat İNCE Fon Toplam Değeri 50,888,120.73

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 30 Aralık 2016 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

TEB PORTFÖY TEB GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

TEB PORTFÖY TEB GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 12/09/2007 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/06/2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

TEB PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

TEB PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı TEB PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 29/06/2012 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 29/06/2017 tarihi itibarıyla Fon Toplam

Detaylı

GHI - Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu. Performans Sunuş Raporu

GHI - Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu. Performans Sunuş Raporu GHI - Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu Performans Sunuş Raporu A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30.06.2017

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu VİRTUS Serbest Yatırım Fonu İş Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ Halka Arz Tarihi 31 Aralık

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ Halka Arz Tarihi YATIRIM VE

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ Halka Arz Tarihi 31 Aralık

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ Halka Arz Tarihi 31 Aralık

Detaylı

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR 1-4 A TANITICI BİLGİLER 1-2 B PERFORMANS BİLGİSİ 3 C DİPNOTLAR 4

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR 1-4 A TANITICI BİLGİLER 1-2 B PERFORMANS BİLGİSİ 3 C DİPNOTLAR 4 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1-4 A TANITICI BİLGİLER 1-2 B PERFORMANS BİLGİSİ 3 C DİPNOTLAR 4 A. TANITICI BİLGİLER Portföye Bakış Halka Arz Tarihi 26.05.2017 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Kapital Yatırım

Detaylı

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır.

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır. Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 27 Nisan 2009

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Portföy Birinci Para Piyasası Fonu, para piyasası fonudur. Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

yarını bugün belirler 2014 1. Çeyrek

yarını bugün belirler 2014 1. Çeyrek yarını bugün belirler 2014 1. Çeyrek Ekonomik Görünüm Para politikalarına dair küresel belirsizliklerin sürmesi ile birlikte, gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarındaki zayıflık 2013 yılında

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SERMAYE PİYASASI KURUMU KONFERANSI 8 MAYIS 2003 1 FİNANSAL SİSTEMİN İŞLEVLERİ I Malların, hizmetlerin

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. A Tipi Değişken Fonu )

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. A Tipi Değişken Fonu ) VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. A Tipi Değişken Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ Halka Arz Tarihi 31 Aralık

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 A-TANITICI BİLGİLER: EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 16/03/1999 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım Performansı Konusunda Sunulan Bilgilere İlişkin Özel Uygunluk Raporu 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait (2) ECZACIBAŞI

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Haziran 2016 Ferdi Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli,

Detaylı

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık Ekonomide Değişim www.pwc.com.tr 15. ÇözümOrtaklığı Platformu Temel göstergelerde neler değişti? Ortalama Büyüme, % Milli gelir hesaplama yönteminde revizyon Ekonomik Büyüme Oranları % 12.0 10.0 8.0 6.0

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST FON

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST FON KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST FON 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE

Detaylı

TEB PORTFÖY İKİNCİ UZUN VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TEB PORTFÖY İKİNCİ UZUN VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TEB PORTFÖY İKİNCİ UZUN VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 01/03/2000

Detaylı

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER Bu dokümanda emeklilik yat r m fonlar m z hakk nda k sa bilgiler ve risk düzeylerini bulabilirsiniz. Türk Liras Cinsinden Menkul

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi:27/08/2004 YATIRIM VE

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Ekim 2015 Grup Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli, Devlet

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ PERFORMANS SUNUŞ

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 30/11/2010 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor E yr Güney

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 27/06/1988 30/06/2016 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri 103.916.903 Birim

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Ekim 2015 Ferdi Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli, Devlet

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ A. TANITICI

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN/YÖNETİLEN İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN/YÖNETİLEN İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN/YÖNETİLEN İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

Detaylı