Keywords: A Type Mutual Funds, Open-Ended Mutual Funds, Borsa Istanbul (BIST) Indices, Macroeconomic Indicators, Granger Causality Test

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Keywords: A Type Mutual Funds, Open-Ended Mutual Funds, Borsa Istanbul (BIST) Indices, Macroeconomic Indicators, Granger Causality Test"

Transkript

1 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Cilt/Vol:42, Sayı/No:2, 2013, ISSN: Borsa İstanbul endeksleri ve makroekonomik göstergeler ile A tipi yatırım fonları arasındaki ilişki: Aralık 2005-Nisan 2012 dönemini kapsayan Granger nedensellik testi Yusuf Demir 2 Turizm İşletmeciliği Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye Özet Mustafa Terzioğlu 1 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Korkuteli Meslek Yüksekokulu Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye Sebahattin Demirkan 3 Department of Accounting Sawyer Business School Suffolk University, Boston, U.S.A. Bu çalışmada, Borsa İstanbul (BIST) Endeksleri ve makroekonomik göstergelerin Aralık 2005 ile Nisan 2012 yılları arasındaki faaliyetleri süreklilik gösteren ve verilerine eksiksiz olarak ulaşılan 38 adet A tipi yatırım fonunun net varlık değerlerine etkileri Granger Nedensellik Testi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmadaki değişkenlerin zaman serileri aylık olarak düzenlenmiştir. Çalışma sonucunda BIST Endekslerinin ve makroekonomik göstergelerin incelenen A Tipi yatırım fonlarının 24 adedinin net varlık değeriyle tek yönlü Granger nedensellik ilişkisi bulunduğu tespit edilmiştir. Anahtar Sözcükler: A Tipi Yatırım Fonları, Açık Sonlu Yatırım Şirketleri, Borsa İstanbul (BIST) Endeksleri, Makroekonomik Göstergeler, Granger Nedensellik Testi Association between Borsa Istanbul indices, macroeconomic indicators and A type mutual funds: Granger causality tests from december 2005 to april 2012 Abstract In this study, we look into the effects of macroeconomic indicators on total assets of 38 A-type mutual funds with complete monthly time series data that are traded in Borsa Istanbul (BIST) between December 2005 and April 2012 by using Granger Causality Test. Our Granger Causality tests results show that there are directional associations between some BIST Indices, macroeconomic indicators and 24 A-type funds total asset values. Keywords: A Type Mutual Funds, Open-Ended Mutual Funds, Borsa Istanbul (BIST) Indices, Macroeconomic Indicators, Granger Causality Test 1. Giriş Bir ülkenin finansal sistemi, ekonomik sisteminin en önemli alt sistemidir. Bunun sebebi, ülke ekonomisinin en fazla gereksinim duyduğu fon transferi sürecinin merkezinde yer almasıdır. Ülkenin genel ekonomik başarısı, finansal sistemin etkin ve etken çalışmasına büyük ölçüde bağlıdır [1]. Finans sisteminin etkin ve etken çalışabilmesi için de gelişmiş bir finans piyasasının iki unsuru olan piyasadaki araç ve kurum çeşitliliği ile piyasanın derinleşmesinin tamamlanmış olması gereklidir [2]. 1 (M. Terzioğlu) 2 (Y. Demir) 3 (S. Demirkan) 235

2 Birçok gelişmiş ülkenin ekonomik sistemlerine bakıldığında finansal sistemde yer alan aktörlerin bireysel yatırımcılardan ziyade profesyonel finansal yatırım kurumları olduğu görülmektedir [3]. Bu profesyonel kurumsal yatırımcıların başında ise yatırım fonları gelmektedir. Yatırım fonları küçük tasarruf sahiplerinden katılma belgeleri karşılığında topladıkları fonlarla önceden tespit edilmiş amaçlar doğrultusunda çeşitlendirilmiş menkul kıymetlerden, emtiadan ya da değerli madenlerden bir portföy oluşturan yatırım şirketleridir [4]. Türkiye deki kurumsal yatırımcının büyüklüğü Şekil 1 de araştırmanın aralığı bazında yıllar itibariyle gösterilmektedir Milyon $ * A Tipi Yatırım Fonları** B Tipi Yatırım Fonları Emeklilik Yatırım Fonları Borsa Yatırım Fonları Yatırım Ortaklıkları Gayrimenkul Yat. Ort. Girişim Sermayesi Yat. Ort. Şekil Arasında Kurumsal Yatırımcı Portföy Büyüklüğü (Milyon $) * Eylül 2012 rakamlarıdır. ** Grafik içerisindeki veriler A Tipi Yatırım Fonlar grubuna aittir. Kaynak: Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kurumlar Birliği, Sermaye Piyasasında Gündem Dergisi nden derlenmiştir [5, 6, 7] Türkiye deki kurumsal yatırımcı portföyü 2006 yılında yaklaşık 20 Milyar dolar iken Eylül 2012 itibariyle toplamda 64,5 Milyar dolara ulaşmıştır. Bu fonların ilk üçü sırasıyla B Tipi Yatırım Fonları, Emeklilik Yatırım Fonları ve A Tipi Yatırım Fonlarıdır. Çalışmanın konusunu içeren A Tipi Yatırım fonları grubu yıllar içinde 600 Milyon dolardan 1,4 Milyar dolarlık bir portföy büyüklüğüne ulaşmıştır. Görüldüğü üzere ülkemizde bireysel yatırımcı, yatırım kurumları tercihinde yatırım ortaklıklarından (kapalı sonlu yatırım kurumları) daha çok yatırım fonlarını (açık sonlu yatırım şirketleri) tercih etmektedir. Yatırım fonları açık sonlu yatırım şirketi olarak ifade edilmektedir. Açık sonlu kavramı bu kurumların sermayesinin sürekli değişen varlıklardan olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, bu kurumların katılma belgeleri hisse senedi piyasasında işlem görmemektedir. Bu kurumların yatırımcılara sundukları katılma belgelerinin değeri de yine yukarıdaki nedenden dolayı portföylerinde içerdikleri kıymetlerin piyasadaki değerlemesine göre değişebilmektedir [8]. Türkiye de portföylerinde belli bir orandan hisse senedi bulunduran fonlara, A tipi yatırım fonları denilmektedir. Bu fon grubunun özelliği aylık bazda incelenen portföylerinde ortalama en az %25 i Türkiye de kurulmuş ortaklıkların hisse senedinden oluşmasıdır. 236

3 Ancak, bu fonların portföyünü oluşturan yöneticiler likit kalmak için genellikle toplam varlıklarının %5 ini sabit getirili piyasa ürünlerine yatırım yapmaktadır [9]. Türkiye de A tipi yatırım fonları kendi aralarında alt gruplara ayrılmaktadır. Fon portföyünün en az %51 i Türkiye de kurulmuş anonim ortaklıkların hisse senetlerinden oluşan fonlara hisse senedi fonu, fon portföyü hisse senetleri, borçlanma senetleri, altın ve diğer kıymetler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından en az ikisinden oluşan ve her birinin değeri fon portföy değerinin %25 inden az olmayan fonlara karma fon ve portföyünde an az %25 hisse senedi bulunduran fonlara değişken fon denilmektedir. Bu temel A tipi yatırım fonlarının yanında endeks değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı %90 olacak şekilde portföy oluşturan fonlara endeks fon, belirli bir topluluğun menkul kıymetlerinden portföy oluşturan fonlara grup fon, belirli bir sektördeki şirketlerin hisse senetlerinden portföy oluşturan fonlara sektör fonu ve fon kurucunun iştiraklerine ait şirketlerin menkul kıymetlerinden portföy oluşturulan fonlara iştirak fonu adlandırılan A tipi yatırım fonları da bulunmaktadır [10]. A tipi yatırım fonlarının ülkemizdeki gelişimi ise Şekil 2 de gösterilmektedir. Şekil 2 deki grafik sadece araştırmanın konusu olan A tipi yatırım fonlarını değil ilgili zaman aralığı içerisinde kurulan ve faaliyetlerini son veren A tipi yatırım fonlarını da kapsamaktadır. Bu değişimi görmek için A tipi yatırım fonlarının net varlık değerlerindeki değişimler veri olarak kullanılmaktadır Ara.05 Nis.06 Ağu.06 Ara.06 Nis.07 Ağu.07 Ara.07 Nis.08 Ağu.08 Ara.08 Nis.09 Ağu.09 Ara.09 Nis.10 Ağu.10 Ara.10 Nis.11 Ağu.11 Ara.11 Nis.12 Şekil Arasında A Tipi Yatırım Fonlarının Net Varlık Değerleri (TL) Kaynak: 2005: :04 arası Sermaye Piyasası Kurulu aylık raporlarından derlenmiştir [11] Şekil 2 de görüldüğü gibi, Ocak 2009 a kadar dalgalı ama azalan bir trend içerisinde olan A Tipi yatırım fonlarının net varlık değerleri Nisan 2009 dan Nisan 2011 e kadar artan bir trend içerisinde ilerlemektedir. Mayıs 2011 döneminden itibaren ise tekrar bir azalan trend bunu takip etmektedir. Bu durum A tipi fonların ülkemizde düzenli bir büyüme 237

4 eğimine sahip olmadığını göstermektedir. A tipi yatırım fonlarının karakteristik özelliği daha önce de değinildiği gibi portföylerinde belirli bir oranda hisse senedi bulundurmaları zorunluluğunun bulunmasıdır. Şekil 3 de ilgili dönemde bu yatırım fonlarının yıllar itibariyle portföylerinde bulundurdukları hisse senetlerinin oranı verilmektedir Ara.05 Mar.06 Haz.06 Eyl.06 Ara.06 Mar.07 Haz.07 Eyl.07 Ara.07 Mar.08 Haz.08 Eyl.08 Ara.08 Mar.09 Haz.09 Eyl.09 Ara.09 Mar.10 Haz.10 Eyl.10 Ara.10 Mar.11 Haz.11 Eyl.11 Ara.11 Mar.12 Şekil 3: A Tipi Yatırım Fonlarının Portföylerindeki Hisse Senetleri Oranı (%) Kaynak: 2005: :04 arası Sermaye Piyasası Kurulu aylık raporlarından derlenmiştir[11] Şekil 3 te görüldüğü gibi bu yatırım fonlarının Şekil 2 deki net varlık değerleri gibi dalgalı ve birbirine yakın bir seyir izlemektedir. Zira, bu yatırım fonlarının net varlık değerleri ile portföylerinde bulundurdukları hisse senedi oranı arasında 0,66 gibi pozitif ve orta düzeyde sayılabilecek bir korelasyon bulunmaktadır. Bu korelasyon oranının, sadece araştırmaya konu olan A tipi yatırım fonlarına değil tüm A tipi fonlara ait olduğu için araştırmanın sonuçları üzerine etki etmediği görülmektedir. Çalışmada üç ana bölüm bulunmaktadır. Öncelikle araştırmada, yatırım fonları ile borsa endeksleri ve makro ekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri araştıran literatür araştırmasına yer verilmekte, sonraki bölümde çalışmanın veri ve metodolojisi açıklanmakta ve son olarak da analizin sonuçlarına yer verilmektedir. 2. Literatür İncelemesi Bailey ve Lim [12], yapmış oldukları çalışmada, yatırım fonları ile menkul kıymet piyasalarının getirileri arasında anlamlı ilişkiler tespit etmiş ancak bu ilişkinin mükemmellikten uzak olduğunu belirtmiştir. Chang ve diğerlerinin [13], ABD deki yatırım fonlarının net varlık değeri ile bu ülkedeki yerel hisse senedi piyasaları endeksleri arasında yapmış oldukları eş bütünleşme çalışmasında uzun dönemli bir ilişkinin mevcudiyetini ortaya koymuştur. Ancak çalışmada Asya daki gelişmekte olan piyasalarda (Hindistan, Güney Kore, Malezya, Tayvan, Tayland) bu türden bir ilişki bulunmadığını 238

5 tespit etmişlerdir. Ben Zion ve diğerleri [14], arasındaki günlük verileri kullanarak A.B.D. hisse senedi piyasalarında işlem yapan Almanya, Japonya ve İngiltere ye ait yatırım fonları ile bu hisse senedi piyasalarındaki getirileri inceleyen çalışmalarında hem kısa dönemde hem de uzun dönemde bu değişkenler arasında anlamlı ilişkiler tespit etmişlerdir. Lockwood [15] tarafından yılları arasındaki dönemde faaliyet gösteren 171 hisse senedi yatırım fonu üzerinde yapılan çalışmada bu fonların betaları ile sanayi üretim endeksi arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu ve özellikle pasif portföy strateji uygulayan hisse senedi yatırım fonlarının betaları ile ABD Sanayi Üretim Endeksi, 90 günlük Amerikan Devleti Hazine Bonosu ve ABD tüketici fiyat endeksi makroekonomik göstergelerinde ise hiçbir ilişkinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Matallin ve Nieto [16], yapmış oldukları çalışmada İspanya daki yatırım fonları ile İBEX 35 borsa endeksini eş bütünleşme analizine tabi tutmuş ve elde edilen sonuca göre 63 yatırım fonunun 11 inde İBEX 35 ile eş bütünleşik ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Dima ve diğerlerinin [17] Romanya da yaptığı çalışmada makroekonomik göstergelerin (enflasyon oranı, faiz oranı ve döviz kuru) yatırım fonlarına etkisi incelenmiş ve faiz ve enflasyon oranlarının minimum düzeyde, döviz kurlarının ise (RON/Euro ve RON/$) maksimum düzeyde etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ramchander ve diğerleri [18] tarafından yapılan çalışmada Almanya daki kapalı sonlu yatırım fonlarının net varlık değerleri ile bu kuruluşların hisse senedi fiyatlarının, Almanya ve ABD deki makroekonomik göstergelerin duyurulduğu bültenlere olan etkisi araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda sanayi üretim endeksi ve üretici fiyat endeksi haberlerinde hem yatırım fonlarının net varlık değerinin hem de bu yatırım fonlarının hisse senedi fiyatlarının ortak hareket ettiği sonucuna ulaşmışlardır. Chu nun [19], yapmış olduğu çalışmada Hong Kong da faaliyet gösteren emeklilik fonlarına ait hisse senedi yatırım fonları grubunun %56 sının fiyat seviyeleriyle buradaki borsa endeksleri arasında uzun dönemli eş bütünleşik bir ilişki tespit edilmiştir. Chu [19], benzer diğer bir çalışmada ise Hong Kong da faaliyet gösteren emeklilik fonlarına ait hisse senedi yatırım fonlarının net varlık değerleriyle yerel borsa Hang Seng Endeksi, enflasyon oranı, M2 para arzı ve kısa dönem bankalar arası faiz oranı arasında yıllarını kapsayan eş bütünleşme ve Granger Nedensellik Testi analizlerini yapmıştır. Bu çalışmanın sonucunda Chu, Hang Seng Endeksi ve enflasyon oranlarının yatırım fonlarının net varlık değeriyle eş bütünleşik ilişkisi içinde bulunduğu ve HangS eng Endeksi, enflasyon oranı ve M2 para arzının ile bu yatırım fonlarının net varlık değerleri ile tek yönlü Granger nedensellik ilişkisinin varlığı olduğu sonucuna ulaşmıştır [20]. Doğanay [21] tarafından yapılan hisse senedi yatırım fonları üzerine yapılan şartlı performans değerlendirilmesi çalışmasında 2000: :08 döneminde faaliyet gösteren 14 A Tipi hisse senedi yatırım fonu ile bilgi değişkeni olarak BIST DİBS 30 günlük performans endeksinin aylık yüzde değişimi, ABD doları ve sanayi üretim endeksini analize tabi tutulmuştur. Sonuçta bilgi değişkenlerinin regresyon modellerinde açıklama gücünü arttırdığı ancak şartlı ve şartsız alfa getirisi arasında anlamlı bir istatistiki farkın oluşmadığı gözlemlenmiştir. Bu sonuçtan hareketle yatırım fonlarının uzun dönemde herkese açık bilgiler dışındaki bilgileri kullanarak beklenenin üstünde getiri elde edemediği tespitine varmıştır. Karatepe ve Gökgöz [22], hisse senedi yatırım fonu stil analiz üzerine yapmış oldukları çalışmada, döneminde hisse senedi yatırım fonlarının yaklaşık %53 nün pasif bir yatırım stratejisi izlediğini bu durumun her ne kadar riskleri azaltma için yapıldıysa da bu fonların getirilerine olumsuz yansıdığını tespit etmişlerdir. Bu sebeple bu yatırım fonlarının yatırımlarının reel sektör üzerinde etkisiz kaldığı sonucuna ulaşmışlardır. Taşseven ve Teker [23], 2002: :12 döneminde Türkiye deki yatırım fonları üzerine yapmış oldukları eş bütünleşme analizi çalışmasında, BIST 30 Endeksinin yatırım fonu fiyatlarına olumlu etkisi olduğunu ancak gecelik faiz oranlarının etkisinin BIST 30 endeksinden çok daha yüksek etkiye sahip olduğunun tespitine varmışlardır. Korkmaz ve 239

6 Uygurtürk [24] tarafından yapılan hisse senedi ağırlıklı fonların stil analizine yönelik 2006: :12 dönemini kapsayan çalışmada hisse senedi emeklilik yatırım fonlarının portföylerinin mali endeksi oluşturan hisse senetleri ağırlıklı olduğu, A tipi hisse senedi yatırım fonlarında ise bu durumun gözlemlenmediği, aynı zamanda her iki hisse senedi fon grubunun riski olabildiğince azaltacak yatırım stratejisi izlediği tespitinde bulunulmuştur. Yolsal [25], dönemine kapsayan çalışmasında, araştırması yapılan 20 adet A tipi yatırım fonundan bir istisna dışında aracı kurumlar tarafından ihraç edilen fonların tahmin ve piyasa zamanlama kabiliyetinin bankalar tarafından ihraç edilen fonlardan daha düşük olduğu sonucuna ulaşmıştır. 3. Veri ve Metodoloji Çalışmada veri aralığını kapsayan 2005: :04 dönemi boyunca makro ekonomik göstergeler ve önemli BIST endeksleri (araştırmanın aralığında hesaplanan) ile aynı dönemde faaliyet gösteren 38 adet A tipi yatırım fonları net varlık değeri arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla Granger Nedensellik Testi yapılmıştır. Değişkenlere ait zaman serileri aylık veriler üzerinden oluşturulmakta olup, veriler Sermaye Piyasası Kurumu nun aylık bültenlerinden, BIST ın verilerinden, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası elektronik veri dağıtım sisteminden (EVDS), İstanbul Altın Borsası, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Petrol Sanayi Derneği internet sitelerinden derlenmiştir. İhracat rakamları Amerikan Doları ($), Altın fiyatları ons/$ birimi, petrol fiyatları ise varil/$ üzerinden diğer parasal miktarlar ise TL üzerinden değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Çalışmada, BIST endeksleri olarak BIST 100 Endeksi, BIST 30 Endeksi, BIST Tüm Hisse Senetleri Endeksi, BIST Sınai Endeks, BIST Hizmetler Endeksi, BIST Mali Endeks, BIST Teknoloji Endeksi, BIST Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları Endeksi, BIST İkinci Ulusal Endeks, BIST Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) Endeksi ve makroekonomik göstergeler olarak da Sanayi Üretim Endeksi, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE), dış ticaret ihracat rakamları, altın fiyatı, hampetrol fiyatı, M2 para arzı ve 1 aylık Türk Lirası referans faiz oranı (TRLIBOR) verileri kullanılmaktadır. Araştırmada, A tipi yatırım fonlarında yer alan endeks, sektör iştirak ve grup fonlarının yapıları itibariyle BIST endeksleri ile aralarında yüksek bir ilişkiye sahip bulunduğundan analiz dışında tutulmaktadır. Bunun yanısıra, İş Yatırım A Tipi Değişken, Başkent Menkul Değerler A Tipi Değişken, Garanti A Tipi Değişken **, Global A Tipi Değişken Piri Reis ** ve Turkish Yatırım A Tipi Değişken ** yatırım fonlarında verilere eksiksiz ulaşılamamadığından ve Yapı Kredi A Tipi Hisse Senedi yatırım fonunun Koçbank A Tipi Hisse Senedi yatırım fonu ile Mart 2007 de birleşmesi sebebiyle araştırmanın kapsamı dışında bırakılmıştır. Araştırmadaki değişkenlerin isimleri ve kullanılan kısaltmaları Ek 1 deki verilmiştir. Çalışmada, A tipi yatırım fonlarının seçilmesindeki amaç, portföylerinde en az %25 lik hisse senedi bulunması zorunluluğundan piyasa değişkenlerinden (menkul kıymet piyasaları ve makroekonomik göstergeler) sabit getirili B tipi yatırım fonlarına göre daha fazla etkilenmesidir. Genel olarak menkul kıymet piyasaları ile makroekonomik göstergeler arasındaki ilişki bulmaya yönelik yapılan çalışmalarda makroekonomik değişkenler dört grupta sınıflandırılmaktadır. Bunlar sırasıyla, ülkenin genel ekonomik durumu gösteren değişkenler, para politikası ve faiz oranlarını gösteren değişkenler, fiyatlar genel düzeyini gösteren değişkenler, uluslararası ekonomik durumu gösteren değişkenlerdir [26]. Bu İş Yatırım A Tipi Değişken Fonunun SPK raporlarındaki verileri ile fona ait internet sitesindeki net varlık değerleri arasında farklılık bulunmaktadır. SPK raporlarında bu fonlara ait zaman serilerindeki uygunsuzluk ve boşlukların bulunması aynı zamanda kuruluşların internet sitelerinden araştırmada kullanılması gereken verilerin yer almaması nedeniyle kapsam dışında bırakılmıştır. 240

7 nedenle çalışmada bu dört temel grup dikkate alınmıştır. Araştırmada genel ekonomik durumu gösteren değişkenler için sanayi endeksi ve dış ticaret ihracat rakamları, para politikası ve faiz oranlarını gösteren değişkenler için 1 aylık bankalar arası referans faiz göstergesi ve M2 para arzı, fiyatlar genel düzeyi için tüketici fiyatları genel endeksi (TÜFE), uluslararası ekonomik durumu gösteren değişkenler için altın ve ham petrol fiyatları değişken olarak kullanılmaktadır. Daha önce de değinildiği gibi, çalışmada makroekonomik değişkenler ve BIST endekslerinin yatırım fonları ile ilişkisi bu fonların net varlık değerleri üzerinden incelenmektedir. Çünkü yatırımcılar, yatırım fonlarına ait fon paylarını aldıklarında yatırım fonlarının mülkiyeti ile doğru orantılı fon paylarına ödeme yapmış olmaktadırlar. Her bir fon payının değeri de Net Varlık Değeri ya da Net Aktif Değer olarak ifade edilmektedir. Net Varlık Değeri her bir fon payı başına, yatırım fonunun portföy değerinden şirketin borç ve yükümlülüklerini çıkarılmasıyla elde edilmektedir [9]. Yani; Çalışmada kullanılan yatırım fonlarına ait net varlık değeri birim başına değil her bir yatırım fonunun toplam net varlık değerini yansıtmaktadır. Çalışmada seçilen analiz yöntemi literatürde sıklıkla kullanılan Granger Nedensellik Testi dir. Bilindiği üzere ekonomi biliminde varolan ilişkiler de değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve test edilmesi, öncelikle bu değişkenlerin içsel ya da dışsal ayrımının yapılmasına bağlıdır. Ancak bu ilişkiler öylesine karmaşıktır ki, değişkenlerin içsel ya da dışsal olması bilinememektedir. Granger [27] ve Sims [28], değişkenler arasındaki karşılıklı olabileceği düşünülen bu ilişkilerden yola çıkarak, nedensellik ilişkilerini ele almışlardır ve bu ihtiyaçtan yola çıkarak, sistemde yer alan değişkenler arasındaki ilişki yönünün ve gecikme yapısının belirlendiği teste Granger Nedensellik Testi adını vermişlerdir [29]. Granger [27] nedenselliği Y nin öngörüsü, X in geçmiş değerleri kullanıldığındaki durum, X in geçmiş değerlerinin kullanılmadığı duruma göre daha başarılı ise X, Y nin Granger nedenidir diye tanımlamaktadır [30]. Granger nedensellik testi için kurulan modeli yapısal bir ekonometrik model olmamaktadır. Bu model, geleceğe yönelik bir çıkarım değil nedensellik sınamalarının gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Bu sebeple modeldeki değişkenler önceden durağanlaştırılmalıdır [30, 31]. Durağanlaştırılan bu zaman serileri için daha sonra bir VAR (Vector Autoregressive) modeli kurulmaktadır. Örneğin iki değişkenli bir VAR modeli [30]; X t =A(L)X t +B(L)Y t +u 1t (1) Y t =C(L)X t +D(L)Y t +u 2t (2) şeklinde gösterilebilmektedir. Burada, A, B, C ve D parametreleri, L ise gecikme işlemcisini temsil etmektedir. (1) nolu modelin uygun gecikme sayısı model seçim kriterlerine göre belirlendikten sonra model parametreleri en küçük kareler yöntemiyle tahmin edilmektedir. Y, X in Granger nedeni değildir boş hipotezinin test edilmesiyle test algoritması başlamaktadır. Bu test için literatürde F testi ve Wald testi uygulanmaktadır. Ancak literatürdeki çalışmalarda F testinde daha sıklıkla kullanıldığı gözlenmiştir. F testi sonucuna göre boş hipotez kabul edilmezse, B(L) parametreleri 241

8 istatiksel olarak sıfırdan farklıdır anlamı ortaya çıkmaktadır. Yapılan bu çalışmada test işlemi F testi ile gerçekleştirilecektir. Bir değişkenin cari değerleri ile diğer değişkenin geçmiş değerleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını analiz ederken bunun yönünü de belirleyen bir test olarak tanımlanan [32] Granger nedensellik testinde analiz sürecinde bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta gecikme uzunluğunun tespitidir. Gecikme uzunluğunun belirlenebilmesi için bir ön bilgi bulunmamaktadır. Gecikme sayıları genellikle araştırmacılar tarafından belirlenmektedir [33]. Bunun yanında bilgi ölçütleri olarak adlandırılan test istatistikleri (LR Test İstatistiği, Songörü Hatası, Akaike ve Hannan-Quin Bilgi Ölçütü) ile de uygun gecikme ölçütlerini tespit etmek mümkündür. Ancak bu uygun gecikme uzunlukları tespit edilirken dikkat edilmesi gereken nokta gecikme uzunluklarına göre oluşturulan her bir VAR (Vector AutoRegressive) modelinin otokorelasyon özelliği taşımaması gerekliğidir. Otokorelasyon özelliği taşıması durumunda zaman serilerinin en önemli varsayımlardan biri ihlal edileceği için bu model analistin hatalı bir sonuca ulaşmasına neden olabilecektir. Otokorelasyon hangi gecikme sayısından kaldırılmışsa o gecikme sayısı optimum gecikme sayısı olarak kabul edilmektedir [34]. 4. Bulgular Çalışmada kullanılan değişkenler ile ilgili tanımlayıcı istatistikler Tablo 1 de sunulmaktadır. Tablo 1 Araştırmada Kullanılan Değişkenlerin Tanımlayıcı İstatistikleri Ortalama Maksimum Minimum Std. Sap. Çarpıklık Basıklık PANEL A ACARD ACARK AKBANH ALTERD ALTERH ANADOD ATAYAK DENİZD DENİZH ECZACD EVGİNK FİNAND FİNANH FİYATD GEDİKK GEDİKH GLOBAD GLOBAK HSBCD INGBAH SANKOD STRATD ZİRAAD ZİRAAK HALKD HALKK İŞBAND İŞBANK 1.55E E İŞBANH TACİRD TACİRK TEKSTH

9 TEKMED TEBBK TEBYH TKALBD TSKBH YATFİD PANEL B İ İ İTÜM İSINAİ İHİZMET İMALİ İTEKNO İMKYO İ2ULUS İDİBS SANAYİ TÜFE İHRACAT ALTIN HAMPET M2 4.40E E E E TRLIBOR Bu aşamada, araştırmaya konu olan değişkenlerin durağanlıkları test edilmektedir. Bunun için Genişletilmiş Dickey-Fuller birim kök testi (ADF) kullanılmaktadır. Durağanlık testi tüm değişkenler için hem düzeyde hem de birinci farkları alınarak gerçekleştirilmekte ve elde edilen sonuçların %1 anlamlılık düzeyinde güvenilirlikleri sınanmaktadır [35]. Zaman serileri aylık olarak oluşturulduğu için bazı makroekonomik faktörler mevsimsellikten arındırılmıştır. ADF birim kök test sonuçları Tablo 2 de verilmektedir. Tablo 2 Genişletilmiş Dickey-Fuller Birim Kök Test Sonuçları Panel A: FONLAR Düzey Birim Kök 1. Fark Birim Kök ACARD VAR * YOK ACARK VAR * YOK AKBANH VAR * YOK ALTERD * YOK * YOK ALTERH VAR * YOK ANADOD VAR * YOK ATAYAK VAR * YOK DENİZD * YOK * YOK DENİZH * YOK * YOK ECZACD * YOK * YOK EVGİNK VAR * YOK FİNAND VAR * YOK FİNANH VAR * YOK FİYATD VAR * YOK GEDİKK VAR * YOK GEDİKH VAR * YOK GLOBAD * YOK VAR GLOBAK VAR * YOK HSBCD VAR * YOK INGBAH VAR * YOK SANKOD VAR * YOK STRATD VAR * YOK 243

10 ZİRAAD VAR * YOK ZİRAAK VAR * YOK HALKD VAR * YOK HALKK VAR * YOK İŞBAND VAR * YOK İŞBANK VAR * YOK İŞBANH VAR * YOK TACİRD VAR * YOK TACİRK VAR * YOK TEKSTH VAR * YOK TEKMED VAR * YOK TEBBK VAR * YOK TEBYH VAR * YOK TKALBD VAR * YOK TSKBH VAR * YOK YATFİD VAR * YOK Panel B: DİĞER DEĞİŞKENLER Düzey Birim Kök 1.Fark Birim Kök İ VAR * YOK İ VAR * YOK İTÜM VAR * YOK İSINAİ VAR * YOK İHİZMET VAR * YOK İMALİ VAR * YOK İTEKNO VAR * YOK İMKYO VAR * YOK İ2ULUS VAR * YOK İDİBS VAR * YOK SANAYİ** VAR * YOK TÜFE*** * YOK * YOK İHRACAT**** VAR * YOK ALTIN VAR * YOK HAMPET VAR * YOK M VAR * YOK 1TRLIBOR VAR * YOK * McKinnon (1996) [35] tarafından geliştirilen Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) Birim Kök Testi için %1 güvenilirlik düzeyinde anlamlı olan göstergeler. ** Mevsimsellikten arındırma Moving Average metodu çarpımsal yöntem kullanılarak gerçekleştirilmiştir. *** Mevsimsellikten arındırma Moving Average metodu toplamsal yöntem kullanılarak gerçekleştirilmiştir. **** Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan mevsimsellikten arındırılmış değerler kullanılmıştır. Tablo 2 de görüldüğü gibi birim kök test sonuçlarına (%1 anlamlılık) göre Alternatifbank A Tipi Değişken Fon, Denizbank A Tipi Değişken Fon, Denizbank A Tipi Hisse Senedi Fon, Eczacıbaşı A Tipi Değişken Fon, Global Menkul Değerler A Tipi Değişken Fon, Ziraat Bankası A Tipi Karma Fon ve Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE (Mevsimsellikten Arındırılmış) düzeyde durağan olup bu değişkenler orijinal zaman serileri ile diğer değişkenlerin ise 1. Farklarına göre oluşturulan zaman serileri analizde kullanılmaktadır. 1. farkları kullanılan zaman serileri çalışmanın bu aşamasından sonra simgelerinin başına D harfi getirilerek kullanılmaktadır. Araştırmada, Granger nedensellik ilişkisini tespit edebilmek için her bir yatırım fonu için VAR (Vector AutoRegressive Model) modeli oluşturulmaktadır. Oluşturulan bu 38 adet VAR modeli üzerinden uygun gecikme sayıları tespit edilerek, bu gecikmeler üzerinden yatırım fonları üzerinde diğer değişkenlerin Granger nedensellik ilişkisine bakılmaktadır. Granger nedensellik ilişkisinde metodoloji bölümünde aktarıldığı gibi gecikme sayısı önemlidir. Gecikme uzunluklarının bilgi kriterlerine göre test sonuçları Tablo 3 te sunulmaktadır. 244

Cilt: 1, Sayı: 1, 2014, ss. 1-23. Finansal Piyasalarda Fiyat Etkileşimi: BİST 100 ve Seçilmiş Finansal Göstergeler İçin VAR Analizi

Cilt: 1, Sayı: 1, 2014, ss. 1-23. Finansal Piyasalarda Fiyat Etkileşimi: BİST 100 ve Seçilmiş Finansal Göstergeler İçin VAR Analizi Cilt: 1, Sayı: 1, 2014, ss. 1-23 PIBYD PIBYD Finansal Göstergeler İçin VAR Analizi Price interaction at financial markets: VAR analysis for BIST 100 and selected financial indicators Dündar KÖK 1* M. Emre

Detaylı

Bileşik Öncü Göstergeler ve Borsa Endeksi İlişkisinin Uluslararası Boyutta İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

Bileşik Öncü Göstergeler ve Borsa Endeksi İlişkisinin Uluslararası Boyutta İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma Bileşik Öncü Göstergeler ve Borsa Endeksi İlişkisinin Uluslararası Boyutta İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma Ünal GÜLHAN 1 Abdulkadir KAYA 2 Bener GÜNGÖR 3 Özet Bu çalışmanın amacı bileşik öncü göstergeler

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 22.06.2011 Cilt: 13, Sayı: 3, Yıl: 2011, Sayfa: 39-63 Online Yayın Tarihi: 26.10.2011 ISSN:

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENEDİ AĞIRLIKLI YATIRIM FONLARININ PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENEDİ AĞIRLIKLI YATIRIM FONLARININ PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI TÜRKİYE DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENEDİ AĞIRLIKLI YATIRIM FONLARININ PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI The Performance Comparison of Weighted Stock Mutual Funds Trading in Turkey Prof. Dr. Turhan KORKMAZ Zonguldak

Detaylı

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Hüseyin DAĞLI 1

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Hüseyin DAĞLI 1 EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Hüseyin DAĞLI 1 ÖZ Aykut KARAKAYA 2 Esra BULUT 3 Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi 27 Ekim 2003 tarihinde faaliyete

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ile Makroekonomik Değişkenlerin Etkileşimi

Hisse Senedi Fiyatları ile Makroekonomik Değişkenlerin Etkileşimi Hisse Senedi Fiyatları ile Makroekonomik Değişkenlerin Etkileşimi Ali ÖZER 1 Abdulkadir KAYA 2 ve Nevin ÖZER 3 Özet Bu çalışmanın amacı, Ocak 1996- Aralık 2009 dönemi aylık verileri kullanılarak, İMKB

Detaylı

Veli YILANCI * Zehra Ayça ÖZTÜRK ** Makalenin kabul tarihi: Ocak 2011

Veli YILANCI * Zehra Ayça ÖZTÜRK ** Makalenin kabul tarihi: Ocak 2011 TÜRKİYE İLE EN BÜYÜK BEŞ TİCARET ORTAĞININ HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ ENTEGRASYON İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK VE EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ Veli YILANCI * Zehra Ayça ÖZTÜRK ** ÖZ

Detaylı

YATIRIM STİLİ KARŞILAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞLEM GÖREN HİSSE AĞIRLIKLI FONLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA

YATIRIM STİLİ KARŞILAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞLEM GÖREN HİSSE AĞIRLIKLI FONLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA ANADOLU ÜNİVERS İTES İ S OS YAL BİLİMLER DERGİS İ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol. : 11 - S ayı/no: 1: 1 11 (2011) YATIRIM STİLİ KARŞILAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞLEM GÖREN HİSSE AĞIRLIKLI

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında İşlem Gören Üretim Firmalarının Piyasa Değerini Açıklayan İçsel Değişkenler: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında İşlem Gören Üretim Firmalarının Piyasa Değerini Açıklayan İçsel Değişkenler: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında İşlem Gören Üretim Firmalarının Piyasa Değerini Açıklayan İçsel Değişkenler: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz İlhan KÜÇÜKKAPLAN Yrd. Doç. Dr.,Pamukkale Üniversitesi,İİBF

Detaylı

Türkiye deki Emeklilik Fonları ile Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yetenekleri

Türkiye deki Emeklilik Fonları ile Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yetenekleri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15) 2008 / 1 :114-147 Türkiye deki Emeklilik Fonları ile Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yetenekleri

Detaylı

BİLEŞİK ÖNCÜ GÖSTERGELER İLE HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

BİLEŞİK ÖNCÜ GÖSTERGELER İLE HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ BİLEŞİK ÖNCÜ GÖSTERGELER İLE HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ DOI NO: 10.5578/jeas.7721 Ebru TOPCU * ÖZ Farklı makroekonomik değişkenlerin hisse senedi piyasası üzerindeki etkilerinin

Detaylı

İMKB ŞİRKETLERİNİN HİSSE SENEDİ GETİRİ BAŞARILARININ LOJİSTİK REGRESYON TEKNİĞİ İLE ANALİZİ

İMKB ŞİRKETLERİNİN HİSSE SENEDİ GETİRİ BAŞARILARININ LOJİSTİK REGRESYON TEKNİĞİ İLE ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, 2009, ss. 139 158 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 5, Number 10, 2009, pp. 139 158 İMKB ŞİRKETLERİNİN HİSSE SENEDİ GETİRİ BAŞARILARININ LOJİSTİK REGRESYON

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ / 8 AĞUSTOS EYLÜL 1 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Nuraydın TOPÇU * Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

Detaylı

BANKA KREDİLERİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ (1983-2007)

BANKA KREDİLERİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ (1983-2007) Ekonometri ve İstatistik Sayı:7 2008 88-103 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ BANKA KREDİLERİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ

Detaylı

ISSN: 1306-3111/1308-7444 Received: March 2015 NWSA ID: 2015.10.3.3C0129 Accepted: July 2015 E-Journal of New World Sciences Academy

ISSN: 1306-3111/1308-7444 Received: March 2015 NWSA ID: 2015.10.3.3C0129 Accepted: July 2015 E-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Social Sciences Status : Original Study ISSN: 1306-3111/1308-7444 Received: March 2015 NWSA ID: 2015.10.3.3C0129 Accepted: July 2015 E-Journal of New World Sciences Academy Munise Ilıkkan Özgür Aksaray

Detaylı

TÜRK EMEKLİLİK FONLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE REGRESYON ANALİZİNİN KULLANILMASI

TÜRK EMEKLİLİK FONLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE REGRESYON ANALİZİNİN KULLANILMASI ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 5, 2007, ss. 37 52. TÜRK EMEKLİLİK FONLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE REGRESYON ANALİZİNİN KULLANILMASI Doç.Dr. Turhan KORKMAZ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İİBF

Detaylı

İşletme Bilimi Dergisi Cilt:2 Sayı:2 2014. Atilla Aras Sakarya Üniversitesi,SBE, İşletme ABD atilla_aras@yahoo.com

İşletme Bilimi Dergisi Cilt:2 Sayı:2 2014. Atilla Aras Sakarya Üniversitesi,SBE, İşletme ABD atilla_aras@yahoo.com Yrd. Doç. Dr. Fatih Burak Gümüş Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü fbgumus@sakarya.edu.tr Atilla Aras Sakarya Üniversitesi,SBE, İşletme ABD atilla_aras@yahoo.com 71 Özet Bu makale

Detaylı

Housing market and economic growth relation: time series analysis over Turkey (2000-2012)

Housing market and economic growth relation: time series analysis over Turkey (2000-2012) MPRA Munich Personal RePEc Archive Housing market and economic growth relation: time series analysis over Turkey (2000-2012) Bilal KARGI Aksaray University February 2013 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/55694/

Detaylı

PETROL FİYAT RİSKİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

PETROL FİYAT RİSKİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 4, 2010 297 PETROL FİYAT RİSKİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR

Detaylı

IMKB 100 endeksinin uluslararası hisse senedi endeksleri ile ilişkisinin eşbütünleşim analizi ile belirlenmesi

IMKB 100 endeksinin uluslararası hisse senedi endeksleri ile ilişkisinin eşbütünleşim analizi ile belirlenmesi İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Administration Cilt/Vol:39, Sayı/No:1, 2010, 154-168 ISSN: 1303-1732 www.ifdergisi.org 2010 IMKB 100

Detaylı

THE EFFECT OF MACROECONOMIC FACTORS ON STOCK PRICES IN FINANCIAL CRISES PERIODS

THE EFFECT OF MACROECONOMIC FACTORS ON STOCK PRICES IN FINANCIAL CRISES PERIODS Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.127-136. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE OLAN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE OLAN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE OLAN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Tuba B. Direkçi Gaziantep Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Sinan Kaygusuz Defterdarlık Uzman

Detaylı

DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ İLE HİSSE SENEDİ FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ*

DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ İLE HİSSE SENEDİ FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ* DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ İLE HİSSE SENEDİ FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ* Makale Sunum Tarihi : 05.02.2015 Yayına Kabul Tarihi : 18.02.2015 Bener GÜNGÖR Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi,

Detaylı

Gönül YÜCE Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Ünye/Ordu, Türkiye gyuce81@gmail.com

Gönül YÜCE Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Ünye/Ordu, Türkiye gyuce81@gmail.com Finansal Özgürlükler, Finansal Derinlik ve Yatırım Fonları Arasındaki İlişki: Panel Sınır Testi Yaklaşımı The Relationship between Financial Freedom, Financial Depth and Mutual Funds: Panel Bounds Testing

Detaylı

Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Türkiye ve Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir İnceleme

Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Türkiye ve Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir İnceleme Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Türkiye ve Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir İnceleme Güven SAYILGAN* Cemil SÜSLÜ** Özet Leratürde, hisse senedi getirileri ve makroekonomik

Detaylı

İMKB Dergisi Hakem Heyeti Akademisyen

İMKB Dergisi Hakem Heyeti Akademisyen İMKB Dergisi Hakem Heyeti Akademisyen Prof. Dr. Alaattin TİLEYLİOĞLU, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Savaş AKAT, Bilgi Üniversitesi Prof. Dr. Birol YEŞİLADA, Portland State University, ABD

Detaylı

Türkiye de Mevduat Banka Kredisi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin İncelenmesi*

Türkiye de Mevduat Banka Kredisi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin İncelenmesi* Türkiye de Mevduat Banka Kredisi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin İncelenmesi* Özet N.Serap VURUR** Ercan ÖZEN*** Bu çalışmanın amacı, Türkiye de mevduat, banka kredileri ve ekonomik büyüme arasındaki karşılıklı

Detaylı

Makalenin geliş tarihi: Ocak 2007, kabul tarihi: Ocak 2008. * Doç. Dr., Niğde Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

Makalenin geliş tarihi: Ocak 2007, kabul tarihi: Ocak 2008. * Doç. Dr., Niğde Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü 64 VOB DA İŞLEM GÖREN DÖVİZ FUTURES SÖZLEŞMELERİNİN DEĞERİ İLE PİYASADAKİ LİKİT DÖVİZ MİKTARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÖZ Turhan KORKMAZ * Ersin AÇIKGÖZ ** Bu çalışmanın amacı Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası

Detaylı

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.127-136 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 127-136 Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik

Detaylı

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI 2006-2010 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE DEKİ A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Betül

Detaylı