YILI POLİS AKADEMİSİ FYO BAŞVURU KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011-2012 YILI POLİS AKADEMİSİ FYO BAŞVURU KILAVUZU"

Transkript

1 YILI POLİS AKADEMİSİ FYO BAŞVURU KILAVUZU Fakülte ve Yüksek Okullar (FYO) Şubesi, Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında personel ihtiyacını karşılamak üzere Ankara da bulunan devlet üniversitelerinin (Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ) çeşitli bölümlerinde okuyan öğrencileri bünyesine alarak, fakültelerindeki eğitimlerinin yanı sıra, polis mesleki eğitim ve disiplin kuralları çerçevesinde eğitim-öğretim veren Polis Akademisi Başkanlığına bağlı bir birimdir eğitim-öğretim yılında Emniyet Genel Müdürlüğü adına FYO öğrencisi olarak okutulmak üzere belirlenen bölümlerde toplam (50) öğrenci alınacaktır YILI FYO KONTENJANLARI BÖLÜM SAYI BÖLÜM SAYI HUKUK 12 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 7 MALİYE 3 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 6 İKTİSAT 2 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 1 ULUSLARARASI İLİŞKİLER 3 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 1 İŞLETME 2 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 3 İSTATİSTİK 3 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 1 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ/KAMU YÖNETİMİ 3 BİLGİSAYAR ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 1 ARAP DİLİ EDEBİYATI/ÖĞRETMENLİĞİ 1 BİYOLOJİ 1 ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2. Polis Koleji, lise ve dengi okullardan mezun olarak Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenen öğretim dallarında okumaya hak kazanmış olmak veya devam ettiği kontenjan dahilindeki öğretim dallarında 1.,2.,3. sınıfında okuyor olmak ve bir önceki sınıfın derslerinden geçmiş olmak, 3. İlgili devlet üniversitesinin son sınıfında okumamak, ekstern veya ikinci öğretim programlarında olmamak, 4. Hazırlık sınıfı bulunan bölümlerde hazırlık sınıfını geçmiş olmak/hazırlık sınıfından muaf olmak veya hazırlık sınıfı muafiyet sınavında başarılı olmak, 5. Sağlık durumu yönünden 04 Ağustos 2003 gün ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği Ek-3 belirtilen hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak, 6. Eğitime başlayacağı yılın l Ekim (dahil) tarihi itibariyle; birinci sınıfa devam edecekler için 22 yaşından, ikinci sınıfa devam edecekler için 23 yaşından, üçüncü sınıfa devam edecekler için 24 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş tashihlerinde, tashihten önceki yaşa itibar edilir.), 7. Erkeklerde 167 cm, bayanlarda 165 cm den kısa olmamak ve Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen beden kitle endeksi değerlerine uygun olmak, 8. Sevk edileceği devlet hastanesinden Polis Akademisi Öğrencisi Olur kaydını içeren sağlık kurulu raporunu almak, 9. Askerlikle ilişiği bulunmamak, 10. Devlet memuru veya müstafi duruma düşmüş olmamak, 11. Evli veya nikahsız yaşamakta olmamak, 12. Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı, affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkumiyeti bulunmamak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak, devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması ile neticelenmemiş olmak, 13. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 14. Anarşi ve terör eylemlerini desteklememiş ve bu eylemlere katılmamış olmak, 15. Müracaat tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, 16. İtiyad derecesinde alkol, kumar alışkanlığı bulunmamak, uyuşturucu ve psikotrop maddeleri hiç kullanmamış olmak, 17. Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere genelev, birleşme evi, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti, VCD, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan dolayı hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, 18. Herhangi bir okuldan, ahlak veya disiplin sebebiyle çıkarılmamış olmak, 19. Öğrenim sırasında kısa ve uzun süreli uzaklaştırma cezası almamış olmak. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER 1. Dilekçe. 2. 1,2 ve 3 üncü sınıflar için bir önceki sınıfın derslerinden almış olduğu notları gösteren transkript ile kurumca onaylı öğrenci belgesi, 3. Hazırlık sınıfından muaf veya geçmiş olduğunu belirten kurumca onaylı belge, 4. Lise diploması veya okul çıkış belgesi aslı veya onaylı fotokopisi, 5. Son (6) ay içerisinde çekilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf. BAŞVURU YERİ VE TARİHİ BAŞVURU ADRESİ : Polis Akademisi Başkanlığı, FYO Şube Müdürlüğü, Necatibey Caddesi No:108, Anıttepe, ÇANKAYA / ANKARA BAŞVURU TARİHLERİ : 19 Eylül Eylül 2011 TELEFON : SINAV TARİHLERİ FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI : 4 Ekim 2011 MÜLAKAT SINAVI : 5-6 Ekim 2011 Adaylar, başvuru esnasında Nüfus Cüzdanı ibraz ederek FYO Şube Müdürlüğüne bizzat müracaat edeceklerdir. Eksik belge ve posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. Adaylar, Giriş Koşulları, Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınavı ve FYO öğrenciliğine kabul için aranan Sağlık Şartları ile ilgili detaylı bilgilere internet sayfasından FYO Giriş Koşulları ve FYO Başvuru Kılavuzu linkinden ulaşabilirler.

2 FYO GİRİŞ SINAVLARI HAKKINDA BİLGİLER 1- FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI ( 4 Ekim 2011) Fiziki Yeterlilik sınavı, Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınav Komisyonu tarafından 04 Ekim 2011 tarihinde yapılacaktır. Fiziki yeterlilik sınavı uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve bayan adayların sınavları farklı normlara göre değerlendirilir. Fiziki yeterlilik sınavı dört aşamadan oluşur. a) 100 Metre koşu, b) Mekik çekmek (2 Dakika yardımlı), c) Şınav çekmek (2 Dakika), d) Durarak uzun atlama. Dört aşama sonunda adayın aldığı puanlar toplanarak dörde bölünür. Böylece adayın fiziki yeterlilik sınavından aldığı kesin puanı ortaya çıkar. Başarılı olmak için 100 üzerinden 70 almak zorunludur. Fiziki Yeterlilik sınav sonuçları aynı gün içinde sınavın yapıldığı yerde ilan panosuna asılmak kaydıyla duyurulur. Fiziki Yeterlilik sınavında başarılı olanlar kendilerine duyurulacak yer ve zamanda mülakat sınavı için hazır bulunurlar. Fiziki Yeterlilik sınavı değerlendirme puan tabloları aşağıdadır: TABLO METRE SÜRAT KOŞUSU ERKEKLER 15,1 14,9 14,7 14,5 14,3 14,1 13,9 13,7 13,5 13,3 Saniye BAYANLAR 18,2 18,0 17,8 17,6 17,4 17,2 17,0 16,8 16,6 16,4 Saniye TABLO-2 MEKİK ÇEKME (2 DAKİKA YARDIMLI) ERKEKLER Adet BAYANLAR Adet TABLO 3 ŞINAV ÇEKME (2 DAKİKA ) ERKEKLER Adet BAYANLAR Adet TABLO-4 DURARAK UZUN ATLAMA ERKEKLER Metre BAYANLAR Metre

3 2- MÜLAKAT SINAVI (5-6 Ekim 2011) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar sınav komisyonunca mülakata tabi tutulurlar. Mülakat sınavı, Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınav Komisyonu tarafından Ekim 2011 tarihinde yapılacaktır. Mülakat sınavı aşağıda öngörülen esaslara göre yapılır: Mülakat sınavında aday; a) Sağlık özellikleri, b) Konuşma özellikleri, c) Fiziki görünüş özellikleri, d) Kendine güven derecesi, e) Kavrama ve ifade kabiliyeti olmak üzere beş özellik yönünden değerlendirilir. Mülakat sınavında adaylar öncelikle komisyonda bulunan doktor tarafından anemnez ve fiziki muayeneye tabi tutulur, muayene sonucunda anormalliğe rastlanması halinde veya aday genel fiziki görünüşünde polislik mesleği yönünden uygunsuz ise Komisyonun vereceği ortak kararla başarısız sayılır. Komisyonda bulunan doktorun kontrolünden geçen adaylara komisyon üyelerinin her biri adayın yukarıda tanımlanan beş alandaki her bir özelliğini değerlendirerek 100 puan üzerinden adayın başarı puanını tespit ederler, beş komisyon üyesinin verdiği puanlar toplanarak 5 e bölünür ve böylece adayın 100 üzerinden mülakat sınavı başarı puanına ulaşılır. Puanların eşitliği halinde komisyon üyeleri yeni bir puanlama yapmadan adaylar için ikinci bir oylama yaparlar. Oylama sunucunda salt çoğunluğa ulaşan aday başarılı sayılır. Aynı bölüm için müracaat eden adaylar için mülakat sınavından aldıkları puan esas alınarak asil ve yedek olmak üzere başarı listesi düzenlenir. a) Sağlık özellikleri: Tıp doktoru, değerlendirilmelerini anemnez ve fiziki muayene çerçevesinde yapar. b) Konuşma özellikleri: Adayın konuşma özrünün olup olmadığına bakılır. Konuşma Özrünün Tanımı: Konuşma esnasında dinleyenler konuşanın çoğu kez ne söylediğine değil de nasıl söylediğine dikkat ediyorsa, konuşmayı umduklarından farklı buluyor ve bunlardan ötürü konuşma iletişim görevini yerine getiremiyorsa ve konuşan ne söylendiğini değil de nasıl söyleyeceğini düşünüyor yada o endişe içinde bulunuyorsa, o konuşma özürlü konuşma sayılır. Konuşma özür türleri ve tanımları aşağıda belirtilmiştir. 1) Gecikmiş konuşma: Kişinin konuşması kendi yaşından beklenenden çok geri olmasıdır. 2) Ses Bozuklukları: Konuşurken zayıf, hafif bir ses yada dinleyeni rahatsız edecek kadar bağırtılı bir ses; fazla tiz, fazla pes; genzellik-hımhımlık, karı ses; tekdüze (monoton) konuşma diye adlandırılan, esneklik yetersizliği ses bozukluklarıdır. 3) Ekleme (artikülasyon) bozukluğu: Sesin düşürülmesi, atlanması, sesin değiştirilmesi, ses eklemesi, sesin bozulması. 4) Ritim bozukluğu: Kekemelik (başlayamama, yenileme, patlatma, uzatma ve duraklama). 5) Yarık damak, dudak özrüne bağlı bozukluklar: Genzellik bazı ünsüzlerin çıkarılışındaki özürdür. 6) Yabancı dil ve bölgesel konuşma ayrılıklarına bağlı özürler: Tümcelerin kuruluşunun dil bilgisi kurallarına uymaması, konuşmanın perde, vurgu, konuşma hızı ve melodisinde farklılıklar, sesli simgelerin çıkarılış eklenişinde farklılıklar olarak görülür. 7) Duruş özürleri: Başlıca duruş özürleri gevşek duruş, katı duruş, sinirli duruş, bozuk duruş, yönelik güçlüğü, yayın pozisyonu duruşudur.

4 8) Jest özürleri: Jest yokluğu, jest belirsizliği, jest tutarsızlığı, jest zamansızlığı, jest kopukluğu, jest kabalığı, jeste tik hali. 9) Mimik özürleri: Mimik yokluğu, mimik yetersizliği, mimik tutarsızlığı, mimik zamansızlığı, mimik aşırılığı, mimik değişmezliği, mimikte tik hali. c) Fiziki görünüş özellikleri: Adayın dış görünüş özrü ve davranış tarzı özrü yönünden polislik mesleğine uygun olup olmadığının değerlendirilmesidir. 1) Dış görünüş özrü: Şahsı görenlerden çoğu, kişinin bütününe değil de bazı dış organlarındaki bozuk görünüşe odaklanıyorsa o görünüş, dış görünüş özrü sayılır. Ayrıca adayın dış görünüşü resmi üniformayı taşımaya müsait değilse dış görünüş özürlü kabul edilir. 2) Davranış tarzı özrü: Şahsi davranışlarını görenlerden çoğu şahsın ne yaptığına değil de nasıl yaptığına odaklanıyorsa o davranış, davranış tarzı özrü sayılır. d) Kendine güven derecesi: Adayın kendisini yeterli sayması, davranışlarının sorumluluğunu alması, kolaylıkla suçluluk ve pişmanlık duygularına kapılmaması, aşırı ölçüde mahcupluk duyması, değer ve inançlarına uygun yaşaması, kendi kendini kabul etmesi, kendi cinsiyetini kabul etmesi, başkaları tarafından kabul edildiğine inanması, kişiliğinde önemli ve değerli yönleri olduğuna inanması ve olumsuz yönlerine de kişiliğini bir parçası sayması yönünden değerlendirilmesidir. e) Kavrama ve ifade kabiliyeti özellikleri: Adayın sözel kavrama ve sözel ifade yetenekleri yönünden yeterliliğinin değerlendirilmesidir. 1) Sözel kavrama: Adayın kaynak tarafından kodlanarak gönderilen sözlü bilginin (mesajın) kodunu çözerek (kodu sembolden anlama çevirerek) anlamı kavraması yönünden yeterliliğinin değerlendirilmesidir. 2) Sözel ifade: Adayın bilgi mesajındaki anlamı kavrayarak, onun mesajındaki farklı bir dilde (kendi diliyle yeniden) ifade edebilmesi özelliğinin yeterliliğinin değerlendirilmesidir.

5 FYO ÖĞRENCİLİĞİNE KABUL İÇİN ARANAN SAĞLIK ŞARTLARI Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre Fakülte ve Yüksek Okul öğrenci adaylarında aşağıda belirtilen hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki (A) dilimi sağlık şartları aranır. Aday öğrencilere sağlık kurulu raporları tam teşekküllü devlet hastanelerinden aldırılır. (A) DİLİMİ SAĞLIK ŞARTLARI I- DAHİLİ VE HARİCİ HASTALIKLAR 1) Hematoloji, kardiyoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönlerinden, mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, progresyon göstermeyen ve tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan, herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir. Bu sitemlere ait konjenital anomalisi bulananlar öğrenciliğe kabul edilmezler. Ancak; a) Tedavi edilebilir demir eksikliği anemisi, b) Talesemi taşıyıcılığı olanlar (Talesemi minör), c) Bir veya iki ekstremitede (alt, üst) venöz dolaşım yetersizliği yapmamış, hafif yüzeysel varisler, d) Hormonal bozukluğa veya başka bir organik hastalığa bağlı olmayan geçirilmiş jinekomasti ve aksesuar meme operasyonları, e) Komplikasyonsuz apandektomi operasyonları, f) Tam şifa bulmuş göbek fıtığı operasyonları, g) Tam şifa bulmuş ingiunal herni operasyonlar, h) Tam şifa bulmuş hemoroid, anal fistül, anal fissür ve komplikasyonsuz plenoidal sinüs operasyonları, öğrenciliğe engel değildir. 2) Hbs antijeni (+) pozitif olanlardan HBV DNA sı Pozitif olanlar öğrenciliğe kabul edilmez. Sağlık kurulu raporu ile sağlıklı taşıyıcı olduğu belirlenenler öğrenciliğe kabul edilir. 3) Anti HCV'si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal ve HCV RNA'sı (-) negatif olanlar öğrenciliğe kabul edilir. Anti HCV'si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal olsa bile HCV RNA'sı (+) pozitif olanlar ve HIV taşıyıcıları öğrenciliğe kabul edilmezler. 4) PPD Pozitif olanlarda Aktif TBC hastalığı olanlar öğrenciliğe kabul edilmez. Bu belgenin verem savaş dispanserlerince düzenlenmesi gerekir. 5) Öğrenci adaylarının boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 165 cm olacaktır. 6) Öğrenci adaylarının herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir. II- SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, progresyon göstermeyen ve tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan, herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir. Ayrıca: 1) İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan ve eşkal belirleyici olmayan minimal pektus ekskavatus, pektus karinatus ve göğüs kafesinde diğer minimal şekil bozuklukluğu olanlar, 2) İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan geçirilmiş solunum sisteminin enfeksiyöz hastalıkları olanlar, öğrenciliğe kabul edilir.

6 III- KULAK, BURUN, BOĞAZ, AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI Tam ve sağlam olacaktır. Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır. İşlevsel konuşma bozukluğu olmayacaktır. Ancak: 1) Eşkal belirleyici olmak kaydıyla alt ve üst dişler arasında 6 mm ye kadar olan alt çene gerilikleri, (retrognatileri) 3 mm. ye kadar olan alt çene ilerilikleri (prognatileri) ve 6 mm den fazla olan, open-bite vakaları öğrenciliğe kabul edilmez. Ancak ortodontik tedaviye başlamış ve tedavisi devam edenler öğrenciliğe kabul edilir. 2) Diş eksiklikleri sabit protezle rehabilite edilmiş olanlar öğrenciliğe kabul edilir. Dental implant uygulananlarda, implantın 8 mm den uzun kemik desteği olmalı ve mobilitesi olmamalıdır. Kapanış ve ark dizisi normal olan ön dişlerden birinin eksikliği kabul edilir. 3) Eksiklikleri sabit protez ya da dental implant uygulaması ile rehabilite edilmemiş olgularda ise ön grup dışındaki 5 ten az diş eksiklikleri öğrenciliğe kabul edilir. 5 ve 5 ten fazla diş eksikleri kabul edilmez. Üçüncü büyük azı dişlerin yokluğu eksiklik olarak değerlendirilmez, Okluzyonda (Kapanış) ve fonksiyonda olmayan gömülü dişler ile tedavi edilmemiş mevcut diş kökleri eksik diş kabul edilir. 4) Tonsillektomi, septum deviasyonu ve rhinoplasti ameliyatı geçirmiş olanlar ile muayene ve odiometrik tetkikle tam ve sağlam olduğu tespit edilmesi koşuluyla timpanoplasti ve miringoplasti ameliyatı olanlar, 5) Nefes alma ve konuşmayı güçleştirmeyen septum deviasyonları, öğrenciliğe kabul edilir. IV- GÖZ HASTALIKLARI Görme ve diskromotopsi muayenesinde lens kullanılmasına izin verilmez. 1) Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır. 2) İshiara kitabı ile yapılan muayenede parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü) bulunmayacaktır. 3) Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır. Göze ait hiçbir operasyon ve lazer müdahalesi geçirmemiş olacaktır. 4) Göz ve göz eklerine ait eşkal belirleyici kalıcı sekel bulunmayacaktır. 5)Refraksiyon kusuru her iki gözde ayrı ayrı myoplarda; (sferik + silendirik) 2 Diyoptri ve hipermetroplarda + 1 Diyoptriyi geçemez. Mixt astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır. Düzeltmeden önce ve/veya sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamı en az 16/20 olmak zorundadır. Gözlük camı veya lens ile yapılan tashihtir. Refraktif cerrahi ile yapılan her türlü düzeltme girişe engel teşkil eder. V- ÜROGENİTAL SİSTEM VE KADIN HASTALIKLARI Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan olgular öğrenciliğe kabul edilir. Bu sistemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır ve herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır. Gebelik hali öğrenciliğe engeldir. Ayrıca: 1) Diğeri normal olmak kaydıyla bir testisi veya overi doğuştan yok olanlar veya operasyonla çıkarılmış olanlar, 2) İnmemiş testisi, kordon kisti, distal hipospadiası, hidroseli ve varikoseli olanlar, 3) İç salgı bozukluğu yapmamış ve kişinin cinsiyet niteliklerini bozmamış organ kaybı ile sonuçlanmayan üriner, (her türlü üriner sistemdeki taş ameliyatları hariç) ve genital sistem operasyonları geçirmiş olanlar (organ fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla) 4) Böbrek fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla üreter taşı olanlar, öğrenciliğe kabul edilirler.

7 VI- KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan olgular öğrenciliğe kabul edilir. Bu sisteme ait noksan, anomali, kronik ve ilerleyici hastalık, hareket kısıtlılığı ve geçirilmiş bir ameliyat olmayacaktır. Ancak; 1) Konservatif metotla veya operasyonla tedavi edilip tam şifa bulmuş, patolojik olmayan, sekelsiz eklem dışı kırıklar, okullara alınacak öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir. (Eklem içine yapılan artroskopik girişim öğrenciliğe kabul edilmez). 2) Hiçbir klinik belirti vermeyen sadece radyolojik olarak saptanan tek seviyedeki spina bifida occulta, tek ve çift taraflı sakralisazyon, tek vertebrada lumbalisazyonu olanlar öğrenciliğe kabul edilir (Skolyoz mevcudiyetinde öğrenciliğe kabul edilmez) 3) Hareket ve fonksiyonlarına mani olmayan flexıbl pesplanuslar öğrenciliğe kabul edilir. VII- SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI Herhangi bir operasyon geçirmiş olmayan ve mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan olgular öğrenciliğe kabul edilir. VIII- RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (Hastaneler; bu bölümde ifade edilmemiş teşhislerde hastalığın seyri ve derinliğini dikkate alarak uygun olan sağlık dilimi için karar verir.) Ruhsal yönden tam ve sağlam olacaktır. Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal hastalık, intihar girişimi, kekemelik ve kişilik bozukluğu olmayacaktır. Ayrıca onikofaji (tırnak yeme), trikotilomani (saç, kirpik, kaş vb yolma) gibi durumların mevcudiyetinde daha ayrıntılı değerlendirilerek A dilimi kapsamında olup olmadığına karar verilir. IX- CİLT HASTALIKLARI Tam ve sağlam olacaktır. Bu sistemlere ait kronik ve ilerleyici bir hastalığı, eşgal belirleyici veya fonksiyon bozucu nitelikte doğumsal veya edinsel anomali bulunmayacaktır. Vücudun neresinde olursa olsun her türlü dövme ve benzeri kalıcı uygulamalar öğrenciliğe girişe engel teşkil eder. Ancak; 1) Eşgal belirleyici olmayan, fonksiyon kaybına yol açmamış sikatrisler ve yanık sekelleri, nevüsler ve cilde ait diğer bening tümöral oluşumları, 2) Yazlık üniforma giyildiğinde vücudun kapalı bölgelerinde kalan nevüs ve lipom gibi derinin iyi huylu tümöral oluşumları ve kronik bir hastalığa bağlı olmayan ve fonksiyon kaybına yol açmayan skatris, keloid ve lekeleri, 3) Hamilton klasifikasyonuna göre Tip 3 (dahil) ye kadar Androjenik alopesisi, olanlar öğrenciliğe kabul edilir. X- ONKOLOJİ Tam ve sağlam olacaktır.

2015-ÖSYS TERCİH KILAVUZU Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (1. Kısım)

2015-ÖSYS TERCİH KILAVUZU Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (1. Kısım) Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (1. Kısım) Yükseköğretim programları ile ilgili bazı özel koşul ve açıklamalara bu kılavuzda özet olarak yer verilmiştir.

Detaylı

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU 2015 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015 BAŞVURU TARİHLERİ: 25 MART 15 MAYIS 2015 BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (1. Kısım)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (1. Kısım) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları (1. Kısım) Yükseköğretim programları ile ilgili bazı özel koşul ve açıklamalara bu kılavuzda özet olarak yer

Detaylı

SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015

SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 Başvurular: 31 Aralık 2014-09 Şubat 2015 (Saat 08.00) DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan başvuru işleminizi yapmayınız. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden

Detaylı

SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015

SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 Başvurular: 31 Aralık 2014-09 Şubat 2015 (Saat 08.00) DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan başvuru işleminizi yapmayınız. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 8.10.1986, No: 86/11092 Dayandığı Kanunların Tarihi : 21.7.1927, No: 1111 27.7.1967, No: 926 4.1.1961, No: 211 24.6.1965,

Detaylı

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU KILAVUZU

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU KILAVUZU HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU KILAVUZU 2 0 1 5 BAŞVURU TARİHLERİ: 25 MART 15 MAYIS 2015 DİKKAT!!!! BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun

Detaylı

2015 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU

2015 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU F 2015 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU İLETİŞİM BİLGİLERİ Danışma Adresi : K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı CEBECİ/ANKARA İrtibat Telefonu : (0312) 562 11 11 (2322, 2325) (Başvuru

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI BEYLERBEYİ/İSTANBUL DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2013 YILI 3. DÖNEM MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIMLARI

Detaylı

Tezsiz Yüksek Lisans ALES PUAN TÜRÜ

Tezsiz Yüksek Lisans ALES PUAN TÜRÜ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ I ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI) Eğitim Türü Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kontenjan

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ üstü Programları İçin Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Enstitüleri Başvuru ve Kayıt Kılavuzu 2014-2015 Güz Yarıyılı (10 Temmuz 2014 tarih, 58 sayılı Senato toplantısının 2 nolu

Detaylı

SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU

SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU 2009 (LİSE/DENGİ OKUL VE İKİ YILLIK ÖNLİSANS MEZUNLARI BAŞVURAMAZ) BAŞVURULAR

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI BEYLERBEYİ/İSTANBUL DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Uygulama Esasları; Bingöl Üniversitesi Enstitülerince yürütülen lisansüstü eğitim

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 04.12.2005 tarih ve 26013 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU 2 0 1 5 / 2. BAŞVURULAR: 29 HAZİRAN 2015 02 EYLÜL 2015 (Saat:08.00) BAŞVURU SONUÇLARI: 26 EKİM 2015 TARİHİNDE

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU 2 0 1 5 / 2. BAŞVURULAR: 29 HAZİRAN 2015 02 EYLÜL 2015 (Saat:08.00) BAŞVURU SONUÇLARI: 26 EKİM 2015 TARİHİNDE SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU 2 0 1 5 / 2 BAŞVURULAR: 29 HAZİRAN 2015 02 EYLÜL 2015 (Saat:08.00) BAŞVURU SONUÇLARI: 26 EKİM 2015 TARİHİNDE AÇIKLANACAKTIR. DİKKAT!!! BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ

Detaylı

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı,

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YASAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yasama Uzman Yardımcılarının mesleğe

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 18 inci maddesi ile

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi 25.04.2002 Resmi Gazete Sayısı 24736 İçişleri Bakanlığından: Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Enstitüde Anabilim Dalı Açma Esasları Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 22 Kasım 2012 PERŞEMBE Sayı : 28475 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Türkiye Büyük Millet

Detaylı

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI KONTENJAN VE BAŞVURU ŞARTLARI (2012-2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve KONTENJANLARI 1 İnsan

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2013 2014 Öğretim Yılı ÖĞRENCİ KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER İçindekiler... 0 Afyon Kocatepe Üniversitesi 2013-2014 Öğretim Yili Eğitim Programlari Akademik

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KILAVUZU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KILAVUZU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KILAVUZU Değerli öğrenciler, Ülkemizin seçkin eğitim kurumları arasında yerini alma yolunda hızla ilerleyen Afyon Kocatepe Üniversitesi, 21. yüzyılın

Detaylı