ÖZEL HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİ. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Önemli Bilgiler YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİ. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Önemli Bilgiler YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ"

Transkript

1 ÖZEL HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİ YIL: 1 SAYI: 3 / MAYIS 2013 Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Önemli Bilgiler YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

2

3 DANIŞMA KURULU u Prof. Dr. Recep AKCAN Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi u Prof. Dr. Ufuk AYDIN Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi u Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi u Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi u Prof. Dr. Muharrem KILIÇ Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi u Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi u Prof. Dr. Köksal KOCAĞA Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi u Prof. Dr. Fahrettin KORKMAZ Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi u Prof. Dr. Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi u Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi u Prof. Dr. Adem SÖZÜER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi u Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi u Prof. Dr. Murat ŞEN Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi u Prof. Dr. Erol ULUSOY İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi u Prof. Dr. Hasan Fehim ÜÇIŞIK Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi u Prof. Dr. Feridun YENİSEY Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi u Doç. Dr. İbrahim ARSLAN Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi u Doç. Dr. Ahmet BAŞÖZEN Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi u Doç. Dr. Sibel HACIMAHMUTOĞLU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi u Doç. Dr. Rauf KARASU Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi u Doç. Dr. Ömer ÖZKAN İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi u Doç. Dr. Özlem SÖĞÜTLÜ ERİŞGİN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi u Doç. Dr. Keramettin TEZCAN İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi u Yrd. Doç. Dr. Cenker GÖKER Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi u Yrd. Doç. Dr. Kadir GÜRTEN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi u Yrd. Doç. Dr. Kazım Sedat SİRMEN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi u Yrd. Doç. Dr. Süleyman YILMAZ Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

4 HUKUKİ MAKALELER İÇİNDEKİLER İhalenin Feshi Talebinin Reddedilmesinden Sonra, Genel Mahkemede Tapu İptali ve Tescil Davası Açılabilir mi? Av.Alper UYAR...11 Belediyelerde, İşçi Hakları ve Sendikal Haklar Bakımından Taşeron Şirketler ve Yargı Av.Boran ÇİÇEKLİ Ekonomik Entegrasyon ve Üst Yapıyı Yönlendiren Dinamikler Av.M.İhsan DARENDE...26 MEDENİ HUKUK Boşanma Davası - İhtar Kararı -İhtar Kararının Tebliğine Rağmen Yasal Süresinde Ortak Konuta Dönmeyen Eş Aleyhine Açılan Boşanma Davası -Terke Dayalı Boşanma...39 Kötüniyetle Temyiz - Noksan Giderin Tebliğ Tarihinden Yedi Gün Sonra Yatırılması - Temyiz Giderlerindeki Noksanlığı Tamamlaması İçin Muhtıra Çıkartılması - Temyizde Kıyas Yolu İle Uygulanacak Hükümler...58 İpoteğin Paraya Çevrilmesinde İcra Emri Gönderilmesi - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip - Hesap Kat İhtarnamesi - Limit İpoteği Bağlantılı Dava - Davaların Birleştirilmesi - Kullanım Kadastrosu Tespitine İtiraz - Tutanak Aslı Basit Yargılamada Delillerin İkamesi - Dava Dilekçesindeki Eksiklikler - Davanın Açılmamış Sayılması - Delillerin Sonradan İleri Sürülmesi - İdari Para Cezası Ve Prim Borcunun İptali - Tarafların Sonradan Delil Gösterilmesi - Vakıaların Dava Dilekçesinde Yer Alması Hüküm Verilmesi ve Tefhimi - Kısa Karar İle Bağlı Kalınmadan Yeni Kısa ve Buna Uygun Gerekçeli Karar Verilmesi Gerektiği - Kısa ve Gerekçeli Karar Arasında Farklılık ve

5 Çelişki Yaratılması - Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali ve Tazminat Davası - Mahkeme Kararının Açık ve Anlaşılır Olma Zorunluluğu BORÇLAR HUKUKU Aynen İfa Ve Gecikmeden Dolayı Tazminat - Eserin Geç Teslimi Nedeniyle Mahrum Kalınan Kira Bedelinin Tazmini İstemi -Süreye Bağlanmamış Borcun İfa Zamanı - Tapuda Şartlı Bağış Senedi Düzenlenmesi - Temerrüde Düşen Borçlunun Beklenmedik Halden Sorumluluğu -Yüklenicinin Toki İle İnşaat Yapım İşi Konusunda Anlaşması Ayıplı İmalat Bedeli - Eser Sözleşmesinin Tanımı - İtirazın İptali - Ödeme Emrine Yapılan İtirazın İptali - Yüklenici Şirketin Edimini Önemli Oranda İfa Ettiği Aşırı Sınırlamaya Karşı Kişiliğin Korunması - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlık - İyi Niyet Kuralı - Ödeme Emrine Yapılan İtirazın İptali - Saç Ekiminin Başarısız Olması Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Evlenme Şansı Üzerinden Tazminat Hesaplanması - Haksız Fiilde Ölüm Halinde Uğranılan Zararlar - Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasının Bulunmaması...65 Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlık - Alacaklarda 10 Yıllık Zamanaşımı Süresi - Elektrik Tüketim Bedelinin Tahsili - Haksız Fiilden Doğan Zararın İndirilmesi - İtirazın İptali - Zamanaşımı...70 Davacının Statü Hukukuna Uygun Olup Olmadığının Araştırılması - İş Mahkemesinin Görevi - İşe İade Davası - Sözleşmeli Personel...76 İşyeri Sigorta Poliçesine Dayalı Rücuan Tazminat İstemi - Kanalizasyon Sularının İşyerine Dolması - Kusursuz Sorumluluk - Mal Sigortalarında Halefiyet - Sigortalı Binada Geri Tepmeyi Engelleyici Sistemin Olmaması - Yapı Malikinin Zararı Tazmin Yükümlülüğü...87 Bankadan Ödenen Masrafların İadesi Talebi - Kredi Başvurusu ve Yapılandırma Sırasında Alınan

6 Masrafların İadesi Talebi - Kredi Borçlusunun Hayat Sigortası Yapılması - Tüketicinin Menfaatini İhlal Etmekle Birlikte Avantaj Sağlayan Sözleşme Hükmü - Tüketicinin Korunması Kapsamında Sözleşmedeki Haksız Şartlar Faturalar Nedeni İle Takip Tarihi Öncesinde Davalının Temerrüde Düşürüldüğüne Dair Delil Bulunmadığı - İşlemiş Faiz Alacağı - İtirazın İptali Davası - Ödeme Emrine Yapılan İtirazın İptali...97 TİCARET HUKUKU İşyeri Sigorta Poliçesine Dayalı Rücuan Tazminat İstemi - Kanalizasyon Sularının İşyerine Dolması - Kusursuz Sorumluluk - Mal Sigortalarında Halefiyet - Sigortalı Binada Geri Tepmeyi Engelleyici Sistemin Olmaması - Yapı Malikinin Zararı Tazmin Yükümlülüğü Sayılı Yasa İle Zamanaşımı Süresinin Değiştirilmesi - Altı Aylık Zamanaşımı Süresi - Çek Hamilinin Başvurma Haklarında Zamanaşımı - Çeklerin İbraz Süresinin Bitim Tarihinin 6273 Sayılı Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Önce Olduğu Finansal Kiralama Sözleşmesi - Mülkiyetin Devri - Tescile İlişkin Şerh Konulması İCRA ve İFLAS HUKUKU Ayıplı İmalat Bedeli - Eser Sözleşmesinin Tanımı - İtirazın İptali - Ödeme Emrine Yapılan İtirazın İptali - Yüklenici Şirketin Edimini Önemli Oranda İfa Ettiği Aşırı Sınırlamaya Karşı Kişiliğin Korunması - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlık - İyi Niyet Kuralı - Ödeme Emrine Yapılan İtirazın İptali - Saç Ekiminin Başarısız Olması Kira Alacağının Tahsili Amacıyla Başlatılan Takibe İtirazın Kaldırılması - Kira Parasının Bakiyesinin Tahsili İstemi - Ödeme Emrine İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması - Takibe İtirazın Borca İtiraz Niteliğinde Olduğu İpoteğin Paraya Çevrilmesinde İcra Emri Gönderilmesi - İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip - Hesap

7 Kat İhtarnamesi - Limit İpoteği Sayılı Yasa İle Zamanaşımı Süresinin Değiştirilmesi - Altı Aylık Zamanaşımı Süresi - Çek Hamilinin Başvurma Haklarında Zamanaşımı - Çeklerin İbraz Süresinin Bitim Tarihinin 6273 Sayılı Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Önce Olduğu Faturalar Nedeni İle Takip Tarihi Öncesinde Davalının Temerrüde Düşürüldüğüne Dair Delil Bulunmadığı - İşlemiş Faiz Alacağı - İtirazın İptali Davası - Ödeme Emrine Yapılan İtirazın İptali Aciz Belgesi - Alacaklılara Zarar Vermek Kastı - Bedelsiz Tasarrufların Butlanı - İvaz - Tasarrufun İptali Davası - Zarar Verme Kastından Dolayı Tasarrufların İptali İŞ HUKUKU Davacının Statü Hukukuna Uygun Olup Olmadığının Araştırılması - İş Mahkemesinin Görevi - İşe İade Davası - Sözleşmeli Personel Fazla Çalışma Ücreti - Prime Esas Kazanç - Prime Esas Kazanç Tutarının Tespiti - Yıllık Olarak Hesaplama Yapılmaması Gereği Basit Yargılamada Delillerin İkamesi - Dava Dilekçesindeki Eksiklikler - Davanın Açılmamış Sayılması - Delillerin Sonradan İleri Sürülmesi - İdari Para Cezası Ve Prim Borcunun İptali - Tarafların Sonradan Delil Gösterilmesi - Vakıaların Dava Dilekçesinde Yer Alması İnsan Kaynakları Teşvik Ödemesi - İşçi Alacaklarının Muacceliyeti - İşçilik Alacakları Davası - İşveren Tarafından Yapılan Kısmi Ödemelerde Mahsup - Ödemenin Muaccel Borç İçin Yapıldığının Kabulü - Temerrüt ÖNEMLİ BİLGİLER Kıdem Tazminat Tavanı Dönemler İtibariyle Asgari Ücret

8 Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler Yılı Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler Ücret ve İşverene Maliyetleri Kapıcılar İçın Asgari Ücretın Hesabı ve İşverene Maliyeti Asgari Ücret Uygulamasında Yeni Dönem Yılında Asgari Geçim İndirimi tutarları Yıllık Ücretli İzin Süreleri İhbar Tazminatı (akdin Fesfinde Bildirim Süreleri) İşsizlik Sigortası Primi Gelir Vergisi Tarifesi Katma Değer Vergisi Oranları Kurumlar Vergisi Oranları Vergi Usul Kanununa Göre Yeniden Değerleme Oranı Yasal Faizler Ve Yürürlük Süreleri Ticari Temerrüt (Avans) Faiz Oranları Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun a Göre Gecikme Zammı Oranları Kira Artışına Yargıtay ca Uygulanan Endeksler Enflasyon Oranları (%) (Tuik Verilerine Göre) Enflasyon Oranları (Aylara ve Yıllara Göre) Değerli Kağıt Bedelleri yılı Damga Vergisi Tutarları Yargı Harçları Tarifesi Noter Harçları Vergi Yargısı Harçları Tapu Ve Kadastro Harçları Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi Genel Hükümler

9 Avukatlık Ücret Tarifesi CMUK Avukatlık Ücret Tarifesi Üretici Fiyat Endeksi ( ) (ÜFE) Üretici Fiyat Endeksi ( ) (TÜFE) HUMK Ve İİK Parasal Sınırları İYUK Parasal Sınırları Sayılı Ceza Muhakemesi Kanun unda Süreler Yargıtay ın Yeni Telefon Rehberi ARAMA İNDEKSLERİ Kanun Maddelerine Göre Arama İndeksi Kavramlara Göre Arama İndeksi...180

10

11 HUKUKİ MAKALELER İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDEDİLMESİNDEN SONRA, GENEL MAHKEMEDE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI AÇILABİLİR Mİ? Av.Alper UYAR BELEDİYELERDE, İŞÇİ HAKLARI VE SENDİKAL HAKLAR BAKIMINDAN TAŞERON ŞİRKETLER VE YARGI Av.Boran ÇİÇEKLİ EKONOMİK ENTEGRASYON VE ÜST YAPIYI YÖNLENDİREN DİNAMİKLER Av.M.İhsan DARENDE

12

13 SAYI: 3 İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDEDİLMESİNDEN İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDEDİLMESİNDEN SONRA, GENEL MAHKEMEDE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI AÇILABİLİR Mİ? Av.Alper UYAR Bu makalede icra mahkemesince verilen ihalenin feshi talebinin reddine ilişkin kararın, kesin hüküm teşkil edip etmeyeceği ve sonrasında genel mahkemede tapu iptali ve tescil davası açılıp açılamayacağı hususu, Yargıtayın tarihinde verdiği karar çerçevesinde incelenecektir. Kural olarak icra mahkemesinin, takip hukukuna ilişkin kararları, sadece yürütülen takip bakımından tarafları bağlar ve sadece takip hukuku bakımından kesin hüküm yaratır, maddi hukuk anlamında kesin hüküm teşkil etmez. 1 Maddi anlamda kesin hüküm, aynı davanın bir daha başka davada görülmesini engeller. Davanın tekrar açılması, yeniden tartışma konusu yapılması ve karara bağlanması mümkün değildir. İcra mahkemesi kararları kural olarak maddi anlamda kesin hüküm oluşturmadığından bu kararlara karşı yargılamanın yenilenmesi (iade-i muhakeme) yoluna gidilemez. 2 Yargıtay bu konuyla ilgili olarak; - Aynı senetlere dayalı takip hakkında icra mahkemesince verilen ve kesinleşen itirazın kaldırılması talebinin reddine ilişkin kararın yeni takip bakımından da kesin hüküm oluşturacağını 3 - Aynı konuda daha önce başka bir icra mahkemesince karar verilmiş olduğunun saptanması halinde, sonra başvurulan icra mahkemesince, aynı konuda karar oluşturulamayacağını 4 - Taaddüt konusu alacağın varlığı, takip konusu belgenin geçerliliği 1 UYAR, T. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C:2, s: DÖNMEZ, R. MURAT. İcra ve İflas Hukukunda Taşınmaz Malların Paraya Çevrilmesi, 2010, s: pekcanitez, H./ATALAY, O./SUNGURTEKİN, Ö. M./ÖZEKES, M. İcra ve İflas Hukuku, 2009, s:107-unkapi, Ö. İcra ve İflas Hukuku, 2007, s:22 3 Bknz:12. HD T / Bknz: 12. HD T /1121; T. 2085/5585

14 12 LEGES Özel Hukuk Dergisi MAYIS 2013 konusunda, icra mahkemesi kararının kesin hüküm teşkil etmeyeceğini 5 - İcra mahkemesince taraflar arasında temel ilişkiden doğan borcun zaman aşımına uğradığına dair verilen kararın maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmeyeceğini 6 - İİK. mad. 89/IV uyarınca, haciz ihbarnamesine süresi içinde itiraz eden üçüncü kikinin bu itirazına (verdiği cevabın) gerçeğe aykırı olduğuna karar veren icra mahkemesinin bu kararı kesin hüküm teşkil etmediğinden, üçüncü kişi bu karara rağmen takip borçlusu aleyhine olumsuz tespit, takip alacaklısını aleyhine de muvazaanın önlenmesi davası açabileceğini 7 b e l i r t m i ş t i r. İcra mahkemesinin takip hukuku ile ilgili kararlarının kural olarak kesin hüküm teşkil etmediğini vurguladık. Fakat bu kuralın istisnaları da vardır. Doktrinde genellikle aşağıdaki durumlarda, icra mahkemesinin; - İstihkak davaları sonucunda verdiği kararların (İİK. mad. 97,99) - İhalesinin feshine ilişkin kararların (İİK. mad. 134)- zamanaşımı nedeniyle (icra mahkemesince) aleyhine icranın geri bırakılmasına karar verilmiş olan alacaklının, 7 gün içinde mahkemede dava açması halinde, ilamın zamanaşımına uğradığı hususunun (icra mahkemesi kararının) (İİK. mad. 33a/II) k e s i n h ü k ü m teşkil edeceği belirtilmektedir. 8 Biz konumuz gereği icra mahkemesinin ihalenin feshi isteminin reddine ilişkin kararların kesin hüküm teşkil etmesi hususunu inceleyeceğiz. İcra mahkemesinin, bir ihalenin feshi isteminin (İİK. mad. 134) reddine ilişkin kararın kesin hüküm teşkil etmesi ve bu kararla ilgili yargılamanın yenilenmesinin istenebilmesinin nedeni; bu kararlar ile ilgililerin hakları (hukuksal durumları) maddi hukuk açısından ve tapuya yapılacak tescile temel olacak biçimde kesin olarak belirlenmesi, yani bu kararların maddi anlamda kesinlik kazanmasıdır. Bu konuda genel mahkemelerde dava açılamayacağından, ihalenin feshi talebinin reddine ilişkin karara karşı yargılanmanın yenilenmesi yoluna gidilebilir. 9 İcra mahkemesinin, delilleri serbestçe takdir ederek bir mahkeme hüviyetiyle verdiği kararlara kesin hüküm niteliğini tanımamak usul ekonomisine de aykırı olur Bknz: 12. HD T /3454; HGK T /865; HGK T /739; 15. HD T. 5593/3; 13. HD T. 1954/1836 vb. 6 Bknz: HGK T /180 7 Bknz: 11. HD T. 3602/ UYAR, T. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C:2, s: KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, 1. cilde ek, s:65- KURU, B. Hukuk Muhakemeleri Usulü, C:5, s:5048-arslan, R. Medeni Usul Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi, s:66 vd.-muşul, T. İcra Hukuku, s:90- DÖNMEZ, R. M. İcra ve İflas Hukukunda Taşınmaz Malların Paraya Çevrilmesi, 2010, s:463 vd.- PEKCANITEZ, H. İcra İflas Hukukunda Şikayet, 1986, s:175 vd.-unkapi, Ö. İcra ve İflas Hukuku, 2077, s:22 10 ARSLAN, R. Medeni Usul Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi, 1977, s:67-

15 SAYI: 3 İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDEDİLMESİNDEN İcra ve iflas kanununda bir hüküm bulunmadığından ihalenin feshine ilişkin talebin reddi kararına karşı gidilebilecek yargılamanın yenilenmesi nedenleri ve yargılama usulü hakkında, HUMK. un maddeleri uygulanır. Yargılamanın yenilenmesi için başvurma süresi hakkında, İİK. m. 134/IV deki 1 yıllık süre uygulanmaz. Çünkü orda ki 1 yıllık süre yargılamanın yenilenmesi ile değil şikâyet süresi ile ilgilidir. 11 Yargıtay, konuyla ilgili olarak; - İcra mahkemesinin ihalenin feshi, istihkak davaları ilamın zamanaşımına uğramış olduğu hususuna ilişkin kararlarının maddi anlamda kesin hüküm teşkil edeceğini 12 - İlişkin olduğu esas hakkı kesin bir biçimde çözen ve tarafları bakımından kesin hüküm meydana getiren kararlar için yargılanmanın yenilenmesini istenebileceğini, ihalenin feshi isteminin reddine ilişkin kararlarının da bu tür kararlardan olduğunu 13 - İcra mahkemesinin ihalenin feshi talebinin reddine ilişkin kararlarının, maddi anlamda kesin hüküm teşkil ettiğinden, bunlara karşı yargılamanın iadesi isteminde bulunulabileceğini 14 b e l i r t m i ş t i r Buraya kadar vurguladığımız hususlar ışığında makalemize konu olan Yargıtay kararının inceleyelim. Aşağıda Yargıtay kararının tam metni yer almaktadır. Şöyle ki; Taraflar arasında görülen davada: Davacılar, alınan kredi borcunun zamanında ödenmemesi sebebiyle davalı Banka tarafından icra takibi sonucu, davacı vekile ait 34 parsel sayılı taşınmazın cebri icra yoluyla alacağına mahsuben davalı Bankaya ihale edildiğini icra takip dosyasında usulsüz işlemler yapıldığını, ihalenin geçersiz olduğunu, bu nedenle davalı adına tescilin yolsuz tescil niteliğinde olduğunu ileri sürüp, tapu, iptali ve tescil istemişlerdir. Davalı Banka, davanın reddi ni savunmuştur. Mahkemece, davanın reddi ne karar verilmiştir. Karar, davacılar vekili tarafından süresinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden vekili Av. R. Kemal Çelik ile temyiz edilen vekili Av. Erkan Yenilmez geldiler, duruşmaya başlandı, süresinde verildiği ve kayıt olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmasının bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı. Bilahare Tetkik Hakimi Şükran Dağlı İlgün tarafından düzenlenen rapor okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelenerek gereği görüşülüp 11 PEKCANITEZ, H. İcra İflas Hukukunda Şikayet, 1986, s: Bknz: HGK T / Bknz: 12. HD T / Bknz: 12. HD T. 8866/9783

16 14 LEGES Özel Hukuk Dergisi MAYIS 2013 düşünüldü: -KARAR- Dava yolsuz tescil davasına dayalı tapu iptaline tescil isteğine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Dosya içeriğinden ve toplanan delillerden; Davacıların, davacı Tezcan ile davalı Banka arasında düzenlenen kredi sözleşmesinde davacı Bekir in kefil olduğunu, kredi borcunun süresinde ödenmemesi üzerine davalı Bankanın Bursa 4. İcra Müdürlüğünün 2008/609 esasında kayıtlı icra takibi başlattığını, yapılan icra takibi sonucu davacı Bekir e ait 2688 ada parsel sayılı taşınmazın cebri ihale sonucu alacağına mahsuben davalı banka tarafından ihalede satın alındığını; icra takip dosyasında yapılması gereken tebligatların usulsüz olduğunu, bu nedenle 34 parsel sayılı taşınmazın ihale ile davaya bankaya satışına ilişkin işlemin yasal olmadığını ileri sürerek, tapu iptal ve tescil isteğinde bulundukları; öte yandan, davacılar tarafından davalı Banka aleyhine açılan ihalenin feshi davasının Bursa 5. İcra Hukuk Mahkemesinin gününü, 2008/ esas-karar sayılı ilamı ile reddedilip kesinleştiği anlaşılmaktadır. Hemen belirtmek gerekir ki; önceden icra Tetkik Merciindeki ihalenin feshi davası ile taşınmazın aynına ilişkin uyuşmazlık irdelenmeyip, İcra Hukuku ile sınırlı olarak yapılan işlemlerin uygunluğu ve ihalenin yöntemine uygun icra edilip edilmediği değerlendirilmiştir. Bilindiği gibi İİK. nun 18. maddesi uyarınca icra yargılaması basit yargılama hususuna tabidir. Öte yandan 134. maddenin 2. fıkrasında öngörüldüğü üzere ihalenin feshi BK. nun 226. maddesinde yazılı sebeplerde dahil olmak üzere yalnız icra mahkemesinden şikayet yolu ile ihale tarihinden itibaren 7 gün içinde istenebilir, ilgililerin ihale yapıldığı ana kadar cereyan eden muamelelerdeki yolsuzluklara en geç ihale günü ıtlağı peyda ettiği kabul edilir şeklindeki düzenlemeler icra hukuku ile sınırlı ve basit yargılamayı ve ihalenin hazırlanış ve ifası ile sonuçlandırması sırasında vuku bulan icra mahkemesinden şikayet yolu ile istenebilen fesihleri tanımlamaktadır. Bu çerçevede kalan bir soruşturma ve değerlendirmenin mülkiyet hakkının illetini teşkil eden nedenin varlığına ya da yokluğuna delalet edemeyeceği kabul edilmelidir. Türk hukuk sisteminde, tapu kayıtlarının oluşumunda illilik prensibi esastır. İhalenin feshi isteğinin reddedilmiş olması keyfiyeti temelde yolsuz tescil nedenini ortadan kaldırmaz. Eldeki davada yukarıda açıklanan iddiasının içeriği ve ileri sürülüş biçimi itibarı ile, davanın, çekişme konusu taşınmaz kaydının davalı taraf adına oluşumunun illetten yoksun olduğu, bu nedenle yolsuz tescil niteliğinde bulunduğu iddiasına dayalı olduğu açıktır. Bu tür davaların mülkiyet hakkına dayalı olarak her zaman açılabileceği de kuşkusuzdur. Diğer yandan, davalı ihaleye katılan sıfatını taşıyor ise, olayı bilen, hatta daha ötesi olayı yaratan ve yürüten kişidir. Bu kişinin iktisatta üçüncü kişi sayılmasına olanak yoktur.

17 SAYI: 3 İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDEDİLMESİNDEN O halde, kaydın illetini teşkil eden ihalenin geçersiz işlemlere dayanması durumunda yolsuz tescilin oluşmasına neden olacağı açıktır. Hal böyle olunca; yolsuz tescil iddiasına dayalı olarak tarafların iddia ve savunmaları doğrultusunda tüm delilerin toplanması, soruşturmanın eksiksiz tamamlanması, toplanan ve toplanacak olan taraf delillerinin birlikte değerlendirilmesi ve hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, aksine düşüncelerle yazılı olduğu üzere hüküm kurulmuş olması doğru değildir. Davacıların, temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile, hükmün açıklanan nedenlerden ötürü HUMK. un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, tarihinde yürürlüğe giren Av. Ücret Tarifesinin 14. maddesi gereğince gelen temyiz eden vekili için 750,00 TL duruşma avukatlık parasının temyiz edilenden alınmasına, alınan peşin harcın temyiz edilene geri verilmesine, tarihinde oybirliği ile kabul edildi. (Yargıtay 1. HD T. E:5029, K:5612). Yargıtay 1. HD. nin vermiş olduğu bu kararda; davalı Bankanın yaptığı icra takibi sonucu davacıya ait taşınmazı cebri icra yolu ile alacağına mahsuben davalı bankaya iade edilmiştir. İcra takip dosyasında usulsüz işlemler yapıldığını ve ihalenin geçersiz olduğunun, bu nedenle davalı Banka adına tescilin yolsuz tescil niteliğinde bulunduğunu ileri süren davacı tapu iptali ve tespit istemiştir. Yerel mahkemenin verdiği kararın aksine Yüksek Mahkeme, ihalenin feshi isteminin reddedilmiş olması keyfiyetinin temelde yolsuz tescil nedenini ortadan kaldırmayacağı çekişme konusu taşınmaz kaydının davalı taraf adına oluşumunun illetten yoksun olduğu, bu nedenle yolsuz tescil niteliğinde bulunduğu iddiasına dayalı olan bu tür davaların mülkiyet hakkına dayalı olarak her zaman açılabileceği gerekçelerine dayalı olarak davacı lehine karar vermiştir. Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin verdiği bu karar gerek yargıtayın günümüze kadar verdiği yerleşik içtihatlarına ve gerekte doktrindeki görüşlere aykırı bir durum oluşturmaktadır. Gerçektende daha öncede belirttiğimiz gibi Yargıtay ve doktrin, ihalenin feshi isteminin reddine ilişkin kararlar ile ilgililerin hakları (hukuksal durumları) maddi hukuk açısından ve tapuya yapılacak tescile temel olacak biçimde kesin olarak belirleneceğinden, yani bu kararların maddi anlamda kesinlik kazanmasından dolayı, bu konuda genel mahkemelerde dava açılamayacağını, yeniden tartışma konusu yapılamayacağını, aynı davanın bir daha başka bir davada görülmesini engelleyeceğini belirtmiştir. İşte bu nedenlerde dolayı 1. Hukuk Dairesinin vermiş olduğu bu kararı yerinde bulmuyoruz.

18 16 LEGES Özel Hukuk Dergisi MAYIS 2013 BELEDİYELERDE, İŞÇİ HAKLARI VE SENDİKAL HAKLAR BAKIMINDAN TAŞERON ŞİRKETLER VE YARGI Av.Boran ÇİÇEKLİ Taşeronluk deyimi,aslında pek de hukuki olmayan bir terim,ama hem meslek çevrelerinde hem de halk arasında Alt İşverenlik (eski deyimle alt müteahhitlik) kavramına karşılık gelmek üzere kullanılması tercih ediliyor. Zira taşeron, bu konuda özellikle Yargıtay tarafından geliştirilen hukuki kavramların ve açıklamaların dışında, yaşanan gerçekliği daha sıcak ifade ediyor. Fransızcadan gelme bir kelime (Tâcheron- okunuşu: taşron). Fransızca sözlüklerde işçi anlamına da gelen, ancak pejoratif (küçümseyici) olarak kullanılan özel bir bilgi gerektirmeyen niteliksiz işleri yapan kişi anlamında. Diğer anlamı ise, yapılacak bir işi ikinci el olarak yüklenen veya birkaç işçi arasında paylaştıran kişi. Gerçekte de baktığımızda alt işverenlik olarak adlandırılan müessese yaşamda karşılığını bulmuyor, alt işverenlik denildiği zaman daha çok etimolojik anlamı ile taşeronluktan söz etmek, gerçekliği daha iyi ifade ediyor. Zira taşeronların faaliyet gösterdikleri alanlara, taşeronlara iş vermenin asıl saiklerine ve taşeronların idari, mali yapılarına, sermaye ve teknolojik donanımlarına baktığımızda gördüğümüz, belirleyici olanın, teknik uzmanlık veya üretim sürecinin gereksinimlerinden çok, işçi maliyetlerinin düşürülmesi ve sendikasızlaştırma olduğu ayan beyan ortaya çıkıyor. Ancak genel hukuk ilkesi olarak malum olanın ispatı gerekmediği halde, özellikle Yargıtay tarafından ortaya atılan ihale makamı, anahtar teslimi iş vb. kavramlar ve asıl işverenin asıl işveren olduğunun kabul edilebilmesi için taşeron sözleşmelerinde muvazaanın ispatının zorunlu kılınması, malum olanın ne yapılsa da ispat edilememesi gibi bir durum ortaya çıkartıyor. Sonuçta, işçi haklarının, sendikal hakların uğradığı erozyon durdurulamıyor, artarak sürüyor. Son zamanlarda basına sıkça yansıyan Tuzla tersanelerindeki taşeron işçilerinin iş cinayetleri sonucu ölümleri ve geçtiğimiz günlerde basına ve televizyonlara sıkça yansıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye çalışanlarının, itfaiye hizmetlerinin taşerona verilmesi nedeni ile direnişleri, yine çeşitli belediyelerde bu nedenle yapılan toplu işten çıkartmalar sorunun tüm yakıcılığı ile sürmekte olduğunu ve ağırlaştığını göstermekte. Bu durumda taşeronluğu meşrulaştıran yargı kararlarının payının olmadığını ileri sürmek oldukça güç.

19 SAYI: 3 BELEDİYELERDE, İŞÇİ HAKLARI Bu yazının amacı teorik olarak asıl işveren ve alt işveren kavramlarını ve ilişkilerini incelemek değildir. Zaten bu konuda akademisyenler tarafından yazılan birçok inceleme ve makale vardır. Yazının amacı daha çok Belediyelerde geçerli olan hizmet alımı şeklindeki taşeronluk sözleşmelerine hem yürürlükten kalkan 1475 sayılı, hem de halen yürürlükte olan 4857 sayılı iş yasaları dönemlerinde mevzu hukukun durumu ve Yargıtay kararları ışığında,işçi hakları ve sendikal haklara olumsuz etkilerine eleştirel bir bakış sunabilmektir. İş yaşamında,sanayi üretiminde esas olan herkesin kendi işini yapmasıdır. İş bölümü ve uzmanlaşmanın arttığı sanayi ötesi toplumda, üretim süreçleri de küçük parçalara bölünmekte ve eskiden tek bir sürecin parçası olan işler birbirinden bağımsız süreçlere dönüşmektedir. Ancak burada yine asıl olan herkesin kendi işini yapmasıdır. Öte yandan birbirini tamamlayan, ancak kendi içinde bağımsız bu parçalanmış üretim süreçleri birbirlerini etkiledikleri ve bağımlılıkları ölçüsünde de karşılıklı hak ve yükümlülükleri beraberinde getirmektedir. Dikkat edilirse burada söz konusu olan asıl işin bir parçası olan işler değil, asıl işin tamamlanması için zorunlu olsa bile,ondan bağımsız üretim süreçleridir. Bir otomobil üreticisine lastik veya başka bir yedek parça sağlayan ekonomik ve idari olarak bağımsız üretici örneğinde olduğu gibi (Zira ekonomik veya idari olarak bağımlılık, münhasıran belirli bir otomobil üreticisi için üretim yapılması halinde artık bağımız bir süreçten söz edilemez ve taşeronluk ilişkisi ortaya çıkar). Bu durum günümüz üretim ilişkilerinin ve teknolojik gelişmelerin kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Doğal olarak mevzu ve içtihadi hukuk da, özellikle, sözleşmeler ve iş hukuku alanında bu durma tepki vermekte ve yeni hukuksal düzenlemeler ve çözümlemeler geliştirmektedir. Sorun bu düzenlemeler ve yargısal yaklaşımların, işçi haklarının ve sendikal hakların korunması ve geliştirilmesi, yani sosyal hukuk devletinin gerçekleştirilmesi yönünde mi olacağı, yoksa tam tersine yüzyılın neo liberal akımları ve devlet-hükümet politikaları doğrultusunda özelleştirme ideolojisine, esnek çalışmanın meşrulaştırılmasına, sendikal ve sosyal hakların budanmasına mı hizmet edeceğidir li yıllardan bu yana ikinci yaklaşımın bir devlet politikası haline geldiği kanısındayım. Son yıllarda iş ve sosyal güvenlik alanındaki mevzuatta yapılan değişiklikler de bu devlet politikası doğrultusundadır. Ancak ileriki satırlarda sergilemeye çalışacağım üzere, kanımca sorun büyük ölçüde mevzuattan kaynaklanmamaktadır. Sorun daha çok yargının yine aynı devlet politikaları doğrultusunda getirdiği yorumlardan ve uygulamadan kaynaklanmaktadır. Yargısal kararlarla, istisnai olması gereken taşeronluk yerleşmiş ve meşrulaşmıştır. Özellikle kamu hizmetlerinin, doğrudan kamusal organlar tarafından yerine getirilmesi ilkesi, özelleştirme ve taşeronlaştırma ideolojisi ile ortadan kaldırılmıştır. Burada işçi hakları bakımından sorun, esas olarak, taşeron işçisinin 1 Yargıtay 9. HD nin gün 2008/21686E- 2010/24117K sayılı kararından.

20 18 LEGES Özel Hukuk Dergisi MAYIS 2013 asıl işverenin işçileri ile aynı haklardan yararlandırılmamaları -ki burada özellikle toplu iş sözleşmesinden ve sendikal haklardan yararlandırmama amaçlanmaktadır zaten-, işçilik haklarının ödenmesinde taşeron ve asıl işverenin müteselsil sorumluluğu noktalarında ortaya çıkmaktadır sayılı yasa yürürlükte iken, bu yasanın 1. maddesinin son fıkrası Bir işverenden belirli bir işin bir bölümünde veya eklentilerinde iş alan ve işçilerini münhasıran o işyerinde ve eklentilerinde çalıştıran diğer bir işverenin kendi işçilerine karşı o işyeri ile ilgili ve bu Kanun dan veya hizmet akdinden doğan yükümlerinden asıl işveren de birlikte sorumludur. hükmünü amirdi. Tabii bu yasa yürürlüğe girdiğinde iş güvencesi hükümleri geçerli değildi ve işe iadeden kimin sorumlu olacağı da gündeme gelmemekteydi. Bu maddeyi yine 1475 sayılı yasanın Kamu tüzel kişilerine ve bunların bazı kuruluşları ile özel sektöre ilişkin ödevler : başlıklı 29 maddesinde öngörülen Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler veya kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar; müteahhide verdikleri her türlü bina, köprü, hat ve yol inşası gibi yapım ve onarım işlerinde, müteahhitlere ödenecek her istihkaktan önce işyerinde çalışan işçilerden müteahhit veya taşeronlarca ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını kontrol edip ücretleri ödenmeyen varsa müteahhitten veya taşeronlardan istenecek bordrolara göre bu ücretleri bunların istihkaklarından öderler. hükmünün birlikte değerlendirilmesinden yükleniciye verilen her türlü bina,köprü, hat ve yol inşası gibi yapım onarım işlerinin en azından kamu kurumları açısından 1. madde kapsamında olmadığı sonucu kıyasen çıkartılabilir. Ancak hukuk mantığı, sayılan bu işlerin kamu kurumunun asli işlerinden olması halinde 1. madde kapsamında bir taşeronluk ilişkisinin varlığının kabulünü zorunlu kılmaktadır. Öte yandan Türkiye Büyük Millet meclisinin gün ve 161 sayılı kanun ile uygun bulunarak günlü Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle kanunlaşan AMME TARAFINDAN YAPILAN MUKAVELELERE KONULACAK ÇALIŞMA ŞARTLARINA MÜTEALLİK 94 nolu Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesinin 2. maddesinde, bu sözleşme kapsamına giren kurumların, sözleşme kapsamındaki işleri dolayısıyla yüklenicilerle yapacakları sözleşmelere konulacak şartlarla, işçilerin ücretleri, iş süreleri ve diğer çalışma koşullarının işin yapıldığı aynı bölgedeki iş kolu veya sanayide aynı mahiyetteki iş için, toplu sözleşme, hakem kararı veya ulusal mevzuatla belirlenmiş ücretler, iş süreleri ve diğer çalışma koşulları varsa, yüklenicinin çalıştırdığı işçilere sağlanacak hakların da bunlardan daha az olmaması, işin yapıldığı aynı bölgedeki iş kolu veya sanayi sağlanan haklar yok ise benzeri en yakın bölgedeki ilgili iş kolu veya sanayide aynı mahiyetteki bir iş için, belirlenmiş olanlardan daha aşağı olmamasının sağlanması taahhüt edilmiştir. Bu hüküm doğrudan, özellikle kamunun çalıştırdığı taşeron işçisinin asıl işveren işçisi ile aynı haklara sahip olmasını gerektirmektedir. Ancak 1980 lerden sonra belirginleşen ve başta,ülkemizin en büyük işvereni

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /2,17-18

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /2,17-18 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/16369 Karar No. 2014/17666 Tarihi: 02.06.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /2,17-18 MUVAZAA İŞÇİLİK TEMİNİNİN ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ OLRAK KABUL

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/13846 Karar No. 2011/13653 Tarihi: 09.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAAYA DAYANIP DAYANMADIĞININ

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/28927 Karar No. 2012/577 Tarihi: 17.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 NEMA ALACAĞI ZORUNLU TASARRUFLARDAN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/13098 Karar No. 2013/6371 Tarihi: 26.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/21-2216 Karar No. 2015/1349 Tarihi: 15.05.2015 İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/32292 Karar No. 2010/1149 Tarihi: 25.01.2010 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2 ASIL İŞVEREN SORUMLU OLABİLMESİ İÇİN ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/10115 Karar No. 2012/9215 Tarihi: 20.03.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/4 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/9712 Karar No. 2014/14518 Tarihi: 05.05.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ KANITLAMAKLA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/32276 Karar No. 2010/216 Tarihi: 18.01.2010 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEDEN İŞÇİNİN EMEKLİ OLMASI İŞÇİNİN EMELİLİK

Detaylı

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Talih UYAR* * Avukat. Bilindiği gibi, yapılan icra takiplerinde, alacaklı,

Detaylı

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında asıl işveren-alt işveren

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/20255 Karar No. 2010/11968 Tarihi: 03.05.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YARDIMCI İŞ OLMASI HAKLI NEDENLERLE FESİHTE SAVUNMA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14 KISMİ ÖDEMENİN FAİZ VE MASRAFLARA SAYILMASI MUACCELLİYET TEMERRÜT

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI ÖZET: İş güvencesi hükümleri dışında kalarak işveren vekili konumunun tespitinde iki temel ölçüye göre değerlendirme yapılır. Buna göre işletmenin bütününü sevk ve idare

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI Özet : Yolcunun ölümü halinde, bir can ve meblâğ sigortası türü olan

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/51524 Karar No. 2014/50 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420 İBRANAMENİN GEÇERLİK

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/31285 Karar No. 2012/3117 Tarihi: 13.02.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 DENİZ İŞ YASASININ KAPSAMI ÖZETİ:

Detaylı

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - Uzun süreli kiralama, ariyet ve rehin gibi hallerde aracı elinde bulunduran işleten sayılır. Aracı işleten ise, kusursuz sorumluluk kurallarına göre zarardan sorumludur. Finansal

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Eylül ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri AĞUSTOS 21 EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Aralık ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri KASIM 21 ARALIK 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

3- ÖLÜM VE YARALANMALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

3- ÖLÜM VE YARALANMALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ TRAFİK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI 1- YASADA ZAMANAŞIMI ÇELİK AHMET ÇELİK 2918 sayılı KTK nun Ortak Hükümler başlıklı Beşinci Bölümünde yer alan 109. maddesinde zamanaşımının uygulanması yönünden dayanışmalı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/2

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/2 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/51419 Karar No. 2012/39553 Tarihi: 27.11.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/2 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

BİREYSEL İŞ HUKUKU. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

BİREYSEL İŞ HUKUKU. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ BİREYSEL İŞ HUKUKU Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Temel Kavramlar 1. İşçi 2. İşveren 3. İşveren Vekili 4. Alt İşveren 5. İşyeri ve İşletme İŞÇİ Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr 6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI www.pakis.com.tr 1) AF UYGULAMASI 2) TAKSİTLENDİRME 3) İŞ KANUNU DÜZENLEMELERİ 4) DİĞER ÇEŞİTLİ DÜZENLEMELER AF UYGULAMASI A- Aslına bağlı olmayan vergi cezalarının ve SGK

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNDE İŞÇİLERDEN BİR KISMININ AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERMESİNDEN DOĞAN SORUN

GRUP ŞİRKETLERİNDE İŞÇİLERDEN BİR KISMININ AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERMESİNDEN DOĞAN SORUN Grup Şirketlerinde İşçilerden Bir Kısmının Aynı Anda Birden Fazla İşverene 25 GRUP ŞİRKETLERİNDE İŞÇİLERDEN BİR KISMININ AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET VERMESİNDEN DOĞAN SORUN Prof. Dr. Nuri ÇELİK

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /17

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /17 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16407 Karar No. 2014/3724 Tarihi: 13.02.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /17 KÖTÜ NİYET TAZMİNATI MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN PARAYA DEĞERLENDİRİLMESİ OLANAKLI

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır I- GİRİŞ : 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /18-21 6356 S. STSK/25 SENDİKAL FESİH İDDİASI SIK RAPOR ALMA GEÇERLİ FESİH

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /18-21 6356 S. STSK/25 SENDİKAL FESİH İDDİASI SIK RAPOR ALMA GEÇERLİ FESİH T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/3531 Karar No. 2015/8561 Tarihi: 02.03.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /18-21 6356 S. STSK/25 SENDİKAL FESİH

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

ESAS NO : 2010/1629 KARAR NO : 2011/1726

ESAS NO : 2010/1629 KARAR NO : 2011/1726 ESAS NO : 2010/1629 KARAR NO : 2011/1726 DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / VEKİLİ : DAVANIN ÖZETİ : Davacının Emekli Sandığına tabi geçen hizmetlerine karşılık emekli ikramiyesi ödenmesi talebinin

Detaylı

(4721 S. K. m. 28) (6100 S. K. m. 30, 50, 55, 114, 124, Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 41) (14. HD. 17.09.2012 T. 2012/9222 E. 2012/10360 K.

(4721 S. K. m. 28) (6100 S. K. m. 30, 50, 55, 114, 124, Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 41) (14. HD. 17.09.2012 T. 2012/9222 E. 2012/10360 K. T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2013/14-612 Karar: 2013/1297 Karar Tarihi: 11.09.2013 KONU: TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI - DAVACIYA DAVAYI MİRASÇILARA YÖNELTME İMKANI TANINMADIĞI - MİRASÇILARIN TESPİTİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S. İşK. /14 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2015/2861 Karar No. 2015/1523 Tarihi: 16.02.2015

İlgili Kanun / Madde 1475 S. İşK. /14 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2015/2861 Karar No. 2015/1523 Tarihi: 16.02.2015 İlgili Kanun / Madde 1475 S. İşK. /14 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/2861 Karar No. 2015/1523 Tarihi: 16.02.2015 KIDEM TAZMİNATINA ESAS SON ÜCRETİN HESAPLANMA ESASLARI ÖZETİ Kıdem tazminatı

Detaylı

Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/3

Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/2 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/2572 Karar No. 2013/2349 Tarihi: 07.03.2013 ASIL İŞLERİN ALT İŞVERENE VERİLE- BİLMESİ İÇİN İŞ YASASINDA BELİRLENEN ÜÇ KOŞULUN

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/043 BURSA, 09.06.2014. Konu: Sosyal Hizmetlerden Yararlanmış ve Yararlanan Kişilerden Dolayı SGK Pirim Teşviki Hakkında

SİRKÜLER: 2014/043 BURSA, 09.06.2014. Konu: Sosyal Hizmetlerden Yararlanmış ve Yararlanan Kişilerden Dolayı SGK Pirim Teşviki Hakkında SİRKÜLER: 2014/043 BURSA, 09.06.2014 Konu: Sosyal Hizmetlerden Yararlanmış ve Yararlanan Kişilerden Dolayı SGK Pirim Teşviki Hakkında Sayın Mükellefimiz, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu(1) nun Ek-1.

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/8,10,11

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/8,10,11 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/5999 Karar No. 2012/12208 Tarihi: 10.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/8,10,11 BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

Detaylı

G E N E L G E 2009 13

G E N E L G E 2009 13 T.C. Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.5.01.08.00/31-146 16.1.2009 Konu : İhalelere katılmak üzere düzenlenecek olan yazılar G E N E L G E 2009 13 1- Genel

Detaylı

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 6645 SAYILI KANUNLA 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Kurumdan aylık alanlardan 4/b kapsamında çalışanların SGDP Primi oranı düşürüldü Kurumdan aylık ve gelir almakta iken 4/ b kapsamında çalışmağa

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 01.07.2008 Tarihinden İtibaren, İşverenlerin 50 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İş Yerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

SĐRKÜLER : 2008-53 04.11.2008 KONU : Alt Đşverenlik Yönetmeliği

SĐRKÜLER : 2008-53 04.11.2008 KONU : Alt Đşverenlik Yönetmeliği SĐRKÜLER : 2008-53 04.11.2008 KONU : Alt Đşverenlik Yönetmeliği 27.09.2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Alt Đşverenlik Yönetmeliğine ilişkin açıklamalarımız aşağıda sunulmuştur. I-

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 13/02/2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

ZİKZAK TEKNİĞİNİN UYGULAMA METİNLERİ

ZİKZAK TEKNİĞİNİN UYGULAMA METİNLERİ ZİKZAK TEKNİĞİNİN UYGULAMA METİNLERİ Zikzak 3 satır ile yazılır. Örnek metinleri 3'er satırlara bölmedik, her metni bütün olarak yazdık. Bunu yapmamızın amacı odaklanarak yazmanızı sağlamaktır. Uygulama

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 554 Esas No. 2010/26391 Karar No. 2010/23205 Tarihi: 13.07.2010 KIDEM TAZMİNATINA ESAS SON ÜCRETİN HESAPLANMA YÖNTEMİ İŞE İADE DAVASI SONRASI

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. T.C 3. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2012/8788 KARAR NO: 2012/13834 KARAR TARİHİ:30.05.2012 >İŞTİRAK NAFAKASININ KALDIRILMASI DAVASI >İŞTİRAK NAFAKASININ YARDIM NAFAKASINA DÖNÜŞMESİ >YOKSULLUĞA DÜŞEBİLECEK ALTSOY

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S. SSK/ 79

İlgili Kanun / Madde 506.S. SSK/ 79 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/7417 Karar No. 2013/12193 Tarihi: 10.06.2013 İlgili Kanun / Madde 506.S. SSK/ 79 USTA ÖĞRETİCİLER KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA TAM SÜRELİ ÇALIŞMANIN KOŞULLARININ EYLEMLİ

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. "İçtihat Metni"

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İçtihat Metni 14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İMAR PARA CEZASI 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 3194 SAYILI İMAR KANUNU "İçtihat Metni" Özeti : 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 22 OCAK 2015 PERŞEMBE R.G SAYI: 29244 Taşeron firmalar aracılığı ile çalışan

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/130

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/130 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/130 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/917 Karar No. 2013/2451 Tarihi: 18.02.2013 SİGORTALILIK İÇİN FİİLİ-GERÇEK ÇALIŞMANIN BULUNMASININ GEREKMESİ SİGORTALILIK

Detaylı

5763 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN 5 PUANLIK İŞVEREN İNDİRİMİ HAKKINDA DUYURU

5763 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN 5 PUANLIK İŞVEREN İNDİRİMİ HAKKINDA DUYURU 5763 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN 5 PUANLIK İŞVEREN İNDİRİMİ HAKKINDA DUYURU 12/5/2008 tarihli ve 5763 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinde; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

Dava ve Karar: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Dava ve Karar: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. TAZMİNAT DAVASI - DAVACININ İŞ KAZASI SONUCUNDA ACI ÇEKTİĞİ VE KENDİ BAKIMINI YAPAMAMASI NEDENİYLE PSİKOLOJİK OLARAK RAHATSIZLIK DUYACAĞI - TARAFLARIN KUSUR ORANLARININ OLAYIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİNİN DİKKATE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İK/2,3

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İK/2,3 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16442 Karar No. 2013/12559 Tarihi: 03.07.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İK/2,3 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN

Detaylı

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta Sirküler 2013/08 12 Mart2013 Konu: Bireysel Emeklilik Fonlarına Ödenen Katkı Paylarının ve Özel Şahıs Sigortalarının Vergi ve SGK Karşısındaki Durumu (6327 Sayılı Kanununla Yapılan Değişiklik Sonrası)

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat:. Müdürlüğünce hizmet alım ihalesi yapılarak taşeron işçi çalıştırılması durumunda ihalenin yenilenerek işin başka bir firmaya devredilmesi durumunda çalışmaya devam eden işçilere

Detaylı

SİRKÜLER 2008/19. : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler

SİRKÜLER 2008/19. : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler SİRKÜLER 2008/19 SİRKÜLERİN Tarihi : 28.05.2008 Konusu : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler Mevzuat : 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (R.G: 08.09.1999/ 23810) 4857 Sayılı İş Kanunu (R.G:10.06.2003/

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş ŞİKÂYET EDİLEN İDARE : 1 Sosyal Güvenlik Kurumu(Re'sen) 2 İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Çiğli

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIRILAN ALT İŞVEREN (TAŞERON) İŞÇİLERİNİN KIDEM TAZMİNATI NASIL ÖDENECEKTİR?

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIRILAN ALT İŞVEREN (TAŞERON) İŞÇİLERİNİN KIDEM TAZMİNATI NASIL ÖDENECEKTİR? KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIRILAN ALT İŞVEREN (TAŞERON) İŞÇİLERİNİN KIDEM TAZMİNATI NASIL ÖDENECEKTİR? Bekir AKTÜRK 40 GİRİŞ Bilindiği üzere torba kanun olarak da adlandırılan 6552 sayılı İş Kanunu

Detaylı

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? Erol GÜNER * I. GİRİŞ; 4857 sayılı İş Yasasının 2. Maddesine göre, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İş ilişkisinin

Detaylı

MÜFETTİŞİN ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT

MÜFETTİŞİN ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS: 2014/77 KARAR: 2015/1712 MÜFETTİŞİN ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT Taraflar arasındaki tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (6) (Madde 18-21)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (6) (Madde 18-21) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS Vergi Gazetesi 2011-23 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (6) (Madde 18-21) 01.03.2011 www.taxand.com Ortak Hükümler 1 -Bu Kanunun hükümlerinden yararlanmak

Detaylı

SİGORTACIYA KARŞI DAVALARDA FAİZ BAŞLANGICI

SİGORTACIYA KARŞI DAVALARDA FAİZ BAŞLANGICI SİGORTACIYA KARŞI DAVALARDA FAİZ BAŞLANGICI Sigortacıya, gerekli belgelerle başvurulmuş olup da, sekiz gün içinde ödeme yapılmamışsa, temerrüt gerçekleşeceğinden, faiz başlangıcı temerrüt tarihi olacaktır.

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı