TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE TANIMLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE TANIMLAR"

Transkript

1 TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE TANIMLAR Aile Mesuliyet Teminatı 126 Sigortalının, aynı evde birlikte oturduğu ailesinin ve periyodik tıbbi bakımları yapılan evcil hayvanlarının, mesken dahilinde üçüncü şahıslara verebilecekleri zararları, bedeni ve maddi ayrımı yapılmaksızın, olay başına ve yıllık toplam azami TL.'sına kadar temin eder. Alçıpan Tavan Çökmesi: 142 Poliçede temin edilen riskler dışında, fiziki bir tesirle riziko adresinde bulunan alçıpan tavanın ani beklenmedik şekilde çökmesi nedeni ile oluşan zararlar teminat kapsamına dahil edilmiş olup, olay başı ve yıllık azami TL. ile sınırlıdır. Alternatif İşyeri Masrafları: Yangının neden olduğu hasar sonucu işyeri kullanılamaz hale gelirse, başka bir yerde işin sürdürülebilmesi için gereken harcama ve masraflar için ödenecek tazminat tutarı azami TL.'sı ile sınırlıdır. Bina Sabit Tesisat Hırsızlık: Ekli Hırsızlık Sigortası Genel Şartları Hükümleri saklı kalmak kaydıyla, binaya ait sabit kıymetler, bina sigorta bedelinin % 1'i, azami TL.'sına kadar teminat kapsamına dahil edilmiştir. Binanın Tanımı Oturmaya ayrılmış bağımsız bölüm ve bunların eklentileri ile birlikte asansör, merdiven, ısınma kazanları, ana su depoları, kapalı garaj ve bina içinde bulunan ortak mahaller ve temeller, binaların üzerinde bulunan anten, paratoner vb. binayı tamamlayan şeyler ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca ortak kullanıma açık yerlerden sigortalı payına düşen kısım. Not: Sigortalı tarafından ayrıca belirtilmediği taktirde iskele, havuz, bahçe duvarları, bahçe düzenlemesi, açıkta bulunan taşınabilir eşya ve bitki örtüsü teminat kapsamı dışındadır. Boya, Badana / Dekorasyon Masrafları: Sigortalının kiracı olması durumunda, teminat kapsamına giren bir hasar nedeniyle, sigortalı konuta yapılacak boya, badana, cila ve sabit dekorasyon gibi masraflar azami TL'sı limit ile teminata dahil edilmiştir. Boya, Badana / Dekorasyon Masrafları: Sigortalı kiracı konumunda ise sigortalı tarafından yaptırılmış ve binaya sabitlenmiş boya vb. dekorasyonda meydana gelen zararlar azami TL'sı ile teminata dahil edilmiştir. Cam Kırılması Teminatı: Sigortalı mahaldeki dış cephe, kapı ve pencere camları, cam sigortası Genel Şartları dahilinde teminata dahildir. -Cam Kırılması Teminatına, Genel Şartların 2.d maddesinde belirtilen hasarlar da ilave edilmiştir. Deniz Taşıtları Klozu Motorlu veya motorsuz deniz taşıtlarının sigortalı şeylere çarpması sonucu doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir. Teminat Dışında Kalan Haller: Sigortalı, sigortalının usul ve füruu ile sigortalının çalıştırdığı veya fiil ve hareketlerinden sorumlu bulunduğu kimseler tarafından kullanılan taşıtların sebep olacağı zararlar. 1

2 Dahili Su Klozu: 1-Sigorta konusu bina içindeki, su depo ve sarnıçlarının, su borularının; kalorifer kazan, radyatör ve borularının; temiz veya pis su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donmasının doğrudan sebep olduğu zararlar, 2-Yağmur sularının, kar veya buzların erimesi sonucu meydana gelen suların, çatı veya saçaktan sızması; su olukları veya yağmur derelerinin tıkanması veya taşması sonucunda bina içine giren suların doğrudan sebep olacağı zararlar, 3-Kapatılması unutulan musluklardan akan suların taşmasının doğrudan sebep olacağı zararlar, 4-Donma sonucu tesisatta ve tesisata bağlı cihazlarda meydana gelen zararlar ile teminat kapsamına giren zarara yol açan tesisatın onarılması maksadıyla duvarın açılması ve kapatılması için yapılan masraflar, 5-Yağışlar nedeniyle meydana gelmediği takdirde kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından geri tepen pis suların doğrudan sebep olacağı zararlar, 6-Şehir su şebekesinin arızası nedeniyle sebep olacağı zararlar, teminata ilave edilmiştir. Yukarıda belirtilen su tesisatları devamlı kontrol edilecek, gereken tamirat zamanında yaptırılacak ve kış başında dona karşı gerekli önlemler alınacaktır. Bina uzun süre boş bırakıldığı takdirde, su tesisatına bağlı ana musluk kapatılacak ve tesisat boşaltılacaktır. Teminat Dışında Kalan Haller 1-Donma sonucu dışında tesisatta ve tesisata bağlı cihazlarda meydana gelen bozulma, aşınma, eskime gibi zararlar, 2-Baca deliklerinden, damda bırakılan açıklıklardan, açık bırakılan pencere ve kapılardan içeri giren suların sebep olacağı zararlar, 3-Kar veya buzların atılması masrafları, 4-İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından veya pencere, kapı ve pervazlarından (açıklarından) sızması ve/veya girmesi nedeniyle meydana gelen zararlar ile tedrici nemlenme ile ısı farkı nedeniyle oluşan terleme, küflenme ve benzeri nedenlerden kaynaklanan hasarlar, 5-Her ne sebeple olursa olsun yeraltı sularının riziko mahalline sirayeti nedeniyle meydana gelen hasarlar. Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Klozu Deprem, deniz depremi (tsunami) ve yanardağ püskürmesinin doğrudan veya dolaylı neden olacağı yangın, infilak, yer kayması veya toprak çökmesi sonucu meydana gelenler dahil bütün zararlarla, temeller ve istinat duvarları teminata ilave edilmiştir. Teminat Dışında Kalan Haller: Yangın Sigortası Genel Şartları aksine, deprem veya yanardağ püskürmesinin sebebiyet vereceği yangın ve infilaklarda, sigortalı şeylerin kaybolmasından doğan zararlar. Dolu Klozu: 126 Fırtına ile birlikte olsun olmasın dolu neticesinde sigortalı kıymetlere gelebilecek zararlar teminata dahil edilmiştir. Ağaç, bahçe bitkileri ve peyzaj teminat haricidir. Dolu Teminatı: 142 Bu teminat ile; Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla fırtına ile beraber olsun olmasın dolu ve dolu fırtınası sonucu sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelecek zararlar yangın sigorta bedeli toplamının % 1'ini geçmemek üzere ve azami TL limitle sınırlı olarak teminat kapsamına dahil edilmiştir. 2

3 Duman Klozu Bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının münhasıran ani, mutad dışı veya kusurlu şekilde işlemesi nedeniyle çıkan duman sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir. Teminat Dışında Kalan Haller: 1- Ocak ve şöminelerden çıkan dumanların sebep olduğu zararlar. 2- Binaların dış kısımlarında ve açıktaki şeylerde meydana gelen duman zararları. İşbu duman teminatı, sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları'nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir. Enkaz Kaldırma Masrafları Poliçe kapsamındaki teminatlardan doğabilecek hasarların oluşturduğu enkazın (limitler dahilinde) kaldırılması masrafları. Elektronik Cihaz Sigortası: 142 Poliçeye ekli listede yer alan elektronik cihazların, deneme devresinden sonra, normal çalışır haldeyken ve aynı işyerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında veya dururken, ani ve beklenmedik her türlü dışsal etkenlerden dolayı meydana gelen hasarları Elektronik Cihaz Sigortası Türk Genel Şartları tahtında temin eder. *Seyyar ve taşınabilir elektronik cihazların poliçede yazılı sigortalı mahal dışında kullanım ve sevkiyatları sırasında oluşacak ziya ve hasarlar teminat haricidir. *Elektronik Cihaz Sigortası, ancak elektronik eşyalara ait listenin poliçeye ilavesi ile geçerlik kazanacaktır. Elektronik Cihaz: 126 Poliçede 'Eşya' teminatının bulunması şartı ile, konut dahilinde bulunan, bilgisayar, printer, tv, ev sinema sistemleri, müzik seti, güvenlik sistemleri, alarmlar, elektronik kumandalı ısıtma ve soğutma sistemleri vb. elektronik eşyaların işler durumda iken veya aynı riziko adresinin içerisinde temizleme, bakım, onarım ve yer değiştirme sırasında veya sabit dururken önceden bilinmeyen ve ani olarak ortaya çıkan maddi ziyan ve hasarları Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları çerçevesinde eşya sigorta bedelinin % 5'ine kadar ve poliçe süresince TL'sı ile sınırlı olmak üzere teminat altına alınmıştır. Elektronik Cihaz Sigortası nın 3.maddesi uyarınca teminat dışında kalan hal ve kıymetlerin yanı sıra aşağıda belirtilen hallerde teminat kapsamı dışındadır. -Seyyar ve taşınabilir elektronik cihazlar. -Fotoğraf makineleri, telsiz, telefon, elektrikli aletler ve benzerleri. -Elektronik bilgi işlem sistemlerinde (depo) kayıt edilen bilgiler dahil olmak üzere manyetik disk, bant, kart ve düz metin formları ve benzerleri harici bilgi ortamının fiziki hasarları sonucu ziya ve hasarlar. -Aşınma, yıpranma, kirlenme. -Sigortalı konut dışı kullanım. Teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği nakliyenin en erken yapılmasını sağlayacak mutad vasıtalar dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai ve tatil günleri ücret ve zamları. -Valf ve tüplerde meydana gelecek ziya ve hasarlar. -Poliçe başlangıcında 5 yaşından büyük olan cihazlar. -Sigorta konusu cihazların üretici, satıcı veya ithalatçı firmalarının yasa veya sözleşme gereği sorumlu olduğu ziya ve hasarlar (garanti kapsamı) teminat haricidir. Muafiyet: -Teminat kapsamına giren her bir hasarda 100 USD karşılığı TL'sın dan az olmamak üzere hasarın % 10'u oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır. 3

4 Emniyeti Suistimal: 142 İşbu sigorta sözleşmesi, sigortalının iş yerinde görevli bulunan ve SSK veya diğer sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olarak ücret bordrolarına kayıtlı olan elemanların, sigortalıya ait paraları, kıymetli evrakı veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile, bunlara sahip olmak suretiyle gerçekleştireceği güveni kötüye kullanma (emniyeti suiistimal) eylemleri sonucunda sigortalının uğrayacağı zararı poliçede yazılı teminat limitini geçmemek üzere Hırsızlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde temin eder. Poliçede yazılı teminat limiti, bordrolu tüm personel için olay başına ve yıllık toplam limittir. Bir olayda birden fazla kişi tarafından Emniyeti Suistimal fiilinin işlenmesi halinde sigortacının sorumluluğu poliçede yazılı limit ile sınırlıdır. Sigortacıya tazminat yükümlülüğü atfedilebilmesi için Emniyeti Suistimalin; 1- Poliçenin süresi içinde ve emniyeti suistimal yapan kimsenin işyerinde aralıksız bir şekilde çalıştığı süre içinde yapılmış olması, 2- Bu fiili işleyen kimsenin ölümü, işten çıkarılması veya emekliye ayrılması hallerini takip eden en geç altı ay ve her halükarda poliçenin sona erme tarihini takip eden üç ay içinde ortaya çıkmış olması gereklidir. Teminat poliçe üzerinde belirtilen olay başına ve yıllık limit ile sınırlıdır. *Beher hadisede ödenecek tazminat tutarı üzerinden % 10 Tenzili Muafiyet uygulanacaktır. Enkaz Kaldırma Masrafları: Yangın ve poliçede alınmış ek teminatlara ilişkin herhangi bir hasarın gerçekleşmesi sonucu meydana gelen enkazın kaldırılma masraflarını kapsar. Eşyaların Konut Dışında Zarar Görmesi: 126 İş bu poliçe ile sigortalanan eşyaların, bakım, onarım, kuru temizleme, vestiyer vb. sebeplerle konut dışında bulunmaları esnasında, poliçede belirtilen risklerden birinin gerçekleşmesi nedeniyle oluşan hasarlar, toplam eşya bedelinin % 1'i azami 250TL.'sı limit ile teminata dahil edilmiştir. Eşyanın Tanımı Konutta bulunan sigortalı, birlikte oturan aile bireyleri veya birlikte yaşadığı kimseler ve ev çalışanlarına ait ev eşyası ve kişisel eşyalardır. Bu kapsama konut dışındaki garaj, bahçıvan evi gibi eklentilerde bulunan eşyalarda dahildir. Not: Motorlu taşıtlar, karavanlar, tekneler, bunların aksesuar ve yedekleri ve bunların içinde bulunabilecek eşyalar, ticari nitelikteki mal, emtia ve demirbaşlar, eşya kapsamına girmez. Ferdi Kaza: İlişik Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları dahilinde, sigortalı konutta yaşayan sigortalı, eşi ve çocukları (poliçe üzerinde sayıları belirtilmeleri koşulu ile), sigorta süresi içerisinde, konut dahilinde ve dışında meydana gelebilecek kazalar sonucu uğrayacakları zararlara karşı, kişi başına azami TL.'sı ile sınırlı olmak kaydıyla, vefat ve kalıcı sakatlık rizikolarına karşı sigortalanmıştır. 16 Yaşından küçükler için ödenecek olan tazminat tutarı sadece cenaze masraflarını karşılamak üzere azami 200 TL.'sı ile sınırlı olacaktır. Ferdi Kaza Teminatı: 142 Bu sigorta ile sigortacı, sigortalı işyerinde resmi olarak çalışanların (sayıları poliçe üzerinde açıkça belirtilmiş olmak şartı ile), sigorta süresi içinde meydana gelecek bir kaza neticesinde uğrayacakları, ölüm ve sürekli sakatlık zararlarını, kişi başına azami TL. sı limitle sınırlı olmak üzere Ferdi Kaza Sigortası Genel Sartları dahilinde temin eder. Sigortalı işyerinde resmi olarak çalışıyor olmak, çalışanın SSK bildirgesinin olması ve SSK primlerinin sigortalı işyeri tarafından ödendiğinin resmi olarak belgelendirilmesi anlamı taşımaktadır. Herhangi bir hasar durumunda sigortalı, bu belgeleri sigortacıya iletecektir. 4

5 Fırtına Klozu: Yağmur, kar, dolu ile beraber olsun olmasın münhasıran fırtına (10 metre yükseklikte hızı, saniyede 17.1 metre 7 bofor dan fazla esen rüzgarlar) veya fırtına sırasında rüzgarın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir. Teminat Dışında Kalan Haller: 1-Denizlerin, çay, dere veya kanalların fırtına da dahil olmak üzere, her ne sebeple olursa olsun kabararak riziko konusu kıymetlerde doğrudan meydana getireceği her türlü zarar. Fiziki İnfilak 530 -İşbu poliçe teminatına, yukarıda sigorta kapsamında muaf tutulmuş olan ve Genel Şartların 2-a maddesinde zikredilen fiziki infilaklar da dahil edilmiştir. Fiziki infilaktan maksat, basınçlı kaplarda buhar, gaz veya sıvı halindeki gazın genişlemesi yüzünden ani olarak meydana gelen kuvvet olup, buhar, gaz veya sıvı halindeki gazın iç basıncı ile dış basıncı arasında ani olarak bir denge kurulmasıdır. Gıda Bozulması: 126 Elektriksel hasarlara bağlı olarak yada 12 saati geçen elektrik kesintileri sonucu buzdolabında ve derin dondurucuda bulunan gıdaların bozulması, olay başı ve yıllık toplam 200 TL.'sına kadar teminata dahil edilmiştir. GLKHH-Terör 410 INSTITUTE STRIKES CLAUSES (CARGO) SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR Rizikolar 1.Bu sigorta, aşağıda 3 ve 4. Kloz un hükümleriyle istisna edilenler hariç, sigorta edilen şeyin şağıdakiler nedeniyle uğradığı zıya, hasar veya masrafı kapsar. 1.1.Grevciler, lokavt edilmiş işçiler veya iş kargaşasına katılan kişiler, ayaklanma veya halk hareketleri. 1.2.Her hangi yasal veya yasa dışı hükümeti güç veya zorla devirmek ya da etki altına almak için her hangi örgüt veya onunla ilişkili ya da onun adına hareket eden her hangi kişinin hareketi olan terörizm. 1.3.Politik, ideolojik veya dinsel güdü ile hareket eden herhangi bir kişi. Müşterek Avarya 2.Bu sigorta, bu klozların kapsadığı bir rizikodan meydana gelen zarardan kaçınmak ya da kaçınmayla ilgili, taşıma sözleşmesine ve/veya düzenleyici yasa veya uygulamaya göre belirlenen veya kararlaştırılan, müşterek avarya ve kurtarma masraflarını kapsar. İSTİSNA EDİLENLER 3. Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakileri kapsamaz: 3.1.Sigortalının kasti (bilerek) kötü hareketine yüklenebilen zıya, hasar veya masraf. 3.2.Sigorta edilen şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da olağan aşınma ve yıpranması. 3.3.Sigorta edilen şeyin sigortalı seferin olağan olaylarına dayanıklı olarak ambalajlanması veya hazırlanması, sigortalı veya adamları tarafından ya da bu sigorta başlamadan önce yapıldığında, ambalajlanması veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya, hasar veya masraf. (Bu 3.3.Kloz u bakımından ambalaj konteynır içine yapılan istiflemeyi kapsar sayılır ve sigortalının adamları bağımsız yüklenicilere dahil edilemez.) 3.4.Sigortalı şeyin gizli kusuru (ayıbı) veya niteliğinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf. 3.5.Sigortalı bir tehlikeden olsa bile yakın nedeni gecikme olan zıya, hasar veya masraf. (yukarıdaki 2. Kloz gereği ödenebilen masraflar hariç) 3.6.Gemi sahipleri, idarecileri, kiracıları veya işleticilerin ödeme güçlerini yitirmeleri veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinin seferin olağan devamına engel olduğunun, sigorta edilen şey gemiye yüklenirken sigortalıya bildirildiği veya sigortalının bunu işi gereği bilmesi gereken hallerde, gemi sahipleri, idarecileri, kiracıları veya işleticilerin ödeme gücünü yitirmesi veya mali yüklenimlerini yerine getirememesinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf. Bu istisna, sigorta sözleşmesinin devredildiği, sigorta edilen şeyi geçerli bir sözleşme ile satın alan veya satın almayı kararlaştıran iyi niyetli tarafın tazminat talebine uygulanmaz. 3.7.Her hangi grev, lokavt, iş kargaşası, kargaşa veya halk hareketleri sonucu, nasıl nitelendirilirse nitelendirilsin iş kısıtlaması, kıtlığı veya yokluğundan doğan zıya, hasar veya masraf. 5

6 3.8.Sefer veya teşebbüsün kaybı (elden çıkması) veya yasaklanmasına dayanan her hangi tazminat talebi. 3.9.Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer reaksiyon veya radyoaktif güç ya da madde içeren herhangi silah veya aygıt kullanımının neden olduğu veya bunlardan doğan, doğrudan ya da dolaylı, zıya, hasar veya masraf Savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma, isyan veya bunlardan doğan iç kargaşalık ya da üstün bir gücün veya bu güce karşı yapılan herhangi bir düşmanca hareket Bu sigorta hiç bir halde aşağıdakilerden doğan zıya, hasar veya masrafı kapsamaz: Sigorta edilen şey gemi veya diğer deniz taşıtına yüklenirken, sigortalının gemi veya diğer deniz taşıtının denize elverişsizliğinden yahut gemi veya diğer deniz taşıtının güvenle taşımaya uygun olmadığından haberi olduğunda Kara taşıtı veya konteynırın sigortalı şeyi güvenle taşımaya uygun olmadığından, yükleme bu sigorta başlamadan önce veya sigortalı ya da adamları tarafından yapıldığında, yükleme sırasında sigortalı veya adamlarının bu uygunsuzluktan haberi olduğunda. 4.2.Yukarıdaki istisnası, sigorta sözleşmesinin devredildiği, sigorta edilen şeyi geçerli bir sözleşme ile satın alan veya satın almayı kararlaştıran iyi niyetli tarafın tazminat talebine uygulanmaz. 4.3.Sigortacılar, geminin denize elverişliliği ve sigorta edilen şeyi varma yerine taşımaya uygun olduğuna ilişkin örtülü (zımni) yükümlülüklere her hangi bir şekilde uyulmamasından vazgeçerler. SÜRE Transit Klozu Bu sigorta, aşağıdaki 11. Kloz a bağlı olarak, sigorta edilen şeyin (sigorta sözleşmesinde belirlenen yerdeki)depo veya istif yerinde, seferin başlaması için taşıyıcı araca veya diğer taşıt aracına hemen yüklenmek amacıyla ilk hareket ettirildiğinde başlar, taşımanın alışılmış yolu boyunca devam eder ve aşağıdakilerden hangisi daha önce gerçekleşirse, ona göre sona erer: Sigorta sözleşmesinde belirlenen varma yerindeki en son depo veya istif yerinde taşıyıcı araç veya diğer taşıt aracından boşaltılmanın tamamlanmasıyla Sigortalı veya adamlarının, sigorta sözleşmesinde belirlenen varma yerinde veya daha önce, seferin olağan yolundan başka bir yerde depolama veya ayırma yahut dağıtım için kullanmak üzere, seçtiği herhangi depo veya istif yerinde, taşıyıcı araç veya diğer taşıt aracından boşaltılmanın tamamlanması ile Sigortalı veya adamları taşıyıcı araç veya diğer taşıt aracını ya da her hangi konteynırı, seferin olağan yolundan başka bir yerde, istif yeri olarak kullanmak üzere seçtiğinde Sigorta edilen şeyin son boşaltma limanında açık deniz gemisinden boşaltılmasının tamamlanmasını izleyen 60 günün sona ermesiyle, 5.2. Sigorta edilen şey son boşaltma limanında açık deniz gemisinden boşaltıldıktan sonra fakat bu sigorta sona ermeden önce, sigorta edilen varma yerinden başka bir yere gönderilecekse, bu sigorta o sırada Kloz larda şart koşulan sona erme hallerine bağlı kalır, sigorta edilen şeyin bu diğer varma yerine yapılan taşımanın başlaması amacıyla ilk hareket ettirildiği andan öteye uzatılmaz. 5.3.Bu sigorta (yukarıda Kloz larında şart koşulan sona erme hallerine ve aşağıdaki 6. Kloz un hükümlerine bağlı olarak) sigortalının denetimi dışındaki gecikme, herhangi sapma, zorunlu boşaltma, tekrar yükleme veya aktarma ve taşıma sözleşmesinde taşıyanlara tanınan bir hakkın kullanılmasından doğan yolculuktaki herhangi bir değişiklik sırasında da geçerli olur.taşıma Sözleşmesinin Sona Ermesi 6.Eğer sigortalının denetimi dışındaki olaylardan dolayı, taşıma sözleşmesi burada belirtilen varma yerinden başka bir liman veya yerde yahut sefer yukarıda 5. Kloz da şart koşulduğu gibi sigorta edilen şey boşaltılmadan önce başka bir şekilde sona ererse, hemen sigortacılara haber verilmedikçe ve sigortanın devamı istenmedikçe, bu sigorta da sona erer. Sigortanın devam etmesi istendiğinde, sigortacılar isterse bir ek prime bağlı olarak, bu sigorta ya 6.3.sigorta edilen şey bu liman veya yerde satılana ve teslim edilene kadar ya da özellikle başka türlü kararlaştırılmadıkça, sigorta edilen şeyin bu liman veya yere varmasını izleyen 60 gün sona erinceye kadar, hangisi daha önce olursa, veya 6.4.eğer sigorta edilen şey sözü edilen 60 günlük süre içinde (veya bunun kararlaştırılan herhangi uzantısında) sigorta sözleşmesinde belirlenen varma yerine veya başka her hangi varma yerine gönderilirse, yukarıdaki 5. Kloz hükümlerine göre sona erene kadar yürürlükte kalır. Seferin Değişmesi 6

7 7.7.1.Bu sigorta başladıktan sonra varma yeri sigortalı tarafından değiştirildiğinde bu, fiyat ve şartların kararlaştırılması için derhal sigortacılara bildirilmelidir. Böyle bir anlaşma sağlanmadan önce bir zarar olursa, sigorta yalnız makul ticari piyasa fiyatı ve koşullarıyla mümkün olabiliyorsa temin edilebilir. 7.2.Sigorta edilen şey bu sigortada belirlenen sefere başladığında (8.1 Kloz a göre), gemi sigortalı veya adamlarının bilgisi olmaksızın bir başka varma yerine doğru yola çıkarsa, buna rağmen bu sefer başladığı anda bu sigorta başlamış sayılır. TAZMİNAT TALEBLERİ Sigorta Edilebilir Menfaat Bu sigorta gereğince tazminata hak kazanabilmek için sigortalı zıya anında sigorta edilen şey üzerinde, sigorta edilebilir bir menfaate sahip olmalıdır Sigortalı, yukarıdaki 8.1 Klozu na bağlı olarak, bu sigortanın kapsadığı süre içinde meydana gelen sigortalı zarara hak kazanır, bununla beraber zarar sigorta sözleşmesi yapılmadan önce meydana gelmişse, sigortalı zarardan haberli olmadıkça ve sigortacılar da habersiz ise zarara hak kazanılır. Artan Değer Burada sigorta edilen şey üzerine, sigortalı tarafından herhangi "Artan Değer Sigortası" yaptırılırsa, sigorta edilen şeyin kararlaştırılan (mutabakatlı) değeri burada sigortalı toplam bedel ile zararı kapsayan bütün "Artan Değer Sigortaları" bedellerinin toplamına yükseltilmiş sayılır ve bu sigorta uyarınca sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin, bu toplam sigorta bedeline oranında olur. Tazminat talebi halinde sigortalı, bütün diğer sigortaların kapsadığı bedellerin kanıtlarını sigortacılara sağlar. 9.2.Bu sigorta Artan Değer [Sigortası] olduğunda aşağıdaki kloz uygulanır: Sigorta edilen şeyin kararlaştırılan (mutabakatlı) değeri, ilk sigortanın toplam bedeli ile sigortalı tarafından sigorta edilen şey üzerine yaptırılan ve zararı kapsayan bütün "Artan Değer Sigortaları" bedellerinin toplamına eşit sayılır ve bu sigorta uyarınca sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin bu toplam sigorta bedeline oranında olur. Tazminat talebi halinde sigortalı, bütün diğer sigortaların kapsadığı bedellerin kanıtlarını sigortacılara sağlar. SİGORTADAN YARARLANMA 10.Bu sigorta 10.1.adına veya menfaatine sigorta sözleşmesi yaptırılan kişi olarak tazminat talep eden sigortalıyı ya da (poliçeyi) devir alanı kapsar, 10.2 taşıyıcı veya (saklanması veya korunması için) yükün kendilerine bırakıldığı diğer kişiler için genişletilemez veya bunlar başka şekilde menfaat elde edemezler. HASARIN EN AZA İNDİRİLMESİ Sigortalının Görevi 11.Burada tazmin edilebilir zarar bakımından sigortalı ve adamları ve temsilcilerinin görevi 11.1.bu zararı önleme veya en aza indirme amacıyla makul olabilecek önlemleri almak ve 11.2.taşıyıcılara, (saklanması veya korunması için) yükün kendilerine bırakıldığı kişi veya diğer üçüncü kişilere karşı bütün hakların gereği gibi korunmasını ve kullanılmasını sağlamaktır. Sigortacılar, burada tazmin edilebilir herhangi zarara ek olarak, bu görevlerin yerine getirilmesi için uygun ve makul olarak katlanılan bütün masrafları sigortalıya öder. Feragat/ El Çekme 12.Sigortalı veya sigortacıların sigorta edilen şeyi kurtarma, koruma veya iyileştirme için aldıkları önlemler, bir haktan vazgeçme veya bırakmanın kabulü yahut diğer tarafın haklarını başka bir şekilde zarara uğratma olarak düşünülemez. GECİKMEDEN SAKINMAK 13.Sigortalının kendi denetimi altında olan her durumda makul çabuklukla hareket etmesi bu sigortanın bir koşuludur. YASA VE UYGULAMA 14.Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır. Not: 6.Kloz gereği sigortanın devamı istendiğinde veya 7 Kloz gereği varma yerinin değiştiği bildirildiğinde, bunu derhal sigortacılara bildirmek bir yükümlülüktür ve bu hak bu yükümlülüğün yerine getirilmesine bağlıdır. CL 386 No.lu Klozun çevirisidir 7

8 Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyet ve Terör Klozu Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın; grev, lokavt, iş anlaşmazlığı, kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen bütün zararlar teminata ilave edilmiştir. Teminat Dışında Kalan Haller: Kloz konusu olaylar sırasında olsa dahi, üretim düşmesi, sigortalı şeylerin kirlenmesi, paslanması, çürümesi kalite kaybı gibi dolaylı zararlar teminat dışındadır. İşbu grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri teminatı sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları'nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ek olarak bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir. Kötü Niyetli Hareketler Klozu: Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füruu dışındaki herhangi bir kimsenin kötü niyetli hareketi ile bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç bütün zararlar teminata ilave edilmiştir. Terör Klozu: Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde meydana gelen zararlar teminata ilave edilmiştir. Kloz konusu olayların doğrudan veya dolaylı sonucunda meydana gelse dahi, sigortalı kıymetlerin kısmen veya tamamen kullanılamaz hale gelmesine sebep olacak biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle ortaya çıkacak bütün zararlar teminat kapsamı dışındadır. Hasar Nedeniyle Yapılacak İkametgah Değişikliği Masrafları: Sigortalı mahalde, poliçede belirtilen Yangın ve poliçede temin edilmiş ek teminatlara bağlı olarak meydana gelen bir hasar neticesinde (tabii afetler hariç), binanın tamamen oturulamaz hale gelmiş olması nedeniyle, sigortalının ikametgah değiştirmek zorunda kaldığı hallerde yaptığı masraflar, poliçe teminat kapsamına giren hasar için ödenecek tazminatın %10' u ve her halükarda azami TL ' sına kadar ayrıca sigortalıya ikametgah değişikliği masrafı tazminatı olarak ödenir. Hava Taşıtları Klozu Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla Uçakların ve diğer hava taşıtlarının çarpması veya düşmesi ile bunlardan parça veya bir cisim düşmesi sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir. Teminat Dışında Kalan Haller Sigortalı, sigortalının usul ve füruu ile sigortalının çalıştırdığı veya fiil ve hareketlerinden sorumlu bulunduğu kimseler tarafından kullanılan taşıtların sebep olacağı zararlar. Hırsızlık Teminatı: Kıyafet değiştirerek veya selahiyetli olmaksızın sıfat takınarak yapılan hırsızlıklar ile sigortalının hizmetinde bulunan kimselerce yapılan hırsızlık hasarları ve tahribat poliçe kapsamındadır. A -Sigorta yerinde bulunan eşya ve mallar, hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs neticesinde meydana gelen maddi zararlara karşı, Hırsızlık sigortası Genel Şartları tahtında sigortalıdırlar. B -Hırsızlık sigortası sigortalı mahaldeki demirbaş ve emtiaları içermekte olup kasa ve veya yazar kasalardaki nakit ve kıymetli evraklar teminat kapsamı dışındadır. C - G.L. K.H.H. ve terör sonucu oluşan hırsızlıklar teminat dahilindedir. D - Hırsızlık Genel Şartları A.1-md hırsızlık teminatına dahildir. İstisnalar: Binaların eklentilerinde bulunan kıymetler, emniyeti suiistimal ve aşırma şeklinde olabilecek hasarlar teminat dışıdır. 8

9 Hırsızlık Teminatı: Hırsızlık teminatı sadece ev ve giyim eşyalarını kapsamaktadır. - Hisse senedi, tahvil ve kıymetli kağıtlar ( çek vb. Menkul kıymetler ), projeler, planlar, kalıplar, ticari defterler vb. Belgeler teminat kapsamı dışındadır. - İkametgah dahilinde bulunan nakit para azami olay başı ve yıllık toplam 100. TL'ile teminata dahil edilmiştir. - Ruhsatlı silah, cep telefonu, diz üstü bilgisayar gibi özellik arz eden eşyalar, poliçede belirtilmediği sürece teminat haricidir. Poliçede belirtilmeleri halinde ise, en az 100.-USD karşılığı TL. olmak uzere söz konusu eşyaya ait hasar tazminat bedelinin %25'i oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır. - Hırsızlık genel şartları çerçevesinde; ev eşyası arasında bulunabilecek sanat ve antika değeri olan tablo, koleksiyon, heykel, biblo, resim, kitap, gravür yazı, halı v.b. aksam ve teferruatları da dahil olmak üzere bilgisayar, video, video çekicisi, telsiz, televizyon, radyo, teyp, pikap, müzik seti, fotoğraf makinesi, film makinesi (gösterme veya çekme), dürbün ve mikroskop, kürk ve ipek halıların sigorta bedellerinin toplamı, toplam eşya bedelinin %25'i ile sınırlıdır. Kasa yada kilit altında bulundurmak şartı ile, gümüş ve sair kıymetli maden ile bunlardan mamul eşya, altın, mücevher, değerli taş, inci ve benzerlerinin sigorta bedelleri toplamı, toplam eşya bedelinin %10' u ile sınırlıdır. Not: Bu tip özellik arzeden eşyaların sigorta bedellerinin yukarıda belirtilen oranları aşması durumunda, bu tanıma giren eşyaların poliçede belirtilmesi ve ek prim alınması koşulu ile teminata dahil edilebilir. Hukuksal Koruma: 126 Sigortacı, sigortalının, sigortalı konut nedeniyle taraf olduğu sözleşmeler ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgisi olan hukuksal uyuşmazlıkların, sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve diğer edimleri olay başına ve yıllık toplam TL.'sına kadar üstlenir. INSTITUTE CARGO CALAUSES (A) 410 SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR Rizikolar 1.Bu sigorta, aşağıda 4, 5, 6 ve 7. Kloz un hükümleriyle istisna edilenler hariç, bütün rizikoların sigorta edilen şeye verdiği zıya veya hasarı kapsar. Müşterek Avarya 2.Bu sigorta, aşağıda 4, 5, 6 ve 7. Kloz da istisna edilenler hariç, her hangi sebepten meydana gelen zarardan kaçınma ya da kaçınmayla ilgili, taşıma sözleşmesine ve/veya düzenleyici yasa veya uygulamaya göre belirlenen veya kararlaştırılan, müşterek avarya ve kurtarma masraflarını kapsar. Her İkisi de Kusurlu Çatma Klozu 3.Bu sigorta, burada sigorta edilen her hangi riziko ile ilgili, taşıma sözleşmesindeki her hangi "Her İkisi de Kusurlu Çatma Klozu gereği sigortalıya düşen sorumluluğu tazmin der. Sözü edilen bu Kloz gereğince taşıyanların tazminat talebinde bulunmaları halinde, sigortalı bunu, masraf ve maliyeti kendilerine ait ve sigortalıyı savunma hakkına sahip sigortacılara bildirmeyi kabul eder. İSTİSNA EDİLENLER 4.Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakileri kapsamaz: 4.1.Sigortalının kasti (isteyerek) kötü hareketine yüklenebilen zıya, hasar veya masraf. 4.2.Sigorta edilen şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da olağan aşınma ve yıpranması. 4.3.Sigorta edilen şeyin sigortalı seferin olağan olaylarına dayanıklı olarak ambalajlanması veya hazırlanması, sigortalı veya adamları tarafından ya da bu sigorta başlamadan önce yapıldığında, ambalajlanması veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya, hasar veya masraf (Bu klozlar bakımından ambalaj konteynır içine yapılan istiflemeyi kapsar sayılır ve sigortalının adamları bağımsız yüklenicilere dahil edilemez). 4.4.Sigorta edilen şeyin gizli kusuru (ayıbı) veya niteliğinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf. 4.5.Sigortalı bir rizikodan olsa bile yakın nedeni gecikme olan zıya, hasar veya masraf. (yukarıdaki 2. Kloz gereği ödenebilen masraflar hariç) 4.6.Gemi sahipleri, idarecileri, kiracıları veya işleticilerin ödeme güçlerini yitirmeleri veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinin, seferin olağan devamına engel olduğunun, sigorta edilen şey gemiye yüklenirken sigortalıya bildirildiği veya sigortalının bunu işi gereği bilmesi gereken hallerde, gemi sahipleri, idarecileri, kiracıları 9

10 veya işleticilerin ödeme gücünü yitirmesi veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf. Bu istisna sigorta sözleşmesinin devredildiği, sigorta edilen şeyi geçerli bir sözleşme ile satın alan veya satın almayı kararlaştıran iyi niyetli tarafın tazminat talebine uygulanmaz. 4.7.Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer reaksiyon veya radyoaktif güç ya da madde içeren herhangi silah veya aygıt kullanımının neden olduğu veya bunlardan doğan, doğrudan ya da dolaylı, ziya, hasar veya masraf Bu sigorta hiç bir halde aşağıdakilerden doğan zıya, hasar veya masrafı kapsamaz: Sigorta edilen şey gemi veya diğer deniz taşıtına yüklenirken, sigortalının gemiveya diğer deniz taşıtının denize elverişsizliği ya da güvenle taşımaya uygun olmadığından haberi olduğunda Yükleme bu sigorta başlamadan önce veya sigortalı ya da adamları tarafından yapıldığında, kara taşıtları veya konteynırın sigorta edilen şeyi güvenle taşımaya uygun olmadığından, yükleme sırasında, sigortalı veya adamlarının haberleri olduğunda. 5.2.Yukarıdaki istisnası, sigorta sözleşmesinin devredildiği, sigorta edilen şeyi geçerli bir sözleşme ile satın alan veya satın almayı kararlaştıran iyi niyetli tarafın tazminat talebine uygulanmaz. 5.3.Sigortacılar, geminin denize elverişliliği ve sigorta edilen şeyi varma yerine taşımaya uygun olduğuna ilişkin örtülü (zımni) yükümlülüklere herhangi bir şekilde uyulmamasından vazgeçerler. 6.Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakilerin neden olduğu zıya, hasar veya masrafı kapsamaz: 6.1.Savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma, isyan veya bunlardan doğan iç kargaşalık ya da üstün bir gücün veya bu güce karşı yapılan herhangi bir düşmanca hareket. 6.2.Zorla tutma (zapt), el koyma, tutuklama, engelleme veya alıkoyma (korsanlık hariç) ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs. 6.3.Terk edilmiş mayınlar, torpiller, bombalar veya diğer terk edilmiş savaş silahları. 7.Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakileri kapsamaz: 7.1.Grevciler, lokavt edilmiş çalışanlar veya iş karışıklıkları, kargaşalık veya halk hareketlerine katılan kişilerin neden olduğu zıya, hasar veya masraf. 7.2.Grev, lokavt, iş karışıklıkları, kargaşalık veya halk hareketlerinin sonuçları olan zıya hasar veya masraf. 7.3.Her hangi yasal veya yasa dışı hükümeti güç veya zorla devirmek ya da etki altına almak için her hangi örgüt veya onunla ilişkili ya da onun adına hareket eden her hangi kişinin hareketi olan terörizmin neden olduğu zıya, hasar veya masraf. 7.4.Politik, ideolojik veya dinsel güdü ile hareket eden herhangi bir kişinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf. SÜRE Transit Klozu Bu sigorta, aşağıdaki 11. Kloz a bağlı olarak, sigorta edilen şeyin (sigorta sözleşmesinde belirlenen yerdeki) depo veya istif yerinde, seferin başlaması için taşıyıcı araca veya diğer taşıt aracına hemen yüklenmek amacıyla ilk hareket ettirildiğinde başlar,taşımanın alışılmış yolu boyunca devam eder ve aşağıdakilerden hangisi daha önce gerçekleşirse, ona göre sona erer Sigorta sözleşmesinde belirlenen varma yerindeki en son depo veya istif yerinde taşıyıcı araç veya diğer taşıt aracından boşaltılmanın tamamlanmasıyla Sigortalı veya adamlarının, sigorta sözleşmesinde belirlenen varma yerinde veya daha önce, seferin olağan yolundan başka bir yerde, depolama veya ayırma yahut dağıtım için kullanmak üzere seçtiği herhangi depo veya istif yerinde, taşıyıcı araç veya diğer taşıt aracından boşaltılmanın tamamlanmasıyla Sigortalı veya adamları, taşıyıcı araç veya diğer taşıt aracını ya da her hangi konteynırı, seferin olağan yolundan başka bir yerde, istif yeri olarak kullanmak üzere seçtiğinde Sigorta edilen şeyin son boşaltma limanında açık deniz gemisinden boşaltılmasının tamamlanmasını izleyen 60 günün sona ermesiyle. 8.2.Sigorta edilen şey son boşaltma limanında açık deniz gemisinden boşaltıldıktan sonra fakat bu sigorta sona ermeden önce, sigorta edilen varma yerinden başka bir yere gönderilecekse, bu sigorta o sırada Kloz larda şart koşulan sona erme hallerine bağlı kalır, sigorta edilen şeyin bu diğer varma yerine yapılan taşımanın başlaması amacıyla, ilk hareket ettirildiği andan öteye uzatılmaz. 8.3.Bu sigorta (yukarıdaki Kloz larda şart koşulan sona erme hallerine ve aşağıdaki 9. Kloz un hükümlerine bağlı olarak) sigortalının denetimi dışındaki gecikme, herhangi sapma, zorunlu boşaltma, tekrar 10

11 yükleme veya aktarma ve taşıma sözleşmesinde taşıyanlara tanınan bir hakkın kullanılmasından doğan yolculuktaki herhangi bir değişiklik sırasında geçerli olur. Taşıma Sözleşmesinin Sona Ermesi 9. Eğer sigortalının denetimi dışındaki olaylardan dolayı, taşıma sözleşmesi burada belirlenen varma yerinden başka bir liman veya yerde yahut taşıma yukarıda 8. Kloz da şart koşulduğu gibi sigorta edilen şey boşaltılmadan önce başka bir şekilde sona ererse, hemen sigortacılara haber verilmedikçe ve sigortanın devamı istenmedikçe, bu sigorta sona erer. Sigortanın devam etmesi istendiğinde, sigortacılar isterse ek prime bağlı olarak, bu sigorta ya 9.1.Sigorta edilen şey bu liman veya yerde satılıncaya ve teslim edilene kadar veya özellikle başka türlü kararlaştırılmadıkça, sigorta edilen şeyin bu liman veya yere varmasını izleyen 60 gün sona erinceye kadar, bunlardan hangisi daha önce olursa, veya 9.2.Eğer sigorta edilen şey sözü edilen 60 günlük süre içinde (veya bunun kararlaştırılan herhangi uzantısında) sigorta sözleşmesinde belirlenen varma yerine veya başka her hangi varma yerine gönderilirse, yukarıdaki 8. Kloz hükümlerine göre sona erinceye kadar yürürlükte kalır. Seferin Değişmesi Bu sigorta başladıktan sonra varma yeri sigortalı tarafından değiştirildiğinde bu, fiyat ve şartların kararlaştırılması için derhal sigortacılara bildirilmelidir. Böyle bir anlaşma sağlanmadan önce bir zarar olursa, sigorta yalnız makul ticari piyasa fiyatı ve koşullarıyla mümkünse sağlanabilir Sigorta edilen şey bu sigortada belirlenen sefere başladığında (8.1 Kloz una göre) gemisigortalı veya adamlarının bilgisi olmaksızın bir başka varma yerine doğru yola çıkarsa, buna rağmen, sefer başladığı anda bu sigorta başlamış sayılır. TAZMİNAT TALEPLERİ Sigorta Edilebilir Menfaat Bu sigorta gereğince tazminata hak kazanabilmek için sigortalı, zıya anında sigorta edilen şey üzerinde sigorta edilebilir bir menfaate sahip olmalıdır Sigortalı, yukarıdaki 11.1 Kloz una bağlı olarak, bu sigortanın kapsadığı süre içinde olan sigortalı zarara hak kazanır, bununla beraber zarar sigorta sözleşmesi yapılmadan önce olmuşsa, sigortalı zarardan haberli olmadıkça ve sigortacılar da habersiz ise, zarara hak kazanılır Gönderme Masrafları 12.Bu sigortanın kapsadığı bir rizikonun gerçekleşmesi sonucu, sigortalı sefer sigorta edilen şeyin bu sigorta gereği gönderildiği varma liman veya yerden başka bir yer veya limanda sona erdiğinde, sigortacılar sigorta edilen şeyin boşaltılma, depolanma ve burada sigorta edilen varma yerine gönderilmesi için katlanılan makul ve uygun her hangi ek masrafı karşılarlar. Müşterek Avarya ve kurtarma masraflarına uygulanmayan bu 12. Kloz, yukarıdaki 4, 5, 6 ve 7. Kloz ların içerdiği istisnalara bağlıdır ve sigortalı veya adamlarının kusuru, ihmali, ödeme gücünü yitirmesi veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinden doğan masrafları kapsamaz. Hükmi Tam Zıya 13.Sigorta edilen şeyin gerçek tam zıyaı kaçınılmaz gözükmedikçe veya kurtarma, yenileme ve varma yerine gönderme masraflarının varma yerindeki değerini aşmasından dolayı makul olarak terk edilmedikçe, hükmi tam zıya için tazminat talep edilemez. Artan Değer Eğer burada sigorta edilen şey üzerine, sigortalı tarafından herhangi "Artan Değer Sigortası" yaptırılırsa, sigorta edilen şeyin kararlaştırılan (mutabakatlı) değeri burada sigortalı toplam bedel ile zararı kapsayan bütün "Artan Değer Sigortaları" bedellerinin toplamına yükseltilmiş sayılır ve bu sigorta uyarınca sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin, bu toplam sigorta bedeline oranında olur. Tazminat talebi halinde sigortalı, bütün diğer sigortaların kapsadığı bedellerin kanıtlarını sigortacılara sağlar Bu sigorta Artan Değer [Sigortası] olduğunda aşağıdaki kloz uygulanır: Sigorta edilen şeyin kararlaştırılan (mutabakatlı) değeri, ilk sigortanın toplam bedeli ile sigortalı tarafından sigorta edilen şey üzerine yaptırılan ve zararı kapsayan bütün "Artan Değer Sigortaları" bedellerinin toplamına eşit sayılır ve bu sigorta uyarınca sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin bu toplam sigorta bedeline oranında olur. Tazminat talebi halinde sigortalı, bütün diğer sigortaların kapsadığı bedellerin kanıtlarını sigortacılara sağlar. 11

12 SİGORTADAN YARARLANMA 15.Bu sigorta 15.1.Adına veya menfaatine sigorta sözleşmesi yaptırılan kişi olarak tazminat talep eden sigortalıyı ya da (poliçeyi) devir alanı kapsar, 15.2.Taşıyıcı veya (saklanması veya korunması için) yükün kendilerine bırakıldığı diğer kişileri kapsayacak şekilde genişletilemez veya bunlar başka şekilde menfaat elde edemezler. ZARARLARIN EN AZA İNDİRİLMESİ Sigortalının Görevi 16.Burada tazmin edilebilir zarar bakımından sigortalı ve adamları ve temsilcilerinin görevi 16.1.Bu zararı önleme veya en aza indirme amacıyla makul olabilecek önlemleri almak ve 16.2.Taşıyıcılara, (saklanması veya korunması için) yükün kendilerine bırakıldığı kişi veya diğer üçüncü kişilere karşı bütün hakların gereği gibi korunmasını ve kullanılmasını sağlamaktır. Sigortacılar, burada tazmin edilebilir herhangi zarara ek olarak, bu görevlerin yerine getirilmesi için uygun ve makul olarak katlanılan bütün masrafları karşılarlar. Feragat/El Çekme 17.Sigortalı veya sigortacıların sigorta edilen şeyi kurtarma, koruma veya iyileştirme için aldıkları önlemler, bir haktan vazgeçme veya bırakmanın kabulü yahut diğer tarafın haklarını başka bir şekilde zarara uğratma olarak düşünülemez. GECİKMEDEN SAKINMAK 18.Sigortalının kendi denetimi altında olan her durumda makul hızla hareket etmesi bu sigortanın bir koşuludur. YASA VE UYGULAMA 19.Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır. Not : 9. Kloz gereği sigortanın devamı istendiğinde veya 10 Kloz gereği varma yerinin değiştirildiği bildirildiğinde, bunu derhal sigortacılara bildirmek bir yükümlülüktür ve bu hak bu yükümlülüğün yerine getirilmesine bağlıdır. INSTITUTE CARGO CALAUSES (C) 410 SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR Rizikolar 1. Bu sigorta, aşağıda 4, 5, 6 ve 7. Kloz lardaki hükümlerle istisna edilenler hariç 1.1. sigorta edilen şeyin makul olarak aşağıdakilere yüklenebilen zıya veya hasarı kapsar: Yangın veya patlama Gemi veya diğer deniz taşıtının karaya vurması, oturması, batması veya alabora olması Kara taşıtının devrilmesi veya raydan çıkması Gemi veya diğer deniz taşıtı ya da kara taşıtının sudan başka her hangi dış nesneye değmesi veya çatması Yükün bir tehlike limanında boşaltılması Sigorta edilen şeyin aşağıdakiler uğradığı zıya veya hasarı kapsar: Müşterek avarya fedakarlığı Denize yük atılması veya dalgalar tarafından denize sürüklenmesi. Müşterek Avarya 2. Bu sigorta, aşağıda 4, 5, 6 ve 7. Kloz da istisna edilenler hariç, her hangi sebepten meydana gelen zarardan kaçınma ya da kaçınmayla ilgili, navlun sözleşmesine ve / veya düzenleyici yasa veya uygulamaya göre belirlenen veya kararlaştırılan, müşterek avarya ve kurtarma masraflarını kapsar. Her İkisi de Kusurlu Çatma Klozu 3. Bu sigorta, burada sigorta edilen her hangi riziko ile ilgili, taşıma sözleşmesindeki her hangi "Her İkisi de Kusurlu Çatma Klozu gereği sigortalıya düşen sorumluluğu tazmin der. Sözü edilen bu Kloz gereğince taşıyanların tazminat talebinde bulunmaları halinde, sigortalı bunu, masraf ve maliyeti kendilerine ait ve sigortalıyı savunma hakkına sahip sigortacılara bildirmeyi kabul eder. İSTİSNA EDİLENLER 4. Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakileri kapsamaz: 4.1. Sigortalının kasti (isteyerek) kötü hareketine yüklenebilen zıya, hasar veya masraf Sigorta edilen şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da aşınma ve yıpranması Sigorta edilen şeyin sigortalı seferin olağan olaylarına dayanıklı olarak ambalajlanması veya hazırlanması, sigortalı veya adamları tarafından ya da bu sigorta başlamadan önce yapıldığında, ambalajlanması veya 12

13 hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya, hasar veya masraf. (Bu klozlar bakımından ambalaj konteynır içine yapılan istiflemeyi kapsar sayılır ve sigortalının adamları bağımsız yüklenicilere dahil edilemez.) 4.4. Sigortalı şeyin gizli kusuru (ayıbı) veya niteliğinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf Sigortalı bir rizikodan olsa bile yakın nedeni gecikme olan zıya, hasar veya masraf. (yukarıdaki 2. Kloz gereği ödenebilen masraflar hariç) 4.6. Gemi sahipleri, idarecileri, kiracıları veya işleticilerin ödeme güçlerini yitirmeleri veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinin, seferin olağan devamına engel olduğunun, sigorta edilen şey gemiye yüklenirken sigortalıya bildirildiği veya sigortalının bunu iş gereği bilmesi gereken hallerde, gemi sahipleri, idarecileri, kiracıları veya işleticilerin ödeme gücünü yitirmesi veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf. Bu istisna sigorta sözleşmesinin devredildiği, sigorta edilen şeyi geçerli bir sözleşme ile satın alan veya satın almayı kararlaştıran iyi niyetli tarafın tazminat talebine uygulanmaz Her hangi bir kişi ya da kişilerin haksız fiili sonucu sigorta edilen şeye veya onun her hangi kısmına bilerek zarar vermesi ya da yok etmesi Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer reaksiyon veya radyoaktif güç ya da madde içeren herhangi silah veya aygıt kullanımın neden olduğu veya bunlardan doğan, doğrudan ya da dolaylı, zıya, hasar veya masraf Bu sigorta hiç bir halde aşağıdakilerden doğan zıya, hasar veya masrafı kapsamaz: Sigortalının, sigorta edilen şey gemi veya diğer deniz taşıtına yüklenirken, gemi veya diğer deniz taşıtının denize elverişsizliği ya da güvenle taşımaya uygun olmadığından haberi olduğunda Yükleme bu sigorta başlamadan önce veya sigortalı ya da adamları tarafından yapıldığında, kara taşıtları veya konteynırın sigorta edilen şeyi güvenle taşımaya uygun olmadığından, yükleme sırasında, sigortalı veya adamlarının haberleri olduğunda Yukarıdaki istisnası, sigorta sözleşmesinin devredildiği, sigorta edilen şeyi geçerli bir sözleşme ile satın alan veya satın almayı kararlaştıran iyi niyetli tarafın tazminat talebine uygulanmaz Sigortacılar, geminin denize elverişliliği ve sigorta edilen şeyi varma yerine taşımaya uygun olduğuna ilişkin örtülü (zımni) yükümlülüklere herhangi bir şekilde uyulmamasından vazgeçerler. 6. Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakilerin neden olduğu zıya, hasar veya masrafı kapsamaz: 6.1. Savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma, isyan veya bunlardan doğan iç kargaşalık ya da üstün bir gücün veya bu güce karşı yapılan herhangi bir düşmanca hareket Zorla tutma (zapt), el koyma, tutuklama, engelleme veya alıkoyma ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs Terk edilmiş mayınlar, torpiller, bombalar veya diğer terk edilmiş savaş silahları. 7. Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakileri kapsamaz: 7.1. Grevciler, lokavt edilmiş çalışanlar veya iş karışıklıkları, kargaşalık veya halk hareketlerine katılan kişilerin neden olduğu zıya, hasar veya masraf Grev, lokavt, iş karışıklıkları, kargaşalık veya halk hareketlerinin sonuçları olan zıya hasar veya masraf her hangi yasal veya yasa dışı hükümeti güç veya zorla devirmek ya da etki altına almak için her hangi örgüt veya onunla ilişkili ya da onun adına hareket eden her hangi kişinin hareketi olan terörizmin neden olduğu zıya hasar veya masraf Politik, ideolojik veya dinsel güdü ile hareket eden herhangi bir kişinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf. SÜRE Transit Klozu Bu sigorta, aşağıdaki 11. Kloz a bağlı olarak, sigorta edilen şeyin (sigorta sözleşmesinde belirlenen yerdeki) depo veya istif yerinde, seferin başlaması için taşıyıcı araca veya diğer taşıt aracına hemen yüklenmek amacıyla ilk hareket ettirildiğinde başlar, taşımanın alışılmış yolu boyunca devam eder ve aşağıdakilerden hangisi daha önce gerçekleşirse, ona göre sona erer Sigorta sözleşmesinde belirlenen varma yerindeki en son depo veya istif yerinde taşıyıcı araç veya diğer taşıt aracından boşaltılmanın tamamlanmasıyla Sigortalı veya adamlarının, sigorta sözleşmesinde belirlenen varma yerinde veya daha önce seferin olağan yolundan başka bir yerde, depolama veya ayırma yahut dağıtım için kullanmak üzere seçtiği herhangi depo veya istif yerinde, taşıyıcı araç veya diğer taşıt aracından boşaltılmanın tamamlanmasıyla. 13

14 Sigortalı veya adamları, taşıyıcı araç veya diğer taşıt aracını ya da her hangi konteynırı, seferin olağan yolundan başka bir yerde, istif yeri olarak kullanmak üzere seçtiğinde Sigorta edilen şeyin son boşaltma limanında açık deniz gemisinden boşaltılmasının tamamlanmasını izleyen 60 günün sona ermesiyle Sigorta edilen şey son boşaltma limanında açık deniz gemisinden boşaltıldıktan sonra fakat bu sigorta sona ermeden önce, sigorta edilen varma yerinden başka bir yere gönderilecekse, bu sigorta o sırada Kloz larında şart koşulan sona erme hallerine bağlı kalır, sigorta edilen şeyin bu diğer varma yerine yapılan taşımanın başlaması amacıyla, ilk hareket ettirildiği andan öteye uzatılmaz Bu sigorta (yukarıdaki Kloz larında şart koşulan sona erme hallerine ve aşağıdaki 9. Kloz un hükümlerine bağlı olarak) sigortalının denetimi dışındaki gecikme, herhangi sapma, zorunlu boşaltma, tekrar yükleme veya aktarma ve taşıma sözleşmesinde taşıyanlara tanınan bir hakkın kullanılmasından doğan yolculuktaki herhangi bir değişiklik sırasında da geçerlidir. Taşıma Sözleşmesinin Sona Ermesi 9. Eğer sigortalının denetimi dışındaki olaylardan dolayı, taşıma sözleşmesi burada belirlenen varma yerinden başka bir liman veya yerde yahut taşıma yukarıda 8. Kloz da şart koşulduğu gibi sigorta edilen şey boşaltılmadan önce başka bir şekilde sona ererse, hemen sigortacılara haber verilmedikçe ve sigortanın devamı istenmedikçe, bu sigorta sona erer. Sigortanın devamı istendiğinde, sigortacılar isterse bir ek prime bağlı olarak, bu sigorta ya 9.1. sigorta edilen şey bu liman veya yerde satılıncaya ve teslim edilene kadar veya özellikle başka türlü kararlaştırılmadıkça, sigorta edilen şeyin bu liman veya yere varmasını izleyen 60 gün sona erinceye kadar,bunlardan hangisi daha önce olursa, veya 9.2. eğer sigorta edilen şey sözü edilen 60 günlük süre içinde (veya bunun kararlaştırılan herhangi uzantısında) sigorta sözleşmesinde belirlenen varma yerine veya başka herhangi varma yerine gönderilirse, yukarıdaki 8. Kloz hükümlerine göre sona erinceye kadar yürürlükte kalır. Seferin Değişmesi Bu sigorta başladıktan sonra varma yeri sigortalı tarafından değiştirildiğinde bu, fiyat ve şartların kararlaştırılması için derhal sigortacılara bildirilmelidir. Böyle bir anlaşma sağlanmadan önce bir zarar olursa, sigorta yalnız makul ticari piyasa fiyatı ve koşullarıyla mümkünse sağlanabilir Sigorta edilen şey bu sigortada belirlenen sefere başladığında (8.1 Kloz una göre) gemi sigortalı veya adamlarının bilgisi olmaksızın bir başka varma yerine doğru yola çıkarsa, buna rağmen, sefer başladığı anda bu sigorta başlamış sayılır. TAZMİNAT TALEPLERİ Sigorta Edilebilir Menfaat Bu sigorta gereğince tazminata hak kazanabilmek için sigortalı zıya anında sigorta edilen şey üzerinde, sigorta edilebilir bir menfaate sahip olmalıdır Sigortalı, yukarıdaki 11.1 Kloz una bağlı olarak, bu sigortanın kapsadığı süre içinde olan sigortalı zarara hak kazanır, bununla beraber zarar sigorta sözleşmesi yapılmadan önce olmuşsa, sigortalı zarardan haberli olmadıkça ve sigortacılar da habersiz ise, zarara hak kazanılır. Gönderme Masrafları 12. Bu sigortanın kapsadığı bir rizikonun gerçekleşmesi sonucu, sigortalı sefer sigorta edilen şeyin bu sigorta gereği gönderildiği varma liman veya yerden başka bir yer veya limanda sona erdiğinde, sigortacılar sigorta edilen şeyin boşaltılma, depolanma ve burada sigorta edilen varma yerine gönderilmesi için katlanılan makul ve uygun her hangi ek masrafı karşılarlar. Müşterek Avarya ve kurtarma masraflarına uygulanmayan bu 12. Kloz, yukarıdaki 4, 5, 6 ve 7. Kloz ların içerdiği istisnalara bağlıdır ve sigortalı veya adamlarının kusuru, ihmali, ödeme gücünü yitirmesi veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinden doğan masrafları kapsamaz. Hükmi Tam Zıya 13. Sigorta edilen şeyin gerçek tam zıyaı kaçınılmaz gözükmedikçe veya kurtarma, yenileme ve varma yerine gönderme masraflarının varma yerindeki değerini aşmasından dolayı makul olarak terk edilmedikçe, hükmi tam zıya için tazminat talep edilemez. Artan Değer Eğer burada sigorta edilen şey üzerine, sigortalı tarafından herhangi "Artan Değer Sigortası" yaptırılırsa, sigorta edilen şeyin kararlaştırılan (mutabakatlı) değeri burada sigortalı toplam bedel ile zararı kapsayan bütün 14

15 "Artan Değer Sigortaları" bedellerinin toplamına yükseltilmiş sayılır ve bu sigorta uyarınca sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin, bu toplam sigorta bedeline oranında olur. Tazminat talebi halinde sigortalı, bütün diğer sigortaların kapsadığı bedellerin kanıtlarını sigortacılara sağlar Bu sigorta Artan Değer [Sigortası] olduğunda aşağıdaki kloz uygulanır: Sigorta edilen şeyin kararlaştırılan (mutabakatlı) değeri, ilk sigortanın toplam bedeli ile sigortalı tarafından sigorta edilen şey üzerine yaptırılan ve zararı kapsayan bütün "Artan Değer Sigortaları" bedellerinin toplamına eşit sayılır ve bu sigorta uyarınca sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin bu toplam sigorta bedeline oranında olur. Tazminat talebi halinde sigortalı, bütün diğer sigortaların kapsadığı bedellerin kanıtlarını sigortacılara sağlar. SİGORTADAN YARARLANMA 15. Bu sigorta15.1. adına veya menfaatine sigorta sözleşmesi yaptırılan kişi olarak tazminat talep eden sigortalıyı ya da (poliçeyi) devir alanı kapsar, taşıyıcı veya (saklanması veya korunması için) yükün kendilerine bırakıldığı diğer kişileri kapsayacak şekilde genişletilemez veya bunlar başka şekilde menfaat elde edemezler. ZARARLARIN EN AZA İNDİRİLMESİ Sigortalının Görevi 16. Burada tazmin edilebilir zarar bakımından sigortalı ve adamları ve temsilcilerinin görevi bu zararı önleme veya en aza indirme amacıyla makul olabilecek önlemleri almak ve taşıyıcılara, (saklanması veya korunması için) yükün kendilerine bırakıldığı kişi veya diğer üçüncü kişilere karşı bütün hakların gereği gibi korunmasını ve kullanılmasını sağlamaktır. Sigortacılar, burada tazmin edilebilir herhangi zarara ek olarak, bu görevlerin yerine getirilmesi için uygun ve makul olarak katlanılan bütün masrafları sigortalıya öder. Feragat / El Çekme 17. Sigortalı veya sigortacıların sigorta edilen şeyi kurtarma, koruma veya iyileştirme için aldıkları önlemler, bir haktan vazgeçme veya bırakmanın kabulü yahut diğer tarafın haklarını başka bir şekilde zarara uğratma olarak düşünülemez. GECİKMEDEN SAKINMAK 18. Sigortalının kendi denetimi altında olan her durumda makul hızla hareket etmesi bu sigortanın bir koşuludur. YASA VE UYGULAMA 19. Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır. Not : 9. Kloz gereği sigortanın devamı istendiğinde veya 10 Kloz gereği varma yerinin değiştiği bildirildiğinde, bunu derhal sigortacılara bildirmek bir yükümlülüktür ve bu hak bu yükümlülüğün yerine getirilmesine bağlıdır. INSTITUTE CARGO CLAUSES [AIR] 410 [Excluding sending by post] SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR Rizikolar 1. Bu sigorta, aşağıda 3, 4 ve 5. Kloz ların hükümleriyle istisna edilenler hariç, bütün rizikoların sigorta edilen şeye verdiği zıya veya hasarı kapsar. Kurtarma Masrafları 2. Bu sigorta, aşağıda 3, 4 ve 5. Kloz larda istisna edilenler hariç, her hangi sebepten meydana gelen zarardan kaçınma veya kaçınma ile ilgili, kurtarma masraflarını kapsar. İSTİSNA EDİLENLER 3. Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakileri kapsamaz: 3.1. Sigortalının kasti (isteyerek) hareketine yüklenebilen zıya, hasar veya masraf Sigorta edilen şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da olağan aşınma ve yıpranması Sigorta edilen şeyin, sigortalı seferin olağan olaylarına dayanıklı olarak ambalajlanması veya hazırlanması, sigortalı veya adamları tarafından ya da bu sigorta başlamadan önce yapıldığında, ambalajlanması veya hazırlanmasındakiyetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya, hasar veya masraf.(bu klozlarbakımından ambalaj konteynır içine yapılan istiflemeyi kapsar sayılır ve sigortalının adamları bağımsız yüklenicilere dahil edilemez.) 3.4. Sigortalı şeyin gizli kusuru (ayıbı) veya niteliğinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf Yükleme bu sigorta başlamadan önce veya sigortalı ya da adamları tarafından yapıldığında, hava veya kara taşıtı ya da konteynırın sigorta edilen şeyi güven içinde taşımaya uygun olmadığından, yükleme sırasında, sigortalı 15

16 veya adamları haberli ise bu uygunsuzluktan doğan zıya, hasar veya masraf.bu istisna sigorta sözleşmesinin devredildiği, sigorta edilen şeyi geçerli birsözleşme ile satın alan veya satın almayı kararlaştıran iyi niyetli tarafın tazminat talebine uygulanmaz Sigortalı bir rizikodan olsa bile yakın nedeni gecikme olan zıya, hasar veyamasraf Hava taşıtı sahipleri, idarecileri, kiracıları veya işleticilerinin ödeme güçleriniyitirmeleri veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinin, taşımanın olağandevamına engel olduğunun, sigorta edilen şey hava taşıtına yüklenirken sigortalıya bildirildiği ya da sigortalının işi gereği bunu bilmesi gereken hallerde, hava taşıtı sahipleri, idarecileri, kiracıları veya işleticilerin ödeme gücünü yitirmesi veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf. Bu istisna sigorta sözleşmesinin devredildiği, sigorta edilen şeyi geçerli bir sözleşme ile satın alan veya satın almayı kararlaştıran iyi niyetli tarafın tazminat talebine uygulanmaz Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer reaksiyon veya radyoaktif güç ya da madde içeren herhangi silah veya aygıt kullanımın neden olduğu veya bunlardan doğan, doğrudan ya da dolaylı, zıya, hasar veya masraf. 4. Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakilerin neden olduğu zıya, hasar veya masrafı kapsamaz: 4.1. Savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma, isyan veya bunlardan doğan iç kargaşa ya da üstün bir gücün veya bu güce karşı yapılan herhangi bir düşmanca hareket Zorla tutma (zapt), el koyma, tutuklama, engelleme veya alıkoyma (korsanlık hariç) ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs Terk edilmiş mayınlar, torpiller, bombalar veya terk edilmiş diğer savaş silahlar. 5. Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakileri kapsamaz: 5.1. Grevciler, lokavt edilmiş işçiler veya iş karışıklıkları, kargaşa veya halk hareketlerine katılan kişilerin neden olduğu zıya, hasar veya masraf Grev, lokavt, iş karışıklıkları, kargaşa veya halk hareketlerinin sonucu zıya, hasar veya masraf Her hangi yasal veya yasa dışı hükümeti güç veya zorla devirmek ya da etki altına almak için her hangi örgüt veya onunla ilişkili ya da onun adına hareket eden herhangi kişinin hareketi olan terörizmin neden olduğu zıya, hasar veya masraf Politik, ideolojik veya dinsel güdü ile hareket eden herhangi bir kişinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf. SÜRE Transit Klozu Bu sigorta, aşağıdaki 9. Kloz a bağlı olarak, sigorta edilen şeyin (sigorta sözleşmesinde belirlenen yerdeki) depo, bina veya istif yerinde, seferin başlaması için taşıyıcı araca veya diğer taşıt aracına hemen yüklenmek amacıyla ilk hareket ettirildiğinde başlar, taşımanın alışılmış yolu boyunca devam eder ve aşağıdakilerden hangisi daha önce gerçekleşirse ona göre, sona erer Sigorta sözleşmesinde belirlenen varma yerindeki en son depo, bina veya istif yerinde taşıyıcı araç veya diğer taşıt aracından boşaltılmanın tamamlanmasıyla Sigortalı veya adamlarının, sigorta sözleşmesinde belirlenen varma yerinde veya daha önce seferin olağan yolundan başka bir yerde, depolama veya ayırma yahut dağıtım için kullanmak üzere seçtiği herhangi depo, bina veya istif yerinde, taşıyıcı araç veya diğer taşıt aracından boşaltılmanın tamamlanmasıyla Sigortalı veya adamlarının, taşıyıcı araç veya diğer taşıt aracını ya da her hangi konteynırı, seferin olağan yolundan başka bir yerde, istif yeri olarak kullanmak üzere seçtiğinde Sigorta edilen şeyin son boşaltma yerinde hava taşıtından boşaltılmasının tamamlanmasını izleyen 30 günün sona ermesiyle Sigorta edilen şey son boşaltma yerinde hava taşıtından boşaltıldıktan sonra fakat bu sigorta sona ermeden önce, sigorta edilen varma yerinden başka bir yere gönderilecekse, bu sigorta o sırada Kloz larda şart koşulan sona erme hallerine bağlı kalır, sigorta edilen şey bu diğer varma yerine yapılan taşımanın başlaması amacıyla ilk hareket ettirildiği andan öteye uzatılmaz Bu sigorta (yukarıdaki Kloz larında şart koşulan sona erme hallerine ve aşağıdaki 7. Kloz un hükümlerine bağlı olarak) sigortalının denetimi dışındaki gecikme, her hangi sapma, zorunlu boşaltma, tekrar yükleme veya aktarma ve taşıma sözleşmesinde havayolu taşıyanlarına tanınan bir hakkın kullanılmasından doğan yolculuktaki herhangi bir değişiklik sırasında da geçerlidir. Taşıma Sözleşmesinin Sona Ermesi 7. Eğer sigortalının denetimi dışındaki olaylardan dolayı, taşıma sözleşmesi burada belirlenen varma yerinden başka yerde ya da taşıma yukarıda 6. Kloz da şart koşulduğu gibi sigorta edilen 16

17 şey boşaltılmadan önce başka bir şekilde sona ererse, hemensigortacılara haber verilmedikçe ve sigortanın devamı istenmedikçe, bu sigorta sona erer. Sigortanın devam etmesi istendiğinde, o zaman bu sigorta, sigortacılar isterse bir ek prime bağlı olarak, ya 7.1. sigorta edilen şey bu yerde satılıncaya ve teslim edilene kadar veya özellikle başka türlü kararlaştırılmadıkça, sigorta edilen şeyin bu yere varmasını izleyen 30 gün sona erinceye kadar, bunlardan hangisi daha önce olursa, veya 7.2. eğer sigorta edilen şey sözü edilen 30 günlük süre içinde (veya bunun kararlaştırılan herhangi uzantısında) sigorta sözleşmesinde belirlenen varma yerine veya başka herhangi varma yerine gönderilirse, yukarıdaki 6. Kloz un hükümlerine uygun olarak sona erinceye kadar yürürlükte kalır. Seferin Değişmesi Bu sigorta başladıktan sonra varma yeri sigortalı tarafından değiştirildiğinde bu, fiyat ve şartların kararlaştırılması için derhal sigortacılara bildirilmelidir. Böyle bir anlaşma sağlanmadan önce bir zarar olursa, sigorta yalnız makul ticari piyasa fiyatı ve koşullarıyla mümkünse sağlanabilir Sigorta edilen şey bu sigortada belirlenen sefere başladığında (6.1 Kloz una göre) hava taşıtı sigortalı veya adamlarının bilgisi olmaksızın bir başka varma yerine doğru yola çıkarsa, buna rağmen, sefer başladığı anda bu sigorta başlamış sayılır. TAZMİNAT TALEPLERİ Sigorta Edilebilir Menfaat Bu sigorta gereğince tazminata hak kazanabilmek için sigortalı, zıya anında sigorta edilen şey üzerinde, sigorta edilebilir bir menfaate sahip olmalıdır Sigortalı, yukarıdaki 9.1. Kloz a bağlı olarak, bu sigortanın kapsadığı süre içinde olan sigortalı zarara hak kazanır, bununla beraber zarar sigorta sözleşmesi yapılmadan önce olmuşsa, sigortalı zarardan haberli olmadıkça ve sigortacılar da habersiz ise, zarara hak kazanılır. Gönderme Masrafları 10. Bu sigortanın kapsadığı bir rizikonun gerçekleşmesi sonucu, sigortalı sefer, burada sigorta edilen şeyin bu sigorta gereği gönderildiği yerden bir başka yerde sona erdiğinde, sigortacılar sigorta edilen şeyin boşaltılma, depolanma ve burada sigorta edilen varma yerine gönderilmesi için katlanılan makul ve uygun her hangi ek masrafı karşılarlar. Kurtarma masraflarına uygulanmayan bu 10. Kloz, yukarıda 3, 4 ve 5. Kloz ların içerdiği istisnalara bağlıdır ve sigortalı veya adamlarının kusuru, ihmali, ödeme gücünü yitirmesi veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinden doğan masrafları kapsamaz. Hükmi Tam Zıya 11. Sigorta edilen şeyin gerçek tam zıyaı kaçınılmaz gözükmedikçe veya kurtarma, yenileme ve varma yerine gönderme masraflarının, varma yerindeki değerini aşmasından dolayı makul olarak terk edilmedikçe, hükmi tam zıya için tazminat talep edilemez. Artan Değer Eğer burada sigorta edilen şey üzerine sigortalı tarafından herhangi "Artan Değer Sigortası" yaptırılırsa, sigorta edilen şeyin kararlaştırılan (mutabakatlı) değeri burada sigortalı toplam bedel ile zararı kapsayan bütün Artan Değer Sigortaları" bedellerinin toplamına yükseltilmiş sayılır ve bu sigorta uyarınca sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin bu toplam sigorta bedeline oranında olur. Tazminat talebi halinde sigortalı, bütün diğer sigortaların kapsadığı bedellerin kanıtlarını sigortacılara sağlar Bu sigorta Artan Değer [Sigortası] olduğunda aşağıdaki kloz uygulanır: Sigorta edilen şeyin kararlaştırılan (mutabakatlı) değeri, ilk sigortanın toplam bedeli ile sigortalı tarafından sigorta edilen şey üzerine yaptırılan ve zararı kapsayan bütün Artan Değer Sigortaları" bedellerinin toplamına eşit sayılır ve bu sigorta uyarınca sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin bu toplam sigorta bedeline oranında olur. Tazminat talebi halinde sigortalı, bütün diğer sigortaların kapsadığı bedellerin kanıtlarını sigortacılara sağlar. SİGORTADAN YARARLANMAK 13. Bu sigorta adına veya menfaatine sigorta sözleşmesi yaptırılan kişi olarak tazminat talep eden sigortalıyı ya da (poliçeyi) devir alanı kapsar, taşıyıcı veya (saklanması veya korunması için) yükün kendilerine bırakıldığı diğer kişileri kapsayacak şekilde genişletilemez veya bunlar başka şekilde menfaat elde edemezler. ZARARLARIN EN AZA İNDİRİLMESİ Sigortalının Görevi 17

18 14. Burada tazmin edilebilir zarar bakımından sigortalı, adamları ve temsilcilerinin görevi bu zararı önleme veya en aza indirme amacıyla makul olabilecek önlemleri almak ve taşıyıcılara, (saklanması veya korunması için) yükün kendilerine bırakıldığı kişi veya diğer üçüncü kişilere karşı bütün hakların gereği gibi korunmasını ve kullanılmasını sağlamaktır. Sigortacılar, burada tazmin edilebilir herhangi zarara ek olarak, bu görevlerin yerine getirilmesi için makul ve uygun olarak katlanılan bütün masrafları sigortalıya öderler. Feragat / El çekme 15. Sigortalı veya sigortacıların sigorta edilen şeyi kurtarma, koruma ya da iyileştirme için aldıkları önlemler bir haktan vazgeçme veya bırakmanın kabulü yahut diğer tarafın haklarını başka bir şekilde zarara uğratma olarak düşünülemez. GECİKMEDEN SAKINMAK 16. Sigortalının kendi denetimi altında olan her durumda, makul hızla hareket etmesi bu sigortanın bir koşuludur. YASA VE UYGULAMA 17. Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır. Not : 7. Kloz gereği sigortanın devamı istendiğinde veya 8. Kloz gereği varma yerinin değiştirildiği bildirildiğinde, bunu derhal sigortacılara bildirmek bir yükümlülüktür ve bu hak bu yükümlülüğün yerine getirilmesine bağlıdır. INSTITUTE CARGO CALAUSES (B) 410 SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR Rizikolar 1. Bu sigorta, aşağıda 4, 5, 6 ve 7. Kloz daki hükümlerle istisna edilenler hariç, 1.1. sigorta edilen şeyin makul olarak aşağıdakilere yüklenebilen zıya veya hasarını kapsar: Yangın veya patlama Gemi veya diğer deniz taşıtının karaya vurması, oturması, batması veya alabora olması., Kara taşıtının devrilmesi veya raydan çıkması Gemi veya diğer deniz taşıtı ya da kara taşıtının sudan başka her hangi dış nesneye değmesi veya çatması Yükün bir tehlike limanında boşaltılması deprem, yanardağ püskürmesi veya yıldırım sigorta edilen şeyin aşağıdakiler nedeniyle uğradığı zıya veya hasarı kapsar: Müşterek avarya fedakarlığı Denize yük atılması veya dalgalar tarafından denize sürüklenme Gemi veya diğer deniz taşıtının ambarına, kara taşıtı, konteynır veya depolama yerine deniz, göl, veya ırmak suyunun girmesi Her hangi kolinin gemi veya diğer deniz taşıtına yüklenirken veya boşaltılırken düşmesi ya da güverteden aşarken kaybolması nedeniyle tam zıyaı. Müşterek Avarya 2. Bu sigorta, aşağıda 4, 5, 6 ve 7. Kloz da istisna edilenler hariç, her hangi sebepten meydana gelen zarardan kaçınma ya da kaçınmayla ilgili, navlun sözleşmesine ve / veya düzenleyici yasa veya uygulamaya göre belirlenen veya kararlaştırılan müşterek avarya ve kurtarma masraflarını kapsar. Her İkisi de Kusurlu Çatma Klozu 3. Bu sigorta, burada sigorta edilen her hangi riziko ile ilgili, taşıma sözleşmesindeki her hangi "Her İkisi de Kusurlu Çatma Klozu gereği sigortalıya düşen sorumluluğu tazmin eder. Sözü edilen bu Kloz gereğince taşıyanların tazminat talebinde bulunmaları halinde, sigortalı bunu, masraf ve maliyeti kendilerine ait ve sigortalıyı savunma hakkına sahip, sigortacılara bildirmeyi kabul eder. İSTİSNA EDİLENLER 4. Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakileri kapsamaz: 4.1. Sigortalının kasti (isteyerek) kötü hareketine yüklenebilen zıya, hasar veya masraf Sigorta edilen şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da olağan aşınma ve yıpranması Sigorta edilen şeyin, bu sigorta başlamadan önce veya sigortalı ya da adamları tarafından yapılan, sigortalı seferin olağan olaylarına karşı dayanıklı olarak ambalajlanması veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya, hasar veya masraf. (Bu klozlar bakımından ambalaj konteynır içine yapılan istiflemeyi kapsar sayılır ve sigortalının adamları bağımsız yüklenicilere dahil edilemez.) 4.4. Sigorta edilen şeyin gizli kusuru (ayıbı) veya niteliğinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf. 18

19 4.5. Sigortalı bir rizikodan olsa bile yakın nedeni gecikme olan zıya, hasar veya masraf. (yukarıdaki 2. Kloz gereği ödenebilen masraflar hariç) 4.6. Gemi sahipleri, idarecileri, kiracıları veya işleticilerin ödeme güçlerini yitirmeleri veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinin, seferin olağan devamına engel olduğunun, sigorta edilen şey gemiye yüklenirken sigortalıya bildirildiği veya sigortalının bunu işi gereği bilmesi gereken hallerde, gemi sahipleri, idarecileri, kiracıları veya işleticilerin ödeme gücünü yitirmesi veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf. Bu istisna sigorta sözleşmesinin devredildiği, sigorta edilen şeyi geçerli bir sözleşme ile satın alan veya satın almayı kararlaştıran iyi niyetli tarafın tazminat talebine uygulanmaz Her hangi bir kişi ya da kişilerin haksız fiili sonucu sigorta edilen şeye veya onun her hangi kısmına bilerek zarar vermesi ya da yok etmesi Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer reaksiyon veya radyoaktif güç ya da madde içeren herhangi silah veya aygıt kullanımının neden olduğu veya bunlardan doğan, doğrudan ya da dolaylı, zıya, hasar veya masraf Bu sigorta hiç bir halde aşağıdakilerden doğan zıya, hasar veya masrafı kapsamaz: Sigortalının, sigorta edilen şey gemi veya diğer deniz taşıtına yüklenirken, gemi veya diğer deniz taşının denize elverişsizliği ya da güvenle taşımaya uygun olmadığından haberi olduğunda Yükleme bu sigorta başlamadan önce veya sigortalı ya da adamları tarafından yapıldığında, kara taşıtları veya konteynırın sigorta edilen şeyi güvenle taşımaya uygun olmadığından sigortalı veya adamlarının, yükleme sırasında, haberleri olduğunda Yukarıda deki istisnası, sigorta sözleşmesinin devredildiği, sigorta edilen şeyi geçerli bir sözleşme ile satın alan veya satın almayı kararlaştıran iyi niyetli tarafın tazminat talebine uygulanmaz Sigortacılar, geminin denize elverişliliği ve sigorta edilen şeyi varma yerine taşımaya uygun olduğuna ilişkin örtülü (zımni) yükümlülüklere herhangi bir şekilde uyulmamasından vazgeçerler. 6. Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakilerin neden olduğu zıya, hasar veya masrafı kapsamaz: 6.1. Savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma, isyan veya bunlardan doğan iç kargaşalık ya da üstün bir gücün veya bu güce karşı yapılan herhangi bir düşmanca hareket Zorla tutma (zapt), el koyma, tutuklama, engelleme veya alıkoyma ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs Terk edilmiş mayınlar, torpiller, bombalar veya diğer terk edilmiş savaş silahları. 7. Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakileri kapsamaz: 7.1. Grevciler, lokavt edilmiş çalışanlar veya iş karışıklıkları, kargaşalık veya halk hareketlerine katılan kişilerin neden olduğu zıya, hasar veya masraf Grev, lokavt, iş karışıklıkları, kargaşalık veya halk hareketlerinin sonuçları olan zıya hasar veya masraf Her hangi yasal veya yasa dışı hükümeti güç veya zorla devirmek ya da etki altına almak için her hangi örgüt veya onunla ilişkili ya da onun adına hareket eden her hangi kişinin hareketi olan terörizmin neden olduğu zıya, hasar veya masraf Politik, ideolojik veya dinsel güdü ile hareket eden herhangi bir kişinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf. SÜRE Transit Klozu Bu sigorta, aşağıdaki 11. Kloz a bağlı olarak, sigorta edilen şeyin (sigorta sözleşmesinde belirlenen yerdeki) depo veya istif yerinde, seferin başlaması için taşıyıcı araca veya diğer taşıt aracına hemen yüklenmek amacıyla ilk hareket ettirildiğinde başlar, taşımanın alışılmış yolu boyunca devam eder ve aşağıdakilerden hangisi daha önce gerçekleşirse, ona göre sona erer Sigorta sözleşmesinde belirlenen varma yerindeki en son depo veya istif yerinde taşıyıcı araç veya diğer taşıt aracından boşaltılmanın tamamlanmasıyla Sigortalı veya adamlarının, sigorta sözleşmesinde belirlenen varma yerinde veya daha önce seferin olağan yolundan başka bir yerde, depolama veya ayırma yahut dağıtım için kullanmak üzere seçtiği herhangi depo veya istif yerinde, taşıyıcı araç veya diğer taşıt aracından boşaltılmanın tamamlanmasıyla Sigortalı veya adamları, taşıyıcı araç veya diğer taşıt aracını ya da her hangi konteynırı, seferin olağan yolundan başka bir yerde, istif yeri olarak kullanmak üzere seçtiğinde Sigorta edilen şeyin son boşaltma limanında açık deniz gemisinden boşaltılmasının tamamlanmasını izleyen 60 günün sona ermesiyle. 19

20 8.2. Sigorta edilen şey son boşaltma limanında açık deniz gemisinden boşaltıldıktan sonra fakat bu sigorta sona ermeden önce, sigorta edilen varma yerinden başka bir yere gönderilecekse, bu sigorta o sırada Kloz larda şart koşulan sona erme hallerine bağlı kalır, sigorta edilen şeyin bu diğer varma yerine yapılan taşımanın başlaması amacıyla ilk hareket ettirildiği andan öteye uzatılmaz Bu sigorta (yukarıdaki Kloz larında şart koşulan sona erme hallerine ve aşağıdaki 9. Kloz un hükümlerine bağlı olarak) sigortalının denetimi dışındaki gecikme, her hangi sapma, zorunlu boşaltma, tekrar yükleme veya aktarma ve taşıma sözleşmesinde taşıyanlara tanınan bir hakkın kullanılmasından doğan yolculuktaki herhangi bir değişiklik sırasında da geçerli olur. Taşıma Sözleşmesinin Sona Ermesi 9. Eğer sigortalının denetimi dışındaki olaylardan dolayı, taşıma sözleşmesi burada belirlenen varma yerinden başka bir liman veya yerde yahut taşıma yukarıda 8. Kloz da şart koşulduğu gibi sigorta edilen şey boşaltılmadan önce başka bir şekilde sona ererse, hemen sigortacılara haber verilmedikçe ve sigortanın devamı istenmedikçe, bu sigorta sona erer. Sigortanın devam etmesi istendiğinde, sigortacılar isterse bir ek prime bağlı olarak, bu sigorta ya 9.1. sigorta edilen şey bu liman veya yerde satılıncaya ve teslim edilene kadar veya özellikle başka türlü kararlaştırılmadıkça, sigorta edilen şeyin bu liman veya yere varmasını izleyen 60 gün sona erinceye kadar, hangisi daha önce olursa, veya 9.2. eğer sigorta edilen şey sözü edilen 60 günlük süre içinde (veya bunun kararlaştırılan herhangi uzantısında) sigorta sözleşmesinde belirlenen varma yerine veya başka her hangi varma yerine gönderilirse, yukarıdaki 8. Kloz hükümlerine göre sona erinceye kadar yürürlükte kalır. Seferin Değişmesi Bu sigorta başladıktan sonra varma yeri sigortalı tarafından değiştirildiğinde bu, fiyat ve şartların kararlaştırılması için derhal sigortacılara bildirilmelidir. Böyle bir anlaşma sağlanmadan önce bir zarar olursa, sigorta yalnız makul ticari piyasa fiyatı ve koşullarıyla mümkünse sağlanabilir Sigorta edilen şey bu sigortada belirlenen sefere başladığında ( 8.1 Kloz una göre ) gemi sigortalı veya adamlarının bilgisi olmaksızın bir başka varma yerine doğru yola çıkarsa, buna rağmen, sefer başladığı anda bu sigorta başlamış sayılır. TAZMİNAT TALEPLERİ Sigorta Edilebilir Menfaat Bu sigorta gereğince tazminata hak kazanabilmek için sigortalı, zıya anında sigorta edilen şey üzerinde sigorta edilebilir bir menfaate sahip olmalıdır Sigortalı, yukarıdaki 11.1 Klozu na bağlı olarak, bu sigortanın kapsadığı süre içinde olan sigortalı zarara hak kazanır, bununla beraber zarar sigorta sözleşmesi yapılmadan önce olmuşsa, sigortalı zarardan haberli olmadıkça ve sigortacılar da habersiz ise, zarara hak kazanılır. Gönderme Masrafları 12. Bu sigortanın kapsadığı bir rizikonun gerçekleşmesi sonucu, sigortalı sefer sigorta edilen şeyin bu sigorta gereği gönderildiği varma liman veya yerden başka bir yer veya limanda sona ererse, sigortacılar sigorta edilen şeyin boşaltılma, depolanma ve burada sigorta edilen varma yerine gönderilmesi için katlanılan makul ve uygun her hangi ek masrafı sigortalıya tazmin eder. Müşterek Avarya ve kurtarma masraflarına uygulanmayan bu 12. Kloz, yukarıdaki 4, 5, 6 ve 7. Kloz ların içerdiği istisnalara bağlıdır ve sigortalı veya adamlarının kusuru, ihmali, ödeme gücünü yitirmesi veya mali yüklenimlerini yerine getirememelerinden doğan masrafları kapsamaz. Hükmi Tam Zıya 13. Sigorta edilen şeyin gerçek tam zıyaı kaçınılmaz gözükmedikçe veya kurtarma, yenileme ve varma yerine gönderme masraflarının varma yerindeki değerini aşmasından dolayı makul olarak terk edilmedikçe, hükmi tam zıya için tazminat talep edilemez. Artan Değer Eğer burada sigorta edilen şey üzerine, sigortalı tarafından herhangi "Artan Değer Sigortası" yaptırılırsa, sigorta edilen şeyin kararlaştırılan (mutabakatlı) değeri burada sigortalı toplam bedel ile zararı kapsayan bütün "Artan Değer Sigortaları" bedellerinin toplamına yükseltilmiş sayılır ve bu sigorta uyarınca sorumluluk, buradaki sigorta bedelinin, bu toplam sigorta bedeline oranında olur. Tazminat talebi halinde sigortalı, bütün diğer sigortaların kapsadığı bedellerin kanıtlarını sigortacılara sağlar Bu sigorta Artan Değer [Sigortası] olduğunda aşağıdaki kloz uygulanır: Sigorta edilen şeyin kararlaştırılan (mutabakatlı) değeri, ilk sigortanın toplam bedeli ile sigortalı tarafından sigorta edilen şey üzerine yaptırılan ve zararı kapsayan bütün "Artan Değer Sigortaları" bedellerinin toplamına eşit sayılır ve bu sigorta uyarınca 20

MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI İşbu Genel Şartlar Kitapçığı, poliçenize konu Mini Evim Sigortası na eklenebilecek tüm ek teminatlara ilişkin Genel Şartları gösteren bir kılavuzdan ibarettir. İşbu kılavuzda

Detaylı

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A -Sigortanın Kapsamı A.l. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz

Detaylı

TRAVEL GUARD YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI AIG Sigorta A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla

Detaylı

Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası temel özellikleri;

Detaylı

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. İşbu poliçe T.C.Vatandaşları

Detaylı

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI SAYIN SİGORTA YETKİLİLERİNİN DİKKATİNE ; Söz konusu sigorta ile ilgili olarak sigorta yaptıracak olan OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi),İSGB (İş sağlığı ve Güvenliği Birimi), Bağımsız çalışan İş güvenliği

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi SİGORTA ETTİRENLER: T.C. TURİZM BAKANLIĞI ve/veya TÜRKİYE SEYAHAT ACENTELARI BİRLİĞİ (TÜRSAB)ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri SİGORTALI:

Detaylı

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU İki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

Kısmen veya Tamamen Deniz Yoluyla Uluslararası Yük Taşınmasına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu

Kısmen veya Tamamen Deniz Yoluyla Uluslararası Yük Taşınmasına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu Kısmen veya Tamamen Deniz Yoluyla Uluslararası Yük Taşınmasına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu KISMEN VEYA TAMAMEN DENİZ YOLUYLA ULUSLARARASI YÜK TAŞINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMER

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

İŞ KANUNU. İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk

İŞ KANUNU. İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk İŞ KANUNU Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 1/9/1971 Sayı: 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 10 Sayfa: 3102 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Tarifler:

Detaylı

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU İdari Şartname İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Genel 1.1. Mevzuat, Lisan ve Süreler Sözleşme K.K.T.C. ve T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmenin dili Türkçe dir. Aksi belirilmedikçe

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Poliçe ekinde teslim aldığınız bu özel şartların sigorta şirketi tarafından yürürlüğe alındığı tarih 17.04.2013 olup, satın almış olduğunuz 1 SAĞLIĞIM

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLAR

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLAR DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLAR A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 8423 İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI 2. BÖLGE TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI MÜŞTERİ HİZMETLERİ ÇAĞRI MERKEZİ 444 0 795 CANLI DESTEK www.soyak.com.tr E-POSTA info@soyak.com.tr SOYAK SİESTA TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI Hoş geldiniz, SOYAK

Detaylı

1.19. Anadolu Hizmet Konut Klozu

1.19. Anadolu Hizmet Konut Klozu 1.19. Anadolu Hizmet Konut Klozu A. AC L H ZMETLER Poliçede belirtilen tüm genel şart ve kloz hükümleri saklı kalmak kaydıyla ani ve beklenmedik bir kaza ya da olay sonucu sigortalı konutun su/sıhhi tesisatı,

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı