İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Seminerleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Seminerleri"

Transkript

1 İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Seminerleri CAVİT VARDARLILAR MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji A.Ş MESS Istanbul

2 Çevre ve İş Güvenliği Politikaları Benimsemiş olduğumuz Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği birinci önceliktir. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.

3 Baskı Durum Tepki Modeli (PSR) BASKI DURUM TEPKİ Bilgi İnsan Faaliyetleri Enerji Ulaşım Sanayi Tarım Diğer (Üretim, Tüketim, Ticaret) Kirletici & atık üretimi Kaynak kullanımı Çevre ve Doğal Kaynaklar Hava/atmosfer Su Toprak Vahşi hayat/ bioçeşitlilik Doğal kaynaklar Diğer (örn. İnsan sağlığı) Bilgi Toplumsal Tepki (amaç-aktivite) Ekonomik, Çevresel ve Sosyal Kurumlar Bakanlıklar Haneler Girişimler STK lar Üniversiteler Yerel Ulusal Uluslararası OECD Baskı-DurumTepki (PSR) Modeli Toplumsal Tepki (Amaç-Aktivite)

4 Sanayi Türkiye Gayrısafi Yurtiçi Hasılası TÜİK 2011 verilerine göre 772 milyar US$ ve sanayinin payı %20,1, tarım %8,1 olmuştur. İstihdama baktığımızda sanayinin %20,5 oranında pay aldığını görüyoruz. Türkiye sanayileşme yönünde ciddi bir yol almıştır, otomotiv sektörü AB ülkeleri arasında 6. beyaz eşya üretiminde 1. ve çelik üretiminde 3. olmuştur.

5 Ürün Geliştirme Sanayide Ürün Yaşam Döngüsü Üretim Süreçleri Ürün Tüketici Çevreci Tasarım (Design for Enviroment) Endüstriyel Ekoloji (Industrial Ecology) Enerji Kirlilik Önleme (Polution Prevention) Sıfır Atık-Sıfır Emisyon (Zero Waste-Zero Emision) Çevresel İndükatörlerin Kullanılması (Enviromental İndicators) Yeşil Verimlilik (Green Efficiency) Endüstriyel Atıklar Malzeme Yeşil Pazarlama (Green Marketing) Hayat Boyu Değerlendirme (Life Cycle Assesment) Geri Dönüşüm AEEE (WEEE) ÖTA (ELV) Geri Kazanım Eko Verimlilik (Eco-Efficiency) Geri Kazanım ve Geri Dönüşüm süreçleri çağdaş ürün yaşam döngüsünün ayrılmaz parçalarıdır.

6 Endüstriyel, Tehlikeli Atıkların Yönetimi Sanayileşme süreci içinde bulunan ülkemizde Endüstriyel Atıkların, Tehlikeli Atıkların Yönetimi çok önemli bir konu olarak karşımızda durmaktadır TÜIK verilerine göre imalat ve üretimden kaynaklanan atıklar 13,4 milyon ton tehlikeli atıklar 964 bin ton olarak verilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı beyana dayalı verilere göre 786 bin tondur. Ülkemizde halen İZAYDAŞ dışında tehlikeli atık konusunda son 20 senede önemli bir gelişme olmamıştır.

7 Sanayileşme ve Çevresel Etkileşim Sanayinin çevreye olan etkisini, zamanında ve sorunun parçası olan çözümünde parçası olmalıdır prensibinden hareketle sanayileşmeye paralel olarak çevre yatırımlarının, çevre kontrol ve denetimlerinin arttırılması gereklidir. Türkiye nin sanayi alanında önemli gelişmeler kaydettiği, ancak çevre yatırımları açısından aynı seviyede bir gelişme kaydedememiş olduğu da maalesef bir gerçektir.

8 MSG Endüstriyel Atık Yönetimi Projesi MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji A.Ş. tarafından Çorlu ve Bursa da ara depo, lojistik hizmetleri ve Tavşanlı/Kütahya da gerçekleştirilecek termal tesis ve düzenli depolama tesisi olmak üzere 120 milyon Euro yatırım ile özel sektörün gerçekleştireceği en büyük Çevre Koruma Yatırımıdır.

9 MSG Endüstriyel Atık Yönetimi Modeli MESS Üyeleri ve Diğer Sanayi Kuruluşları Lojistik Hizmetleri ÖTA AEEE Toplama Ve Geri Dönüşüm Tesisleri Ara Depolama Çorlu Ara Depolama Bursa Geri Kazanım Tesisi Tavşanlı (Waste to Energy) Enerji Düzenli Depolama (Landfill) Geri Dönüşüm

10 MSG Endüstriyel Atık Geri Kazanım ve Enerji Projesi Entegre Geri Kazanım Modeli nin en önemli halkası olan Avrupa Birliği standartlarında, 120 milyon yatırım ve ton/yıl kapasiteli Termal Tesis ve Düzenli Depolama Projesi nde: Kütahya Tavşanlı da eski bir maden sahasındaki proje bölgesi için ÇED süreci son aşamaya gelmiştir. Proje kavramsal tasarımı Prof. Dr. Oktay Tabasaran ve Stuttgart Üniversitesi nden konusunda uzman proje gurubu tarafından tamamlanmıştır. Uluslararası ihalede son aşamaya gelinmiştir.

11 Trakya Ara Depo

12 Bursa Ara Depo

13 MSG Termal Geri Kazanım Tesisi Teknoloji : Prof. Dr. Oktay Tabasaran Mimari Proje : Mete Arat

14 Sanayi Kuruluşları MSG Kalite Yönetimi ISO 9001 Çevre Yönetimi Atık Yönetimi Atıksu Yönetimi Çevre Laboratuvar Hizmetleri İş Güvenliği İş Sağlığı Lojistik Hizmetleri Ara Depolama Atıktan Enerji

15 MSG Projesinin Katma Değerleri Sanayimize: Sanayimize atık yönetimi ekonomisi ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerini yerine getirme konularında önemli bir destek. Ekonomimize: Doğalgaz, kömür ve diğer fosil yakıtları sarf etmeden atıklardan elektrik enerjisi üretimi. İstihdama katkı. Çevremize: Endüstriyel atıkların engelişmiş teknolojiler ile bertarafı ve temiz enerjiye dönüştürülmesi, böylelikle atıkların hava, su ve toprak için oluşturdukları çevre riskinin önlenmesi. Sanayileşirken çevrenin korunması için gerekli Çevre Altyapısı nın oluşturulması.

16

17 Nyborg Viyana Hamburg Nyborg Hamburg Viyana Avrupa Birliği ndeki Waste to Energy Tesisleri Paris Malmö Frankfurt

18