2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Açılış Toplantısı. Proje Yönetimi 16 Ekim 2014 Ankara

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Açılış Toplantısı. Proje Yönetimi 16 Ekim 2014 Ankara"

Transkript

1 2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Açılış Toplantısı Proje Yönetimi 16 Ekim 2014 Ankara

2 İçerik Okul eğitimi personel hareketliliği projeleri 2014 yılı başvuru istatistikleri Birim katkıların hesaplanması Hibeyle ilgili genel kurallar Nihai rapor ve bakiye ödemesi Hareketlilik faaliyetlerine ilişkin kurallar ve bilgiler

3 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri 1

4 ERASMUS+ ANA EYLEM 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Eğitim, Öğretim ve Gençlik Alanındaki Hareketlilik Projeleri ANA EYLEM 2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği ANA EYLEM 3 Politika Reformlarının Desteklenmesi Yüksek Öğrenim Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projesi Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projesi Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projesi Yetişkin Eğitim Personel Hareketliliği Projesi Gençler ve Gençlik Çalışanları Hareketliliği Projesi

5 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Hareketlilik projesi nedir? Öğretmenler ve diğer eğitim personeline, okulun ihtiyaçlarına yönelik yeni yeterlikler kazanmaları için fırsat sağlayan projelerdir. Hareketlilik projelerinin amacı Okul eğitimi personelinin mesleki gelişimini desteklemek Yabancı dil yetkinliğini güçlendirmek Yeterliliklerin daha iyi tanınmasını sağlamak Kurumların kapasitesini ve uluslararası boyutunu geliştirmek

6 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Kimler başvurabilir? Okullar Kimler Katılabilir? Eğitim personeli (öğretmenler, idareciler) Projenin süresi 12/24 ay

7 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Faaliyetler: (2 gün-2 ay) Öğretme Görevlendirmesi Okul eğitim personelinin proje ortağı okulda öğretmenlik yapması Personel Eğitimi Eğitim faaliyetlerine ve kurslara katılım Okul veya okul eğitimi alanında faaliyet gösteren bir kuruluşta işbaşı izleme/gözlem yapma

8 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Başvuran/Gönderen kuruluş Projeye başvurmak, hibe sözleşmesini imzalamak, projeyi yönetmek, personeli seçip faaliyete göndermek ve sonuçları raporlamak Ev sahibi kuruluş Gelen personele bir faaliyet programı sunmak veya onların sunacakları eğitim faaliyetinden yararlanmak

9 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Başvuru formunda bir gönderen kurum yer aldı. Uygulama sürecinde ise en az iki kurum/kuruluş olacaktır. Öğretim görevlendirmesi faaliyetinde ev sahibi okul olmalıdır. Personel eğitimi faaliyetinde ise ev sahibi eğitim ve öğretim alanında aktif bir kamu kurumu veya özel bir kuruluş olabilir.

10 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Ev sahibi kurum/kuruluş Mesleki Eğitim ve Öğretim veya yetişkin eğitimi okulu/enstitüsü/eğitim merkezi Yükseköğretim kurumu Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal bir işletme Ticaret odaları, esnaf dernekleri/mesleki dernekler ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurumu Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş, dernek, STK Araştırma enstitüsü Vakıf Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum Kurs veya eğitim veren bir kuruluş

11 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Faaliyetin gerçekleştiği yer Program Ülkeleri 28 Avrupa Birliği üyesi ülke 3 EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) üyesi ülke- İzlanda, Lihtenştayn, Norveç AB adayı iki ülke: Türkiye, Makedonya

12 1 Projelerin yenilik ve kalite unsurları Önceki Avrupa Programları Dil (kişilere bağlı) Erasmus+ Dil (katılımcıların yabancı dil yeterliliklerini iyileştirmek için sunulan destek daha güçlü) Dar çerçevede, rastgele ve belli bireylerin hareketliliği Daha geniş ve stratejik çerçevede hareketlilik faaliyeti organize etme (1/2 yıllık sürede çok sayıda bireyin hareketliliği) Okullar Farklı sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşları kapsayan hareketlilik (üniversiteler, STK lar, dernekler vb.)

13 Projelerin yenilik ve kalite unsurları Beklenen bireysel çıktılar Mesleki gelişim ve kariyer gelişimi Eğitim ve öğretim konusunda ülkeler arasındaki uygulama ve politikaların daha kapsamlı anlaşılması Sosyal, kültürel ve dil çeşitliliğinin arttırılmasının öneminin kavranması Yabancı dil yeterliliğinin arttırılması Dezavantajlı kişilerin (engellilik hali, ekonomik engeller, coğrafi engeller vb.) ihtiyaçlarına cevap verebilme kapasitesinin arttırılması Daha fazla motivasyon ve tatmin

14 Projelerin yenilik ve kalite unsurları Beklenen kurumsal çıktılar Diğer ülke ortakları ile güçlendirilmiş işbirliği AB ve uluslar arası seviyede projelerin hazırlanması, uygulanması ve izlenmesinde geliştirilmiş kalite Eğitim ve öğretim personeli açısından daha güçlü yeterlikler Kurum içinde işe bağlılığın yüksek olduğu daha dinamik ve profesyonel bir ortam İyi uygulamaları ve yenilikleri çalışma planına entegre etmeye daha hazır bir yapı Eğitimin farklı alanlarında faal olan kuruluşlarla işbirliğine açıklık Personelinin mesleki gelişimini, bireysel ihtiyaçlar ve kurumsal hedeflerle bağlantılı olarak planlama

15 Projelerin yenilik ve kalite unsurları Uzun vadede; Hareketlilik projeleri kapsamında desteklenen binlerce projenin karma etkisinin Program Ülkelerindeki eğitim ve öğretim sistemleri üzerinde sistemik bir etkiye sahip olması ve böylece politika reformlarını harekete geçirmesi

16 İçerik değerlendirmesi Projenin uygunluğu (max 30 puan) İçerik Değerlendirmesi 60, %50 Proje tasarımı ve uygulamasının kalitesi (max 40 puan) Etki ve yaygınlaştırma (max 30 puan)

17 2014 Yılı Başvuru İstatistikleri 1

18 Başvuruların illere göre dağılımı Toplam 1658 başvuru

19 LU, SE, LI, MK, MT, NO DK, CY, IS, SI, IE, EE, HU, BE, LV, BE, SK, LT, HR, PT, SE FI, NL FR, AT, BG CZ, GR GB, PL RO, DE ES IT TR Program ülkeleri arasındaki dağılım 0,25 21% 0,20 0,15 13% 0,10 9% 0,05 0,00 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

20 Başvuruların kuruluş türüne göre dağılımı 1

21 Kabul başvuruları 93 kabul Tahsis edilen bütçe: Avro

22 Red gerekçeleri Uygunluk kontrolünü geçememe (111 başvuru) Toplamda eşik puanı geçememe (430 başvuru) En az bir kalite kriterinden eşik altı puan alma (12 başvuru) Bütçe yetersizliği (928 başvuru)

23 Kabul edilen başvuruların illere göre dağılımı 93 kabul

24 Kabul edilen başvuruların kuruluş türüne göre dağılımı 1

25 . Hareketlilik sayılarının karşılaştırılması Hareketlilik Sayısı

26 Birim katkıların hesaplanması 1

27 Hibe kalemleri Bireysel destek Seyahat Kurs ücreti Kurumsal destek Hibe Özel ihtiyaç desteği

28 Hareketlilik aracı (Mobility tool) Web tabanlı araç Web sayfasından (www.ua.gov.tr) ulaşım Proje kapsamında gerçekleştirilen tüm hareketlilik faaliyetleriyle ilgili bilgileri kaydetmek Nihai raporları hazırlamak

29 Kurumsal destek Hareketlilik faaliyetlerinin uygulanmasıyla ilgili kurumların yaptığı harcamalara katkı (harcırah hariç) Avrupa Gelişim planının hazırlanması ve takibi Katılımcıların pedagojik, dil ve/veya kültürel hazırlıkları Katılımcıların hareketlilik esnasında izlenmesi Öğrenme çıktılarının doğrulanması Ortak kurumlarla faaliyetlere ilişkin düzenlemeler (özellikle işbaşı izleme ve öğretme görevlendirmesi faaliyetinde) Hareketli personelin seçimi (varsa) Okula gelen personelin entegrasyonu Hareketli personelin kazandığı yeni yeterliklerin okula, diğer eğitim personeline ve öğrencilere yarar sağlayacak şekilde geliştirilmesi

30 Kurumsal destek Hibe miktarı, Hareketlilik Aracında raporlanan hareketlilik faaliyetlerinin toplam sayısına (aynı katılımcının bir veya daha fazla hareketliliğine bakılmaksızın) bağlı olarak Araç tarafından hesaplanacaktır.

31 Kurumsal destek Hibe miktarı: Toplam hareketli katılımcı sayısı X İlgili birim katkı [100. katılımcıya kadar: Katılımcı başına 350 Avro] [100. katılımcıdan sonra: Katılımcı başına 200 Avro] Hibeye ancak katılımcının fiilen yurtdışındaki faaliyete katılmış olmasıyla hak kazanılır. Yurtdışındaki faaliyete katılıma dair (ev sahibi kurum/kuruluş tarafından imzalanmış, katılımcının adını, faaliyetin amacını ve başlama/bitiş tarihlerini içeren) katılım belgesi gereklidir.

32 Seyahat Her hareketliliğin başlangıç noktası ve faaliyetin gerçekleşeceği yer Hareketlilik Aracına işlenir. Mesafe bandı için Komisyonun mesafe hesaplayıcısı kullanılır. Başlangıç noktasının gönderen okulun bulunduğu yer, faaliyet yerinin ev sahibi kurum/kuruluşun bulunduğu yer olduğu varsayılır. Farklı bir başlangıç noktası yada faaliyet yerinin rapor edilmesi halinde farklılığın sebebini Hareketlilik Aracında belirtilir.

33 Seyahat Hareketlilik Aracı, seyahat hibesini ilgili birim oranlara göre hesaplar. Hibe miktarı: Mesafe aralığı başına katılımcı sayısı X İlgili mesafe aralığı birim katkısı (gidiş-dönüş)

34 Seyahat Hibeye ancak katılımcının rapor edilen seyahati fiilen gerçekleştirmiş olmasıyla hak kazanılır. Gönderen okul ve ev sahibi kurum/kuruluş arasında gerçekleşen seyahat için yurtdışındaki faaliyete katıldığına dair (ev sahibi kurum/kuruluş tarafından imzalanmış, katılımcının adını, faaliyetin amacını ve başlama/bitiş tarihini gösteren) katılım belgesi gereklidir. Güzergah değişikliği halinde seyahat biletleri gereklidir.

35 Bireysel destek Her bir yurtdışı hareketliliğinin başlangıç ve bitiş tarihleri Hareketlilik Aracına işlenir. Hareketlilik faaliyetleri için yararlanıcı gerekirse faaliyetin bir gün öncesi ve bir gün sonrasını ekleyebilir. Hareketlilik Aracı, bireysel destek için ayrılacak hibe miktarını geçerli birim oranlara göre hesaplar.

36 Bireysel destek

37 Bireysel destek Hibe miktarı: Gün sayısı X Ev sahibi ülke için gün başına geçerli birim katkı Hibeye ancak katılımcının fiilen yurtdışındaki faaliyete katılmış olmasıyla hak kazanılır. Yurtdışındaki faaliyete katıldığına dair (ev sahibi kurum/kuruluş tarafından imzalanmış, katılımcının adını, faaliyetin amacını ve başlama/bitiş tarihlerini içeren) katılım belgesi gereklidir.

38 Kurs ücreti Hareketlilik Aracına her katılımcı için yurtdışındaki eğitimin bir kurs olup olmadığı belirtilir. Kursun başlama ve bitiş tarihi işlenir. Kurs ücretleri için hibe hesaplanırken sadece kursun fiilen yapıldığı günler göz önünde bulundurulur. Hareketlilik Aracı, kurs ücreti hibesini geçerli birim orana göre hesaplar. [Katılımcı başına günlük 70 Avro; azami 700 Avro]

39 Kurs ücreti Hibe miktarı: Toplam gün sayısı X İlgili birim katkı Hibeye ancak katılımcının yurtdışında yapılandırılmış bir kursa fiilen katılmış olmasıyla hak kazanılır. Kursa kayıt olunduğuna dair belge ve kurs ücretinin ödendiğine dair fatura suretinde belge veya Kurs düzenleyici tarafından hazırlanıp imzalanmış, katılımcının adını, kursun adını ve katılımcının kursa katılımının başladığı ve bittiği tarihleri içeren başka bir beyan gereklidir.

40 Özel ihtiyaç desteği Engelli kişilerin faaliyete katılımına olanak sağlamak için zaruri olan masraflardır. Hibe gerçekleşen uygun masrafların tamamının ödenmesi şeklindedir.

41 Özel ihtiyaç desteği Özel ihtiyacı olan katılımcılar için özel ihtiyaç hibesi sağlanıp sağlanmadığı Hareketlilik Aracına işlenir. Ek harcamaların türü ve miktarı Araçta belirtilir. Gerçekleşen masrafları belgeleyen faturalar (düzenleyenin adı ve adresi, tutar, para birimi, tarih bilgilerini içermeli) gereklidir.

42 Hibeyle İlgili Genel Kurallar 1

43 Bütçe aktarımı Kurumsal destek için tahsis edilen fonların tamamına kadarı seyahat ve bireysel desteğe aktarılabilir. Kurumsal desteğe fon aktarılamaz. Özel ihtiyaç desteği için başlangıçta hiç fon tahsis edilmemiş olsa bile, herhangi bir bütçe kaleminden tahsis edilen fon özel ihtiyaç desteğine aktarılabilir.

44 Hibeyle ilgili genel kurallar Harcamalar proje süresi içinde gerçekleşmiş olmalıdır. Harcamalar projenin uygulanması için gerekli olmalıdır. Harcamalar tanımlanabilir, doğrulanabilir ve belgelerle desteklenmiş olmalıdır. İlgili mevzuat gereğince proje kapsamındaki harcamaların muhasebe kaydı tutulmalıdır.

45 Hibeyle ilgili genel kurallar Ulusal Ajans ve Avrupa Komisyonu, hibenin kullanımıyla ilgili olarak teknik ve mali kontroller ve denetimler yapabilir. Üç tür kontrol vardır: I. Yerinde kontrol II. Nihai rapor kontrolü III. Ayrıntılı kontrol Kontroller ve denetimler sözleşmenin uygulanması sırasında veya bakiyenin ödendiği tarihten itibaren beş yıl süreyle başlatılabilir. Proje hibesi Avro'dan fazla değilse bu süre üç yıl ile sınırlanır.

46 Nihai Rapor ve Bakiye Ödemesi 1

47 Nihai rapor ve bakiye ödemesi Nihai rapor, yararlanıcının hibe bakiyesinin ödenmesi talebi olarak kabul edilir. Proje bitimini müteakiben 60 gün içinde sunulur. Rapora ilişkin belgeler kurumu temsile yetkili kişi tarafından imzalanır. Harcama kalemleri Avro cinsinden beyan edilir. Yararlanıcı nihai ödeme talebinde sunulan bilgilerin eksiksiz, güvenilir ve doğru olduğunu belgelendirir.

48 Nihai rapor ve bakiye ödemesi Ulusal Ajans, yararlanıcıdan nihai rapora ek olarak yapılan faaliyetlere ilişkin belgelerin asıllarının ibrazını isteyebilir. Yararlanıcı, projeye ilişkin tüm belgelerinin asıllarını ve sözleşmeyle ilgili orijinal belgelerin onaylı kopyalarını, bakiyenin ödendiği tarihten itibaren hibe miktarına göre 3 veya 5 yıl süreyle Merkez Başkanlığının ve Avrupa Komisyonunun denetimine hazır vaziyette tutar ve muhafaza eder.

49 Hibe kesintisi Nihai rapor kalite kriterlerine göre değerlendirilecek ve 100 tam puan üzerinden puanlandırılacaktır. Nihai raporun aldığı puan 50'nin altındaysa Ulusal Ajans (raporlanan tüm faaliyetler uygun ve fiilen yerine getirilmiş olsa bile) yetersiz, kısmi ya da geç uygulama sebebiyle nihai hibe miktarında kesinti uygulayacaktır.

50 Hibe kesintisi Yetersiz, kısmi ya da geç uygulama durumunda nihai hibe miktarına şu oranlarda kesinti uygulanacaktır: Nihai raporun puanı 41 ile 50 (dâhil) arasındaysa %25 Nihai raporun puanı 26 ile 40 (dâhil) arasındaysa %50 Nihai raporun puanı 0 ile 25 (dâhil) arasındaysa %75

51 1 Hareketlilik faaliyetlerine ilişkin kurallar ve bilgiler

52 Okul eğitimi personel hareketliliği projeleri Bir hareketlilik projesi şu aşamalardan oluşur: Hazırlık (uygulamaya yönelik düzenlemeler) Hareketlilik faaliyetlerinin uygulanması İzleme (faaliyetlerin değerlendirilmesi, çıktıların tanınması ve kullanılması dahil)

53 Okul eğitimi personel hareketliliği projeleri Okul yönetimi projenin planlama, destekleme ve izleme konularında aktif olmalıdır. Okullar hareketlilik sonrasında personelin kazandığı yeterliklerin okul geneline yaygınlaşması ve öğretim uygulamalarına entegre edilmesinden emin olmalıdır.

54 Katılımcıların korunması ve güvenliği Katılımcıların güvenliğini sağlamak için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Özellikle yurtdışında hareketlilik faaliyetlerine katılan katılımcılar sigorta yaptırmalıdır. Program belirli bir sigorta formatı tavsiye etmez, ancak sigorta şu durumları kapsamalıdır: Seyahat sigortası Kaza ve ciddi hastalık Ölüm

55 Avrupa gelişim planı Avrupa gelişim planı projelerin önemli bir bileşenidir. Niyet edilen değişiklikler bu plan çerçevesinde yapılmalıdır.

56 Personelin katılım şartları-seçim Personel seçiminden okul sorumludur. Seçim süreci adil, şeffaf ve belgelenmiş olmalıdır. İlgili tarafların erişimine açık hale getirilmelidir. Personelin projeye nasıl davet edileceği ve gerekli belgeler tanımlanmalıdır. Seçim ölçütleri tanımlanmalıdır (motivasyon, hareketlilik için açık hedefler, yeterliklerin paylaşımına yönelik isteklilik vb.) Kararının tek kişiden ziyade (kurum dışından kişilerin de yer alabileceği) bir komite tarafından alınması tavsiye edilir.

57 Personelin katılım şartları-seçim Bu genel ölçütlere ilaveten projenin doğası ve/veya amacıyla bağlantılı özel ölçütler olabilir. Genel ve özel ölçütler üzerinde anlaşılmalıdır. Bu ölçütler herkesle paylaşılmalıdır. Muhtemel iç şikayetlerin olması durumunda seçim sürecinin yazılı bir kaydının olması gerekir.

58 Hareketlilik aracı-mobility tool Projeyle ilgili bilgiler (katılımcının adı, gideceği yer, hareketlilik süresi vb.) Hareketlilik Aracına işlenmelidir. Proje döngüsü süresince katılımcı veya faaliyetlerde meydana gelen değişiklikler Hareketlilik Aracında güncellenmelidir. Tüm raporlar Hareketlilik Aracında oluşturulur, depolanır ve raporlara gerektiğinde buradan ulaşılır.

59 e.twinning Öğretmenlerin ve öğrencilerin birlikte çalıştıkları online bir platform/sosyal ağ Çok dilli Resmi başvuruya yok, portala kayıt yeterli (www.etwinning.net) Merkezi Destek Servisi (Avrupa düzeyinde) Ulusal Destek Servisi (Ulusal düzeyde) Türk Ulusal Destek Servisi Yeğitek (www.etwinning.meb.gov.tr) Her İl de İl Koordinatörleri bulunmakta

60 Hareketlilik projelerinde e.twinning kullanım amaçları Ortak bulmak ve planlanan projeleri önce burada yürüterek projelerin kalitesini artırmak Daha stratejik projeler uygulamak için mevcut araçları ve ortaklardan gelen verileri kullanmak Giden personeli hazırlamak (ev sahibi kurumla tanışma, faaliyetleri tartışma ve anlaşmaya varma vb.) Hareketliliklerle ilgili online öğrenme etkinliklerine katılmak Proje sırasında ve sonrasında diğer okullarla yoğun işbirliği yapmak

61 Öğrenme çıktılarının tanınması Gönderen okul ve ev sahibi kurum/kuruluşlar hareketlilik sonunda Europass sertifikası verilmesi konusunda anlaşmaya varmalıdır. Europass hakkında daha fazla bilgi için: https://europass.cedefop.europa.eu/tr/documents/curriculum-vitae

62 Raporlama Hareketlilik sonunda her bir katılımcı bir rapor hazırlar. Rapor sunmayan katılımcıların aldıkları hibeyi kısmen veya tamamen geri ödemeleri istenebilir.

63 Proje sonuçlarının yaygınlaştırılması ve kullanılması Sonuçları başarılı bir şekilde yaygınlaştırıp kullanmak için okullar projelerini yaygınlaştırma ve kullanma faaliyetlerine önem vermelidir. Sonuçların yaygınlaştırılması ve kullanılması konusunda ayrıntılı bilgi için Program Rehberini (s.243) inceleyiniz.

64 Avrupa Birliği fonlarının görünürlüğü Projeyle tüm tüm iletişim ve/veya yayınlarda (konferanslarda, seminerlerde ve/veya broşür, kitapçık, poster, sunum vb. bilgilendirici ve/veya tanıtıcı materyallerde) projenin Avrupa Birliğinden fon aldığı hususu vurgulanmalıdır. Görsel kimlikle ilgili kılavuzlara uygun olarak Avrupa Birliği, Erasmus+, AB Bakanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı logosuna yer verilmelidir. Ayrıntılı bilgi için:

65 Avrupa Birliği fonlarının görünürlüğü Başka bir logoyla yan yana sergilendiğinde, Avrupa Birliği amblemi uygun orantıya sahip olmalıdır. İçeriğin yazanın görüşlerini yansıttığı ve içerikten Ulusal Ajans ve Avrupa Komisyonun sorumlu olmadığı hususu vurgulanmalıdır.

66 İletişim

67