BILGISAVARLi ÇEVtRtVE DOGRU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BILGISAVARLi ÇEVtRtVE DOGRU"

Transkript

1 * Faruk TÜRKER BILGISAVARLi ÇEVtRtVE DOGRU çagdas insanin sözlü yaklasimlari artik yalnizca anadille karsilanmamakta bir ya da daha fazla dilin ögrenilmesine günümüzde kaçinilmaz bir zonmluluk gözüyle bakilmaktadir (Türker, 1989b). Fakat yabanci dil ögretimi ve ögreniminin zor olmasi ve çesitli sorunlarla karsi1asi1masinedeniyle bu süreç her zaman genis kitlelere basariyla götürülememektedir. Öte yandan teknolojik ilerlemenin basdöndürücü bir hizla devam ettigi ve illkelerarasi sinirlarin ortadan kalktigi günümüzde insai'jar teknolojik gelisimeleri yakindan izlemeye baslamis ve diger uluslar hakkinda daha genis bilgi edinme gayreti içine girmislerdir. Iste bu noktada Yabanci dilin ve özellilde çevirinin önemi ortaya çikmistn".birçok ülke dünyada meydana gelen sosyo-kültürel ve teknolojik gelismeleri yakindan izleyebilmek ve bunlari genis kitlelere.yayabilmek için çeviri merkezleri kurmaya baslamislardir. "Ye , 11 " ili Du sey üreteitjlyorsa.i1ureuiem 41, gej.isur ve ülüsuiiuii.i(üuciniminasüii tezinden hareketle Japonlar son yillarda çeviriye ayn bir önem vermis ve dünyadaki teknolojik gelismeleri aninda Japoncaya çevirip ülke kullanimina sunmak için büyük bir çeviri merkezi kurmus ve burayi çok gelismi.steknolojik aletlerle donatmistir. Bizde de bu al~da son yillarda gelismeler kaydedilmis üniversitelerimi~e çeviri bölümleri açilmaya ve yetenekli çevirmenler yetisrlri1meye baslanmistir. Yirminci yüzyili simgeleyen önemli olaylardan birisi de bilgisayarin gelismesi ve toplumun her kesimin~ yaygin bir sekilde girmesidir. Bilgisa-. var teknoloiisinin I!elismesi ve 1rul1animimnartmasi sanavi ve bilimde oldu-...,.. '" gu gibi egitim sistemimizde de köklü degisikliklere yol açmistir (Türker, 1989c). * H.Ü. E~tim Fakültesi, Yabanci Diller E~timi Bölümü, Ingiliz Dili E~timi.

2 Ben bu çalismada böylesine önemli olan ~ konuyu; Çeviri ve Bilgisayari bagdasunnaya çalisum. Önceleri tonlarca agirlikta olan bilgisayarlarin simdi ceplere sigacak kadar küçültülmesi, bellek ve hizla birlikte yeteneklerinin arttin1masiylabilgisayarlidil uygulamalarindada ilerleme kaydedilmistir. Bilgisayarin dil çözümlemesi ve çeviride kullanilabilecegi fikri ilk olarak 1946'da ortaya atildiginda buna kimse inanmamis ve hayalden öteye gidemeyecegi söylenmisti. Aslinda o yillarda insanlar böyle düsünmekte hakliydilar. Fakat 1940'tan bu yana çok sey degisti. Bilim degisti, teknoloji degisti, insanlarin deger yargilari degisti, her seyden önemlisi bilgisayarlar degisti. 1950'li yillarin ortalarina dogru Rusçadan Ingilizceye esasli çeviri yapildigi duyulunca Dünya saskina dönmüstü. O zamandan beri A.B.D.'de devlet bu konuya özel ilgi duymus ve musa! Bilim Akademisi, Otomatik Dil Islemleri Danisma Komitesi bir merkez kurarak arastirmaya baslamistir (Garvin, 1972:9). A.B.D.'de birçok üniversite bu konuda arastirmalarini yogunlastirmis ve kendi aralarinda koordinasyonu saglayacak büyük:bir merkez kurma çalismalarina baslamislardir. Peki nedir bu Bilgisayarli çeviri'! insanlarin bile zorlukla yapabilecegi çeviriyi nasil olur da bir makine, bir bilgisayar yapabilir? Bilgisayarli çeviri kisaca kaynak ve hedef dille ilgili bütün dilbilimsel v.erilerinbilgisayara girilerek çevirinin bilgisayar tarafindan yapilmasidir. Buna "Evet" demek fazla iyimserlik olmaz saninm. Gerçekte "Aptal" bir makine olan bilgisayara akli veren insan olduguna göre teknik olarak bilgisayara ne yapacagim onun anla.yacagidilden verebilirseniz ona çeviri yapunnamz bile mümkün. Nitekim bu!conudayapilan arastmna ve projelerin sayisi SQ!lyillarda epeyce artti. En son olarak Avrupa toplulugununda destekledigi ve su anda kullanilmakta olan SYSTRAN projesi (Türker, 1989a: 163) bilgisayarli çevirinin mümkün oldugunaen güzelbir örnektir.bil~'isayar!. çeviri bir ekip çalismasini gerektirir. Bunun için kaynak dilin dilbilmsel olarak çok iyi çözümlenmis olmasi ve bunun bilgisayarin algilayabilecegi sekilde düzenlenmesi gerekir. Bu da Kaynak dili ve hedef dili çok iyi bilen ve bilgisayar hakkinda bilgi sahibi olan dilbilimci ile iyi bir bilgisayar uzmani ve çevinnen'in esgüdümlü çalismasiyla mümkündür. 50 -

3 Bunu göstennek amaciyla örnek bir program yapmaya çalisnk. Bu programin akis çizelgesi üzerinde nasil çalisngim inceleyelim. Sekil 1deki düzenekte çok dilli bir çevirinin asamalari kabaca verilmektedir. SEKIL.! ÇOKDILLt ÇEvIRI DÜZENEGI Burada Kaynak metin çevirisi yapilmasi istenen metin olup çözümlenmesi iyi bir çevirmen yardimiyla yapilir. Kodlama dedigimiz lasimda bilgasayar uzmani tarafindan bilgisayar kodlanarak program haline getirilir. 51

4 Daha sonra bu program geçis sürecinden geçtikten sonra çevirilmesi istenen dile dönüstürülür. Simdi bu çeviri sürecinin nasil gelistigini bölümler halinde inceleyelim. K..YNAK DIUiE.ETI.. H..zi..L... ai..di ai..di KAYNAK 8OZL06O DIL NClSkE" T...I.L... i HEDEF DILDE K"II1IL1K 8ULM ÇOZIlMLEMEsI ~ HEDEF.onoco DIL "0' ]..." ÇIKTlN.N DOZEL TlsI SEKIL.2 çeviri ISLEM SÜRECI Bu sürece Sekil. 2'de görüldügü gibi Kaynak dilde metin hazirlama ile baslanir. Bunlar bilgisayara girilir ve sözlük çözümlemesi (lexicai analysis)'ne geçilir. Bu çözümleme daha önc~en bilgisayann bellegine depolanan KaynaicDil Sözlügü yardimiyla yapilir. Bu islemden sonra Sözdizim ve Anlambilim Çözümlemesi,Göreceli Düzen Çözümlemesive Hedef 52

5 dilde karsilik Bulma Çözümlemesi'ne her bir çözümleme için ayn ayn degisken tarnm1amayardimiyla baslanir. Bu çözümlemelerinher birini aynnn1anyla bundan sonraki sekillerde inceleyelim.bu çözümlemelerden sonra çikti, bilgisayara girile~ Hedef bil sözlügü yardimiyla olusur ve çikti ge- 'rekli düzeltmeler yapi1arakson halini alir..orijinal METIN KONTROL BILGILERINI i ORNECIN:..;likl.,i va DOlENLE p.'.iir.' 116.I.rIl81.,lnl diizen" i L sifreleme KURALLARi OZEL SEMBOlLERI SIFRELE TL ORNECIN:MATEMATIKSEI. ] -1j SEllBOLLER VE FoiiOLLER KAYNAK DlLDI;KI SOZCOKLERI SIFRELE VF. ORNEClN: TORKÇEDE ÇOCUL GOSTERGE YERLESTIR YAPMA KURAU. ~ SlFRELENMIS M~N SEKIL.3 KAYN~K DILDE METIN HAZiRLAMA 63

6 Sekil. 3'te görülen Kaynak Dilde Metin Hazirlama siirecine sifreleme kura11anbelirlendikten sonra KoIitrol bilgileri, özel semboller ve kaynak dildeki sözcükler bilgisayann kolayca erisebilecegi sekilde sifrelenir. Simdi bunlan teker teker inceleyelim. Burada orijinal metin Kaynak Dil metni olup bilgisayara girilir ve kontrol bilgilerinidüzenleme asamsina gelinir. Burada konttol bilgileri; basliklar, paragraf ve benzeri gibi sayfanin formunu düzenler. Bütün bunlar sifreleme kurallarinin daha önce belirlenip bilgisayara program halinde yaz1lmasiyla belirlenir. Bu çizelgede Özel Semboller sözcüklerin dilbilgisel özelliklerini ayiran ve bilgisayann daha hizli çalismasini saglayan özel Matematiksel sembol ve formüllerdir. Örnegin: +canli =~ +sayilabilir=..j +yenebilir =Y +edilgen +insan =- +sert =, +belirli nesne =e +geçisli = ~ Bu tür matematiksel semboller bilgisayarin erisimini hizlandirir. Ayrica +canli için ~ sembolünü kullandi~mizda -canli için baska bir sembol seçmenize gerek kalmayacak ve bilgisayar +canli olmayanin -canli olacagini otomatik olarak algilar. Bu süreçten sonra Dilbilgisel kurallar ve kaynak dildeki sözcükler sifrelenir ve gösterge yerlestirilir. Örnegin Türkçe'de çogul yapma kurali için Ahmet elindeki toplari ve kalemleri birakip disan çikti. Örneginden yola çikarak Türkçe'de bulunan Büyük ve Küçük Ünlü Uyumu Kuralinin asa~daki çizelgede oldugu gibi verilmesi gerekir: SÖZCÜGÜN SON HECESINDEKt ÜNLÜ = A, I, O, U tse -LAR EKLE DEGtLSE -LER EK LE Bütün bu as~m~lardan sonra kaynak metin sifrelenmis olarak ortaya çikmis olur. Bu sifrelenmis metin Sekil. 4'te görüldügü gibi bilgisayann algilayabilecegi program olan girdi programina aktanlarak sözlük çözümlemesi asamasina geçilir. 54

7 ,'FRELENII', iletin TORKÇE KONTROL PANELI DIK OKUYUCU EKRAN. GIRDI.PROGRAMI SEKIL.4 t. GIRDI Sözlük çözümlemesi Sekil. 5 te görüldügü gibi girdi tümcesinin sözlük tarama asamasindan geçmesi ile baslar. Daha önce bilgisayara yüklenen kaynak dil sözlügünden sözcük taramasi yapildiktan sonra sözcügün anlaminda veya islevindebir hata olup olmadi~ mesajinin verilmesi istenir. Burada Örnegin: Ali couldn't bear. tümcesinin Türkçe'ye çevrilmesini isteyelim ve bilgisayann kaynak dil sözlügünde" Bear" 'in karsiliginin +animate, -human, +noun, gibi özelliklerle AYIoldugunu varsayalim. Bu durumda bilgisayar tümcemizi Türkçe'ye çevirmekte güçlük çekecek ve yanlis çevirecektir. Biz bu hata mesajim aldiktan sonra aninda düzeltmeye gider ve düzeltmeyi kaynak dil sözlügüne gireriz. Daha önce siralanan bütün asamalar tekrar edilir ve yine hata mesaji alinirsa tümcenin silinmesini isteriz ve tümceyi degistiririz. 55

8 KAYNAK I'IL s6zloco sonok TARAllA s6mlzlii' VE ANLAIISILlIi ÇOZOIlLEIIESI Eger kuma SEKIL.5 SÖZLÜK ÇÖZÜMLEMESI islemindeki sözcületebir hata yoksa Sekil. 6'daki Sözdizim ve Anlambilim Çözümlemesi asamasi baslar. Burada hangi tür çözümlemenin gerektigi siniflandirma ile belirlenir ve dilbilgisel gruplarna çözümlemesi yapilir. Bu çözümlemede tümcenin hangi dilbilgisel özelliklere sahip oldugu çözümlenerek bir sonraki yapisal çözümlemeye geçilir. 56

9 8OZLOK MADDELERI SiNiFLANDiRMA ÇOZOMLEMa;sl ü:lbilgisel GRUPLAMA ÇOZOMLEMESI YAPI ÇOZOMLEMEsJ YAPiSAL OLUSTUR TABLOYU BEURLEYIC &KLE ORECEU DOZE~ ÇOZOMLEMESI ANiNDA DOZELTME HATA MESAJiNi BILDIR HATALARi USTELE i BIR SONRAIÔ-COMLE SEKIL.' SÖZDIzIM VE ANLAMBILIM ÇÖZÜMLEMESI 57

10 DEClsKEN TANiMi YAPiSAL TABLOYU GONCELLESTIR HEDEF DILDE KARSlUK ÇOZOULEMESI SEKIL. 7 GÖRECELt DÜZEN ÇÖZÜMLEMESt Bu çözümlemede degisken tanimlannin yer aldigi bellegi kun~arak grubu ve eylem. grubu tanimlayicilarinin çözümlemesine geçilir: Burada sözcüklerin özel ad, cins ad, çogul ad, tekil ad, ad öbegi, eylemsi gibi gruplarna belirli tanimlayici veii1erekyapilir. Ayni sekilde eylem grubu için de eylem çatisi, etken-edilgen çati, eylem çekimleri, birlesik çekimler, kiplekler, karmasik eylemler betimleme eylemleri gibi tanimlayicilar vererek bunlann bilgisayar tarafindan algilanmasini saglariz. Bütün bunlardan sonra SekiL.8'de Hedef dilde karsilik bulma asamasina geçilir. ad 58

11 ÇOKLU ANLAM ÇOZOMLEMESI HEDEF DILDE KARSiliK BUL MA TABLOSU OLUSTUR " ÇiKTi SEKIL. 8 HEDEF DILDE KARSiLiK BULMA ÇÖZÜMLEMESI Burada de~sken tanimlarinin yüklendigi bellekten beslenen çoklu anlam, tanimlayici, ad grubu, eylem grubu çözümlemelerinden sonra hedef dilde karsilik bulma tablosu olusturularak çiku alinir. Çoklu anlam çözümlemesinde bir sözcügün birden fazla anlami varsa bunlardan birini baglamsa!.. dilbilgisi kurallanm kullanarak çikarmasi saglanir ve Seki1.9'da görülen çiktt yavas yavas belirlenmeye baslar. 59

12 HEDEF DIL SOnMO SOZLOK TARAMA H.ÇIKTI ANiNDA DOZEL TME ÇiKTiNIN 'DOZELTlsl HATA MESAJiNi / VER BIR SONRAKI TOMCE SEKIL.9 ÇiKTi Bu çizelgede Hedef Dil ~zjügünden beslenen sözlük tarama islevinden sonra hata varsa hata mesaji alinir ve gerekli düzeltmeler yapilarak sözlüge gönderilir. Bu döngü böylece tam~mlandiktan sonra hatanin düzeltilmesi basarilmis ise Sekil.10'daki çiktinin düzeltilmesi asamasina gelinir. 60

13 Bu çizelgede Hedef Dil Sözlügünden beslenen sözlük tarama islevinden sonra hata varsa hata mesaji alinir ve gerekli düzeltmeler yapilarak sözlüge gönderilir.bu döngü böylece,tamamlandiktansonrahatanindüzeltilmesi basanlmis ise Sekil.10tdakiçiktinin düzeltilmesi asamasina gelinir. Sonuç olarak sunu söyleyebiliriz. Bilgisayarli çevirinin kendi dili ve amaç dile hakim iyi bir dilbilimci ve çevirmenin yaninda deneyimli bir bilgisayar donanim ve yazilim uzmaniy1amiimkiinolabilecegini bu örnek çalismayla göstermeye çalisule.bu ekipteki elemanlann birbirlerinin alan1an hakkinda az da olsa bilgi sahibi olmalari istenen bir durumdur. çevirisi tamamlanmis aleti" OZEL SEMBOLLER EKLE ORNE(;IN: Matematlk.el. Semboller DOZELTlsl YAPiLMiS METNIN SON HALI SEKIL. 10 ÇiKTi DÜZEL TISI 61

14 KAYNAKÇA : 1. Booth, Andrew Donald (1968). On Machine Translation. Chicago: Sigma Press. 2. Garvin, E. (1~.";".jAutomatic Translation. New York: Harcourt Brace. 3. National Science Foundation (1962). Current, Research and DevelQpment in Scientific Documentation No.ll. New York. 4.Türker, Faruk (1989a).Computer Applications to Language. Hacetteoe Üniversitesi Eeitim Fakültesi Dervisi.Yil 1989, Sayi:4, ss (1989b). Yabanci Dil Ögretiminde Sinif Içi Uygulamalarinda Karsilasilan Sorunlar ve Çözüm Yollari. PANEL: Hacetteoe Üniversitesi Edebivat Fakültesi. Nisan, Ankara: Hacettepe Üniversitesi. (1989c). Bilgisayar Destekli Yabanci Dil Ögretiminde Cüürsebuilder Progi'"ami ile t,gilizce nilhilgisi Yazilim Denemesi. Fen ve Yabanci Dil Ö~retmeni YetisUrm~ Uluslararasi Semoozvumu. Mayis, Ankara: Hacettepe Üni-. versitesi, Egitim Fakültesi. 5. Wills, Günter (1982). The Science of Translation: Problems and Methods. Berlin: Narr Verlag Tübingen. 62

Çeviribilim Bölümlerinde Verilen Derslerin, Özellikle Bilgi Teknolojileri Derslerinin, Çeviri Edinci Kazanılmasına Katkısı

Çeviribilim Bölümlerinde Verilen Derslerin, Özellikle Bilgi Teknolojileri Derslerinin, Çeviri Edinci Kazanılmasına Katkısı Çeviribilim Bölümlerinde Verilen Derslerin, Özellikle Bilgi Teknolojileri Derslerinin, Çeviri Edinci Kazanılmasına Katkısı Ulvican Yazar Sakarya Üniversitesi,uyazar@sakarya.edu.tr Özet Çeviri yetileri

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE e İlişkin Görüşleri

Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE e İlişkin Görüşleri Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE e İlişkin Görüşleri Öğr.Gör.Berrin ARSLAN GİRİŞ Yirminci yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Filiz METE Özet Araştırmanın amacı, yabancı

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

M m IFAC TÜRMOB TÜRMOB YAYINLARI - 457

M m IFAC TÜRMOB TÜRMOB YAYINLARI - 457 IFAC M m TÜRMOB TÜRMOB YAYINLARI - 457 MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI İÇİN ETİK KURALLAR EL KİTABI 2013 Çevirmenler: Yıldız ÖZTÜRK (Baş çevirmen) Dr. İpek TÜRKER (SMMM) Dr. Ali Altuğ BİÇER (SMMM) Seher GÜNDOĞDU

Detaylı

Bir Disiplin Olarak Belge Yönetimi Records Management As a Discipline

Bir Disiplin Olarak Belge Yönetimi Records Management As a Discipline Özdemirci, Fahrettin. Bir Disiplin Olarak Belge Yönetim=Records Management As a Discipline, Kütüphaneciliğin Destanı Uluslar arası Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara: (Bildiriler) = The Saga Of Librarianship

Detaylı

HER DEM YENİDEN DOĞMAK: ONLINE SOSYAL AĞLAR VE KİMLİK

HER DEM YENİDEN DOĞMAK: ONLINE SOSYAL AĞLAR VE KİMLİK HER DEM YENİDEN DOĞMAK: ONLINE SOSYAL AĞLAR VE KİMLİK To Born Fresh Every Moment: Online Social Networks and Identity Doç. Dr. Ramazan ACUN* ÖZ Kimlik arayışı ve buna paralel olarak kimlik araştırmaları,

Detaylı

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI Yrd. Doc. Dr. Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Đ.Đ.B.F. Đşletme Bölümü, Arş. Gör. Ozan

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMESİ ÖĞRENCİLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNE KARŞI TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMESİ ÖĞRENCİLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNE KARŞI TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMESİ ÖĞRENCİLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNE KARŞI TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Araş. Gör. Engin KARADAĞ Dr. Nihat ÇALIŞKAN ÖZET Bu araştırma kapsamında İlköğretim üçüncü sınıf Hayat Bilgisi

Detaylı

The First International Records Management Standard: A Point of View

The First International Records Management Standard: A Point of View Özdemirci, Fahrettin. Đlk Uluslararası Belge Yönetim Standardı: Ülkemiz Açısından Bir Değerlendirme= The First International Records Management Standard: A Point of View, Türk Kütüphaneciliği, 17: 3 (2003),

Detaylı

Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme: Temel Kavramlar ve Farklı Yaklaşımlar *

Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme: Temel Kavramlar ve Farklı Yaklaşımlar * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(4) 1607-1627 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.4.2039

Detaylı

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar Eğitimde Haklar Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülmüştür. Bu yayında

Detaylı

TÜRKİYEDE İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE ASTRONOMİ EĞİTİM ÖĞRETİMİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ

TÜRKİYEDE İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE ASTRONOMİ EĞİTİM ÖĞRETİMİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ TÜRKİYEDE İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE ASTRONOMİ EĞİTİM ÖĞRETİMİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ Zeynel TUNCA Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, İZMİR ÖZET: Cumhuriyetin kuruluşu ve Milli Eğitimde

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ)

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ) YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ) Teaching Turkish as a Foreign Language (TTFL) Editörler Doç. Dr. Aziz KILINÇ Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN Ed. Doç. Dr. Aziz KILINÇ - Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN

Detaylı

Unsuru: Ulusal Bilgi Politikası

Unsuru: Ulusal Bilgi Politikası Maliyet İnsangücü Gelişmişliğin Vazgeçilmez Unsuru: Ulusal Bilgi Politikası Mustafa SAĞSAN * Gelişmiş ülkeler bilginin gelecekteki önemini anlamış ve bu sayede ulusal bilgi politikalarını oluşturmuşlardır.

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER 5 Rektörümüzden 6 Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi 17 Yönetmelikler & Yönergeler 18 Akademik Takvim 19 Ders Kaydı 19 Derse Devam Zorunluluğu 19 Not Sistemi

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2862 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Oğuz IŞIK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Ali YILMAZ (Ünite 2, 3) Doç.Dr.

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ Dr. Öğ. Bnb. İsmet Ergin KHO Dekanlığı Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı İsmet.ergin@gmail.com, iergin@kho.edu.tr Dz. Öğ. Bnb. Bekir Akseki AÜEBF Yüksek

Detaylı

Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye Ders Programı

Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye Ders Programı Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye Ders Programı Yayın Versiyon 2011 International Software Testing Qualifications Board Telif Hakkı Bildirimi Kaynağı gösterildiği takdirde dokümanın tümü veya bir kısmı

Detaylı

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010 Sevil Imanova ENDÜSTRI Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Sevil İMANOVA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Bakü - 2010 QAFQAZ ÜNİ VERSİ TESİ YAYINLARI YAYIN

Detaylı