Ünite 6: Uygulamanın Planlanması: Destekli Ġstihdam için Yol Haritasının DeğiĢtirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ünite 6: Uygulamanın Planlanması: Destekli Ġstihdam için Yol Haritasının DeğiĢtirilmesi"

Transkript

1 Ünite 6: Uygulamanın Planlanması: Destekli Ġstihdam için Yol Haritasının DeğiĢtirilmesi OH 1 Ünite baģlangıcında ilk yansıyı ekranda tutunuz. 5 dak ÖNCEKĠ ÜNĠTE ĠLE ĠLĠġKĠ KURULMASI (Tercihe bağlı iģlenecek bölüm) Kurs katılımcılarını karşılayınız. Önceki üniteyle ilgili herhangi bir yorum veya soru olup olmadığını sorunuz; kendi mesleki bağlamlarına önceki ünitedeki öğeleri uygulama imkânını bulup bulmadığını sorunuz. Daha sonra bu üniteyi önceki ünitelerle ilişkilendirin. Modülün son ünitesi önceki ünitenin farklı konularını bir çerçevede bütünleştirmeyi hedeflemektedir: Değişim Yol Haritası. Bir Değişim Yol Haritasının genel hedefi, değişim yönetiminin rasyonel olduğu kadar duygusal yanını dikkate alarak uygulamayı yönetmektir. 10 dak BU ÜNĠTE HAKKINDA (Katılımcıların beklentilerini yönetiniz - OPSİYONEL ) OH 2&3 Katılımcılara gündem ve bu üniteden beklenen sonuçlar yansılarını gösteriniz. 1

2 İçerik Ünite 6 Üniteye giriş Değişim Yol Haritası: değişim yönetiminin bütün yönlerinin entegrasyonu Projenin tanıtımı (ödev): Değişim Yol Haritası Değişim yol haritası: vaka çalışması ve geri bildirim Sonuçlar 2 Bu üniteyi başarıyla tamamlayan öğreniciler: Uygulama planlamasının önemini anlarlar Değişimi uygularken değişim yönetiminin rasyonel tarafını olduğu kadar duygusal tarafını da dikkate alır Değişim yönetiminin proje yönetimi, paydaş yönetimi, direnç iletişimi, vs bütün yönlerini bir araya getirir. Bir uygulama planı tasarlar(değişim yol haritası) 3 Katılımcılara bu ünitenin akademik olmaktan ziyade pratik olduğunu izah ediniz. Modülün son ünitesi Değişim Yönetimi nin amacı bir Değişim Yol Haritasının nasıl geliştirileceğini öğrenmek ya da proje uygulamasının nasıl planlanacağını öğrenmektir. Bunu işbirliği içeren bir egzersiz ile yapacağız: belli bir değişim projesi için değişim yol haritasını tasarlamak (bir vaka çalışmasında tanımlanmıştır). Ünite sonrasında katılımcılar bir ödevi evlerine götüreceklerdir: kendi destekli istihdam projesi için değişimi haritalamak. 2

3 60 dak DEĞĠġĠM YOL HARĠTASI: DEĞĠġĠM YÖNETĠMĠNĠN TÜM YÖNLERĠNĠN ENTEGRASYONU OH 4 4. Yansıyı sununuz. Değişim Yol Haritası - format Değişim Yol Haritasının amacı değişimi başarıyla uygulamaktır: Değişim yönetiminin hem rasyonel hem duygusal yönlerini dikkate almak Paydaş yönetimiyle, proje yönetimiyle, iletişim planlamasıyla ilgili bütün inisiyatifleri. bir araçta bütünleştirmek Değişim için aynı zamanda çekici bir olgu olan bir planlama enstrümanını ortaya koymak 4 Katılımcılara yansı 4 te tanımlandığı şekliyle değişim yol haritası nın tarifini açıklayınız. Bir Değişim Yol Haritası tüm bir organizasyona değişim yolculuğunu anlaması ve bu yolculuğu yapması konusunda yardımcı olur. Bu, değişim yönetiminin duygusal yönlerinin olduğu kadar rasyonel yönlerini dikkate alarak değişim sürecinin uygulanmasını planlamaya yardım eden bir araçtır. Bir değişim haritası geleneksel proje planından sadece proje yönetimi kilometre taşlarını, proje çıktılarını ve eylemlerini çekim alanına almakla kalmaz fakat aynı zamanda değişim yönetiminin duygusal tarafıyla ilgili olarak yapılacak müdahaleleri gösterir. Başka bir deyişle, bir Değişim Yol Haritası direnç yönetimi (benimseme oluşturma/katılım yaratma), paydaş yönetimi ve iletişim ile ilgili olarak planlı faaliyetleri ve sonuçları içerir. Buna ilaveten, Değişim Yol Haritası paydaşlarla paylaşılabildiği için ve değişim süreci hakkında iletişim kurmak için kullanılabildiği ve bunu devredeki herkes için çekici bir süreç yapabildiği için benimseme/katılım oluşturmak için bir araç olarak kullanılabilir. Katılımcılara Değişim Yol Haritası dokümanını kaleme almak veya kullanmak konusunda deneyim sahibi olup olmadıklarını sorunuz. Kendilerine şimdi proje yönetimi ile değişimin insani tarafını geçmiş değişim sürecinde kendi kuruluşları içinde nasıl bütünleştirdiklerini sorunuz. Kendilerinden nasıl problemlerle karşılaştıklarını ve bunların nasıl çözümlendiğini sorunuz. En önemli problemleri, soruları ve kaygıları 3

4 Kaynaştırma Hareket Dondurma RACE Proje Ekibi tarafından adapte edilmiģ modül, 2012 kâğıt tahtasına yazınız, bu şekilde Değişim Yol Haritası Formatı nın farklı yönlerini sunarken onlara başvurabilirsiniz. Katılımcılara aşağıdaki araç ve önceki üniteden modellerin Değişim Yol Haritası nı geliştirmeye yardımcı girdiler olarak yararlı olduğunu açıklayınız. OH 5 5. Yansıyı sununuz. Değişim Yol Haritası için girdi değişim sürecinin aşamaları 1. Strateji oluşturma aşaması Problemi analiz edin ve tanımlayın (yanan platform) Sahiplik ve farklı opsiyonlar yaratmak Bir opsiyon seçmek ve bağlılık yaratmak 2. Tasarım Aşaması Seçilen Stratejiyi, vizyonu, misyonu somut eylemlere dönüştür Bir paydaş haritası yap ve katılım-benimseme sağla Bir proje planı ve değişim yol haritası geliştir 3. Uygulama aşaması Proje planını gerçekleştir Direnci ve değişimin insan tarafını yönet Değişimi öğren ve kurum kültürüyle bütünleştir 4. Değerlendirme ve takip aşaması Değişimin kurum kültürüne entegre olup olmadığını değerlendir 5 Bir Değişim Haritası değişim sürecinin farklı aşamalarını (rasyonel, doğrusal süreç) izler. Bizimkisi, ünite bir esnasında detaylı olarak görmüş olduğumuz gibi Cozijnsen/Lewin (bakınız yansı 5) modelinde sunulan Değişim Yönetiminin dört aşamasına göre meydana getirilecektir. Katılımcılara her aşamanın ne tür faaliyetleri içerdiğini hatırlatınız (ünite 1 e başvurunuz). Dört yatay aşama Cozijnsen e göre kurumsal değişim aşamalarıdır; üç dikey aşama da Lewin e göre bireysel değişim aşamalarıdır. Değişim Yol Haritası nda hedefler ve eylemler içinde gerçekleştirilecekleri değişim süreci aşamasına göre haritalandırılacaktır. Her aşama farklı bir yaklaşım ve farklı sonuçlar gerektirir. Bir sonuç olarak, Değişim Yol Haritamızın formatı aşağıdaki gibi görünecektir: OH 6 6.Yansıyı sununuz. 4

5 Değişim Yol Haritası format (1) Değişim Yol Haritası Kaynaştırma Hareket Dondurma Strateji oluşturma Tasarım Uygulama Değerlendirme & takip 6 OH 7 7. yansıyı sununuz. Değişim Yol Haritası için girdi rasyonel ve duygusal taraf Spesifik bir değişimin planlı uygulamasına odaklanan doğrusal, rasyonel bir süreç GERİLİM SAHASI Davranışsal değişim duygusal döngüsel bir süreçtir 7 Daha önce anlatıldığı gibi, Değişim Yol Haritası sadece değişim yönetiminin rasyonel sürecinin dört aşamasını dikkate almaz (proje yönetimi). Aynı zamanda değişim yönetiminin rasyonel tarafıyla ilgili olan eylemleri değişim yönetiminin duygusal tarafına eğilen eylemlerle bütünleştirmeye çabalar (direnç yönetimi ve benimseme/katılım oluşturma ünite 3; paydaş yönetimi ünite 5 ve iletişim ünite 4). Dolayısıyla, Değişim Yol Haritası Formatı böyle görünecektir. OH 8&9 8 ve 9. Yansıları sununuz. 5

6 Değişim yönetimi Proje yönetimi Proje yönetimi RACE Proje Ekibi tarafından adapte edilmiģ modül, 2012 Değişim Yol Haritası format (2) Rasyonel taraf Değişim Yol Haritası Kaynaştırma Hareket Dondurma Strateji oluşturma Tasarım Uygulama Değerlendirme & takip Kilometre taşı Kilometre taşı Kilometre taşı Kilit çıktılar Kilit çıktılar Kilit çıktılar Daha detaylı proje planları ekte ilave edilebilir 8 Değişim Yol Haritası format (2) Değişim Yol Haritası Kaynaştırma Hareket Dondurma Strateji oluşturma Tasarım Uygulama Değerlendirme & takip Duygusal taraf Kilometre taşı Kilit çıktılar Kilometre taşı Kilit çıktılar Kilometre taşı Kilit çıktılar Destekleyici DY eylemleri Destekleyici DY eylemleri Destekleyici DY eylemleri 9 Değişim Yol Haritası proje yönetiminin (rasyonel sürecinde) her aşaması için kilometre taşları ve çıktıları içerecektir. Katılımcılara kilometre taşı ve kilit çıktı ile ne ifade edildiğini izah ediniz. Bir çıktı, bir sürecin ölçülebilir sonucu veya teslim edilebilir ürünüdür. Bir kilometre taşı önemli bir çıktı veya bir dizi çıktının tamamlanması anlamına gelen planlı bir etkinliktir. Bir kilometre taşının bu haliyle bir süresi veya çabası yoktur: projenin ilerlemesini izlemek için oluşmuş bir 6

7 kontrol noktasıdır. Kilometre taşına bir örnek önemli bir sözleşmenin imzalanması olabilir (müzakere faaliyetinin tamamlanması anlamına gelen); kilit çıktı bu durumda imzalanan sözleşme olacaktır. Buna ilaveten, Değişim Yol Haritası değişimin duygusal yönlerini yönetmek için alınacak aksiyonları içerecektir. (Yansıdaki CM değişim yönetimi anlamına gelir). Önerdiğimiz Değişim Yol Haritası Formatı sadece sınırlı bilgi içeren bir dokümandır. Esas olarak kavramsal bir çerçeve ve uygulama planlaması aracı olarak amaçlanmıştır. Değişim Yol Haritası iletişim için yararlı bir araç olduğundan, limit süreler ve sorumluluklar hakkında (proje yönetimi ve değişim yönetimi ile ilgili olarak tanımlanan eylemler ardında) detaylı bilgi projeye ve ekteki değişim planlarına eklenebilir. Katılımcılara proje yönetimi için şayet varsa kendi kuruluşlarını standartlarını ve spesifik şablonları kullanmalarını söyleyin (örn. prince 2, Microsoft projesi, kişiye özel formatlar, vs.). Kendilerine Değişim Yol Haritasında olduğun gibi projede aynı anlatım biçimini kullanmalarını söyleyiniz: örn. Kilometre taşları, kilit hedefler vs her iki dokümanda da kullanılmalıdır. Strateji belirleme aşaması bir yanda problemi analiz etme ve tanımlamayla (rasyonel süreç, proje yönetimi) ve diğer yanda sahiplik ve bağlılık yaratmakla ilgilidir (duygusal süreç, değişim yönetimi). Kilometre taşları ve çıktılar o aşamada birbiriyle ilişkili olmalıdır. Bunlar projenin genel ve spesifik hedefleri belirlemekle beraber bu hedeflerin önemli olan kişilerce kabul edilmesi/kabul edilebilir olmasını içereceklerdir. Katılımcılara proje hedeflerinin SMART-prensibine uygun olması gerektiğini anlatın. Hedefler Somut (net şekilde ölçülebilir), Ölçülebilir, Gerçekleştirilebilir (muhtemel, gerekli kaynaklar mevcut), Tutarlı, Zaman çerçevesinde olmalıdır. Bir hedefin ölçülebilir olduğundan emin olmak için, göstergelerin eşlik etmesi gerekir (tanım, kalite, miktar ve zaman), bilgi kaynağı (kimin bilgiyi sağlayacağı, hangi sıklıkta ve hangi formatta ) ve ölçüm imkânları eşlik etmelidir. Destekli istihdam projesinde bir gösterge örneği şu olabilir: X tanımına göre Y ülkesinde destekli istihdamda 2007 yılına kıyasla 2010 yılında yüzde 50 artmıştır. Tasarım aşaması bir yanda somut eylemleri tanımlamakla ilgilidir (rasyonel süreç, proje yönetimi) ve diğer yanda benimsenmesini (duygusal süreç, proje yönetimi) gerçekleştirmekle ilgilidir. Somut faaliyetler somut sonuçlara erişir (sonuçlar). Zaman (ve muhtemelen katılımcıların devrede oldukları değişim projelerinin durumu) bu ünitede daha ilerde grup egzersizi esnasında fazla detaylı uygulama planlamasına imkân vermeyecektir. Ancak en azından, katılımcılara önce bir faaliyet programı hazırlamak için kontrol listelerini ve daha sonra 6.ıncı ünite sonundaki ödevi tamamlamaları için belirleyici girdileri veriniz. Faaliyet programını hazırlamak için, aşağıdakilere gereksinim duyulur: 7

8 - Temel faaliyetleri listeleyiniz (proje hedeflerine erişmek için ne yapılmalıdır) - Her faaliyeti yönetilebilir görevlere ayırınız - Görevlerin ve faaliyetlerin sıralamasını (gereken faaliyet sırası) ve bağımlılıklarını (hangi faaliyet hangi faaliyetler hangi başka faaliyetlerin başlangıç veya tamamlanmasıdır) netleştiriniz - Her faaliyet ve görevin başlama zamanını, süreyi ve tamamlanma zamanını tahmin ediniz - Performansın ölçülüp yönetilebileceği süreç kilometre taşlarını tanımlayınız - Faaliyetler ve görevleri yapmak için gereken uzmanlığı tanımlayınız - Ekip üyelerine faaliyetleri ve görevleri tahsis ediniz. Muhtemel bir format sol taraftaki sütunda sadece bir faaliyetler listesinden oluşur (faaliyet 1, alt faaliyet 1.2, alt faaliyet 1.3 vs., faaliyet 2); ikinci sütunda faaliyet bazında getiri ile alt faaliyet); üçüncü sütun başlangıç tarihi dördüncü sütunda bitiş tarihi, beşinci sütunda faaliyetten sorumlu kişinin ismi. Girdileri belirtmek için (insan, mali ve materyal kaynakları) ile program maliyetlerini, aşağıdakiler yapılmalıdır: - Her faaliyet için ihtiyaç duyulan imkânları (kaynakları) listeleyiniz - İmkanları maliyet kategorilerine koyunuz (örn sermaye maliyetleri, operasyonel maliyetler: personel, ekipman, genel giderler, vs.) proje için gereken detaylar düzeyinde ayrıştırın - Üniteleri, miktarı ve birim maliyetlerini belirtiniz - Finansman kaynağını belirtiniz, (borç; yerel, bölgesel, ulusal; Avrupa sübvansiyonları; özel finansman, vs.) - Maliyet kodları atayınız - Maliyetleri programlayınız, - Yinelenen maliyetleri hesaplayınız (proje bitirildikten sonra bakım masrafları) Faaliyetler ve alt faaliyetlerin birinci sütunda, kaynakların bir listesini ikinci sütunda ve finansman kaynağının üçüncü sütunda kopyalanması olası gayet basit bir formattır. Proje yönetimiyle ilgili olarak sonuçlar (çıktılar, teslim edilmesi gereken ürünler) yol haritasında çıktılar olarak kapsanmıştır; değişim yönetimi ile ilgili beklenen sonuçlar yol haritasında (paydaşlarca gerçekleştirilecek) hedefler olarak kaydedilecektir; OH Yansıyı sununuz. 8

9 Paydaş hedeflerini detaylın olarak ekle l RACE Proje Ekibi tarafından adapte edilmiģ modül, 2012 Değişim Yol Haritası için Girdi bir değişim sürecinin aşamaları Paydaş Haritası Map - B Paydaşlar Hedefler Katılım Eylemler Yorumlar anla mak benim seme Hare kete geçmek bilgilen dir danış karış Katılımcılara bir değişim Yol Haritasının paydaşlar hakkında bilgi içermesi gerektiğini izah ediniz. Daha somut olarak, Değişim Yol Haritası değişim sürecinin her aşamasıyla ilgili olarak hedeflerinizin bir özetini verir. 10 Örneğin: strateji oluşturma aşamasında, bütün paydaşlarınızın değişim projesinin ne hakkında olduğunu anlamasının sağlanmak istersiniz ve yüksek etkili/yüksek derecede etkilenen paydaşlarının katılımını beklersiniz; tasarım aşaması sonunda, bütün paydaşları, düşük etki/düşük derecede etkilenen paydaşlarınız hariç katımını beklersiniz. Sonuncular için değişimin sebebini anlamaları yeterli olur, Değişim Yol Haritanıza değer katmak için, paydaş hedeflerinize daha fazla detay ilave edilmesi tavsiye edilir. Örneğin: sadece bir paydaşın anlamasını ve diğer paydaşın katılımını istediğinizi izah etmek yere, onların değişimin belli bir yönünü anlamalarını ve bunun sosyal ve mali sonuçlarıyla benimsemelerini istediğini söyleyebilirsiniz, Yukarıdakiler dahil olmak üzere Değişim Yol Haritası aşağıdaki şekilde görünecektir: OH Yansıyı sununuz. 9

10 Değişim Yol Haritası format (3) Değişim Yol Haritası Kaynaştırma Hareket Dondurma Strateji oluşturma Tasarım Uygulama Değerlendirme & takip Proje yönetimi Değişim yönetimi Daha detaylı proje planları ekte ilave edilebilir İç Paydaşlar Dış Paydaşlar hedef hedef hedef hedef hedef hedef Paydaş Hedeflerini detaylı olarak ekleyin 11 Katılımcılara paydaş yönetimi ve analizinin Ünite 2 ve 5 te izah edildiği gibi paydaş haritaları A ve B de daha fazla elde edilebileceğini izah ediniz. Bu paydaş haritaları Değişim Yol haritasına ilave edilebilir. Yansıda sunulan formatta, paydaşlar iç ve dış paydaşlara ayrılmaktadır, onları kategorilere ayırma yolları da eşit şekilde geçerlidir. 90 dak EGZERSĠZ: DEĞĠġĠM YOL HARĠTASI VAKA ÇALIġMASI Hedef: Spesifik bir Destekli İstihdam Değişim Projesi için bir değişim yol haritası geliştirmek (vaka çalışmasında anlatıldığı gibi). Yol haritasının değişim yönetiminin rasyonel tarafıyla ilgili eylemler ve müdahalelerinin ile değişim yönetiminin duygusal tarafıyla ilgili eylemler ve müdahaleleri entegre etmek ihtiyacındadır. Ekipman: A1 Kâğıdında veya projektörlü laptoplar (her grup için bir adet) üzerinde Değişim Yol Haritası Çerçevesi, A ve B Paydaş Haritası, markörler, yeşil, kırmızı ve sarı post-itler ve bant. AĢama 1 (15 dak): Katılımcı gruplarını maksimum 4 kişilik gruplara ayırınız. U6.1 dokümanında kapsandığı gibi her gruba boş bir Değişim Yol Haritası Formatı (veya projektörlü laptopta) veriniz.1 (veya projektörlü laptopta). Her gruba vaka çalışmasından bir kopya veriniz. Katılımcılardan vaka çalışmasını dikkatle okumalarını isteyiniz. Vaka çalıģması: katılımcılardan birince sağlanan bir vaka çalışmasının kullanılması tavsiye edilir; şayet vaka çalışmaları sunulmazsa, Değişim Yol Haritası nı kullanınız. 10

11 AĢama 2 (15 dak): Katılımcılardan vaka çalışmasındaki paydaşlar için bir paydaş haritası geliştirmelerini isteyiniz (Sunulan A + B paydaş haritasını kullanınız). AĢama 3 (45 dak ): Katılımcılardan boş Değişim Yol Haritası nı vaka çalışmasında tanımlanan değişim süreci için doldurmalarını isteyiniz. Kendilerinden her şeyi A1 formatı üzerine veya laptopa daha sonra gruba sunmak üzere yazmalarını isteyiniz. AĢama 4 (15 dak): Katılımcılara yeşil, kırmızı ve sarı post-itleri veriniz. Kendilerinden bir tur atmalarını ve başka gruplarca hazırlanan Değişim Yol Haritası na bakmalarını isteyiniz. Yeşil post-itlere yol haritası hakkında neyin iyi olduğunu hissettiklerini ve kırmızı post-itlere neyin iyileştirilebileceğini düşündüklerini yazmalarını söyleyiniz. Sorularını sarı post-itlere yazmalarını söyleyiniz. Bütün post-itler dağıtıldığında, bütün grupla bir tartışmayı kolaylaştırınız. Post-itleri en önemli yapılacak işler ve yapılmayacaklar ile genel olarak değişim yönetimiyle ilgili olarak ve spesifik olarak değişim yol haritasıyla sorularla gruplandırmaya çalışınız. Soruları sarı post-itler üzerinde cevaplayınız. Mastır Paydaş Haritalarını ve Değişim Yol Haritası nı referans olarak kullanınız. 10 dak PROJE: KENDĠ KĠġĠSEL DESTEKLĠ ĠSTĠHDAM SÜRECĠNĠZ ĠÇĠN BĠR DEĞĠġĠM YOL HARĠTASI GELĠġTĠRĠNĠZ (ödev 2 proje) OH Yansıyı sununuz. Değerlendirme: proje Hedef: Kuruluşunuzun destekleyici istihdam projesi için bir Değişim Yol Haritası tasarlayınız Dahil ediniz: paydaş analizi, yol haritası, faaliyet programı (verilen formatları kullanınız) ve girdi tanımlaması/gerekli kaynaklar (kendi formatlarınızı kullanınız) Bireysel veya grup ödevi Dört haftalık sürede sununuz 12 11

12 Projenin tamamlanması için proje özeti ve ana hatların tamamını öğrenicilere soru sormak için bir fırsat vermek üzere sınıfla birlikte okuyunuz. Değişim yönetiminin rasyonel ve duygusal tarafını derinlemesine anlayışlarını, kendi paydaş analizi ve yönetimi anlayış ve uygulamalarını ve (katılım oluşturma becerilerini) uygulama planlama becerilerini ortaya koymalarının istendiğini adaylara söyleyiniz. Proje 1-6 üniteleri üzerine odaklanmaktadır. Proje bireysel bir görevlendirmedir. Şayet aynı kuruluşun birçok üyeleri aynı kursa katılıyorlarsa, ortak bir proje sunmalarına izin verilir (ödev başına azami 4 kişi). Bireysel performansı işaret etmek için, bir ekibin üyeleri paydaş haritalarında (A ve B) ve Değişim Yol haritasında (her biri belli bir renk kullanarak) kendi çalışmalarını işaretlerler. Sunulan kanıtlar aşağıdakileri içerecektir: - Bir Paydaş Haritası A (paydaşların kimliği ve göreli önemi) - Bir Paydaş Haritası B (iletişim planı) - Değişim Yol Haritası - Kuruluşun formatları kullanılarak Eylem programı ve girdi tanımlaması. Proje, 6. ünitenin tamamlanmasından bir ay sonra tamamlanıp teslim edilmiş olmalıdır. Katılımcılara bu ünitenin ikinci kısmında bulunan grup egzersizinin bir değişim projesinin haritalandırılması için kapsamlı bir örnek sağlayacağını bildiriniz. 10 dak SONUÇ VE MODÜLÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ (Tercihe bağlı iģlenecek bölüm) Her önceki ünitenin sonunda, katılımcılara ünite içeriğini kişiselleştirmek için bir fırsat vermek üzere farklı öğrenme noktalarını özetledik. Son ünitenin sonunda, bunu gene yapacağız. Şimdi katılımcılardan tüm modülün en önemli öğrenme noktalarını özetlemelerini isteyiniz. Kendilerine 13. Yansıyı göstererek modülün öğrenme hedeflerini kendilerine hatırlatınız. 12

13 Bu modülü başarıyla tamamlayan öğreniciler: Değişim süreçlerini ve kuruluşları, bireyleri ve ekipleri nasıl etkilediklerini anlarlar Bir değişim sürecinde kilit paydaşları tanımlama, onları neyin yönlendirdiğini anlama ve onlarla değişim sürecine destek oluşturacak şekilde iletişim kurma imkanları olur Kişilerin organizasyonlar içinde nasıl etkileşimde bulunduğunu ve kişilerin davranış ve etkileşimleriyle bunların değişim süreci üzerindeki etkilerini anlarlar Değişim sürecini doğru şekilde planlamak için becerileri elde ederler. Öğrenme noktalarını farklı şekillerde takdim edebilirsiniz. Örneğin Performans Geliştirme Kılavuzu (PGK) nu kullanabilirsiniz. 13 OH Yansıyı sununuz. Performans Geliştirme Kılavuzu YAPMAYA BAŞLA BIRAK DAHA YAP FARKLI ŞEKİLDE YAP Bir kâğıt tahtası üzerine bir PGK çiziniz veya PGK nun basılı versiyonuyla büyük bir kâğıdı (A1) duvara asınız. Kişilere postitler veriniz ve kendilerinden (bu ünitede ne öğrendiklerine dayalı olarak) postitlere destekli istihdam profesyonelleri olarak kendi mesleki bağlamlarında kendi paydaşlarını etkin şekilde analiz etmekte ve yönetmekte (durmak, başlamak, devam etmek, değişmek) ne yapacaklarını yazmalarını isteyiniz

14 Modeli özetlemekle ve bu üniteyi gene başka ünitelerle ilişkilendirerek bitiriniz. Bu modül destekli istihdamın başlatılması bağlamında değişim yönetimi hakkındadır. Ünitenin sonunda, Değişim Yönetimi Modülünün ana mesajını teyit etmek isteriz: Değişim yönetimi kendi bağlamınızda destekli istihdamı gerçekleştirmek için sadece bir dizi faaliyetin rasyonel uygulamasıyla ilgili değildir. Bu kişileri yönetmekle ve onları değişim sürecinden geçerken koçluk yapmakla, değişim yönetiminin duygusal tarafını dikkate almakla da ilgilidir Paydaşlar kilit önemdedir. Paydaşları etkin şekilde yönetirseniz, değişim süreci başarılı olacaktır. Şayet onları etkin şekilde yönetmezseniz, büyük olasılıkla başarısız olacaktır. Direnç değişim yönetiminde kaçınılmazdır, ancak bunu iyi yönetirseniz ve dirence dirençler karşılık vermezseniz değişim sürecinizin kalitesine katkıda bulunacaktır. Başarılı bir değişimde, etkin iletişim ve müdahale becerileri çok önemlidir. En önemli beceriler geri bildirimde bulunmak ve geri bildirim almak, ikna edici şekilde iletişim kurmak ve durumsal liderliktir. Nihayet, bir değişim yol haritası size ve paydaşlarınıza ne olacağını, ne zaman olacağını ve neden başarılı olacağını anlamanız için yardım edebilir. 6. ÜNĠTE SONU 14