AB ÇERÇEVE EVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB ÇERÇEVE EVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ. fp7@tubitak.gov.tr"

Transkript

1 AB 7. Çerçeve eve Programı TÜBİTAKTAK AB ÇERÇEVE EVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ

2 Sunum İçeriği AB Çerçeve eve Programlarına Genel Bakış AB Altınc ncı Çerçeve eve Programı 6ÇP AB Yedinci Çerçeve eve Programı 7ÇP İşbirli birliği Özel Programı Öncelikli Konu Başlıklar kları Proje Türleri T / Uygulama Araçlar ları Teknoloji Platformları Fikirler Özel Programı Kişiyi iyi Destekleme Programı Kapasiteler Özel Programı Ortak Araştırma rma Merkezleri Yol Haritası TÜBİTAK ın 7ÇP Hazırl rlıkları Genel Değerlendirme erlendirme

3 AB Çerçeve Programları Ekonomik Güç AB nin Hedefi: Bilimsel/Teknolojik Güç Siyasi Güç İlki 1984 yılında başlamıştır. Çerçeve Programları, diğer birçok topluluk programı gibi amaçları ve bütçesiyle belli bir dönem için tasarlanmış çok yıllı programlardır. Temelde Amacı: Bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini arttırmak, Sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamaktır

4 AB Çerçeve Programları *milyar

5 AB Çerçeve Programları 6.ÇP, Lizbon Stratejisi nin uygulama aracı olarak düzenlenmiştir. Lizbon Stratejisi, Avrupa nın 2010 da dünyanın en dinamik ve rekabet gücü en yüksek bilgi ekonomisine dönüştürülmesi hedeflemektedir (Mart 2000). 6.ÇP nin temel ilkeleri: ABD ve Japonya karşısında, Avrupa Birliği nin rekabet gücünün artırılması. Avrupa Birliği ülkelerinde bilgi tabanlı ekonominin geliştirilmesi, İstihdam, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal bütünlük koşullarının iyileştirilmesi.

6 AB 6. Çerçeve Programı ( )

7 AB 7. Çerçeve Programı ( ) Avrupa Komisyonu, 6 Nisan 2005 tarihinde birliğin yeni araştırma programı için öneriyi sunmuştur. 7.ÇP önerisinde büyüme için bilgiye dayalı Avrupa araştırma alanı inşası öngörülmektedir. Önerinin AB nin rekabet ve yeni istihdam ihtiyaçları da göz önüne alınarak tasarlandığı vurgulanmaktadır.

8 AB 7. Çerçeve Programı Program Genel Yapısı İşbirliği Özel Programı (32,3 milyar ) Kişiyi Destekleme Programı (4,7 milyar ) Fikirler Özel Programı (7,4 milyar ) Kapasiteler Özel Programı (4,2 milyar ) AB 7. Çerçeve Programı (50,5 milyar ) JRC (1,7 milyar ) EURATOM JRC (nuclear) EURATOM (2,7 milyar )

9 İşbirliği Özel Programı AB 7.Çerçeve Programı Bütçe Dağılımı Bütçe (Milyon ) İşbirliği Özel Programı Sağlık Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji Bilgi ve İletişim Teknolojileri Nanobil, Nanotekn, Malzemeler, Yeni Üretim Tekn Enerji Çevre (İlkim değişikliği dahil) Ulaşım (Havacılık dahil) Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler 610 Güvenlik Uzay Fikirler Özel Programı Avrupa Araştırma Konseyi Kişiyi Destekleme Programı Marie Curie Eylemleri Kapasiteler Özel Programı Kapasiteler Özel Programı Araştırma Altyapıları KOBİ Yararına Araştırma Bilgi Bölgeleri 126 Araştırma Potansiyeli 370 Toplumda Bilim 280 Araştırma Politikaları 70 Uluslararası İşbirliği Etkinlikleri 185 Ortak Araştırma Merkezleri 1.751

10 Hedefi : AB 7. Çerçeve Programı İşbirliği Özel Programı Sanayi ve araştırma kuruluşları arasındaki işbirliğini tetikleyerek kilit alanlarda Avrupa nın liderliğini sağlamak. İşbirli birliği Özel Programı Tematik Konuları 1. Sağlık 2. Gıda, Tarım m ve Biyoteknoloji 3. Bilgi ve İletişim im Teknolojileri 4. Nanoteknoloji 5. Enerji 6. Çevre (İklim( değişikli ikliği i dahil) 7. Taşı şımacılık k (Havacılık k dahil) 8. Sosyo Ekonomik ve Beşeri eri Bilimler GüvenlikG 2. Uzay Ortak Teknoloji Girişimleri imleri (JTI) İşbirli birliği Özel Programı dahilindedir.

11 AB 7. Çerçeve Programı İşbirliği Özel Programı

12 Hedefleri : AB 7ÇP İşbirliği Özel Programı Sağlık Biyoteknoloji ve insan sağlığı için jenerik araç ve teknolojilerin geliştirilmesi; İnsan sağlığı için, temel keşiflerin klinik uygulamalara yansıtılmasına olanak veren, multidisipliner araştırmaların yapılması; Sağlık hizmetlerinin topluma ulaştırılması. Çocuk Sağlığı Yaşlı toplum sağlığı Etkinlik Alanları İnsan sağlığı için biyoteknoloji, jenerik araçlar ve teknolojiler (Yeni bilgi üretimi ve bilginin sağlık ve ilaç alanında pratiğe dönüştürülmesini sağlayacak) geliştirilmesi Sağlık hizmetleri sunumunun optimizasyonu : Sağlıklı kalmak, hastalıkları önlemek, teşhis ve terapi stratejilerinin etkinliğini artırmak kadar, sağlık sistemleri konusundaki politik kararlar için de gerekli altyapıyı hazırlamayı amaçlamaktadır. Araştırmacının insan sağlığıyla ilgili alanlara yönlendirilmesi, Biyolojik bilgi ve süreçlerin entegrasyonu, Beyin ve beyinle ilgili hastalıklar, insan gelişimi ve yaşlanma ile ilgili araştırma Bulaşıcı hastalıklar üzerine araştırmalar Temel hastalıklar konusunda araştırmalar

13 AB 7ÇP İşbirliği Özel Programı Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji Hedefler: Sosyal ve ekonomik konulara temas eden Bilgi Temelli Biyo-Ekonomi (tarım, gıda, balıkçılık, ormancılık gibi alanlardaki biyolojik kaynakların üretimi, yönetimi, yayımı ile ilgili bütün endüstri ve ekonomik birimleri kapsamaktadır) oluşturmak: Tüketici talebini de göz önünde bulundurarak, yeni, sağlıklı, yüksek kalitede ve rekabet gücü yüksek gıda ve sürdürülebilir gıda üretimi sağlamak, Gıda temelli hastalıklarla (kalp-damar, obezite...) mücadele etmek, Bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla (zoonoses) mücadele etmek, Sürdürülebilir tarım/balıkçılık sağlamak, Yenilenebilir biyo kaynaklardan temiz biyo materyaller elde etmek Etkinlik Alanları: Biyolojik kaynakların (toprak, deniz, orman) sürdürülebilir üretim ve yönetimi, Çataldan çiftliğe : Gıda, sağlık ve refah, Sürdürülebilir gıda dışı ürünler ve işlemler için yaşam bilimleri ve biyoteknoloji

14 Hedefi : Avrupa yı ICT alanındaki gelişmeleri kendi sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak üzere yönetecek ve şekillendirecek bir hale getirerek Avrupa daki tüm endüstrinin rekabet gücünü artırmak; Avrupa ICT sektörünün rekabetci pozisyonunu sürdürmek; Avrupa Birliği politikalarını desteklemek; Avrupa bilim ve teknoloji tabanını güçlendirmek. Etkinlikler : AB 7ÇP İşbirliği Özel Programı Bilgi ve İletişim Teknolojileri ICT Teknoloji sütunları Performans limitlerini zorlama, kullanılabilirlik, güvenebilirlilik ve maliyet verimi Teknolojilerin Entegrasyonu Yeni fonksiyonlar, servisler ve uygulamalar içeren çoklu teknoloji gruplarını entegre etmek Uygulama Araştırmaları Bilgi ve yöntem sunarak geniş tabanlı ICT bazlı servis ve uygulamalar geliştirmek Gelecek ve gelişmekte olan Teknolojiler Bilginin sınırlarındaki araştırmaların desteklenmesi

15 AB 7ÇP İşbirliği Özel Programı Nanoteknolojiler Hedef: Avrupa sanayiinin rekabet edebilirliğinin arttırılması ve kaynak yoğun sanayiden bilgi yoğun sanayiye geçişin sağlanması, ve bu hedefe ulaşabilmek için farklı teknoloji ve disiplinlerin kesişim noktasındaki yeni uygulamalara yenilik getiren bilginin üretilmesi, Sanayi dönüşümünün etkilerini maksimize etmek ve aynı zamanda sürdürülebilir üretimi ve tüketimi desteklemek amacıyla, nanoteknoloji, malzeme bilimleri tasarımı ve yeni üretim metotlarının etkin bir şekilde entegrasyonu Etkinlikler: Nanobilimler, nanoteknolojiler Malzemeler Yeni üretim Endüstri uygulamaları için teknolojilerin bütünleştirilmesi

16 Hedefler : Mevcut olan fosil yakıt tabanlı enerji sistemlerinin, daha sürdürülebilir, ithal yakıta daha az bağımlı, çeşitli enerji kaynakları ve taşıyıcılarına dayalı, daha az veya sıfır CO2 salınımı yapan, arttırılmış enerji verimliliği ve tasarrufu ile birleştirilmiş, enerji tedarik güvenliği ve iklim değişikliği baskılarına cevap veren aynı zamanda Avrupa Sanayii nin rekabet gücünü arttıran enerji sistemlerine adapte edilmesi hedeflenmektedir. Etkinlikler : AB 7ÇP İşbirliği Özel Programı Enerji Hidrojen ve yakıt pilleri Yenilenebilir elektrik üretimi Yenilenebilir enerji üretimi Yenilenebilir enerji kaynaklarının ısıtma ve soğutma amaçlı kullanımı Sıfır emisyonlu güç üretimi için CO2 yakalama ve depolama teknolojileri Temiz kömür teknolojileri Akıllı enerji ağları Enerji verimliliği ve tasarrufu Enerji politika oluşumu için bilgi

17 AB 7ÇP İşbirliği Özel Programı Çevre (iklim değişikliği dahil) Hedef: Küresel çevre konularını bütünüyle ele alabilmek için, iklim, biyosfer, ekosistemler ve insan faaliyetleri arasındaki etkileşimler hakkındaki bilgi birikimini arttırmak yeni teknolojiler, araçlar ve hizmetler geliştirerek çevrenin ve kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi İklim, ekoloji, yerküre ve deniz sistemlerindeki değişikliklerin öngörülmesi çevresel baskı ve sağlıkla ilgili tehlikeleri de içeren risklerin izlenmesi, önlenmesi, azaltılması ve adaptasyonu doğal veya insan yapımı çevrenin korunması ve geri kazanımı için geliştirilen araç ve teknolojiler, üzerinde durulması planlanan öncelikli konulardır. Etkinlikler İklim değişimi, kirlilik ve riskleri Çevre ve iklim üzerindeki etkiler Çevre ve sağlık Doğal afetler Kaynakların sürdürülebilir yönetimi Doğal ve insan yapımı kaynakların korunması ve sürdürülebilir yönetimi Deniz sistemlerinin yönetimi Çevre teknolojileri Doğal ve insan yapımı çevrenin gözlenmesi, simülasyonu, korunması, adaptasyonu, iyileştirilmesi ve eski haline getirilmesi için çevre teknolojileri İnsan habitatı da dahil olmak üzere kültürel mirasın korunması, muhafaza edilmesi ve değerinin arttırılması, kültürel mirasın kent ortamına entegrasyonu Teknolojinin değerlendirilmesi, doğrulanması ve test edilmesi Yer gözlem ve değerlendirme araçları Yerküre ve deniz gözlem sistemleri ile çevre ve sürdürülebilir kalkınma izleme metodları Farklı boyutlarda gözlemlemeyi dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınma için tahmin metodları ve değerlendirme araçları

18 AB 7ÇP İşbirliği Özel Programı Taşımacılık (havacılık dahil) Hedefi Tüm vatandaşların ve toplumun yararı için teknolojik ve operasyonel ilerlemelere ve Avrupa taşımacılık politikasına dayanan, bütünleştirilmiş, daha güvenli, daha yeşil ve daha akıllı, tüm Avrupa yı kapsayan, çevre ve doğal kaynaklara saygılı,küresel pazarlarda Avrupa Sanayiini geliştirecek ve rekabet gücünü arttıracak taşımacılık sistemlerinin geliştirilmesidir. Konular Havacılık ve Hava Taşımacılığı Hava taşımacılığının daha çevreci hale getirilmesi Zaman tasarrufunun sağlanması Müşteri memnuniyeti ve güvenliğinin sağlanması Maliyet verimliliğinin artırılması Hava araçlarının ve yolcularının korunması Geleceğin hava taşımacılığında öncü olunması Sürdürülebilir Yüzey taşımacılığı (demiryolu, karayolu ve denizyolu) Yüzey taşımacılığının daha çevreci hale getirilmesi Uygulama değişikliklerinin teşviki ve arttırılması, taşıma koridorlarındaki tıkanıklığın giderilmesi Engelli vatandaşlar dahil, tüm vatandaşlar için sürdürülebilir ve erişilebilir şehir taşımacılığının temin edilmesi Emniyet ve güvenliğin geliştirilmesi Rekabetin güçlendirilmesi Avrupa Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemine Destek (Galileo) ve EGNOS

19 AB 7ÇP İşbirliği Özel Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler Hedef : Avrupa nın karşı karşıya olduğu büyüme, istihdam, ekonomik rekabet, sosyal uyum ve sürdürülebilirlik, göç ve bütünleşme, yaşam kalitesi ve küresel dayanışma gibi karmaşık ve birbiriyle ilişkili sosyo-ekonomik problemlere çözüm bulmak; Genişlemiş bir AB içinde varolan sosyo-kültürel ve eğitimle ilgili konulara yönelik politika üretimine; katkıda bulunacak bilgi tabanının geliştirilerek derinlemesine incelenmesi ve anlaşılması. Etkinlik Alanları Bilgi toplumunda büyüme, istihdam ve rekabet; Ekonomik, sosyal ve çevresel hedeflerin Avrupa perspektifi içinde bir araya getirilmesi Toplumdaki temel eğilimler ve bunların etkileri Dünyada Avrupa AB vatandaşlığı Sosyo-ekonomik ve bilimsel göstergeler; Öngörü faaliyetleri

20 AB 7ÇP İşbirliği Özel Programı Güvenlik Hedefi: Güvenlik alanının hedefi temel hak ve özgürlükler ile kişisel gizliliğe bağlı kalarak terörizm, doğal afetler ve suç gibi tehditlere karşı yurttaşların güvenliğinin temini için bilgi ve teknolojiler geliştirmek; mevcut teknolojilerin sivil Avrupa güvenliğini sağlayacak yönde uyum içinde çalışmasını sağlamak ve sivil güvenlik çözümleri için tedarikçileri, kullanıcıları işbirliğine teşvik etmektir. Güvenlik konusunda yürütülecek araştırmalar sivil güvenlik uygulamaları üzerinde odaklanmaktadır. Etkinlikler: Suç ve terörizme karşı korunma Altyapının ve diğer unsurların güvenliği Akıllı takip ve sınır güvenliği Kriz ve olağanüstü hallerde güvenliğin tesisi Yukarıda sıralananlara ek olarak, aşağıdaki yatay alanların desteklenmesi öngörülmektedir: Güvenlik hizmetlerinin bütünleştirilmesi ve uyumluluk Güvenlik ve toplum Güvenlik araştırmalarının koordinasyonu ve yapılandırılması

21 Hedefi: Avrupa Uzay Programı nı GMES (Çevre ve Güvenlik için Küresel İzleme) benzeri uygulamalara odaklanarak desteklemektir. Bu sayede üye ülkelerin ve Avrupa Uzay Ajansı dahil diğer önemli aktörlerin Avrupa Uzay Politikası geliştirme çabalarına katkıda bulunulması öngörülmektedir. Avrupa sanayiinin rekabetini güçlendirirken karar vericilerin ve kamuoyunun hizmetinde bir Avrupa uzay politikasının oluşturulmasının sağlanılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda Avrupa Uzay Programı nın desteklenmesi planlanmaktadır. Bu alan içerisindeki temel araştırma konularının kapsamları şöyledir: Etkinlikler: AB 7ÇP İşbirliği Özel Programı Uzay Avrupa Toplumunun hizmetinde uzay temelli uygulamalar Çevre ve Güvenlik için Küresel İzleme (GMES) Güvenlik araştırmaları ve GMES faaliyetlerini tamamlayıcı nitelikteki konular Yenilikçi uydu haberleşme sistemleri ve uydu iletişim uygulamaları Uzayın keşfi Uzay kuruluşlarını güçlendirmek için Araştırma ve Teknolojik Gelişme Uzay teknolojisi Uzay bilimleri

22 Teknoloji Platformları Avrupa Teknoloji Platformu Nedir? Paydaşların sanayi öncülüğünde bir araya gelerek bir teknoloji alanında Stratejik Araştırma Planı (SAP)* oluşturmasını, oluşturulan SAP ın hayata geçirilmesini ve bu yolla Avrupa nın rekabet gücünün arttırılmasını sağlamaya yönelik platformlardır. Neden Avrupa Teknoloji Platformu? Lizbon Zirvesi: 2010 hedefi Barselona Zirvesi: GSYH dan Ar-Ge ye ayrılan payın %3 e çıkarılması ve bu oranın 2/3 ünün Özel Sektör Tarafından sağlanmasıdır. Bu hedefe ulaşmak için; Avrupa Teknoloji Platformları, döneminde yürürlükte olacak 7. ÇP de Sanayinin AB Çerçeve Programlarına katılımını arttırmak için oluşturulmuşlardır

23 Çağrı Oluşumu : Çalışma Programı Araçlar Proje Türleri Bütçe Konu Uygulama Aracı Proje Türü Para Proje Teklif Çağrısı (Call for Proposers)

24 AB ÇP Proje Başvuru Süreci Çağrı yayınlanır Konsorsiyumlar oluşturulur ve projeler sunulur İptal Başarısız Proje Değerlendirme Süreci Başarılı Proje Pazarlık Süreci Kontrat imzalanır Yedek Liste

25 AB 7ÇP İşbirliği Özel Programı Proje Türleri / Uygulama Araçları 1 Ortaklı Araştırma 1 Ortaklı Projeler 2 3 Mükemmeliyet Ağları Eşgüdüm / Destek Eylemleri Genel Amacı: Bilginin derinleştirilmesi gereken başlıca alanlarda mükemmel iletişim ağları kurulması ve araştırma projelerinin geliştirilmesi (sanayinin katılımına özel önem verilmektedir) Avrupa daki ve Dünya daki Araştırmacıları ve yatırımcıları çekerek AB nin endüstriyel ve sanayi yapısının güçlendirilmesi ve AB Politikalarının desteklenmesi

26 AB 7ÇP İşbirliği Özel Programı Proje Türleri / Uygulama Araçları 2 Ortak Teknoloji Girişimleri Genel Amacı: Uzun vadeli Kamu Özel Ortaklık Girişiminin kurulmasıdır. Ortak Teknoloji Girişimleri (OTG): Genellikle Avrupa Teknoloji Platformlarının çalışmaları sonucunda ortaya çıkacaktır; Özel alanlarda seçilen az sayıda konuyu içereceklerdir; Öneriler birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirilecektir. Temel Değerlendirme Kriterleri: Avrupa Katmadeğeri; İzlenecek hedefin ölçütü ve tanımının açıklığı; Sanayi nin finansal ve kaynak teminatının sağlamlığı; Sanayinin rekabet gücüne ve büyümesine olan etki derecesi; Daha geniş politik hedeflere katkıda bulunmaya verilen önem; Ek ulusal destek ve halihazırda varolan ya da gelecekteki sanayi destek kapasitesi.

27 Proje Türleri 3 Madde 169 Madde 169 Avrupa Birliği nin diğer üye ülkelerle ortaklaşa yürüttükleri ulusal koordineli araştırma programlarının desteklenmesi sağlanmaktadır. Ulusal Programlarının bir proje kapsamında entegrasyonunu hedeflemektedir. En az 10 ülkenin katılımı şartı vardır. Ülkeleri temsilen politika yapıcılar ile ulusal programların yürütücülerinin katılımı gerekmektedir. Asıl amaç,üye ülkelerin kendi ulusal programlarının ötesinde diğer ulusal ve bölgesel işbirlikleri yaratıp ortak bir araştırma programı oluşturmalarıdır.

28 Proje Türleri 4 ERA-NET+ ERA-NET+ Ulusal ve Bölgesel Programlar arasında ortak çağrılar oluşturmak için bir araya gelen politika belirleyicilerin AB tarafından desteklenmesini kapsamaktadır. Ulusal Politikaların birbirlerine yakınlaştırılmasını da içermektedir. Projenin adı: Safety first for European food SAFEFOODERA Amacı: Avrupalı tüketicileri gıda tüketimindeki sağlık risklerine karşı koruma amaçlı bir Avrupa Platformu kurmak Projenin süresi: 48 ay AB katkısı: 3,750,000 Ortaklar: Belçika, G. Kıbrıs Rum Kesimi, Danimarka, Finlandiya,Fransa, Almanya, Macaristan, İzlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovenya, İspanya, İsveç, Türkiye, İngiltere

29 Proje Türleri 5 Yeni ve Öngörülemeyen Politik İhtiyaçlar Yeni İhtiyaçlar Belirli bir tematik alanda ya da multi-disipliner alanlarda daha ileri bir araştırma gerektiren, yeni bilimsel ve teknolojik fırsat sunabilecek, önemli kırılım noktası olabilecek konularda, ihtiyaç duyulması halinde özel destek için çağrıların yayımlanması (LİDERLİK) Öngörülemeyen Politik İhtiyaçlar Çerçeve Program sürecinde ortaya çıkabilek, acil önlem gerektiren ve öngörülemeyen konulara yönelik yeni politika ihtiyaçlarına cevap vermek için esneklik sağlanması (örn. KUŞ GRİBİ)

30 Fikirler Özel Programı Hedefler : Avrupa Araştırmasının Bilgiye yönelik dinamikliğini, yaratıcılığını ve mükemmeliyetini güçlendirilmesi; Avrupa seviyesinde rekabetin teşvik edilmesi yoluyla bilimsel altyapının güçlendirilmesi, Avrupa düzeyinde rekabet eden bireysel takımlar tarafından yürütülen temel araştırmayı veya ufuk - frontier araştırmalarını destekleyerek yaratıcılığı ve mükemmeliyeti harekete geçirilmesi, Bağımsız bir Avrupa Araştırma Konseyi nin kurulması

31 Fikirler Özel Programı Avrupa Araştırma rma Konseyi (ERC) AB Konseyi: Kamuoyuna bilgi vermekle sınırlıdır, sistemin doğru şekilde işletildiğinin kontrolünü de kapsamaktadır. Bu çerçevede, Bilimsel Yönetim Konseyinin hazırladığı çalışma programlarını onaylaması ve Yönetim Konseyine çalışma programını uygulama yetkisi vermesi öngörülmektedir. Bilimsel Konseyi nin nin Görevleri: Çağrıların çalışma programlarını tasarlamak, Stratejik kararları almak, Çağrıların genel kurallarını tasarlamak, Başvuruları değerlendirmek, Değerlendirme panelleri organize etmek, Değerlendirme süreçlerinin etkinlik analizini yapmak Yıllık bilimsel raporu hazırlamak Uygulama Kurulu: Görevlendirmeleri Bilimsel Yönetim Konseyinden alır ve komisyona bilgi sunar, Araştırmacılara yönelik bilgilendirme ve destek faaliyetleri, Proje değerlendirmelerinin organizasyonu, Proje seçimlerinde karar alımı, Kontratların bilimsel ve mali denetimleri, Yıllık uygulama raporu yayımlanmas

32 Kişiyi Destekleme Programı Hedef : Avrupa daki teknoloji ve araştırma alanlarında çalışan insan kaynakları potansiyelinin nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesini hedeflemektedir. Öncelikler : Araştırmacıların temel/başlangıç düzeyindeki eğitimleri ve Yaşam boyu eğitim Üniversite-sanayi arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, Uluslararası boyut ve özel etkinlikler Avrupa nın araştırmacılar için daha cazip hale getirilmesi programın öncelikleri arasında yer almaktadır.

33 Kişiyi Destekleme Programı Etkinlikler : Araştırmacıların temel/başlangıç düzeyindeki eğitimleri Marie Curie Networks (Ağları) eylemleri adıyla anılan en iyi deneyimsiz (kariyerinin başında) araştırmacıların kurulmuş olan araştırma takımlarına katılmaları ve ortak eğitim programları Kıdemli kürsü ve/veya bilgi transferi ve denetimine yönelik sanayi pozisyonları Yaşam boyu eğitim ve kariyer gelişimi Deneyimli araştırmacılar için bireysel Burslar Ortak/eş finansmanlı bölgesel/ulusal/uluslararası burs programları Sanayii-Akademi yönelim ve ortaklıkları Sanayi (özellikle KOBİ) ve üniversiteler arasında uzun vadeli işbirliği araştırmacı değişimi ve bilgi transferi Uluslararası boyut Avrupa dışı uluslararası burslar; Avrupa dışından AB ye uluslararası burslar Avrupa kurumları ile AB ye komşu ülkelerin ve AB nin Bilim ve Teknoloji Anlaşması olan ülkelerin kurumları arasındaki ortak girişimler Avrupa dışında çalışan Avrupalı araştırmacılar arasında ağ oluşturulması Spesifik Faaliyetler Dolaşımın önündeki engelleri kaldırarak Avrupa da işgücü piyasasını oluşturulması Mükemmellik ödülleri

34 Kapasiteler Özel Programı Kapasiteler Özel Programı Araştırma rma ve Yenilik Alanları : 1. Araştırma rma Altyapılar ları 2. KOBİ Yararına Araştırmalar rmalar 3. Bilgi BölgeleriB 4. Araştırma rma Potansiyelinin Uygun Gelişimi imi 5. Toplumda Bilim 6. Araştırma rma Politikalarının n Gelişimi imi 7. Uluslararası İşbirli birliği i Faaliyetleri

35 Kapasiteler Özel Programı

36 7. ÇP de Ortak Araştırma Merkezleri Hedefler AB mevzuatının oluşumuna ve yeni tenolojiler geliştirilmesine bilimsel ve tenolojik destek sağlamaktır.avrupa Komisyonu nun kendi araştırma merkezleridir. 5 ülkede 7 adet ileri teknolojilerin kullanıldığı araştırma enstitüsünden oluşur. AB aday ülkelerindeki araştırmacılara; doktora ve doktora sonrası burslar, ileri eğitim programları, ulusal uzman statüleri gibi fırsatlarla çalışmalarını JRC enstitülerinde yapma fırsatları sunar. Kuruluşlara; kurumsal işbirliği, teknoloji transferi, kuluçka (inkübasyon) hizmeti gibi fırsatlar sunar. Etkinlik Alanları 1.Bilgi Odaklı Toplumda Refah 1.1.Rekabetçilik ve İnovasyon 1.2.Avrupa Araştırma Alanı 1.3.Enerji ve Taşımacılık 1.4.Bilgi Toplumu 1.5.Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji 2.Dayanışma ve Kaynakların Uygun Yönetimi 2.1.Kırsal Kalkınma, Tarım ve Balıkçılık 2.2.Doğal Kaynaklar 2.3.Çevre ve Sağlık 2.4.İklim Değişimi 3.Güvenlik ve Özgürlük 3.1.İç Güvenlik 3.2.Afetler ve Başa Çıkma Yolları 3.3.Gıda ve Yem Güvenliği ve Kalitesi 4.Dünya Ortağı olarak Avrupa 4.1.Küresel Güvenlik 4.2.Gelişim İşbirliği

37 7. ÇP Yol Haritası Nisan ÇP önerisinin Avrupa Komisyonu tarafından resmen sunulması Eylül 2005 Komisyon un özel programlar ve katılım kurallarıyla ilgili önerilerinin yayınlaması Aralık 2005 AB Parlamentosu nda öneriye ilişkin ilk görüşme Ocak 2006 Konsey in öneriye ilişkin tutumunu belirlemesi Mart 2006 AB Parlamentosu nda öneriye ilişkin ikinci görüşme Haziran 2006 Konsey in ve Parlamento nun 7.ÇP ve kurallarını onaylaması Temmuz 2006 Konsey in özel programları onaylaması Ocak 2007 İlk çağrıların Komisyon tarafından yayınlanması 8-16 Mart ÇP Başlangıç Toplantısı

38 TÜBİTAK ın AB 7. Çerçeve Programı Hazırlıkları

39 Hazırlıkların Çerçevesi İdari altyapıyı güçlendirme Bilgilendirme ve eğitim İşbirliklerini güçlendirme Müzakerelerin teknik düzeyde yürütülmesi Yurtdışına yönelik girişimler

40 Ulusal Koordinasyon Ofisi (UKO) Misyonu : UKO nun misyonu ülkemizdeki araştırmacıların ve Ar-Ge faaliyetleri yürütülmekte olan sanayi kuruluşlarının Çerçeve Programlarına katılımını artırmaktır. UKO nun bu hedef doğrultusunda belirlenen görevleri: Bilgilendirmek Yönlendirmek Farkındalık Oluşturmak Eğitmek Ortak Bulmak Temsil Etmek Teşvik Etmektir. UKO EKİBİ Halen Türkiye Ulusal Koordinasyon Ofisi nde 18 lisans dereceli, 7 yüksek lisans, 3 doktora dereceli olmak üzere toplam 28 tam zamanlı kalifiye personel çalışmaktadır. Delege ve eksperlerle birlikte çalışan sayısı 40 ı bulmaktadır. Tüm personel Ingilizce ye hakim olup, Almanca ve Fransızca ikinci yabancı dil olarak kullanılmaktadır. Personelin AB konularındaki tecrübesi 2 ila 5 yıl arasında değişmektedir. Bu konuda UKO personeli Türkiye deki en tecrübeli grubu oluşturmaktadır. Personelin yaş ortalaması 29,6 dir.

41 Eğitim ve Bilgilendirme 33 farklı şehirde 400 ün üzerinde toplantı ; yaklaşık katılımcı Edirne / 2 Tekirdağ / 1 Çanakkale / 2 İzmir / 13 Aydın n / 1 Kocaeli / 18 Denizli / 2 Istanbul / 69 Bursa / 3 Afyon / 2 Bolu / 1 Çorum / 1 Samsun / 1 Sakarya / 4 Ankara / 54 Sivas / 1 Trabzon / 1 Eskişehir / 6 Isparta / 1 Antalya / 2 Konya / 3 Kırıkkale / 3 Mersin / 4 Niğde / 1 Kayseri / 1 Adana / 5 Malatya / 1 Antakya / 1 Elazığ / 3 Gaziantep / 5 Şanlıurfa / 1 Diyarbakır r / 1 Erzurum / 1 Van / 2

42 Eğitim: Sanayi Farkındalık Programı AB 6. ÇP ye KOBİ ve Sanayi den katılımın yeteri düzeyde olmadığı görülmüş ve tematik alanlar özelinde sadece KOBİ ve Sanayi temsilcilerine yönelik eğitimler gerçekleştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Program bu ihtiyacı karşılamak için oluşturulmuş ve uygulamaya konmuştur. Programın amacı : Sanayi Kuruşlarının ÇP den aldıkları payı arttırmak Sanayi Kuruşlarının ÇP lere yönelik bilgi birikimini / farkındalığını arttırmak TÜBİTAK ve Sanayi Kuruşlarının arasında bilgi paylaşımını sağlamaktır. Program Süresi : 1 Haziran Eylül 2006 Gerçekleştirilen Etkinlikler: 380 in üzerinde katılımcı ile uygulamalı 14 Proje Yazma Eğitimi Yaklaşık 1000 katılımcı ile 2 farklı şehirde 2 Proje Yönetimi Semineri

43 Bilgilendirme: Kamu Farkındalık Programı AB 6. ÇP ye Kamu Kurumlarından yeterli derecede katılım olmadığı ve Kurumların ÇP lerle ilgili bilgi birikimine sahip olmadıkları görülmüştür. Program bu ihtiyacı karşılamak için oluşturulmuş ve uygulamaya konmuştur. Programın amacı Kamu Kurumlarının : ÇP lere yönelik bilgi birikiminin / farkındalığının arttırılması; Proje Yazma ve Yönetme Yetkinliği ile donatılması; 7. Çerçeve Programına hazırlanması ve bu şekilde Kamu Kurumlarının ÇP den aldıkları payın arttırılması; TÜBİTAK ve İlgili Kamu Kurumu arasında bilgi paylaşımının sağlanmasıdır. 1. Aşama (Mayıs 2006 Ekim 2006) AB Çerçeve Programları Genel Bilgi AB 7. Çerçeve Programı 14 farklı kamu kurumu ; 21 toplantı ; 430 un üzerinde katılımcı Aşama (Kasım 2006) Çalışma Programlarının Paylaşılması Proje Yazma Eğitimleri Proje Yönetimi Eğitimleri Odak Grup Çalışmaları İkili İşbirlikleri Kasım ayı itibarıyla çalışmaları başlamıştır

44 Eğitim İyileştirme Çalışmaları Saha ziyaretleri Yuvarlak masa toplantıları Modul 4: Bilgi Paylaşım Toplantısı Modül 3: Proje Yönetimi Uygulamalı çalışma Kontrat Müzakeresi Proje Kontratları Konsorsiyum Yönetimi Finansal Konular Proje Raporları Modül 2: Proje Teklifi Hazırlama ve Sunma Uygulamalı çalışma Fikrin oluşturulması Teknik Bilgi Ortaklı Projeler Finansal Konular Değerlendirme Süreci Modül 1: Yeni Başlayanlar İçin ÇP E-öğrenme uygulamaları ÇP Genel Bilgi 7.ÇP Genel Bilgi

45 Yayma İletişim Listesine kayıtlı in üzerinde araştırmacı /bilgi dağıtıcı... Avrupa Komisyonundan Türkiye Araştırma Alanına TürkiyeAraştırma Alanı dan Avrupalı Araştırmacılara Genel Duyurular Alan Duyuruları Ortak Arama Duyuruları UİN Listeleri Haberler Etkinlikler Avrupa daki ve Türkiye deki Gelişmeler Haberler Etkinlikler Ortak Arayan Proje Koordinatörlerin duyuruları Türkiye deki; Ortak arama duyurularının Faaliyetlerin Araştırmacı profillerinin Avrupa da duyurulması

46 Yayma: Raporlar AB 7. Çerçeve Programı Bilgi Notu AB 7. Çerçeve Programı Katılım Kuralları Avrupa Teknoloji Platformları Bilgi Notu TÜBİTAK ın 7.ÇP Hazırlıkları ve Türkiye nin 6.ÇP Performansı Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Programı (RYP - CIP) Bilgi Notu Çerçeve Program Projelerinin Yürütülmesinde Dikkat Edilecek Önemli Hususlar

47 Yayma:

48 Yayma: Başarı Hikayeleri Sanayi katılımını teşvik etmek ve ülkemizde yürüyen projelerin bilgilerinin yayılması amacıyla Başarı Hikayeleri

49 Yayma: Yayınlar AB Çerçeve Programları ve UKO faaliyetlerini tanıtmak ve araştırmacıları bilgilendirmek amacıyla 3 aylık bülten ve eğitim ve bilgi dokümanları basılmaktadır. Basılı dokümanlar başta Kurumsal İrtibat Noktaları ve çeşitli kurum ve kuruluşlardaki AB merkezleri olmak üzere, etkinlikler aracılığıyla da binlerce araştırmacıya ulaştırılmaktadır.

50 Yayma: Yurt Dışına Yönelik Türkiye Araştırmacı Kataloğu Türkiye nin Ar-Ge kapasitesinin tanınır kılınması ve AB ile bütünleşmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, Araştırmacılarımıza ait iletisim bilgileri ve yaptıkları calışmalar Tematik Alanlar bazında derlenerek bir araya getirilmiş ve Turkish R&D Catalogue ismiyle Kasım 2005 te ingilizce olarak basılmıştır. Dönemsel olarak güncellenen versiyonları yayınlanan katalog uluslararası platformlarda dağıtılmaktadır. Bu çalışma Avrupalı paydaşlarımızca da yöntem olarak benimsenmiş ve uygulamalara başlanmıştır.

51 Yayma: Yurt Dışına Yönelik Avrupa Komisyonu na Yönelik: Ülke görüşleri Durum Raporları Potansiyel Yabancı Ortaklara Yönelik: Araştırma Merkezleri Kataloğu

52 KOBİ ler: Saha Ziyaretleri Proje yürütmekte olan KOBİ lere yönelik saha ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Amacı : Proje yürütmeye başlamış olan KOBİ lere proje yürütülmesi hakkında detaylı bilgiler verebilmek ve varsa bu konuda yaşanan zorluk veya problemleri ortaya çıkararak çözüm yolları aramaktır. Bilgi Verilen Başlıca Konular : Çerçeve Programlarında Finansal uygulamalar KDV Muafiyet Sertifikası AB hibe fonlarından yapılmakta olan Kurumlar Vergisi kesintisi (KOBİ ler için ÇP projelerine başvuruları olumsuz etkilediğini bildirmesi üzerine Maliye Bakanlığı na görüş sorularak konu ile ilgili sağlanabilecek kolaylıklar üzerinde çalışılmaya başlanmıştır.) Kaydedilen Gelişmeler : Ankara ve İstanbul da olmak üzere toplam 14 KOBİ ziyaret edilmiştir. Ziyaretler, projelerin yürütüldüğü kurumlara gidilerek birebir görüşmeler şeklinde yapılmış, böylece projenin yürütülmesi sırasında, süreçte yer alan ve alabilecek tüm ilgillilerin görüşmeye katılımı sağlanmıştır

53 KOBİ ler: Teknoloji Denetimi 100 KOBİ ye teknoloji denetimi yapılarak araştırma nitelikleri ve ihtiyaçları belirlenmiştir. Bu 100 KOBİ nin 7.ÇP ye katılımını sağlamak için Proje Teklifi Hazırlama Eğitimleri düzenlenecektir.

54 Teşvik: UKO Destekleri AB Çerçeve Programları Proje Geliştirme Amaçlı Seyahat ve Toplantı Desteği Programı Türk araştırmacıların, Avrupalı meslektaşlarıyla bir araya getirilmesi; Çerçeve Programlarına katılımı ile ilgili diğer ülke ekipleriyle işbirliği yaparak ortak projeler oluşturması amacıyla 2002 yılından bu yana uygulanmaktadır. AB Çerçeve Programları Proje Önerisi Özendirme Ödülü Programı Türk araştırmacıları, Proje yazmaya, Proje ortaklıkları oluşturmaya, Projelerde yer almaya teşvik etmek amacıyla 2003 yılından bu yana uygulanmaktadır. 7. Çerçeve Programı kapsamında; Ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçları karşılayacak; Türkiye nin katılımını arttıracak; Bilgi paylaşımını arttıracak ve varolan sistemleri daha ileriye götürecek; Yeni destek programları uygulamaya konulacaktır.