PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* Değişim im Zorunlu mu? Orhan Cem Danışmanlık Hizmetleri Lideri 20 Kasım PwC. *connectedthinking

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* Değişim im Zorunlu mu? Orhan Cem Danışmanlık Hizmetleri Lideri 20 Kasım 2007. PwC. *connectedthinking"

Transkript

1 PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* im Zorunlu mu? Orhan Cem Danışmanlık Hizmetleri Lideri 0 *connectedthinking PwC

2 Gündem Nedir ve Neden Đhtiyaç Duyulur? Yönetiminde Kritik Başarı Faktörleri Yönetiminde Yaşanan Sorunlar Soru ve Cevap

3 Nedir ve Neden Đhtiyaç Duyulur? PwC

4 yaşamın kuralıdır. Sadece geçmişe ya da şimdiki zamana önem verenler geleceği kaçırırlar. John F. Kennedy Büyük firmalar için mükemmeliyet yoktur; sadece sürekli değişim ve gelişim vardır. Tom Peters Sayfa değişimdir. Heraclitus Değişmeyen tek şey, Charles Darwin Hayatta kalan, kendini değişime Winston Churchill Hayatta kalan, türlerin ne en güçlüsü ne de en zekisidir; en çok uydurabilendir. Kusursuz olmak için her zaman değişmelisiniz. Gelişmek değişmektir.

5 bir süreçtir Mevcut Durum Hedef Durum Düzgün ve rahat bir geçiş dönemini nasıl sağlarız? Sayfa

6 Yönetiminde Kritik Başarı Faktörleri PwC

7 Yönetiminde Kritik Başarı ve Risk Faktörleri projelerinin % i değişim dinamikleri ve insan faktörleri açısından doğru yönetilmediği için başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Buna karşın, organizasyonlar birçok risk faktörünü takip etmek ve yönetmek zorundadır. de kritik başarı ve risk faktörlerini dikkatle yönet!!! Performans ve ve Takımlar e Sayfa

8 KBF : ihtiyacını tetikleyen etkenleri belirler. Đstenilen çerçeveyi çizer. in maliyetinin mevcut durum maliyetinden daha az olduğunu gösterir. Maliyet sadece finansal olarak değil, kişisel, duygusal ve fiziksel olarak ele alınır. Performans ve Kültür Uyumu e Sayfa

9 Performans ve Kültür Uyumu KBF : ihtiyacını oluşturmak için gerekli aksiyonlar e Değer Analizi Endüstri Trend Analizleri Mevcut Durum Değerlendirmesi Hedef Yapı u Motivasyon Yönetimi Maliyet/Fayda Analizi Endüstri Kıyaslamaları Müşteri Araştırmaları Sayfa 9

10 KBF : u Nedir? Gelecek durumun ne olacağı veya ne olması gerektiğini söyleyen güçlü ve tutarlı bir ifadedir. Eylemi olmayan vizyon bir rüya, vizyonu olmayan bir eylem ise bir kabus tur. Japon Atasözü Hedef yapıda gerekli olacak yeni davranışları tanımlar. için anlayış ve / ya da heyecan yaratır. Đş stratejisi ile uyumlu olmayı sağlar. Performans ve e Sayfa 0

11 Performans ve KBF : e açıklığını ve netliğini yaratmak, insanların değişim yolu boyunca ilerlemesini sağlayacaktır. Net bir vizyon gelecek hedef yapının resmini çizmelidir: Zorlayıcı ancak başarılabilir Kapsamlı ve spesifik Kolayca anlatılabilen ve kuvvetli Sağlam pozisyonlanmış ve esnek Hayata geçirme kabiliyeti olan Aksiyon alınabilir Sürekli gelişen içersinde olan herkes ile paylaşılabilen Sayfa

12 Performans ve KBF : u netleştirmek için gereken aksiyonlar e un iş stratejileri ile uyumlu olması Đnsan/Kültür özelliklerinin tanımlı olması Gelecek durum yetkinliklerinin, davranış şekillerinin tanımlı olması Gelecek durum süreçlerinin ve sistemlerinin tanımlı olması ların dahil edilmesi vizyonu ile entegre edilmesi Kurum çapında misyon ile ilişkilendirilmesi,, Sayfa

13 KBF : Üst yönetim sponsorlardan başlayıp değişim temsilcilerine kadar uzanan değişimi yönlendirecek rolleri belirler. Tanımlı rol ve sorumluluklar oluşturur. Performans ve e Sayfa

14 Performans ve KBF : Sürecinde Kilit Roller e Başlatan Sponsor: Tüm hedef gruplar için değişimi resmileştirme gücü olan kişi veya grup. Başlatan Sponsor Şirket dışı lar Grup - Destekleyen Sponsor: Hedef gruba politik, lojistik ve ekonomik açılardan yakınlığı olan kişi veya grup Temsilcisi: in uygulanmasından sorumlu olan kişi Hedef Grup : Değişmesi gereken kişi veya grup Şirket içi lar Grup - Destekleyen Sponsor Temsilcisi Şirket içi lar Grup - Herkes Şirket dışı lar Grup - Sayfa

15 Performans ve KBF : Liderliği Prensipleri e En kritik başarı faktörü Sponsorların, değişim liderlerinin ve temsilcilerin eğitilmesi şart liderliği yetkinliklerinin ve kilit rolleri tanımlanmalı, geliştirilmeli ve koordine edilmeli Üst yönetim sponsorluğu veya değişim lideri sorumluluğu temsilcilere delege edilemez. Üst yönetim sponsorları ile değişim liderlerini birbirlerinin fonksiyonlarının yerine geçmemeli veya işlerini yapmamalıdır. Basamaklandırılmış değişim liderliği kurulmalı ve sürdürülmelidir. Sayfa

16 KBF : e Kilit değişim paydaşlarına odaklanmış iletişim için strateji ve plan oluşturmak. Projenin ana planı ile iletişimi entegre etmek. Performans ve e Sayfa

17 Performans ve KBF : e - Katılım Oluşturma e için Destek Seviyesi Katılım Aşaması Kabullenme Aşaması II. Farkındalığı I. Temas Hazırlık Aşaması III. i Anlama VIII. Kurum Đçi Benimseme VII. Kurumsallaştırma VI. Kabullenme V. Kurulum IV. Olumlu Algılama Katılım Başlangıcı Eğilim Başlangıcı Farkında Olmama Karışıklık Olumsuz Algılama Kuruluma katkıda bulunmama/ destek vermeme kararı Đlk kullanım sonrası değişimi durdurma Geniş çaplı kullanım sonrası değişimi durdurma Zaman Sayfa

18 Performans ve KBF : e Katılım Oluşturma ve Kurma Aksiyonları e için Destek Seviyesi Kurum içi Benimseme kültür Beyanları vizyon inanç Kurumsallaştırma politika manüelleri uyumluluk beyanları Kabullenme ulaşılan hedefler uyumluluk beyanları Kurulum pilot projeler Olumlu/Olumsuz Algı tepkiyi yönetme Temas duyuru video toplantı gazete Farkındalığı sunum eğitim odak grupları Anlama eğitim simülasyon teke tek Sorular:. Mesaj kime iletilmeli (iç/dış)?. lar neler bilmek istiyor?. Đstenilen ve uygun olan tepki nedir?. Mesaj nasıl iletilmelidir (medya)? Ne sıklıkla?. Mesajı kim göndermelidir?. in etkinliği nasıl ölçülecektir? Zaman Sayfa

19 Performans ve KBF : : Katılımla mı, Zorunlu Uyumla mı? e Zorunlu Uyum Bunu yeni şekilde yapmalıyım" Karşılık Verme Bu değişime, zorunda kalırsam karşılık vereceğim" Sakınma Bu değişimden sakınmalıyım Olumsuz Algı Bu değişim yüzünden kendimi tehdit altında hissediyorum" Katılım Bunu yeni şekilde yapmak istiyorum" Eylem i başarılı kılmak için bir şeyler yapacağım" Test Etme Bu değişimi deneyip gerçekten işe yaradığını görmeliyim" Olumlu Algı Bu değişimi bir fırsat olarak görüyorum" Bağlantı Kurma Kendim/bizim için bir anlam görüyorum" Anlama Neyin niçin değişeceğini biliyorum Farkındalık Bir konu hakkında haber aldım" Sayfa 9

20 KBF : dinamiklerinin etkin yönetilmesi için organizasyonun her seviyesine gerekli olan bilgi ve becerilerin aktarılması: - Başlatan ve Sürekli Sponsorlar - Temsilcileri - Hedef Grup - lar - Elçiler Performans ve e Sayfa 0

21 Performans ve KBF : çabalarımızı nereye harcıyoruz? e Zorunlu Uyum, Đstekli Katılım, veya her ikisine? Zorunlu Uyum i anlamayan, katılmayan ve inanmayanlar Kendini ve işini korumak için minimum gereklilikleri karşılayanlar Sadece bekleneni yapanlar Negatif veya pozitif sonuçlardan geçici olarak motive olanlar Đstekli Katılım e inananlar Kendini, işini ve organizasyonu büyütmek için yeni gereklilikler kuranlar Kendi ve başkaları için yüksek beklentiler koyanlar Kişisel ve organizasyon vizyonundan içten motive olanlar Sayfa

22 KBF : Teknoloji, süreç ve insan bileşenlerini tümüyle entegre eder. yönetimi altyapısını geliştirir. Yüksek performanslı takımlar oluşturur. Performans ve e Sayfa

23 Performans ve KBF : Uygulama Mimarisinin Bileşenleri e Uygulama Stratejisi Kritik Başarı Faktörlerini yönetmek için tanımlı bir çerçeve veya yaklaşım Uygulama Planı Altyapısı Başlatan Sponsor ekibi Destekleyen Sponsor ekibi Uygulama Planını destekleyen değişim altyapısı Proje Ekipleri Sayfa

24 KBF : larla ortak bir katılım oluşturur. Doğru kaynakları doğru zamanda harekete geçirir. Uygulama aşamasında projeleri ilerletmek için ciddi bir katılım yaratır. Performans ve e Sayfa

25 Performans ve KBF : lar. e projeden etkilenecek ya da projenin başarısında (ya da başarısızlığında) önemli bir kazancı bulunan, kurum içi ya da dışı, her türlü kişi ya da gruplardır rolleri arasında: - Lideri (proje için yetkiye sahiptir, örn:proje sponsoru) - Katılımcısı (değişim kabullenen, örn:son kullanıcı) - Etkileyici (projeyi destekler ve etkiler, örn:kaynak sağlayıcı) - Temsilcisi (değişimin başarıya ulaşılmasından sorumlu, örn: proje yöneticisi) - Müşteri (projenin çıktılarından faydalanır; iç ya da dış olabilir) Sayfa

26 KBF : Kişilerin i Karşılaması PERFORMANS & DUYGUSAL DURUM YÜKSEK DÜŞÜK. Şok Yüksek Beklentiler. Reddetme Çaba ve karmaşıklığın farkına varılması. Suçlama. Karışıklık ZAMAN. Deneme Önceden daha iyi. Bütünleştirme. Sorun çözme Tünelin ucundaki ışık. Şok: Hareket edememe. Şaşkınlık. Yüksek beklentiler ve gerçek arasında uyumsuzluk.. Reddetme: Geçici geri çekilme, sahte güven.. Suçlama : Başkalarına kızgınlık ve güvensizlik. in gerekli olduğunun farkına varma. Hayal kırıklığı dönemi değişimle nasıl başa çıkılmalı?. Karışıklık : Belirsizlik. Gerçeğin kabulü, geçmişin huzurlu tavır ve davranışlarının bırakılması. Umutsuzluk.. Deneme: Karar alma, yeni davranışlar, yeni yaklaşımlar. Kalıplara sokmaya yönelme işlerin nasıl yapılmasıyla ilgili olarak. Çok fazla enerji harcama yeni gerçekle başa çıkılmaya başlanması. Çok fazla kızgınlık ve hayal kırıklığı.. Sorun çözme: Anlam arama, öğrenmenin içselleştirilmesi, her şeyin neden daha farklı olduğunu anlama arayışı.. Bütünleştirme: Yeni davranışlara anlam yükleme, yeni standartların oluşması. Sayfa

27 KPF : Performans ve süresince istenilen davranışı şekillendirmek, desteklemek ve sürekliliğini sağlamak için yardımcı olacak organizasyon performans bileşenlerini tasarlar. i destekleyecek ve istenilen kültürü meydana getirecek davranışı yaratır. Performans ve e Sayfa

28 Performans ve Organizasyonel Performansın Kilit Bileşenleri e Lider Etkinliği Yetkinliklerin Geliştirilmesi Personel Alımı ve Yerleştirme Đş Stratejisiyle Uyumlu Kültür Organizasyonel Tasarım ve Yapı Performans Yönetimi Haklar ve Ödüller Sayfa

29 Performans ve KBF : Performans ve Performans ve kültürü uyumu için gereken aksiyonlar e Mevcut ve hedef durum davranışlarının belirlenmesi Performans bileşenlerinin değerlendirilmesi Fark Analizi (Gap Analysis) için organizasyonel performans bileşenlerinin hedeflenmesi Organizasyon performans bileşenlerinin tasarımı Performans ihtiyaçlarının ve özelliklerinin geliştirilmesi Uygula, değerlendir ve gerektiğinde yeniden tekrarla Sayfa 9

30 Yönetimi nde Yaşanan Sorunlar PwC

31 Neden Yönetimi önemli? Çünkü kişilerle bağ kurulmadıkça projeler başarısız olur projelerinin % i hedeflerine ulaşmakta başarısız olmaktadır. Başarısızlığın %0 den fazlası insan kaynaklı problemlerdir. Kaynak: Global survey of 00 Multinational & Government organisations 99- MORI/PwC Sayfa

32 Proje Başarısı için Kritik Faktörler Proje Yönetimi % Liderlik, Katılım ve Direnç Yönetimi % 9% 9% Đnsan Yönetimi % = insan kaynaklı problemler! Kaynak: Global survey of 00 Multinational & Government organisations 99- MORI/PwC Sayfa

33 Projeyi Başarıya Dönüştüren Nedir? Engeller Başarı Faktörleri 0 engelden 9 u kişi bazlı Đlk 0 Engel % Kurum Limitli kaynak % Yerleşik şirket içi sınırlar % Kısıtlı değişim becerileri % Orta kademe yönetiminde direnç % BT ekipmanlarını geç temin etme % Zayıf iletişim % Çalışan karşıtlığı % IK (Eğitim ve Đnsan konuları) % Başlama isteksizliği % Gerçekten uzak proje zaman planı % Đlk 0 Başarı Faktörü % Kurum Üst yönetim desteği % Đnsanlara eşit davranma % Çalışanların katılımı % Kaliteli iletişim kurma 0% Yeterli eğitim sağlama % Net performans ölçümleri % ardından takımlar oluşturma % Kültür/beceri değişimine odaklanma % Başarıyı ödüllendirme 0% Şirketteki başarılıları görevlendirme 0% Kaynak: Global survey of 00 Multinational & Government organisations 99- MORI/PwC Sayfa

34 Kişiler Eğrisi ni takip eder in erkenden fazla pazarlanması hayal kırıklığıyla sonuçlanan gerçekçi olmayan beklentilere yol açar Performansın paydaşlar tarafından algılanması Yönetim ve çalışanlar eğrinin en altındaki gerçeklere pek hazır değildirler artık geri dönüş yok Yönetilmeyen değişim Projenin Gerçekleştirilmesi Pek çok proje kişiler daha performans iyileştirmesi göstermeden tamamlanmış kabul edilir Sayfa

35 Kişiler Eğrisi ni takip eder in erkenden fazla pazarlanması hayal kırıklığıyla sonuçlanan gerçekçi olmayan beklentilere yol açar Projeler genelde insanlara fayda sağlayabilmek için tekrar tanıtılır ve lanse edilir Yönetilen değişim Performansın paydaşlar tarafından algılanması Yönetim ve çalışanlar eğrinin en altındaki gerçeklere pek hazır değildirler artık geri dönüş yok Yönetilmeyen değişim Projenin Gerçekleştirilmesi Pek çok proje kişiler daha performans iyileştirmesi göstermeden tamamlanmış kabul edilir Sayfa

36 e karşı Direnç YAPAMAM & YAPACAĞIM YAPARIM & YAPACAĞIM in öneminin farkındadır programını aktif olarak destekler Tüm projeyi anlamasına gerek olmadan, programın iyi bir şey olduğuna inanır Yeni Dünya için gerekli yetenek ve davranışlara sahip değildir (örnek: takım çalışması, süreç iyileştirme bakış açısı, güç verme) i bir olay yerine süreç olarak görür Nihai amaçlara ve başarıya giden yollara odaklanır in en alta yapacağı etkinin farkındadır. için aktif olarak isteklidir, başkalarını da isteklendirir Yeni yetenek ve davranışlar için örnek oluşturur isteği YAPAMAM & YAPMAYACAĞIM ihtiyacının farkında değildir (örnek: stratejik olmayan bakış açısı, yeterince zeki olamama) programı için hiçbir destek göstermez Değişmek istemez (örnek: kendini/düzeni/eski çalışma yollarını aşırı korumacı) Yeni Dünya için gerekli yetenek ve davranışlara sahip değildir becerisi YAPARIM & YAPMAYACAĞIM Yeni Dünya davranışlarının aksine maddi başarı peşinde koşturur Başarıya giden yollardan çok sonuçlara odaklanır programı için hiçbir destek göstermez ihtiyacının farkındadır fakat değişmekten utanır ihtiyacının farkındadır fakat değişimin kapsamından ya da sürecinden rahatsız olur Ekip baskısı nedeniyle değişime katılmayacaktır Sayfa

37 ve olası karşılıklar yüksek Yapamam/Yapacağım Eğit Katıl Yönlendir Yaparım/Yapacağım Güç ver Yükselt Đşleri aktar Đstek düşük Yapamam/ Yapmayacağım Söyle Emret Đşten Çıkar Yetenek Yaparım/ Yapmayacağım Tavsiye et Pazarla Pazarlık et Đşten Çıkar yüksek Sayfa

38 Olası Yolu Planla Harekete Geçir Başlat Uygula ve Stratejiye Karar Ver Projeyi Onayla Yönetimi ve i leri Uygula Faydaları Tanımla Gelecek için bir vizyon belirle/tanımla Uygulama stratejisi Faydaları tanımla Proje/Programı planla Etkin Liderlik ları yönet Proje/Planı yönet Organizasyonel yapı ve tasarım Performans Yönetimi ve Ödül Yeni Kültür ve Davranışlar Đş gücü değişiklikleri Đnsan yeteneklerinin geliştirilmesi Faydaların takip edilmesi ve gerçekleştirilmesi Sayfa

39 Sorularınız? 00. All rights reserved. refers to the network of member firms of International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of LLP (US). PwC