İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI"

Transkript

1 art Kau İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Duru Öngörülen veya ler veya Taala Açıklaa Uygulaa Sonucu (*), (**) 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinesi sağlalıdır İç kontrol sistei ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenileli ve desteklenelidir. Personel Dairesi Strateji Geliştir. Strateji Geliştire Daire nca Kau İç Kontrol Standartlarına Uyu Planı Hazırlaa üyelerine İç Kontrol sistei ve işleyişi hakkında eğiti veriliş, doküan dağıtılıştır. 1.1 İç kontrol sistei ve işleyişinin yönetici ve personel tarafından sahiplenilesi için tarihinde İletişi Fakültesi Konferans Salonunda hizetiçi eğiti verilecektir. 1-İç Kontrol İzlee ve Yönlendire Kurulu 2-İç Kontrol Standartlarına Uyu Planı Hazırlaa 3-Strateji Geliştire Daire Her eğiti sonucunda eğiti görüntüleri ve verileri web de yayınlanacaktır yılı sonuna kadar eğiti çalışaları deva edecektir. İç kontrol standartları konusunda yapılan çalışaların personel tarafından benisenesi ve desteklenesi çalışaları deva etekte olup her yıl hizetiçi eğitilerde konunun pekiştirilektedir. 1.2 İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteinin uygulasında personele örnek olalıdır. 1.2 Yöneticiler iç kontrol sisteinin uygulasında, sorululukları çerçevesinde, esleki değerlere, dürüst yöneti anlayışına sahip bir şekilde, evzuata aykırı faaliyetleri engelleyerek, kapsalı yöneti anlayışına uygun bir çalışa ortaı ve saydalığı sağlayacak ve bu konuda personele örnek olacaktır. En az 1 yıllık periyodik toplantılarda iç kontrol sisteinin kurulası ve uygulasını değerlendireceklerdir. Toplantı tutanakları ve değerlendireleri İç Kontrol standartları konusunda yapılan çalışaların takibi için periodik aralıklarla Yılda 2 kez toplantılar yapılakta, toplantı kararları değerlendiril doğrultusunda gerekli revizeler yapılarak personele ektedir. duyurulaktadır. 1.3 Etik kurallar bilineli ve tü faaliyetlerde bu kurallara uyulalıdır. Personel Dairesi 1.3 1) En az 7 kişiden oluşan Etik Koisyonu oluşturulacaktır. 2) Etik kurallar yazılı hale getirilecek ve Etik Sözleşesi hazırlanacaktır. 3) Etik Sözleşesi tü personele tebliğ edilecek ve izalatacaktır. 4) olan tü teel eğiti, hazırlayıcı eğiti ve hizet içi eğiti seinerlerinde bu etik kurallar ders olarak verilecektir. 1)Üst yöneti 2)Etik Koisyon 3) 4)Genel Sekreterlik ve 1)Koisyon oluşacak 2)Etik kurallar yazılı hale gelecek 3)Etik sözleşe 4)Eğiti doküanı Etik Koisyon kuruluş ve etik kurallar belirleniştir. 1) Etik Koisyon oluşturuldu. 2) Etik kurallar ve Etik Sözleşe yazılı hale getirildi. 3) Kau Görevlileri Etik Sözleşesi hazırlanarak tü personele izalatıldı. 4) tarihinde İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda, tü üniversite çalışanlarına "KAMUDA ETİK KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ" konusunda hizet içi eğiti verildi. 5) 2013 yılından itibaren her yıl Etik Haftası Daire içinde kutlaktadır. Bu kapsada Etik Haftası Sunu u yapılıştır.

2 art Kau İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Duru Öngörülen veya ler veya Taala Açıklaa Uygulaa Sonucu (*), (**) 1.4 Faaliyetlerde dürüstlük, saydalık ve hesap verebilirlik sağlalıdır ) Hazırlanacak etik kurallarda dürüstlük, eşitlik, tarafsızlık, hesap verebilirlik ve saydalık gibi ilkeler yazılı hale getirilecektir. 2) Kuruun ve birilerin Web düzenleeleri etkin ve güncel hale getirilecektir. 3) Stratejik plan çerçevesinde belirlenen aaç ve hedeflerle ilgili yıllık periyotlarla raporlaa yapılacak ve değerlendireye tabi tutularak kauoyuna açıklanacaktır. 1)Oluşturulacak olan Etik Koisyonu 2)Bilgisayar bilileri Uyg.Araşt.Merkezi 3)Strateji Geliştire Daire 1)Etik Kurallar 2)Etkin ve güncel web düzenleeleri 3)Faaliyet raporları Faaliyet Raporları her yıl yapılaktadır. 1- Kau Hizet Standartları Tablouz oluşturuluş ve web sayfaızda ( yayılanıştır. 2- Daireiz Hizet Envanteri çıkarılış ve web sayfaızda yayılanıştır. 3- Daireiz Hizet Süreçleri Tablosu hazırlanış ve web sayfaızda yayılanıştır. 4- Daireiz birilerinin İş Akış Süreçleri hazırlanış, ilgili personele tebliğ ediliş ve web sayfaızda yayılanıştır. 1.5 İdarenin personeline ve hizet verilenlere adil ve eşit davranılalıdır ) Yöneticilerin personele, personelin hizet alanlara adil ve eşit davraları için yapılacak hizet içi eğitilerle bilgilendire faaliyetleri yürütülecektir 2) Özdeğerlendire ve anket çalışaları yapılarak personelin görüş ve düşünceleri alınacaktır 1-İç Kontrol İzlee ve Yönlendire Kurulu 2-İç Kontrol Standartlarına Uyu Planı Hazırlaa 3-1)Kuru personeli ve hizet verilenlere adil ve eşit davranılası için bilgilendire notları 2)Anket, özdeğerlendire raporu ayda bir Personeliize yönelik Personel Menuniyet anketi yapılakta ve değerlendirilektedir. 2- Personel ile yüz yüze görüşülerek tutanak altına alıktadır. 3- adresi üzerinden erişi ikanı buluktadır. (BİMER başvuruları alıktadır) 4- Daireizde bulunan öneri ve şikâyet kutusuna bırakılan öneri ve şikâyetler Kalite Kurulu tarafından değerlendireye alıkta ve öneriler doğrultusunda çözüler üretilektedir. 1.6 İdarenin faaliyetlerine ilişkin tü bilgi ve belgeler doğru, ta ve güvenilir olalıdır ) İdarenin faaliyetlerine ilişkin tü bilgi ve belgeler doğru, ta ve güvenilir olası için biriler faaliyet alanları ile ilgili bilgileri sürekli olarak güncelleyeceklerdir. 2) Üniversiteizde bilgi bankası oluşturulacak, bilgi veren tü birilerin güvence veresi sağlanacaktır. 1)Güncel Bilgiler doküanı 2)Bilgi Bankası Üniversiteiz i EBYS Sisteine geçiş olup bütün yazışalar sistede kayıt altında tutulaktadır. 2- Üniversiteiz Kurusal Otoasyon Projesi (İSKOP) Personel Otoasyonunda tü veriler tutulakta ve erişie sunulabilektedir. 3- Dairenin tesis ettiği işlelerde kullanılan doküan ve forlar ile bu işlelere dayanak oluşturan evzuat web sayfasında yayılaktadır. 4- Daire birilerinin web'de yer alan bilgi ve belgeleri güncellenektedir. 2 Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin isyonu ile birilerin ve personelin görev tanıları yazılı olarak belirleneli, personele duyurulalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulalıdır İdarenin isyonu yazılı olarak belirleneli, duyurulalı ve personel tarafından benisenesi Üniversiteizin isyonu yazılı olarak belirleniştir. Misyona, hazırlanan Stratejik Plan, Faaliyet Raporu gibi doküanlarda 2.1 Üniversiteiz isyonunun web sayfasında ve ilan panolarında duyurulası sağlanacaktır. Bilgisayar Bilileri Uygulaa ve Araştıra Merkezi ve Belirlenen isyon web düzenleesi ve ilan panosu ızın Misyonu yazılı olarak belirleniş. Web sayfaız ve ilan panouzda duyuruluştur yılında revize edilen Misyon ve Vizyonuuz Dairenin Duyuru Panosunda ve web sayfasında

3 art 2.1 Kau İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı İdarenin isyonu yazılı olarak belirleneli, duyurulalı ve personel tarafından benisenesi sağlalıdır. Üniversiteizin Mevcut Duru isyonu yazılı olarak belirleniştir. Misyona, hazırlanan Stratejik Plan, Faaliyet Raporu gibi doküanlarda yer verilerek tü personelin ve kauoyunun bilgilenesi sağlanıştır. 2.1 Öngörülen veya ler Üniversiteiz isyonunun web sayfasında ve ilan panolarında duyurulası sağlanacaktır. veya Bilgisayar Bilileri Uygulaa ve Araştıra Merkezi ve Belirlenen isyon web düzenleesi ve ilan panosu duyuruları Taala Açıklaa ızın Uygulaa Sonucu Misyonu (*), (**) yazılı olarak belirleniş. Web sayfaız ve ilan panouzda duyuruluştur yılında revize edilen Misyon ve Vizyonuuz Dairenin Duyuru Panosunda ve web sayfasında yayılandı. 2.2 Misyonun gerçekleştirilesini sağlaak üzere idare birileri ve alt birilerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanılalı ve duyurulalıdır. Görev tanıları yapılış ve duyurular yapılıştır. 2.2 Misyonun gerçekleştirilesini sağlaak üzere idare birileri ve alt birilerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanılası, duyurulası sağlanacak ve duyurulacaktır. 1-İç Kontrol İzlee ve Yönlendire Kurulu 2-İç Kontrol Standrtlarına Uyu Planı Hazırlaa Yazılı görev tanılaaları ve personele tebliği ız birilerinde görev yapan bütün kadrolardaki tü personelin görev tanıları yapılış, yürütülen görevler yazılı olarak tanılanış ve ilgili personele duyuruluştur. 2.3 İdare birilerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorululuklarını kapsayan görev dağılı çizelgesi oluşturulalı ve personele bildirilelidir. 2.3 Üniversiteiz birilerinde görevli personelin görevleri, yetki ve sorululuklarını gösteren iş akış şeaları hazırlanıp tü personele tebliğ edilecektir. 1-İç Kontrol İzlee ve Yönlendire Kurulu 2-İç Kontrol Standrtlarına Uyu Planı Hazırlaa Tü birilerin iş akış şeaları ız Personelinin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorululukları belirleniş ve personele bildiriliştir. 2.4 İdarenin ve birilerinin teşkilat şeası olalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılıı belirlenelidir. Teşkilat şeası oluşturuluştur. 2.4 ce hazırlanan teşkilat şealarına göre fonksiyonel görev dağılıları belirlenecektir. 1-İç Kontrol İzlee ve Yönlendire Kurulu 2-İç Kontrol Standrtlarına Uyu Planı Hazırlaa in fonksiyonel görev dağılıları çizelgesi ilerin ve dairenin Teşkilat Şeası oluşturuluş ve web siteizde ( personel.istanbul.edu.tr) adresinde yayınlanıştır. Oluşan değişiklikler dahilinde güncelleneler deva etektedir. 2.5 İdarenin ve birilerinin organizasyon yapısı, teel yetki ve sorululuk dağılıı, hesap verebilirlik ve uygun raporlaa ilişkisini gösterecek şekilde olalıdır. Organizasyon yapısı belirleniş ve raporlaa ilişkisi gösteriliştir. 2.5 Üniversiteiz ve birilerinin organizasyon yapısı, teel yetki ve sorululuk dağılıı, hesap verebilirlik ve uygun raporlaa ilişkisini gösterecek şekilde olacaktır. 1-İç Kontrol İzlee ve Yönlendire Kurulu 2-İç Kontrol Standrtlarına Uyu Planı Hazırlaa Uygun organizasyon yapısı şeası ız Organisazyon Şeası oluşturuluş ve web siteizde ( personel.istanbul.edu.tr) yayınlanıştır. 2.6 İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirleeli ve personele duyuralıdır ) yöneticileri tarafından hassas görevler belirlenecektir 2) Bu görevlere ilişkin prosedürlerin belirlenecektir 3) Belirlenen hassas görevlere ilişkin prosedürlerin, görevi yapan personele yazılı olarak tebliğ edilesi sağlanacaktır )Hassas görevlerin döküü 2)Hassas görevlerin proedürleri 3)Tebligat yapılası ızda yürütülen iş ve işlelerle ilgili Hassas Görevlere İlişkin Prosedür yazılı hale getiriliş ve personele tebliğ ediliştir. Ayrıca tarihinden itibaren başkanlığıızda çalışan personel için rotasyon takvii hazırlanıştır. 1- Süre yönünden izlee: in yürüttükleri işlelere ilişkin İş Planı Foru düzenleniş ve işlerin aylık döneler halinde taalası gereken tarihleri belirleniş olup, büroların şube üdürleri ve daire başkanı tarafından 2013 yılına ait süre yönünden uygunluk denetii Aralık ayında yapılıştır. 2.7 Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izleeye yönelik ekanizalar oluşturalıdır. 2.7 Yöneticiler verilen görevlerin sonuçlarını izleeye yönelik kendi belirleyecekleri aralıklarla toplantılar düzenleyeceklerdir. Yöneticileri Toplantı tutanakları 2- Hizet Envanteri ve Hizet Standartları ile işlelerin ne kadar sürede biteceği belirleniş olup, şube üdürleri ve daire başkanı tarafından, belirlenen sürede taalanıp taaladığı konusunda deneti yapılaktadır. 3- Daire Başkanının Şube Müdürleri ile Müdürlerinde kendi personeli ile yaptığı

4 art Kau İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Duru Öngörülen veya ler veya Taala Açıklaa Uygulaa Sonucu (*), (**) 1- Süre yönünden izlee: in yürüttükleri işlelere ilişkin İş Planı Foru düzenleniş ve işlerin aylık döneler halinde taalası gereken tarihleri belirleniş olup, büroların şube üdürleri ve daire başkanı tarafından 2013 yılına ait süre yönünden uygunluk denetii Aralık ayında yapılıştır. 2.7 Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izleeye yönelik ekanizalar oluşturalıdır. 2.7 Yöneticiler verilen görevlerin sonuçlarını izleeye yönelik kendi belirleyecekleri aralıklarla toplantılar düzenleyeceklerdir. Yöneticileri Toplantı tutanakları 2- Hizet Envanteri ve Hizet Standartları ile işlelerin ne kadar sürede biteceği belirleniş olup, şube üdürleri ve daire başkanı tarafından, belirlenen sürede taalanıp taaladığı konusunda deneti yapılaktadır. 3- Daire Başkanının Şube Müdürleri ile Müdürlerinde kendi personeli ile yaptığı toplantılarda yapılan görüşelerde görevlerin sonuçları hakkında bilgi alışverişinde bulunulaktadır. 4- EBYS Sistei üzerinden işlelerin sonuçla süreleri, zaanında sonuçlanıp sonuçladıkları denetlenektedir. 5- Otoasyon prograı, HİTAP ve YÖKSİS kayıtları sırasında iş ve işlelerin sonuçları denetlenektedir. 3 Personelin yeterliliği ve perforansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyuu sağlaalı, perforansın değerlendirilesi ve geliştirilesine yönelik önleler alalıdır. 1/1/ /12/ İnsan kaynakları yönetii, idarenin aaç ve hedeflerinin gerçekleşesini sağlaaya yönelik olalıdır. 3.1 Kuruun Stratejik Planında yer alan hedef ve aaçlarının gerçekleştirilesi konusunda Personel Daire nca birilerle koordineli olarak insan kaynağının optiu dağılıı sağlanacak ve insan kaynağı ihtiyaç analizi yapılacaktır. İhtiyaç kaynağı analizi Yılda 1 kez alınan verilere göre ihtiyaçlar İnsan kaynağı ihtiyaç karşılaya analizi yapılabilesi için her ali yılın sonunda tü çalışılaktadır. birilere elean ihtiyaçları sorulaktadır. Sonuçlar planlaa yapılabilesi için yönetie sunulaktadır. 3.2 İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyi ve yeteneğe sahip olalıdır ) Her bir görev için belirleniş nitelikler göz önünde bulundurularak personel istihdaı azai ölçüde buna göre sağlanacaktır. 2) in eğiti talepleri belirlenecek ve belirlenen konulara göre eğiti prograı planlanacaktır. 3) Eğitilerin yetkin kişiler tarafından verilesi sağlanacaktır. 4) Personelin çalıştığı konu hakkında sürekli olarak eğiti alısı, kurslara, seinerlere, toplantılara katılıları ile sağlanacaktır 1)Nitelikli insan kaynağı 2)Eğiti prograı çizelgesi 3)Eğitiler için görevlendire onayı 4)Sertifika-katılı belgesi v.b. Uygulaaya 1) İhtiyaç analizleri doğrultusunda geçtikten sonra personel istihdaı yapılaya çalışılaktadır. 1 kez 2) den gelen eğiti taleplerine göre her yıl değerlendirilec için eğiti takvii düzenlenektedir yılı ektir. hizet içi eğitileri taalanış olup, 5800 personelin eğitie katılası planlaktadır. 3) Eğitiler, eğitiin konusuna göre ihtisas sahibi akadeik ve idari personel tarafından verilektedir. 4) ızda görevli personelin, hizet içi eğitilere katılıları sağlaktadır.

5 art Kau İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Duru Öngörülen veya ler veya Taala Açıklaa Uygulaa Sonucu (*), (**) 3.3 Mesleki yeterliliğe öne verileli ve her görev için en uygun personel seçilelidir. 3.3 Kabul görüş esleki kriterlerin yanında belirlenecek özel esleki kriterleri doğrultusunda her görev için uygun personelin atasına veya görevlendirilesine yönelik çalışalar Personel Daire ve ilgili biriler tarafından yürütülecektir. Mesleki kriterleri belirleyen insan kaynağı raporu Kadroların gerektirdiği Mesleki kriterler Devlet Personel tarafından belirleniştir. KPSS gibi erkezi sınavlar sonucunda Üniversiteize Uygulaaya ataya hak kazanan personelin; birilerin geçtikten sonra personel ihtiyacı doğrultusunda, nitelik, eğiti, 1 kez tecrübelerinin 2.2 kapsaında yapılan Görev değerlendirilec Tanıları kapsaında değerlendirilesi sonucunda ektir. ilgili birilere dağılıları yapılır. in ihtiyacı ve boş kadro duruu göz önüne alınarak, Yüksek Öğreti Kurulunun Yüksek Öğreti Üst Kuruluşları ile Yükseköğreti Kuruları Personeli Görevde Yüksele ve Unvan Değişikliği Yöneteliği Hükülerine göre terfien ataalar gerçekleştirilektedir. 3.4 Personelin işe alısı ile görevinde ilerlee ve yükselesinde liyakat ilkesine uyulalı ve bireysel perforansı göz önünde bulundurulalıdır. 3.4 Boşalan kadrolar vekâleten yürütüleyecek şekilde, Personelin ilerlee ve görevde yükseleleri sınavları ihtiyaca göre sürekli hale getirilecektir. Görevde yüksele planlaası çizelgesi Her yıl en az 1 defa olak üzere gerçekleşitirel ektedir. İşe alılar KPSS sınavı sonuçlarına göre ÖSYM tarafından gerçekleştirilektedir. Personelin İlerlee ve Görevde Yüksele Sınavları her yıl en az bir defa olak üzere gerçekleştirilektedir. Görevde Yüksele ve Unvan Değişikliğine tabi olayan kadrolar için ataa üst yönetiin takdirindedir. 1- Personel Dairesi uhdesinde bulunan Eğiti i tarafından, her yıl, her görev için gerekli eğiti ihtiyaçları Üniversitenin tü birilerinden sorularak, gelen talepler doğrultusunda o yıl için yapılan eğiti takvii yayınlakta ve eğitiler verilektedir. 3.5 Her görev için gerekli eğiti ihtiyacı belirleneli, bu ihtiyacı giderecek eğiti faaliyetleri her yıl planlanarak yürütüleli ve gerektiğinde güncellenelidir. 3.5 nca yapılan ihtiyaç analiz çalışaları yapılarak bir önceki yıl içinde belirlenir. Planlanan eğiti progralarının takip eden yılda uygulası sağlanarak değerlendireye tabi tutulacaktır. Eğiti prograı ve eğiti doküanları Uygulaaya geçiliştir. 2- Yüksek Öğreti Kurulunun Yüksek Öğreti Üst Kuruluşları ile Yükseköğreti Kuruları Personeli Görevde Yüksele ve Unvan Değişikliği Yöneteliği gereğince GÖREVDE YÜKSELME eğitileri verilektedir. 3- Yüksek Öğreti Kurulunun Yüksek Öğreti Üst Kuruluşları ile Yükseköğreti Kuruları Personeli Görevde Yüksele ve Unvan Değişikliği Yöneteliği gereğince UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ yapak isteyen personele eğiti verilektedir. 4- Aday olarak atanan eurlara ADAY MEMUR HİZMET İÇİ EĞİTİMİ verilektedir. Hizet İçi Eğiti Yönergesi hazırlanış ve Yönerge Koisyonuna sunuluştur. 3.6 Personelin yeterliliği ve perforansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirileli ve değerlendire sonuçları personel ile görüşülelidir. 3.6 Yöneticiler personelin yeterliliği ve perforansını, geliştirek üzere belirlenecek kriterler çerçevesinde her yılın aralık ayında ve yöneticilerin uygun göreceği diğer zaanlarda da değerlendirerek, sonuçları personelle karşılıklı görüşecektir. Kuru Personeli Değerlendire sonuç raporu ızda çalışan personelin 2014 yılı Haziran Dönei itibariyle Perforans değerlendireleri yapılarak, Perforans Değerlendire Forları dolduruluştur. Değerlendire sonuçları yüzyüze görüşülek suretiyle personel bilgilendirilecektir.

6 art Kau İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Duru Öngörülen veya ler veya Taala Açıklaa Uygulaa Sonucu (*), (**) 3.8 Personel istihdaı, yer değiştire, üst görevlere ata, eğiti, perforans değerlendiresi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetiine ilişkin öneli hususlar yazılı olarak belirleniş olalı ve personele duyurulalıdır ) İnsan kaynakları yönetiine ilişkin, yazılı hale getirilen düzenleeler hakkında (personel istihdaı, yer değiştire, üst göreve ata, eğiti, perforans değerlendiresi, özlük hakları gibi) öneli hususlar nın web sayfasında yayılanacak ve duyurulacaktır. 2) Personel için yapılacak tü eğiti progralarında insan kaynakları yönetiine ilişkin evzuata ders konusu olarak yer verilecektir. 1)web sayfası düzenleeleri 2)Eğiti faaliyeti Uygulaaya geçiliştir. 1-İ.Ü İNSAN KAYNAKLARI YÖNERGESİ hazırlanış ve Yönetelik,Yönerge Koisyonunun onayına sunuluştur. İ.Ü İNSAN KAYNAKLARI PROSEDÜRÜ hazırlanarak web sayfaızda yayınlanıştır. 2- HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ hazırlanış olup, Yönetelik, Yönerge Koisyonunun onayına sunuluştur.hizmetiçi EĞİTİM PROSEDÜRÜ hazırlanarak web sayfasına konuluştur. 3- ÖDÜL YÖNERGESİ hazırlanış olup, Yönetelik,Yönerge Koisyonunun onayına sunuluştur. 4- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİSİPLİN VE CEZA İŞLEMLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ hazırlanış olup, Yönetelik,Yönerge Koisyonunun onayına sunuluştur. İlgili koisyon İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİSİPLİN VE CEZA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR olarak onaylaıştır. 5- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İZİN VE GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ hazırlanış olup, Yönerge Koisyonunun onayına sunuluştur. 6- HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ YÖNERGESİ hazırlanış olup, Yönetelik,Yönerge Koisyonunun onayına sunuluştur. İlgili koisyon HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN USÜL VE ESASLAR olarak onaylaıştır. 7- ADLI VE İDARİ SORUŞTURMALAR EL KİTABI hazırlanış ve web sayfaızda duyuruluştur. 8- İnsan kaynakları yönetiine ilişkin evzuat dersi 2013 hizetiçi eğiti prograına ekleniştir. 4 Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirleneli ve yazılı olarak bildirilelidir. Devredilen yetkinin önei ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılalıdır. 1/1/ /12/ İş akış süreçlerindeki iza ve onay ercileri belirleneli ve personele duyurulalıdır. 4.1 Üniversiteizin tü faaliyet ve işlelerinin en riskli alanlardan başlanarak (ali ve ali olayan tü faaliyet ve işlelerinin) süreç analizlerinin yapılası ve yazılı olarak süreç akış şealarının belirlenesi, iş akış süre şealarında kullanılası gerektiği belirtilen evrakı izalaaya ve onaylaaya yetkililer belirleniş ve duru ilgililere bildiriliştir. İza ve onay ercileri belirlenecek şekilde İş akış şeası Üniversiteiz Halkla İlişkiler Müdürlüğünün İza Yetkileri Yönergesi gereğince Daireizin İş akış süreçlerindeki iza ve onay ercileri 2010 yılında belirleniş ve uygulaktadır. Yetki devirleri, üst yönetici Üniversiteizde yetki devirleri yasal evzuat çerçevesinde yürütülekte olup yetki devrine ilişkin Üniversiteizde üst yönetici tarafından belirlenen

7 art Kau İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Duru Öngörülen veya ler veya Taala Açıklaa Uygulaa Sonucu (*), (**) 4.2 Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirleneli ve ilgililere bildirilelidir. Üniversiteizde yetki devirleri yasal evzuat çerçevesinde yürütülekte olup yetki devrine ilişkin onay, yazı vs. ilgili birilere yazışa yapılak suretiyle bildirilektedir. Ayrıca Üniversiteizin iza yetkilileri yönergesi 2009 yılında üst yönetici tarafından onaylanış olup yürürlüğe giriştir. 4.2 Üniversiteizde üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde hazırlanan yetki devri yönergesi ile devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek ihtiyaçlara göre daha kapsalı şekilde yazılı olarak belirlenerek ilgililere bildirilecektir. Üst Yöneti ve Hukuk Müşavirliği İhtiyaca göre revize ediliş yetki devri yönergesi Daireizde Gerçekleştire Görevlisi ve Harcaa Yetkililiği Görevleri Yetki Devri Foru gerektiğinde kullanılak üzere hazırlanıştır. Ancak prensip olarak bu şekilte yetki devri yapılaaktadır. 4.3 Yetki devri, devredilen yetkinin önei ile uyulu olalıdır. Üniversiteizde yetki devirleri, devredilen yetkinin önei ile uyulu olacak şekilde tasarlakta ve uygulaktadır. Üst yönetici tarafından onaylanıp yürürlüğe giren iza yönergesi devredilen yetkinin önei ile uyuu göz önünde bulunduruluştur. 4.3 İhtiyaca göre yetki devri yapılası duruunda yetki devri devredilen yetkinin öneine göre yapılacaktır. İhtiyaca göre revize ediliş yetki devri yönergesi İhtiyaca göre yetki devri, Daire Başkanı tarafından devredilen yetkinin öneine göre yapılacaktır. Yeterli Ancak prensip olarak bu şekilte yetki devri güvence yapılaaktadır. buluktadır. 4.4 Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyi ve yeteneğe sahip olalıdır. 4.4 Yetki devirlerinde yetkinin devredileceği kişilere ait kriterler her bir görev için ayrı ayrı belirlenecektir. Üst Yöneti ve Hukuk Müşavirliği Yetki devri kriterleri standartları Yeterli Daireizde 6 adet Şube Müdürü; güvence Ünal PEKDEMİR (28 yıl), Mustafa BEYAZATLI buluktadır. (30 yıl), Oya FİRİDİN (21 yıl), Muazzez PEKOL (20 yıl), Hatun TAŞDEMİR (17), Zehra GÜNAY (17) görev yapaktadır. 4.5 Yetki devredilen personel, yetkinin kullanıına ilişkin olarak belli dönelerde yetki devredene bilgi vereli, yetki devreden ise bu bilgiyi araalıdır. 4.5 Yetki devirlerinde devir alan ile devir eden arasında bilgi akışı sağlanacak, yetki devri onayında yetki devrinin süresine, sınırlarına ve hangi periyotlarla yetki devralanın raporlaa yapacağı hususlarına yer verilecektir. Yetki devri kriterleri standartlarının zaan çizelgesi Yeterli Yetki devrinin olduğu süre içerisinde yetkiyi güvence devreden veya devralan iletişi halindedir ve buluktadır. değerlendireler yapılaaktadır. TANIMLAR : Etik Değerler ve Dürüstlük i : Misyon Organizasyon i : Personelin Yeterliliği ve Perforansı i : Yetki Devri i (*) Tü biriler, Çıktı/Sonuç bölüünde belirttikleri neticeyi bu sütuna yazacaklardır. (**) Tü biriler Uygulaa Sonucu başlıklı sütuna da veri girişini taaladıktan sonra CD ortaında tarihine kadar Strateji Daire na gönderecektir.

8 art Kau İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Duru Öngörülen veya ler veya Taala Açıklaa Uygulaa Sonucu (*), (**)

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Sorumlu veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standar Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Öngörülen veya ler veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Tamamlan ma Tarihi. Çıktı/ Sonuç. 1-İç Kontrol SGDB

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Tamamlan ma Tarihi. Çıktı/ Sonuç. 1-İç Kontrol SGDB KOS 1.3 KOS 1.2 KOS 1.1 KOS 1 Standart Kod No SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KOCAELİ 30.06.2010 RAPORU II. KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler KOS 1.3-E1. verilecektir. İlgili personele eğitim. KOS 1.2-E1 verilecektir.

1- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler KOS 1.3-E1. verilecektir. İlgili personele eğitim. KOS 1.2-E1 verilecektir. 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 19/01/2016-8967 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire *BELC33LJL* Sayı : 17668991-612.01.02/ Konu : İç Kontrol Uyum Eylem Planı İVEDİ DAĞITIM YERLERİNE

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI (Uygulamalar) Süleyman MANTAR ESOGÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI (Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Mevcut Durum Eylem Kod No Eylem Planı Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç

1- KONTROL ORTAMI. Mevcut Durum Eylem Kod No Eylem Planı Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç KOS 1 Mevcut Durum Eylem Eylem Planı Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAKÜLTESİ ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ Sorumlu Birim Eylem Kod No SORUMLU BİRİMLER VE TAMAMLANMA TARİHLERİ Tamamlanma Tarihi

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı onaylandıktan sonra iç kontrol

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol Eylem Planı elektronik ortama taşınacak ve tüm personel tarafından paylaşıcacaktır.

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol Eylem Planı elektronik ortama taşınacak ve tüm personel tarafından paylaşıcacaktır. 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem ya Eylemler Sorumlu ya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Çıktı/ Sonuç Tamamlanm

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET DÜZEYİ Aralık 2010

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET DÜZEYİ Aralık 2010 EK 7: ÖĞRENCİ MEMNUNİYET DÜZEYİ T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ KALİTE GÜVENCESİ ÇALIŞMALARI: AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI ÖĞRENCİ MEMNUNİYET

Detaylı

İLK DEFA ÖĞRETMEN OLARAK ATANANLAR İÇİN UYUM EĞİTİMİ PROGRAMI (06-16 EYLÜL 2011)

İLK DEFA ÖĞRETMEN OLARAK ATANANLAR İÇİN UYUM EĞİTİMİ PROGRAMI (06-16 EYLÜL 2011) İLK DEFA ÖĞRETMEN OLARAK ATANANLAR İÇİN UYUM EĞİTİMİ PROGRAMI (06-16 EYLÜL 2011) EĞİTİM KONULARI ÖĞRETİM TARİH SAAT LER SÜRE EĞİTİM YÖNTEMİ GÖREVLİSİ 1 Açılış Konuşaları Uzaktan Öer DİNÇER 09.00-09.45

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU 2016 ARALIK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU 2016 ARALIK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU 2016 ARALIK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 1 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...3 KISALTMALAR...3 GİRİŞ...4 DEVAM EDEN EYLEMLER...5 GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Detaylı

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Tüm Birim ve Bölümler. Tüm Personel

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Tüm Birim ve Bölümler. Tüm Personel 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart Öngörülen veya ler Sorumlu veya BİS13 Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri Tüm birimler İKİYK

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri Tüm birimler İKİYK 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler No Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/

Detaylı

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ STANDART 2 : MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLER MİSYON VE VİZYON Üniversitemiz 2013-2017 dönemi stratejik planı çalışmaları Şubat 2012 ayında başlatılmış olup bu çalışmalar kapsamında üniversitemiz

Detaylı

(EYLEM PLANI REHBERİ)

(EYLEM PLANI REHBERİ) NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU (EYLEM PLANI REHBERİ) TÜM BİRİMLER tarafından yapılacak

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI KOS 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. Kod KOS 1.5 Kamu İç Kontrol Standardı Ve Şartı İdarenin personeline

Detaylı

ÖNGÖRÜLEN EYLEMLERİN KRONOLOJİK SIRALAMAYA GÖRE DİZİLMİŞ HALİ

ÖNGÖRÜLEN EYLEMLERİN KRONOLOJİK SIRALAMAYA GÖRE DİZİLMİŞ HALİ ÖNGÖRÜLEN EYLEMLERİN KRONOLOJİK SIRALAMAYA GÖRE DİZİLMİŞ HALİ 1.1.1 iç kontrol komisyonlarının revize edilerek kurumun web sitesinde yayınlanacaktır. Personel değişikliği olması durumunda güncellenecektir.

Detaylı

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim BİE Bilgisayar Bilimleri. 1-Bilgisayar Bilimleri

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim BİE Bilgisayar Bilimleri. 1-Bilgisayar Bilimleri 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart BİS13 Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç kontrol standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç Tamamlanm

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU FAALİYET TARİH SORUMLU DURUM AÇIKLAMA. Görevlendirilmiş Personel Şef Şube Müdürü 1-4

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU FAALİYET TARİH SORUMLU DURUM AÇIKLAMA. Görevlendirilmiş Personel Şef Şube Müdürü 1-4 1 2 3 Öğretim elemanı kadrolarında meydana gelen değişiklikler (atananlar/ayrılanlar), birimler itibarıyla unvan bazında dolu-boş kadro durumları (kadrolarda değişiklik yapılmasa da) ve yardımcı doçent

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU İÇ KONTROL SİSTEMİ 01/06/2015 tarihinde birimimizde

Detaylı

EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 10 th International Conference on Knowledge, Econoy and Manageent; 11 th International Conference of the ASIA EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ / TOTAL QUALITY MANAGEMENT OF EDUCATION Bilal Çankır / Kırklareli

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1 İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1.1. Etik Değerler ve Dürüstlük 7 1.2. Personelin Yeterliliği ve Performansı 7 1.3.

Detaylı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - KONTROL ORTAMI KOS Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. Sorumlu Kod No Öngörülen veya ler veya Çalışma Kurul ve Grup

Detaylı

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 15 Mayıs-2009 0 Yenimahalle Belediye Başkanlığı Ankara Yenimahalle Yenimahlle Belediye Başkanlığı İç Kontrol Standartları Eylem Planı

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Yrd.Doç.Dr.Eyüp ALTINÖZ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2016

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2016 T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2016 (HAZİRAN-ARALIK) YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Üniversitemiz Kamu İç Kontrol

Detaylı

TÜM BİRİMLER tarafından yapılacak işlemler KONU: İÇ KONTROL SİSTEMİ Eylem 1.1.1: Tüm birimlerde birim yöneticileri ve yardımcıları tarafından Kamu İç

TÜM BİRİMLER tarafından yapılacak işlemler KONU: İÇ KONTROL SİSTEMİ Eylem 1.1.1: Tüm birimlerde birim yöneticileri ve yardımcıları tarafından Kamu İç NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER RAPORU. TÜM BİRİMLER tarafından yapılacak

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 23/03/2015-3344 T.C. Sayı : 13960294-612.02- Konu : İç Kontrol Sisteminin Revize Edilerek Yeniden Değerlendirilmesi Dağıtım İlgi : 03/03/2015 tarihli ve 2623 sayılı yazı. Bilindiği

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EYLEM PLANI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EYLEM PLANI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EYLEM PLANI KOD NO KONTROL STANDARTLARI EYLEMLER SÜREÇ SORUMLULARI SÜRE Bu standardın yerine getirilebilmesi için en az üç kişinin yer alacağı

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ. İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ. İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI KOS 1..Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU HAZİRAN 2015 İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMA EKİBİ İÇİNDEKİLER TANIMLAR... ii KISALTMALAR...

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI Standart Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici

Detaylı

MÜDÜR T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

MÜDÜR T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu MÜDÜR Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör Yrd. Doç. Dr. Namık BİLİCİ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul

Detaylı

*5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunundaki tanımı ile;

*5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunundaki tanımı ile; SUNUM PLANI İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde Sorumluluklar Kamu İç Kontrol Standartları Üniversitemizde İç Kontrol İzlenmesi Gereken Yol Risk Yönetimi İç Kontrol Nedir?

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EYLEM PLANI SÜRECİ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EYLEM PLANI SÜRECİ İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EYLEM PLANI SÜRECİ SÜREÇ SÜREÇ FAALİYETLERİ SÜREÇTEN SORUMLU BİRİMLER 5018 sayılı yasa kapsamında çıkarılan Kamu

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU Şube Adı: Uygulama ve Koordinasyon (I) Şubesi Müdürlüğü MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU A ve B Grubu Kadroların birimler ve unvanlara göre dağıtımının yapılması Yıl içerisinde

Detaylı

EYLEM PLANI KAPSAMINDA TAMAMLANACAK EYLEMLER VE SORUMLU BİRİMLER (Takvim) Tablo 1-2013 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacak Eylemler ve Sorumlu Birimler

EYLEM PLANI KAPSAMINDA TAMAMLANACAK EYLEMLER VE SORUMLU BİRİMLER (Takvim) Tablo 1-2013 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacak Eylemler ve Sorumlu Birimler EYLEM PLANI KAPSAMINDA TAMAMLANACAK EYLEMLER VE SORUMLU BİRİMLER (Takvim) Tablo 1-2013 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacak ler ve Sorumlu Birimler 1.1.1 Öngörülen Veya ler İç kontrol sistemi ve işleyişinin

Detaylı

2016 YILLIK İŞ PLANI

2016 YILLIK İŞ PLANI YILLIK İŞ PLANI Sayfa No: / 3 SU AMAÇ HEDEF. HİZMET ALANIMIZDA BULUNAN EDREMİT, AKÇAY, ALTINOLUK VE HAVRAN İLÇELERİNDE ÜYELERİMİZ VE HALKLA İLETİŞİMİMİZİ GÜÇLENDİRMEK ÜYELERİMİZİN ODAMIZA BAKIŞ AÇILARINI

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI. HAZĠNE AVUKATLIĞINA GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI. HAZĠNE AVUKATLIĞINA GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU T.C. MALĠYE BAKANLIĞI HAZĠNE AVUKATLIĞINA GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER: Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında yer alan Muhakemat Müdürlükleri

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında

Detaylı

2015 YILLIK İŞ PLANI

2015 YILLIK İŞ PLANI Sayfa No: / 6 AMAÇ HEDEF. HİZMET ALANIMIZDA BULUNAN EDREMİT, AKÇAY, ALTINOLUK VE HAVRAN İLÇELERİNDE ÜYELERİMİZ VE HALKLA İLETİŞİMİMİZİ GÜÇLENDİRMEK ÜYELERİMİZİN ODAMIZA BAKIŞ AÇILARINI OLUMLU HALE GETİRMEK

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Başlama- Bitiş Tarihi Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem

Detaylı

1 - KONTROL ORTAMI ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER

1 - KONTROL ORTAMI ÖNGÖRÜLEN EYLEM YA DA EYLEMLER 1 - KONTROL ORTAMI GENEL ŞARTI KOS 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. ÖNGÖRÜLEN YA DA LER SORUMLU YA DA ÇALIŞMA GURUBU

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2015 2016 AKADEMİK YILI (GÜZ/BAHAR) ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU Öneli!!! Lütfen aşağıda yazan bilgileri dikkatle

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU LER ŞUBAT 1 İdari personelimizin almış olduğu raporlar değerlendirilerek, maaşlarından kesintiye gidilecek personel listesinin belirlenip Maaş bürosuna gönderilmesi için son gün 2-6 İdari personelimizin

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ VE SINAVI DUYURUSU

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ VE SINAVI DUYURUSU GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ VE SINAVI DUYURUSU Durum Müdürlükleri personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri ve Valilik Makamının 19/ 08 / 2013 tarih ve 2785 sayılı Onayı gereğince,

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ÇALIŞMA GRUBU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ÇALIŞMA GRUBU BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ÇALIŞMA GRUBU 1.Okt. Dr. Hüseyin KAYGIN BÜNSEM Müdür V. 2.Yrd. Doç. Dr. Necati HIRÇA BÜNSEM

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI STANDART TANIM 1.1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. İç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır.

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Hazırlanacak iç kontrol eylem planı hakkında üst yönetime bilgi verilecek, İç

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Hazırlanacak iç kontrol eylem planı hakkında üst yönetime bilgi verilecek, İç Kod KOS 1 1. Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS 1.1 İç genelge yayımlandı. KOS

Detaylı

İÇ KONTROL ORGANİZASYON EL KİTABI

İÇ KONTROL ORGANİZASYON EL KİTABI T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTE Sİ T.C. DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL ORGANİZASYON EL KİTABI Hazırlayanlar Doç. Dr. Dursun Ali AYKIT Ofis Birim Personeli Yasemin KAN Ofis Birim

Detaylı

RETÜ İÇ KONTROL STANDARLARINA UYUM EYLEM PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME TABLOSU/FORMU

RETÜ İÇ KONTROL STANDARLARINA UYUM EYLEM PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME TABLOSU/FORMU RETÜ İÇ KONTROL STANDARLARINA UYUM EYLEM PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME TABLOSU/FORMU Birim : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tarih : 21 Temmuz 2014 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No Kamu

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı 1 1.1 1.2 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI GÖREVİ SINIFI ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI STANDART NO VE GENEL TANIMI STANDART TANIMI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI İÇİN GENEL ŞART KONTROL ORTAMI STANDARTLARI İÇİN ÜNİVERSİTEMİZİN HEDEFLERİ

Detaylı

4- BİLGİ VE İLETİŞİM

4- BİLGİ VE İLETİŞİM 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI. HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI. HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI ÇANAKKALE TİCARET BORSASI HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI Yürürlük Tarihi : 03.01.2011 Revizyon No. : 0 Sayfa : 0/2 KONU SORUMLU PLANLANAN YAPILACAKLAR GÖZDEN GEÇİRME Üye Bilgileri Güncelleme Tüm

Detaylı

2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI

2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI 2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI 1-GİRİŞ 2013 yılı İç Denetim Programı; 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, bu kanuna dayalı olarak yürürlüğe giren yönetmelikler,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE AMAÇ MADDE 1- Bu esaslar, Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCILIĞI SINAVI BAŞVURU E-KILAVUZU http://www.sgk.gov.tr/ MÜRACAAT VE SÖZLÜ SINAV TARİHİ MÜRACAAT TARİHLERİ SINAVA KATILACAKLARIN İLAN TARİHİ 24 Ekim

Detaylı

Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı Tüneller Şubesi Müdürlüğü OCAK 2013

Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı Tüneller Şubesi Müdürlüğü OCAK 2013 Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı Tüneller Şubesi Müdürlüğü OCAK 2013 TÜNELLER ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ AMACI 1-Yapılacak tünellerin, projelendire kriterlerini belirleek ve teknik

Detaylı

ERCIİYES UÜ NIİVERSIİTESIİ

ERCIİYES UÜ NIİVERSIİTESIİ ERCIİYES UÜ NIİVERSIİTESIİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI syf. 1 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı KAYSERİ 2015 syf. 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Yurt DıĢı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Yurt DıĢı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Yurt DıĢı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü Sayı :B.08.0.YEG.0.18.04.05-1948 04 HAZĠRAN 2008 Konu :Beş Türk Cumhuriyetinde bulunan Eğitim Müşavirlikleri Kadrolarına Atanacak Personelin

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE AVUKATLIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE AVUKATLIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE AVUKATLIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında yer alan Muhakemat Müdürlükleri

Detaylı

SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2009-2011

SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2009-2011 SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2009-2011 1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 1.1.Etik Değerler ve Dürüstlük 1.1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli

Detaylı

ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ

ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ The Journal of Acadeic Social Science Studies International Journal of Social Science Volue 6 Issue 3, p. 1217-1230, March 2013 ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ THE SIGNIFICANCE

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 2012 YILI İZLEME RAPORU II

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 2012 YILI İZLEME RAPORU II İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 2012 YILI İZLEME RAPORU II STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2013 ÖNSÖZ Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2002/25

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2002/25 GENELGE 2002/25 İLGİ: 28.12.1999 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-320-22206 (1999/62) sayılı genelge. Devlet memurlarının liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde yükselmelerini sağlamak amacıyla, 15.03.1999 tarih

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DOKÜMANI ZONGULDAK 2009 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamuda mali yönetim ve kontrol sistemi bütünüyle

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Kod No

1- KONTROL ORTAMI. Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Kod No 1 1- KONTROL ORTAMI Öngörülen veya ler Yapılacak KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 İç kontrol sistemi ve

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI KANLIĞI

T.C. ADALET BAKANLIĞI KANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM M BAŞKANLI KANLIĞI Yaşar ar ŞİMŞEK Başkan V. Ankara, 10.03.2008 1 Sunum Plânı İç Denetimin Tanımı İç Denetimin Amacı İç Denetim Faaliyetinin Kapsamı İç Denetimin Özellikleri

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.01.01.203.1/ 3180 18/4/2008 Konu: Yurt Dışı Teşkilatı Kadrolarına Atanacak Personelin Mesleki Yeterlilik Sınavı GENELGE

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

KARABAĞLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KARABAĞLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart İS1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartları Etik Değerler ve Dürüstlük Mevcut Durum Eylem Öngörülen

Detaylı

GRUPLAR FAKÜLTE/BÖLÜM SAYI. Birinci Grup Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler 35

GRUPLAR FAKÜLTE/BÖLÜM SAYI. Birinci Grup Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler 35 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına sözlü sınavla Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 6, 7 ve 8 inci dereceli

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 01 02 Gelen Evrakların EBYS sistemi kayıdı, İlgili Birimlere Havalesinin Yapılması. Kişi ve Kurumlara Giden Evrakların EBYS işlemlerinin tamamlanması, gönderilmesi/posta Resmi Yazının Aslı ve Zimmet Defteri

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2010 2011) (BİLGİ VE İLETİŞİM) Standart Kod No veya BİS13 Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi,

Detaylı